Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S"

Transkript

1 Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S

2 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne for 4 Rotarydistrikter i Danmark. De 4 ud af de 5 Rotary-distrikter, der dækker Danmark (1440, 1450, 1470 og 1480), er sammen om en 3-delt PR-kampagne, der skal styrke Rotarys brand både nationalt, regionalt/distrikter samt lokalt på klubniveau. Det betyder, at den stadig aktuelle og sunde historie om Rotary skal genfortælles og virkeliggøres, så Rotary kan tiltrække flere medlemmer, der agerer efter devisen; leaders by mind not by title, og ved fælles indsats praktisere Rotary Internationals kommunikative afsæt til markedet: Join leaders, Exchange ideas, Take action. Med de rigtige strategier og indsatser vil Rotary øge kendskabet til organisationen hos den brede befolkning generelt, men også definerede målgrupper, og skabe en langt større interesse for at blive medlem i Rotary. Overordnet vil Rotary øge fokus omkring sig selv som: en verdensomspændende organisation, der står bag velgørende aktiviteter, både på globalt, nationalt og lokalt plan et effektivt forretningsnetværk, hvor dygtige og stærke ledere fra alle brancher mødes og hjælper hinanden med at skabe forretning 2. Målgruppe Rotary ønsker fremover at skabe større diversitet blandt sine medlemmer, både med hensyn til profil, alder og køn. Derfor vil den primære målgruppe for kampagnen være: Ledere i alderen (30-55 år) med en opmærksomhed rettet mod målgrupper, der historisk er faldet uden for den traditionelle Rotary målgruppe (kvinder og ledertyper uden traditionelt business look) 3. Udfordring Rotary i dag står over for den udfordring, at der blandt målgrupperne er et meget lavt kendskab til Rotary, som en unik organisation, hvor medlemmerne både er involveret i meningsfuldt velgørende arbejde og samtidig, både bidrager og drager fordel af et effektivt forretningsnetværk. Dette har resulteret i, at det er vanskeligt at tiltrække nye medlemmer generelt samt skabe den ønskede diversitet blandt medlemsskaren. Derfor 2

3 vil vores kampagne skabe den nødvendige involvering og aktivering blandt de eksisterende medlemmer samt potentielle nye medlemmer, for at de sammen kan bringe Rotary ind i en ny æra. Derfor vil vi i kampagnen her foreslå aktiviteter der i særlig grad involverer klubber og deres lokalmiljø, men også samarbejdet mellem distrikter og klubber bliver prioriteret væsentligt. Der bliver udviklet genanvendelige kommunikationsværkstøjskasser til klubniveau, distriktsniveau samt landsniveau. 4. Mål Med udgangspunkt i denne udfordring mener Access PR, at PR-aktiviteterne skal tage udgangspunkt i følgende målsætninger: Skabe forståelse og accept af Rotary som en unik organisation, der både tilbyder sine medlemmer involvering i meningsfuldt velgørende arbejde, og samtidig får adgang til et effektivt forretningsnetværk. Skabe forståelse og kendskab til de konkrete velgørende projekter, som Rotary er involveret i på globalt-, nationalt-, regionalt- og klubniveau. Skabe kendskab til og accept af de specifikke forretningsmæssige fordele man kan opnå ved at være medlem af Rotary. 5. Budskaber Valget af centrale budskaber i kampagnen, skal være med til at sikre at Rotary bliver kendt for deres kerneværdier og sikre at alle PR-aktiviteter er med til at fortælle den overordnede Rotary historie samt de personlige unikke historier om Rotary: Med 1,2 mio. medlemmer er Rotary verdens største netværk for ledere og selvstændige Rotarys styrke! de ca. 30 medlemmer i klubben er en del af de ca medlemmer i distriktet, der er en del af de ca medlemmer på landsplan de kan i fællesskab rejse kræfter til at gøre en forskel, der hvor de i fællesskab beslutter sig for at for at for at indsatsen skal ligge. De kan endvidere mobilisere en del af de 1,2 millioner medlemmer på verdensplan. Dette bliver en visualisering af Join leaders Exchange ideas Take action. Altruisme er et fundament for Rotarys virke, og organisationens motto er Service 3

4 above self Rotary er en unik organisation hvor medlemmerne på samme tid er involveret i velgørende arbejde og i forretningsskabende aktiviteter Rotary er et netværk for både mænd og kvinder, der ønsker at styrke deres karriere og/eller forretning, og samtidig ønsker at gøre en forskel i det samfund, de er en del af 6. PR-aktiviteter I det følgende er PR-aktiviteter delt op på nationalt-, regionalt og klub niveau. Samtidig er der et forslag til udnyttelse af de medier, som Access PR anbefaler bliver udnyttet på de tre niveauer. National PR PR-aktiviteterne på nationalt niveau skal være med til at skabe generelt kendskab til Rotary som organisation. Forslag til konkrete PR-aktiviteter på nationalt niveau: o Kick-off workshop: Der gennemføres en workshop, hvor alle de planlagte PR-aktiviteter diskuteres og justeres. I forbindelse med workshoppen er det vigtigt, at der internt i Rotary identificeres én kampagneansvarlig for hvert distrikt samt en overordnet kampagneansvarlig (en slags styregruppe). Det vil være naturligt, at distriktets kampagneansvarlige er en fra distriktets PR udvalg og Guvernøren selv, der kan deltage i workshops, månedlige statusmøder (se punkt 10) og være i løbende dialog med Access PR Pris:

5 o Profilering af velgørende projekter som Rotary er involveret i, primært på nationalt niveau, og herefter kan internationale projekter som ex: End Polio Now være med til at synliggøre råstyrken af Rotarys 1,2 millioner store netværk på internationalt niveau. o Profilering og genfortælling af Rotarys historie og kerneværdier specielt fokus på Rotarys fødselsdag d. 23. februar Pris for placering af én Rotary case i ét relevant medie: DKK o Placering af debatindlæg/kronikker i landsdækkende aviser, hvor fremtrædende medlemmer af Rotary i Danmark skaber og involverer sig i debatter inden for emner med relevans for organisationen Pris for at udarbejde debatindlæg inklusiv research, interview, og koordinering: DKK o Udsendelse af pressemeddelelser i forbindelse med større nyheder fra Rotary Pris for en pressemeddelelse inklusiv interview, skrivning, distribuering til medieliste og opfølgning: DKK o Medietræning af en landsdækkende talsperson For eksempel Rotary Danmarks formand o Organisering af one-on-one interviews ml. fremtrædende medlemmer af Rotary og landsdækkende medier, hvor målet er at få skabt opmærksomhed omkring Rotarys værdier, formål, mærkesager mv. Pris for organisering af et one-on-one interview inklusiv koordinering med medie og Rotary talsperson: DKK Medier o Landsdækkende medier Landsdækkende dagblade Landsdækkende radio/tv Landsdækkende onlinemedier (budget for udarbejdelse af landsdækkende medieliste: DKK 3000) Distrikt PR 5

6 PR-aktiviteterne på distrikt niveau skal sikre Rotary relevant omtale i de forskellige distrikter. Det betyder, at der inden for de enkelte distrikter kan identificeres specifikke interesse-/fokusområder af social-, miljø- eller erhvervsmæssig karakter. F.eks. kan det være, at man i ét distrikt vælger at fokusere på og gøre en indsats for adfærdsvanskelige børn, men man i et andet distrikt lægger vægten på ledighed ved at hjælpe distriktets iværksættere, mens man i en tredje vælger at støtte et humanitært projekt i Afrika eller et andet land. Forslag til konkrete PR-aktiviteter på distriktsniveau for 4 distrikter: o 4 workshops: Med henblik på at identificere fremadrettede indsatsområder i distrikterne foreslår Access PR, at der afholdes en workshop i hvert af de deltagende distrikter, hvor repræsentanter fra de enkelte distrikter samles og diskuterer, hvilke interesse-/fokusområder, der kan være relevante at arbejde med i de forskellige distrikter inden for det næste kalenderår. Access PR kan tilbyde at stå for at facilitere disse workshop. Deltagerne i workshoppen bør inkludere ledelsen og PRudvalget i hvert distrikt. Acces PR vil på baggrund af denne workshop udarbejde PR-planer for de enkelte distrikter, som de enkelte distrikter kan udnytte til at skabe maksimal opmærksomhed omkring deres interesse-/fokusområde i medierne. Pris pr workshop: DKK o Medietræning: Access PR foreslår ydermere, at udvalgte talspersoner fra distrikterne inviteres til et 1-dags kursus i medietræning. Formålet er at klæde Rotarys talspersoner på til at præsentere organisationens og distrikternes budskaber mest effektivt i forbindelse med interviews. Budget workshop o Design og planlægning af workshop: DKK o Afholdelse af 1/2 dags workshop: DKK o Rapportering og anbefalinger: DKK o I alt: DKK

7 Budget medietræning o Design og planlægning af medietræning: DKK o Afholdelse af 1-dags medietræning inklusiv maks. 4 personer: o I alt: DKK Et yderligere forslag er, at distrikterne går sammen om en kampagne/konkurrence, der både kan resultere i omtale på klub, distrikt og nationalt niveau. Det kunne f.eks. være en kampagne, der fokuserede på iværksættere: Forslag til Rotary iværksætter kampagne: o Hver klub indstiller en lokal iværksætter, der dyster om at blive årets Rotary-iværksætter. o Klubberne finder deres kandidater via annoncer/omtale af konkurrencen i de lokale ugeaviser og via netværk/linkedin/facebook (uddybet under nedenstående afsnit om sociale medier) o Klubberne kan evt. invitere aspiranterne til at komme og præsentere deres virksomhed/idé på klubmøderne o Efterfølgende stemmer medlemmerne i de enkelte klubber om, hvem der skal være deres kandidat til årets Rotary-iværksætter o De udvalgte iværksættere fra hver klub får hver især mulighed for at præsentere deres idé for et panel af udvalgte Rotarymedlemmer fra hver distrikt og der kåres en vinder fra hvert distrikt. o Præsentationerne kan optages på video og herefter deles på Rotarys hjemmeside og sociale medier o Vinderne fra hvert distrikt går videre til den endelige konkurrence, hvor de præsenterer deres virksomhed/idé for et nationalt Rotarypanel (f.eks. bestående af guvernørerne) 7

8 Estimeret budget o Idé-/konceptudvikling: DKK o Udformning af pressemeddelelser, medieliste og distribuering til lokale, regionale og nationale medier: DKK o Udarbejdelse og eksekvering af plan for sociale medier: DKK o Udarbejdelse/redigering af videoindhold til hjemmeside og sociale medier: DKK o Organisering af interviews med medier: DKK o Koordinering og projektstyring: DKK Budget i alt ca.: DKK Medier o Regionale medier Regionale dagblade Regionale TV-stationer Regionale radiostationer (budget for udarbejdelse af regional medieliste: DKK 3000) Klub PR PR-aktiviteterne på klubniveau skal være med til at skabe synlighed omkring de aktiviteter, som de lokale Rotary-klubber konkret er involveret i. Det kan både være omtale af de velgørende projekter, som de enkelte klubber er involveret i på lokalt, nationalt og globalt plan. Samtidig er det vigtigt, at der også bliver skabt opmærksomhed omkring, hvordan Rotary er medvirkende til at udvikle og styrke sine medlemmer på det erhvervs- og karrieremæssige plan. Forslag til PR-aktiviteter på lokalt niveau: 8

9 o Organisering af interview ml. talspersoner fra de lokale Rotary-klubber og udvalgte lokale medier, hvor målet er at få skabt fokus på den lokale Rotary-klub og dens medlemmer, særlige kendetegn mv. Der tages hensyn til repræsentation i alle 4 distrikter. Pris for organisering af et one-on-one interview inklusiv koordinering med medie og Rotary-talsperson: DKK o Placering af indlæg/kommentarer/synspunkter i lokale medier i forbindelse med debatter om det lokale erhvervs-/kulturliv Pris for et debatindlæg inklusiv research, interview, skrivning og koordinering: DKK o Invitation af journalister til klubarrangementer i forbindelse med gæstetalere mv. Pris for invitation af journalist/medie og koordinering: DKK o Invitation af medier til lokale velgørenhedsarrangementer arrangeret af klubberne Pris for invitation af journalister/medier og koordinering: DKK o Åbent-hus arrangement søndag d. 23. februar: Access PR anbefaler, at udvalgte Rotary-klubber i Danmark inviterer lokale medier og borgere inden for i klubberne på Rotarys fødselsdag. De lokale klubber skal bruge dagen til at vise de besøgende, hvad Rotary står for og hvilken funktion og fordele de har for medlemmerne og lokalsamfundet. Invitationen til Åbent-hus arrangementet kan ske via de lokale medier samt Facebook og LinkedIn. Access PR står for at udarbejde en invitation, der kan bruges af de enkelte klubber, når de skal invitere de lokale medier. Access PR sørger også for at udarbejde og distribuere en invitation på de sociale medier. Vi udarbejder en skabelon til invitation i hardcopy som de enkelte PR ansvarlige og medlemsansvarlige kan anvende til fysisk uddeling og evt. en annonce i lokal avisen med invitation til Åbent-hus arrangement. 9

10 Access PR vil udarbejde et faktablad til online distribution til klubber der kort beskriver Rotary kerneværdier, så vi er sikre på at alle har samme information. Pris: o Lokal PR-værktøjskasse: Access PR tager ansvar for at udarbejde en en lokal PR-værktøjskasse som indeholder følgende Template til PR-kalender for de enkelte klubber, som kan genbruges år-for-år Template til medieliste, som løbende kan opdateres Template til online nyhedsbrev Template til pressemeddelelser Template til presseinvitationer PR-guideline: En lille online-folder, som indeholder råd og vejledning til hvordan de enkelte klubber får størst mulig effekt af de PR-aktiviteter, som skal gennemføres Pris: DKK o Udarbejdelse og tilpasning af eksisterende Rotary PR-materiale, herunder Effective public relations, Club Public Relations Committee Manual, Crisis Handbook. Vigtigt I forhold til generelt PR-værktøjskasse. Pris: DKK Formålet med PR-aktiviteterne på klubniveau er at skabe kendskab til og accept af den vigtige betydning de lokale Rotary-klubber har for lokalområderne. Både med hensyn til deres involvering i velgørende arbejde og for styrkelsen af det lokale erhvervsliv. Det øgede kendskab til og accept af de lokale Rotary-klubber vil skabe tilstrømning af nye medlemmer til de enkelte klubber. Medier o Lokale medier 10

11 Ugeaviser Radio/TV Online-medier (budget for udarbejdelse af lokal medieliste: DKK 3000) 7. Sociale medier Access PR anbefaler at PR-kampagnen inddrager relevante sociale medier, som formår at bidrage effektivt til at skabe større kendskab og interesse for Rotary i Danmark. Facebook o Access PR anbefaler at der oprettes en dansk Rotary Facebook fanside o Rotarys danske Facebook-side skal primært hjælpe til med at skabe sympati, kenskab og interesse for Rotarys velgørende aktiviteter i den brede del af befolkningen o Facebook-siden skal ugentligt opdateres med nyheder om Rotarys aktiviteter i Danmark. Det kan gøres ved at linke/viderebringe nyheder om Rotary, som har været bragt i lokale, regionale eller nationale medier. o Facebook-siden kan også udnyttes til at understøtte og videreformidle de kampagner, som Rotary vælger at gennemføre. I forbindelse med ovennævnte forslag til Rotary slukker tørsten -kampagnen, vil Facebook-siden kunne bruges til at skabe interesse og understøtte kampagnen. Dette kan blandt andet gøres ved at videreformidle billeder, historier og videoklip, som dokumenterer kampagnen, og som giver de eksisterende fans lyst til at dele det med deres øvrige netværk. Det samme gælder iværksætterkampagnen, hvor Facebook-siden blandt andet vil kunne bruges til at opfordre fans til at foreslå kandidater til konkurrencen, og videreformidle information om kampagnen blandt deres Facebook-venner og dermed tiltrække yderligere fans til 11

12 Rotarys danske Facebook-side. LinkedIn o Access PR anbefaler at der oprettes regionale LinkedIn Rotaryprofiler o De regionale LinkedIn Rotary-profiler skal primært bruges til at skabe kendskab til Rotarys forretnings- og netværksaktiviteter blandt eksisterende og potentielle medlemmer i regionerne o LinkedIn-profilerne kan blandt andet bruges til at skabe kendskab til de aktiviteter som foregår i de enkelte klubber. De lokale Rotary-medlemmer kan f.eks. opfordres til at dele Rotary nyheder/kampagner og med deres øvrige netværk på LinkedIn Medlemmerne kan også opfordres til at invitere udvalgte i deres netværk til at deltage i lokale Rotary-aktiviteter, såsom besøg af gæstetalere mv. o Det vil også være oplagt at udnytte LinkedIn til at understøtte Rotarys kampagneaktiviteter I forbindelse med en iværksætterkampagne vil det være oplagt at igangsætte en kampagne på LinkedIn, hvor man eftersøger kandidater til at deltage i konkurrencen. Der kan f.eks. produceres videoindhold, som præsenterer kampagnen og som Rotary-medlemmene opfordres til at dele med deres øvrige netværk på LinkedIn, så der skabes en viral effekt. Under selve udvælgelsen af de enkelte kandidater, vil det også være oplagt at producere videomateriale, der præsenterer de enkelte kandidater og deres virksomhed, og som igen kan deles på LinkedIn. I forbindelse med udnyttelse af de sociale medier er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en indholdsplan for hvert af de medier der udnyttes. Access PR anbefaler, at der udarbejdes halvårlige indholdsplaner, der præcist angiver, hvor mange gange og 12

13 hvornår de enkelte sociale medier skal opdateres med hvilket indhold. Ligeledes må der fremadrettet være en ansvarlig person for sociale medier på alle tre niveau. De sociale medier der vælges til aktiviteter må indgå som et muligt valg på den nationale website og ligeledes distrikts websites. Access PR tilbyder at udvikle og vedligeholde Rotarys danske Facebook- og LinkedInside i kampagneperioden, som en integreret del af de øvrige kampagne-budgetter. Online annoncekampagne Access PR anbefaler, at der gennemføres en online-annoncekampagne, som skal skabe bredt kendskab til Rotary som organisation. Annoncerne kan primært placeres i landsdækkende medier og special-/fagmedier, som henvender sig til målgruppen. Samtidig anbefaler Access PR, at der gennemføres en social medie kampagne direkte blandt målgrupperne, hvor budskaberne er baseret på call-to-action. Det kan f.eks. være en LinkedIn-kampagne, hvor potentielle medlemmer inviteres til specifikke Rotaryarrangementer. Access PR estimerer at der vil kunne gennemføre en effektiv online-/social medie kampagne for ca. DKK Måling af resultater Access PR anbefaler, at der for hver PR-aktivitet/-kampagne opstilles en række konkrete kvalitative og kvantitative forventninger. De kvalitative resultater skal måles på om den opnåede omtale er medvirkende til at understøtte den historie, der ønskes fortalt om Rotary. Dette kan f.eks. gøres ved at interviewe tilfældige repræsentanter fra målgruppen. De kvantitative resultater kan blandt andet måles på antallet af medieklip og i hvor høj grad disse medieklip er placeret i medier, som bliver læst af målgruppen. 9. Rapportering Access PR anbefaler, at der udarbejdes månedlige PR-rapporter, som indeholder kvalitativ og kvantitativ dokumentation af de opnåede resultater. 13

14 10. Månedlige statusmøder Det anbefales at der afholdes månedlige statusmøder, hvor resultaterne af den seneste måneds PR-indsats diskuteres og evalueres. Samtidig præsenteres og diskuteres den kommende måneds PR-aktiviteter. Access PR er ansvarlig for at indkalde og udsende dagsorden samt minute-of-meeting i forbindelse med de månedlige statusmøder. Access PR har gode erfaringer med Webex applikationen til afholdelse af online-møder. Webex giver blandt andet mulighed for at dele sin skærm/præsentationer med alle mødedeltagere. Access PR sørger for alt teknisk vedr. opsætning og indstillinger vedr. Webex PR Hotline Access PR anbefaler at der oprettes en PR Hotline, som løber i hele I hele perioden vil Martin Westergaard fra Access PR svare på PR-relevante spørgsmål fra de medlemmer i Rotary, som er involverede i PR-kampagnen. 12. Monitorering Access PR anbefaler, at der monitoreres presseklip og lignende dokumentation fra PR-indsatsen. Presseklippene fremsendes løbende til Rotary. Prisen for monitorering afhænger af, hvor mange medieklip PR-kampagnen resulterer i, men Access PR vurderer, at budgettet kan estimeres til ca. DKK pr. måned, dvs. DKK i alt. 13. Handlingsplan og fordeling af budget Access PR anbefaler nedenstående handlingsplan til fordeling af PR-aktiviteter og det samlede budget for kampagnen på DKK inkl. moms. Nationalt niveau 14

15 Januar o Fælles Kick-off workshop (DKK ) o Udarbejdelse og placering af kronik/debatindlæg i udvalgt medie (DKK 9.500) o Udvikling af Facebook side samt indholdsplan (inkluderet i øvrige kampagne-budgetter) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Februar o Placering af Rotary-case/interview i udvalgt medie, som sætter fokus på Rotarys fødselsdag d. 23. februar (DKK ) o Placering af Rotary case i udvalgt medie (DKK ) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Marts o Organisering af one-on-one interview med udvalgt nøgleperson i Rotary og landsdækkende medie (DKK 7.500) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) April o Placering af udarbejdelse og placering kronik/debatindlæg i udvalgt medie (DKK 9.500) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Maj o Placering af Rotary case i udvalgt medie (DKK ) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Distriktsniveau 15

16 Januar o Udarbejdelse af regional PR-plan/værktøjskasse (DKK ) o Udvikling af LinkedIn-side samt indholdsplan (inkluderet i øvrige kampagne-budgetter) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) Februar o 4 workshops i distrikterne, design og motivation (DKK ) o Iværksætterkampagne (DKK ) Marts o Iværksætterkampagne (fortsat) April o Iværksætterkampagne (fortsat) Klubniveau Januar o Forberedelse og udarbejdelse af tilpasset presse-kit i overensstemmelse med eksisterende Rotary-materiale (DKK ) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) Februar o Udarbejdelse af PR-værktøjskasse for de enkelte klubber (DKK ) o Organisering af interview med talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) o Åbent hus arrangementer i udvalgte klubber i forbindelse med Rotarys fødselsdag (DKK ) Marts o Placering af kommentar/synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK 7.500) 16

17 o Invitation af medier til velgørenhedsarrangement i udvalgt klub (DKK 6.500) April o Invitation af journalister til klubarrangement eller kommentar synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) o Organisering af interview med talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) Maj o Placering af kommentar/synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK ) 14. Afregning Access PR anbefaler at PR-materialet til klubberne påbegyndes i forbindelse med parternes accept af kontrakt. Samtidig begynder vi koordinering, planlægning og udvikling af workshops. Det grundlæggende materiale skal være klar til medio januar og begyndelsen af februar. Det betyder, at de omkostningstunge aktiviteter vil ligge i december, januar og februar og derfor anbefales følgende plan for fakturering fra ultimo november og frem til maj: december: DKK januar: DKK februar: DKK marts: DKK april: DKK maj: DKK Access PR ønsker at afregne til én adresse og spørger venligst om hvilken? Der afregnes forud altså fra månedsstart. 15. Organisation 17

18 I Access PR er vi fast tre konsulenter med hver vores spidskompetence, vi samarbejder med 10 andre konsulenter der som vi har flere års erfaring fra store bureauer og/eller grafiske virksomheder. Gennemsnitlig er vi senior personer der arbejder sammen på projekter. Fysisk sidder vi på fælles kontorhotel SOHO på Vesterbro. Det er meget dynamiske og fleksible teams vi arbejder med, holder vores faste omkostninger lave, og på den måde har mister vi ikke fokus på det vi brænder for kvaliteten af vores pr, projekter og strategiske tiltag. Vi går efter bolden og sætter vores team derefter. Til dette projekt vurdere jeg at vores hold kommer til at se sådan ud, men der kan selvfølgelig ske ændringer afhængig af hvad Rotary og Access PR beslutter løbende. Martin Westergaard, direktør hos Access PR o Projektleder/daglig kontakt o +15 års erfaring med PR og sociale medier o b_profile Mads Abildgaard o Kreativ/designer o 12 års erfaring med PR og marketing Jesper Nilsson o Sociale medier o 10 års erfaring med PR og sociale medier 18

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør!

ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! ROTARYs brand vi er, hvad vi gør! AGENDA Kl. 18.00 Velkomst ved Guvernøren Kl. 18.10 Kort intro af Access PR og Karin Lund-Frank Kl. 18.20 Hvorfor fokus på branding og image? PR organisation og PR aktivitetskalender

Læs mere

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014

UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 UDBUDSMATERIALE KOMMUNIKATIONSKAMPAGNE FOR ROTARY I DANMARK 2013-2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning 2) Baggrund og formål 3) Udbyder og kontaktpersoner 4) Tidsplan for udbud, tilbud og valg af samarbejdspartner(e)

Læs mere

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN

Kommunikationsstrategi for INTERSKOLEN Kommunikationsstrategi for Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er et redskab, der skal medvirke til at udvikle

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARY DANMARK DYNAMISK DOKUMENT

EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARY DANMARK DYNAMISK DOKUMENT EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARY DANMARK DYNAMISK DOKUMENT Rotary Danmarks PR udvalg Februar 2014 1 EFFEKTIV PUBLIC RELATIONS ROTARYs MISSION Rotary Internationals mission er, at være en verdensomspændende

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Handleplan. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Handleplan Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Indhold 1. Indledning... 2 2. Pressestrategi... 2 2.1. Effektivisering af arbejdsgang omkring pressemeddelelser... 2 2.2. Synlighed uden for kommunegrænsen...

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 12. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål?

Sociale Medier eguide. Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Sociale Medier eguide Hvem rammer vi bedst hvor? Hvordan er medierne forskellige? Hvad skal vi producere af indhold? og med hvilket formål? Kort om guiden Denne guide er lavet til dig, der synes, at det

Læs mere

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps

Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Kommunikationsstrategi for det Det Danske Spejderkorps Formålet er at skabe den overordnede kommunikative strategi og målsætning for Det Danske Spejderkorps frem til og med 2012 herunder at: 1. beskrive

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010

Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 Cykelpendlerruter i hovedstadsområdet Kommunikationshandlingsplan for Plan og Koncept Analysefasen maj-august 2010 10-06-2010/NIHE Oversigt Medio juni Åbning af hjemmesiden med fokus på Albertslundruten

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Salg med LinkedIn Online kursus 2. Del Leadgenerering Kursus : Salg med LinkedIn nr. 2 Dato: oktober 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset det praktiske 4 frokost webinars af30 min

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012

Hør nu far du kan, hvad du vil. Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Hør nu far du kan, hvad du vil Informationskampagne for realkompetencevurdering Referencegruppemøde fredag den 14. september 2012 Dagens præsentation Mål og målgrupper Koncept og budskaber Mediaplan Elementer

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014

REFERAT. Koordineringsgruppemøde. 28. november 2014 DATO KONTAKTPERSON MAIL 28-11-2014 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde TIDSPUNKT 28. november 2014 STED DELTAGERE Videomøde: Femern A/S, København / Vejdirektoratet, Skanderborg

Læs mere

Evaluering af One Stop Erhvervsservice

Evaluering af One Stop Erhvervsservice Bilag 1 Evaluering af One Stop Erhvervsservice Indholdsfortegnelse 1 Etablering af én indgang for virksomheder virksomhedsservice 1 Tilfredshedsmålinger 2 On-line-målinger 3 Skrivekursus 3 Professional

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne

Aabenraa Kommune. Oplæg, PR og kommunikation. Markedsføring af bybusserne Aabenraa Kommune Oplæg, PR og kommunikation Markedsføring af bybusserne Indhold Baggrund Formål & målsætninger Målgrupper Budskab og koncept Mediestrategi Proces og timing Baggrund og situation Med det

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

A Publication of Company XYZ

A Publication of Company XYZ A Publication of Company XYZ En guide for studerende om LinkedIn I guiden her får du tips til, hvordan du laver en grundlæggende LinkedIn-profil, og hvordan du kan bruge den til at synliggøre dig selv

Læs mere

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag:

PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: PLUSgruppen er et annoncesamarbejde mellem fire lokale jyske dagblade, der ud kommer mandag-lørdag: Aviserne er førende medier i deres lokaleområder og giver dig mulighed for at skabe kontakt til potentielle

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Branding og strategisk kommunikation

Branding og strategisk kommunikation Derfor står jeg her Branding og strategisk kommunikation Workshop Kirkernes Mediedag Kommunikationsrådgiver Michael Trinskjær 25. januar 2014 KOMMUNIKATØR Cand.comm., kommunikationsrådgiver; direktør Aspekta

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

*** Kommunikationsstrategi ***

*** Kommunikationsstrategi *** *** Kommunikationsstrategi *** VISION Vi vil være Danmarks bedste idrætsorganisation 1 af 7 Dansk Svømmeunions kommunikationsstrategi Indledning For en organisation som bygger på medlemsdemokrati og som

Læs mere

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer

Sommerskole 2013. Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Tid til nye kompetencer Sommerskole 2013 Sommeren er traditionelt en stille tid i mange virksomheder. Netop derfor er det et oplagt tidspunkt at styrke din kompetenceprofil og ruste dig

Læs mere

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse

Markedsføringsplan. Indhold. 1. Introduktion. 2. Markedsbeskrivelse Markedsføringsplan Indhold 1. Introduktion... 1 2. Markedsbeskrivelse... 1 3. Målsætning og budget... 2 4. Målgruppe... 3 5. Afklaring omkring kommunikation, budskab og virkemidler... 4 6. Medievalg og

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside

Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering af udbud om udvikling af ny hjemmeside Annoncering I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a 15 d annonceres følgende:

Læs mere

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg

Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Sådan bliver du klar til mere synlighed og salg Tillykke med din Google AdWords Voucher. Nu kan du blive synlig for nye kunder og udvide din forretning online. Nu skal du i gang og have oprettet din AdWords

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet

Forslag til indsatser Vi er en top-professionel virksomhed - med styr på fundamentet Strategi 2013-2017: Forslag til prioriterede indsatser På workshop den 16. marts 2013 konkretiserede deltagerne en række indsatser, der knytter sig til de enkelte elementer i visionen for selskabet, og

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG

SocialTime. Du kan gøre opmærksom på din nye Facebook-side eller app uden at bruge penge på reklamer. Gratis markedsføring START I DAG S O M M E R 2 0 1 3 SocialTime Skab din forretning på Facebook Gratis markedsføring Du tror allerede på værdien af Facebook markedsføring - det er derfor du læser dette nu, ikke? Du kan gøre opmærksom

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne: Lokale virksomheder eller mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring

Læs mere

Salg med LinkedIn Online kursus 3. Del

Salg med LinkedIn Online kursus 3. Del Salg med LinkedIn Online kursus 3. Del Vi går i gang præcis kl. 12 Kursus : Salg med LinkedIn nr. 1 Dato: september 2012 linkedin.com/in/olebachandersen Introduktion til kurset indholdet 1. Betydningen

Læs mere

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på.

Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre informationer spredes på. Kommunikationsplan for projekt Viden og Innovation i SMV ere via Studerende (VIIS) vers. 2 (jan. 2013) Introduktion Kommunikationsplanen er opdelt i forhold til de kanaler, som nyheder, status og andre

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier

EKSPORT ONLINE. Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier EKSPORT ONLINE Stå stærkt I andre lande på Google og de sociale medier De 4 hovedpunkter Eksport og udvikling: Hvordan står virksomheden rigtigt i andre lande Online tilstedeværelse: Hvordan bliver virksomheden

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014

Presse- og kommunikationskursus. Nørre Aaby, den 4. april 2014 Presse- og kommunikationskursus Nørre Aaby, den 4. april 2014 Program Kl. 11.10-12.30: Velkommen Jeres forventninger til kurset Værdien af omtale Hvordan skabes omtale Eksempler Forventninger til dagen

Læs mere

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Organdonationskampagnen 2008 for Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen Udviklet og gennemført af konsortiet Advice A/S og Metaphor Reklamebureau BAGGRUND Kunden Sundhedsstyrelsen og Transplantationsgruppen

Læs mere

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014

Aktuelt om kommunikation. Ny ledelse hos Kreab NYHEDSBREV: JUNI 2014 NYHEDSBREV: JUNI 2014 Aktuelt om kommunikation Hensigten er at dele vores viden om kommunikation med dig. Seks gange om året vil du få gode råd og tips - alt fra hvordan du udnytter agurketiden, hvordan

Læs mere

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Få det bedste ud af Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver

En miniguide til. nyhedsbreve. skab intern afklaring af behov, setup og mål. Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver En miniguide til nyhedsbreve skab intern afklaring af behov, setup og mål Af Rasmus Thau Riddersholm, rådgiver 2 Intro! E-mailmarketing er ikke død.! Har man indblik i marketingkanaler på tværs, ved man,

Læs mere

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1

Vær en. levende klub. Klubbens ledelsesplan.indd 1 Vær en levende klub Klubbens ledelsesplan Klubbens ledelsesplan.indd 1 09-11-2011 12:19:31 Rotarys formål er at fremme og styrke viljen til at tjene andre som en forudsætning for al god virksomhed. Rotary

Læs mere

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015

TBWA & BBDO IAA PRISEN 2014. Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen. Den 16. februar 2015 IAA PRISEN 2014 Informationskampagne om tatoveringer for Miljøstyrelsen Den 16. februar 2015 BAGGRUND Miljøstyrelsen offentliggjorde i 2012 en analyse af de 65 mest anvendte tatoveringsfarver på det danske

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Bliv klogere på. marketing

Bliv klogere på. marketing Bliv klogere på (næsten gratis) marketing Web Grafiske løsninger Sociale medier Branding Annoncering Kontakt info Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Iværksætter her på Vækstfabrikken Kernekunderne:

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation

Mål og Midler Uddannelse, handel og innovation Fokusområder i 2014 Udvalget er med konstitueringsaftalen for perioden 2014-2017 et nyt udvalg, og indsatsen i en større del af 2014 bærer præg af, at udvalget tilegner sig det nødvendige vidensfundament

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen

CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen CV Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Personlige data Navn: Cecilie Methe Jasmin Rasmussen Adresse: Kochsgade 26., 1.sal, 5000 Odense C. Mobil: 3136 7540 E-mail: jasmin.methe@gmail.com Fødselsdag: 1. juni

Læs mere

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015

PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014. Mandag d. 16. februar 2015 PRÆSENTATION AF KAMPAGNE SPILLEFUGLEN 2014 Mandag d. 16. februar 2015 Baggrund for kampagne Opdragsgiver: Center for Ludomani Baggrund/kampagneårsag: Siden liberaliseringen af det danske spilmarked er

Læs mere

NORDEKON MASTERCLASS

NORDEKON MASTERCLASS NORDEKON MASTERCLASS To dages kursus i hvordan du etablerer virksomhed i Afrika PROGRAM OG KURSUSINDHOLD Dette kursus giver indsigt i Afrika og skitserer forskellige forretningsmuligheder. Vi fokuserer

Læs mere