Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg. Sygemeldte medlemmer af a-kasser. Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg. Sygemeldte medlemmer af a-kasser. Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes?"

Transkript

1 Høje-Taastrup Kommunes Koordinationsudvalg Sygemeldte medlemmer af a-kasser Hvad kan der gøres for dagpengemodtagere, som sygemeldes? Rapport udarbejdet af Julie Maria Sand for Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup Kommune Maj 2005

2 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Indledning...4 Opfølgning på arbejdspapirerne ved Katrine Ardal... 6 Oversigt på kapitler...9 Konklusioner & løsningsforslag...10 Konklusioner...10 Løsningsforslag...11 Kvantitative undersøgelser om dagpengemodtagere som sygemeldes, en umulig opgave?...13 Beskæftigelsesministeriets fire udpegede problemstillinger i forbindelse med sygemeldinger...13 Kapitel 1: Sygemeldinger i Høje Taastrup kommune...17 Kapitel 2: Hvad fejler dagpengemodtagere som sygemeldes?...24 Kapitel 3: Kort om samarbejdet med a-kasserne, set fra kommunale sagsbehandleres side...29 Kapitel 4: Udtalelser fra 5 forskellige a-kasser Blik- og Rørarbejdernes Arbejdsløshedskasse Akademikernes arbejdsløshedskasse F Kvindelige arbejderes a-kasse KAD og Specialarbejdernes a-kasse SiD HK Kristelige a-kasse...45 Kapitel 6: Undersøgelsens metodik og kilder...48 Litteraturliste...49 Bilag 1: Spørgsmål til telefoninterview med a-kasser...51

3 3 Forord Denne rapport har fokus på borgere på Arbejdsløshedsdagpenge, som sygemeldes. Især fokuseres der på, hvordan samarbejdet omkring netop denne gruppe af sygemeldte borgere foregår og fortsat kan udvikles til gavn for den sygemeldte for at hindre udstødelse fra arbejdsmarkedet. Rapporten er bestilt af Koordinationsudvalget i Høje-Taastrup Kommune. Undersøgelsen, der knytter sig til denne rapport er lavet på en lille måned til både opsamling, telefoninterview og udfærdigelse af selve rapporten. Fokus har derfor været meget målrettet mod først og fremmest at samle kommunens statistikker, Essentia-rapporter kaldes de, om dagpengemodtagere som sygemeldes. Dernæst skal arbejdspapirer udarbejdet af Katrine Ardal nævnes som en del af grundlaget for denne rapport. Telefoninterviewene var med fem forskellige a-kasser. Derudover er det søgt at samle løsningsforslag og henvisninger til redskaber til samarbejde med kommunen. Hovedinteressen har naturligvis været de problemer, som kan løses eller påvirkes af Koordinationsudvalget. På baggrund af nærværende lille undersøgelse og foreliggende kilder anbefaler jeg Koordinationsudvalget, at arbejde videre med løsningsforslagene til en bedring af kommunikationsforholdene mellem Høje-Taastrup kommune og a-kasser. Endvidere synes undersøgelsen at vise, at en bedring af samarbejdet mellem a-kasser og Høje-Taastrup kommune vil medfører en direkte forbedring af rummeligheden på arbejdsmarkedet. Til sidst vil jeg takke for den professionelle - og kompetente hjælp, jeg har fået fra navnlig Lis- Birgit Nielsen, Lisbeth Jeritslev, Karen Knudsen, Jytte Grønbech, Lissi Petersen og Elsebeth Nielsen, og derudover de interviewede sagsbehandlere ved hhv. Blik - og Rørarbejdernes a-kasse, Akademikernes a-kasse, 3Fs a-kasse, HKs a-kasse og Kristelige a-kasse. Mvh. Julie Maria Sand

4 4 Indledning Konkret har den øgede indsats for sygemeldte borgere i form af de kommunale ansattes engagement, samt ansættelse af to ekstra sagsbehandlere (indtil d ) 1 skabt hurtigere afklaring af de enkelte syge borgeres sager. Principperne har været at inddrage den sygemeldte hurtigst muligt i forløbet, holde informationsmøder for borgerne, udlevere foldere om muligheder, rettigheder og pligter. Af sygemeldte i marts 2005 udgjorde dagpengemodtagere, som sygemeldes ca. 123 personer. Den var der 493 aktive sygemeldingssager i Høje Taastrup kommune. Heraf udgør dagpengemodtagere, som sygemeldes 25 % af sagerne. Den særlige bekymring om dagpengemodtagere som sygemeldes går på, at de ikke er tilknyttet nogen arbejdsplads i forvejen. Det næstbedste tænkes derfor at være a-kassen, som ofte er knyttet til en fagbevægelse, der som udgangspunkt har faglig indsigt og interesse i at hjælpe deres medlemmer til at kunne hjælpe deres medlemmer. Hvordan og under hvilke omstændigheder a-kasser hjælper deres dagpengemodtagere, som sygemeldes, er netop formålet med nærværende rapports undersøgelse af telefoninterview med fem forskellige a-kasser. Der er flere formål med en afdækning af, hvordan kommune og a-kasser kan blive bedre til at samarbejde om at hjælpe sygemeldte personer i arbejde. Først og fremmest betyder det en stor økonomisk besparelse for kommunen. Derudover er gruppen af sygemeldte dagpengemodtagere interessant at undersøge, fordi der er så tydelige resultater fra blandt andet Canada 2 på, at en tilknytning til arbejdsmarkedet, under de rigtige omstændigheder, kan forkorte sygeperioden betydeligt. En af de centrale forudsætninger for, at delvise sygemeldinger kan lade sig gøre er at a- kassers sagsbehandlere og Høje-Taastrup kommunes sagsbehandlere hele tiden støttes i at blive bedre til at samarbejde. Dagpengemodtagere, som sygemeldes Borgere, der modtager dagpenge og går hen og bliver sygemeldte kan være årsag til konflikter og kommunikationsproblemer mellem kommune og a-kasse, fordi Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og Lov om arbejdsløshedsunderstøttelse arbejder mod hinanden. Denne problematik er før blevet behandlet i Koordinationsudvalget og er et væsentligt motiv for at udfærdige nærværende 1 se mere om handleplanen i den kvartalsvise status på sygedagpengeområdet. 2 Se for eksempel undersøgelse ved Patrick Loisel AMI 2003

5 5 rapport. For nærmere at forstå eventuelle komplikationer, som kan opstå mellem a-kasse og kommune henvises til en anden af Koordinationsudvalgets rapporter Barrierer i forbindelse med brugen af delvise sygemeldinger (2004) af Karen Knudsen. Sygemeldt på deltid eller fuldtid? Det er dyrere for kommunen at have fuldtidssygemeldte borgere på sygedagpenge frem for deltidssygemeldte, men sidstnævnte er p.t. ikke et begreb, som a-kasser kan operere med. Det har bekymret Koordinationsudvalget. Bekymringen går på, at de ordninger og tilbud som a-kassens dagpengemodtagere nyder godt af ikke kan nå dem, som er betegnet fuldtidssygemeldt i mangel af et sygemeldingsbegreb, som tilbyder muligheder for at være delvis tilknyttet arbejdsmarkedet, når man modtager dagpenge. Både borger og kommune har et økonomisk incitament for, at de borgere, som kan sygemeldes på deltid, ikke sygemeldes på fuld tid. Med en deltidssygemelding er der fortsat en vis tilknytning til arbejdsmarkedet, som bedrer den syges chancer for at komme tilbage til arbejdsmarkedet på fuld tid. Principielt har det alles interesse, også a-kasserne, da det som altid er skattekroner, som betaler udgifterne til et velfærdssamfund. Alligevel skal man huske på, at a-kasser er en forsikringsordning, som er bundet af nogle lovpligtige rammer. Derfor er alle fem interviewede a-kasser blevet spurgt ind til, hvad, de mener, kan gøres for deres dagpengemodtagere, som sygemeldes. Der er blevet foretaget telefoninterview med følgende fem a-kasser: 1) Blik og rørarbejdernes a-kasse 2) Akademikernes a-kasse 3) 3F (tidligere SiD, KAD) 4) HK 5) Kristelige a-kasse Hvad fejler dagpengemodtagere, som sygemeldes? Et andet spændende emne kunne være, hvad årsagen er til, at dagpengemodtagere sygemeldes, og hvad de fejler. Umiddelbart kan vi skæve til, at erhvervspsykologer omtaler arbejdsløse, som en af

6 6 de befolkningsgrupper med højere stressniveau end andre. Samtidig er det interessant, at se på hvilken erhvervsgruppe dagpengemodtagere, som sygemeldes, tilhører for at overveje, om arbejde og livsstil er en vigtig del af både problem og løsning. Opfølgning på arbejdspapirerne ved Katrine Ardal Denne rapport er en opfølgning på arbejdspapirerne Sygemeldte medlemmer af a-kasser 2004, som er udarbejdet af Katrine Viktoria Ardal. Spørgsmålene var mange og bredt favnende i disse arbejdspapirer, men overordnet kan de inddeles i fire emner: 1. Opgørelse over dagpengemodtagere som sygemeldes og deres a-kasser. 2. Opsiges sygemeldte i arbejdsforhold før de melder sig syge? 3. Kommer langtidssygemeldte (over 52 uger) ud på arbejdsmarkedet igen? 4. A-kassernes opfattelse af samarbejdet med kommunen. Fokus vil forblive at belyse problematikker og muligheder for at sygemeldte kan få betegnelsen delvise sygemeldte. Formålet er at skabe grundlag for, at dagpengemodtagere kan få større tilknytning til arbejdsmarkedet. Heri indgår selvsagt muligheder for at forskellige arbejdsprøvningsmuligheder kan bringes i spil. Denne målsætning tager afsæt i den konklusion, at jo kortere sagsbehandling og større tilknytning til arbejdsmarkedet, jo hurtigere kan sygemeldte blive raske jf. Beskæftigelsesministeriets rapport Analyse af det danske sygefravær (2003) og forsker Thomas Lund 3 ved Arbejdsmiljøinstituttet. Nærværende rapport tager dog ikke stilling til, at en af de største forudsætninger og problemer med at forkorte sygemeldtes sygeperiode i Høje-Taastrup kommune skyldes, at ventetiden i Sygehusvæsenet og ventetid på speciallægekonsultationer kan være langt over de aftalte max. 2 måneder. Ventetider i sygehusvæsenet og på speciallægebehandling er en af de største faktorer, hvis ikke den største, for, at Høje-Taastrup kommune og a-kassers indsats for borgeren kommer på et sent tidspunkt i borgerens sygeforløb. Bekymringen med ventetider går på den direkte 3 Se bl.a. LO Ugebrev

7 7 sammenhæng, at borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet forringes jo længere tid, borgerens sag varer. Med udgangspunkt i Beskæftigelsesministeriets analyse af det danske sygefravær, er der overordnet fire spørgsmål, som præger effektiviteten, ansvarsfordelingen og økonomien omkring sygemeldte borgere. Problematikkerne kan formuleres med følgende fire spørgsmål: 1. Hvilke iboende modsætninger i lovgivningen skaber problemer for samarbejdet mellem a-kasser/ fagbevægelser og kommunen? 2. Er a-kassernes rådighedsvurdering for stramme? 3. Kan a-kasse rumme servicering af delvise ledige? 4. Kan et pres på ledige ud i jobtræning ende med sygemeldinger? Koordinationsudvalget har navnlig givet udtryk for, at de p.t. ønsker forholdene omkring dagpengemodtagere fra a-kasser som sygemeldes undersøgt nærmere. Mere om ventetider i sygedagpengesager Et af spørgsmålene som er blevet stillet til denne rapport er hvorvidt sygedagpengesagerne forsinkes af kommunerne. Da Rapport om undersøgelse af ventetider i sygedagpengesager (februar 2005) af Lis-Birgit Nielsen Høje-Taastrup kommune er blevet lavet, som besvarer netop dette spørgsmål, skal det her blot henvises til rapporten, som er at finde på deres hjemmeside: Rapportens hovedkonklusion er, at det ikke er Høje-Taastrups kommune, men i sygehusvæsenet, at kommunale sagsbehandleres mulighed for en indsats overfor den sygemeldte borger forsinkes betydeligt. Kommunens sagsbehandlere kan risikere op til ni måneders ventetid på oplysninger fra sygehuse, speciallæger og læger, hvilket er langt fra amternes garanti på to måneders behandlingstid (jf. DK Nyt ). Rapportens fokusgruppe: En god grund til at undersøge forholdene for sygemeldte dagpengemodtagere i det hele taget er, at der er forefindes tydelige resultater fra blandt andet Canada på (undersøgelse ved Patrick Loisel AMI 2003), at en tilknytning til arbejdsmarkedet kan forkorte sygeperioden betydeligt. En af de

8 8 centrale forudsætninger i Danmark for, at delvise sygemeldinger kan lade sig gøre er et samarbejde mellem a-kasser og Høje-Taastrup kommunes sagsbehandlere. Nærværende rapports fokusgruppe er dagpengemodtagere som sygemeldes. Dog er der analyseret en del på den større gruppe af alle sygemeldte fra arbejdsforhold og fra a- kassernes dagpengesystem, fordi 1) Der er sparsomme data om dagpengemodtagere, som sygemeldes, 2) Sygdomsbilledet på sygemeldte fra et arbejdsforhold og fra a-kassernes dagpengesystem ligner hinanden betydeligt. 4 Denne rapport vil belyse to emner: (1) (2) a-kassernes holdninger til at udvikle samarbejde med kommunen omkring delvis sygemeldte borgere. Målet er at tilknytte sygemeldte arbejdsløse til arbejdsmarkedet. A-kasser og Høje-Taastrup kommunes eksisterende samarbejde, problematikker og udviklingsmuligheder. 4 Sygdomsbillede, vil sige den procentvise fordeling af sygemeldte på diagnoser/ kategorier af sygdomme, ligner hinanden betydeligt.

9 9 Oversigt på kapitler Konklusioner og løsningsforslag Der konkluderes på de to emner, nævnt i boksen ovenfor. Efterfølgende stilles en række forslag til løsninger og muligheder for at få sygemeldte i arbejde. Ud fra den indsamlede empiri besvares de fire hovedspørgsmål indenfor dansk sygefravær, jf. Beskæftigelsesministeriets analyse for dansk sygefravær, som nævnt i indledningen. Kapitel 1 giver et indblik i sygemeldinger helt generelt i forhold til deres fordeling inden for forskellige brancher. Kapitel 2 giver afklaring omkring dagpengemodtageres sygdom og tilhørsforhold på arbejdsmarkedet. Kapitel 3 fortæller meget kort om nogle af Høje Taastrup kommunes synspunkter om dels samarbejdet med a-kasser og hvad, de mener, er problematikken omkring dagpengemodtagere, som sygemeldes. Kapitel 4 handler om hvad a-kassens rolle er i forhold til deres medlemmer og hvad der sker, når deres medlemmer sygemeldes. Efterfølgende fortæller forskellige sagsbehandlere fra fem forskellige a-kasser, hvad de synes om dagpengemodtagere som sygemeldes, og om samarbejdet med kommunen. Kapitel 5 er kort om metoder og overvejelserne, der har ligget til grund for nærværende rapport.

10 10 Konklusioner & løsningsforslag Konklusioner (1) A-kassernes holdning til at udvikle samarbejde med kommunen omkring delvis sygemeldte borgere. De fem interviewede a-kasser udtrykker klart vilje til at samarbejde med Høje-Taastrup kommune. De fem interviewede a-kasser udtrykker tillige et ønske om at være med til at udvikle samarbejdet. Så længe et a-kasse medlem ikke kaldes delvis sygemeldt synes a-kasserne endvidere gerne at ville bistå og hjælpe medlemmet og kommunen med for eksempel rådgivning om mulige arbejdsfunktioner, som tager hensyn til en eventuel skåneerklæring. (2) A-kasser og Høje-Taastrup kommunes eksisterende samarbejde, problematikker og udviklingsmuligheder. Der eksisterer p.t. samarbejde mellem kommunale sagsbehandlere i Høje-Taastrup kommune og diverse a-kasser. Dog giver både sagsbehandlere i kommunen og i de adspurgte a-kasser klart udtryk for at savne mere samarbejde og at kommunikationen og timingen ville være mindre omstændig. Sagsbehandlere i Høje-Taastrup kommune og i diverse a-kasser mangler højst sandsynligt et fælles rum og jævnlig udvikling og evaluering af metoder og muligheder for at hjælpe hhv. den sygemeldte borger/ a-kassens medlemmer. Se de senere løsningsforslag herpå.

11 11 Løsningsforslag Kommunikationen og de daglige rutiner med at tage kontakt a-kasser og kommune imellem er som konkluderet tidligere kompliceret. På baggrund af de gode erfaringer fra KL og LOs omfattende projekt om samarbejde mellem kommuner, a-kasser, faglige organisationer og AF/ redskabshæfter og forskningsundersøgelser i virksomhedsledelse og innovation foreslås en række udviklingskurser for 1) sagsbehandlere i Høje-Taastrup kommune og 2) sagsbehandlere i a-kasser, bl.a. HK, Roskildeafdeling m.fl. Udviklingskursernes grundlæggende formål vil blive: hvad kan vi sammen gøre for vores respektive borgere/ a- kassemedlemmer for at forbedre deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Fokus vil naturligvis være på de borgere/ medlemmer, som har svært ved at være tilknyttet til arbejdsmarkedet af den ene eller anden årsag. Kommunes sagsbehandlere producerer kommunikation og administration. Forventningen til udviklingskurser i kommunikation forventes ikke bare at lette tidsforløbet af sygemeldingssager. Kurserne kan være medskabende til innovation og udvikling på alle områder i Høje-Taastrup kommunes sagsbehandlingssystem, som dels kan øge kvaliteten af sagsbehandlingerne generelt. Med bedre kvalitet i sagsbehandlingerne menes at sagsbehandlingstiden kan mindskes og borgeren hurtigere vil blive ledt hen til de mulige og måske flere løsningsforslag på tilknytning til arbejdsmarkedet. Den interviewede sagsbehandler fra AAK foreslog, at a-kasser principielt kunne klare en udvidelse af deres ansvarsområde til at varetage de første to uger med sygedagpenge for deres dagpengemodtagere. Dette ville være et brud på nuværende lovgivning, men kunne reelt lette kommunens administration, idet der derved bliver en del sager, kommunen aldrig vil se, fordi en raskmelding vil finde sted indenfor de første 14 dage. Dette kræver en lovændring, som kommunen ikke har indflydelse på. Den interviewede sagsbehandler fra Kristelig a-kasse fortalte at det var en stor fordel for samarbejdet med kommunerne, at de havde medarbejdere i a-kassen, som tidligere havde været sagsbehandlere i kommunen. I den forbindelse foreslog hun, at a-kasserne fik en fast kontaktperson i kommunen, som kunne formidle kontakten til sagsbehandlerne i kommunen. Omvendt har sagsbehandlere ved Høje-Taastrup kommune også udtrykt ønske for at have en kontaktperson i de respektive a-kasser. Hvorvidt dette blot er en ekstra arbejdsfunktion for lige præcis kommunen og kan komplicere kommunikationen mellem

12 12 sagsbehandlere fra hhv. kommune og a-kasser er en umiddelbar overvejelse. Alligevel er forslaget et klart udtryk for det behov a-kassen, såvel som kommunale sagsbehandlere også har udtrykt, et behov for at lette kommunikationen de to parter imellem om navnlig rådighedsvurderingerne. Lignende ønsker er kendt fra større virksomheder, hvor der direkte i en partnerskabsaftale nævnes kontaktpersoner. Derfor foreslås det, at der indledes samarbejde med de a-kasser, der har flest sygemeldte med henblik på mere faste aftaler om samarbejde. I forbindelse med at sagsbehandleren fra Kristelige a-kasse og andre har udtrykt, at det er et dilemma at rådighedsvurdere sygemeldte i forhold til arbejdsmarkedet på baggrund af en lægeerklæring, opfordres til en nærmere undersøgelse af på hvilken måde kontakten med læger og specialister kan udbedres. Der er ingen tvivl om at visse tilfælde kræver rundbordssamtaler inkluderende en læge. Der forventes at være en del forbehold forbundet med vidt og bredt at samle så mange aktører, men mest uklart forekommer det at være, hvordan læger og specialister ønsker at blive kontaktet og inddraget i deres patienters rådighedsvurdering. Hvorfor kan der kun tilbydes psykiatrisk bistand til sygemeldte, når løsningen i visse tilfælde for både a-kasser og kommunens sagsbehandler er et vis antal behandlingsgange hos en psykolog? Dette spørgsmål blev rejst af den interviewede sagsbehandler fra HK. Det kan argumenteres at psykologbehandling ikke er det samme som lægebehandling men nærmere ligestillet med behandling hos for eksempel en fysioterapeut: begge kræver at den sygemeldte selv gør det meste af arbejdet. Der findes tilskud til fysioterapi, måske netop for at understrege borgerens medansvar for at behandlingen lykkes, markeret i en økonomisk investering. I tider hvor depression og stress er nogle af de hyppigst forekomne sygdomme, er det måske tid til at overveje om psykologiske behandlinger ikke snart skal godkendes som behandling i det offentlige system, som for eksempel fysioterapi er det. Ryg og nakkelidelser er den hyppigst forekommende årsag til sygemelding. Behandling er muligt, men ikke i alle tilfælde. Derfor synes forebyggelse på arbejdspladsen, at være en bedre løsning. Del af løsningen er derfor bevidsthed om arbejdsfunktioner. Derudover er motion et dokumenteret værn mod flere nakke - og ryglidelser.

13 13 Kvantitative undersøgelser om dagpengemodtagere som sygemeldes, en umulig opgave? Fra begyndelse af denne rapport har det været klart, at udtræk i kommunens tilgængelige statistikker om dagpengemodtagere, som sygemeldes, er umulig. Der kan udtrækkes oplysninger om sygemeldte generelt og højst udregne et cirkatal på antallet af dagpengemodtagere, som sygemeldes. A-kasserne kan desværre heller ikke være behjælpelige i denne sammenhæng, da de ikke fører og ikke har interesse i at føre statistik med sygemeldte dagpengemodtagere helt generelt. Bliver deres medlemmer syge, er det, som de opfatter det, efterfølgende kommunens ansvar, jf. lovgivningen. Alligevel kan a-kasserne siges at spille en betydelig rolle for de sygemeldte i et ukendt omfang hver gang, a-kassen deltager i en rundbordssamtale om sygemeldte dagpengemodtagere. Endvidere er der et stort problem for registrering med kategorien syg pga. psykisk relaterede lidelser. Dette er den næststørste kategori for sygemeldinger i Høje-Taastrup kommune, og forventes at være en af de to største kategorier på landssigt. Kategorien er uhensigtsmæssig, idet den er alt for bred. Derved er det ikke muligt, at lave kvantitative undersøgelser ud fra kommunens Essentia-rapporter på, hvad de sygemeldte fejler. Svaret på om der kan laves kvantitative undersøgelser om dagpengemodtagere, som sygemeldes, er ja, men det vil blive en uhyre ressourcekrævende undersøgelse at indsamle data. Beskæftigelsesministeriets fire udpegede problemstillinger i forbindelse med sygemeldinger 1. Hvilke iboende modsætninger i lovgivningen skaber problemer for samarbejdet mellem a-kasser/ fagbevægelser og kommunen? Der er ingen tvivl om at lovgivningen, dvs. Lov om arbejdsløshedsunderstøttelse og Lov om dagpenge ved sygdom og fødsel, nogle gange spænder ben for samarbejdet mellem kommune og a-kasser navnlig omkring rådighedsvurderinger i et givet omfang. Dog forventes det at være

14 14 meget individuelt efter a-kasse og måske ligefrem efter sagsbehandler i a-kasse, hvorvidt et samarbejde opstår. Problemet og løsning handler om kommunikation. Antallet af sygemeldingssager er generelt faldet i Høje-Taastrup kommune i modsætning til tendensen i resten af landet. I forbindelse med afgørelser i sygedagpengesager fremsendes der altid en partshøring til borgeren. I visse tilfælde vil a-kasser blive inddraget og fremkomme med indsigelser. Ved endelige afgørelser har Høje-Taastrup kommune fået medhold i en række ankesager, hvor dagpengemodtagere er blevet raskmeldt af kommunen, men hvor a-kassen har vurderet, at dagpengemodtageren ikke er til rådighed på arbejdsmarkedet. Samarbejde forekommer derfor i en eller anden udstrækning. Begge parter udtrykker endvidere meget klart, at de ønsker mere samarbejde om navnlig rådighedsvurderinger og i de særtilfælde at borgeren/ medlemmet er i fare for at komme i klemme mellem de to love Lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og Lov om arbejdsløshedsunderstøttelse. Det fremgår af a-kassernes udtalelser, at de er villige til at hjælpe deres sygemeldte medlemmer. I nogle tilfælde er det afgørende, om borgeren også er medlem af den evt. faglige forening, som pågældende a-kasse er tilknyttet. De fleste a-kasser giver udtryk for en stærk vilje til at samarbejde og hjælpe borgeren. Det formodes ud fra besvarelserne i interviewene, at a-kasser, der måske tvivler på relevansen af deres deltagelse, vil kunne overtales, hvis a-kassens medlem henvender sig direkte til dem. Nogle a-kasser oplever, at deres medlemmer har mere tillid og er mere åben over for dem end den kommunale sagsbehandler. Den interviewede sagsbehandler fra Kristelige a-kasse gav udtryk for, at de som a-kasse netop derfor ønskede at være kommunale sagsbehandlere behjælpelige med at hjælpe borgeren i arbejde. At en borger nærer mere fortrolighed til den kommunale sagsbehandler end til deres a-kasse, formodes også at kunne være tilfældet. Den personlige kontakt og indlevelsesevne for borgerens situation er her altafgørende. 2. Er a-kassernes rådighedsvurdering for stramme? Rådighedsvurderinger er meget individuelle. I de sager, som a-kasserne har anket, men hvor kommunen har fået medhold, kan det godt siges at rådighedsvurderingen har været for stram. Generelle tendenser er dog ikke mulige at udlede af nærværende undersøgelse. Rådighedsvurderinger er meget afhængige af pågældende borgers lægeerklæring.

15 15 Lægeerklæringerne er ikke målrettet mod at afklare, hvorvidt pågældende sygemeldte kan arbejde og med hvilke forbehold. Det kan i sig selv skabe et dilemma for både sagsbehandlere i a-kasser og ved kommune at vurdere, hvad den sygemeldte kan arbejde med. Vurdering af en sygemeldt borgers evner til at arbejde forestilles at lade sig gøre bedst i samråd mellem læge, faglig kyndig fra borgerens fagbevægelse/ a-kasse og en kommunal sagsbehandler. Både a-kasser og kommune ønsker at rådighedsvurdere til borgerens fordel. Ikke desto mindre findes forskellige meninger om virkningen på den sygemeldte af et arbejde. Alt efter hvad pågældende involverede sagsbehandlere fra både a-kasse og kommune ved eller hvilke helbredsmetoder de er tilhængere af, vil deres rådighedsvurdering derfor have forskellige mål i nogle tilfælde. 3. Kan a-kasse rumme servicering af delvise ledige? A-kassen for akademikere AAK foreslog uopfordret, at a-kasser godt kunne varetage sygedagpenge for deres dagpengemodtagere, som sygemeldes, de første to uger. Dette blev sagt under forudsætning, at bl.a. Lov om arbejdsløshedsunderstøttelse blev ændret, så a-kasserne ikke er begrænset til begrebet enten fuldt arbejdsdygtig eller sygemeldt på fuld tid. Meningen med forslaget var netop at lette administrationen generelt og muligvis lette samarbejdet mellem a-kasse og kommune. Derudover vil det højne kvaliteten af kommunale sagsbehandleres arbejde betydeligt, idet de har en administrationsbyrde, som længe har skabt frustration for den enkelte kommunale sagsbehandler. En mindskning af kommunale sagsbehandleres administrationsbyrde kan give tid til fordybelse og samtale med den enkelte borger. 4. Kan et pres på ledige ud i jobtræning ende med sygemeldinger? Dette spørgsmål er tilnærmelsesvis umuligt at svare på. Der er blandt de adspurgte fem a-kasser delte meninger om et oplevet pres ud i aktivering har den virkning, at medlemmer sygemelder sig i nogle tilfælde. Den interviewede sagsbehandler fra 3F mente ikke, der var nogen sammenhæng. De havde i det tidligere KAD længe holdt øje med om der var en sammenhæng mellem pres i aktivering og sygemeldinger. Den interviewede sagsbehandler fra HK mente at der i visse tilfælde var en sammenhæng. Den interviewede sagsbehandler fra Kristelig a-kasse pointerede, at de ikke har mulighed for at vurdere, at der er en sammenhæng mellem pres i aktivering og sygemeldinger.

16 16 A-kasser har jævnfør Kristelige a-kasse adgang til Arbejdsmarkedsportalen omkring deres medlemmer. Konklusionen må være, at a-kasser reelt ikke har brug for statistisk overblik i deres medlemmers sygemeldinger i det daglige arbejde. Derfor har de muligvis heller ikke statistikker om deres medlemmer liggende, da de først skal slås op i Arbejdsmarkedsportalen. Under alle omstændigheder vil det kræve en særlig omfattende undersøgelse med mange interviews med anonyme medlemmer, at undersøge om sygemeldte oplever et pres ud i aktivering. Anonym fordi medlemmerne kan forvente, at det officielt vil blive opfattet som snyd at sygemelde sig før en aktivering, selvom årsagen at føle sig presset også godt kan være reel i flere tilfælde. En helt anden problemstilling blev nævnt af den interviewede sagsbehandler ved 3F. Der eksisterer på nuværende tidspunkt et problem for forældre på dagpenge, især hvis deres partner også er på understøttelse af en slags. Der findes p.t. i lovgivningen et hul, som i tilfælde af at dagpengemodtageres børn bliver syge, principielt gør at dagpengemodtagende forældre hverken kan modtage dagpenge eller sygedagpenge, i og med det ikke er dem selv, der er syge. Interviewede sagsbehandler fra 3F forventede at der derfor var et betydeligt antal af dagpengemodtagere, som lod som om, de var syge/ ikke fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet, medens det i virkeligheden var deres børn, som var syge. Om det er dagpengemodtageren, der er syg eller deres barn vil konsekvensen i begge tilfælde være, at dagpengemodtageren ikke kan være fuldt til rådig på arbejdsmarkedet.

17 17 Kapitel 1: Sygemeldinger i Høje Taastrup kommune Gode nyheder Siden nærværende rapport blev ønsket udfærdiget er der sket meget på sygedagpengeområdet. I den nyeste Analyse af Essentia-rapporter ( ) af Elsebeth Nielsen 5, viser opgørelsen over antallet af Høje-Taastrup kommunes sygemeldingssager er faldet betydeligt. Helt præcis er antallet af sager faldet fra 2002 til 2005 med 17, 1 %. Tendensen på landsplan er, at sygedagpengesager i andre kommuner er stigende. Konklusionen er derfor, at den nuværende og tidligere massive indsats for nedbringelse af sygedagpengesager i Høje-Taastrup Kommune har haft en meget positiv virkning. Top 10 listen, arbejdspladser med mest sygdom Top 10 listen er en opgørelse over arbejdspladser, som har flest sygemeldte pga. sygdom eller arbejdsskader over perioden Høje-Taastrup kommune hitter ikke overraskende som største arbejdsplads i kommunen med 145 sygemeldte, hvilket udgør 8,3 % af det samlede antal af sygemeldinger på top 10-listen. A-kasserne som arbejdsplads udgør pudsigt nok 126 sygemeldte, dvs. 7,2 % af det samlede antal sygemeldte. 6 Dette kan tillige blot være et udtryk for, at der er mange bosiddende i Høje Taastrup kommune, som er tilknyttet forskellige a-kasser. Høje-Taastrup kommune har forsøgt at gribe i egen barm i forhold sygefraværet og er begyndt adskillige initiativer for at nedbringe sygefraværet. For eksempel har Høje-Taastrup kommunes etablerede Omsorgsnetværk begyndt projekter som influenzavaccine, tilbud om massage og en Sundhedsklinik, der tilbyder fysioterapi, endvidere psykologsamtaler og lignende. Endvidere støtter Omsorgsnetværket økonomisk projekter, som har til hensigt at forebygge sygefravær. Herunder aktiviteter, som klæder ledere på til at afklare årsager til sygefraværet. Hvor benyttet og kendt disse aktivitetstilbud er blandt de kommunale ansatte vil være vigtig at følge op på for at afgøre, om indsatsen er svarende til behovet på kommunens mange arbejdspladser. Ifølge diverse forskning i personalepleje og effektivitet er det blevet bevist op til flere gange, at 5 Dette kapitel tager udgangspunkt i den samling af Essentia-rapporter som er benyttet i Elsebeth Nielsens analyse af De selvstændige udgør 8,2 % af alle sygemeldinger.

18 18 denne type initiativer virker. Det er dog afgørende, at der medfølger en holdningsændring blandt både ledere og ansatte. Det vil derfor være af stor interesse at følge Byrådets projekt, sat i gang i Her blev en medarbejder ansat til at udfører Projekt om indsats overfor virksomheder med særligt mange sygemeldte ansatte. Sygemeldte fordelt på brancher I denne rapport skal det handle om dagpengemodtagere, som bliver sygemeldte 7. Alligevel er der ræsonnement i at kigge på generelle sygemeldinger fordelt efter branche, da sygdomsbilledet på en sygemeldt dagpengemodtager og en sygemeldt fra arbejdsmarkedet er mere eller mindre identisk, hvis de tilhører samme branche ifølge Høje-Taastrup kommunes erfarne interne konsulent Elsebeth Nielsen Endvidere mener Elsebeth Nielsen, at fordelingen af sygdomme, - hvilke sygdomme, der figurerer mest, også kaldet sygdomsbilledet -, ikke ændret sig specielt over tid. Hermed menes, at for eksempel faglærte i byggebranchen, der er dagpengemodtagere, fejler procentvis de samme sygdomme, som de faglærte i byggebranchen, der har arbejde. Dette gælder for eksempel også kontorarbejdere. Dette synes også at være tendensen i Katrine Ardals arbejdspapirer om sygemeldte dagpengemodtagere i Høje-Taastrup kommune. En anden god grund til at se på sygdom fordelt på branche er, at der ikke findes direkte tilgængelige statistikker over fordelingen af hvilke sygdomme dagpengemodtagere, som sygemeldes, lider af ud over Katrine Ardals arbejdspapirer fra I Analyse af Essentia-rapporter nævnes det, at de sygemeldte typisk er ansat indenfor kommunale institutionsområde så som skoler og sundhed - eller også er ansat indenfor kontor, handel og service. Rundt regnet er sygdommene blandt alle registrerede 493 sygemeldte borgere den fordelt således, at en stor femtedel har psykisk relaterede lidelser (22,5 %) og en anden stor femtedel har ryg - og nakkelidelse (21,5 %). 7 Læseren bedes være opmærksom på, at sygdomme for dagpengemodtagere ikke er et billede på ledige som sådan, da dette vil indebære alle kontanthjælpsmodtagere. Denne rapport viser udelukkende tendenser blandt dagpengemodtagere, som vi her har fundet mest relevant at sammenligne med deres faglige gruppering, som er i arbejde.

19 19 Resten af sygdomstilfælde kan læses af nedenstående figur 1. Som det kan ses, er dette ikke et billede på den virkelige fordeling på sygdomme og arbejdsskader, men de registrerede aktive sygedagpengesager kan vise, at de to største grupperinger heraf netop er psykisk relaterede lidelser og ryg og nakkelidelser. Figur 1: 2005 Sygemeldte generelt, hvad fejler de? 8 (Opgjort som status ved månedens udgang) Sygdomsoplysninger Sygdomsoplysninger Antal 0 Uoplyst / Ikke registreret 41 1 Almene og kortvarige sygdomme (f.ek 13 2 Psykiske lidelser Ryg- og Nakkelidelser Knælidelser og øvrige bevægelseshæm 55 5 Lidelser i led og muskler (f.eks. g 27 6 Hjerte-, lunge- og karsygdomme 17 7 Kræftsygdomme og lign Ulykkestilfælde, mv Øvrige lidelser 68 I alt 493 Hvis man dernæst ser på de forskellige kategorier af sygdomme fordelt på alder, så er størstedelen af de sygemeldte dagpengemodtagere mellem 30 og 50 år. Endvidere er kvinderne dem, der er mest syge. Hvis der skal udledes mere dybdegående teorier om, hvorfor netop dette er udfaldet i alder og kønsfordelingen, kræver det en større undersøgelse og inddragelse af arbejde og kønsforskning. 8 Fra Analyse af Essentia-rapporter : 15

20 20 Branche og sygdomsfrekvens Hvis vi kigger på de sygemeldte generelt og hvilken branche de tilhører, så er det fordelt som følgende figur 2: Beskæftigelse/ branche marts Beskæftigelse / Branche Beskæftigelse / branche Antal 0 Uoplyst / Ikke registreret 98 1 Landbrug, gartneri, skovbrug og fis 4 2 Industri 26 3 Bygge- og anlægsvirksomhed 24 4 Kontor, Handel og service Kommunalt ansatte - Institutioner, 33 6 Kommunalt ansatte - Sundhed og omso 22 7 Kommunalt ansatte - øvrige 35 8 Ansatte i amtskommunale og statslig 26 9 Øvrige 90 I alt 493 Her er der størst udslag for sygemeldte dagpengemodtagere tilknyttet fagene Kontor, handel og service på 135, hvilket er 27,4 % af antallet af de registrerede sager den Hvis vi forudsætter, at alle disse 27,4 % tilhører HKs a-kasse og bor i Taastrup postdistrikt, så udgør de 5,2 % af HKs 2570 medlemmer i Taastrup. Af de 5,2 % udgør dagpengemodtagere, som sygemeldes, en ukendt procentdel. Igen tegner der sig et billede af at kommunen har flest sygemeldte ansatte, men igen skal dette forholdes til, at kommunen også er den største arbejdsplads på ca ansatte. Dvs. heraf er ca. 2,3 % sygemeldte. Hvis vi derefter kigger på de to største årsager til sygemelding er fordelingen af de aktive sager af sygemeldte den : 9 Fra Analyse af Essentia-rapporter : 16

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering

Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering 08-0816 - JEHØ 13.05.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8845 Effekter af ændringerne i sygedagpengeloven (L21) SFI evaluering SFI har evalueret effekter af ændringer i sygedagpengeloven

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte.

I projektet har der været fokus på individuelle tilrettelagte forløb for unge sygemeldte. NOTAT Møllebjergvej 4 433 Hvalsø F 4646 4615 Tove Wetche Jobcenter, Team SDP D 4664 E towe@lejre.dk Dato: 6. juni 213 J.nr.: 13/99 Evalueringsrapport for LBR projekt Beskæftigelses-/uddannelsesindsats

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne og uger tages til efterretning 2. at der arbejdes videre med de beskrevne tiltag.

1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne og uger tages til efterretning 2. at der arbejdes videre med de beskrevne tiltag. Pkt.nr. 3 Sygedagpenge lovgivning og handleplaner 466701 Indstilling: Arbejdsmarkedscentret indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget 1. at den foretaget gennemgang af sagskategorierne 1426 og 2739 uger tages

Læs mere

Information til sygemeldte

Information til sygemeldte Information til sygemeldte Hvad er sygedagpenge? Sygedagpenge er en offentlig ydelse, som du kan få i kortere tid, hvis du er helt eller delvist uarbejdsdygtig. Dvs. du kan ikke være sygemeldt, hvis f.eks.

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. År 2011 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset År 2011 2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Baggrund og Formål... 3 Datagrundlag... 3 Retur til Job... 4 Køn... 4... 4 Ophørsårsag...

Læs mere

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune

3 vigtige samtaler. - om forebyggelse og håndtering af sygefravær. Randers Kommune 3 vigtige samtaler - om forebyggelse og håndtering af sygefravær Randers Kommune Omsorg for den enkelte er omsorg for fællesskabet God trivsel giver ikke alene mindre sygefravær. Det giver også mere effektive

Læs mere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere

Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere 19. april 2010 Notat om regler om visitation af sygedagpengemodtagere J.nr.2010-0005276 3.kt. Det er besluttet at ændre bekendtgørelsen om sygedagpenge for at fastsætte nærmere regler om visitation af

Læs mere

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale

Jobcenter Silkeborg Region Midtjylland LO Silkeborg-Favrskov. Samarbejdsaftale Samarbejdsaftale 23. november 2011 Denne aftale er indgået mellem Jobcenter Silkeborg, A-kasser/faglige organisationer under LO Silkeborg-Favrskov og FTF Region Midtjylland. 1. Aftalens formål Formålet

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE-

NYE REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER SYGEDAGPENGE- NYE SYGEDAGPENGE- REGLER ER DU SYGEMELDT? LÆS HER OM DE REGLER DER GÆLDER JANUAR 2015 Du bliver sygemeldt Hvis du bliver syg og ikke er i stand til at gå på arbejde, får du en kompensation for den løn,

Læs mere

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats.

I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 2008 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Projekt: Hurtigere afklaring af sygemeldte med bevægeapparatslidelser og et tilbud om behandling I regeringens handleplan omkring sygemeldte fra juni 28 er et af indsatsområderne tidlig indsats. Citat

Læs mere

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009

Projekt. Aktive hurtigere tilbage. 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Projekt Aktive hurtigere tilbage 17 kommuner deltog i projektet fra januar 2009 til september 2009 Rammerne for projektet Alle borgere født i ulige år med 1. gangsamtaler fra 1. januar frem til 1. maj

Læs mere

Aktive hurtigere tilbage

Aktive hurtigere tilbage Baggrund og formål: Lovgivningen giver i dag kun jobcentrene mulighed for at sætte s beskæftigelsesrettet indsats i gang for: Syge modtagere af kontanthjælp og starthjælp Det hæmmer h kommunernes mulighed

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER

Undersøgelse af kommuners og regioners sygdomspolitik og praksis DISCUS A/S HOVEDKONKLUSIONER HOVEDKONKLUSIONER Om sygefraværspolitikker Følgende konklusioner bygger på undersøgelsens kvalitative data fra dobbeltinterviews med 12 centrale personalechefer og 12 næstformænd i hovedmed: Alle 10 kommuner

Læs mere

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

Oktober 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn Oktober 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I oktober 2005 var der i gennemsnit 39.189 personer, som enten var ledige eller aktiverede i. Det er 12,4% færre end i oktober 2004. I den samme periode er ledighedsprocenten

Læs mere

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg

Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg 08-0689 - JEHØ - 15.04.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 3336 8800 Lovovervågning L21 - redegørelse til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg FTF s vurdering af L21 i henhold til formålet med loven:

Læs mere

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED

Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune Århus Kommune PARTNERSKABSAFTALE MED En partnerskabsaftale er en samarbejdskontrakt, hvor en privat eller offentlig arbejdsplads og Arbejdsmarkedsafdelingen aftaler

Læs mere

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF

Sygefraværet skal ned. Konference MED/SU-hovedudvalg. Konsulent. Jette Høy FTF Sygefraværet skal ned - Jette Høy/FTF - juni 2008 Sygefraværet skal ned Konference MED/SU-hovedudvalg Konsulent Jette Høy FTF Fakta om sygefravær Specielt det langvarige sygefravær er stigende Sygefraværet

Læs mere

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304

pulje.kvis2.dk - registrering Skema Spørgsmål Svar Antal 1. Registrering 304 1. Borgerens højeste fuldførte uddannelse 304 Page 1 of 6 1-11-212 Forside Nyheder Dokumenter Registrering Statistik Log af Jobcenterstatistik Borgerliste Om statistikken Fra dato og til dato er valgfrie. Man kan nøjes med at angive én dato. Hvis

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø

Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 30. maj 2008 J.nr.: 07-320- Best Practice Case: Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø 1. Emne Sygedagpengeindsatsen i Jobcenter Sorø. 2. Resultatbeskrivelse

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Kommunernes brug af lægekonsulenter

Kommunernes brug af lægekonsulenter Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes brug af lægekonsulenter Oktober 2011 KOMMUNERNES BRUG AF LÆGEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater

Læs mere

Analyse af forsikrede ledige

Analyse af forsikrede ledige Analyse af forsikrede ledige 24 Indhold Indledning... 2 Metode og datagrundlag... 2 Hovedkonklusioner... 2 Sammensætning af gruppen inden for køn, alder og ydelse:... 4 Fordeling af ledige i forhold til

Læs mere

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer

Samarbejdsaftale. 3. Fælles uddannelse for ansatte i Jobcentretog i A-kasserne/faglige organisationer Samarbejdsaftale Denne aftale er indgået mellem A-kasser/faglige organisationer under og Jobcentrene i Norddjurs kommune og Syddjurs kommune. 1. Aftalens formål Formålet med aftalen er, at samarbejde om

Læs mere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere

Godt klædt på. til at fastholde syge medarbejdere Godt klædt på til at fastholde syge medarbejdere 1 Hvad kan vi hjælpe med i Danica Pension? På danicapension.dk er der masser af gode råd om sygefravær til både virksomheder og medarbejdere. Gå ind under

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. APRIL 2007 Pr. 1. april blev der i alt afregnet 2.254.346 medlemsbidrag, hvilket er fald på 2.188 i forhold til sidste måneds

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager

Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 06.09 2011 Notat om anvendelse af begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager Formålet med dette notat er at afdække begrebet uarbejdsdygtighed i sygedagpengesager.

Læs mere

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november

1. Ledigheden i Storkøbenhavn. Skema 1 Gennemsnitlig antal ledige og aktiverede - faktisk og sæsonkorrigeret; Storkøbenhavn, november 2001 november November 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I november 2005 bestod det gennemsnitlige antal ledige og aktiverede i af 38.235 personer. Sammenlignet med november 2004 er det et fald på 13,6%. I den samme periode

Læs mere

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt

Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt Beskrivelse af almen-/social- /arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTAprojekt [Skriv tekst] 0 Beskrivelse af almen-/social-/arbejdsmedicinerens rolle i Det store TTA-projekt Baggrund Tidligere undersøgelser

Læs mere

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1.

NYE REGLER HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET SYGEDAGPENGE- FRA 1. NYE SYGEDAGPENGE- REGLER FRA 1. JULI 2014 HVORDAN OG HVORNÅR KOMMER DE NYE REGLER TIL AT VIRKE FOR DIG? FÅ ET OVERBLIK OVER SYGEDAGPENGESYSTEMET JULI 2014 Alle er sikret forsørgelse under sygdom 1. juli

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Oktober 9 Arbejdsløsheden i Århus Kommune, september 9 Det samlede antal ledige i Århus Kommune er i september 9 på 5.335 fuldtidsledige, hvilket er en

Læs mere

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version

Vigtige fokuspunkter. LÆ 281 og LÆ 285 KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV. Blanket til sygedagpengeopfølgning. Version Vigtige fokuspunkter KOMBINER MED OPFØLGNINGSBREV LÆ 281 og Blanket til sygedagpengeopfølgning Version 111115 Fokus på arbejdsfastholdelse Fra 1. januar 2015 skal den praktiserende læge inddrages i alle

Læs mere

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009

Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 L 165 Bilag 6 Offentligt Bliver man rask eller syg af at skulle til samtaler og aktiveres? Lars Kofoed Social- og sundhedspolitisk konsulent Kræftens Bekæmpelse 2009 Bliver

Læs mere

Sygemeldt hvad nu...?

Sygemeldt hvad nu...? Guide til den svære samtale Sygemeldt hvad nu...? Gode råd til sygefraværspolitik Spil en aktiv rolle ved langtidssygemeldinger Forslag til hvordan en samtale ved sygemeldinger forberedes og gennemføres

Læs mere

Retningslinjer for sygefravær

Retningslinjer for sygefravær Retningslinjer for sygefravær 1. KU s arbejde med sygefravær Københavns Universitet støtter medarbejdere, der er ramt af krise, sygdom eller nedsat arbejdsevne, og er indstillet på at gøre en aktiv indsats

Læs mere

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram

WILLIS STIFINDER. Fra sygemelding til raskmelding. Willis skoleforsikringsprogram WILLIS STIFINDER Fra sygemelding til raskmelding Willis skoleforsikringsprogram Vi er klar... TIL AT HJÆLPE WILLIS STIFINDER er et uvildigt rådgivningskoncept, der hjælper dig allerede fra den 14. sygefraværsdag

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. FEBRUAR 2007 Pr. 1. februar blev der i alt afregnet 2.257.761 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 2.192 i forhold til

Læs mere

Personnummer. 1. og 2. del

Personnummer. 1. og 2. del LÆ 251 Sendes til Oplyses ved henvendelser Personnummer Anmodning om attest om mulighed for at varetage et arbejde (Kan ikke anvendes af kommunen som arbejdsgiver) Du bedes venligst med det samme henvende

Læs mere

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet

Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Syge- og omsorgspolitik for Dagtilbuddet Skovvangen Visioner for nedbringelse af sygefravær - at minimere sygefraværet i alle afdelinger - at yde omsorg for hinanden i hverdagen - at vise interesse og

Læs mere

Sygedagpengeopfølgning

Sygedagpengeopfølgning Sygedagpengeopfølgning Muligheder i sygedagpengereformen Viden om tidlig virksomhedsrettet indsats Forventningsafstemning 1. Sygedagpengereformen 2. Viden om en tidlig og aktiv virksomhedsindsats for sygemeldte

Læs mere

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn

Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Sygedagpenge-området Jobcenter Nordfyn Målformulering: Målet er at leve op til budgetforudsætningerne for 2008 på sygedagpengeområdet samt at overholde opfølgningsreglerne for udbetaling af sygedagpenge.

Læs mere

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012

400.000 lønmodtagere i lange sygefravær hvert år. Nr. 3 / Januar 2012 Nr. 3 / Januar 2012 400.000 lønmodtagere er hvert år på sygedagpenge. Og her befinder de sig i længere og længere tid. Meget af tiden er ventetid på at blive udredt, og det rammer den enkeltes arbejdsindkomst,

Læs mere

Sygedagpenge - månedsudvikling

Sygedagpenge - månedsudvikling Sygedagpenge - månedsudvikling Aktive sygedagpengemodtagere fordelt på køn. Ultimo måneden. Løbende år. I opgørelsen indgår sygedagpengemodtagere med et åbent kontaktforløb den sidste dag i måneden. Kvinder

Læs mere

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET

ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET 29. januar 9 Af Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen tlf. 33 55 77 12 eller 28 42 42 72 Resumé: 1. ARBEJDSLØSE ALLEREDE TIL EFTERÅRET Dagens tal for december 8 viste en stigning på næsten

Læs mere

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag

Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag Månedlig opgørelse af arbejdsløshedskassernes afregning af medlemsbidrag PR. 1. JULI 2007 Pr. 1. juli blev der i alt afregnet 2.252.378 medlemsbidrag, hvilket er en stigning på 3.463 i forhold til sidste

Læs mere

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen...

INDHOLD. Nr maj Side Eventuel henvendelse tlf.: Arbejdsløsheden i Bent Regner Andersen... INDHOLD Nr. 11. 2. maj 1998 Side Eventuel henvendelse tlf.:. 33 66 28 39 Arbejdsløsheden i 1997... 1 Bent Regner Andersen... 33 66 28 16 Arbejdsløsheden i 1997 Ledighedsprocenten i var i 1997 11,9 mod

Læs mere

Sygemeldt Hvad skal du vide?

Sygemeldt Hvad skal du vide? Sygemeldt Hvad skal du vide? Redigeret maj 2012 Indhold Sygemeldt og aktiv... 3 Udbetaling af sygedagpenge... 3 Når vi modtager din sygemelding... 5 Opfølgning det videre forløb... 6 Samarbejde med læger...

Læs mere

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri

FORORD. Denne folder beskriver kort virksomhedens muligheder og pligter. 1. udgave / 2009 / Uddannelsesafdelingen / DS Håndværk & Industri Fakta om fravær 2 Fakta om fravær FORORD Som et led i at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked har Folketinget vedtaget nogle ændringer af sygedagpengeloven, som pålægger arbejdsgivere og

Læs mere

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker?

EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE. Hvad ved vi, om hvad der virker? EFFEKTER AF BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER FOR SYGEMELDTE Hvad ved vi, om hvad der virker? Disposition Afgrænsning af litteraturen Hvad ved vi om effekten af beskæftigelsesrettede indsatser for kort-

Læs mere

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats

Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Fastholdelse - via tidlig virksomhedsrettet indsats Ålborg den 18. september 1 opstartsseminar om sygedagpengereformen Den tidlige virksomhedsrettede indsats primære udfordringer Opfange de, som sygemelder

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Kommune 1. februar 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i Kommune. I oversigten

Læs mere

Sygedagpenge. Formål og målgrupper

Sygedagpenge. Formål og målgrupper Sygedagpenge Formål og målgrupper Formål Den nye lov om sygedagpenge har 3 hovedformål: a)det er for det første lovens formål at give erhvervsaktive personer en økonomisk kompensation under sygefravær,

Læs mere

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000

Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 Efterløns- og overgangsydelsesstatistik for 2000 27.812 personer overgik til efterløn i 2000, heraf 12.890 personer på ny efterløn 156.509 personer var på efterløn ultimo 2000 22.672 personer var på overgangsydelse

Læs mere

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet

Ventetid der gør ondt værre. - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet 3F s bud på de sundhedspolitiske udfordringer, september 2005 Ventetid der gør ondt værre - fra ulighed i sundhedsvæsenet til tidlig koordineret indsats, når man har smerter i bevægeapparatet q 2 SUNDHEDSPOLITISKE

Læs mere

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt

Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Guide over lovgrundlag ved sygemeldinger Hold fast i dine medarbejdere også dem, der er sygemeldt Kend paragrafferne ved sygefravær Få overblik over myndighedskrav og formalia ved sygefravær Få overblik

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 2. KVARTAL 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr..7 Aug. 3 ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE,. KVARTAL 3 Fortsat stigning i ledigheden i forhold til sidste år. Der var i juni 3 en stigning i antallet

Læs mere

Antal kontaktforløb - alle målgrupper

Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal kontaktforløb - alle målgrupper Antal personer med kontaktforløb fordelt på målgrupper fra juli 2013 til juli 2014 2013 2014 Målgruppe / Mdr. JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL Forsikrede

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008

NOTAT. Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / Jobcenter Ringsted. August 2008 1 NOTAT Udviklingen på sygedagpengeområdet Ringsted 2007 / 2008 Jobcenter Ringsted August 2008 2 Der har i det seneste halve år været en dramatisk stigning i antallet af sygemeldte borgere i Ringsted Kommune.

Læs mere

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje

Afgangsopgørelse for uddannelsesforløb under den regionale uddannelsespulje Notat Afgangsopgørelse for s under den regionale spulje 7-12-2016 J. Nr. 16/17508 VOA / APK APOL / ATB Med beskæftigelsesreformen er der afsat en pulje på ca. 100 mio. kroner årligt til at understøtte,

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

Rebild. Faktaark om langtidsledige

Rebild. Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige Faktaark om langtidsledige i Kommune kommune har bedt mploy udarbejde et faktaark om langtidsledigheden i kommunen. Nedenfor præsenteres analysens hovedresultater. Herefter præsenteres

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte?

Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? 29. april 216 Hvordan påvirker forhøjelsen af efterlønsalderen beskæftigelsen for ufaglærte og faglærte? Af Michael Drescher, Jesper Grunnet-Lauridsen, Thomas Thorsen og Laust Hvas Mortensen I 211 blev

Læs mere

Personalepolitik vedr. sygefravær

Personalepolitik vedr. sygefravær Personalepolitik vedr. sygefravær Personaleafdelingen ved Århus kommune har i 2007 fastsat og præciseret en række procedureforhold, herunder indført minimumsstandarder i forbindelse med opfølgning på medarbejderes

Læs mere

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen

Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Fra fravær til fremmøde - konference om sygefravær Moderniseringsstyrelsen Afdelingsleder Jes Arlaud Sygefravær det gode forløb Når medarbejderen melder sig Muligheder for sygedagpengerefusion Arbejdsgivere

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K

Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks Kbh. K Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 Kbh. K Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Notat om kønsforskelle

Notat om kønsforskelle Notat om kønsforskelle Hvad tilbyder kommuner og arbejdsgiver mænd og kvinder, der har været udsat for en arbejdsulykke? Socialforskningsinstituttet har på foranledning af Arbejdsskadestyrelsen udarbejdet

Læs mere

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet

Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet Norddjurs kommune 7. juni 2008 Aktuelle nøgletal på arbejdsmarkedsområdet 1. Sygedagpenge Jobcenter Norddjurs har udarbejdet en række aktuelle nøgletal, der belyser forholdene på sygedagpengeområdet i

Læs mere

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark

Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark Beskæftigelsessituationen på SOSU-området i Syddanmark - Resultater og erfaringer December 2007 - 2 - Beskæftigelsesregion Syddanmark har iværksat en analyse af beskæftigelsessituationen på SO- SU 1 -området

Læs mere

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær

Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Fra fravær til nærvær Personalepolitiske principper for nedbringelse af sygefravær Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 27.

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter

Information for sygemeldte. Rettigheder, muligheder og pligter Information for sygemeldte Rettigheder, muligheder og pligter Retten til sygedagpenge: Hvorfor blander vi os i borgernes sygdom? Kommunen har pligt til i henhold til Lov om sygedagpenge, at: yde økonomisk

Læs mere

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746

Mini-leksikon https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=30746 Mini-leksikon To forløb for den sygemeldte Sygedagpenge Underretningsbrev Oplysningsskema fra dagpengeafdelingen. Mulighedserklæring Varighedserklæring se friattest. Lægeerklæring se friattest og mulighedserklæring

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet

Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet 15.12.2005 Notat 11824 JEHO/MELA Graviditetsbetinget fravær på arbejdsmarkedet Det forlyder ofte, at der i de sidste mange år er sket en stigning i sygefraværet blandt gravide. Til trods herfor er der

Læs mere

Sygdom og job på særlige vilkår

Sygdom og job på særlige vilkår Sygdom og job på særlige vilkår Tro- og loveerklæring Det er normal praksis på de fleste arbejdspladser, at en sygemeldt medarbejder underskriver en tro- og loveerklæring om sygdommens varighed. Ifølge

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt

Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt [Skriv tekst] Beskrivelse af psykiaterens rolle i Det store TTA projekt Baggrund Rammen omkring TTA projektet udgøres af TTA-koordinatoren, TTA-teams

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014

N O T A T. Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 N O T A T Opgørelse over a-kasse-medlemmer, der betaler efterlønsbidrag pr. 1. september 2014 21. aug 2015 2014-2234 Viden og Analyse/Mad Statistik A-kasserne har til Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering

Læs mere

Sundhedsmentor Øg trivslen og minimér sygefraværet

Sundhedsmentor Øg trivslen og minimér sygefraværet Sundhedsmentor Øg trivslen og minimér sygefraværet Med Sundhedsmentor gør vi dine medarbejdere langtidsholdbare. Gennem støtte og rådgivning kan vi Forhindre sygemeldinger Få sygemeldte medarbejdere tilbage

Læs mere

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1

GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 GODE RÅD OM... sygefraværssamtalen SIDE 1 Indhold Det skal samtalen handle om 3 Indkaldelsen til samtalen 3 Opsagte medarbejdere 3 Afholdelse af samtalen 3 Forberedelse til sygefraværssamtalen 4 Indledning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven.

Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune. Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Statsforvaltningens brev af 3. april 2009 til en kommune Denne sag vedrører Middelfart Kommunes administration af 240 i sundhedsloven. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Middelfart Kommunes administration

Læs mere