Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t."

Transkript

1 Menighedsrådet er ikke arbejdsgiver for præsten, men opfører sig sådan. Menighedsrådet er arbejdsgiver for de andre faggrupper, men tager ikke dette ansvar alvorligt og lader stå til. Der alt for få fridage - i forhold til andre faggrupper. Lønnen er for lille i forhold til den tid og det ansvar, man har. Arbejdet og hjem hænger sammen. Det at være præst er på mange måder ensomt, selvom man altid er omgivet af mange mennesker. Man er ofte den eneste af sin "art" på sin arbejdsplads, og selvom man har en kollega i pastoratet, er det jo ikke sikkert der er tid, lejlighed osv eller kemi til et tæt samarbejde. Desuden bor man langt fra hinanden og har kontor hvor man bor. Jeg føler alt for lidt opbakning og sparring og praktisk hjælp til mit arbejde. Jeg har altid haft stor lyst til eksperimenter og fornyelse såvel som til det daglige arbejde, men oplever at min lyst brænder ud, undtagen i mødet med det enkelte menneske i samtale og konfirmanderne. Menighedsrådenes voksende ansvarsområde svarer ikke til menighedsrådsmedlemmernes kompetence - det er uhyre svært at rekruttere kompetente frivillige til menighedsrådsarbejdet. For præsten betyder det en vanskelig balancegang ml. p.d.e.s. ikke at blande sig for meget i den demokratiske proces og p.d.a.s. at sørge for, at almindelig god forvaltningsskik og vedtagne love og regler overholdes. Måske trænger jeg bare til at få nye udfordringer og andre opgaver Jeg har valgt at arbejde som vikar siden 2001 og søger intet fast arbejde. Dette grunder sig i, at jeg ikke ønsker det store arbejdspres, alle forventningerne, at bo på min arbejdsplads og udsættes for et tættere samarbejde med menighedsråd. Som vikar har jeg en væsentlig større frihed til at sige til og fra, bo adskilt fra min arbejsplads og får derved ikke så let stress. Jeg ved, at folkemunde kan være hårde ved præster, vi har ingen stor sympati eller autoriet ude i befolkningen og det kræver en bred ryg at leve i til hverdag. Jeg beundrer de faste præster for at bære dette. På grund af min alder

2 Det er til tider meget svært at være en del af Den danske Folkekirke, da det er en kolos på lerfødder - gammeldags og utilpasset! Jeg har følt mig brugt, opbrugt. Strukturen i Den danske Folkekirke gør også, at den ofte er utrolig tung at danse med - og derfor kan jeg godt, til tider, føle mig meget fastlås i systemer og i "det plejer vi!" På grund af alder. Arbejdspres har ikke med arbejdstid at gøre men med folks høje forventninger, eller forventninger som er skæve i forhold til hvad der er vores arbejde Det kan af og til synes temmelig langt fra de teologiske overvejelser til dagligdagen som præst. Uoverensstemmende forventninger præstmenighedsråd, manglende opbakning... Det giver ny inspiration at forestille sig selv i en anden arbejds-ramme. Jeg kommer til at spørge mig selv, hvorfor jeg ikke gør noget af det, som ser interessant ud i et andet job, i mit job som præst. Jeg tror ikke, jeg kan holde til jobbet i hele mit arbejdsliv. JEg synes jeg arbejder meget hele tiden. Har 6 dages arbejdsuge, hvilket er okay, da det ligger i arbejdet at være til rådighed 24 timer i døgnet. MEN så vil jeg også gerne se det afspejlet på lønsedlen. Man tager et ansvar på sig, når man bliver præst for en menighed. Forholdene er svære herude på landet - det ville være et meget dårligt signal at sende at "rende af pladsen". Der er mange "fortabte" eksistenser herude, og de kan jo ikke bare flytte. Arbejdet som præst er yderst vedkommende, men forholdene er markant dårlige Jeg har på flere områder været ret innovativ, og det er en stor tilfredsstillelse, at man kan få lov til at være det. Desværre er det innovative langt fra altid blevet vel modtaget - især ikke af menigheden eller dem, det var tiltænkt. Det kan godt indimellem gøre en lidt mismodig/udbrændt

3 Et job med meget stor afveksling og meget stor fleksibilitet, der er aldrig to dage, der ligner hinanden. Man har kontakt med alle aldersgrupper og har mange gode samtaler med alle slags mennesker, det er givende. Ville også gerne pege på et godt forhold til menigheden, men krydser ikke af der, fordi menighedsbegrebet er mig for svæver en betegnelse - ville hellere pege på et godt forhold til sognets beboere - det er på sin vis forudsætning for måde et meningsfyldt arbejde og gode arbejdsforhold. Engagement i arbejdsliv er vidunderligt og uundværligt, men det er jo en balance, for det er samtidig engagementet, der forbrænder... Under de arbejdsforhold, der nu er som præst, er det vanskelig måske endda umuligt i det daglige at finde grænsen mellem privatperson og arbejdsperson... At forlade et så meningsfuldt job er en stor beslutning at tage. Som teolog er man specialiseret og det kan være vanskeligt at skifte job, f.eks. til det private. Det er vist også begrænset, hvad en gammel svend på snart 60 kan finde af alternative muligheder! Fraskilt, uformuende... hva' behar! Hvad skal man flytte ind i, fx? Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t. Menighedsrådet er inkompetent, ikke mindst som arbejdsgiver for kirkegårdspersonalet. Folkekirken er på flere måder en rigtig dårlig arbejdsplads. Som præst er man reelt uden leder og overladt til sig selv. Der er stort set ingen muligheder for efterog videreuddannelse. Der er kun en ugentlig fridag. Lønnen svarer ikke til arbejdsmængde og arbejdstid. Det er en belastning for familien og ens sociale liv, at man konsekvent arbejder, når andre har fri. Jeg føler ofte, at jeg som præst har anakronistiske arbejdsvilkår. Og hvis ikke, jeg fandt det så afgørende, at

4 kristendommens grundfortællinger bliver fortalt videre, var jeg for længst flygtet skrigende bort. Jeg har aldrig oplevet så mærkeligt et sted som den danske folkekirke! Dårlig - eller ingen - ledelse kravene til præstens indsats er voldsomt forøget på næsten alle punkter, der er brug for fornyelse og udvikling, men der er ikke tid og ressourcer til det. Præster opbygger mange kompetencer og stor erfaring, som der ikke er mulighed for at bygge videre på. Der er ikke opbakning fra de overordnede og der er slet ikke forståelse for, at præsterne "kører med klatten" lige nu. Vi kan en masse, som virkelig kunne blive til gavn. Til gengækld er der mange gdoe og store forventninegr fra folk i al almindelighed. Alt for mange forandringer til noget, der er ringere, mindre frihed i arbejdet, øget frustration m.h.t. IT, bureaukrati, tvungent "samarbejde", mere administration Jeg synes det bliver sværere og sværere med årene at acceptere at arbejde under så inkompetent ledelse som vi gør, og med så magtfulde menighedsråd, der ikke sætter sig ind i tingene og ikke er kirkelige men politiske. Jeg bruger meget tid på at forberede mig på ting, som mange mennesker umiddelbart opfatter som ligegyldigt. Jeg synes ikke at lønnen står i et rimeligt forhold til arbejdsindsatsen - og heller ikke til det faktum, at præster kun har fri ca. en weekend om måneden, aldrig i højtiderne og at det er meget aftenarbejde Udtynding af folkelige strukturer kombineret med dårlig ledelse gør arbejdet mindre atraktivt end tidligere for lidt privatliv Jeg har taget konsekvensen og sagde mit job op afvigte februar. Afvikler blot forretningen nu. For lidt over et år siden besluttede jeg at stoppe som 63-årig og gå på efterløn. Beslutningen skyldes til dels, at der er meget at se til. Jeg HAR været ansat i fast embede, men sagde op efter 6½ år. Efterfølgende har jeg overvejet andre job-muligheder. Har haft flere sygevikariater og 2 orlovsvikariater. I en periode arbejdede jeg som skolelærer, fordi der ikke var

5 præstejob. Forholdet til de foresatte, provst og biskop, samt kirkens utidsvarenhed på alle fronter Jeg er sygehuspræst og det er belastende at arbejde med store livskrise dagligtog oftest uden mulighed for supervision og anden aflastning Jeg var landpræst, og oplevede alt det ovenstående. Jeg sagde op, og er nu præst i storbyen, det er helt anderledes og meget bedre med kolleger, fordelt ansvar, privatliv. Bliver mobbet af provsten. Bispen er en svag leder, som ikke griber ind, tværtimod. Det ugentlige timeantal for arbejdstid er svært at gøre op - da, der er meget mellemtid og hele tiden skiftende arbejdstider - med mindt to aftener besat med møder. Jeg er landpræst i 3 sogne med ca sognebørn ialt. Har ingen mulighed for afspadsering efter spidsbelastningsperioder, - har ingen synlig mulighed for supervision og hér er samtidig mangel på frodig, engageret og kvalificeret sparring fra de 3 menighedsråd. (Der er 2 km. mellem hver af de 3 kirker - alene den struktur er helt umulig for en samlet indsats.) For stor afstand mellem menighedsrådets og præstens opfattelse af hvad kirke er og skal være; rådet viser for lidt tillid til og respekt for evangeliet, og da de har store magtbeføjelser, kan de sætte en populistisk linie, der svigter mennesker, dér hvor mennesker har evangelie, ro og respekt behov. privatlivet er offentligt til skue, og menighedsråd vil ikke forstå det. Hvis ikke reglerne for brugen af præstegården overholdes overskrides præstefamiliens private tærskel alt for ofte, og det giver udbrændthed i jobbet Alt for meget lægges over på præstens skuldre. Manglende respekt for min faglighed og alt det, en præst laver. Dårlig belønning for mine arbejdsvilkår. Der er så mangende andre ting i livet, der også er spændende at arbejde med.

6 Evt uddybning - Hvis du ønsker at uddybe dit svar, kan det gøres herunder: menighedsråd er en colibakterie i kirkens r..hul jeg har iløbet af årene ofte overvejet at stoppe som alm. sognepræst men blev for 2 år siden provst, hvilket har givet mere arbejde men også mere varieret arbejd, større ansvar og flere udfordringer - så nu bliver jeg ved til pensionsalderen menighedsrådene kører selvstændigt og der er ikke muligheder for at stoppe/korrigere deres dispositioner for meget administration og problemer vedr. bolig og privatliv, for mange timers arbejde der ikke kan reduceres med mindre det skal gå ud over indholdet i ens arbejde. Ønsket om at være Herre i eget hus. Jeg FØLER, at jeg er på arbejde 24-7, da jeg er tvunget til at bo på min arbejdsplads. Min løn tillader ikke, at jeg kan tage væk, når jeg endelig har fri eller ferie. Og det er MEGET LIDT sjov at holde fri/ferie på ens arbejdsplads, hvor telefonen ringer, og folk ringer på døren. Embedsbolig er en livsform og efter mange år kunne det være interssant at prøve noget andet evt, en anden type præstearbejde Det føles ofte som om engagement i jobbet er en ulempe frem for en fordel. Det er som om, at de præster, der trives bedst, er dem, der brænder mindst for sagen. Ledelsesforholdene er hovedproblemet. da vi har en totalt uduelig fagforening, som aldrig tager sine medlemmer alvorlig, og som aldrig yder effektiv hjælp i forhold til kirkeministerium og menighedsråd, der kører en alvorlig sag om ulovlig huslejevurdering, som fagforeningen ikke gør noget ved, ubdertegnede har stort set vundet min sag, seom er principiel, men fagforeningen gør intet for at hjælpe andre kolleger, samt at foreningen er uduelige i lønforhandlinger, føler man sig ærlig talt "på herrens mark" og får lyst til at søge over i erhverv som har en effektiv fagforening. Mobning fra menighedsrådet. Det, at mit privatliv konstant skal endevendes p.gr.a. tjenesteboligen. Beder jeg om et søm, lyder svaret: "Hvad skal du bruge det til? Nu laver i vel ikke huller i væggene." Beder jeg om en vandvarmer, der passer til mit behov, skal de diskutere, om de mener, at præsten bader for meget. Desuden losser Kirkeministeriet hele tiden mere administrativt arbejde på os,

7 uden lønkompensation. Og det er ikke den slags arbejde, jeg har læst hele min ungdom for at udføre. der bliver hele tiden mindre tid til det meningsfyldte præstearbejde. arbejdspresset er urimelig stort. Det skyldes kollegers langvarige sygdom, menighedsrådets mangel på forståelse, den vanvittige ordning at der kun er 50% vikardækning når en præst er langvarigt sygemeldt. Jeg er glad for arbejdet men stærkt utilfreds med folkekirkens "system". Derfor indgav jeg afskedsansøgning sidste år og fratræder i sommeren 2009 i vrede over at være blevet dårlig behandlet. Menigheden her på stedet er enestående positiv, men som arbejdsplads betragtet er forholdene elendige. Hvis forholdene var ordentlige ville jeg fortsætte 10 år endnu. Uklare arbejdsopgaver iforhold til bistandspligt i (stort) nabosogn. Lille kirkegang i eget (lille) sogn. Med bopælspligt på arbejdsstedet er man altid på arbejde. Telefonen ringer på alle ugens dag, og man kan ikke undskylde sig med, at kontoret ligger et andet sted i byen. Man skal blot gå ind i et tilstødende lokale. Er man bagefter med noget, er det nærliggende at gå ind og arbejde på det, når der er nogenlunde ro, d.v.s. om aftenen eller søndag eftermiddag, hvis man da ikke sover trætheden fra 2 gudstjenester og en fredag og lørdags prædikenforberedelser. Præster har ifølge loven en 6 dages arbejdsuge. Kommer der noget presserende på den ugentlige fridag, skal tage sig af det. Man kan tage en erstatningsfridag i den følgende uge efter aftale med provsten. Er alle dage allerede besatte, hvad de normalt er, er det bare ærgerligt. Så røg den fridag (hviledag), forhåbentligt til et godt formål. Boligpligten Kirkeministeriets formynderiske funktion er ved at forvandle kirken til en administrativ funktion, hvor religion kommer til at spille en sekundær rolle. Evt uddybning - Hvis du ønsker at uddybe dit svar, kan det gøres herunder: Det er et one man show og ikke et fællesskab. Men det vil de unge præster nok få

8 lavet om, heldigvis. For lidt opbakning Folkekirken som "organisation" levner ikke meget rum for indflydelse på eget arbejde. Medarbejderpleje er en by i Rusland Embedsboligen fylder 60...efterløn Evt. efterløn mens jeg stadig er nogenlunde rsk og rørig Problematiske ledelsesforhold i sognet. Mangel på mulighed for udnytte akademisk dygtiggørelse i jobbet. Ledelsen ( biskop ) mangler sans for at påskynde og bruge præstens faglige og akademiske ressourcer konstruktivt. det var tidligere menighedsråd, der var problemer med. det nuværende har været i gang siden 1.s, i advent, 4 mdr, og forholdet er godt. dette påvirker også senere svar, hvor jeg beskriver forholdet til menighedsrådet som godt. Min alder gør jo, at overvejelser om at fratræde ikke er dramatiske, men nærliggende nye udfordringer I foregående periode havde jeg et menighedsråd, som i iveren efter at virkeliggøre alskens visioner glemte at påskønne det daglige,almindelige præstearbejde. Forholdet til povst og især biskop (mine foresatte) gør arbejedet unødigt besværligt og langsommeligt (og ind imellem stress-truende), ligesom min alder 62 år lægger op til en pensionering. Jeg er glad for præstejobbet men med de lange arbejdstider er der meget jeg ikke når som jeg også gerne vil Oplever ofte mere at være funktionær i en serviceorganisation, end at være præst i et menighedsfællesskab Det spirituelle/åndelige aspekt fylder for lidt i forhold til de mange praktiske opgaver som kirkebøger, vielser, besøg m.m.m. Forholdet mellem de 4 grupper, hvor jeg skal være den, der medierer. Jeg er helt på det rene med at præster skal arbejde om søndagen. Gudstjenesten er grunden til at jeg blev præst. Men alligevel er det megen weekend- og aftenarbejde en belastning for ens mulighed for at få et socialt liv og dyrke sin

9 familie, der typisk har fri, når jeg arbejder. Til tider kan en arbejdsuge på sommetider over 70 timer om ugen, godt slide på familien. Dette skal også ses i det lys, at en præstegård er et åbent sted døgnet rundt og med mange aktiviteter, der tit og ofte gør at privatliv og arbejdsliv løber meget sammen. Konfirmander og vielser fylder for meget. Her føler jeg, at det mest er tradition og ikke indhold, og dermed stjæler det for meget tid fra dem, der faktisk gerne vil have mere af "indholds-siden" Jeg overvejer at blive gymnasielærer i stedet for.. Umiddelbart når man bliver færdiguddannet tænker man, at det svære er begravelser, sjælesorg mm. Men så bliver det menighedsrådet, som bliver knudepunktet! Der er ingen sammenhæng mellem løn, uddannelseslængde og 6-dages arbejdsuge! /(vi er de lavest lønnede akademikere med den næstlængste uddannelse) Dårligt arbejdsmiljø Har besluttet at sige op med virkning fra dette års udløb. Jeg er så blevet 65 år. Jeg tror ikke, at vi præster arbejder meget mere eller er mere stressede end andre, men det er et stort pres, at man er så meget "på" - og at det altid skal være GODT. Både dét, man laver og det, man siger Lønnen er alt, alt for lav. Bopælspligten er URIMELIG og det er svært at få familielivet til at hænge sammen i et præstejob Det er træls, når det er præstearbejdet, jeg brænder for og har uddannet sig til, og så efter ganske få år orker jeg det ikke længere. Samtidig med at man oplever dårlig ledelse fra provsten og biskoppen hører man fra, når man skal skældes ud og irettesættes. Fedt, ikke? For mange useriøse tiltag fra præster, som undergraver tilliden til Folkekirken. Den store konflikt for mig er at lønforhold konflikter med arbejdsmængde. Jeg har skiftet embede til en bykirke med flere præster for at få en større adskillelse mellem arbejde og privatliv. Det er lykkedes. Mere hverdagsarbejde. Mindre weekendarbejde. Vigtigt for mig at have kontor i kirken. Jeg har ikke oplevet at folk ikke har kunnet få fat på mig. Kontor i kirken har givet en fantastisk samarbejdsdynamik med alle ansatte, og givet mig større arbejdsglæde. det forhold at man aldrig helt ved hvad man har at gøre med af tid, synes jeg er en stor stressfaktor. Man er mere eller mindre på arbejde hele tiden - skal altid kunne træffes. Alt gøres til et spørgsmål om magten. Opfattelsen synes at være, at samarbejde afhænger af, at man er enige om alt muligt. Jeg har i sidste kvartal arbejdet i 12 af mine fridag for at få tingene til at hænge

10 sammen. Vel og mærket regnet ud fra en 6 dages arbejdsuge, selvom vi er i et forsøg med en 5 dages arbejdsuge. Jeg tjener med alle tillæg brutto om måneden, efter 8 års ansættelse. Og har en studiegæld nu på Jeg kan se frem til som pensionist at blive studiegældfri. Min kone er også præst hvilket ikke giver os megen tid sammen. Er vi heldige har vi 2 aftener i weekenden. Jobbet som dels præst på landet og i en by 30 km. væk,kræver også at vi har hver sin bil, hvilket kan mærkes i økonomien. Der er ikke megen tid til det kreative og alternative. Præstearbejdet er skåret ind til benet. Svært at være præsten i en lille by. Sladder. Også svært ind imellem for børnene.- Problemer med konfirmandundervisningen. Har arbejdet i udlandet og det var jeg meget bedre tilpas med. Det er en stor mundfuld at skulle tjene alle med evangeliet, når man betænker, hvor forskellige mennesker er (se blot på konfirmanderne) og især når det skal ske 'gruppevis' - på tomandshånd er det ikke svært at møde mennesker, hvor de er! At være præst er en livsstil, der påvirker en hel familie. Vi vil meget gerne som princip være åbne og imødekommende overfor menigheden - men der er tider, hvor vi helst vil være alene - hvor det bliver fantastisk svært at spænde over modsatrettede følelser... midt i et forrygende skænderi med ægtefællen, står menighedsrådsformanden midt i køkkenet Det er meget utilfredstillende. Hvis ikke der var boligpligt, var det flere som skiftede stilling. Man orker ikke både at skifte arbejde og flytte familien. Så holder man istedet ud - og gør det bedste man kan. Menighedsrådet er den nærmeste samarbejdspartner. Her skal man gerne have et ligeværdigt samarbejde. Men Menighedsrådet råder også over embedsboligen. Hvis man har ønsker omkring boligen, skal man ydmygt komme med hatten i hånden til menighedsrådet. Dette er ikke befordrende for almenneskelig respekt, hvis menighedsrådet optræder bare en smule taktløst. Præsten er i forvejen en meget offentlig person - særligt i mindre samfund. Det er derfor ubehageligt, at menighedsrådet også har umådelig indflydelse helt ind i privatlivet omkring ens

11 boligforhold. Det kan nemt føles som om man selv har meget lidt indflydelse på privatlivets rammer. Stiftet burde have ansvaret for embedsboligen, dens stand og dens veligeholdelse. Maren i kæret, som sidder i menighedsrådet, har ikke nødvendigvis overblik over, hvordan en moderne familie ønsker at indrette sig. Men Maren i kæret er måske med til at administrere et milionbeløb, når eller hvis embedsboligen skal renoveres. Jeg kan nævne, at jeg er blevet nægtet at få en kattelem i terassedøren, fordi menighedsrådet ikke rigtigt kendte til, hvor smarte moderne kattelemme er. De var bange for, at det så ville trække ind i stuen til os, ligesom de mente, at kattelemmen ville stå og klapre. Jeg fik at vide, at jeg bare kan selv kan lukke katten ud og ind - også om natten. Her skal det lige nævnes, at vi bor i en meget stor embedsbolig. Og det er jo dejligt. men det betyder, at det ikke er sikkert, at man hører, når katten vil ud eller ind. Vi har derfor besluttet, at alligevel ikke skal have kat. Altså en beslutning, som menighedsrådet har haft meget stor indflydelse på. Jeg kan også fortælle, at vi har fået afslag på at få fællet nogle træer i haven. Det bliver hurtigt til en masse brok. Det beklager jeg meget! Jeg vil blot understrege, at det er vigtigt, at vi som kirke får forkyndt evangeliet om Gud og han kærlighed, som rækker ud til alle mennesker. og det ærgrer mig, når oplevelser omkring de kirkelige handlinger kommer til at virke i modsætning til vores forkyndelse. Det er svært at nå de ting, som man bør. Lønnen står ikke mål med arbejdet og dets omfang Bopælspligten - dårlig vedligehold, systemet er ikke gearet til at tilsikre en rimelig nutidig standard Jeg har været udsat for kæmpe arbejdspres i forbindelse med kollegas sygdom, samt mobning fra en enkelt i det tidligere menighedsråd Lønnen er alt for lille i forhold til uddannelse, ansvar og forventninger. Arbejdet er fyldt med skæve arbejdstider, weekend og aftenarbejde som er temmeligt svært at få til at hænge sammen med et familieliv. Samt at rollemodellen som præsten sættes i, kan være svært at leve med som moderne menneske i forbindelse med tjenestebolig, forventninger etc. Arbejde og fritid glider i ét. Man er altid "på". Man arbejder når andre holder fri.

12 Det er en stor belastning for familien. Og lønnen afspejler slet ikke disse forhold

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken

Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag 1 Svarfordeling på spørgsmål stillet til ansatte i Folkekirken Bilag til Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 af Oxford Research A/S, Great Place to Work og Luama, september

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat

Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse Samlet resultat Kriminalforsorgens Trivselsundersøgelse 2008 15. januar 2009 Indhold Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus

Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Personalepolitik for Sct. Pauls Kirke, Århus Sct. Pauls Kirkes Personalepolitik har til formål at Kirkens Vision og Mission bliver realiseret samtidig med at medarbejderne befinder sig godt og trives på

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Bilag 8. Interview med Simon

Bilag 8. Interview med Simon Interview med Simon 5 10 15 20 25 30 Simon: Det er Simon. Cecilia: Hej, det er Cecilia. Simon: Hej. Cecilia: Hej. Tak fordi du havde tid til at snakke. Simon: Jamen ingen problem, ingen problem. Cecilia:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009

Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009 Kirkeudvalget 2009-10 KIU alm. del Bilag 35 Offentligt Modtaget af Hans Old Jensen. Projektoplæg Salling Præstehus/Salling Kirkehus d. 16. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indledning: Baggrund Behovsanalyse

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Stress og mobning Tilføjet af Kiirsten Pedersen søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret lørdag 26. juli 2008 Det defineres som mobning når en person eller en gruppe regelmæssigt og over længere tid udsætter

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat

Ringe Fri- og Efterskole. Samlet Resultat 16. februar 2010 Indhold 1 Læservejledning 3 2 Overordnet sammenligning af dimensioner 4 3 Kvantitative krav 5 4 Arbejdstempo 6 5 Følelsesmæssige krav 7 6 Indflydelse 8 7 Udviklingsmuligheder 9 8 Mening

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2

Har du tid nok til dine arbejdsområder? Altid Ofte Sommetider Sjældent Aldrig/næsten aldrig 0 10 13 8 2 Spørgeskema vedr det psykiske arbejdsmiljø Skemaer i alt: 34 Kommer du bagud med dit arbejde? 3 7 18 5 0 Har du tid nok til dine arbejdsområder? 0 10 13 8 2 Er det nødvendigt at arbejde meget hurtigt?

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015

Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 1 Spørgeskemaundersøgelse: Sygeplejerskers Arbejdsmiljø, Trivsel og Helbred (SATH) 2015 Det psykiske arbejdsmiljø Hvilken arbejdsstatus har du lige nu? Spørgsmålene handler om, hvor megen indflydelse du

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker

Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudviklingsværktøj Karriereanker Karriereudvikling Du skal forsøge at besvare spørgsmålene så ærligt og hurtigt som muligt. Det tager ca. 15 minutter at udfylde skemaet. Hvor rigtige er følgende

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress

Efter stress. - om at komme tilbage på arbejde efter stress. En guide til borgere med stress Efter stress - om at komme tilbage på arbejde efter stress En guide til borgere med stress INDLEDNING Det er svært at skulle på arbejde igen, efter at have været sygemeldt med stress. Der er mange spørgsmål,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03

TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Navn TAP'ers evaluering af fleksordning Dato 2010-09-29 10:20:03 Hvad er din holdning til fleksordningen? Hvilke fordele kan du se ved ordningen? (Gerne flere svar) Andre fordele: Det gavner både SDU og

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår.

Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. Bilag H - Søren 00.06 Benjamin: Det første jeg godt kunne tænke mig at du fortalte mig lidt om, det var en helt almindelig hverdag, hvor arbejde indgår. 00.11 Søren: En ganske almindelig hverdag? 0014

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk

Sådan kan du arbejde med. psykisk arbejdsmiljø. på din arbejdsplads. r. d k. t d u m æ r ke. www.barhandel.dk Sådan kan du arbejde med psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads ww www.barhandel.dk w.de t d u m æ r ke r. d k Om psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads.

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Folkekirken som virksomhed. Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk

Folkekirken som virksomhed. Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk Folkekirken som virksomhed Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk Folkekirkens formål At tale teologisk med mennesker om livets mening, håb, død, opstandelse, kærlighed, lidelse, sorg, ondskab.

Læs mere

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010

Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Management Summary Arbejdsmarkedsundersøgelse 2010 Dorte Barfod www.yougov.dk Copenhagen Marts 2010 1 Metode 2 Metode Dataindsamling: Undersøgelsen er gennemført via internettet i perioden januar/februar

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010

Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 Trivselsundersøgelse i ABB Fredericia April 2010 I forbindelse med mit HD studie i organisation er jeg ved at skrive en afhandling med titlen Trivsel i ABB Og i den forbindelse skal jeg lave en spørgeskemaundersøgelse.

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked

INSPIRATION TIL. Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked INSPIRATION TIL Livsfasepolitik Seniorpolitik på arbejdsmarked Selvrealisering Vi står overfor en ny generationer som samfundet, sundhedsvæsenet, virksomhederne og mange enkeltpersoner ikke har opnået

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål:

Familie og arbejde. Diskutér følgende spørgsmål: Familie og arbejde At få børn, tage sig af dem og se dem trives er vigtigt, uanset om du er far eller mor. Traditionelt tager mødre langt det meste af orloven (cirka 90%), men også mange fædre ønsker frihed

Læs mere

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN

Samtaleguiden TIPS TIL SAMARBEJDET OM SAMTALEGUIDEN Samtaleguiden Samtaleguiden er lavet primært til unge, der ryger hash. Som vejleder, mentor m.fl. kan du bruge Samtaleguiden som et fælles udgangspunkt i samtalen med den unge. Du kan dog også blot bruge

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune

10. oktober Samlet resultat. Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune 10. oktober Samlet resultat Trivselsundersøgelse Aabenraa Kommune Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder

ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ. Forslag til indsatsområder og indsatsmåder ET VELFUNGERENDE PSYKISK ARBEJDSMILJØ Forslag til indsatsområder og indsatsmåder Forslag til indsatsområder og indsatsmåder for et velfungerende psykisk arbejdsmiljø Psykosocialt arbejdsmiljø handler om,

Læs mere