Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:"

Transkript

1 FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse TEMA: Sikkerhed på vejene

2 INDHOLD: KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Sikkerhed på vejene. Artikler og stof til nr. 3, 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 2. juni Næste nummer udkommer den 27. juni 2014 Layout & produktion: Rosendahls Grafisk Designer Niels Jørgen Pedersen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Conny Rita Pallesen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 2. juni 2014 Leder... 3 Referat fra bestyrelsesmøde DFF skal i Højesteret... 6 Mere fokus på nattearbejde Fremgang på Lolland-Falster Formænd var på golfbanen Klarer sig men samarbejder gerne En unik, eksklusiv forening Trafiksikkerhedsmessen NCC Roads LKF Dalusio går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Lokalnyt og Nyt fra Hovedkontoret Trimble 3D maskinstyring GEDO skinneopmåling SITECH Event 3D maskinstyring GEDO skinneopmåling X Sæt i kalenderen! 20. maj i Horsens kl kom og hør hvor nemt du: kommer i gang med 3D maskinstyring selv kan oprette designs i maskinen arbejder hurtigt og præcist med skinneopmåling arbejder selvstændigt med de fleksible løsninger SITECH byder velkommen med kaffe og rundstykker og afslutter med en SITECH-dog - Få udbygget din viden tel: tilmeld dig på senest den 14. maj 2 FORMANDSBLADET MAJ 2014

3 leder Husk at tjekke din pensionsprocent Årsmøderne er afsluttet, og der var fin opbakning DFF s medlemmer, der er ansat på formandsoverenskomsten med KL, skal huske, at der er mulighed for at lave en pensions forhøjelse til 15,07 pct. gældende fra den 1. januar De berørte medlemmer vil kunne se dette ved at gennemgå deres lønseddel. Dansk Formands Forening har afsluttet overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. I korte træk er der ingen ændringer i overenskomsten. Vi forhandler videre med Dansk Industri og Asfaltindustrien. Dansk Formands Forening oplever en del opsigelser af vores medlemmer i øjeblikket. Vi hjælper selvfølgelig dem, der er blevet afskediget, og vi kan heldigvis konstatere, at det hurtigt lykkedes de fleste at finde et nyt job. Ledigheden er dog stadig meget lav hos os. Ved årsskiftet var ledigheden på 2,3 pct. DFF har nu afsluttet årsmøderne, og vi havde en god opbakning rundt om i landet. Dansk Formands Forening er udstiller på trafiksikkerhedsmessen den 10. april 2014 i Lokomotivhallerne i København, tæt ved hovedbanegården. Det er et meget spændende og godt tiltag af Asfaltindustrien, som Dansk Formands Forening bakker op om ved at være en del af arrangementet. Dansk Formands Forening har udsendt lønstatistik-kort til medlemmerne. Det er et vigtigt værktøj for os og dine kolleger, men det er skuffende at se den dårlige tilbagemelding. Vi synes ellers, at det i disse elektroniske tider ville være en hurtig og nem sag at returnere et udfyldt lønskema! Men sådan har vi desværre ikke oplevet det. Det er vigtigt at informere Dansk Formands Forening, såfremt du har skiftet mailadresse, eller der er sket andre ændringer i dit ansættelsesforhold. Kim Bøje Madsen Landsformand Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. MAJ 2014 FORMANDSBLADET 3

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet - torsdag den 6. februar 2014 hos PFA Sundkrogsgade 4, 2100 Østerbro. Til stede var: Landsformand Kim Bøje Madsen Næstformand Lars Hansen Bestyrelsesmedlem Finn Kristensen Bestyrelsesmedlem Vagn Nordentoft Bestyrelsesmedlem Jens Melgaard Bestyrelsesmedlem Dan Boye havde meldt afbud på grund af sygdom. Kim bød velkommen. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet den 13. december Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Faglige forhold Som opfølgning på sidste møde, gav PFA en kort opsummering på det skifte, der skete til PFA for de offentlige ansatte, som havde pensionsordning i SamPension. Jens Nordentoft fra PFA redegjorde bl.a. om det uforudsete der skete ved skiftet fra SamPension til PFA, i forhold til at man ikke kunne tage sin bestående opsparing med fra SamPension over i PFA. Der blev ligeledes forklaret, hvilke besparelser der er tilkommet vores medlemmer for at kompensere de ekstra udgifter, vores medlemmer har fået ganske ufrivilligt ved at have deres pensionsopsparing stående flere steder. Men sammenholdt med de forsikringsordninger, DFF havde før, og dem vi har nu, er der en væsentlig forskel i dækning og i betingelserne. Det var også derfor, der blev presset fra medlemsside for at få en anden samarbejdspartner. Ligeledes blev garantierne ophævet. Jens Nordentoft påpegede ligeledes, at hvis der er medlemmer, som har behov for at få uddybet deres pensionsordninger mere, er han villig til at komme ud og fortælle om PFA s ordning. Dansk Formands Forening har fået en henvendelse fra et medlem, der er blevet bortvist, idet han ikke kunne redegøre for en indkøbt lygtebom til kr Medlemmet har været ansat i 17 år i kommunen. Vores medlem var indkaldt til tjenestelig samtale, hvor Kim var bisidder. Kommunen fastholdt bortvisningen, og der var absolut ingen enighed om, hvad der var foregået forud for bortvisningen. Vores medlem havde lavet en kort skriftlig redegørelse til Kim, således DFF kunne få et indblik i, hvad der var foregået forud i sagen. DFF havde opfordret kommunen til at melde sagen til politiet, så vores medlem kunne blive renset for mistanke. Det ville man ikke, da der er en nedre grænse for anmeldelse i kommunen. Kim afventer en skrivelse fra kommunen til en hørringsrunde, hvorefter vi forventer at forlige sagen, således vores medlem får det han har krav på. En ny sag, hvor vores medlem havde tilmeldt sig et kursus i kloakfjernsyn inden ansættelsen, og firmaet havde accepteret det. Men midt under kurset bliver han fyret. Sagen er sendt til vores jurist. Vores medlem har fået besked på, at han desværre selv må betale for de to sidste kursusdage, da han har underskrevet en ansættelsesaftale under en anden overenskomst, og derfor ingen opsigelse havde. Sagen med Syddjurs Kommune er anket til næste instans, og KL er i gang med sagen. Kim har aflagt en redegørelse til KL, så de kunne se på sagen og bede Syddjurs om en forklaring. Vi afventer videre forløb i sagen. Vi har stadig en del sager, der kører hos Maskinmestrene, og en del af disse sager er erstatningssager. Den verserende 2a sag har været i Sø- og Handelsretten. Sagsforløbet gik fint i retten, og der faldt dom i sagen den 14. januar Vores medlem havde krav på 3 måneders løn efter 2 a. efter funktionærloven. Den del af sagen fik vi medhold i, men vi fik ikke medhold i erstatning for forskelsbehandling. Dommen var som ventet. DI har anket dommen til højesteret, da det er en principiel sag. Efter møde med vores advokat og familien er der enighed om at gå videre med sagen. Sagen forventes for Højesteret i løbet af måneder. Dansk Formands Forening er kommet på Facebook. Det er nu op til dem, der er på Facebook om at like DFF mest muligt og gerne kommentere indlæggene. Der er lavet en elektronisk indmeldelsesblanket til Dansk Formands Forening, som nu ligger på vores hjemmeside. Pr. 1. januar 2014 skal indmeldelsen til A-kassen (Akademikernes) foregå elektronisk. Overenskomsterne Overenskomsterne med KL er alle underskrevet. 4 FORMANDSBLADET MAJ 2014

5 DFF påbegynder forhandlingerne med Dansk Byggeri, så snart der bliver indkaldt. Kim og Lars laver en strategi på, hvordan vi skal få forhandlingerne kørt igennem. Bl.a. 5 stk. 4 lønfastsættelse og 7 stk. 2 honorering eller kompensation for arbejde i skiftehold, det skal omskrives til noget bedre, da flere firmaer ikke har let ved at forstå teksten. Regioner Intet nyt fra Regionerne. FR Kim gav et referat fra mødet i FR. Akademikernes A-kasse åbner en ny afdeling i Esbjerg, og Maskinmestrene påtænker også at åbne en offshore maskinmesterskole i Esbjerg. Næste møde i FR er den 13. maj 2014 hos Maskinmestrene. A-kassen Vores arbejdsløshed er på 22 medlemmer, ca. 2,3 %. Kim orienterede omkring sagsforløbet vedrørende udmeldelse af A-kassernes samvirke. Vi afventer videre forløb i den sag, som ikke har nogen umiddelbar betydning for DFF. Budget og regnskab Regnskabet for 2013 blev fremlagt i udkast og gennemgået. Driftsforhold Bladet Næste blad nr. 1 er på vej og det er med temaet maskiner. Til blad nr. 2 har vi temaet sikkerhed på vejene på dagsorden. Emner til kommende møder Landsrådsmødet 2014 Landsrådsmøde 2014 er fastsat til den 11. oktober på Fyn. Der var en debat omkring afviklingen af årsmødet, bl.a. om det kun skal være hver 2. år der holdes Landsmøde og eller forårsmøde. Næste møder Bestyrelsesmøde fredag den 4. april 2014 Forårsmøde for afdelingsformænd lørdag den 10. maj 2014 på Jørgensens hotel i Horsens. Eventuelt Ingen kommentarer kompetent dedikeret præcis Det synes... Vi er pt. ved at opdatere hele programmet af Worksafe HiVis beklædning iht. EN ISO Kontakt kundeservice Sikkerhedsudstyr eller besøg Bestyrelsen blev enig om, at DFF deltager på Trafiksikkerhedsmessen den 10. april DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 MAJ 2014 FORMANDSBLADET 5

6 Landsformand Kim Bøje Madsen og Dansk Formands Forening skal for første gang nogen sinde i Højesteret med en faglig sag. DFF skal i Højesteret Mandag den 16. juni 2014 bliver en skelsættende dag for Dansk Formand Forening. For første gang i fagforeningens 115 år lange historie skal en faglig sag nemlig helt til tops i det danske retssystem. Af Niels Henriksen Det er en sag, som DFF kører sammen med de efterladte til et afdødt medlem. Det var forventet, at sagen først ville blive berammet i landets højeste retsinstans om halvandet til to år, men højest overraskende er sagen pludselig kommet på retslisten allerede den 16. juni. - Vores 2a sag har været i Sø- og Handelsretten, hvor vi vandt, men vi fik derimod ikke medhold i erstatning for forskelsbehandling. Dommen var som ventet. DI har anket dommen til højesteret, da det er en principiel sag. Efter møde med vores advokat og familien, er der enighed om at gå videre med sagen, siger landsformand Kim Bøje Madsen. Funktionærlovens 2a Funktionærlovens 2a siger bl.a., at såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Landsformand Kim Bøje Madsen har på årsmøderne brugt en stor del af sin beretning på at fortælle om flere faglige sager, som DFF varetager for medlemmerne. Og opfordringen lyder: Sørg for at have dokumentationen i orden. Få alle aftaler nedfældet på skrift. Tyveri af dieselolie I en sag er et medlem er blevet bortvist for tyveri af dieselolie samt indkøb af en ny trailer. Her er der kun indgået mundtlige aftaler, og det er en sag, som næsten er håbløs, når det hele er foregået mundtligt. DFF har efterlyst noget dokumentation for at kunne forfølge sagen. Han har fået nyt job, kunne landsformanden fortælle. Nordsjællands Vej & Park Fredensborg har sammen med Helsingør Kommune etableret et nyt selskab, Nordsjællands Vej & Park. Et medlem af DFF er blevet bortvist, idet han ikke kunne redegøre for en indkøbt lygtebom til kr. Medlemmet havde været ansat i 17 år og 6 FORMANDSBLADET MAJ 2014

7 HELD I UHELD har stået for alt indkøb i Fredensborg Kommune til materielgården. Da vores medlem havde orienteret mig om sagsforløbet, deltog jeg i et opklarende hørings møde. Kommunen fastholdt bortvisningen, og der var absolut ingen enighed om, hvad der var foregået forud for bortvisningen. Vi vil forfølge sagen, såfremt sagen ikke går, som vi forventer. Vores medlem er 63 år og ønsker under ingen omstændigheder at komme tilbage. Vi har opfordret kommunen til at melde sagen til politiet, så vores medlem kunne blive renset for mistanke, men det ville kommunen ikke, da der er en nedre grænse for anmeldelse i kommunen, sagde Kim Bøje Madsen. Sagen er nu afsluttet med et tilfreds medlem. Han har efterfølgende fået nyt job, så han kan komme videre. På 3F overenskomst I en anden sag havde et medlem fået arbejde ved CA Entreprenør i Viborg på en 3F overenskomst som formand. Han havde tilmeldt sig et kursus i kloakfjernsyn inden ansættelsen, og firmaet havde accepteret det. Men midt under kurset bliver han fyret. Medlemmet har fået besked på, at han desværre selv må betale for de to sidste kursusdage, fordi det er ham selv der har bestilt kurset. DFF har forfulgt sagen som vi betragter som noget udsædvanlig. Syddjurs kommune I endnu en sag mod Syddjurs Kommune er der problemer med betaling for overtid i rådighedsvagten. Sagen er anket til næste instans, og KL er i gang med sagen. Der er mange penge i spil for DFF-medlemmerne i Syddjurs. Meld nye forhold - Husk, det er vigtigt at informere DFF om ændringer i ansættelsesforhold. Medlemmerne kan let miste mange penge, hvis der ikke bliver fulgt op på ændringerne. Vi har haft nogle afskedigelsessager, som har karakter af forfølgelse, men vores problem er typisk, at vores medlemmer al for tit følger det, de bliver tilbudt uden at tænke over eventuelle konsekvenser af deres handlinger. Vi ser, at arbejdsgiveren pludselig lider af akut hukommelsestab, og såfremt man ikke kan dokumentere, hvad der er aftalt, så har vi en meget dårlig sag. Mit råd er derfor: sørg for at have dokumentationen i orden, få det på skrift, understregede Kim Bøje Madsen. - Det må betragtes som held i uheld for de offentlige ansatte, som tidligere havde pensionsordning i SamPension, at opsparingen fra den tidligere pensionsordning i SamPension ikke har kunnet overføres til den nye ordning i PFA og derved fortsat bliver forvaltet af SamPension, fortalte Kim Bøje Madsen. - Det betyder nemlig, at medlemmernes opsparede pension måske får tilført ekstra bonus! Da SamPension i 2010 afskaffede ydelsesgarantien, begyndte et retsligt efterspil, som skulle sikrer SamPension-kunder den rette kompensation. En aftale med Forbrugerombudsmanden, SamPension og Ydelsesgarantifonden er nu faldet på plads og sikrer SamPensions kunder omkring fire milliarder kroner. - Hovedbudskabet i aftalen mellem Forbrugerombudsmanden, Ydelsesgarantiforeningen og SamPension er, at SamPension pr. 1. januar 2014 vil overføre et beløb svarende til fem procent af den sikredes (kundens) depot pr. 1. maj 2013 fra selskabets egenkapital til individuelle særlige bonushensættelser, der kan medgå til at opfylde SamPension solvenskrav. - Med et depot på én mio. kr. vil det betyde en ekstra bonus på kr., påpegede landsformanden. VI HAR SKABT NYE VEJE I 75 ÅR kvalitet hele vejen pankas.dk MAJ 2014 FORMANDSBLADET 7

8 Kort fra beretningen Vi har et godt og anset blad. Vi havde et dårligt år for annonceindtægter på vores blad i Men som det ser ud lige nu, så har vi fået en god begyndelse på Formandsbladet er et vigtigt redskab til for DFF at skabe opmærksomhed om fagforeningen. Samtidig har medlemmerne i en undersøgelse peget på, at netop Formandsbladet er noget af det, som de er meget tilfredse med i forhold til deres fagforening. * Vores hjemmeside kører fint, og jeg synes vi har et godt flow i det, der bliver lagt ind. Jeg kunne da godt ønske, at flere afdelinger bidrog med lidt mere stof, men sådan er det. Såfremt der ikke sker så meget i afdelingen, så er der heller ikke så meget til hjemmesiden. Vi har imidlertid fået vores Facebook profil nu, og dem, der er på Facebook, vil da gøre os en stor tjeneste ved at gå ind og like vores indlæg og siden. På trods af vi manglede omkring kr. i annonceindtægter samt vi er blevet snydt for en del akutmidler, og at vi haft lidt ekstra udgifter på vores EDB, så kommer vi ud med et minus på kun ca kr. Det endelige tal har vi ikke endnu, men det er der omkring. * Det går stadig den forkerte vej med medlemstallet, men vi håber, at udviklingen vender, ikke mindst når flere af de store bebudede anlægsprojekter kommer i gang. Vi gør forskellige tiltag, så som Have & Landskabs-messen i Slagelse, som var en stor succes. Desuden deltager DFF i Trafiksikkerhedsmessen i København. * Landsrådsmødet i 2013 blev en lidt tam affære uden ret mange indlæg. Derfor overvejer vi i øjeblikket, hvilke tiltag vi kan sætte i søen for at gøre dagen endnu mere spændende. AAK har nu afsluttet flytning og sammenlægning i A-kassen. Det har været en lidt drøj omgang og jeg ved, at det ikke har været helt problemfrit. Vi har fået udpeget fem personer i Akademikerenes, som Winnie Hansen og jeg kan kontakte direkte, således vi ad den vej kan hjælpe vores medlemmer. Vi oplever desværre nogle gange, at medlemmer løber lidt sur i det. Så er det godt, at vi har mulighed for at kontakte nogen direkte. Men tit er det det enkelte medlem, der glemmer at se i indbakken, og så ligger der ubesvarede mails. Fra den 1. januar er al kommunikation med A-kassen elektronisk. 8 FORMANDSBLADET MAJ 2014

9 Regeringen lægger op til, at arbejde på vejene i højere grad skal foregå om natten. Derfor ønsker DFF at sætte fokus på forskudte arbejdstider i de kommende overenskomstforhandlinger Mere fokus på natarbejde Dansk Formands Forening forhandler i øjeblikket med Dansk Byggeri, Dansk Industri og Asfaltindustrien om nye overenskomster. Et af fokuspunkterne for DFF er forskudte arbejdstider, herunder natarbejde. Af Niels Henriksen - Noget af det, vi skal debattere er løn og arbejdstid. Det skyldes de krav, som regeringen pønser på om, at vej og anlægsarbejder i væsentlig grad ønskes udført om natten. Vi mener, at det skal pensles bedre ud, således arbejdsgiverne ikke kan misforstå, at vores medlemmer naturligvis skal have ekstra betaling for at arbejde om natten og på andre forskudte tidspunkter. Derfor ønsker vi, at det bliver nemmere at læse og ikke mindst at forstå, fastslog landsformand Kim Bøje Madsen. Ansættelseskontrakter Dansk Formands Forening ønsker desuden en bedre udnyttelse af foreningens ansættelseskontrakter. Hovedkontoret ser nemlig mange eksempler på hjemmelavede kontrakter og andre kontrakter, der er funktionærlignende. Hvis man er man formand, så er man ifølge DFF formand og derfor også funktionær. - Vi vil yderligere gerne have en mere ensrettet pensionsordning for vores medlemmer. Fælles pensionspolitik for medlemmer og overenskomster under DFF er et fokusområde og en strategi, som skal sikre enkelhed og værdioptimering for medlemmerne, sagde Kim Bøje Madsen og understregede, at DFF s foretrukne samarbejdspartner er PFA. Medlemmer af DFF betragtes som funktionærer og er kun funktionærer. Det er meget få medlemmer, der ikke er funktionærer, og da PensionDanmark favner overenskomster for timelønnede, ønskede DFF at udvide aftalen med PFA. MAJ 2014 FORMANDSBLADET 9

10 årsmøder Fremgang på Lolland-Falster Af Niels Henriksen Afdelingsformand Lars Hansen kunne glæde sig over medlemsfremgang for andet år i træk For andet år i træk kunne afdelingsformand Lars Hansen i sin beretning på årsmødet notere fremgang i medlemstallet. Samtidig kunne han i mødelokalet på Hotel Falster glæde sig over, at 25 pct. af medlemmerne havde valgt at bruge en lørdag formiddag på årsmødet i deres lokale DFF-afdeling. - I bestyrelsen er vi meget stolte over, at vi har fået tre nye aktive ind i foreningen. Nu skal vi huske at nurse medlemmerne, så de bliver i folden. Vi skal fastholde nærheden, vi skal fastholde sammenholdet i afdelingen, vi skal gøre det attraktivt at være medlem af DFF, og sidst men ikke mindst skal vi være der for medlemmerne, når de har behov for det, understregede Lars Hansen, der også med glæde noterede nogle af de mange store anlægsarbejder, der allerede er i gang, mens andre venter i en meget nær horisont. Anlægsarbejder Det er selvfølgelig først og fremmest Femern-forbindelsen. Her er der allerede ved at blive bygget vej til elementfabrikken, renseanlægget udvides så det kan klare at rense vandet fra 4000 medarbejdere i skurbyen og et par tusinde på selve byggepladsen, Banedanmark og Vejdirektoratet er i gang med at projektere og ændre broer, arbejdet med at planlægge dobbeltsporet fra Vordingborg er langt fremme, lige som projekteringen af den ny Storestrømsbro er langt fremme, og at der er udsigt til at arbejdet med det ny fængsel ser ud til at komme i gang. - De næste syv år skal der brændes mia. kr. af på Lolland og Falster, så hvis det ikke betyder noget for antallet af medlemmer i DFF, så ved jeg ikke hvad der skal til, understregede Lars Hansen, der håber, at kommunerne langs motorvejen sørger for de nødvendige byggemodninger. 25 pct. af medlemmerne fra Lolland-Falster Afdeling var mødt op til årsmødet Vælger formændene discount? - Vi har påpeget overfor Dansk Byggeri, at der bliver mangel på formænd, fortalte landsformand Kim Bøje Madsen. Under landsformand Kim Bøje Madsen beretning kunne deltagerne se, at medlemskurven fortsat er svagt faldende i DFF. En af reaktionerne fra forsamlingen lød: Vælger formændene discount? Stor aktivitet må da give flere medlemmer, så hvordan undgår vi at tabe kampen? - Jeg ved ikke præcist, hvad der skal til. Vi må fortsat gøre endnu mere opmærksom på Dansk Formands Forening, og I er de bedste ambassadører. Dem, der står i de forkerte fagforeninger, bliver helt sikkert tabere i faglige sager. De får simpelt hen ikke det, de har krav på ifølge overenskomsten, påpegede Kim Bøje Madsen. Lønning Christoffersen spurgte, hvordan DFF forbereder sig på det store byggeboom på Lolland-Falster. - Vi har påpeget overfor Dansk Byggeri, at der vil blive mangel på formænd, men det siger organisationen nej til og så må de jo tage unge ingeniører ind lige fra skolebænken, sagde både Kim Bøje Madsen og Lars Hansen. De glædede sig dog begge over, at flere formænd efter Pihls konkurs har fået arbejde hos udenlandske firmaer, bl.a. Züblin. 10 FORMANDSBLADET MAJ 2014

11 2014 Formænd var på golfbanen Af Niels Henriksen Tilbud om et slag golf blev et populært indslag på årsmødet i Nordjylland Om det var udsigten til et efterfølgende slag golf, skal vi lade være usagt, men et faktum er det i hvert fald, at årsmødet i Nordjyllands Afdeling var noget bedre besøgt end tidligere. Årsmødet foregik for første gang på Hals Golf Klub, hvor landsformand Kim Bøje Madsen, der er medlem af afdelingen og samtidig passioneret golfspiller. Afdelingen tilbød at tage interesserede med en tur ud på det forblæste golfanlæg efter årsmødet. Den invitation var der mange, som sagde ja tak til. 11 nye medlemmer I sin beretning på årsmødet kunne afdelingsformand Jens Melgaard konstatere, at afdelingen havde fået 11 nye medlemmer i 2013, mod bare tre i 2012, men i alt var der et mindre minus på medlemskontoen på seks medlemmer. Afdelingen i Nordjylland har i alt 245 medlemmer. Jens Melgaard pointerede det vigtige i hele tiden at fortælle om DFF og understregede vigtigheden i at stå den fagforening, der har overenskomst på området. Det kan i yderste konsekvens betyde en forskel på rigtig mange penge i eksempelvis tilfælde af afskedigelse, sagde afdelingsformanden, der også fortalte om de to ture, som Nordjyllands Afdeling havde inviteret medlemmerne på, nemlig til Haucon i Aarhus og til Siemens vindmøllefabrik i Aalborg med 1700 ansatte. Tidligere afdelingsformand, Peer Nørgaard, blev valgt som dirigent Afdelingsformand Jens Melgaard (tv) og landsformand Kim Bøje Madsen med 25 års og 40 års jubilarer i Nordjylland MAJ 2014 FORMANDSBLADET 11

12 årsmøder Klarer sig men samarbejder gerne Af Niels Henriksen Afdelingsformand i Sydog Vestsjællands Afdeling, Keld Dahl, var helt på linje med kollega Lars Hansen i Lolland-Falsters afdeling: En sammenlægning af de to afdelinger er ikke strengt nødvendig, og derfor fastholdes de nuværende afdelingsstrukturer. Afdelingsformand Keld Dahl, Syd- og Vestsjællands Afdeling kunne konstatere, at en sammenlægning med Lolland-Falster ikke er strengt nødvendig - Men vi vil gerne have et samarbejde med Lolland-Falster, understregede Keld Dahl, der i sin beretning på De Hvide Svaner i Karrebæksminde kunne konstatere, at afdelingen har noteret en mindre tilbagegang på syv medlemmer, heraf to døde. - Jeg vil håbe, at vi snart får lidt fremgang, det vil lune, men vi kan da glæde os over, at tilbagegangen trods alt har været beskeden, og med fælles hjælp skal vi nok få det til at gå, var afdelingsformanden sikker på. God tur I sin beretning kom Keld Dahl videre ind på en rigtig god tur til Sprogø med 25 deltagere. I år forsøger afdelingen at arrangere en tur til Femern Bælt, formentlig i august eller september. Ældreklubben i Syd- og Vestsjælland er en af de mest aktive i Dansk Formands Forening, så der var enighed i bestyrelsen om, at klubben selvfølgelig skulle bevilges et ansøgt beløb på 7000 kr. til at få gang i endnu flere arrangementer. Afdelingen havde tre jubilarer, nemlig Mogens S. Kristensen, Slagelse og John Christian Poulsen, Tølløse begge 25 år og Jack Falk Poulsen, Holmegaard, 40 år i DFF. Mere PR for DFF Afdeling Syd ser en stor udfordring i, at Dansk Formands Forening bliver endnu mere kendt, hvis foreningen skal have en fremtid. Derfor mener bestyrelsen, at fokus bør rettes mod flere PRkampagner, og derfor hilser Afdeling Syd også velkommen, at DFF nu er kommet på Facebook og opfordrer til, at der etableres SMS-lister og lokale SMS grupper, der hurtigt kan formidle viden og oplysninger til medlemmerne. I afdelingsformand Finn Kristensens sygefravær var det næstformand Aksel B. Nielsen, der aflagde beretningen på årsmødet på Staldgården i Kolding, hvor han lagde op til en debat om bestyrelsernes sammensætning. - Skal der i bestyrelserne være et flertal af erhvervsaktive medlemmer, eller er det hip som hap, og bør der ske endnu en strukturændring, spurgte han. På årsmødet blev det vedtaget at lægge Vestjyllands Afdeling ind under Afdeling Syd. Æresmedlem Gunner Petersen blev valgt som dirigent 12 FORMANDSBLADET MAJ 2014

13 2014 En unik, eksklusiv forening Af Niels Henriksen Dansk Formands Forening er en unik forening, som vi skal være stolte af. En eksklusiv forening der er trods alt godt fem mio. danskere, som endnu ikke er medlem af DFF, og nogle af dem, vil vi godt have fat. Afdelingsformand Leo Kristoffersen slog den humoristiske tone an, da han aflagde den første beretning på Afdeling Østs årsmøde på Ans Kro. Afdelingen er en sammenslutning af Randers og Aarhus afdelinger. Håbet var, at Midt - Vest Afdeling også ville slutte sig til, men afdelingen ønsker at fortsætte som selvstændig afdeling. Æresmedlem Afdeling Øst tæller 202 medlemmer, og Leo Kristoffersen udtrykte i beretningen håb om at fastholde medlemstallet og endda helst øge det. Årsmødet var pænt besøgt, og forsamlingen bakkede 100 pct. op om afdelingens ønske om at udnævne Svend Aage Wetche til æresmedlem af Dansk Formands Forening. - Svend Aage har ydet en kæmpe indsats for DFF i omkring 30 år, så det er en meget fortjent hæder, slog Leo Kristoffersen fast, og han blev håndfast bakket op af forsamlingen. Leo Kristoffersen slog fast, at DFF er en unik, eksklusiv forening BERKY KLIPPEBÅD Leveres efter kundens ønsker Det første årsmøde i Afdeling Øst var pænt besøgt SPECIAL MASKINER A/S Tlf Fax Løkkeby Strandvej 10 DK-5900 Rudkøbing BERKY KLIPPEBÅD BERKY KLIPPEBÅD Leveres efter kundens ønsker Leveres efter kundens ønsker Afdeling Østjyllands nyeste æresmedlem, Svend Aage Wetche i mellem afdelingsformand Leo Kristoffersen (tv) og landsformand Kim Bøje Madsen MAJ 2014 SPECIAL MASKINER A/S Tlf Fax Løkkeby Strandvej 10 DK-5900 Rudkøbing SPECIAL M Tlf Løkkeby Strandvej 10 DK FORMANDSBLADET 13

14 DSBs gamle lokomotivværksted på Otto Busses Vej i København dannede en perfekt og charmerende ramme om trafiksikkerhedsmessen Trafiksikkerhed er en fælles sag Transportminister Magnus Heunicke åbnede Trafiksikkerhedsmessen 2014 i DSBs gamle lokomotivværksted i København Af Niels Henriksen Med op mod 700 besøgende blev Trafiksikkerhedsmessen 2014 i DSBs gamle lokomotivværksted i København så stor en succes, at arrangørerne Sikre Veje allerede proklamerer, at messen, der tidligere har været afviklet på Jyllands-Ringen, også gentages i Formanden for Sikre Veje, Michael Stisen fra Arkil A/S Asfalt, bød velkommen, hvorefter transportminister Magnus Heunicke stod for den officielle åbning. Transportministeren slog bl.a. fast, at trafiksikkerhed er et fælles ansvar og understregede samtidig, at hans ministerium oplever en konstruktiv dialog med branchen. - Jeg vil gerne rose branchen og industrien for at tage initiativ til Trafiksikkerhedsmessen Både politikere, ministerium og branchen er enige om Et par søde unge piger tiltrak sig klædelig opmærksomhed på messen. Landsformand Kim Bøje Madsen (th) får sig en snak med administrerende direktør Jesper Wraa-Bess fra vejmarkeringsvirksomheden Euro Star 14 FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

15 Transportminister Magnus Heunicke åbnede årets udgave af Trafiksikkerhedsmessen i DSBs gamle lokomotivværksted Forretningsudviklingschef Benny Hansen fra Daluiso forklarer transportminister Magnus Heunicke om intelligente trafiktavler, mens administrerende direktør Gregers Münter ser til målet, og jeg ser frem til det videre samarbejde, understregede Magnus Heunicke, der også slog fast, at der efter hans opfattelse skal bruges endnu flere midler på området. Formand for Sikre Veje, Michael Stisen, Arkil A/S Asfalt, bød velkommen til Trafiksikkerhedsmessen Reglementeret beklædning er en vigtig del af sikkerheden på og ved vejene MAJ 2014 FORMANDSBLADET 15

16 Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) og vicelandsformand Lars Hansen bemandede Dansk Formands Forenings stand på Trafiksikkerhedsmessen DFF VISTE SIG FREM Dansk Formands Forenings stand var straks synlig for alle, der ankom til messen Af Niels Henriksen Alle besøgende, der ankom til Trafiksikkerhedsmessen 2014 i det gamle lokomotivværksted på Otto Busses Vej, havde frit udsyn til Dansk Formands Forenings stand. DFF var placeret så strategisk rigtigt, at ingen kunne undgå at spotte standen på vej mod indgangen. - Vi var rigtig glade for at deltage som partner på Trafiksikkerhedsmessen Messen sætter fokus på et meget vigtigt område for mange af vores medlemmer, og vi fik da også snakket med en del medlemmer og flere, som helt konkret viste interesse for Dansk Formands Forening, understreger landsformand Kim Bøje Madsen, der bemandede standen sammen med vicelandsformand Lars Hansen. EB Broen sti & park NBC Marine Hejreskovvej 10E Mandal Allé 25 tlf Kvistgård 5500 Middelfart fax FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

17 Alt inden for lyd & lys MAJ 2014 FORMANDSBLADET 17

18 Tænk ALTERNATIVT for sikkerheden Ris og ros til dem der har vejen som arbejdsplads Af Niels Henriksen Tænk alternativt. Brug de nye muligheder. Og gør for alt i verden budskabet simpelt. Gode råd og venlige men velmente spark til branchen var noget af budskabet, da souschef hos rådgivningsvirksomheden Traffic Team, Jacob Asbjørn Jacobsen, talte om trafiksikkerhed ved vejarbejde. I en stadig mere global verden vil mange af trafikanterne på vores veje simpelt hen ikke forstå budskabet på tavler og skilte, og undersøgelser viser, at 18 pct. af trafikanterne ikke forstår dansk. Derfor påpegede Jacob Asbjørn Jacobsen også vigtigheden af at overveje, om budskabet på vores trafiktavler som minimum også skal skrives på engelsk. Tænk utraditionelt - 34 pct. af ulykkerne på vejene sker ved påkørsel af køretøjer, materiel og personer. Fra 2006 til 2010 er der noteret to ulykker, hvor vejarbejdere på motorvejen var involveret, fortalte Jacob Asbjørn Jacobsen, der understregede, at trafiksikkerhed handler om at tilgodese både dem, der arbejder ved vejen men også trafikanterne. Og her opfordrede han til at tænke utraditionelt og benytte sig af de mange nye muligheder for skiltning og afspærring og så for alt i verden gøre budskabet simpelt. Her viste han adskillige eksempler på, at alt for mange budskaber var koncentreret på for små tavler. Trafikanterne, der samtidig skal have øje på vejen, når simpelt hen ikke at overskue så mange budskaber på én gang, og så går nogle af de vigtigste måske tabt i farten, påpegede han. Undersøgelser viser også, at hastighedsnedsættelser ved driftsarbejder altså vedligehold eller reparation tit ikke har den store effekt. Hastigheden nedsættes nemlig kun i en periode og på et sted, hvor trafikanterne ikke er vant til at skulle køre langsommere. Og når bilisterne så kører for hurtigt, er det som regel fordi de er uopmærksomme, eller fordi der er spiritus involveret. Kig indad Jacob Asbjørn Jacobsen opfordrede branchen til at kigge indad. - Fjern nu de tavler, der viser folk på vejen, når folkene i virkeligheden er gået hjem i weekenden eller til fyraften. Når bilisterne oplever, at tavlerne stadig står der, og der ikke er en vejarbejder i nærheden, så forsvinder respekten for tavlen, påpegede Jacob Asbjørn Jacobsen, der også opfordrede til at fjerne gamle markeringsstreger på kørebanen. De kan i værste fald være fatale. - Beregninger viser, at et trafikdrab samfundsøkonomisk koster 17 mio. kr. Til sammenligning koster det 15 kr. pr. meter at fjerne gamle ledelinjer, sagde han. 18 FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

19 Souschef hos rådgivningsvirksomheden Traffic Team, Jacob Asbjørn Jacobsen, talte om trafiksikkerhed ved vejarbejde PaveSmart Traditionelt look - på den utraditionelle måde Stærkt alternativ til chaussésten Høj friktion Modstår tung trafik Monteres på eksisterende underlag, uden at bryde overfladen Vedligeholdelsesfrit Kontakt os for en snak eller et besøg Benny T. Hansen Salgs- og Projektchef M: E: Surface Branding LKF Vejmarkering A/S - Tlf.: Fax: MAJ 2014 FORMANDSBLADET 19

20 Sikkerhed på skemaet Thomas Virenfeldt er chef for NCC Roads Vejservice og underviser i sikkerhed på vejene Af Niels Henriksen Kendskabet til sikkerhed på og ved vejene har de seneste år taget et kvantespring fremad. Det siger Thomas Virenfeldt. Og han ved, hvad han taler om. Han er nemlig, foruden af være chef for NCC Roads Vejservice, underviser på Vej EU, der formidler viden om alt, hvad der rører sig på vejen. Han er også en af dem, der sørger for at udbrede kurset Vejen som arbejdsplads. - Vidensniveauet er blevet meget større. Det samme er lysten og evnen til at forbedre sikkerheden på vejene, mener Thomas Virenfeldt, der gerne ser ens regler for alle, så sikkerheden ikke bliver et konkurrenceparameter. Altså, at det ikke skal kunne betale sig at gå på kompromis med sikkerheden og dermed tilbyde en lavere pris for at få opgaven. - Det er jo ikke tilstrækkeligt at sætte et trafikværn op ved vejarbejde. Man skal huske at sætte det rigtige trafikværn op, og her har det så også hjulpet, at Vejdirektoratet har skærpet bodsprocessen, påpeger han. Holdning til sikkerhed - Hos NCC Roads har vi naturligvis en holdning til sikkerheden, og vi blander os gerne i debatten, for asfalten er en enorm farlig arbejdsplads, understreger Thomas Virenfeldt, der har arbejdet i branchen i mange år og derfor har et tæt netværk. Ikke mindst i kraft af sit arbejde med at undervise på Vej- EU, som er er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. Foreningens medlemmer er således Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og ingeniørskolerne (Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet samt Ingeniørhøjskolerne). Kurser Vej-EU udbyder kurser på dansk. Behovet for kurser afdækkes gennem afvikling af mindre seminarer og workshops. Behovet for nye kurser vurderes ud fra interessen for nye emner på seminarerne, og på seminarerne vurderes muligheden for at bruge indlægsholdere som undervisere. Et af de store kurser er Vejen som arbejdsplads, der i Vej-EU regi tilbydes på tre niveauer, hvoraf 1 og 2 er de mest almindelige. Niveau 1 er typisk rettet mod medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, kommuner, stat, som udelukkende forestår administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/ 20 FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN. Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark

NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN. Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark NVF-seminar: Finns det goda vägarbetet? MICHAEL STISEN Formand Brancheforeningen for TRAFIKSIKKERHED & VEJSERVICE Danmark 1 Derudover så er jeg: Ansat i Arkil A/S en af Danmarks største anlægs- og asfaltentreprenører.

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 9. april 2015 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. marts 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 10 min 2. Efterretningssager

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra

Dagsordenens punkt 1 Forhandlings-/og revisionsprotokol Journalnr. Emne Aktion 01-014-15 Den lille positive De fleste bidrog. 01-015-15 Protokol fra Referat. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Torsdag den 10. september 2015 kl. 1630-1900 Sted : HAB s administration Udsendt : 4. september 2015 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016

Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Brøndby den 24. maj 2016 Journalnummer 1278-16-mcn Referat fra DU-møde, 21.-22. maj 2016 Weekenden den 21.-22. maj 2016 kl. 10.00 på Hotel Niels Juel, Køge Deltagere: Ole F. Petersen (OFP), Bjarne Munk

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen.

Dagsorden Referat Ansv. Robert bød velkommen. Referat Skytteudvalgsmøde Onsdag den 7. januar kl. 17:00 Vi starter med en bid brød Sted: DGI kontoret, Nyvang 25, 4300 Holbæk Deltagere: Robert, Oscar,, Johnny, Frank, René og Sigurd Afbud: Ingen Dagsorden

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013

Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Sted: KFUM soldaterhjem Treldevej 99 7000 Fredericia Bestyrelsesmøde i DAASDC. Søndag d. 26. august 2013 Deltagere: Vangsgaard Ingeborg Vind Nielsen Svend-Erik Mosegaard Hansen Kristen Foged Mads Nielsen

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM.

Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Flotte fynske bronzemedaljer ved HoldDM. Lørdag den 1. juni blev Retriever Klubbens DM for hold afholdt af Region Østjylland på Fussingø, ved Randers. Det fynske hold bestod i år af: Anette Hussmann med

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009

Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Maskinleverandørerne Sektion 2 Beretning 2009 Sekretariatet. Kokholm 3C. 6000 Kolding. Tlf.: 3927 0087. Fax: 3917 8955. E-mail: ml@maskinlev.dk 2 Indholdsfortegnelse VELKOMST... 3 BRANCHEN I 2009... 3

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007

Referat Generalforsamling Stribgårdens Grundejerforening 2007. Generalforsamling den 16. marts 2007 Den ordinære generalforsamling blev indkaldt til afvikling fredag den 16. marts 2007 kl. 19.00 i Strib Sognegård. 1. Dagsordenen: 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Regnskab 2006 5. Indkomne

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 24. juni 2010/ik Referat Bestyrelsesmøde 06-2010 22. juni 2010 Idrættens Hus kl. 18:00 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 05-2010 2.2. Møde med Undervandsrugby. Henrik

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014

Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Referat af bestyrelsesmøde den 13. april 2014 Ingen afbud Dagsorden godkendes Referent: Lea Mødeleder: Rie Økonomi: Økonomiansvarlig Kristina kontakter Marianne Friis fra hovedkontoret og laver en aftale.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere

TRAFIK- KONFERENCE. den 2. - 3. april 2008. Hotel Prindsen, Roskilde. Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere TRAFIK- KONFERENCE 08 Aktuel politisk debat med transportministeren og trafikpolitikere fra Folketinget Rejsekortet Bestillerrollen kommunerne og trafikselskaberne i dialog Infrastrukturkommissionen giver

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION

PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION PFA PLUS TIL MEDLEMMER MED CO10 PENSION 1 EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL PENSIONSORDNING Kære medlem CO10 har aftalt en ny pensionsløsning med PFA, der gælder for dig, fordi dine ansættelsesvilkår er en del

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009

Generalforsamling. indkaldelse og referat 2009 Generalforsamling indkaldelse og referat 2009 Højby Vandværk 5260 Odense S. www.hojbyvand.dk sc@hojbyvand.dk Generalforsamling i Højby Vandværk AmbA den 18. marts 2009 kl. 19.30 i Højby Forsamlingshus

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere