Lær at leve med kronisk sygdom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lær at leve med kronisk sygdom"

Transkript

1 Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom. I 2010 deltog i alt personer i et kursus. Ud af de 1598 gennemførte 1304 kurset og 294 faldt fra. Evalueringerne er baseret på en spørgeskemaundersøgelse med i alt 1120* kursister ud af de i alt 1304 gennemførte i perioden. Der er således en svarprocent på 85,9. *Summen på respondenterne varierer fra de enkelte spørgsmål. Dette skyldes, at nogle spørgsmål indeholder såkaldte missings, hvilket vil sige, at de kun er delvist udfyldte. Et enkelt spørgsmål har flere svarmuligheder, og derfor vil den samlede sum på dette spørgsmål overskride Det samlede antal anslås at være større, da nogle kommuner ikke har indberettet deres kursusaktivitet. Side 1

2 Procent Kursisternes baggrund Køn 0,4% 21, 2% 79,4 % Kvinder Mænd Alder Alder Side 2

3 Ægteskabelig status 10% 13% 12% 8% 57% Gift Samlevende, men ikke gift Fraskilt eller separeret Enlig/single Enke/Enkemand Etnisk baggrund 4% 1% Dansk 95% Anden etnisk baggrund end dansk* *Nedenstående tabel viser, hvorledes 4 % af respondenterne er fordelt på andre etniciteter end dansk. Side 3

4 Anden etnisk baggrund end dansk Mellemøsten 3 7,2% Asien 4 9,5% Afrika Sydamerika 1 2 2,3% 4,8% Nordamerika 1 2,3% Vesteuropa 18 42,9% Østeuropa 13 31,0% I alt ,0% Uddannelsesbaggrund Folkeskole, mellemskole, realeksamen ,2% EFG/HG/Teknisk skole (1-årige ungdomsuddannelser) 33 2,9% HH/Studentereksamen/HF 52 4,6% Erhvervsuddannelse (faglært, håndværker, HK m.m.) ,6% Kort videregående uddannelse (1-2 år) ,0% Mellemlang videregående uddannelse (3-4 år) ,3% Lang videregående uddannelse (5 år eller derover) 61 5,4% 21 1,9% I alt ,0% Side 4

5 Beskæftigelse Selvstændig 13 1,2% Funktionær/tjenestemand 56 5,0% Arbejder, faglært 46 4,1% Arbejder, ufaglært 13 1,2% Lærling/elev/under uddannelse 5 0,4% Hjemmegående 14 1,2% I jobtræning 8 0,7% I fleksjob 93 8,3% I revalidering 11 1,0% Arbejdssøgende 29 2,6% Langtidssyg 46 4,1% På sygedagpenge 52 4,6% Kontanthjælpsmodtager 25 2,2% Efterlønsmodtager 74 6,6% Førtidspensionist/invalidepensionist ,0% Folkepensionist ,3% Anden beskæftigelse* 55 4,9% 16 1,4% I alt ,0% *I kategorien anden beskæftigelse modtager 18,5 % af de 55 respondenter ledighedsydelse. Årsag til deltagelse i kurset 5% 6% 3% Har kronisk sygdom 86% Er pårørende til en med kronisk sygdom Har kronisk sygdom og er pårørende Side 5

6 Kroniske sygdomme de største sygdomskategorier Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Sygdomme i åndedrætsorganer Nervesygdomme Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Psykisk lidelse Sygdomme kredsløbsorganer Cancer Infektionssygdomme Sygdomme i urin- og kønsorganer Andre sygdomme* ,06% 12,4% 10,1% 8,2% 6,7% 6,8% 6,4% 2,1% 0,8% 3,1% I alt 1.919** 100,0% *Andre sygdomme tæller diagnoser inden for følgende sygdomskategorier: Sygdomme i fordøjelsesorganer, sygdomme i øjne og øjenomgivelser, Polyneuropatier og andre sygdomme i perifere nervesystem, ørebetændelse, forgiftninger og visse andre følger af ydre påvirkninger. ** Denne tabel afspejler, at mange af respondenterne har mere end en kronisk sygdom. Dette fremgår af den samlede respondentsum, som er større end Side 6

7 de hyppigst forekommende diagnoser fordelt på sygdomskategorier Respondenter Procent Sygdomme i knogler, muskler og bindevæv Muskelsvind eller gigt Ryglidelse Knogleskørhed Nervesygdomme Parkinson Sclerose Migræne Træthedssyndrom Psykisk lidelse ,4% 15,6% 4,4% 2,1% 1,9% 1,1% 0,9% 6,7% Sygdomme i åndedrætsorganer Astma/allergi Lungesygdom Endokrine og ernæringsbetingede sygdomme samt stofskiftesygdomme Diabetes Stofskiftesygdom Sygdomme i kredsløbsorganer Hjertesygdom Blodprop Cancer Cancer Behandlet Cancer Infektionssygdomme Kronisk tarmsygdom Sygdomme i urin- og kønsorganer Nyresygdom Vandladningsproblemer ,4% 4,9% 6,8% 0,8% 5,5% 0,4% 4,0% 0,2% 1,6% 0,4% 0,3% Side 7

8 Hvor længe har du haft en kronisk sygdom? Mindre end et år Mellem et til fem år Mellem seks til ti år Over ti år ,1% 34,9% 20,3% 40,1% 0,7 I alt ,0% Side 8

9 Kursisternes oplevelse af og tilfredshed med kurset Jeg vil fortælle andre, at kurset er godt ,8% 39,8% 8,8% 1,5% 0,5% 2,5% Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig Ej relevant ,0% 60,3% 16,1% 2,4% 0,4% 1,7% 2,2% I alt ,0% Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, som jeg har fået på kurset ,9% 56,4% 4,2% 0,6% 0,1% 1,7% Side 9

10 Instruktørerne har formidlet stoffet på en pædagogisk og forståelig måde ,5% 44,4% 7,3% 1,6% 0,6% 1,6% Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset ,7% 42,8% 7,4% 2,2% 0,6% 1,3% Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne ,1% 45,6% 9,1% 2,6% 0,4% 2,2% Side 10

11 Indholdet i kurset var meget relevant for min situation ,9% 46,8% 14,6% 4,0% 1,0% 1,8% Instruktørerne var dygtige og velforberedte ,3% 36,7% 6,3% 1,5% 0,1% 2,1% Jeg havde en god dialog med de andre kursister ,8% 45,1% 8,1% 1,3% 0,3% 1,4% Side 11

12 Det var en fordel, at instruktørerne på kurset selv lever med en kronisk sygdom ,5% 34,5% 7,1% 1,1% 0,2% 1,6% Samlet tilfredshed med kurset i sin helhed Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds ,5% 40,6% 7,6% 1,7% 0,1% 1,4% Side 12

13 Organisering og kvalitetssikring af kurset Fravær i forbindelse med kurset En gang ,4% To gange ,1% Tre gange 25 2,2% Nej ,6% 19 1,7% Årsag til fravær Sygdom ,8% Ferie 56 10,4% Jeg havde ikke tid 26 4,8% Jeg havde ingen transportmulighed 9 1,7% Jeg var for træt/uoplagt 38 7,1% Kurset levede ikke op til mine forventninger 8 1,5% Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol eller lignende 72 13,4% Anden årsag* ,09% 21 3,9% I alt ,0% *26,7 % af de respondenter, som har angivet anden årsag, har været fraværende pga. familierelaterede begivenheder. Side 13

14 Var informationen om kursusindhold før kursusstart tilstrækkelig? Nej 126* 11,3% Ja ,9% Ved ikke ,6% 58 5,2% *Størstedelen af respondentgruppen, som ikke mener de har fået tilstrækkelig information før kursusstart, var dog overvejende tilfredse med kurset. Mange respondenter efterlyste information om kursusindhold, herunder at der ikke var sundhedsfaglige undervisere på kurset, og at der ikke var tid nok til dialog. Desuden påpeger flere kursister, at de ikke havde modtaget nogen form for information før kursusstart, og for dem der havde, forekom den misvigende og levede ikke op til deres forventninger. Transport til kursusstedet Jeg kører selv i bil ,8% Jeg bliver kørt i bil af familie/ven eller lignende ,3% Jeg kører i tog eller bus ,3% Jeg cykler ,8% Jeg går ,0% Jeg kører med handicapkørsel eller lignende 7 0,6% Jeg kører på knallert/scooter/crosser 8 0,7% På anden måde* 40 3,6% 24 2,2% I alt ,0% * 70 % af de 40 respondenter har enten haft samkørselsordninger eller taget taxa til kursusstedet. Side 14

15 Kilde til kendskab til kurset Via en annonce i den lokale avis ,6% Hos lægen 97 7,7% Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 33 2,6% Gennem en ven/bekendt 124 9,8% På kommunens hjemmeside 82 6,5% På patientforeningens hjemmeside 4 0,3% På hjemmesiden 11 0,9% På apoteket 6 0,5% På biblioteket 21 1,7% Andet sted* ,7% 59 4,7% I alt ,0% * 21,1 % af kursisterne, som har angivet andet sted, har fået information om kurset på andre kurser, sundhedscentre eller foreninger, de er tilknyttet på grund af deres kroniske sygdom. 15,3 % har fået information om kurset på jobcentret, mens 12,6 % har modtaget eller selv efterspurgt information om kurset fra kommunen. De øvrige kilder fordeler sig på kategorier som familie eller bekendte, sagsbehandlere, medier eller fagforening. Side 15

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom

projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom projekt mere tid lær at leve med kronisk sygdom Indhold 1 INTRODUKTION... 2 2 MATERIALE OG METODER... 4 2.1 SPØRGESKEMABESVARELSER... 5 2.2 INTERVIEWS MED INSTRUKTØRER... 6 3 UNDERSØGELSENS RESULTATER...

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering?

MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER. Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? MÅLGRUPPEN FOR REHABILITERING TIL HVERDAGENS AKTIVITETER Hvad karakteriserer målgruppen, og hvad motiverer til rehabilitering? 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik februar 2010 60% 57% 50% 48% 40% 30% 26% 20% 20% 17% 10% 9% 6% 6% 11% 0% 0% 1% 1% Meget lavere Lavere

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet

Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis Socialt udsattes brug af sundhedsvæsenet Knud Juel Michael Davidsen Pia Vivian Pedersen Tine Curtis

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013

FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 FADLs 12. semesterundersøgelse efteråret 2013 I 2008 gennemførte Sundhedsministeriet en række ændringer i uddannelsen af speciallæger, herunder den meget omtalte 4-årsregel. Ændringerne var en del af en

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013

Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus. Maj 2013 Evaluering af: Kend din lupus Patientuddannelse til mennesker med lupus Maj 2013 Kolofon Evalueringsrapport af pilotprojekt Kend din lupus patientuddannelse til mennesker med lupus. Udarbejdet af Gigtforeningen,

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Randers Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i Randers

Læs mere

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF

Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk studie Martha Nina Ozmec & Niels-Henrik M. Hansen Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Kursistbaggrunde på Frederiksberg HF Et ungdomssociologisk

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet

10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet 10 gode råd til sygemeldte om sygedagpengesystemet Mini e-bog til sygemeldte og deres pårørende, kolleger og chefer Opdateret 30. december 2013 Af journalist Ulla Nygaard, forfatter til bogen På sygedagpenge

Læs mere

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort

Epilepsi og gruppe 2 kørekort. En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort Epilepsi og gruppe 2 kørekort En survey om epilepsi og ændrede regler for gruppe 2 kørekort 0 Forord Jeg kan ikke betale mine regninger, da der ikke er penge til det. Kan ikke komme til tandlæge. Jeg kan

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere