3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene"

Transkript

1 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene

2 2.

3 Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst

4 Formål Fra Industriens Overenskomst Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes konkurrencekraft i en globaliseret økonomi. Det er ligeledes fondens formål at understøtte udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke disses beskæftigelsesmuligheder. 4.

5 Formål Fra Industriens Overenskomst Med henblik på en yderligere styrkelse af indsatsen på dette felt etableres Industriens Kompetenceudviklingsfond, som har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i selvvalgt kompetenceudvikling. 5.

6 Flere indgange til uddannelse Overenskomstens muligheder Industriens overenskomst: 1. Virksomhedsbestemt uddannelse jf. IO 44, stk Selvvalgt: Ret til mindst 2 uger om året, jf. 44, stk. 2. Op til 2 uger betales af Industriens kompetenceudviklingsfond, jf Aftalt frihed til anden uddannelse, jf Ved afskedigelse: Ret til 2 ugers betalt kursus, jf. 38 stk.8 6.

7 Virksomhedsrelateret uddannelse Økonomi, IO 44, stk. 1 Hvor en medarbejder deltager i uddannelse som led i virksomhedens uddannelsesplanlægning i henhold til 43 eller efter virksomhedens beslutning, får medarbejderen sin sædvanlige løn uden tillæg, evt. løntabsgodtgørelse tilfalder virksomheden. Ikke tilskud fra Industriens Kompetenceudviklingsfond. 7.

8 Virksomhedsrelateret uddannelse Økonomi for virksomheden Offentlig løntabsgodtgørelse (VEU-godtgørelse eller SVU) 2012: 85,19 kr. pr. time. Deltagergebyr på AMU kroner pr. uge (fuld deltagerbetaling hvis videregående uddannelse) Ingen gebyr for Individuel KompetenceVurdering (IKV) Ingen gebyr for Forberedende VoksenUndervisning Ingen gebyr for Grundlæggende VoksenUddannelse 8.

9 Hvad er GVU? (Grundlæggende voksenuddannelse) En vej til faglært uddannelse (se Målgruppe: Over 25 år, min. 2 års relevant erhvervserfaring Ingen eller meget kort praktikperiode Tager udgangspunkt i en realkompetencevurdering Udmøntes i en uddannelsesplan, som kan bestå af enkeltfag fra uddannelsen, amu, almen uddannelse (der er ikke kursusgebyr for enkeltfag og AMU) Skal gennemføres inden for 6 år Afsluttes med svendeprøve 9.

10 10.

11 Lokal kompetenceudviklingsfond Virksomheden skal have: et uddannelsesudvalg (fastsætter rammer og principper for tildeling af midler) mere end 100 ansatte, som er omfattet af Industriens Overenskomst og/eller Industriens Funktionæroverenskomst Fra lokal til central ordning og omvendt (kan ændres én gang om året) Regnskab til den centrale fond Max. opsparing af ét års indbetaling 11.

12 Ansøgningsprocedure lokale ordninger: Virksomhedens uddannelsesansvarlige vurderer om ansøgt uddannelse ligger inden for rammerne 12. Ved afslag krav om skriftlig begrundelse Efter høring i uddannelsesudvalget kan TR kræve afslaget fagretligt behandlet dog ikke faglig voldgift

13 Selvvalgt uddannelse Industriens Overenskomst 44, stk. 2 (se også Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond side 66) Den enkelte medarbejder har, dog efter 9 måneders beskæftigelse, ret til 2 ugers frihed om året - placeret under fornødent hensyn til virksomhedens produktionsforhold - til efter- eller videreuddannelse, der er relevant a. for beskæftigelse under dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst, forudsat at der efter 47 er meddelt tilsagn om tilskud til uddannelsen, eller b. for virksomheden. 13.

14 Selvvalgt uddannelse Tilskud fra fonden: Betalt kursusgebyr Delvis dækning af løntab: max. 85% excl. genetillæg Betingelse at virksomheden ikke helt eller delvist udbetaler løn under uddannelsen Hvilke kurser? Folkeskolen, AVU Forberedende voksenundervisning FVU Ordblinde undervisning for voksne Gymnasialt niveau Sprog, dansk, mat, kemi, erhvervsøkonomi m.v. Videregående niveau Mange akademiuddannelser AMU Over kurser Private (hvis ikke tilsvarende offentligt kursus) 14.

15 Refusion: hvordan udregnes 85%? Dækning pr. time Samlet timeløn 130, ,5% 16,25 + 5% 6,50 Mellemregning 152,75 + 8% 12,22 Beregningsgrundlag 164,97 X 85% 140,22 - heraf off. løntab (630,40 kr./dag) 85,19 - heraf udb. fra fonden 55,03 15.

16 Selvvalgt uddannelse Hvilke kurser eksempler: Individuel kompetencevurdering Engelsk enkeltfag c-niveau (hf), 75 timer Teknologihistorie c-niveau (htx), 75 timer Regnskab og edb avuniveau, ca. 60 timer Opbygning og reparation af cykelstel og udstyr, 3 dage Operatør ved cnc-styret kantpresse, 2 dage Certifikatuddannelse C for kranførere, 7 dage Budgetkontrol, 4 dage Akademiuddannelse handelsøkonomi, 1 fagmodul = 60 timer 16.

17 Selvvalgt uddannelse Det praktiske: Ansøgning på Medarbejderen søger, virksomheden attesterer Der kan søges forhåndstilsagn 12 mdr. før kurset Udbetaling sker efter fremsendt dokumentation for afsluttet kursus Udbetalingen er automatisk fratrukket offentlig løntabsgodtgørelse så husk at søge VEU godtgørelse eller SVU Klage over afslag til fagforeningen (ikke til IKUF) 17.

18 Selvvalgt uddannelse Det sidste nye Mulighed for akkumulering af de to tidligere års ikke forbrugt uddannelsesret (i alt max. 6 uger). Gælder fra 1/ Særlig mulighed for at bruge IKUF i forbindelse med arbejdsfordeling. Gælder fra 1/ : Kræver aftale med tillidsrepræsentanten Højst halvdelen af arbejdsfordelingsperioden Mindst halvdelen af aktiviteten skal ligge i ledige uger Kun kurser med offentlig løntabsgodtgørelse Andre overenskomstdækkede medarbejdere, som ikke er på fordeling kan deltage Medarbejderne får sædvanlig løn, virksomheden får dækket 85% 18.

19 Selvvalgt uddannelse Virksomhedens rolle ved IKUF? 19. Formelt: Indgå aftale om frihed til uddannelse. Attestere medarbejderens oplysninger (ok-forhold, anciennitet og løn) Uformelt: Motivere til selvvalgt uddannelse og støtte medarbejdere, der ønsker at bruge IKUF (være bevidst om motivationsfremme og barrierer). Igangsætte uddannelsesplanlægning.

20 Barrierer for uddannelse At blive udstillet læse/skrive vanskeligheder Familielivet det skal hænge sammen Økonomi Manglende overblik over muligheder Jobbet er det centrale uddannelse er ikke interessant som udgangspunkt Ældre medarbejdere kan have sværere ved at se perspektivet Usikkerhed om ledelsens holdning 20.

21 I gang med uddannelse Uddannelsesplanlægning 1. Drøft rammer for uddannelsesplanlægning i SU eller uddannelsesudvalget 2. Gennemfør kompetenceafklaring af alle medarbejdere 3. Udarbejd uddannelsesplaner 4. Aftal hvilke kurser, der er hhv. virksomhedsrelevante og selvvalgte 5. Få hjælp udefra (VEU-center, job-center, 3F afdeling) 6. NYT: Få hjælp fra TEKSAM gælder kun Industriens OK 21.

22 VEU centre Nord Aalborg /Himmerland 22. EUC Nord AMU Nordjylland Mercantec Uddannelsescenter Holstebro Århus Tech AMU Vest Amu Syd EUC Syd AMU Fyn Selandia EUC Ringsted Erhvervsskolen Nordsjælland Teknisk Erhvervsskole Center (TEC) Midt-Vest Vest VEU center Midt-Øst VEU center Østjylland Vestsjælland Trekantsområdet Fyn Nordsjælland Hovedstaden og Bornholm Øst og Øerne Syd

23 Andre fonde Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond (B&A) Handels-, Transport- og Servicesektorens Kompetenceudviklingsfond (HTS) Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Kompetenceudviklingsfond (HRT) Servicebranchens Udviklingsfond, herunder Kantineoverenskomsten Håndværkets Udviklingsfond Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond Mejeribrugets Uddannelsesfond, herunder Funktionæroverenskomsten med HK/Privat Vaskeribranchens Uddannelsesfond Anlægsgartnerfagets Kompetencefond Textil- og beklædningsindustriens Kompetencefond DDL og Serviceforbundets Uddannelsesfond 23.

24 Andre fonde 24. DI (øvrige virksomheder) Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening (BOA) Dansk Erhverv Arbejdsgiver (DE). Danske Mediers Arbejdsgiverforening (DMA)

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet

OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER. for hotel-, restaurant- og turisterhvervet 2010 2012 OVERENSKOMST FOR TIDLIGERE SID-FAGOMRÅDER for hotel-, restaurant- og turisterhvervet O V E R E N S K O M S T 2010 2012 mellem Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervets Arbejdsgiverforening (HORESTA

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Håndbog i brug af apps

Håndbog i brug af apps Håndbog i brug af apps til SmartPhones og Tablets Orientering til virksomheder inden for transportsektoren, der har ansatte, som har svært ved at læse og forstå arbejdsbeskrivelser, informationer og lignende,

Læs mere

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN

FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN VERENSKOMST FAGLÆRTE- OVERENSKOMSTEN 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk Metal Dansk El-Forbund Overenskomsten er tiltrådt af 3F Industri (TIB) og Malerforbundet i Danmark. DI nr. 794525

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten

2014/2017. Landsoverenskomst. Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst Butiksoverenskomsten 2014/2017 Landsoverenskomst For butikker mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel INDHOLD 1 ARBEJDSTID... 6 1. Arbejdstidens planlægning m.v... 6

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen.

Opsigelse skal altid afgives skriftligt, og ansættelsesforholdet kan først ophøre ved udløbet af en påbegyndt arbejdsperiode på platformen. OVERENSKOMST mellem Danbor A/S og Dansk Metal VEDRØRENDE ANSÆTTELSESFORHOLD PÅ OFFSHOREPLATFORME PÅ DANSK KONTINENTALSOKKELOMRÅDE (excl. Færøerne og Grønland) De i denne overenskomst anførte vilkår gælder

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST

MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST VERENSKOMST 2014 2017 MEJERIBRANCHENS FÆLLES OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF 3F Fagligt Fælles Forbund Serviceforbundet

Læs mere

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen

Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og ledere i rengøringsbranchen n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Rengøring og uddannelse Inspiration til medarbejdere og

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS)

LANDSOVERENSKOMST 2014-2017. mellem. Bilfærgernes Rederiforening. HK/Privat (DIS) LANDSOVERENSKOMST 2014-2017 mellem Bilfærgernes Rederiforening og HK/Privat (DIS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - Overenskomstens område... 1 2 - Ansættelse... 1 3 - Opsigelsesregler... 1 4 - Arbejdstid og fridage...

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører

Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017. Mellem for mejeripersonale og chauffører 2 n o i s r e V pril Mejeriernes fællesoverenskomst 2014-2017 af 28. a 2015 Mellem for mejeripersonale og chauffører DI overenskomst II (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Fødevareforbundet NNF, Fagligt

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder

Vild med dansk. Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med dansk Dansk kurser, andre kurser og uddannelser til ansatte i hotelog restaurationsbranchens serviceområder Vild med Dansk VUS Kontakt Redaktion: Lisbeth Jakobsen og Anne-Mette Kjærsgaard, VUS

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service

2014/2017. Landsoverenskomst. Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014/2017 Landsoverenskomst Funktionæroverenskomst for Handel, Viden og Service 2014 mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656

VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST. DI Overenskomst ll. Dansk El-Forbund. Indgået mellem. DI nr. 794656 VERENSKOMST ALARM- OG ELEKTRIKER- OVERENSKOMST 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og Dansk El-Forbund DI nr. 794656 2014 2017 Alarm- og elektrikeroverenskomst 2014-2017 samt G4S Security Services

Læs mere

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for forsikrede ledige i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen XXX 2014 Indhold Indledning... 2 Tilmelding som arbejdssøgende... 2 Råd og vejledning om job

Læs mere

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014

Branche- overenskomst for vagtassistenter 2012 2014 2012 2014 Brancheoverenskomst for vagtassistenter 2012 2014 Indgået mellem DI Overenskomst II og Serviceforbundet for Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning DI nr. 794654 verenskomst 2012 2014 Brancheoverenskomst

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere