HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København"

Transkript

1 Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til. Dirigent Marie-Louise Knuppert opfordrede derefter til, at ændringsforslag til hhv. målprogram og lovene blev indleveret til dirigenterne snarest muligt. Kl Forbundsnæstformand Mette Kindberg og forbundsformand Kim Simonsen replicerede på gårsdagens beretninger. Beretningerne blev godkendt. Kl Punkterne regnskab og målprogrammet byttes om, så målprogrammet følger medlemstemaet. Kl Medlemstema Kender du medlemstypen? Kim Simonsen sagde bl.a., at vi i HK har rigtig mange tilbud til vores medlemmer faktisk så mange, at det kan blive helt uoverskueligt. Nogle medlemmer mener, at det ikke er de rigtige tilbud, eller at de ikke er 400 kr. værd om måneden. Vi har nu sammen med analyseinstituttet Tranberg undersøgt, hvad medlemmerne mener om HK og hvad de forventer af os. Det har vist sig, at medlemmerne grundlæggende deler sig i fire grupper i måden, de ser HK på. Og så har de unge nogle helt særlige behov, som vi også har kigget på. De forskellige typer medlemmer har brug for noget forskelligt, og det er derfor vigtigt, at vi får krydset vores viden om deres fag, sektor og afdelingsforhold med deres helt grundlæggende forventninger til en fagforening. På den måde kan vi tilbyde det enkelte medlem det, der er relevant for lige præcis ham eller hende. Forbundsformanden sagde videre, at kongressen lige om lidt skulle hjem og besøge fem medlemmer sammen med en af den undersøgende journalistiks fremmeste udøvere, Thomas Skov. Thomas Skov kom på scenen sammen med HK s analysechef Henrik Hofman, og sammen gennemgik de noget af det, som medlemmerne siger om HK. Den viden, vi har fået her, skal naturligvis bruges i arbejdet med Den Organiserende Fagforening, så HK bliver en fagforening, der er alle pengene værd for medlemmerne. De fire medlemmer har sammen med andre medlemmer deltaget i vores årlige medlemsundersøgelse, og med dem i tankerne skrev vi det målprogram, som kongressen behandler senere på dagen. Kl Mødet blev genoptaget kl Pelle Voigt, tidligere folketingsmedlem og Anne-Mette Meyer Pedersen, ansat på Center for Kompetence og Beskæftigelse sang HK-sangen. Kl PKT. 6 VEDTAGELSE AF 4-ÅRIGT MÅLPROGRAM Forbundsformand Kim Simonsen fremlagde hovedbestyrelsens forslag til målprogram, der lægger nogle meget vigtige spor for HK s udvikling de næste fire år. Helt konkret er der sat to hovedmål vi vil have et stabilt medlemstal i 2014, og vi vil have flere tilfredse og loyale medlemmer. Der indkom følgende ændringsforslag: Side 1

2 Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 1, linje 16 efter første punktum: Medlemmerne skal opleve et selvsikkert og modigt HK, der er synlig i den offentlige debat, har en styrket fælles profil og sætter dagsordenen med mærkesager, der har udgangspunkt i medlemmernes arbejds- og familieliv. Medlemmerne skal opleve et HK, der udgør en drivkraft i fagbevægelsen for en mere retfærdig og lighedsorienteret velfærdsstat. Herefter fortsættes: For at ruste os bedst muligt har HK besluttet at være. HK/Handel Hovedstaden, HK/Stat Hovedstaden, HK/IMI Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 1, linje 18: At være en organiserende fagforening indebærer, at medlemmer og potentielle medlemmer involveres og engageres om arbejdsforhold og andre spørgsmål, som er vigtige for dem på arbejdspladsen. Derved opleves fællesskabet som nøglen til at få bedre arbejdsforhold og HK som adgangen til dette. Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog sletning side 1, linje 21: Der sættes punktum efter det faglige fællesskab. Resten af sætningen slettes. Det tilføjes et og mellem HK og styrke. HK/Service Hovedstaden foreslog ændring på side 1, linje 23: For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være Den Organiserende Fagforening sat følgende overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At opnå en højere organisationsprocent og et stabilt medlemstal samt øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet overfor HK. Delegeretnr. 373 Joan Sonne Lykkeaa, HK/Hovedstaden foreslog ændring på side 1, linje 24: At øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK og dermed opnå et stabilt medlemstal. De to forslag blev lagt sammen til et nyt og samlet forslag: For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være Den Organiserende Fagforening sat følgende overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK og dermed opnå et stabilt medlemstal. HK/Handel Hovedstaden, HK/Stat Hovedstaden, HK/IMI Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 1, linje 27: Hovedvejen til at nå de to mål er i første række, at medlemmerne ser sig selv som en del af et stærkt fællesskab og HK som en synlig interessevaretager af alle aspekter af deres arbejdsliv både på arbejdspladsen og over for det politiske system. Dernæst skal HK naturligvis også have de rigtige ydelser og levere dem i en høj kvalitet. Alle medlemmer skal således have adgang til en række HK-ydelser uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Forslaget blev vedtaget HK/Hovedstaden Service foreslog ændring side 1, linje 31: Interesser på arbejdspladsen og vigtige aktører på arbejdsmarkedet. Forslaget blev forkastet. Delegeretnr. 159 Estrid B. Husen, HK/Sjælland, delegeretnr. 372 Joan Hindsgaul-Nissen, HK/Hovedstaden, delegeretnr. 376 Kate Kengen, HK/Hovedstaden og delegeretnr. 379 Ulla H. Weibel Fabricius, HK/Hovedstaden foreslog ændring på side 3, linje 84: Ordene og arbejdsmiljørepræsentanter udgår. Side 2

3 Kl Kim Simonsen introducerede Den Organiserende Fagforening og fortalte, at kongressen i løbet af dagene vil møde nogle af vores dygtige tillidsvalgte, som vil give deres bud på, hvad Den Organiserende Fagforening er, når den når helt ud i fronten på arbejdspladserne. Forbundsformanden sagde videre, at Den Organiserende Fagforening handler om tre ting: Vi skal have involverede og aktive medlemmer, vi skal skærpe vores ydelser, vores service og vores kommunikation, og vi skal arbejde med vores interne kultur i HK. De første store skridt er taget internt i I 2014 og resten af kongresperioden skal vi have Den Organiserende Fagforening ud på arbejdspladerne ud til medlemmerne. Vi skal give medlemmerne den fagforening, de gerne vil have. Vi skal sørge for at have de ydelser, medlemmerne har brug for, og så skal vi ud på arbejdspladserne og være tæt på medlemmerne, deres arbejdsliv og deres karriere. Susanne Sommerlund, HK HANDEL og ansat i Bauhaus Herning gav et bud på, hvordan hun oplever Den Organiserende Fagforening. Kl Mødet blev genoptaget kl Mødet blev genoptaget med visning af filmen Manifest, hvorefter Kim Simonsen bød velkommen til formand for LO Harald Børsting, der kom med en hilsen til kongressen. Kl Delegeretnr. 159 Estrid B. Husen, HK/Sjælland, delegeretnr. 372 Joan Hindsgaul-Nissen, HK/Hovedstaden, delegeretnr. 376 Kate Kengen, HK/Hovedstaden og delegeretnr. 379 Ulla H. Weibel Fabricius, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse på side 3, linje 84 til 85: Sætningen startende med Tillidsrepræsentanter, sættes i et afsnit for sig selv med følgende tilføjelse: HK støtter op om dette gennem relevante kursus- og uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, relevant viden gennem HK s medier samt den direkte dialog. Delegeretnr. 159 Estrid B. Husen, HK/Sjælland, delegeretnr. 372 Joan Hindsgaul-Nissen, HK/Hovedstaden, delegeretnr. 376 Kate Kengen, HK/Hovedstaden og delegeretnr. 379 Ulla H. Weibel Fabricius, HK/Hovedstaden foreslog ændring på side 3, nyt mål tilføjes inden linje 91: Mål: HK vil arbejde for at få valgt flest mulige tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 3, linje 96: grund-, indsættes efter medlemmer til at. HK/Service Hovedstaden foreslog ændringer til side 4, linje 127: Forringelser af arbejdsløshedsforsikringen gør det nødvendigt for HK at reagere ved at skabe tryghed for medlemmerne på andre måder fx ved at sikre medlemmerne bedre mod indtægtsnedgang i tilfælde af ledighed gennem en lønforsikring, længere varsler ved opsigelse, ingen efterfølgende nedgang i understøttelsen ved ophør i tidligere anvist jobskifte, og ved at forsørgelsesgrundlaget følger løn- og prisudviklingen, og kan fastholdes i en længere periode. Daglig ledelse foreslog: Ordene at længere varsel ved opsigelse udgår. Forslaget blev vedtaget med denne ændring. Delegeretnr. 284, Tony Schapiro, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 4, linje 130: Hovedbestyrelsen nedsætter et lønsikringsudvalg. Forslaget blev trukket. Side 3

4 Delegeretnr. 191 Ivan Ziegler, HK/Nordjylland foreslog tilføjelse til side 5, linje 148: HK s arbejdsmiljørepræsentanter skal fortsat opleves som kompetente og naturlige sparringspartnere Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog ændring side 8, linje 254: HK ønsker ændres til HK kæmper for. Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse side 8, linje 255: varigt indsættes før job. varigt blev foreslået ændret til ordinært. Forslaget blev vedtaget med ændringen. Delegeretnr. 8 Peter Raben, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 8, linje 269: i de fora, hvor HK er repræsenteret. De tillidsvalgte og respekten for deres rolle er et centralt element i den danske model, der er hjerteblod for HK. HK vil. Delegeretnr. 8 Peter Raben, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 8, linje 275: Mål: HK vil værne om og arbejde for at styrke de faglige organisationers og tillidsvalgte rettigheder i både Danmark og resten af verden. Delegeretnr. 311 Winnie Axelsen, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse på side 8, linje 276: Hovedorganisationstilhørsforhold HK ønsker én ny, fælles hovedorganisation i Danmark. Globaliseringen raser, og digitaliseringen ændrer arbejdets karakter og ophæver dets geografiske placering. Styrkeforholdene i verden er under voldsom forandring, og EU spiller en fortsat større rolle for betingelserne på det danske arbejdsmarked. Fagbevægelsens legitimitet er udfordret. Alt dette sætter den danske model under pres: De faglige udfordringer flytter sig både centralt og decentralt. Forholdet mellem timelønnede og funktionærer er markant ændret. Det er derfor HK s ønske, at lønmodtagerne samler deres organisationer i en ny fælles hovedorganisation. HK skal bruge den kommende kongresperiode på at arbejde for en ny fælles hovedorganisation i henhold til ovenstående. Tidshorisonten er forventeligt 4-6 år, hvorfor målene for arbejdet inkorporeres i målprogrammet og evalueres ved førstkommende forbundskongres. Mål: Hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med Udtalelse om hovedorganisationer i kongresperioden videre med at samle organisationer i en ny fælles hovedorganisation samt udviklingen af LO. Arbejdet behandles løbende i hovedbestyrelsen dog minimum en gang årligt. Mål: På HK s ordinære kongres i 2017 aflægges status på arbejdet med en ny fælles hovedorganisation samt udviklingen af LO. Det samlede målprogram blev herefter vedtaget og findes i slutningen af denne protokol. Kl Side 4

5 PKT. 5 FORELÆGGELSE AF REGNSKAB På hovedbestyrelsens vegne fremlagde Villy Dyhr årsregnskaberne for 2009, 2010, 2011 og Villy Dyhr henviste til regnskabets hovedtal på side 11 i det udsendte materiale. Vi har mistet medlemmer og dermed også kontingentindtægter. Vi har derfor også sagt farvel til en del medarbejdere hver 4. medarbejder i forbundet og Administration1 er afskediget for at sikre, at driften er i balance. Vi er i perioden begyndt at lægge langtidsbudgetter, så vi kan indrette organisationen derefter. Det har bl.a. betydet, at vi har effektiviseret, der hvor det har været muligt. Vi har brugt mange ressourcer på itudvikling, herunder et nyt medlemssystem, digitalisering og en opgradering af vores udstyr. I 2010 nedskrev vi ejendomsværdien på Christiansminde med 65 mio. kr. I 2012 solgte vi forbundshuset til PFA Pension med et overskud på 170 mio. kr. Forbundets egenkapital er steget fra 657 mio. kr. til 793 mio. kr. i kongresperioden. Der er balance i driften, og vi investerer løbende i forbedringer, så der ikke kommer et investeringsefterslæb. Vi er stadig en ressourcemæssig stærk organisation med store indtægter, mange medarbejdere og med penge i banken. Delegeretnr. 284 Tony Schapiro, HK/Hovedstaden ønskede ordet til regnskabet. Tony Schapiro stillede en række spørgsmål til regnskabet. Villy Dyhr svarede på nogle af Tonys spørgsmål og lovede at finde svarene på resten af spørgsmålene. Svarene vil efter kongressen være at finde på kongressitet. Regnskaberne blev godkendt. Dirigenten oplæste fraværslisten Delegeretnr. 11 Søren Bjerre Johannesen, HK/Sydjylland Delegeretnr. 28 Cliff Præstegaard, HK/Østjylland Delegeretnr. 39 Helle Rix, HK/Østjylland Delegeretnr. 80 Børge Mølby Larsen, HK/Sydjylland Delegeretnr. 81 Diana Sejr Kromann, HK/Sydjylland Delegeretnr. 82 Edel Laursen, HK/Sydjylland Delegeretnr. 254 Bjerne Kaj Nielsen, HK/Midt Delegeretnr. 286 Ulla Jensen, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 288 Ditte Bredahl Adsersen, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 310 Torben Søderstrøm Hald, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 314 Ann Berit Moestrup, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 324 Erik Lykke Hansen, HK/Hovedstaden Kl Kommer fredag Sygemeldt Ikke ankommet endnu Sygemeldt Ikke ankommet endnu Ikke ankommet endnu Kommer senere Kommer senere Ikke ankommet endnu Kommer senere Er taget hjem Kommer senere Dirigenterne introducerede Per Vers, der skal underholde til kongresfesten. Kl Mødet blev genoptaget kl Jens Hansen, HK/Kommunal og ansat i Vallensbæk Kommune gav sit bud på, hvordan han oplever Den Organiserende Fagforening på sin arbejdsplads. Kl Side 5

6 PKT. 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG ALMINDELIGE FORSLAG Kontingent A1 Ændringsforslag HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslog: Arbejdsløse medlemmer af HK overgår til frikontingent til forbundet, når de har haft 12 måneders ledighed i en dagpengeperiode. Forslaget blev forkastet. A1 HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslog: Arbejdsløse medlemmer af HK får nedsat kontingent til forbundet, mens de går ledige. Forslaget bortfaldt, da ændringsforslaget til forslaget blev forkastet. A2 HK/Kommunal foreslog: Medlemmer, der overgår til delefterløn, bevarer deres fulde medlemsrettigheder. Forslaget blev trukket. A3 HK/Kommunal foreslog: Det skal sikres, at medlemmer, der fortsat er erhvervsaktive, men meldes ud af a-kassen, fordi de har nået folkepensionsalderen, opretholder deres medlemskab af forbundet som erhvervsaktive. Forslaget blev trukket. A4 Sektorbestyrelsen i HK/Privat foreslog: Medlemmer, der dimitterer fra en uddannelse og ikke straks opnår beskæftigelse, og derfor overgår til ydelse fra dagpengesystemet, kan fortsætte deres medlemskab af HK med et uændret fagforeningskontingent på kr. 95,00 pr. måned. Medlemmer kan være omfattet af denne kontingentgruppe, indtil de forlader dimittendsatsen, enten fordi de har fået arbejde, dagpengeretten udløber eller andre årsager. Der oprettes en ny kontingentgruppe til denne gruppe. Forudsætning for overgang til denne kontingentgruppe er, at man har været medlem af HK i de 12 forudgående måneder, og at man har været betalende medlem af HK med minimum et kontingent på kr. 95,00 pr. måned. Den nye kontingentgruppe oprettes som en forsøgsordning i to år, og hovedbestyrelsen kan inden forsøgsordningens udløb træffe beslutning om at nedlægge ordningen, fortsætte eller ændre vilkårene for ordningen. Forslaget omfatter ikke kontingent til a-kassen. Afstemningen om forslaget var så tæt, at bordoptællerne optalte stemmerne, der fordelte sig således: For 194 Imod 158 Blanke 15 Forslaget blev vedtaget Kongressen blev suspenderet kl Side 6

7 HK/Danmarks målprogram Dette målprogram er vedtaget på HK/Danmarks kongres den 25. oktober 2013 og gælder fra 1. januar Målprogrammet er en fælles ramme for HK's arbejde og gælder for tillidsvalgte og andre aktive samt ansatte i forbund, sektorer og afdelinger. Det fastlægger de mål, HK særligt vil arbejde med de næste fire år. Hvem vi er HK er en fagforening for alle inden for vores faglige område, der er i job, er arbejdsløs eller under uddannelse. Vi rummer mange fag og tror på styrken i den faglige mangfoldighed. HK er et fællesskab, der favner medlemmer ansat i den private og den offentlige sektor, og vi er til for medarbejdere både med og uden lederansvar. HK rummer alle, uanset hvilket uddannelsesniveau man har. HK tror på, at den danske model er den bedste vej til at sikre medlemmerne bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejder for, at alle medlemmer dækkes af en overenskomst. HK s løfte til medlemmerne er: Medlemmer af HK skal opleve et værdifuldt fagligt fællesskab og netværk, der styrker og udvikler deres studie- og arbejdsliv. Fælles ramme for HK HK skal være en bedre og stærkere fagforening til gavn for medlemmerne. Medlemmerne skal opleve et selvsikkert og modigt HK, der er synlig i den offentlige debat, har en styrket fælles profil og sætter dagsordenen med mærkesager, der har udgangspunkt i medlemmernes arbejds- og familieliv. Medlemmerne skal opleve et HK, der udgør en drivkraft i fagbevægelsen for en mere retfærdig og lighedsorienteret velfærdsstat. For at ruste os bedst muligt har HK derfor besluttet at være en organiserende fagforening. At være en organiserende fagforening indebærer, at medlemmer og potentielle medlemmer involveres og engageres om arbejdsforhold og andre spørgsmål, som er vigtige for dem på arbejdspladsen. Derved opleves fællesskabet som nøglen til at få bedre arbejdsforhold og HK som adgangen til dette. HK vil skabe de forandringer i medlemskontakt, ydelser, kommunikation og indre kultur, der gør HK til en organiserende fagforening. Medlemmerne skal inddrages i HK s arbejde, og vi vil understøtte medlemmerne bedre på arbejdspladsen. Vi vil øge værdien af det at være medlem af HK og styrke det faglige fællesskab. For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være Den Organiserende Fagforening sat to overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK og dermed opnå et stabilt medlemstal. Hovedvejen til at nå de to mål er i første række, at medlemmerne ser sig selv som en del af et stærkt fællesskab og HK som en synlig interessevaretager af alle aspekter af deres arbejdsliv både på arbejdspladsen og over for det politiske system. Dernæst skal HK naturligvis også have de rigtige ydelser og levere dem i en høj kvalitet. Alle medlemmer skal således have adgang til en række HK-ydelser uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Side 7

8 Såvel ydelser som interessevaretagelse skal synliggøres mere gennem målrettet og relevant kommunikation over for medlemmerne. Mål: HK skal have stabilt medlemstal i Mål: HK skal øge medlemstilfredsheden og medlemsloyaliteten i de årlige medlemsundersøgelser. Involverede og aktive medlemmer Medlemmerne er forskellige, og derfor skal dialog og kommunikation tage udgangspunkt i de behov og værdier, de enkelte medlemmer har. HK vil videreudvikle medlemsdemokratiet og den netværksstruktur, som giver en unik mulighed for kontakt til og dialog med medlemmerne. HK vil bringe medlemmerne sammen i faglige fællesskaber gennem nye sociale teknologier og understøtte medlemmernes egne initiativer og dannelse af netværk med andre medlemmer. Kommunikationen skal være målrettet, modtagerdrevet og koordineret, så medlemmet altid oplever HK som et stærkt fællesskab. Det er medlemmerne selv, der i langt højere grad skal bestemme, hvad de vil høre fra HK. Al medlemskontakt skal udnyttes bedst muligt med henblik på tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Medlemmet skal opleve mødet med HK som moderne, professionel og værdiskabende på tværs af kontaktformer, så relationen til medlemmet styrkes. HK vil lære af medlemmernes brug af tilbud og ydelser og anvende denne viden til løbende at forbedre indsatsen. HK s nye strategi for medlemskommunikation skal implementeres i alle enheder. Mål: Der skal udvikles digitale værktøjer og funktioner, som giver HK en fornyet nærhed og relevans for medlemmerne, og HK skal være Danmarks førende digitale fagforening. Mål: HK vil facilitere nye faglige netværksdannelser, og der skal stilles platforme til rådighed, så medlemmernes muligheder for at mødes i fællesskaber om fag og interesser styrkes. Mål: Medlemmerne skal have direkte indflydelse på udviklingen af tilbud og ydelser. Værdi for kontingentet HK skal fortsat levere de klassiske faglige ydelser på højeste niveau. Det er fx juridisk bistand, hjælp når virksomheden går konkurs, bistand i arbejdsskadesager og faglig rådgivning om alt fra stress til ansættelseskontrakter. Vi ved, at disse ydelser efterspørges af medlemmerne. Vi skal også fortsat understøtte medlemmerne på arbejdspladsen f.eks. med uddannelse af tillidsvalgte, styrkelse af klubarbejdet og udvikling af faglige fællesskaber. Men HK skal mere end det. Medlemmerne skal have mere valuta for de kroner, de betaler i kontingent. Vi skal udvikle ydelser, som medlemmerne forventer at få som følge af forandringerne på arbejdsmarkedet og udviklingen i deres arbejdsopgaver. Medlemmerne ønsker bl.a. nye tilbud om professionel karriere- og uddannelsesrådgivning, hjælp til at sikre bedre trivsel og arbejdsmiljø på jobbet eller en hurtig hjælp til at finde nyt arbejde i opsigelsesperioden. Side 8

9 Disse ydelser skal alle medlemmer kunne få uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Ved at gøre dem til HK-ydelser kan de markedsføres bredt til nuværende og potentielle medlemmer. For de unge gælder, at de under uddannelsen tilbydes gratis eller nedsat kontingent, da dette er en god måde at skabe interesse for HK og for værdien af at være medlem af en fagforening. Overenskomst til alle Indgåelse og fornyelse af overenskomster er et af de helt centrale omdrejningspunkter for HK's arbejde for at sikre medlemmerne bedre løn- og arbejdsvilkår. Men især på det private område er der en del medlemmer, der ikke er dækket af en overenskomst. Vi arbejder for at få fjernet barriererne herfor og få dækket alle medlemmer. Ligeledes skal vi arbejde for, at overenskomsternes dækningsområde udvides, så alle beskæftigede omfattes af overenskomsterne. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er HK s ambassadører på arbejdspladsen, og derfor skal vi arbejde for at få valgt flest mulige tillidsfolk og knytte dem til organisationen til glæde og gavn for medlemmerne. Tillidsrepræsentanter gør et vigtigt stykke arbejde for at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår på den enkelte arbejdsplads. HK støtter op om dette gennem relevante kursus- og uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, relevant viden gennem HK s medier samt den direkte dialog. Indsatsen gennem Jobpatruljen skal øges, da det er en god måde at sætte fokus på værdien af ordnede forhold over for de unge fritidsjobbere. Mål: Andelen af HK-medlemmer, der er dækket af en overenskomst, skal øges. Mål: Den andel af medlemmerne, der synes godt om HK s indsats for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler, skal øges. Mål: HK vil arbejde for at få valgt flest mulige tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Karriere, uddannelse og ledelse HK vil opprioritere sin tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionerne og nå ud til alle unge på vores uddannelser med tilbud, de oplever som relevante. HK vil arbejde for at øge medlemmernes værdi på et arbejdsmarked, hvor kravene til kompetencerne hos de ansatte stadig øges. Vi vil sætte forøget fokus på at motivere vores medlemmer til at grund-, efter- og videreuddanne sig, og vi vil støtte medlemmerne i deres karriere. Mange HK-medlemmer arbejder med ledelse - fx som mellemledere eller projektledere - eller er på vej til at blive ledere. De ønsker en fagforening, der har særlige tilbud med relevans for ledere, og det vil HK levere. HK vil bistå medlemmerne med at være på forkant med udviklingen, så de hele tiden har de kompetencer, private og offentlige virksomheder efterspørger. Der skal således være en række HK-ydelser inden for karriere, uddannelse og ledelse, hvor HK s hovedopgave er at oplyse og vejlede. Side 9

10 Mål: Alle unge på HK-relevante uddannelser skal kontaktes, og HK vil med relevante tilbud bidrage til, at de får en god karrierestart efter endt uddannelse. Mål: Alle medlemmer skal have mulighed for at få hjælp til kompetenceafklaring. Medlemmerne skal bl.a. via e-læring kunne opnå kendskab til de nye krav til kompetencer, der stilles på et foranderligt arbejdsmarked, og blive klar over, hvor de eventuelt har behov for at styrke deres kompetencer for at få et andet job eller en ny karriere. Ydelsen skal være rettet imod både beskæftigede og ledige medlemmer. Mål: Alle medlemmer skal have mulighed for at få karriere- og uddannelsesrådgivning. Medlemmerne skal kunne få et dækkende og relevant overblik over karriere- og uddannelsesmuligheder, herunder økonomiske støttemuligheder. Mål: Der skal etableres tilbud til alle medlemmer, der er ledere eller ønsker at blive det. Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser synes godt om HK s indsats for at forbedre deres muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling, skal øges. Jobformidling, KvikStart og lønforsikring HK vil bidrage til, at nyuddannede kommer i job hurtigst muligt ved fx at bringe de unge i dialog med mulige arbejdsgivere. De unge under uddannelse skal opleve, at et medlemskab af HK betyder noget for deres job- og karrieremuligheder. HK skal aktivt medvirke til, at ledige medlemmer hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdslivet. HK skal endvidere tilbyde hjælp til medlemmer i beskæftigelse, som ønsker jobskifte. Gennem en styrkelse af HK s jobformidling kan der skabes match mellem arbejdsgivernes ønsker om kvalificeret arbejdskraft og medlemmernes ønsker om et nyt arbejde. HK skal arbejde for, at arbejdsgiverne får større kendskab til denne mulighed og benytter sig af den. Forringelser af arbejdsløshedsforsikringen gør det nødvendigt for HK at reagere ved at skabe tryghed for medlemmerne på andre måder fx ved at sikre medlemmerne bedre mod indtægts-nedgang i tilfælde af ledighed gennem en lønforsikring, ingen efterfølgende nedgang i understøttelsen ved ophør i tidligere anvist jobskifte, og ved at forsørgelsesgrundlaget følger løn- og prisudviklingen og kan fastholdes i en længere periode. Trygheden kan også øges ved at udnytte, at mange funktionærer har op til seks måneders opsigelse. Orienteringen mod et nyt job kan derfor med fordel begynde, inden opsagte medlemmer reelt er ledige. Det sker gennem HK s KvikStart, der er et tilbud til alle opsagte medlemmer i form af samtaler, møder og webbaseret undervisning om jobsøgning mv. Denne indsats skal styrkes yderligere. Mål: HK s tilbud om jobformidling skal styrkes. Alle medlemmer skal kunne benytte sig af HK s jobformidling både ved ledighed og ved ønske om jobskifte. HK skal øge arbejdsgivernes brug af HK s jobformidling i forbindelse med rekruttering af ny arbejdskraft. HK s jobformidling skal være kendt for at formidle kompetent og eftertragtet arbejdskraft. Mål: HK fortsætter udviklingen af HK KvikStart, hvor alle opsagte medlemmer kan få hjælp i opsigelsesperioden. HK s tilbud om støtte til medlemmer i opsigelsesperioden skal udvikles i takt med medlemmernes behov og de teknologiske muligheder. Mål: HK vil arbejde for, at så mange medlemmer som muligt omfattes af en kollektiv lønforsikring. Side 10

11 Arbejdsmiljø Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er afgørende for medlemmernes trivsel og arbejdsglæde. HK vil derfor styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og prioritere indsatsen, der hvor arbejdsmiljøet er, og medlemmerne oplever det: ude på arbejdspladserne. HK vil arbejde for at få flere HK-arbejdsmiljørepræsentanter. HK s arbejdsmiljørepræsentanter skal fortsat opleves som kompetente og naturlige sparringspartnere over for arbejdsgivere og ledere, når arbejdspladsens arbejdsmiljø skal udvikles og leve op til arbejdsmiljølovens krav. Men også som engagerede repræsentanter, der taler medarbejdernes sag. HK støtter op om dette gennem relevante kursusog uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, relevant viden gennem HK s medier samt den direkte dialog. HK vil arbejde for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter udbygges og styrkes. Der skal ske en øget synliggørelse af de ydelser, HK leverer i form af juridisk og faglig bistand til medlemmer, der kommer i problemer på grund af dårligt arbejdsmiljø. Endelig skal der ske en øget synliggørelse og udbygning af mulighederne for oplysning og rådgivning om arbejdsmiljøspørgsmål. Mål: Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af HK, skal øges, og den understøttende indsats fra HK's side skal styrkes. Mål: HK vil arbejde for at give arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter mulighed for at danne netværk for at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Mål: HK vil arbejde for at sikre medlemmerne øgede muligheder for oplysning om og rådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål. Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser er tilfredse med HK s indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø, skal øges. HK s interessevaretagelse HK vil være en fagforening, der sætter dagsordenen og er synlig på områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. Medlemmerne skal opleve, at HK taler deres sag på Christiansborg og i det lokale politiske demokrati. Medlemmerne skal kunne høre og se, når HK rejser en sag og opnår politiske resultater. Derfor skal interessevaretagelsen styrkes, bl.a. via flere kampagneinitiativer, der aktiverer medlemmerne i en fælles sag. HK skal også øge synligheden i medierne samt styrke den direkte dialog med medlemmerne. Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser synes, at HK sætter dagsordenen på vigtige områder i deres arbejdsliv, skal øges. Flere job, effektiv velfærd og mindre ulighed HK ser fremgangsrige virksomheder og gode vilkår for medarbejderne som to sider af samme sag. Flere job og dermed flere i arbejde skaber økonomisk grundlag for bedre offentlig velfærd og for bedre arbejdsvilkår. Samspillet mellem den offentlige og den private sektor er en afgørende forudsætning for Danmarks vækst og konkurrenceevne. Begge sektorer skal have gode rammevilkår og kunne vokse. En effektiv og Side 11

12 veldreven offentlig sektor er sammen med gode velfærdsordninger et væsentligt grundlag for udviklingen af job og nye virksomheder. HK vil tage aktivt del i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi vil øge vores fokus på social og økonomisk ulighed og arbejde for, at det sociale sikkerhedsnet er fintmasket nok til, at ingen falder igennem på grund af sygdom, ledighed mv. Mål: HK vil arbejde for vækstinitiativer, der skaber job til medlemmerne, herunder øget digitalisering og forstærket udbredelse af digital infrastruktur, og der skal sættes ind med erhvervspolitiske satsninger. Mål: HK vil arbejde for etablering af uddannelser og HK-job inden for fremtidens erhvervs- og vækstområder som fx klima- og ressourceområdet, eksport af velfærdssystemer og oplevelsesøkonomi. Mål: HK vil arbejde for at etablere partnerskaber mellem medarbejdere, arbejdsgivere og regering om udvikling af den offentlige sektor, baseret på tillid og respekt for medarbejdernes kompetence og faglighed. Mål: HK vil arbejde for, at de sociale og økonomiske forskelle i samfundet mindskes. Uddannelse og kompetenceløft De rigtige kompetencer øger medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet og giver øget tryghed. Vi arbejder derfor for ret til uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen, i overenskomsten og i uddannelsessystemet. Det skal være attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og vi ønsker at udvikle erhvervsuddannelserne inden for vores område og gøre elever og praktikanter efterspurgte af arbejdsgiverne. Mål: HK vil arbejde for at højne kvalitet og prestige i de merkantile erhvervsuddannelser og øvrige erhvervsuddannelser inden for vores område. Vi vil arbejde for en reform af erhvervsuddannelserne, der sikrer, at faglærte inden for vores område får løftet deres kompetencer, så de står sig godt på arbejdsmarkedet og har gode muligheder for videre uddannelse. Eleverne skal bl.a. have mulighed for at bygge gymnasiale og videregående kompetencer på som led i uddannelsen. Vi ønsker også ambitiøse politiske mål for, hvor mange flere der skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Mål: HK vil arbejde for, at uddannelsesgarantien og de nye skolepraktikcentre bringes til at virke i praksis, så praktikpladsmangel og manglende kvalitet i praktikforløbet ikke længere står i vejen for unges uddannelse. Flere og flere af HK's medlemmer har en videregående uddannelse eller kompetencer, der svarer hertil. Vi støtter medlemmerne i at dygtiggøre sig, og arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for videregående uddannelse. Mål: HK vil arbejde for politiske reformer, der styrker de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser og øger arbejdsmarkedets parters indflydelse på deres udvikling. Kravene, til hvad man skal kunne, ændrer sig hele tiden. Derfor arbejder HK for bedre vilkår for at lære nyt og forbedre kompetencerne - hele arbejdslivet igennem. Side 12

13 Mål: HK vil arbejde for, at antallet af medlemmer, der får bygget videregående kompetencer på gennem voksen- og efteruddannelse, øges. Derfor skal rammerne for at realisere det dobbelte uddannelsesløft forbedres lige fra nedsættelse af deltagerbetalingen på diplomuddannelser og videregående voksenuddannelse til en styrkelse af voksenvejledningen. Mål: HK vil arbejde for, at medlemmer med videregående uddannelse sikres bedre muligheder for at vedligeholde og forbedre deres kompetencer bl.a. gennem et styrket udbud af korte kurser. Arbejdsliv med mulighed for trivsel og udvikling Alle har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. HK arbejder for at få nedbragt det sygefravær, som skyldes faktorer i arbejdsmiljøet. HK vil i særlig grad have fokus på at forbedre medlemmernes psykiske arbejdsmiljø og fremme den sociale kapital på arbejdspladserne. Mål: HK vil arbejde for lovændringer, der fremmer et bedre psykisk arbejdsmiljø, herunder indførelse af delt bevisbyrde og bedre muligheder for at få anerkendt psykiske arbejdsskader. Mål: HK vil arbejde for, at det forebyggende arbejde styrkes ved at tilføre flere ressourcer til myndighedskontrol, forskning og branchearbejdsmiljørådenes oplysende arbejde. Mål: HK vil arbejde for en modernisering af lovgivningen på arbejdskadeområdet, der styrker fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet og bidrager til at skabe et arbejdsmiljø, der forebygger arbejdsskader. HK ønsker et rummeligt arbejdsmarked, hvor langtidssyge har trygge vilkår, og hvor der er jobmuligheder til personer med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne. HK arbejder for ligebehandling og vil fortsat bekæmpe alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Vi arbejder for ligestilling mellem kønnene i arbejdslivet. Vi har særlig fokus på den skæve fordeling af barselsorloven, som betyder, at mødrene livet igennem bliver sat bagud i karriere, arbejdserfaring, løn og pension. Mål: HK vil arbejde for øget åbenhed om lønninger for at sikre lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi på den enkelte arbejdsplads. Mål: HK vil arbejde for, at fædres ret til barsel styrkes for børnenes og forældrenes skyld og for at opnå en større grad af ligestilling i familierne og på arbejdsmarkedet. Hurtigt tilbage i job ved ledighed HK kæmper for et forsikringssystem, der giver ledige en grundlæggende økonomisk tryghed, og hurtigt hjælper dem med at komme tilbage til arbejdsmarkedet og omstille sig til et nyt ordinært job. Mål: HK vil arbejde for en bedre beskæftigelsesindsats, der sikrer, at ledige medlemmer får tilbud af høj kvalitet, herunder uddannelse og kompetenceudvikling, der hjælper dem tilbage i arbejde og til en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: HK vil arbejde for, at lovgivningen sikrer opsagte medlemmer mulighed for allerede i opsigelsesperioden at modtage tilbud, der kan hjælpe dem videre i nyt ordinært job. Mål: HK vil arbejde for øget tryghed i dagpengesystemet, så aktivt jobsøgende medlemmer ikke mister forsørgelsesgrundlaget. Det skal være lettere at komme ind i dagpengesystemet og sværere at falde ud. Side 13

14 Mål: HK vil arbejde for, at ungdomsledigheden nedbringes, så de unge får en fair start på arbejdslivet. Udvikling af den danske model Den danske model bygger på partsindflydelse og aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Den viser sit værd i dialogen og samarbejdet på den enkelte arbejdsplads, i de kollektive aftaler og indflydelsen i de fora, hvor HK er repræsenteret. De tillidsvalgte og respekten for deres rolle er et centralt element i den danske model, der er hjerteblod for HK. HK vil modarbejde tendenser til svækkelse af forhandlingsvejen og faglige rettigheder såvel nationalt som internationalt og samtidig arbejde aktivt for at udnytte mulighederne i globaliseringen og EU-samarbejdet. Mål: HK vil forsvare og udvikle den danske model og arbejde for en forstærket og fælles indsats fra fagbevægelsens side i forhold til globaliseringen og det tættere samarbejde inden for EU. Mål: HK vil værne om og arbejde for at styrke de faglige organisationers og tillidsvalgtes rettigheder i både Danmark og resten af verden. Hovedorganisationstilhørsforhold HK ønsker én ny, fælles hovedorganisation i Danmark. Globaliseringen raser, og digitaliseringen ændrer arbejdets karakter og ophæver dets geografiske placering. Styrkeforholdene i verden er under voldsom forandring, og EU spiller en fortsat større rolle for betingelserne på det danske arbejdsmarked. Fagbevægelsens legitimitet er udfordret. Alt dette sætter den danske model under pres: De faglige udfordringer flytter sig både centralt og decentralt. Forholdet mellem timelønnede og funktionærer er markant ændret. Det er derfor HK s ønske, at lønmodtagerne samler deres organisationer i en ny fælles hovedorganisation. HK skal bruge den kommende kongresperiode på at arbejde for en ny fælles hovedorganisation i henhold til ovenstående. Tidshorisonten er forventeligt 4-6 år, hvorfor målene for arbejdet inkorporeres i målprogrammet og evalueres ved førstkommende forbundskongres. Mål: Hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med Udtalelse om hovedorganisationer i kongresperioden videre med at samle organisationer i en ny fælles hovedorganisation, samt udviklingen af LO. Arbejdet behandles løbende i hovedbestyrelsen, dog minimum en gang årligt. Mål: På HK s ordinære kongres i 2017 gives en status over arbejdet med en ny fælles hovedorganisation samt udviklingen af LO. Opfølgning på målprogrammet Med målprogrammet som fælles ramme vil HK de næste fire år arbejde for at skabe en bedre og stærkere fagforening for medlemmerne. Forbundet udarbejder en handlingsplan for sit arbejde med at gennemføre målprogrammet, og sektorer og afdelinger inddrager målene i deres strategi- og handlingsplaner. Hovedbestyrelsen evaluerer løbende fremdriften i arbejdet med at nå målene. Side 14

HK/Danmarks målprogram

HK/Danmarks målprogram HK/Danmarks målprogram 2014-2017 Dette målprogram er vedtaget på HK/Danmarks kongres den 25. oktober 2013 og gælder fra 1. januar 2014. Målprogrammet er en fælles ramme for HK's arbejde og gælder for tillidsvalgte

Læs mere

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl. 8.30 var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til.

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres

Målprogram for HK Stat 2016 til 2020 godkendt på HK Stats kongres Stærkere fagligt fællesskab og mere tilfredse medlemmer HK Stats målprogram opstiller de overordnede rammer og mål for fagforeningens indsats de kommende fire år. Målene afspejler medlemmernes og organisationens

Læs mere

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013

Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Ændringsforslag til Målprogram for HK/Danmark 2010-2013 Side 3, linje 6, side 4 linje 5, side 5 linje 15 og side 6 linje 38: fagforening ændres til fagforbund. Side 3, linje 15: Medlemmernes krav og forventninger

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM

FÆLLESSKAB, FAGLIGHED & FREMTID MÅLPROGRAM FÆLLESSKAB, & FREMTID FAGLIGHED MÅLPROGRAM HK STAT KONGRES 2016 PÅ SIDERNE 3-10 ER FORBUNDSSEKTORBESTYRELSENS FORSLAG TIL MÅLPROGRAMMET FRA SIDE 11 ER OPSTILLET FORSLAGET MED DE ENKELTE HERTIL OG ER DERMED

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

i centrum HK KONGRES DEN OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG

i centrum HK KONGRES DEN OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG Medlemmet i centrum HK KONGRES DEN 24.-26. OKTOBER 2013 TIVOLI congress CENTER / ALMINDELIGE FORSLAG Almindelige forslag Kontingent A1 Indkomne forslag Motivation HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslår:

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram Dokumentsamling til behandling af DM s arbejdsprogram 2017-2019 Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det arbejdsprogram,

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

HK s 32. ordinære kongres Scandinavian Congress Center, Aarhus

HK s 32. ordinære kongres Scandinavian Congress Center, Aarhus Dørene åbnedes kl. 8.30 og kl. 9.00 var der morgensang. Der blev sunget Sangen om Larsen og Murerarbejdsmandens ferie. Dan Mølholm spillede til. kl. 9.15 Kongressen blev genoptaget. Dirigenterne meddelte,

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM

HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM HK/KOMMUNALS MÅLPROGRAM 2012-2016 Vedtaget på HK/Kommunal forbundssektorkongres 2012 Målprogram som styringsredskab Ved etableringen af Nyt HK blev beslutningsgangene strømlinet for at sikre en større

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

Jobkonsulent i kreds Lillebælt

Jobkonsulent i kreds Lillebælt Akutpakken Hvad betyder akutpakken for de ledige - og for arbejdspladserne? Hvad er det der sker med dagpenge systemet og arbejdsmarkedspolitikken lige nu? Hvad vil fagbevægelsen og hvor står SL? Jobkonsulent

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

JAs arbejdsmarkedspolitik

JAs arbejdsmarkedspolitik JAs arbejdsmarkedspolitik Oktober 2015 Formål JAs arbejdsmarkedspolitik tegner foreningens holdning til arbejdsmarkedsforhold og ansættelsesvilkår. Arbejdsmarkedspolitikken er det fælles grundlag, der

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden

Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden Målprogram for HK/Privats faglige og politiske indsats i perioden 2015-2019 Formålet med HK/Privats arbejde er at sikre medlemmerne: de bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår de bedste muligheder for til

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015.

Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den november 2015. Faglig Handlingsplan 2016 og DOF-mål for 2016 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12.-13. november 2015. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2016,

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

OK13 Det forhandler vi om

OK13 Det forhandler vi om OK13 Det forhandler vi om Forord Verden er i en økonomisk krise. I medierne og ved forhandlingsbordet fremfører arbejdsgiverne, at der kun er plads til meget små eller ingen lønstigninger til medarbejderne.

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016.

Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Faglig Handlingsplan 2017 og DOF-mål for 2017 Godkendt på HK Kommunals forbundssektorbestyrelsesmøde den 12. oktober 2016. Den faglige handlingsplan for HK Kommunal indeholder også DOF-mål for 2017, således

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK

GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK ARBEJDS- MILJØPOLITIK GENTOFTE KOMMUNES ARBEJDSMILJØPOLITIK SIDE 1 / 6 Tre fokusområder i arbejdsmiljøet: INDLEDNING For at kunne løfte de opgaver, der er omtalt her

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE

VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE VELKOMMEN TIL HK S A-KASSE INDHOLD HK s a-kasse en god investering 3 Medlemskab 4 Arbejde inden for EØS-området 7 Efterlønsordningen 8 Kontingent 9 Overflytning til en anden a-kasse 10 HK s Fagforening

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm

Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm Lokalt Fagligt og Politisk Grundlag for 3F Bornholm 2014 Indhold: Indledning... 3 Bestyrelse og daglig ledelse... 4 Overenskomster... 4 Tillidsrepræsentantuddannelse... 5 Uddannelse... 5 Det offentlige

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund

Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund Hvordan understøtter vi bedst erhvervsuddannelserne på Campus Frederikssund 2 af sporene fra konference om kvalificeret arbejdskraft Claus Steen Madsen, direktør teknik, miljø og erhverv Fra konferencen

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Politik og Analyse 24. oktober 2012

Politik og Analyse 24. oktober 2012 Politik og Analyse 24. oktober 2012 Målsætning Konkrete mål Indsatser Resultater Stolthed i faget Medlemmerne skal opleve, at HK styrker deres faglige identitet og udvikling. Overenskomster HK støtter

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig

Blad 2/ INDSTIK - VEDTAEGTER 24 - INDSTIK - Vedtagter_endelig DL-F Vedtægter 2015 2018 1. Landsforeningens område Landsforeningen Dansk Laborant-Forening er tilknyttet HK Danmark, og ethvert medlem af DL-F er således også medlem af HK. Landsforeningens område er

Læs mere

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.

PERSONALE- POLITIK. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm. GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm. POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0. MARGINS 18.75 mm GRID 12 GUTTER 7.5 mm GAP BETWEEN LINES AND OBJECTS 3.75 mm NEGATIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.25 pt POSITIVE LINES: THICK 2 pt LIGHT 0.12 pt PERSONALE- POLITIK Om denne pjece Denne pjece

Læs mere

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID

FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID FOLKETINGSVALG 2015 VALG 2015 EN TRYG FREMTID HK MEDLEMMERNES VALGOPLÆG 2015 INDLEDNING I løbet af 2015 skal der være folketingsvalg i Danmark. HK støtter ikke bestemte partier eller politikere. Vi samarbejder

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011

DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 DMs repræsentantskabsmøde den 12.11.2008 Principprogram 2009-2011 side 1 af 10 DM s PRINCIPPER: Alle medlemmer skal have uddannelsesmæssig relevant beskæftigelse. Livslønnen for både offentligt og privatansatte

Læs mere