Troldtektmagasinet 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet 12"

Transkript

1 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September 2012

2 2 INTRO LEDER Lad os sætte handling bag de bæredygtige ord Kære læser velkommen i 12. udgave af Troldtekt magasinet Peer Leth Adm. direktør i Troldtekt A/S Magasin i nye klæder Troldtekt magasinet har skiftet design. Vi håber, at du vil tage godt imod den nye indpakning af det fortsat faglige indhold. > Læs mere på side 10 Bæredygtigt byggeri har de seneste år været på alles læber. Flere har dog talt, mere end de har handlet, men fra sommeren 2013 er det ikke længere nok. Her træder EU s nye byggevareforordning i kraft, og den stiller krav til de bæredygtige aspekter i byggematerialer. Hos Troldtekt ser vi positivt på, at der fra øverste instans bliver sat handling bag de bæredygtige hensigter. Det kan fremover give bygherrer, rådgivere og udførende konkrete data at forholde sig til, når de står med to produkter, hvor pris og kvalitet er stort set ens. Dog er det svært for producenter at være på forkant med EUforordningen, da spillereglerne endnu er ukendte. Kravene til dokumentation og data bliver først efter juli 2013 indarbejdet i de enkelte produktstandarder. På trods af det har Troldtekt allerede nu bedt Teknologisk Institut om at udarbejde deklarationer, som synliggør vores produkters miljøprofil. Med PEFC-certificeret træ i vores plader, miljøeffektiv produktion samt fokus på produktlivscyklus er det ikke nyt for os at tænke bæredygtigt. Og nu gør vi det endnu mere gennemskueligt, hvordan Troldtekt bidrager til bæredygtig arkitektur. Vi er stolte over, at vores naturplader netop har opnået en Cradle to Cradle-certificering, som fremover vil hjælpe os med at navigere, når vi træffer bæredygtige valg. Læs mere om certificeringen på temasiderne her i magasinet. At Troldtekt også kan bidrage til kreativ arkitektur, viser de 65 indkomne forslag fra 23 lande ved Troldtekt Award Formålet med idékonkurrencen er, at arkitekt- og designstuderende fra hele verden kan afprøve nye idéer med Troldtekt. På den måde får vi en god anledning til at støtte talentudvikling inden for byggefagene. Og talent er der nok af, som du kan se på side 11-14, der er viet til de studerendes idérigdom. God fornøjelse med magasinet! NOMINERINGER Troldtekt i spil til hæder I 2012 har Troldtekt flere gange været med i opløbet om fornem hæder af forskellig karakter. I foråret blev kommunikationsbureauet CZOO fra Aarhus indstillet til Årets it-innovation, der uddeles af it-forum midtjylland. Indstillingen var for udviklingen af Troldtekts interaktive akustikunivers, hvor fagfolk og private kan eksperimentere med lyd og byggematerialer. Stilhed med stor værdi Produktet Troldtekt akustik blev også i foråret nomineret til Stilhedsprisen 2012, et initiativ fra foreningen Vi Elsker Stilhed. Troldtekt akustik blev indstillet af et af foreningens egne medlemmer, som sætter stor pris på produktets lydabsorberende egenskaber. Senest har Høreforeningen indstillet Troldtekt til prisen CSR Voluntary, der uddeles ved CSR Awards i november. Høreforeningen begrunder indstillingen med, at Troldtekt skaber værdi for de hørehandicappede ved at støtte foreningen økonomisk og ved at sætte hørehensyn på dagsordenen. > Besøg akustikuniverset.dk Udgave Udgiver Redaktion Fotos Oplag Tekst og layout Nr. 12 September 2012 Troldtekt A/S Sletvej 2A DK Tranbjerg J Tina Kristensen (ansv.) Camilla Jakobsen Uffe Lyngaae Thomas Wilhelmsen Tommy A. Kosior: Forside, side 3, 5, 6, 14 og 15 Helene Høyer Mikkelsen: Side 8 Morten Mygind: Bagside KomTeK Miljø: Side 7 Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Publico publico.dk Ineo Designlab ineo.dk

3 3 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI TEMA Nye metoder på oldtidens søjler Fladen mellem det funktionelle, æstetiske og tekniske har altid været central for arkitekter. Det nye fokus på holistisk bæredygtighed giver nye perspektiver for byggebranchen. Mikael Koch Bæredygtighedskonsulent i DANSKE ARK og bestyrelsesmedlem i Green Building Council Denmark Helt tilbage til den romerske arkitekt Vitruvius har det været et mål for bygningskunsten at hvile på tre søjler: Holdbarhed, brugbarhed og skønhed. Og i dag 20 år efter FN s Rio-konference satte bæredygtighed på dagsordenen er der for alvor kommet fokus på en opdateret version af søjlerne. Også i byggebranchen er der interesse for at efterlade verden i en stand, som giver vores efterfølgere samme muligheder som os. Det sker ved ligeligt at optimere såvel den totale økonomi som byggeriets miljøpåvirkning og trivslen inde i bygningen, siger Mikael Koch, bæredygtighedskonsulent i DANSKE ARK og bestyrelsesmedlem i Green Building Council Denmark. Flere konkurrencefordele Bæredygtighed er en god måde for bygherrerne at sikre deres investering på. Blandt andet i forhold til kommende lovgivning. Det kunne for eksempel være de øgede krav til indeklima i Bygningsregle- ment 2020 eller EU-krav om livscyklusanalyse, siger Mikael Koch, der også peger på, at bæredygtigt byggeri generelt bliver solgt hurtigere end det konventionelle. Med den nye dansktilpassede bæredygtighedscertificering, DGNB Denmark, får bygherrerne nye muligheder for at arbejde strategisk på området. I stedet for lange, detaljerede kravspecifikationer kan udbud nu blot referere til krav om for eksempel et sølv- eller bronzecertificeret byggeri. Den nye ordnings holistiske karakter sikrer også, at man eksempelvis ikke bare kan mindske energiforbruget ved at skære ned på ventilationen for det vil trække ned i forhold til trivslen inde i bygningen, forklarer Mikael Koch. > Læs et længere interview med Mikael Koch på troldtekt.dk FÅ TJEK PÅ TERMERNE Livscyklus, certificeringer og ny EU-forordning. På de næste sider får du et overblik over krav og muligheder i det bæredygtige byggeri. Læs også, hvordan Troldtekt bidrager.

4 04 4 TEMA/ BÆREDYGTIGT BYGGERI CERTIFICERINGER Ansvarligt byggeri kan måles og vejes At få papir på bygningers bæredygtighed bliver stadig mere udbredt. Det sikrer synlig dokumentation for præcis de sociale, økonomiske og miljømæssige indikatorer, som bygherren lægger vægt på. Førhen var bæredygtigt byggeri typisk en liste af gode hensigter, som ofte skrumpede, i takt med at projekteringen skred frem. Sådan er det ikke længere. Med de frivillige bygningscertificeringer LEED, BREEAM og DGNB bliver det synligt for bygherren, hvilke konkrete former for bæredygtighed han får. Den omfattende dokumentation fra tredjepart sikrer, at indsatsen bliver fulgt til dørs. Derfor er certificeringerne i vækst, siger Hanne Tine Ring Hansen, chefkonsulent hos Rambøll. Hver sin relevans Skønt DGNB er valgt som dansk referencesystem, er både amerikanske LEED og en- gelske BREEAM stadig relevante for danske bygherrer og rådgivere, mener Hanne Tine Ring Hansen. Multinationale virksomheder bruger typisk LEED eller BREEAM i forvejen og ønsker at holde sig til én ordning. Danske virksomheders afdelinger i udlandet kan med fordel bruge det system, som er foretrukket i området. Desuden er den danske tilpasning af DGNB foreløbig kun udviklet til kontorbyggeri, hvorimod LEED kan bruges til alle bygningstyper, og BREEAM kan skræddersyes til komplekse byggerier, siger hun. Hvad tæller med i de tre certificeringer? De tre førende, frivillige certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri er amerikanske LEED, britiske BREEAM og tyske DGNB. Green Building Council Denmark har valgt at følge retningslinjerne i DGNB, der derfor netop er lanceret i en dansktilpasset version. Herunder kan du se, hvilke kriterier der vægter i de tre ordninger. LEED Bæredygtig byggegrund: 26% Vandeffektivitet: 10% Energi og atmosfære: 35% Materialer og ressourcer: 14% Indemiljøkvalitet: 15% BREEAM Ledelse: 12% Sundhed og trivsel: 15% Energi: 19% Transport: 8% Vand: 6% Materialer: 12% Affald: 8% Arealforbrug og økologi: 10% Forurening: 10% DGNB Denmark Miljømæssig kvalitet: 22,5% Økonomisk kvalitet: 22,5% Social kvalitet: 22,5% Teknisk kvalitet: 22,5% Proceskvalitet: 10% Kilde: Byggeriets Evaluerings Center

5 05 5 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI ANSVAR Troldtekt bidrager til det bæredygtige byggeri PRODUKTKRAV Ordnede forhold i byggeriet Ansvarlige og bæredygtige principper har i mange år kendetegnet de fem faser i Troldtekt pladernes livscyklus: Materialerne er PEFC-certificeret træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland. Fremstillingen foregår under moderne, miljøbevidste forhold i Troldhede. Transporten minimeres, da råvarerne er lokale. Brugen af Troldtekt plader bidrager til et sundt indeklima. Bortskaffelsen af Troldtekt kan foregå via komposteringsanlæg. Let for auditorer Netop nu er Rambøll i fuld gang med at dokumentere, hvordan Troldtekt konkret bidrager til bygningscertifice ringerne LEED, BREEAM og DGNB Den mark. Dermed bliver det fremover lettere for auditorer at finde de præcise egenskaber og data for produkterne. > Følg med på troldtekt.dk EU s nye byggevareforordning skærper lovkravene til producenter og rådgivere på tværs af alle medlemslande. Elementet om bæredygtig anvendelse af naturressourcer er den mest markante nyhed. EU-politikerne i Bruxelles og Strasbourg har forladt tegnebrættet og afholdt rejsegilde for en ny byggevareforordning, som hviler på bæredygtige grundpiller. 1. juli 2013 vil forordningen erstatte det hidtidigt gældende direktiv og så er det slut med metodefrihed og vage formuleringer, når producenter og rådgivere i byggebranchen skal dokumentere bæredygtighed. Nogle lande i EU har taget lidt løst på CE-mærket og byggevaredirektivet, som har cirka 20 år på bagen. Til forskel fra direktivet går den nye forordning direkte ind i de enkelte landes lovgivning, siger Jens G. Rasmussen. Han er seniorkonsulent i Dansk Standard, der som Danmarks standardiseringsorganisation har fingeren på pulsen, når det gælder de nye EU-regler. Ekstra krav til råvarerne Men hvad er så forskellen på selve indholdet i det gamle byggevaredirektiv og den nye forordning? Den væsentligste ændring er, at der bliver tilføjet et ekstra krav om bæredygtig anvendelse af naturressourcer og deklaration af råvarer i byggematerialer. I praksis kan det for eksempel betyde, at producenterne fremover skal dokumentere, hvordan råvarerne er udvundet, og at så og så mange procent af varen er genanvendelig, siger Jens G. Rasmussen. Arkitekter skal op på tæerne Arbejdet med at fastsætte konkrete krav for hver enkelt produktkategori er i fuld gang og fortsætter i de kommende år. Men vi ser, at mange producenter allerede nu lægger kimen. Flere har foretaget livscyklusanalyser og dokumenterer, hvordan deres materialer er genanvendelige, siger Jens G. Rasmussen. Han tilføjer, at ikke kun producenterne skal være oppe på tæerne. CE-mærkningen er jo bare en varedeklaration. Det er arkitekter og andre rådgivere, der skal beskrive, hvordan det samlede projekt lever op til kravene for bæredygtigt byggeri. De syv elementer i byggevareforordningen Materialers holdbarhed og stabilitet Brandsikkerhed Hygiejne, sundhed og miljø Sikkerhed ved anvendelse Begrænsning af støj Energieffektivitet Bæredygtig anvendelse af naturressourcer Jens G. Rasmussen Seniorkonsulent i Dansk Standard

6 6 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI LIVSCYKLUS Den holdbare vej fra vugge til vugge Konceptet Cradle to Cradle lægger op til, at alle materialer enten kan genbruges eller kontinuerligt indgå i naturens kredsløb. Formålet er, at produkter bliver værdiskabende fra vugge til vugge i stedet for at udgøre et problem, som skal skaffes af vejen. Søren Lyngsgaard Forretningsudvikler hos Vugge til Vugge Danmark Cradle to Cradle er et innovationskoncept, hvor miljømæssige, sociale og økonomiske komponenter bliver integreret i nye, grønne forretningsmodeller. Desuden er det et opgør med brug og smid væk - tankegangen, hvor varer ender som affald, så kunderne bliver nødt til at købe den næste version af produktet, forklarer Søren Lyngsgaard, forretningsudvikler hos Vugge til Vugge Danmark. Planeten kan hverken levere tilstrækkeligt med råvarer til et stadigt stigende antal mennesker eller holde til skadevirkningerne, fortsætter han. Vugge til Vugge Danmark er Danmarks førende inden for optimering og certificering af produkter ud fra de tre Cradle to Cradle-principper: At alt er en ressource for noget andet, at produktion skal baseres på vedvarende energi, og at mangfoldighed giver fordele. Certificeringen dokumenterer produktets nuværende bæredygtighedsprofil og belyser, hvordan bæredygtigheden kan skærpes fremadrettet. Væksten skal være ansvarlig Traditionelt har bæredygtighed handlet om at minimere skadelige effekter ved at nedsætte energiforbrug, mindske CO 2 -udledning og leve mere simpelt. Men det er ikke godt nok, ifølge Søren Lyngsgaard. Vi kan ikke reducere og regulere os til bæredygtighed. Dertil vokser middelklassen i den tredje verden for hurtigt. Det er nødvendigt at omtænke hele vores produktion, så den bidrager positivt til planetens velbefindende. Og det kan ikke gå for stærkt. Samfundets vækst skal baseres på kvalitet og være ansvarlig, så det enkelte produkt enten kan anvendes igen og igen eller komposteres i jorden på sikker vis, pointerer Søren Lyngsgaard og tilføjer: Hensyn til naturen skal ikke betragtes som en besværlig udgift, men som en værdiskabende del af designet. For eksempel som et hus, der via vedvarende energikilder producerer mere energi, end det forbruger. Troldtekt er produceret af PEFC-certificeret træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland.

7 7 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI DOKUMENTATION Troldtekt er nu Cradle to Cradle-certificeret Troldtekt bidrager positivt Byggebranchen er i stigende grad opmærksom på ansvarlige løsninger. Dels fordi bygherrerne og arkitekterne efterspørger dem, dels fordi byggeriet står for 40 procent af det samlede danske energi- og materialeforbrug. Desuden hæver lovgiverne hele tiden kravene til branchen i forhold til eksempelvis miljøpåvirkning og indeklima. Her udgør Troldtekt et positivt bidrag, mener Søren Lyngsgaard. De klassiske Troldtekt plader er produceret med en stigende del vedvarende energi og af lokale, fornyelige materialer. Produktet yder værdi i brugsfasen og efter endt brug, hvor pladerne kan komposteres eller bruges til energiformål, siger han. Som et af få byggematerialer har Troldtekt nu opnået en Cradle to Cradle-certificering i sølvkategorien. Det skyldes blandt andet, at produktet ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som kompost. Sølvcertificeringen gælder i første omgang de ubehandlede Troldtekt plader, men vurderingen af de malede plader er i fuld gang. Cradle to Cradle findes i en basic-, sølv-, guld- eller platincertificering. Et nyt bronzeniveau er på vej. Certificeringen af et konkret produkt er baseret på følgende fem kategorier: 1. Materialevurdering (ud fra sundhed for mennesker og miljø) 2. Materialegenbrug 3. Energiforbrug og energikilder 4. Vandforbrug og udledning 5. Social ansvarlighed > Læs en længere version af interviewet på troldtekt.dk Biologisk kredsløb Troldtekt indeholder ingen skadelige stoffer og kan derfor vende tilbage til naturen som kompost.

8 8 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI INDEKLIMA Frisk luft med effekt som et ekstra skoleår To klasselokaler på Vallensbæk Skole fik i sommeren 2011 installeret et Troldtekt ventilationsloft. Forsøget har vist, at eleverne i den friske luft når fem procent flere opgaver og laver halvt så mange fejl som i lokaler uden ventilation.

9 9 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI Elever klarer sig ti procent bedre, når luftkvaliteten er i top, viser et nyt forsøg med Troldtekt ventilation. Ph.d.-studerende Søren Terkildsen fra DTU står bag, og han fremhæver også ventilationsloftets lave energiforbrug. Et godt indeklima er en naturlig del af det bæredygtige byggeri. Og en lige så naturlig del af god læring, viser et nyt forsøg, som ph.d.-studerende Søren Terkildsen fra DTU Byg har gennemført på Vallensbæk Skole. Her fik to klasselokaler i sommeren 2011 installeret et ventilationsloft fra Troldtekt, og med den friske luft løser eleverne fem procent flere opgaver på den samme tid, mens de laver halvt så mange fejl som i lokaler uden ventilation. Når vi sammenholder de to resultater, når vi frem til, at eleverne klarer sig ti procent bedre i den gode luftkvalitet. Set over et helt skoleforløb svarer det jo til et års ekstra læring, siger Søren Terkildsen. En perfekt blanding Over halvdelen af de danske skoler har en uacceptabel luftkvalitet med for højt indhold af CO 2. På markedet findes forskellige ventilationsløsninger, men kun én af dem nemlig Troldtekt ventilation fungerer ved lavt tryk med indblæsning gennem hele loftfladen. Og det har store fordele, påpeger Søren Terkildsen. Luften blæses ind langsomt og fordeles jævnt. Det sikrer en perfekt blanding af frisk og brugt luft, som man ikke opnår, når luften blæses ind ved et højere tryk fra nogle få armaturer. Samtidig er der hverken træk eller støj forbundet med denne løsning, siger han. En yderligere mærkbar gevinst ved Troldtekt ventilation er, at produktet kun bruger halvt så meget energi som andre ventilationsløsninger. Det skyldes, at ventilatorerne blæser ved et lavere tryk. Sådan fungerer ventilationsloftet Troldtekt ventilation er en systemløsning udviklet specielt til komfortventilation. Løsningen leder frisk luft ind i rummet via aktive plader, som udgør procent af loftfladen uden synlige ventilationsrør og uden træk. Pladerne giver mulighed for et stort luftskifte op til otte gange i timen med temperaturer, der er 1-8 C under rumtemperaturen. Et minimalt tryktab gennem ventilationsloftet sikrer en jævn luftfordeling. Og Troldtekt pladernes lydabsorberende egenskaber sikrer naturligvis samtidig en optimal akustik i lokalet. Troldtekt passive ventilationsplader De passive plader er tolagsplader, der består af et lag Troldtekt med et lag fuldforseglet mineraluld limet på bagsiden. De passive plader hindrer luftgennemstrømning. Troldtekt aktive ventilationsplader De aktive plader er specialproducerede, diffusions åbne træbetonplader, der er testet for luft gennem strømning. Troldtekt er indeklimamærket i bedste kategorier i Dansk Indeklima Mærkning.

10 10 ONLINE WEBSITE Tjek den gode lyd i et helt nyt design Ikke kun når det gælder produktudvalget, er Troldtekt i rivende udvikling. Et opdateret website er på vej, og det gør det nemmere at finde produkter og vejledninger samt visuel inspiration om god akustik. Den nye hjemmeside er desuden tilpasset mobile medier. Den opdaterede hjemmeside går i luften i løbet af efteråret. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet, så du løbende bliver opdateret med seneste nyt fra Troldtekt. > Tilmeld dig på troldtekt.dk Snart kan du finde relevante referencer og den rette akustikløsning til det byggeri, du er ved at tegne uanset om du er ved skrivebordet eller på farten. Troldtekts hjemmeside får nemlig et såkaldt responsivt design, der tilpasser sig efter den enhed, som hjemmesiden vises på. I praksis betyder det, at du også vil få en optimal visning, når du besøger siden fra din tablet eller smartphone og derfor kun har en lille skærm at se på. Balance og ro i designet Også magasinet, som du læser i nu, har skiftet design, så det har samme visuelle udtryk, som den nye hjemmeside får. Rent grafisk er formålet at give både web- og magasindesign et mere tidssvarende udtryk. Den orange logofarve, som hidtil har domineret, bliver nu brugt på en mere balanceret og underspillet måde. Det tilfører ro og fremhæver billederne af de mange forskellige byggerier med Troldtekt. Som led i internationaliseringen af Troldtekt vil et mere moderne logo gradvist afløse det traditionelle. I den nye version er teksten trukket ud af selve logoformen for at gøre udtrykket mere enkelt. Nem vej til den rette løsning Hjemmesidens grafik og struktur får også en grundig opdatering for at gøre indholdet mere overskueligt. En helt ny visning af referencebilleder gør det muligt at søge og filtrere i de mange spændende referenceprojekter med Troldtekt hurtigt og overskueligt. Du kan søge på alt fra bygningstype og lofthældning til pladetype, farve og montering. MOBILVENLIG PRODUKTGENERATOR Den velkendte Troldtekt beskrivelsesgenerator bliver nu til en produktgenerator. Her kan du som hidtil sammensætte din produktkombination og hente tilhørende beskrivelsestekst i BIPS-format, autocad-tegning og monteringsvejledning. Som noget helt nyt kan du også indtaste data for et lokale og få beregnet, hvor mange Troldtekt plader du har behov for, ligesom du kan få beregnet den tilsvarende mængde anbefalet tilbehør. Rent teknisk er produktgeneratoren programmeret i HTML5-format i stedet for Flash. Derfor kan den vises og benyttes på alle mobile skærme.

11 Med forslag fra 23 lande verden over har interessen for Troldtekt Award været enorm og niveauet så højt, at juryen stiftede en specialpris og tildelte fire hædrende omtaler. Al bedømmelse er foregået uden kendskab til deltagernes identitet og nationalitet. TROLDTEKT AWARD 2012 Hos Troldtekt har vi udfordret internationale arkitekt- og designstuderende på deres talent og bedt dem om idéer, hvor vores traditionsrige akustikplade indgår på helt nye måder. Ingen begrænsninger kun fantasi og kreativitet. > Læs mere på de næste sider

12 VINDER Vinder af Troldtekt Award 2012: ACOUSTIC SYNECDOCHE TROLDTEKT AWARD 2012 DELTAGER: Matthias Kisch Arkitektskolen i København, Danmark Scan koden, og se videointerview med vinderen af Troldtekt Award, Matthias Kisch IDÉ: JURYEN SIGER: MATTHIAS KISCH SIGER: Et fleksibelt modulsystem af Troldtekt plader. For at illustrere idéens potentiale har Matthias Kisch udformet en akustisk sky-skulptur, der for eksempel kan hænge over et bord og har mulighed for integration af lys. Idéen er både sjov og enkel. Den appellerer stærkt til fantasien og vil nemt kunne sættes i produktion. Mange studerende og arkitekter har det med at glemme akustikken, fordi de er meget visuelt orienteret. Men den gode lyd er også en vigtig del af arkitekturen. Derfor har jeg valgt at give Troldtekt en mere fremtrædende plads i rummet. De mange kreative forslag i Troldtekt Award var på så højt et niveau, at dommerpanelet valgte at tildele en specialpris og give yderligere fire idéer hædrende omtale.

13 SPECIALPRIS Vinder af juryens specialpris 2012: (FABRIC)ATED JURYENS SPECIALPRIS 2012 DELTAGER: Amy Linford Newcastle University, England Scan koden, og se videointerview med vinderen af juryens specialpris, Amy Linford IDÉ: JURYEN SIGER: AMY LINFORD SIGER: En ny metode til fremstilling af Troldtekt plader. Ved at hælde flydende træbeton i en plastikpose og derefter tørre det på et specialdesignet stativ har Amy Linford skabt en række unikke akustikplader i bølgeform, der kan anvendes til både vægge og lofter. Her er der virkelig arbejdet med materialet og vist stor forståelse for stofligheden. De bølgeformede plader er alle unikke og fremhæver Troldtekts rustikke, varierede struktur. Jeg begyndte med at kigge på, hvordan Troldtekt pladerne er fremstillet. Hvilket jo er et ret usædvanligt udgangspunkt, når du som arkitekt skal arbejde med et byggemateriale. HÆDRENDE OMTALER Projekt: Shaded shelter Projekt: Edge Projekt: The Troldtekt Block Projekt: Lambda Acoustics Chair Mario de Vries, Holland Sara Lambæk, Danmark Nicole Gerland, Italien Felix Chun Lam, Canada Projektet er en midlertidig bolig for flygtninge. En bo-enhed med en enkel indretning og med lokale materialer til at dække Troldtekt pladerne. Forslaget får hædrende omtale for sin globale tankegang og idé til at hjælpe hjemløse flygtninge på en enkel måde. Et modulsystem af skarptskårne krystaller til væg og loft, der tilføjer rummet liv på en mere skulpturel måde. Projektet er flot præsenteret og arbejder på én gang med Troldtekt i forhold til akustik og det æstetiske udtryk. Projektet bygger på et lille nyt format for Troldtekt, der kan stables til vægge. Blokkene kan stables som Lego og kræver derfor ikke skruer. Blokkene kan anvendes til afskærmninger for eksempel i kontorer eller studiemiljøer. Idéen om en flytbar akustik og privathed er fin. En lounge-stol støbt i Troldtekt materialet med hynder, særlig egnet til samlingssteder, hvor der er behov for at kunne samtale uden generende støj fra omgivelserne. Et godt bud på et Troldtekt møbel, der samtidig medvirker til at løse akustiske problemer i offentlige eller andre store rum.

14 IDÉER Intet loft over kreativiteten Det kreative niveau slog benene væk under alle fem dommere i årets Troldtekt Award. Læs, hvad to af dem arkitekterne Mikkel Frost og Jens Ludloff siger om deltagernes store idérigdom. Scan koden, og se videointerview med Jens Ludloff og Mikkel Frost Hvad synes I om niveauet i konkurrencen? Mikkel Frost: Vi har modtaget 65 forslag fra hele verden. Og jeg er glad for, at vi fik så mange forskellige og kreative forslag. Man kunne godt frygte, at ud af 65 ville mange minde om hinanden, men der var rigtig stor variation. Jens Ludloff: Jeg er forbløffet over, at så mange har deltaget i konkurrencen. Ikke mindst bredden i deltagerlande var interessant der kom forslag fra så forskellige lande som Tyskland og Venezuela. I alt 23 lande var repræsenteret. Hvorfor er en konkurrence som Troldtekt Award interessant? Jens Ludloff: Formålet med konkurrencen er at få nye idéer til, hvordan materialet Troldtekt kan bruges og bringe det ind i en kontekst, som aldrig har været tænkt på før. Mikkel Frost: Arkitekter har det med at bruge kendte materialer på samme måde hver gang. Du sætter Troldtekt i loftet og det er så dét! Men de studerende ser materialet med friske øjne og kan se gennem fordomme om, hvad materialet kan og bør bruges til. DOMMERNE Troldtekt Award 2012 Mikkel Frost arkitekt MAA, medstifter og partner i CEBRA A/S Jens Ludloff arkitekt, medstifter og partner i ludloff+ludloff, Berlin Helene Høyer Mikkelsen arkitekt MAA og arkitekturfotograf Niels Kappel produktudvikler i Troldtekt A/S Peer Leth adm. direktør i Troldtekt A/S > Se alle de spændende konkurrenceforslag på troldtekt.com/award

15 15 KORT OG GODT Kort og godt om Troldtekt Gratis seminar: Regn med den gode lyd 72 akustik-fagmænd klar med gode råd Følg med i Verdens Bedste Nyheder Arkitekter er ofte nøglen til god akustik. Derfor tilbyder Troldtekt gratis akustikseminarer til tegnestuer over hele landet. Seminaret, der kan foregå i jeres virksomhed, klæder dig og din kolleger på med relevant viden om akustik. I løbet af få timer får I indblik i byggematerialers betydning for lyden og konkrete redskaber til at beregne akustik, mens projektet er på tegnebrættet. Seminarerne findes i to versioner: Den store udgave for mindst 15 personer veksler mellem oplæg fra fagfolk og konkrete øvelser. På mini-seminaret, som er målrettet en mindre gruppe, giver Troldtekt en introduktion til akustik samt til Troldtekts akustikberegner. > Kontakt salgschef Bo Pedersen på for mere information I juni certificerede Troldtekt det første hold akustik-fagmænd. I alt kan 72 tømrere landet over nu markedsføre sig som Troldtekt akustik-fagmand efter at have gennemført kurser i akustiske begreber og beregninger samt korrekt montering af produkter fra Troldtekt. Formålet med konceptet er at give mindre tømrervirksomheder gode råd om lydkomfort med i værktøjskassen, når de rådgiver deres kunder. > Læs mere, og find den lokale Troldtekt akustik-fagmand på troldtekt.dk/fagmand I Congo sikrer en minerydningsmaskine, at bønder kan dyrke jorden uden livet som indsats. I Honduras advarer en satellitradio forud for orkaner eller oversvømmelser. Og verden over har to milliarder mennesker siden 1990 fået adgang til rent vand. Kampagnen Verdens Bedste Nyheder udbreder viden om de konkrete resultater af udviklingshjælp med udgangspunkt i FN s 2015-mål. Og der er heldigvis mange fremskridt at berette om. Troldtekt vil gerne bidrage til at udbrede Verdens Bedste Nyheder. > Besøg verdensbedstenyheder.dk Troldtekt lægger lærred til kunsten På Balleskolen i Silkeborg står billedkunstlærer Malene H. Haugaard, sammen med elever fra skolen, bag en udstilling, hvor Troldtekt indgår i et af værkerne. Temaet for udstillingen er glæde og livsduelighed i en tid præget af måltyranni. Et af værkerne et stort vægrelief malet på Troldtekt forestiller det onde Målemonster, hvis yndlingsbeskæftigelse er at måle børn på alle leder og kanter. Jeg er meget fascineret af den grove struktur i materialet Troldtekt og de kontraster, der kan opnås ved at spartle dele af pladen og bagefter bearbejde den med højglansmaling. Det giver en næsten porcelænsagtig overflade, fortæller Malene H. Haugaard, der har benyttet Troldtekt til kunst i godt ti år.

16 HISTORIEN OM TROLDTEKT Produktudvikling på hjemmemarkedet og gang i eksporten KAPITEL 11: Årtusindskiftet markerer begyndelsen på en tid med eksportvækst, navne skift, nye produkter og systematiseret arbejde med samfundsansvar. Velkommen til sidste kapitel af historien om Troldtekt A/S. Arkitekturen i det nye årtusinde henter inspiration i minimalismen med sine rene linjer, store åbne rum og materialer som glas, beton og klinker. Det giver akustiske udfordringer, som Troldtekt produkterne i stigende grad afhjælper ikke bare i Danmark, men i Nord- og Vesteuropa og sågar helt andre verdensdele. Virksomheden oplever vækst, og det giver plads til strategisk produktudvikling. Flere gode egenskaber I 2002 lancerer daværende A/S L. Hammerich & Co en række spændende specialprodukter, der er udviklet i samarbejde med fagfolk inden for design og arkitektur. Produkterne har til formål at tilføre pladerne endnu flere gode egenskaber såsom integreret belysning, indbyggede, skjulte højttalere og dekoration. I 2006 kommer nuværende direktør Peer Leth til, og virksomheden skifter navn til L. Hammerich A/S. Troldtekt tager ansvar I anledning af 75-års-jubilæet for produktet Troldtekt skifter L. Hammerich A/S i 2010 navn til Troldtekt A/S. Samme år anerkendes Troldtekt som frontløber på miljøområdet. Virksomheden får Byggeriets Miljøpris for sine PEFC-mærkede akustikplader, der bidrager til et bæredygtigt miljø hele vejen fra råvare til bortskaffelse. Desuden tilslutter Troldtekt sig FN s forum for samfundsansvar, Global Compact, og udgiver sin første CSR-rapport, der indvarsler et stadigt mere strategisk arbejde med samfundsansvar. Endelig lanceres en Troldtekt Award, som tilfalder den arkitekteller designstuderende, der bedst formår at bruge Troldtekt på en anderledes og innovativ måde. Prisen er her i 2012 uddelt for anden gang. Ny udvikling online I de senere år er de nye produkter suppleret af en moderne online-platform, hvor private og fagfolk kan hente inspiration og sammensætte de helt rette akustikløsninger med Troldtekt. Det er en udvikling, der fortsætter, og i efteråret 2012 relancerer Troldtekt hjemmesiden med et nyt og mobilvenligt design er også året, hvor Troldtekt, afledt af et stadigt større internationalt fokus, lancerer en moderniseret udgave af det velkendte orange Troldtekt logo. Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende produkter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Troldtekt træbeton er et 100 procent naturprodukt, som siden 1935 er blevet produceret i det vestlige Jylland af Troldtekt A/S.

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2012 CSR-rapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Cradle to Cradle er et opgør med brug og smid væk -kulturen; et bæredygtigt inno

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter,

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til DGNB s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008

Troldtektmagasinet. Et frisk pust på skoleskemaet. Nr. 4 Oktober 2008 Nr. 4 Oktober 2008 Troldtektmagasinet Et frisk pust på skoleskemaet TEMA: Indlæring og effektivitet hænger tæt sammen med et sundt indeklima. Der skal ikke blot være god akustik, men også frisk luft til

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Troldtektmagasinet. Alment er attraktivt. Nr. 10 November 2011

Troldtektmagasinet. Alment er attraktivt. Nr. 10 November 2011 Nr. 10 November 2011 Troldtektmagasinet Alment er attraktivt TEMA: Store renoveringer og visionært nybyggeri er på dagsordnen i landets almene boligorganisationer. Målet er at tilbyde et godt og bæredygtigt

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI

SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI SOLCELLER OG GRØNNE CERTIFICERINGER I DANSK BYGGERI Et byggeris værdi og omdømme kan øges via en grøn certificering Denne pjece gennemgår hvordan solceller kan bidrage til at opnå relevante certificeringer

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Troldtektmagasinet 13

Troldtektmagasinet 13 Troldtektmagasinet 13 TEMA Bæredygtigheden folder sig ud 3-5 Næste bæredygtige bølge: Lys, luft og livskvalitet 10-11 Porten til gode naturoplevelser 12 Nye IKT-regler booster BIM Oktober 2013 2 INTRO

Læs mere

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status

Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Statens Byggeforskningsinstitut Energi og Miljø Bæredygtighedscertificering Baggrund og Status Dansk Byggeri 16. juni 2010 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces

Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt. - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces Kom i mål med energioptimering i dit byggeprojekt - en introduktion til bygherrer til ledelse af den energioptimerede byggeproces VIL DU NÅ DINE ENERGIMÅL? Når et bygge- eller renoveringsprojekt starter,

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten

Produktinformation troldtekt akustik / Privat. Troldtekt. akustik. Det naturlige loft i privaten Produktinformation troldtekt akustik / Privat Troldtekt akustik Det naturlige loft i privaten Troldtekt akustik fra industriprodukt til designerloft Troldtekt er et gennemprøvet, danskproduceret naturprodukt,

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI

1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI Get Up, Green Up 1. Velkomst ved Alice Andersen, COWI 2. Introduktion til DGNB og den økonomiske vægtning. Hvad er DGNB, og hvordan bygger DGNB ovenpå dansk byggeris traditioner? Ved associeret partner

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser

MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser MultiCopy Original En miljøbevidst problemløser Der findes mange problemer i verden, men også enkle løsninger. På nogle af dem. På kontoret er det vigtigt, at arbejdsdagen kører så glat som muligt, og

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010

Troldtektmagasinet. Byggeri til børn er ingen barneleg. Nr. 7 Marts 2010 Nr. 7 Marts 2010 Troldtektmagasinet Byggeri til børn er ingen barneleg TEMA: Offentlige investeringer for et tocifret milliardbeløb vil i de kommende år løfte kvaliteten i blandt andet daginstitutionerne.

Læs mere

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019

EPD 3. P A R T S V E R I F I C E R E T. Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 Ejer: Troldtekt A/S Nr.: MD-15005-DA Udstedt: 04-03-2015 Gyldig til: 19-12-2019 3. P A R T S V E R I F I C E R E T EPD VERIFICERET MILJØVAREDEKLARATION I HENHOLD TIL ISO 14025 OG EN 15804 Deklarationens

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008

Troldtektmagasinet. God tone i privaten. Nr. 2 februar 2008 Nr. 2 februar 2008 Troldtektmagasinet God tone i privaten TEMA: Vi fokuserer i stigende grad på indretning, når vi bygger om eller nyt, for hjemmet skal på én gang være funktionelt og hyggeligt. God akustik

Læs mere

Tog det bedste og gjorde det perfekt

Tog det bedste og gjorde det perfekt Tog det bedste og gjorde det perfekt compact p by nilan Passivhus-certificeret ventilations- og varmeløsning med utallige muligheder Compact p Compact P er en total ventilations- og varmeløsning med varmegenvinding

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen og Viby Skole. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 27. maj 2011 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Anlægsbevilling på 10,1 mio. kr. til teknisk modernisering af Sabro-Korsvejskolen

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI

EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI BUSINESS 6 CASE BYGGERI GRØNNE INDKØB EGEDAL KOMMUNE STILLER HØJE MILJØKRAV TIL BYGGERIERNE I NY BYDEL OG BANER MED SIT UDBUD VEJ FOR MERE BÆREDYGTIGT BYGGERI Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

Idéerne skal kunne virkeliggøres

Idéerne skal kunne virkeliggøres Idéerne skal kunne virkeliggøres Om Ritzau Management Mere end blot planlægning og praktisk ekspertise 2 Ritzau Management er et event- og marketingbureau, der står for mere end blot planlægning og praktisk

Læs mere

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj

INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI. Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj INSPIRATION TIL GRØNT OG BÆREDYGTIGT BYGGERI Byg & Brunch, lørdag d. 30. maj Flemming C. Østergaard Arkitekt MAA 15 år hos Årstiderne Arkitekter P/S Skitsering, projektering og projektleder HVEM ER HAN...?

Læs mere

Plads til kreativitet

Plads til kreativitet Håndarbejde Plads til kreativitet Håndarbejde er et fag, hvor behovet for velindrettede skabe til opbevaring er stort. ST Skoleinventar A/S har flere modeller af sakse-, sy- og garnskabe samt standard

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år,

517millioner. tons CO2 kunne spares hvert år, MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spar energi og CO2 i dag Løsningerne er klar! 517millioner tons CO2 kunne spares hvert år, hvis Europa fordoblede brugen af fjernvarme til 18-20 % og samtidig øgede andelen

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Consequide nam volor aut magnimus eos doloressiti non nossequi none nissi. Rae verum doluptassit mi, custrum eiciate molorentur, sit, vit andus, solupta tempore. Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility

Læs mere

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5.

1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. DUA seminar 5. oktober 2010 1. UBST arbejde med kravspecifikationerne/revision af vejledninger 2. Inspirationskatalog 3. Basiskrav 4. Udbud af stinkskabe 5. Spørgsmål Bygherrerådgiver Erik Krøll, NNE Pharmaplan

Læs mere

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208

RESPONSI:BUILD. Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 RESPONSI:BUILD Årets konference om ansvarligt byggeri og bæredygtigt træ FSC F000208 16. september 2015 Velkommen til RESPONSI:BUILD Interesseret i træ og ansvarligt byggeri? RESPONSI:BUILD er årets konference

Læs mere

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner

Brandisolering. Af bærende stålkonstruktioner Brandisolering Af bærende stålkonstruktioner Glasroc F FireCase Flot og brandsikker beklædning af stålkonstruktioner Glasroc F Firecase er et effektivt system til beklædning og passiv brandbeskyttelse

Læs mere

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer

Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer Et skolemiljø, som inspirerer og motiverer 3 I grunden handler det om trivsel Første dag efter sommerferien. Hele kroppen dirrer af forventning og nervøsitet. At møde de samme lærere og kammerater føles

Læs mere

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger

BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness - en af Europas stærkeste IKT-klynger BrainsBusiness er et stort privat/offentligt partnerskab på IKT-området, som arbejder for at støtte og udvikle den nordjyske IKT-klynge. Målet er at

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org

Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag. www.miljonet.org Tjek dine miljøvalg på nettet - når det gælder en tryksag Kære læser, Du sidder med en brochure, der beskriver et nyt websted,. Det er et websted med rigtig mange oplysninger om de miljøpåvirkninger, der

Læs mere

Etablering af tekstilmølle i Danmark

Etablering af tekstilmølle i Danmark Etablering af tekstilmølle i Danmark Forundersøgelse Introduktion Tekstilmøllen er en industrivirksomhed der genanvender tekstiler og skaber et unikt dansk produkt. I dag bliver der alene i Danmark smidt

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council

Informationsmøde om bæredygtige bydele. Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Informationsmøde om bæredygtige bydele Mette Qvist, Sekretariatschef, Green Building Council Agenda 14.00 14.10 Velkommen 14.10 14.30 Introduktion 14.30 14.50 Pilotprojekt 14.50 15.05 Tilpasningsproces

Læs mere

Uddannelse & netværk 2011

Uddannelse & netværk 2011 Uddannelse & netværk 2011 Salg til den offentlige sektor Indholdsfortegnelse Vind gennem viden! side 3 Uddannelsesmoduler side 4 Kom godt i gang side 6 - og så er du i gang med at vinde! Alt om kontrakter,

Læs mere

Installationssystem. TacTiles

Installationssystem. TacTiles Installationssystem TacTiles Limfri installation For 2 år siden installerede vi 4.000 kvadratmeter tæppefliser i vores showroom med TacTiles, og jeg er stadig meget tilfreds. Jeg skal ærligt indrømme,

Læs mere

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix.

RETAILMENT. RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. RETAILMENT RETAILMENT A/S består af fire stærke brands; Darrol Shop Design, Darrol Mannequins, Hindsgaul, og Shop-fix. Hver for sig byder de fire brands på stor erfaring med butiksindretning, mannequiner

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE

INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE INTELLIGENT ARKITEKTONISK LYS ENHANCED BRAND AMBIENCE ET OVERVÆLDENDE INTELLIGENT LYSDESIGN MED 2400 LYSKILDER. ET ENESTÅENDE HUS FYLDT MED KUNST. EN AFTEN MED INTERNATIONALE OPLÆG. ET KIG BAG PANELERNE

Læs mere

PRESSALIT. MATRIX Vi satte os for at udvikle den perfekte vask. Og skabte en unik serie.

PRESSALIT. MATRIX Vi satte os for at udvikle den perfekte vask. Og skabte en unik serie. I 2014 fyldte Pressalit 60 år. Meget er sket, og meget mere vil ske. Succes handler om at overraske positivt igen og igen. PRESSALIT SPACES Nyt syn på unikke løsninger MATRIX Vi satte os for at udvikle

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13

Introduktion til bæredygtighed. Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 til bæredygtighed Passivhus Nordvest Fyraftensmøde d. 20.02.13 Indlægsholder Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Arbejdet som rådgivende ingeniør og underviser Lektor på Aarhus Universitet/Ingeniørhøjskolen

Læs mere