Troldtektmagasinet 12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Troldtektmagasinet 12"

Transkript

1 Troldtektmagasinet 12 TEMA Bæredygtige toner i arkitekturen 4 Ansvarligt byggeri 6-7 Den holdbare vej kan måles og vejes fra vugge til vugge Troldtekt Award 2012: Kreative idéer fra 23 lande September 2012

2 2 INTRO LEDER Lad os sætte handling bag de bæredygtige ord Kære læser velkommen i 12. udgave af Troldtekt magasinet Peer Leth Adm. direktør i Troldtekt A/S Magasin i nye klæder Troldtekt magasinet har skiftet design. Vi håber, at du vil tage godt imod den nye indpakning af det fortsat faglige indhold. > Læs mere på side 10 Bæredygtigt byggeri har de seneste år været på alles læber. Flere har dog talt, mere end de har handlet, men fra sommeren 2013 er det ikke længere nok. Her træder EU s nye byggevareforordning i kraft, og den stiller krav til de bæredygtige aspekter i byggematerialer. Hos Troldtekt ser vi positivt på, at der fra øverste instans bliver sat handling bag de bæredygtige hensigter. Det kan fremover give bygherrer, rådgivere og udførende konkrete data at forholde sig til, når de står med to produkter, hvor pris og kvalitet er stort set ens. Dog er det svært for producenter at være på forkant med EUforordningen, da spillereglerne endnu er ukendte. Kravene til dokumentation og data bliver først efter juli 2013 indarbejdet i de enkelte produktstandarder. På trods af det har Troldtekt allerede nu bedt Teknologisk Institut om at udarbejde deklarationer, som synliggør vores produkters miljøprofil. Med PEFC-certificeret træ i vores plader, miljøeffektiv produktion samt fokus på produktlivscyklus er det ikke nyt for os at tænke bæredygtigt. Og nu gør vi det endnu mere gennemskueligt, hvordan Troldtekt bidrager til bæredygtig arkitektur. Vi er stolte over, at vores naturplader netop har opnået en Cradle to Cradle-certificering, som fremover vil hjælpe os med at navigere, når vi træffer bæredygtige valg. Læs mere om certificeringen på temasiderne her i magasinet. At Troldtekt også kan bidrage til kreativ arkitektur, viser de 65 indkomne forslag fra 23 lande ved Troldtekt Award Formålet med idékonkurrencen er, at arkitekt- og designstuderende fra hele verden kan afprøve nye idéer med Troldtekt. På den måde får vi en god anledning til at støtte talentudvikling inden for byggefagene. Og talent er der nok af, som du kan se på side 11-14, der er viet til de studerendes idérigdom. God fornøjelse med magasinet! NOMINERINGER Troldtekt i spil til hæder I 2012 har Troldtekt flere gange været med i opløbet om fornem hæder af forskellig karakter. I foråret blev kommunikationsbureauet CZOO fra Aarhus indstillet til Årets it-innovation, der uddeles af it-forum midtjylland. Indstillingen var for udviklingen af Troldtekts interaktive akustikunivers, hvor fagfolk og private kan eksperimentere med lyd og byggematerialer. Stilhed med stor værdi Produktet Troldtekt akustik blev også i foråret nomineret til Stilhedsprisen 2012, et initiativ fra foreningen Vi Elsker Stilhed. Troldtekt akustik blev indstillet af et af foreningens egne medlemmer, som sætter stor pris på produktets lydabsorberende egenskaber. Senest har Høreforeningen indstillet Troldtekt til prisen CSR Voluntary, der uddeles ved CSR Awards i november. Høreforeningen begrunder indstillingen med, at Troldtekt skaber værdi for de hørehandicappede ved at støtte foreningen økonomisk og ved at sætte hørehensyn på dagsordenen. > Besøg akustikuniverset.dk Udgave Udgiver Redaktion Fotos Oplag Tekst og layout Nr. 12 September 2012 Troldtekt A/S Sletvej 2A DK Tranbjerg J Tina Kristensen (ansv.) Camilla Jakobsen Uffe Lyngaae Thomas Wilhelmsen Tommy A. Kosior: Forside, side 3, 5, 6, 14 og 15 Helene Høyer Mikkelsen: Side 8 Morten Mygind: Bagside KomTeK Miljø: Side 7 Troldtekt magasinet udkommer i eksemplarer Publico publico.dk Ineo Designlab ineo.dk

3 3 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI TEMA Nye metoder på oldtidens søjler Fladen mellem det funktionelle, æstetiske og tekniske har altid været central for arkitekter. Det nye fokus på holistisk bæredygtighed giver nye perspektiver for byggebranchen. Mikael Koch Bæredygtighedskonsulent i DANSKE ARK og bestyrelsesmedlem i Green Building Council Denmark Helt tilbage til den romerske arkitekt Vitruvius har det været et mål for bygningskunsten at hvile på tre søjler: Holdbarhed, brugbarhed og skønhed. Og i dag 20 år efter FN s Rio-konference satte bæredygtighed på dagsordenen er der for alvor kommet fokus på en opdateret version af søjlerne. Også i byggebranchen er der interesse for at efterlade verden i en stand, som giver vores efterfølgere samme muligheder som os. Det sker ved ligeligt at optimere såvel den totale økonomi som byggeriets miljøpåvirkning og trivslen inde i bygningen, siger Mikael Koch, bæredygtighedskonsulent i DANSKE ARK og bestyrelsesmedlem i Green Building Council Denmark. Flere konkurrencefordele Bæredygtighed er en god måde for bygherrerne at sikre deres investering på. Blandt andet i forhold til kommende lovgivning. Det kunne for eksempel være de øgede krav til indeklima i Bygningsregle- ment 2020 eller EU-krav om livscyklusanalyse, siger Mikael Koch, der også peger på, at bæredygtigt byggeri generelt bliver solgt hurtigere end det konventionelle. Med den nye dansktilpassede bæredygtighedscertificering, DGNB Denmark, får bygherrerne nye muligheder for at arbejde strategisk på området. I stedet for lange, detaljerede kravspecifikationer kan udbud nu blot referere til krav om for eksempel et sølv- eller bronzecertificeret byggeri. Den nye ordnings holistiske karakter sikrer også, at man eksempelvis ikke bare kan mindske energiforbruget ved at skære ned på ventilationen for det vil trække ned i forhold til trivslen inde i bygningen, forklarer Mikael Koch. > Læs et længere interview med Mikael Koch på troldtekt.dk FÅ TJEK PÅ TERMERNE Livscyklus, certificeringer og ny EU-forordning. På de næste sider får du et overblik over krav og muligheder i det bæredygtige byggeri. Læs også, hvordan Troldtekt bidrager.

4 04 4 TEMA/ BÆREDYGTIGT BYGGERI CERTIFICERINGER Ansvarligt byggeri kan måles og vejes At få papir på bygningers bæredygtighed bliver stadig mere udbredt. Det sikrer synlig dokumentation for præcis de sociale, økonomiske og miljømæssige indikatorer, som bygherren lægger vægt på. Førhen var bæredygtigt byggeri typisk en liste af gode hensigter, som ofte skrumpede, i takt med at projekteringen skred frem. Sådan er det ikke længere. Med de frivillige bygningscertificeringer LEED, BREEAM og DGNB bliver det synligt for bygherren, hvilke konkrete former for bæredygtighed han får. Den omfattende dokumentation fra tredjepart sikrer, at indsatsen bliver fulgt til dørs. Derfor er certificeringerne i vækst, siger Hanne Tine Ring Hansen, chefkonsulent hos Rambøll. Hver sin relevans Skønt DGNB er valgt som dansk referencesystem, er både amerikanske LEED og en- gelske BREEAM stadig relevante for danske bygherrer og rådgivere, mener Hanne Tine Ring Hansen. Multinationale virksomheder bruger typisk LEED eller BREEAM i forvejen og ønsker at holde sig til én ordning. Danske virksomheders afdelinger i udlandet kan med fordel bruge det system, som er foretrukket i området. Desuden er den danske tilpasning af DGNB foreløbig kun udviklet til kontorbyggeri, hvorimod LEED kan bruges til alle bygningstyper, og BREEAM kan skræddersyes til komplekse byggerier, siger hun. Hvad tæller med i de tre certificeringer? De tre førende, frivillige certificeringsordninger inden for bæredygtigt byggeri er amerikanske LEED, britiske BREEAM og tyske DGNB. Green Building Council Denmark har valgt at følge retningslinjerne i DGNB, der derfor netop er lanceret i en dansktilpasset version. Herunder kan du se, hvilke kriterier der vægter i de tre ordninger. LEED Bæredygtig byggegrund: 26% Vandeffektivitet: 10% Energi og atmosfære: 35% Materialer og ressourcer: 14% Indemiljøkvalitet: 15% BREEAM Ledelse: 12% Sundhed og trivsel: 15% Energi: 19% Transport: 8% Vand: 6% Materialer: 12% Affald: 8% Arealforbrug og økologi: 10% Forurening: 10% DGNB Denmark Miljømæssig kvalitet: 22,5% Økonomisk kvalitet: 22,5% Social kvalitet: 22,5% Teknisk kvalitet: 22,5% Proceskvalitet: 10% Kilde: Byggeriets Evaluerings Center

5 05 5 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI ANSVAR Troldtekt bidrager til det bæredygtige byggeri PRODUKTKRAV Ordnede forhold i byggeriet Ansvarlige og bæredygtige principper har i mange år kendetegnet de fem faser i Troldtekt pladernes livscyklus: Materialerne er PEFC-certificeret træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland. Fremstillingen foregår under moderne, miljøbevidste forhold i Troldhede. Transporten minimeres, da råvarerne er lokale. Brugen af Troldtekt plader bidrager til et sundt indeklima. Bortskaffelsen af Troldtekt kan foregå via komposteringsanlæg. Let for auditorer Netop nu er Rambøll i fuld gang med at dokumentere, hvordan Troldtekt konkret bidrager til bygningscertifice ringerne LEED, BREEAM og DGNB Den mark. Dermed bliver det fremover lettere for auditorer at finde de præcise egenskaber og data for produkterne. > Følg med på troldtekt.dk EU s nye byggevareforordning skærper lovkravene til producenter og rådgivere på tværs af alle medlemslande. Elementet om bæredygtig anvendelse af naturressourcer er den mest markante nyhed. EU-politikerne i Bruxelles og Strasbourg har forladt tegnebrættet og afholdt rejsegilde for en ny byggevareforordning, som hviler på bæredygtige grundpiller. 1. juli 2013 vil forordningen erstatte det hidtidigt gældende direktiv og så er det slut med metodefrihed og vage formuleringer, når producenter og rådgivere i byggebranchen skal dokumentere bæredygtighed. Nogle lande i EU har taget lidt løst på CE-mærket og byggevaredirektivet, som har cirka 20 år på bagen. Til forskel fra direktivet går den nye forordning direkte ind i de enkelte landes lovgivning, siger Jens G. Rasmussen. Han er seniorkonsulent i Dansk Standard, der som Danmarks standardiseringsorganisation har fingeren på pulsen, når det gælder de nye EU-regler. Ekstra krav til råvarerne Men hvad er så forskellen på selve indholdet i det gamle byggevaredirektiv og den nye forordning? Den væsentligste ændring er, at der bliver tilføjet et ekstra krav om bæredygtig anvendelse af naturressourcer og deklaration af råvarer i byggematerialer. I praksis kan det for eksempel betyde, at producenterne fremover skal dokumentere, hvordan råvarerne er udvundet, og at så og så mange procent af varen er genanvendelig, siger Jens G. Rasmussen. Arkitekter skal op på tæerne Arbejdet med at fastsætte konkrete krav for hver enkelt produktkategori er i fuld gang og fortsætter i de kommende år. Men vi ser, at mange producenter allerede nu lægger kimen. Flere har foretaget livscyklusanalyser og dokumenterer, hvordan deres materialer er genanvendelige, siger Jens G. Rasmussen. Han tilføjer, at ikke kun producenterne skal være oppe på tæerne. CE-mærkningen er jo bare en varedeklaration. Det er arkitekter og andre rådgivere, der skal beskrive, hvordan det samlede projekt lever op til kravene for bæredygtigt byggeri. De syv elementer i byggevareforordningen Materialers holdbarhed og stabilitet Brandsikkerhed Hygiejne, sundhed og miljø Sikkerhed ved anvendelse Begrænsning af støj Energieffektivitet Bæredygtig anvendelse af naturressourcer Jens G. Rasmussen Seniorkonsulent i Dansk Standard

6 6 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI LIVSCYKLUS Den holdbare vej fra vugge til vugge Konceptet Cradle to Cradle lægger op til, at alle materialer enten kan genbruges eller kontinuerligt indgå i naturens kredsløb. Formålet er, at produkter bliver værdiskabende fra vugge til vugge i stedet for at udgøre et problem, som skal skaffes af vejen. Søren Lyngsgaard Forretningsudvikler hos Vugge til Vugge Danmark Cradle to Cradle er et innovationskoncept, hvor miljømæssige, sociale og økonomiske komponenter bliver integreret i nye, grønne forretningsmodeller. Desuden er det et opgør med brug og smid væk - tankegangen, hvor varer ender som affald, så kunderne bliver nødt til at købe den næste version af produktet, forklarer Søren Lyngsgaard, forretningsudvikler hos Vugge til Vugge Danmark. Planeten kan hverken levere tilstrækkeligt med råvarer til et stadigt stigende antal mennesker eller holde til skadevirkningerne, fortsætter han. Vugge til Vugge Danmark er Danmarks førende inden for optimering og certificering af produkter ud fra de tre Cradle to Cradle-principper: At alt er en ressource for noget andet, at produktion skal baseres på vedvarende energi, og at mangfoldighed giver fordele. Certificeringen dokumenterer produktets nuværende bæredygtighedsprofil og belyser, hvordan bæredygtigheden kan skærpes fremadrettet. Væksten skal være ansvarlig Traditionelt har bæredygtighed handlet om at minimere skadelige effekter ved at nedsætte energiforbrug, mindske CO 2 -udledning og leve mere simpelt. Men det er ikke godt nok, ifølge Søren Lyngsgaard. Vi kan ikke reducere og regulere os til bæredygtighed. Dertil vokser middelklassen i den tredje verden for hurtigt. Det er nødvendigt at omtænke hele vores produktion, så den bidrager positivt til planetens velbefindende. Og det kan ikke gå for stærkt. Samfundets vækst skal baseres på kvalitet og være ansvarlig, så det enkelte produkt enten kan anvendes igen og igen eller komposteres i jorden på sikker vis, pointerer Søren Lyngsgaard og tilføjer: Hensyn til naturen skal ikke betragtes som en besværlig udgift, men som en værdiskabende del af designet. For eksempel som et hus, der via vedvarende energikilder producerer mere energi, end det forbruger. Troldtekt er produceret af PEFC-certificeret træ fra de jyske skove og cement fra Aalborg Portland.

7 7 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI DOKUMENTATION Troldtekt er nu Cradle to Cradle-certificeret Troldtekt bidrager positivt Byggebranchen er i stigende grad opmærksom på ansvarlige løsninger. Dels fordi bygherrerne og arkitekterne efterspørger dem, dels fordi byggeriet står for 40 procent af det samlede danske energi- og materialeforbrug. Desuden hæver lovgiverne hele tiden kravene til branchen i forhold til eksempelvis miljøpåvirkning og indeklima. Her udgør Troldtekt et positivt bidrag, mener Søren Lyngsgaard. De klassiske Troldtekt plader er produceret med en stigende del vedvarende energi og af lokale, fornyelige materialer. Produktet yder værdi i brugsfasen og efter endt brug, hvor pladerne kan komposteres eller bruges til energiformål, siger han. Som et af få byggematerialer har Troldtekt nu opnået en Cradle to Cradle-certificering i sølvkategorien. Det skyldes blandt andet, at produktet ikke indeholder skadelige stoffer og derfor kan vende tilbage til naturen som kompost. Sølvcertificeringen gælder i første omgang de ubehandlede Troldtekt plader, men vurderingen af de malede plader er i fuld gang. Cradle to Cradle findes i en basic-, sølv-, guld- eller platincertificering. Et nyt bronzeniveau er på vej. Certificeringen af et konkret produkt er baseret på følgende fem kategorier: 1. Materialevurdering (ud fra sundhed for mennesker og miljø) 2. Materialegenbrug 3. Energiforbrug og energikilder 4. Vandforbrug og udledning 5. Social ansvarlighed > Læs en længere version af interviewet på troldtekt.dk Biologisk kredsløb Troldtekt indeholder ingen skadelige stoffer og kan derfor vende tilbage til naturen som kompost.

8 8 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI INDEKLIMA Frisk luft med effekt som et ekstra skoleår To klasselokaler på Vallensbæk Skole fik i sommeren 2011 installeret et Troldtekt ventilationsloft. Forsøget har vist, at eleverne i den friske luft når fem procent flere opgaver og laver halvt så mange fejl som i lokaler uden ventilation.

9 9 TEMA BÆREDYGTIGT BYGGERI Elever klarer sig ti procent bedre, når luftkvaliteten er i top, viser et nyt forsøg med Troldtekt ventilation. Ph.d.-studerende Søren Terkildsen fra DTU står bag, og han fremhæver også ventilationsloftets lave energiforbrug. Et godt indeklima er en naturlig del af det bæredygtige byggeri. Og en lige så naturlig del af god læring, viser et nyt forsøg, som ph.d.-studerende Søren Terkildsen fra DTU Byg har gennemført på Vallensbæk Skole. Her fik to klasselokaler i sommeren 2011 installeret et ventilationsloft fra Troldtekt, og med den friske luft løser eleverne fem procent flere opgaver på den samme tid, mens de laver halvt så mange fejl som i lokaler uden ventilation. Når vi sammenholder de to resultater, når vi frem til, at eleverne klarer sig ti procent bedre i den gode luftkvalitet. Set over et helt skoleforløb svarer det jo til et års ekstra læring, siger Søren Terkildsen. En perfekt blanding Over halvdelen af de danske skoler har en uacceptabel luftkvalitet med for højt indhold af CO 2. På markedet findes forskellige ventilationsløsninger, men kun én af dem nemlig Troldtekt ventilation fungerer ved lavt tryk med indblæsning gennem hele loftfladen. Og det har store fordele, påpeger Søren Terkildsen. Luften blæses ind langsomt og fordeles jævnt. Det sikrer en perfekt blanding af frisk og brugt luft, som man ikke opnår, når luften blæses ind ved et højere tryk fra nogle få armaturer. Samtidig er der hverken træk eller støj forbundet med denne løsning, siger han. En yderligere mærkbar gevinst ved Troldtekt ventilation er, at produktet kun bruger halvt så meget energi som andre ventilationsløsninger. Det skyldes, at ventilatorerne blæser ved et lavere tryk. Sådan fungerer ventilationsloftet Troldtekt ventilation er en systemløsning udviklet specielt til komfortventilation. Løsningen leder frisk luft ind i rummet via aktive plader, som udgør procent af loftfladen uden synlige ventilationsrør og uden træk. Pladerne giver mulighed for et stort luftskifte op til otte gange i timen med temperaturer, der er 1-8 C under rumtemperaturen. Et minimalt tryktab gennem ventilationsloftet sikrer en jævn luftfordeling. Og Troldtekt pladernes lydabsorberende egenskaber sikrer naturligvis samtidig en optimal akustik i lokalet. Troldtekt passive ventilationsplader De passive plader er tolagsplader, der består af et lag Troldtekt med et lag fuldforseglet mineraluld limet på bagsiden. De passive plader hindrer luftgennemstrømning. Troldtekt aktive ventilationsplader De aktive plader er specialproducerede, diffusions åbne træbetonplader, der er testet for luft gennem strømning. Troldtekt er indeklimamærket i bedste kategorier i Dansk Indeklima Mærkning.

10 10 ONLINE WEBSITE Tjek den gode lyd i et helt nyt design Ikke kun når det gælder produktudvalget, er Troldtekt i rivende udvikling. Et opdateret website er på vej, og det gør det nemmere at finde produkter og vejledninger samt visuel inspiration om god akustik. Den nye hjemmeside er desuden tilpasset mobile medier. Den opdaterede hjemmeside går i luften i løbet af efteråret. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig nyhedsbrevet, så du løbende bliver opdateret med seneste nyt fra Troldtekt. > Tilmeld dig på troldtekt.dk Snart kan du finde relevante referencer og den rette akustikløsning til det byggeri, du er ved at tegne uanset om du er ved skrivebordet eller på farten. Troldtekts hjemmeside får nemlig et såkaldt responsivt design, der tilpasser sig efter den enhed, som hjemmesiden vises på. I praksis betyder det, at du også vil få en optimal visning, når du besøger siden fra din tablet eller smartphone og derfor kun har en lille skærm at se på. Balance og ro i designet Også magasinet, som du læser i nu, har skiftet design, så det har samme visuelle udtryk, som den nye hjemmeside får. Rent grafisk er formålet at give både web- og magasindesign et mere tidssvarende udtryk. Den orange logofarve, som hidtil har domineret, bliver nu brugt på en mere balanceret og underspillet måde. Det tilfører ro og fremhæver billederne af de mange forskellige byggerier med Troldtekt. Som led i internationaliseringen af Troldtekt vil et mere moderne logo gradvist afløse det traditionelle. I den nye version er teksten trukket ud af selve logoformen for at gøre udtrykket mere enkelt. Nem vej til den rette løsning Hjemmesidens grafik og struktur får også en grundig opdatering for at gøre indholdet mere overskueligt. En helt ny visning af referencebilleder gør det muligt at søge og filtrere i de mange spændende referenceprojekter med Troldtekt hurtigt og overskueligt. Du kan søge på alt fra bygningstype og lofthældning til pladetype, farve og montering. MOBILVENLIG PRODUKTGENERATOR Den velkendte Troldtekt beskrivelsesgenerator bliver nu til en produktgenerator. Her kan du som hidtil sammensætte din produktkombination og hente tilhørende beskrivelsestekst i BIPS-format, autocad-tegning og monteringsvejledning. Som noget helt nyt kan du også indtaste data for et lokale og få beregnet, hvor mange Troldtekt plader du har behov for, ligesom du kan få beregnet den tilsvarende mængde anbefalet tilbehør. Rent teknisk er produktgeneratoren programmeret i HTML5-format i stedet for Flash. Derfor kan den vises og benyttes på alle mobile skærme.

11 Med forslag fra 23 lande verden over har interessen for Troldtekt Award været enorm og niveauet så højt, at juryen stiftede en specialpris og tildelte fire hædrende omtaler. Al bedømmelse er foregået uden kendskab til deltagernes identitet og nationalitet. TROLDTEKT AWARD 2012 Hos Troldtekt har vi udfordret internationale arkitekt- og designstuderende på deres talent og bedt dem om idéer, hvor vores traditionsrige akustikplade indgår på helt nye måder. Ingen begrænsninger kun fantasi og kreativitet. > Læs mere på de næste sider

12 VINDER Vinder af Troldtekt Award 2012: ACOUSTIC SYNECDOCHE TROLDTEKT AWARD 2012 DELTAGER: Matthias Kisch Arkitektskolen i København, Danmark Scan koden, og se videointerview med vinderen af Troldtekt Award, Matthias Kisch IDÉ: JURYEN SIGER: MATTHIAS KISCH SIGER: Et fleksibelt modulsystem af Troldtekt plader. For at illustrere idéens potentiale har Matthias Kisch udformet en akustisk sky-skulptur, der for eksempel kan hænge over et bord og har mulighed for integration af lys. Idéen er både sjov og enkel. Den appellerer stærkt til fantasien og vil nemt kunne sættes i produktion. Mange studerende og arkitekter har det med at glemme akustikken, fordi de er meget visuelt orienteret. Men den gode lyd er også en vigtig del af arkitekturen. Derfor har jeg valgt at give Troldtekt en mere fremtrædende plads i rummet. De mange kreative forslag i Troldtekt Award var på så højt et niveau, at dommerpanelet valgte at tildele en specialpris og give yderligere fire idéer hædrende omtale.

13 SPECIALPRIS Vinder af juryens specialpris 2012: (FABRIC)ATED JURYENS SPECIALPRIS 2012 DELTAGER: Amy Linford Newcastle University, England Scan koden, og se videointerview med vinderen af juryens specialpris, Amy Linford IDÉ: JURYEN SIGER: AMY LINFORD SIGER: En ny metode til fremstilling af Troldtekt plader. Ved at hælde flydende træbeton i en plastikpose og derefter tørre det på et specialdesignet stativ har Amy Linford skabt en række unikke akustikplader i bølgeform, der kan anvendes til både vægge og lofter. Her er der virkelig arbejdet med materialet og vist stor forståelse for stofligheden. De bølgeformede plader er alle unikke og fremhæver Troldtekts rustikke, varierede struktur. Jeg begyndte med at kigge på, hvordan Troldtekt pladerne er fremstillet. Hvilket jo er et ret usædvanligt udgangspunkt, når du som arkitekt skal arbejde med et byggemateriale. HÆDRENDE OMTALER Projekt: Shaded shelter Projekt: Edge Projekt: The Troldtekt Block Projekt: Lambda Acoustics Chair Mario de Vries, Holland Sara Lambæk, Danmark Nicole Gerland, Italien Felix Chun Lam, Canada Projektet er en midlertidig bolig for flygtninge. En bo-enhed med en enkel indretning og med lokale materialer til at dække Troldtekt pladerne. Forslaget får hædrende omtale for sin globale tankegang og idé til at hjælpe hjemløse flygtninge på en enkel måde. Et modulsystem af skarptskårne krystaller til væg og loft, der tilføjer rummet liv på en mere skulpturel måde. Projektet er flot præsenteret og arbejder på én gang med Troldtekt i forhold til akustik og det æstetiske udtryk. Projektet bygger på et lille nyt format for Troldtekt, der kan stables til vægge. Blokkene kan stables som Lego og kræver derfor ikke skruer. Blokkene kan anvendes til afskærmninger for eksempel i kontorer eller studiemiljøer. Idéen om en flytbar akustik og privathed er fin. En lounge-stol støbt i Troldtekt materialet med hynder, særlig egnet til samlingssteder, hvor der er behov for at kunne samtale uden generende støj fra omgivelserne. Et godt bud på et Troldtekt møbel, der samtidig medvirker til at løse akustiske problemer i offentlige eller andre store rum.

14 IDÉER Intet loft over kreativiteten Det kreative niveau slog benene væk under alle fem dommere i årets Troldtekt Award. Læs, hvad to af dem arkitekterne Mikkel Frost og Jens Ludloff siger om deltagernes store idérigdom. Scan koden, og se videointerview med Jens Ludloff og Mikkel Frost Hvad synes I om niveauet i konkurrencen? Mikkel Frost: Vi har modtaget 65 forslag fra hele verden. Og jeg er glad for, at vi fik så mange forskellige og kreative forslag. Man kunne godt frygte, at ud af 65 ville mange minde om hinanden, men der var rigtig stor variation. Jens Ludloff: Jeg er forbløffet over, at så mange har deltaget i konkurrencen. Ikke mindst bredden i deltagerlande var interessant der kom forslag fra så forskellige lande som Tyskland og Venezuela. I alt 23 lande var repræsenteret. Hvorfor er en konkurrence som Troldtekt Award interessant? Jens Ludloff: Formålet med konkurrencen er at få nye idéer til, hvordan materialet Troldtekt kan bruges og bringe det ind i en kontekst, som aldrig har været tænkt på før. Mikkel Frost: Arkitekter har det med at bruge kendte materialer på samme måde hver gang. Du sætter Troldtekt i loftet og det er så dét! Men de studerende ser materialet med friske øjne og kan se gennem fordomme om, hvad materialet kan og bør bruges til. DOMMERNE Troldtekt Award 2012 Mikkel Frost arkitekt MAA, medstifter og partner i CEBRA A/S Jens Ludloff arkitekt, medstifter og partner i ludloff+ludloff, Berlin Helene Høyer Mikkelsen arkitekt MAA og arkitekturfotograf Niels Kappel produktudvikler i Troldtekt A/S Peer Leth adm. direktør i Troldtekt A/S > Se alle de spændende konkurrenceforslag på troldtekt.com/award

15 15 KORT OG GODT Kort og godt om Troldtekt Gratis seminar: Regn med den gode lyd 72 akustik-fagmænd klar med gode råd Følg med i Verdens Bedste Nyheder Arkitekter er ofte nøglen til god akustik. Derfor tilbyder Troldtekt gratis akustikseminarer til tegnestuer over hele landet. Seminaret, der kan foregå i jeres virksomhed, klæder dig og din kolleger på med relevant viden om akustik. I løbet af få timer får I indblik i byggematerialers betydning for lyden og konkrete redskaber til at beregne akustik, mens projektet er på tegnebrættet. Seminarerne findes i to versioner: Den store udgave for mindst 15 personer veksler mellem oplæg fra fagfolk og konkrete øvelser. På mini-seminaret, som er målrettet en mindre gruppe, giver Troldtekt en introduktion til akustik samt til Troldtekts akustikberegner. > Kontakt salgschef Bo Pedersen på for mere information I juni certificerede Troldtekt det første hold akustik-fagmænd. I alt kan 72 tømrere landet over nu markedsføre sig som Troldtekt akustik-fagmand efter at have gennemført kurser i akustiske begreber og beregninger samt korrekt montering af produkter fra Troldtekt. Formålet med konceptet er at give mindre tømrervirksomheder gode råd om lydkomfort med i værktøjskassen, når de rådgiver deres kunder. > Læs mere, og find den lokale Troldtekt akustik-fagmand på troldtekt.dk/fagmand I Congo sikrer en minerydningsmaskine, at bønder kan dyrke jorden uden livet som indsats. I Honduras advarer en satellitradio forud for orkaner eller oversvømmelser. Og verden over har to milliarder mennesker siden 1990 fået adgang til rent vand. Kampagnen Verdens Bedste Nyheder udbreder viden om de konkrete resultater af udviklingshjælp med udgangspunkt i FN s 2015-mål. Og der er heldigvis mange fremskridt at berette om. Troldtekt vil gerne bidrage til at udbrede Verdens Bedste Nyheder. > Besøg verdensbedstenyheder.dk Troldtekt lægger lærred til kunsten På Balleskolen i Silkeborg står billedkunstlærer Malene H. Haugaard, sammen med elever fra skolen, bag en udstilling, hvor Troldtekt indgår i et af værkerne. Temaet for udstillingen er glæde og livsduelighed i en tid præget af måltyranni. Et af værkerne et stort vægrelief malet på Troldtekt forestiller det onde Målemonster, hvis yndlingsbeskæftigelse er at måle børn på alle leder og kanter. Jeg er meget fascineret af den grove struktur i materialet Troldtekt og de kontraster, der kan opnås ved at spartle dele af pladen og bagefter bearbejde den med højglansmaling. Det giver en næsten porcelænsagtig overflade, fortæller Malene H. Haugaard, der har benyttet Troldtekt til kunst i godt ti år.

16 HISTORIEN OM TROLDTEKT Produktudvikling på hjemmemarkedet og gang i eksporten KAPITEL 11: Årtusindskiftet markerer begyndelsen på en tid med eksportvækst, navne skift, nye produkter og systematiseret arbejde med samfundsansvar. Velkommen til sidste kapitel af historien om Troldtekt A/S. Arkitekturen i det nye årtusinde henter inspiration i minimalismen med sine rene linjer, store åbne rum og materialer som glas, beton og klinker. Det giver akustiske udfordringer, som Troldtekt produkterne i stigende grad afhjælper ikke bare i Danmark, men i Nord- og Vesteuropa og sågar helt andre verdensdele. Virksomheden oplever vækst, og det giver plads til strategisk produktudvikling. Flere gode egenskaber I 2002 lancerer daværende A/S L. Hammerich & Co en række spændende specialprodukter, der er udviklet i samarbejde med fagfolk inden for design og arkitektur. Produkterne har til formål at tilføre pladerne endnu flere gode egenskaber såsom integreret belysning, indbyggede, skjulte højttalere og dekoration. I 2006 kommer nuværende direktør Peer Leth til, og virksomheden skifter navn til L. Hammerich A/S. Troldtekt tager ansvar I anledning af 75-års-jubilæet for produktet Troldtekt skifter L. Hammerich A/S i 2010 navn til Troldtekt A/S. Samme år anerkendes Troldtekt som frontløber på miljøområdet. Virksomheden får Byggeriets Miljøpris for sine PEFC-mærkede akustikplader, der bidrager til et bæredygtigt miljø hele vejen fra råvare til bortskaffelse. Desuden tilslutter Troldtekt sig FN s forum for samfundsansvar, Global Compact, og udgiver sin første CSR-rapport, der indvarsler et stadigt mere strategisk arbejde med samfundsansvar. Endelig lanceres en Troldtekt Award, som tilfalder den arkitekteller designstuderende, der bedst formår at bruge Troldtekt på en anderledes og innovativ måde. Prisen er her i 2012 uddelt for anden gang. Ny udvikling online I de senere år er de nye produkter suppleret af en moderne online-platform, hvor private og fagfolk kan hente inspiration og sammensætte de helt rette akustikløsninger med Troldtekt. Det er en udvikling, der fortsætter, og i efteråret 2012 relancerer Troldtekt hjemmesiden med et nyt og mobilvenligt design er også året, hvor Troldtekt, afledt af et stadigt større internationalt fokus, lancerer en moderniseret udgave af det velkendte orange Troldtekt logo. Troldtekt akustikløsninger til lofter og vægge er blandt de førende produkter til at sikre god akustik, effektiv brandsikring og sundt indeklima. Troldtekt træbeton er et 100 procent naturprodukt, som siden 1935 er blevet produceret i det vestlige Jylland af Troldtekt A/S.

Troldtekt. God akustik Helt naturligt

Troldtekt. God akustik Helt naturligt Troldtekt God akustik Helt naturligt GYMNASTIKSAL I THORSHAVN I sammenhæng med Thorshavn stadion er bygget en rummelig og farverig gymnastiksal, tegnet af BBP Arkitekter A/S. Loftbeklædningen i Troldtekt

Læs mere

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation

Troldtekt A/S. Virksomhedspræsentation Troldtekt A/S Virksomhedspræsentation Erfaringer, udfordringer og forretningsmuligheder v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Troldtekt A/S

Læs mere

Troldtekt ventilation. Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer

Troldtekt ventilation. Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer Troldtekt ventilation Energieffektiv løsning, som giver frisk luft uden træk, støj og synlige installationer Ventilation skjult i akustikloftet Troldtekt ventilation giver frisk luft uden træk, støj og

Læs mere

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014

Styrk din forretning med digitalisering. Industriens Hus, 3. april 2014 Styrk din forretning med digitalisering Industriens Hus, 3. april 2014 Digitale løsninger som en central del af forretningsmodellen v. adm. direktør Peer Leth og marketing- og kommunikationschef Tina Snedker

Læs mere

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014

Troldtekt A/S. Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Troldtekt A/S Bæredygtigt byggeri og DGNB, Aalborg 08.12.2014 Fra bøvl til forretningsmulighed v. marketing- og kommunikationschef Tina Snedker Kristensen Troldtekt A/S Stiftet som handelsselskab i Århus

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

Byggeriets Evaluerings Center

Byggeriets Evaluerings Center Byggeriets Evaluerings Center Simon Mortensen Temamøde Vand i byer den 26. maj 2010, Bygholm Horsens www.byggeevaluering.dk Byggeriets Evaluerings Center Erhvervsdrivende fond Stiftet i 2002 af den danske

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri

Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Krav til vinduer, glas og facader i fremtidens bæredygtige byggeri Nationale og internationale standarder og trends Dokumentation af bæredygtighed TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER BYGGECENTRUM, D. 11/11-2013

Læs mere

Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning?

Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning? Troldtekt A/S v/adm. direktør Peer Leth CSR Bøvl eller god forretning? Tidslinje Første specialforretning i bygningsartikler åbner i Aarhus. 1935 Akustikløsninger med integreret lys, lyd, ventilation og

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt ventilation. Frisk luft uden træk

Produktinformation. Troldtekt ventilation. Frisk luft uden træk Produktinformation Troldtekt ventilation Troldtekt Frisk luft uden træk ventilation Troldtekt ventilation Troldtekt med ventilation er en lille revolution. Systemløsningen er udviklet til komfortventilation

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper.

Troldtektmagasinet. Hos Troldtekt er det hele sat i system via en tilslutning til FN s Global Compact, der bygger på 10 samfundsansvarlige principper. Nr. 9 April 2011 Troldtektmagasinet Arkitektur med indbygget ansvar TEMA: Samfundsansvar er på fremmarch, og god arkitektur anno 2011 kombinerer æstetik med etik. Bæredygtige materialer, tjek på leverandører,

Læs mere

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014

DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI. Konference om bæredygtigt byggeri Aalborg 8. Dec 2014 DGNB CERTIFICERING BÆREDYGTIGT BYGGERI Alte BÆREDYGTIGHED I RAMBØLL BYGGERI BÆREDYGTIGHEDS TEAM Certificeringsopgaver Skræddersyet strategier Bygherrerådgivning Dokumentationspakker for materiale producenter

Læs mere

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK

VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK VALG AF CERTIFICERINGSORDNING I DK HARPA BIRGISDOTTIR 2009 Vi har brug for en certificeringsordning for bæredygtigt byggeri Samme forståelse af begreber mv. Erfaringer med at emnet forsvandt i projektforløbet

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG

HBC TRÆBETONPLADER VORES VERDEN VELKOMMEN TIL HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG HBC TRÆBETONPLADER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC TRÆBETON - ET SIKKERT MATERIALEVALG > HBC TRÆBETONPLADER PRODUKTBESKRIVELSE HBC s træbetonløsninger har gennem mere end 20 år på det danske marked dokumenteret

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Lad fantasien slå gnister. ROCKPANEL Brilliant

Lad fantasien slå gnister. ROCKPANEL Brilliant Lad fantasien slå gnister ROCKPANEL Brilliant Kreativitet kræver inspiration Forvandling fra vision til design Hver bygning har sin egen historie. Med ROCKPANEL facadebeklædning kan du give din bygning

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

lindab ventilation ehybrid

lindab ventilation ehybrid lindab ventilation ehybrid Design en bæredygtig fremtid Hvorfor bruger vi værdifuld energi, når det egentlig ikke er nødvendigt? Alle ved, at et øget energiforbrug påvirker vores miljø og er en af de faktorer,

Læs mere

Get Up, Green Up COWI

Get Up, Green Up COWI Get Up, Green Up COWI Hvorfor DK-GBC og DGNB? Mette Qvist, Green Building Council Denmark Byggeri og miljø Byggesektoren er vigtig for miljø og ressourcer 42% energiforbrug i Europa 35% drivhusgas i

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

Fremtidens skole. Vinderne

Fremtidens skole. Vinderne Fremtidens skole Vinderne Dommerne har lagt vægt på, at jeres bud på fremtidens skole er originalt, og at I kan vise, at I har tænkt over, hvordan undervisningen i skolen foregår i fremtiden. Dommerne

Læs mere

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC)

DGNB. Agenda 1/27/2017. Bæredygtigheds-certificering. 6. December Bæredygtighed i byggeriet. Green Building Council Denmark (DK-GBC) ½ DGNB Bæredygtigheds-certificering Thomas Fænø Mondrup Teknisk rådgiver, DK-GBC 6. December 2016 Agenda Bæredygtighed i byggeriet Green Building Council Denmark (DK-GBC) DGNB-bæredygtighedscertificering

Læs mere

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang

DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri. sådan kommer du godt i gang DGNB når bygherren kræver certificering af sit bæredygtige byggeri sådan kommer du godt i gang FÅ DE BEDSTE RESULTATER TIL TIDEN Har du lyst til at: At forbedre dine faglige kompetencer? Mindske fejl og

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE. Troldtekt. højttalere. Indbygget vellyd

PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE. Troldtekt. højttalere. Indbygget vellyd PRODUKTINFORMATION TROLDTEKT HØJTTALERE Troldtekt Indbygget vellyd højttalere Troldtekt højttalere indbygget vellyd Troldtekt højttalere er indbyggede og skjulte i Troldtekt loftet. Ingen synlige kabinethøjttalere

Læs mere

NSF. - innovation og koncepter

NSF. - innovation og koncepter NSF - innovation og koncepter NSF s baggrund Hvad kan NSF tilbyde sine kunder NSF (Nordisk Skoletavle Fabrik A/S) har gennem mere end 60 år produceret og markedsført en stor palette af produkter og koncepter

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter

Genanvendelsesordning. - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Genanvendelsesordning - Spar ressourcer med genanvendelsesordningen for ROCKWOOL og ROCKFON produkter Spar ressourcer med ROCKWOOL og ROCKFONs genanvendelsesordning Affald fra bygge-og anlægssektoren udgør

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

PensionDanmark Ejendomme

PensionDanmark Ejendomme PensionDanmark Ejendomme Investor som driver på bæredygtigt byggeri 6. september 2016 Oversigt Samlet porteføljeværdi på ca. 14 mia. OVERSIGT 1 2 3 4 Erhverv Retail Boliger OPP Retail 16,6% SEGMENTER Hoteller

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i en ny tilbygning på Brønshøj skole, hvor den rådgivende ingeniør fra Orbicon har anbefalet strålevarme ikke

Læs mere

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten

Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Sådan kan arkitekten arbejde for materialeproducenten Digitale muligheder, effektive arbejdsgange og lovkrav - der er mange grunde til, at arkitekter og ingeniører ændrer arbejdsmetoder. Hvad betyder det

Læs mere

Tænk grønt det betaler sig

Tænk grønt det betaler sig Tænk grønt det betaler sig I årtier er bygninger blevet opvarmet og ventileret uden hensyntagen til energiforbrug og CO2-udledning. I dag står verden over for klimaudfordringer, som gør, at måden, hvorpå

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Produktinformation. Troldtekt belysning. Godt lys helt enkelt

Produktinformation. Troldtekt belysning. Godt lys helt enkelt Produktinformation Troldtekt belysning Troldtekt Godt lys helt enkelt belysning Troldtekt belysning Godt lys helt enkelt Troldtekt belysning er en belysnings serie med indbygningsarmaturer specielt designet

Læs mere

Totaløkonomi og certificeringsordninger

Totaløkonomi og certificeringsordninger Totaløkonomi og certificeringsordninger Kim Haugbølle Aalborg Universitet InnoBYG, AAU-CPH, 30. januar 2013 khh@sbi.aau.dk Disposition Introduktion Principper Certificeringsordninger DGNB Opsamling 2 Introduktion

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2012 CSR-rapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Cradle to Cradle er et opgør med brug og smid væk -kulturen; et bæredygtigt inno

Læs mere

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge

Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Byggeloven overholdes ikke med store konsekvenser til følge Hverken byggelovens eller kommunernes egne krav til bæredygtighed i byggeriet følges. Gjorde de det, ville det ikke blot revolutionere byggebranchen,

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET.

OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET. OM OTTE UGER KAN DINE ELEVER IGEN TRÆKKE VEJRET. GLEM ALT DET, DU VED OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem, der har den opfatning, at flytbare skoler skal være kedelige, små og ubehagelige barakker?

Læs mere

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter

Lavtryksventilation. Om lavtryksventilation. Resultater. Tekniske løsninger. Elever laver færre fejl. Kontakter Om lavtryksventilation Resultater Tekniske løsninger Elever laver færre fejl Kontakter 56 % af de danske skoler har et dårligt indeklima på grund af alt for højt CO 2 -indhold i luften. Det skyldes ingen

Læs mere

Troldtekt i det DGNB - certificerede byggeri. Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger

Troldtekt i det DGNB - certificerede byggeri. Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger Troldtekt i det DGNB - certificerede byggeri Sådan bidrager Troldtekt til certificering af bæredygtige bygninger Bæredygtigt byggeri på formel En DGNB-certificering dokumenterer bredt, hvor bæredygtig

Læs mere

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad

Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Ressourcebevidst byggeri i Ørestad Arbejdsgruppen vedr. miljø: Klaus Hansen, By og Byg Morten Elle, BYG?DTU Sergio Fox, Energistyrelsen Tove Lading, Lading arkitekter + konsulenter A/S DE FIRE HOVED- PROBLEMSTILLINGER

Læs mere

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark

Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S. Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Nikolaj Hertel Adm. dir. NCC Property Development A/S Formand for bestyrelsen i Green Building Council Denmark Opsummering Certificerede bygninger opnår højere leje Certificerede bygninger har højere udlejningsgrad

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler

Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Brug og bevar Bæredygtige grunde til at vælge træmøbler Ting, der holder længe, giver langt mindre miljøbelastning end ting, der kræver løbende udskiftning. Og de giver som regel større brugsglæde og mere

Læs mere

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug

Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Udvikling af mekanisk ventilation med lavt elforbrug Søren Terkildsen Sektion for bygningsfysik og installationer Alectia seminar 20 September 2012. Introduktion 3 årigt Ph.d studie på DTU byg. Ny type

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

konkurrenceoplæg / hvad er fsc? / praktisk info

konkurrenceoplæg / hvad er fsc? / praktisk info Vinderproduktet fra FSC Design Award 2007 - bænken DIAMond - designet under kategorien møbler til udendørs brug. konkurrenceoplæg wood is good - umt og fsc design award 2008 Skaber dine designs andet end

Læs mere

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL

FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL FM S BIDRAG TIL EN BÆREDYGTIG SAMFUNDSOMSTILLING CERTIFICERING SOM METODE V. KIRSTEN RAMSKOV GALAMBA, RAMBØLL BÆREDYGTIGHED PÅ DAGSORDENEN 1987 1992 Agenda 21 2000- tallet Klima og CO2 Det gode liv / sustainia

Læs mere

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab

Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Executive management-uddannelse i forretningsudvikling og innovation - Vil du være med? Et samarbejde mellem Dansk Mode & Textil og Strategy Lab Dansk Mode & Textil og Strategy Lab præsenterer en skræddersyet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet

Bæredygtighed og vækst baseret på Vugge til Vugge konceptet Jasper Steinhausen Sustainable Business Developer Cradle to Cradle Certified Consultant COWI A/S Parallelvej 2 DK-2800 Lyngby Telefon 4597 2211 Direkte 4597 1812 Mobil 2135 1029 E-mail jase@cowi.dk http://www.cowi.dk

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer!

MAGASINET. Blum og Balle DESIGNDUOEN NYHED BELYSNING. Tema BESØG INVENTARLAND Kom ind og hent inspiration og få ideer fra de mange miljøer! Design & Indretning Til kontorer Magasin 01/06 MAGASINET INDRETNING Spændende nyheder til kontorindretning fra designerne Busk og Hertzog FÅ BESØG AF VORES KONSULENTER vi indretter dig bedre! BELYSNING

Læs mere

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata?

Hvilke overvejelser bør materialeproducenten gøre om produktdata? Data på BIM-objekter Data bliver en stadig vigtigere del af BIM-objekter. I dag har data lige så stor og i flere tilfælde større betydning end 3D-geometrien på BIM-objektet. Hvilke overvejelser bør materialeproducenten

Læs mere

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012

Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility. Rapport om samfundsansvar til FN 2012 Troldtekt A/S Corporate Social Responsibility Rapport om samfundsansvar til FN 2012 CSR-rapport 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Cradle to Cradle er et opgør med brug og smid væk -kulturen; et bæredygtigt inno

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Sådan rengøres skydebaner

Sådan rengøres skydebaner Sådan rengøres skydebaner De Danske Skytteforeninger Vingstedvej 27 7182 Bredsten 1 Fokus på rengøring i ny pjece De Danske Skytteforeninger udgiver med denne skrivelse en pjece om, hvordan man rengør

Læs mere

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012

Troldtektmagasinet. Skab rum til bedre læring. Nr. 11 Februar 2012 Nr. 11 Februar 2012 Troldtektmagasinet Skab rum til bedre læring TEMA: Gode fysiske rammer om børn og unges uddannelse er en investering i fremtidens Danmark. Mange skoler står over for byggeprojekter,

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Teknologiudviklingsprogram under megasatsningen energi og miljø Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 28 Teknologiudviklingsprogrammet

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication

Totalløsning til videokonferencer og præsentationer. Visual & Unified Communication Totalløsning til videokonferencer og præsentationer Visual & Unified Communication Idéer kommer hurtigere rundt end mennesker Effektiv kommunikation er altafgørende for at drive en produktiv og bæredygtig

Læs mere

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014

Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! Velkommen som BasisPartner 2014 Velkommen som BasisPartner 2014 Flere gæster, tak! Sammen er vi både attraktive og stærke! BasisPartner 2014 BasisPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som BasisPartner

Læs mere

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus

Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Gladsaxe Company House Danmarks første DGNB-guldcertificerede kontorhus Byggesocietetets Sundhedsudvalg, 26.08.15 Vibeke Grupe Larsen Områdechef Bæredygtighed, NCC Construction 8/27/2015 NCC Construction,

Læs mere

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning

Energiforbrug og klimaforandringer. Lærervejledning Energiforbrug og klimaforandringer Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 3. klasse til 6. klasse. Pris: Besøget er gratis for folkeskoler

Læs mere

Bæredygtighed Viden til tiden

Bæredygtighed Viden til tiden Bæredygtighed Viden til tiden Det bæredygtige byggeri Uanset hvilket abstraktionsniveau man fokuserer på, så kommer vi ikke uden om bæredygtighed. Hensynet til Moder Jord, til menneskene omkring os, til

Læs mere

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech

Hver femte virksomhed kan levere Cleantech 28. oktober 2010 Hver femte virksomhed kan levere Cleantech Cleantech. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland leverer Cleantechprodukter og - løsninger i form af for eksempel energi fra vedvarende

Læs mere

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER

DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER DEN GRAFISKE BRANCHE VISER, AT DER ER MILJØ I TRYKSAGEN DIRECT MAIL FÅR B2B-MODTAGERE TIL AT ÆNDRE HOLDNINGER Før du fælder dom over tryksagen. Det var overskriften på en flot direct mail, Den Grafiske

Læs mere

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3

Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Side 1/16 Indhold Introduktion... 3 Opsummering af hovedpointer... 3 Kort om metoden... 3 Analysens resultater... 4 1. CSR i virksomheden... 4 Erfaring med CSR... 4 Forankring i organisationen... 4 Betydning

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering på Margrethe Reedtz Skolen 2014 Afviklet på Margrethe Reedtz Skolen i marts 2014 Spørgsmål af Anette Næsted Nielsen og Morten Mosgaard Tekst og grafik af Morten Mosgaard Ryde

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

EFTERÅR 2014. Nyheder og Inspiration. Westpack. www.westpack.dk. when packaging matters. Derfor skal du vælge Westpack

EFTERÅR 2014. Nyheder og Inspiration. Westpack. www.westpack.dk. when packaging matters. Derfor skal du vælge Westpack Westpack when packaging matters Kun 80 kr. i fragt og fragtfri levering ved bestilling over 3.000 kr. Ordrer afsendes inden for 24 timer (hverdage) Stort udvalg og mere end 60 års erfaring EFTERÅR 2014

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Buddingevej Et DGNB Byggeri

Buddingevej Et DGNB Byggeri Buddingevej 272 - Et DGNB Byggeri Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed DGNB Auditor og BREEAM Assessor Ansvarlig for DGNB certificering af Buddingevej 272

Læs mere

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3.

Trojka-katalog AFSÆTNING VIRKSOMHEDS ØKONOMI SAMFUNDSFAG. Gads Forlag NIVEAU C 1. UDGAVE NIVEAU A 3. UDGAVE BIND 2 NIVEAU B 3. Hans Henrik Jakobsen Jørgen Sauer SAMFUNDSFAG BIND 2 NIVEAU B Trojka-katalog 2015 Helle Borup Jakobsen Mette Bregendahl Kristensen Peter Manniche Riber ERHVERVS 1 Gads Forlag Nye udgivelser fra Trojka

Læs mere

BYGHERREFORENINGEN VIEGAND MAAGØE INNOBYG

BYGHERREFORENINGEN VIEGAND MAAGØE INNOBYG Hvidbog om bæredygtighed i byggeriet Spørgeundersøgelse blandt entreprenører, producenter og leverandører g g g leverandører er i arbejdet med bæredygtighed i relation til byggeriet i Danmark. Antal respondenter

Læs mere

Edo-design for the construktion industry

Edo-design for the construktion industry Edo-design for the construktion industry En offentlig bygherres krav om bæredygtighedscertificering Kontorchef Niels Sloth 2 Overskrifter Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion

Læs mere

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems

Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems Ecophons akustikløsninger som en del af Green Building Certification Systems - vores bidrag til HQE s certificeringssystem - Hvad er Green Building Certification Systems? Bygninger står for op til 40 %

Læs mere