Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave."

Transkript

1 Kære nye beboer i Kløckershave Du og dine pårørende ønskes hermed velkommen til Kløckershave. Vi håber at nedenstående oplysninger vil give en god information om Kløckershave. Boligens indretning Boligen indretter du selv med din egen seng, møbler, malerier, gardiner, porcelæn, glas, støvsuger, rengøringsmidler m.m. Du må selv sørge for udpakning, placering af møbler, ophængning af gardiner, billeder og lamper. Der må gerne bores i væggene for ophæng af billeder, men ikke i trævæggene. Vi beder dig venligst tage hensyn til, at dit nye hjem indrettes hensigtsmæssigt, da dit hjem bliver en del af hjemmehjælpernes arbejdsplads. Der kan være ting i hjemmet der skal placeres anderledes, for at undgå at hjemmehjælperne får skader. I visse tilfælde vil det være nødvendigt at udstyre hjemmet med større hjælpemidler, som elseng og personlift m.m. Løse tæpper bør undgås, da de ofte er skyld i faldulykker. Du skal selv sørge for indkøb af elpærer og sikringer og selv stå for udskiftning af disse. Ved indflytning på Kløckershave Vi tilbyder en samtale inden indflytningen. Det er vigtigt at kommende beboere og deres pårørende får et realistisk billede af den ramme som en plejebolig med hjemmehjælp kan danne for deres livsførelse. Under rundvisningen informeres om hvordan der arbejdes aktiverende og sundhedsfremmende, så den enkelte støttes til at deltage så meget som muligt i daglig livsførelse. Hjælp visiteres ud fra Gentofte Kommunes visitationskriterier. Ved denne samtale deltager en daglig leder, samt om muligt et personale. Når du har boet på Kløckershave ca. 3 måneder tilbyder vi en opfølgende samtale hvor vi sammen med dig evaluerer indflytningen og samtidig taler om gensidige fremadrettet forventninger og ønsker. Vi vil gerne tage godt imod dig, og beder dig derfor planlægge indflytningen på en hverdag. Det mest hensigtsmæssige indflytningstidspunkt er mellem kl. 10 og 12. Når datoen for indflytning kendes, bedes du henvende dig telefonisk til en daglig leder. Marianne Rytter, tlf eller Heidi Lind, tlf Hjælpemidler Ved indflytning har man selv ansvar for at medbringe de hjælpemidler man aktuelt benytter. Dog har Kløckershave eget nødkaldssystem, så har man tidligere haft et nødkald, skal man selv returnere det til kommunen. Folkeregister & Adresseændring. Da det er en selvstændig bolig, skal du ved indflytning give besked til folkeregisteret. Forsikringer. Du er ikke omfattet af nogen forsikring via. Kløckershave. Kløckershave kan ikke påtage sig ansvaret for dine penge og andre værdigenstande. Husk at få lavet en indboforsikring.

2 Husavis. Orientering om stort og småt i hverdagen sker via den personlige kontakt samt via vores blad Kløckershave Nyt som udkommer ca. 10 gange om året. Bladet uddeles til beboerne på Kløckershave. Det er også muligt at få husavisen tilsendt på mail ved at rette henvendelse til adm. medarbejder Gitte Rasmussen på Man er velkommen til at kontakte Klubbens medarbejdere hvis man har en ide til en artikel til bladet eller lægge en artikel i postkassen ved. adm. kontoret. Beboer-pårørende-råd. På Kløckershave har vi et beboer-pårørende-råd. Rådet er sammensat af beboere, pårørende og medarbejdere samt forstander. Beboer- og pårørenderådet arbejder for at tilgodese beboernes interesser. Rådets opgave er, at fungere som et forum for dialog og samarbejde mellem beboere, pårørende og ledelse på Kløckershave i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne. Referater fra beboer-pårørenderådsmøder publiceres i Kløckershave Nyt samt på vores hjemmeside. Hjemmehjælp Hjemmehjælp er personlig pleje og praktisk bistand til at løse de nødvendige gøremål, som du ikke selv er i stand til. Det som du eller dine pårørende hidtil har klaret, skal hjemmehjælperne ikke overtage. Den hjælp du modtager, vil til enhver tid tage udgangspunkt i dit nuværende behov, og visiteres ud fra Gentofte Kommunes servicebeskrivelse. Det er den centrale visitation, der vurderer og fastlægger den hjælp du kan få. Kløckershaves personale kan og må ikke udføre opgaver der ikke er visiteret af den centrale visitation / myndighed. Hjemmehjælpen kan ikke erstatte den menneskelige omsorg, som familie, venner og andre kan yde. Frivillige. Kløckershave samarbejder med frivillige fra lokale gymnasier samt Klub Kildebakken, et aktivitets og samværstilbud for udviklingshæmmede. De frivillige varetager opgaver der ligger ud over personalets opgaver, det kan f. eks være som besøgsvenner. Du kan altid spørge personalet om det er muligt at få besøg af en frivillig. Desuden har vi flere besøgshunde fra Trygfonden. Teknisk service Teknisk service varetager opgaver i forhold til service og vedligeholdelse af f.eks. varmeanlæg og elinstallationer samt fører tilsyn med håndværkere. Teknisk service kan som hovedregel ikke påtager sig opgaver, der ikke har med ejendomsdriften at gøre.

3 Nøgler Der er individuel nøgle til hver lejlighed (elektronisk låsesystem) Ved indflytning udleveres 2 briknøgler. Nøglebrikken passer til indgangsdøre og elevator. Ønskes der flere briknøgler til lejligheden, kan de bestilles på kontoret, pris pr. stk. 200,00 kr. Når man har accepteret boligen, kan personalet være behjælpelige med at låse op til denne, indtil nøgler udleveres ved indflytningssyn. Vinduespudsning I huslejen er inkluderet vinduespudsning indvendig og udvendig 4 gange om året. Tv licens I huslejen indgår betaling af licens for den lille pakke fra YouSee. Ønskes andre tv kanaler skal du selv bestille dette hos YouSee. Tlf.: eller Prisen for den store pakke betales direkte til You See. Der er også mulighed for at se TV i en af fællesstuerne. Boligadministration. Boligerne administreres af Dansk almennyttigt Boligselskab (DAB), som blandt andet står for lejekontrakter. DAB har telefonnummer DAB afholder afdelingsmøde een gang om året, hvor der bl.a. orienteres om huslejebudgettet. DAB indkalder til dette møde. Læge Du kan beholde din egen læge efter sygesikringens gældende regler Tandlæge Man beholder sin egen tandlæge, men kan ved behov blive visiteret til omsorgstandplejen. Medicin Du skal selv betale din medicin. Du kan undgå leveringsgebyr ved at benytte PBS, og få medicinen leveret samlet fra apoteket (medicinen leveres 2 gange ugentligt). Tilmeldingsblanket udleveres ved hjemmebesøg. Som udgangspunkt vil medicinen blive dosisdispenseret fra Apoteket. Hvis din medicin ikke er egnet til dosisdispensering, og du har behov for medicindosering, skal du selv købe doseringsæsker til 2 uger. Nødkald Der findes nødkald i boligen, som benyttes ved akut opståede nødsituationer.

4 Rygepolitik Der må ikke ryges på fællesarealer og i Cafeen. Ved rygning i egen bolig, anbefales brug af rygeforklæde og brandhæmmende tæppe. Husdyr Det er ikke tilladt at have husdyr boende i boligerne. Tilsyn Ifølge lov om Social service udfører embedslægen et årligt uanmeldt tilsyn. Gentofte Kommune fører to årlige tilsyn. Et uanmeldt tilsyn og et anmeldt dialog tilsyn. Tilsynene kan fås ved henvendelse til forstander eller afdelingsleder. Tavshedspligt Du bestemmer selv, hvem personalet må udtale sig til om dine personlige forhold. Vi beder dig udfylde en samtykkeerklæring ved indflytning. Måltider I Cafeen kan du spise din middagsmad og aftensmad. Cafeen er åben fra kl og igen fra I Cafeen kan dine gæster spise sammen med dig. Man kan bestille ekstra kuverter inden kl alle dage ved at henvende sig til Salems køkken. på tlf: Hvis du ønsker at spise i din egen bolig, er også muligt. Når du har gæster i din egen bolig, må vi bede gæsterne om at rydde op, hvis du ikke selv kan klare den opgave. Vi vil meget gerne, at du spiser i Cafeen, da det er hyggeligt med socialt samvær. De gældende priser for måltider til beboerne er fastsat af kommunalbestyrelsen. Der forekommer prisreguleringer ved hvert årsskifte. Økonoma Merete Nielsen på Salem udarbejder menuplan for en måned af gangen. Menuplanen udkommer sammen med Kløckershave Nyt og vil også være at finde på vores hjemmeside. Har du spørgsmål ang. mad fakturaer bedes du også henvende dig direkte til Salems køkken. Husk at afbestille mad til samme dags måltider senest kl Ved for sen afmelding fakturerer Salems køkken 20 kr. Runde fødselsdage og fester Der er mulighed for at ønske menu i forbindelse med runde fødselsdage. Menuen aftales med økonoma Merete Nielsen på Salem. Hvis du ønsker at holde fest er det muligt at leje Cafeen. Dette aftales ligeledes med økonomaen på Salem. Tlf.:

5 Aktiviteter På Kløckershave har vi en aktivitetsklub, der har åbent på hverdagene. Alle brugerne kommer fra Kløckershave. Aktivitetsklubben er et åbent tilbud der kan benyttes uden forudgående visitation. Vi forsøger at dække så bredt som muligt, så der altid er en aktivitet der appellerer til den enkelte. Beboerne har stor indflydelse på hvilke aktiviteter der tilbydes. Der tilbydes mange forskellige aktiviteter, b.l. a: Tilbud om oplæsning Kreative aktiviteter Musik og sang Udflugter Socialt samvær Manicure Salg af tøj/sko m.m. udefra Aktivitetsklubben laver vores blad Kløckershave Nyt, der udkommer ca.10 gange årligt. I bladet trykkes Husketavlen over månedens aktiviteter med datoer og tidspunkter. Gentoftes Plejeboliger har 2 dele busser, hvor vi er tilknyttet den ene af busserne. Der er egenbetaling på ture samt forplejning. Der er mulighed for at komme til gudstjeneste på Plejehjemmet Salem, som vi er nabo til. Der er gudstjeneste den 2. og 4. tirsdag i hver måned. Det er præster fra Den Danske Diakonnissestiftelsen og Gentofte Kirke, der på skift holder gudstjeneste. Højtider og fester Vi fejrer selvfølgelig de store højtider som påske og jul. Derudover holder vi en sommerfest og en julefrokost for alle beboere og pårørende. Vi sætter stor pris på at pårørende deltager de 2 gange om året. Vask af tøj Hvis man er visiteret til tøjvask, sørger personalet for at ens tøj bliver vasket. Det er nødvendigt at mærke tøjet, hvilket vi sørger for. Pris 225,00 kr. Hvis man selv kan vaske tøj, er der mulighed for at låne vaskemaskiner om eftermiddagen. I begge tilfælde betaler man for sæbe og brug af maskinerne. Strygning og rulning kan ikke tilbydes. For aftale om levering af tøj til mærkning kan Jytte Svendborg kontaktes på telefonnummer: Pårørende. Samarbejde med pårørende er en stor og uundværlig ressource for Kløckershaves beboere. Pårørendes rolle består bl.a. i at følge til og fra tandlæge, læge og hospitalsbesøg, vejledning og praktisk hjælp med økonomiske spørgsmål, assistance ved indkøbsture osv. Pårørende er velkomne til at deltage med frivillige talenter, som f. eks musik akkompagnement ved fester.

6 Linned Ved indflytningen skal egen dyne og hovedpude medbringes (gerne ekstra dyne). For at modtage linnedservice skal der være en sygdomsmæssig årsag. Det er den centrale visitationen der visiterer til ordningen. Prisen er centralt fastlagt og udgør ca. 250 kr. pr. måned. Indkøb Hvis du er visiteret til indkøb, vil du som hovedregel få hjælp til at købe ind via. Internettet 1 gang om ugen. Du skriver selv indkøbsseddel - eventuelt i samarbejde med personalet - hvis der er behov for dette. Indkøbet omhandler dagligvarer til eget forbrug. Frisør Der er frisørsalon på Salem ved hovedindgangen. Det er også muligt at bestille en hjemmefrisør. Du skal selv aftale tid med frisøren, og der er egenbetaling. Salems frisørsalon v/jannies Design Klip. Tlf.: Fodterapeut Der er ikke fodterapeut på Kløckershave. Du kan derfor beholde din nuværende fodterapeut, ellers kan vi formidle kontakt til en fodterapeut der kan komme hjem til dig. Der er egen betaling. Fysioterapi. Har du behov for fysioterapi skal behandlingen ordineres af din egen læge. Vi kan formidle kontakt til en fysioterapeut der kan komme hjem til dig. Der kan være egen betaling. Ledsagelse Har du behov for ledsagelse til lægebesøg eller ambulant hospitalsbesøg, skal denne ledsagelse foregå ved hjælp af dine pårørende. Det er ikke muligt for personalet at varetage denne opgave. Betaling Der er egen betaling for blandt andet vasketøj, aktivitet/ture, måltider, aftenkaffe og drikkevarer. De aktuelle priser kan fås ved henvendelse til kontoret. Klageinstanser Det kan ske, at beboere eller pårørende ikke er tilfredse med forholdene på Kløckershave. Personalet er interesseret i at høre din mening, for løbende at forbedre forholdene. Hvis din familie eller pårørende har ting de gerne vil drøfte med personalet, sætter vi gerne tid af til det. Du er også velkommen til at kontakte den daglige leder eller forstander for aftale om en samtale.

7 Storskrald Kløckershave er ikke omfattet af Gentofte Kommunes ordning med storskrald. Derfor må du eller dine pårørende selv sørge for at få afhændet/afleveret eventuelt storskrald. Dette gælder også ved fraflytning. Pulterrum Der er ikke brugsret til pulterrum. Yderligere spørgsmål Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på tlf.: Vi ønsker dig velkommen til Kløckershave og håber du hurtigt vil føle dig hjemme.

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET

VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Plejecentre VELKOMMEN TIL BOBJERGCENTRET Information til nye beboere deres nærmeste Velkommen til Bobjergcentret. Med denne pjece, håber vi at kunne besvare nogle af alle de mange spørgsmål, der trænger

Læs mere

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke

Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte. OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig. 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Protektor H.K.H. Prinsesse Benedikte OK-Centret Baeshøjgård Baeshøjgårdsvej 2-6 4560 Vig 10.udgave 2014 Gitte Holgaard & Dorte Lykke Indholdsfortegnelse Ok-fonden side 3 Plejecentret Baeshøjgård side 3

Læs mere

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund.

Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Dette hæfte er en orientering til Dem og Deres pårørende i forbindelse med indflytning i en af plejeboligerne på Ordruplund. Ordruplund plejeboliger er beliggende i den østlige del af Gentofte Kommune

Læs mere

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG

VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG VELKOMMEN I DIN NYE BOLIG Akaciegården Telefon nr.: 36 17 18 22 Fax: 36 19 77 47 Cvr: 19 04 25 37 e-mail: akaciegarden@frederiksberg.dk www.akaciegaarden.dk INDHOLDSFORTEGNELSE: Adresse Side 03 Levende

Læs mere

Velkommen til Ammershøjparken

Velkommen til Ammershøjparken Velkommen til Ammershøjparken Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Præsentation af Ammershøjparken 3 Beskrivelse af boligerne / haven 4 Indflytning og udflytning 5 Indretningen af lejligheden

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå

Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Mergeltoften Plejeboliger Mergeltoften 2-14 2990 Nivå Vi er fokuserede og udadrettede Vi er ambitiøse Velkommen og fornyende Vi har forskellighed og fællesskab. 1 Velkommen til din nye bolig på Mergeltoften...

Læs mere

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste.

Velkommen. Johannesgården er et trygt hjem, hvor det er godt at bo, arbejde og gæste. Velkommen Med denne informationspjece vil jeg gerne byde Dem velkommen til Johannesgården. Jeg håber pjecen, kan være med til at lette den vanskelige overgang, det er for Dem at skifte fra Deres nuværende

Læs mere

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60

Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Genvejen 25 B og 27 6780 Skærbæk Tlf. 74 92 87 60 Indholdsfortegnelse Husleje, varme og forsikring m.v.... 5 Serviceydelser... 7 Hverdagen på Mosbølparken... 9 Aktivitet... 9 Årets gang... 10 Beboerbladet...

Læs mere

Velkommen til Thurøhus

Velkommen til Thurøhus Velkommen til Thurøhus I september 2011 startede et rehabiliteringsprojekt på ældreområdet i Svendborg kommune Nye veje til aktivt liv. Projektets formål på plejecentrene er, at den enkelte borger skal

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger

Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Velkommen til beboere i Ulleruphus plejeboliger Det er vort håb, at du kommer til at befinde dig godt her. Vi vil på de kommende sider prøve at besvare de mange spørgsmål, der altid opstår, når man skal

Læs mere

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk

Velkommen til Øsby Plejecenter. rev.jan 2013 b. Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk Velkommen til Øsby Plejecenter rev.jan 2013 b S Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk De bydes velkommen som beboer på Øsby Plejecenter. Vi ser frem til et godt og positivt

Læs mere

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby

Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard. Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Plejehjemmet Uttrupgaard Lerumbakken 1 9400 Nørresundby Velkommen til Uttrupgaard Jeg og personalet på Uttrupgaard Plejehjem vil gerne byde dig velkommen. Vi håber, at du og dine pårørende

Læs mere

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag:

Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: Når du får en bolig på Dorthe Mariehjemmet, får du tilsendt en lejekontrakt med forskellige bilag: - en folder med oplysninger om Dorthe Mariehjemmet - informationer om priser på forplejning og andre praktiske

Læs mere

Til kommende beboere

Til kommende beboere Til kommende beboere Med disse linjer vil vi gerne byde Dem velkommen i Deres nye hjem og hermed forsøge, at give Dem en forhåndsorientering. I hallen hænger et portræt af Adelaïde Moresco. Hun var af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ GILLEBALLEHUS Indhold Velkommen... 2 Gilleballehus... 3 Aktiviteter... 3 Beboerbladet... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut, frisør, tandpleje m.m.... 4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN

VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN 5. marts 2015 VELKOMMEN INDENFOR PÅ PLEJEBOLIGCENTER FÆLLEDGÅRDEN Kære beboer, Først og fremmest vil vi som ansatte på Fælledgården gerne have lov til at byde dig og din familie hjertelig velkommen. Fælledgården

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Praktiske forhold håndbog

Praktiske forhold håndbog Praktiske forhold håndbog Afdelingslærer/ Kontaktlærer: Hver afdeling har to kontaktlærere. Det er kontaktlæreren, der har den primære kontakt til både elev og forældre. Afdelingsture: Hver afdeling tager

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere