Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t."

Transkript

1 Menighedsrådet er ikke arbejdsgiver for præsten, men opfører sig sådan. Menighedsrådet er arbejdsgiver for de andre faggrupper, men tager ikke dette ansvar alvorligt og lader stå til. Der alt for få fridage - i forhold til andre faggrupper. Lønnen er for lille i forhold til den tid og det ansvar, man har. Arbejdet og hjem hænger sammen. Det at være præst er på mange måder ensomt, selvom man altid er omgivet af mange mennesker. Man er ofte den eneste af sin "art" på sin arbejdsplads, og selvom man har en kollega i pastoratet, er det jo ikke sikkert der er tid, lejlighed osv eller kemi til et tæt samarbejde. Desuden bor man langt fra hinanden og har kontor hvor man bor. Jeg føler alt for lidt opbakning og sparring og praktisk hjælp til mit arbejde. Jeg har altid haft stor lyst til eksperimenter og fornyelse såvel som til det daglige arbejde, men oplever at min lyst brænder ud, undtagen i mødet med det enkelte menneske i samtale og konfirmanderne. Menighedsrådenes voksende ansvarsområde svarer ikke til menighedsrådsmedlemmernes kompetence - det er uhyre svært at rekruttere kompetente frivillige til menighedsrådsarbejdet. For præsten betyder det en vanskelig balancegang ml. p.d.e.s. ikke at blande sig for meget i den demokratiske proces og p.d.a.s. at sørge for, at almindelig god forvaltningsskik og vedtagne love og regler overholdes. Måske trænger jeg bare til at få nye udfordringer og andre opgaver Jeg har valgt at arbejde som vikar siden 2001 og søger intet fast arbejde. Dette grunder sig i, at jeg ikke ønsker det store arbejdspres, alle forventningerne, at bo på min arbejdsplads og udsættes for et tættere samarbejde med menighedsråd. Som vikar har jeg en væsentlig større frihed til at sige til og fra, bo adskilt fra min arbejsplads og får derved ikke så let stress. Jeg ved, at folkemunde kan være hårde ved præster, vi har ingen stor sympati eller autoriet ude i befolkningen og det kræver en bred ryg at leve i til hverdag. Jeg beundrer de faste præster for at bære dette. På grund af min alder

2 Det er til tider meget svært at være en del af Den danske Folkekirke, da det er en kolos på lerfødder - gammeldags og utilpasset! Jeg har følt mig brugt, opbrugt. Strukturen i Den danske Folkekirke gør også, at den ofte er utrolig tung at danse med - og derfor kan jeg godt, til tider, føle mig meget fastlås i systemer og i "det plejer vi!" På grund af alder. Arbejdspres har ikke med arbejdstid at gøre men med folks høje forventninger, eller forventninger som er skæve i forhold til hvad der er vores arbejde Det kan af og til synes temmelig langt fra de teologiske overvejelser til dagligdagen som præst. Uoverensstemmende forventninger præstmenighedsråd, manglende opbakning... Det giver ny inspiration at forestille sig selv i en anden arbejds-ramme. Jeg kommer til at spørge mig selv, hvorfor jeg ikke gør noget af det, som ser interessant ud i et andet job, i mit job som præst. Jeg tror ikke, jeg kan holde til jobbet i hele mit arbejdsliv. JEg synes jeg arbejder meget hele tiden. Har 6 dages arbejdsuge, hvilket er okay, da det ligger i arbejdet at være til rådighed 24 timer i døgnet. MEN så vil jeg også gerne se det afspejlet på lønsedlen. Man tager et ansvar på sig, når man bliver præst for en menighed. Forholdene er svære herude på landet - det ville være et meget dårligt signal at sende at "rende af pladsen". Der er mange "fortabte" eksistenser herude, og de kan jo ikke bare flytte. Arbejdet som præst er yderst vedkommende, men forholdene er markant dårlige Jeg har på flere områder været ret innovativ, og det er en stor tilfredsstillelse, at man kan få lov til at være det. Desværre er det innovative langt fra altid blevet vel modtaget - især ikke af menigheden eller dem, det var tiltænkt. Det kan godt indimellem gøre en lidt mismodig/udbrændt

3 Et job med meget stor afveksling og meget stor fleksibilitet, der er aldrig to dage, der ligner hinanden. Man har kontakt med alle aldersgrupper og har mange gode samtaler med alle slags mennesker, det er givende. Ville også gerne pege på et godt forhold til menigheden, men krydser ikke af der, fordi menighedsbegrebet er mig for svæver en betegnelse - ville hellere pege på et godt forhold til sognets beboere - det er på sin vis forudsætning for måde et meningsfyldt arbejde og gode arbejdsforhold. Engagement i arbejdsliv er vidunderligt og uundværligt, men det er jo en balance, for det er samtidig engagementet, der forbrænder... Under de arbejdsforhold, der nu er som præst, er det vanskelig måske endda umuligt i det daglige at finde grænsen mellem privatperson og arbejdsperson... At forlade et så meningsfuldt job er en stor beslutning at tage. Som teolog er man specialiseret og det kan være vanskeligt at skifte job, f.eks. til det private. Det er vist også begrænset, hvad en gammel svend på snart 60 kan finde af alternative muligheder! Fraskilt, uformuende... hva' behar! Hvad skal man flytte ind i, fx? Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t. Menighedsrådet er inkompetent, ikke mindst som arbejdsgiver for kirkegårdspersonalet. Folkekirken er på flere måder en rigtig dårlig arbejdsplads. Som præst er man reelt uden leder og overladt til sig selv. Der er stort set ingen muligheder for efterog videreuddannelse. Der er kun en ugentlig fridag. Lønnen svarer ikke til arbejdsmængde og arbejdstid. Det er en belastning for familien og ens sociale liv, at man konsekvent arbejder, når andre har fri. Jeg føler ofte, at jeg som præst har anakronistiske arbejdsvilkår. Og hvis ikke, jeg fandt det så afgørende, at

4 kristendommens grundfortællinger bliver fortalt videre, var jeg for længst flygtet skrigende bort. Jeg har aldrig oplevet så mærkeligt et sted som den danske folkekirke! Dårlig - eller ingen - ledelse kravene til præstens indsats er voldsomt forøget på næsten alle punkter, der er brug for fornyelse og udvikling, men der er ikke tid og ressourcer til det. Præster opbygger mange kompetencer og stor erfaring, som der ikke er mulighed for at bygge videre på. Der er ikke opbakning fra de overordnede og der er slet ikke forståelse for, at præsterne "kører med klatten" lige nu. Vi kan en masse, som virkelig kunne blive til gavn. Til gengækld er der mange gdoe og store forventninegr fra folk i al almindelighed. Alt for mange forandringer til noget, der er ringere, mindre frihed i arbejdet, øget frustration m.h.t. IT, bureaukrati, tvungent "samarbejde", mere administration Jeg synes det bliver sværere og sværere med årene at acceptere at arbejde under så inkompetent ledelse som vi gør, og med så magtfulde menighedsråd, der ikke sætter sig ind i tingene og ikke er kirkelige men politiske. Jeg bruger meget tid på at forberede mig på ting, som mange mennesker umiddelbart opfatter som ligegyldigt. Jeg synes ikke at lønnen står i et rimeligt forhold til arbejdsindsatsen - og heller ikke til det faktum, at præster kun har fri ca. en weekend om måneden, aldrig i højtiderne og at det er meget aftenarbejde Udtynding af folkelige strukturer kombineret med dårlig ledelse gør arbejdet mindre atraktivt end tidligere for lidt privatliv Jeg har taget konsekvensen og sagde mit job op afvigte februar. Afvikler blot forretningen nu. For lidt over et år siden besluttede jeg at stoppe som 63-årig og gå på efterløn. Beslutningen skyldes til dels, at der er meget at se til. Jeg HAR været ansat i fast embede, men sagde op efter 6½ år. Efterfølgende har jeg overvejet andre job-muligheder. Har haft flere sygevikariater og 2 orlovsvikariater. I en periode arbejdede jeg som skolelærer, fordi der ikke var

5 præstejob. Forholdet til de foresatte, provst og biskop, samt kirkens utidsvarenhed på alle fronter Jeg er sygehuspræst og det er belastende at arbejde med store livskrise dagligtog oftest uden mulighed for supervision og anden aflastning Jeg var landpræst, og oplevede alt det ovenstående. Jeg sagde op, og er nu præst i storbyen, det er helt anderledes og meget bedre med kolleger, fordelt ansvar, privatliv. Bliver mobbet af provsten. Bispen er en svag leder, som ikke griber ind, tværtimod. Det ugentlige timeantal for arbejdstid er svært at gøre op - da, der er meget mellemtid og hele tiden skiftende arbejdstider - med mindt to aftener besat med møder. Jeg er landpræst i 3 sogne med ca sognebørn ialt. Har ingen mulighed for afspadsering efter spidsbelastningsperioder, - har ingen synlig mulighed for supervision og hér er samtidig mangel på frodig, engageret og kvalificeret sparring fra de 3 menighedsråd. (Der er 2 km. mellem hver af de 3 kirker - alene den struktur er helt umulig for en samlet indsats.) For stor afstand mellem menighedsrådets og præstens opfattelse af hvad kirke er og skal være; rådet viser for lidt tillid til og respekt for evangeliet, og da de har store magtbeføjelser, kan de sætte en populistisk linie, der svigter mennesker, dér hvor mennesker har evangelie, ro og respekt behov. privatlivet er offentligt til skue, og menighedsråd vil ikke forstå det. Hvis ikke reglerne for brugen af præstegården overholdes overskrides præstefamiliens private tærskel alt for ofte, og det giver udbrændthed i jobbet Alt for meget lægges over på præstens skuldre. Manglende respekt for min faglighed og alt det, en præst laver. Dårlig belønning for mine arbejdsvilkår. Der er så mangende andre ting i livet, der også er spændende at arbejde med.

6 Evt uddybning - Hvis du ønsker at uddybe dit svar, kan det gøres herunder: menighedsråd er en colibakterie i kirkens r..hul jeg har iløbet af årene ofte overvejet at stoppe som alm. sognepræst men blev for 2 år siden provst, hvilket har givet mere arbejde men også mere varieret arbejd, større ansvar og flere udfordringer - så nu bliver jeg ved til pensionsalderen menighedsrådene kører selvstændigt og der er ikke muligheder for at stoppe/korrigere deres dispositioner for meget administration og problemer vedr. bolig og privatliv, for mange timers arbejde der ikke kan reduceres med mindre det skal gå ud over indholdet i ens arbejde. Ønsket om at være Herre i eget hus. Jeg FØLER, at jeg er på arbejde 24-7, da jeg er tvunget til at bo på min arbejdsplads. Min løn tillader ikke, at jeg kan tage væk, når jeg endelig har fri eller ferie. Og det er MEGET LIDT sjov at holde fri/ferie på ens arbejdsplads, hvor telefonen ringer, og folk ringer på døren. Embedsbolig er en livsform og efter mange år kunne det være interssant at prøve noget andet evt, en anden type præstearbejde Det føles ofte som om engagement i jobbet er en ulempe frem for en fordel. Det er som om, at de præster, der trives bedst, er dem, der brænder mindst for sagen. Ledelsesforholdene er hovedproblemet. da vi har en totalt uduelig fagforening, som aldrig tager sine medlemmer alvorlig, og som aldrig yder effektiv hjælp i forhold til kirkeministerium og menighedsråd, der kører en alvorlig sag om ulovlig huslejevurdering, som fagforeningen ikke gør noget ved, ubdertegnede har stort set vundet min sag, seom er principiel, men fagforeningen gør intet for at hjælpe andre kolleger, samt at foreningen er uduelige i lønforhandlinger, føler man sig ærlig talt "på herrens mark" og får lyst til at søge over i erhverv som har en effektiv fagforening. Mobning fra menighedsrådet. Det, at mit privatliv konstant skal endevendes p.gr.a. tjenesteboligen. Beder jeg om et søm, lyder svaret: "Hvad skal du bruge det til? Nu laver i vel ikke huller i væggene." Beder jeg om en vandvarmer, der passer til mit behov, skal de diskutere, om de mener, at præsten bader for meget. Desuden losser Kirkeministeriet hele tiden mere administrativt arbejde på os,

7 uden lønkompensation. Og det er ikke den slags arbejde, jeg har læst hele min ungdom for at udføre. der bliver hele tiden mindre tid til det meningsfyldte præstearbejde. arbejdspresset er urimelig stort. Det skyldes kollegers langvarige sygdom, menighedsrådets mangel på forståelse, den vanvittige ordning at der kun er 50% vikardækning når en præst er langvarigt sygemeldt. Jeg er glad for arbejdet men stærkt utilfreds med folkekirkens "system". Derfor indgav jeg afskedsansøgning sidste år og fratræder i sommeren 2009 i vrede over at være blevet dårlig behandlet. Menigheden her på stedet er enestående positiv, men som arbejdsplads betragtet er forholdene elendige. Hvis forholdene var ordentlige ville jeg fortsætte 10 år endnu. Uklare arbejdsopgaver iforhold til bistandspligt i (stort) nabosogn. Lille kirkegang i eget (lille) sogn. Med bopælspligt på arbejdsstedet er man altid på arbejde. Telefonen ringer på alle ugens dag, og man kan ikke undskylde sig med, at kontoret ligger et andet sted i byen. Man skal blot gå ind i et tilstødende lokale. Er man bagefter med noget, er det nærliggende at gå ind og arbejde på det, når der er nogenlunde ro, d.v.s. om aftenen eller søndag eftermiddag, hvis man da ikke sover trætheden fra 2 gudstjenester og en fredag og lørdags prædikenforberedelser. Præster har ifølge loven en 6 dages arbejdsuge. Kommer der noget presserende på den ugentlige fridag, skal tage sig af det. Man kan tage en erstatningsfridag i den følgende uge efter aftale med provsten. Er alle dage allerede besatte, hvad de normalt er, er det bare ærgerligt. Så røg den fridag (hviledag), forhåbentligt til et godt formål. Boligpligten Kirkeministeriets formynderiske funktion er ved at forvandle kirken til en administrativ funktion, hvor religion kommer til at spille en sekundær rolle. Evt uddybning - Hvis du ønsker at uddybe dit svar, kan det gøres herunder: Det er et one man show og ikke et fællesskab. Men det vil de unge præster nok få

8 lavet om, heldigvis. For lidt opbakning Folkekirken som "organisation" levner ikke meget rum for indflydelse på eget arbejde. Medarbejderpleje er en by i Rusland Embedsboligen fylder 60...efterløn Evt. efterløn mens jeg stadig er nogenlunde rsk og rørig Problematiske ledelsesforhold i sognet. Mangel på mulighed for udnytte akademisk dygtiggørelse i jobbet. Ledelsen ( biskop ) mangler sans for at påskynde og bruge præstens faglige og akademiske ressourcer konstruktivt. det var tidligere menighedsråd, der var problemer med. det nuværende har været i gang siden 1.s, i advent, 4 mdr, og forholdet er godt. dette påvirker også senere svar, hvor jeg beskriver forholdet til menighedsrådet som godt. Min alder gør jo, at overvejelser om at fratræde ikke er dramatiske, men nærliggende nye udfordringer I foregående periode havde jeg et menighedsråd, som i iveren efter at virkeliggøre alskens visioner glemte at påskønne det daglige,almindelige præstearbejde. Forholdet til povst og især biskop (mine foresatte) gør arbejedet unødigt besværligt og langsommeligt (og ind imellem stress-truende), ligesom min alder 62 år lægger op til en pensionering. Jeg er glad for præstejobbet men med de lange arbejdstider er der meget jeg ikke når som jeg også gerne vil Oplever ofte mere at være funktionær i en serviceorganisation, end at være præst i et menighedsfællesskab Det spirituelle/åndelige aspekt fylder for lidt i forhold til de mange praktiske opgaver som kirkebøger, vielser, besøg m.m.m. Forholdet mellem de 4 grupper, hvor jeg skal være den, der medierer. Jeg er helt på det rene med at præster skal arbejde om søndagen. Gudstjenesten er grunden til at jeg blev præst. Men alligevel er det megen weekend- og aftenarbejde en belastning for ens mulighed for at få et socialt liv og dyrke sin

9 familie, der typisk har fri, når jeg arbejder. Til tider kan en arbejdsuge på sommetider over 70 timer om ugen, godt slide på familien. Dette skal også ses i det lys, at en præstegård er et åbent sted døgnet rundt og med mange aktiviteter, der tit og ofte gør at privatliv og arbejdsliv løber meget sammen. Konfirmander og vielser fylder for meget. Her føler jeg, at det mest er tradition og ikke indhold, og dermed stjæler det for meget tid fra dem, der faktisk gerne vil have mere af "indholds-siden" Jeg overvejer at blive gymnasielærer i stedet for.. Umiddelbart når man bliver færdiguddannet tænker man, at det svære er begravelser, sjælesorg mm. Men så bliver det menighedsrådet, som bliver knudepunktet! Der er ingen sammenhæng mellem løn, uddannelseslængde og 6-dages arbejdsuge! /(vi er de lavest lønnede akademikere med den næstlængste uddannelse) Dårligt arbejdsmiljø Har besluttet at sige op med virkning fra dette års udløb. Jeg er så blevet 65 år. Jeg tror ikke, at vi præster arbejder meget mere eller er mere stressede end andre, men det er et stort pres, at man er så meget "på" - og at det altid skal være GODT. Både dét, man laver og det, man siger Lønnen er alt, alt for lav. Bopælspligten er URIMELIG og det er svært at få familielivet til at hænge sammen i et præstejob Det er træls, når det er præstearbejdet, jeg brænder for og har uddannet sig til, og så efter ganske få år orker jeg det ikke længere. Samtidig med at man oplever dårlig ledelse fra provsten og biskoppen hører man fra, når man skal skældes ud og irettesættes. Fedt, ikke? For mange useriøse tiltag fra præster, som undergraver tilliden til Folkekirken. Den store konflikt for mig er at lønforhold konflikter med arbejdsmængde. Jeg har skiftet embede til en bykirke med flere præster for at få en større adskillelse mellem arbejde og privatliv. Det er lykkedes. Mere hverdagsarbejde. Mindre weekendarbejde. Vigtigt for mig at have kontor i kirken. Jeg har ikke oplevet at folk ikke har kunnet få fat på mig. Kontor i kirken har givet en fantastisk samarbejdsdynamik med alle ansatte, og givet mig større arbejdsglæde. det forhold at man aldrig helt ved hvad man har at gøre med af tid, synes jeg er en stor stressfaktor. Man er mere eller mindre på arbejde hele tiden - skal altid kunne træffes. Alt gøres til et spørgsmål om magten. Opfattelsen synes at være, at samarbejde afhænger af, at man er enige om alt muligt. Jeg har i sidste kvartal arbejdet i 12 af mine fridag for at få tingene til at hænge

10 sammen. Vel og mærket regnet ud fra en 6 dages arbejdsuge, selvom vi er i et forsøg med en 5 dages arbejdsuge. Jeg tjener med alle tillæg brutto om måneden, efter 8 års ansættelse. Og har en studiegæld nu på Jeg kan se frem til som pensionist at blive studiegældfri. Min kone er også præst hvilket ikke giver os megen tid sammen. Er vi heldige har vi 2 aftener i weekenden. Jobbet som dels præst på landet og i en by 30 km. væk,kræver også at vi har hver sin bil, hvilket kan mærkes i økonomien. Der er ikke megen tid til det kreative og alternative. Præstearbejdet er skåret ind til benet. Svært at være præsten i en lille by. Sladder. Også svært ind imellem for børnene.- Problemer med konfirmandundervisningen. Har arbejdet i udlandet og det var jeg meget bedre tilpas med. Det er en stor mundfuld at skulle tjene alle med evangeliet, når man betænker, hvor forskellige mennesker er (se blot på konfirmanderne) og især når det skal ske 'gruppevis' - på tomandshånd er det ikke svært at møde mennesker, hvor de er! At være præst er en livsstil, der påvirker en hel familie. Vi vil meget gerne som princip være åbne og imødekommende overfor menigheden - men der er tider, hvor vi helst vil være alene - hvor det bliver fantastisk svært at spænde over modsatrettede følelser... midt i et forrygende skænderi med ægtefællen, står menighedsrådsformanden midt i køkkenet Det er meget utilfredstillende. Hvis ikke der var boligpligt, var det flere som skiftede stilling. Man orker ikke både at skifte arbejde og flytte familien. Så holder man istedet ud - og gør det bedste man kan. Menighedsrådet er den nærmeste samarbejdspartner. Her skal man gerne have et ligeværdigt samarbejde. Men Menighedsrådet råder også over embedsboligen. Hvis man har ønsker omkring boligen, skal man ydmygt komme med hatten i hånden til menighedsrådet. Dette er ikke befordrende for almenneskelig respekt, hvis menighedsrådet optræder bare en smule taktløst. Præsten er i forvejen en meget offentlig person - særligt i mindre samfund. Det er derfor ubehageligt, at menighedsrådet også har umådelig indflydelse helt ind i privatlivet omkring ens

11 boligforhold. Det kan nemt føles som om man selv har meget lidt indflydelse på privatlivets rammer. Stiftet burde have ansvaret for embedsboligen, dens stand og dens veligeholdelse. Maren i kæret, som sidder i menighedsrådet, har ikke nødvendigvis overblik over, hvordan en moderne familie ønsker at indrette sig. Men Maren i kæret er måske med til at administrere et milionbeløb, når eller hvis embedsboligen skal renoveres. Jeg kan nævne, at jeg er blevet nægtet at få en kattelem i terassedøren, fordi menighedsrådet ikke rigtigt kendte til, hvor smarte moderne kattelemme er. De var bange for, at det så ville trække ind i stuen til os, ligesom de mente, at kattelemmen ville stå og klapre. Jeg fik at vide, at jeg bare kan selv kan lukke katten ud og ind - også om natten. Her skal det lige nævnes, at vi bor i en meget stor embedsbolig. Og det er jo dejligt. men det betyder, at det ikke er sikkert, at man hører, når katten vil ud eller ind. Vi har derfor besluttet, at alligevel ikke skal have kat. Altså en beslutning, som menighedsrådet har haft meget stor indflydelse på. Jeg kan også fortælle, at vi har fået afslag på at få fællet nogle træer i haven. Det bliver hurtigt til en masse brok. Det beklager jeg meget! Jeg vil blot understrege, at det er vigtigt, at vi som kirke får forkyndt evangeliet om Gud og han kærlighed, som rækker ud til alle mennesker. og det ærgrer mig, når oplevelser omkring de kirkelige handlinger kommer til at virke i modsætning til vores forkyndelse. Det er svært at nå de ting, som man bør. Lønnen står ikke mål med arbejdet og dets omfang Bopælspligten - dårlig vedligehold, systemet er ikke gearet til at tilsikre en rimelig nutidig standard Jeg har været udsat for kæmpe arbejdspres i forbindelse med kollegas sygdom, samt mobning fra en enkelt i det tidligere menighedsråd Lønnen er alt for lille i forhold til uddannelse, ansvar og forventninger. Arbejdet er fyldt med skæve arbejdstider, weekend og aftenarbejde som er temmeligt svært at få til at hænge sammen med et familieliv. Samt at rollemodellen som præsten sættes i, kan være svært at leve med som moderne menneske i forbindelse med tjenestebolig, forventninger etc. Arbejde og fritid glider i ét. Man er altid "på". Man arbejder når andre holder fri.

12 Det er en stor belastning for familien. Og lønnen afspejler slet ikke disse forhold

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet.

Formål. På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Kontaktpersonen Formål På menighedsrådets vegne varetage ledelsen af de kirkefunktionærer, der er ansat i sognet. Som kontaktperson sikre, at medarbejdernes ressourcer anvendes bedst muligt, til glæde

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Folkekirken som virksomhed. Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk

Folkekirken som virksomhed. Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk Folkekirken som virksomhed Camilla Sløk, lektor, ph.d. CBS Mail: cs.lpf@cbs.dk Folkekirkens formål At tale teologisk med mennesker om livets mening, håb, død, opstandelse, kærlighed, lidelse, sorg, ondskab.

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk

Er du stressramt? en vejledning. dm.dk 1 Er du stressramt? en vejledning dm.dk sygemeldt 2 sygemeldt med stress Har du gennem lang tid været udsat for store belastninger på arbejdet, kan du blive ramt af arbejdsbetinget stress. Efter en periode

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Sociale forhold, baggrund og levevaner

Sociale forhold, baggrund og levevaner Sociale forhold, baggrund og levevaner Først vil vi bede om nogle generelle baggrundsoplysninger. Er De: Kvinde eller Mand. Hvornår er De født? 9. Hvilken skoleuddannelse har De? 7. klasse 8.- 9. klasse

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen

Arbejdsmiljø. Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Simon Sjørup Simonsen Arbejdsmiljø Side 17 i Sundhed og arbejdsmiljø i hotel- og restaurationsbranchen - strategi for en forebyggende arbejdsmiljøindsats. Hvenegaard mf. CASA. 2002 Konsekvenser

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014

Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Handlingsplan: Tunge løft Side 1 af 2 Arbejdsmiljøgruppe: Produktionsskolen Nordvestjylland Udskrevet: 10-06-2014 Navn: Tunge løft Deadline: 01-01-0001 ID: 2 Ansvarlig/ Afdeling: Administrator pvnj/ Produktionsskolen

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer

De ledelseskompetencer der kommer til udtryk i rapporten er i det efterfølgende dels i tre overordnede kompetencer Projekt hvad gør det bedste bedre har ved interview og feltstudier afdækket hvordan bedrifter med succes og i den øverste top arbejder. Dette er beskrevet i rapporten. Lær af de bedste som blev udarbejdet

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Når frivillige leder professionelle

Når frivillige leder professionelle Når frivillige leder professionelle Definitionskamp Kamp mellem to forskellige organisationsforståelser: En værdibaseret (teologisk/kristen) organisationsforståelse overfor en demokratisk organisationsforståelse.

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø

Beder Dagtilbud. Politik for psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Det gode arbejde rummer indflydelse og udviklingsmuligheder og en tilpas mængde krav og udfordringer. Indflydelse handler både om at være med til at udvikle det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø

Enhedslisten. Fælles om et bedre arbejdsmiljø Enhedslisten Fælles om et bedre arbejdsmiljø 1 Enhedslistens arbejdsmiljøudvalg Maj 2009 Fælles om et bedre arbejdsmiljø Fælles om et bedre arbejdsmiljø Manglende opmærksomhed på arbejdsmiljøet afsløres

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet.

Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. Arbejdstidsspillet Din arbejdsplads er ofte ramt af fravær, og din leder ringer derfor ret ofte til dig på dine fridage. Du kan mærke, det tærer på familielivet. 1) Taler med din leder og beder om at få

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag

Religionspædagogik. Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag Religionspædagogik Konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning i dag at møde børnene og de unge, hvor de er d. 24. november 2013 d. 14. december 2013 v. sognepræst Lene Sander Baggrund Friedrich

Læs mere

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07

Danske og svenske tandlægers opfattelse af. Det Gode Arbejde. Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af Det gode arbejde_malmø højskole_1 1 12/10/08 19:41:07 Danske og svenske tandlægers opfattelse af et godt arbejdsliv Vi har i dag stor viden om stressende og nedslidende

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv

Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK! HK skaber værdi, styrke og muligheder i dit arbejdsliv Velkommen i HK 01 Din overenskomst er vores fornemste opgave I HK arbejder vi med det helt klare mål at bevare og udvikle velfærden

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom.

Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Vejledninger omkring sygefravær fra kommunens infonet: Sygefravær Her finder du en række råd, vink og retningslinjer i forbindelse med sygdom. Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til

Læs mere

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag?

Hvad skal vi stille op med kirken, når det ikke er søndag? med kirken, når det ikke er søndag? 87.5% mener, at kirken også skal være åben på hverdage. Vores landsundersøgelse tyder på, at mange ikke ved, at der faktisk sker mange ting i løbet af ugen i de fleste

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin

AT gøre et bo tilbud til en realitet Af Nancy Emory, Gateway House, South Carolina Præsenteret ved 14 th IS in Milwaukee, Wisconsin I går havde vi muligheden for at høre Tilly Brasch, et bestyrelsesmedlem fra Stepping Stone Clubhouse i Australien, fortælle om hendes søn, Riley. Efter flere år med nyttesløs og ligegyldig behandling,

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere

Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler. Refleksionsguide til ledere Guider til afholdelse af senkarrieresamtaler Refleksionsguide til ledere En refleksionsguide, som du kan bruge til at reflektere over, hvordan du ønsker at din karriere skal udvikle sig. 2 Refleksionsguide

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer.

mellem medarbejdernes kompetencer og ressourcer individuelle aftaler om seniorordninger. En senior- og potentialer. Seniorpolitik Seniorpolitik I Frederikshavn Kommune anerkender vi, at vi har forskellige behov i forskellige perioder i vores liv. Derfor skal vi behandle hinanden individuelt på Det er en styrke for arbejdspladsen

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 214 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 214) Svarprocent: 82% (67 besvarelser ud af 82 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2012 Arbejdspladsvurdering

APV 2012 Arbejdspladsvurdering APV 12 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 12) Svarprocent: % (48 besvarelser ud af 71 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Stress på arbejdspladsen

Stress på arbejdspladsen Stress på arbejdspladsen Introduktion Velkommen til medlemsundersøgelse omkring stress på arbejdspladsen. Her kommer nogle spørgsmål om dit nuværende arbejde. Hvis du har flere job, skal du besvare spørgsmålene

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere