Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013"

Transkript

1 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

2 Metodebeskrivelse

3 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive og ikke erhvervsaktive danskere i alderen år. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet A/S for Ældre Sagen. Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. juli 19. august 2013 blandt befolkningen i alderen år. Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt årige med henblik på at nå følgende kvoter: årige med arbejdsindkomst, der arbejder 20 timer eller mere om ugen: årige med en arbejdsindkomst, der arbejder 20 timer eller mere om ugen: årige uden en arbejdsindkomst: årige: 1500 Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet en række screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i s Danmarkspanel. De faktiske kvoter er fordelt som følger: I alt er der gennemført 8695 interview hvoraf 6863 (6564 vægtede data) er inden for målgruppen årige på arbejdsmarkedet: 1586 (2098 vægtede data) årige på arbejdsmarkedet: 1555 (1082 vægtede data) årige uden for arbejdsmarkedet: 992 (911 vægtede data) årige: 2730 (2474 vægtede data) Vejning af data Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på bruttobasen (8695) på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Definition Denne undersøgelse handler om arbejdsmarkedet. Side 3

4 Grafer

5 Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet? OBS! Hvis du er på opsat folkepension vælg venligst lønmodtager Base: (n=8695) Lønmodtager (ikke seniorjob, ressourceforløb eller anden støttet beskæftigelse) 35% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst 3% 2% 3% Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst 11% Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst Ledig eller i aktivering (fx dagpenge, kontanthjælp, løntilskudsjob, ledighedsydelse, voksenlærling, intet indkomstgrundlag) Sygemeldt på sygedagpenge Ansat i et seniorjob Er i et ressourceforløb Ansat i anden støttet beskæftigelse (fleksjob, skånejob, servicejob) 4% 1% 1% 2% 22% Førtidspensionist 12% Studerende Andet Ved ikke 3% Side 5

6 Har du været berørt af arbejdsløshed inden for de senere år? Base: Er ikke ledig eller i aktivering (n=8309) Ja, inden for det seneste år 4% Ja, inden for de seneste to år 3% Ja, inden for de seneste tre år 3% Ja, inden for de seneste fire år 2% Ja, for mere end fire år siden 6% Nej 81% Ved ikke Side 6

7 10 Du har anført, at du er efterlønsmodtager eller folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst. Er du i den sammenhæng lønmodtager eller selvstændig? Base: Efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst (n=430) 9 85% % 1 Lønmodtager Selvstændig Side 7

8 10 Var du også selvstændig erhvervsdrivende før du fyldte 60 år / i dit tidligere arbejdsliv? Base: Selvstændig ved siden af folkepension/efterløn (n=66) Ja (NET): 66% % 34% 3 26% 2 1 Ja, jeg har været selvstændig erhvervsdrivende størstedelen af mit arbejdsliv Ja, men jeg har kun været selvstændig erhvervsdrivende i en mindre del af mit arbejdsliv Nej, jeg er blevet selvstændig erhvervsdrivende efter 60 års alderen, efter at jeg trak mig tilbage fra en tilværelse som lønmodtager Side 8

9 10 Er du som lønmodtager omfattet af en overenskomstaftale? Base: Lønmodtager eller efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst som lønmodtager (n=3445) % % 1 Ja Nej Ved ikke 1% Side 9

10 10 Indeholder overenskomstaftalen afsnit eller særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte? Base: Er omfattet af en overenskomstaftale (n=2671) % % 2 1 Ja Nej Ved ikke Side 10

11 Hvilken fagforening er du medlem af? Base: Lønmodtager eller efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst som lønmodtager (n=3445) HK 3F - Fagligt Fælles Forbund FOA - Fag og Arbejde Kristelig Fagforening - Krifa Lederne Dansk Metal Finansforbundet ASE Danmarks Lærerforening Det Faglige Hus/ 2B DSR BUPL Business Danmark Frie Funktionærer Djøf Ingeniørforeningen - IDA DM Dansk Magisterforening Fødevareforbundet - NNF Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen Anden fagforening Jeg er ikke medlem af en fagforening Ved ikke 15% 14% 1 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% 11% Fagforening (NET): 89% Side 11

12 Du nævnte tidligere, at din overenskomstaftale indeholder særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte. Hvad går disse særlige muligheder/regler ud på?* Base: Er omfattet af en overenskomstaftale med særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte (n=1668) Giver ret til et antal årlige seniorfridage, ekstra pension eller løn 61% Gør det muligt at gå ned i tid, men bevarer det fulde pensionsbidrag 28% Gør det muligt at søge om at gå ned i tid uden lønkompensation 2 Giver mulighed for at gå ned i tid og for at kompensere lønnedgangen med delpension 13% Gør det muligt at søge om særlige arbejdstider (fritagelse for natarbejde, aftenvagter mv.) 1 Andet 3% Ved ikke 11% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 12

13 Hvad synes du om sådanne regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte? Base: Er omfattet af en overenskomstaftale med særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte (n=1668) Jeg synes, det er en god ide med særlige muligheder/ privilegier for seniorer 88% Jeg ønsker ikke særbehandling på grund af min alder, men foretrækker at være sidestillet med alle andre 9% Andet 1% Ved ikke 2% Side 13

14 Hvilken slags arbejde varetager du? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Funktionær (mellemlang uddannelse) 22% Ufaglært 19% Funktionær (ingen eller kort uddannelse) 19% Faglært 17% Funktionær med ledelsesansvar, chef 9% Funktionær (lang videregående uddannelse) 5% Specialist (fx forsker, læge) 2% Andet 8% Ved ikke Side 14

15 10 Hvor længe siden er det, at du gik på folkepension eller efterløn? Hvis du tidligere har været på efterløn og nu er folkepensionist, skal du skrive, hvor mange år det er siden, at du gik på efterløn. Hvis det er under et år siden, du gik enten på efterløn eller folkepension, så skriv % Gennemsnit: 3,86 år % år 6-10 år Ved ikke 2% Side 15

16 I hvilken branche er du beskæftiget? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Service (privat sektor) 21% Industri, produktion (privat sektor) Staten (forvaltning, administration, forsvar, politi) 11% 14% Kommune (sundhed, pleje-/omsorgsopgaver) Kommune (undervisning, pasning af børn, unge) Kommune (anden service) Byggebranchen (privat sektor) Region (sundhed, pleje-/omsorgsopgaver) Kommune (forvaltning, administration) Landbrug, fiskeri, skovbrug (privat sektor) Region (anden service) Region (forvaltning, administration) 7% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% Andet (privat sektor) 19% Ved ikke 1% Side 16

17 10 Er du tilmeldt efterlønsordningen, således at du har mulighed for at gå på efterløn på et tidspunkt efter 60 års alderen? Base: Lønmodtager/selvstændig mellem år (n=3184) % Nej (NET): % 2 1 6% Ja Nej, jeg meldte mig ud i 2012, mens man kunne få udbetalt efterlønsbidragene skattefrit Nej, jeg har aldrig været tilmeldt efterlønsordningen/ jeg meldte mig ud før 2012 Ved ikke Side 17

18 10 9 Hvor mange år har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Gennemsnit: 18,28 år % % 15% 17% år år år år 40+ år Ved ikke 7% Side 18

19 10 I hvilket omfang arbejder du? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst med fast arbejde (n=3371) Gennemsnit: 35,09 timer % % 1 6% 4% 3% 0-9 timer timer timer timer 40+ timer Ved ikke Side 19

20 10 Hvis du har en eller flere arbejdsperioder i løbet af et kalenderår, så skriv venligst ca. antal arbejdsuger pr. år Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst og flere afbrudte arbejdsperioder pr. år, fx sæsonarbejde (n=432) 9 Gennemsnit: 32,87 uger % 3 29% 2 1 8% 5% 8% 7% 0-9 uger uger uger uger 40+ uger Ved ikke Side 20

21 10 9 Hvis du har en eller flere arbejdsperioder i løbet af et kalenderår, så skriv venligst ca. gennemsnitlig arbejdstid i disse uger Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=432) Gennemsnit: 27,79 timer % % 8% 9% timer timer timer timer 40+ timer Ved ikke Side 21

22 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvilke af følgende udsagn passer til dig i relation til dit nuværende arbejde?* Base: (n=3417) Jeg er generelt glad for at møde på arbejde 72% Der er generelt en god stemning på arbejdspladsen Mit arbejde bliver anerkendt på arbejdspladsen Jeg har stor indflydelse på mit arbejde Arbejdsopgaverne er spændende Samværet med kollegerne betyder meget for mig Jeg oplever stor opbakning fra mine kolleger i mit daglige arbejde 54% 53% 49% 45% 45% 4 Jeg er ofte stresset pga. mit arbejde 12% Arbejdet er mest noget, som skal overstås Mit helbred begrænser mine muligheder for at fortsætte med at arbejde *Dette er et flersvarsspørgsmål Jeg savner nye udfordringer Ingen af disse Ved ikke 5% 5% 5% 2% 1% Side 22

23 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Base: (n=3417) % % 2 1 Ikke fysisk krævende Fysisk krævende, men ikke belastende 8% 4% 1% Fysisk belastende Fysisk hårdt Ved ikke Side 23

24 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Base: (n=3417) % % % 3% Ikke psykisk krævende Psykisk krævende, men ikke belastende Psykisk belastende Psykisk hårdt Ved ikke Side 24

25 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvilke opgaver varetager du primært i dit nuværende arbejde? Base: (n=3417) Manuelt arbejde byggeri 3% Manuelt arbejde produktion 9% Manuelt arbejde tekniker Manuelt arbejde service (fx chauffør, rengøring, vicevært) Funktionær sikkerhed (politi, brandmand, flyveleder, vagt, pengetransport, opsyn) Funktionær salg og service Funktionær tekniker 3% 9% 3% 8% 4% Funktionær kontorarbejde 19% Funktionær akademiker 2% Funktionær ledelse, administration Pleje- og omsorgsopgaver / sundhedsbehandling, pasning af handicappede Undervisning, pasning af børn, unge 11% 9% 7% Specialist (fx forsker, læge) 2% Andet 11% Ved ikke Side 25

26 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er det den/de samme typer af opgaver, som du varetager nu, som du har varetaget i størstedelen af dit arbejdsliv? Base: (n=3417) % % 25% 2 1 Det er i store træk de samme typer af opgaver Det er kun delvist de samme typer af opgaver Det er ikke de samme typer af opgaver Ved ikke Side 26

27 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan er din relation til dine nærmeste kolleger? Base: (n=3417) Jeg har et godt forhold til alle mine nærmeste kolleger 57% Jeg har et godt forhold til de fleste af mine nærmeste kolleger 28% Jeg har et godt forhold til nogle af mine nærmeste kolleger 3% Jeg har et godt forhold til enkelte af mine nærmeste kolleger 2% Jeg har generelt ikke noget godt forhold til mine nærmeste kolleger Jeg arbejder meget på egen hånd og har ikke den store kontakt til kolleger 8% Ved ikke 1% Side 27

28 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan er din relation til din nærmeste leder? Base: (n=3122) Jeg har et godt forhold til nærmeste leder 67% Jeg har et rimeligt forhold til nærmeste leder 26% Jeg har et knap så godt forhold til nærmeste leder 3% Jeg har et dårligt forhold til nærmeste leder 2% Ved ikke 2% Side 28

29 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvis relationen til din nærmeste leder ikke er god, hvordan kommer det så bl.a. til udtryk?* Base: Har et knap så godt/dårligt forhold til nærmeste leder (n=160) Jeg bliver ikke tilstrækkelig anerkendt for mine kompetencer 46% Jeg bliver ikke tilstrækkelig anerkendt for min indsats 43% Jeg bliver presset opgavemæssigt og/eller i forhold til at skulle nå mål og resultater 43% Mine behov for udvikling og mere spændende opgaver bliver ikke tilstrækkelig imødekommet 22% Andet 22% Ved ikke 5% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 29

30 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er din nærmeste leder en mand eller en kvinde? Base: (n=3122) % % Min nærmeste leder er mand Min nærmeste leder er kvinde Ved ikke 1% Side 30

31 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel er din nærmeste leder? Base: (n=3122) % 19% 2 16% 12% 9% 1% 2% 4% Under 30 år år år år år år år 60+ år Ved ikke Side 31

32 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Har din nærmeste leder eller ledelsen på din arbejdsplads udtrykt ønske om at beholde dig så længe som muligt? Base: (n=3122) Ja, min nærmeste leder har udtrykt ønske om, at jeg bliver så længe som muligt 41% Ja (NET): 53% Ja, ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt 11% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere stopper senest ved folkepensionsalderen 6% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere trækker sig tilbage senest ved år alderen 2% Nej (NET): 11% Nej, der er knyttet en fast fratrædelsesalder til min stilling 3% Andet 3% Jeg ved ikke, hvad ledelsen eller min nærmeste leder mener om dette emne 33% Side 32

33 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Du nævnte i forrige spørgsmål at der er en fast fratrædelsesalder knyttet til din stilling. Hvilken alder er det? Base: Har knyttet en fast fratrædelsesalder til sin stilling (n=96) 9 Gennemsnit: 65,78 år % 14% 13% 8% 5% 6% 2% <60 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år >69 år Ved ikke Side 33

34 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan tror du, mulighederne er for, at du kan fortsætte på din arbejdsplads så længe, som du kan og vil? Base: Kender ikke ledelsens/nærmeste leders holdning til hvor længe man kan fortsætte i sin stilling (n=1025) % % 1 1 Jeg tror, at der er gode muligheder for at fortsætte så længe, jeg kan og vil Jeg tror ikke, at der er gode muligheder for at fortsætte så længe, jeg kan og vil Ved ikke Side 34

35 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt hvordan ser du denne holdning omsat til praksis? Base: Ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt (n=355) I praksis er der gode muligheder for at fortsætte på jobbet for alle ældre medarbejdere 77% I praksis er der muligheder for at fortsætte på jobbet, men ikke alle får tilbud om at fortsætte så længe som muligt 14% I praksis er der muligheder for at fortsætte på jobbet, men langt fra alle får tilbud om at fortsætte så længe som muligt 6% Andet 1% Ved ikke 3% Side 35

36 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor gammel er den ældste nærmeste kollega, som du har en tilknytning eller en samarbejdsrelation til (dvs. i din afdeling, på dit kontor, i dit team, i din faggruppe), så vidt du ved? Base: (n=3122) <60 år 32% 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 5% 4% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% Gennemsnit: 58,07 år >69 år Ved det ikke præcist, men han eller hun er ikke fyldt 65 år endnu Ved det ikke præcist, men han eller hun er fyldt 65 år Ved det ikke præcist, men han eller hun er fyldt 70 år Ved ikke 2% 5% 1% 6% Side 36

37 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Når du ser ældre kolleger fortsætte med at arbejde efter 65 års alderen, hvordan påvirker det så dit syn på, hvornår du evt. selv forlader arbejdsmarkedet? Base: Ældste nærmeste kollega er mere end 65 år (n=478) Det får mig til positivt at overveje, om jeg måske også skal fortsætte på arbejdsmarkedet til efter 65 års alderen 28% Det ændrer ikke noget. Jeg er under alle omstændigheder indstillet på at arbejde til efter 65 års alderen 29% Det ændrer ikke noget. Jeg er under alle omstændigheder indstillet på at stoppe tidligere end 65 års alderen 21% Det får mig til at tænke, at jeg ikke skal fortsætte på arbejdsmarkedet til efter 65 års alderen 11% Andet 4% Ved ikke 7% Side 37

38 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: (n=3417) <60 år 60 år 61 år 3% 2% 62 år 63 år 12% 12% 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år >69 år Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Ved ikke 3% 2% 6% 1% 5% 8% 21% 26% Gennemsnit: 64,48 år Side 38

39 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Har du et nogenlunde overblik over hvilken levestandard, du forventer fra det tidspunkt, hvor du forlader arbejdsmarkedet, hvis du fortsætter med at arbejde frem til den alder, du indtastede i det foregående spørgsmål/ frem til pensionsalderen/ så længe som muligt? Base: (n=3417) Ja, jeg forventer at kunne opretholde nogenlunde samme levestandard som nu 41% Ja, jeg forventer at kunne opretholde en acceptabel, men noget lavere levestandard end nu 47% Ja (NET): 97% Ja, jeg forventer at gå betydelig ned i levestandard 9% Nej, ved ikke 3% Side 39

40 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Kunne du forestille dig at fortsætte med at arbejde i en situation, hvor det økonomisk set ikke er nødvendigt, f.eks. efter folkepensionsalderen, hvor du samtidig får udbetalt atp og evt. arbejdsmarkeds-pension? Base: (n=3417) % 25% 32% % Ja, men ikke for pengenes skyld Ja, man kan jo altid bruge lidt ekstra penge Nej Ved ikke Side 40

41 Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (ikke selvstændige) Hvilke af følgende forhold kan få dig til at fortsætte med at arbejde længere tid end planlagt? Base: Vil ikke fortsætte med at arbejde så længe som muligt (n=2383) Hvis jeg bliver opfordret direkte af min nærmeste leder/ledelse til at fortsætte 12% 13% 11% 18% 5% 41% Hvis jeg bliver tilbudt mere fleksible arbejdstider/mødetidspunkter 15% 16% 11% 18% 5% 35% Hvis jeg bliver tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lignende 25% 14% 1 18% 5% 29% Hvis jeg bliver tilbudt en stilling med mindre ansvar / færre og mindre krævende opgaver 5% 6% 7% 18% 5% 61% Hvis jeg bliver tilbudt flere og nye udfordringer 4% 4% 4% 18% 5% 64% Mindre stress eller arbejdspres 5% 7% 7% 18% 5% 58% Hvis min indsats værdsættes af kolleger eller ledelse 1 9% 9% 18% 5% 49% Hvis den aldersgrænse, der knytter sig til min stilling, bliver ophævet 1% 1% 1% 18% 5% 73% prioritet 2. prioritet 3. prioritet Ingen af disse Ved ikke Ikke prioriteret Side 41

42 Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (ikke selvstændige) Hvis du fik tilstrækkeligt med ønsker opfyldt, blandt de tidligere valgte, hvor mange år vil det så evt. kunne forlænge dit arbejdsliv, forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: Vil gerne fortsætte med at arbejde hvis man fik nogle ønsker opfyldt (n=1841) 0 år 4% 1 år 4% 2 år 22% 3 år 14% 4 år 3% 5 år 7% 6 år 7 år 8 år 9 år 1% 1% 10 år+ Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Ved ikke 6% 17% Side 42

43 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor stor en samlet modregning vil du kunne leve med, hvis du skulle fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen? Du kan ikke skrive en procent, der er lavere end 4, svarende til den laveste skatteprocent for beskatning af arbejdsindkomst Base: Under 65 år, der først vil holde op med at arbejde fra 65 år eller arbejde så længe som muligt (n=1863) Som eksempler på modregning kan nævnes: En enlig folkepensionist, der bor i lejebolig, og som fortsætter med at arbejde, får samlet set modregnet mellem 63-74% i skat, boligydelse og pensionstillæg af den sidst tjente krone En enlig folkepensionist i ejerbolig, der fortsætter med at arbejde, får samlet set modregnet mellem 56,2 58% i skat og pensionstillæg af den sidst tjente krone En lønmodtager med en årsindkomst over kr. betaler topskat, og betaler højest 56,2% af den sidst tjente krone En lønmodtager med en årsindkomst under kr. betaler 40,4% af den del af den personlige indkomst, der ligger over personfradraget Gennemsnit: 45,56% 62% % 2% 40-44% 45-49% 5 + Det har jeg ikke sat mig ind i, så det kan jeg ikke svare på 7% 15% Ved ikke Side 43

44 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor realistisk er følgende med henblik på at få dig til at fortsætte længere end planlagt på dit arbejde? Base: Vil ikke fortsætte med at arbejde så længe som muligt (n=2562) At trappe ned i tid i den funktion, du varetager nu 33% 47% 5% 14% At skifte til mindre krævende funktioner/opgaver 5 31% 3% 16% Det er ikke realistisk Tror godt, det kan lade sig gøre Det er allerede sket Ved ikke Side 44

45 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gode er dine muligheder for at trappe ned i tid i en mindre krævende funktion med henblik på at fortsætte længere end planlagt på dit arbejde? Base: Tror godt det kan lade sig gøre at skifte til mindre krævende funktioner/opgaver, men tror ikke at det er realistisk at trappe ned i den aktuelle funktion man varetager (n=127) % % 2 17% 1 Det er ikke realistisk Tror godt, det kan lade sig gøre Ved ikke Side 45

46 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Kan du forestille dig på et tidspunkt at trappe ned i tid eller skifte til en mindre krævende funktion med henblik på at fortsætte flere år end planlagt på dit arbejde, selvom det indebærer en lønnedgang? Base: Vil gerne fortsætte med at arbejde hvis man fik nogle ønsker opfyldt og er ikke allerede skiftet til mindre krævende funktioner/opgaver eller trappet ned i tid i den aktuelle funktion man varetager (n=1094) Ja, trappe ned i tid 19% Ja, skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 4% Ja (NET): 3 Ja, både trappe ned i tid og skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 7% Nej, hverken at trappe ned i tid eller skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 53% Ved ikke 18% Side 46

47 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Har du været indkaldt til en seniorsamtale? En seniorsamtale er en samtale, hvor du og din nærmeste leder drøfter din fremtid set i lyset af, at du aldersmæssigt nærmer dig en alder, hvor mange begynder at tænke på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet Base: (n=1.845) 94% % Ja Nej Ved ikke Side 47

48 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel var du, da du blev indkaldt til en seniorsamtale første gang? Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) 9 Gennemsnit: 55,72 år % % 14% 9% 7% 2% 4% 5% 2% <50 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år >59 år Ved ikke Side 48

49 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan oplevede du at blive indkaldt til en seniorsamtale første gang? Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) Det var ok, men det var et år eller to for tidligt 45% Det var ok, og tidspunktet var det helt rigtige, fordi jeg i forvejen gik med overvejelser om, hvor længe jeg eventuelt skulle fortsætte med at arbejde 3 Det var ok, men det var et år eller to for sent 2% Det var ikke ok, for jeg opfatter ikke mig selv som gammel på arbejdet 12% Ved ikke 11% Side 49

50 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvad kom der ud af seniorsamtalen/samtalerne?* Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) Jeg fik lejlighed til at fortælle nærmeste leder om mine fremtidsplaner 49% Jeg fik et overblik over mine muligheder for at fortsætte i arbejdet fremadrettet 25% Samtalen fik mig til at overveje at blive et par år ekstra på arbejdet 1 Jeg fik indgået en fornuftig aftale om, hvordan og hvornår jeg trækker mig tilbage fra arbejdsmarkedet 7% Andet 1% Jeg fik ikke noget ud af samtalen 27% Jeg deltog ikke i samtalen 3% Ved ikke 3% *Dette er et flersvarsspørgsmål Side 50

51 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Er der noget, som kunne have gjort seniorsamtalen bedre?* Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale og deltog i denne (n=103) Ja, vejledning til at overskue de økonomiske konsekvenser af at trække sig tilbage på forskellige tidspunkter 14% Ja, konkrete tilbud om at gå ned i tid, orlovsperioder, mere fleksibel arbejdstid osv. 1 Ja (NET): 28% Ja, konkrete forslag med udgangspunkt i mine behov 1 Ja, andet 3% Nej 57% Ved ikke 15% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 51

52 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er du blevet tilbudt et seniorkursus? Et seniorkursus er et kursus, hvor du bliver orienteret om mulighederne på din arbejdsplads efter du er fyldt 60 år, og om regler, som du skal være opmærksom på i forbindelse med det tidspunkt, hvor du planlægger at forlade arbejdsmarkedet. Base: (n=1.845) 94% % Ja Nej Ved ikke Side 52

53 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel var du første gang, du blev tilbudt et seniorkursus? Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) 9 8 Gennemsnit: 55,11 år % 15% 16% 13% 14% 8% 2% 3% 4% 1% <50 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år >59 år Ved ikke Side 53

54 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan oplevede du at blive tilbudt et seniorkursus første gang? Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) Det var ok, men det var et år eller to for tidligt 52% Det var ok og tidspunktet var det helt rigtige, fordi jeg i forvejen gik med overvejelser om, hvor længe jeg eventuelt skulle fortsætte med at arbejde 27% Det var ok, men det var et år eller to for sent Det var ikke ok, for jeg opfatter ikke mig selv som gammel på arbejdet 14% Ved ikke 7% Side 54

55 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvad kom der ud af at deltage på seniorkurset?* Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) Jeg fik et overblik over muligheder og regler for tilbagetrækning, som jeg kunne bruge til noget 36% Jeg fik et overblik over mine muligheder for at fortsætte på arbejdspladsen fremadrettet 17% Kurset fik mig til at overveje at blive et par år ekstra på arbejdet 4% Andet 11% Jeg fik ikke noget ud af kurset 4% Jeg deltog ikke på kurset 39% Ved ikke 4% *Dette er et flersvarsspørgsmål Side 55

56 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Er der noget, som kunne have gjort seniorkurset bedre?* Base: Har været på et seniorkursus (n=65) Ja, personlig rådgivning og vejledning om bl.a. økonomiske virkninger af at trække sig tilbage på forskellige tidspunkter 3 Ja, konkrete muligheder/modeller for, hvordan man på arbejdspladsen kan gå ned i tid, orlovsperioder, fleksibel arbejdstid osv. 1 Ja (NET): 4 Ja, andet 8% Nej 36% Ved ikke 23% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 56

57 Alle i alderen år Hvad var din tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart før, du fyldte 60 år? Base: Er mellem år (n=4498) Lønmodtager 79% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Ledig eller i aktivering (dagpenge, kontanthjælp, løntilskudsjob, ledighedsydelse, voksenlærling, intet indkomstgrundlag) 6% 6% Sygemeldt på sygedagpenge, i ressourceforløb Ansat i et seniorjob Ansat i anden støttet beskæftigelse (fleksjob, skånejob, servicejob) 2% Førtidspensionist 4% Studerende Andet 2% Ved ikke Side 57

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009

Ældre Sagen 22. maj 13. juni 2009 Ældre Sagen Pensionsforhold Jobno. DK2009-373 22. maj 13. juni 2009 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Summary Tabeller Spørgeskema 2009 YouGov Zapera A/S Ryesgade 3 DK-2200 København N - Tel 70 27

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation, der udgør helt op til 80 % af bruttolønnen

Læs mere

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008

Demo udkast. Fleksjob Beskæftigelse. Wanek & Myrner. Andre relevante pjecer. Eksempel. Kontakt. Beskæftigelse Juni 2008 Eksempel Uffe Christiansen arbejdede som mekaniker i en bilvirksomhed, da han fik en blodprop i benet og måtte sygemeldes. Efter Uffes behandlinger og genoptræning i sygehusvæsenet ønskede han igen at

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33

Social sikkerhed. hviletid. Kapitel 4 side 33 Kapitel 4 side 33 Social sikkerhed Kan man selv sikre sig mod nedgang i indtægten, hvis fiskeriet svigter og man er uden arbejde i perioder? Hvad nu, hvis man bliver ramt af sygdom eller en ulykke er der

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel

Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Mange enlige forsørgere har svag økonomisk tilskyndelse til at gøre en ekstra indsats Nyt kapitel Skatten på den sidst tjente krone marginalskatten har betydning for det økonomiske incitament

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen

DEN NYE EFTERLØN. - tilbagetrækningsreformen DEN NYE EFTERLØN - tilbagetrækningsreformen Den nye efterløn Brochuren er til dig, der er født i 1954 eller senere. Den tilbagetrækningsreform, som Folketinget vedtog i slutningen af 2011, får i et eller

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Senkarriere med muligheder

Senkarriere med muligheder Senkarriere med muligheder enhver forberedelse skaber succes! v/ Bent Mathiasen & Anne Birgitte Sindahl, Ældre Sagen At man, når det i Sandhed skal lykkes At føre et menneske hen til et bestemt Sted, først

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Skattenedslag til 64-årige i arbejde

Skattenedslag til 64-årige i arbejde Skattenedslag til 64-årige i arbejde Med den gode beskæftigelsessituation er der brug for alle på arbejdsmarkedet. Ikke mindst de erfarne kræfter blandt seniorerne. Imidlertid vælger mange seniorer at

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2007 HER OG NU s første udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Organisationsændringer Overenskomst 2007 for TDC og De Gule Sider Nye LTD talsmænd LTD generalforsamling

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn.

Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Nærværende rapport er en samlet fremstilling af de delnotater, der danner baggrund for den endelige rapport Grønlænderes sociale vilkår på Fyn. Delnotaterne kan læses isoleret og danner til sammen en afdækkende

Læs mere

TILBAGETRÆKNING. III.1 Indledning

TILBAGETRÆKNING. III.1 Indledning KAPITEL III TILBAGETRÆKNING III.1 Indledning Senere tilbagetrækning betyder mere holdbar finanspolitik Betydning af pensionsformue og offentlige pensioner for tilbagetrækning Afgrænsning: Analyse af beslutning

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig?

Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag - kan det betale sig? Udbetaling af efterlønsbidrag Folketinget har ændret reglerne om efterløn, og det betyder, at du kan få udbetalt dit efterlønsbidrag skattefrit. Om det

Læs mere

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006

RevisorInformerer. Efterløn og pension. Optimer din pension. Temanummer 2006 RevisorInformerer Temanummer 2006 Optimer din pension Efterløn og pension Hvilken type pension du vælger, kommer an på, hvilke ønsker og forventninger du har til din tilværelse som pensionist, hvor gammel

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Reglerne på det sociale område

Reglerne på det sociale område Reglerne på det sociale område Indhold Som arbejdsgiverrepræsentant i et koordinationsudvalg skal man ikke have kendskab til den sociale lovgivning i detaljer. Derimod kan det være en fordel at kende til

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013

Resultatoversigt. Ballerup Kommune Januar 2013 Dok.nr. 2013-23997 Resultatoversigt Ballerup Kommune Januar 2013 Indhold Tabel 1: De 4 ministermål Tabel 2: Antal ledige 1 og ledige i procent af arbejdsstyrken Tabel 3: Bruttoledige kontanthjælpsmodtagere,

Læs mere

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000

LIGHED - ULIGHED Aalborg Universitet November 2000 Løbenr. LIGHED - ULIGHED? Aalborg Universitet November 2000 Sådan udfyldes skemaet Inden De besvarer et spørgsmål, bedes De læse både spørgsmål og svarmuligheder igennem. De fleste af spørgsmålene besvares

Læs mere

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011

Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 Michael Baunsgaard Schreiber 5. januar 2011 DANSK METAL Formandssekretariatet Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf.: 3363 2000 Fax: 3363 2150 e-mail: metal@danskmetal.dk Fakta om efterlønnen

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

Arbejdsløshed ujævnt fordelt

Arbejdsløshed ujævnt fordelt Den økonomiske krise har bevirket en bred stigning i arbejdsløsheden. Det er dog ikke alle grupper og områder, der er ramt lige hårdt. Især mænd, unge, ansatte i byggeri og industri samt personer bosat

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så?

Nyuddannet. Nyuddannet.... og hvad så? F O A F A G O G A R B E J D E A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E N Nyuddannet Nyuddannet... og hvad så? Vejledning til nyuddannede (dimittender) Pjecen er udgivet af FOA Fag og Arbejde og Offentligt

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser

Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Fordelingseffekt af skattereform på a-kasser Papiret gennemgår fordelingseffekter af skattereformen fra regeringen og VK på a-kasser. af Chefanalytiker Jonas Schytz Juul 25. juni 2012 Kontakt Chefanalytiker

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Erhvervsstrukturen i Aarhus Kommune - 2014 Pr. 1. januar 2014 var der 180.550 arbejdspladser eller beskæftigede i Aarhus Kommune. I forhold til 1. januar

Læs mere

Strategi Seniorpraksis

Strategi Seniorpraksis Hvorfor en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvilke personalemæssige udfordringer har virksomheden? Hvorledes kan seniorerne være en del af løsningen? Er en seniorpolitik og -praksis midlet? Værktøjer 1. Mulig

Læs mere

Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde

Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde 1 Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde Peter Guldager* Handelshøjskolen i Århus Nationaløkonomisk Institut Prismet Silkeborgvej 2 8000 Århus C tlf. 8948 6415, fax 8948 6197 E-mail GUL@ASB.DK

Læs mere

Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde*

Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde* Folkepensionisternes incitamenter til at arbejde* 1. Indledning Som et led i finanslovsforliget for 1999 blev folkepensionsalderen nedsat fra 67 til 65 år. Ændringerne får virkning for personer, som fylder

Læs mere

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet

Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet Retningslinjer vedrørende seniormedarbejderes forhold på Københavns Universitet 1. Baggrund, formål og indhold Disse retningslinjer vedrører lederes og medarbejderes muligheder for at træffe særlige aftaler

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

Fald i organisationsgraden igen

Fald i organisationsgraden igen Fald i organisationsgraden igen Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2014 faldet med 0,4 procentpoint på et år på trods af en mindre arbejdsstyrke. Medlemstabet findes hovedsagligt

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1

Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner. side 1 Et kig ud i fremtiden - hvad er jeres drømme? Muligheder og faldgruber i forbindelse med pensioner side 1 Hvorfor er pensionsplanlægning vigtig? Hvornår vil du på pension? Hvilke forventninger har du til

Læs mere

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så?

Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Nyuddannet. og hvad så? Vejledning til nyuddannede FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Nyuddannet og hvad så? Indhold: Optagelse som nyuddannet 3 Hvornår har du ret til dagpenge? 4 Hvis du er medlem i forvejen 5 Feriedagpenge

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere

Efterlønssatser med Reformpakken 2020

Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Efterlønssatser med Reformpakken 2020 Analyse for AK-samvirke Sune Sabiers sep@dreammodel.dk 25. august 2011 I denne analyse beregnes de forventede efterlønssatser, hvis regeringens Reformpakken 2020 gennemføres.

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere