Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: /3997

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: 4386 4928/3997"

Transkript

1 Funktionærforeningen i Coop og FDB Roskildevej 65, 2620 Albertslund, tlf.: /3997 Marts 2011 Hovedbestyrelsens beretning 2010/2011 Godt nytår! I skrivende stund, er vi startet på 2011 og uden, at jeg har mistet min sædvanlige optimisme, ser jeg alligevel med bekymring ind i Vi har i 2010 være udsat for store udfordringer aldrig i Coop s og FDB s historie, har der på et år været så mange opsigelser og organisationsændringer. Målet om 1 mia. i 2012 følges benhårdt. Og vi startede også 2011 med organisationsændringer. Møder i Funktionærforeningens bestyrelse Vi har i Funktionærforeningens hovedbestyrelse afholdt 4 møder i den forløbne periode. Dette er normal mødeaktivitet for hovedbestyrelsen. 3 af møderne blev afholdt som endagsmøder. Vi forsøger at holde udgifterne på mødeaktiviteter så lavt som muligt. På disse møder orienterer hovedbestyrelsen gensidigt om alt, hvad der er sket siden sidste møde. De aktuelle forhold drøftes, og såfremt der er noget overordnet, vi skal reagere på, drøftes det også her. Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 10. juni Det blev besluttet at fastholde det månedlige kontingent på 130,00 kr. i Ligeledes blev det også her besluttet, at bibeholde antallet på 6 flasker vin til julegaven 2010 fra FF. De vakte glæde ved modtagelsen. Gå-hjem-møder i Funktionærforeningen På repræsentantskabet i 2009 blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skal sikre, at der over året bliver afholdt medlemsarrangementer, og denne gruppe har vi i bestyrelsen valgt at fastholde. Vi besluttede i FF, at samtlige medlemmer inviteres med til arrangementerne, da mange medlemmer jævnligt har møder m.m. i Albertslund. I februar 2010 var vi 63 deltagere til rundvisning i DR-byen, hvor vi fik et spændende indblik i Danmark største medievirksomhed. Vi så bl.a. Studie 5, hvor Talent 09 og X- Faktor er produceret og Studie 6 hvor bl.a. Debatten sendes direkte. Onsdag d. 2. juni var vi 109 medlemmer og gæster i Zoo i København for at sige Godnat til dyrene. Det var anden gang vi afholdt dette arrangement, da det er meget populært. Side 1 af 13

2 Den 7. oktober af FF vært ved et Vild med dans -arrangement. Her havde 35 glade medlemmer tilmeldt sig, og vi fik en dejlig aften. Vi startede med lidt pindemad og champagne for derefter at give ordet og gulvet til Silas Holst og hans partner Laura Drasbæk. De underviste og optrådte så vi fik selv følt, at det ikke bare er så nemt. Aftenen blev afsluttet med en lækker efterårsmenu, hvor vores kantine havde overgået sig selv i mørhed. Den 12. oktober havde vi besøg af Solveig Schmidt med emnet Lønforhandling kan læres her deltog 31 medlemmer, som efterfølgende har brugt det de lærte - med stor succes. Det er dejligt når der fra medlemmerne kommer tilbagemeldinger, om at de synes vores gå-hjem-møder har været brugbare. Den 9. november holdt vi årets sidste gå-hjem-møde, her havde vi besøg af Sociolog og Intuitiv coach Lone Lund Jørgensen, som guidede som igennem en underholdende og forunderlig rejse ind i skyggernes univers, og gav os en enkel metode til at se og forvandle egne skyggesider. For forståelsen skyld, skal nævnes, at skyggesider, er det vi ikke kan se og acceptere hos os selv, og derfor heller ikke kan acceptere hos andre. Den 19. januar 2011 var vi 63 medlemmer på rundvisning bag Operaens kulisser, og efterfølgende fik vi en nordisk inspireret kulinarisk oplevelse kreeret af Rasmus Bo Bojesens køkken. Overenskomst forhandling 2010 var året for gennemgang af FFs Særbestemmelser. Disse møder foregår i god ro og orden med Coop HR. Nedenfor ses ændringer/tilføjelser til Særbestemmelserne: Tilføjelse til punkt 4: Tjenestefrihed og hele fridage Seniorfridage pr. 1. januar 2011 for Coop Funktionær Pr. 1/ har personer, som er fyldt 60 år og derover mulighed for, at få tildelt ekstra fridage, som kun kan bruges til, at holde fri med i indeværende år. Optjeningsåret og afholdelsesåret er det samme. Optjente dage opgøres pr. 1. januar hvert år. Eksempel: En medarbejder, som den 14/ fylder 61 år får pr. 1/ mulighed for, at afholde én seniordag, som skal afholdes inden 31/ Fyldt 60 år pr. 1.1= I alt 1 fridag med løn pr. kalenderår. Fyldt 61 år pr. 1.1= I alt 2 fridage med løn pr. kalenderår. Fyldt 62 år pr. 1.1= I alt 3 fridage med løn pr. kalenderår Fyldt 63 år pr. 1.1= I alt 4 fridage med løn pr. kalenderår Fyldt 64 år pr. 1.1= I alt 5 fridage med løn pr. kalenderår Nedenstående kriterier skal bemærkes: Fridage kan IKKE konverteres til løn Ikke afholdte dage kan ikke overføres fra kalenderår til kalenderår Afholdes som enkeltdage, der ikke må placeres i tilknytning til anden frihed med løn eller ferie. Side 2 af 13

3 Ændring til punkt 8: Barsel m.m. I de gældende regler ændres anciennitetskravet pr. 1. januar 2011 fra 15 måneder til 9 måneder, gældende for både mor og far. Moderen og faderen tildeles en ekstra orlovsuge med løn. Der er nu barsel med løn i følgende perioder: Mor: 4 uger før fødslen 14 ugers barselsorlov efter fødslen 11 ugers forældreorlov (4 uger er reserveret moderen og 7 uger kan deles med faderen) Far: - 2 ugers fædreorlov, - 4 ugers forældreorlov (far s alene) Fædreorlov skal placeres i uge efter fødslen, mens forældreorloven (4 uger) kan placeres frit i uge Omkring adoption optrykkes på foranledning af en konkret sag en forklarende note: Ved udenlandske adoptioner regnes de 4 uger før modtagelsen fra udrejse af Danmark. De 25 uger regnes fra adoptionslandets udstedelse af pas til barnet. Under overenskomsten 12 Talsmænd, er tilføjet 3 nye afsnit: Talsmænd har ret til frihed med løn i op til 2 dage p.a. til deltagelse i relevant talsmandsfaglig uddannelse via FF/FTF eller lignende. Kursusomkostningen afholdes ikke af Coop. FF er forpligtet til en gang årligt at sende en komplet fortegnelse over talsmand/hovedbestyrelsesmedlemmer til Coop HR. Medlemmer af FF s hovedbestyrelse tillægges en måneds godtgørelse fra Coop såfremt hovedbestyrelsesmedlemmet opsiges uden selv at have givet anledning dertil. Parterne er enige om, at beløbet udbetales på baggrund af Tryghedsaftalen, og kriterierne i denne (undtagen anciennitet) skal derfor være opfyldt. Tryghedsaftalens 6 vedr. advarsel udgår og erstattes med følgende tekst: Forinden opsigelse af ansatte under Særbestemmelserne endeligt effektueres skal FF være orienteret. Parterne er enige om, at dette ikke er en ændring der påvirker den enkelte medarbejderes juridiske position i forhold til Funktionærlovens regler om usaglig opsigelse. Hvor det er ledelsesmæssigt ønskeligt kan og bør der gives en advarsel uanset anciennitet. I andre tilfælde kan stillingens karakter gøre en advarsel mindre relevant og der vil derfor være formel adgang til at opsige uden forudgående advarsel; hvilket dog ikke ændrer ved at opsigelsen stadig skal opfylde et saglighedskrav. Side 3 af 13

4 Og sidst men ikke mindst, har vi fået indgået aftale vedrørende administration af kontingenttræk. Så snart det er teknisk muligt, er Coop indstillet på at opretholde kontingenttræk for ansatte på orlov uden løn fra Coop. Dette vil ske i form af en negativ lønseddel, der kumuleres løbende indtil medarbejderen er tilbage fra orlov og igen får udbetalt løn fra Coop. Løngennemgang 2010 Som bekendt var lønsummen i 2010 en 0-løsning, og vores information ud til medlemmerne d. 2. december 2009 gav mange reaktioner både positive og negative. Mange mente, at det var/er godt, at vi som fagforening ikke blot accepterede en 0-løsning, men virkelig forsøgte, at få tildelt funktionærgruppen bare lidt i lønsum. Andre mente, at det var oplagt at der skete en 0-løsning, og at det var spildt krudt fra FF overhovedet at forsøge at få lønsummen ændret. Som bekendt blev intet ændret i 2010 trods et ihærdigt forsøg. Et af argumenterne for en 0-løsning, var bl.a. at dette kunne sikre, at der ikke ville ske så mange opsigelser. Men trods det, har der som jeg nævnte først i beretningen, historisk aldrig været så mange opsigelser på et år i Coop Inden løngennemgangen har hovedbestyrelsen altid et møde med HR afdelingen for en gennemgang af DA s statistikker. Som aftalt sker det ud fra DA s statistikker fra 1. oktober foregående år til 30. september nuværende år, på følgende 3 områder, som vi sammenligner os med: - Ledelsesarbejde på højt niveau - Højt kvalifikationsniveau - Mellem højt kvalifikationsniveau Gennemsnittet for markedet tages som udgangspunkt for den stigning der skal ske i Coop. I 2010 var lønudviklingen for disse grupper i ovenstående periode, i gennemsnit været 2,4 % og for Coop funktionærer har den interne lønglidning i samme periode været 0,9 %. Det vil sige at lønpuljen pr burde have været på 1,5 %, men på mødet mellem HR-afdelingen og Funktionærforeningen fik vi forhandlet os frem til 0,3 % yderligere, hvilket så gav 1,8 % af den samlede lønsum til lønstigningerne pr. 1. januar HR-afdelingen tydeliggjorde, at det er individuelle lønfastsættelser. Og som noget nyt besluttede HR-afdelingen at lønsummen til alle stabe/afdelinger i Coop ikke nødvendigvis ville blive på 1,8 %. Ud fra en vurdering i HR-afdelingen har nogle afdelinger fx fået 1,1 % tildelt, mens andre så har fået 2,5 % af lønsummen. Dette har givet Funktionærforeningen en del henvendelser, da dette ikke var informeret ud i organisationen, og mange følte sig usikre på rigtigheden heraf. Side 4 af 13

5 SUN møder På SUN-mødet (hvor de faglige organisationer mødes med ledelsen ca. 4 gange årligt) d. 30. november havde jeg ønsket at emnet, stress, sygdom og deltidsansættelser blev drøftet. Meldingen fra Coop var: Sygdom, stress og deltidsansættelser (Helle Christensen havde bedt om virksomhedens holdninger) Vedr. arbejdstid generelt og særligt vedr. deltid: Anders Terp-Hansen tilkendegav, at Coop tilstræber en fornuftig balance mellem privatliv og arbejdsliv ellers kan vi ikke vedblive med at være en attraktiv arbejdsplads. Vi synes fortsat vi er attraktive og oplever ikke væsentlige rekrutteringsproblemer eller flugt af "nøglemedarbejdere". Ansatte under FF-aftalen er på jobløn. Jobløn er ikke en blankocheck for virksomheden til at forlange urimeligt mange timer, men det er heller ikke en ansættelsesform, der tillader medarbejderen at føre milimeter-regnskab. Det er give-and-take - og set med virksomhedens øjne skal det ikke ende i 37 timer set over tid. Den gennemsnitlige arbejdsuge kan godt være længere - der vil endvidere være udsving hen over året afhængig af område og funktion. Coop har ikke en generel holdning mod deltid. Deltid vil dog ofte hæmme fleksibiliteten, særligt når den udmøntes i faste tidligere "gå-tider". Deltid vil i mange tilfælde eliminere væsentlige elementer af virksomhedens fordel i at have joblønnede ansatte. Referaterne fra SUN møderne kan ses på Portalen under HR-fanen/udvalg. Men opdagede så lige, at det ikke er opdateret, og har derfor bedt Coop om at sørge for dette. Men vi (Funktionærforeningen) vil arbejde videre på at få ændret holdningen. Vi er kommet langt med ordning for seniorer, hvorfor så ikke en ordning til småbørns forældre? Tilbagevendende opfordring Send en mail til Funktionærforeningen med oplysninger om titel og løn pr. måned. Disse oplysninger bliver lagt ind i en statistik, der opgøres med et gennemsnit for sammenlignelige grupper. I løbet af 2011 kommer denne statistik på hjemmesiden. Det er fuldt fortroligt, og der bliver aldrig videregivet personlige oplysninger. Opsigelser Nu har I hørt/læst flere gange, at der i Coop historie aldrig har været så mange opsigelser som i medarbejdere er blevet opsagt, heraf var de 45 vores medlemmer. Det har skabt stor utryghed blandt medarbejderne. Ingen tør rigtig sige fra overfor en chef, komme med kritik af en given opgave og da slet ikke at sige fra over for alle de opgaver Side 5 af 13

6 der pålægges dem, der er så heldige stadig at have job. FF har i 2010 fået rigtig mange henvendelser vedr. arbejdstid. Det er uhyggeligt, at en arbejdsuge for mange nærmer sig 50 timer, blot for at kunne nå fastlagte opgaver hvad så med de ad hoc opgaver, der lige kommer ind fra højre? Som de ansvarsbeviste medarbejdere vi nu engang er, så tager man lige den tjans med men hvor længe holder det med et arbejdsmiljø der kræver lidt ud over det sædvanlige over en alt for lang periode? Frygten for at gøre sig upopulær overfor chefen fylder ligeledes meget i disse tider, for bliver jeg så mon den næste der bliver opsagt tænkes der af mange. Dette ser vi som en negativ tendens. For Coop har altid kunnet være stolte af ansvarlige medarbejdere. Medarbejdere der levende fulgte med i projekter og opgaver og kom med ris og ros, for dermed i fællesskab at opnå det bedste resultat. Men frygten for en opsigelse holder mange medarbejdere tilbage. I 2010 har FF ad flere omgange samlet de opsagte medarbejdere til et eftermiddagsmøde, hvor A-kassen, (FTF-A) og AP Pension har været med. Dette har allerede i starten af opsigelsen givet en klarhed over regler m.m. således, at eventuel utryghed vedrrørende regler/rettigheder er blevet minimeret. Vi har fra tidligere medlemmer fået meget ros for disse møder. Nogle af de opsagte kolleger, valgte at gå direkte på efterløn, og her har FF i samarbejde med FTF-A været behjælpelig med at finde den bedste løsning for den enkelte og Coop har været meget samarbejdsvillige med henblik på at give medarbejderne den bedst mulige start i efterlønnen. Vi har således fx kunne aftale at opsigelser blev forlænget, så medarbejderne fik mest muligt ud af det. Her tænker jeg også på de medlemmer der har valgt at betale til efterlønnen, og dermed optjene bonus for hvert kvartal der arbejdes efter det fyldte 62. år. Året startede desværre også med opsigelser. 7 kolleger fik deres opsigelse i januar måned. Psykisk arbejdsmiljø Flere og flere af vores medlemmer er blevet og bliver ramt af stress. Det er uhyggeligt, når det sker, da man ikke kan genkende sig selv. Lige pludselig kan krop og hoved ikke følges ad eller sagt på en anden måde: Det man gerne vil i tankerne kan kroppen ikke magte at udføre. Bente Sorgenfrey fra FTF (vores hovedorganisation) har tidligere udtalt: Ansvaret for stress og ubalance mellem arbejdsliv og familieliv må ikke gøres til den enkeltes ansvar alene eller til et spørgsmål om familiens frie valg af livsstil. Det er i høj grad et fælles samfundsansvar at få skabt ordentlige rammer for det hele liv Den 14. marts 2011 har FTF udsendt nyhedsbrev vedr. Et opgør med tabuer er bedste hjælp til medarbejdere med ondt i sjælen Jeg vil hermed opfordre vores medlemmer til ind imellem at tjekke vores hjemmeside; hvor der under Nyt fra FF Nyhedsbreve bl.a. er dette nyhedsbrev. For ikke at drukne medlemmerne i mails fra foreningen, har vi valgt ikke at udsende mail, når der er nyheder. Er det godt nok, eller ønsker I en info mail, når der er nyt på hjemmesiden? Side 6 af 13

7 Stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø har store menneskelige omkostninger for den enkelte og for familiernes trivsel. Stress har også store konsekvenser for den stress ramtes kolleger. Hans/hendes arbejdsopgaver skal deles ud på andre hænder og dette kan sagtens vare halve år før de opgaver gives tilbage til kollegaen. Her kræves der utrolig meget af afdelingen, for at sikre at øvrige medarbejdere ikke rammes af stress. En arbejdsplads kan godt være stresset uden at medarbejderne dermed er stressede. Men jo mere stresset en arbejdsplads er, jo større risiko er der for, at medarbejderne har eller risikerer at få arbejdsbetinget stress. En arbejdsplads, som har stress, kan defineres som en arbejdsplads, hvor der er ubalance mellem arbejdspladsens samlede udfordringer og ressourcer. Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur har følgende definition af arbejdsbetinget stress: Arbejdsbetinget stress opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde, eller overskue, disse. Stress er ikke nogen sygdom, men hvis den er omfattende og varer ved i nogen tid, kan den føre til psykisk og fysisk dårligt helbred. Ved arbejde under pres i kortere perioder kan ydeevnen forbedres, og dermed give tilfredsstillelse i forbindelse med krævende udfordringer. Men når kravene bliver for høje og presset for stort eller vedvarende, kan det føre til arbejdsbetinget stress. Dette betyder forringelse i helbred, trivsel og produktivitet Coop er heldigvis meget fokuseret på dette problem, og Coop sikrer mulighed for psykologhjælp allerede inden en evt. sygemelding. Dette er meget positivt, og er blevet godt modtaget blandt de af vores kolleger, som har gjort brug af dette tilbud. Men der er et stykke vej endnu. Optimalt ville være hvis der kunne forebygges i stedet for at behandles. FTF anbefaler, at egen læge anmelder det til arbejdsskadestyrelsen, såfremt lægen vurderer at det er arbejdsrelateret. Henvendelser fra medlemmerne Som nævnt får vi mange henvendelser fra medlemmer med stress. Det er utrolig vigtigt, at den enkelte så hurtigt som muligt kontakter os, hvis man er ramt af stress eller længerevarende sygdom. Jo længere sygefraværet er, jo vanskeligere er det at komme tilbage til sin arbejdsplads. Vi kan hjælpe, i samarbejde med HR afdelingen, og vi har samtaler med den enkelte enten via mail, telefon eller over en kop kaffe. Mange af vore kolleger henvender sig til Funktionærforeningen, for at få hjælp til at løse en problemstilling. Vi hjælper med vejledning og bistand og ind i mellem bliver vores advokater inddraget. Nogle gange vil den enkelte selv løse problemet i forhold til chefen, andre gange er vi med. FF ligger meget vægt på, at du kan henvende dig hertil og være garanteret 100 % fortrolighed, men for at illustrere hvad FF også kan være behjælpelig med, kommer her et par eksempler: - Deltagelse i møder med kommunen vedr. sygefraværssamtaler. - Ved længerevarende sygefravær, har vi via FTF vores socialrådgivere, som tager over, hvis en syg kollegas hjemkommune bliver urimelig. Vores socialrådgivere kender ofte lovgivningen bedre end socialrådgiverne i Kommunerne! - Tryghedsaftale konverteres til månedsløn. Nogle kolleger mangler ved opsigelse x-antal måneder for direkte at kunne gå på efterløn. Side 7 af 13

8 Kontakt til medlemmerne Foregår primært via mail, bl.a. opfordring til lønsamtale og ikke mindst opfordring til at indsende lønoplysninger til foreningen, besked om dato og tidspunkt for udlevering af den traditionelle julevin, indkaldelse til generalforsamling og arrangementer. FF har pr. 1. januar 2011 fået ny hjemmeside. Hovedbestyrelsen besluttede samtidig at gøre vores hjemmeside tilgængelig for alle der skal således ikke bruges adgangskode længere. Vi arbejder hele tiden på at gøre vores hjemmeside bedre, og vil benytte lejligheden til at opfordre vore medlemmer til at komme med ris og ros. Arbejdstid Problematikken, arbejdstid, har i mange år været en tilbagevendende problemstilling i beretningerne. Men i 2008 og her i 2009/2010 er vi ikke blevet gjort direkte opmærksomme på utilfredshed med for mange arbejdstimer. Om det så skyldes at funktionærerne har affundet sig med situationen eller om der er fundet et rimeligt leje ved vi ikke. Det var teksten ved generalforsamlingerne i I resten af 2010 og her i starten af 2011, er vi ikke i tvivl mere. Arbejdstidens længde er et reelt problem for rigtig mange. Medarbejdere som tidligere havde et rimeligt leje, både for sig selv og for virksomheden, er nu så overbebyrdede med opgaver, at selv de faste opgaver ikke kan løses på 37 timer. Hvordan oplever I situationen? Er det et landsdækkende problem, som FF skal arbejde på ændres? Runa Forsikring Via vores medlemskab i FTF er der lavet en aftale med Runa forsikring som kun er gældende for medlemmer af Funktionærforeningen. Det vil sige, at hvis man stopper i COOP Danmark/FDB kan man ikke længere have sine forsikringer hos Runa, med mindre man flytter fra FF til Safu. Runa har ingen samlerabat eller bonusordninger, da deres præmier generelt er billigere. Samtidig er der ikke krav om at man skal have flere forsikringer, dog kan bilforsikring ikke tegnes alene. Man kan på tjekke om det kan betale sig at skifte forsikring. Aftalen med Top Danmark kan selvfølgelig også benyttes, hvis det er mere fordelagtigt, men med aftalen med Runa, får I en ekstra valgmulighed. Det er altid en god idé at få fremsendt nye forsikringstilbud en gang i mellem, så vi anbefaler at man beder Runa om et tilbud til de forsikringer man har i dag. Runa har været på besøg hos medlemmer i det jyske og her i 2011 vil det blive muligt for medlemmerne i Albertslund området, at få deres forsikringer gennemgået. Mere om dette i løbet af Side 8 af 13

9 Forbrugsforeningen Vi har som forening mulighed for at tilbyde vores medlemmer optagelse i Forbrugsforeningen, hvilket ca. giver 9 % i rabat ved køb af næsten alt. Kortet giver samtidig adgang til LIC (Lærernes Indkøbscentral) og mulighed for at få kort til Metro. Dette tilbud benytter 96 af vores medlemmer sig af, en stigning på 14 medlemmer i forhold til Tilmelding skal ske direkte på Nyhedsbrev fra Forbrugsforeningen er at finde på vores hjemmeside. AP Pension AP Pension har i lighed med 2009 haft et forrygende år i 2010 til gavn for de pensionsforsikrede. AP Pension har opnået markedets næsthøjeste afkast på det traditionelle miljø med en depotrente, der igen i 2010 var den højeste i markedet. Afkastet blev på ikke mindre end 9,8 % før skat. Samtidig er det lykkedes at udbygge bonus reserverne yderligere i 2010, således, at de ved årsskiftet udgjorde 6,9 %. Det er suverænt det højeste i blandt de kommercielle pensions selskaber. Det sikrer, at vi også i 2011 giver den absolut højeste depotrente i markedet. Kombinationen mellem en høj depotrente og størrelsen på bonus reserverne er afgørende for, at AP Pension også i årene fremover vil kunne give markedets bedste depotrente. Over en 10-årig periode fra 2002 til 2011 har AP Pension givet mellem 7 % og 10 % mere i depotrente end konkurrenterne på markedet. På lang sigt drejer det sig om rigtig mange penge i forhold til, hvis vores pensionsordning var placeret i et andet selskab. Også på markedsrente produktet, har AP Pension klaret sig blandt de to bedste i med afkast på mellem 7,3 % og 18,2 %, afhængig af, hvilken tidshorisont der er for medarbejderne i forhold til deres pensionsalder var også året, hvor vi sammen med Coop, Brugsforeningernes Arbejdsgiverforening og D.L.O. indgik en ny og mere strømlinet pensionsaftale med AP Pension. Ud over, at vilkårene for medarbejderne blev væsentlig mere ens, opnåede vi også billigere omkostninger, lavere forsikringspriser, en bedre serviceaftale, samt ikke mindst, at AP Pension investerer betydelige summer i et rådgivningsværktøj og et senior rådgivningsværktøj, der gør det nemmere for medarbejderne at forholde sig til dækninger, behov og optimering af pension i forhold til bl.a. offentlig ydelser, efterløn, fri midler, fri kapital i ejendom m.v. Aftalen trådte i kraft pr. 1. januar 2011 og alle medarbejdere bør på nuværende tidspunkt have modtaget en ny pensionsoversigt, samt en pixibog, der fortæller lidt om de forsikringer og pensioner, der er gældende for de forskellige medarbejdergrupper under Coop Koncernen. Der er i samme forbindelse lavet en hjemmeside, specielt til Coop Koncernen, Her kan du læse mere om dine vilkår, samt en masse andre nyttig information, ikke kun om pension, men også om så meget andet. Side 9 af 13

10 Medlemstallets udvikling Coop har siden 2002 effektiviseret så meget at andelen af funktionærer indtil nu er faldet med ca. 30 % - og det kan mærkes på foreningens medlemstal. Pr. marts i nedenstående år fremgår medlemstallet: Vi oplever desværre at det er svært at tiltrække de unge. De vælger enten fagforeningen helt fra eller også bliver de, hvor de var inden de tiltrådte en stilling i Coop. Det er en udvikling som desværre er generelt for arbejdsmarkedet. Pr. 1. marts 2011 er medlemstallet 501 I 2010 er der grundet opsigelser sket en afgang af medlemmer på 43. Vi har siden vi indledte samarbejdet med DLO fået lagt i system, at nye medarbejdere til vores overenskomst, modtager en mail med Velkommen til Funktionærforeningens overenskomstområde med en opfordring til at melde sig ind. Blandt andet dette arbejde, har i 2010 givet foreningen en tilgang på 29 nye medlemmer. Vi har også grundet alle de organisationsændringer vi i Coop har været igennem, fået gamle medarbejdere som nye medlemmer. I 2011 skal FF prioritere medlemstilgang hvordan? Forslag modtages gerne. Hvordan får vi skabt solidaritet? Hvordan får vi tankegangen ændret hos ikke medlemmer - så de måske begynder at tænke på den faglige organisation som en slags forsikring dem vi håber aldrig at få brug for, men som er gode at have? Er der nye tiltag vi skal kigge på? Og så videre.. Samarbejde med DLO Pr. 1. januar 2010 har Funktionærforeningen og DLO indgået et samarbejde, hvor DLOs kontor udfører administrative opgaver for Funktionærforeningen. Jens Erik Iversen, har bl.a. tjek på vores hjemmeside, og han har ydet en stor indsats i forbindelse med FF s nye hjemmeside. Anette Tjørnemark, har tjek på ind-/udmeldelser samt at mailsystemet via vores hjemmeside fungerer. Birger Knudsen betaler vores regninger og afstemmer regnskab. Udviklingsfonden Udviklingsfonden har i 2010/11 modtaget rigtig mange ansøgninger - det største antal nogen sinde: Side 10 af 13

11 Coop Motion, har fået bevilget beløb til en løbetræner. Der er blevet bevilget penge til en fedtprocentvægt til Korsdalsvej og Ålborg 7 personer har fået bevilget penge til deres ansøgninger om kurser og personlig udvikling. Vi har i 2010 godkendt, så mange ansøgninger, så vi for første gang nogen sinde skulle til at holde øje med pengene på kontoen. Vi støtter fortsat gode idéer, hvad enten det er til individuelle formål eller en gruppe, der i fællesskab ønsker at foretage sig et eller andet, som kan falde ind under formålsparagraffen. Fondens formål er at yde bidrag til faglig og personlig efteruddannelse og udvikling for medlemmerne af Funktionærforeningen. Projekter, ud over ovennævnte, som fonden kan yde støtte til kunne f.eks. være: Foredrag På vej hjem møder Virksomhedsbesøg Eller noget helt andet Så hvis nogle af vores medlemmer har eller får en idé, så er det muligt via denne fond, at virkeliggøre den. I skal blot huske på, at Coop/FDB s interne kurser ikke kan dækkes via fonden, men skal aftales med nærmeste chef. Coop Ferie Coop Ferie har i 2011 købt et skønt hus i Lalandia, Rødby. De fleste af vores huse har været en gennemgribende renovering igennem - der mangler kun ganske få huse. Coop Ferie har tegnet en lejekontrakt for et år på en lejlighed som ligger i et skønt område i Italien. Man kan se meget mere på hjemmesiden En gang i mellem kommer der en melding til Coop Ferie, om at huse ikke er modtaget i en tilfredsstillende rengjort tilstand. Den lave pris for leje af boligerne er blandt andet betinget af den ordning, at lejeren selv rengør huset og efterlader det i den stand, man selv ønsker at modtage det i. Denne ordning fungerer generelt tilfredsstillende, men i enkelte tilfælde, må Coop Ferie konstatere, at nogle har en anden standard for rengøring end flertallet. Funktionærforeningens repræsentant i Feriefonden er Jan Frederiksen. FTF vores hovedorganisation FTF er hovedorganisation for privat og offentlige ansatte fra 100 organisationer. Det er betryggende at have en organisation i ryggen, hvor der er mulighed for at hente hjælp især omkring juridiske spørgsmål, og dette har vi benyttet os en del af i Der er et link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF. Side 11 af 13

12 FTF Arbejdsskadeordning FTF s arbejdsskadeordning har eksisteret siden Funktionærforeningen har igennem flere år været med i denne ordning, og har også gjort brug af deres ekspertise op til flere gange. Vi har p.t. ingen sager kørende hos FTF. FTF Socialrådgiverordning Denne ordning er Funktionærforeningen også omfattet af. FTF er behjælpelig når et medlem grundet sygdom ikke har mulighed for at varetage jobbet fuldt ud. Vi har p.t. 2 sager kørende hos FTF. FTF-A FTF-A stifter man som regel først kendskab til den dag, man uforskyldt ikke længere er ansat i Coop. FTF-A har jobrådgivere ansat som man spille bold med i hele processen vedr. ansøgninger, CV, træning af jobsamtale m.m. For at få mest muligt ud af det, anbefaler både Funktionærforeningen og FTF-A, at man kontakter A-kassen allerede kort efter opsigelsen. Man venter altså ikke til den sidste uge af opsigelsen med at tage kontakt og komme i gang med at søge job. Det er nemmest at være i job, når man er jobsøgende. Dette støtter Funktionærlovens 16, stk. 1 også op om; Efter at funktionæren har afgivet eller modtaget opsigelse fra tjenesten, skal arbejdsgiver uden afkortning i lønnen give den nødvendige fritagelse fra arbejdet til at søge anden beskæftigelse. Funktionæren skal herunder tage tilbørligt hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at arbejdssøgningen lægges på det for virksomhedens arbejde gunstigst mulige tidspunkt. Men FTF-A kan også hjælpe dig, hvis du går og tænker på at få nye udfordringer i arbejdslivet. Her kan du få sparring fra en af jobrådgiverne i FTF-A, og evt. hjælp til at lave sit CV. I 2010 startede Funktionærforeningen med at afholde gå hjem møder med opsagte kolleger og A-kassen, det er blevet godt modtaget blandt medlemmerne, så det er et tiltag der er kommet for at blive. Ved enkelt opsigelser orienterer vi FTF-A, som så via telefonen har taget kontakt til den opsagte. Det har vi også fået god respons på. Der er link fra vores hjemmeside - hvis man vil læse mere om FTF-A. Eller gå direkte til hjemmesiden FTF-A nu på facebook med cafemøder, dialog og netværk (Af Anders Tybjerg) For halvandet år siden udkom vi med den første udgave af Job&Karriere, og vi har siden da fået meget god respons på vores artikler og de temaer, vi har taget op. Men ét er et nyhedsbrev, noget andet er den direkte dialog i mødet med andre. Dialogen kan noget, som det skrevne envejsmedie ikke kan. Den kan inspirere og give ny viden på Side 12 af 13

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011-2012

ÅRSBERETNING 2011-2012 ÅRSBERETNING 2011-2012 Indhold Forord..................................................... 5 HK Midt.................................................... 6 Faglig afdeling.................................................

Læs mere

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12

Du gør. Nyt website 12.01.12. Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 Nyt website 12.01.12 Finansforbundets magasin nr. 1, 2012 Du gør det godt Ansatte i finanssektoren får mest ros og anerkendelse af deres nærmeste chef Læs side 12 FSP Pension ønsker godt nytår Tryghed

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side

Beretning 3-31 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND. Tilmelding læs side September 2012 MAGASIN FOR MEDLEMMER I KREDS NORDJYLLAND Beretning 3-31 Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland indbyder til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 25. oktober 2012 kl. 17.30 i Aalborg Kongres

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9

En rummelig seniorpolitik. Side 10-11. To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 nr. 1 januar 2009 En rummelig seniorpolitik Side 10-11 To ugers selvvalgt uddannelse Side 3-5 En fyringsrundes anatomi Side 6-7 Led ikke efter en syndebuk Side 8-9 To ekstra ugers uddannelse til alle Leder

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler

Guide til en rummelig arbejdsplads. Rummelige redskaber. Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler 1 Guide til en rummelig arbejdsplads Rummelige redskaber Mentorordninger Fleks- og skånejob Virksomhedsrevalidering Sociale kapitler Guide til en rummelig arbejdsplads / Rummelige redskaber er udgivet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Fleksjob. Indhold og holdninger

Fleksjob. Indhold og holdninger Fleksjob Indhold og holdninger HK Danmark også for ansatte i fleksjob Der er mange gode og vigtige grunde til at være med i en fagforening det ændrer sig ikke ved ansættelse i et fleksjob. Nogle gange

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014

SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DANSK EL-FORBUND SEKRETARIATS BERETNING 2010-2014 DEF Kongres 2014 2 Karsten Borup. Elektrikeren 02/2010 Foto: Henrik Bjerregrav Indhold 5 Formandssekretariatets beretning 9 Medlemshvervning og medlemsorganisering

Læs mere

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE?

Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? K L INIK E J E R N E S M E D L E M S INFORM AT I O N 1: 2 014 Tandbehandling for kontanthjælpsmodtagere HVOR SVÆRT KAN DET VÆRE? Kommunerne holder på pengene Nye tider og et solidt fundament 3 Tankevækkende!

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en

Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte i en svær tid/14 Har du en Medlemsblad for DANSKE KREDS / en virksomhedskreds i finansforbundet / juni 2013 Problemknuserne Karin og Kasper/2 Ingen lønfest/4 Trivslen halter i Danske Bank/7 Forandringer i centrum/8 Stærk støtte

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU

30. april 2012. Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU 30. april 2012 Den gode arbejdsplads Ansættelsesforhold i DDM og MBU Udarbejdet af Ketty Søgaard, Allan Møller og Pia Søgaard Efteråret 2011 På vegne af MiD-udvalget Behandlet og anbefalet af MiD den 2.febr

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere