HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HK s 31. ordinære kongres Tivoli Congress Center, København"

Transkript

1 Dørene åbnedes kl. 8.00, og kl var der morgensang. Der blev sunget Noget om kraft af Halfdan Rasmussen. Mette Kindberg havde derefter ønske om Murerarbejdsmandens Ferie. Dan Mølholm spillede til. Dirigent Marie-Louise Knuppert opfordrede derefter til, at ændringsforslag til hhv. målprogram og lovene blev indleveret til dirigenterne snarest muligt. Kl Forbundsnæstformand Mette Kindberg og forbundsformand Kim Simonsen replicerede på gårsdagens beretninger. Beretningerne blev godkendt. Kl Punkterne regnskab og målprogrammet byttes om, så målprogrammet følger medlemstemaet. Kl Medlemstema Kender du medlemstypen? Kim Simonsen sagde bl.a., at vi i HK har rigtig mange tilbud til vores medlemmer faktisk så mange, at det kan blive helt uoverskueligt. Nogle medlemmer mener, at det ikke er de rigtige tilbud, eller at de ikke er 400 kr. værd om måneden. Vi har nu sammen med analyseinstituttet Tranberg undersøgt, hvad medlemmerne mener om HK og hvad de forventer af os. Det har vist sig, at medlemmerne grundlæggende deler sig i fire grupper i måden, de ser HK på. Og så har de unge nogle helt særlige behov, som vi også har kigget på. De forskellige typer medlemmer har brug for noget forskelligt, og det er derfor vigtigt, at vi får krydset vores viden om deres fag, sektor og afdelingsforhold med deres helt grundlæggende forventninger til en fagforening. På den måde kan vi tilbyde det enkelte medlem det, der er relevant for lige præcis ham eller hende. Forbundsformanden sagde videre, at kongressen lige om lidt skulle hjem og besøge fem medlemmer sammen med en af den undersøgende journalistiks fremmeste udøvere, Thomas Skov. Thomas Skov kom på scenen sammen med HK s analysechef Henrik Hofman, og sammen gennemgik de noget af det, som medlemmerne siger om HK. Den viden, vi har fået her, skal naturligvis bruges i arbejdet med Den Organiserende Fagforening, så HK bliver en fagforening, der er alle pengene værd for medlemmerne. De fire medlemmer har sammen med andre medlemmer deltaget i vores årlige medlemsundersøgelse, og med dem i tankerne skrev vi det målprogram, som kongressen behandler senere på dagen. Kl Mødet blev genoptaget kl Pelle Voigt, tidligere folketingsmedlem og Anne-Mette Meyer Pedersen, ansat på Center for Kompetence og Beskæftigelse sang HK-sangen. Kl PKT. 6 VEDTAGELSE AF 4-ÅRIGT MÅLPROGRAM Forbundsformand Kim Simonsen fremlagde hovedbestyrelsens forslag til målprogram, der lægger nogle meget vigtige spor for HK s udvikling de næste fire år. Helt konkret er der sat to hovedmål vi vil have et stabilt medlemstal i 2014, og vi vil have flere tilfredse og loyale medlemmer. Der indkom følgende ændringsforslag: Side 1

2 Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 1, linje 16 efter første punktum: Medlemmerne skal opleve et selvsikkert og modigt HK, der er synlig i den offentlige debat, har en styrket fælles profil og sætter dagsordenen med mærkesager, der har udgangspunkt i medlemmernes arbejds- og familieliv. Medlemmerne skal opleve et HK, der udgør en drivkraft i fagbevægelsen for en mere retfærdig og lighedsorienteret velfærdsstat. Herefter fortsættes: For at ruste os bedst muligt har HK besluttet at være. HK/Handel Hovedstaden, HK/Stat Hovedstaden, HK/IMI Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 1, linje 18: At være en organiserende fagforening indebærer, at medlemmer og potentielle medlemmer involveres og engageres om arbejdsforhold og andre spørgsmål, som er vigtige for dem på arbejdspladsen. Derved opleves fællesskabet som nøglen til at få bedre arbejdsforhold og HK som adgangen til dette. Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog sletning side 1, linje 21: Der sættes punktum efter det faglige fællesskab. Resten af sætningen slettes. Det tilføjes et og mellem HK og styrke. HK/Service Hovedstaden foreslog ændring på side 1, linje 23: For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være Den Organiserende Fagforening sat følgende overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At opnå en højere organisationsprocent og et stabilt medlemstal samt øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet overfor HK. Delegeretnr. 373 Joan Sonne Lykkeaa, HK/Hovedstaden foreslog ændring på side 1, linje 24: At øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK og dermed opnå et stabilt medlemstal. De to forslag blev lagt sammen til et nyt og samlet forslag: For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være Den Organiserende Fagforening sat følgende overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK og dermed opnå et stabilt medlemstal. HK/Handel Hovedstaden, HK/Stat Hovedstaden, HK/IMI Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 1, linje 27: Hovedvejen til at nå de to mål er i første række, at medlemmerne ser sig selv som en del af et stærkt fællesskab og HK som en synlig interessevaretager af alle aspekter af deres arbejdsliv både på arbejdspladsen og over for det politiske system. Dernæst skal HK naturligvis også have de rigtige ydelser og levere dem i en høj kvalitet. Alle medlemmer skal således have adgang til en række HK-ydelser uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Forslaget blev vedtaget HK/Hovedstaden Service foreslog ændring side 1, linje 31: Interesser på arbejdspladsen og vigtige aktører på arbejdsmarkedet. Forslaget blev forkastet. Delegeretnr. 159 Estrid B. Husen, HK/Sjælland, delegeretnr. 372 Joan Hindsgaul-Nissen, HK/Hovedstaden, delegeretnr. 376 Kate Kengen, HK/Hovedstaden og delegeretnr. 379 Ulla H. Weibel Fabricius, HK/Hovedstaden foreslog ændring på side 3, linje 84: Ordene og arbejdsmiljørepræsentanter udgår. Side 2

3 Kl Kim Simonsen introducerede Den Organiserende Fagforening og fortalte, at kongressen i løbet af dagene vil møde nogle af vores dygtige tillidsvalgte, som vil give deres bud på, hvad Den Organiserende Fagforening er, når den når helt ud i fronten på arbejdspladserne. Forbundsformanden sagde videre, at Den Organiserende Fagforening handler om tre ting: Vi skal have involverede og aktive medlemmer, vi skal skærpe vores ydelser, vores service og vores kommunikation, og vi skal arbejde med vores interne kultur i HK. De første store skridt er taget internt i I 2014 og resten af kongresperioden skal vi have Den Organiserende Fagforening ud på arbejdspladerne ud til medlemmerne. Vi skal give medlemmerne den fagforening, de gerne vil have. Vi skal sørge for at have de ydelser, medlemmerne har brug for, og så skal vi ud på arbejdspladserne og være tæt på medlemmerne, deres arbejdsliv og deres karriere. Susanne Sommerlund, HK HANDEL og ansat i Bauhaus Herning gav et bud på, hvordan hun oplever Den Organiserende Fagforening. Kl Mødet blev genoptaget kl Mødet blev genoptaget med visning af filmen Manifest, hvorefter Kim Simonsen bød velkommen til formand for LO Harald Børsting, der kom med en hilsen til kongressen. Kl Delegeretnr. 159 Estrid B. Husen, HK/Sjælland, delegeretnr. 372 Joan Hindsgaul-Nissen, HK/Hovedstaden, delegeretnr. 376 Kate Kengen, HK/Hovedstaden og delegeretnr. 379 Ulla H. Weibel Fabricius, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse på side 3, linje 84 til 85: Sætningen startende med Tillidsrepræsentanter, sættes i et afsnit for sig selv med følgende tilføjelse: HK støtter op om dette gennem relevante kursus- og uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, relevant viden gennem HK s medier samt den direkte dialog. Delegeretnr. 159 Estrid B. Husen, HK/Sjælland, delegeretnr. 372 Joan Hindsgaul-Nissen, HK/Hovedstaden, delegeretnr. 376 Kate Kengen, HK/Hovedstaden og delegeretnr. 379 Ulla H. Weibel Fabricius, HK/Hovedstaden foreslog ændring på side 3, nyt mål tilføjes inden linje 91: Mål: HK vil arbejde for at få valgt flest mulige tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 3, linje 96: grund-, indsættes efter medlemmer til at. HK/Service Hovedstaden foreslog ændringer til side 4, linje 127: Forringelser af arbejdsløshedsforsikringen gør det nødvendigt for HK at reagere ved at skabe tryghed for medlemmerne på andre måder fx ved at sikre medlemmerne bedre mod indtægtsnedgang i tilfælde af ledighed gennem en lønforsikring, længere varsler ved opsigelse, ingen efterfølgende nedgang i understøttelsen ved ophør i tidligere anvist jobskifte, og ved at forsørgelsesgrundlaget følger løn- og prisudviklingen, og kan fastholdes i en længere periode. Daglig ledelse foreslog: Ordene at længere varsel ved opsigelse udgår. Forslaget blev vedtaget med denne ændring. Delegeretnr. 284, Tony Schapiro, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 4, linje 130: Hovedbestyrelsen nedsætter et lønsikringsudvalg. Forslaget blev trukket. Side 3

4 Delegeretnr. 191 Ivan Ziegler, HK/Nordjylland foreslog tilføjelse til side 5, linje 148: HK s arbejdsmiljørepræsentanter skal fortsat opleves som kompetente og naturlige sparringspartnere Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog ændring side 8, linje 254: HK ønsker ændres til HK kæmper for. Delegeretnr. 337 Lisbeth Schmidt, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse side 8, linje 255: varigt indsættes før job. varigt blev foreslået ændret til ordinært. Forslaget blev vedtaget med ændringen. Delegeretnr. 8 Peter Raben, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 8, linje 269: i de fora, hvor HK er repræsenteret. De tillidsvalgte og respekten for deres rolle er et centralt element i den danske model, der er hjerteblod for HK. HK vil. Delegeretnr. 8 Peter Raben, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse til side 8, linje 275: Mål: HK vil værne om og arbejde for at styrke de faglige organisationers og tillidsvalgte rettigheder i både Danmark og resten af verden. Delegeretnr. 311 Winnie Axelsen, HK/Hovedstaden foreslog tilføjelse på side 8, linje 276: Hovedorganisationstilhørsforhold HK ønsker én ny, fælles hovedorganisation i Danmark. Globaliseringen raser, og digitaliseringen ændrer arbejdets karakter og ophæver dets geografiske placering. Styrkeforholdene i verden er under voldsom forandring, og EU spiller en fortsat større rolle for betingelserne på det danske arbejdsmarked. Fagbevægelsens legitimitet er udfordret. Alt dette sætter den danske model under pres: De faglige udfordringer flytter sig både centralt og decentralt. Forholdet mellem timelønnede og funktionærer er markant ændret. Det er derfor HK s ønske, at lønmodtagerne samler deres organisationer i en ny fælles hovedorganisation. HK skal bruge den kommende kongresperiode på at arbejde for en ny fælles hovedorganisation i henhold til ovenstående. Tidshorisonten er forventeligt 4-6 år, hvorfor målene for arbejdet inkorporeres i målprogrammet og evalueres ved førstkommende forbundskongres. Mål: Hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med Udtalelse om hovedorganisationer i kongresperioden videre med at samle organisationer i en ny fælles hovedorganisation samt udviklingen af LO. Arbejdet behandles løbende i hovedbestyrelsen dog minimum en gang årligt. Mål: På HK s ordinære kongres i 2017 aflægges status på arbejdet med en ny fælles hovedorganisation samt udviklingen af LO. Det samlede målprogram blev herefter vedtaget og findes i slutningen af denne protokol. Kl Side 4

5 PKT. 5 FORELÆGGELSE AF REGNSKAB På hovedbestyrelsens vegne fremlagde Villy Dyhr årsregnskaberne for 2009, 2010, 2011 og Villy Dyhr henviste til regnskabets hovedtal på side 11 i det udsendte materiale. Vi har mistet medlemmer og dermed også kontingentindtægter. Vi har derfor også sagt farvel til en del medarbejdere hver 4. medarbejder i forbundet og Administration1 er afskediget for at sikre, at driften er i balance. Vi er i perioden begyndt at lægge langtidsbudgetter, så vi kan indrette organisationen derefter. Det har bl.a. betydet, at vi har effektiviseret, der hvor det har været muligt. Vi har brugt mange ressourcer på itudvikling, herunder et nyt medlemssystem, digitalisering og en opgradering af vores udstyr. I 2010 nedskrev vi ejendomsværdien på Christiansminde med 65 mio. kr. I 2012 solgte vi forbundshuset til PFA Pension med et overskud på 170 mio. kr. Forbundets egenkapital er steget fra 657 mio. kr. til 793 mio. kr. i kongresperioden. Der er balance i driften, og vi investerer løbende i forbedringer, så der ikke kommer et investeringsefterslæb. Vi er stadig en ressourcemæssig stærk organisation med store indtægter, mange medarbejdere og med penge i banken. Delegeretnr. 284 Tony Schapiro, HK/Hovedstaden ønskede ordet til regnskabet. Tony Schapiro stillede en række spørgsmål til regnskabet. Villy Dyhr svarede på nogle af Tonys spørgsmål og lovede at finde svarene på resten af spørgsmålene. Svarene vil efter kongressen være at finde på kongressitet. Regnskaberne blev godkendt. Dirigenten oplæste fraværslisten Delegeretnr. 11 Søren Bjerre Johannesen, HK/Sydjylland Delegeretnr. 28 Cliff Præstegaard, HK/Østjylland Delegeretnr. 39 Helle Rix, HK/Østjylland Delegeretnr. 80 Børge Mølby Larsen, HK/Sydjylland Delegeretnr. 81 Diana Sejr Kromann, HK/Sydjylland Delegeretnr. 82 Edel Laursen, HK/Sydjylland Delegeretnr. 254 Bjerne Kaj Nielsen, HK/Midt Delegeretnr. 286 Ulla Jensen, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 288 Ditte Bredahl Adsersen, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 310 Torben Søderstrøm Hald, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 314 Ann Berit Moestrup, HK/Hovedstaden Delegeretnr. 324 Erik Lykke Hansen, HK/Hovedstaden Kl Kommer fredag Sygemeldt Ikke ankommet endnu Sygemeldt Ikke ankommet endnu Ikke ankommet endnu Kommer senere Kommer senere Ikke ankommet endnu Kommer senere Er taget hjem Kommer senere Dirigenterne introducerede Per Vers, der skal underholde til kongresfesten. Kl Mødet blev genoptaget kl Jens Hansen, HK/Kommunal og ansat i Vallensbæk Kommune gav sit bud på, hvordan han oplever Den Organiserende Fagforening på sin arbejdsplads. Kl Side 5

6 PKT. 7 BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG ALMINDELIGE FORSLAG Kontingent A1 Ændringsforslag HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslog: Arbejdsløse medlemmer af HK overgår til frikontingent til forbundet, når de har haft 12 måneders ledighed i en dagpengeperiode. Forslaget blev forkastet. A1 HK/It, Medie og Industri Hovedstaden foreslog: Arbejdsløse medlemmer af HK får nedsat kontingent til forbundet, mens de går ledige. Forslaget bortfaldt, da ændringsforslaget til forslaget blev forkastet. A2 HK/Kommunal foreslog: Medlemmer, der overgår til delefterløn, bevarer deres fulde medlemsrettigheder. Forslaget blev trukket. A3 HK/Kommunal foreslog: Det skal sikres, at medlemmer, der fortsat er erhvervsaktive, men meldes ud af a-kassen, fordi de har nået folkepensionsalderen, opretholder deres medlemskab af forbundet som erhvervsaktive. Forslaget blev trukket. A4 Sektorbestyrelsen i HK/Privat foreslog: Medlemmer, der dimitterer fra en uddannelse og ikke straks opnår beskæftigelse, og derfor overgår til ydelse fra dagpengesystemet, kan fortsætte deres medlemskab af HK med et uændret fagforeningskontingent på kr. 95,00 pr. måned. Medlemmer kan være omfattet af denne kontingentgruppe, indtil de forlader dimittendsatsen, enten fordi de har fået arbejde, dagpengeretten udløber eller andre årsager. Der oprettes en ny kontingentgruppe til denne gruppe. Forudsætning for overgang til denne kontingentgruppe er, at man har været medlem af HK i de 12 forudgående måneder, og at man har været betalende medlem af HK med minimum et kontingent på kr. 95,00 pr. måned. Den nye kontingentgruppe oprettes som en forsøgsordning i to år, og hovedbestyrelsen kan inden forsøgsordningens udløb træffe beslutning om at nedlægge ordningen, fortsætte eller ændre vilkårene for ordningen. Forslaget omfatter ikke kontingent til a-kassen. Afstemningen om forslaget var så tæt, at bordoptællerne optalte stemmerne, der fordelte sig således: For 194 Imod 158 Blanke 15 Forslaget blev vedtaget Kongressen blev suspenderet kl Side 6

7 HK/Danmarks målprogram Dette målprogram er vedtaget på HK/Danmarks kongres den 25. oktober 2013 og gælder fra 1. januar Målprogrammet er en fælles ramme for HK's arbejde og gælder for tillidsvalgte og andre aktive samt ansatte i forbund, sektorer og afdelinger. Det fastlægger de mål, HK særligt vil arbejde med de næste fire år. Hvem vi er HK er en fagforening for alle inden for vores faglige område, der er i job, er arbejdsløs eller under uddannelse. Vi rummer mange fag og tror på styrken i den faglige mangfoldighed. HK er et fællesskab, der favner medlemmer ansat i den private og den offentlige sektor, og vi er til for medarbejdere både med og uden lederansvar. HK rummer alle, uanset hvilket uddannelsesniveau man har. HK tror på, at den danske model er den bedste vej til at sikre medlemmerne bedre løn- og arbejdsvilkår, og arbejder for, at alle medlemmer dækkes af en overenskomst. HK s løfte til medlemmerne er: Medlemmer af HK skal opleve et værdifuldt fagligt fællesskab og netværk, der styrker og udvikler deres studie- og arbejdsliv. Fælles ramme for HK HK skal være en bedre og stærkere fagforening til gavn for medlemmerne. Medlemmerne skal opleve et selvsikkert og modigt HK, der er synlig i den offentlige debat, har en styrket fælles profil og sætter dagsordenen med mærkesager, der har udgangspunkt i medlemmernes arbejds- og familieliv. Medlemmerne skal opleve et HK, der udgør en drivkraft i fagbevægelsen for en mere retfærdig og lighedsorienteret velfærdsstat. For at ruste os bedst muligt har HK derfor besluttet at være en organiserende fagforening. At være en organiserende fagforening indebærer, at medlemmer og potentielle medlemmer involveres og engageres om arbejdsforhold og andre spørgsmål, som er vigtige for dem på arbejdspladsen. Derved opleves fællesskabet som nøglen til at få bedre arbejdsforhold og HK som adgangen til dette. HK vil skabe de forandringer i medlemskontakt, ydelser, kommunikation og indre kultur, der gør HK til en organiserende fagforening. Medlemmerne skal inddrages i HK s arbejde, og vi vil understøtte medlemmerne bedre på arbejdspladsen. Vi vil øge værdien af det at være medlem af HK og styrke det faglige fællesskab. For at gøre HK bedre og stærkere er der i arbejdet med at være Den Organiserende Fagforening sat to overordnede mål, som også gælder for den kommende kongresperiode: At øge medlemmernes tilfredshed med og loyalitet over for HK og dermed opnå et stabilt medlemstal. Hovedvejen til at nå de to mål er i første række, at medlemmerne ser sig selv som en del af et stærkt fællesskab og HK som en synlig interessevaretager af alle aspekter af deres arbejdsliv både på arbejdspladsen og over for det politiske system. Dernæst skal HK naturligvis også have de rigtige ydelser og levere dem i en høj kvalitet. Alle medlemmer skal således have adgang til en række HK-ydelser uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Side 7

8 Såvel ydelser som interessevaretagelse skal synliggøres mere gennem målrettet og relevant kommunikation over for medlemmerne. Mål: HK skal have stabilt medlemstal i Mål: HK skal øge medlemstilfredsheden og medlemsloyaliteten i de årlige medlemsundersøgelser. Involverede og aktive medlemmer Medlemmerne er forskellige, og derfor skal dialog og kommunikation tage udgangspunkt i de behov og værdier, de enkelte medlemmer har. HK vil videreudvikle medlemsdemokratiet og den netværksstruktur, som giver en unik mulighed for kontakt til og dialog med medlemmerne. HK vil bringe medlemmerne sammen i faglige fællesskaber gennem nye sociale teknologier og understøtte medlemmernes egne initiativer og dannelse af netværk med andre medlemmer. Kommunikationen skal være målrettet, modtagerdrevet og koordineret, så medlemmet altid oplever HK som et stærkt fællesskab. Det er medlemmerne selv, der i langt højere grad skal bestemme, hvad de vil høre fra HK. Al medlemskontakt skal udnyttes bedst muligt med henblik på tiltrækning og fastholdelse af medlemmer. Medlemmet skal opleve mødet med HK som moderne, professionel og værdiskabende på tværs af kontaktformer, så relationen til medlemmet styrkes. HK vil lære af medlemmernes brug af tilbud og ydelser og anvende denne viden til løbende at forbedre indsatsen. HK s nye strategi for medlemskommunikation skal implementeres i alle enheder. Mål: Der skal udvikles digitale værktøjer og funktioner, som giver HK en fornyet nærhed og relevans for medlemmerne, og HK skal være Danmarks førende digitale fagforening. Mål: HK vil facilitere nye faglige netværksdannelser, og der skal stilles platforme til rådighed, så medlemmernes muligheder for at mødes i fællesskaber om fag og interesser styrkes. Mål: Medlemmerne skal have direkte indflydelse på udviklingen af tilbud og ydelser. Værdi for kontingentet HK skal fortsat levere de klassiske faglige ydelser på højeste niveau. Det er fx juridisk bistand, hjælp når virksomheden går konkurs, bistand i arbejdsskadesager og faglig rådgivning om alt fra stress til ansættelseskontrakter. Vi ved, at disse ydelser efterspørges af medlemmerne. Vi skal også fortsat understøtte medlemmerne på arbejdspladsen f.eks. med uddannelse af tillidsvalgte, styrkelse af klubarbejdet og udvikling af faglige fællesskaber. Men HK skal mere end det. Medlemmerne skal have mere valuta for de kroner, de betaler i kontingent. Vi skal udvikle ydelser, som medlemmerne forventer at få som følge af forandringerne på arbejdsmarkedet og udviklingen i deres arbejdsopgaver. Medlemmerne ønsker bl.a. nye tilbud om professionel karriere- og uddannelsesrådgivning, hjælp til at sikre bedre trivsel og arbejdsmiljø på jobbet eller en hurtig hjælp til at finde nyt arbejde i opsigelsesperioden. Side 8

9 Disse ydelser skal alle medlemmer kunne få uanset geografi, fag eller arbejdsplads. Ved at gøre dem til HK-ydelser kan de markedsføres bredt til nuværende og potentielle medlemmer. For de unge gælder, at de under uddannelsen tilbydes gratis eller nedsat kontingent, da dette er en god måde at skabe interesse for HK og for værdien af at være medlem af en fagforening. Overenskomst til alle Indgåelse og fornyelse af overenskomster er et af de helt centrale omdrejningspunkter for HK's arbejde for at sikre medlemmerne bedre løn- og arbejdsvilkår. Men især på det private område er der en del medlemmer, der ikke er dækket af en overenskomst. Vi arbejder for at få fjernet barriererne herfor og få dækket alle medlemmer. Ligeledes skal vi arbejde for, at overenskomsternes dækningsområde udvides, så alle beskæftigede omfattes af overenskomsterne. Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter er HK s ambassadører på arbejdspladsen, og derfor skal vi arbejde for at få valgt flest mulige tillidsfolk og knytte dem til organisationen til glæde og gavn for medlemmerne. Tillidsrepræsentanter gør et vigtigt stykke arbejde for at sikre ordentlige løn- og ansættelsesvilkår på den enkelte arbejdsplads. HK støtter op om dette gennem relevante kursus- og uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, relevant viden gennem HK s medier samt den direkte dialog. Indsatsen gennem Jobpatruljen skal øges, da det er en god måde at sætte fokus på værdien af ordnede forhold over for de unge fritidsjobbere. Mål: Andelen af HK-medlemmer, der er dækket af en overenskomst, skal øges. Mål: Den andel af medlemmerne, der synes godt om HK s indsats for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår gennem overenskomster og aftaler, skal øges. Mål: HK vil arbejde for at få valgt flest mulige tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne. Karriere, uddannelse og ledelse HK vil opprioritere sin tilstedeværelse på uddannelsesinstitutionerne og nå ud til alle unge på vores uddannelser med tilbud, de oplever som relevante. HK vil arbejde for at øge medlemmernes værdi på et arbejdsmarked, hvor kravene til kompetencerne hos de ansatte stadig øges. Vi vil sætte forøget fokus på at motivere vores medlemmer til at grund-, efter- og videreuddanne sig, og vi vil støtte medlemmerne i deres karriere. Mange HK-medlemmer arbejder med ledelse - fx som mellemledere eller projektledere - eller er på vej til at blive ledere. De ønsker en fagforening, der har særlige tilbud med relevans for ledere, og det vil HK levere. HK vil bistå medlemmerne med at være på forkant med udviklingen, så de hele tiden har de kompetencer, private og offentlige virksomheder efterspørger. Der skal således være en række HK-ydelser inden for karriere, uddannelse og ledelse, hvor HK s hovedopgave er at oplyse og vejlede. Side 9

10 Mål: Alle unge på HK-relevante uddannelser skal kontaktes, og HK vil med relevante tilbud bidrage til, at de får en god karrierestart efter endt uddannelse. Mål: Alle medlemmer skal have mulighed for at få hjælp til kompetenceafklaring. Medlemmerne skal bl.a. via e-læring kunne opnå kendskab til de nye krav til kompetencer, der stilles på et foranderligt arbejdsmarked, og blive klar over, hvor de eventuelt har behov for at styrke deres kompetencer for at få et andet job eller en ny karriere. Ydelsen skal være rettet imod både beskæftigede og ledige medlemmer. Mål: Alle medlemmer skal have mulighed for at få karriere- og uddannelsesrådgivning. Medlemmerne skal kunne få et dækkende og relevant overblik over karriere- og uddannelsesmuligheder, herunder økonomiske støttemuligheder. Mål: Der skal etableres tilbud til alle medlemmer, der er ledere eller ønsker at blive det. Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser synes godt om HK s indsats for at forbedre deres muligheder for uddannelse og kompetenceudvikling, skal øges. Jobformidling, KvikStart og lønforsikring HK vil bidrage til, at nyuddannede kommer i job hurtigst muligt ved fx at bringe de unge i dialog med mulige arbejdsgivere. De unge under uddannelse skal opleve, at et medlemskab af HK betyder noget for deres job- og karrieremuligheder. HK skal aktivt medvirke til, at ledige medlemmer hurtigst muligt kan vende tilbage til arbejdslivet. HK skal endvidere tilbyde hjælp til medlemmer i beskæftigelse, som ønsker jobskifte. Gennem en styrkelse af HK s jobformidling kan der skabes match mellem arbejdsgivernes ønsker om kvalificeret arbejdskraft og medlemmernes ønsker om et nyt arbejde. HK skal arbejde for, at arbejdsgiverne får større kendskab til denne mulighed og benytter sig af den. Forringelser af arbejdsløshedsforsikringen gør det nødvendigt for HK at reagere ved at skabe tryghed for medlemmerne på andre måder fx ved at sikre medlemmerne bedre mod indtægts-nedgang i tilfælde af ledighed gennem en lønforsikring, ingen efterfølgende nedgang i understøttelsen ved ophør i tidligere anvist jobskifte, og ved at forsørgelsesgrundlaget følger løn- og prisudviklingen og kan fastholdes i en længere periode. Trygheden kan også øges ved at udnytte, at mange funktionærer har op til seks måneders opsigelse. Orienteringen mod et nyt job kan derfor med fordel begynde, inden opsagte medlemmer reelt er ledige. Det sker gennem HK s KvikStart, der er et tilbud til alle opsagte medlemmer i form af samtaler, møder og webbaseret undervisning om jobsøgning mv. Denne indsats skal styrkes yderligere. Mål: HK s tilbud om jobformidling skal styrkes. Alle medlemmer skal kunne benytte sig af HK s jobformidling både ved ledighed og ved ønske om jobskifte. HK skal øge arbejdsgivernes brug af HK s jobformidling i forbindelse med rekruttering af ny arbejdskraft. HK s jobformidling skal være kendt for at formidle kompetent og eftertragtet arbejdskraft. Mål: HK fortsætter udviklingen af HK KvikStart, hvor alle opsagte medlemmer kan få hjælp i opsigelsesperioden. HK s tilbud om støtte til medlemmer i opsigelsesperioden skal udvikles i takt med medlemmernes behov og de teknologiske muligheder. Mål: HK vil arbejde for, at så mange medlemmer som muligt omfattes af en kollektiv lønforsikring. Side 10

11 Arbejdsmiljø Et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø er afgørende for medlemmernes trivsel og arbejdsglæde. HK vil derfor styrke indsatsen for et bedre arbejdsmiljø og prioritere indsatsen, der hvor arbejdsmiljøet er, og medlemmerne oplever det: ude på arbejdspladserne. HK vil arbejde for at få flere HK-arbejdsmiljørepræsentanter. HK s arbejdsmiljørepræsentanter skal fortsat opleves som kompetente og naturlige sparringspartnere over for arbejdsgivere og ledere, når arbejdspladsens arbejdsmiljø skal udvikles og leve op til arbejdsmiljølovens krav. Men også som engagerede repræsentanter, der taler medarbejdernes sag. HK støtter op om dette gennem relevante kursusog uddannelsestilbud, regelmæssig kontakt, bistand til at danne netværk, relevant viden gennem HK s medier samt den direkte dialog. HK vil arbejde for, at samarbejdet mellem arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter udbygges og styrkes. Der skal ske en øget synliggørelse af de ydelser, HK leverer i form af juridisk og faglig bistand til medlemmer, der kommer i problemer på grund af dårligt arbejdsmiljø. Endelig skal der ske en øget synliggørelse og udbygning af mulighederne for oplysning og rådgivning om arbejdsmiljøspørgsmål. Mål: Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter, der er medlem af HK, skal øges, og den understøttende indsats fra HK's side skal styrkes. Mål: HK vil arbejde for at give arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter mulighed for at danne netværk for at styrke arbejdsmiljøet på arbejdspladserne. Mål: HK vil arbejde for at sikre medlemmerne øgede muligheder for oplysning om og rådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål. Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser er tilfredse med HK s indsats for at forbedre deres arbejdsmiljø, skal øges. HK s interessevaretagelse HK vil være en fagforening, der sætter dagsordenen og er synlig på områder, der betyder noget for medlemmernes arbejdsliv. Medlemmerne skal opleve, at HK taler deres sag på Christiansborg og i det lokale politiske demokrati. Medlemmerne skal kunne høre og se, når HK rejser en sag og opnår politiske resultater. Derfor skal interessevaretagelsen styrkes, bl.a. via flere kampagneinitiativer, der aktiverer medlemmerne i en fælles sag. HK skal også øge synligheden i medierne samt styrke den direkte dialog med medlemmerne. Mål: Den andel af medlemmerne, der i de årlige medlemsundersøgelser synes, at HK sætter dagsordenen på vigtige områder i deres arbejdsliv, skal øges. Flere job, effektiv velfærd og mindre ulighed HK ser fremgangsrige virksomheder og gode vilkår for medarbejderne som to sider af samme sag. Flere job og dermed flere i arbejde skaber økonomisk grundlag for bedre offentlig velfærd og for bedre arbejdsvilkår. Samspillet mellem den offentlige og den private sektor er en afgørende forudsætning for Danmarks vækst og konkurrenceevne. Begge sektorer skal have gode rammevilkår og kunne vokse. En effektiv og Side 11

12 veldreven offentlig sektor er sammen med gode velfærdsordninger et væsentligt grundlag for udviklingen af job og nye virksomheder. HK vil tage aktivt del i udviklingen af velfærdssamfundet. Vi vil øge vores fokus på social og økonomisk ulighed og arbejde for, at det sociale sikkerhedsnet er fintmasket nok til, at ingen falder igennem på grund af sygdom, ledighed mv. Mål: HK vil arbejde for vækstinitiativer, der skaber job til medlemmerne, herunder øget digitalisering og forstærket udbredelse af digital infrastruktur, og der skal sættes ind med erhvervspolitiske satsninger. Mål: HK vil arbejde for etablering af uddannelser og HK-job inden for fremtidens erhvervs- og vækstområder som fx klima- og ressourceområdet, eksport af velfærdssystemer og oplevelsesøkonomi. Mål: HK vil arbejde for at etablere partnerskaber mellem medarbejdere, arbejdsgivere og regering om udvikling af den offentlige sektor, baseret på tillid og respekt for medarbejdernes kompetence og faglighed. Mål: HK vil arbejde for, at de sociale og økonomiske forskelle i samfundet mindskes. Uddannelse og kompetenceløft De rigtige kompetencer øger medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet og giver øget tryghed. Vi arbejder derfor for ret til uddannelse og kompetenceudvikling på arbejdspladsen, i overenskomsten og i uddannelsessystemet. Det skal være attraktivt at tage en erhvervsuddannelse, og vi ønsker at udvikle erhvervsuddannelserne inden for vores område og gøre elever og praktikanter efterspurgte af arbejdsgiverne. Mål: HK vil arbejde for at højne kvalitet og prestige i de merkantile erhvervsuddannelser og øvrige erhvervsuddannelser inden for vores område. Vi vil arbejde for en reform af erhvervsuddannelserne, der sikrer, at faglærte inden for vores område får løftet deres kompetencer, så de står sig godt på arbejdsmarkedet og har gode muligheder for videre uddannelse. Eleverne skal bl.a. have mulighed for at bygge gymnasiale og videregående kompetencer på som led i uddannelsen. Vi ønsker også ambitiøse politiske mål for, hvor mange flere der skal gennemføre en erhvervsuddannelse. Mål: HK vil arbejde for, at uddannelsesgarantien og de nye skolepraktikcentre bringes til at virke i praksis, så praktikpladsmangel og manglende kvalitet i praktikforløbet ikke længere står i vejen for unges uddannelse. Flere og flere af HK's medlemmer har en videregående uddannelse eller kompetencer, der svarer hertil. Vi støtter medlemmerne i at dygtiggøre sig, og arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for videregående uddannelse. Mål: HK vil arbejde for politiske reformer, der styrker de erhvervsrettede korte og mellemlange videregående uddannelser og øger arbejdsmarkedets parters indflydelse på deres udvikling. Kravene, til hvad man skal kunne, ændrer sig hele tiden. Derfor arbejder HK for bedre vilkår for at lære nyt og forbedre kompetencerne - hele arbejdslivet igennem. Side 12

13 Mål: HK vil arbejde for, at antallet af medlemmer, der får bygget videregående kompetencer på gennem voksen- og efteruddannelse, øges. Derfor skal rammerne for at realisere det dobbelte uddannelsesløft forbedres lige fra nedsættelse af deltagerbetalingen på diplomuddannelser og videregående voksenuddannelse til en styrkelse af voksenvejledningen. Mål: HK vil arbejde for, at medlemmer med videregående uddannelse sikres bedre muligheder for at vedligeholde og forbedre deres kompetencer bl.a. gennem et styrket udbud af korte kurser. Arbejdsliv med mulighed for trivsel og udvikling Alle har ret til et sundt og sikkert arbejdsmiljø. HK arbejder for at få nedbragt det sygefravær, som skyldes faktorer i arbejdsmiljøet. HK vil i særlig grad have fokus på at forbedre medlemmernes psykiske arbejdsmiljø og fremme den sociale kapital på arbejdspladserne. Mål: HK vil arbejde for lovændringer, der fremmer et bedre psykisk arbejdsmiljø, herunder indførelse af delt bevisbyrde og bedre muligheder for at få anerkendt psykiske arbejdsskader. Mål: HK vil arbejde for, at det forebyggende arbejde styrkes ved at tilføre flere ressourcer til myndighedskontrol, forskning og branchearbejdsmiljørådenes oplysende arbejde. Mål: HK vil arbejde for en modernisering af lovgivningen på arbejdskadeområdet, der styrker fastholdelse og tilbagevenden til arbejdsmarkedet og bidrager til at skabe et arbejdsmiljø, der forebygger arbejdsskader. HK ønsker et rummeligt arbejdsmarked, hvor langtidssyge har trygge vilkår, og hvor der er jobmuligheder til personer med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne. HK arbejder for ligebehandling og vil fortsat bekæmpe alle former for forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Vi arbejder for ligestilling mellem kønnene i arbejdslivet. Vi har særlig fokus på den skæve fordeling af barselsorloven, som betyder, at mødrene livet igennem bliver sat bagud i karriere, arbejdserfaring, løn og pension. Mål: HK vil arbejde for øget åbenhed om lønninger for at sikre lige løn for samme arbejde eller arbejde af samme værdi på den enkelte arbejdsplads. Mål: HK vil arbejde for, at fædres ret til barsel styrkes for børnenes og forældrenes skyld og for at opnå en større grad af ligestilling i familierne og på arbejdsmarkedet. Hurtigt tilbage i job ved ledighed HK kæmper for et forsikringssystem, der giver ledige en grundlæggende økonomisk tryghed, og hurtigt hjælper dem med at komme tilbage til arbejdsmarkedet og omstille sig til et nyt ordinært job. Mål: HK vil arbejde for en bedre beskæftigelsesindsats, der sikrer, at ledige medlemmer får tilbud af høj kvalitet, herunder uddannelse og kompetenceudvikling, der hjælper dem tilbage i arbejde og til en varig og stabil tilknytning til arbejdsmarkedet. Mål: HK vil arbejde for, at lovgivningen sikrer opsagte medlemmer mulighed for allerede i opsigelsesperioden at modtage tilbud, der kan hjælpe dem videre i nyt ordinært job. Mål: HK vil arbejde for øget tryghed i dagpengesystemet, så aktivt jobsøgende medlemmer ikke mister forsørgelsesgrundlaget. Det skal være lettere at komme ind i dagpengesystemet og sværere at falde ud. Side 13

14 Mål: HK vil arbejde for, at ungdomsledigheden nedbringes, så de unge får en fair start på arbejdslivet. Udvikling af den danske model Den danske model bygger på partsindflydelse og aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Den viser sit værd i dialogen og samarbejdet på den enkelte arbejdsplads, i de kollektive aftaler og indflydelsen i de fora, hvor HK er repræsenteret. De tillidsvalgte og respekten for deres rolle er et centralt element i den danske model, der er hjerteblod for HK. HK vil modarbejde tendenser til svækkelse af forhandlingsvejen og faglige rettigheder såvel nationalt som internationalt og samtidig arbejde aktivt for at udnytte mulighederne i globaliseringen og EU-samarbejdet. Mål: HK vil forsvare og udvikle den danske model og arbejde for en forstærket og fælles indsats fra fagbevægelsens side i forhold til globaliseringen og det tættere samarbejde inden for EU. Mål: HK vil værne om og arbejde for at styrke de faglige organisationers og tillidsvalgtes rettigheder i både Danmark og resten af verden. Hovedorganisationstilhørsforhold HK ønsker én ny, fælles hovedorganisation i Danmark. Globaliseringen raser, og digitaliseringen ændrer arbejdets karakter og ophæver dets geografiske placering. Styrkeforholdene i verden er under voldsom forandring, og EU spiller en fortsat større rolle for betingelserne på det danske arbejdsmarked. Fagbevægelsens legitimitet er udfordret. Alt dette sætter den danske model under pres: De faglige udfordringer flytter sig både centralt og decentralt. Forholdet mellem timelønnede og funktionærer er markant ændret. Det er derfor HK s ønske, at lønmodtagerne samler deres organisationer i en ny fælles hovedorganisation. HK skal bruge den kommende kongresperiode på at arbejde for en ny fælles hovedorganisation i henhold til ovenstående. Tidshorisonten er forventeligt 4-6 år, hvorfor målene for arbejdet inkorporeres i målprogrammet og evalueres ved førstkommende forbundskongres. Mål: Hovedbestyrelsen arbejder i overensstemmelse med Udtalelse om hovedorganisationer i kongresperioden videre med at samle organisationer i en ny fælles hovedorganisation, samt udviklingen af LO. Arbejdet behandles løbende i hovedbestyrelsen, dog minimum en gang årligt. Mål: På HK s ordinære kongres i 2017 gives en status over arbejdet med en ny fælles hovedorganisation samt udviklingen af LO. Opfølgning på målprogrammet Med målprogrammet som fælles ramme vil HK de næste fire år arbejde for at skabe en bedre og stærkere fagforening for medlemmerne. Forbundet udarbejder en handlingsplan for sit arbejde med at gennemføre målprogrammet, og sektorer og afdelinger inddrager målene i deres strategi- og handlingsplaner. Hovedbestyrelsen evaluerer løbende fremdriften i arbejdet med at nå målene. Side 14

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu.

Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Kongres 2009 Forelæggelse af målprogram for 2010-2013 v/kim Simonsen Kære kongres (1. slide på bagtæppet HK er overalt) Jeg vil præsentere HK s nye målprogram, som vi skal vedtage nu. Det er helt afgørende

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Mission Vision Strategi 2011-2013

Mission Vision Strategi 2011-2013 2011 Dansk Journalistforbund Mission Vision Strategi 2011-2013 Dansk Journalistfo medier & kommunikatio The Danish Union of Jo Gammel Strand 46 1202 København K Danmark +45 3342 8000 dj@journalistforbundet

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område

Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav. pr. 1. april 2015 på RLTN s område FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 10. december 2014 HKB/jb Sagsnr.: 3852.44 Forhandlingsfællesskabets generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2015 på RLTN s område Forhandlingsfællesskabets overordnede

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Og vi tager det samtidig meget alvorligt.

Og vi tager det samtidig meget alvorligt. Papir på det du kan Oplæg ved forbundsformand Poul Erik Skov Christensen på Undervisningsministeriets konference: Anerkendelse af realkompetence livslang læring på tværs i Den Sorte Diamant tirsdag den

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen.

På sygefraværsområdet har en hvidbog om muskel- og skeletbesvær i 2008 affødt initiativer, der skal sikre en hurtig tilbagevenden til arbejdspladsen. 'HQ,QWHUQDWLRQDOH$UEHMGVPLOM GDJDSULOL'DQPDUN 6LNNHUWRJVXQGWDUEHMGHIRUDOOH 6WDWXVRYHUDUEHMGVPLOM HWVWLOVWDQGL'DQPDUNRJXGODQGHW ,QGVDWVIRUVLNNHUWRJVXQGWDUEHMGH Globalt og nationalt udgør et dårligt arbejdsmiljø

Læs mere

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND

Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND Globalisering og fagligt arbejde FAGLIGT FÆLLES FORBUND F AGLIGT F ÆLLES F ORBUND Kampmannsgade 4 1790 København V Telefon 70 300 300 www.3f.dk Udgivet af Industrigruppen i 3F Januar 2006 Tekst: Irene

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010.

PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. PROSAs arbejdsplan for 2011-2012 vedtaget efter delegeretforsamling 20.-21. november 2010. Det naturlige valg for it-professionelle Det, der startede som en finansiel krise i 2008, har nu bidt sig fast

Læs mere

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse,

Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, A1 HK-Ungdoms styregruppe foreslår: Hovedbestyrelsen skal sikre, at alle i et HK-fritidsjob, som samtidig går på en ungdomsuddannelse, tilbydes medlemskab på samme vilkår til samme pris. Sidste kongres

Læs mere

Birk Centerpark 4 Herning

Birk Centerpark 4 Herning Vedtægter for 3F Midtjylland Birk Centerpark 4 Herning 1. Navn Stk. 1. Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund Midtjylland (3F Midtjylland). 2. Hjemsted Stk. 1. Afdelingens hjemsted er Birk Centerpark

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser

Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Spørgsmål / svar Arbejdsfordeling en fordeling af arbejdet for at undgå afskedigelser Indhold: 1. Hvad er en arbejdsfordeling? 2. Hvem kan modtage supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling? 3. Hvilke

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job!

Jobrotation. Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Medarbejdere på uddannelse ledige vikarer i job! Jobrotation Ved jobrotation forstås en aftale mellem en eller flere lønmodtagere og en arbejdsgiver om deltagelse i uddannelse, hvor lønmodtagerne

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. OPSAGT? ER DU BLEVET

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne

Ministeriet for Børn og Undervisning. Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Ministeriet for Børn og Undervisning Endnu bedre uddannelser for unge og voksne 0 Endnu bedre uddannelser for unge og voksne Nyt kapitel Vi har i Danmark gode ungdomsuddannelser og gode voksen- og efteruddannelser.

Læs mere

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT

SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT SAMDATA\HK IT-FAGETS FAGFORENING \ FOR DIG, DER ARBEJDER MED IT \ INDHOLD \ IT-FAGETS FAGFORENING...............................................\ 3 \ TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN......................................\

Læs mere

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob

14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob 14 forslag til ændringer af lovforslag om reform af førtidspension og fleksjob (Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats,

Læs mere

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS

EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS EN GOD PENSION TIL DIN MEDARBEJDER STYRKER DIN ARBEJDSPLADS GØR DIN ARBEJDSPLADS STÆRKERE Medarbejderne er den vigtigste ressource, og med en god pensionsordning gør du din arbejdsplads stærkere. Du øger

Læs mere

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer

Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer Den 16. april 2010 Aftale om ramme for det lokale samarbejde mellem jobcentre, FTForganisationer og FTF a-kasser KL/FTF-udmeldingen af 24. juni 2009 indeholder tre samarbejdskoncepter, hvor KL og FTF anbefaler,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere