Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening"

Transkript

1 Fagligt No. 3 Juni 2005 Alternativ Her i Menneskerettighedsdomstolen møder DFF som den grimme ælling i LO s opfattelse. Forhåbentlig kommer vi ud derfra som en smuk svane! Danmarks Frie Fagforening

2 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF yder ikke støtte til politiske grupperinger eller ideologiske formål, ejheller moralsk eller agitatorisk støtte til sådanne. DFF vil udelukkende benytte foreningens midler til støtte for medlemmernes faglige interesser. DFF sætter respekten for den enkelte i højsædet, således at grundlovens og menneskerettighedskonventionens ord efterleves. DFF arbejder på at fjerne de aftaler på arbejdsmarkedet, der medfører, at man udelukkes fra et arbejde, medmindre man er medlem af en bestemt fagforening. DFF vil sikre medlemmerne tryghed i ansættelsen og størst mulig realindkomst. Hvordan... DFF er en landsdækkende organisation, der optager funktionærer og lønmodtagere på tværs af faggrænserne. Vi arbejder fagligt ud fra en anden grundholdning end den etablerede fagbevægelse. Begrebet klassekamp bør fjernes i et moderne samfund. DFF medvirker til at fremme korrekt og saglig information, så lønmodtagerne selv kan afgøre deres ønsker og behov. Hvorfor... LO-fagbevægelsen er i krise, fordi man ikke har fornyet sig. Mange er modstandere af den politiske tilknytning, og man løser ikke krisen blot ved at fjerne de direkte tilskud til politiske partier. Det fremgår af nedenstående eksempler, at de forskellige fagforeningers love forpligter til at fremme bestemte ideologier. Ikke kun økonomisk, men også moralsk forpligtelse, som medfører samvittighedskonflikt for mange mennesker. Eksempel 1.:» det er på sin plads at slå fast, at partistøtten kun udgør en mindre del af fagbevægelsens politiske engagement.«poul Winckler (FOA), Poul Erik Skov Christensen (SiD) og John Dahl (HK) i en kronik i Politiken 4. juli 2001 Eksempel 2.: SID s formålsparagraf stk. 6:»At arbejde for indførelse af arbejdsplads-, økonomisk- og kulturelt demokrati med det sigte, at skabe et socialistisk samfund.«der skal ikke herske tvivl om organisationernes ret til at søge disse formål fremmet. Men kombineret med diverse tvangsmetoder betyder det en knægtelse af de demokratiske frihedsrettigheder. Derfor tilbyder DFF sig til alle lønmodtagere, som ønsker at være fri for sådanne bindinger, men som alligevel ønsker den tryghed det giver at være medlem af en fagforening. Typiske problemer ved opsigelser/afskedigelser På det seneste har vi igen haft nogle sager, hvor vores medlemmer af en eller anden grund har forladt arbejdspladsen. Vi har nævnt det her i bladet før; men det kan ikke siges for tit. Lad være med at forlade jeres arbejdsplads, før I har talt men os i DFF. Der kan være endog rigtig mange gode grunde til, at man har mistet lysten til at fortsætte i et ansættelsesforhold; f.eks. kan lønnen være udeblevet, overtidsbetalinger, der var aftalt, kan være forsvundet i den blå luft og meget mere. Uanset hvilke urimeligheder, I er blevet udsat for, så lad være med at gå hjem. Gør man dette, er alt tabt på gulvet. Mange tror ofte, at det senere er en smal sag for DFF at rette op på problemerne. Men er sagen dårligt dokumenteret, står vi ofte magtesløse og kan intet stille op. Det er så ærgerligt både for personen og os som organisation. Misligholder arbejdsgiver ansættelsesforholdet ved f.eks. ikke at udbetale aftalt løn, skal han først have en skriftlig henvendelse med typisk en otte dages frist til at bringe forholdet i orden. Sker det ikke, og gentager denne misligholdelse sig næste gang, skal han have at vide, at man vil ophæve ansættelsesforholdet og kræve erstatning for misligholdelsen. Kundeforhold mellem ansat og arbejdsgiver Hertil kommer, at vi ofte oplever, at man udover at være ansat hos en mester også er kunde hos denne mester; f.eks. køb af værktøj og serviceydelser. Ved ydelsen er der måske en stiltiende mundtlig aftale om, at dette er en form for frynsegode; men ophører ansættelsen pludselig, er der stor risiko for, at det ender galt. For nylig er et medlem efter en opsigelse pludselig stillet overfor et krav om, at visse ydelser skulle betales. Derfor, kære medlemmer, sørg for ikke at blande private ting sammen med din ansættelse. Gør du det alligevel, så sørg for at du kan dokumentere, at du har fået disse ting af din mester. Mundtlige aftaler er lige så bindende som skriftlige; men problemet består i at føre bevis for retten, hvis det alt sammen til sidst havner her. Derfor få orden på dine aftaler og private sager med din arbejdsgiver. Ligeledes skal du, hvis du forlader din arbejdsgiver, sørge for at få dokumentation for, at du har afleveret de effekter og værktøj, som er hans. Strid opstår Ender ansættelsesforholdet med strid, kan det let ske, at arbejdsgiver benægter at have modtaget det værktøj, som han i virkeligheden har fået. I givet fald risikerer man, at dette bliver modregnet i ens tilgodehavende løn, og igen står vi som organisation med en meget svær sag. MP Danmarks Frie Fagforening Sekretariatet: Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Giro Kontortid: Mandag - onsdag kl Torsdag Fredag Tlf Fax Lokalkontor SJÆLLAND: Zoffmannsvej 12 A, 4600 Køge Afd.leder: Michael Pedersen Træffes bedst ma. til fre Tlf Fax mail: Udgiver: Danmarks Frie Fagforening Danmarksgade 16, 9000 Aalborg Tlf mail: Redaktion: Morten Sørensen (ansvar) Kirkeholtvej 4, Løgten 8541 Skødstrup Tlf. & fax Mobil mail: PoBe sats & repro Rønnebærvej 6, 6430 Nordborg Tlf mail: Tryk: Als Offset, Augustenborg Forsidebillede: Jørgen Mikkelsen Abonnement: 4 numre kr. 80,- ISSN Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 2

3 Nekrolog Karen Jeppesen Stenhøj ved Frederikshavn er død 71 år gammel. Karen Jeppesen var i 1981 med til at stifte Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger, som hun var formand for gennem hele 19 år. I 1999 blev Karen og hendes mand, Ib, æresmedlemmer af Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger. Karen Jeppesen kunne ikke acceptere, at hun skulle være medlem af en fagforening, der støtter den socialistiske ideologi. Det stred mod hendes opfattelse af respekt for demokratiske rettigheder. Det kostede hende jobbet på Roblon i Frederikshavn. Trods det fik hun alligevel arbejde via jobtilbud i en børnehave, og i en periode arbejdede hun som ufaglært sygehjælper på plejehjemmet Vendelbohus i Sindal. Derefter var hun i 10 år frivillig medarbejder i en Røde Kors genbrugsbutik i Frederikshavn. Hun måtte stoppe dette arbejde på grund af sygdom. Karen Jeppesen var familiens samlingspunkt for sin mand, børn og børnebørn. For to år siden havde Karen og Ib Jeppesen den store sorg at miste en datter på 48 år. Æret være hendes minde. Ib og Karen Jeppesen blev i 1999 udnævnt til æresmedlemmer af Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger, hvis formand Karen var igennem næsten en snes år. Hun blev drevet af indignation over socialisternes tyranni på arbejdsmarkedet. Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger er en tværpolitisk organisation, der kæmper for fagforeningsfrihed i Danmark. I modsætning til Danmarks Frie Fagforening tager Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger sig ikke af fagligt arbejde. DFF blev stiftet i forbindelse med et landsmøde i Folkebevægelsen for Frie Fagforeninger, og der har i årenes løb været et godt og uformelt samarbejde mellem de to organisationer om kampen for fagforeningsfrihed. Tegn nye medlemmer til Danmarks Frie Fagforening og modtag en gave fra os! På det seneste er DFF s medlemstal steget; men der er brug for endnu flere nye medlemmer for at gøre os stærkere. Derfor, er du tilfreds med dit medlemskab, så anbefal DFF til kollegaer, familie og venner. Denne metode giver nye medlemmer, og det belønnes med en gave. Konkret giver DFF et gavekort til Netto på 300 kr for hvert nyt betalende medlem, du skaffer. Udfyld kuponen eller ring el. med navn og adresse til sekretariatet. Gaven bliver sendt til dig, så snart det nye medlem har indbetalt sit første kontingent. Send mere materiale til nedenstående: Navn Adresse Postnr./By Gaven bedes sendt til Navn Adresse Postnr./By NB! Personer, der har været medlem af DFF indenfor det seneste år, tæller ikke med i ovenstående tilbud men det er vigtigt, at de kommer med igen alligevel. 3

4 To sager forenes Sideløbende med vores egen sag om eksklusivaftaler har Kristelig Fagforening ført en tilsvarende sag, som også er blevet erklæret egnet til behandling ved Menneskerettighedsdomstolen. Domstolen har nu pålagt os og Kristelig Fagforening at lave en fælles mundtlig fremlæggelse af sagerne 22. juni i Strasbourg. Dette gav anledning til nogle forhandlinger med Kristelig Fagforening. Vi skulle bl.a. blive enige om, hvilken advokat der skal fremlægge sagen for domstolen, og det bliver dr.jur. Eigil Lego Andersen. DFF har valgt at se på de positive aspekter af dette tvangsægteskab med Kristelig Fagforening. Vi tror, at det juridiske samarbejde om sagerne kan styrke begge sager, da de hver især indeholder mange gode begrundelser for, at eksklusivaftaler strider mod den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 11. Nu bliver det de stærkeste argumenter fra to sager, der bliver fremlagt på en gang, siger Jørgen Mikkelsen til Fagligt Alternativ. 4 Følg sagen I forbindelse med den offentlige høring vil sagen sandsynligvis blive omtalt i medierne. Derudover vil DFF s hjemmeside, hurtigt blive opdateret med en beretning fra høringen og turen til Strasbourg. Så hvis sagen interesserer dig, behøver du ikke vente indtil næste nummer af FA for at blive opdateret på den. Landsmøde på Fyn 2005 Referent: Marianne Therp I år var landsmødedeltagerne indkaldt til møde på Fyn, nærmere bestemt i Søndersø. Det afskrækkede dog ikke medlemmerne fra at møde frem, selv om flere havde været med mange forskellige transportmidler, før de nåede frem til det sædvanlige morgenkaffebord. Efter formand Jørgen Mikkelsens velkomst valgtes Poul Berg til dirigent og Allan Gorm Larsen og Bo Jensen påtog sig jobbet som stemmetællere. Jeg selv blev valgt til referent. Derefter var det tid til formandens beretning, som der bringes uddrag af på bagsiden. Der udspandt sig en god og meget positiv debat efter formandens beretning. Der kom gode idéer til, hvordan man kunne gøre opmærksom på foreningen, så flere lønmodtagere kunne få kendskab til DFF, ligesom der var glæde over, at møderne blev holdt forskellige steder i landet. Som foreningens kasserer fremlagde jeg regnskabet - det bedste i foreningens historie, LO overdriver eksklusivaftalers betydning i brev til Menneskerettighedsdomstolen I DFF s sag om eksklusivaftaler ved Menneskerettighedsdomstolen har det længe ligget i luften, at SiD eller LO ville søge om at indgå som 3. part i sagen. I 11. time gjorde LO så alvor af det og søgte om lov til at intervenere i sagen. Menneskerettighedsdomstolen gav LO lov til at komme med et skriftligt indlæg, mens LO ikke fik lov til at komme med et indlæg i den mundtlige høring. I et brev til domstolen 1. april overdriver LO eksklusivaftalernes betydning. Ifølge LO vil den danske model bryde sammen, såfremt eksklusivaftaler bliver forbudt, hvilket ikke vil være til fordel for lønmodtagere og det danske velfærdssamfund (sic!). Til dette udtaler DFF s formand Jørgen Mikkelsen: Der er noget galt med den danske model og det danske velfærdssamfund, hvis det kun kan opretholdes ved fortsat at have lov til at tvinge lønmodtagere ind i LO-fagforeninger. så deltagerne i landsmødet havde ingen problemer med at godkende det. Budgettet blev forelagt og godkendt med et uændret kontingent for 4. år i træk. Da der ikke var nogle indkomne forslag, gik vi direkte til valg af formand, hvor Jørgen Mikkelsen blev genvalgt. Til hovedbestyrelsen genvalgtes Morten Sørensen, Michael Pedersen og Arnfred Weber - alle for to år. Som suppleanter valgtes Jørgen Therp og Yth Troldvad for et år. Som revisorer valgtes Bente Rasmussen og Lennart Andersen med Poul Berg som suppleant. Som altid på landsmøderne var der en god debat - også under frokosten, og under punktet eventuelt overgik deltagerne hinanden i at give hovedbestyrelsen gode idéer til styrkelse af foreningen på alle fronter. Hovedbestyrelsen takker for valget og for den begejstring og idérigdom deltagerne mødte frem med. Derudover indeholder brevet en del fejlagtige oplysninger. F.eks. at ingen lønmodtagere eller arbejdsgivere nogensinde er blevet forhindret i at udføre deres erhverv, fordi de ikke vil acceptere en eksklusivaftale. På lønmodtagersiden kan det f.eks. nævnes, at en tømrer ikke kan finde en eneste mester i Danmark, der ikke er omfattet af en eksklusivaftale. Og skulle der starte en ny mester, der ikke ønsker at indgå en eksklusivaftale med TIB, vil firmaet straks blive blokeret. Ironisk nok fremhæver LO i brevet frisørområdet som et område, der har god gavn af eksklusivaftaler. Eksklusivaftalen på frisørområde betyder, at hvis en lønmodtager melder sig ud af Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund, må hun i et år ikke tage arbejde hos frisørmestre, der ikke er medlem af Dansk Frisørmesterforening. Med andre ord har man først en gang meldt sig ind i DFKF, så er man enten medlem for livstid, eller også melder man sig ud og får et års karantæne fra frisørfaget. 3. maj sendte vi så vores svar til domstolen, hvori vi imødegår LO s påstande. Det offentlige har stadig problemer med eksklusivaftalerne I følge en undersøgelse, som Epinion har lavet for Kristelig Fagforening, bliver hver femte offentligt ansatte presset til at være medlem af en bestemt fagforening. 19% af de offentligt ansatte svarer: i høj grad eller i nogen grad på spørgsmålet: Oplever du pres på din arbejdsplads til at være medlem af en bestemt fagforening? 19% af de offentligt ansatte svarer til omkring personer. Vi føler derfor anledning til at nævne, at en eksklusivaftale kun må indgås på det private arbejdsmarked. På det offentlige arbejdsmarked er aftalerne ikke tilladt, da alle borgere skal stilles lige i den offentlige forvaltning; med andre ord: det offentlig må på ingen måder stille krav om fagforeningsmedlemskab.

5 Afgørelsens time nær Nu er det 9 år siden, Morten Sørensen blev fyret fra et sommerferiejob på FDB s centrallager i Århus. Den 22. juni skal fyringen og hele spørgsmålet vedr. eksklusivaftaler så fremlægges for domstolen. Den 22. juni kommer Danmarks Frie Fagforenings sag om eksklusivaftaler endelig for Menneskerettighedsdomstolens storkammer. Denne dag skal der være en såkaldt offentlig høring i sagen. Dette er at sammenligne med et retsmøde i Danmark. Selve høringen starter kl. 9.00, men allerede kl skal vores advokat mødes med præsidenten for domstolen for at fastlægge proceduren. Derefter har først vores advokat 40 minutter til at fremlægge vores og de kristeliges sag, hvorefter staten får 40 minutter til at fremlægge deres syn på sagen. Herefter er der er en anden runde med 10 minutter til begge parter. Mødet skal slutte senest kl minutter er ikke lang tid til at fremlægge hele problemstillingen vedr. eksklusivaftaler og de to konkrete sager; men igennem årerne har der været mange og lange skriftlige indlæg i sagen fra begge parter, så sagen er godt belyst i forvejen. Dommen bliver ikke afsagt i forbindelse med mødet, men vi forventer, at dommen bliver afsagt i løbet af tre måneder. Første danske sag direkte for storkammer Menneskerettighedsdomstolen består af 2 kamre, kammeret og storkammeret. Langt de fleste sager starter i kammeret. Hvis man ikke er tilfreds med afgørelsen herfra, kan man ansøge om at få sagen for storkammeret; men man har ikke krav på det. Hvis Domstolen finder sagen meget principiel, kan den i sjældne tilfælde starte direkte for storkammeret. Og det er netop, hvad DFF s sag om eksklusivaftaler gør. Det er første gang, at en dansk sag starter direkte for storkammeret, som består af 17 dommere fra Europarådets medlemslande. At sagen starter direkte for storkammeret betyder, at afgørelsen derfra er endelig. Hverken staten eller DFF kan anke sagen. Langvarig sag Sagen starter helt tilbage i juni 1996, hvor Morten Sørensen (dengang 21 år) får et job som sommervikar på FDB s centrallager i Århus. I ansættelsesbeviset står der, at Morten Sørensen skal være medlem af SiD. Dette nægter han, da han selv vil bestemme, hvilken fagforening han vil være medlem af. Han vil som liberal ikke være medlem af en socialistisk fagforening. Dertil kommer nogle helt urimelige forhold omkring medlemskabet, som er et særligt sommervikarmedlemskab, hvor det ikke er muligt at finde ud af, hvor pengene ender. I stedet for at melde sig ind i SiD, melder Morten sig ind i DFF. På den første lønseddel er der trukket 40 kr. pr. dag til SiD, og da Morten kræver disse penge igen, bliver han fyret. Herefter anlægger DFF sag om uberettiget fyring, og sagen kommer for Vestre Landsret (november 1998) og Højesteret (juni 1999). Men da fyringen er lovlig ifølge dansk lov, taber DFF sagen begge steder. Herefter bliver sagen indbragt for Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Domstolen afviser at behandle over 90% af alle sager, men DFF s sag slipper igennem. Og nu nærmer sagen sig så endelig sin afslutning. Udover Dr.jr. Eigil Lego Andersen, som skal procedere for DFF, deltager også advokat Jens Paulsen i høringen. Jens Paulsen har ført sagen for DFF det seneste år. Også formand for DFF, Jørgen Mikkelsen, og Morten Sørensen selv vil være til stede under høringen. 5

6 Nyt fra sagsmappen af Jørgen Mikkelsen kr. i erstatning På vegne af medlemmet Henrik Verner Jonassen anlagde DFF sag mod firmaet Grafo Screen, Næstved, for uberettiget fyring og for kort opsigelsesvarsel. DFF krævede kr. i erstatning til medlemmet, og retten i Næstved har netop givet os fuld medhold. Henrik Verner Jonassen har i flere år levet en turbulent tilværelse arbejdsmæssigt, siden han i 2002 blev ansat hos Grafo Screen som konsulent/salgskoordinator. Hans udtalelser vidner om flytninger og et syndigt rod fra ende til anden i den/de virksomheder, han var beskæftiget i. Henrik Jonassen fortæller til FA: Perioden april 2002 til og med september 2003 forløb gnidningsløs. September 2003 blev jeg og min kollega adviseret om, at man havde planer om at flytte virksomheden til Næstved pr. 1. december. I Næstved lå i forvejen selskaberne Tellus A/S og Tellus Kemi A/S, som havde samme ejer. Beholdt vores pension Men i september begyndte problemerne. I oktober modtog min kollega og jeg en skriftlig henvendelse fra Danica Pension om, at vore aftaler nu overgik til præmiefri betaling. Ved egen research fandt vi dog hurtigt ud af, at der var et misforhold mellem det, der var trukket i vores løn til pension, og hvad der skulle være indbetalt til Danica. Sidst i oktober henvendte vi os sammen til vores chef, Per Henrik Karlsson, med spørgsmål om, hvad der var sket, for der manglede omtrent kr. på vore pensioner. Han lovede hastigt at se på det og få bragt forholdet i orden. Cirka 14 dage efter fik vi så en mundtlig besked om, at nu var sagerne i orden, og han oplyste, at der havde været nogle problemer med Danica Pension, der iflg. ham ikke kunne finde ud af det!!! Fredag den 28. november var min kollega og jeg færdig med at tømme den tidligere adresse og havde afleveret diverse nøgler. Samme dag mødte vi op på adressen i Næstved, hvor vi havde fået de fleste produkter og det meste inventar på plads; men pludselig bliver jeg kaldt til samtale med den tekniske direktør for Tellus Kemi A/S, som tilsyneladende var udpeget som stikirenddreng for Grafo Screen. Afskediget med for kort varsel Han oplyste mig, at jeg fra d.d. var afskediget med aftrædelse 3 måneder efter. Ikke som det fremgik af kontrakten pålydende 6 måneder. Henrik Verner Jonassen vandt sin sag, men venter nu på erstatningen, som måske skal hentes på anden måde. Afskedigelsen blev begrundet med virksomhedens økonomiske tilstand, som der ikke blev vist dokumentation for på trods af, at jeg under samtalen bad om nøgletallene for årets måneder til dato. Det er efterfølgende konstateret, at man fra virksomheden heller ikke har ført de lovpligtige indberetninger og indbetalinger til Told og Skat vedr. a-skat, ATP, SP-bidrag m.v. for indkomståret Optjente feriepenge i året 2004 til udbetaling i 2005 var heller ikke indbetalt til Feriekonto, som loven foreskriver. Firmaet tavs Der har som sagt været et syndigt rod i dette Næstved-firma, en stribe af brudte løfter over for vort medlem, vrøvl med indbetalinger til pension, vrøvl med afregning af feriepenge til feriekonto, vrøvl med skattemyndigheder, vrøvl med at betale leverandørregninger osv. Et mønstereksempel på, hvordan man bestemt ikke bør drive en virksomhed. Alt det kan man jo ikke vide på forhånd, når man søger job; men nu vil vi gerne advare andre mod at søge ansættelse på adressen, Holsted Park 20, Næstved, uanset hvilket nyt firmanavn der nu har til huse her med samme ejere. Under hele sagen har firmaet Grafo Screen været tavs, og firmaet har end ikke mødt op i retten for at forsvare sig. Om det skal opfattes som et udtryk for dårlig samvittighed hos de ansvarlige, ved vi ikke; men udskriften fra dombogen taler sit tydelige sprog: Dommen klokkeklar Under denne sag, der er modtaget i retten i Næstved den 1. marts 2005, men som oprindelig er anlagt den 24. januar 05, har sagsøgte Henrik Verner Jonassen, påstået sagsøgte Grafo Screen ApS, dømt til at betale kr. med procesrente fra 24. januar Beløbet angives at skyldes for uberettiget opsigelse. Sagsøgeren blev ansat den 19/ med påbegyndelsesdato 1. april 2002 hos sagsøgte. Sagsøgeren blev opsagt den 28/ til fratrædelse 29. februar I henhold til ansættelseskontrakt er der 6 måneders opsigelse. Inkassolovens 10 er iagttaget. Da sagsøgte skønt lovligt opfordret ikke har svaret i sagen, afsiges der dom efter sagsøgerens påstand, der findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne, med renter og sagsomkostninger nedenfor anført. Thi Kendes for ret: Sagsøgte Grafo Screen ApS betaler inden 14 dage til sagsøgeren Henrik Verner Jonassen med procesrente fra den 1. marts Henrik Verner Jonassen er naturligvis glad for hjælpen fra DFF; men i skrivende stund har han endnu ikke modtaget erstatningen. Indløber den ikke meget snart, hiver DFF naturligvis Grafo Screen ApS i fogedretten. A-kassen STA informerer: Som ledig skal du opfylde nogle betingelser for at få udbetalt dagpenge. De vigtigste er, at du: har været medlem i 12 måneder har fået løn for 1.924/1.258 timer som fuldtids-/deltidsforsikret inden for de seneste 3 år. Timerne skal ligge i medlemsperioden er til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang bor i Danmark inden for den første måned har lagt dit CV på AF s jobnet. 6 På første ledige dag skal du: tilmelde dig på på Arbejdsformidlingen. A-kassen skal have følgende fra dig: Ledighedserklæring (den får du på Arbejdsformidlingen) 14 måneders lønsedler kopi af dit ansættelses- og opsigelsesbrev kopi af evt. pensionsoplysninger, hvis du får udbetalt pension fra din arbejdsgiver. Når a-kassen har modtaget disse oplysninger, sender vi dig en information om rettigheder og pligter. Vi sender også: Erklæring om fravær Erklæring om overskydende timer Rådighedserklæring, som du skal udfylde og sende retur. Når vi har modtaget alt materiale, sender vi en skriftlig bekræftelse på dine rettigheder. Dagpenge udbetales månedsvis bagud for 4 eller 5 uger. Hver periode slutter den næstsidste søndag i måneden.

7 Faglige Fiduser Deltids raskmelding En lov med smukke intentioner, men Der er netop vedtaget en lov, der skal gøre det lettere for langtidssyge at komme tilbage i arbejde. Der er nemlig sammenhæng mellem sygdomsperiodens længde og chancen for at komme tilbage i en normal arbejdssituation. Det betyder, at hvis der er mulighed for at starte op på deltid og gradvis øge timetallet, skulle det blive meget nemmere at komme tilbage i arbejde. Det lyder smukt, og intentionerne er sikkert gode nok, men der er nogle faldgruber i loven, som både den syge og fagforeningen skal være opmærksom på. Feriepenge Ferien nærmer sig og ferieåret, som går fra 1. maj til 30. april, er lige slut, og et nyt er begyndt. Derfor bringer vi her nogle at de vigtigste regler vedr. ferie. Der er forskel på feriedage og særlige feriedage/feriefridage Feriedage optjenes efter ferieloven i et ansættelsesforhold. Særlige feriedage/feriefridage har man kun krav på, hvis det er aftalt i den overenskomst, man er omfattet af, eller hvis det er aftalt med ens arbejdsgiver. Henvend dig til sekretariatet hvis du har spørgsmål vedr. dette. Jamen, jeg forsikrer Dem, hr. direktør, jeg er altid rask fra fredag eftermiddag til mandag morgen! Syg eller rask? I de flestes ører lyder det forkert, at man kan være deltids raskmeldt, så det er en tanke, vi skal vænne os til. Men helt galt bliver det, hvis man prøver at tale om en deltids sygemelding, og det må vel være konsekvensen af, at man kan være deltids rask. For mig at se må det være meget vigtigt at få afklaret, om den deltids raskmeldte er syg eller rask. Forestil dig følgende situationer: 1. Du har været syg så længe, at din arbejdsplads er blevet træt af at vente og har derfor afskediget dig, måske med henvisning til 120- dagesreglen, hvis den mulighed er til stede i din overenskomst. Efter endnu et par måneder beslutter kommunen sig for, at det må være på tide med en deltids raskmelding. Kommunen dækker den tid, du stadig er sygemeldt, men hvad med dagpengene fra a-kassen? Står du til fuld rådighed for arbejdsmarkedet? Nej! Altså kan du ikke få dagpenge! Det er der ikke taget højde for i loven. 2. Du er kommet tilbage på din arbejdsplads på deltid, og inden du kommer op på fuld tid, bliver du afskediget af en helt anden grund. Igen: Du står ikke til fuld rådighed og kan derfor ikke få dagpenge. Hvis det var klart defineret, at den deltidsraskmeldte stadig er syg, ville al tvivl være væk, for så skulle der i de ovennævnte tilfælde igen udbetales sygedagpenge. Hold øje med praksis I bemærkningerne til loven nævnes det ganske vist, at meningen med loven ikke er at straffe den syge, men at gøre det lettere at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Men der vil helt sikkert hurtigt vise sig situationer, hvor firmaer eller kommuner, med henvisning til loven, vil trække noget ned over hovedet på langtidsledige, som de slet ikke er klar til. Mit gæt er også, at der hurtigt vil blive lavet standardbreve, der siger noget i retning af, at hvis du ikke medvirker til (osv. osv.) vil det få indflydelse på udbetalingen af dagpenge. Tænk blot på arbejdsformidlingens breve til ledige der indkaldes til et eller andet. Giv os besked Hvis du er eller bliver langtidssygemeldt, og denne lov bliver brugt, når du igen skal i arbejde, hører vi gerne, hvordan du oplever det, der sker. Det gælder naturligvis både positive og negative oplevelser. AW Ferie uden feriepenge Hvis man ikke har optjent feriepenge, f.eks. fordi man har været studerende, har man alligevel krav på at holde 5 ugers ferie i et ferieår. Ferien afholdes så for egen regning, fordi man selv betaler for ferien eller eventuelt med feriedagpenge fra ens a-kasse. De 5 ugers ferie er en ret, man har. Man behøver ikke at holde ferie, hvis man ikke har optjent feriepenge til den. Det vil sige, at arbejdsgiveren ikke kan forlange, at man skal holde ferie for egen regning, hvis man ikke vil, medmindre der er tale om kollektiv ferielukning. Ferie kan i mange tilfælde overføres til næste ferieår Ferie optjent i et kalenderår skal som udgangspunkt holdes i ferieåret, der følger efter kalenderåret, men det er i mange tilfælde muligt at overføre 5 dage til året efter. Der er tre forskellige situationer: * Man kan være omfattet af en kollektiv overenskomst, der tillader overførsel af ferie. I givet fald kan man aftale med arbejdsgiveren, at man overfører op til 5 feriedage til næste år. I nogle tilfælde er det muligt at overflytte endnu mere ferie, hvis man bliver forhindret i at holde ferie pga. egen sygdom, værnepligt el. lign. Du kan ringe til sekretariatet, hvis du har spørgsmål til feriehindring eller læse mere om emnet på Arbejdsdirektoratets hjemmeside: * Man kan være omfattet af en kollektiv overenskomst, der ikke giver mulighed for at overføre ferie. I givet fald kan man slet ikke overføre ferie til næste år. * Man er slet ikke omfattet af en kollektiv overenskomst. I givet fald kan man aftale med sin arbejdsgiver, at man overfører op til 5 feriedage til næste år. Kollektiv overenskomst eller ej, så skal aftalen om overflytning af ferie være indgået skriftligt inden ferieårets udløb. Arbejdsgiveren skal også huske at give besked til den, der ligger inde med feriegodtgørelsen, inden ferieårets udløb. Overholdes fristerne ikke, kan ferien ikke overføres. Hvis man ikke kan blive enig med sin arbejdsgiver om at overføre ferie, kan overførsel af ferie ikke ske. Omvendt kan arbejdsgiveren ikke på nogen måde tvinge dig til at overføre ferie. Er du udsat for det, så henvend dig straks til sekretariatet. Udbetaling af uhævede feriepenge Har man uhævede feriepengebeløb på kr. eller derunder, bliver de automatisk udbetalt ved ferieårets udløb. Det er en forudsætning, at beløbet enten vedrører ferie, der er optjent i et nu ophørt ansættelsesforhold, afholdt ferie eller den 5. ferieuge. Desuden kan en lønmodtager inden den 1. oktober efter ferieårets udløb bede om at få udbetalt de uhævede feriepenge, der ikke allerede er udbetalt automatisk. Pengene kan udbetales, hvis de vedrører et ophørt ansættelsesforhold eller den 5. ferieuge. Pengene udbetales på baggrund af lønmodtagerens skriftlige erklæring herom. Derudover kan beløb på under kr. udbetales, hvis lønmodtageren erklærer, at beløbet vedrører afholdt ferie. Hvis det efterfølgende viser sig, at pengene ikke er udbetalt med rette, skal lønmodtageren tilbagebetale beløbet. Hvis lønmodtageren i ferieåret har fået arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp eller ydelse efter lov om børnepasningsorlov, trækkes antallet af dage med ydelserne fra antallet af feriedage, før de uhævede feriepenge udbetales. 7

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2004 for ferieåret 2005/2006) Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis A) restbeløbet er mindre end 3.000 kr.

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1282008-SKJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 21. december 2016 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, Kristian Korfits Nielsen og Marie Tullin (kst.)). 15.

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie FOA: A-kasse FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Når du vil holde ferie som ledig Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskassen.

Læs mere

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du!

Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Betalingsstandsning og konkurs Hvad gør du! Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed 10-141 Copyright

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Når du vil holde ferie

Når du vil holde ferie Når du vil holde ferie som ledig FOA: A-kasse Når du vil holde ferie som ledig er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse. Pjecen beskriver kort, hvordan du

Læs mere

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening

No. 2 Juli 2004. Fagligt. Alternativ. 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen. Se side 3. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 2 Juli 2004 Alternativ 170.703,12 kr. har DFF og advokaten hentet hjem til medlem Kim Hansen Se side 3 Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond

Når din arbejdsgiver. sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Når din arbejdsgiver går konkurs sådan får du dine penge fra Lønmodtagernes Garantifond Hvad sker der når din arbejds giver går konkurs? Kan du få din manglende løn og hvordan? Denne pjece guider dig gennem

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.

D O M. afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst. D O M afsagt den 8. april 2016 af Vestre Landsrets 1. afdeling (dommerne Eva Staal, Hanne Harritz Pedersen og Peter Juul Agergaard (kst.)) i ankesag V.L. B 0626 15 Det Faglige Hus som mandatar for Monica

Læs mere

Vejledning om udbetaling for G-dage

Vejledning om udbetaling for G-dage Vejledning om udbetaling for G-dage 1. Antal G-dage, satser, betalingsfrist og skattemæssig behandling Antallet af G-dage er tre dage. Satserne for G-dage fremgår af pkt. 8.1 i mappen. Reglerne om, hvornår

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod

Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod Tilkendegivelse meddelt mandag den 28. februar 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0003 Fødevareforbundet NNF for A (adv.fm. Kim Brandt Jensen/LO) mod DI for Danish Crown Tønder-Oksekødsdivision (fagleder

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

Feriedagpenge Side 1. Indhold

Feriedagpenge Side 1. Indhold FERIEDAGPENGE - i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april 2014 Feriedagpenge Side 1 Indhold 1. Betingelser for udbetaling... 2 2. Optjening af feriedagpenge... 3 3. Optjent ferie hos en arbejdsgiver... 3 4.

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening

No. 1 Januar 2006. Fagligt. Alternativ. Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O. Danmarks Frie Fagforening Fagligt No. 1 Januar 2006 Alternativ Vi sejrede og kan smile Taberne var dem, der L O Danmarks Frie Fagforening 1 Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Juli 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Ansøgning om medlemskab

Ansøgning om medlemskab Ansøgning om medlemskab 1 Personlige oplysninger Cpr-nummer Navn Post og by Telefon E-mail 2 Oplysninger om ansættelsessted Ansættelsessted Privat virksomhed Offentlig Selvejende institution Andet Branche

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. december 2011 Sag 102/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Holbæk Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 3. november 2011 i faglig voldgiftssag FV 2011.0120: Fødevareforbundet NNF (advokat Martin Juul Christensen) mod Jutland Meat A/S (advokat Anders Worsøe) - 2 - INDLEDNING

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s.

Fagligt. Alternativ. Vind et hotelophold s. 5. Danmarks Frie Fagforening. Vi venter på dommen s. 3. En kølemontørs kølige oplevelse s. Fagligt No. 4 November 2005 Alternativ Vi venter på dommen s. 3 Vind et hotelophold s. 5 En kølemontørs kølige oplevelse s. 7 Idégrundlag... er et alternativ til politiske og religiøse fagforeninger. DFF

Læs mere

Praktiske svar på spørgsmål om strejken

Praktiske svar på spørgsmål om strejken Praktiske svar på spørgsmål om strejken Afspadsering Er afspadsering påbegyndt før strejkens/lockoutens iværksættelse, afbrydes den ved konfliktens start. Medlemmer på afspadsering deltager således i konflikten

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

Snart færdiguddannet

Snart færdiguddannet Snart færdiguddannet 1 Intro Er du snart færdiguddannet? Og virker det med a-kasse lidt rodet? Fortvivl ej. I denne pjece finder du information om alt det, du skal være opmærksom på i forhold til a-kassen.

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Dagpengesats, skattetræk og kontonr.

Dagpengesats, skattetræk og kontonr. AFSKEDIGET HVA SÅ? Denne pjece er til dig, som er blevet opsagt, og som skal have dagpenge fra a-kassen. I pjecen står nogle af de informationer, du allerede har fået på mødet i virksomheden eller i din

Læs mere

Tvistighedsnævnet. Kendelse

Tvistighedsnævnet. Kendelse i --- = -- NÆVNENES Hus Tvistighedsnævnet Kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet den 24. januar 2017 i sag 34.2016 A ved faglig sekretær Bo Christensen 3F Privat Service, Hotel & Restauration mod B ved kurator,

Læs mere

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge:

Under opfølgningssamtalen bør arbejdsgiveren og medarbejderen i fællesskab forsøge at klarlægge: NYT Nr. 12 årgang 3 AUGUST 2009 arbejdsret ændringer i syg e dag p e n g e lov e n Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i efteråret 2008 en aftale med henblik på at nedbringe sygefraværet og fastholde

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10

Velkommen til SENIORVIKAR s. 7. Fordele ved at være vikar s. 8. Stabilitet og tryghed s. 9. Hvad kan du forvente af os? s. 10 VIKARHÅNDBOG VIKARHÅNDBOG INDHOLD Velkommen til SENIORVIKAR s. 7 Fordele ved at være vikar s. 8 Stabilitet og tryghed s. 9 Hvad kan du forvente af os? s. 10 Hvad forventer vi af dig? s. 12 Hold os informeret

Læs mere

VEJLEDNING VED LEDIGHED

VEJLEDNING VED LEDIGHED VEJLEDNING VED LEDIGHED Der er en række betingelser, du skal opfylde for at få dagpenge. Det kaldes at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Vi har samlet nogle af de vigtigste betingelser til dig her.

Læs mere

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse

BUPL-A. Din pædagogfaglige a-kasse Side 1 Velkommen til BUPL-A Din pædagogfaglige a-kasse BUPL-A er pædagogernes a-kasse, og vi er glade for at være en af landets mest effektive og billigste a-kasser. Vi kender pædagogerne og pædagogernes

Læs mere

VEJLEDNING OM SYGDOM

VEJLEDNING OM SYGDOM VEJLEDNING OM SYGDOM INDHOLD MEDARBEJDERENS PLIGT TIL AT MELDE SYGEFRAVÆR... 3 KONSEKVENS AF MEDARBEJDERENS MANGLENDE OVERHOLDELSE AF RETNINGSLINJER OM SYGEMELDING... 3 DEN LOVPLIGTIGE SYGEFRAVÆRSSAMTALE...

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Ophævelse af et ansættelsesforhold

Ophævelse af et ansættelsesforhold Gode råd om Ophævelse af et ansættelsesforhold - bortvisning Kend reglerne, før du bortviser en medarbejder Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Danmarks Fotohandler Forening Ophævelse af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Guidelines under konflikt (FAQ)

Guidelines under konflikt (FAQ) Guidelines under konflikt (FAQ) Hvem skal ikke med i konflikt? Elever/lærlinge, som er i praktik i forbindelse med en EUD- eller en EGUuddannelse, er ikke omfattet af en konflikt. Det samme gælder KVUstuderende

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Lov om ændring af ferieloven

Lov om ændring af ferieloven Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) LOV nr. 1200 af 27/12/2003 (Gældende) Lov om ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde

Læs mere

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år.

Vigtige ændringer for syge medarbejdere er blevet vedtaget og vil træde i kraft henover det næste halve år. Dok.nr: 46058 v1 Ref.: IME/hajadm E-mail: ime@frinet.dk Til: * Kopi: * 23. marts 2009 Fra: * Notat: * Nye lov ved sygeperioder Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren nu skal spille en langt mere aktiv

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer

Entreprise. Ansættelsesaftale for funktionærer Ansættelsesaftale for funktionærer Denne ansættelsesaftale ( Ansættelsesaftalen ) er indgået mellem Mikael D. Lauridsen Frydelunds alle 8210 Aarhus V CPR-nummer 123456-7890 og Mikaellauridsen.dk - Entreprise

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige

Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265 Ledighedserklæring - for nyuddannede og værnepligtige AR 265-2011 - v01 Denne erklæring skal udfyldes når: - Du er optaget i en a-kasse efter, at du har afsluttet en uddannelse. - Du er optaget

Læs mere

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op?

Selvforskyldt ledig. 1. Indledning. 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op? 3. Hvad er en gyldig grund til at sige et arbejde op? 1. Indledning Hvis du er medlem af en a-kasse, har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Du skal opfylde de almindelige betingelser for at få udbetalt

Læs mere

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage)

Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Dagpengegodtgørelse fra din arbejdsgiver (G-dage) Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: Marianne Kim Graff og Mette Wiederholt Pedersen Dato: Februar 2013 Hvis du bliver ledig, skal din arbejdsgiver

Læs mere