SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SMART Table -software og SMART Table Værktøj. Brugervejledning"

Transkript

1 SMART Table -software o SMART Table Værktøj Bruervejlednin

2 Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Reistrer produktet online på smarttech.com/reistration. Gem følende information, hvis du skulle få bru for at kontakte SMART Support. Serienummer: Købsdato: Meddelelse om varemærker SMART Table, SMART Board, SMART Notebook, SMART Document Camera, SMART Sync, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede varemærker tilhørende SMART Technoloies ULC i USA o/eller andre lande. Windows o Windows Vista er enten reistrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA o/eller andre lande. Mac o Macintosh er reistrerede varemærker tilhørende Apple Inc., der er reistreret i USA o andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter o firmanavne kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Meddelelse om copyriht 2011 SMART Technoloies ULC. Alle rettiheder forbeholdes. Intet i denne publikation må enives, overføres, kopieres, lares i et søesystem eller oversættes til et andet spro i noen form eller på noen måde uden forudående skriftli tilladelse fra SMART Technoloies ULC. Oplysninerne i denne vejlednin kan ændres uden varsel o skal ikke betrates som en forplitelse fra SMARTs side. Et eller flere af følende patenter: US o US Yderliere patenter afventer odkendelse. 08/2011

3 Vitie oplysniner W W A R N I N G Manlende overholdelse af de installationsinstruktioner, der leveres med SMART Table interaktivt lærinscenter, kan medføre person- o produktskade. Kontrollér, at eventuelle ledniner, der år over ulvet hen til SMART-produktet, er ordentlit bundtet o markeret for at forhindre, at noen snubler over dem. Kontrollér, at der er en stikkontakt i nærheden af SMART-produktet, o at den altid er lettilæneli, når produktet er i bru. Lås hjulene, inden børn får lov til at brue bordet. Hverken børn eller voksne må klatre på bordet. Hvis der klatres på bordet, kan det medføre person- o produktskade. For at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må SMART-produktet ikke udsættes for ren eller fut. Vær forsiti ved udførelse af servicearbejde på bordets indre dele, oså efter du har afbrudt strømmen. UPS-nødstrømsforsyninen leder fortsat farlie spændiner til computeren o projektoren, efter stikket er taet ud af stikkontakten. Se ikke direkte ind i lysstrålen fra projektoren, o lad heller ikke børn øre det. Forsø ikke selv at servicere projektoren ud over rutinemæssi udskiftnin af lampen. Kun en autoriseret reparatør må udføre servicearbejde. Ud over lampemodulet er der inen dele i enheden, som brueren selv kan servicere. Fjern ikke andre skruer end dem, der er anivet i lampeudskiftninsvejledninen. Rør eller udskift ikke projektorlampen (som er meet varm), før der er ået mindst en time, fra den er blevet slukket. Hvis lampen berøres, kan det medføre alvorlie forbrændiner. Batteriet i fjernbetjeninen må ikke punkteres, knuses, opvarmes eller skilles ad, udsættes for brand eller væske, terminalerne må ikke kortsluttes, o batteriet må ikke misbrues på noen måde, da det kan medføre, at batteriet eksploderer eller antændes, hvilket kan forårsae brand eller personskade. Hvis batteriet i fjernbetjeninen er utæt, skal du passe på ikke at få batterivæske i øjnene. Hvis det sker, skal du øjeblikkelit skylle det berørte øje med vand o søe læe. i

4 V I G T I G E O P L Y S N I N G E R Batteriet i fjernbetjeninen må ikke sættes omvendt i, o polariteten må ikke ændres. Bru ikke andre batterityper end dem, der er anivet i dokumentationen. Bee dele kan forårsae skade på fjernbetjeninen o kan medføre brand eller personskade. C C A U T I ON Ta ikke strømkablet ud, før du har slukket bordet som beskrevet i denne vejlednin, o indikatorlysene o blæserne er slukkede. Hvis strømkablet taes ud for tidlit, kan det forkorte projektorlampens brustid. Anbrin ikke ledniner, kasser eller andre enstande oven på bordet. Dette kan ridse overfladen. Hvis SMART-produktet bliver vådt, skal det være helt tørt, før det tændes. SMART Technoloies anbefaler, at du kun bruer fjernbetjeninen til at udføre de handliner, der er beskrevet i denne vejlednin. Bru af fjernbetjeninen til andre formål kan ændre projektorindstillinerne, som er konfiureret specifikt til bordet. I I M P OR T A N T Betjen ikke projektoren i bordet i miljøer, der lier mere end m ( ') over havets overflade. SMART Table er følsomt over for infrarød strålin o kan fortolke skarpt lys som berøriner. Det kan være nødvendit at slukke eller fjerne forsænkede lamper eller andre lødelamper i rummet o flytte bordet væk fra lyse vinduer eller trække persienner eller ardiner for, før SMART Table brues. Bordoverfladen reaerer ikke på berørin, før computeren er færdi med at starte op. Vent sekunder, efter du har tændt bordet, før du rører ved overfladen. Inden du renør bordet, skal det slukkes, så du ikke uforvarende starter prorammer op, når du tørrer overfladen af. Anbrin ikke tastaturer, museenheder eller andre enstande oven på den berørinsfølsomme overflade. Kameraet kan fortolke disse enstande som berøriner, hvis de anbrines på den berørinsfølsomme overflade. Computeren i dette produkt o fjernbetjeninen indeholder litiumknapcellebatterier (perkloratmateriale der kan være særlie krav til håndterin). ii

5 Indhold Vitie oplysniner i Chapter 1: Kom odt i an 1 Introduktion 1 Om SMART Table 2 Sådan funerer SMART Table-software 2 Navierin i SMART Table Aktiviteter 3 Indledende opsætnin i Lærer-tilstand 5 Om prorammer 10 Val af proram eller aktivitetspakke 15 Chapter 2: 17 Introduktion 18 SMART Table Værktøj computerkrav 19 Installation af SMART Table Værktøjssoftware 20 Opdaterin af SMART Table Værktøjssoftware 22 Sådan bruer du SMART Table Værktøj 22 Oprettelse af aktiviteter 24 Tilpasnin af prorammer 28 Chapter 3: Hentnin, larin o kopierin af aktiviteter o prorammer 61 Opdaterin af SMART Table-software 61 Hentnin af aktivitetspakker ved hjælp af SMART Table Værktøj 62 Synkroniserin af aktivitetspakker 63 Hentnin af prorammer fra SMART Exchane-webstedet 65 Synkroniserin af prorammer 65 Chapter 4: SMART Sync-software o dit bord 67 Om SMART Sync administrationssoftware til klasseværelser 67 Sådan bruer du SMART Sync-software med dit bord 68 Før du bruer SMART Sync-software sammen med dit bord 68 iii

6

7 Kapitel1 Kom odt i an Introduktion 1 Om SMART Table 2 Sådan funerer SMART Table-software 2 SMART Table USB-drev 3 Navierin i SMART Table Aktiviteter 3 Elev-tilstand 4 Lærer-tilstand 4 Skift af tilstand uden isætnin af USB-drev 5 Indledende opsætnin i Lærer-tilstand 5 Kalibrerin af billedet 5 Val af spro 7 Anivelse af antal elever 8 Justerin af højttalerlydstyrke 8 Om prorammer 10 Proramstart o -luknin 10 Farvelade 11 Medier 11 Billedtanin med SMART Document Camera 12 Flere Valmuliheder 12 Varme Steder 13 Addition 13 Addition Plus 13 Varme Pladser 13 Puslespil 14 Afræns Det 14 SMART Notebook 14 Val af proram eller aktivitetspakke 15 Introduktion Denne vejlednin er skrevet til lærere o proramudviklere. Den er en introduktion til SMART Table-software o forklarer, hvordan softwaren brues o tilpasses efter den indledende opsætnin. 1

8 K A P I T E L 1 Kom odt i an N N OT E Se de medfølende SMART Table 230i tekstløse installationsinstruktioner (smarttech.com/kb/141081) til bordet for information om, hvordan du opsætter SMART Table interaktivt lærinscenter o tilbehør. Om SMART Table SMART Table interaktivt lærinscenter har en berørinsfølsom overflade. Ved at røre ved overfladen kan elever oprette, væle, flytte o ændre størrelsen på diitale objekter. Flere elever kan røre ved overfladen samtidit. Dette opmuntrer til samarbejde, idet eleverne lærer o leer sammen. Med en Wi-Fi -netværksforbindelse til en computer med SMART Sync administrationssoftware til klasseværelser kan lærere observere elevernes aktiviteter på bordpladen på afstand, overtae styrinen med bordet o opsamle o udskrive billedet på bordpladen. SMART Table-softwaren består af interaktive prorammer, lærinsaktiviteter o undervisninsspil.du kan oså hente aktivitetspakker o prorammer til SMART Table fra SMART Exchane -webstedet (exchane.smarttech.com) o tilpasse aktiviteterne ved hjælp af SMART Table Værktøj. Installer o kør værktøjet på din computer, o overfør derefter dine aktivitetspakker ved hjælp af et USB-drev eller SMART Sync-software. Bordet kan brues sammen med andre SMART-produkter, bl.a. SMART Document Camera o SMART Notebook samarbejdsbaseret lærinssoftware, som en del af en samlet undervisninsløsnin. Du kan f.eks. præsentere eleverne for et nyt bereb på et SMART Board interaktivt whiteboard o derefter bede dem om at studere konceptet nærmere ved hjælp af SMART Table interaktivt lærinscenter. Sådan funerer SMART Table-software Computeren kører SMART Table-softwaren, projektoren projicerer computerens skærm på overfladen, højttalerne afspiller lyden fra computeren, o kameraet reistrerer, når eleverne rører ved overfladen. Tilsammen ør disse komponenter det mulit for eleverne at arbejde med SMART Table-softwaren. 2

9 K A P I T E L 1 Kom odt i an N N OT E Se Opdaterin af SMART Table-software På side61 for information om, hvordan du kontrollerer, hvilken version af softwaren der aktuelt er installeret på bordcomputeren, o hvordan du henter o installerer den nyeste version af SMART Table-software, som findes på SMART Support-webstedet. SMART Table USB-drev Dette USB-drev indeholder SMART Table Værktøjssoftware samt weblinks til bruervejledniner, som kan åbnes i Adobe Reader. Bru USB-drevet til følende: Installere SMART Table Værktøj på en Windows eller Mac-computer N N OT E Se Installation af SMART Table Værktøjssoftware På side20 for more information om, hvordan du henter o installerer den nyeste version af SMART Table Værktøjssoftware. Installere nye aktivitetspakker o prorammer på bordet Opdatere SMART Table-software N N OT E S Hvis du mister dit SMART Table USB-drev, kan du enten bestille et nyt fra forhandleren eller brue et andet USB-drev til at overføre filer til bordet. Navierin i SMART Table Aktiviteter SMART Table Aktiviteter er den primære software til SMART Table interaktivt lærinscenter. Den starter automatisk, når du tænder bordet.menuen SMART Table Aktiviteter har to tilstande: Elev o Lærer. 3

10 K A P I T E L 1 Kom odt i an Elev-tilstand Elev-tilstand er standardtilstanden. Her kan eleverne starte prorammer, som er specielt udviklet til børn i de små klasser. Lærer-tilstand Lærer-tilstand vises, når du tilslutter et USB-drev til et af USB-stikkene på ydersiden af bordet. I denne tilstand kan du anive antallet af elever, kalibrere overfladen, synkronisere o væle aktivitetspakker o prorammer samt konfiurere andre indstilliner som beskrevet i denne vejlednin. 4

11 K A P I T E L 1 Kom odt i an Skift af tilstand uden isætnin af USB-drev Du kan oså skifte fra Elev-tilstand til Lærer-tilstand uden at isætte et USB-drev. Sådan skifter du fra Elev-tilstand til Lærer-tilstand uden et USB-drev 1. Hold fem finre stille på midten af bordet. Efter ca. 10 sekunder vises ikonet Tandhjul i et af hjørnerne af bordet. 2. Tryk med en finer på midten af bordet, mens du trykker på ikonet Tandhjul med den anden hånd. Menuen skifter til Lærer-tilstand. 3. Tryk på ikonet Tandhjul for at vende tilbae til Elev-tilstand. Indledende opsætnin i Lærer-tilstand I Lærer-tilstand kan du kalibrere bordet, væle det spro, som menuerne i Lærer- o Elev-tilstand skal vises på, anive antallet af elever o justere højttalerlydstyrken, før eleverne bruer bordet. Kalibrerin af billedet Når du eller en elev rører ved bordoverfladen, burde der vises et lille eller en umiddelbart under berørinspunktet. Hvis dette eller denne ikke passer med berørinspunktet, kan det være nødvendit at kalibrere billedet. N N OT E SMART Table er følsomt over for infrarød strålin o kan fortolke skarpt lys som berøriner. Det kan være nødvendit at slukke eller fjerne forsænkede lamper eller andre lødelamper i rummet o flytte bordet væk fra lyse vinduer eller trække persienner eller ardiner for, før SMART Table brues. 5

12 K A P I T E L 1 Kom odt i an Sådan kalibrerer du billedet 1. Tænd for SMART Table interaktivt lærinscenter. Menuen SMART Table Aktiviteter vises. 2. Tilslut USB-drevet til bordet. ELLER Føl fremansmåden i Skift af tilstand uden isætnin af USB-drev På forrie side. Menuen skifter fra Elev-tilstand til Lærer-tilstand. 3. Klik på Kalibrer. Kalibrerinsskærmen vises. 4. Tryk med en finer på midten af det første mål, indtil det røde kryds flytter si til det næste mål, o enta dette trin for hvert mål. Skærmen skifter til kantkalibrerinstilstand, o der vises otte pile rundt om kanten af skærmen. 6

13 K A P I T E L 1 Kom odt i an 5. Træk den fremhævede pil til kanten af skærmen med fineren. Pilen skifter til et +-symbol, o den næste pil fremhæves. 6. Genta trin 5 for alle de øvrie pile. Når du har ennemført kalibrerinsprocessen, vises menuen SMART Table Aktiviteter i Lærer-tilstand. 7. Ta USB-drevet ud. ELLER Tryk på ikonet Tandhjul. Menuen skifter fra Lærer-tilstand til Elev-tilstand. Val af spro Du væler det spro, som menuerne i både Lærer- o Elev-tilstand skal vises på, når du installerer SMART Table-softwaren. Sproet kan ændres i Lærer-tilstand, når softwaren er installeret. Sådan væler du sproet 1. Tilslut USB-drevet til bordet. ELLER Føl fremansmåden i Skift af tilstand uden isætnin af USB-drev På side5. Menuen skifter fra Elev-tilstand til Lærer-tilstand. 7

14 K A P I T E L 1 Kom odt i an 2. Tryk på ikonet Om SMART Table. Siden SMART Table-software vises. 3. Tryk på fanen Spro. 4. Væl et spro på listen, o tryk derefter på OK. Anivelse af antal elever Bordet kan reaere på input fra op til otte elever ad anen. Inden eleverne bruer bordet, skal du anive det antal elever, der skal brue bordet. Dette ændrer flere indstilliner i softwaren SMART Table Aktiviteter. Hvis du f.eks. aniver tre elever, vil spørsmål i Flere Valmuliheder kræve tre svar. Sådan aniver du antallet af elever 1. Tilslut USB-drevet til bordet. ELLER Føl fremansmåden i Skift af tilstand uden isætnin af USB-drev På side5. Menuen skifter fra Elev-tilstand til Lærer-tilstand. 2. I kontrolelementet Elever i alt skal du trykke på + for at øe antallet af elever eller - for at mindske antallet. 3. Ta USB-drevet ud. ELLER Tryk på ikonet Tandhjul. Menuen skifter fra Lærer-tilstand til Elev-tilstand. Justerin af højttalerlydstyrke Du kan justere lydstyrken i bordets højttalere, så lydniveauet er behaelit i mane forskellie miljøer. Sådan justerer du højttalerlydstyrken 1. Tilslut USB-drevet til bordet. ELLER 8

15 K A P I T E L 1 Kom odt i an Føl fremansmåden i Skift af tilstand uden isætnin af USB-drev På side5. Menuen skifter fra Elev-tilstand til Lærer-tilstand. 2. Drej ikonet Lydstyrke med uret for at skrue op for lyden eller mod uret for at skrue ned for lyden. N N OT E Tryk på det lille højttalersymbol på kanten af ikonet for at afbryde lyden eller slå den til ien. 3. Ta USB-drevet ud. ELLER Tryk på ikonet Tandhjul. Menuen skifter fra Lærer-tilstand til Elev-tilstand. 9

16 K A P I T E L 1 Kom odt i an Om prorammer SMART Table-softwaren indeholder følende prorammer: Farvelade Medier Flere Valmuliheder Varme Steder Afræns Det Addition Addition Plus Varme Pladser Puslespil SMART Notebook N N OT E S Download prorammet Afræns Det, hvis det ikke er inkluderet i din software. Se Hentnin af prorammer fra SMART Exchane-webstedet På side65. I takt med, at SMART o tredjepartsudviklere jævnlit lancerer nye prorammer til bordet, vil SMART ive anvisniner om, hvordan indholdet i dem kan tilpasses. Du kan tilpasse disse prorammer o føje andre prorammer til din aktivitetspakke ved hjælp af SMART Table Værktøj. Proramstart o -luknin Sådan starter du et proram Tryk på et proramikon, når Elev-tilstand er aktiv. Prorammet vises. Sådan lukker du et proram for at vende tilbae til menuen 1. Tryk på. Knappen flyttes til et andet hjørne. 2. Genta det forrie trin for hver -knap, der vises. N N OT E Antallet af -knapper, der vises, afhæner af det antal elever, du har anivet. 10

17 KAPIT EL 1 Kom odt i an Farvelade I dette virtuelle finermalinsproram væler eleverne farver o effekter på paletten. Eleverne kan brue op til fire paletter samtidit. Paletterne er placeret i hvert sit hjørne af overfladen. Tryk på en palet for at åbne den. Ved hjælp af knapperne på paletten kan eleverne væle farver o linjeeffekter, rydde skærmen o lukke Farvelade. T TIPS l Hver elev skal trykke på Ryd overflade for at rydde hele overfladen o få vist det næste barundsbillede. l Hver elev skal trykke på Luk Farvelade for at lukke Farvelade. l Når én elev væler en farve eller noet andet på en palet, ælder valet for alle elever. l For at slette kan eleverne holde en finer på bordoverfladen o derefter trække fineren hen over de områder, de vil slette. Medier I dette proram arbejder eleverne med sæt af billeder o videoer. Eleverne diskuterer o lærer ved at trække o ændre størrelsen på billeder o videoer. Eleverne kan ændre størrelsen på et billede eller en video ved at placere en finer i et hjørne i henholdsvis venstre o højre side o trække udad for at øe størrelsen eller trække indad for at mindske størrelsen. Lærere kan brue SMART Table Værktøj til at tilføje deres ene billeder o videoer eller importere billeder fra alleriet til prorammet Medier. 11

18 KAPIT EL 1 Kom odt i an Billedtanin med SMART Document Camera Eleverne kan brue et SMART Document Camera til at tae billeder direkte i dette proram, hvor de kan dreje o skalere billederne liesom andre billeder. Se Hardwarevejlednin til SMART Table 230i (smarttech.com/kb/141190) for information om, hvordan du tilslutter et SMART Document Camera til bordet. Sådan taer du billeder fra dit SMART Document Camera 1. Tryk på dokumentkameraikonet. Der vises et billede med en række knapper i hver side af bordoverfladen. 2. Justér billedforstørrelsen ved hjælp af zoomknapperne. 3. Tryk på fluebenet. Kamerabilledet vises på bordoverfladen. 4. Tryk på X for at lukke billedet. Flere Valmuliheder I Flere Valmuliheder arbejder eleverne sammen som et team o besvarer spørsmål ved at trække svarene ind på midten af bordoverfladen. Du kan oprette dine ene spørsmål som supplement til klassens pensum. Hvert spørsmål vises på midten af bordoverfladen, o de mulie svar er arraneret i en cirkel rundt om det. Eleverne kan dreje spørsmålsbilledet, så de alle kan læse det, o derefter væle et svar ved at trække det hen til spørsmålet. Alt efter hvilke indstilliner du væler, kræver prorammet, at spørsmålene besvares på forskellie måder. Du kan væle, om eleverne skal besvare spørsmålene korrekt for at å videre til det næste spørsmål. Væl derefter en af følende muliheder: l Alle eleverne skal være enie om et svar for at å videre til det næste spørsmål ELLER 12

19 K A P I T E L 1 Kom odt i an Et flertal af eleverne skal være enie om et svar for at å videre til det næste spørsmål. Varme Steder I dette proram skal eleverne sætte mærkater o billeder sammen ved at flytte mærkaterne hen til den ule prik på det ritie sted på diarammet. Når en elev placerer en mærkat på det ritie sted, skifter mærkaten farve. Når eleverne har identificeret alle delene på et diaram korrekt, viser Varme Steder den næste aktivitet. Addition I Addition arbejder eleverne sammen om at løse et tilfældit matematikproblem (f.eks ) ved at flytte visuelle objekter, f.eks. blokke eller mønter, ind på midten af overfladen eller ved at trykke på overfladen med finrene i et par sekunder. Eleverne kan flytte en blok eller mønt ved at trække den hen over overfladen, eller de kan dreje den ved at placere en finer i hver sin side af blokken eller mønten o dreje finrene. Når eleverne løser et problem, viser Addition det næste matematikproblem. Addition Plus I Addition Plus skal eleverne svare på nole bestemte sæt matematikspørsmål ved hjælp af visuelle objekter, f.eks. blokke eller mønter. Eleverne kan flytte en blok eller mønt ved at trække den hen over overfladen. Når eleverne løser et matematikproblem, viser Addition Plus det næste matematikproblem. Varme Pladser I Varme Pladser skal eleverne sortere mærkater o billeder ved at flytte dem hen til det ritie område. Eleverne skal finde frem til det ritie område o derefter trække mærkaten hen til området. Du kan aktivere eller deaktivere visuel tilbaemeldin, som viser, når en mærkat eller et billede er i det ritie område. Når eleverne har placeret alle mærkaterne o billederne i de korrekte områder, viser prorammet den næste aktivitet. 13

20 KAPIT EL 1 Kom odt i an Puslespil I dette proram skal eleverne løse tanrammer ved at trække o dreje brikkerne til de ritie steder. Brikkerne skifter farve, når eleverne placerer dem ritit.når eleverne har placeret alle brikkerne korrekt, viser Puslespil en ny tanramopave. Afræns Det I dette spil arbejder eleverne sammen om at formulere o stille spørsmål om et hemmelit kort for at finde ud af, hvad det er. Målet er at fjerne alle kortene undtaen det hemmelie kort for at afsløre, hvad det hemmelie kort er. SMART Notebook I dette proram ser o arbejder eleverne med SMART Notebook-filer, der vises som lektioner på bordoverfladen. Eleverne væler blandt maks. otte SMART Notebook-lektioner, som du aniver, når du opretter en aktivitetspakke. Hundredvis af forskellie SMART Notebook-lektioner er allerede udarbejdet, o du kan hente dem via onlinefællesskabet SMART Exchane o brue dem i dine aktivitetspakker. Du kan nemt føje en SMART Notebook-lektion til en aktivitetspakke ved at å til en lektion o væle den. SMART Table Værktøj bruer automatisk den første side o filnavnet på SMART Notebook-lektionen til at oprette et ikon i menuen SMART Table Aktiviteter. Eleverne åbner en SMART Notebook-lektion fra menuen SMART Table Aktiviteter. De kan derefter naviere rundt i en lektion ved at brue pileknapperne i hvert hjørne af bordoverfladen. Eleverne kan oså dreje SMART Notebook-lektionen 180 rader ved at trykke på en knap i hjørnemenuerne. T TIP SMART Notebook-prorammet på SMART Table understøtter mane berørinspunkter, således at flere elever kan arbejde med indholdet samtidit. 14

21 K A P I T E L 1 Kom odt i an Eleverne kan udvide hjørnemenuerne o få adan til et sæt værktøjer. De skal blot trykke på en hjørnemenu for at udvide den. Med værktøjerne i menuen kan eleverne brue et peeredskab, en pen med farvevæler, en tavlevisker o et SMART Document Camera, hvis der er et tilsluttet. Eleverne kan tae billeder o importere dem til SMART Notebook-filer i realtid med et SMART Document Camera (se Billedtanin med SMART Document Camera På side12 ). N N OT E S Hver elev skal trykke på for at lukke SMART Notebook-lektionen. Når én elev væler en farve eller noet andet i en menu, ælder valet for bee menuer. Val af proram eller aktivitetspakke Når du tilslutter et USB-drev til bordet, skifter det til Lærer-tilstand. I denne tilstand kan du væle, hvilke prorammer eller aktivitetspakker du vil kopiere til bordet fra USB-drevet. Du kan oså se, hvilke prorammer o aktivitetspakker der er laret på bordet, o slette aktivitetspakker, som du ikke har bru for lænere. Når du har valt en aktivitet, kan du fjerne USB-drevet for at vende tilbae til Elev-tilstand o køre aktiviteten. 15

22

23 Kapitel2 Sådan arbejder du med SMART Table Værktøj Introduktion 18 SMART Table Værktøj computerkrav 19 Windows-computere 19 Minimumkrav til hardware 19 Understøttede operativsystemer 19 Andre krav 19 Mac-computere 19 Minimumkrav til hardware 19 Understøttet operativsystemsoftware 19 Andre krav 20 Installation af SMART Table Værktøjssoftware 20 Overførsel af installationsprorammet til SMART Table Værktøj til et USB-drev 20 Installation af SMART Table Værktøj 21 Opdaterin af SMART Table Værktøjssoftware 22 Installation af softwareopdateriner 22 Sådan bruer du SMART Table Værktøj 22 Start af værktøjet 22 Oprettelse o åbnin af.tablecontent-filer 23 Larin af aktivitetspakker 23 Oprettelse af aktiviteter 24 Tip til tilpasnin af aktiviteter 24 Tilpasnin af menuen Elev 25 Tilføjelse af prorammer til en aktivitetspakke 27 Tilpasnin af prorammer 28 Eksempelvisnin af prorammer 28 Tilpasnin af Farvelade 29 Tilføjelse af et barundsbillede 29 Anivelse af instruktioner 30 Tilpasnin af Medier 31 Tilføjelse af billeder o videoer 31 Anivelse af instruktioner 33 Tilpasnin af Flere Valmuliheder 35 Oprettelse af et spørsmål o svarsæt 35 Redierin af spørsmålsliste 37 17

24 Anivelse af instruktioner 38 Tilpasnin af Varme Steder 39 Oprettelse o opsætnin af aktiviteter 39 Redierin af aktivitetsliste 41 Anivelse af instruktioner 42 Tilpasnin af Addition 44 Anivelse af tællinsindstilliner o barundsbillede 44 Anivelse af instruktioner 46 Tilpasnin af Addition Plus 47 Oprettelse af spørsmål o barundsbillede 47 Redierin af spørsmålsliste 50 Anivelse af instruktioner 50 Tilpasnin af Varme Pladser 52 Oprettelse o opsætnin af aktiviteter 52 Redierin af aktivitetsliste 54 Aniv instruktioner 55 Tilpasnin af Afræns Det 56 Oprettelse o opsætnin af en aktivitet 56 Redierin af aktivitetsliste 58 Tilpasnin af SMART Notebook 59 Anivelse af instruktioner 59 Introduktion Med SMART Table Værktøj kan du oprette SMART Table-aktivitetspakker samt importere SMART Table-aktivitetspakker o -prorammer fra SMART Exchane-webstedet. Se Hentnin af prorammer fra SMART Exchane-webstedet På side65.bru disse filer til at oprette dine ene SMART Table-aktiviteter til din klasse. N N OT E SMART Table-aktivitetspakker har filtypenavnet.tablecontent, o SMART Table-prorammer har filtypenavnet.tableapplication. I I M P OR T A N T Inden du henter SMART Table Værktøj, skal du sikre, at din computer opfylder de minimumkrav, der er vist i SMART Table Værktøj computerkrav På næste side. 18

25 SMART Table Værktøj computerkrav Windows-computere Minimumkrav til hardware Intel Pentium III-processor på 1 GHz eller bedre 512 MB RAM USB 2.0-stik Grafikkort o skærm, der understøtter XGA ( ) Understøttede operativsystemer Windows 7 Home Premium, Business, Enterprise o Ultimate, inkl. 64-bit udaver Windows Vista Home Premium, Business, Enterprise o Ultimate, inkl. 64-bit udaver Windows Vista SP1, SP2 Windows XP SP3 N N OT E SMART Sync Lærersoftware understøtter ikke Windows XP SP2. SMART Sync Lærersoftware kræver, at Windows XP SP3 er installeret. Andre krav Administratorrettiheder Internetadan Opdateret antivirusproram Mac-computere Minimumkrav til hardware Intel Core Duo-processor på 1,83 GHz eller bedre 512 MB RAM USB 2.0-stik Grafikkort o skærm, der understøtter XGA ( ) Understøttet operativsystemsoftware Mac OS X o N N OT E Mac OS X Lion 10.7 understøttes ikke p.t. 19

26 Andre krav Administratorrettiheder Internetadan Opdateret antivirusproram Installation af SMART Table Værktøjssoftware Overførsel af installationsprorammet til SMART Table Værktøj til et USB-drev Det SMART Table USB-drev, der leveres med bordet, indeholder et installationsproram til SMART Table Værktøj.Hvis du ikke kan finde armbåndet eller har bru for yderliere kopier af værktøjet, kan du hente installationsprorammet til værktøjet fra smarttech.com/downloads. N N OT E Du skal have forbindelse til internettet for at få adan til o hente SMART Table Værktøj fra SMARTs websted, importere billeder fra alleriet o hente aktivitetspakker fra SMART Exchane-webstedet. Sådan henter du SMART Table Værktøj 1. Gå til smarttech.com/downloads. 2. Gå til SMART Table > SMART Table Værktøj, o føl derefter instruktionerne på skærmen for at hente værktøjet. 20

27 Installation af SMART Table Værktøj Inden du installerer SMART Table Værktøj, skal du sikre, at din computer opfylder de minimumkrav, der er nævnt på de foreående sider. Du kan installere SMART Table Værktøj på et uberænset antal computere. I I M P OR T A N T SMART Sync Lærersoftware leveres ikke lænere som en del af installationsprorammet til SMART Table Værktøj o skal nu installeres separat. Se Sådan bruer du SMART Syncsoftware med dit bord På side68 for mere information om, hvordan du henter, installerer o bruer SMART Sync-software sammen med bordet. Sådan installerer du værktøjet på en Windows-computer 1. Tilslut USB-drevet til computeren. 2. Gå til filen SMART Table Toolkit.exe på USB-drevet, o dobbeltklik på den. N N OT E Gå til smarttech.com/downloads for at hente den aktuelle version af SMART Table Toolkit.exe. Guiden InstallShield vises, o derefter vises installationsuiden til SMART Table Værktøj. 3. Føl instruktionerne på skærmen for at installere værktøjet. Sådan installerer du værktøjet på en Mac-computer 1. Tilslut USB-drevet til computeren. 2. Gå til filen SMART Table Toolkit.dm på USB-drevet, o dobbeltklik på den. N N OT E Gå til smarttech.com/downloads for at hente den aktuelle version af SMART Table Toolkit.dm. Installationsuiden til SMART Table Værktøj vises. 3. Føl instruktionerne på skærmen for at installere værktøjet. 21

28 Opdaterin af SMART Table Værktøjssoftware Installation af softwareopdateriner SMART Table Værktøj inkluderer SMART Product Update (SPU). SPU kontrollerer automatisk, om der er opdateriner til al SMART-software, der er installeret på lærercomputeren, inkl. SMART Table Værktøj. I I M P OR T A N T Du skal have forbindelse til internettet for at brue SPU til at kontrollere, om der er opdateriner. Sådan kontrollerer du, om der er opdateriner til SMART Table Værktøj 1. Start SMART Table Værktøj (se side 17). Vinduet SMART Table Værktøj vises. 2. Klik på Om i det øverste højre hjørne af vinduet. Dialoboksen Om vises. 3. Klik på fanen Teknisk support, o klik derefter på Kontrollér, om der er softwareopdateriner. Vinduet SMART Product Update vises med en liste over al SMART-software, der er installeret på computeren. I I M P OR T A N T SPU viser altid en meddelelse, når der er opdateriner til SMART Table-softwaren.Du skal do opdatere softwaren på bordet manuelt (se Opdaterin af SMART Tablesoftware På side61). 4. Hvis der er opdateriner til et eller flere softwareprodukter, skal du markere Opdater ud for de påældende produkter o derefter føle instruktionerne på skærmen. Sådan bruer du SMART Table Værktøj Start af værktøjet Bru følende fremansmåder for at starte SMART Table Værktøj, når du har installeret det. Du kan oprette en.tablecontent-fil eller åbne en eksisterende fil. 22

29 I I M P OR T A N T Der kan kun køre én forekomst af SMART Table Værktøj ad anen, o der kan kun være én fil åben i værktøjet. Du skal have forbindelse til internettet for at få adan til o hente billeder fra alleriet eller online aktivitetspakker fra SMART Exchane-webstedet. Sådan starter du værktøjet på en Windows-computer Dobbeltklik på ikonet SMART Table Værktøj på dit skrivebord. ELLER Væl Start > Alle prorammer > SMART Technoloies > SMART Table > SMART Table Værktøj. Vinduet SMART Table Værktøj vises. Sådan starter du værktøjet på en Mac-computer I Dock skal du klikke på ikonet SMART Table Værktøj. ELLER Væl Prorammer > SMART Technoloies > Table Værktøj Vinduet SMART Table Værktøj vises. Oprettelse o åbnin af.tablecontent-filer Sådan opretter eller åbner du en.tablecontent-fil Klik på Ny for at oprette en.tablecontent-fil. ELLER Klik på Åbn, å til.tablecontent-filen, markér den, o klik derefter på Åbn. Larin af aktivitetspakker Når du føjer et proram til en aktivitetspakke, vises der en fane for prorammet øverst i vinduet. Hvis der foran teksten på fanen er en stjerne (*), indeholder fanen ændriner, der ikke er emt. Hvis fanen findes, er prorammet indeholdt i.tablecontent-filen. 23

30 Sådan emmer du en fil for første an 1. Klik på Gem som. Dialoboksen Gem vises. 2. Gå til den ønskede placerin på computeren. 3. Indtast et navn til.tablecontent-filen i feltet Filnavn, o klik derefter på Gem. Sådan emmer du filen efterfølende Klik på Gem alle. Sådan overfører du den emte aktivitetspakke til SMART Table Se Synkroniserin af aktivitetspakker På side63 for at overføre den emte aktivitetspakke til bordet. Sådan fjerner du en proramfane fra en fil N N OT E I følende fremansmåde brues fjernelse af fanen Addition som eksempel på, hvordan proramfaner fjernes. Bru samme fremansmåde for alle prorammer. 1. Fjern markerinen i afkrydsninsfeltet for prorammet Addition på venstre side af skærmen Startside. Der vises en dialoboks med meddelelsen "Alt dit arbejde i Addition vil blive fjernet permanent". 2. Klik på Ja. Fanen Addition forsvinder. Oprettelse af aktiviteter I dette afsnit kan du finde tip o information om, hvordan du tilpasser menuen Elev o føjer prorammer til en aktivitetspakke. Tip til tilpasnin af aktiviteter SMART Table-softwaren understøtter kun ikke-animerede GIF-filer. N N OT E Du kan importere animerede GIF-filer som en del af en aktivitetspakke, men billederne vil stadi være på bordoverfladen. 24

31 PNG-filer funerer odt, hvis du importerer farverie billeder, men SMART anbefaler, at du bruer JPG-filer til at importere realistiske billeder. Du kan importere spørsmål o svar som billeder eller tekst. Bru touch- o afspilninsfunktionen i SMART Table Værktøj for at føje lyd til instruktioner, spørsmål, tekst o billedmærkater. Dine elever kan derefter røre ved objekter på bordet o høre teksten læst eller stavet. Hvis du medtaer flere understreninsten ( ) foran et mellemrum i et spørsmål eller et udsan, høres dette som ordet blankten. F.eks. høres teksten Et æble er? som Et æble er blankten?. N N OT E P.t. kan kun enelsk tekst konverteres til lyd. Du kan føje lyd til et hvilket som helst SMART Table-proram enten ved at optae lyd direkte i SMART Table Værktøj eller ved at importere lydfiler. Overvej følende, når du optaer lyd: o o o o o o Hvis din computer har en indbyet mikrofon, er det ikke sikkert, at det er nødvendit med en ekstern mikrofon. Se computerens bruermanual for at finde ud af, hvordan mikrofon- o taleindstillinerne konfiureres optimalt. Kontrollér, at lydstyrkemåleren for optaelse reistrerer, når du taler. Sør for, at din mund ikke er for tæt på mikrofonen. Vend altid ansitet mod mikrofonen. Tal tydelit, o hold din stemme i mellemtoneområdet (middel lydstyrke). Du kan justere lydstyrken på bordet efter behov. Tilpasnin af menuen Elev Når du tænder for bordet, vises menuen SMART Table Aktiviteter for den åbne aktivitetspakke. Eleverne kan derefter væle et proram fra denne menu. Med SMART Table Værktøj kan du tilpasse barundsbilledet i menuen o tilføje tekst- o lydinstruktioner til eleverne. 25

32 Sådan tilpasser du barunden 1. Klik på Startside. 2. Tilføj et barundsbillede på en af følende måder: o Træk et billede eller en side, der indeholder et billede fra SMART Notebooksoftwaren. Billedet justeres automatisk til den optimale størrelse. N N OT E Når du trækker et billede ind i SMART Table Værktøj, vises der to vinduer. I det første vindue kan du beskære billedet, o i det andet vindue kan du se et eksempel på resultatet. o Klik på Importer billede for at importere en JPEG-, GIF- eller PNG-fil. o Klik på Indsæt billede for at indsætte en rafikfil, som du har kopieret. o Klik på Galleri for at importere et allerielement. Klik på Anvend standard for at slette rafikfilen. Sådan tilføjer du instruktioner til elever Hvis du vil... Tilføje skriftlie instruktioner Tilføje lydinstruktioner, der læses op fra tekst, som du skriver Så... Indtast instruktionerne i feltet Vis instruktioner. Væl Læs instruktioner på rullelisten, o indtast derefter dine instruktioner i feltet Vis instruktioner. Hvis du vil have, at den tekst, der læses op, er forskelli fra dine skriftlie instruktioner, skal du indtaste dine lydinstruktioner i feltet Indtast tekst. Tilføje en lydfil Væl Importer lyd på rullelisten, o klik på Importer fra fil for at å til o væle den WAV- eller MP3-fil, der indeholder dine lydinstruktioner. Klik derefter på Åbn. 26

33 Hvis du vil... Indspille lydinstruktioner direkte i SMART Table Værktøj Så Væl Importer lyd på rullelisten, o klik derefter på Opta. 2. Væl en optaerenhed, o klik derefter på Start optaelse for at beynde at indspille dine instruktioner. 3. Klik på Stop optaelse for at stoppe indspilninen. Klik på Afspil optaelse for at høre et eksempel på indspilninen. 4. Klik på Vedhæft optaelse for at føje lydinstruktionerne til prorammet. Klik på Fjern for at slette en indspilnin. Tilføjelse af prorammer til en aktivitetspakke Du kan væle op til otte prorammer til en aktivitetspakke (.tablecontent-fil). Sådan føjer du prorammer til en aktivitetspakke Væl de prorammer, du vil have med i aktivitetspakken på listen Prorammer i venstre side af skærmen. Der vises et ikon for hvert proram i vinduet Barundsbillede, o der vises en fane, som du kan væle for at tilpasse hvert proram. N N OT E Visse prorammer kan ikke tilpasses, men du kan stadi føje dem til din aktivitetspakke. Sådan fjerner du en aktivitet fra en aktivitetspakke 1. Fjern markerinen i afkrydsninsfeltet for prorammet på listen Prorammer. Der vises en bekræftelsesdialoboks. 2. Klik på Ja. 27

34 Tilpasnin af prorammer I dette afsnit kan du finde information om, hvordan du tilpasser prorammer med SMART Table Værktøj. Eksempelvisnin af prorammer Når du tilpasser prorammer i SMART Table Værktøj, kan du få vist eksempler, således at du kan se, hvordan de vises, når eleverne bruer dem på bordet. N N OT E Det er p.t. ikke mulit at få vist eksempler på prorammerne SMART Notebook o Puslespil. Sådan får du vist et eksempel på et proram 1. Klik på Vis eksempel. Der åbnes et webbrowservindue, hvori prorammet vises. 2. Eksperimentér med prorammet for at teste, hvordan det funerer o ser ud. N N OT E S o o Undersø, om en firewall blokerer adanen til din browser, hvis du ikke kan få vist et eksempel på prorammet. Touch- o lydafspilninsfunktionaliteten er ikke tilæneli i tilstanden Eksempelvisnin. 3. Luk browservinduet. Du kan nu vende tilbae til SMART Table Værktøj. 28

35 Tilpasnin af Farvelade Du kan oprette dine ene billeder i Farvelade som supplement til pensum. Du kan f.eks. oprette billeder af bostaverne i alfabetet, som eleverne kan føle med finrene, eller billeder, som eleverne kan skrive oven på. Tilpas Farvelade ved at anive følende: Barundsbilleder (op til 35) Om der skal vises en blækeffekt, når eleverne tener på overfladen Linjetykkelse Instruktioner til elever Tilføjelse af et barundsbillede Bru følende fremansmåde for at tilføje et barundsbillede. Sådan tilføjer du et barundsbillede 1. Klik på Farvelade. 2. Tilføj et barundsbillede på en af følende måder: o Træk et billede eller en side, der indeholder et billede fra SMART Notebooksoftwaren. Billedet justeres automatisk til den optimale størrelse. N N OT E Når du trækker et billede ind i SMART Table Værktøj, vises der to vinduer. I det første vindue kan du beskære billedet, o i det andet vindue kan du se et eksempel på resultatet. o Klik på Importer billede for at importere en JPEG-, GIF- eller PNG-fil. o Klik på Indsæt billede for at indsætte en rafikfil, som du har kopieret. o Klik på Galleri for at importere et allerielement. For at slette et barundsbillede skal du klikke på det o derefter klikke på Fjern. 3. Genta trin 1 o 2 for hvert barundsbillede, du vil føje til Farvelade. Sådan indstiller du linjeeffekt o blæktykkelse 1. Væl afkrydsninsfeltet Anvend skinnende blækeffekt for at vise en blækeffekt, når eleverne tener på skærmen. 29

36 2. Væl en mulihed på rullemenuen Blæktykkelse for at indstille den linjetykkelse, du vil brue i Farvelade. Anivelse af instruktioner Bru følende fremansmåde for at tilføje instruktioner, som eleverne ser o hører, når de åbner Farvelade. Sådan tilføjer du instruktioner Hvis du vil... Tilføje skriftlie instruktioner Tilføje lydinstruktioner, der læses op fra tekst, som du skriver Så... Indtast instruktionerne i feltet Vis instruktioner. Væl Læs instruktioner på rullelisten, o indtast derefter dine instruktioner i feltet Vis instruktioner. Hvis du vil have, at den tekst, der læses op, er forskelli fra dine skriftlie instruktioner, skal du indtaste dine lydinstruktioner i feltet Indtast tekst. Tilføje en lydfil Væl Importer lyd på rullelisten, o klik på Importer fra fil for at Indspille lydinstruktioner direkte i SMART Table Værktøj å til o væle den WAV- eller MP3-fil, der indeholder dine lydinstruktioner. Klik derefter på Åbn. 1. Væl Importer lyd på rullelisten, o klik derefter på Opta. 2. Væl en optaerenhed, o klik derefter på Start optaelse for at beynde at indspille dine instruktioner. 3. Klik på Stop optaelse for at stoppe indspilninen. Klik på Afspil optaelse for at høre et eksempel på indspilninen. 4. Klik på Vedhæft optaelse for at føje lydinstruktionerne til prorammet. Klik på Fjern for at slette en indspilnin. 30

37 Tilpasnin af Medier Du kan brue Medier til at tilføje billeder, rafikelementer o videoer som supplement til klassens pensum.eleverne kan tilslutte SMART Document Camera (se Billedtanin med SMART Document Camera På side12) til bordet o brue det til at importere deres ene billeder. Du kan f.eks. medtae billeder af fiurer i Medier o bede eleverne om at tae billeder med SMART Document Camera af enstande, der har samme form. Tilpas Medier ved at anive følende: Billed- o videofiler Lyd, som eleverne hører, når de trykker på et billede Barundsbilledet Instruktioner til elever Tilføjelse af billeder o videoer Bru følende fremansmåder for at tilføje billeder o videoer med tilhørende touch- o lydafspilninsfunktioner o for at tilføje et barundsbillede. Sådan tilføjer du billeder o videoer 1. Klik på Medier. 2. Tilføj en billed- eller videofil på en af følende måder: o Klik på Importer billede for at importere en JPEG-, GIF- eller PNG-fil. o Klik på Indsæt billede for at indsætte en rafikfil, som du har kopieret. o Klik på Galleri for at importere et allerielement. C C A U T I ON Træk o slip ikke billeder eller sider, der indeholder et billede fra SMART Notebooksoftwaren til Medier. N N OT E Hvis du vil importere en videofil til din præsentation, anbefaler SMART, at du bruer en videoopløsnin på maks pixel. Til medier i Præsentationsvisnin er (eller 720p) pixel tilstrækkelit. Store videofiler taer lænere tid at installere. For at slette en fil skal du klikke på den o derefter klikke på Fjern. 3. Genta trin 2 for hver billed- eller videofil, du vil føje til Medier. 31

38 Sådan føjer du touch o lyd til et billede eller en video 1. Væl et billed- eller et videoobjekt. 2. Gør et af følende: Hvis du vil... Tilføje lyd, der læses op fra tekst, som du skriver Så... Væl Læs tekst på rullelisten, o indtast derefter den tekst, du vil have læst i feltet Indtast tekst. Tilføje lyd, der staves fra tekst, som du skriver Væl Stav tekst på rullelisten, o indtast derefter den tekst, du vil have læst i feltet Indtast tekst. Tilføje en lydfil Væl Importer lyd på rullelisten, o klik på Importer fra fil for Indspille lyd direkte i SMART Table Værktøj at å til o væle WAV- eller MP3-filen. Klik derefter på Åbn. a. Væl Importer lyd på rullelisten, o klik derefter på Opta. b. Væl en optaerenhed, o klik derefter på Start optaelse for at beynde at indspille lyden. c. Klik på Stop optaelse for at stoppe indspilninen. Klik på Afspil optaelse for at høre et eksempel på indspilninen. d. Klik på Vedhæft optaelse for at føje optaelsen til prorammet. Klik på Fjern for at slette en indspilnin. Sådan justerer du billed- o videoindstilliner Markér afkrydsninsfeltet Aktiver zoom for at indstille den maksimale o minimale skalerin, som eleverne kan brue på rafikelementer o videofiler. Hvis du ikke ønsker, at eleverne skal kunne ændre billedstørrelsen, skal du væle Oriinal størrelse på rullelisten for både Maksimal skalerin o Minimal skalerin. Markér afkrydsninsfeltet Vis billeder o videoer i fuld skærm, når der zoomes til over maksimal skalerin for automatisk at maksimere o kalibrere en rafik- eller videofil til nederst på bordet, når eleverne ændrer størrelsen til den maksimale tilladte værdi. 32

39 Denne funktion er praktisk, hvis du vil vise billeder eller videoer som et diasshow. Sådan opretter du et barundsbillede Opret et barundsbillede på en af følende måder: o Træk et billede eller en side, der indeholder et billede fra SMART Notebook-softwaren. Billedet justeres automatisk til den optimale størrelse. N N OT E Når du trækker et billede ind i SMART Table Værktøj, vises der to vinduer. I det første vindue kan du beskære billedet, o i det andet vindue kan du se et eksempel på resultatet. o Klik på Importer billede for at importere en JPEG-, GIF- eller PNG-fil. o Klik på Indsæt billede for at indsætte en rafikfil, som du har kopieret. o Klik på Galleri for at importere et allerielement. Klik på Anvend standard for at fjerne billedfilen. Anivelse af instruktioner Bru følende fremansmåde for at tilføje instruktioner, som eleverne ser o hører, når de åbner Medier. Sådan tilføjer du instruktioner Hvis du vil... Tilføje skriftlie instruktioner Tilføje lydinstruktioner, der læses op fra tekst, som du skriver Så... Indtast instruktionerne i feltet Vis instruktioner. Væl Læs instruktioner på rullelisten, o indtast derefter dine instruktioner i feltet Vis instruktioner. Hvis du vil have, at den tekst, der læses op, er forskelli fra dine skriftlie instruktioner, skal du indtaste dine lydinstruktioner i feltet Indtast tekst. Tilføje en lydfil Væl Importer lyd på rullelisten, o klik på Importer fra fil for at å til o væle den WAV- eller MP3-fil, der indeholder dine lydinstruktioner. Klik derefter på Åbn. 33

40 Hvis du vil... Indspille lydinstruktioner direkte i SMART Table Værktøj Så Væl Importer lyd på rullelisten, o klik derefter på Opta. 2. Væl en optaerenhed, o klik derefter på Start optaelse for at beynde at indspille dine instruktioner. 3. Klik på Stop optaelse for at stoppe indspilninen. Klik på Afspil optaelse for at høre et eksempel på indspilninen. 4. Klik på Vedhæft optaelse for at føje lydinstruktionerne til prorammet. Klik på Fjern for at slette en indspilnin. 34

41 Tilpasnin af Flere Valmuliheder Du kan oprette spørsmål som supplement til klassens pensum ved hjælp af tekst, billeder eller en kombination af tekst o billeder. Til elever, der ikke kan læse o skrive endnu, kan du f.eks. brue et billede af et træ som spørsmål o billeder af en ful, en fisk o en slane som svar. Du kan oså brue lyd, så spørsmålene o svarene læses op o derefter staves, når eleverne trykker en enkelt an på spørsmåls- o svarbillederne. Tilpas Flere Valmuliheder ved at anive følende: Spørsmålstekst, -billeder o lyd Lyd, som eleverne hører, når de trykker på et spørsmålsbillede Hvordan eleverne besvarer spørsmål Svartekst, -billeder o lyd Instruktioner til elever Oprettelse af et spørsmål o svarsæt Bru følende fremansmåde for at oprette o tilpasse et spørsmål o svarsæt. Sådan opretter du et spørsmål 1. Klik på Flere Valmuliheder. 2. Indtast det første spørsmål i feltet Spørsmålstekst. N N OT E De første 22 ten i spørsmålsteksten identificerer spørsmålet på prorammets Spørsmålsliste. Sådan tilføjer du et spørsmålsbillede Tilføj et spørsmålsbillede på en af følende måder: o Træk et billede eller en side, der indeholder et billede fra SMART Notebook-softwaren. Billedet justeres automatisk til den optimale størrelse. N N OT E Når du trækker et billede ind i SMART Table Værktøj, vises der to vinduer. I det første vindue kan du beskære billedet, o i det andet vindue kan du se et eksempel på resultatet. o Klik på Importer billede for at importere en JPEG-, GIF- eller PNG-fil. o Klik på Indsæt billede for at indsætte en rafikfil, som du har kopieret. o Klik på Galleri for at importere et allerielement. 35

42 Klik på Anvend standard for at slette billedfilen. Sådan føjer du touch o lyd til et billede 1. Væl et billede. 2. Gør et af følende: Hvis du vil... Tilføje lyd, der læses op fra tekst, som du skriver Så... Væl Læs tekst på rullelisten, o indtast derefter den tekst, du vil have læst i feltet Indtast tekst. Tilføje lyd, der staves fra tekst, som du skriver Væl Stav tekst på rullelisten, o indtast derefter den tekst, du vil have læst i feltet Indtast tekst. Tilføje en lydfil Væl Importer lyd på rullelisten, o klik på Importer fra fil for Indspille lyd direkte i SMART Table Værktøj at å til o væle WAV- eller MP3-filen. Klik derefter på Åbn. a. Væl Importer lyd på rullelisten, o klik derefter på Opta. b. Væl en optaerenhed, o klik derefter på Start optaelse for at beynde at indspille lyden. c. Klik på Stop optaelse for at stoppe indspilninen. Klik på Afspil optaelse for at høre et eksempel på indspilninen. d. Klik på Vedhæft optaelse for at føje optaelsen til prorammet. Klik på Fjern for at slette en indspilnin. Sådan væler du, hvordan eleverne skal besvare spørsmål 1. Markér afkrydsninsfeltet Korrekt svar kræves, hvis eleverne skal væle det korrekte svar for at å videre til det næste spørsmål. Hvis de skal ive en menin frem for et korrekt svar, skal du ikke markere afkrydsninsfeltet Korrekt svar kræves. 36

43 2. Væl en af følende muliheder: Hvis... Alle elever væler det samme svar, før de kan å videre til det næste spørsmål Et flertal af eleverne væler det samme svar, før de kan å videre til det næste spørsmål Væl... Alle skal være enie Flertallet bestemmer N N OT E Hvis du vil brue denne mulihed, skal antallet af elever være sat til tre eller flere (se Anivelse af antal elever På side8). Når afkrydsninsfeltet Korrekt svar kræves er markeret, skal eleverne ive det korrekte svar, før de kan å videre. Dette er standardindstillinen. Sådan opretter du et svar 1. Indtast svaret i feltet Svartekst. 2. Tilføj et billede for svaret ved at væle svaret o derefter brue fremansmåden for tilføjelse af billeder til spørsmål. Flere Valmuliheder funerer bedst, hvis du bruer spørsmålsbilleder på under 500 pixel. 3. Føj touch o lyd til et svarbillede ved at brue følende fremansmåde for tilføjelse af touch o lyd til spørsmålsbilleder. 4. Klik på Tilføj nyt, o enta derefter trin 1-3 for hvert svar, du vil medtae. For at slette et svar skal du væle det o derefter klikke på Fjern. Redierin af spørsmålsliste Bru følende fremansmåder for at tilføje et nyt spørsmål, rediere et spørsmål o rediere den liste over spørsmål, som du har oprettet. Sådan tilføjer du et spørsmål Klik på for at føje et spørsmål til Spørsmålsliste. Sådan redierer du et spørsmål Væl spørsmålet på din Spørsmålsliste. 37

44 Sådan redierer du spørsmålslisten o Klik på for at slette et spørsmål fra Spørsmålsliste. o Væl et spørsmål, o klik derefter på for at flytte spørsmålet lænere op på din Spørsmålsliste. o Væl et spørsmål, o klik derefter på for at flytte spørsmålet lænere ned på din Spørsmålsliste. Anivelse af instruktioner Bru følende fremansmåde for at tilføje instruktioner, som eleverne ser o hører, når de åbner Flere Valmuliheder. Sådan tilføjer du instruktioner Hvis du vil... Tilføje skriftlie instruktioner Tilføje lydinstruktioner, der læses op fra tekst, som du skriver Så... Indtast instruktionerne i feltet Vis instruktioner. Væl Læs instruktioner på rullelisten, o indtast derefter dine instruktioner i feltet Vis instruktioner. Hvis du vil have, at den tekst, der læses op, er forskelli fra dine skriftlie instruktioner, skal du indtaste dine lydinstruktioner i feltet Indtast tekst. Tilføje en lydfil Væl Importer lyd på rullelisten, o klik på Importer fra fil for at Indspille lydinstruktioner direkte i SMART Table Værktøj å til o væle den WAV- eller MP3-fil, der indeholder dine lydinstruktioner. Klik derefter på Åbn. 1. Væl Importer lyd på rullelisten, o klik derefter på Opta. 2. Væl en optaerenhed, o klik derefter på Start optaelse for at beynde at indspille dine instruktioner. 3. Klik på Stop optaelse for at stoppe indspilninen. Klik på Afspil optaelse for at høre et eksempel på indspilninen. 4. Klik på Vedhæft optaelse for at føje lydinstruktionerne til prorammet. Klik på Fjern for at slette en indspilnin. 38

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning

SMART Notebook 3Dværktøjer. Brugervejledning SMART Notebook 3Dværktøjer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på smarttech.com/reistration.

Læs mere

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows operativsystemer Bruervejlednin Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meetin Pro, Bridit, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Table 2.6 software and SMART Table Toolkit. Brugervejledning

SMART Table 2.6 software and SMART Table Toolkit. Brugervejledning SMART Table 2.6 software and SMART Table Toolkit Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer

Læs mere

SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning

SMART Ink. Mac OS X-operativsystemsoftware. Brugervejledning SMART Ink Mac OS X-operativsystemsoftware Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online

Læs mere

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet

Afgræns det. Det unikke på den enkle måde. Selve spillet TÆNK FØR DU UDSKRIVER Afgræns det Selve spillet Afgræns det hjælper eleverne med at formulere og stille spørgsmål om en bred vifte af emner. Spillet fremmer analytisk tænkning hos børnehavebørn og elever

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Bridgit 4.6. Brugervejledning

Bridgit 4.6. Brugervejledning Bridit 4.6 Bruervejlednin Meddelelse om varemærker Bridit, SMART Board, SMART Meetin Pro, SMART Notebook, SMART Podium, SMART Hub, smarttech, SMART-looet o alle SMART-sloaner er varemærker eller reistrerede

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning

SMART Ink. Windows -operativsystemer. Brugervejledning SMART Ink Windows -operativsystemer Bruervejlednin Produktreistrerin Hvis du reistrerer dit SMART-produkt, iver vi di besked, når der er nye funktioner o softwareopraderiner. Foreta reistrerin online på

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning

3D-værktøjer til SMART Notebook Brugervejledning 3D-værktøjer til SMART Notebook 11.1 Brugervejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger. Registrer online

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR

Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR Epsons mødeløsninger VEJLEDNING TIL LYNSTART FOR INTERAKTIV PROJEKTOR INTRODUKTION Side 9 Møder foregår ikke længere blot i et lokale. Denne vejledning til lynstart tager dig igennem de vigtigste funktioner,

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer

Sæt altid USB stikket i computeren, før du installerer softwaren. (Gælder ikke i XP) Tilslut USB adapteren til en ledig USB port på din computer TeamBoard Hurtig Start #1 Velkommen til TeamBoard! USB TeamBoard Hardware Installation Seriel TeamBoard Denne hurtig start guide indeholder de vigtigeste ting ang. brugen af TeamBoard. Bemærk: Sæt altid

Læs mere

Indhold. Tablet Guides

Indhold. Tablet Guides Indhold Start tablet og Arbejdsmiljøbog... 2 Grund indstillinger... 3 Opret notat i PDF... 5 Overfør Arbejdsmiljøbogen fra PC til tablet... 6 Overfør filer mellem PC og tablet... 9 Start tablet og Arbejdsmiljøbog

Læs mere

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever

Resultat af spørgeskema til Friskolens elever Resultat af spøreskema til Friskolens Filskov Friskole & Børnehave Skoleyden 4, 700 Grindsted F o r m å l e t m e d d e n n e u n d e r s ø e l s e e r a t f å v i d e n o m, h v a d I s o m e l e v e

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER

SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER SMART Ink 3.1 BRUGERVEJLEDNING FOR WINDOWS -OPERATIVSYSTEMER Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Notebook, SMART Meeting Pro,Pen-id, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

SMART Notebook Softwarevejledning

SMART Notebook Softwarevejledning SMART Notebook Softwarevejledning SMART Bord Softwareversion 10 Til Windows operativsystemer SMART Technologies ULC Corporate Headquarters 3636 Research Road NW Calgary, AB T2L 1Y1 CANADA Tlf.: 1.888.42.SMART

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

SMART Board 8055i og 8055i-SMP

SMART Board 8055i og 8055i-SMP SMART Board 8055i og 8055i-SMP interaktiv fladskærm Installationsvejledning Produktregistrering Hvis du registrerer dit SMART-produkt, giver vi dig besked, når der er nye funktioner og softwareopgraderinger.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7

INDHOLDSFORTEGNELSE. Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør. KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 INDHOLDSFORTEGNELSE Et stort spring... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Introduktion til Windows 7 Windows 7-udgaver... 10 32- eller 64-bit version af Windows 7... 11 Hardware...

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC)

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Brugervejledning ClaroRead fra Dictus (Windows PC) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 5 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 7 AFSPIL... 7 STOP... 7

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh

Podcatching. sådan finder, henter og abonnerer du på podcast. Instruktionshæfte. (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh Podcatching sådan finder, henter og abonnerer du på podcast Instruktionshæfte (Rev. 30.10.11) Podcastingkonsulent Karin Høgh www.podconsult.dk karin@podconsult.dk Indhold Introduktion...3 Ordforklaring...4

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Vejledning i installation af chipkortlæsere

Vejledning i installation af chipkortlæsere Vejledning i installation af chipkortlæsere fra Nets P. 1-15 Indholdsfortegnelse Vejledningens formål og indhold... 3 Formål... 3 Indhold... 3 Læsevejledning... 3 Rettigheder... 3 Softwareunderstøttelse

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation.

Installation af Message Broadcasting. Følg instruktionerne på Epson webstedet for downloading og installation. Message Broadcasting Message Broadcasting er et plug-in for EasyMP Monitor. Administratorer kan bruge dette plug-in til at sende meddelelser eller beskeder til en eller flere projektorer eller alle projektorerne

Læs mere

Mini DVB-T USB stik S6

Mini DVB-T USB stik S6 Technaxx Mini DVB-T USB stik S6 Brugermanual Find venligst Overensstemmelseserklæring for denne enhed under følgende internetadresse-link: www.technaxx.de/konformitätserklärung/mini_dvbt_stick_s6 Denne

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Fable Kom godt i gang

Fable Kom godt i gang Fable Kom godt i gang Opdateret: 26-03-2018 Indholdsfortegnelse 1. Først skal du installere programmet på din computer 3 2. Når programmet er installeret er du klar til at pakke robotten ud 4 3. Nu er

Læs mere

Manual og Hjælp Skoletasken 2

Manual og Hjælp Skoletasken 2 Manual og Hjælp Skoletasken 2 I Skoletasken 2 - Hjælp Indhold I Introduktion 1 Velkomst 2... 2 2 Systemkrav... 2 3 Installation... 3 4 Skoletasken... 8 II Opsætning 10 1 Systemopsætning... 10 2 Bogopsætning...

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Microsoft PowerPoint 2010

Microsoft PowerPoint 2010 Microsoft PowerPoint 2010 Opbyg dias... 3 Sidehoved og sidefod... 3 Afspil diasshow... 4 Vis dias... 4 Formatering og baggrund... 5 Overgang... 6 Animation... 7 Indspil tidsindstilling... 8 Gentagen visning...

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning HP Media-fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Adobe Digital Editions

Adobe Digital Editions Adobe Digital Editions Kom godt i gang Klik på knapperne nedenfor for at komme videre Forberedelse Download Adobe Digital Editions: Til Windows TRYK HER Til Mac OS TRYK HER Bemærk: Adobe Digital Editions

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com

MimioMobile Brugervejledning. mimio.com MimioMobile Brugervejledning mimio.com 2013 Mimio. Alle rettigheder forbeholdes. Revideret d. 03.09.2013. Ingen del af dette dokument eller softwaren må reproduceres eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

FRA KAMERA TIL COMPUTER

FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA KAMERA TIL COMPUTER FRA CANON FS200 TIL LIQUID Før optagelserne kan redigeres, skal de kopieres fra kameraet til computeren. Det foregår i to trin. Først kopieres optagelserne fra kameraet til din

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015

FAQ - Ofte stillede spørgsmål Oprettet af: lema 05-02-2008 Rettet af: memo 08-06-2015 Indholdsfortegnelse Hvordan tilslutter jeg min notebook til en projektor på skolen?... 2 Hvordan tilslutter jeg min notebook til højtalerne i klassen?... 2 Hvordan tilslutter jeg en af skolens printere?...

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Blackwire C310-M/ C320-M

Blackwire C310-M/ C320-M Blackwire C310-M/ C320-M USB Corded Headset User Guide Contents Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen 6

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning

Blackwire C310/C320. USB-headset med ledning. Brugervejledning Blackwire C310/C320 USB-headset med ledning Brugervejledning Indhold Velkommen 3 Systemkrav 3 Brug for mere hjælp? 3 Hvad er der i æsken 4 Fakta om headset 5 Når du har dit headset på 6 Juster hovedbøjlen

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC

Brugervejledning. ClaroRead fra Dictus -PC Brugervejledning ClaroRead fra Dictus -PC 1 Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 INSTALLATION... 3 CLAROREAD-VÆRKTØJSLINJE... 3 AFSPIL... 4 STOP... 4 GEM TEKST SOM LYDFIL... 4 INDSTILLINGER... 5

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS

ScanDis Diktafonen FSV-510 PLUS Kom nemt i gang med diktafonen Lampe; lyser ved optagelse Skærm [M]-knap: menu Nederst vises hvor meget hukommelse der er tilbage [Afspil/pause]-knap [Spole]-knap: frem/tilbage [Optag/stop]-knap: optagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller

BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller BRUGERVEJLEDNING DENVER MPG-4054 NR Medie-afspiller Denne MP4-afspiller er en fuld multimedie-afspiller. Det betyder, at den kan vise fotos og e-bøger i tekstformat, optage og afspille live audio og afspille

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning

Divar - Archive Player. Betjeningsvejledning Divar - Archive Player DA Betjeningsvejledning Divar Archive Player Betjeningsvejledning DA 1 Dansk Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Operation manual Contents Getting started................................................

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Table of Contents Page 2

Table of Contents Page 2 SMARTBOARD Table of Contents Smart Notebook på ipad... 3 Installer App... 4 Smart Notebook skærmbilledet på ipad... 5 Brug fotos fra Ipad... 7 Sådan åbner du eksistende notebookfiler på din ipad... 9 Spil...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online og OneDrive Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com

Læs mere

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg

ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg ZoomText 10.1 Hurtig Brugervejledning Tillæg Dette tillæg til ZoomText 10 kortvejledning dækker de nye funktioner og andre ændringer er specifikke for ZoomText 10.1 til Windows 8.x. For primære instruktioner

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere