Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: /3997

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997"

Transkript

1 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: /3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden, at jeg har mistet min sædvanlige optimisme, ser jeg alligevel med bekymring ind i Vi har i 2010 være udsat for store udfordringer aldrig i Coop s og FDB s historie, har der på et år været så mange opsigelser og organisationsændringer. Målet om 1 mia. i 2012 følges benhårdt. Og vi startede også 2011 med organisationsændringer. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens hovedbestyrelse afholdt 4 møder i den forløbne periode. Dette er normal mødeaktivitet for hovedbestyrelsen. 3 af møderne blev afholdt som endagsmøder. Vi forsøger at holde udgifterne på mødeaktiviteter så lavt som muligt. På disse møder orienterer hovedbestyrelsen gensidigt om alt, hvad der er sket siden sidste møde. De aktuelle forhold drøftes, og såfremt der er noget overordnet, vi skal reagere på, drøftes det også her. Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 10. juni Det blev besluttet at fastholde det månedlige kontingent på 130,00 kr. i Ligeledes blev det også her besluttet, at bibeholde antallet på 6 flasker vin til julegaven 2010 fra FF. De vakte glæde ved modtagelsen. Gå-hjem-møder i Funktionærforeningen På repræsentantskabet i 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at der over året bliver afholdt medlemsarrangementer, og denne gruppe har vi i bestyrelsen valgt at fastholde. Vi besluttede i FF, at samtlige medlemmer inviteres med til arrangementerne, da mange medlemmer jævnligt har møder m.m. i Albertslund. I februar 2010 var vi 63 deltagere til rundvisning i DR-byen, hvor vi fik et spændende indblik i Danmark største medievirksomhed. Vi så bl.a. Studie 5, hvor Talent 09 og X- Faktor er produceret og Studie 6 hvor bl.a. Debatten sendes direkte. Onsdag d. 2. juni var vi 109 medlemmer og gæster i Zoo i København for at sige Godnat til dyrene. Det var anden gang vi afholdt dette arrangement, da det er meget populært. Side 1 af 13

2 Den 7. oktober af FF vært ved et Vild med dans -arrangement. Her havde 35 glade medlemmer tilmeldt sig, og vi fik en dejlig aften. Vi startede med lidt pindemad og champagne for derefter at give ordet og gulvet til Silas Holst og hans partner Laura Drasbæk. De underviste og optrådte så vi fik selv følt, at det ikke bare er så nemt. Aftenen blev afsluttet med en lækker efterårsmenu, hvor vores kantine havde overgået sig selv i mørhed. Den 12. oktober havde vi besøg af Solveig Schmidt med emnet Lønforhandling kan læres her deltog 31 medlemmer, som efterfølgende har brugt det de lærte - med stor succes. Det er dejligt når der fra medlemmerne kommer tilbagemeldinger, om at de synes vores gå-hjem-møder har været brugbare. Den 9. november holdt vi årets sidste gå-hjem-møde, her havde vi besøg af Sociolog og Intuitiv coach Lone Lund Jørgensen, som guidede som igennem en underholdende og forunderlig rejse ind i skyggernes univers, og gav os en enkel metode til at se og forvandle egne skyggesider. For forståelsen skyld, skal nævnes, at skyggesider, er det vi ikke kan se og acceptere hos os selv, og derfor heller ikke kan acceptere hos andre. Den 19. januar 2011 var vi 63 medlemmer på rundvisning bag Operaens kulisser, og efterfølgende fik vi en nordisk inspireret kulinarisk oplevelse kreeret af Rasmus Bo Bojesens køkken. Overenskomst forhandling 2010 var året for gennemgang af FFs Særbestemmelser. Disse møder foregår i god ro og orden med Coop HR. Nedenfor ses ændringer/tilføjelser til Særbestemmelserne: Tilføjelse til punkt 4: Tjenestefrihed og hele fridage Seniorfridage pr. 1. januar 2011 for Coop Funktionær Pr. 1/ har personer, som er fyldt 60 år og derover mulighed for, at få tildelt ekstra fridage, som kun kan bruges til, at holde fri med i indeværende år. Optjeningsåret og afholdelsesåret er det samme. Optjente dage opgøres pr. 1. januar hvert år. Eksempel: En medarbejder, som den 14/ fylder 61 år får pr. 1/ mulighed for, at afholde én seniordag, som skal afholdes inden 31/ Fyldt 60 år pr. 1.1= I alt 1 fridag med løn pr. kalenderår. Fyldt 61 år pr. 1.1= I alt 2 fridage med løn pr. kalenderår. Fyldt 62 år pr. 1.1= I alt 3 fridage med løn pr. kalenderår Fyldt 63 år pr. 1.1= I alt 4 fridage med løn pr. kalenderår Fyldt 64 år pr. 1.1= I alt 5 fridage med løn pr. kalenderår Nedenstående kriterier skal bemærkes: Fridage kan IKKE konverteres til løn Ikke afholdte dage kan ikke overføres fra kalenderår til kalenderår Afholdes som enkeltdage, der ikke må placeres i tilknytning til anden frihed med løn eller ferie. Side 2 af 13

3 Ændring til punkt 8: Barsel m.m. I de gældende regler ændres anciennitetskravet pr. 1. januar 2011 fra 15 måneder til 9 måneder, gældende for både mor og far. Moderen og faderen tildeles en ekstra orlovsuge med løn. Der er nu barsel med løn i følgende perioder: Mor: 4 uger før fødslen 14 ugers barselsorlov efter fødslen 11 ugers forældreorlov (4 uger er reserveret moderen og 7 uger kan deles med faderen) Far: - 2 ugers fædreorlov, - 4 ugers forældreorlov (far s alene) Fædreorlov skal placeres i uge efter fødslen, mens forældreorloven (4 uger) kan placeres frit i uge Omkring adoption optrykkes på foranledning af en konkret sag en forklarende note: Ved udenlandske adoptioner regnes de 4 uger før modtagelsen fra udrejse af Danmark. De 25 uger regnes fra adoptionslandets udstedelse af pas til barnet. Under overenskomsten 12 Talsmænd, er tilføjet 3 nye afsnit: Talsmænd har ret til frihed med løn i op til 2 dage p.a. til deltagelse i relevant talsmandsfaglig uddannelse via FF/FTF eller lignende. Kursusomkostningen afholdes ikke af Coop. FF er forpligtet til en gang årligt at sende en komplet fortegnelse over talsmand/hovedbestyrelsesmedlemmer til Coop HR. Medlemmer af FF s hovedbestyrelse tillægges en måneds godtgørelse fra Coop såfremt hovedbestyrelsesmedlemmet opsiges uden selv at have givet anledning dertil. Parterne er enige om, at beløbet udbetales på baggrund af Tryghedsaftalen, og kriterierne i denne (undtagen anciennitet) skal derfor være opfyldt. Tryghedsaftalens 6 vedr. advarsel udgår og erstattes med følgende tekst: Forinden opsigelse af ansatte under Særbestemmelserne endeligt effektueres skal FF være orienteret. Parterne er enige om, at dette ikke er en ændring der påvirker den enkelte medarbejderes juridiske position i forhold til Funktionærlovens regler om usaglig opsigelse. Hvor det er ledelsesmæssigt ønskeligt kan og bør der gives en advarsel uanset anciennitet. I andre tilfælde kan stillingens karakter gøre en advarsel mindre relevant og der vil derfor være formel adgang til at opsige uden forudgående advarsel; hvilket dog ikke ændrer ved at opsigelsen stadig skal opfylde et saglighedskrav. Side 3 af 13

4 Og sidst men ikke mindst, har vi fået indgået aftale vedrørende administration af kontingenttræk. Så snart det er teknisk muligt, er Coop indstillet på at opretholde kontingenttræk for ansatte på orlov uden løn fra Coop. Dette vil ske i form af en negativ lønseddel, der kumuleres løbende indtil medarbejderen er tilbage fra orlov og igen får udbetalt løn fra Coop. Løngennemgang 2010 Som bekendt var lønsummen i 2010 en 0-løsning, og vores information ud til medlemmerne d. 2. december 2009 gav mange reaktioner både positive og negative. Mange mente, at det var/er godt, at vi som fagforening ikke blot accepterede en 0-løsning, men virkelig forsøgte, at få tildelt funktionærgruppen bare lidt i lønsum. Andre mente, at det var oplagt at der skete en 0-løsning, og at det var spildt krudt fra FF overhovedet at forsøge at få lønsummen ændret. Som bekendt blev intet ændret i 2010 trods et ihærdigt forsøg. Et af argumenterne for en 0-løsning, var bl.a. at dette kunne sikre, at der ikke ville ske så mange opsigelser. Men trods det, har der som jeg nævnte først i beretningen, historisk aldrig været så mange opsigelser på et år i Coop Inden løngennemgangen har hovedbestyrelsen altid et møde med HR afdelingen for en gennemgang af DA s statistikker. Som aftalt sker det ud fra DA s statistikker fra 1. oktober foregående år til 30. september nuværende år, på følgende 3 områder, som vi sammenligner os med: - Ledelsesarbejde på højt niveau - Højt kvalifikationsniveau - Mellem højt kvalifikationsniveau Gennemsnittet for markedet tages som udgangspunkt for den stigning der skal ske i Coop. I 2010 var lønudviklingen for disse grupper i ovenstående periode, i gennemsnit været 2,4 % og for Coop funktionærer har den interne lønglidning i samme periode været 0,9 %. Det vil sige at lønpuljen pr burde have været på 1,5 %, men på mødet mellem HR-afdelingen og Funktionærforeningen fik vi forhandlet os frem til 0,3 % yderligere, hvilket så gav 1,8 % af den samlede lønsum til lønstigningerne pr. 1. januar HR-afdelingen tydeliggjorde, at det er individuelle lønfastsættelser. Og som noget nyt besluttede HR-afdelingen at lønsummen til alle stabe/afdelinger i Coop ikke nødvendigvis ville blive på 1,8 %. Ud fra en vurdering i HR-afdelingen har nogle afdelinger fx fået 1,1 % tildelt, mens andre så har fået 2,5 % af lønsummen. Dette har givet Funktionærforeningen en del henvendelser, da dette ikke var informeret ud i organisationen, og mange følte sig usikre på rigtigheden heraf. Side 4 af 13

5 SUN møder På SUN-mødet (hvor de faglige organisationer mødes med ledelsen ca. 4 gange årligt) d. 30. november havde jeg ønsket at emnet, stress, sygdom og deltidsansættelser blev drøftet. Meldingen fra Coop var: Sygdom, stress og deltidsansættelser (Helle Christensen havde bedt om virksomhedens holdninger) Vedr. arbejdstid generelt og særligt vedr. deltid: Anders Terp-Hansen tilkendegav, at Coop tilstræber en fornuftig balance mellem privatliv og arbejdsliv ellers kan vi ikke vedblive med at være en attraktiv arbejdsplads. Vi synes fortsat vi er attraktive og oplever ikke væsentlige rekrutteringsproblemer eller flugt af "nøglemedarbejdere". Ansatte under FF-aftalen er på jobløn. Jobløn er ikke en blankocheck for virksomheden til at forlange urimeligt mange timer, men det er heller ikke en ansættelsesform, der tillader medarbejderen at føre milimeter-regnskab. Det er give-and-take - og set med virksomhedens øjne skal det ikke ende i 37 timer set over tid. Den gennemsnitlige arbejdsuge kan godt være længere - der vil endvidere være udsving hen over året afhængig af område og funktion. Coop har ikke en generel holdning mod deltid. Deltid vil dog ofte hæmme fleksibiliteten, særligt når den udmøntes i faste tidligere "gå-tider". Deltid vil i mange tilfælde eliminere væsentlige elementer af virksomhedens fordel i at have joblønnede ansatte. Referaterne fra SUN møderne kan ses på Portalen under HR-fanen/udvalg. Men opdagede så lige, at det ikke er opdateret, og har derfor bedt Coop om at sørge for dette. Men vi (Funktionærforeningen) vil arbejde videre på at få ændret holdningen. Vi er kommet langt med ordning for seniorer, hvorfor så ikke en ordning til småbørns forældre? Tilbagevendende opfordring Send en mail til Funktionærforeningen med oplysninger om titel og løn pr. måned. Disse oplysninger bliver lagt ind i en statistik, der opgøres med et gennemsnit for sammenlignelige grupper. I løbet af 2011 kommer denne statistik på hjemmesiden. Det er fuldt fortroligt, og der bliver aldrig videregivet personlige oplysninger. Opsigelser Nu har I hørt/læst flere gange, at der i Coop historie aldrig har været så mange opsigelser som i medarbejdere er blevet opsagt, heraf var de 45 vores medlemmer. Det har skabt stor utryghed blandt medarbejderne. Ingen tør rigtig sige fra overfor en chef, komme med kritik af en given opgave og da slet ikke at sige fra over for alle de opgaver Side 5 af 13

6 der pålægges dem, der er så heldige stadig at have job. FF har i 2010 fået rigtig mange henvendelser vedr. arbejdstid. Det er uhyggeligt, at en arbejdsuge for mange nærmer sig 50 timer, blot for at kunne nå fastlagte opgaver hvad så med de ad hoc opgaver, der lige kommer ind fra højre? Som de ansvarsbeviste medarbejdere vi nu engang er, så tager man lige den tjans med men hvor længe holder det med et arbejdsmiljø der kræver lidt ud over det sædvanlige over en alt for lang periode? Frygten for at gøre sig upopulær overfor chefen fylder ligeledes meget i disse tider, for bliver jeg så mon den næste der bliver opsagt tænkes der af mange. Dette ser vi som en negativ tendens. For Coop har altid kunnet være stolte af ansvarlige medarbejdere. Medarbejdere der levende fulgte med i projekter og opgaver og kom med ris og ros, for dermed i fællesskab at opnå det bedste resultat. Men frygten for en opsigelse holder mange medarbejdere tilbage. I 2010 har FF ad flere omgange samlet de opsagte medarbejdere til et eftermiddagsmøde, hvor A-kassen, (FTF-A) og AP Pension har været med. Dette har allerede i starten af opsigelsen givet en klarhed over regler m.m. således, at eventuel utryghed vedrrørende regler/rettigheder er blevet minimeret. Vi har fra tidligere medlemmer fået meget ros for disse møder. Nogle af de opsagte kolleger, valgte at gå direkte på efterløn, og her har FF i samarbejde med FTF-A været behjælpelig med at finde den bedste løsning for den enkelte og Coop har været meget samarbejdsvillige med henblik på at give medarbejderne den bedst mulige start i efterlønnen. Vi har således fx kunne aftale at opsigelser blev forlænget, så medarbejderne fik mest muligt ud af det. Her tænker jeg også på de medlemmer der har valgt at betale til efterlønnen, og dermed optjene bonus for hvert kvartal der arbejdes efter det fyldte 62. år. Året startede desværre også med opsigelser. 7 kolleger fik deres opsigelse i januar måned. Psykisk arbejdsmiljø Flere og flere af vores medlemmer er blevet og bliver ramt af stress. Det er uhyggeligt, når det sker, da man ikke kan genkende sig selv. Lige pludselig kan krop og hoved ikke følges ad eller sagt på en anden måde: Det man gerne vil i tankerne kan kroppen ikke magte at udføre. Bente Sorgenfrey fra FTF (vores hovedorganisation) har tidligere udtalt: Ansvaret for stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv må ikke gøres til den enkeltes ansvar alene eller til et spørgsmål om familiens frie valg af livsstil. Det er i høj grad et fælles samfundsansvar at få skabt ordentlige rammer for det hele liv Den 14. marts 2011 har FTF udsendt nyhedsbrev vedr. Et opgør med tabuer er bedste hjælp til medarbejdere med ondt i sjælen Jeg vil hermed opfordre vores medlemmer til ind imellem at tjekke vores hjemmeside; hvor der under Nyt fra FF Nyhedsbreve bl.a. er dette nyhedsbrev. For ikke at drukne medlemmerne i mails fra foreningen, har vi valgt ikke at udsende mail, når der er nyheder. Er det godt nok, eller ønsker I en info mail, når der er nyt på hjemmesiden? Side 6 af 13

7 Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger for den enkelte og for familiernes trivsel. Stress har også store konsekvenser for den stress ramtes kolleger. Hans/hendes arbejdsopgaver skal deles ud på andre hænder og dette kan sagtens vare halve år før de opgaver gives tilbage til kollegaen. Her kræves der utrolig meget af afdelingen, for at sikre at øvrige medarbejdere ikke rammes af stress. En arbejdsplads kan godt være stresset uden at medarbejderne dermed er stressede. Men jo mere stresset en arbejdsplads er, jo større risiko er der for, at medarbejderne har eller risikerer at få arbejdsbetinget stress. En arbejdsplads, som har stress, kan defineres som en arbejdsplads, hvor der er ubalance mellem arbejdspladsens samlede udfordringer og ressourcer. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har følgende definition af arbejdsbetinget stress: Arbejdsbetinget stress opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde, eller overskue, disse. Stress er ikke nogen sygdom, men hvis den er omfattende og varer ved i nogen tid, kan den føre til psykisk og fysisk dårligt helbred. Ved arbejde under pres i kortere perioder kan ydeevnen forbedres, og dermed give tilfredsstillelse i forbindelse med krævende udfordringer. Men når kravene bliver for høje og presset for stort eller vedvarende, kan det føre til arbejdsbetinget stress. Dette betyder forringelse i helbred, trivsel og produktivitet Coop er heldigvis meget fokuseret på dette problem, og Coop sikrer mulighed for psykologhjælp allerede inden en evt. sygemelding. Dette er meget positivt, og er blevet godt modtaget blandt de af vores kolleger, som har gjort brug af dette tilbud. Men der er et stykke vej endnu. Optimalt ville være hvis der kunne forebygges i stedet for at behandles. FTF anbefaler, at egen læge anmelder det til arbejdsskadestyrelsen, såfremt lægen vurderer at det er arbejdsrelateret. Henvendelser fra medlemmerne Som nævnt får vi mange henvendelser fra medlemmer med stress. Det er utrolig vigtigt, at den enkelte så hurtigt som muligt kontakter os, hvis man er ramt af stress eller længerevarende sygdom. Jo længere sygefraværet er, jo vanskeligere er det at komme tilbage til sin arbejdsplads. Vi kan hjælpe, i samarbejde med HR afdelingen, og vi har samtaler med den enkelte enten via mail, telefon eller over en kop kaffe. Mange af vore kolleger henvender sig til Funktionærforeningen, for at få hjælp til at løse en problemstilling. Vi hjælper med vejledning og bistand og ind i mellem bliver vores advokater inddraget. Nogle gange vil den enkelte selv løse problemet i forhold til chefen, andre gange er vi med. FF ligger meget vægt på, at du kan henvende dig hertil og være garanteret 100 % fortrolighed, men for at illustrere hvad FF også kan være behjælpelig med, kommer her et par eksempler: - Deltagelse i møder med kommunen vedr. sygefraværssamtaler. - Ved længerevarende sygefravær, har vi via FTF vores socialrådgivere, som tager over, hvis en syg kollegas hjemkommune bliver urimelig. Vores socialrådgivere kender ofte lovgivningen bedre end socialrådgiverne i Kommunerne! - Tryghedsaftale konverteres til månedsløn. Nogle kolleger mangler ved opsigelse x-antal måneder for direkte at kunne gå på efterløn. Side 7 af 13

8 Kontakt til medlemmerne Foregår primært via mail, bl.a. opfordring til lønsamtale og ikke mindst opfordring til at indsende lønoplysninger til foreningen, besked om dato og tidspunkt for udlevering af den traditionelle julevin, indkaldelse til generalforsamling og arrangementer. FF har pr. 1. januar 2011 fået ny hjemmeside. Hovedbestyrelsen besluttede samtidig at gøre vores hjemmeside tilgængelig for alle der skal således ikke bruges adgangskode længere. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores hjemmeside bedre, og vil benytte lejligheden til at opfordre vore medlemmer til at komme med ris og ros. Arbejdstid Problematikken, arbejdstid, har i mange år været en tilbagevendende problemstilling i beretningerne. Men i 2008 og her i 2009/2010 er vi ikke blevet gjort direkte opmærksomme på utilfredshed med for mange arbejdstimer. Om det så skyldes at funktionærerne har affundet sig med situationen eller om der er fundet et rimeligt leje ved vi ikke. Det var teksten ved generalforsamlingerne i I resten af 2010 og her i starten af 2011, er vi ikke i tvivl mere. Arbejdstidens længde er et reelt problem for rigtig mange. Medarbejdere som tidligere havde et rimeligt leje, både for sig selv og for virksomheden, er nu så overbebyrdede med opgaver, at selv de faste opgaver ikke kan løses på 37 timer. Hvordan oplever I situationen? Er det et landsdækkende problem, som FF skal arbejde på ændres? Runa Forsikring Via vores medlemskab i FTF er der lavet en aftale med Runa forsikring som kun er gældende for medlemmer af Funktionærforeningen. Det vil sige, at hvis man stopper i COOP Danmark/FDB kan man ikke længere have sine forsikringer hos Runa, med mindre man flytter fra FF til Safu. Runa har ingen samlerabat eller bonusordninger, da deres præmier generelt er billigere. Samtidig er der ikke krav om at man skal have flere forsikringer, dog kan bilforsikring ikke tegnes alene. Man kan på tjekke om det kan betale sig at skifte forsikring. Aftalen med Top Danmark kan selvfølgelig også benyttes, hvis det er mere fordelagtigt, men med aftalen med Runa, får I en ekstra valgmulighed. Det er altid en god idé at få fremsendt nye forsikringstilbud en gang i mellem, så vi anbefaler at man beder Runa om et tilbud til de forsikringer man har i dag. Runa har været på besøg hos medlemmer i det jyske og her i 2011 vil det blive muligt for medlemmerne i Albertslund området, at få deres forsikringer gennemgået. Mere om dette i løbet af Side 8 af 13

9 Forbrugsforeningen Vi har som forening mulighed for at tilbyde vores medlemmer optagelse i Forbrugsforeningen, hvilket ca. giver 9 % i rabat ved køb af næsten alt. Kortet giver samtidig adgang til LIC (Lærernes Indkøbscentral) og mulighed for at få kort til Metro. Dette tilbud benytter 96 af vores medlemmer sig af, en stigning på 14 medlemmer i forhold til Tilmelding skal ske direkte på Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen er at finde på vores hjemmeside. AP Pension AP Pension har i lighed med 2009 haft et forrygende år i 2010 til gavn for de pensionsforsikrede. AP Pension har opnået markedets næsthøjeste afkast på det traditionelle miljø med en depotrente, der igen i 2010 var den højeste i markedet. Afkastet blev på ikke mindre end 9,8 % før skat. Samtidig er det lykkedes at udbygge bonus reserverne yderligere i 2010, således, at de ved årsskiftet udgjorde 6,9 %. Det er suverænt det højeste i blandt de kommercielle pensions selskaber. Det sikrer, at vi også i 2011 giver den absolut højeste depotrente i markedet. Kombinationen mellem en høj depotrente og størrelsen på bonus reserverne er afgørende for, at AP Pension også i årene fremover vil kunne give markedets bedste depotrente. Over en 10-årig periode fra 2002 til 2011 har AP Pension givet mellem 7 % og 10 % mere i depotrente end konkurrenterne på markedet. På lang sigt drejer det sig om rigtig mange penge i forhold til, hvis vores pensionsordning var placeret i et andet selskab. Også på markedsrente produktet, har AP Pension klaret sig blandt de to bedste i med afkast på mellem 7,3 % og 18,2 %, afhængig af, hvilken tidshorisont der er for medarbejderne i forhold til deres pensionsalder var også året, hvor vi sammen med Coop, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og D.L.O. indgik en ny og mere strømlinet pensionsaftale med AP Pension. Ud over, at vilkårene for medarbejderne blev væsentlig mere ens, opnåede vi også billigere omkostninger, lavere forsikringspriser, en bedre serviceaftale, samt ikke mindst, at AP Pension investerer betydelige summer i et rådgivningsværktøj og et senior rådgivningsværktøj, der gør det nemmere for medarbejderne at forholde sig til dækninger, behov og optimering af pension i forhold til bl.a. offentlig ydelser, efterløn, fri midler, fri kapital i ejendom m.v. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2011 og alle medarbejdere bør på nuværende tidspunkt have modtaget en ny pensionsoversigt, samt en pixibog, der fortæller lidt om de forsikringer og pensioner, der er gældende for de forskellige medarbejdergrupper under Coop Koncernen. Der er i samme forbindelse lavet en hjemmeside, specielt til Coop Koncernen, Her kan du læse mere om dine vilkår, samt en masse andre nyttig information, ikke kun om pension, men også om så meget andet. Side 9 af 13

10 Medlemstallets udvikling Coop har siden 2002 effektiviseret så meget at andelen af funktionærer indtil nu er faldet med ca. 30 % - og det kan mærkes på foreningens medlemstal. Pr. marts i nedenstående år fremgår medlemstallet: Vi oplever desværre at det er svært at tiltrække de unge. De vælger enten fagforeningen helt fra eller også bliver de, hvor de var inden de tiltrådte en stilling i Coop. Det er en udvikling som desværre er generelt for arbejdsmarkedet. Pr. 1. marts 2011 er medlemstallet 501 I 2010 er der grundet opsigelser sket en afgang af medlemmer på 43. Vi har siden vi indledte samarbejdet med DLO fået lagt i system, at nye medarbejdere til vores overenskomst, modtager en mail med Velkommen til Funktionærforeningens overenskomstområde med en opfordring til at melde sig ind. Blandt andet dette arbejde, har i 2010 givet foreningen en tilgang på 29 nye medlemmer. Vi har også grundet alle de organisationsændringer vi i Coop har været igennem, fået gamle medarbejdere som nye medlemmer. I 2011 skal FF prioritere medlemstilgang hvordan? Forslag modtages gerne. Hvordan får vi skabt solidaritet? Hvordan får vi tankegangen ændret hos ikke medlemmer - så de måske begynder at tænke på den faglige organisation som en slags forsikring dem vi håber aldrig at få brug for, men som er gode at have? Er der nye tiltag vi skal kigge på? Og så videre.. Samarbejde med DLO Pr. 1. januar 2010 har Funktionærforeningen og DLO indgået et samarbejde, hvor DLOs kontor udfører administrative opgaver for Funktionærforeningen. Jens Erik Iversen, har bl.a. tjek på vores hjemmeside, og han har ydet en stor indsats i forbindelse med FF s nye hjemmeside. Anette Tjørnemark, har tjek på ind-/udmeldelser samt at mailsystemet via vores hjemmeside fungerer. Birger Knudsen betaler vores regninger og afstemmer regnskab. Udviklingsfonden Udviklingsfonden har i 2010/11 modtaget rigtig mange ansøgninger - det største antal nogen sinde: Side 10 af 13

11 Coop Motion, har fået bevilget beløb til en løbetræner. Der er blevet bevilget penge til en fedtprocentvægt til Korsdalsvej og Ålborg 7 personer har fået bevilget penge til deres ansøgninger om kurser og personlig udvikling. Vi har i 2010 godkendt, så mange ansøgninger, så vi for første gang nogen sinde skulle til at holde øje med pengene på kontoen. Vi støtter fortsat gode idéer, hvad enten det er til individuelle formål eller en gruppe, der i fællesskab ønsker at foretage sig et eller andet, som kan falde ind under formålsparagraffen. Fondens formål er at yde bidrag til faglig og personlig efteruddannelse og udvikling for medlemmerne af Funktionærforeningen. Projekter, ud over ovennævnte, som fonden kan yde støtte til kunne f.eks. være: Foredrag På vej hjem møder Virksomhedsbesøg Eller noget helt andet Så hvis nogle af vores medlemmer har eller får en idé, så er det muligt via denne fond, at virkeliggøre den. I skal blot huske på, at Coop/FDB s interne kurser ikke kan dækkes via fonden, men skal aftales med nærmeste chef. Coop Ferie Coop Ferie har i 2011 købt et skønt hus i Lalandia, Rødby. De fleste af vores huse har været en gennemgribende renovering igennem - der mangler kun ganske få huse. Coop Ferie har tegnet en lejekontrakt for et år på en lejlighed som ligger i et skønt område i Italien. Man kan se meget mere på hjemmesiden En gang i mellem kommer der en melding til Coop Ferie, om at huse ikke er modtaget i en tilfredsstillende rengjort tilstand. Den lave pris for leje af boligerne er blandt andet betinget af den ordning, at lejeren selv rengør huset og efterlader det i den stand, man selv ønsker at modtage det i. Denne ordning fungerer generelt tilfredsstillende, men i enkelte tilfælde, må Coop Ferie konstatere, at nogle har en anden standard for rengøring end flertallet. Funktionærforeningens repræsentant i Feriefonden er Jan Frederiksen. FTF vores hovedorganisation FTF er hovedorganisation for privat og offentlige ansatte fra 100 organisationer. Det er betryggende at have en organisation i ryggen, hvor der er mulighed for at hente hjælp især omkring juridiske spørgsmål, og dette har vi benyttet os en del af i Der er et link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF. Side 11 af 13

12 FTF Arbejdsskadeordning FTF s arbejdsskadeordning har eksisteret siden Funktionærforeningen har igennem flere år været med i denne ordning, og har også gjort brug af deres ekspertise op til flere gange. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. FTF Socialrådgiverordning Denne ordning er Funktionærforeningen også omfattet af. FTF er behjælpelig når et medlem grundet sygdom ikke har mulighed for at varetage jobbet fuldt ud. Vi har p.t. 2 sager kørende hos FTF. FTF-A FTF-A stifter man som regel først kendskab til den dag, man uforskyldt ikke længere er ansat i Coop. FTF-A har jobrådgivere ansat som man spille bold med i hele processen vedr. ansøgninger, CV, træning af jobsamtale m.m. For at få mest muligt ud af det, anbefaler både Funktionærforeningen og FTF-A, at man kontakter A-kassen allerede kort efter opsigelsen. Man venter altså ikke til den sidste uge af opsigelsen med at tage kontakt og komme i gang med at søge job. Det er nemmest at være i job, når man er jobsøgende. Dette støtter Funktionærlovens 16, stk. 1 også op om; Efter at funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiver uden afkortning i lønnen give den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt. Men FTF-A kan også hjælpe dig, hvis du går og tænker på at få nye udfordringer i arbejdslivet. Her kan du få sparring fra en af jobrådgiverne i FTF-A, og evt. hjælp til at lave sit CV. I 2010 startede Funktionærforeningen med at afholde gå hjem møder med opsagte kolleger og A-kassen, det er blevet godt modtaget blandt medlemmerne, så det er et tiltag der er kommet for at blive. Ved enkelt opsigelser orienterer vi FTF-A, som så via telefonen har taget kontakt til den opsagte. Det har vi også fået god respons på. Der er link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF-A. Eller gå direkte til hjemmesiden FTF-A nu på facebook med cafemøder, dialog og netværk (Af Anders Tybjerg) For halvandet år siden udkom vi med den første udgave af Job&Karriere, og vi har siden da fået meget god respons på vores artikler og de temaer, vi har taget op. Men ét er et nyhedsbrev, noget andet er den direkte dialog i mødet med andre. Dialogen kan noget, som det skrevne envejsmedie ikke kan. Den kan inspirere og give ny viden på Side 12 af 13

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2009 Hovedbestyrelsens beretning 2008/2009 1. Møder i Funktionærforeningen Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997 Marts 2010 Hovedbestyrelsens beretning 2009/2010 1. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens

Læs mere

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97

Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 43 86 39 97 Hovedbestyrelsens beretning 2012/2013 April 2013 Perioden 2012/2013 har været den værste i Funktionærforeningens historie

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

HK-medlemmer har flere muligheder

HK-medlemmer har flere muligheder Weidekampsgade 8 HK/Danmark +++ 2857 +++ 0900 København C 09 Det Og der er mange andre fordele vil tage lang tid at opremse alle de fordele, du automatisk får som medlem af HK. Du får medlemsblade og anden

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder

Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder Centralforeningen for Stampersonale CS s a-kasse Fagligt fokus tæt samarbejde med de faglige organisationer

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel

Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Barsel i balance om mænd, kvinder, arbejdsliv og barsel Denne folder er først og fremmest skrevet til jer, der overvejer at få et barn, er gravide eller er på barselsorlov. Formålet med pjecen er dels

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder

0-5 måneder 1 måned 6 måneder - 2 år. 3 år - 5 år og 8 måneder 4 måneder 6 år - 8 år og 7 måneder 5 måneder 9 år - herefter 6 måneder Fyret - hvad nu? Hvad gør jeg rent praktisk og hvad skal jeg vide? I opsigelsesperioden er du fortsat i arbejde og skal handle så normalt som muligt. Du har fortsat dine forpligtelser over for din arbejdsgiver,

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole?

Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet. Er du ansat på en erhvervsskole? Så har du mange gode grunde til at melde dig ind i Uddannelsesforbundet Er du ansat på en erhvervsskole? Dit fællesskab Er du faglærer, vejleder eller konsulent på en teknisk erhvervsskole eller et AMUcenter?

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2004. HER OG NU s tredje e-mail udgave i 2004 er på gaden med højaktuel information om: Individuelle lønsamtaler pr. 1. april 2004 Beklædningsordninger FTF-A frivillig forsikring giver

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Solgårdens syge-og sundhedspolitik.

Solgårdens syge-og sundhedspolitik. Solgårdens syge-og sundhedspolitik. MED oktober 2011 1 Thisted kommunes overordnede politik om sygefravær. Målet med sygefraværspolitikken er at skabe et kollegialt miljø med engagerede medarbejdere, der

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik

Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Manual i udarbejdelse af en trivselspolitik Skabelon til en stress og trivselshåndteringspolitik Som et led i organisationens overordnede strategi med at fremme trivsel, er det vigtigt at have nogle gennemarbejdede

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2005 HER OG NU s sjette udgave i 2005 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Købstilbud på TDC Tryghedsaftalen LederPejling Undersøgelse om ledere og deres netværk

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand TEKNIK-SERVICE Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Citat Reiner Burgwald Formand, Teknik- og Servicesektoren En rimelig løn, et job med fornuftigt indhold, selvstændighed i jobbet og

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom

Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Delpolitik i henhold til den overordnede personalepolitik om Medarbejderfastholdelse i forbindelse med sygdom Forebyggelse Syddjurs Kommune vil være kendt

Læs mere

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer.

Stressansvarlighed på alle niveauer Ansvaret for at undgå og/eller håndtere stressproblematikker i dagligdagen ligger på flere niveauer. Trivselspolitik for Hoven Friskole og Børnehus Indledning Målet med en trivselspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den enkelte, dennes arbejdsindsats og

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Tjekliste. - til lønadministration

Tjekliste. - til lønadministration Tjekliste - til lønadministration Januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Indhold Når man arbejder med løn- og personaleadministration, er der mange ting at være opmærksom på. Det kan være svært, at bevare

Læs mere

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder.

Pensionsbetingelser og pension Pr. 1. marts 2011 nedsættes anciennitetskravet fra 9 måneder til 3 måneder. Orientering Landsoverenskomsten for kontor og lager Kontor og lageroverenskomstens fornyelse Den 26. marts 2010 er der fremsat mæglingsforslag, hvor kontor og lageroverenskomsten optages med et særskilt

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten

Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Lokallønsdannelse i Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat 1) Retningslinjer til tillidsrepræsentant (TR) og konsulenter i sekretariatet 2) Vejledning

Læs mere

Sygefravær. - Hva kan du gøre?

Sygefravær. - Hva kan du gøre? Sygefravær - Hva kan du gøre? Det er vel OK at være syg! Hvor lavt kan sygefraværet være? Hvornår skal jeg gribe ind? Hvordan kan jeg gribe ind? 1. Mulige årsager til sygefravær? Prøv at finde frem til

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Overenskomstresultat Fællesoverenskomsten Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 1 - Arbejdstid Stk. 4 En lokalt aftalt arbejdsplan over 6 uger ændres til en lokal aftalt turnusperiode. Stk. 6 En ophængt arbejdsplan

Læs mere

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder.

Seniormøde 2017 CS. Program. Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder. Seniormøde 2017 CS Tina Aistrup Program Fortsætte på arbejdsmarked Tilbud fra FTF-A Retten til dagpenge Økonomi Efterlønnens finurligheder 1 FTF-A hvem er vi? Centralforeningen for Stampersonale- CS s

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling:

Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter har vi en god snak om lokal løn dannelse og lønforhandling: Referat Referat af møde i: Dato for møde: TR møde i region sjælland 28. november 2012 Dagsorden Kort præsentations runde af de tilstedeværende Med udgangs punkt i de fire slides fra Danske Fysioterapeuter

Læs mere

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse

Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Danske Sundhedsorganisationers Arbejdsløshedskasse Børnepasningsorlov Januar 2005 FORORD 2 Både ansatte, selvstændige og ledige kan stadig få børnepasningsorlov, hvis barnet er født inden den 27. marts

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress

Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress Stresspolitik Retningslinjer for håndtering af stress MED-Hovedudvalg Stresspolitik Formål: Målet med denne stresspolitik er at forebygge, modvirke og håndtere stress, da stress indvirker negativt på den

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar

Når en medarbejder bliver syg September 2014. DANSK HR Webinar Når en medarbejder bliver syg September 2014 DANSK HR Webinar Hvad får du svar på Sygemelding Dokumentation af sygdom Krav til arbejdsgiver under en medarbejders sygdom Krav til medarbejderen under egen

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE

FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE FRATRÆDER DU? - SÅ HJÆLPER FINANSFORBUNDET DIG VIDERE Denne pjece giver dig overblik over den rådgivning og støtte til at komme videre i dit arbejdsliv, som Finansforbundet tilbyder. FRATRÆDER DU? ER DU

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING 5 GODE GRUNDE TIL AT VÆRE MEDLEM AF GL: 1. Du bliver del af et professionelt fællesskab 2. GL arbejder for et godt undervisnings- og arbejdsmiljø 3. GL arbejder

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere