Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overenskomstmodulet i OnDutyPlanner"

Transkript

1 APPENDIKS 8 : Overenskomstmodulet i Version Overenskomstmodulet i

2 Revisionskontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til /03/ /09/07 Grammatikkontrol /11/07 KA03 med parameter /01/09 Revision og layout Versionsnr. ændres efter følgende regler: Version er det færdige dokument. Version 1.0.x er mindre rettelser (af topografisk karakter, og små tilføjelser.) Version 1.y.0 bliver benyttet væsentlige nye afsnit tilføjes. Version bliver benyttet ved næste omskrivning

3 Indhold 1. GENERELT Vedligeholdelse af parametre FAGFORENING OVERENSKOMSTPARAMETRE REGEL I FUNKTION REGLER LOKALAFTALER Hvornår checkes de forskellige regler Funktioner der kan benytte overenskomstregler Forudsætninger for regelcheck TEST-PARAMETER Andre regler Kontrol-regler (KAxx) Varsels-regler (KVxx) Betalingsregler (KB04 og BBxx) KX, KW og KR reglerne

4 1. GENERELT Overenskomsterne er neddelt i enkelt regler, der tidligere er specificeret i appendiks 12, 25 og 26. I de funktioner, der er forberedt for at benytte overenskomstmodulet (OEK), primært funktioner i 2000-Løbende funktioner, der kan ændre en vagt, kan hver regel slås fra eller til. I hver regel er alle tidspunkter, timetal, lønarter, vagtkoder m.m. lagt ud som parametre. Der findes et sæt af regelparametre for hver fagforening. Hver fagforening kan have nogle regler, som er delt op på lokalaftaler, f.eks. M Vedligeholdelse af parametre Der findes 5 funktioner til at vedligeholde brugen af overenskomstmodulet: 5311 Fagforening 5312 Overenskomstparametre 5313 Regel i funktion 5314 Regler 5315 Lokalaftaler Fagforening Her skal oprettes alle fagforeninger som referencetabel. Indhold: Fagforening Beskrivelse

5 1.1.2 Overenskomstparametre Her indlægges værdierne af alle parametre for hver enkelt regel og for hver enkelt fagforening. Indhold: Regel Fagforening Parameter nr. Værdi Beskrivelse Fagforening og regel skal findes i 5311 og Regel i funktion Her angives hvilke regler, der skal checkes op mod i den enkelte funktion. Kun de her angivne regler checkes i funktionen, selvfølgelig under den forudsætning at alle nødvendige parametre til reglen findes. Indhold: Regel Regel skal findes i Funktions nr Regler Her skal oprettes alle regler som referencetabel. Indhold: Regel Beskrivelse

6 1.1.5 Lokalaftaler Her skal oprettes lokalaftaler der benyttes under hver fagforening. Indhold: Lokalaftale Fagforening Beskrivelse 1.2 Hvornår checkes de forskellige regler Overordnet beskrivelse af 'flowet' i en løbende funktion der checker mod KX, KW, KR og overenskomst-regler: 1: PNR og dato interval tastes ind 2: Person oplysninger vises i combobox 3: Vagter vises i listbox for periode der er lidt længere end den valgte for overblikkets skyld 4: På grundlag af de oprindelige vagter, kan der checkes op mod KX og KW regler Hvis en KX regel brydes kan der ikke fortsættes. exit Hvis en KW regel brydes kan der efter eget ønske fortsættes. KW reglen giver en Warning 5: Vagten ændres til det ønskede 6: Supplerende oplysninger kan eller skal indtastet. F.eks. årsagskode, mail, print, højere charge og andre tillæg 7: De ændrede, men endnu ikke opdaterede, vagter vises 8: Der tastes OK, hvis ændringen ønskes checkes mod KR og overenskomstregler, og derefter opdateret 9: KR og overenskomstregler checkes og evt. tillæg beregnes. Ved hver brudt regel vises et advarsels-skærmbillede med relevante oplysninger om den brudte regel. Brugeren har så mulighed for at afbryde eller fortsætte

7 10: Alle opdateringer i databasen sker samlet på dette tidspunkt. Hvorefter oplysningerne slettes fra skærmbilledet, der er parat til en ny indtastning. Når der afbrydes ved en regel, vendes der tilbage til sidst indtastede skærmbillede, hvorefter brugeren evt. kan korrigere sin indtastning og fortsætte i funktionen. 1.3 Funktioner der kan benytte overenskomstregler Det er kun nedenstående funktioner, som kan anvende overenskomstregler. KX og KW KR og OEK 2112 X X 2113 X X 2114 X X 2115 X X 2116 X X 2117 X X 2118 X X 2119 X X 2120 X X 2131 X X 2132 X X 2133 X X 2134 X X 2135 X 2136 X 2137 X 2141 X X

8 2142 X 2152 X 2153 X 2156 X 2157 X X 2158 X 2159 X 2161 X X 2162 X X 2163 X X 2164 X X 2618 X 2628 X 2911 X 2913 X For møde- og kursusfunktionerne benyttes KW, KX regler samt følgende specialregler: BB23, BB24, BB25, BB26, BB27, BB43 og BB44. Regler herudover kan tilknyttes. De bliver så checket altid, f. eks. BB13. Skiftændringsfunktionerne (2119, 2911 og 2913) anvender reglerne KA05 og BB02, samt KW/KX-reglerne. Funktionen 'Check blok mod OEK' anvender kun reglerne: KA02, KA03, KA04, KA05, KA07, KA09, KA16, KA17, KA19, KA20, KA22. Regelen BB41 (overarbejde) kan kun benyttes i funktionerne: 2113, 2114, 2115, 2118, 2162, 2618 og

9 1.4 Forudsætninger for regelcheck Parameter-indholdet skal være korrekt, i det øjeblik regelen bliver anvendt i en funktion. KX, KW og KR reglerne checker for hver dag i den valgte periode. Overenskomstreglerne kræver et antal ekstra dage, for at checkene kan gennemføres. Hvis de nødvendige vagter ikke kan indlæses, vises en fejl-meddelelse: "Vagter, der er nødvendige for overenskomstkontrollen kan ikke indlæses fra databasen. Tryk OK, hvis du ønsker at fortsætte uden kontrol og beregninger." Default indlæses periode +/- 5 dage, følgende regler behøver flere end 5 dage: Regel Antal dage Før Efter KA KA KA KA Test-parameter Til hjælp ved aftestningen er det muligt at få en dialog med en listboks frem. Listboksen indeholder oplysninger om hvilke regler der er checket op mod, eventuelle brud på reglen, samt hvilke lønarter der tildeles. Hvis denne test-dialog ønskes, indsættes en parameter i 5312 (generel overenskomst parameter) med regel = 'TEST', værdien af de andre felter er uden betydning for denne parameter. En fagforening og et nr. skal dog indtastes (betyder intet). Hvis ingen regler er tilknyttet en funktion, vil der, hvis den ovenfor nævnte regel "TEST" er oprettet, vises en meddelelse: "Funktion benytter ingen regler fra OEK"

10 1.5 Andre regler Der findes to andre regelsæt, hvor parametre vedligeholdes i samme funktioner. Regler der anvendes i månedsregnskabsgenereringen, f.eks. omkring skifteholdstillæg, er beskrevet i et selvstændigt appendiks 12. Regler der anvendes i daglige kørsler er beskrevet i et selvstændigt appendiks 25. Regler, der anvendes i batchkørsler, er beskrevet i et selvstændigt appendiks 26. På de næste sider er der for hver regel angivet betydningen af parametrene. I teksten er suppleret med (1:) (2:) osv., der angiver parameternummeret i hver regel. Sidst i reglen er typen af hver parameter nævnt. Lovlige parametertyper: Lønarter Vagtkode Reelt tal Heltal Tidspunkt. 1.6 Kontrol-regler (KAxx.) En kontrolregel der ikke overholdes giver automatisk en meddelelse. KA02 KA03 I en rullende periode på 4 uger må antal vagttimer ikke overstige (:1) 160 timer. Reglen bruges kun ved blokkontrol En arbejdsperiode må ikke overstige (1:) vagter (dage). Der accepteres kun værdier mellem 0 og 10. Andre værdier vil uden videre blive fortolket som 5 (1:) Helt tal. KA04 Hver vagt skal være mellem (1:) 6 og (2:) 9 timer. En vagt skal være mellem (1:) 5 og (2:) 9½ time. (1:) Reelt tal

11 (2:) Reelt tal. KA05 (1:) 11 timers regel. (1:) Reelt tal. KA06 Ved overarbejde dagen før, kan administrationen give frihed i næste dags vagt, sådan at der er opnået (1:) 11 timers hvile. Hvilket tidspunkt må medarbejderen møde (1:) Reelt tal. KA07 2 sammenhængende (1:) fridage pr. uge skal ydes (1:) Vagtkode. KA08 Hver 3-ugers periode skal indeholde mindst en sammenhængende lørdag/søndags-(1:) frihed (fredag kl til mandag kl ). Mindst (4:) 62 timer. Kan af produktionsmæssige grunde forskydes indtil ½ time (fredag kl til mandag kl. (2:) eller fredag kl. (3:) til mandag kl ). Hver 3. uge (1:) fri lørdag/søndag (mindst (4:) 59 timer). Denne regel checker kun, når ændret vagt ligger mellem fradag kl. (3:) og mandag kl. (2:). Simpel version af denne regel findes som regel KA22. (1:) Vagtkode. (2:) Tidspunkt. (3:) Tidspunkt. (4:) Reelt tal. KA09 En enkelt (3:) fridag er mindst (1:) 30 timer og vagten dagen efter starter tidligst kl. (2:) (3:) fridag er mindst (1:) 35 timer (1:) Reelt tal. (2:) Tidspunkt. (3:) Vagtkode. KA13 Afspadsering (opsparet frihed) i hele dage, kan efter ønske indlægges mindst (1:) 28 dage før (indlagt fridag)

12 (1:) Reelt tal. KA16 Mindst 1 (1:) fridag pr. uge. (1:) Vagtkode. KA17 2 (2:) fridage er mindst (1:) 56 timer samlet frihed. (1:) 59 timer. (1:) Reelt tal.. (2:) Vagtkode. KA19 (1:) 11 timers regel ved ferie. Der skal være 11 timers frihed udover ferietiden (hele døgn) mellem vagt før og vagt efter ferie. Som ferietid regnes FER og FFRI-vagter. (1:) Reelt tal. KA20 Arbejdstidens påbegyndelse skal normalt være den samme for alle dage mellem 2 fridage. Advarsel/meddelelse skal komme, hvis der er mere end (1:) 2 timer forskudt mellem 2 mødetider. (1:) Reelt tal. KA21 KA22 Fridags timetal må ikke reduceres ved en disponibel vagtændring. Denne regel checker kun, når ændret vagt ligger mellem fradag kl. (3:) og mandag kl. (2:) Større version af denne regel findes som regel KA08. (1:) Vagtkode. (2:) Tidspunkt. (3:) Tidspunkt. (4:) Reelt tal

13 1.7 Varsels-regler (KVxx.) KV03: Varsel hvis mindre end (1:) 72 timer til vagtstart. De 72 timer måles fra nu og til starttidspunktet på den nye vagt. (1:) Timer. KV04: Varsel hvis mere end (1:) 72 timer til vagtstart. De 72 timer måles fra nu og til starttidspunktet på den nye vagt. (1:) Timer. KV05: Varsel for disponibel vagt. Dagen før kl. (1:) betragtes en vagt ikke længere som disponibel. (1:) Tidspunkt. KV06: Varsel hvis ingen normalvagt mellem ændringstidspunkt og dagen før vagten kl. (1:) Checkes kun hvis mail ønskes afsendt. KV07: Varsel hvis ingen normalvagt mellem ændringstidspunkt og (:1) 72 timer før vagten. Checkes kun hvis mail ønskes afsendt

14 1.8 Betalingsregler (KB04 og BBxx.) KB04 Vagtforskydning er en vagtændring mindre end 72 timer før og koster det (1:) 145 kr., dog ikke ved ændring af vagt fra morgen til morgenvagt (start før kl.(2:) 13.00), eller aften til aftenvagt (start efter kl.(2:) 13.00). 72 timers varsel kan checkes af KV03 og/eller KV04. Hvis checkbox i 2113 ikke er sat, overspringes reglen. (1:) Lønart. (2:) Tidspunkt. BB01 Forskydning af spisepause giver tillæg på (1:) 100,- kr. Ingen spisepause giver (3:) et (2:) tillæg på 200,- kr. Ingen spisepause giver (3:) ½ times (2:) overtid. (1:) Lønart. (2:) Lønart. (3:) Reelt tal. BB02 Tillæg for SKIFT-ændring. Maksimalt 3 pr. halvår. (1:) Lønart for første skift-ændring. (2:) Lønart for anden skift-ændring. (3:) Lønart for tredje skift-ændring. Hvis lønart ikke skal gives, indsættes "NULL". BB03 Tillæg ved vagtændring. Ændring af den aktuelle vagt giver tillæg (1:) Lønart, hvis vagten ændres fra en morgenvagt til en aftenvagt. En vagt er en morgenvagt, hvis den er startet senest kl (2:) og er sluttet (eller slutter) klokken (3:). En vagt er en aftenvagt, hvis den først starter klokken (:4) (eller derefter) og først slutter klokken (:5) (eller derefter.) Hvis en eller flere af parametrene (2:)- (5:) ikke er relevante skal klokkeslættet angives som -. Derved udgår de ikke-relevante parametre fra reglen

15 (1:) Lønart (2:) (5:) Tidspunkt. BB04 Tillæg ved vagtforskydning. (1:) Lønart. BB05 Anmodes en medarbejder om at flytte en eller to sammenhængende fridage betales et tillæg på (1:) 800,- kr. (1:) Lønart. BB06 Ændring af disponibel vagt koster intet 72 timer før, mindre end 72 timer før ydes tillæg på (1:) 125,- kr. Tillæg gives kun når checkbox i 2115 er sat. (1:) Lønart. BB07 Til personer med hovedkvalifikation (1:) TI på vagtdagen ydes et tillæg på lønart (2:) 0119 for timer på oprindelige fridag. Hvis personen arbejdstidsprocent endvidere er større eller lig (4:) 40 percent ydes endvidere lønart (3:) 0407 for timer på oprindelig fridag. (1:) Hovedkvalifikation. (2:) Lønart. (3:) Lønart. (4:) Arbejdstidsprocent. BB09 I forbindelse med fridagsforskydning gives der lønart (1:) 0524 pr påbegyndt (2:) 1/2 time. Hvis flag (3:) er sat til 1 gives der også for frokost, ellers gives der ikke for frokost. Tillægget gives for den gamle vagts længde. (1:) Lønart (2:) Reelt tal (3:) Reelt tal (0 eller 1)

16 BB11 Overarbejde i forlængelse af tjeneste skal varsles senest 2 timer før tjenestens afslutning. Såfremt varslet ikke overholdes ydes et tillæg på kr. (1:) 150,- Varsel mindre end 4 timer før arbejdstidens ophør giver et tillæg på kr. (1:) 115 kr. (1:) Lønart. Angives med checkboks i funktion 2162 Overarbejde. BB12 Hvis varslet overarbejde annulleres samme dag, som overarbejdet skulle have været udført, ydes der et tillæg på kr. (1:) 200,-. kr. (1:) Lønart. Angives med checkboks i funktion 2163 Annullering af overarbejde. BB13 Hvis en funktionær anmodes om at møde til ekstra tjeneste i sin fritid (ikke i tilslutning til vagten) skal der for tjenesten ydes overtidskompensation for mindst (1:) 3 timer. Hvis vagttid er mindre end (1:) timer, gives N1 til fuldtids eller N2 til deltidsansatte, op til 3 timer. Er parameter (6:) sat gives der for vagter af længe større end (1:) og mindre lig (6:) tillæg indtil (6:) timer. Hvis reglen er tilknyttet en funktion gives der: Hvis vagttid er mindre end (1:) og oprindelig FRI gives der ((1:) - vagttid) enheder af: (2:) hvis den pågældende ikke har skifttjeneste eller den pågældende arbejdstidsprocent er større eller lig parameter (7) i regel BB41, samt der er valgt udbetaling. (3:) hvis den pågældende ikke har skifttjeneste eller den pågældende arbejdstidsprocent er større eller lig parametre (7) i regel BB41, samt der er valgt afspadsering. (4:) hvis skifttjeneste og PNR.arbejds % er mindre end BB41-7:, samt der er valgt udbetaling. (5:) hvis skifttjeneste og PNR.arbejds % er mindre end med BB41-7:, samt der er valgt afspadsering

17 (6:) Antal timer, der max kan gives tillæg fra denne regel, hvis denne parameter er sat. Forudsætter at BB41 er parametriseret for den pågældende fagforening. (1:) Reelt tal (2:) Lønart Afspadsering N1, (3:) Lønart Udbetaling N1, (4:) Lønart Afspadsering N2, (5:) Lønart Udbetaling N2, (6:) Reelt tal (valgfri), Bemærk, at enhederne for selve arbejdstiden gives af regel BB41. BB14 Ved varsling samme dag til ekstra tjeneste i fritiden ydes der et tillæg på (1:) kr.100. (1:) Lønart. Angives med checkboks i funktion 2162 Overarbejde. BB16 Hvis varslet overarbejde på en fridag annulleres med mindre end (2:) 72 timers varsel, ydes et tillæg på (1:) kr. 800,-. (1:) Lønart. (2:) Reelt tal. Parameter 2 benyttes ikke i reglen til egentlig check, idet brugeren styrer om tillæg skal gives med en checkboks i funktion 2163 Annullering af overarbejde. BB23 SU-, BST-, A/U-møder o.lign. Hvis en del af mødet -uanset længde der falder udenfor arbejdstiden betales SU-honorar (1:)(140 kr.). Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). (1:) Lønart. BB24 Møder: Ingen kompensation udenfor arbejdstid. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628)

18 BB25 For den del af mødet -uanset længde- der falder udenfor arbejdstiden betales overarbejde. Ved fuldtidsansat d.v.s. arbejdstidsprocent større end eller lig med (5:) 88 % gives N1 (1:)(2:), ved deltidsansatte gives N2 (3:)(4:) (1:) Lønart Udbetaling 0,9%-timer N1. (2:) Lønart Afspadsering 0,9%-timer N1. (3:) Lønart Udbetaling Normal-timer N2. (4:) Lønart Afspadsering Normal-timer N2. (5:) Reelt tal %-sats for definition af fuldtid. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB26 Informationsmøder. Ved mødepligt ydes overarbejdskompensation i henhold til regel BB41 og et tillæg på (3:)400 kr ved møde på fridag (FRI) eller NFRI. (3:) Lønart. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB27 Arbejdsgrupper. Ved møder initieret af SAS ydes overarbejdsbetaling i henhold til BB41. Desuden ydes: Tillæg ved møde på fridag (FRI) eller NFRI - til og med (5:) 4 timer: (3:) 500 kr. - over (5:) 4 timer: (4:) 800 kr. (3:) Lønart <= (5:) 4 timer. (4:) Lønart > (5:) 4 timer. (5:) Reelt tal

19 Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB30 For overarbejde på (1:) fridag ydes (3:) 1 tillæg (4:) 800 kr. For overarbejde på (2:) arbejdsfri dage ydes tillæg (4:) 800 kr. først, når fuld 4 ugers norm er opfyldt. Arbejdsfri dage er dage, hvor der ikke ydes tjeneste p.g.a. reduceret tjenestetid. Kun deltidsansatte har arbejdsfridage. I arbejdsfri uge forefindes 2 sammenhængende fridage. For overarbejde på (1:) fridag, (2:) arbejdsfridag eller (5:) NFRI ydes (3:) 8 tillæg a (4:) 0,9 % timer (1:) Vagtkode. (2:) Vagtkode. (3:) Reelt tal. (4:) Lønart. (5:) Vagtkode. Udregning omkring 4 ugersnormen sker i specielt batchjob (6411-DR16). BB31 Hvis funktionær med skifttjeneste overtager vagt i højere stilling giver et funktionstillæg på (1:) 40 kr. pr. vagt. (1:) Lønart. Besvares for hver funktion af bruger. BB41 Vagt længere end oprindeligt giver overtidsbetaling. Denne regel skal være medtaget i funktion hvor overarbejde kan forekomme. Kortere vagt end oprindeligt betyder intet rent lønmæssigt. Først opdeles i FAST-tid eller SKIFT FAST: Ved alle dage gives N1 Ved regel 6401-DR16 for personer med fast arbejdstid FAST foretages ingen udligning ved 160 timers grænsen. SKIFT: Fuldtid = arbejdstidsprocent større end eller lig med (7:) 88 %

20 Her gives altid N1 Deltid = arbejdstidsprocent mindre end (7:) 88 % Hvis vagtkode lig 'FRI' eller 'AFR' gives for hele vagten altid N2 Andre dage (på vagt) Indtil (5:) 7 timer gives N2. Over (5:) 7 timer gives N1. Ved 4 ugers udligning (6411) for personer med skiftende arbejdstid SKIFT foretages udligning ved 160 timers grænsen efter flg. regel: N2 timer over en samlet arbejdstid på 160 timer i en 4 ugers konverteres til N1 timer ved batchjob 6411-DR16. Parameter 5 og 6 er tidsgrænser mellem timesatser. (1:) Lønart Udbetaling 0.9% timer - N1 (2:) Lønart Afspadsering 0.9% timer - N1 (3:) Lønart Udbetaling Normal timer - N2 (4:) Lønart Afspadsering Normal timer - N2 (5:) Reelt tal Deltid skiftgående (6:) Reelt tal Fasttids personale (7:) Reelt tal % -sats for definition af fuldtid (8:) Helt tal Hvis denne parameter er sat til 1, vil der blive regnet i påbegyndte kvarte timer. Hvis den er sat til 0, vil der blive regnet i påbegyndte halve timer, idet dog overarbejde på 10 minutter eller derunder ikke giver noget tillæg. BB41 kan kun anvendes i funktionerne 2113, 2114, 2115, 2118 og Endvidere genbruges reglen i reglerne BB26 og BB27, samt delvis i BB13. Dvs. at brug af disse tre regler, forudsætter at BB41-parametrene er sat op. Reglen BB41 kan også bruges til medarbejdere tilknyttet de forskellige SID fagforeninger. For disse fagforeninger sættes lønarterne i parameter 3 og 4 samt de reelle tal i parameter 5 og 6 blot til "dummyværdier", idet de pågældende parametre ikke vil blive benyttet

21 Parameter 7 skal sættes til 0, således at alle SID'ere ved overarbejde får tildelt lønarten i parameter 1 eller lønarten i parameter 2. BB43 Skole. Løn: (1:)7,5 time a lønart (2:)808 + lønart (3:)114, hvis fridag. (1:) Reelt tal. (2:) Lønart. (3:) Lønart. Reglen kan kun benyttes i.f.m. kursus (2628). BB44 Møder. Indkaldte møder. Ved møder indenfor arbejdstid ydes ingen kompensation. Ved møder udenfor arbejdstid af mindre end 1 dag varighed, betales der: - mødehonorar (6:)(En fast lønart). - time for time til (4:) udbetaling eller (5:) afspadsering. (minimum - (1:)4 timer inkl. transport) - (2:)1 time til transport. Heldagsmøder kompenseres med (3:)8 timer til (4:)udbetaling eller (5:)afspadsering. (1:) Reelt tal. (2:) Reelt tal. (3:) Reelt tal. (4:) Lønart. (5:) Lønart. (6:) Lønart. Reglen kan kun benyttes i.f.m. møde og kursus (2618 og 2628). BB50 Møder

22 Kaldes efter BB25 eller BB41 er blevet kaldt. Sikre at der bliver tildelt mindst (1:) enheder at den lønart, der er bestemt via BB25 eller BB41, hvis personen er blevet tilkaldt på en fridag. (1:) Reelt tal BB63 Vagtbyt. Ved vagtbytte (køb/salg af vagt) tildeles den person, der køber vagten et antal (1:) lønarter, hvor antal = antal timer i vagt. Person der sælger vagt får antal (2:) lønarter. Hvis en person har hovedkvalifikation (3:) vil han ikke får lønart (1:) ved salg af vagt. Omvendt vil han stadig få lønart (1:) ved køb af vagt. I forbindelse med køb af vagt længere end (4:) skaleres vagten med (5:) på dage angivet ved (6:). Tilsvarende ved salg i det parametersættet her er (7:), (8:) og (9:). Dagsmønsteret angives med 0 for dage ikke omfattet og 1 for dage, som er omfattet. F.eks. vil betyde, at lørdag og søndag er omfattet (1:) Lønart Køb. (2:) Lønart Salg. (3:) Hovedkvalifikation.. (4:), (7:) Tal, min. vagtlængde før skalering. (5:), (8:) Tal, skaleringsfaktor. (6:), (9:) Dagsmønster. 1.9 KX, KW og KR reglerne Disse regler er ikke overenskomstregler, men checker mod en afvigelse i forhold til sidste vagt

23 KX reglen betyder exit og kan ikke brydes. En 0-regel. KW reglen betyder Warning og kan efter ønske brydes. En 0-regel. KR er en 1-regel og kan efter ønske brydes. 0-regler checkes før ændring af vagt 1-regler checkes efter ændring af vagt Se 'flow' diagram for løbende funktion. F.eks. er KW0A en regel der checkes umiddelbart efter at PNR og dato er tastet ind. Reglen ckecker mod sygemarkering 'S' på vagten og kan efter ønske brydes. Det sidste bogstav betyder følgende: - A: Sygdom - B: Møde - C: Afspadsering/indlagt fri - D: Vagtændring - E: Vagtbyt - F: Vagtforskydning - G: Tjenestefri - H: Ferie Checker på status 'S' Checker på vagtkode 'MØD' Checker på vagtkode 'IF', 'AFS', 'AFP', 'ASH', 'ASO' Checker om sidste ændring var i funktion 2113 Checker om sidste ændring var i funktion 2132, 3311, 3312 Checker om sidste ændring var i funktion 2114 Checker på vagtkode 'TFR' Checker på vagtkode 'FER' og 'FFRI'

24 - I: Kursus Checker på vagtkode 'KUR' - J: Instruktør Checker på bemærkning 'I' - K: Oplæring Checker på bemærkning 'O' - L: Oplæring Checker på vagtkode 'FEF' - M: Orlov Checker på vagtkode 'ORL', 'FOV', 'BSO', 'BOR', 'FOR' - N: Fri Checker på vagtkode 'FRI' - O: Arbejdsfri Checker på vagtkode 'AFR' - P: Udlån - Q: Disponibel vagt Checker på vagtkode 'ULN' Checker på status 'D'

Regnskabsregler og datastrukturer

Regnskabsregler og datastrukturer APPENDIKS 12 : Regnskabsregler og datastrukturer Version 1.0.1 Regnskabsregler og datastrukturer Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 01/01/09 Revision

Læs mere

Parametre i OnDutyPlanner applikationen

Parametre i OnDutyPlanner applikationen APPENDIKS 13 : Parametre i applikationen Version 1.0.1 Parametre i applikationen Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 14/01/09 Omskrivning og revision

Læs mere

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner

Funktioner og batchjob i OnDutyPlanner APPENDIKS 14 : Funktioner og batchjob i Version 1.0.1 Funktioner og batchjob i Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret til 1.0.0 23/03/07 1.0.1 23/01/09 Versionsnr. ændres efter

Læs mere

Arbejdstidsaftale kort fortalt

Arbejdstidsaftale kort fortalt Arbejdstidsaftale kort fortalt Kommenteret udgave af arbejdstidsaftalen med tilhørende eksempler og lønarter. 4 Normperiode og søgnehelligdage Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 37 timer pr. uge

Læs mere

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL

Tirsdag d.21. marts, onsdag d. 22. marts og torsdag d. 30. marts 2017 KL TIL KL 1 Kastrup den 17. marts 2017 HK Luftfart SAS har indgået en 3-årige overenskomst med SAS gældende fra den 01. marts 2017 og frem til udgangen af februar 2020. Vi har været igennem 14 forhandlingsmøder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste... 3 2. Delt tjeneste... 3 3. Omlagt normaltjeneste... 4 4. Ekstratimer for deltidsansatte... 5 Manglende varsel...

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE

Arbejdstidsaftaler. for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område DEN OFFENTLIGE GRUPPE RLTN Arbejdstidsaftaler for rengøringsassistenter m.fl. - det administrative dagområde - det døgndækkede område 2013 DEN OFFENTLIGE GRUPPE Forord Den offentlige gruppe i 3F har valgt at trykke disse 2

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det regionale område En brugervenlig omskrivning af arbejdstidsaftalen Danske Regioner. Nedenstående gælder, hvis der ikke er indgået lokale arbejdstidsaftaler

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3.

tat meddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. tatmeddelelse 27.05.13 J. nr. 7.3. Om: Regler for over-/merarbejde mv. og honorering herfor Da reglerne om over- og merarbejdsbetaling er forholdsvis komplicerede og ofte giver anledning til mange spørgsmål,

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere 2 Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen.

Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Lokalaftale nr. 4.H. om overarbejde Nedenfor på næste side gengives aktuelt gældende lokalaftale, samt kopier af tidligere versioner af lokalaftalen. Mht. aktuelt gældende satser benyt dette link: https://teleoest.dk/index.php?id=3300

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider.

Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. Vejledning i udfyldelse af arbejdstidsplaner med start-/slut tider. 1. Normaltjeneste...3 2. Delt tjeneste...3 3. Omlagt normaltjeneste...4 4. Ekstratimer for deltidsansatte...5 Manglende varsel... 5 5.

Læs mere

Vejledning til skemalæggere

Vejledning til skemalæggere Vejledning til skemalæggere Yngre Læger får tit henvendelser fra medlemmer, som oplever, at arbejdsplanerne ikke lever op til Yngre Lægers overenskomst. Der kan være mange grunde til, at arbejdsplanerne

Læs mere

Regulering af lønafregning

Regulering af lønafregning Regulering af lønafregning Det følgende er en punkt for punkt vejledning i at regulere de afregnede lønkørsler for en periode, så den afregnede løn kommer til at svare til de aktuelle satser og fortolkning,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015

TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 24. juni 2015 i faglig voldgiftssag, FV2014.0169 HK Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod DI Overenskomst I ved DI for SAS Ground Handling Denmark A/S (advokat

Læs mere

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne

Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte ved lokalbanerne KL Dansk Jernbaneforbund HK/KOMMUNAL HK Trafik og Jernbane Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Afgrænsning... 3 1. Hvem er omfattet...3 Kapitel

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA

Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA Bilag: Vikarkorps Vikarkorps hjemmeplejen Norddjurs Kommune FOA I Indholdsfortegnelse Lokalaftale... 3 Mål for vikarkorpset:... 3 Bedre service overfor borgerne... 3 Optimere Hjemmeplejen som en attraktiv

Læs mere

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.01 O.13 09/2014 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL FOA - Fag og Arbejde Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indledende bemærkninger... 3 Kapitel 1.

Læs mere

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen.

Aftalen omfatter jordemødre, som har valgt at indgå i Kendt Jordemoderordningen. Lokal aftale om løn og arbejdstid indgået i henhold til aftale om lokal løndannelse og aftale om decentrale arbejdstidsaftaler mellem Sygehus Syd, Næstved Sygehus og Jordemoderforeningen. 1 Aftalens dækningsområde

Læs mere

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.11.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL DL PATIENT ADMINISTRATI- ON KOMMUNIKATION ARBEJDSTIDSAFTALE 2011 **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale

Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale Side 1 Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - social- og sundhedspersonale KL FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 79.01 Side 2 Forord... 3 Drøftelser om arbejdstid på arbejdspladsen...

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid.

Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. KØBENHAVNS UNIVERSITET Vejledning om den nye arbejdstidsaftale pr. 1. oktober 2006 for TAP-ansatte med dagarbejdstid. Omfatter ikke: AC-ansatte, undervisere og dyrepassere ( Lager & Handel ) er p.t. uafklaret,

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen

Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen Værd at vide pr. 1/1-2014 Når du er ansat som fysio- og ergoterapeut i Rehabiliteringsafdelingen 1. INDLEDNING...1 2. ARBEJDSTID...1 3. PAUSER...1 4. PÅLAGT OVERARBEJDE...1 5. PÅLAGT MERARBEJDE...1 6.

Læs mere

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014.

stk. 2 Overenskomsten kan opsiges af hver af parterne med 3 måneders varsel, dog tidligst til den 31.03.2014. Nedenfor følger en oversigt over de aftalte ændringer for overenskomsten mellem PenSam og AC organisationerne i forbindelse med forlængelse af overenskomsten pr. 01.04.2012. 21 Ikrafttræden og ophør...

Læs mere

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion

79.03 O.11 45/2011 Side 1. Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion Side 1 Arbejdstidsaftale for ansatte i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion mv. KL Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Læs mere

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen

Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen HOVEDDOKUMENT : Applikationsbeskrivelse og funktionalitet Version 1.0.1 Teknisk dokumentation til OndutyPlanner applikationen 28.01.2009/MOL Revision kontrol: Version Dato Beskrivelse af ændringer Leveret

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA

Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S. KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA Overenskomst for Skibsassistenter ved Færgeselskabet Læse I/S 2002 KL, Færgeselskabet Læsø I/S og FOA REFERAT Tid: 28. august 2002 Sted: Emne: Deltagere: Færgeselskabet Læsø I/S kontor Løn- og ansættelsesvilkår

Læs mere

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv.

Butiksoverenskomsten mellem Dansk Erhverv og HK HANDEL kan hentes på www.danskerhverv.dk. Særaftalen med HK HANDEL kan rekvireres hos Dansk Erhverv. Orientering Landsoverenskomsten for butik for medlemmer af BKD pr. 1. marts 2012 Denne orientering giver en kort gennemgang af de overenskomstmæssige regler pr. 1. marts 2012 for medarbejdere under butiksoverenskomsten.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7.

Forslag. Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Forslag Til decentral arbejdstidsaftale for pædagogisk personale på Behandlingscentret Stjernehusene - Bodil Hjorts Vej 7. Vodskov 1. Formål Formålet med decentralarbejdstid er, at kunne tilgodese brugerne

Læs mere

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST

Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Registrering af arbejdstid på EUD og kursusområdet på CPH WEST Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Formål med tidsregistreringen... 2 1.2 Overordnede principper for tidsregistrering på CPH WEST... 2 1.3 Øvrige

Læs mere

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

A R B E J D S T I D S A F T A L E om arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet 11.05.1.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN BLIK- OG RØRARBEJDERFORBUNDET DANSK EL-FORBUND DANSK METAL FOA FAG OG ARBEJDE HK/KOMMUNAL FORHANDLINGSKARTELLET FAGLIGT FÆLLES FORBUND 3F TEKNISK LANDSFORBUND

Læs mere

4. Inddragelse af en ordinær fridag...

4. Inddragelse af en ordinær fridag... PERSONALEAFDELINGEN Ordinære fridage Vejledning til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitiet og Politiforbundet (polititjeneste- mænd, tjenestemandsansatte kontorfunktionærer og tjenestemandsansatte kontorbetjente).

Læs mere

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009

Manual til Løn. ShopProloen. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn. Consulo ApS 02-06-2009 2012 Manual til Løn ShopProloen Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer løn der rapporteres til Proløn Consulo ApS 02-06-2009 1 Introduktion 4 1.1 Formål 4 1.2 Anvendelse 4 2 Referencer 5

Læs mere

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015

22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 22.04 Lægelige chefer Pr. 1. april 2015 Pr. 01.01.2014 Løntrin Pensionsgivende tillæg Lægelige direktører 53 Aftales lokalt Cheflæger 52 eller 53 Aftales lokalt Andre lægelige chefer i højere 52 Aftales

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 1 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR AMTSRÅDSFORENINGEN OMRÅDET OK 2002 2 Forord: Denne arbejdstidsaftale er præget af en række forskellige forudsætninger og hensyn: aftalen dækker et område, hvor

Læs mere

REGISTRERING AF FAKTISK TID

REGISTRERING AF FAKTISK TID REGISTRERING AF FAKTISK TID - SKÆRMBILLEDET REGISTRERING AF FAKTISK TID Tillægsmdulet Registrering af faktisk tid anvendes til at registrere afvigelser i frhld til den planlagte g gdkendte tid, g den tid,

Læs mere

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende

de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende de Kors Asylafdeling Løn- og ansættelsesvilkår for HK- og SL-medarbejdere i Rø Protokollat vedrørende 1. Protokollatets dækningsområde 2 Protokol lat Generelle bemærkninger Dansk Røde Kors Asylafdeling.

Læs mere

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe

Faglig Værktøjskasse Den Offentlige Gruppe 1 Danske Regioner - RLTN Rengøringsassistenter Det administrative dagområde Overenskomstens 14 Arbejdstidsaftalens 11 Rengøringsassistenter har i størst muligt omfang, ret til frihed uden at normaltjenesten

Læs mere

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015

TR-kursus I A. OK-15 Arbejdstid. - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 TR-kursus I A OK-15 Arbejdstid - lærere ved VUC - pr. 1. august 2015 31. august 2015 Arbejdstidsregler 1/8-2015 Organisationsaftalen for VUC (Finansministeriets cir. af 30. juni 2015) - nye paragraffering

Læs mere

FERIE OG AFSPADSERING

FERIE OG AFSPADSERING FERIE OG AFSPADSERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indhold 1 Automatisk beregning af ferie og afspadsering...3 2 Overtidsmodeller...4 2.1 Ingen honorering af overarbejde...4 2.2 Honorering

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag

Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lederhåndbog side 5.5.1 Dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag Lovhjemmel findes i 84, stk. 1, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. LBK nr. 994 af

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR KL S OMRÅDE OK 2008 1 Indholdsfortegnelse Indledende bemærkninger...5 Kapitel 1. Afgrænsning...6 1. Hvem er omfattet af aftalen... 6 Elever... 6 Kapitel 2. Arbejdsplanlægning...7

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte kontorfunktionærer og edb personale) 2005 Cirkulære af 6. juli 2006 Perst. nr. 042-06 PKAT nr. 240,

Læs mere

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER

VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER VEJLEDNING TIL MYDUTYPLANNER Se dine tillægsregnskaber Se dine ferie og feriefri saldi Hold styr på dine søgne helligdagsfridage og din medarbejderbetalte frihed Kommunikér med din planlægger eller booker

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (tekniske servicemedarbejdere m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8.

Læs mere

Redigeret Holddrift

Redigeret Holddrift Lokalaftale nr. 4.C Redigeret 2013 Holddrift Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning af Landsoverenskomst mellem Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet

Læs mere

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv. KL BUPL Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund FOA - Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG

SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG SCALA BIO CENTER A/S, AALBORG OVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (HTS-Arbejdsgiverforeningen, Nordjylland) og 3F, Aalborg 2010 2012 2010-2012 Overenskomst mellem DI Overenskomst II

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012

Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 1 Bilag Sammenligning af overenskomstaftaler 2010-2013 udkast 2012 I de følgende gennemgås de væsentligste punkter i overenskomsterne inden for hotel- og restaurationsområdet omhandlende HORESTA/3F, KA/KF,

Læs mere

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet

Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Side 1 Aftale om arbejdstid, herunder arbejde i forskudt tid, holddrift og rådighedsvagt i hjemmet Kommunernes Landsforening Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark Dansk El-bund Dansk mands ening Dansk

Læs mere

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet.

NB! Hvis medarbejder har en rest ved overgang til nyt ferieår, kan antal for perioden 01.05.13 30.04.14 evt. forhøjes med rest-antallet. Overgang til nyt ferieår Lundberg Nye Feriefridage: Hvis jeres overenskomst foreskriver afholdelse af Feriefridage i ferieåret, er det nu medarbejderne skal have tildelt nye dage til afholdelse i perioden

Læs mere

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER

DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER DEL 3 DAGLIG VAGTPLANLÆGNING MED ONDUTYPLANNER Eksempler på de daglige opgaver Få overblik over programmets muligheder Arbejd med manuel og halvautomatisk vagtplanlægning Vejledning til OnDutyPlanner INDHOLD

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv.

Cirkulære om organisationsaftale for. Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. Cirkulære om organisationsaftale for Tilsynsfunktionærer ved eksportautoriserede slagterier mv. 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Organisationsaftale 1. Overenskomstens dækningsområde...

Læs mere

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE

KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE KOMMENTERET ARBEJDSTIDSAFTALE INDEN FOR DANSKE REGIONERS OMRÅDE OK 11 Forord: Arbejdstidsaftalen på Danske Regioners område er præget af forskellige hensyn: aftalen dækker et område, hvor arbejdet skal

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område

Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Dansk Sygeplejeråds pixi udgave af arbejdstidsaftalen på det kommunale område Indhold Tjenesteplan /mødeplan... 2 Den daglige arbejdstid... 2 Pauser... 2 Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid (normtimer)

Læs mere

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner

Arbejdstidsaftale. Danske Regioner Arbejdstidsaftale 11 Danske Regioner for sygeplejersker og radiografer bioanalytikere ergoterapeuter fysioterapeuter jordmødre kost- og ernæringsfagligt personale farmakonomer tandplejere Arbejdstidsaftale

Læs mere

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for

Arbejdstidsregler for Randers Social- og Sundhedsskole Februar 2014. Arbejdstidsregler for Arbejdstidsregler for 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Arbejdstid... 3 3 Værnsregler... 3 4 Arbejdstidsopgørelse... 4 4.1 Pauser... 4 4.2 Spisepauser... 4 4.3 Dage med ret til fravær med løn...

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.05.4.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SOCIALPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND FOA FAG OG ARBEJDE AFTALE vedrørende arbejdstid og rådighedstjeneste for pædagogisk personale ved døgninstitutioner m.v. **NYT**

Læs mere

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode

Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode OK 2014 Fremlæggelsesmøde Onsdag den 26. marts 2014 Park Hotel Middelfart Fællesoverenskomsten Mejeri Periode 2014-2017 17 ændres således: OK 2014 Mejeri Fællesoverenskomsten Forældreorlov og barsel I

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte specialarbejdere (ejendomsfunktionærer m.fl. fra Frederiksberg Kommune)) 2007 Cirkulære af 8. februar

Læs mere

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD.

FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. FORSIKRING FÆLLES VEJLEDNING 1. UDGAVE APRIL 2012 KONTAKT: FA CLAUS RYDE - DFL FAGLIG AFD. Indhold Indledning 3 Hvem er omfattet af Timebanken 3 Hvad er Timebanken? 3 Hvordan kommer timerne i Timebanken?

Læs mere

Bilag 1 Arbejdstid Indhold

Bilag 1 Arbejdstid Indhold Bilag 1 Arbejdstid Indhold 1 - Tjenesteliste... 2 2 - Ugentlig arbejdstid... 4 3 - Daglig arbejdstid... 5 4 - Pauser... 5 5 Hviletid, fridøgn og anden frihed... 6 6 - Søgnehelligdage og andre særlige fridage...

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL Frederiksberg Kommune Akademikernes Centralorganisation Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet...

Læs mere

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014

LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 LØNNINGER FOR den fødevareindustrielle overenskomst gældende pr. 24. februar 2014 Lønstigninger pr. 24. februar 2014, hvorefter lønnen er: Chokolade- og sukkervarerfabrikanter Timelønnen for voksne, kr.

Læs mere

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet

Arbejdstidsaftale 11. Kommunernes Landsforening. Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 Kommunernes Landsforening Dansk Sygeplejeråd Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen Kost & Ernæringsforbundet Arbejdstidsaftale 11 - KL Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Layout:

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere

Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Administrations- og arbejdsgrundlag for lærere og børnehaveklasseledere Skoleåret 2014/15. Indledning: Skoleafdelingen har med afsæt lov 409 og input og anbefalinger fra arbejdsgruppe 9 udarbejdet udkast

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD))

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for overenskomstansatte civiløkonomer (HD)) 2006 Cirkulære af 27. november 2006 Perst. nr. 059-06 PKAT nr. J.nr. 06-348-57 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 26. februar 2009 i faglig voldgift: Offentligt Ansattes Organisationer mod Finansministeriet, Personalestyrelsen for Fødevarestyrelsen. Sagen forhandledes den 26. februar

Læs mere

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING

BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING BORNHOLMS HAVNEOG KØBMANDSFORENING TILLÆGSOVERENSKOMST TIL FÆLLESOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (Bornholms Havne- og Købmandsforening) og 3F, Bornholm Vedrørende lastning og losning

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere