Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S"

Transkript

1 Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S

2 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne for 4 Rotarydistrikter i Danmark. De 4 ud af de 5 Rotary-distrikter, der dækker Danmark (1440, 1450, 1470 og 1480), er sammen om en 3-delt PR-kampagne, der skal styrke Rotarys brand både nationalt, regionalt/distrikter samt lokalt på klubniveau. Det betyder, at den stadig aktuelle og sunde historie om Rotary skal genfortælles og virkeliggøres, så Rotary kan tiltrække flere medlemmer, der agerer efter devisen; leaders by mind not by title, og ved fælles indsats praktisere Rotary Internationals kommunikative afsæt til markedet: Join leaders, Exchange ideas, Take action. Med de rigtige strategier og indsatser vil Rotary øge kendskabet til organisationen hos den brede befolkning generelt, men også definerede målgrupper, og skabe en langt større interesse for at blive medlem i Rotary. Overordnet vil Rotary øge fokus omkring sig selv som: en verdensomspændende organisation, der står bag velgørende aktiviteter, både på globalt, nationalt og lokalt plan et effektivt forretningsnetværk, hvor dygtige og stærke ledere fra alle brancher mødes og hjælper hinanden med at skabe forretning 2. Målgruppe Rotary ønsker fremover at skabe større diversitet blandt sine medlemmer, både med hensyn til profil, alder og køn. Derfor vil den primære målgruppe for kampagnen være: Ledere i alderen (30-55 år) med en opmærksomhed rettet mod målgrupper, der historisk er faldet uden for den traditionelle Rotary målgruppe (kvinder og ledertyper uden traditionelt business look) 3. Udfordring Rotary i dag står over for den udfordring, at der blandt målgrupperne er et meget lavt kendskab til Rotary, som en unik organisation, hvor medlemmerne både er involveret i meningsfuldt velgørende arbejde og samtidig, både bidrager og drager fordel af et effektivt forretningsnetværk. Dette har resulteret i, at det er vanskeligt at tiltrække nye medlemmer generelt samt skabe den ønskede diversitet blandt medlemsskaren. Derfor 2

3 vil vores kampagne skabe den nødvendige involvering og aktivering blandt de eksisterende medlemmer samt potentielle nye medlemmer, for at de sammen kan bringe Rotary ind i en ny æra. Derfor vil vi i kampagnen her foreslå aktiviteter der i særlig grad involverer klubber og deres lokalmiljø, men også samarbejdet mellem distrikter og klubber bliver prioriteret væsentligt. Der bliver udviklet genanvendelige kommunikationsværkstøjskasser til klubniveau, distriktsniveau samt landsniveau. 4. Mål Med udgangspunkt i denne udfordring mener Access PR, at PR-aktiviteterne skal tage udgangspunkt i følgende målsætninger: Skabe forståelse og accept af Rotary som en unik organisation, der både tilbyder sine medlemmer involvering i meningsfuldt velgørende arbejde, og samtidig får adgang til et effektivt forretningsnetværk. Skabe forståelse og kendskab til de konkrete velgørende projekter, som Rotary er involveret i på globalt-, nationalt-, regionalt- og klubniveau. Skabe kendskab til og accept af de specifikke forretningsmæssige fordele man kan opnå ved at være medlem af Rotary. 5. Budskaber Valget af centrale budskaber i kampagnen, skal være med til at sikre at Rotary bliver kendt for deres kerneværdier og sikre at alle PR-aktiviteter er med til at fortælle den overordnede Rotary historie samt de personlige unikke historier om Rotary: Med 1,2 mio. medlemmer er Rotary verdens største netværk for ledere og selvstændige Rotarys styrke! de ca. 30 medlemmer i klubben er en del af de ca medlemmer i distriktet, der er en del af de ca medlemmer på landsplan de kan i fællesskab rejse kræfter til at gøre en forskel, der hvor de i fællesskab beslutter sig for at for at for at indsatsen skal ligge. De kan endvidere mobilisere en del af de 1,2 millioner medlemmer på verdensplan. Dette bliver en visualisering af Join leaders Exchange ideas Take action. Altruisme er et fundament for Rotarys virke, og organisationens motto er Service 3

4 above self Rotary er en unik organisation hvor medlemmerne på samme tid er involveret i velgørende arbejde og i forretningsskabende aktiviteter Rotary er et netværk for både mænd og kvinder, der ønsker at styrke deres karriere og/eller forretning, og samtidig ønsker at gøre en forskel i det samfund, de er en del af 6. PR-aktiviteter I det følgende er PR-aktiviteter delt op på nationalt-, regionalt og klub niveau. Samtidig er der et forslag til udnyttelse af de medier, som Access PR anbefaler bliver udnyttet på de tre niveauer. National PR PR-aktiviteterne på nationalt niveau skal være med til at skabe generelt kendskab til Rotary som organisation. Forslag til konkrete PR-aktiviteter på nationalt niveau: o Kick-off workshop: Der gennemføres en workshop, hvor alle de planlagte PR-aktiviteter diskuteres og justeres. I forbindelse med workshoppen er det vigtigt, at der internt i Rotary identificeres én kampagneansvarlig for hvert distrikt samt en overordnet kampagneansvarlig (en slags styregruppe). Det vil være naturligt, at distriktets kampagneansvarlige er en fra distriktets PR udvalg og Guvernøren selv, der kan deltage i workshops, månedlige statusmøder (se punkt 10) og være i løbende dialog med Access PR Pris:

5 o Profilering af velgørende projekter som Rotary er involveret i, primært på nationalt niveau, og herefter kan internationale projekter som ex: End Polio Now være med til at synliggøre råstyrken af Rotarys 1,2 millioner store netværk på internationalt niveau. o Profilering og genfortælling af Rotarys historie og kerneværdier specielt fokus på Rotarys fødselsdag d. 23. februar Pris for placering af én Rotary case i ét relevant medie: DKK o Placering af debatindlæg/kronikker i landsdækkende aviser, hvor fremtrædende medlemmer af Rotary i Danmark skaber og involverer sig i debatter inden for emner med relevans for organisationen Pris for at udarbejde debatindlæg inklusiv research, interview, og koordinering: DKK o Udsendelse af pressemeddelelser i forbindelse med større nyheder fra Rotary Pris for en pressemeddelelse inklusiv interview, skrivning, distribuering til medieliste og opfølgning: DKK o Medietræning af en landsdækkende talsperson For eksempel Rotary Danmarks formand o Organisering af one-on-one interviews ml. fremtrædende medlemmer af Rotary og landsdækkende medier, hvor målet er at få skabt opmærksomhed omkring Rotarys værdier, formål, mærkesager mv. Pris for organisering af et one-on-one interview inklusiv koordinering med medie og Rotary talsperson: DKK Medier o Landsdækkende medier Landsdækkende dagblade Landsdækkende radio/tv Landsdækkende onlinemedier (budget for udarbejdelse af landsdækkende medieliste: DKK 3000) Distrikt PR 5

6 PR-aktiviteterne på distrikt niveau skal sikre Rotary relevant omtale i de forskellige distrikter. Det betyder, at der inden for de enkelte distrikter kan identificeres specifikke interesse-/fokusområder af social-, miljø- eller erhvervsmæssig karakter. F.eks. kan det være, at man i ét distrikt vælger at fokusere på og gøre en indsats for adfærdsvanskelige børn, men man i et andet distrikt lægger vægten på ledighed ved at hjælpe distriktets iværksættere, mens man i en tredje vælger at støtte et humanitært projekt i Afrika eller et andet land. Forslag til konkrete PR-aktiviteter på distriktsniveau for 4 distrikter: o 4 workshops: Med henblik på at identificere fremadrettede indsatsområder i distrikterne foreslår Access PR, at der afholdes en workshop i hvert af de deltagende distrikter, hvor repræsentanter fra de enkelte distrikter samles og diskuterer, hvilke interesse-/fokusområder, der kan være relevante at arbejde med i de forskellige distrikter inden for det næste kalenderår. Access PR kan tilbyde at stå for at facilitere disse workshop. Deltagerne i workshoppen bør inkludere ledelsen og PRudvalget i hvert distrikt. Acces PR vil på baggrund af denne workshop udarbejde PR-planer for de enkelte distrikter, som de enkelte distrikter kan udnytte til at skabe maksimal opmærksomhed omkring deres interesse-/fokusområde i medierne. Pris pr workshop: DKK o Medietræning: Access PR foreslår ydermere, at udvalgte talspersoner fra distrikterne inviteres til et 1-dags kursus i medietræning. Formålet er at klæde Rotarys talspersoner på til at præsentere organisationens og distrikternes budskaber mest effektivt i forbindelse med interviews. Budget workshop o Design og planlægning af workshop: DKK o Afholdelse af 1/2 dags workshop: DKK o Rapportering og anbefalinger: DKK o I alt: DKK

7 Budget medietræning o Design og planlægning af medietræning: DKK o Afholdelse af 1-dags medietræning inklusiv maks. 4 personer: o I alt: DKK Et yderligere forslag er, at distrikterne går sammen om en kampagne/konkurrence, der både kan resultere i omtale på klub, distrikt og nationalt niveau. Det kunne f.eks. være en kampagne, der fokuserede på iværksættere: Forslag til Rotary iværksætter kampagne: o Hver klub indstiller en lokal iværksætter, der dyster om at blive årets Rotary-iværksætter. o Klubberne finder deres kandidater via annoncer/omtale af konkurrencen i de lokale ugeaviser og via netværk/linkedin/facebook (uddybet under nedenstående afsnit om sociale medier) o Klubberne kan evt. invitere aspiranterne til at komme og præsentere deres virksomhed/idé på klubmøderne o Efterfølgende stemmer medlemmerne i de enkelte klubber om, hvem der skal være deres kandidat til årets Rotary-iværksætter o De udvalgte iværksættere fra hver klub får hver især mulighed for at præsentere deres idé for et panel af udvalgte Rotarymedlemmer fra hver distrikt og der kåres en vinder fra hvert distrikt. o Præsentationerne kan optages på video og herefter deles på Rotarys hjemmeside og sociale medier o Vinderne fra hvert distrikt går videre til den endelige konkurrence, hvor de præsenterer deres virksomhed/idé for et nationalt Rotarypanel (f.eks. bestående af guvernørerne) 7

8 Estimeret budget o Idé-/konceptudvikling: DKK o Udformning af pressemeddelelser, medieliste og distribuering til lokale, regionale og nationale medier: DKK o Udarbejdelse og eksekvering af plan for sociale medier: DKK o Udarbejdelse/redigering af videoindhold til hjemmeside og sociale medier: DKK o Organisering af interviews med medier: DKK o Koordinering og projektstyring: DKK Budget i alt ca.: DKK Medier o Regionale medier Regionale dagblade Regionale TV-stationer Regionale radiostationer (budget for udarbejdelse af regional medieliste: DKK 3000) Klub PR PR-aktiviteterne på klubniveau skal være med til at skabe synlighed omkring de aktiviteter, som de lokale Rotary-klubber konkret er involveret i. Det kan både være omtale af de velgørende projekter, som de enkelte klubber er involveret i på lokalt, nationalt og globalt plan. Samtidig er det vigtigt, at der også bliver skabt opmærksomhed omkring, hvordan Rotary er medvirkende til at udvikle og styrke sine medlemmer på det erhvervs- og karrieremæssige plan. Forslag til PR-aktiviteter på lokalt niveau: 8

9 o Organisering af interview ml. talspersoner fra de lokale Rotary-klubber og udvalgte lokale medier, hvor målet er at få skabt fokus på den lokale Rotary-klub og dens medlemmer, særlige kendetegn mv. Der tages hensyn til repræsentation i alle 4 distrikter. Pris for organisering af et one-on-one interview inklusiv koordinering med medie og Rotary-talsperson: DKK o Placering af indlæg/kommentarer/synspunkter i lokale medier i forbindelse med debatter om det lokale erhvervs-/kulturliv Pris for et debatindlæg inklusiv research, interview, skrivning og koordinering: DKK o Invitation af journalister til klubarrangementer i forbindelse med gæstetalere mv. Pris for invitation af journalist/medie og koordinering: DKK o Invitation af medier til lokale velgørenhedsarrangementer arrangeret af klubberne Pris for invitation af journalister/medier og koordinering: DKK o Åbent-hus arrangement søndag d. 23. februar: Access PR anbefaler, at udvalgte Rotary-klubber i Danmark inviterer lokale medier og borgere inden for i klubberne på Rotarys fødselsdag. De lokale klubber skal bruge dagen til at vise de besøgende, hvad Rotary står for og hvilken funktion og fordele de har for medlemmerne og lokalsamfundet. Invitationen til Åbent-hus arrangementet kan ske via de lokale medier samt Facebook og LinkedIn. Access PR står for at udarbejde en invitation, der kan bruges af de enkelte klubber, når de skal invitere de lokale medier. Access PR sørger også for at udarbejde og distribuere en invitation på de sociale medier. Vi udarbejder en skabelon til invitation i hardcopy som de enkelte PR ansvarlige og medlemsansvarlige kan anvende til fysisk uddeling og evt. en annonce i lokal avisen med invitation til Åbent-hus arrangement. 9

10 Access PR vil udarbejde et faktablad til online distribution til klubber der kort beskriver Rotary kerneværdier, så vi er sikre på at alle har samme information. Pris: o Lokal PR-værktøjskasse: Access PR tager ansvar for at udarbejde en en lokal PR-værktøjskasse som indeholder følgende Template til PR-kalender for de enkelte klubber, som kan genbruges år-for-år Template til medieliste, som løbende kan opdateres Template til online nyhedsbrev Template til pressemeddelelser Template til presseinvitationer PR-guideline: En lille online-folder, som indeholder råd og vejledning til hvordan de enkelte klubber får størst mulig effekt af de PR-aktiviteter, som skal gennemføres Pris: DKK o Udarbejdelse og tilpasning af eksisterende Rotary PR-materiale, herunder Effective public relations, Club Public Relations Committee Manual, Crisis Handbook. Vigtigt I forhold til generelt PR-værktøjskasse. Pris: DKK Formålet med PR-aktiviteterne på klubniveau er at skabe kendskab til og accept af den vigtige betydning de lokale Rotary-klubber har for lokalområderne. Både med hensyn til deres involvering i velgørende arbejde og for styrkelsen af det lokale erhvervsliv. Det øgede kendskab til og accept af de lokale Rotary-klubber vil skabe tilstrømning af nye medlemmer til de enkelte klubber. Medier o Lokale medier 10

11 Ugeaviser Radio/TV Online-medier (budget for udarbejdelse af lokal medieliste: DKK 3000) 7. Sociale medier Access PR anbefaler at PR-kampagnen inddrager relevante sociale medier, som formår at bidrage effektivt til at skabe større kendskab og interesse for Rotary i Danmark. Facebook o Access PR anbefaler at der oprettes en dansk Rotary Facebook fanside o Rotarys danske Facebook-side skal primært hjælpe til med at skabe sympati, kenskab og interesse for Rotarys velgørende aktiviteter i den brede del af befolkningen o Facebook-siden skal ugentligt opdateres med nyheder om Rotarys aktiviteter i Danmark. Det kan gøres ved at linke/viderebringe nyheder om Rotary, som har været bragt i lokale, regionale eller nationale medier. o Facebook-siden kan også udnyttes til at understøtte og videreformidle de kampagner, som Rotary vælger at gennemføre. I forbindelse med ovennævnte forslag til Rotary slukker tørsten -kampagnen, vil Facebook-siden kunne bruges til at skabe interesse og understøtte kampagnen. Dette kan blandt andet gøres ved at videreformidle billeder, historier og videoklip, som dokumenterer kampagnen, og som giver de eksisterende fans lyst til at dele det med deres øvrige netværk. Det samme gælder iværksætterkampagnen, hvor Facebook-siden blandt andet vil kunne bruges til at opfordre fans til at foreslå kandidater til konkurrencen, og videreformidle information om kampagnen blandt deres Facebook-venner og dermed tiltrække yderligere fans til 11

12 Rotarys danske Facebook-side. LinkedIn o Access PR anbefaler at der oprettes regionale LinkedIn Rotaryprofiler o De regionale LinkedIn Rotary-profiler skal primært bruges til at skabe kendskab til Rotarys forretnings- og netværksaktiviteter blandt eksisterende og potentielle medlemmer i regionerne o LinkedIn-profilerne kan blandt andet bruges til at skabe kendskab til de aktiviteter som foregår i de enkelte klubber. De lokale Rotary-medlemmer kan f.eks. opfordres til at dele Rotary nyheder/kampagner og med deres øvrige netværk på LinkedIn Medlemmerne kan også opfordres til at invitere udvalgte i deres netværk til at deltage i lokale Rotary-aktiviteter, såsom besøg af gæstetalere mv. o Det vil også være oplagt at udnytte LinkedIn til at understøtte Rotarys kampagneaktiviteter I forbindelse med en iværksætterkampagne vil det være oplagt at igangsætte en kampagne på LinkedIn, hvor man eftersøger kandidater til at deltage i konkurrencen. Der kan f.eks. produceres videoindhold, som præsenterer kampagnen og som Rotary-medlemmene opfordres til at dele med deres øvrige netværk på LinkedIn, så der skabes en viral effekt. Under selve udvælgelsen af de enkelte kandidater, vil det også være oplagt at producere videomateriale, der præsenterer de enkelte kandidater og deres virksomhed, og som igen kan deles på LinkedIn. I forbindelse med udnyttelse af de sociale medier er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en indholdsplan for hvert af de medier der udnyttes. Access PR anbefaler, at der udarbejdes halvårlige indholdsplaner, der præcist angiver, hvor mange gange og 12

13 hvornår de enkelte sociale medier skal opdateres med hvilket indhold. Ligeledes må der fremadrettet være en ansvarlig person for sociale medier på alle tre niveau. De sociale medier der vælges til aktiviteter må indgå som et muligt valg på den nationale website og ligeledes distrikts websites. Access PR tilbyder at udvikle og vedligeholde Rotarys danske Facebook- og LinkedInside i kampagneperioden, som en integreret del af de øvrige kampagne-budgetter. Online annoncekampagne Access PR anbefaler, at der gennemføres en online-annoncekampagne, som skal skabe bredt kendskab til Rotary som organisation. Annoncerne kan primært placeres i landsdækkende medier og special-/fagmedier, som henvender sig til målgruppen. Samtidig anbefaler Access PR, at der gennemføres en social medie kampagne direkte blandt målgrupperne, hvor budskaberne er baseret på call-to-action. Det kan f.eks. være en LinkedIn-kampagne, hvor potentielle medlemmer inviteres til specifikke Rotaryarrangementer. Access PR estimerer at der vil kunne gennemføre en effektiv online-/social medie kampagne for ca. DKK Måling af resultater Access PR anbefaler, at der for hver PR-aktivitet/-kampagne opstilles en række konkrete kvalitative og kvantitative forventninger. De kvalitative resultater skal måles på om den opnåede omtale er medvirkende til at understøtte den historie, der ønskes fortalt om Rotary. Dette kan f.eks. gøres ved at interviewe tilfældige repræsentanter fra målgruppen. De kvantitative resultater kan blandt andet måles på antallet af medieklip og i hvor høj grad disse medieklip er placeret i medier, som bliver læst af målgruppen. 9. Rapportering Access PR anbefaler, at der udarbejdes månedlige PR-rapporter, som indeholder kvalitativ og kvantitativ dokumentation af de opnåede resultater. 13

14 10. Månedlige statusmøder Det anbefales at der afholdes månedlige statusmøder, hvor resultaterne af den seneste måneds PR-indsats diskuteres og evalueres. Samtidig præsenteres og diskuteres den kommende måneds PR-aktiviteter. Access PR er ansvarlig for at indkalde og udsende dagsorden samt minute-of-meeting i forbindelse med de månedlige statusmøder. Access PR har gode erfaringer med Webex applikationen til afholdelse af online-møder. Webex giver blandt andet mulighed for at dele sin skærm/præsentationer med alle mødedeltagere. Access PR sørger for alt teknisk vedr. opsætning og indstillinger vedr. Webex PR Hotline Access PR anbefaler at der oprettes en PR Hotline, som løber i hele I hele perioden vil Martin Westergaard fra Access PR svare på PR-relevante spørgsmål fra de medlemmer i Rotary, som er involverede i PR-kampagnen. 12. Monitorering Access PR anbefaler, at der monitoreres presseklip og lignende dokumentation fra PR-indsatsen. Presseklippene fremsendes løbende til Rotary. Prisen for monitorering afhænger af, hvor mange medieklip PR-kampagnen resulterer i, men Access PR vurderer, at budgettet kan estimeres til ca. DKK pr. måned, dvs. DKK i alt. 13. Handlingsplan og fordeling af budget Access PR anbefaler nedenstående handlingsplan til fordeling af PR-aktiviteter og det samlede budget for kampagnen på DKK inkl. moms. Nationalt niveau 14

15 Januar o Fælles Kick-off workshop (DKK ) o Udarbejdelse og placering af kronik/debatindlæg i udvalgt medie (DKK 9.500) o Udvikling af Facebook side samt indholdsplan (inkluderet i øvrige kampagne-budgetter) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Februar o Placering af Rotary-case/interview i udvalgt medie, som sætter fokus på Rotarys fødselsdag d. 23. februar (DKK ) o Placering af Rotary case i udvalgt medie (DKK ) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Marts o Organisering af one-on-one interview med udvalgt nøgleperson i Rotary og landsdækkende medie (DKK 7.500) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) April o Placering af udarbejdelse og placering kronik/debatindlæg i udvalgt medie (DKK 9.500) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Maj o Placering af Rotary case i udvalgt medie (DKK ) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Distriktsniveau 15

16 Januar o Udarbejdelse af regional PR-plan/værktøjskasse (DKK ) o Udvikling af LinkedIn-side samt indholdsplan (inkluderet i øvrige kampagne-budgetter) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) Februar o 4 workshops i distrikterne, design og motivation (DKK ) o Iværksætterkampagne (DKK ) Marts o Iværksætterkampagne (fortsat) April o Iværksætterkampagne (fortsat) Klubniveau Januar o Forberedelse og udarbejdelse af tilpasset presse-kit i overensstemmelse med eksisterende Rotary-materiale (DKK ) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) Februar o Udarbejdelse af PR-værktøjskasse for de enkelte klubber (DKK ) o Organisering af interview med talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) o Åbent hus arrangementer i udvalgte klubber i forbindelse med Rotarys fødselsdag (DKK ) Marts o Placering af kommentar/synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK 7.500) 16

17 o Invitation af medier til velgørenhedsarrangement i udvalgt klub (DKK 6.500) April o Invitation af journalister til klubarrangement eller kommentar synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) o Organisering af interview med talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) Maj o Placering af kommentar/synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK ) 14. Afregning Access PR anbefaler at PR-materialet til klubberne påbegyndes i forbindelse med parternes accept af kontrakt. Samtidig begynder vi koordinering, planlægning og udvikling af workshops. Det grundlæggende materiale skal være klar til medio januar og begyndelsen af februar. Det betyder, at de omkostningstunge aktiviteter vil ligge i december, januar og februar og derfor anbefales følgende plan for fakturering fra ultimo november og frem til maj: december: DKK januar: DKK februar: DKK marts: DKK april: DKK maj: DKK Access PR ønsker at afregne til én adresse og spørger venligst om hvilken? Der afregnes forud altså fra månedsstart. 15. Organisation 17

18 I Access PR er vi fast tre konsulenter med hver vores spidskompetence, vi samarbejder med 10 andre konsulenter der som vi har flere års erfaring fra store bureauer og/eller grafiske virksomheder. Gennemsnitlig er vi senior personer der arbejder sammen på projekter. Fysisk sidder vi på fælles kontorhotel SOHO på Vesterbro. Det er meget dynamiske og fleksible teams vi arbejder med, holder vores faste omkostninger lave, og på den måde har mister vi ikke fokus på det vi brænder for kvaliteten af vores pr, projekter og strategiske tiltag. Vi går efter bolden og sætter vores team derefter. Til dette projekt vurdere jeg at vores hold kommer til at se sådan ud, men der kan selvfølgelig ske ændringer afhængig af hvad Rotary og Access PR beslutter løbende. Martin Westergaard, direktør hos Access PR o Projektleder/daglig kontakt o +15 års erfaring med PR og sociale medier o b_profile Mads Abildgaard o Kreativ/designer o 12 års erfaring med PR og marketing Jesper Nilsson o Sociale medier o 10 års erfaring med PR og sociale medier 18

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så?

Kompetencerne sidder i Rotary. Der er ca. 40 medlemmer i hver af de 272 klubber, så.. hvis ikke Rotary kan hvem kan så? Rotary iværksætter kampagne Der er fokus på iværksætter kultur i Danmark det er de gode idéer, der skal løfte os ud af den økonomiske krise, skabe arbejdspladser og internationalt skal vi have sat fokus

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Aktiv sygemelding Projektperiode: 2009 2010 Målgruppe: Målgruppen for

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover.

Randers Business Breakfast. Vi udvikler, imens du sover. Randers Business Breakfast Vi udvikler, imens du sover www.rbb-rotary.dk VeLkommen Randers Business Breakfast Rotary Klub Vi udvikler, imens du sover Vi er byens yngste Rotaryklub, charteret i 2006. Medlemmernes

Læs mere

En Facebook-profil er personlig

En Facebook-profil er personlig En Facebook-profil er personlig En Facebook profil er personlig, og man må selvsagt kun have én, hvilket gør Facebook til et unik sted for virksomheder at få kontakt til forbrugerne. Og det er nemt. Din

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Brandingproces kombineret med Vision 2021:

Brandingproces kombineret med Vision 2021: Vedrørende: branding proces version 3 Sagsnavn: Branding.Randers.2014 Sagsnummer: 00.13.02-G01-3-14 Skrevet af: Karen Balling Radmer E-mail: karen.balling.radmer@randers.dk Forvaltning: Kommunikation Dato:

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem

Kontrakt - udkast. om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem September 2015 Kontrakt - udkast om varetagelse af lokal erhvervsservice 1. januar 2016 31. december 2018 mellem Ballerup kommune Center for by, kultur og erhverv Hold an vej 7 2750 Ballerup og Væksthus

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE

ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE ÅRETS STORE 2018 KAMPAGNE Overblik over alt hvad du kan bruge for at gøre opmærksom på jeres arrangementer - HVEM TAGER DU MED? Sidste år var Danmark Spiser Sammen på næsten alles læber. Vi gentager successen

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje

Kommunikationskit. I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje Kommunikationskit I forbindelse med støtte til multibane fra Nordea-fonden og DBU s multibanepulje 1 Kære multibaneklub, Tillykke med støtten til jeres multibane, der forhåbentlig vil gøre en stor forskel

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber

Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Bilag 3: Planlægningsvejledning for effektive Rotaryklubber Planlægningsvejledning for effektive rotaryklubber er beregnet på at hjælpe rotaryklubberne til at opsætte mål for det kommende år. Formularen

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Gode råd til samarbejdet med ambassadører

Gode råd til samarbejdet med ambassadører Gode råd til samarbejdet med ambassadører Guide til landsdelskonsulenter Marts 2016 Denne guides indhold Formål Din opgave som landsdelskonsulent Ambassadøren Ambassadøren Ambassadørens opgave Tre eksempler

Læs mere

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37

Godt Job-kampagne. Lanceres i uge 37 KOMMUNIKATIONSKIT Godt Job-kampagne Lanceres i uge 37 Vi er alle sammen afhængige af, at der er mennesker, som har lyst til at arbejde som lagermedarbejdere, renovationsmedarbejdere og rengøringsassistenter.

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier:

Guide til LinkedIn. Dos and Don ts på LinkedIn. Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Professionaliser din virksomheds omdømme på de sociale medier: Guide til LinkedIn Dos and Don ts på LinkedIn Skrevet af: Line Poulsen, Konsulent i DI Handel Harald Tokerød, Strategisk Digital Rådgiver

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen

Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Referat Rodskov Havkajakklub Styregruppemøde/visionsgruppen Torsdag den 20. april kl. 19.00-22.00 på Asylvej 61, Hornslet Ordstyrer: Louise H. Brok (DGI) Referent: Louise H. Brok og Christian Christensen

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016

MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 MEDIEANALYSE Publicity for Business Region North Denmark August 2016 Analysens indhold 1. Indledning... 2 Introduktion... 2 Data... 2 Medierne... 2 2. Medieomtaler... 2 Antal omtaler... 2 Fordelt på måneder...

Læs mere

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014.

Kommunikationsplan. Aarhus som breddeidrætskommune. Notat. Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers. 23. januar 2014. Notat 23. januar 2014 Kommunikationsplan Aarhus som breddeidrætskommune Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Notat til Nordea-fonden v. Tine Wickers Indledning Kulturstyrelsen har i forbindelse med sit

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål.

JOIN THE TEAM TEAM ROTARY FAVRSKOV Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. TEAM ROTARY FAVRSKOV 2018 JOIN THE TEAM Stærk lokal eksponering, sundhed og støtte til gode lokale, nationale og internationale formål. Rotary klubberne i Favrskov Kommune er i 2018 for ottende år i træk

Læs mere

Pressemanual for Udvikling Fyn

Pressemanual for Udvikling Fyn Pressemanual for Udvikling Fyn Udvikling Fyn A/S er afhængig af omtale i medierne. Derfor er journalister og andre medierepræsentanter vigtige samarbejdspartnere, som vi ofrer stor opmærksomhed. Sæt i

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent

Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Brug af online egenindsamling ved en organiseret sportsevent Potentialet, det praktiske og samarbejdet med BetterNow OM BETTERNOW... 2 FORDELE VED BRUG AF ONLINE EGEN-INDSAMLINGER... 2 POTENTIALET VED

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARY DANMARK DYNAMISK DOKUMENT

EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARY DANMARK DYNAMISK DOKUMENT EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARY DANMARK DYNAMISK DOKUMENT Rotary Danmarks PR udvalg Februar 2014 1 EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARYs MISSION Rotary Internationals mission er, at være en verdensomspændende

Læs mere

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013

Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Oplæg om KL s indsats frem til kommunalvalget 2013 Faldende interesse? http://www.cvap.polsci.ku.dk/valgdeltagelse/valgdeltagelse_i_kommunerne/ Massiv forskning i kommunalvalget Valgdeltagelsen i Aarhus

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Den kommunikerende NGO 2013 De 8 vigtigste pointer 1. Mere end 90% har minimum én fast kommunikationsmedarbejder og en stor del af disse har en journalistisk baggrund. 2. Der er styr på den overordnede vision. Herefter halter

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

JOIN BADMINTON DANMARK

JOIN BADMINTON DANMARK JOIN BADMINTON DANMARK MEDIEINFORMATION ANNONCERING ONLINE På badminton.dk og på den engelske side badmintondenmark.com bestræber vi os på at holde læseren opdateret med de seneste nyheder fra badmintonverdenen.

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd

Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Vejledning til FORENINGEN: Kommunikation om Rigtige Mænd Tak, fordi I vil være en del af Rigtige Mænd-projektet og fordi I vil være med til at arrangere Rigtige Mænd Løbet, som er det første mandeløb,

Læs mere

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne

Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Pressemeddelelser til nytårsmarcherne Planlægningen af nytårsmarcherne i starten af det nye år er i fuld gang. Mange af jer sender pressemeddelelser ud forud for turene for at tiltrække mange deltagere

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation.

Ny drift. Opgaven forankres i HR & Innovation. Nummer 230 Det gode møde med borgerne Fagudvalg udvalget Funktion Ny drift Vores omdømme skabes blandt andet i vores møde med borgerne. Derfor er vores medarbejderes tilgang til deres opgaver og ikke mindst

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Markedsføringsplan. Industriens Uge

Markedsføringsplan. Industriens Uge Markedsføringsplan Industriens Uge 2017 Strategien Hovedbudskabet for Industriens Uge 2017 er, at industrien er værd at satse på både nu og i fremtiden. Vi har dog flere forskellige målgrupper og mål,

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk

INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING. Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk INFO-NETVÆRKSKONFERENCEN SÅDAN TILTRÆKKER DU FLERE STUDERENDE MED CONTENT MARKETING Joakim Ditlev @jditlev contentmarketing.dk Content marketing - agenda Hvad er content marketing? 3 stærke cases Strategi

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents

Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Guide til markedsføring af lokale foreningsevents Hvorfor denne guide? Formålet med denne guide er at give jer som forening og frivillige nogle konkrete idéer til, hvordan I markedsfører jeres lokale foreningsevent

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen

Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Velkommen i brugsforeningsbestyrelsen Det er stort at være medlem af FDB Gør hverdagen bedre Brugsforeningsbestyrelsens arbejde Bestyrelsen for en brugsforening har ansvar for brugsforeningens drift og

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN. En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND VIRKSOMHEDSCENTERKAMPAGNEN En aktivitetsplan for virksomhedscenterkampagnen i Midtjylland Kampagneperiode 2009-2011 Version 26/10-2009 INDHOLDSFORTEGNELSE A. INDLEDNING

Læs mere

Værdien af Social Selling

Værdien af Social Selling Værdien af Social Selling //4. november 2015 Vi tror på værdien i at dele viden //1 Vi tror på værdien i at dele viden //2 Hvem arbejder vi bl.a. med Vi tror på værdien i at dele viden //3 Klassisk salgsmodel

Læs mere

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Hør nu far du kan, hvad du vil Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Dagens præsentation Mål og målgrupper Koncept og budskaber Mediaplan Elementer

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET

ERHVERVSINFO. Maj 2017 NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET ERHVERVSINFO NYHEDSBREV TIL ERHVERVSLIVET FRA HORSENS KOMMUNE SÆRUDGAVE Maj 2017 01 02 03 NU SÆTTER VI FOR ALVOR HORSENS SOM ERHVERVSKOMMUNE PÅ LANDKORTET SKUB I VÆKSTEN PÅ ERHVERVSOMRÅDET LANDSDÆKKENDE

Læs mere

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland.

Evalueringen skal bidrage med anbefalinger til en hensigtsmæssig organisering af den telemedicinske indsats i Region Midtjylland. 1. Baggrund Strategi for udvikling af telemedicin i Region Midtjylland et bidrag til fremtidens sammenhængende sundhedsvæsen (2011) skitserer en række indsatsområder, der skal sikre fremdrift og udvikling

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153

Dagsorden kommunikationsgruppen. Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Dagsorden kommunikationsgruppen Springsvandspladsen 5, Hjørring Mødelokale 153 Mødedeltagere Heidi Holler Aalborg Kommune Anne Nøhr Ringgren Jammerbugt Kommune Dorte Reinholdt Hjørring Kommune Mikkel Mørk

Læs mere

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse.

1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. Løsningsforslag inddelt i temaer (se oprindelig liste på side 5-8). Presse 1. Pressestrategi En strategi for håndtering af pressearbejdet afstemt med sekretariatsledelse, direktion og bestyrelse. 2. Mere

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan)

Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Den Nationale Demenshandlingsplan 2025 sammenholdt med Aalborg Kommunes initiativer (Demenshandleplan) Regeringens initiativer på demensområdet Andre sektorers ansvar Aalborg kommune 1. TIDLIG OPSPORING

Læs mere