Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t."

Transkript

1 Menighedsrådet er ikke arbejdsgiver for præsten, men opfører sig sådan. Menighedsrådet er arbejdsgiver for de andre faggrupper, men tager ikke dette ansvar alvorligt og lader stå til. Der alt for få fridage - i forhold til andre faggrupper. Lønnen er for lille i forhold til den tid og det ansvar, man har. Arbejdet og hjem hænger sammen. Det at være præst er på mange måder ensomt, selvom man altid er omgivet af mange mennesker. Man er ofte den eneste af sin "art" på sin arbejdsplads, og selvom man har en kollega i pastoratet, er det jo ikke sikkert der er tid, lejlighed osv eller kemi til et tæt samarbejde. Desuden bor man langt fra hinanden og har kontor hvor man bor. Jeg føler alt for lidt opbakning og sparring og praktisk hjælp til mit arbejde. Jeg har altid haft stor lyst til eksperimenter og fornyelse såvel som til det daglige arbejde, men oplever at min lyst brænder ud, undtagen i mødet med det enkelte menneske i samtale og konfirmanderne. Menighedsrådenes voksende ansvarsområde svarer ikke til menighedsrådsmedlemmernes kompetence - det er uhyre svært at rekruttere kompetente frivillige til menighedsrådsarbejdet. For præsten betyder det en vanskelig balancegang ml. p.d.e.s. ikke at blande sig for meget i den demokratiske proces og p.d.a.s. at sørge for, at almindelig god forvaltningsskik og vedtagne love og regler overholdes. Måske trænger jeg bare til at få nye udfordringer og andre opgaver Jeg har valgt at arbejde som vikar siden 2001 og søger intet fast arbejde. Dette grunder sig i, at jeg ikke ønsker det store arbejdspres, alle forventningerne, at bo på min arbejdsplads og udsættes for et tættere samarbejde med menighedsråd. Som vikar har jeg en væsentlig større frihed til at sige til og fra, bo adskilt fra min arbejsplads og får derved ikke så let stress. Jeg ved, at folkemunde kan være hårde ved præster, vi har ingen stor sympati eller autoriet ude i befolkningen og det kræver en bred ryg at leve i til hverdag. Jeg beundrer de faste præster for at bære dette. På grund af min alder

2 Det er til tider meget svært at være en del af Den danske Folkekirke, da det er en kolos på lerfødder - gammeldags og utilpasset! Jeg har følt mig brugt, opbrugt. Strukturen i Den danske Folkekirke gør også, at den ofte er utrolig tung at danse med - og derfor kan jeg godt, til tider, føle mig meget fastlås i systemer og i "det plejer vi!" På grund af alder. Arbejdspres har ikke med arbejdstid at gøre men med folks høje forventninger, eller forventninger som er skæve i forhold til hvad der er vores arbejde Det kan af og til synes temmelig langt fra de teologiske overvejelser til dagligdagen som præst. Uoverensstemmende forventninger præstmenighedsråd, manglende opbakning... Det giver ny inspiration at forestille sig selv i en anden arbejds-ramme. Jeg kommer til at spørge mig selv, hvorfor jeg ikke gør noget af det, som ser interessant ud i et andet job, i mit job som præst. Jeg tror ikke, jeg kan holde til jobbet i hele mit arbejdsliv. JEg synes jeg arbejder meget hele tiden. Har 6 dages arbejdsuge, hvilket er okay, da det ligger i arbejdet at være til rådighed 24 timer i døgnet. MEN så vil jeg også gerne se det afspejlet på lønsedlen. Man tager et ansvar på sig, når man bliver præst for en menighed. Forholdene er svære herude på landet - det ville være et meget dårligt signal at sende at "rende af pladsen". Der er mange "fortabte" eksistenser herude, og de kan jo ikke bare flytte. Arbejdet som præst er yderst vedkommende, men forholdene er markant dårlige Jeg har på flere områder været ret innovativ, og det er en stor tilfredsstillelse, at man kan få lov til at være det. Desværre er det innovative langt fra altid blevet vel modtaget - især ikke af menigheden eller dem, det var tiltænkt. Det kan godt indimellem gøre en lidt mismodig/udbrændt

3 Et job med meget stor afveksling og meget stor fleksibilitet, der er aldrig to dage, der ligner hinanden. Man har kontakt med alle aldersgrupper og har mange gode samtaler med alle slags mennesker, det er givende. Ville også gerne pege på et godt forhold til menigheden, men krydser ikke af der, fordi menighedsbegrebet er mig for svæver en betegnelse - ville hellere pege på et godt forhold til sognets beboere - det er på sin vis forudsætning for måde et meningsfyldt arbejde og gode arbejdsforhold. Engagement i arbejdsliv er vidunderligt og uundværligt, men det er jo en balance, for det er samtidig engagementet, der forbrænder... Under de arbejdsforhold, der nu er som præst, er det vanskelig måske endda umuligt i det daglige at finde grænsen mellem privatperson og arbejdsperson... At forlade et så meningsfuldt job er en stor beslutning at tage. Som teolog er man specialiseret og det kan være vanskeligt at skifte job, f.eks. til det private. Det er vist også begrænset, hvad en gammel svend på snart 60 kan finde af alternative muligheder! Fraskilt, uformuende... hva' behar! Hvad skal man flytte ind i, fx? Problemer i forbindelse med embedsboligen Jeg har overvejet at søge væk på grund af misforholdet mellem det kirken står for og det den reelt er p.t. Menighedsrådet er inkompetent, ikke mindst som arbejdsgiver for kirkegårdspersonalet. Folkekirken er på flere måder en rigtig dårlig arbejdsplads. Som præst er man reelt uden leder og overladt til sig selv. Der er stort set ingen muligheder for efterog videreuddannelse. Der er kun en ugentlig fridag. Lønnen svarer ikke til arbejdsmængde og arbejdstid. Det er en belastning for familien og ens sociale liv, at man konsekvent arbejder, når andre har fri. Jeg føler ofte, at jeg som præst har anakronistiske arbejdsvilkår. Og hvis ikke, jeg fandt det så afgørende, at

4 kristendommens grundfortællinger bliver fortalt videre, var jeg for længst flygtet skrigende bort. Jeg har aldrig oplevet så mærkeligt et sted som den danske folkekirke! Dårlig - eller ingen - ledelse kravene til præstens indsats er voldsomt forøget på næsten alle punkter, der er brug for fornyelse og udvikling, men der er ikke tid og ressourcer til det. Præster opbygger mange kompetencer og stor erfaring, som der ikke er mulighed for at bygge videre på. Der er ikke opbakning fra de overordnede og der er slet ikke forståelse for, at præsterne "kører med klatten" lige nu. Vi kan en masse, som virkelig kunne blive til gavn. Til gengækld er der mange gdoe og store forventninegr fra folk i al almindelighed. Alt for mange forandringer til noget, der er ringere, mindre frihed i arbejdet, øget frustration m.h.t. IT, bureaukrati, tvungent "samarbejde", mere administration Jeg synes det bliver sværere og sværere med årene at acceptere at arbejde under så inkompetent ledelse som vi gør, og med så magtfulde menighedsråd, der ikke sætter sig ind i tingene og ikke er kirkelige men politiske. Jeg bruger meget tid på at forberede mig på ting, som mange mennesker umiddelbart opfatter som ligegyldigt. Jeg synes ikke at lønnen står i et rimeligt forhold til arbejdsindsatsen - og heller ikke til det faktum, at præster kun har fri ca. en weekend om måneden, aldrig i højtiderne og at det er meget aftenarbejde Udtynding af folkelige strukturer kombineret med dårlig ledelse gør arbejdet mindre atraktivt end tidligere for lidt privatliv Jeg har taget konsekvensen og sagde mit job op afvigte februar. Afvikler blot forretningen nu. For lidt over et år siden besluttede jeg at stoppe som 63-årig og gå på efterløn. Beslutningen skyldes til dels, at der er meget at se til. Jeg HAR været ansat i fast embede, men sagde op efter 6½ år. Efterfølgende har jeg overvejet andre job-muligheder. Har haft flere sygevikariater og 2 orlovsvikariater. I en periode arbejdede jeg som skolelærer, fordi der ikke var

5 præstejob. Forholdet til de foresatte, provst og biskop, samt kirkens utidsvarenhed på alle fronter Jeg er sygehuspræst og det er belastende at arbejde med store livskrise dagligtog oftest uden mulighed for supervision og anden aflastning Jeg var landpræst, og oplevede alt det ovenstående. Jeg sagde op, og er nu præst i storbyen, det er helt anderledes og meget bedre med kolleger, fordelt ansvar, privatliv. Bliver mobbet af provsten. Bispen er en svag leder, som ikke griber ind, tværtimod. Det ugentlige timeantal for arbejdstid er svært at gøre op - da, der er meget mellemtid og hele tiden skiftende arbejdstider - med mindt to aftener besat med møder. Jeg er landpræst i 3 sogne med ca sognebørn ialt. Har ingen mulighed for afspadsering efter spidsbelastningsperioder, - har ingen synlig mulighed for supervision og hér er samtidig mangel på frodig, engageret og kvalificeret sparring fra de 3 menighedsråd. (Der er 2 km. mellem hver af de 3 kirker - alene den struktur er helt umulig for en samlet indsats.) For stor afstand mellem menighedsrådets og præstens opfattelse af hvad kirke er og skal være; rådet viser for lidt tillid til og respekt for evangeliet, og da de har store magtbeføjelser, kan de sætte en populistisk linie, der svigter mennesker, dér hvor mennesker har evangelie, ro og respekt behov. privatlivet er offentligt til skue, og menighedsråd vil ikke forstå det. Hvis ikke reglerne for brugen af præstegården overholdes overskrides præstefamiliens private tærskel alt for ofte, og det giver udbrændthed i jobbet Alt for meget lægges over på præstens skuldre. Manglende respekt for min faglighed og alt det, en præst laver. Dårlig belønning for mine arbejdsvilkår. Der er så mangende andre ting i livet, der også er spændende at arbejde med.

6 Evt uddybning - Hvis du ønsker at uddybe dit svar, kan det gøres herunder: menighedsråd er en colibakterie i kirkens r..hul jeg har iløbet af årene ofte overvejet at stoppe som alm. sognepræst men blev for 2 år siden provst, hvilket har givet mere arbejde men også mere varieret arbejd, større ansvar og flere udfordringer - så nu bliver jeg ved til pensionsalderen menighedsrådene kører selvstændigt og der er ikke muligheder for at stoppe/korrigere deres dispositioner for meget administration og problemer vedr. bolig og privatliv, for mange timers arbejde der ikke kan reduceres med mindre det skal gå ud over indholdet i ens arbejde. Ønsket om at være Herre i eget hus. Jeg FØLER, at jeg er på arbejde 24-7, da jeg er tvunget til at bo på min arbejdsplads. Min løn tillader ikke, at jeg kan tage væk, når jeg endelig har fri eller ferie. Og det er MEGET LIDT sjov at holde fri/ferie på ens arbejdsplads, hvor telefonen ringer, og folk ringer på døren. Embedsbolig er en livsform og efter mange år kunne det være interssant at prøve noget andet evt, en anden type præstearbejde Det føles ofte som om engagement i jobbet er en ulempe frem for en fordel. Det er som om, at de præster, der trives bedst, er dem, der brænder mindst for sagen. Ledelsesforholdene er hovedproblemet. da vi har en totalt uduelig fagforening, som aldrig tager sine medlemmer alvorlig, og som aldrig yder effektiv hjælp i forhold til kirkeministerium og menighedsråd, der kører en alvorlig sag om ulovlig huslejevurdering, som fagforeningen ikke gør noget ved, ubdertegnede har stort set vundet min sag, seom er principiel, men fagforeningen gør intet for at hjælpe andre kolleger, samt at foreningen er uduelige i lønforhandlinger, føler man sig ærlig talt "på herrens mark" og får lyst til at søge over i erhverv som har en effektiv fagforening. Mobning fra menighedsrådet. Det, at mit privatliv konstant skal endevendes p.gr.a. tjenesteboligen. Beder jeg om et søm, lyder svaret: "Hvad skal du bruge det til? Nu laver i vel ikke huller i væggene." Beder jeg om en vandvarmer, der passer til mit behov, skal de diskutere, om de mener, at præsten bader for meget. Desuden losser Kirkeministeriet hele tiden mere administrativt arbejde på os,

7 uden lønkompensation. Og det er ikke den slags arbejde, jeg har læst hele min ungdom for at udføre. der bliver hele tiden mindre tid til det meningsfyldte præstearbejde. arbejdspresset er urimelig stort. Det skyldes kollegers langvarige sygdom, menighedsrådets mangel på forståelse, den vanvittige ordning at der kun er 50% vikardækning når en præst er langvarigt sygemeldt. Jeg er glad for arbejdet men stærkt utilfreds med folkekirkens "system". Derfor indgav jeg afskedsansøgning sidste år og fratræder i sommeren 2009 i vrede over at være blevet dårlig behandlet. Menigheden her på stedet er enestående positiv, men som arbejdsplads betragtet er forholdene elendige. Hvis forholdene var ordentlige ville jeg fortsætte 10 år endnu. Uklare arbejdsopgaver iforhold til bistandspligt i (stort) nabosogn. Lille kirkegang i eget (lille) sogn. Med bopælspligt på arbejdsstedet er man altid på arbejde. Telefonen ringer på alle ugens dag, og man kan ikke undskylde sig med, at kontoret ligger et andet sted i byen. Man skal blot gå ind i et tilstødende lokale. Er man bagefter med noget, er det nærliggende at gå ind og arbejde på det, når der er nogenlunde ro, d.v.s. om aftenen eller søndag eftermiddag, hvis man da ikke sover trætheden fra 2 gudstjenester og en fredag og lørdags prædikenforberedelser. Præster har ifølge loven en 6 dages arbejdsuge. Kommer der noget presserende på den ugentlige fridag, skal tage sig af det. Man kan tage en erstatningsfridag i den følgende uge efter aftale med provsten. Er alle dage allerede besatte, hvad de normalt er, er det bare ærgerligt. Så røg den fridag (hviledag), forhåbentligt til et godt formål. Boligpligten Kirkeministeriets formynderiske funktion er ved at forvandle kirken til en administrativ funktion, hvor religion kommer til at spille en sekundær rolle. Evt uddybning - Hvis du ønsker at uddybe dit svar, kan det gøres herunder: Det er et one man show og ikke et fællesskab. Men det vil de unge præster nok få

8 lavet om, heldigvis. For lidt opbakning Folkekirken som "organisation" levner ikke meget rum for indflydelse på eget arbejde. Medarbejderpleje er en by i Rusland Embedsboligen fylder 60...efterløn Evt. efterløn mens jeg stadig er nogenlunde rsk og rørig Problematiske ledelsesforhold i sognet. Mangel på mulighed for udnytte akademisk dygtiggørelse i jobbet. Ledelsen ( biskop ) mangler sans for at påskynde og bruge præstens faglige og akademiske ressourcer konstruktivt. det var tidligere menighedsråd, der var problemer med. det nuværende har været i gang siden 1.s, i advent, 4 mdr, og forholdet er godt. dette påvirker også senere svar, hvor jeg beskriver forholdet til menighedsrådet som godt. Min alder gør jo, at overvejelser om at fratræde ikke er dramatiske, men nærliggende nye udfordringer I foregående periode havde jeg et menighedsråd, som i iveren efter at virkeliggøre alskens visioner glemte at påskønne det daglige,almindelige præstearbejde. Forholdet til povst og især biskop (mine foresatte) gør arbejedet unødigt besværligt og langsommeligt (og ind imellem stress-truende), ligesom min alder 62 år lægger op til en pensionering. Jeg er glad for præstejobbet men med de lange arbejdstider er der meget jeg ikke når som jeg også gerne vil Oplever ofte mere at være funktionær i en serviceorganisation, end at være præst i et menighedsfællesskab Det spirituelle/åndelige aspekt fylder for lidt i forhold til de mange praktiske opgaver som kirkebøger, vielser, besøg m.m.m. Forholdet mellem de 4 grupper, hvor jeg skal være den, der medierer. Jeg er helt på det rene med at præster skal arbejde om søndagen. Gudstjenesten er grunden til at jeg blev præst. Men alligevel er det megen weekend- og aftenarbejde en belastning for ens mulighed for at få et socialt liv og dyrke sin

9 familie, der typisk har fri, når jeg arbejder. Til tider kan en arbejdsuge på sommetider over 70 timer om ugen, godt slide på familien. Dette skal også ses i det lys, at en præstegård er et åbent sted døgnet rundt og med mange aktiviteter, der tit og ofte gør at privatliv og arbejdsliv løber meget sammen. Konfirmander og vielser fylder for meget. Her føler jeg, at det mest er tradition og ikke indhold, og dermed stjæler det for meget tid fra dem, der faktisk gerne vil have mere af "indholds-siden" Jeg overvejer at blive gymnasielærer i stedet for.. Umiddelbart når man bliver færdiguddannet tænker man, at det svære er begravelser, sjælesorg mm. Men så bliver det menighedsrådet, som bliver knudepunktet! Der er ingen sammenhæng mellem løn, uddannelseslængde og 6-dages arbejdsuge! /(vi er de lavest lønnede akademikere med den næstlængste uddannelse) Dårligt arbejdsmiljø Har besluttet at sige op med virkning fra dette års udløb. Jeg er så blevet 65 år. Jeg tror ikke, at vi præster arbejder meget mere eller er mere stressede end andre, men det er et stort pres, at man er så meget "på" - og at det altid skal være GODT. Både dét, man laver og det, man siger Lønnen er alt, alt for lav. Bopælspligten er URIMELIG og det er svært at få familielivet til at hænge sammen i et præstejob Det er træls, når det er præstearbejdet, jeg brænder for og har uddannet sig til, og så efter ganske få år orker jeg det ikke længere. Samtidig med at man oplever dårlig ledelse fra provsten og biskoppen hører man fra, når man skal skældes ud og irettesættes. Fedt, ikke? For mange useriøse tiltag fra præster, som undergraver tilliden til Folkekirken. Den store konflikt for mig er at lønforhold konflikter med arbejdsmængde. Jeg har skiftet embede til en bykirke med flere præster for at få en større adskillelse mellem arbejde og privatliv. Det er lykkedes. Mere hverdagsarbejde. Mindre weekendarbejde. Vigtigt for mig at have kontor i kirken. Jeg har ikke oplevet at folk ikke har kunnet få fat på mig. Kontor i kirken har givet en fantastisk samarbejdsdynamik med alle ansatte, og givet mig større arbejdsglæde. det forhold at man aldrig helt ved hvad man har at gøre med af tid, synes jeg er en stor stressfaktor. Man er mere eller mindre på arbejde hele tiden - skal altid kunne træffes. Alt gøres til et spørgsmål om magten. Opfattelsen synes at være, at samarbejde afhænger af, at man er enige om alt muligt. Jeg har i sidste kvartal arbejdet i 12 af mine fridag for at få tingene til at hænge

10 sammen. Vel og mærket regnet ud fra en 6 dages arbejdsuge, selvom vi er i et forsøg med en 5 dages arbejdsuge. Jeg tjener med alle tillæg brutto om måneden, efter 8 års ansættelse. Og har en studiegæld nu på Jeg kan se frem til som pensionist at blive studiegældfri. Min kone er også præst hvilket ikke giver os megen tid sammen. Er vi heldige har vi 2 aftener i weekenden. Jobbet som dels præst på landet og i en by 30 km. væk,kræver også at vi har hver sin bil, hvilket kan mærkes i økonomien. Der er ikke megen tid til det kreative og alternative. Præstearbejdet er skåret ind til benet. Svært at være præsten i en lille by. Sladder. Også svært ind imellem for børnene.- Problemer med konfirmandundervisningen. Har arbejdet i udlandet og det var jeg meget bedre tilpas med. Det er en stor mundfuld at skulle tjene alle med evangeliet, når man betænker, hvor forskellige mennesker er (se blot på konfirmanderne) og især når det skal ske 'gruppevis' - på tomandshånd er det ikke svært at møde mennesker, hvor de er! At være præst er en livsstil, der påvirker en hel familie. Vi vil meget gerne som princip være åbne og imødekommende overfor menigheden - men der er tider, hvor vi helst vil være alene - hvor det bliver fantastisk svært at spænde over modsatrettede følelser... midt i et forrygende skænderi med ægtefællen, står menighedsrådsformanden midt i køkkenet Det er meget utilfredstillende. Hvis ikke der var boligpligt, var det flere som skiftede stilling. Man orker ikke både at skifte arbejde og flytte familien. Så holder man istedet ud - og gør det bedste man kan. Menighedsrådet er den nærmeste samarbejdspartner. Her skal man gerne have et ligeværdigt samarbejde. Men Menighedsrådet råder også over embedsboligen. Hvis man har ønsker omkring boligen, skal man ydmygt komme med hatten i hånden til menighedsrådet. Dette er ikke befordrende for almenneskelig respekt, hvis menighedsrådet optræder bare en smule taktløst. Præsten er i forvejen en meget offentlig person - særligt i mindre samfund. Det er derfor ubehageligt, at menighedsrådet også har umådelig indflydelse helt ind i privatlivet omkring ens

11 boligforhold. Det kan nemt føles som om man selv har meget lidt indflydelse på privatlivets rammer. Stiftet burde have ansvaret for embedsboligen, dens stand og dens veligeholdelse. Maren i kæret, som sidder i menighedsrådet, har ikke nødvendigvis overblik over, hvordan en moderne familie ønsker at indrette sig. Men Maren i kæret er måske med til at administrere et milionbeløb, når eller hvis embedsboligen skal renoveres. Jeg kan nævne, at jeg er blevet nægtet at få en kattelem i terassedøren, fordi menighedsrådet ikke rigtigt kendte til, hvor smarte moderne kattelemme er. De var bange for, at det så ville trække ind i stuen til os, ligesom de mente, at kattelemmen ville stå og klapre. Jeg fik at vide, at jeg bare kan selv kan lukke katten ud og ind - også om natten. Her skal det lige nævnes, at vi bor i en meget stor embedsbolig. Og det er jo dejligt. men det betyder, at det ikke er sikkert, at man hører, når katten vil ud eller ind. Vi har derfor besluttet, at alligevel ikke skal have kat. Altså en beslutning, som menighedsrådet har haft meget stor indflydelse på. Jeg kan også fortælle, at vi har fået afslag på at få fællet nogle træer i haven. Det bliver hurtigt til en masse brok. Det beklager jeg meget! Jeg vil blot understrege, at det er vigtigt, at vi som kirke får forkyndt evangeliet om Gud og han kærlighed, som rækker ud til alle mennesker. og det ærgrer mig, når oplevelser omkring de kirkelige handlinger kommer til at virke i modsætning til vores forkyndelse. Det er svært at nå de ting, som man bør. Lønnen står ikke mål med arbejdet og dets omfang Bopælspligten - dårlig vedligehold, systemet er ikke gearet til at tilsikre en rimelig nutidig standard Jeg har været udsat for kæmpe arbejdspres i forbindelse med kollegas sygdom, samt mobning fra en enkelt i det tidligere menighedsråd Lønnen er alt for lille i forhold til uddannelse, ansvar og forventninger. Arbejdet er fyldt med skæve arbejdstider, weekend og aftenarbejde som er temmeligt svært at få til at hænge sammen med et familieliv. Samt at rollemodellen som præsten sættes i, kan være svært at leve med som moderne menneske i forbindelse med tjenestebolig, forventninger etc. Arbejde og fritid glider i ét. Man er altid "på". Man arbejder når andre holder fri.

12 Det er en stor belastning for familien. Og lønnen afspejler slet ikke disse forhold

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE?

HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? HVOR BLEV DE AF OG HVAD TÆNKER DE? Om de 30 % af de pastoralseminariestuderende, der ikke bliver præster i Folkekirken Samt nogle få uddannelses- og ansættelsesmæssige perspektiver Erling Andersen August

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

attraktive arbejdspladser

attraktive arbejdspladser Kommentaren attraktive arbejdspladser 2 Forord Haves: Masser af know-how Søges: Fælles OAO-vision for rekruttering og fastholdelse OAO repræsenterer alle offentligt ansatte i LO. Det er en bred og mangfoldig

Læs mere

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb

Søren Noah 2008. www.noah2900.dk/hgweb Søren Noah 2008 www.noah2900.dk/hgweb Arbejdsmiljø, arbejdsskader & fjernarbejde m. IT Vi har alle sammen hørt skrækkelige historier om folk, som p.g.a. stillesiddende arbejde med tastatur, mus og skærm

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage

BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage BEST PRACTICE godt arbejdsmiljø som vej til færre sygedage 2009 Forebyggelsesfonden har bevilget midler til projektet Best Practice den gode praksis 1 2 Rapporten Best Practice godt arbejdsmiljø som vej

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til tekniske serviceledere på skoleområdet: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til tekniske serviceledere på skoleområdet

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015.

NYHEDSBLADET for Stærmosegården. Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. NYHEDSBLADET - for Stærmosegården Årgang 4. Nr. 1. Januar 2015. 1 Hvorfor dette blad? Vi har lavet denne særudgave af nyhedsbladet for at give jer et indblik i, hvordan trivslen er i jeres boligområde

Læs mere

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1

Børn i skilsmisse. Ingrid Bové Jakobsen. Kristent Pædagogisk Institut. - pædagogik med værdi 1 Børn i skilsmisse Ingrid Bové Jakobsen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Rosa på ni år kom hjem fra skole en helt almindelig fredag. Hun tænkte på, at de i aften sammen skulle se Disney

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset!

Med andre ord: Oure Friskoles omdømme i såkaldte professionelle kredse, var mildest talt noget ridset! Da jeg i forskellige sammenhænge fortalte om min ansættelse på Oure Friskole i november 2011, var der flere som sagde at det var godt nok noget af en opgave jeg havde påtaget mig og nogen sagde ligefrem,

Læs mere

Takt og tone for lederen

Takt og tone for lederen Offentlig Ledelse Udgivet i samarbejde mellem H K / Ko m m u n a l Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening 1:2009:marts Medarbejderen ser, hører og følger lederen. Derfor skal lederen kunne sætte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

erfaringer fra arbejdslivet

erfaringer fra arbejdslivet Særligt sensitive menneskers erfaringer fra arbejdslivet HSP Foreningen v/ na stformand Inge Lauridsen i samarbejde med Sensitivt Arbejdsliv v/ Marie orum Schwennesen, 2014 HSP Foreningen og Sensitivt

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere