Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013"

Transkript

1 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

2 Metodebeskrivelse

3 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive og ikke erhvervsaktive danskere i alderen år. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet A/S for Ældre Sagen. Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. juli 19. august 2013 blandt befolkningen i alderen år. Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt årige med henblik på at nå følgende kvoter: årige med arbejdsindkomst, der arbejder 20 timer eller mere om ugen: årige med en arbejdsindkomst, der arbejder 20 timer eller mere om ugen: årige uden en arbejdsindkomst: årige: 1500 Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet en række screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i s Danmarkspanel. De faktiske kvoter er fordelt som følger: I alt er der gennemført 8695 interview hvoraf 6863 (6564 vægtede data) er inden for målgruppen årige på arbejdsmarkedet: 1586 (2098 vægtede data) årige på arbejdsmarkedet: 1555 (1082 vægtede data) årige uden for arbejdsmarkedet: 992 (911 vægtede data) årige: 2730 (2474 vægtede data) Vejning af data Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på bruttobasen (8695) på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Definition Denne undersøgelse handler om arbejdsmarkedet. Side 3

4 Grafer

5 Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet? OBS! Hvis du er på opsat folkepension vælg venligst lønmodtager Base: (n=8695) Lønmodtager (ikke seniorjob, ressourceforløb eller anden støttet beskæftigelse) 35% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst 3% 2% 3% Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst 11% Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst Ledig eller i aktivering (fx dagpenge, kontanthjælp, løntilskudsjob, ledighedsydelse, voksenlærling, intet indkomstgrundlag) Sygemeldt på sygedagpenge Ansat i et seniorjob Er i et ressourceforløb Ansat i anden støttet beskæftigelse (fleksjob, skånejob, servicejob) 4% 1% 1% 2% 22% Førtidspensionist 12% Studerende Andet Ved ikke 3% Side 5

6 Har du været berørt af arbejdsløshed inden for de senere år? Base: Er ikke ledig eller i aktivering (n=8309) Ja, inden for det seneste år 4% Ja, inden for de seneste to år 3% Ja, inden for de seneste tre år 3% Ja, inden for de seneste fire år 2% Ja, for mere end fire år siden 6% Nej 81% Ved ikke Side 6

7 10 Du har anført, at du er efterlønsmodtager eller folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst. Er du i den sammenhæng lønmodtager eller selvstændig? Base: Efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst (n=430) 9 85% % 1 Lønmodtager Selvstændig Side 7

8 10 Var du også selvstændig erhvervsdrivende før du fyldte 60 år / i dit tidligere arbejdsliv? Base: Selvstændig ved siden af folkepension/efterløn (n=66) Ja (NET): 66% % 34% 3 26% 2 1 Ja, jeg har været selvstændig erhvervsdrivende størstedelen af mit arbejdsliv Ja, men jeg har kun været selvstændig erhvervsdrivende i en mindre del af mit arbejdsliv Nej, jeg er blevet selvstændig erhvervsdrivende efter 60 års alderen, efter at jeg trak mig tilbage fra en tilværelse som lønmodtager Side 8

9 10 Er du som lønmodtager omfattet af en overenskomstaftale? Base: Lønmodtager eller efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst som lønmodtager (n=3445) % % 1 Ja Nej Ved ikke 1% Side 9

10 10 Indeholder overenskomstaftalen afsnit eller særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte? Base: Er omfattet af en overenskomstaftale (n=2671) % % 2 1 Ja Nej Ved ikke Side 10

11 Hvilken fagforening er du medlem af? Base: Lønmodtager eller efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst som lønmodtager (n=3445) HK 3F - Fagligt Fælles Forbund FOA - Fag og Arbejde Kristelig Fagforening - Krifa Lederne Dansk Metal Finansforbundet ASE Danmarks Lærerforening Det Faglige Hus/ 2B DSR BUPL Business Danmark Frie Funktionærer Djøf Ingeniørforeningen - IDA DM Dansk Magisterforening Fødevareforbundet - NNF Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen Anden fagforening Jeg er ikke medlem af en fagforening Ved ikke 15% 14% 1 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% 11% Fagforening (NET): 89% Side 11

12 Du nævnte tidligere, at din overenskomstaftale indeholder særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte. Hvad går disse særlige muligheder/regler ud på?* Base: Er omfattet af en overenskomstaftale med særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte (n=1668) Giver ret til et antal årlige seniorfridage, ekstra pension eller løn 61% Gør det muligt at gå ned i tid, men bevarer det fulde pensionsbidrag 28% Gør det muligt at søge om at gå ned i tid uden lønkompensation 2 Giver mulighed for at gå ned i tid og for at kompensere lønnedgangen med delpension 13% Gør det muligt at søge om særlige arbejdstider (fritagelse for natarbejde, aftenvagter mv.) 1 Andet 3% Ved ikke 11% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 12

13 Hvad synes du om sådanne regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte? Base: Er omfattet af en overenskomstaftale med særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte (n=1668) Jeg synes, det er en god ide med særlige muligheder/ privilegier for seniorer 88% Jeg ønsker ikke særbehandling på grund af min alder, men foretrækker at være sidestillet med alle andre 9% Andet 1% Ved ikke 2% Side 13

14 Hvilken slags arbejde varetager du? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Funktionær (mellemlang uddannelse) 22% Ufaglært 19% Funktionær (ingen eller kort uddannelse) 19% Faglært 17% Funktionær med ledelsesansvar, chef 9% Funktionær (lang videregående uddannelse) 5% Specialist (fx forsker, læge) 2% Andet 8% Ved ikke Side 14

15 10 Hvor længe siden er det, at du gik på folkepension eller efterløn? Hvis du tidligere har været på efterløn og nu er folkepensionist, skal du skrive, hvor mange år det er siden, at du gik på efterløn. Hvis det er under et år siden, du gik enten på efterløn eller folkepension, så skriv % Gennemsnit: 3,86 år % år 6-10 år Ved ikke 2% Side 15

16 I hvilken branche er du beskæftiget? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Service (privat sektor) 21% Industri, produktion (privat sektor) Staten (forvaltning, administration, forsvar, politi) 11% 14% Kommune (sundhed, pleje-/omsorgsopgaver) Kommune (undervisning, pasning af børn, unge) Kommune (anden service) Byggebranchen (privat sektor) Region (sundhed, pleje-/omsorgsopgaver) Kommune (forvaltning, administration) Landbrug, fiskeri, skovbrug (privat sektor) Region (anden service) Region (forvaltning, administration) 7% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% Andet (privat sektor) 19% Ved ikke 1% Side 16

17 10 Er du tilmeldt efterlønsordningen, således at du har mulighed for at gå på efterløn på et tidspunkt efter 60 års alderen? Base: Lønmodtager/selvstændig mellem år (n=3184) % Nej (NET): % 2 1 6% Ja Nej, jeg meldte mig ud i 2012, mens man kunne få udbetalt efterlønsbidragene skattefrit Nej, jeg har aldrig været tilmeldt efterlønsordningen/ jeg meldte mig ud før 2012 Ved ikke Side 17

18 10 9 Hvor mange år har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Gennemsnit: 18,28 år % % 15% 17% år år år år 40+ år Ved ikke 7% Side 18

19 10 I hvilket omfang arbejder du? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst med fast arbejde (n=3371) Gennemsnit: 35,09 timer % % 1 6% 4% 3% 0-9 timer timer timer timer 40+ timer Ved ikke Side 19

20 10 Hvis du har en eller flere arbejdsperioder i løbet af et kalenderår, så skriv venligst ca. antal arbejdsuger pr. år Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst og flere afbrudte arbejdsperioder pr. år, fx sæsonarbejde (n=432) 9 Gennemsnit: 32,87 uger % 3 29% 2 1 8% 5% 8% 7% 0-9 uger uger uger uger 40+ uger Ved ikke Side 20

21 10 9 Hvis du har en eller flere arbejdsperioder i løbet af et kalenderår, så skriv venligst ca. gennemsnitlig arbejdstid i disse uger Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=432) Gennemsnit: 27,79 timer % % 8% 9% timer timer timer timer 40+ timer Ved ikke Side 21

22 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvilke af følgende udsagn passer til dig i relation til dit nuværende arbejde?* Base: (n=3417) Jeg er generelt glad for at møde på arbejde 72% Der er generelt en god stemning på arbejdspladsen Mit arbejde bliver anerkendt på arbejdspladsen Jeg har stor indflydelse på mit arbejde Arbejdsopgaverne er spændende Samværet med kollegerne betyder meget for mig Jeg oplever stor opbakning fra mine kolleger i mit daglige arbejde 54% 53% 49% 45% 45% 4 Jeg er ofte stresset pga. mit arbejde 12% Arbejdet er mest noget, som skal overstås Mit helbred begrænser mine muligheder for at fortsætte med at arbejde *Dette er et flersvarsspørgsmål Jeg savner nye udfordringer Ingen af disse Ved ikke 5% 5% 5% 2% 1% Side 22

23 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Base: (n=3417) % % 2 1 Ikke fysisk krævende Fysisk krævende, men ikke belastende 8% 4% 1% Fysisk belastende Fysisk hårdt Ved ikke Side 23

24 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Base: (n=3417) % % % 3% Ikke psykisk krævende Psykisk krævende, men ikke belastende Psykisk belastende Psykisk hårdt Ved ikke Side 24

25 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvilke opgaver varetager du primært i dit nuværende arbejde? Base: (n=3417) Manuelt arbejde byggeri 3% Manuelt arbejde produktion 9% Manuelt arbejde tekniker Manuelt arbejde service (fx chauffør, rengøring, vicevært) Funktionær sikkerhed (politi, brandmand, flyveleder, vagt, pengetransport, opsyn) Funktionær salg og service Funktionær tekniker 3% 9% 3% 8% 4% Funktionær kontorarbejde 19% Funktionær akademiker 2% Funktionær ledelse, administration Pleje- og omsorgsopgaver / sundhedsbehandling, pasning af handicappede Undervisning, pasning af børn, unge 11% 9% 7% Specialist (fx forsker, læge) 2% Andet 11% Ved ikke Side 25

26 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er det den/de samme typer af opgaver, som du varetager nu, som du har varetaget i størstedelen af dit arbejdsliv? Base: (n=3417) % % 25% 2 1 Det er i store træk de samme typer af opgaver Det er kun delvist de samme typer af opgaver Det er ikke de samme typer af opgaver Ved ikke Side 26

27 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan er din relation til dine nærmeste kolleger? Base: (n=3417) Jeg har et godt forhold til alle mine nærmeste kolleger 57% Jeg har et godt forhold til de fleste af mine nærmeste kolleger 28% Jeg har et godt forhold til nogle af mine nærmeste kolleger 3% Jeg har et godt forhold til enkelte af mine nærmeste kolleger 2% Jeg har generelt ikke noget godt forhold til mine nærmeste kolleger Jeg arbejder meget på egen hånd og har ikke den store kontakt til kolleger 8% Ved ikke 1% Side 27

28 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan er din relation til din nærmeste leder? Base: (n=3122) Jeg har et godt forhold til nærmeste leder 67% Jeg har et rimeligt forhold til nærmeste leder 26% Jeg har et knap så godt forhold til nærmeste leder 3% Jeg har et dårligt forhold til nærmeste leder 2% Ved ikke 2% Side 28

29 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvis relationen til din nærmeste leder ikke er god, hvordan kommer det så bl.a. til udtryk?* Base: Har et knap så godt/dårligt forhold til nærmeste leder (n=160) Jeg bliver ikke tilstrækkelig anerkendt for mine kompetencer 46% Jeg bliver ikke tilstrækkelig anerkendt for min indsats 43% Jeg bliver presset opgavemæssigt og/eller i forhold til at skulle nå mål og resultater 43% Mine behov for udvikling og mere spændende opgaver bliver ikke tilstrækkelig imødekommet 22% Andet 22% Ved ikke 5% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 29

30 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er din nærmeste leder en mand eller en kvinde? Base: (n=3122) % % Min nærmeste leder er mand Min nærmeste leder er kvinde Ved ikke 1% Side 30

31 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel er din nærmeste leder? Base: (n=3122) % 19% 2 16% 12% 9% 1% 2% 4% Under 30 år år år år år år år 60+ år Ved ikke Side 31

32 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Har din nærmeste leder eller ledelsen på din arbejdsplads udtrykt ønske om at beholde dig så længe som muligt? Base: (n=3122) Ja, min nærmeste leder har udtrykt ønske om, at jeg bliver så længe som muligt 41% Ja (NET): 53% Ja, ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt 11% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere stopper senest ved folkepensionsalderen 6% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere trækker sig tilbage senest ved år alderen 2% Nej (NET): 11% Nej, der er knyttet en fast fratrædelsesalder til min stilling 3% Andet 3% Jeg ved ikke, hvad ledelsen eller min nærmeste leder mener om dette emne 33% Side 32

33 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Du nævnte i forrige spørgsmål at der er en fast fratrædelsesalder knyttet til din stilling. Hvilken alder er det? Base: Har knyttet en fast fratrædelsesalder til sin stilling (n=96) 9 Gennemsnit: 65,78 år % 14% 13% 8% 5% 6% 2% <60 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år >69 år Ved ikke Side 33

34 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan tror du, mulighederne er for, at du kan fortsætte på din arbejdsplads så længe, som du kan og vil? Base: Kender ikke ledelsens/nærmeste leders holdning til hvor længe man kan fortsætte i sin stilling (n=1025) % % 1 1 Jeg tror, at der er gode muligheder for at fortsætte så længe, jeg kan og vil Jeg tror ikke, at der er gode muligheder for at fortsætte så længe, jeg kan og vil Ved ikke Side 34

35 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt hvordan ser du denne holdning omsat til praksis? Base: Ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt (n=355) I praksis er der gode muligheder for at fortsætte på jobbet for alle ældre medarbejdere 77% I praksis er der muligheder for at fortsætte på jobbet, men ikke alle får tilbud om at fortsætte så længe som muligt 14% I praksis er der muligheder for at fortsætte på jobbet, men langt fra alle får tilbud om at fortsætte så længe som muligt 6% Andet 1% Ved ikke 3% Side 35

36 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor gammel er den ældste nærmeste kollega, som du har en tilknytning eller en samarbejdsrelation til (dvs. i din afdeling, på dit kontor, i dit team, i din faggruppe), så vidt du ved? Base: (n=3122) <60 år 32% 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 5% 4% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% Gennemsnit: 58,07 år >69 år Ved det ikke præcist, men han eller hun er ikke fyldt 65 år endnu Ved det ikke præcist, men han eller hun er fyldt 65 år Ved det ikke præcist, men han eller hun er fyldt 70 år Ved ikke 2% 5% 1% 6% Side 36

37 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Når du ser ældre kolleger fortsætte med at arbejde efter 65 års alderen, hvordan påvirker det så dit syn på, hvornår du evt. selv forlader arbejdsmarkedet? Base: Ældste nærmeste kollega er mere end 65 år (n=478) Det får mig til positivt at overveje, om jeg måske også skal fortsætte på arbejdsmarkedet til efter 65 års alderen 28% Det ændrer ikke noget. Jeg er under alle omstændigheder indstillet på at arbejde til efter 65 års alderen 29% Det ændrer ikke noget. Jeg er under alle omstændigheder indstillet på at stoppe tidligere end 65 års alderen 21% Det får mig til at tænke, at jeg ikke skal fortsætte på arbejdsmarkedet til efter 65 års alderen 11% Andet 4% Ved ikke 7% Side 37

38 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: (n=3417) <60 år 60 år 61 år 3% 2% 62 år 63 år 12% 12% 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år >69 år Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Ved ikke 3% 2% 6% 1% 5% 8% 21% 26% Gennemsnit: 64,48 år Side 38

39 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Har du et nogenlunde overblik over hvilken levestandard, du forventer fra det tidspunkt, hvor du forlader arbejdsmarkedet, hvis du fortsætter med at arbejde frem til den alder, du indtastede i det foregående spørgsmål/ frem til pensionsalderen/ så længe som muligt? Base: (n=3417) Ja, jeg forventer at kunne opretholde nogenlunde samme levestandard som nu 41% Ja, jeg forventer at kunne opretholde en acceptabel, men noget lavere levestandard end nu 47% Ja (NET): 97% Ja, jeg forventer at gå betydelig ned i levestandard 9% Nej, ved ikke 3% Side 39

40 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Kunne du forestille dig at fortsætte med at arbejde i en situation, hvor det økonomisk set ikke er nødvendigt, f.eks. efter folkepensionsalderen, hvor du samtidig får udbetalt atp og evt. arbejdsmarkeds-pension? Base: (n=3417) % 25% 32% % Ja, men ikke for pengenes skyld Ja, man kan jo altid bruge lidt ekstra penge Nej Ved ikke Side 40

41 Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (ikke selvstændige) Hvilke af følgende forhold kan få dig til at fortsætte med at arbejde længere tid end planlagt? Base: Vil ikke fortsætte med at arbejde så længe som muligt (n=2383) Hvis jeg bliver opfordret direkte af min nærmeste leder/ledelse til at fortsætte 12% 13% 11% 18% 5% 41% Hvis jeg bliver tilbudt mere fleksible arbejdstider/mødetidspunkter 15% 16% 11% 18% 5% 35% Hvis jeg bliver tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lignende 25% 14% 1 18% 5% 29% Hvis jeg bliver tilbudt en stilling med mindre ansvar / færre og mindre krævende opgaver 5% 6% 7% 18% 5% 61% Hvis jeg bliver tilbudt flere og nye udfordringer 4% 4% 4% 18% 5% 64% Mindre stress eller arbejdspres 5% 7% 7% 18% 5% 58% Hvis min indsats værdsættes af kolleger eller ledelse 1 9% 9% 18% 5% 49% Hvis den aldersgrænse, der knytter sig til min stilling, bliver ophævet 1% 1% 1% 18% 5% 73% prioritet 2. prioritet 3. prioritet Ingen af disse Ved ikke Ikke prioriteret Side 41

42 Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (ikke selvstændige) Hvis du fik tilstrækkeligt med ønsker opfyldt, blandt de tidligere valgte, hvor mange år vil det så evt. kunne forlænge dit arbejdsliv, forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: Vil gerne fortsætte med at arbejde hvis man fik nogle ønsker opfyldt (n=1841) 0 år 4% 1 år 4% 2 år 22% 3 år 14% 4 år 3% 5 år 7% 6 år 7 år 8 år 9 år 1% 1% 10 år+ Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Ved ikke 6% 17% Side 42

43 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor stor en samlet modregning vil du kunne leve med, hvis du skulle fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen? Du kan ikke skrive en procent, der er lavere end 4, svarende til den laveste skatteprocent for beskatning af arbejdsindkomst Base: Under 65 år, der først vil holde op med at arbejde fra 65 år eller arbejde så længe som muligt (n=1863) Som eksempler på modregning kan nævnes: En enlig folkepensionist, der bor i lejebolig, og som fortsætter med at arbejde, får samlet set modregnet mellem 63-74% i skat, boligydelse og pensionstillæg af den sidst tjente krone En enlig folkepensionist i ejerbolig, der fortsætter med at arbejde, får samlet set modregnet mellem 56,2 58% i skat og pensionstillæg af den sidst tjente krone En lønmodtager med en årsindkomst over kr. betaler topskat, og betaler højest 56,2% af den sidst tjente krone En lønmodtager med en årsindkomst under kr. betaler 40,4% af den del af den personlige indkomst, der ligger over personfradraget Gennemsnit: 45,56% 62% % 2% 40-44% 45-49% 5 + Det har jeg ikke sat mig ind i, så det kan jeg ikke svare på 7% 15% Ved ikke Side 43

44 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor realistisk er følgende med henblik på at få dig til at fortsætte længere end planlagt på dit arbejde? Base: Vil ikke fortsætte med at arbejde så længe som muligt (n=2562) At trappe ned i tid i den funktion, du varetager nu 33% 47% 5% 14% At skifte til mindre krævende funktioner/opgaver 5 31% 3% 16% Det er ikke realistisk Tror godt, det kan lade sig gøre Det er allerede sket Ved ikke Side 44

45 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gode er dine muligheder for at trappe ned i tid i en mindre krævende funktion med henblik på at fortsætte længere end planlagt på dit arbejde? Base: Tror godt det kan lade sig gøre at skifte til mindre krævende funktioner/opgaver, men tror ikke at det er realistisk at trappe ned i den aktuelle funktion man varetager (n=127) % % 2 17% 1 Det er ikke realistisk Tror godt, det kan lade sig gøre Ved ikke Side 45

46 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Kan du forestille dig på et tidspunkt at trappe ned i tid eller skifte til en mindre krævende funktion med henblik på at fortsætte flere år end planlagt på dit arbejde, selvom det indebærer en lønnedgang? Base: Vil gerne fortsætte med at arbejde hvis man fik nogle ønsker opfyldt og er ikke allerede skiftet til mindre krævende funktioner/opgaver eller trappet ned i tid i den aktuelle funktion man varetager (n=1094) Ja, trappe ned i tid 19% Ja, skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 4% Ja (NET): 3 Ja, både trappe ned i tid og skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 7% Nej, hverken at trappe ned i tid eller skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 53% Ved ikke 18% Side 46

47 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Har du været indkaldt til en seniorsamtale? En seniorsamtale er en samtale, hvor du og din nærmeste leder drøfter din fremtid set i lyset af, at du aldersmæssigt nærmer dig en alder, hvor mange begynder at tænke på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet Base: (n=1.845) 94% % Ja Nej Ved ikke Side 47

48 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel var du, da du blev indkaldt til en seniorsamtale første gang? Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) 9 Gennemsnit: 55,72 år % % 14% 9% 7% 2% 4% 5% 2% <50 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år >59 år Ved ikke Side 48

49 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan oplevede du at blive indkaldt til en seniorsamtale første gang? Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) Det var ok, men det var et år eller to for tidligt 45% Det var ok, og tidspunktet var det helt rigtige, fordi jeg i forvejen gik med overvejelser om, hvor længe jeg eventuelt skulle fortsætte med at arbejde 3 Det var ok, men det var et år eller to for sent 2% Det var ikke ok, for jeg opfatter ikke mig selv som gammel på arbejdet 12% Ved ikke 11% Side 49

50 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvad kom der ud af seniorsamtalen/samtalerne?* Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) Jeg fik lejlighed til at fortælle nærmeste leder om mine fremtidsplaner 49% Jeg fik et overblik over mine muligheder for at fortsætte i arbejdet fremadrettet 25% Samtalen fik mig til at overveje at blive et par år ekstra på arbejdet 1 Jeg fik indgået en fornuftig aftale om, hvordan og hvornår jeg trækker mig tilbage fra arbejdsmarkedet 7% Andet 1% Jeg fik ikke noget ud af samtalen 27% Jeg deltog ikke i samtalen 3% Ved ikke 3% *Dette er et flersvarsspørgsmål Side 50

51 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Er der noget, som kunne have gjort seniorsamtalen bedre?* Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale og deltog i denne (n=103) Ja, vejledning til at overskue de økonomiske konsekvenser af at trække sig tilbage på forskellige tidspunkter 14% Ja, konkrete tilbud om at gå ned i tid, orlovsperioder, mere fleksibel arbejdstid osv. 1 Ja (NET): 28% Ja, konkrete forslag med udgangspunkt i mine behov 1 Ja, andet 3% Nej 57% Ved ikke 15% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 51

52 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er du blevet tilbudt et seniorkursus? Et seniorkursus er et kursus, hvor du bliver orienteret om mulighederne på din arbejdsplads efter du er fyldt 60 år, og om regler, som du skal være opmærksom på i forbindelse med det tidspunkt, hvor du planlægger at forlade arbejdsmarkedet. Base: (n=1.845) 94% % Ja Nej Ved ikke Side 52

53 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel var du første gang, du blev tilbudt et seniorkursus? Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) 9 8 Gennemsnit: 55,11 år % 15% 16% 13% 14% 8% 2% 3% 4% 1% <50 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år >59 år Ved ikke Side 53

54 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan oplevede du at blive tilbudt et seniorkursus første gang? Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) Det var ok, men det var et år eller to for tidligt 52% Det var ok og tidspunktet var det helt rigtige, fordi jeg i forvejen gik med overvejelser om, hvor længe jeg eventuelt skulle fortsætte med at arbejde 27% Det var ok, men det var et år eller to for sent Det var ikke ok, for jeg opfatter ikke mig selv som gammel på arbejdet 14% Ved ikke 7% Side 54

55 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvad kom der ud af at deltage på seniorkurset?* Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) Jeg fik et overblik over muligheder og regler for tilbagetrækning, som jeg kunne bruge til noget 36% Jeg fik et overblik over mine muligheder for at fortsætte på arbejdspladsen fremadrettet 17% Kurset fik mig til at overveje at blive et par år ekstra på arbejdet 4% Andet 11% Jeg fik ikke noget ud af kurset 4% Jeg deltog ikke på kurset 39% Ved ikke 4% *Dette er et flersvarsspørgsmål Side 55

56 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Er der noget, som kunne have gjort seniorkurset bedre?* Base: Har været på et seniorkursus (n=65) Ja, personlig rådgivning og vejledning om bl.a. økonomiske virkninger af at trække sig tilbage på forskellige tidspunkter 3 Ja, konkrete muligheder/modeller for, hvordan man på arbejdspladsen kan gå ned i tid, orlovsperioder, fleksibel arbejdstid osv. 1 Ja (NET): 4 Ja, andet 8% Nej 36% Ved ikke 23% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 56

57 Alle i alderen år Hvad var din tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart før, du fyldte 60 år? Base: Er mellem år (n=4498) Lønmodtager 79% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Ledig eller i aktivering (dagpenge, kontanthjælp, løntilskudsjob, ledighedsydelse, voksenlærling, intet indkomstgrundlag) 6% 6% Sygemeldt på sygedagpenge, i ressourceforløb Ansat i et seniorjob Ansat i anden støttet beskæftigelse (fleksjob, skånejob, servicejob) 2% Førtidspensionist 4% Studerende Andet 2% Ved ikke Side 57

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013.

gennemført 580 CAWI-interview med aktuelt ledige danskere i alderen 30-50 år, i perioden 15. november - 2. december 2013 2013. Generelt om ledighed I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de seneste 3 år. Af disse 1.150 er 494

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Af Ingerlise Buck Økonom i LO

Af Ingerlise Buck Økonom i LO ANALYSE Smerter og trælse hverdage for seniorer som må blive i job Torsdag den 25. januar 2018 Smerter og skrantende helbred. Det er ifølge ny undersøgelse hverdag for mange af de seniorer, der ikke kan

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer

Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs efterlønsmedlemmer FOA Kampagne og Analyse 2010 Samlet resume Velfærdsaftalen har allerede en effekt: Efterlønnerne går senere på efterløn i 2010 end i 2004

Læs mere

Written instructions to interviewers (Danish)

Written instructions to interviewers (Danish) Written instructions to interviewers (Danish) INSTRUKTIONER TIL INTERVIEWERE VEDR. AKU AD HOC MODUL 2. KVARTAL 2006 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet GENEREL INFO: Spørgsmålene til ad hoc modulet befinder

Læs mere

Job for personer over 60 år

Job for personer over 60 år Job for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB @kl.dk Seniorerne over 60 år fortsætter i stigende grad på arbejdsmarkedet, men hvilke job er de beskæftiget i, og i hvor høj grad er seniorerne

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 9. udgave, april 2017 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset 4 2.1 Hvorfor er det så vigtigt at få et efterlønsbevis? 4 2.2

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Notat om tilbagetrækning

Notat om tilbagetrækning 8. oktober 2014 Notat om tilbagetrækning FOA har i perioden fra den 11. til den 21. august 2014 foretaget en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel om tilbagetrækning og sundhed på arbejdspladsen.

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer

Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer Supplerende bilag til rapporten Fastholdelse og tilbagetrækning blandt FOAs medlemmer september 2004 om de anvendte metoder samt optryk af spørgeskemaerne til undersøgelsen Bilag 1. Undersøgelsens repræsentativitet

Læs mere

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder

En tredje karriere. Oplæg - grupper - plenum. En 3. karriere en karriere i den tredje alder En tredje karriere Workshop for ledere - 26.nov. 2013 Poul-Erik Tindbæk Oplæg - grupper - plenum At stoppe på jobbet en vigtig beslutning for mange! Hvordan er seniorpraksis en - på din arbejdsplads? Seniorsamtale

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden

Guld eller sølv i 3. alder. v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden Guld eller sølv i 3. alder v. Karen Aagaard, socialøkonom Heden & Fjorden EFTERLØN Efterlønsbevis og efterlønsalder ( se folder på bordene) Krav Ret Beregning af sats 2 års-regel Skattefri præmie Pensionsmodregning

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I

Hjemmearbejde ANALYSE-BUREAU I YOUGOV ZAPERA PUBLICERET I UGEBREVET A4 I DATO: 8.12.2008, 15.12.2008, 19.1.2009 LINK TIL ARTIKEL I Hjemmearbejde Hver tredje lønmodtager kan arbejde hjemme. Næsten halvdelen af dem, der gør det, arbejder længere end de ellers ville. To ud af tre oplever mere afveksling og bedre balance mellem arbejds-

Læs mere

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen

Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: 117 59 Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er

Læs mere

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning

Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 4000 Antal efterlønsmodtagere i Frederikshavn Kommune samt fremskrivning 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Antal efterlønsmodtagere Fremskrivning frem

Læs mere

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet

Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Analyse af konsekvenserne af at være faldet ud af arbejdsmarkedet Sommer 2014 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Partner Allan Falch www.tele-mark.dk info@tele-mark.dk

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

Chefer svigter sygemeldte

Chefer svigter sygemeldte Chefer Flertal efterlyser svigter brud med blokpolitik sygemeldte Hver tredje lønmodtager ramt af længevarende sygdom kritiserer virksomheden for at gøre et dårligt stykke arbejde, for at få dem tilbage

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010

Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Management Summary - Pensionsundersøgelse Pensionister 65 år + 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke?

Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Udbetaling af efterlønsbidrag Skal - skal ikke? Dagens program 1. Den politiske baggrund 2. Hvad går jeg glip af, hvis jeg forlader efterlønsordningen? 3. Hvem kan få efterlønsbidraget udbetalt? 4. Hvordan

Læs mere

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

UDKAST. Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension Til kommuner, mfl. UDKAST Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Skrivelse om reglerne for seniorførtidspension, jf. bekendtgørelse om seniorførtidspension

Læs mere

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese

Lederne Bornholm. Fyraftensmøde om efterløn. 2. november 2010. Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese Lederne Bornholm Fyraftensmøde om efterløn 2. november 2010 Ved Brian Kjøller & Ulrik Frese DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 1. Hvad er efterløn 2. Ret til den fleksible efterløn 3. Efterlønsbevis 4. 2 års regel

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010

Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Management Summary - Erhvervsaktive Pensionsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen December 2010 1 3 Metode til Management Summary Struktur for Management Summary Management Summary starter

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet:

SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: SOCIALRÅDGIVEREN SKRIVER: Vedrørende Arbejdsskadeområdet: Regeringen har nedsat et ekspertudvalg om arbejdsskadeområdet. Mennesker med en arbejdsskade skal have mere hjælp til at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Læs mere

16. juni Af Peter Spliid. Resumé:

16. juni Af Peter Spliid. Resumé: 16. juni 2003 Af Peter Spliid Resumé: HØJERE PENSIONSALDER Et af tidens hede debatemner er den tidlige tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Baggrunden for interessen for dette emne er, at vi i de kommende

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag

Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag AK-Samvirke analyse Status for de første fem måneders udbetaling af efterlønsbidrag 37 pct. af de efterlønsberettigede har valgt at træde ud af ordningen og har hævet deres bidrag Michel Klos 13-09-2012

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job.

Det seneste årti har der kunnet konstateres en klar tendens til, at de ældre medlemmer bliver længere i job. Nr. 7 / Januar 2013 For hver ny årgang udskyder PensionDanmarks medlemmer tilbagetrækningen på trods af dårligere beskæftigelsesmuligheder under den seneste års kraftige økonomiske opbremsning. Medlemmerne

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Efterløn. En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Efterløn En undersøgelse af hvordan ledere og virksomheder ser på tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Ledernes Hovedorganisation Juni 2003 Indhold Indhold... 2 Sammenfatning... 2 Brug af efterlønsordningen...

Læs mere

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008.

I 2012 havde de 68-årige (årgang 1944) samme beskæftigelsesfrekvens som de 67-årige (årgang 1941) havde i 2008. A nalys e Udviklingen i beskæftigelsesfrekvensen for personer i pensionsalderen Af Nadja Christine Andersen En række politiske tiltag har de sidste ti år haft til hensigt at få flere ældre i pensionsalderen

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009

A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 A-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2009 Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september 2009. Indbetalinger af efterlønsbidraget

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvad skal vi foretage os? Hvad skal vi leve af? Poul Dahl Hede 60- år, uddannet socialrådgiver. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu ansat som underviser og foredragsholder.

Læs mere

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent

(Ny) EFTERLØN. Samira Ottosen Specialkonsulent (Ny) EFTERLØN Samira Ottosen Specialkonsulent Formålet med i dag. Overblik over de generelle efterlønsregler, herunder Ændringerne i hovedtræk Din efterlønsalder Pensionsmodregning Skattefri præmie Fravalg

Læs mere

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud?

Vigtige spørgsmål. Hvornår vil jeg gå på pension og hvordan? Hvad vil min ægtefælle? Hvordan ser netværket og relationerne ud? Poul Dahl Hede 62- år, uddannet socialrådgiver mv. Indtil 1987 ansættelse i kommuner. Herefter ansættelse i Ældre Sagen som afdelingsleder med ansvar for rådgivning. Nu tilknyttet som underviser og foredragsholder.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010

A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 N O T A T A-kassemedlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2010 27. april 2011 Kontor: JØP Statistik A-kasserne har indberettet medlemmer, der indbetalte efterlønsbidrag pr. 1. september

Læs mere

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene

Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Nedtur at være nyudlært Ledige nyudlærte dumper jobcentrene Siden finanskrisen begyndte er hver tredje nyudlært smed, frisør og tømrer gået direkte ud i ledighed. I foråret 2011 ser det sågar ud til, at

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA

HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA 7. november 2008 HØJ BESKÆFTIGELSE UDSKYDER TILBAGETRÆKNINGEN FRA ARBEJDSMARKEDET Flere danskere over 60 år har udskudt tilbagetrækningen fra 2004 til 2007. Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00

GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 GLIDENDE OVERGANG Deltidsjob kan få seniorer til at udskyde pensionen Af Cecilie Agertoft Mathias Svane Kraft Mandag den 7. december 2015, 05:00 Del: Et flertal af danskere mellem 55 og 62 år er klar til

Læs mere

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen

Fremtidens velfærd. En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Fremtidens velfærd En undersøgelse af toplederes syn på efterlønsordningen Ledernes Hovedorganisation December 2005 Sammenfatning Denne rapport handler om hvilke forventninger danske virksomhedsledere

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Det 3. Liv 6. marts 2017

Det 3. Liv 6. marts 2017 Det 3. Liv 6. marts 2017 Program Din pensionsordning Muligheder i pensionsplanlægningen Arv og testamente Spørgsmål 2 Hvad forventer danskerne når de går på pension Mindre end 1/3 ved, om de kan få den

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang 1956, 1. halvår Efterlønsalder, folkepensionsalder

Læs mere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere

Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956. eller senere Efterlønsreformen - for dig, der er født i 1956 eller senere Nye regler om efterløn - for dig, der er født i 1956 eller senere Folketinget har ændret reglerne om efterløn. Det betyder, at efterlønsalderen

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis?

Form Seniorpraksis. Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik og seniorpraksis? Hvordan udarbejder man en seniorpolitik? Fokusspørgsmål Hvordan styrker vi fastholdelsen af seniorer? Hvilken sammenhæng er der til den øvrige personalepolitik? Hvilken fortælling skal lyde om vores seniorpolitik

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension

Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Att. epi@star.dk og tsh@star.dk 9. december 2016 cb Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om social pension Lovforslaget har tre hovedelementer:

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE

Singler i København KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNE Singler i København Indholdsfortegnelse 1. Singlernes by 2. Singlers boligforhold 3. Singlers indkomst og brug af kommunale ydelser 4. Singlers socioøkonomiske status 5. Singlers uddannelse

Læs mere