NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv"

Transkript

1 NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr

2 Lokalhistorisk Arkiv Hovedvejen Glostrup Åbningstid: Mandag kl Torsdag kl samt efter aftale Telefon: Fax: Daglig leder: Hans-Henrik Rasmussen Nyt fra Arkivet udkommer fire gange årligt Redaktionen afsluttet: Maj 2004 Redaktion: Hans-Henrik Rasmussen Grafisk tilrettelæggelse: Eric Klitgaard Tryk: Kailow Graphic Oplag: 2000 ex Indhold Indledning... 3 Paul Bergsøe & Søn... 6 Glostrup Asyl På rejse i tidsmaskinen.. 22 Svanemærket produktion ISSN X Forside: Genindvinding af metal var både hårdt og farligt. Her er en arbejder på Paul Bergsøe & Søn i gang med at destruere gamle akkumulatorer. Vi kender desværre hverken mandens navn eller tidspunktet for fotooptagelsen.

3 Indledning Når jeg på denne plads så ofte udbreder mig om det vigtige i bevarelse af lokale fotos og papirer, er det naturligvis ment som en opfordring til publikum: lad arkivet få lov at se dette før eventuel kassation. Mange følger heldigvis opfordringen, og arkivet råder derfor i dag over en samling, der i forhold til lokalområdets størrelse er af imponerende omfang. Under en samtale med det dengang otteårige barnebarn hævdede jeg, at 50 år i historiens forløb ikke er særlig lang tid. Svaret kom prompte: "Om 50 år? Så er du da død. Det bør du i hvert fald være!". Om jeg ligefrem bør være død, ved jeg ikke, men at jeg efter al sandsynlighed vil være det, er uomtvisteligt. Tiden går hurtigere, end man tror, og det haster derfor med at redde vor viden om fortid og nutid for en utvivlsomt kundskabstørstende fremtid. Det gælder ikke blot for de foran nævnte fotos og papirer. Også den mere personlige viden og erfaring, som ligger gemt hos den enkelte borger, kan være vigtig for eftertiden. Jeg har i den forbindelse undertiden opfordret borgerne til at bidrage med artikler til dette blad, og opfordringen er også i nogle tilfælde blevet fulgt. Det er dog slet ikke tilstrækkeligt. Jeg vil meget gerne se bidrag, f.eks. om livet i Glostrup for 30, 40, 50 eller flere år siden. Det kunne være om hjemmet og skolen, set med et barns øjne. Det kunne være det unge menneskes 3

4 oplevelser på lærepladser og elevpladser eller i sportsforeninger og hobbyforeninger. Det kunne være den voksnes oplevelse af Glostrup, som tilflytter, nybygger, arbejder, funktionær og som enlig, gift med og uden børn. Der er rigeligt at tage fat på, og alle kan være med. Nogle føler måske ikke, at de tør binde an med sprog og formuleringer. Det er dog ingen hindring, da jeg med glæde vil rette alle manuskripter til, så de kan læses uden besvær. Tro mig: mange vil med stor glæde læse om andres, gerne jævnaldrendes, oplevelser. Det gode ved artikler i et blad som vores er, at de ikke forældes. Selvfølgelig kan der være fejl og misforståelser, men stort set står de intakt fra forfatterens hånd til evig tid. Det betyder også, at de mange artikler, som ligger i de nu 33 udgaver, fortsat anvendes. De gamle numre bliver lagt frem på arkivet, og der må ofte fyldes op i rækkerne. Der er dog ikke plads til alle numre, så derfor vil jeg minde om, at vi faktisk har alt på lager. Hvis nogen mangler et eller flere blade, skal man blot henvende sig på arkivet, så kan man straks få det ønskede. Det samme gælder for de fleste af vore bøger til salg. På min vej gennem arkivets gamle billedsamling traf jeg forleden dag på en række fotos fra børneasylet ved Asylvej. De fleste billeder er optaget ca. 1944, og man ser dagliglivet med børn og voksne i børnehaven. Meget få navne er kendt, og jeg håber, at nogen vil kunne hjælpe med identificeringen. Børnene må være i 60 erne nu, så det er nok især den aldersgruppe, der skal være opmærksom. Det kunne være sjovt at få sat navne på dem. 4

5 Glostrup Asyl. Kender nogen et eller flere af børnene? 1936 Flere læsere har efterlyst bidrag og fotos fra tiden, da Hovedvejen var en livlig forretningsgade, "som vi husker den", som én formulerede det. Der tænkes her på 1950 erne og 1960 erne, dvs. tiden før Glostrup Storcenter blev opført. Jeg vil tage udfordringen op, og næste nr. af bladet vil derfor være noget anderledes, end vi er vant til. Der vil blive gengivet en række billeder af Hovedvejen og dens mange butikker i perioden, og korte kommentarer og årstal vil blive påført. Hvorvidt den enkeltes hukommelse er i overensstemmelse med virkeligheden, vil da komme til at stå sin prøve. Af pladshensyn vil gavelisten udgå denne gang. Den vil så blive opdateret i næste nr., hvor der pga. de mange billeder næppe vil blive plads til en egentlig lokalhistorisk artikel. 5

6 Paul Bergsøe & Søn (fortsat fra forrige nr.) Vi forlod fabrikant Svend Bergsøe efter indvielsen af fabrikken i Hvissinge den 24. januar Som nævnt havde forholdene ændret sig drastisk i de ca år, der var forløbet siden købet af Fraligsgården: en ny verdenskrig var brudt ud, Danmark var besat, og den internationale handel var gået i stå. Svend Bergsøe stod endnu engang over for nye udfordringer. Den nyopførte fabrik set fra Hvissingevej mod nordøst, 12. september 1943 Fremstød mod øst På samme tidspunkt var firmaet på offensiven i Sverige. Bergsøe ønskede sig en passende grund til en fabrik på den anden side af Sundet, og han havde længe forhandlet med de svenske myndigheder om emnet. Han havde kig på Helsingborg, men da forhandlingerne trak i langdrag, begyndte han at overveje, om projektet egentlig var besværet værd. 6

7 Den politiske ledelse i Landskrona havde imidlertid fået nys om sagen, og de henvendte sig nu til Bergsøe med et købstilbud. Der blev aftalt et møde, og borgerrepræsentationens formand, en metalarbejder ved navn Ekstrand, bød danskerne velkommen med ordene: "Kommer vi till affär, är det bra; kommer vi inte till affär, kan vi vara lika goda vänner för det. Skål!" Resultatet af mødet blev i høj grad en "affär", og det følgende år (1943) startede opførelsen af en fabriksbygning. Bergsøe ansatte Jens Krag Juel Vind Frijs, der var søstersøn af hans moder, som direktør. Det skulle vise sig at være et godt valg. Frijs havde tidligere arbejdet på Bülowsvej og havde derfor godt kendskab til arbejdet på en metalfabrik. Foruden det velkendte loddetin kom man til at beskæftige sig med udvinding af bly af svensk blymalm. Samtidig blev den gamle fabrik på Bülowsvej afhændet. For Svend Bergsøe var salget af hans barndomshjem ingen let beslutning, og han gør i sin dagbog status over alle gode minder, både fra hjemmet og fabrikken. Salget var dog en nødvendighed, og til gengæld købte han 32,3 tdr. land ubebygget jord af Fraligsgården "for at hindre bebyggelse for tæt op af fabrikken", som det hedder i dagbogen. Hjemmefronten Lige som under den første verdenskrig opstod der også denne gang hurtigt mangel på råvarer, og i Danmark frygtede man, at tyskerne hurtigt ville støvsuge landet for alt brugbart metal. Tyskerne havde imidlertid ingen interesse i at sætte dansk 7

8 8 Fabrikant Svend Bergsøe på fabrikken, december 1972

9 produktion og beskæftigelse i stå. De introducerede i stedet en Metalhusholdningsplan, som den danske regering accepterede. Planens hovedsigte var "noget for noget": hvis tyskerne ville købe metal af Danmark, skulle de levere varer med samme metalindhold. For de danske fabrikker gjaldt det om at holde deres respektive kundekredse forsynet med metaller i størst mulig omfang. Svend Bergsøe organiserede et beredskabslager af metal, og det blev forhandlet til folk, der var udstyret med en Beschaffungsbestätigung, dvs. ret til køb. Var det formelle således på plads, kan det samme ikke siges om praksis. Den dominerende virksomhed i branchen var Nordisk Kabel og Tråd (NKT), og den satte sig tungt på kontrol og viderefordeling af metallerne. Dens politik var: ingen levering uden modydelse af brugt metal. Desperate kunder så sig derfor nødsaget til at finde leverandører af sådant, og samtidig ødelagde man andre firmaers muligheder. Bergsøe ønskede en mere rimelig fordeling, men Industrirådet var domineret af NKT-folk, og det var derfor ikke muligt at komme igennem ad den vej. Regeringen gav dog mindretallet ret, hvilket betød stor irritation hos flertallet, og kløften mellem NKT og PBS blev stadig større. Alle kæmpede for at få fat i så stor en mængde af det eftertragtede metal som overhovedet muligt, det være sig fra indland eller udland. Retsopgør Leverancerne til de gamle kunder skulle altså opretholdes, og det kunne enhver forstå. Noget ganske andet var handel med tyskerne. Ikke blot ville det se ud som landsforræ- 9

10 deri, det ville også betyde økonomisk tab for Danmark. Sagen var, at tyskerne havde oprettet en særlig konto i Nationalbanken, som besættelsesmagten bare kunne trække på. Denne såkaldte Clearingkonto betød, at Danmark reelt betalte for tyskernes aktiviteter i kongeriget. Folk, der benyttede sig af denne fremgangsmåde, blev betragtet som såkaldte værnemagere, og de blev stillet til regnskab efter krigen. For at få ram på værnemagerne blev der vedtaget love med tilbagevirkende kraft, og nu startede et juridisk galehus, som højesteretssagfører Carl Otto Henriques udtrykte det. Paul Bergsøe & Søn kom også under anklage, og der fulgte nu to lange år med uro og venten. Politiet foretog undersøgelser, og der blev lagt pres på Svend Bergsøes hustru, Bodil Kjer, der blev opfordret til at forlade sin mand. Der kom hadebreve, og nogle aviser, ikke mindst Information, førte an i en veritabel smædekampagne. Frihedskæmpernes egen organisation, Frihedsrådet, havde ganske vist sagt god for virksomheden, men angrebene standsede ikke af den grund. De forløsende ord blev udtalt af underdirektør Arne Lund fra Industrirådet: "Det er da helt afgørende og sikkert, at De har gjort det rigtige, Bergsøe, ved at importere så meget som muligt fra Tyskland. Det kan man da aldrig bebrejde Dem." Afslutningsvis skriver Svend Bergsøe i sin erindringsbog: "Selvfølgelig kunne vi have hjulpet tysk industri, men det troede Landsretten ikke!" 10

11 50-års jubilæum. Bemærk tidens luksusbiler i rundbuestil, 3. maj 1952 Fra retsopgør til firmajubilæum Det langvarige retsopgør betød ikke blot personlige omkostninger. Det betød også, at ledelsen af firmaet ikke kunne foregå med fuld styrke. Svend Bergsøes dagbog er tavs i de ca. to år, som retssagen varede, og vi skal helt frem til juni 1947, før der atter gøres optegnelser, men nu kommer der til gengæld fart på virksomheden. Der opføres nyt kontorbyggeri, og man etablerer virksomhed i Norge og Finland. Samtidig gøres der fremstød i Sydamerika, og antallet af medarbejdere og ledere øges. Ligesom på andre større virksomheder inden for det private erhvervsliv er der også på fabrikken i Glostrup blevet indført samarbejdsudvalg (SU), og Svend Bergsøe skriver med begejstring om det gode samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Fremtiden for den nu internationalt funderede virksomhed tegner lys i disse år. Den 18. juli 1951 kom til at stå som en rædselsdag i firmaets historie. Bergsøe var på ferie på Samsø, da han modtog en telefonopringning: fabrikken brændte. Han hastede 11

12 hjem, og her mødte han de triste rester af fabrikken. Hurtigt stod det klart, hvad der var sket: en gryde var revnet, og kg flydende metal løb i løbet af få minutter ned i fyrkælderen. Det fortsatte ned ad en vandfyldt kanal, og det kom herefter til voldsomme eksplosioner. Kælderens gulv bestod af ca. 80 kg tunge jernplader, der blev slynget op mod loftet og ødelagde olieledningerne. En af medarbejderne, en mand ved navn Ravn, gik tilsyneladende uanfægtet rundt i dette inferno og lukkede for de mange oliehaner. Det lykkedes ham heldigvis at komme uskadt op til direktøren, der ønskede at takke ham for indsatsen. Han stod lidt og hørte på, da han pludselig brød sammen af et forsinket chok. Hvad selve fabrikken angår, tog Bergsøe åbenbart situationen med en vis sindsro: "min eneste trøst er det", skriver han i sin dagbog, "at vi muligvis kan få en bedre fabrik og først og fremmest en mere moderne fabrik". Det skulle komme til at slå til: arbejdet med nyopførelse af fabrikken gik hurtigt i gang, og i de følgende år skulle man se en uophørlig aktivitet i ombygninger, tilbygning og udbygninger. Personalet samlet i anledning af 50-års jubilæet, 3. maj

13 Det følgende år, nærmere bestemt torsdag den 1. maj 1952, stod følgende at læse i Folkebladet: På lørdag har et af Glostrups store industriforetagender, firmaet Paul Bergsøe & Søn, metalværk, 50-års jubilæum. På dagen blev der afholdt reception på kontorerne, og samtidig blev der udsendt et festskrift om firmaet. Der blev optaget en række fotos i dagens anledning, og en del har heldigvis fundet vej til Lokalhistorisk Arkiv. Her findes også gæstebøger fra jubilæumsdagen (samt fra tiden både før og efter). Storhedstiden De tidligere nævnte, gentagne udvidelser af fabrikken i Hvissinge kan stå som symbol på industriernes udbygning på Vestegnen i disse år. Bergsøes udflytning fra hovedstaden i 1941 blev dengang betragtet med undren og skepsis af andre virksomheders ledelser. Men efter krigen ændrede det sig efterhånden. Kommunerne udarbejdede byplaner, hvor der var udlagt særlige arealer til industri, og fabrikkerne begyndte i bogstaveligste forstand at se lyset. Det fik stor betydning for beskæftigelsen herude: i 1953 beskæftigede industrierne på Vestegnen ca medarbejdere, i 1954 ca og i 1958 ca år efter Bergsøes store spring ud i det ukendte. I de følgende år fortsatte udviklingen til medarbejdere i Vestegnen var blevet Københavns nye store industriområde. Bergsøe & Søn udgav i 1960 to hefter, som viser udviklingen. Det ene hedder The Scandinavian Metal Corporation, med undertitel: En beretning om Paul Bergsøe & Søn s virk- 13

14 14 Løbehjul var et bekvemt transportmiddel i store virksomheder. Her Bergsøe, 1955

15 somheder i I den kan man se firmaets vigtigste nøgletal, produktionsprogram, finanser m.m. Det andet hefte er en vejledning for nyansatte medarbejdere. Heftet indeholder en guldgrube af information om dagligdagen på fabrikken. Man får navne på ledere og formænd, besked om arbejdets karakter og farlighed, søsterselskaber og produktionsforhold. Man kan bl.a. se, at der på dette tidspunkt er beskæftiget ca. 175 arbejdere og ca. 100 funktionærer på Hvissinge-fabrikkens forskellige afdelinger. Begge hefter (det første i fotokopi) kan ses på Lokalhistorisk Arkiv. Det store økonomiske opsving i 1960 erne betød blandt meget andet, at der pludselig blev arbejde til alle. Det gammelkendte problem, en alt for stor arbejdsløshed, var pludselig en saga blot. Ja, landets økonomi blev så ophedet, at mange virksomheder havde vanskeligt ved finde egnet arbejdskraft, et problem som også ramte Bergsøe & Søn. Virksomhederne så ingen anden udvej end at importere arbejdskraft fra udlandet, og vi møder fra nu af de såkaldte fremmedarbejdere i et stigende antal, også på Vestegnen. Bergsøe beklager sig i 1968 offentligt over, at han ikke modtager svar nok på sine jobannoncer. Det udvikler sig til en polemik med formanden for Special- og Fabriksarbejdernes Fagforening i Glostrup, Kaj Buch. Det fremgår her, at fagforeningen har ca. 300 udlændinge beskæftiget, men samtidig viser det sig, at kun et fåtal findes egnede til jobbet. Manglen på arbejderboliger gør ikke 15

16 sagen lettere, og Bergsøe prøver at finde diverse og ikke altid velegnede boligalternativer til fremmedarbejderne. Samtidig forsøger han at opnå tilladelse til at opføre rækkehusbyggerier på egne arealer, og firmaet lokker folk med diverse personalegoder, f.eks. kolonihaver til ansatte, og et i øvrigt godt arbejdsklima. Miljøproblemer og økonomisk krise Problemet med at skaffe egnet arbejdskraft i tilstrækkelig mængde skulle dog vise sig at være et mindre problem, i hvert fald sammenlignet med det problem, som nu dukkede op: virksomhedens forurening af sine omgivelser. Naboklagerne over forureningen blev stadig flere, ca

17 Meget arbejde krævede beskyttelsesmaske og andre foranstaltninger, u.å. Vi har før strejfet emnet, der var en af hovedårsagerne til virksomhedens udflytning fra København, og også i Glostrup havde der været røster fremme om sagen. 17

18 Fra 1969 kan man i Folkebladet følge diskussionen, der startede med en række klager fra beboere i Dalvangskvarteret og Hvissingeparken. Sagen blev taget op på politisk, og det skete netop i en tid, hvor forureningsdebatten i samfundet begyndte at tage fart. Firmaet kom under pres for at investere i renere teknologi, og man forsøgte at forbedre forholdet til naboerne ved at udgive en såkaldt "nabo-avis", der fortalte om firmaet og indbød interesserede til virksomhedsbesøg. Det økonomiske og folkelige pres på firmaet indbød til nytænkning. I 1976 købte man fabrik i Viborg, hvor man slog sig på produktion af reservedele til biler. Året efter kunne man fejre 75-års jubilæum og konstatere, at der var 400 mennesker beskæftiget på fabrikken i Glostrup, hvortil kom i 32 andre firmaer rundt om i verden: Paul Bergsøe & Søn var i sandhed et verdensfirma. De imponerende tal kunne dog ikke skjule, at der var krise. I 1978 blev 50 ansatte fyret fra fabrikken i Glostrup, og lettere blev det ikke, da den store oliekrise satte ind i Prisen på bly faldt dramatisk, og de danske miljøkrav kostede firmaet et trecifret millionbeløb, uden at naboklagerne af den grund forstummede. I dagbladet Politiken kunne man søndag den 28. november 1982 læse et interview med den nu 80-årige Svend Bergsøe. Han er tydeligvis mærket af både sygdom og problemerne på fabrikkerne. 138 ansatte var netop blev opsagt, og firmaet havde med nød og næppe undgået konkurs i Sø- og Handelsretten. 18

19 Det følgende år lykkedes det mirakuløst at skaffe ny kapital til den skrantende virksomhed, men det var en stakket frist. I 1985 stoppede produktionen efter nye store tab, og samme år døde Svend Bergsøe. En saga i Glostrups erhvervsliv var forbi. I forbindelse med virksomhedens lukning afholdtes auktion over inventar, 1985 Til gengæld stod Glostrup Kommune med et kæmpeproblem: den efterladte forurening fra det store firma. Nu begyndte en ny og langstrakt diskussion om oprydning og ansvar. Rettelse På side 18 i forrige nr. bragte vi et foto, som vi mente var fra Vi har siden fået oplyst, at det er er optaget ved firmaets jubilæum den 3. maj

20 Glostrup Asyl Glostrup Asyl: børn og voksne ved spisebordene, ca Som omtalt i forordet bringer vi denne gang nogle fotos fra Glostrup Asyl. Billederne er alle optaget ca og viser børn og voksne i forskellige dagligdags situationer. Hvis nogen kender navnene på en eller flere personer, vil Arkivet meget gerne høre om det. Børnene må være i 60'erne nu, så vi beder især den gruppe om at være opmærksom. Det skal tilføjes, at billederne bare udgør et mindre udvalg: arkivet råder over mange fotos fra asylet. 20

21 Glostrup Asyl: børnene på det udendørs areal, ca Glostrup Asyl: børnene er flyttet til udendørs spisning. Ca

22 På rejse i tidsmaskinen Et kig fra Hovedvejen ned ad Mejerivej. I baggrunden ses Glostrup Mejeri, opført af mejerist Hans Peter Andersen kort efter Han solgte i 1919 mejeriet til Valdemar Lauridsen og Jens Chr. Mølgaard. Den Storkøbenhavnske Mælkeordning lukkede mejeriet i Herefter skulle der blot være ét mejeri i hver kommune, og det blev mejeriet i Hvissinge, der blev det nye Glostrup Mejeri. Bygningen blev i 1953 overtaget af Irma, der udvidede sin produktion her. Da Glostrupcentret skulle opføres i 1972, forsvandt både vej og fabrik. Glostrup Mejeri for enden af Mejerivej. Postkort, ca

23 Fabrikken er overtaget af Irma. Bemærk tidens biler, 18. april 1959 Glostrup Storcenter har gjort det af med den gamle vej, 4. maj

24 24

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis

Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 9 September 2012 Militær ekspansion i Barentsregionen og Arktis Olie og gasforekomster er baggrunden for gentagne militærøvelser i området n Gennem det seneste

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER

MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMEDLEMMER I ERHVERVSBESTYRELSER En kvalitativ undersøgelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers kompetencer og virke i industrisektoren. Undersøgelsen er udført i samarbejde

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund

Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Identitet, børn og børnehjem - Bagsværd Observationshjem og Søskendehjemmet Haraldslund Gladsaxe Byarkiv 1 Bagsværd Observationshjem - tidligere Bagsværd Spædbørnehjem... side 3 Søskendehjemmet Haraldslund

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN

Tema Det nytter. Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner. i samarbejde med. Behandlingscenter STIEN Tema Det nytter Udgivet af støtteforeningen STIENs Venner i samarbejde med Behandlingscenter STIEN 2 STIENs Venner byder velkommen Velkommen til Stifinderen nr. 9, der denne gang behandler temaet det nytter.

Læs mere

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst

Indsigt Omtanke Juni 2012. Øg værdien. af dine renteudgifter. Brugte anparter - marked i vækst Øg værdien af dine renteudgifter Brugte anparter - marked i vækst Nr. 2 juni 2012 www.habrofinansgruppen.dk 1 2 Velkommen Kære læser. Nu nærmer sommerferien sig med hastige skridt. For mange K/S-investorer

Læs mere

Elforsyningen i Næstved 1909-2009

Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Elforsyningen i Næstved 1909-2009 Næstved med strøm, de første 100 år Udgiver: NKE Elnet A/S, Ærøvej

Læs mere

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland

Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland Cykle- og Ringfabriken Jyden P. Andersen, en iværksætter i Himmerland AF JOHN JUHLER HANSEN Da ny teknologi kom til Danmark i sidste halvdel af det 19. århundrede, var det ude på landet først synligt med

Læs mere

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig?

pengenyt i år 29 Elektronisk Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser på italiensk pensionen olie nok? hvad betyder det for dig? 3 pengenyt 2009 Betal mere til pensionen i år du må, og du får mere ud af det Kunstige hjerner og pc'er, der virker, men ingen aviser spændende bud på, hvordan verden ser ud, når du går på pension 29 Elektronisk

Læs mere

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 43 1. november 2007 Side 1 af 12 Kulturpris - Månedalen - 12 risikopolitikere - Asyllejre - Nyrige - Hausgaard - Kim Larsen - Postbude - Røgblomster - Ung og tyndhåret IT -Minutrace for hjemmehjælpere

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12

Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Kajs Avis Nr. 38 27. september 2007 Side 1 af 12 Skuddrama i Berlin - Skatten i FK - Findes den på Flyvestationen? - Værd at vide om FK - Sparebøsser Jonstrupsamlingen Børnetallet Usynlige politikere Socdem

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004

Klub 37 Siemens. 100 år 1904-2004 Klub 37 Siemens 100 år 1904-2004 1 Højspændingsfolk fra 1950érne 2 Kollegaer på en af de utallige skovturer. Siemens & Halske elektrikere og smede fra 1890érne foran værkstedet i St. Kongensgade Siemens

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand

Referat. fra. Dansk Fængselsforbunds. 4. ordinære kongres. 25. 26. maj 2009. Hotel Nyborg Strand Dansk Fængselsforbund Referat fra Dansk Fængselsforbunds 4. ordinære kongres 25. 26. maj 2009 På Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Punkt 1: mødets åbning... 4 Forbundsformandens åbningstale... 4

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008

FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 FRISURE KOSMETIK MODE WELLNESS DANSK FRISØR & KOSMETIKER FORBUND MARTS NR. 3 2008 Indhold Konkurs og millionudgifter...4-5 Billig overenskomst sikrer kædernes overskud...6-7 Polske frisører lokket i gældsfælde...8-9

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere