Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ældre Sagen. Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013"

Transkript

1 Ældre Sagen Arbejdsmarkedet 12. juli 19. august 2013

2 Metodebeskrivelse

3 Metodebeskrivelse Baggrund & formål Undersøgelsen belyser holdninger til forhold på arbejdsmarkedet blandt henholdsvis erhvervsaktive og ikke erhvervsaktive danskere i alderen år. Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet A/S for Ældre Sagen. Interviewperiode & dataindsamlingsmetode Undersøgelsen er gennemført i perioden 12. juli 19. august 2013 blandt befolkningen i alderen år. Målgruppe & screening: Undersøgelsen er gennemført blandt årige med henblik på at nå følgende kvoter: årige med arbejdsindkomst, der arbejder 20 timer eller mere om ugen: årige med en arbejdsindkomst, der arbejder 20 timer eller mere om ugen: årige uden en arbejdsindkomst: årige: 1500 Der er indledningsvis i spørgeskemaet opstillet en række screeningsspørgsmål med henblik på at komme frem til målgruppen. Der er udsendt invitationer via til personer, der opfylder disse krav i s Danmarkspanel. De faktiske kvoter er fordelt som følger: I alt er der gennemført 8695 interview hvoraf 6863 (6564 vægtede data) er inden for målgruppen årige på arbejdsmarkedet: 1586 (2098 vægtede data) årige på arbejdsmarkedet: 1555 (1082 vægtede data) årige uden for arbejdsmarkedet: 992 (911 vægtede data) årige: 2730 (2474 vægtede data) Vejning af data Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på bruttobasen (8695) på baggrund af et ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i relation til ovenstående målgruppe. Definition Denne undersøgelse handler om arbejdsmarkedet. Side 3

4 Grafer

5 Hvad er din aktuelle relation til arbejdsmarkedet? OBS! Hvis du er på opsat folkepension vælg venligst lønmodtager Base: (n=8695) Lønmodtager (ikke seniorjob, ressourceforløb eller anden støttet beskæftigelse) 35% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Efterlønsmodtager med supplerende arbejdsindkomst Folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst 3% 2% 3% Efterlønsmodtager uden supplerende arbejdsindkomst 11% Folkepensionist uden supplerende arbejdsindkomst Ledig eller i aktivering (fx dagpenge, kontanthjælp, løntilskudsjob, ledighedsydelse, voksenlærling, intet indkomstgrundlag) Sygemeldt på sygedagpenge Ansat i et seniorjob Er i et ressourceforløb Ansat i anden støttet beskæftigelse (fleksjob, skånejob, servicejob) 4% 1% 1% 2% 22% Førtidspensionist 12% Studerende Andet Ved ikke 3% Side 5

6 Har du været berørt af arbejdsløshed inden for de senere år? Base: Er ikke ledig eller i aktivering (n=8309) Ja, inden for det seneste år 4% Ja, inden for de seneste to år 3% Ja, inden for de seneste tre år 3% Ja, inden for de seneste fire år 2% Ja, for mere end fire år siden 6% Nej 81% Ved ikke Side 6

7 10 Du har anført, at du er efterlønsmodtager eller folkepensionist med supplerende arbejdsindkomst. Er du i den sammenhæng lønmodtager eller selvstændig? Base: Efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst (n=430) 9 85% % 1 Lønmodtager Selvstændig Side 7

8 10 Var du også selvstændig erhvervsdrivende før du fyldte 60 år / i dit tidligere arbejdsliv? Base: Selvstændig ved siden af folkepension/efterløn (n=66) Ja (NET): 66% % 34% 3 26% 2 1 Ja, jeg har været selvstændig erhvervsdrivende størstedelen af mit arbejdsliv Ja, men jeg har kun været selvstændig erhvervsdrivende i en mindre del af mit arbejdsliv Nej, jeg er blevet selvstændig erhvervsdrivende efter 60 års alderen, efter at jeg trak mig tilbage fra en tilværelse som lønmodtager Side 8

9 10 Er du som lønmodtager omfattet af en overenskomstaftale? Base: Lønmodtager eller efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst som lønmodtager (n=3445) % % 1 Ja Nej Ved ikke 1% Side 9

10 10 Indeholder overenskomstaftalen afsnit eller særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte? Base: Er omfattet af en overenskomstaftale (n=2671) % % 2 1 Ja Nej Ved ikke Side 10

11 Hvilken fagforening er du medlem af? Base: Lønmodtager eller efterlønsmodtager/pensionist med supplerende indkomst som lønmodtager (n=3445) HK 3F - Fagligt Fælles Forbund FOA - Fag og Arbejde Kristelig Fagforening - Krifa Lederne Dansk Metal Finansforbundet ASE Danmarks Lærerforening Det Faglige Hus/ 2B DSR BUPL Business Danmark Frie Funktionærer Djøf Ingeniørforeningen - IDA DM Dansk Magisterforening Fødevareforbundet - NNF Funktionærkartellet/Teknikersammenslutningen Anden fagforening Jeg er ikke medlem af en fagforening Ved ikke 15% 14% 1 5% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 17% 11% Fagforening (NET): 89% Side 11

12 Du nævnte tidligere, at din overenskomstaftale indeholder særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte. Hvad går disse særlige muligheder/regler ud på?* Base: Er omfattet af en overenskomstaftale med særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte (n=1668) Giver ret til et antal årlige seniorfridage, ekstra pension eller løn 61% Gør det muligt at gå ned i tid, men bevarer det fulde pensionsbidrag 28% Gør det muligt at søge om at gå ned i tid uden lønkompensation 2 Giver mulighed for at gå ned i tid og for at kompensere lønnedgangen med delpension 13% Gør det muligt at søge om særlige arbejdstider (fritagelse for natarbejde, aftenvagter mv.) 1 Andet 3% Ved ikke 11% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 12

13 Hvad synes du om sådanne regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte? Base: Er omfattet af en overenskomstaftale med særlige regler/muligheder for seniorer eller ældre ansatte (n=1668) Jeg synes, det er en god ide med særlige muligheder/ privilegier for seniorer 88% Jeg ønsker ikke særbehandling på grund af min alder, men foretrækker at være sidestillet med alle andre 9% Andet 1% Ved ikke 2% Side 13

14 Hvilken slags arbejde varetager du? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Funktionær (mellemlang uddannelse) 22% Ufaglært 19% Funktionær (ingen eller kort uddannelse) 19% Faglært 17% Funktionær med ledelsesansvar, chef 9% Funktionær (lang videregående uddannelse) 5% Specialist (fx forsker, læge) 2% Andet 8% Ved ikke Side 14

15 10 Hvor længe siden er det, at du gik på folkepension eller efterløn? Hvis du tidligere har været på efterløn og nu er folkepensionist, skal du skrive, hvor mange år det er siden, at du gik på efterløn. Hvis det er under et år siden, du gik enten på efterløn eller folkepension, så skriv % Gennemsnit: 3,86 år % år 6-10 år Ved ikke 2% Side 15

16 I hvilken branche er du beskæftiget? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Service (privat sektor) 21% Industri, produktion (privat sektor) Staten (forvaltning, administration, forsvar, politi) 11% 14% Kommune (sundhed, pleje-/omsorgsopgaver) Kommune (undervisning, pasning af børn, unge) Kommune (anden service) Byggebranchen (privat sektor) Region (sundhed, pleje-/omsorgsopgaver) Kommune (forvaltning, administration) Landbrug, fiskeri, skovbrug (privat sektor) Region (anden service) Region (forvaltning, administration) 7% 6% 5% 4% 4% 3% 2% 1% Andet (privat sektor) 19% Ved ikke 1% Side 16

17 10 Er du tilmeldt efterlønsordningen, således at du har mulighed for at gå på efterløn på et tidspunkt efter 60 års alderen? Base: Lønmodtager/selvstændig mellem år (n=3184) % Nej (NET): % 2 1 6% Ja Nej, jeg meldte mig ud i 2012, mens man kunne få udbetalt efterlønsbidragene skattefrit Nej, jeg har aldrig været tilmeldt efterlønsordningen/ jeg meldte mig ud før 2012 Ved ikke Side 17

18 10 9 Hvor mange år har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=3804) Gennemsnit: 18,28 år % % 15% 17% år år år år 40+ år Ved ikke 7% Side 18

19 10 I hvilket omfang arbejder du? Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst med fast arbejde (n=3371) Gennemsnit: 35,09 timer % % 1 6% 4% 3% 0-9 timer timer timer timer 40+ timer Ved ikke Side 19

20 10 Hvis du har en eller flere arbejdsperioder i løbet af et kalenderår, så skriv venligst ca. antal arbejdsuger pr. år Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst og flere afbrudte arbejdsperioder pr. år, fx sæsonarbejde (n=432) 9 Gennemsnit: 32,87 uger % 3 29% 2 1 8% 5% 8% 7% 0-9 uger uger uger uger 40+ uger Ved ikke Side 20

21 10 9 Hvis du har en eller flere arbejdsperioder i løbet af et kalenderår, så skriv venligst ca. gennemsnitlig arbejdstid i disse uger Base: Lønmodtager/selvstændig/efterlønsmodtager med supplerende indkomst/pensionist med supplerende indkomst (n=432) Gennemsnit: 27,79 timer % % 8% 9% timer timer timer timer 40+ timer Ved ikke Side 21

22 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvilke af følgende udsagn passer til dig i relation til dit nuværende arbejde?* Base: (n=3417) Jeg er generelt glad for at møde på arbejde 72% Der er generelt en god stemning på arbejdspladsen Mit arbejde bliver anerkendt på arbejdspladsen Jeg har stor indflydelse på mit arbejde Arbejdsopgaverne er spændende Samværet med kollegerne betyder meget for mig Jeg oplever stor opbakning fra mine kolleger i mit daglige arbejde 54% 53% 49% 45% 45% 4 Jeg er ofte stresset pga. mit arbejde 12% Arbejdet er mest noget, som skal overstås Mit helbred begrænser mine muligheder for at fortsætte med at arbejde *Dette er et flersvarsspørgsmål Jeg savner nye udfordringer Ingen af disse Ved ikke 5% 5% 5% 2% 1% Side 22

23 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Base: (n=3417) % % 2 1 Ikke fysisk krævende Fysisk krævende, men ikke belastende 8% 4% 1% Fysisk belastende Fysisk hårdt Ved ikke Side 23

24 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan vil du beskrive dit arbejde? Base: (n=3417) % % % 3% Ikke psykisk krævende Psykisk krævende, men ikke belastende Psykisk belastende Psykisk hårdt Ved ikke Side 24

25 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvilke opgaver varetager du primært i dit nuværende arbejde? Base: (n=3417) Manuelt arbejde byggeri 3% Manuelt arbejde produktion 9% Manuelt arbejde tekniker Manuelt arbejde service (fx chauffør, rengøring, vicevært) Funktionær sikkerhed (politi, brandmand, flyveleder, vagt, pengetransport, opsyn) Funktionær salg og service Funktionær tekniker 3% 9% 3% 8% 4% Funktionær kontorarbejde 19% Funktionær akademiker 2% Funktionær ledelse, administration Pleje- og omsorgsopgaver / sundhedsbehandling, pasning af handicappede Undervisning, pasning af børn, unge 11% 9% 7% Specialist (fx forsker, læge) 2% Andet 11% Ved ikke Side 25

26 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er det den/de samme typer af opgaver, som du varetager nu, som du har varetaget i størstedelen af dit arbejdsliv? Base: (n=3417) % % 25% 2 1 Det er i store træk de samme typer af opgaver Det er kun delvist de samme typer af opgaver Det er ikke de samme typer af opgaver Ved ikke Side 26

27 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan er din relation til dine nærmeste kolleger? Base: (n=3417) Jeg har et godt forhold til alle mine nærmeste kolleger 57% Jeg har et godt forhold til de fleste af mine nærmeste kolleger 28% Jeg har et godt forhold til nogle af mine nærmeste kolleger 3% Jeg har et godt forhold til enkelte af mine nærmeste kolleger 2% Jeg har generelt ikke noget godt forhold til mine nærmeste kolleger Jeg arbejder meget på egen hånd og har ikke den store kontakt til kolleger 8% Ved ikke 1% Side 27

28 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan er din relation til din nærmeste leder? Base: (n=3122) Jeg har et godt forhold til nærmeste leder 67% Jeg har et rimeligt forhold til nærmeste leder 26% Jeg har et knap så godt forhold til nærmeste leder 3% Jeg har et dårligt forhold til nærmeste leder 2% Ved ikke 2% Side 28

29 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvis relationen til din nærmeste leder ikke er god, hvordan kommer det så bl.a. til udtryk?* Base: Har et knap så godt/dårligt forhold til nærmeste leder (n=160) Jeg bliver ikke tilstrækkelig anerkendt for mine kompetencer 46% Jeg bliver ikke tilstrækkelig anerkendt for min indsats 43% Jeg bliver presset opgavemæssigt og/eller i forhold til at skulle nå mål og resultater 43% Mine behov for udvikling og mere spændende opgaver bliver ikke tilstrækkelig imødekommet 22% Andet 22% Ved ikke 5% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 29

30 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er din nærmeste leder en mand eller en kvinde? Base: (n=3122) % % Min nærmeste leder er mand Min nærmeste leder er kvinde Ved ikke 1% Side 30

31 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel er din nærmeste leder? Base: (n=3122) % 19% 2 16% 12% 9% 1% 2% 4% Under 30 år år år år år år år 60+ år Ved ikke Side 31

32 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Har din nærmeste leder eller ledelsen på din arbejdsplads udtrykt ønske om at beholde dig så længe som muligt? Base: (n=3122) Ja, min nærmeste leder har udtrykt ønske om, at jeg bliver så længe som muligt 41% Ja (NET): 53% Ja, ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt 11% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere stopper senest ved folkepensionsalderen 6% Nej, der er en forventning om, at ældre medarbejdere trækker sig tilbage senest ved år alderen 2% Nej (NET): 11% Nej, der er knyttet en fast fratrædelsesalder til min stilling 3% Andet 3% Jeg ved ikke, hvad ledelsen eller min nærmeste leder mener om dette emne 33% Side 32

33 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Du nævnte i forrige spørgsmål at der er en fast fratrædelsesalder knyttet til din stilling. Hvilken alder er det? Base: Har knyttet en fast fratrædelsesalder til sin stilling (n=96) 9 Gennemsnit: 65,78 år % 14% 13% 8% 5% 6% 2% <60 år 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år >69 år Ved ikke Side 33

34 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvordan tror du, mulighederne er for, at du kan fortsætte på din arbejdsplads så længe, som du kan og vil? Base: Kender ikke ledelsens/nærmeste leders holdning til hvor længe man kan fortsætte i sin stilling (n=1025) % % 1 1 Jeg tror, at der er gode muligheder for at fortsætte så længe, jeg kan og vil Jeg tror ikke, at der er gode muligheder for at fortsætte så længe, jeg kan og vil Ved ikke Side 34

35 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt hvordan ser du denne holdning omsat til praksis? Base: Ledelsen har udtrykt et generelt ønske om, at ældre medarbejdere bliver så længe som muligt (n=355) I praksis er der gode muligheder for at fortsætte på jobbet for alle ældre medarbejdere 77% I praksis er der muligheder for at fortsætte på jobbet, men ikke alle får tilbud om at fortsætte så længe som muligt 14% I praksis er der muligheder for at fortsætte på jobbet, men langt fra alle får tilbud om at fortsætte så længe som muligt 6% Andet 1% Ved ikke 3% Side 35

36 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor gammel er den ældste nærmeste kollega, som du har en tilknytning eller en samarbejdsrelation til (dvs. i din afdeling, på dit kontor, i dit team, i din faggruppe), så vidt du ved? Base: (n=3122) <60 år 32% 60 år 61 år 62 år 63 år 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år 5% 4% 6% 4% 4% 4% 2% 2% 1% 1% Gennemsnit: 58,07 år >69 år Ved det ikke præcist, men han eller hun er ikke fyldt 65 år endnu Ved det ikke præcist, men han eller hun er fyldt 65 år Ved det ikke præcist, men han eller hun er fyldt 70 år Ved ikke 2% 5% 1% 6% Side 36

37 Lønmodtagere (ej selvstændige) og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Når du ser ældre kolleger fortsætte med at arbejde efter 65 års alderen, hvordan påvirker det så dit syn på, hvornår du evt. selv forlader arbejdsmarkedet? Base: Ældste nærmeste kollega er mere end 65 år (n=478) Det får mig til positivt at overveje, om jeg måske også skal fortsætte på arbejdsmarkedet til efter 65 års alderen 28% Det ændrer ikke noget. Jeg er under alle omstændigheder indstillet på at arbejde til efter 65 års alderen 29% Det ændrer ikke noget. Jeg er under alle omstændigheder indstillet på at stoppe tidligere end 65 års alderen 21% Det får mig til at tænke, at jeg ikke skal fortsætte på arbejdsmarkedet til efter 65 års alderen 11% Andet 4% Ved ikke 7% Side 37

38 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Ved hvilken alder forestiller du dig at holde op med at arbejde forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: (n=3417) <60 år 60 år 61 år 3% 2% 62 år 63 år 12% 12% 64 år 65 år 66 år 67 år 68 år 69 år >69 år Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Ved ikke 3% 2% 6% 1% 5% 8% 21% 26% Gennemsnit: 64,48 år Side 38

39 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Har du et nogenlunde overblik over hvilken levestandard, du forventer fra det tidspunkt, hvor du forlader arbejdsmarkedet, hvis du fortsætter med at arbejde frem til den alder, du indtastede i det foregående spørgsmål/ frem til pensionsalderen/ så længe som muligt? Base: (n=3417) Ja, jeg forventer at kunne opretholde nogenlunde samme levestandard som nu 41% Ja, jeg forventer at kunne opretholde en acceptabel, men noget lavere levestandard end nu 47% Ja (NET): 97% Ja, jeg forventer at gå betydelig ned i levestandard 9% Nej, ved ikke 3% Side 39

40 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Kunne du forestille dig at fortsætte med at arbejde i en situation, hvor det økonomisk set ikke er nødvendigt, f.eks. efter folkepensionsalderen, hvor du samtidig får udbetalt atp og evt. arbejdsmarkeds-pension? Base: (n=3417) % 25% 32% % Ja, men ikke for pengenes skyld Ja, man kan jo altid bruge lidt ekstra penge Nej Ved ikke Side 40

41 Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (ikke selvstændige) Hvilke af følgende forhold kan få dig til at fortsætte med at arbejde længere tid end planlagt? Base: Vil ikke fortsætte med at arbejde så længe som muligt (n=2383) Hvis jeg bliver opfordret direkte af min nærmeste leder/ledelse til at fortsætte 12% 13% 11% 18% 5% 41% Hvis jeg bliver tilbudt mere fleksible arbejdstider/mødetidspunkter 15% 16% 11% 18% 5% 35% Hvis jeg bliver tilbudt nedsat arbejdstid, mulighed for orlovsperioder eller lignende 25% 14% 1 18% 5% 29% Hvis jeg bliver tilbudt en stilling med mindre ansvar / færre og mindre krævende opgaver 5% 6% 7% 18% 5% 61% Hvis jeg bliver tilbudt flere og nye udfordringer 4% 4% 4% 18% 5% 64% Mindre stress eller arbejdspres 5% 7% 7% 18% 5% 58% Hvis min indsats værdsættes af kolleger eller ledelse 1 9% 9% 18% 5% 49% Hvis den aldersgrænse, der knytter sig til min stilling, bliver ophævet 1% 1% 1% 18% 5% 73% prioritet 2. prioritet 3. prioritet Ingen af disse Ved ikke Ikke prioriteret Side 41

42 Lønmodtagere og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen (ikke selvstændige) Hvis du fik tilstrækkeligt med ønsker opfyldt, blandt de tidligere valgte, hvor mange år vil det så evt. kunne forlænge dit arbejdsliv, forudsat nogenlunde uændret helbred? Base: Vil gerne fortsætte med at arbejde hvis man fik nogle ønsker opfyldt (n=1841) 0 år 4% 1 år 4% 2 år 22% 3 år 14% 4 år 3% 5 år 7% 6 år 7 år 8 år 9 år 1% 1% 10 år+ Jeg vil fortsætte med at arbejde så længe som muligt Ved ikke 6% 17% Side 42

43 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor stor en samlet modregning vil du kunne leve med, hvis du skulle fortsætte med at arbejde efter folkepensionsalderen? Du kan ikke skrive en procent, der er lavere end 4, svarende til den laveste skatteprocent for beskatning af arbejdsindkomst Base: Under 65 år, der først vil holde op med at arbejde fra 65 år eller arbejde så længe som muligt (n=1863) Som eksempler på modregning kan nævnes: En enlig folkepensionist, der bor i lejebolig, og som fortsætter med at arbejde, får samlet set modregnet mellem 63-74% i skat, boligydelse og pensionstillæg af den sidst tjente krone En enlig folkepensionist i ejerbolig, der fortsætter med at arbejde, får samlet set modregnet mellem 56,2 58% i skat og pensionstillæg af den sidst tjente krone En lønmodtager med en årsindkomst over kr. betaler topskat, og betaler højest 56,2% af den sidst tjente krone En lønmodtager med en årsindkomst under kr. betaler 40,4% af den del af den personlige indkomst, der ligger over personfradraget Gennemsnit: 45,56% 62% % 2% 40-44% 45-49% 5 + Det har jeg ikke sat mig ind i, så det kan jeg ikke svare på 7% 15% Ved ikke Side 43

44 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvor realistisk er følgende med henblik på at få dig til at fortsætte længere end planlagt på dit arbejde? Base: Vil ikke fortsætte med at arbejde så længe som muligt (n=2562) At trappe ned i tid i den funktion, du varetager nu 33% 47% 5% 14% At skifte til mindre krævende funktioner/opgaver 5 31% 3% 16% Det er ikke realistisk Tror godt, det kan lade sig gøre Det er allerede sket Ved ikke Side 44

45 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gode er dine muligheder for at trappe ned i tid i en mindre krævende funktion med henblik på at fortsætte længere end planlagt på dit arbejde? Base: Tror godt det kan lade sig gøre at skifte til mindre krævende funktioner/opgaver, men tror ikke at det er realistisk at trappe ned i den aktuelle funktion man varetager (n=127) % % 2 17% 1 Det er ikke realistisk Tror godt, det kan lade sig gøre Ved ikke Side 45

46 Lønmodtagere og selvstændige og efterlønsmodtagere/pensionister, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Kan du forestille dig på et tidspunkt at trappe ned i tid eller skifte til en mindre krævende funktion med henblik på at fortsætte flere år end planlagt på dit arbejde, selvom det indebærer en lønnedgang? Base: Vil gerne fortsætte med at arbejde hvis man fik nogle ønsker opfyldt og er ikke allerede skiftet til mindre krævende funktioner/opgaver eller trappet ned i tid i den aktuelle funktion man varetager (n=1094) Ja, trappe ned i tid 19% Ja, skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 4% Ja (NET): 3 Ja, både trappe ned i tid og skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 7% Nej, hverken at trappe ned i tid eller skifte til en stilling med færre og mindre belastende arbejdsopgaver 53% Ved ikke 18% Side 46

47 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Har du været indkaldt til en seniorsamtale? En seniorsamtale er en samtale, hvor du og din nærmeste leder drøfter din fremtid set i lyset af, at du aldersmæssigt nærmer dig en alder, hvor mange begynder at tænke på at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet Base: (n=1.845) 94% % Ja Nej Ved ikke Side 47

48 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel var du, da du blev indkaldt til en seniorsamtale første gang? Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) 9 Gennemsnit: 55,72 år % % 14% 9% 7% 2% 4% 5% 2% <50 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år >59 år Ved ikke Side 48

49 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan oplevede du at blive indkaldt til en seniorsamtale første gang? Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) Det var ok, men det var et år eller to for tidligt 45% Det var ok, og tidspunktet var det helt rigtige, fordi jeg i forvejen gik med overvejelser om, hvor længe jeg eventuelt skulle fortsætte med at arbejde 3 Det var ok, men det var et år eller to for sent 2% Det var ikke ok, for jeg opfatter ikke mig selv som gammel på arbejdet 12% Ved ikke 11% Side 49

50 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvad kom der ud af seniorsamtalen/samtalerne?* Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale (n=107) Jeg fik lejlighed til at fortælle nærmeste leder om mine fremtidsplaner 49% Jeg fik et overblik over mine muligheder for at fortsætte i arbejdet fremadrettet 25% Samtalen fik mig til at overveje at blive et par år ekstra på arbejdet 1 Jeg fik indgået en fornuftig aftale om, hvordan og hvornår jeg trækker mig tilbage fra arbejdsmarkedet 7% Andet 1% Jeg fik ikke noget ud af samtalen 27% Jeg deltog ikke i samtalen 3% Ved ikke 3% *Dette er et flersvarsspørgsmål Side 50

51 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Er der noget, som kunne have gjort seniorsamtalen bedre?* Base: Har været indkaldt til en seniorsamtale og deltog i denne (n=103) Ja, vejledning til at overskue de økonomiske konsekvenser af at trække sig tilbage på forskellige tidspunkter 14% Ja, konkrete tilbud om at gå ned i tid, orlovsperioder, mere fleksibel arbejdstid osv. 1 Ja (NET): 28% Ja, konkrete forslag med udgangspunkt i mine behov 1 Ja, andet 3% Nej 57% Ved ikke 15% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 51

52 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Er du blevet tilbudt et seniorkursus? Et seniorkursus er et kursus, hvor du bliver orienteret om mulighederne på din arbejdsplads efter du er fyldt 60 år, og om regler, som du skal være opmærksom på i forbindelse med det tidspunkt, hvor du planlægger at forlade arbejdsmarkedet. Base: (n=1.845) 94% % Ja Nej Ved ikke Side 52

53 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen 10 Hvor gammel var du første gang, du blev tilbudt et seniorkursus? Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) 9 8 Gennemsnit: 55,11 år % 15% 16% 13% 14% 8% 2% 3% 4% 1% <50 år 50 år 51 år 52 år 53 år 54 år 55 år 56 år 57 år 58 år 59 år >59 år Ved ikke Side 53

54 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvordan oplevede du at blive tilbudt et seniorkursus første gang? Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) Det var ok, men det var et år eller to for tidligt 52% Det var ok og tidspunktet var det helt rigtige, fordi jeg i forvejen gik med overvejelser om, hvor længe jeg eventuelt skulle fortsætte med at arbejde 27% Det var ok, men det var et år eller to for sent Det var ikke ok, for jeg opfatter ikke mig selv som gammel på arbejdet 14% Ved ikke 7% Side 54

55 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Hvad kom der ud af at deltage på seniorkurset?* Base: Er blevet tilbudt et seniorkursus (n=106) Jeg fik et overblik over muligheder og regler for tilbagetrækning, som jeg kunne bruge til noget 36% Jeg fik et overblik over mine muligheder for at fortsætte på arbejdspladsen fremadrettet 17% Kurset fik mig til at overveje at blive et par år ekstra på arbejdet 4% Andet 11% Jeg fik ikke noget ud af kurset 4% Jeg deltog ikke på kurset 39% Ved ikke 4% *Dette er et flersvarsspørgsmål Side 55

56 Lønmodtagere år, der arbejder 20 timer eller mere om ugen Er der noget, som kunne have gjort seniorkurset bedre?* Base: Har været på et seniorkursus (n=65) Ja, personlig rådgivning og vejledning om bl.a. økonomiske virkninger af at trække sig tilbage på forskellige tidspunkter 3 Ja, konkrete muligheder/modeller for, hvordan man på arbejdspladsen kan gå ned i tid, orlovsperioder, fleksibel arbejdstid osv. 1 Ja (NET): 4 Ja, andet 8% Nej 36% Ved ikke 23% *Dette er et halvåbent flersvarsspørgsmål Side 56

57 Alle i alderen år Hvad var din tilknytning til arbejdsmarkedet umiddelbart før, du fyldte 60 år? Base: Er mellem år (n=4498) Lønmodtager 79% Selvstændig eller medhjælpende ægtefælle Ledig eller i aktivering (dagpenge, kontanthjælp, løntilskudsjob, ledighedsydelse, voksenlærling, intet indkomstgrundlag) 6% 6% Sygemeldt på sygedagpenge, i ressourceforløb Ansat i et seniorjob Ansat i anden støttet beskæftigelse (fleksjob, skånejob, servicejob) 2% Førtidspensionist 4% Studerende Andet 2% Ved ikke Side 57

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet

Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E. Hold fast i jobbet Særlige ansættelser F O A F A G O G A R B E J D E Hold fast i jobbet Hold fast i jobbet er udgivet af FOA Fag og Arbejde. Pjecen er en opslagsguide til medlemmer, valgte og ansatte i afdelingerne og tillidsrepræsentanter.

Læs mere

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15

Snart på pension? 3. Planlæg din tilbagetrækning 4. Brug pensionsoverblikket 8. Mere information 15 Snart på pension? Snart på pension? 3 Planlæg din tilbagetrækning 4 Brug pensionsoverblikket 8 Offentlige ydelser i samspil med pension Mere information 15 10 Snart på pension? Måske er du allerede i gang

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 15. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2014 Nogle vigtige oplysninger 15. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. 16. udgave Danske Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2015 Nogle vigtige oplysninger 16. udgave Danske Seniorer Udgiver: Danske Seniorer Griffenfeldsgade 58 2200 København N Tlf.: 35 37 24 22 Mail: info@danske-seniorer.dk

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende

Arbejde og leddegigt. en guide til patienter og pårørende Arbejde og leddegigt en guide til patienter og pårørende 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 35 Gode råd Fuld sygemelding Delvis sygemelding Delvis raskmelding 56-aftale ved kronisk sygdom Beretning:

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer

Pensionist. eller. Efterlønsmodtager. Nogle vigtige oplysninger. Pensionisternes Samvirke. 12. udgave LO Faglige Seniorer Pensionist eller Efterlønsmodtager 2011 Nogle vigtige oplysninger & Pensionisternes Samvirke 12. udgave LO Faglige Seniorer Udgiver: Pensionisternes Samvirke Griffenfeldsgade 58 2200 København N tlf: 35

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

BILAG TIL UNGEANALYSEN

BILAG TIL UNGEANALYSEN BILAG TIL UNGEANALYSEN Bilag 1: Statistik vedrørende de unge Bilag 2: Udvikling af tilbud til de unge Bilag 3: Unge cases Bilag 4: Dataindsamlingsmetode Bilag 1: Statistik vedrørende de unge 1. Frafald,

Læs mere

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse

Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup CASA Unges holdninger til a-kasser En kvalitativ undersøgelse September 2006 Ane Kolstrup Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Plads for alle, der vil

Plads for alle, der vil Plads for alle, der vil 158 10365_debatbog_samlet_3.indd 158 11/08/11 20.27 4 del Den rigtige reform 159 10365_debatbog_samlet_3.indd 159 11/08/11 20.27 Æsler kan styres med pisk og gulerod i hvert fald

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT

Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Oktober 2006 LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE Ansatte i fleksjob HOVEDRAPPORT Indhold 1. Forord 2 2. Sammenfatning og perspektivering 3 2.1. Sammenfatning... 5 2.2. Perspektivering... 13 3. Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd

FLEKSJOB. Det Centrale Handicapråd FLEKSJOB Det Centrale Handicapråd Udgiver: Det Centrale Handicapråd og Beskæftigelsesministeriet Tekst: Lene Maj Pedersen Pjecen kan rekvireres gratis hos: Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, opg. F,

Læs mere

Morgendagens Ledere 2004

Morgendagens Ledere 2004 Morgendagens Ledere 2004 Udarbejdet af Greens Analyseinstitut Forord: Det er nu andet år i træk, at dagbladet Børsen i samarbejde med SAS Institute sætter fokus på Morgendagens Ledere i Danmark. Morgendagens

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob

sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob sm.dk En del af fællesskabet Reform af førtidspension og fleksjob Februar 2012 En del af fællesskabet reform af førtidspension og fleksjob 3 Indhold En del af fællesskabet 4 Regeringens initiativer 9 Unge

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere