Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rotary Danmark. Oplæg til 3-delt PR-plan. Nationalt niveau. Distriktsniveau 1440-1450-1470-1480. Klubniveau. 30. oktober 2013 Access PR A/S"

Transkript

1 Rotary Danmark Oplæg til 3-delt PR-plan Nationalt niveau Distriktsniveau Klubniveau 30. oktober 2013 Access PR A/S

2 1. Baggrund Access PR er blevet inviteret til at byde på en kommunikationskampagne for 4 Rotarydistrikter i Danmark. De 4 ud af de 5 Rotary-distrikter, der dækker Danmark (1440, 1450, 1470 og 1480), er sammen om en 3-delt PR-kampagne, der skal styrke Rotarys brand både nationalt, regionalt/distrikter samt lokalt på klubniveau. Det betyder, at den stadig aktuelle og sunde historie om Rotary skal genfortælles og virkeliggøres, så Rotary kan tiltrække flere medlemmer, der agerer efter devisen; leaders by mind not by title, og ved fælles indsats praktisere Rotary Internationals kommunikative afsæt til markedet: Join leaders, Exchange ideas, Take action. Med de rigtige strategier og indsatser vil Rotary øge kendskabet til organisationen hos den brede befolkning generelt, men også definerede målgrupper, og skabe en langt større interesse for at blive medlem i Rotary. Overordnet vil Rotary øge fokus omkring sig selv som: en verdensomspændende organisation, der står bag velgørende aktiviteter, både på globalt, nationalt og lokalt plan et effektivt forretningsnetværk, hvor dygtige og stærke ledere fra alle brancher mødes og hjælper hinanden med at skabe forretning 2. Målgruppe Rotary ønsker fremover at skabe større diversitet blandt sine medlemmer, både med hensyn til profil, alder og køn. Derfor vil den primære målgruppe for kampagnen være: Ledere i alderen (30-55 år) med en opmærksomhed rettet mod målgrupper, der historisk er faldet uden for den traditionelle Rotary målgruppe (kvinder og ledertyper uden traditionelt business look) 3. Udfordring Rotary i dag står over for den udfordring, at der blandt målgrupperne er et meget lavt kendskab til Rotary, som en unik organisation, hvor medlemmerne både er involveret i meningsfuldt velgørende arbejde og samtidig, både bidrager og drager fordel af et effektivt forretningsnetværk. Dette har resulteret i, at det er vanskeligt at tiltrække nye medlemmer generelt samt skabe den ønskede diversitet blandt medlemsskaren. Derfor 2

3 vil vores kampagne skabe den nødvendige involvering og aktivering blandt de eksisterende medlemmer samt potentielle nye medlemmer, for at de sammen kan bringe Rotary ind i en ny æra. Derfor vil vi i kampagnen her foreslå aktiviteter der i særlig grad involverer klubber og deres lokalmiljø, men også samarbejdet mellem distrikter og klubber bliver prioriteret væsentligt. Der bliver udviklet genanvendelige kommunikationsværkstøjskasser til klubniveau, distriktsniveau samt landsniveau. 4. Mål Med udgangspunkt i denne udfordring mener Access PR, at PR-aktiviteterne skal tage udgangspunkt i følgende målsætninger: Skabe forståelse og accept af Rotary som en unik organisation, der både tilbyder sine medlemmer involvering i meningsfuldt velgørende arbejde, og samtidig får adgang til et effektivt forretningsnetværk. Skabe forståelse og kendskab til de konkrete velgørende projekter, som Rotary er involveret i på globalt-, nationalt-, regionalt- og klubniveau. Skabe kendskab til og accept af de specifikke forretningsmæssige fordele man kan opnå ved at være medlem af Rotary. 5. Budskaber Valget af centrale budskaber i kampagnen, skal være med til at sikre at Rotary bliver kendt for deres kerneværdier og sikre at alle PR-aktiviteter er med til at fortælle den overordnede Rotary historie samt de personlige unikke historier om Rotary: Med 1,2 mio. medlemmer er Rotary verdens største netværk for ledere og selvstændige Rotarys styrke! de ca. 30 medlemmer i klubben er en del af de ca medlemmer i distriktet, der er en del af de ca medlemmer på landsplan de kan i fællesskab rejse kræfter til at gøre en forskel, der hvor de i fællesskab beslutter sig for at for at for at indsatsen skal ligge. De kan endvidere mobilisere en del af de 1,2 millioner medlemmer på verdensplan. Dette bliver en visualisering af Join leaders Exchange ideas Take action. Altruisme er et fundament for Rotarys virke, og organisationens motto er Service 3

4 above self Rotary er en unik organisation hvor medlemmerne på samme tid er involveret i velgørende arbejde og i forretningsskabende aktiviteter Rotary er et netværk for både mænd og kvinder, der ønsker at styrke deres karriere og/eller forretning, og samtidig ønsker at gøre en forskel i det samfund, de er en del af 6. PR-aktiviteter I det følgende er PR-aktiviteter delt op på nationalt-, regionalt og klub niveau. Samtidig er der et forslag til udnyttelse af de medier, som Access PR anbefaler bliver udnyttet på de tre niveauer. National PR PR-aktiviteterne på nationalt niveau skal være med til at skabe generelt kendskab til Rotary som organisation. Forslag til konkrete PR-aktiviteter på nationalt niveau: o Kick-off workshop: Der gennemføres en workshop, hvor alle de planlagte PR-aktiviteter diskuteres og justeres. I forbindelse med workshoppen er det vigtigt, at der internt i Rotary identificeres én kampagneansvarlig for hvert distrikt samt en overordnet kampagneansvarlig (en slags styregruppe). Det vil være naturligt, at distriktets kampagneansvarlige er en fra distriktets PR udvalg og Guvernøren selv, der kan deltage i workshops, månedlige statusmøder (se punkt 10) og være i løbende dialog med Access PR Pris:

5 o Profilering af velgørende projekter som Rotary er involveret i, primært på nationalt niveau, og herefter kan internationale projekter som ex: End Polio Now være med til at synliggøre råstyrken af Rotarys 1,2 millioner store netværk på internationalt niveau. o Profilering og genfortælling af Rotarys historie og kerneværdier specielt fokus på Rotarys fødselsdag d. 23. februar Pris for placering af én Rotary case i ét relevant medie: DKK o Placering af debatindlæg/kronikker i landsdækkende aviser, hvor fremtrædende medlemmer af Rotary i Danmark skaber og involverer sig i debatter inden for emner med relevans for organisationen Pris for at udarbejde debatindlæg inklusiv research, interview, og koordinering: DKK o Udsendelse af pressemeddelelser i forbindelse med større nyheder fra Rotary Pris for en pressemeddelelse inklusiv interview, skrivning, distribuering til medieliste og opfølgning: DKK o Medietræning af en landsdækkende talsperson For eksempel Rotary Danmarks formand o Organisering af one-on-one interviews ml. fremtrædende medlemmer af Rotary og landsdækkende medier, hvor målet er at få skabt opmærksomhed omkring Rotarys værdier, formål, mærkesager mv. Pris for organisering af et one-on-one interview inklusiv koordinering med medie og Rotary talsperson: DKK Medier o Landsdækkende medier Landsdækkende dagblade Landsdækkende radio/tv Landsdækkende onlinemedier (budget for udarbejdelse af landsdækkende medieliste: DKK 3000) Distrikt PR 5

6 PR-aktiviteterne på distrikt niveau skal sikre Rotary relevant omtale i de forskellige distrikter. Det betyder, at der inden for de enkelte distrikter kan identificeres specifikke interesse-/fokusområder af social-, miljø- eller erhvervsmæssig karakter. F.eks. kan det være, at man i ét distrikt vælger at fokusere på og gøre en indsats for adfærdsvanskelige børn, men man i et andet distrikt lægger vægten på ledighed ved at hjælpe distriktets iværksættere, mens man i en tredje vælger at støtte et humanitært projekt i Afrika eller et andet land. Forslag til konkrete PR-aktiviteter på distriktsniveau for 4 distrikter: o 4 workshops: Med henblik på at identificere fremadrettede indsatsområder i distrikterne foreslår Access PR, at der afholdes en workshop i hvert af de deltagende distrikter, hvor repræsentanter fra de enkelte distrikter samles og diskuterer, hvilke interesse-/fokusområder, der kan være relevante at arbejde med i de forskellige distrikter inden for det næste kalenderår. Access PR kan tilbyde at stå for at facilitere disse workshop. Deltagerne i workshoppen bør inkludere ledelsen og PRudvalget i hvert distrikt. Acces PR vil på baggrund af denne workshop udarbejde PR-planer for de enkelte distrikter, som de enkelte distrikter kan udnytte til at skabe maksimal opmærksomhed omkring deres interesse-/fokusområde i medierne. Pris pr workshop: DKK o Medietræning: Access PR foreslår ydermere, at udvalgte talspersoner fra distrikterne inviteres til et 1-dags kursus i medietræning. Formålet er at klæde Rotarys talspersoner på til at præsentere organisationens og distrikternes budskaber mest effektivt i forbindelse med interviews. Budget workshop o Design og planlægning af workshop: DKK o Afholdelse af 1/2 dags workshop: DKK o Rapportering og anbefalinger: DKK o I alt: DKK

7 Budget medietræning o Design og planlægning af medietræning: DKK o Afholdelse af 1-dags medietræning inklusiv maks. 4 personer: o I alt: DKK Et yderligere forslag er, at distrikterne går sammen om en kampagne/konkurrence, der både kan resultere i omtale på klub, distrikt og nationalt niveau. Det kunne f.eks. være en kampagne, der fokuserede på iværksættere: Forslag til Rotary iværksætter kampagne: o Hver klub indstiller en lokal iværksætter, der dyster om at blive årets Rotary-iværksætter. o Klubberne finder deres kandidater via annoncer/omtale af konkurrencen i de lokale ugeaviser og via netværk/linkedin/facebook (uddybet under nedenstående afsnit om sociale medier) o Klubberne kan evt. invitere aspiranterne til at komme og præsentere deres virksomhed/idé på klubmøderne o Efterfølgende stemmer medlemmerne i de enkelte klubber om, hvem der skal være deres kandidat til årets Rotary-iværksætter o De udvalgte iværksættere fra hver klub får hver især mulighed for at præsentere deres idé for et panel af udvalgte Rotarymedlemmer fra hver distrikt og der kåres en vinder fra hvert distrikt. o Præsentationerne kan optages på video og herefter deles på Rotarys hjemmeside og sociale medier o Vinderne fra hvert distrikt går videre til den endelige konkurrence, hvor de præsenterer deres virksomhed/idé for et nationalt Rotarypanel (f.eks. bestående af guvernørerne) 7

8 Estimeret budget o Idé-/konceptudvikling: DKK o Udformning af pressemeddelelser, medieliste og distribuering til lokale, regionale og nationale medier: DKK o Udarbejdelse og eksekvering af plan for sociale medier: DKK o Udarbejdelse/redigering af videoindhold til hjemmeside og sociale medier: DKK o Organisering af interviews med medier: DKK o Koordinering og projektstyring: DKK Budget i alt ca.: DKK Medier o Regionale medier Regionale dagblade Regionale TV-stationer Regionale radiostationer (budget for udarbejdelse af regional medieliste: DKK 3000) Klub PR PR-aktiviteterne på klubniveau skal være med til at skabe synlighed omkring de aktiviteter, som de lokale Rotary-klubber konkret er involveret i. Det kan både være omtale af de velgørende projekter, som de enkelte klubber er involveret i på lokalt, nationalt og globalt plan. Samtidig er det vigtigt, at der også bliver skabt opmærksomhed omkring, hvordan Rotary er medvirkende til at udvikle og styrke sine medlemmer på det erhvervs- og karrieremæssige plan. Forslag til PR-aktiviteter på lokalt niveau: 8

9 o Organisering af interview ml. talspersoner fra de lokale Rotary-klubber og udvalgte lokale medier, hvor målet er at få skabt fokus på den lokale Rotary-klub og dens medlemmer, særlige kendetegn mv. Der tages hensyn til repræsentation i alle 4 distrikter. Pris for organisering af et one-on-one interview inklusiv koordinering med medie og Rotary-talsperson: DKK o Placering af indlæg/kommentarer/synspunkter i lokale medier i forbindelse med debatter om det lokale erhvervs-/kulturliv Pris for et debatindlæg inklusiv research, interview, skrivning og koordinering: DKK o Invitation af journalister til klubarrangementer i forbindelse med gæstetalere mv. Pris for invitation af journalist/medie og koordinering: DKK o Invitation af medier til lokale velgørenhedsarrangementer arrangeret af klubberne Pris for invitation af journalister/medier og koordinering: DKK o Åbent-hus arrangement søndag d. 23. februar: Access PR anbefaler, at udvalgte Rotary-klubber i Danmark inviterer lokale medier og borgere inden for i klubberne på Rotarys fødselsdag. De lokale klubber skal bruge dagen til at vise de besøgende, hvad Rotary står for og hvilken funktion og fordele de har for medlemmerne og lokalsamfundet. Invitationen til Åbent-hus arrangementet kan ske via de lokale medier samt Facebook og LinkedIn. Access PR står for at udarbejde en invitation, der kan bruges af de enkelte klubber, når de skal invitere de lokale medier. Access PR sørger også for at udarbejde og distribuere en invitation på de sociale medier. Vi udarbejder en skabelon til invitation i hardcopy som de enkelte PR ansvarlige og medlemsansvarlige kan anvende til fysisk uddeling og evt. en annonce i lokal avisen med invitation til Åbent-hus arrangement. 9

10 Access PR vil udarbejde et faktablad til online distribution til klubber der kort beskriver Rotary kerneværdier, så vi er sikre på at alle har samme information. Pris: o Lokal PR-værktøjskasse: Access PR tager ansvar for at udarbejde en en lokal PR-værktøjskasse som indeholder følgende Template til PR-kalender for de enkelte klubber, som kan genbruges år-for-år Template til medieliste, som løbende kan opdateres Template til online nyhedsbrev Template til pressemeddelelser Template til presseinvitationer PR-guideline: En lille online-folder, som indeholder råd og vejledning til hvordan de enkelte klubber får størst mulig effekt af de PR-aktiviteter, som skal gennemføres Pris: DKK o Udarbejdelse og tilpasning af eksisterende Rotary PR-materiale, herunder Effective public relations, Club Public Relations Committee Manual, Crisis Handbook. Vigtigt I forhold til generelt PR-værktøjskasse. Pris: DKK Formålet med PR-aktiviteterne på klubniveau er at skabe kendskab til og accept af den vigtige betydning de lokale Rotary-klubber har for lokalområderne. Både med hensyn til deres involvering i velgørende arbejde og for styrkelsen af det lokale erhvervsliv. Det øgede kendskab til og accept af de lokale Rotary-klubber vil skabe tilstrømning af nye medlemmer til de enkelte klubber. Medier o Lokale medier 10

11 Ugeaviser Radio/TV Online-medier (budget for udarbejdelse af lokal medieliste: DKK 3000) 7. Sociale medier Access PR anbefaler at PR-kampagnen inddrager relevante sociale medier, som formår at bidrage effektivt til at skabe større kendskab og interesse for Rotary i Danmark. Facebook o Access PR anbefaler at der oprettes en dansk Rotary Facebook fanside o Rotarys danske Facebook-side skal primært hjælpe til med at skabe sympati, kenskab og interesse for Rotarys velgørende aktiviteter i den brede del af befolkningen o Facebook-siden skal ugentligt opdateres med nyheder om Rotarys aktiviteter i Danmark. Det kan gøres ved at linke/viderebringe nyheder om Rotary, som har været bragt i lokale, regionale eller nationale medier. o Facebook-siden kan også udnyttes til at understøtte og videreformidle de kampagner, som Rotary vælger at gennemføre. I forbindelse med ovennævnte forslag til Rotary slukker tørsten -kampagnen, vil Facebook-siden kunne bruges til at skabe interesse og understøtte kampagnen. Dette kan blandt andet gøres ved at videreformidle billeder, historier og videoklip, som dokumenterer kampagnen, og som giver de eksisterende fans lyst til at dele det med deres øvrige netværk. Det samme gælder iværksætterkampagnen, hvor Facebook-siden blandt andet vil kunne bruges til at opfordre fans til at foreslå kandidater til konkurrencen, og videreformidle information om kampagnen blandt deres Facebook-venner og dermed tiltrække yderligere fans til 11

12 Rotarys danske Facebook-side. LinkedIn o Access PR anbefaler at der oprettes regionale LinkedIn Rotaryprofiler o De regionale LinkedIn Rotary-profiler skal primært bruges til at skabe kendskab til Rotarys forretnings- og netværksaktiviteter blandt eksisterende og potentielle medlemmer i regionerne o LinkedIn-profilerne kan blandt andet bruges til at skabe kendskab til de aktiviteter som foregår i de enkelte klubber. De lokale Rotary-medlemmer kan f.eks. opfordres til at dele Rotary nyheder/kampagner og med deres øvrige netværk på LinkedIn Medlemmerne kan også opfordres til at invitere udvalgte i deres netværk til at deltage i lokale Rotary-aktiviteter, såsom besøg af gæstetalere mv. o Det vil også være oplagt at udnytte LinkedIn til at understøtte Rotarys kampagneaktiviteter I forbindelse med en iværksætterkampagne vil det være oplagt at igangsætte en kampagne på LinkedIn, hvor man eftersøger kandidater til at deltage i konkurrencen. Der kan f.eks. produceres videoindhold, som præsenterer kampagnen og som Rotary-medlemmene opfordres til at dele med deres øvrige netværk på LinkedIn, så der skabes en viral effekt. Under selve udvælgelsen af de enkelte kandidater, vil det også være oplagt at producere videomateriale, der præsenterer de enkelte kandidater og deres virksomhed, og som igen kan deles på LinkedIn. I forbindelse med udnyttelse af de sociale medier er det vigtigt, at der bliver udarbejdet en indholdsplan for hvert af de medier der udnyttes. Access PR anbefaler, at der udarbejdes halvårlige indholdsplaner, der præcist angiver, hvor mange gange og 12

13 hvornår de enkelte sociale medier skal opdateres med hvilket indhold. Ligeledes må der fremadrettet være en ansvarlig person for sociale medier på alle tre niveau. De sociale medier der vælges til aktiviteter må indgå som et muligt valg på den nationale website og ligeledes distrikts websites. Access PR tilbyder at udvikle og vedligeholde Rotarys danske Facebook- og LinkedInside i kampagneperioden, som en integreret del af de øvrige kampagne-budgetter. Online annoncekampagne Access PR anbefaler, at der gennemføres en online-annoncekampagne, som skal skabe bredt kendskab til Rotary som organisation. Annoncerne kan primært placeres i landsdækkende medier og special-/fagmedier, som henvender sig til målgruppen. Samtidig anbefaler Access PR, at der gennemføres en social medie kampagne direkte blandt målgrupperne, hvor budskaberne er baseret på call-to-action. Det kan f.eks. være en LinkedIn-kampagne, hvor potentielle medlemmer inviteres til specifikke Rotaryarrangementer. Access PR estimerer at der vil kunne gennemføre en effektiv online-/social medie kampagne for ca. DKK Måling af resultater Access PR anbefaler, at der for hver PR-aktivitet/-kampagne opstilles en række konkrete kvalitative og kvantitative forventninger. De kvalitative resultater skal måles på om den opnåede omtale er medvirkende til at understøtte den historie, der ønskes fortalt om Rotary. Dette kan f.eks. gøres ved at interviewe tilfældige repræsentanter fra målgruppen. De kvantitative resultater kan blandt andet måles på antallet af medieklip og i hvor høj grad disse medieklip er placeret i medier, som bliver læst af målgruppen. 9. Rapportering Access PR anbefaler, at der udarbejdes månedlige PR-rapporter, som indeholder kvalitativ og kvantitativ dokumentation af de opnåede resultater. 13

14 10. Månedlige statusmøder Det anbefales at der afholdes månedlige statusmøder, hvor resultaterne af den seneste måneds PR-indsats diskuteres og evalueres. Samtidig præsenteres og diskuteres den kommende måneds PR-aktiviteter. Access PR er ansvarlig for at indkalde og udsende dagsorden samt minute-of-meeting i forbindelse med de månedlige statusmøder. Access PR har gode erfaringer med Webex applikationen til afholdelse af online-møder. Webex giver blandt andet mulighed for at dele sin skærm/præsentationer med alle mødedeltagere. Access PR sørger for alt teknisk vedr. opsætning og indstillinger vedr. Webex PR Hotline Access PR anbefaler at der oprettes en PR Hotline, som løber i hele I hele perioden vil Martin Westergaard fra Access PR svare på PR-relevante spørgsmål fra de medlemmer i Rotary, som er involverede i PR-kampagnen. 12. Monitorering Access PR anbefaler, at der monitoreres presseklip og lignende dokumentation fra PR-indsatsen. Presseklippene fremsendes løbende til Rotary. Prisen for monitorering afhænger af, hvor mange medieklip PR-kampagnen resulterer i, men Access PR vurderer, at budgettet kan estimeres til ca. DKK pr. måned, dvs. DKK i alt. 13. Handlingsplan og fordeling af budget Access PR anbefaler nedenstående handlingsplan til fordeling af PR-aktiviteter og det samlede budget for kampagnen på DKK inkl. moms. Nationalt niveau 14

15 Januar o Fælles Kick-off workshop (DKK ) o Udarbejdelse og placering af kronik/debatindlæg i udvalgt medie (DKK 9.500) o Udvikling af Facebook side samt indholdsplan (inkluderet i øvrige kampagne-budgetter) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Februar o Placering af Rotary-case/interview i udvalgt medie, som sætter fokus på Rotarys fødselsdag d. 23. februar (DKK ) o Placering af Rotary case i udvalgt medie (DKK ) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Marts o Organisering af one-on-one interview med udvalgt nøgleperson i Rotary og landsdækkende medie (DKK 7.500) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) April o Placering af udarbejdelse og placering kronik/debatindlæg i udvalgt medie (DKK 9.500) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Maj o Placering af Rotary case i udvalgt medie (DKK ) o Monitorering og månedligt statusmøde (DKK 1500) Distriktsniveau 15

16 Januar o Udarbejdelse af regional PR-plan/værktøjskasse (DKK ) o Udvikling af LinkedIn-side samt indholdsplan (inkluderet i øvrige kampagne-budgetter) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) Februar o 4 workshops i distrikterne, design og motivation (DKK ) o Iværksætterkampagne (DKK ) Marts o Iværksætterkampagne (fortsat) April o Iværksætterkampagne (fortsat) Klubniveau Januar o Forberedelse og udarbejdelse af tilpasset presse-kit i overensstemmelse med eksisterende Rotary-materiale (DKK ) o Udarbejdelse af medieliste (DKK 3000) Februar o Udarbejdelse af PR-værktøjskasse for de enkelte klubber (DKK ) o Organisering af interview med talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) o Åbent hus arrangementer i udvalgte klubber i forbindelse med Rotarys fødselsdag (DKK ) Marts o Placering af kommentar/synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK 7.500) 16

17 o Invitation af medier til velgørenhedsarrangement i udvalgt klub (DKK 6.500) April o Invitation af journalister til klubarrangement eller kommentar synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) o Organisering af interview med talsperson i udvalgt klub (DKK 6.500) Maj o Placering af kommentar/synspunkt på vegne af talsperson i udvalgt klub (DKK ) 14. Afregning Access PR anbefaler at PR-materialet til klubberne påbegyndes i forbindelse med parternes accept af kontrakt. Samtidig begynder vi koordinering, planlægning og udvikling af workshops. Det grundlæggende materiale skal være klar til medio januar og begyndelsen af februar. Det betyder, at de omkostningstunge aktiviteter vil ligge i december, januar og februar og derfor anbefales følgende plan for fakturering fra ultimo november og frem til maj: december: DKK januar: DKK februar: DKK marts: DKK april: DKK maj: DKK Access PR ønsker at afregne til én adresse og spørger venligst om hvilken? Der afregnes forud altså fra månedsstart. 15. Organisation 17

18 I Access PR er vi fast tre konsulenter med hver vores spidskompetence, vi samarbejder med 10 andre konsulenter der som vi har flere års erfaring fra store bureauer og/eller grafiske virksomheder. Gennemsnitlig er vi senior personer der arbejder sammen på projekter. Fysisk sidder vi på fælles kontorhotel SOHO på Vesterbro. Det er meget dynamiske og fleksible teams vi arbejder med, holder vores faste omkostninger lave, og på den måde har mister vi ikke fokus på det vi brænder for kvaliteten af vores pr, projekter og strategiske tiltag. Vi går efter bolden og sætter vores team derefter. Til dette projekt vurdere jeg at vores hold kommer til at se sådan ud, men der kan selvfølgelig ske ændringer afhængig af hvad Rotary og Access PR beslutter løbende. Martin Westergaard, direktør hos Access PR o Projektleder/daglig kontakt o +15 års erfaring med PR og sociale medier o b_profile Mads Abildgaard o Kreativ/designer o 12 års erfaring med PR og marketing Jesper Nilsson o Sociale medier o 10 års erfaring med PR og sociale medier 18

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration

Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING. Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Finans / Offentlig Kontor & Administration ÅRSBERETNING Branchearbejdsmiljørådet Finans / Offentlig Kontor & Administration Årsberetning 2008 Indhold 2008 Året der gik 3 Psykisk arbejdsmiljø Visionsprojektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

Redegørelse for samfundsansvar

Redegørelse for samfundsansvar Redegørelse for samfundsansvar praktisk vejledning & inspiration Samfundsansvar.dk Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hvordan kan vejledningen bruges...8 Del 1 : Del 2 : Hvordan opfylder virksomheden

Læs mere

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change

Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Uddannelsesnetværket Rapport for Evaluering af Uddannelsesnetværket med brug af metoden Most Significant Change Bettina Ringsing Maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 0. Sammenfatning... 4 1. Indledning... 6

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Fælles fremtid - fælles ansvar

Fælles fremtid - fælles ansvar Fælles fremtid - fælles ansvar Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar Strategiske indsatser Direktion og afdelingschefer i Haderslev Kommune har lavet en administrativ strategi

Læs mere