NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2004 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex Indhold Indledning... 3 Paul Bergsøe & Søn... 6 Glostrup Asyl På rejse i tidsmaskinen.. 22 Svanemærket produktion ISSN X Forside: Genindvinding af metal var både hårdt og farligt. Her er en arbejder på Paul Bergsøe & Søn i gang med at destruere gamle akkumulatorer. Vi kender desværre hverken mandens navn eller tidspunktet for fotooptagelsen.

3 Indledning Når jeg på denne plads så ofte udbreder mig om det vigtige i bevarelse af lokale fotos og papirer, er det naturligvis ment som en opfordring til publikum: lad arkivet få lov at se dette før eventuel kassation. Mange følger heldigvis opfordringen, og arkivet råder derfor i dag over en samling, der i forhold til lokalområdets størrelse er af imponerende omfang. Under en samtale med det dengang otteårige barnebarn hævdede jeg, at 50 år i historiens forløb ikke er særlig lang tid. Svaret kom prompte: "Om 50 år? Så er du da død. Det bør du i hvert fald være!". Om jeg ligefrem bør være død, ved jeg ikke, men at jeg efter al sandsynlighed vil være det, er uomtvisteligt. Tiden går hurtigere, end man tror, og det haster derfor med at redde vor viden om fortid og nutid for en utvivlsomt kundskabstørstende fremtid. Det gælder ikke blot for de foran nævnte fotos og papirer. Også den mere personlige viden og erfaring, som ligger gemt hos den enkelte borger, kan være vigtig for eftertiden. Jeg har i den forbindelse undertiden opfordret borgerne til at bidrage med artikler til dette blad, og opfordringen er også i nogle tilfælde blevet fulgt. Det er dog slet ikke tilstrækkeligt. Jeg vil meget gerne se bidrag, f.eks. om livet i Glostrup for 30, 40, 50 eller flere år siden. Det kunne være om hjemmet og skolen, set med et barns øjne. Det kunne være det unge menneskes 3

4 oplevelser på lærepladser og elevpladser eller i sportsforeninger og hobbyforeninger. Det kunne være den voksnes oplevelse af Glostrup, som tilflytter, nybygger, arbejder, funktionær og som enlig, gift med og uden børn. Der er rigeligt at tage fat på, og alle kan være med. Nogle føler måske ikke, at de tør binde an med sprog og formuleringer. Det er dog ingen hindring, da jeg med glæde vil rette alle manuskripter til, så de kan læses uden besvær. Tro mig: mange vil med stor glæde læse om andres, gerne jævnaldrendes, oplevelser. Det gode ved artikler i et blad som vores er, at de ikke forældes. Selvfølgelig kan der være fejl og misforståelser, men stort set står de intakt fra forfatterens hånd til evig tid. Det betyder også, at de mange artikler, som ligger i de nu 33 udgaver, fortsat anvendes. De gamle numre bliver lagt frem på arkivet, og der må ofte fyldes op i rækkerne. Der er dog ikke plads til alle numre, så derfor vil jeg minde om, at vi faktisk har alt på lager. Hvis nogen mangler et eller flere blade, skal man blot henvende sig på arkivet, så kan man straks få det ønskede. Det samme gælder for de fleste af vore bøger til salg. På min vej gennem arkivets gamle billedsamling traf jeg forleden dag på en række fotos fra børneasylet ved Asylvej. De fleste billeder er optaget ca. 1944, og man ser dagliglivet med børn og voksne i børnehaven. Meget få navne er kendt, og jeg håber, at nogen vil kunne hjælpe med identificeringen. Børnene må være i 60 erne nu, så det er nok især den aldersgruppe, der skal være opmærksom. Det kunne være sjovt at få sat navne på dem. 4

5 Glostrup Asyl. Kender nogen et eller flere af børnene? 1936 Flere læsere har efterlyst bidrag og fotos fra tiden, da Hovedvejen var en livlig forretningsgade, "som vi husker den", som én formulerede det. Der tænkes her på 1950 erne og 1960 erne, dvs. tiden før Glostrup Storcenter blev opført. Jeg vil tage udfordringen op, og næste nr. af bladet vil derfor være noget anderledes, end vi er vant til. Der vil blive gengivet en række billeder af Hovedvejen og dens mange butikker i perioden, og korte kommentarer og årstal vil blive påført. Hvorvidt den enkeltes hukommelse er i overensstemmelse med virkeligheden, vil da komme til at stå sin prøve. Af pladshensyn vil gavelisten udgå denne gang. Den vil så blive opdateret i næste nr., hvor der pga. de mange billeder næppe vil blive plads til en egentlig lokalhistorisk artikel. 5

6 Paul Bergsøe & Søn (fortsat fra forrige nr.) Vi forlod fabrikant Svend Bergsøe efter indvielsen af fabrikken i Hvissinge den 24. januar Som nævnt havde forholdene ændret sig drastisk i de ca år, der var forløbet siden købet af Fraligsgården: en ny verdenskrig var brudt ud, Danmark var besat, og den internationale handel var gået i stå. Svend Bergsøe stod endnu engang over for nye udfordringer. Den nyopførte fabrik set fra Hvissingevej mod nordøst, 12. september 1943 Fremstød mod øst På samme tidspunkt var firmaet på offensiven i Sverige. Bergsøe ønskede sig en passende grund til en fabrik på den anden side af Sundet, og han havde længe forhandlet med de svenske myndigheder om emnet. Han havde kig på Helsingborg, men da forhandlingerne trak i langdrag, begyndte han at overveje, om projektet egentlig var besværet værd. 6

7 Den politiske ledelse i Landskrona havde imidlertid fået nys om sagen, og de henvendte sig nu til Bergsøe med et købstilbud. Der blev aftalt et møde, og borgerrepræsentationens formand, en metalarbejder ved navn Ekstrand, bød danskerne velkommen med ordene: "Kommer vi till affär, är det bra; kommer vi inte till affär, kan vi vara lika goda vänner för det. Skål!" Resultatet af mødet blev i høj grad en "affär", og det følgende år (1943) startede opførelsen af en fabriksbygning. Bergsøe ansatte Jens Krag Juel Vind Frijs, der var søstersøn af hans moder, som direktør. Det skulle vise sig at være et godt valg. Frijs havde tidligere arbejdet på Bülowsvej og havde derfor godt kendskab til arbejdet på en metalfabrik. Foruden det velkendte loddetin kom man til at beskæftige sig med udvinding af bly af svensk blymalm. Samtidig blev den gamle fabrik på Bülowsvej afhændet. For Svend Bergsøe var salget af hans barndomshjem ingen let beslutning, og han gør i sin dagbog status over alle gode minder, både fra hjemmet og fabrikken. Salget var dog en nødvendighed, og til gengæld købte han 32,3 tdr. land ubebygget jord af Fraligsgården "for at hindre bebyggelse for tæt op af fabrikken", som det hedder i dagbogen. Hjemmefronten Lige som under den første verdenskrig opstod der også denne gang hurtigt mangel på råvarer, og i Danmark frygtede man, at tyskerne hurtigt ville støvsuge landet for alt brugbart metal. Tyskerne havde imidlertid ingen interesse i at sætte dansk 7

8 8 Fabrikant Svend Bergsøe på fabrikken, december 1972

9 produktion og beskæftigelse i stå. De introducerede i stedet en Metalhusholdningsplan, som den danske regering accepterede. Planens hovedsigte var "noget for noget": hvis tyskerne ville købe metal af Danmark, skulle de levere varer med samme metalindhold. For de danske fabrikker gjaldt det om at holde deres respektive kundekredse forsynet med metaller i størst mulig omfang. Svend Bergsøe organiserede et beredskabslager af metal, og det blev forhandlet til folk, der var udstyret med en Beschaffungsbestätigung, dvs. ret til køb. Var det formelle således på plads, kan det samme ikke siges om praksis. Den dominerende virksomhed i branchen var Nordisk Kabel og Tråd (NKT), og den satte sig tungt på kontrol og viderefordeling af metallerne. Dens politik var: ingen levering uden modydelse af brugt metal. Desperate kunder så sig derfor nødsaget til at finde leverandører af sådant, og samtidig ødelagde man andre firmaers muligheder. Bergsøe ønskede en mere rimelig fordeling, men Industrirådet var domineret af NKT-folk, og det var derfor ikke muligt at komme igennem ad den vej. Regeringen gav dog mindretallet ret, hvilket betød stor irritation hos flertallet, og kløften mellem NKT og PBS blev stadig større. Alle kæmpede for at få fat i så stor en mængde af det eftertragtede metal som overhovedet muligt, det være sig fra indland eller udland. Retsopgør Leverancerne til de gamle kunder skulle altså opretholdes, og det kunne enhver forstå. Noget ganske andet var handel med tyskerne. Ikke blot ville det se ud som landsforræ- 9

10 deri, det ville også betyde økonomisk tab for Danmark. Sagen var, at tyskerne havde oprettet en særlig konto i Nationalbanken, som besættelsesmagten bare kunne trække på. Denne såkaldte Clearingkonto betød, at Danmark reelt betalte for tyskernes aktiviteter i kongeriget. Folk, der benyttede sig af denne fremgangsmåde, blev betragtet som såkaldte værnemagere, og de blev stillet til regnskab efter krigen. For at få ram på værnemagerne blev der vedtaget love med tilbagevirkende kraft, og nu startede et juridisk galehus, som højesteretssagfører Carl Otto Henriques udtrykte det. Paul Bergsøe & Søn kom også under anklage, og der fulgte nu to lange år med uro og venten. Politiet foretog undersøgelser, og der blev lagt pres på Svend Bergsøes hustru, Bodil Kjer, der blev opfordret til at forlade sin mand. Der kom hadebreve, og nogle aviser, ikke mindst Information, førte an i en veritabel smædekampagne. Frihedskæmpernes egen organisation, Frihedsrådet, havde ganske vist sagt god for virksomheden, men angrebene standsede ikke af den grund. De forløsende ord blev udtalt af underdirektør Arne Lund fra Industrirådet: "Det er da helt afgørende og sikkert, at De har gjort det rigtige, Bergsøe, ved at importere så meget som muligt fra Tyskland. Det kan man da aldrig bebrejde Dem." Afslutningsvis skriver Svend Bergsøe i sin erindringsbog: "Selvfølgelig kunne vi have hjulpet tysk industri, men det troede Landsretten ikke!" 10

11 50-års jubilæum. Bemærk tidens luksusbiler i rundbuestil, 3. maj 1952 Fra retsopgør til firmajubilæum Det langvarige retsopgør betød ikke blot personlige omkostninger. Det betød også, at ledelsen af firmaet ikke kunne foregå med fuld styrke. Svend Bergsøes dagbog er tavs i de ca. to år, som retssagen varede, og vi skal helt frem til juni 1947, før der atter gøres optegnelser, men nu kommer der til gengæld fart på virksomheden. Der opføres nyt kontorbyggeri, og man etablerer virksomhed i Norge og Finland. Samtidig gøres der fremstød i Sydamerika, og antallet af medarbejdere og ledere øges. Ligesom på andre større virksomheder inden for det private erhvervsliv er der også på fabrikken i Glostrup blevet indført samarbejdsudvalg (SU), og Svend Bergsøe skriver med begejstring om det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Fremtiden for den nu internationalt funderede virksomhed tegner lys i disse år. Den 18. juli 1951 kom til at stå som en rædselsdag i firmaets historie. Bergsøe var på ferie på Samsø, da han modtog en telefonopringning: fabrikken brændte. Han hastede 11

12 hjem, og her mødte han de triste rester af fabrikken. Hurtigt stod det klart, hvad der var sket: en gryde var revnet, og kg flydende metal løb i løbet af få minutter ned i fyrkælderen. Det fortsatte ned ad en vandfyldt kanal, og det kom herefter til voldsomme eksplosioner. Kælderens gulv bestod af ca. 80 kg tunge jernplader, der blev slynget op mod loftet og ødelagde olieledningerne. En af medarbejderne, en mand ved navn Ravn, gik tilsyneladende uanfægtet rundt i dette inferno og lukkede for de mange oliehaner. Det lykkedes ham heldigvis at komme uskadt op til direktøren, der ønskede at takke ham for indsatsen. Han stod lidt og hørte på, da han pludselig brød sammen af et forsinket chok. Hvad selve fabrikken angår, tog Bergsøe åbenbart situationen med en vis sindsro: "min eneste trøst er det", skriver han i sin dagbog, "at vi muligvis kan få en bedre fabrik og først og fremmest en mere moderne fabrik". Det skulle komme til at slå til: arbejdet med nyopførelse af fabrikken gik hurtigt i gang, og i de følgende år skulle man se en uophørlig aktivitet i ombygninger, tilbygning og udbygninger. Personalet samlet i anledning af 50-års jubilæet, 3. maj

13 Det følgende år, nærmere bestemt torsdag den 1. maj 1952, stod følgende at læse i Folkebladet: På lørdag har et af Glostrups store industriforetagender, firmaet Paul Bergsøe & Søn, metalværk, 50-års jubilæum. På dagen blev der afholdt reception på kontorerne, og samtidig blev der udsendt et festskrift om firmaet. Der blev optaget en række fotos i dagens anledning, og en del har heldigvis fundet vej til Lokalhistorisk Arkiv. Her findes også gæstebøger fra jubilæumsdagen (samt fra tiden både før og efter). Storhedstiden De tidligere nævnte, gentagne udvidelser af fabrikken i Hvissinge kan stå som symbol på industriernes udbygning på Vestegnen i disse år. Bergsøes udflytning fra hovedstaden i 1941 blev dengang betragtet med undren og skepsis af andre virksomheders ledelser. Men efter krigen ændrede det sig efterhånden. Kommunerne udarbejdede byplaner, hvor der var udlagt særlige arealer til industri, og fabrikkerne begyndte i bogstaveligste forstand at se lyset. Det fik stor betydning for beskæftigelsen herude: i 1953 beskæftigede industrierne på Vestegnen ca medarbejdere, i 1954 ca og i 1958 ca år efter Bergsøes store spring ud i det ukendte. I de følgende år fortsatte udviklingen til medarbejdere i Vestegnen var blevet Københavns nye store industriområde. Bergsøe & Søn udgav i 1960 to hefter, som viser udviklingen. Det ene hedder The Scandinavian Metal Corporation, med undertitel: En beretning om Paul Bergsøe & Søn s virk- 13

14 14 Løbehjul var et bekvemt transportmiddel i store virksomheder. Her Bergsøe, 1955

15 somheder i I den kan man se firmaets vigtigste nøgletal, produktionsprogram, finanser m.m. Det andet hefte er en vejledning for nyansatte medarbejdere. Heftet indeholder en guldgrube af information om dagligdagen på fabrikken. Man får navne på ledere og formænd, besked om arbejdets karakter og farlighed, søsterselskaber og produktionsforhold. Man kan bl.a. se, at der på dette tidspunkt er beskæftiget ca. 175 arbejdere og ca. 100 funktionærer på Hvissinge-fabrikkens forskellige afdelinger. Begge hefter (det første i fotokopi) kan ses på Lokalhistorisk Arkiv. Det store økonomiske opsving i 1960 erne betød blandt meget andet, at der pludselig blev arbejde til alle. Det gammelkendte problem, en alt for stor arbejdsløshed, var pludselig en saga blot. Ja, landets økonomi blev så ophedet, at mange virksomheder havde vanskeligt ved finde egnet arbejdskraft, et problem som også ramte Bergsøe & Søn. Virksomhederne så ingen anden udvej end at importere arbejdskraft fra udlandet, og vi møder fra nu af de såkaldte fremmedarbejdere i et stigende antal, også på Vestegnen. Bergsøe beklager sig i 1968 offentligt over, at han ikke modtager svar nok på sine jobannoncer. Det udvikler sig til en polemik med formanden for Special- og Fabriksarbejdernes Fagforening i Glostrup, Kaj Buch. Det fremgår her, at fagforeningen har ca. 300 udlændinge beskæftiget, men samtidig viser det sig, at kun et fåtal findes egnede til jobbet. Manglen på arbejderboliger gør ikke 15

16 sagen lettere, og Bergsøe prøver at finde diverse og ikke altid velegnede boligalternativer til fremmedarbejderne. Samtidig forsøger han at opnå tilladelse til at opføre rækkehusbyggerier på egne arealer, og firmaet lokker folk med diverse personalegoder, f.eks. kolonihaver til ansatte, og et i øvrigt godt arbejdsklima. Miljøproblemer og økonomisk krise Problemet med at skaffe egnet arbejdskraft i tilstrækkelig mængde skulle dog vise sig at være et mindre problem, i hvert fald sammenlignet med det problem, som nu dukkede op: virksomhedens forurening af sine omgivelser. Naboklagerne over forureningen blev stadig flere, ca

17 Meget arbejde krævede beskyttelsesmaske og andre foranstaltninger, u.å. Vi har før strejfet emnet, der var en af hovedårsagerne til virksomhedens udflytning fra København, og også i Glostrup havde der været røster fremme om sagen. 17

18 Fra 1969 kan man i Folkebladet følge diskussionen, der startede med en række klager fra beboere i Dalvangskvarteret og Hvissingeparken. Sagen blev taget op på politisk, og det skete netop i en tid, hvor forureningsdebatten i samfundet begyndte at tage fart. Firmaet kom under pres for at investere i renere teknologi, og man forsøgte at forbedre forholdet til naboerne ved at udgive en såkaldt "nabo-avis", der fortalte om firmaet og indbød interesserede til virksomhedsbesøg. Det økonomiske og folkelige pres på firmaet indbød til nytænkning. I 1976 købte man fabrik i Viborg, hvor man slog sig på produktion af reservedele til biler. Året efter kunne man fejre 75-års jubilæum og konstatere, at der var 400 mennesker beskæftiget på fabrikken i Glostrup, hvortil kom i 32 andre firmaer rundt om i verden: Paul Bergsøe & Søn var i sandhed et verdensfirma. De imponerende tal kunne dog ikke skjule, at der var krise. I 1978 blev 50 ansatte fyret fra fabrikken i Glostrup, og lettere blev det ikke, da den store oliekrise satte ind i Prisen på bly faldt dramatisk, og de danske miljøkrav kostede firmaet et trecifret millionbeløb, uden at naboklagerne af den grund forstummede. I dagbladet Politiken kunne man søndag den 28. november 1982 læse et interview med den nu 80-årige Svend Bergsøe. Han er tydeligvis mærket af både sygdom og problemerne på fabrikkerne. 138 ansatte var netop blev opsagt, og firmaet havde med nød og næppe undgået konkurs i Sø- og Handelsretten. 18

19 Det følgende år lykkedes det mirakuløst at skaffe ny kapital til den skrantende virksomhed, men det var en stakket frist. I 1985 stoppede produktionen efter nye store tab, og samme år døde Svend Bergsøe. En saga i Glostrups erhvervsliv var forbi. I forbindelse med virksomhedens lukning afholdtes auktion over inventar, 1985 Til gengæld stod Glostrup Kommune med et kæmpeproblem: den efterladte forurening fra det store firma. Nu begyndte en ny og langstrakt diskussion om oprydning og ansvar. Rettelse På side 18 i forrige nr. bragte vi et foto, som vi mente var fra Vi har siden fået oplyst, at det er er optaget ved firmaets jubilæum den 3. maj

20 Glostrup Asyl Glostrup Asyl: børn og voksne ved spisebordene, ca Som omtalt i forordet bringer vi denne gang nogle fotos fra Glostrup Asyl. Billederne er alle optaget ca og viser børn og voksne i forskellige dagligdags situationer. Hvis nogen kender navnene på en eller flere personer, vil Arkivet meget gerne høre om det. Børnene må være i 60'erne nu, så vi beder især den gruppe om at være opmærksom. Det skal tilføjes, at billederne bare udgør et mindre udvalg: arkivet råder over mange fotos fra asylet. 20

21 Glostrup Asyl: børnene på det udendørs areal, ca Glostrup Asyl: børnene er flyttet til udendørs spisning. Ca

22 På rejse i tidsmaskinen Et kig fra Hovedvejen ned ad Mejerivej. I baggrunden ses Glostrup Mejeri, opført af mejerist Hans Peter Andersen kort efter Han solgte i 1919 mejeriet til Valdemar Lauridsen og Jens Chr. Mølgaard. Den Storkøbenhavnske Mælkeordning lukkede mejeriet i Herefter skulle der blot være ét mejeri i hver kommune, og det blev mejeriet i Hvissinge, der blev det nye Glostrup Mejeri. Bygningen blev i 1953 overtaget af Irma, der udvidede sin produktion her. Da Glostrupcentret skulle opføres i 1972, forsvandt både vej og fabrik. Glostrup Mejeri for enden af Mejerivej. Postkort, ca

23 Fabrikken er overtaget af Irma. Bemærk tidens biler, 18. april 1959 Glostrup Storcenter har gjort det af med den gamle vej, 4. maj

24 24

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95

Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 Side 9 manden Navn: Karsten Hardy Jørgensen Bopæl: Reginehøj, Århus Alder: 47 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: Århus Stilladser Stilladsudd.: Grundkursus 1+2 (1988) og ERFA 2 i -95 StilladsInformation:

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om

nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om nyheder og information fra danish agro Maj 2012 læs om Chr. Junker kan fejre 25 års jubilæum fredag den 1. juni Vintersæd - bestil allerede nu! Fokus på bejdsning Nye funktioner på kundeportalen Levering

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93

INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 INFORMATION NR. 8/1993 19.12.93 ANTENNENYT (?) Arbejdet munder desværre ud i "Viel Geschrei und wenig Wolle", som tysken siger, for konklusionen af vores arbejder bliver: DESVÆRRE..... Vi springer lige

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl.

Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Hemmelige grave i Husbjerg Klit ved Oksbøl. Familierne i Randers og Århus blev gennem Røde Kors underrettet om, at deres sønner og pårørende ved blevet dødsdømt ved den tyske standret i Århus og, at de

Læs mere

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde

År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde År 1965. Slagter Aage Christensen i Als i Sydøsthimmerland fik for nu en del år siden fat i en gammel sønderslået violin på en bondegård i Hedegårde i Als nordsogn. Denne violin blev siden samlet, og viste

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse

Kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De store epidemier. Starten på det hele. Terrordrab på to overlæger. Første sygehus med talegenkendelse Starten på det hele De store epidemier Terrordrab på to overlæger Kvinderne ud på arbejdsmarkedet Første sygehus med talegenkendelse VEJLE SYGEHUS FEJRER 125 ÅRS JUBILÆUM Jubilæet bliver markeret med denne

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside

2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside 2014 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk. Forside Driftsmateriellet Forord 1980 1980 Per Topp Nielsen www.dansk-jernbanearkiv.dk Side 0.010 Driftsmateriellet Forord 2014 Genoplivning af et 40 år

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god.

Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Generalforsamling 2012. Hej alle sammen. Det er skønt at se så mange kønne ansigter. Velkommen, der skulle være kaffe og brød på bordene, så værs god. Vi skal først ha valgt en dirigent, vi foreslår som

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942

Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Statsminister Buhl i radioen 2. september 1942 Da Stauning døde i maj 1942, overtog Vilhelm Buhl statsministerposten. Den 2. september 1942 holdt han en radiotale, hvis indhold kom til at præge resten

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Meningsfulde spejlinger

Meningsfulde spejlinger Meningsfulde spejlinger filosof og antropolog universitet og erhvervsliv revision og datalogi Etnografi, antropologi og filosofi etnografi: deltagerobservation, interview og observation en metode er altid

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog

Fisets artikler om de overdækkede gange. -en scrapbog Fisets artikler om de overdækkede gange -en scrapbog Introduktion Der er 9 gange i Morbærhaven som skiller sig ud fra de andre, nemlig de 9 "overdækkede" eller "lukkede" gange. Hver af disse gange består

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 13949 Klager: Indklaget: Klagen vedrører: xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx CVR-nr.: xx xx xx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx Køb af bil Modtagne

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland

3/2016. Østjylland. De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland 3/2016 Østjylland De fik Århus Festuge ind i deres gamle flæskehal Det laver de i dag efter Hammel-lukning Færre står uden job i Østjylland Flemmings leder Forbundet har styrken til at fortsætte alene

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen

Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen 4 Analyse Rustur, campusuge og frafald Søren Wengel Mogensen Den seneste tid har budt på studiestart, og først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til de nye studerende. Det er ikke sikkert, at

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Kajs Avis 2. april 2013 - nr.6 - side 14 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 ved om en dame med spjættende ben sælger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Krigen 1864 FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Det første, Erik Jørgensen

Det første, Erik Jørgensen Det første, der møder os i 38-årige Erik Jørgensens lejlighed i Lyngby nord for København, er en riffel. Sammen med resten af hans udstyr ligger den og flyder i et organiseret kaos. Otte store ammunitionskasser

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

På tæppejagt i Kaukasus

På tæppejagt i Kaukasus På tæppejagt i Kaukasus TEKST & FOTO: JAN ANDERSEN FOTOS FRA KAUKASUS: THOMAS BIRATH Da sovjetunionen kollapsede i 1989 begyndte gamle og antikke kaukasiske tæpper, som er så eftertragtede blandt samlere

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

ESRUM GENNEM GENERATIONER. Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN

ESRUM GENNEM GENERATIONER. Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN ESRUM GENNEM GENERATIONER Hefte 1 LOKALHISTORISK ARKIV FOR GRÆSTED OG OMEGN Forord Side 3 Forord - hefte 1 I forordet til de to Esbønderup-hefter 2006 skrev jeg, at det ikke var min hensigt at skrive flere

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham.

Thomas POV: En bil kommer med voldsom fart imod ham. Manus: Anne-Marie Olesen Thinghuus Scener fra en episode af Vintervagten. EXT. SOMMERHUSOMRÅDE - DAG Thomas kommer kørende på sin scooter. Der er helt dødt og intet unormalt at rapportere. Han drejer ned

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten

samvirke-nyt Samvirket, Viborg August 2011 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten 12.000 FDFere fra hele landet deltog i den store landslejr på Sletten Samvirket, Viborg August 2011 samvirke-nyt SAMVIRKE-NYT udgives af bestyrelsen for FDF Samvirket, Viborg Redaktør: Jørn Mathiasen Vævervej

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås.

Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Moseby Kulturmiljø nr. 38 Tema Sted/Topografi Moseby er en slynget vejby beliggende på de lave arealer øst for Koldmose, nord for Sandmose og lige sydvest for Kås. Bosætning, byer Emne Byudvikling, tørve-

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2.

Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet 2015 nr. 2. Ny direktør søges de sidste par stykker, har fået en størrelse 45 i buksebagen. Side 1 Taxi Uber alles? Hvis politikerne vil ødelægge taxibranchen, hvorfor

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Afgørelse fra Ankenævn for biler

Afgørelse fra Ankenævn for biler Afgørelse fra Ankenævn for biler Klagesag nr.: 12959 Klager: N.N Indklaget: CVR-nr.: 30 65 20 29 Fds Handel og Service v/frank Due Sidelmann Møllevej 5 2750 Ballerup Klagen vedrører: Køb af bil Ikke-medlemsvirksomhed

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958.

Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958. Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958. Det var en stor glæde for både min kone og mig Brev fra Bruno Gröning til skuespillerinde Lilian Harvey 1, 29.9.1958 Bruno Gröning Plochingen/N., den 29. september 1958 Dornendreher 117 Fru Lilian Harvey

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.

Referat fra generalforsamling. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19. GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra generalforsamling Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Torsdag den 21. marts 2013 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1.

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Ikke kun mennesket bygger veje

Ikke kun mennesket bygger veje Ikke kun mennesket bygger veje Stefan Jarnik Novelle 2 Stefan Jarnik, 2014 Alle rettigheder forbeholdes 3 Ikke kun mennesket bygger veje En gang for længe siden, flere århundreder tilbage i tiden, lå der

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Forbrugergruppen Vest Indkaldelse til

Forbrugergruppen Vest Indkaldelse til Tænk lige over det... Hvis alle danskere afleverede deres brugte mobiltelefoner på genbrugsstationen, ville vi årligt kunne genanvende 2,5 tons bly, 35 tons kobber og 32 kg guld!!! Og det i en tid med

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere