NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2004 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex Indhold Indledning... 3 Paul Bergsøe & Søn... 6 Glostrup Asyl På rejse i tidsmaskinen.. 22 Svanemærket produktion ISSN X Forside: Genindvinding af metal var både hårdt og farligt. Her er en arbejder på Paul Bergsøe & Søn i gang med at destruere gamle akkumulatorer. Vi kender desværre hverken mandens navn eller tidspunktet for fotooptagelsen.

3 Indledning Når jeg på denne plads så ofte udbreder mig om det vigtige i bevarelse af lokale fotos og papirer, er det naturligvis ment som en opfordring til publikum: lad arkivet få lov at se dette før eventuel kassation. Mange følger heldigvis opfordringen, og arkivet råder derfor i dag over en samling, der i forhold til lokalområdets størrelse er af imponerende omfang. Under en samtale med det dengang otteårige barnebarn hævdede jeg, at 50 år i historiens forløb ikke er særlig lang tid. Svaret kom prompte: "Om 50 år? Så er du da død. Det bør du i hvert fald være!". Om jeg ligefrem bør være død, ved jeg ikke, men at jeg efter al sandsynlighed vil være det, er uomtvisteligt. Tiden går hurtigere, end man tror, og det haster derfor med at redde vor viden om fortid og nutid for en utvivlsomt kundskabstørstende fremtid. Det gælder ikke blot for de foran nævnte fotos og papirer. Også den mere personlige viden og erfaring, som ligger gemt hos den enkelte borger, kan være vigtig for eftertiden. Jeg har i den forbindelse undertiden opfordret borgerne til at bidrage med artikler til dette blad, og opfordringen er også i nogle tilfælde blevet fulgt. Det er dog slet ikke tilstrækkeligt. Jeg vil meget gerne se bidrag, f.eks. om livet i Glostrup for 30, 40, 50 eller flere år siden. Det kunne være om hjemmet og skolen, set med et barns øjne. Det kunne være det unge menneskes 3

4 oplevelser på lærepladser og elevpladser eller i sportsforeninger og hobbyforeninger. Det kunne være den voksnes oplevelse af Glostrup, som tilflytter, nybygger, arbejder, funktionær og som enlig, gift med og uden børn. Der er rigeligt at tage fat på, og alle kan være med. Nogle føler måske ikke, at de tør binde an med sprog og formuleringer. Det er dog ingen hindring, da jeg med glæde vil rette alle manuskripter til, så de kan læses uden besvær. Tro mig: mange vil med stor glæde læse om andres, gerne jævnaldrendes, oplevelser. Det gode ved artikler i et blad som vores er, at de ikke forældes. Selvfølgelig kan der være fejl og misforståelser, men stort set står de intakt fra forfatterens hånd til evig tid. Det betyder også, at de mange artikler, som ligger i de nu 33 udgaver, fortsat anvendes. De gamle numre bliver lagt frem på arkivet, og der må ofte fyldes op i rækkerne. Der er dog ikke plads til alle numre, så derfor vil jeg minde om, at vi faktisk har alt på lager. Hvis nogen mangler et eller flere blade, skal man blot henvende sig på arkivet, så kan man straks få det ønskede. Det samme gælder for de fleste af vore bøger til salg. På min vej gennem arkivets gamle billedsamling traf jeg forleden dag på en række fotos fra børneasylet ved Asylvej. De fleste billeder er optaget ca. 1944, og man ser dagliglivet med børn og voksne i børnehaven. Meget få navne er kendt, og jeg håber, at nogen vil kunne hjælpe med identificeringen. Børnene må være i 60 erne nu, så det er nok især den aldersgruppe, der skal være opmærksom. Det kunne være sjovt at få sat navne på dem. 4

5 Glostrup Asyl. Kender nogen et eller flere af børnene? 1936 Flere læsere har efterlyst bidrag og fotos fra tiden, da Hovedvejen var en livlig forretningsgade, "som vi husker den", som én formulerede det. Der tænkes her på 1950 erne og 1960 erne, dvs. tiden før Glostrup Storcenter blev opført. Jeg vil tage udfordringen op, og næste nr. af bladet vil derfor være noget anderledes, end vi er vant til. Der vil blive gengivet en række billeder af Hovedvejen og dens mange butikker i perioden, og korte kommentarer og årstal vil blive påført. Hvorvidt den enkeltes hukommelse er i overensstemmelse med virkeligheden, vil da komme til at stå sin prøve. Af pladshensyn vil gavelisten udgå denne gang. Den vil så blive opdateret i næste nr., hvor der pga. de mange billeder næppe vil blive plads til en egentlig lokalhistorisk artikel. 5

6 Paul Bergsøe & Søn (fortsat fra forrige nr.) Vi forlod fabrikant Svend Bergsøe efter indvielsen af fabrikken i Hvissinge den 24. januar Som nævnt havde forholdene ændret sig drastisk i de ca år, der var forløbet siden købet af Fraligsgården: en ny verdenskrig var brudt ud, Danmark var besat, og den internationale handel var gået i stå. Svend Bergsøe stod endnu engang over for nye udfordringer. Den nyopførte fabrik set fra Hvissingevej mod nordøst, 12. september 1943 Fremstød mod øst På samme tidspunkt var firmaet på offensiven i Sverige. Bergsøe ønskede sig en passende grund til en fabrik på den anden side af Sundet, og han havde længe forhandlet med de svenske myndigheder om emnet. Han havde kig på Helsingborg, men da forhandlingerne trak i langdrag, begyndte han at overveje, om projektet egentlig var besværet værd. 6

7 Den politiske ledelse i Landskrona havde imidlertid fået nys om sagen, og de henvendte sig nu til Bergsøe med et købstilbud. Der blev aftalt et møde, og borgerrepræsentationens formand, en metalarbejder ved navn Ekstrand, bød danskerne velkommen med ordene: "Kommer vi till affär, är det bra; kommer vi inte till affär, kan vi vara lika goda vänner för det. Skål!" Resultatet af mødet blev i høj grad en "affär", og det følgende år (1943) startede opførelsen af en fabriksbygning. Bergsøe ansatte Jens Krag Juel Vind Frijs, der var søstersøn af hans moder, som direktør. Det skulle vise sig at være et godt valg. Frijs havde tidligere arbejdet på Bülowsvej og havde derfor godt kendskab til arbejdet på en metalfabrik. Foruden det velkendte loddetin kom man til at beskæftige sig med udvinding af bly af svensk blymalm. Samtidig blev den gamle fabrik på Bülowsvej afhændet. For Svend Bergsøe var salget af hans barndomshjem ingen let beslutning, og han gør i sin dagbog status over alle gode minder, både fra hjemmet og fabrikken. Salget var dog en nødvendighed, og til gengæld købte han 32,3 tdr. land ubebygget jord af Fraligsgården "for at hindre bebyggelse for tæt op af fabrikken", som det hedder i dagbogen. Hjemmefronten Lige som under den første verdenskrig opstod der også denne gang hurtigt mangel på råvarer, og i Danmark frygtede man, at tyskerne hurtigt ville støvsuge landet for alt brugbart metal. Tyskerne havde imidlertid ingen interesse i at sætte dansk 7

8 8 Fabrikant Svend Bergsøe på fabrikken, december 1972

9 produktion og beskæftigelse i stå. De introducerede i stedet en Metalhusholdningsplan, som den danske regering accepterede. Planens hovedsigte var "noget for noget": hvis tyskerne ville købe metal af Danmark, skulle de levere varer med samme metalindhold. For de danske fabrikker gjaldt det om at holde deres respektive kundekredse forsynet med metaller i størst mulig omfang. Svend Bergsøe organiserede et beredskabslager af metal, og det blev forhandlet til folk, der var udstyret med en Beschaffungsbestätigung, dvs. ret til køb. Var det formelle således på plads, kan det samme ikke siges om praksis. Den dominerende virksomhed i branchen var Nordisk Kabel og Tråd (NKT), og den satte sig tungt på kontrol og viderefordeling af metallerne. Dens politik var: ingen levering uden modydelse af brugt metal. Desperate kunder så sig derfor nødsaget til at finde leverandører af sådant, og samtidig ødelagde man andre firmaers muligheder. Bergsøe ønskede en mere rimelig fordeling, men Industrirådet var domineret af NKT-folk, og det var derfor ikke muligt at komme igennem ad den vej. Regeringen gav dog mindretallet ret, hvilket betød stor irritation hos flertallet, og kløften mellem NKT og PBS blev stadig større. Alle kæmpede for at få fat i så stor en mængde af det eftertragtede metal som overhovedet muligt, det være sig fra indland eller udland. Retsopgør Leverancerne til de gamle kunder skulle altså opretholdes, og det kunne enhver forstå. Noget ganske andet var handel med tyskerne. Ikke blot ville det se ud som landsforræ- 9

10 deri, det ville også betyde økonomisk tab for Danmark. Sagen var, at tyskerne havde oprettet en særlig konto i Nationalbanken, som besættelsesmagten bare kunne trække på. Denne såkaldte Clearingkonto betød, at Danmark reelt betalte for tyskernes aktiviteter i kongeriget. Folk, der benyttede sig af denne fremgangsmåde, blev betragtet som såkaldte værnemagere, og de blev stillet til regnskab efter krigen. For at få ram på værnemagerne blev der vedtaget love med tilbagevirkende kraft, og nu startede et juridisk galehus, som højesteretssagfører Carl Otto Henriques udtrykte det. Paul Bergsøe & Søn kom også under anklage, og der fulgte nu to lange år med uro og venten. Politiet foretog undersøgelser, og der blev lagt pres på Svend Bergsøes hustru, Bodil Kjer, der blev opfordret til at forlade sin mand. Der kom hadebreve, og nogle aviser, ikke mindst Information, førte an i en veritabel smædekampagne. Frihedskæmpernes egen organisation, Frihedsrådet, havde ganske vist sagt god for virksomheden, men angrebene standsede ikke af den grund. De forløsende ord blev udtalt af underdirektør Arne Lund fra Industrirådet: "Det er da helt afgørende og sikkert, at De har gjort det rigtige, Bergsøe, ved at importere så meget som muligt fra Tyskland. Det kan man da aldrig bebrejde Dem." Afslutningsvis skriver Svend Bergsøe i sin erindringsbog: "Selvfølgelig kunne vi have hjulpet tysk industri, men det troede Landsretten ikke!" 10

11 50-års jubilæum. Bemærk tidens luksusbiler i rundbuestil, 3. maj 1952 Fra retsopgør til firmajubilæum Det langvarige retsopgør betød ikke blot personlige omkostninger. Det betød også, at ledelsen af firmaet ikke kunne foregå med fuld styrke. Svend Bergsøes dagbog er tavs i de ca. to år, som retssagen varede, og vi skal helt frem til juni 1947, før der atter gøres optegnelser, men nu kommer der til gengæld fart på virksomheden. Der opføres nyt kontorbyggeri, og man etablerer virksomhed i Norge og Finland. Samtidig gøres der fremstød i Sydamerika, og antallet af medarbejdere og ledere øges. Ligesom på andre større virksomheder inden for det private erhvervsliv er der også på fabrikken i Glostrup blevet indført samarbejdsudvalg (SU), og Svend Bergsøe skriver med begejstring om det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Fremtiden for den nu internationalt funderede virksomhed tegner lys i disse år. Den 18. juli 1951 kom til at stå som en rædselsdag i firmaets historie. Bergsøe var på ferie på Samsø, da han modtog en telefonopringning: fabrikken brændte. Han hastede 11

12 hjem, og her mødte han de triste rester af fabrikken. Hurtigt stod det klart, hvad der var sket: en gryde var revnet, og kg flydende metal løb i løbet af få minutter ned i fyrkælderen. Det fortsatte ned ad en vandfyldt kanal, og det kom herefter til voldsomme eksplosioner. Kælderens gulv bestod af ca. 80 kg tunge jernplader, der blev slynget op mod loftet og ødelagde olieledningerne. En af medarbejderne, en mand ved navn Ravn, gik tilsyneladende uanfægtet rundt i dette inferno og lukkede for de mange oliehaner. Det lykkedes ham heldigvis at komme uskadt op til direktøren, der ønskede at takke ham for indsatsen. Han stod lidt og hørte på, da han pludselig brød sammen af et forsinket chok. Hvad selve fabrikken angår, tog Bergsøe åbenbart situationen med en vis sindsro: "min eneste trøst er det", skriver han i sin dagbog, "at vi muligvis kan få en bedre fabrik og først og fremmest en mere moderne fabrik". Det skulle komme til at slå til: arbejdet med nyopførelse af fabrikken gik hurtigt i gang, og i de følgende år skulle man se en uophørlig aktivitet i ombygninger, tilbygning og udbygninger. Personalet samlet i anledning af 50-års jubilæet, 3. maj

13 Det følgende år, nærmere bestemt torsdag den 1. maj 1952, stod følgende at læse i Folkebladet: På lørdag har et af Glostrups store industriforetagender, firmaet Paul Bergsøe & Søn, metalværk, 50-års jubilæum. På dagen blev der afholdt reception på kontorerne, og samtidig blev der udsendt et festskrift om firmaet. Der blev optaget en række fotos i dagens anledning, og en del har heldigvis fundet vej til Lokalhistorisk Arkiv. Her findes også gæstebøger fra jubilæumsdagen (samt fra tiden både før og efter). Storhedstiden De tidligere nævnte, gentagne udvidelser af fabrikken i Hvissinge kan stå som symbol på industriernes udbygning på Vestegnen i disse år. Bergsøes udflytning fra hovedstaden i 1941 blev dengang betragtet med undren og skepsis af andre virksomheders ledelser. Men efter krigen ændrede det sig efterhånden. Kommunerne udarbejdede byplaner, hvor der var udlagt særlige arealer til industri, og fabrikkerne begyndte i bogstaveligste forstand at se lyset. Det fik stor betydning for beskæftigelsen herude: i 1953 beskæftigede industrierne på Vestegnen ca medarbejdere, i 1954 ca og i 1958 ca år efter Bergsøes store spring ud i det ukendte. I de følgende år fortsatte udviklingen til medarbejdere i Vestegnen var blevet Københavns nye store industriområde. Bergsøe & Søn udgav i 1960 to hefter, som viser udviklingen. Det ene hedder The Scandinavian Metal Corporation, med undertitel: En beretning om Paul Bergsøe & Søn s virk- 13

14 14 Løbehjul var et bekvemt transportmiddel i store virksomheder. Her Bergsøe, 1955

15 somheder i I den kan man se firmaets vigtigste nøgletal, produktionsprogram, finanser m.m. Det andet hefte er en vejledning for nyansatte medarbejdere. Heftet indeholder en guldgrube af information om dagligdagen på fabrikken. Man får navne på ledere og formænd, besked om arbejdets karakter og farlighed, søsterselskaber og produktionsforhold. Man kan bl.a. se, at der på dette tidspunkt er beskæftiget ca. 175 arbejdere og ca. 100 funktionærer på Hvissinge-fabrikkens forskellige afdelinger. Begge hefter (det første i fotokopi) kan ses på Lokalhistorisk Arkiv. Det store økonomiske opsving i 1960 erne betød blandt meget andet, at der pludselig blev arbejde til alle. Det gammelkendte problem, en alt for stor arbejdsløshed, var pludselig en saga blot. Ja, landets økonomi blev så ophedet, at mange virksomheder havde vanskeligt ved finde egnet arbejdskraft, et problem som også ramte Bergsøe & Søn. Virksomhederne så ingen anden udvej end at importere arbejdskraft fra udlandet, og vi møder fra nu af de såkaldte fremmedarbejdere i et stigende antal, også på Vestegnen. Bergsøe beklager sig i 1968 offentligt over, at han ikke modtager svar nok på sine jobannoncer. Det udvikler sig til en polemik med formanden for Special- og Fabriksarbejdernes Fagforening i Glostrup, Kaj Buch. Det fremgår her, at fagforeningen har ca. 300 udlændinge beskæftiget, men samtidig viser det sig, at kun et fåtal findes egnede til jobbet. Manglen på arbejderboliger gør ikke 15

16 sagen lettere, og Bergsøe prøver at finde diverse og ikke altid velegnede boligalternativer til fremmedarbejderne. Samtidig forsøger han at opnå tilladelse til at opføre rækkehusbyggerier på egne arealer, og firmaet lokker folk med diverse personalegoder, f.eks. kolonihaver til ansatte, og et i øvrigt godt arbejdsklima. Miljøproblemer og økonomisk krise Problemet med at skaffe egnet arbejdskraft i tilstrækkelig mængde skulle dog vise sig at være et mindre problem, i hvert fald sammenlignet med det problem, som nu dukkede op: virksomhedens forurening af sine omgivelser. Naboklagerne over forureningen blev stadig flere, ca

17 Meget arbejde krævede beskyttelsesmaske og andre foranstaltninger, u.å. Vi har før strejfet emnet, der var en af hovedårsagerne til virksomhedens udflytning fra København, og også i Glostrup havde der været røster fremme om sagen. 17

18 Fra 1969 kan man i Folkebladet følge diskussionen, der startede med en række klager fra beboere i Dalvangskvarteret og Hvissingeparken. Sagen blev taget op på politisk, og det skete netop i en tid, hvor forureningsdebatten i samfundet begyndte at tage fart. Firmaet kom under pres for at investere i renere teknologi, og man forsøgte at forbedre forholdet til naboerne ved at udgive en såkaldt "nabo-avis", der fortalte om firmaet og indbød interesserede til virksomhedsbesøg. Det økonomiske og folkelige pres på firmaet indbød til nytænkning. I 1976 købte man fabrik i Viborg, hvor man slog sig på produktion af reservedele til biler. Året efter kunne man fejre 75-års jubilæum og konstatere, at der var 400 mennesker beskæftiget på fabrikken i Glostrup, hvortil kom i 32 andre firmaer rundt om i verden: Paul Bergsøe & Søn var i sandhed et verdensfirma. De imponerende tal kunne dog ikke skjule, at der var krise. I 1978 blev 50 ansatte fyret fra fabrikken i Glostrup, og lettere blev det ikke, da den store oliekrise satte ind i Prisen på bly faldt dramatisk, og de danske miljøkrav kostede firmaet et trecifret millionbeløb, uden at naboklagerne af den grund forstummede. I dagbladet Politiken kunne man søndag den 28. november 1982 læse et interview med den nu 80-årige Svend Bergsøe. Han er tydeligvis mærket af både sygdom og problemerne på fabrikkerne. 138 ansatte var netop blev opsagt, og firmaet havde med nød og næppe undgået konkurs i Sø- og Handelsretten. 18

19 Det følgende år lykkedes det mirakuløst at skaffe ny kapital til den skrantende virksomhed, men det var en stakket frist. I 1985 stoppede produktionen efter nye store tab, og samme år døde Svend Bergsøe. En saga i Glostrups erhvervsliv var forbi. I forbindelse med virksomhedens lukning afholdtes auktion over inventar, 1985 Til gengæld stod Glostrup Kommune med et kæmpeproblem: den efterladte forurening fra det store firma. Nu begyndte en ny og langstrakt diskussion om oprydning og ansvar. Rettelse På side 18 i forrige nr. bragte vi et foto, som vi mente var fra Vi har siden fået oplyst, at det er er optaget ved firmaets jubilæum den 3. maj

20 Glostrup Asyl Glostrup Asyl: børn og voksne ved spisebordene, ca Som omtalt i forordet bringer vi denne gang nogle fotos fra Glostrup Asyl. Billederne er alle optaget ca og viser børn og voksne i forskellige dagligdags situationer. Hvis nogen kender navnene på en eller flere personer, vil Arkivet meget gerne høre om det. Børnene må være i 60'erne nu, så vi beder især den gruppe om at være opmærksom. Det skal tilføjes, at billederne bare udgør et mindre udvalg: arkivet råder over mange fotos fra asylet. 20

21 Glostrup Asyl: børnene på det udendørs areal, ca Glostrup Asyl: børnene er flyttet til udendørs spisning. Ca

22 På rejse i tidsmaskinen Et kig fra Hovedvejen ned ad Mejerivej. I baggrunden ses Glostrup Mejeri, opført af mejerist Hans Peter Andersen kort efter Han solgte i 1919 mejeriet til Valdemar Lauridsen og Jens Chr. Mølgaard. Den Storkøbenhavnske Mælkeordning lukkede mejeriet i Herefter skulle der blot være ét mejeri i hver kommune, og det blev mejeriet i Hvissinge, der blev det nye Glostrup Mejeri. Bygningen blev i 1953 overtaget af Irma, der udvidede sin produktion her. Da Glostrupcentret skulle opføres i 1972, forsvandt både vej og fabrik. Glostrup Mejeri for enden af Mejerivej. Postkort, ca

23 Fabrikken er overtaget af Irma. Bemærk tidens biler, 18. april 1959 Glostrup Storcenter har gjort det af med den gamle vej, 4. maj

24 24

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen

Dansk Ammoniakfabrik. Af Rikke Kristensen Dansk Ammoniakfabrik Af Rikke Kristensen Grundlæggelsen I 1902 grundlagde P. Korsgaard en ammoniakfabrik i Nyborg. Fabrikken blev anlagt på det daværende nye havneareal, og selve byggeriet blev i oktober

Læs mere

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum

Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum Buch & Holm kan fejre 75 års jubilæum De første år Den 25. november 1935 stiftede Axel Wilhelm Holm og Frederik Jørgen Buch aktieselskabet Buch & Holm A/S. De to unge mænd fik kontakt til hinanden gennem

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13.

Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Bimøde hos Knud Hvam, Aulumgård Lørdag d. 30. september 2006 kl. 13. Omkring 30 biavlere var mødt frem til SDE s indtil videre sidste møde i 2006, og de fik en spændende tur gennem virksomheden hos Knud

Læs mere

FALLIT og LØGNE Leif.

FALLIT og LØGNE Leif. Medlemsblad for Københavns Aktive Taxiforening KAT-Bladet nr. 3. 2013. Peter Igen-Igen Kjærgaard. FALLIT og LØGNE Leif. Loven gælder ikke for Grønland, Færøerne og Taxa. Side 1 Peter Igen-Igen Kjærgaard.

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1.

forskellige. Ved beregningen af det relevante udenlandske prisniveau er der brugt de samme handelsvægte som i tabel 1. 6. Lektion. Dansk penge- og valutakurspolitik omkring 1914-1939 set i et internationalt perspektiv. (Pensum: Sv. Aage Hansen, Økonomisk vækst i Danmark II, pp. 14-21 og Jan Tore Klovland, Monetary policy

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Uenige om ombygning af farlige lifte 3. september 2012 kl. 5:00 / Virksomheder / Af Kim Lesanner

Uenige om ombygning af farlige lifte 3. september 2012 kl. 5:00 / Virksomheder / Af Kim Lesanner Udskrift fra www.motormagasinet.dk - Motor-magasinet Uenige om ombygning af farlige lifte 3. september 2012 kl. 5:00 / Virksomheder / Af Kim Lesanner Arbejdstilsynet kalder Stenhøj Autolift A/S til udredningsmøde

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave

Min beretning om. Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Patienthistorie Diagnosticering af alderspletter på nethinden (AMD) kan være en krævende opgave Har meget lidt syn på højre øje (ca. 10%), hvilket skyldes en medfødt synsfejl. Min mor, som i dag er 87

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MODTAGER AF FOLKEPENSION ELLER FØRTIDSPENSION? Som modtager af sociale ydelser

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30

Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Referat af mødet: Bevar Rolfsted Skole 10. juni kl. 19-21.30 Da Faaborg-Midtfyn kommune skal spare penge i fremtiden, er der blevet udarbejdet et sparekatalog, som blev offentliggjort i maj måned. Af sparekataloget

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Halv pris på tvangsauktion?

Halv pris på tvangsauktion? NR. 5 JUNI 2014 Halv pris på tvangsauktion? Man kan købe hus meget billigt på tvangsauktion, især i landområderne. Det skyldes særlige problemer på boligmarkedet, som ikke fanges i prisstatistikken og

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken?

Af Arne Post. Er I ligeglade med kritikken? Er I ligeglade med kritikken? På trods af flere opfordringer til faglig debat om lokalplanlægning har en sådan været fraværende i mange år. Men det kan da ikke være rigtigt, at I der arbejder med lokalplaner

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Tillykke med 40 års jubilæet

Tillykke med 40 års jubilæet Tillykke med 40 års jubilæet Af Erik Nielsen, Borgmester i Rødovre Kommune Fredag den 14. august 2009 fejrer Dorthe Mariehjemmet 40 år som selvstændig enhed under Fonden Mariehjemmene. En periode som ligeledes

Læs mere

kket opsving giver nye tomme kontorer

kket opsving giver nye tomme kontorer Kn¾ kket opsving giver nye tomme kontorer Antallet af gabende tomme kontorlokaler stiger atter efter en periode med lidt mere gang i udlejningen først på året. Frygten for en ny nedtur i verdensøkonomien

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0233 UL/bib. København, den 22. april 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Harald Jensens Plads 1A 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 13. november 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Klassiske St. Petersburg

Klassiske St. Petersburg Klassiske 5 Dage / 4 Nætter Mandag til : DAG 1 Mandag DAG 2 Tirsdag DAG 3 Onsdag Transfer fra lufthavnen Pulkovo til hotellet Byrundtur I St. Petersburg Flygt til Eremitage Museet DAG 4 Torsdag DAG 5 Besøg

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark.

KENDELSE. Klager, der havde fast bopæl i Norge, ønskede at købe en lejlighed, hun kunne bo i, når hun besøgte sin familie i Danmark. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Palle Ørtoft v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. marts 2010. Klagen angår

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. De indklagede havde en landbrugsejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Perregaard og Hans Kristensen v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 7. december

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Kan billedet bruges som kilde?

Kan billedet bruges som kilde? I Kildekritikkens ABC har du læst om forskellige tilgange til skriftlige kilder. I dette afsnit kan du lære mere om kildekritik ift. plakater, fotos, malerier, og andet, der kan betegnes som billeder.

Læs mere

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. SiD Kastrup i 100 ir. Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SiD Kastrup i 100 ir Nr.2 Marts 1,996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling SiD Kastrup 100 ir SiD Kastrup kan i ir fejre 100 Ars jubihum, og i den anledning har afdelingen udgivet et hrfte

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere