Ansættelsesbevis. for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansættelsesbevis. for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN. Kristelig Arbejdsgiverforening - plads til selvstændige tanker"

Transkript

1 Ansættelsesbevis for i KKe-funK tionær MEDARBEJDERENS NAVN 1. APRIL novemb Kristelig Arbejdsgivforening - plads til selvstændige tank

2 Det bekræftes hmed, at Navn: Adresse: Postnr., By: CPR-nr.: Telefon: Pr. dato: ansat som: med følgende jobbeskrivelse: hos Virksomhedens navn: Adresse: Postnr., By: Telefon/fax: SE-nr. ell CVR-nr.: Ansættelsen Mødestedet virksomhedens adresse... Arbejdsstedets beliggenhed, såfremt mødestedet ikke virksomhedens adresse: Ansættelsen tidsbestemt... og fratrædelsesdatoen fastsat til d. Uanset løn og den pension fastsatte fratrædelsesdato kan ansættelsesforholdet til enhv tid opsiges af begge part med sædvanligt varsel. til kr. pr. time/uge/måned, og disponibel senest på den sidste hvdag i ugen eft lønpiodens afslutning, ell for månedslønnede den sidste bankdag i måneden. Arbejdstiden til gennemsnitligt tim pr. uge/måned. Evt. udarbejdes refencepiode en vagtplan (se ovenskomsten i henhold til ovenskomstens 7, stk. 1): regl hom. Lønpioden : Uge 14 dage Måned Arbejdstiden opgøres ov en refencepiode på ug med startdato: incl. flekstid flekstid S/H betaling i henhold ovenskomsten. til ovenstkomst ovenskomsten opspares og udbetales S/H betaling ovenskomsten... Ansættelsen betales fuld regulet løn på søgnehelligdage eft den til enhv... tid gældende ovenskomst mellem med Kristelig tilhørende Arbejdsgivforening aftal mellem og Kristelig Arbejdsgivforening Fagforening og Kristelig Fagforening som bruttoløn ovenskomsten... Fagområde: oprettes pensionsordning ovenskomsten.

3 løn og pension løn og pension til kr. pr. time/uge/måned, og disponibel senest på den sidste hvdag i ugen eft lønpiodens til afslutning, kr. ell for månedslønnede pr. time/uge/måned, den sidste og bankdag disponibel i måneden. senest på den sidste hvdag i ugen eft løn lønpiodens og pension afslutning, ell for månedslønnede den sidste bankdag i måneden. Lønpioden løn og pension : til kr. Uge 14 pr. dage time/uge/måned, Måned og disponibel senest på den sidste hvdag i ugen eft Lønpioden lønpiodens : afslutning, Uge ell for 14 månedslønnede dage den på Måned den sidste sidste bankdag i i måneden. løn og pension til kr. pr. time/uge/måned, og disponibel senest på den sidste hvdag i ugen eft lønpiodens fastsat som afslutning, bruttoløn ell i henhold for månedslønnede til ovenskomsten. den sidste... bankdag i. måneden incl. S/H til kr. betaling ovenstkomst pr. time/uge/måned,... og disponibel senest på den sidste hvdag i ugen Lønpioden incl. : S/H betaling Uge ovenstkomst 14 dage... Måned Haf eft opspares lønpiodens udgør og udbetales psonlige afslutning, S/H løn ell betaling kr. for månedslønnede ovenskomsten den sidste... bankdag i måneden. Lønpioden opspares og udbetales S/H betaling ovenskomsten... Lønpioden betales fuld : : løn på søgnehelligdage Uge dage Måned Lønpioden betales incl. fuld : S/H løn betaling på søgnehelligdage Uge ovenstkomst dage Måned Medarbejden opspares incl. og S/H som udbetales omfattet betaling bruttoløn S/H af SH-ordningen betaling ovenstkomst ovenskomsten ovenskomsten i henhold... til ovenskomsten betales opspares incl. fuld og S/H løn som udbetales betaling på bruttoløn søgnehelligdage S/H betaling ovenstkomst ovenskomsten... ovenskomsten oprettes opspares betales fuld pensionsordning og løn udbetales på søgnehelligdage S/H betaling ovenskomsten.... ovenskomsten oprettes betales fuld pensionsordning løn som på bruttoløn søgnehelligdage ovenskomsten.... Medarbejden har som tidlige bruttoløn været omfattet ovenskomsten af en arbejdsmarkedspension... Medarbejden (Udfyld oprettes klæring pensionsordning har som tidlige bruttoløn pensionsordning, været ovenskomstens ovenskomsten. omfattet som af findes en arbejdsmarkedspension på regl... KA s hom. hjemmeside und... skema) (Udfyld klæring om pensionsordning, som findes på KA s hjemmeside und skema) fie oprettes pensionsordning ovenskomsten. Medarbejden Den fie oprettes mellem Kristelig pensionsordning har tidlige Arbejdsgivforening været ovenskomsten. omfattet og af Kristelig en arbejdsmarkedspension Fagforening indgåede... Aftale om fie gældende. (Udfyld Den mellem klæring Kristelig om Arbejdsgivforening pensionsordning, som og findes Kristelig på KA s Fagforening hjemmeside indgåede und Aftale skema) om fie gældende. Medarbejden har tidlige været omfattet af en arbejdsmarkedspension... (Udfyld Medarbejden fie betales klæring løn har und om tidlige pensionsordning, fie samt været fietillæg omfattet som af findes en ovenskomsten, arbejdsmarkedspension på KA s hjemmeside und... skema) Den betales mellem løn Kristelig und Arbejdsgivforening fie samt fietillæg og Kristelig ovenskomsten, når (Udfyld fie ret htil klæring optjent om pensionsordning, fieloven.... som findes på KA s Fagforening hjemmeside indgåede und Aftale skema) om fie gældende. Den når ret htil optjent fieloven.... fie mellem Kristelig Arbejdsgivforening og Kristelig Fagforening indgåede Aftale om fie gældende. Den betales ydes mellem fiegodtgørelse løn Kristelig und Arbejdsgivforening fie med samt 12½ fietillæg % af den og Kristelig fiebettigede ovenskomsten, Fagforening løn, og indgåede d udstedes Aftale om fiekort... gældende. når ret betales ydes htil fiegodtgørelse løn und optjent fie med samt fieloven. 12½ fietillæg %... af den fiebettigede ovenskomsten, løn, og d udstedes fiekort når ret betales htil løn und optjent fie samt fieloven. fietillæg... ovenskomsten, Opsigelse når ret ydes htil fiegodtgørelse kan finde optjent sted med med fieloven. de 12½ i ovenskomsten %... af den fiebettigede gældende varsl. løn, og d udstedes fiekort Opsigelse ydes fiegodtgørelse kan finde sted med med de 12½ i ovenskomsten % af den fiebettigede gældende varsl. løn, og d udstedes fiekort... KlAusul ydes fiegodtgørelse med 12½ % af den fiebettigede løn, og d udstedes fiekort... KlAusul Opsigelse indgået kan finde særskilt sted skriftlig med de aftale i ovenskomsten om kundeklausul gældende... varsl. Opsigelse indgået kan finde særskilt sted aftale skriftlig med om de aftale i konkurrence-/kundeklausul. ovenskomsten om kundeklausul gældende... varsl Opsigelse KlAusul øvrige kan bemærkning: finde sted med de i ovenskomsten gældende varsl. øvrige bemærkning: KlAusul indgået særskilt skriftlig aftale om kundeklausul... KlAusul indgået særskilt skriftlig aftale om kundeklausul... øvrige indgået bemærkning: særskilt skriftlig aftale om kundeklausul... øvrige bemærkning: Psonalehåndbog øvrige bemærkning: udlevet.... Psonalehåndbog udlevet.... Ovenskomst udlevet Ovenskomst udlevet ell Psonalehåndbog ell Ovenskomst stillet udlevet. til rådighed... (angiv hvor): Psonalehåndbog Ovenskomst udlevet stillet udlevet. til rådighed (angiv hvor): ell Ovenskomst Psonalehåndbog udlevet udlevet ell Ovenskomst Dato/undskrift stillet udlevet til rådighed.(virksomhed) (angiv hvor): Undtegnede bekræft hmed, at jeg har modtaget ovennævnte oplysning, Ovenskomst ell Undtegnede samt at jeg har bekræft stillet fået udlevet til rådighed hmed, en kopi (angiv at jeg af hvor): har ansættelsesbeviset modtaget ovennævnte oplysning, Ovenskomst samt at jeg har stillet fået udlevet til rådighed en kopi (angiv af hvor): ansættelsesbeviset Undtegnede Undtegnede bekræft ankend hmed, foranstående at jeg har vilkår modtaget og bekræft ovennævnte ved sin undskrift oplysning, samt at jeg har Dato/undskrift fået udlevet (medarbejd) (virksomhed) en kopi af ansættelsesbeviset Undtegnede at have modtaget bekræft en kopi hmed, af ansættelsesbeviset. at jeg har modtaget ovennævnte oplysning, Dato/undskrift (medarbejd) samt at jeg har fået udlevet en kopi af ansættelsesbeviset Undtegnede bekræft hmed, at jeg har modtaget ovennævnte oplysning, samt at jeg har fået udlevet en kopi af ansættelsesbeviset Dato/undskrift (medarbejd) Dato/undskrift (medarbejd)

4 Kristrupvej 37 dk rands Kristelig Arbejdsgivforening - plads til selvstændige tank tlf.: fax: mail: web:

5 Erklæring om pensionsordning I henhold til ovenskomsten skal d oprettes arbejdsmarkedspension når du fyldt 18 år, og har opnået 9 måneds anciennitet i virksomheden inden for 18 måned. Såfremt du i tidlige ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning indtræd du i ovenskomstens ordning om arbejdsmarkedspension uden anciennitetskrav, hvilket betyd at d oprettes arbejdsmarkedspension fra første ansættelsesdag. For at sikre rettidig oprettelse af arbejdsmarkedspension i henhold til ovenskomsten bedes du oplyse hvorvidt du tidlige ansættelsesforhold har været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning samt ved din undskrift og forevisning af dokumentation, bekræfte rigtigheden haf. Jeg bekræft hved, at jeg ikke tidlige har været omfattet af en arbejdsmarkedspension JA NEJ Jeg bekræft hved, at jeg tidlige har været omfattet af en arbejdsmarkedspension JA NEJ Dokumentation forevist i form af lønseddel police andet Dato / undskrift medarbejd Virksomheden omfattet af ovgangsordning for nyindmeldte virksomhed i Kristelig Arbejdsgivforening JA NEJ Virksomheden indmeldt i Kristelig Arbejdsgivforening pr. d. Eft 9 måneds medlemskab betales 1/3 af det ovenskomste pensionsbidrag. Eft 1½ års medlemskab betales 2/3 af det ovenskomste pensionsbidrag. Eft 2 års medlemskab betales fuldt pensionsbidrag. Dato / undskrift virksomhed

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde

OVERENSKOMST mellem. & FOA Fag og Arbejde 2012 2014 KA OVERENSKOMST mellem Pleje & FOA Fag og Arbejde Indhold Hovedoverenskomsten 6-49 Protokollater 50-86 Kapitel I Overenskomstens dækningsområde 7 1. Dækningsområde 7 2. Overgangsbestemmelse 8

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning

Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Doc Id nr.: 115416 Vejledning om arbejdsgivers pligt til at underrette den ansatte om vilkårene for ansættelsesforholdet. 1. Indledning Denne vejledning omhandler de pligter et menighedsråd har som arbejdsgiver

Læs mere

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017

OVERENSKOMST. urmagerfaget 2014-2017 OVERENSKOMST om løn- og arbejdsforhold i urmagerfaget 2014-2017 mellem Urmagernes Arbejdsgiverforening og Serviceforbundet Urmagerne og Optikerne 2 Indhold 1 Ansættelsesforhold...5 2 Arbejdstid...5 3 Nedsat

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører

Overenskomst 2006 2010 for underdistributører Overenskomst 2006 2010 for underdistributører der distribuerer aviser i postnumrene under 3000 samt 3460, 3500 og 3520 Denne overenskomst er indgået med AMC Arte Borrekrattet 10, 2800 Lyngby, 31 15 14

Læs mere

KORT OG GODT TAL OG REGLER

KORT OG GODT TAL OG REGLER KORT OG GODT OM TAL OG REGLER Maj 2012 Glarmesterlauget i Danmark, Gothersgade 160, 2.th. 1123 København K Telefon 33 13 65 10, Telefax 33 13 65 60, info@glarmesterlauget.dk www.glarmesterlauget.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar

2014/2017 LANDSOVERENSKOMST. Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikar 2014/2017 LANDSOVERENSKOMST Pædagogisk vikaroverenskomst mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og BUPL Børne- og Ungdoms-Pædagogernes Landsforbund, Socialpædagogernes

Læs mere

Overenskomst 2014 2017

Overenskomst 2014 2017 Overenskomst 2014 2017 mellem Malerforbundet i Danmark og AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Gældende fra 1. marts 2014 2014 Malerforbundet i Danmark AutoBranchens ArbejdsgiverForening/SAMA Mekanisk,

Læs mere

Overenskomst for metal

Overenskomst for metal 2013-2015 Overenskomst for metal mellem Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) og Dansk Metal 1. marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Arbejdstid... 4 2

Læs mere

Lov om Social Service 94

Lov om Social Service 94 Retningslinjer vedr. ansættelse af medarbejdere i eget hjem Lov om Social Service 94 Gældende fra 1. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Lovgivning... 3 2.1. Personkredsen, 94... 3 3.

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014

Overenskomst mellem. Danske Malermestre. Fagligt Fælles Forbund. Perioden 2012-2014 Overenskomst mellem Danske Malermestre og Fagligt Fælles Forbund Perioden 2012-2014 Indholdsfortegnelse: Arbejdstidsbestemmelser Side 1 Arbejdstid 3 2 Ansættelsesbeviser 4 3 Overtidsbetaling og skiftehold

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger

Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Oversigt over forventede ændringer i reglerne om ansættelsesklausuler Nye regler ifølge lovforslaget Gældende regler Bemærkninger Konkurrenceklausuler Lovforslagets 5 En aftale om en konkurrenceklausul

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk

LB Forsikring Forsikringsaktieselskab CVR nr. 16 50 08 36 Farvergade 17 1463 København K www.lbforsikring.dk Lønsikring Husforsikring medlemmer af DSA Vilkår Vilkår nr. 28-1, nr. 41-6, juli 2015 februar 2014 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005

Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 Overenskomst mellem Danske Arkitektvirksomheder og ARKITEKTFORBUNDET pr. 1. april 2005 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst er indgået mellem Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og ARKITEKTFORBUNDET

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015

Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 TransporTgruppen ATAX Overenskomst for erhvervsmæssig persontransport 2012-2015 Overenskomst mellem ATAX Arbejdsgiverforening for Taxabranchen og 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen Overenskomst

Læs mere

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer

Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer Standardoverenskomst mellem Dansk Kiropraktor Forening og HK/Privat for kliniksekretærer ansat hos kiropraktorer (Kan ikke fraviges i negativ retning) Indhold 1 Område.................................................

Læs mere

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

HOVEDOVERENSKOMST. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 HOVEDOVERENSKOMST for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA Arbejdsgiver) og 3F

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere