Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:"

Transkript

1 FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse TEMA: Sikkerhed på vejene

2 INDHOLD: KOLOFON: Udgiver: Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Arbejdernes Landsbank Kontonr.: Redaktion: Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Journalist Niels Henriksen Tema i næste nummer: Sikkerhed på vejene. Artikler og stof til nr. 3, 2014 skal være redaktionen i hænde senest den 2. juni Næste nummer udkommer den 27. juni 2014 Layout & produktion: Rosendahls Grafisk Designer Niels Jørgen Pedersen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Annoncer: Rosendahls Mediaservice Conny Rita Pallesen Oddesundvej 1, 6715 Esbjerg Tlf Deadline for annoncebestilling til næste udgave af Formandsbladet er 2. juni 2014 Leder... 3 Referat fra bestyrelsesmøde DFF skal i Højesteret... 6 Mere fokus på nattearbejde Fremgang på Lolland-Falster Formænd var på golfbanen Klarer sig men samarbejder gerne En unik, eksklusiv forening Trafiksikkerhedsmessen NCC Roads LKF Dalusio går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Lokalnyt og Nyt fra Hovedkontoret Trimble 3D maskinstyring GEDO skinneopmåling SITECH Event 3D maskinstyring GEDO skinneopmåling X Sæt i kalenderen! 20. maj i Horsens kl kom og hør hvor nemt du: kommer i gang med 3D maskinstyring selv kan oprette designs i maskinen arbejder hurtigt og præcist med skinneopmåling arbejder selvstændigt med de fleksible løsninger SITECH byder velkommen med kaffe og rundstykker og afslutter med en SITECH-dog - Få udbygget din viden tel: tilmeld dig på senest den 14. maj 2 FORMANDSBLADET MAJ 2014

3 leder Husk at tjekke din pensionsprocent Årsmøderne er afsluttet, og der var fin opbakning DFF s medlemmer, der er ansat på formandsoverenskomsten med KL, skal huske, at der er mulighed for at lave en pensions forhøjelse til 15,07 pct. gældende fra den 1. januar De berørte medlemmer vil kunne se dette ved at gennemgå deres lønseddel. Dansk Formands Forening har afsluttet overenskomstforhandlingerne med Dansk Byggeri. I korte træk er der ingen ændringer i overenskomsten. Vi forhandler videre med Dansk Industri og Asfaltindustrien. Dansk Formands Forening oplever en del opsigelser af vores medlemmer i øjeblikket. Vi hjælper selvfølgelig dem, der er blevet afskediget, og vi kan heldigvis konstatere, at det hurtigt lykkedes de fleste at finde et nyt job. Ledigheden er dog stadig meget lav hos os. Ved årsskiftet var ledigheden på 2,3 pct. DFF har nu afsluttet årsmøderne, og vi havde en god opbakning rundt om i landet. Dansk Formands Forening er udstiller på trafiksikkerhedsmessen den 10. april 2014 i Lokomotivhallerne i København, tæt ved hovedbanegården. Det er et meget spændende og godt tiltag af Asfaltindustrien, som Dansk Formands Forening bakker op om ved at være en del af arrangementet. Dansk Formands Forening har udsendt lønstatistik-kort til medlemmerne. Det er et vigtigt værktøj for os og dine kolleger, men det er skuffende at se den dårlige tilbagemelding. Vi synes ellers, at det i disse elektroniske tider ville være en hurtig og nem sag at returnere et udfyldt lønskema! Men sådan har vi desværre ikke oplevet det. Det er vigtigt at informere Dansk Formands Forening, såfremt du har skiftet mailadresse, eller der er sket andre ændringer i dit ansættelsesforhold. Kim Bøje Madsen Landsformand Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet. MAJ 2014 FORMANDSBLADET 3

4 Nyt fra foreningen Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet - torsdag den 6. februar 2014 hos PFA Sundkrogsgade 4, 2100 Østerbro. Til stede var: Landsformand Kim Bøje Madsen Næstformand Lars Hansen Bestyrelsesmedlem Finn Kristensen Bestyrelsesmedlem Vagn Nordentoft Bestyrelsesmedlem Jens Melgaard Bestyrelsesmedlem Dan Boye havde meldt afbud på grund af sygdom. Kim bød velkommen. DAGSORDEN Dagsorden blev godkendt. Forhandlingsprotokollen Der var ingen kommentarer til referatet fra bestyrelsesmødet den 13. december Herefter blev referatet godkendt og underskrevet. Faglige forhold Som opfølgning på sidste møde, gav PFA en kort opsummering på det skifte, der skete til PFA for de offentlige ansatte, som havde pensionsordning i SamPension. Jens Nordentoft fra PFA redegjorde bl.a. om det uforudsete der skete ved skiftet fra SamPension til PFA, i forhold til at man ikke kunne tage sin bestående opsparing med fra SamPension over i PFA. Der blev ligeledes forklaret, hvilke besparelser der er tilkommet vores medlemmer for at kompensere de ekstra udgifter, vores medlemmer har fået ganske ufrivilligt ved at have deres pensionsopsparing stående flere steder. Men sammenholdt med de forsikringsordninger, DFF havde før, og dem vi har nu, er der en væsentlig forskel i dækning og i betingelserne. Det var også derfor, der blev presset fra medlemsside for at få en anden samarbejdspartner. Ligeledes blev garantierne ophævet. Jens Nordentoft påpegede ligeledes, at hvis der er medlemmer, som har behov for at få uddybet deres pensionsordninger mere, er han villig til at komme ud og fortælle om PFA s ordning. Dansk Formands Forening har fået en henvendelse fra et medlem, der er blevet bortvist, idet han ikke kunne redegøre for en indkøbt lygtebom til kr Medlemmet har været ansat i 17 år i kommunen. Vores medlem var indkaldt til tjenestelig samtale, hvor Kim var bisidder. Kommunen fastholdt bortvisningen, og der var absolut ingen enighed om, hvad der var foregået forud for bortvisningen. Vores medlem havde lavet en kort skriftlig redegørelse til Kim, således DFF kunne få et indblik i, hvad der var foregået forud i sagen. DFF havde opfordret kommunen til at melde sagen til politiet, så vores medlem kunne blive renset for mistanke. Det ville man ikke, da der er en nedre grænse for anmeldelse i kommunen. Kim afventer en skrivelse fra kommunen til en hørringsrunde, hvorefter vi forventer at forlige sagen, således vores medlem får det han har krav på. En ny sag, hvor vores medlem havde tilmeldt sig et kursus i kloakfjernsyn inden ansættelsen, og firmaet havde accepteret det. Men midt under kurset bliver han fyret. Sagen er sendt til vores jurist. Vores medlem har fået besked på, at han desværre selv må betale for de to sidste kursusdage, da han har underskrevet en ansættelsesaftale under en anden overenskomst, og derfor ingen opsigelse havde. Sagen med Syddjurs Kommune er anket til næste instans, og KL er i gang med sagen. Kim har aflagt en redegørelse til KL, så de kunne se på sagen og bede Syddjurs om en forklaring. Vi afventer videre forløb i sagen. Vi har stadig en del sager, der kører hos Maskinmestrene, og en del af disse sager er erstatningssager. Den verserende 2a sag har været i Sø- og Handelsretten. Sagsforløbet gik fint i retten, og der faldt dom i sagen den 14. januar Vores medlem havde krav på 3 måneders løn efter 2 a. efter funktionærloven. Den del af sagen fik vi medhold i, men vi fik ikke medhold i erstatning for forskelsbehandling. Dommen var som ventet. DI har anket dommen til højesteret, da det er en principiel sag. Efter møde med vores advokat og familien er der enighed om at gå videre med sagen. Sagen forventes for Højesteret i løbet af måneder. Dansk Formands Forening er kommet på Facebook. Det er nu op til dem, der er på Facebook om at like DFF mest muligt og gerne kommentere indlæggene. Der er lavet en elektronisk indmeldelsesblanket til Dansk Formands Forening, som nu ligger på vores hjemmeside. Pr. 1. januar 2014 skal indmeldelsen til A-kassen (Akademikernes) foregå elektronisk. Overenskomsterne Overenskomsterne med KL er alle underskrevet. 4 FORMANDSBLADET MAJ 2014

5 DFF påbegynder forhandlingerne med Dansk Byggeri, så snart der bliver indkaldt. Kim og Lars laver en strategi på, hvordan vi skal få forhandlingerne kørt igennem. Bl.a. 5 stk. 4 lønfastsættelse og 7 stk. 2 honorering eller kompensation for arbejde i skiftehold, det skal omskrives til noget bedre, da flere firmaer ikke har let ved at forstå teksten. Regioner Intet nyt fra Regionerne. FR Kim gav et referat fra mødet i FR. Akademikernes A-kasse åbner en ny afdeling i Esbjerg, og Maskinmestrene påtænker også at åbne en offshore maskinmesterskole i Esbjerg. Næste møde i FR er den 13. maj 2014 hos Maskinmestrene. A-kassen Vores arbejdsløshed er på 22 medlemmer, ca. 2,3 %. Kim orienterede omkring sagsforløbet vedrørende udmeldelse af A-kassernes samvirke. Vi afventer videre forløb i den sag, som ikke har nogen umiddelbar betydning for DFF. Budget og regnskab Regnskabet for 2013 blev fremlagt i udkast og gennemgået. Driftsforhold Bladet Næste blad nr. 1 er på vej og det er med temaet maskiner. Til blad nr. 2 har vi temaet sikkerhed på vejene på dagsorden. Emner til kommende møder Landsrådsmødet 2014 Landsrådsmøde 2014 er fastsat til den 11. oktober på Fyn. Der var en debat omkring afviklingen af årsmødet, bl.a. om det kun skal være hver 2. år der holdes Landsmøde og eller forårsmøde. Næste møder Bestyrelsesmøde fredag den 4. april 2014 Forårsmøde for afdelingsformænd lørdag den 10. maj 2014 på Jørgensens hotel i Horsens. Eventuelt Ingen kommentarer kompetent dedikeret præcis Det synes... Vi er pt. ved at opdatere hele programmet af Worksafe HiVis beklædning iht. EN ISO Kontakt kundeservice Sikkerhedsudstyr eller besøg Bestyrelsen blev enig om, at DFF deltager på Trafiksikkerhedsmessen den 10. april DS/EN ISO 9001:2008 DS/EN ISO 14001:2004 DS/OHSAS 18001:2008 MAJ 2014 FORMANDSBLADET 5

6 Landsformand Kim Bøje Madsen og Dansk Formands Forening skal for første gang nogen sinde i Højesteret med en faglig sag. DFF skal i Højesteret Mandag den 16. juni 2014 bliver en skelsættende dag for Dansk Formand Forening. For første gang i fagforeningens 115 år lange historie skal en faglig sag nemlig helt til tops i det danske retssystem. Af Niels Henriksen Det er en sag, som DFF kører sammen med de efterladte til et afdødt medlem. Det var forventet, at sagen først ville blive berammet i landets højeste retsinstans om halvandet til to år, men højest overraskende er sagen pludselig kommet på retslisten allerede den 16. juni. - Vores 2a sag har været i Sø- og Handelsretten, hvor vi vandt, men vi fik derimod ikke medhold i erstatning for forskelsbehandling. Dommen var som ventet. DI har anket dommen til højesteret, da det er en principiel sag. Efter møde med vores advokat og familien, er der enighed om at gå videre med sagen, siger landsformand Kim Bøje Madsen. Funktionærlovens 2a Funktionærlovens 2a siger bl.a., at såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Landsformand Kim Bøje Madsen har på årsmøderne brugt en stor del af sin beretning på at fortælle om flere faglige sager, som DFF varetager for medlemmerne. Og opfordringen lyder: Sørg for at have dokumentationen i orden. Få alle aftaler nedfældet på skrift. Tyveri af dieselolie I en sag er et medlem er blevet bortvist for tyveri af dieselolie samt indkøb af en ny trailer. Her er der kun indgået mundtlige aftaler, og det er en sag, som næsten er håbløs, når det hele er foregået mundtligt. DFF har efterlyst noget dokumentation for at kunne forfølge sagen. Han har fået nyt job, kunne landsformanden fortælle. Nordsjællands Vej & Park Fredensborg har sammen med Helsingør Kommune etableret et nyt selskab, Nordsjællands Vej & Park. Et medlem af DFF er blevet bortvist, idet han ikke kunne redegøre for en indkøbt lygtebom til kr. Medlemmet havde været ansat i 17 år og 6 FORMANDSBLADET MAJ 2014

7 HELD I UHELD har stået for alt indkøb i Fredensborg Kommune til materielgården. Da vores medlem havde orienteret mig om sagsforløbet, deltog jeg i et opklarende hørings møde. Kommunen fastholdt bortvisningen, og der var absolut ingen enighed om, hvad der var foregået forud for bortvisningen. Vi vil forfølge sagen, såfremt sagen ikke går, som vi forventer. Vores medlem er 63 år og ønsker under ingen omstændigheder at komme tilbage. Vi har opfordret kommunen til at melde sagen til politiet, så vores medlem kunne blive renset for mistanke, men det ville kommunen ikke, da der er en nedre grænse for anmeldelse i kommunen, sagde Kim Bøje Madsen. Sagen er nu afsluttet med et tilfreds medlem. Han har efterfølgende fået nyt job, så han kan komme videre. På 3F overenskomst I en anden sag havde et medlem fået arbejde ved CA Entreprenør i Viborg på en 3F overenskomst som formand. Han havde tilmeldt sig et kursus i kloakfjernsyn inden ansættelsen, og firmaet havde accepteret det. Men midt under kurset bliver han fyret. Medlemmet har fået besked på, at han desværre selv må betale for de to sidste kursusdage, fordi det er ham selv der har bestilt kurset. DFF har forfulgt sagen som vi betragter som noget udsædvanlig. Syddjurs kommune I endnu en sag mod Syddjurs Kommune er der problemer med betaling for overtid i rådighedsvagten. Sagen er anket til næste instans, og KL er i gang med sagen. Der er mange penge i spil for DFF-medlemmerne i Syddjurs. Meld nye forhold - Husk, det er vigtigt at informere DFF om ændringer i ansættelsesforhold. Medlemmerne kan let miste mange penge, hvis der ikke bliver fulgt op på ændringerne. Vi har haft nogle afskedigelsessager, som har karakter af forfølgelse, men vores problem er typisk, at vores medlemmer al for tit følger det, de bliver tilbudt uden at tænke over eventuelle konsekvenser af deres handlinger. Vi ser, at arbejdsgiveren pludselig lider af akut hukommelsestab, og såfremt man ikke kan dokumentere, hvad der er aftalt, så har vi en meget dårlig sag. Mit råd er derfor: sørg for at have dokumentationen i orden, få det på skrift, understregede Kim Bøje Madsen. - Det må betragtes som held i uheld for de offentlige ansatte, som tidligere havde pensionsordning i SamPension, at opsparingen fra den tidligere pensionsordning i SamPension ikke har kunnet overføres til den nye ordning i PFA og derved fortsat bliver forvaltet af SamPension, fortalte Kim Bøje Madsen. - Det betyder nemlig, at medlemmernes opsparede pension måske får tilført ekstra bonus! Da SamPension i 2010 afskaffede ydelsesgarantien, begyndte et retsligt efterspil, som skulle sikrer SamPension-kunder den rette kompensation. En aftale med Forbrugerombudsmanden, SamPension og Ydelsesgarantifonden er nu faldet på plads og sikrer SamPensions kunder omkring fire milliarder kroner. - Hovedbudskabet i aftalen mellem Forbrugerombudsmanden, Ydelsesgarantiforeningen og SamPension er, at SamPension pr. 1. januar 2014 vil overføre et beløb svarende til fem procent af den sikredes (kundens) depot pr. 1. maj 2013 fra selskabets egenkapital til individuelle særlige bonushensættelser, der kan medgå til at opfylde SamPension solvenskrav. - Med et depot på én mio. kr. vil det betyde en ekstra bonus på kr., påpegede landsformanden. VI HAR SKABT NYE VEJE I 75 ÅR kvalitet hele vejen pankas.dk MAJ 2014 FORMANDSBLADET 7

8 Kort fra beretningen Vi har et godt og anset blad. Vi havde et dårligt år for annonceindtægter på vores blad i Men som det ser ud lige nu, så har vi fået en god begyndelse på Formandsbladet er et vigtigt redskab til for DFF at skabe opmærksomhed om fagforeningen. Samtidig har medlemmerne i en undersøgelse peget på, at netop Formandsbladet er noget af det, som de er meget tilfredse med i forhold til deres fagforening. * Vores hjemmeside kører fint, og jeg synes vi har et godt flow i det, der bliver lagt ind. Jeg kunne da godt ønske, at flere afdelinger bidrog med lidt mere stof, men sådan er det. Såfremt der ikke sker så meget i afdelingen, så er der heller ikke så meget til hjemmesiden. Vi har imidlertid fået vores Facebook profil nu, og dem, der er på Facebook, vil da gøre os en stor tjeneste ved at gå ind og like vores indlæg og siden. På trods af vi manglede omkring kr. i annonceindtægter samt vi er blevet snydt for en del akutmidler, og at vi haft lidt ekstra udgifter på vores EDB, så kommer vi ud med et minus på kun ca kr. Det endelige tal har vi ikke endnu, men det er der omkring. * Det går stadig den forkerte vej med medlemstallet, men vi håber, at udviklingen vender, ikke mindst når flere af de store bebudede anlægsprojekter kommer i gang. Vi gør forskellige tiltag, så som Have & Landskabs-messen i Slagelse, som var en stor succes. Desuden deltager DFF i Trafiksikkerhedsmessen i København. * Landsrådsmødet i 2013 blev en lidt tam affære uden ret mange indlæg. Derfor overvejer vi i øjeblikket, hvilke tiltag vi kan sætte i søen for at gøre dagen endnu mere spændende. AAK har nu afsluttet flytning og sammenlægning i A-kassen. Det har været en lidt drøj omgang og jeg ved, at det ikke har været helt problemfrit. Vi har fået udpeget fem personer i Akademikerenes, som Winnie Hansen og jeg kan kontakte direkte, således vi ad den vej kan hjælpe vores medlemmer. Vi oplever desværre nogle gange, at medlemmer løber lidt sur i det. Så er det godt, at vi har mulighed for at kontakte nogen direkte. Men tit er det det enkelte medlem, der glemmer at se i indbakken, og så ligger der ubesvarede mails. Fra den 1. januar er al kommunikation med A-kassen elektronisk. 8 FORMANDSBLADET MAJ 2014

9 Regeringen lægger op til, at arbejde på vejene i højere grad skal foregå om natten. Derfor ønsker DFF at sætte fokus på forskudte arbejdstider i de kommende overenskomstforhandlinger Mere fokus på natarbejde Dansk Formands Forening forhandler i øjeblikket med Dansk Byggeri, Dansk Industri og Asfaltindustrien om nye overenskomster. Et af fokuspunkterne for DFF er forskudte arbejdstider, herunder natarbejde. Af Niels Henriksen - Noget af det, vi skal debattere er løn og arbejdstid. Det skyldes de krav, som regeringen pønser på om, at vej og anlægsarbejder i væsentlig grad ønskes udført om natten. Vi mener, at det skal pensles bedre ud, således arbejdsgiverne ikke kan misforstå, at vores medlemmer naturligvis skal have ekstra betaling for at arbejde om natten og på andre forskudte tidspunkter. Derfor ønsker vi, at det bliver nemmere at læse og ikke mindst at forstå, fastslog landsformand Kim Bøje Madsen. Ansættelseskontrakter Dansk Formands Forening ønsker desuden en bedre udnyttelse af foreningens ansættelseskontrakter. Hovedkontoret ser nemlig mange eksempler på hjemmelavede kontrakter og andre kontrakter, der er funktionærlignende. Hvis man er man formand, så er man ifølge DFF formand og derfor også funktionær. - Vi vil yderligere gerne have en mere ensrettet pensionsordning for vores medlemmer. Fælles pensionspolitik for medlemmer og overenskomster under DFF er et fokusområde og en strategi, som skal sikre enkelhed og værdioptimering for medlemmerne, sagde Kim Bøje Madsen og understregede, at DFF s foretrukne samarbejdspartner er PFA. Medlemmer af DFF betragtes som funktionærer og er kun funktionærer. Det er meget få medlemmer, der ikke er funktionærer, og da PensionDanmark favner overenskomster for timelønnede, ønskede DFF at udvide aftalen med PFA. MAJ 2014 FORMANDSBLADET 9

10 årsmøder Fremgang på Lolland-Falster Af Niels Henriksen Afdelingsformand Lars Hansen kunne glæde sig over medlemsfremgang for andet år i træk For andet år i træk kunne afdelingsformand Lars Hansen i sin beretning på årsmødet notere fremgang i medlemstallet. Samtidig kunne han i mødelokalet på Hotel Falster glæde sig over, at 25 pct. af medlemmerne havde valgt at bruge en lørdag formiddag på årsmødet i deres lokale DFF-afdeling. - I bestyrelsen er vi meget stolte over, at vi har fået tre nye aktive ind i foreningen. Nu skal vi huske at nurse medlemmerne, så de bliver i folden. Vi skal fastholde nærheden, vi skal fastholde sammenholdet i afdelingen, vi skal gøre det attraktivt at være medlem af DFF, og sidst men ikke mindst skal vi være der for medlemmerne, når de har behov for det, understregede Lars Hansen, der også med glæde noterede nogle af de mange store anlægsarbejder, der allerede er i gang, mens andre venter i en meget nær horisont. Anlægsarbejder Det er selvfølgelig først og fremmest Femern-forbindelsen. Her er der allerede ved at blive bygget vej til elementfabrikken, renseanlægget udvides så det kan klare at rense vandet fra 4000 medarbejdere i skurbyen og et par tusinde på selve byggepladsen, Banedanmark og Vejdirektoratet er i gang med at projektere og ændre broer, arbejdet med at planlægge dobbeltsporet fra Vordingborg er langt fremme, lige som projekteringen af den ny Storestrømsbro er langt fremme, og at der er udsigt til at arbejdet med det ny fængsel ser ud til at komme i gang. - De næste syv år skal der brændes mia. kr. af på Lolland og Falster, så hvis det ikke betyder noget for antallet af medlemmer i DFF, så ved jeg ikke hvad der skal til, understregede Lars Hansen, der håber, at kommunerne langs motorvejen sørger for de nødvendige byggemodninger. 25 pct. af medlemmerne fra Lolland-Falster Afdeling var mødt op til årsmødet Vælger formændene discount? - Vi har påpeget overfor Dansk Byggeri, at der bliver mangel på formænd, fortalte landsformand Kim Bøje Madsen. Under landsformand Kim Bøje Madsen beretning kunne deltagerne se, at medlemskurven fortsat er svagt faldende i DFF. En af reaktionerne fra forsamlingen lød: Vælger formændene discount? Stor aktivitet må da give flere medlemmer, så hvordan undgår vi at tabe kampen? - Jeg ved ikke præcist, hvad der skal til. Vi må fortsat gøre endnu mere opmærksom på Dansk Formands Forening, og I er de bedste ambassadører. Dem, der står i de forkerte fagforeninger, bliver helt sikkert tabere i faglige sager. De får simpelt hen ikke det, de har krav på ifølge overenskomsten, påpegede Kim Bøje Madsen. Lønning Christoffersen spurgte, hvordan DFF forbereder sig på det store byggeboom på Lolland-Falster. - Vi har påpeget overfor Dansk Byggeri, at der vil blive mangel på formænd, men det siger organisationen nej til og så må de jo tage unge ingeniører ind lige fra skolebænken, sagde både Kim Bøje Madsen og Lars Hansen. De glædede sig dog begge over, at flere formænd efter Pihls konkurs har fået arbejde hos udenlandske firmaer, bl.a. Züblin. 10 FORMANDSBLADET MAJ 2014

11 2014 Formænd var på golfbanen Af Niels Henriksen Tilbud om et slag golf blev et populært indslag på årsmødet i Nordjylland Om det var udsigten til et efterfølgende slag golf, skal vi lade være usagt, men et faktum er det i hvert fald, at årsmødet i Nordjyllands Afdeling var noget bedre besøgt end tidligere. Årsmødet foregik for første gang på Hals Golf Klub, hvor landsformand Kim Bøje Madsen, der er medlem af afdelingen og samtidig passioneret golfspiller. Afdelingen tilbød at tage interesserede med en tur ud på det forblæste golfanlæg efter årsmødet. Den invitation var der mange, som sagde ja tak til. 11 nye medlemmer I sin beretning på årsmødet kunne afdelingsformand Jens Melgaard konstatere, at afdelingen havde fået 11 nye medlemmer i 2013, mod bare tre i 2012, men i alt var der et mindre minus på medlemskontoen på seks medlemmer. Afdelingen i Nordjylland har i alt 245 medlemmer. Jens Melgaard pointerede det vigtige i hele tiden at fortælle om DFF og understregede vigtigheden i at stå den fagforening, der har overenskomst på området. Det kan i yderste konsekvens betyde en forskel på rigtig mange penge i eksempelvis tilfælde af afskedigelse, sagde afdelingsformanden, der også fortalte om de to ture, som Nordjyllands Afdeling havde inviteret medlemmerne på, nemlig til Haucon i Aarhus og til Siemens vindmøllefabrik i Aalborg med 1700 ansatte. Tidligere afdelingsformand, Peer Nørgaard, blev valgt som dirigent Afdelingsformand Jens Melgaard (tv) og landsformand Kim Bøje Madsen med 25 års og 40 års jubilarer i Nordjylland MAJ 2014 FORMANDSBLADET 11

12 årsmøder Klarer sig men samarbejder gerne Af Niels Henriksen Afdelingsformand i Sydog Vestsjællands Afdeling, Keld Dahl, var helt på linje med kollega Lars Hansen i Lolland-Falsters afdeling: En sammenlægning af de to afdelinger er ikke strengt nødvendig, og derfor fastholdes de nuværende afdelingsstrukturer. Afdelingsformand Keld Dahl, Syd- og Vestsjællands Afdeling kunne konstatere, at en sammenlægning med Lolland-Falster ikke er strengt nødvendig - Men vi vil gerne have et samarbejde med Lolland-Falster, understregede Keld Dahl, der i sin beretning på De Hvide Svaner i Karrebæksminde kunne konstatere, at afdelingen har noteret en mindre tilbagegang på syv medlemmer, heraf to døde. - Jeg vil håbe, at vi snart får lidt fremgang, det vil lune, men vi kan da glæde os over, at tilbagegangen trods alt har været beskeden, og med fælles hjælp skal vi nok få det til at gå, var afdelingsformanden sikker på. God tur I sin beretning kom Keld Dahl videre ind på en rigtig god tur til Sprogø med 25 deltagere. I år forsøger afdelingen at arrangere en tur til Femern Bælt, formentlig i august eller september. Ældreklubben i Syd- og Vestsjælland er en af de mest aktive i Dansk Formands Forening, så der var enighed i bestyrelsen om, at klubben selvfølgelig skulle bevilges et ansøgt beløb på 7000 kr. til at få gang i endnu flere arrangementer. Afdelingen havde tre jubilarer, nemlig Mogens S. Kristensen, Slagelse og John Christian Poulsen, Tølløse begge 25 år og Jack Falk Poulsen, Holmegaard, 40 år i DFF. Mere PR for DFF Afdeling Syd ser en stor udfordring i, at Dansk Formands Forening bliver endnu mere kendt, hvis foreningen skal have en fremtid. Derfor mener bestyrelsen, at fokus bør rettes mod flere PRkampagner, og derfor hilser Afdeling Syd også velkommen, at DFF nu er kommet på Facebook og opfordrer til, at der etableres SMS-lister og lokale SMS grupper, der hurtigt kan formidle viden og oplysninger til medlemmerne. I afdelingsformand Finn Kristensens sygefravær var det næstformand Aksel B. Nielsen, der aflagde beretningen på årsmødet på Staldgården i Kolding, hvor han lagde op til en debat om bestyrelsernes sammensætning. - Skal der i bestyrelserne være et flertal af erhvervsaktive medlemmer, eller er det hip som hap, og bør der ske endnu en strukturændring, spurgte han. På årsmødet blev det vedtaget at lægge Vestjyllands Afdeling ind under Afdeling Syd. Æresmedlem Gunner Petersen blev valgt som dirigent 12 FORMANDSBLADET MAJ 2014

13 2014 En unik, eksklusiv forening Af Niels Henriksen Dansk Formands Forening er en unik forening, som vi skal være stolte af. En eksklusiv forening der er trods alt godt fem mio. danskere, som endnu ikke er medlem af DFF, og nogle af dem, vil vi godt have fat. Afdelingsformand Leo Kristoffersen slog den humoristiske tone an, da han aflagde den første beretning på Afdeling Østs årsmøde på Ans Kro. Afdelingen er en sammenslutning af Randers og Aarhus afdelinger. Håbet var, at Midt - Vest Afdeling også ville slutte sig til, men afdelingen ønsker at fortsætte som selvstændig afdeling. Æresmedlem Afdeling Øst tæller 202 medlemmer, og Leo Kristoffersen udtrykte i beretningen håb om at fastholde medlemstallet og endda helst øge det. Årsmødet var pænt besøgt, og forsamlingen bakkede 100 pct. op om afdelingens ønske om at udnævne Svend Aage Wetche til æresmedlem af Dansk Formands Forening. - Svend Aage har ydet en kæmpe indsats for DFF i omkring 30 år, så det er en meget fortjent hæder, slog Leo Kristoffersen fast, og han blev håndfast bakket op af forsamlingen. Leo Kristoffersen slog fast, at DFF er en unik, eksklusiv forening BERKY KLIPPEBÅD Leveres efter kundens ønsker Det første årsmøde i Afdeling Øst var pænt besøgt SPECIAL MASKINER A/S Tlf Fax Løkkeby Strandvej 10 DK-5900 Rudkøbing BERKY KLIPPEBÅD BERKY KLIPPEBÅD Leveres efter kundens ønsker Leveres efter kundens ønsker Afdeling Østjyllands nyeste æresmedlem, Svend Aage Wetche i mellem afdelingsformand Leo Kristoffersen (tv) og landsformand Kim Bøje Madsen MAJ 2014 SPECIAL MASKINER A/S Tlf Fax Løkkeby Strandvej 10 DK-5900 Rudkøbing SPECIAL M Tlf Løkkeby Strandvej 10 DK FORMANDSBLADET 13

14 DSBs gamle lokomotivværksted på Otto Busses Vej i København dannede en perfekt og charmerende ramme om trafiksikkerhedsmessen Trafiksikkerhed er en fælles sag Transportminister Magnus Heunicke åbnede Trafiksikkerhedsmessen 2014 i DSBs gamle lokomotivværksted i København Af Niels Henriksen Med op mod 700 besøgende blev Trafiksikkerhedsmessen 2014 i DSBs gamle lokomotivværksted i København så stor en succes, at arrangørerne Sikre Veje allerede proklamerer, at messen, der tidligere har været afviklet på Jyllands-Ringen, også gentages i Formanden for Sikre Veje, Michael Stisen fra Arkil A/S Asfalt, bød velkommen, hvorefter transportminister Magnus Heunicke stod for den officielle åbning. Transportministeren slog bl.a. fast, at trafiksikkerhed er et fælles ansvar og understregede samtidig, at hans ministerium oplever en konstruktiv dialog med branchen. - Jeg vil gerne rose branchen og industrien for at tage initiativ til Trafiksikkerhedsmessen Både politikere, ministerium og branchen er enige om Et par søde unge piger tiltrak sig klædelig opmærksomhed på messen. Landsformand Kim Bøje Madsen (th) får sig en snak med administrerende direktør Jesper Wraa-Bess fra vejmarkeringsvirksomheden Euro Star 14 FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

15 Transportminister Magnus Heunicke åbnede årets udgave af Trafiksikkerhedsmessen i DSBs gamle lokomotivværksted Forretningsudviklingschef Benny Hansen fra Daluiso forklarer transportminister Magnus Heunicke om intelligente trafiktavler, mens administrerende direktør Gregers Münter ser til målet, og jeg ser frem til det videre samarbejde, understregede Magnus Heunicke, der også slog fast, at der efter hans opfattelse skal bruges endnu flere midler på området. Formand for Sikre Veje, Michael Stisen, Arkil A/S Asfalt, bød velkommen til Trafiksikkerhedsmessen Reglementeret beklædning er en vigtig del af sikkerheden på og ved vejene MAJ 2014 FORMANDSBLADET 15

16 Landsformand Kim Bøje Madsen (tv) og vicelandsformand Lars Hansen bemandede Dansk Formands Forenings stand på Trafiksikkerhedsmessen DFF VISTE SIG FREM Dansk Formands Forenings stand var straks synlig for alle, der ankom til messen Af Niels Henriksen Alle besøgende, der ankom til Trafiksikkerhedsmessen 2014 i det gamle lokomotivværksted på Otto Busses Vej, havde frit udsyn til Dansk Formands Forenings stand. DFF var placeret så strategisk rigtigt, at ingen kunne undgå at spotte standen på vej mod indgangen. - Vi var rigtig glade for at deltage som partner på Trafiksikkerhedsmessen Messen sætter fokus på et meget vigtigt område for mange af vores medlemmer, og vi fik da også snakket med en del medlemmer og flere, som helt konkret viste interesse for Dansk Formands Forening, understreger landsformand Kim Bøje Madsen, der bemandede standen sammen med vicelandsformand Lars Hansen. EB Broen sti & park NBC Marine Hejreskovvej 10E Mandal Allé 25 tlf Kvistgård 5500 Middelfart fax FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

17 Alt inden for lyd & lys MAJ 2014 FORMANDSBLADET 17

18 Tænk ALTERNATIVT for sikkerheden Ris og ros til dem der har vejen som arbejdsplads Af Niels Henriksen Tænk alternativt. Brug de nye muligheder. Og gør for alt i verden budskabet simpelt. Gode råd og venlige men velmente spark til branchen var noget af budskabet, da souschef hos rådgivningsvirksomheden Traffic Team, Jacob Asbjørn Jacobsen, talte om trafiksikkerhed ved vejarbejde. I en stadig mere global verden vil mange af trafikanterne på vores veje simpelt hen ikke forstå budskabet på tavler og skilte, og undersøgelser viser, at 18 pct. af trafikanterne ikke forstår dansk. Derfor påpegede Jacob Asbjørn Jacobsen også vigtigheden af at overveje, om budskabet på vores trafiktavler som minimum også skal skrives på engelsk. Tænk utraditionelt - 34 pct. af ulykkerne på vejene sker ved påkørsel af køretøjer, materiel og personer. Fra 2006 til 2010 er der noteret to ulykker, hvor vejarbejdere på motorvejen var involveret, fortalte Jacob Asbjørn Jacobsen, der understregede, at trafiksikkerhed handler om at tilgodese både dem, der arbejder ved vejen men også trafikanterne. Og her opfordrede han til at tænke utraditionelt og benytte sig af de mange nye muligheder for skiltning og afspærring og så for alt i verden gøre budskabet simpelt. Her viste han adskillige eksempler på, at alt for mange budskaber var koncentreret på for små tavler. Trafikanterne, der samtidig skal have øje på vejen, når simpelt hen ikke at overskue så mange budskaber på én gang, og så går nogle af de vigtigste måske tabt i farten, påpegede han. Undersøgelser viser også, at hastighedsnedsættelser ved driftsarbejder altså vedligehold eller reparation tit ikke har den store effekt. Hastigheden nedsættes nemlig kun i en periode og på et sted, hvor trafikanterne ikke er vant til at skulle køre langsommere. Og når bilisterne så kører for hurtigt, er det som regel fordi de er uopmærksomme, eller fordi der er spiritus involveret. Kig indad Jacob Asbjørn Jacobsen opfordrede branchen til at kigge indad. - Fjern nu de tavler, der viser folk på vejen, når folkene i virkeligheden er gået hjem i weekenden eller til fyraften. Når bilisterne oplever, at tavlerne stadig står der, og der ikke er en vejarbejder i nærheden, så forsvinder respekten for tavlen, påpegede Jacob Asbjørn Jacobsen, der også opfordrede til at fjerne gamle markeringsstreger på kørebanen. De kan i værste fald være fatale. - Beregninger viser, at et trafikdrab samfundsøkonomisk koster 17 mio. kr. Til sammenligning koster det 15 kr. pr. meter at fjerne gamle ledelinjer, sagde han. 18 FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

19 Souschef hos rådgivningsvirksomheden Traffic Team, Jacob Asbjørn Jacobsen, talte om trafiksikkerhed ved vejarbejde PaveSmart Traditionelt look - på den utraditionelle måde Stærkt alternativ til chaussésten Høj friktion Modstår tung trafik Monteres på eksisterende underlag, uden at bryde overfladen Vedligeholdelsesfrit Kontakt os for en snak eller et besøg Benny T. Hansen Salgs- og Projektchef M: E: Surface Branding LKF Vejmarkering A/S - Tlf.: Fax: MAJ 2014 FORMANDSBLADET 19

20 Sikkerhed på skemaet Thomas Virenfeldt er chef for NCC Roads Vejservice og underviser i sikkerhed på vejene Af Niels Henriksen Kendskabet til sikkerhed på og ved vejene har de seneste år taget et kvantespring fremad. Det siger Thomas Virenfeldt. Og han ved, hvad han taler om. Han er nemlig, foruden af være chef for NCC Roads Vejservice, underviser på Vej EU, der formidler viden om alt, hvad der rører sig på vejen. Han er også en af dem, der sørger for at udbrede kurset Vejen som arbejdsplads. - Vidensniveauet er blevet meget større. Det samme er lysten og evnen til at forbedre sikkerheden på vejene, mener Thomas Virenfeldt, der gerne ser ens regler for alle, så sikkerheden ikke bliver et konkurrenceparameter. Altså, at det ikke skal kunne betale sig at gå på kompromis med sikkerheden og dermed tilbyde en lavere pris for at få opgaven. - Det er jo ikke tilstrækkeligt at sætte et trafikværn op ved vejarbejde. Man skal huske at sætte det rigtige trafikværn op, og her har det så også hjulpet, at Vejdirektoratet har skærpet bodsprocessen, påpeger han. Holdning til sikkerhed - Hos NCC Roads har vi naturligvis en holdning til sikkerheden, og vi blander os gerne i debatten, for asfalten er en enorm farlig arbejdsplads, understreger Thomas Virenfeldt, der har arbejdet i branchen i mange år og derfor har et tæt netværk. Ikke mindst i kraft af sit arbejde med at undervise på Vej- EU, som er er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. Foreningens medlemmer er således Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og ingeniørskolerne (Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet samt Ingeniørhøjskolerne). Kurser Vej-EU udbyder kurser på dansk. Behovet for kurser afdækkes gennem afvikling af mindre seminarer og workshops. Behovet for nye kurser vurderes ud fra interessen for nye emner på seminarerne, og på seminarerne vurderes muligheden for at bruge indlægsholdere som undervisere. Et af de store kurser er Vejen som arbejdsplads, der i Vej-EU regi tilbydes på tre niveauer, hvoraf 1 og 2 er de mest almindelige. Niveau 1 er typisk rettet mod medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, kommuner, stat, som udelukkende forestår administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/ 20 FORMANDSBLADET MAJ 2014 TEMA: SIKKERHED PÅ VEJENE

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart

Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Referat af selvkøremøde Comwell Middelfart Karensmindevej 3 DK 5500 Middelfart Lørdag 30. august 2014 kl. 09.00 1. Velkomst ved ordstyrer Jes Hansen 2. Status om nye og gamle medlemmer i gruppen. 3. Grundig

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Psykiatrisk Museum/ MADHouse Middelfart Den 25. marts 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Den 4. februar 2008/ik Referat Bestyrelsesmøde 01-2008 19. januar 2008 Idrættens Hus 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 08-2007 3. Bestyrelsens siden sidst 3.1. Beslutninger

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 23 SEP 2004 Side 1 Viborg den 25 SEP 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk

Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Referat af generalforsamling for Kastaniehøj Grundejerforening og Vandværk Mødet blev afholdt d. 18. marts 2012 kl. 14.00 i Gundsølille Hallen. Der var fremmødt 31 stemmeberettiget og bestyrelsen havde

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 100. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. 100-års jubilæum. Som sagde i min velkomst

Læs mere

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT

KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT KVF BESTYRELSESMØDE REFERAT Dato: 10. 11. september 2014 Sted: Deltagere: Øvrige deltagere: Afbud: Referent: Ecco Center, Ecco Alleen 4, Tønder Roland Rasmussen (RR), Bente Rands Mortensen (BRM), Lars

Læs mere

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder

Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD. Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder Det betaler sig hurtigt at blive medlem af CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark -brancheforening for værksteder VI ER STÆRKERE, NÅR VI STÅR SAMMEN Sammenhold giver styrke. Styrke i forhold

Læs mere

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00

Referat: Ekstraordinær generalforsamling. Torsdag d. 6/11 2014 kl. 19.00 Andelsboligforeningen Christiansgaarden Christian X s Allé 26-54 & 56 2800 Kongens Lyngby Kontor: 38 Kælderen Telefon: 45 93 09 18 E-mail: info@christiansgaarden.dk 17. november 2014 TIL ANDELSHAVERNE

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12.

13-05 - 2012. N.C.Mikkelsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. velkommen og konstaterede, at årsmødet var foreningens 12. Referat af s generalforsamling den 10.maj 2012, kl. 11.00, på Horsens rådhus. 28 deltagere. 17 kommuner var repræsenteret. 13-05 - 2012 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 17. marts 2015 Tirsdag den 17. marts 2015 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1.

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland. Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00. Ad pkt. 1. Til ABF's medlemsforeninger i kreds Nordjylland Klarup, den 14. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Nordjylland Dato og tid: Tirsdag den 9. september 2014 kl. 19:00 Sted: AAB Konference,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013

FORHANDLINGSPROTOKOL - ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 18. DECEMBER 2013 Tilstede: Afbud: Poul Ankersen Michael Korsholm Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Niels Skov Nielsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Kjeld Jespersen, administrationschef Jens Løkke Møller, personalechef

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

DET SIGER SIG SELV...

DET SIGER SIG SELV... DET SIGER SIG SELV... 2 PENSION FOR SELVSTÆNDIGE ER SKABT FOR AT TJENE MEDLEMMERNE IKKE FOR AT TJENE PENGE Det siger sig selv... Hvis ikke Pension for Selvstændige allerede var blevet etableret tilbage

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer)

Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo) Bestyrelsesmedlem (beboer) Referat fra bestyrelsesmøde den 30. juli 2014 Til stede var følgende: Aksel Bjørnsen Sanne Lensbæk Pia Bentzen Jørgen Christiansen Susanne Bøggild Bo Blaabjerg Kenn Jeppesen Bestyrelsesformand (JØP/Provstebo)

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret

Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Referat af havnebestyrelsesmøde nr. 372 Mandag d. 26 maj 2014 kl. 19.00 på havnekontoret Indkaldte: Erik Skov Rasmussen (ESR), Michael Roed (MR), Kurt Sjøgreen (KS), Benny Stisen (BS), Preben Bjørn Madsen

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København

NORTEK. Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. NORTEK møde den 20. 21. november 2007, København NORTEK Møde 20. 21. november 2007 i Vejdirektoratet, København. Dagsorden 1. Mødet åbnes, praktiske oplysninger 2. Godkendelse af dagsorden - Drøftelse/godkendelse af arbejdsgruppens kommissorium 3. Godkendelse

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg

Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg 5. juli 2013 Bestyrelsesmøde 26-27. juni 2013 i Nyborg Deltagere: Roland Rasmussen (RR) Anette Jensen (ANE) Helle Lunding-Møller (HLM) Poul Erik Kristoffersen (PEK) Bente Rands Mortensen (BRM) Helle Schou

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere