Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner"

Transkript

1 APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version Overenskomstmodulet i

2 Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /09/07 Grammatikkontrol /11/07 KA03 med parameter /01/09 Revision og layout Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 Indhold 1. GENERELT Vedligeholdelse af parametre FAGFORENING OVERENSKOMSTPARAMETRE REGEL I FUNKTION REGLER LOKALAFTALER Hvornår checkes de forskellige regler Funktioner der kan benytte overenskomstregler Forudsætninger for regelcheck TEST-PARAMETER Andre regler Kontrol-regler (KAxx) Varsels-regler (KVxx) Betalingsregler (KB04 og BBxx) KX, KW og KR reglerne

4 1. GENERELT Overenskomsterne er neddelt i enkelt regler, der tidligere er specificeret i appendiks 12, 25 og 26. I de funktioner, der er forberedt for at benytte overenskomstmodulet (OEK), primært funktioner i 2000-Løbende funktioner, der kan ændre en vagt, kan hver regel slås fra eller til. I hver regel er alle tidspunkter, timetal, lønarter, vagtkoder m.m. lagt ud som parametre. Der findes et sæt af regelparametre for hver fagforening. Hver fagforening kan have nogle regler, som er delt op på lokalaftaler, f.eks. M Vedligeholdelse af parametre Der findes 5 funktioner til at vedligeholde brugen af overenskomstmodulet: 5311 Fagforening 5312 Overenskomstparametre 5313 Regel i funktion 5314 Regler 5315 Lokalaftaler Fagforening Her skal oprettes alle fagforeninger som referencetabel. Indhold: Fagforening Beskrivelse

5 1.1.2 Overenskomstparametre Her indlægges værdierne af alle parametre for hver enkelt regel og for hver enkelt fagforening. Indhold: Regel Fagforening Parameter nr. Værdi Beskrivelse Fagforening og regel skal findes i 5311 og Regel i funktion Her angives hvilke regler, der skal checkes op mod i den enkelte funktion. Kun de her angivne regler checkes i funktionen, selvfølgelig under den forudsætning at alle nødvendige parametre til reglen findes. Indhold: Regel Regel skal findes i Funktions nr Regler Her skal oprettes alle regler som referencetabel. Indhold: Regel Beskrivelse

6 1.1.5 Lokalaftaler Her skal oprettes lokalaftaler der benyttes under hver fagforening. Indhold: Lokalaftale Fagforening Beskrivelse 1.2 Hvornår checkes de forskellige regler Overordnet beskrivelse af 'flowet' i en løbende funktion der checker mod KX, KW, KR og overenskomst-regler: 1: PNR og dato interval tastes ind 2: Person oplysninger vises i combobox 3: Vagter vises i listbox for periode der er lidt længere end den valgte for overblikkets skyld 4: På grundlag af de oprindelige vagter, kan der checkes op mod KX og KW regler Hvis en KX regel brydes kan der ikke fortsættes. exit Hvis en KW regel brydes kan der efter eget ønske fortsættes. KW reglen giver en Warning 5: Vagten ændres til det ønskede 6: Supplerende oplysninger kan eller skal indtastet. F.eks. årsagskode, mail, print, højere charge og andre tillæg 7: De ændrede, men endnu ikke opdaterede, vagter vises 8: Der tastes OK, hvis ændringen ønskes checkes mod KR og overenskomstregler, og derefter opdateret 9: KR og overenskomstregler checkes og evt. tillæg beregnes. Ved hver brudt regel vises et advarsels-skærmbillede med relevante oplysninger om den brudte regel. Brugeren har så mulighed for at afbryde eller fortsætte

7 10: Alle opdateringer i databasen sker samlet på dette tidspunkt. Hvorefter oplysningerne slettes fra skærmbilledet, der er parat til en ny indtastning. Når der afbrydes ved en regel, vendes der tilbage til sidst indtastede skærmbillede, hvorefter brugeren evt. kan korrigere sin indtastning og fortsætte i funktionen. 1.3 Funktioner der kan benytte overenskomstregler Det er kun nedenstående funktioner, som kan anvende overenskomstregler. KX og KW KR og OEK 2112 X X 2113 X X 2114 X X 2115 X X 2116 X X 2117 X X 2118 X X 2119 X X 2120 X X 2131 X X 2132 X X 2133 X X 2134 X X 2135 X 2136 X 2137 X 2141 X X

8 2142 X 2152 X 2153 X 2156 X 2157 X X 2158 X 2159 X 2161 X X 2162 X X 2163 X X 2164 X X 2618 X 2628 X 2911 X 2913 X For møde- og kursusfunktionerne benyttes KW, KX regler samt følgende specialregler: BB23, BB24, BB25, BB26, BB27, BB43 og BB44. Regler herudover kan tilknyttes. De bliver så checket altid, f. eks. BB13. Skiftændringsfunktionerne (2119, 2911 og 2913) anvender reglerne KA05 og BB02, samt KW/KX-reglerne. Funktionen 'Check blok mod OEK' anvender kun reglerne: KA02, KA03, KA04, KA05, KA07, KA09, KA16, KA17, KA19, KA20, KA22. Regelen BB41 (overarbejde) kan kun benyttes i funktionerne: 2113, 2114, 2115, 2118, 2162, 2618 og

9 1.4 Forudsætninger for regelcheck Parameter-indholdet skal være korrekt, i det øjeblik regelen bliver anvendt i en funktion. KX, KW og KR reglerne checker for hver dag i den valgte periode. Overenskomstreglerne kræver et antal ekstra dage, for at checkene kan gennemføres. Hvis de nødvendige vagter ikke kan indlæses, vises en fejl-meddelelse: "Vagter, der er nødvendige for overenskomstkontrollen kan ikke indlæses fra databasen. Tryk OK, hvis du ønsker at fortsætte uden kontrol og beregninger." Default indlæses periode +/- 5 dage, følgende regler behøver flere end 5 dage: Regel Antal dage Før Efter KA KA KA KA Test-parameter Til hjælp ved aftestningen er det muligt at få en dialog med en listboks frem. Listboksen indeholder oplysninger om hvilke regler der er checket op mod, eventuelle brud på reglen, samt hvilke lønarter der tildeles. Hvis denne test-dialog ønskes, indsættes en parameter i 5312 (generel overenskomst parameter) med regel = 'TEST', værdien af de andre felter er uden betydning for denne parameter. En fagforening og et nr. skal dog indtastes (betyder intet). Hvis ingen regler er tilknyttet en funktion, vil der, hvis den ovenfor nævnte regel "TEST" er oprettet, vises en meddelelse: "Funktion benytter ingen regler fra OEK"

10 1.5 Andre regler Der findes to andre regelsæt, hvor parametre vedligeholdes i samme funktioner. Regler der anvendes i månedsregnskabsgenereringen, f.eks. omkring skifteholdstillæg, er beskrevet i et selvstændigt appendiks 12. Regler der anvendes i daglige kørsler er beskrevet i et selvstændigt appendiks 25. Regler, der anvendes i batchkørsler, er beskrevet i et selvstændigt appendiks 26. På de næste sider er der for hver regel angivet betydningen af parametrene. I teksten er suppleret med (1:) (2:) osv., der angiver parameternummeret i hver regel. Sidst i reglen er typen af hver parameter nævnt. Lovlige parametertyper: Lønarter Vagtkode Reelt tal Heltal Tidspunkt. 1.6 Kontrol-regler (KAxx.) En kontrolregel der ikke overholdes giver automatisk en meddelelse. KA02 KA03 I en rullende periode på 4 uger må antal vagttimer ikke overstige (:1) 160 timer. Reglen bruges kun ved blokkontrol En arbejdsperiode må ikke overstige (1:) vagter (dage). Der accepteres kun værdier mellem 0 og 10. Andre værdier vil uden videre blive fortolket som 5 (1:) Helt tal. KA04 Hver vagt skal være mellem (1:) 6 og (2:) 9 timer. En vagt skal være mellem (1:) 5 og (2:) 9½ time. (1:) Reelt tal

11 (2:) Reelt tal. KA05 (1:) 11 timers regel. (1:) Reelt tal. KA06 Ved overarbejde dagen før, kan administrationen give frihed i næste dags vagt, sådan at der er opnået (1:) 11 timers hvile. Hvilket tidspunkt må medarbejderen møde (1:) Reelt tal. KA07 2 sammenhængende (1:) fridage pr. uge skal ydes (1:) Vagtkode. KA08 Hver 3-ugers periode skal indeholde mindst en sammenhængende lørdag/søndags-(1:) frihed (fredag kl til mandag kl ). Mindst (4:) 62 timer. Kan af produktionsmæssige grunde forskydes indtil ½ time (fredag kl til mandag kl. (2:) eller fredag kl. (3:) til mandag kl ). Hver 3. uge (1:) fri lørdag/søndag (mindst (4:) 59 timer). Denne regel checker kun, når ændret vagt ligger mellem fradag kl. (3:) og mandag kl. (2:). Simpel version af denne regel findes som regel KA22. (1:) Vagtkode. (2:) Tidspunkt. (3:) Tidspunkt. (4:) Reelt tal. KA09 En enkelt (3:) fridag er mindst (1:) 30 timer og vagten dagen efter starter tidligst kl. (2:) (3:) fridag er mindst (1:) 35 timer (1:) Reelt tal. (2:) Tidspunkt. (3:) Vagtkode. KA13 Afspadsering (opsparet frihed) i hele dage, kan efter ønske indlægges mindst (1:) 28 dage før (indlagt fridag)

12 (1:) Reelt tal. KA16 Mindst 1 (1:) fridag pr. uge. (1:) Vagtkode. KA17 2 (2:) fridage er mindst (1:) 56 timer samlet frihed. (1:) 59 timer. (1:) Reelt tal.. (2:) Vagtkode. KA19 (1:) 11 timers regel ved ferie. Der skal være 11 timers frihed udover ferietiden (hele døgn) mellem vagt før og vagt efter ferie. Som ferietid regnes FER og FFRI-vagter. (1:) Reelt tal. KA20 Arbejdstidens påbegyndelse skal normalt være den samme for alle dage mellem 2 fridage. Advarsel/meddelelse skal komme, hvis der er mere end (1:) 2 timer forskudt mellem 2 mødetider. (1:) Reelt tal. KA21 KA22 Fridags timetal må ikke reduceres ved en disponibel vagtændring. Denne regel checker kun, når ændret vagt ligger mellem fradag kl. (3:) og mandag kl. (2:) Større version af denne regel findes som regel KA08. (1:) Vagtkode. (2:) Tidspunkt. (3:) Tidspunkt. (4:) Reelt tal

13 1.7 Varsels-regler (KVxx.) KV03: Varsel hvis mindre end (1:) 72 timer til vagtstart. De 72 timer måles fra nu og til starttidspunktet på den nye vagt. (1:) Timer. KV04: Varsel hvis mere end (1:) 72 timer til vagtstart. De 72 timer måles fra nu og til starttidspunktet på den nye vagt. (1:) Timer. KV05: Varsel for disponibel vagt. Dagen før kl. (1:) betragtes en vagt ikke længere som disponibel. (1:) Tidspunkt. KV06: Varsel hvis ingen normalvagt mellem ændringstidspunkt og dagen før vagten kl. (1:) Checkes kun hvis mail ønskes afsendt. KV07: Varsel hvis ingen normalvagt mellem ændringstidspunkt og (:1) 72 timer før vagten. Checkes kun hvis mail ønskes afsendt

14 1.8 Betalingsregler (KB04 og BBxx.) KB04 Vagtforskydning er en vagtændring mindre end 72 timer før og koster det (1:) 145 kr., dog ikke ved ændring af vagt fra morgen til morgenvagt (start før kl.(2:) 13.00), eller aften til aftenvagt (start efter kl.(2:) 13.00). 72 timers varsel kan checkes af KV03 og/eller KV04. Hvis checkbox i 2113 ikke er sat, overspringes reglen. (1:) Lønart. (2:) Tidspunkt. BB01 Forskydning af spisepause giver tillæg på (1:) 100,- kr. Ingen spisepause giver (3:) et (2:) tillæg på 200,- kr. Ingen spisepause giver (3:) ½ times (2:) overtid. (1:) Lønart. (2:) Lønart. (3:) Reelt tal. BB02 Tillæg for SKIFT-ændring. Maksimalt 3 pr. halvår. (1:) Lønart for første skift-ændring. (2:) Lønart for anden skift-ændring. (3:) Lønart for tredje skift-ændring. Hvis lønart ikke skal gives, indsættes "NULL". BB03 Tillæg ved vagtændring. Ændring af den aktuelle vagt giver tillæg (1:) Lønart, hvis vagten ændres fra en morgenvagt til en aftenvagt. En vagt er en morgenvagt, hvis den er startet senest kl (2:) og er sluttet (eller slutter) klokken (3:). En vagt er en aftenvagt, hvis den først starter klokken (:4) (eller derefter) og først slutter klokken (:5) (eller derefter.) Hvis en eller flere af parametrene (2:)- (5:) ikke er relevante skal klokkeslættet angives som -. Derved udgår de ikke-relevante parametre fra reglen

15 (1:) Lønart (2:) (5:) Tidspunkt. BB04 Tillæg ved vagtforskydning. (1:) Lønart. BB05 Anmodes en medarbejder om at flytte en eller to sammenhængende fridage betales et tillæg på (1:) 800,- kr. (1:) Lønart. BB06 Ændring af disponibel vagt koster intet 72 timer før, mindre end 72 timer før ydes tillæg på (1:) 125,- kr. Tillæg gives kun når checkbox i 2115 er sat. (1:) Lønart. BB07 Til personer med hovedkvalifikation (1:) TI på vagtdagen ydes et tillæg på lønart (2:) 0119 for timer på oprindelige fridag. Hvis personen arbejdstidsprocent endvidere er større eller lig (4:) 40 percent ydes endvidere lønart (3:) 0407 for timer på oprindelig fridag. (1:) Hovedkvalifikation. (2:) Lønart. (3:) Lønart. (4:) Arbejdstidsprocent. BB09 I forbindelse med fridagsforskydning gives der lønart (1:) 0524 pr påbegyndt (2:) 1/2 time. Hvis flag (3:) er sat til 1 gives der også for frokost, ellers gives der ikke for frokost. Tillægget gives for den gamle vagts længde. (1:) Lønart (2:) Reelt tal (3:) Reelt tal (0 eller 1)

16 BB11 Overarbejde i forlængelse af tjeneste skal varsles senest 2 timer før tjenestens afslutning. Såfremt varslet ikke overholdes ydes et tillæg på kr. (1:) 150,- Varsel mindre end 4 timer før arbejdstidens ophør giver et tillæg på kr. (1:) 115 kr. (1:) Lønart. Angives med checkboks i funktion 2162 Overarbejde. BB12 Hvis varslet overarbejde annulleres samme dag, som overarbejdet skulle have været udført, ydes der et tillæg på kr. (1:) 200,-. kr. (1:) Lønart. Angives med checkboks i funktion 2163 Annullering af overarbejde. BB13 Hvis en funktionær anmodes om at møde til ekstra tjeneste i sin fritid (ikke i tilslutning til vagten) skal der for tjenesten ydes overtidskompensation for mindst (1:) 3 timer. Hvis vagttid er mindre end (1:) timer, gives N1 til fuldtids eller N2 til deltidsansatte, op til 3 timer. Er parameter (6:) sat gives der for vagter af længe større end (1:) og mindre lig (6:) tillæg indtil (6:) timer. Hvis reglen er tilknyttet en funktion gives der: Hvis vagttid er mindre end (1:) og oprindelig FRI gives der ((1:) - vagttid) enheder af: (2:) hvis den pågældende ikke har skifttjeneste eller den pågældende arbejdstidsprocent er større eller lig parameter (7) i regel BB41, samt der er valgt udbetaling. (3:) hvis den pågældende ikke har skifttjeneste eller den pågældende arbejdstidsprocent er større eller lig parametre (7) i regel BB41, samt der er valgt afspadsering. (4:) hvis skifttjeneste og PNR.arbejds % er mindre end BB41-7:, samt der er valgt udbetaling. (5:) hvis skifttjeneste og PNR.arbejds % er mindre end med BB41-7:, samt der er valgt afspadsering

17 (6:) Antal timer, der max kan gives tillæg fra denne regel, hvis denne parameter er sat. Forudsætter at BB41 er parametriseret for den pågældende fagforening. (1:) Reelt tal (2:) Lønart Afspadsering N1, (3:) Lønart Udbetaling N1, (4:) Lønart Afspadsering N2, (5:) Lønart Udbetaling N2, (6:) Reelt tal (valgfri), Bemærk, at enhederne for selve arbejdstiden gives af regel BB41. BB14 Ved varsling samme dag til ekstra tjeneste i fritiden ydes der et tillæg på (1:) kr.100. (1:) Lønart. Angives med checkboks i funktion 2162 Overarbejde. BB16 Hvis varslet overarbejde på en fridag annulleres med mindre end (2:) 72 timers varsel, ydes et tillæg på (1:) kr. 800,-. (1:) Lønart. (2:) Reelt tal. Parameter 2 benyttes ikke i reglen til egentlig check, idet brugeren styrer om tillæg skal gives med en checkboks i funktion 2163 Annullering af overarbejde. BB23 SU-, BST-, A/U-møder o.lign. Hvis en del af mødet -uanset længde der falder udenfor arbejdstiden betales SU-honorar (1:)(140 kr.). Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). (1:) Lønart. BB24 Møder: Ingen kompensation udenfor arbejdstid. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628)

18 BB25 For den del af mødet -uanset længde- der falder udenfor arbejdstiden betales overarbejde. Ved fuldtidsansat d.v.s. arbejdstidsprocent større end eller lig med (5:) 88 % gives N1 (1:)(2:), ved deltidsansatte gives N2 (3:)(4:) (1:) Lønart Udbetaling 0,9%-timer N1. (2:) Lønart Afspadsering 0,9%-timer N1. (3:) Lønart Udbetaling Normal-timer N2. (4:) Lønart Afspadsering Normal-timer N2. (5:) Reelt tal %-sats for definition af fuldtid. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB26 Informationsmøder. Ved mødepligt ydes overarbejdskompensation i henhold til regel BB41 og et tillæg på (3:)400 kr ved møde på fridag (FRI) eller NFRI. (3:) Lønart. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB27 Arbejdsgrupper. Ved møder initieret af SAS ydes overarbejdsbetaling i henhold til BB41. Desuden ydes: Tillæg ved møde på fridag (FRI) eller NFRI - til og med (5:) 4 timer: (3:) 500 kr. - over (5:) 4 timer: (4:) 800 kr. (3:) Lønart <= (5:) 4 timer. (4:) Lønart > (5:) 4 timer. (5:) Reelt tal

19 Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB30 For overarbejde på (1:) fridag ydes (3:) 1 tillæg (4:) 800 kr. For overarbejde på (2:) arbejdsfri dage ydes tillæg (4:) 800 kr. først, når fuld 4 ugers norm er opfyldt. Arbejdsfri dage er dage, hvor der ikke ydes tjeneste p.g.a. reduceret tjenestetid. Kun deltidsansatte har arbejdsfridage. I arbejdsfri uge forefindes 2 sammenhængende fridage. For overarbejde på (1:) fridag, (2:) arbejdsfridag eller (5:) NFRI ydes (3:) 8 tillæg a (4:) 0,9 % timer (1:) Vagtkode. (2:) Vagtkode. (3:) Reelt tal. (4:) Lønart. (5:) Vagtkode. Udregning omkring 4 ugersnormen sker i specielt batchjob (6411-DR16). BB31 Hvis funktionær med skifttjeneste overtager vagt i højere stilling giver et funktionstillæg på (1:) 40 kr. pr. vagt. (1:) Lønart. Besvares for hver funktion af bruger. BB41 Vagt længere end oprindeligt giver overtidsbetaling. Denne regel skal være medtaget i funktion hvor overarbejde kan forekomme. Kortere vagt end oprindeligt betyder intet rent lønmæssigt. Først opdeles i FAST-tid eller SKIFT FAST: Ved alle dage gives N1 Ved regel 6401-DR16 for personer med fast arbejdstid FAST foretages ingen udligning ved 160 timers grænsen. SKIFT: Fuldtid = arbejdstidsprocent større end eller lig med (7:) 88 %

20 Her gives altid N1 Deltid = arbejdstidsprocent mindre end (7:) 88 % Hvis vagtkode lig 'FRI' eller 'AFR' gives for hele vagten altid N2 Andre dage (på vagt) Indtil (5:) 7 timer gives N2. Over (5:) 7 timer gives N1. Ved 4 ugers udligning (6411) for personer med skiftende arbejdstid SKIFT foretages udligning ved 160 timers grænsen efter flg. regel: N2 timer over en samlet arbejdstid på 160 timer i en 4 ugers konverteres til N1 timer ved batchjob 6411-DR16. Parameter 5 og 6 er tidsgrænser mellem timesatser. (1:) Lønart Udbetaling 0.9% timer - N1 (2:) Lønart Afspadsering 0.9% timer - N1 (3:) Lønart Udbetaling Normal timer - N2 (4:) Lønart Afspadsering Normal timer - N2 (5:) Reelt tal Deltid skiftgående (6:) Reelt tal Fasttids personale (7:) Reelt tal % -sats for definition af fuldtid (8:) Helt tal Hvis denne parameter er sat til 1, vil der blive regnet i påbegyndte kvarte timer. Hvis den er sat til 0, vil der blive regnet i påbegyndte halve timer, idet dog overarbejde på 10 minutter eller derunder ikke giver noget tillæg. BB41 kan kun anvendes i funktionerne 2113, 2114, 2115, 2118 og Endvidere genbruges reglen i reglerne BB26 og BB27, samt delvis i BB13. Dvs. at brug af disse tre regler, forudsætter at BB41-parametrene er sat op. Reglen BB41 kan også bruges til medarbejdere tilknyttet de forskellige SID fagforeninger. For disse fagforeninger sættes lønarterne i parameter 3 og 4 samt de reelle tal i parameter 5 og 6 blot til "dummyværdier", idet de pågældende parametre ikke vil blive benyttet

21 Parameter 7 skal sættes til 0, således at alle SID'ere ved overarbejde får tildelt lønarten i parameter 1 eller lønarten i parameter 2. BB43 Skole. Løn: (1:)7,5 time a lønart (2:)808 + lønart (3:)114, hvis fridag. (1:) Reelt tal. (2:) Lønart. (3:) Lønart. Reglen kan kun benyttes i.f.m. kursus (2628). BB44 Møder. Indkaldte møder. Ved møder indenfor arbejdstid ydes ingen kompensation. Ved møder udenfor arbejdstid af mindre end 1 dag varighed, betales der: - mødehonorar (6:)(En fast lønart). - time for time til (4:) udbetaling eller (5:) afspadsering. (minimum - (1:)4 timer inkl. transport) - (2:)1 time til transport. Heldagsmøder kompenseres med (3:)8 timer til (4:)udbetaling eller (5:)afspadsering. (1:) Reelt tal. (2:) Reelt tal. (3:) Reelt tal. (4:) Lønart. (5:) Lønart. (6:) Lønart. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB50 Møder

22 Kaldes efter BB25 eller BB41 er blevet kaldt. Sikre at der bliver tildelt mindst (1:) enheder at den lønart, der er bestemt via BB25 eller BB41, hvis personen er blevet tilkaldt på en fridag. (1:) Reelt tal BB63 Vagtbyt. Ved vagtbytte (køb/salg af vagt) tildeles den person, der køber vagten et antal (1:) lønarter, hvor antal = antal timer i vagt. Person der sælger vagt får antal (2:) lønarter. Hvis en person har hovedkvalifikation (3:) vil han ikke får lønart (1:) ved salg af vagt. Omvendt vil han stadig få lønart (1:) ved køb af vagt. I forbindelse med køb af vagt længere end (4:) skaleres vagten med (5:) på dage angivet ved (6:). Tilsvarende ved salg i det parametersættet her er (7:), (8:) og (9:). Dagsmønsteret angives med 0 for dage ikke omfattet og 1 for dage, som er omfattet. F.eks. vil betyde, at lørdag og søndag er omfattet (1:) Lønart Køb. (2:) Lønart Salg. (3:) Hovedkvalifikation.. (4:), (7:) Tal, min. vagtlængde før skalering. (5:), (8:) Tal, skaleringsfaktor. (6:), (9:) Dagsmønster. 1.9 KX, KW og KR reglerne Disse regler er ikke overenskomstregler, men checker mod en afvigelse i forhold til sidste vagt

23 KX reglen betyder exit og kan ikke brydes. En 0-regel. KW reglen betyder Warning og kan efter ønske brydes. En 0-regel. KR er en 1-regel og kan efter ønske brydes. 0-regler checkes før ændring af vagt 1-regler checkes efter ændring af vagt Se 'flow' diagram for løbende funktion. F.eks. er KW0A en regel der checkes umiddelbart efter at PNR og dato er tastet ind. Reglen ckecker mod sygemarkering 'S' på vagten og kan efter ønske brydes. Det sidste bogstav betyder følgende: - A: Sygdom - B: Møde - C: Afspadsering/indlagt fri - D: Vagtændring - E: Vagtbyt - F: Vagtforskydning - G: Tjenestefri - H: Ferie Checker på status 'S' Checker på vagtkode 'MØD' Checker på vagtkode 'IF', 'AFS', 'AFP', 'ASH', 'ASO' Checker om sidste ændring var i funktion 2113 Checker om sidste ændring var i funktion 2132, 3311, 3312 Checker om sidste ændring var i funktion 2114 Checker på vagtkode 'TFR' Checker på vagtkode 'FER' og 'FFRI'

24 - I: Kursus Checker på vagtkode 'KUR' - J: Instruktør Checker på bemærkning 'I' - K: Oplæring Checker på bemærkning 'O' - L: Oplæring Checker på vagtkode 'FEF' - M: Orlov Checker på vagtkode 'ORL', 'FOV', 'BSO', 'BOR', 'FOR' - N: Fri Checker på vagtkode 'FRI' - O: Arbejdsfri Checker på vagtkode 'AFR' - P: Udlån - Q: Disponibel vagt Checker på vagtkode 'ULN' Checker på status 'D'

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem

Marts 2012 OVERENSKOMST. mellem Marts 2012 OVERENSKOMST mellem SAS Konsortiet i Danmark, SAS Cargo Group A/S, Trust Forwarding A/S, Spirit Air Cargo Handling Denmark A/S, SAS Ground Services DK A/S og HK Luftfart SAS 1 OVERENSKOMSTOMRÅDE...

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

DEL 4 MENUGENNEMGANG

DEL 4 MENUGENNEMGANG DEL 4 MENUGENNEMGANG Find dén funktion du skal bruge Gennemse programmets menuer Få overblik over programmets muligheder Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 3 Menuen adgang: Login og ud,

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.

Den 29. oktober 2012. Søgnehelligdage. Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79. Søgnehelligdage Vejledning om søgnehelligdage for månedslønnet personale på KL s døgndækkede ældreområde (79.01) Fællesvejledning 1 Indholdsfortegnelse Hvad er en søgnehelligdag?... 3 Hvilke søgnehelligdage

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

COLOR LINE DANMARK A/S

COLOR LINE DANMARK A/S VERENSKOMST 2014 2017 COLOR LINE DANMARK A/S TILLÆGSOVERENSKOMST 2014 2017 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurantog Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet

COlOr line danmark. tillægsoverenskomst. DI Overenskomst II (DSA) 3F-Skagerak. Color Line Danmark A/S, Centralkøkkenet COlOr line danmark tillægsoverenskomst 2010 2012 til hovedoverenskomsten for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet mellem HORESTA-Arbejdsgiver og 3F-Privat Service, Hotel & Restauration Indgået mellem

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK

GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK GRØNLANDS POLITI AFTALE OM ARBEJDSTIDSREGLEMENT I GRØNLAND GÆLDENDE FOR POLITITJENESTEMÆND STATIONERET I NUUK Indhold Indledning... 3 1. Aftale... 3 1.1 Reglerne gælder for... 3 1.2 Reglerne gælder delvis

Læs mere

Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE

Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE Busselskabet, Aarhus Sporveje. 3F TLB, Aarhus Aftale af 25-9-2012 incl. ændringer maj 2013 DECENTRAL ARBEJDSTIDSAFTALE FOR OVERENSKOMSTANSATTE BUSCHAUFFØRER VED BUSSELSKABET, AARHUS SPORVEJE GÆLDENDE FRA

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 2. UDGAVE JUNI 2013 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 3. UDGAVE MAJ 2014 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015

OK 2015. Betalingssatser. Industriens Overenskomst. Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 OK 2015 Betalingssatser Industriens Overenskomst Tekst - og stk. nr. Sats pr. 1/3-2015 Industriens Overenskomst 13 Overarbejde Stk. 2 Varsling af overarbejde Overarbejde ud over 1 time skal varsles dagen

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær.

Delvis syg kan kun indberettes i samlede perioder af 1 uge. Delvis syg indberettes derfor hver uge for en medarbejder, der har dette sygefravær. Vejledning til indberetning af delvis syg. For at delvis sygdom kan afføde korrekte dagpengeskemaer til ydelse af refusion fra medarbejderens bopælskommune, skal dette indberettes på en særlig måde. Denne

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER

DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER DEL 2 LAV VAGTPLANER MED ONDUTYPLANNER Vi laver vagtplaner for medarbejderne Om rulleplaner og skift Om manuel og automatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD Indledning... 2 Sådan arbejder

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Indholdsfortegnelse -1-

Indholdsfortegnelse -1- Indholdsfortegnelse -1-1. OVERENSKOMSTENS OMFANG...1 2. TJENESTETID...1 2.1. Fast tjenestetid....1 2.1.1. Definition....1 2.1.2. Tjenestetid...2 2.1.3. Pauser...2 2.1.4. Flextid....2 2.2. Skiftende tjenestetid...2

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid

21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid 21.52 O.89 Aftale om godtgørelse for merarbejde til tjenestemænd uden højeste tjenestetid Kommunernes Landsforening Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Under henvisning til tjenestemandsregulativets

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler

Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere og lærere ved efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 013-14 PKAT nr. 0223, 0230, 0237, 0241

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det

O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det DET FÆLLES FORHANDLINGSUDVALG TEKNISK LANDSFORBUND O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og arbejdsforhold for kontrol- og garderobepersonale samt påklædere ansat på Folketeatret eller teatre i Det Københavnske

Læs mere

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt

04.89 O.13 46/2013 Side 1. Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt Side 1 Aftale om arbejdstid, forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt KL Blik- og Rørarbejderforbundet Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk Metal Fagligt Fælles bund 3F FOA Fag og Arbejde handlingskartellet

Læs mere

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension

HKKF Navn Beskrivelse Reference Sats (NIV OKT 97) / år Pension 2/7 dage Forvaltes således fra 1/8 2008: For hver enkelt lør-, søn- og helligdag, hvor der forrettes tjeneste under udsendelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone.

Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Personalepolitik for personale ansat i Skovbørnehaven Den Blå Anemone. Mødetider: Personalet møder efter et fast uge skema, med rullende fredage over 4 uger. Skemaændringer varsles med 14 dage. Skema udleveres

Læs mere

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området

Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Kursus om de nye arbejdstidsregler på LC/CO10-området Program: Kl. 13.00-13-10: Velkomst ved lederforeningerne Kl. 13.10-13.45: Paradigmeskifte på undervisningsområdet ved Inge Friis Svendsen, Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene

Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 1 Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene KL Dansk Musiker Forbund Indholdsfortegnelse Protokollat om arbejdstid mv. for musikere i landsdelsorkestrene Side 2 Side 1. Område...

Læs mere

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia

Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Lønpolitik Sct. Knuds Skole, Fredericia Decentral løn Det nye lønsystem skaber grundlag for en mere målrettet og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier i sammenhæng med skolens

Læs mere

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630

Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Introduktion til Time Care metoden Time Advice A/S, Thorsgade 8, 5000 Odense C Kontakt : Ulrik Rasmussen, ukr@timeadvice.dk eller Telefon: 3125 7630 Helt kort om Time Advice A/S Vi planlægger menneskers

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift

Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift Lokalaftale nr. 4.A.1 (revideret aftale) Om fleksibel arbejdstilrettelæggelse i TDC Operations Drift 1. Formål Denne aftale er indgået for at sikre en høj kundetilfredshed med korte leverancetider og 0-

Læs mere

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014

Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Vejledning 19. maj 2014 Opgørelse af arbejdstid i forbindelse med overgang til nye arbejdstidsregler pr. 1. august 2014 Den 1. august 2014 træder de nye arbejdstidsregler i kraft for lærere omfattet af

Læs mere

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet.

Vagtoverenskomsten. Der tages forbehold for DA s godkendelse af forhandlingsresultatet. Vagtoverenskomsten Nedennævnte parter har i forligsinstitutionenes regi indgået aftale om fornyelse af Brancheoverenskomst for vagtbranchen samt G4S-protokollater (vagtoverenskomsten) for en 3- årig periode.

Læs mere

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006

TEKNISK NOTE. Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 TEKNISK NOTE Emne: Nye registreringsarter i AXP 4.0 Kontakt: AXP Gruppen Dato: 10-01-2006 Rev.: Af: Lars Lamp Udskr.: 10-01-2006 Informationen i dette dokument må ikke fortolkes som nogen forpligtelse

Læs mere

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4

ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 ARBEJDSTIDSPOLITIK DISTRIKT 4 Konstruktion af arbejdsplan. Gruppekoordinatoren udarbejder tjenesteplaner i samarbejde med lederen. Der udarbejdes 6 uger ad gangen. Alle afgiver ønsker om frihed senest

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter

Arbejdstid og skolerengøringsassistenter Merarbejds-/overtidsbetaling til rengøringsassistenter. Flere har spurgt om, hvornår der udløses merarbejde/overtidsbetaling til rengøringsassistenter, hvis ansættelseskvote er beregnet efter den særlige

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere

Personalehåndbog Per Pedersen A/S

Personalehåndbog Per Pedersen A/S Personalehåndbog Per Pedersen A/S Indledning Denne personalehåndbog er tænkt som en hjælp for alle medarbejdere. Personalehåndbogen kan bruges som et opslagsværk, hvor man kan søge oplysninger om virksomheden,

Læs mere

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger

Opgaveplanlægger. Opgaveplanlægger Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for

Læs mere

Beskrivelse af batchjob

Beskrivelse af batchjob APPENDIKS 26 : Beskrivelse af batchjob Version 1.0.1 Beskrivelse af batchjob Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 25/01/09 Revision og layout Versionsnr.

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening

Overenskomst mellem Den selvejende institution Under Kastanien og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening Overenskomst mellem "Den selvejende institution Under Kastanien" og Haderslev Lærerkreds, kreds 93 af Danmarks Lærerforening 1 Område Denne overenskomst omfatter personer der ansættes i lærerstillinger

Læs mere

Beregning af løn under betalt fravær mv.

Beregning af løn under betalt fravær mv. Cirkulære af 6. december 2011 Perst.nr. 063-11 J.nr. 11-520-22 Cirkulære om Beregning af løn under betalt fravær mv. 2011 2 Cirkulære om beregning af løn under betalt fravær mv. Dette cirkulære indeholder

Læs mere

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012

EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 EPOS LØN VEJLEDNING TIL FINANSLOV 2012 10. JANUAR 2012 Indholdsfortegnelse 1 Finansloven 2012... 2 1.1 Multimedier og fri telefon... 2 1.2 Arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring og -behandling... 2 1.3

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER

VEJLEDNING OM LOKALAFTALER VEJLEDNING OM LOKALAFTALER INDHOLD FORORD... 3 HVAD ER EN LOKALAFTALE?... 4 HVORDAN INDGÅS EN LOKALAFTALE?... 5 LOKALAFTALERS INDHOLD... 6 OPSIGELSE AF LOKALAFTALER... 7 LOKALAFTALENS RELATION TIL STANDARDOVERENSKOMSTEN...

Læs mere

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER

VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER VEJLEDNING OM DELTAGELSE I MØDE OG KURSUS- ARRANGEMENTER INDHOLD FORORD... 3 A. GENERELT... 4 Eksempel 1... 4 Eksempel 2... 5 Eksempel 3... 5 Eksempel 4A... 6 Eksempel 4B... 6 Eksempel 5... 7 Eksempel

Læs mere

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden

Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden Retningslinjer for arbejdstid, ferie og fravær i AU Viden I AU Viden er der fokus på brugere og opgavevaretagelse. Det er lederens ansvar, at mængden af arbejdsopgaver matcher den tid, der er til rådighed.

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler

Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler for lærere ved produktionsskoler December 2014 Vejledning om nye arbejdstidsregler

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere