Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den nordiske arbejdslivsmodel. - og dens relevans for Europa"

Transkript

1 Den nordiske arbejdslivsmodel - og dens relevans for Europa Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet SAMAK, Stockholm

2 Ny italesættelse i Europa siden 1990 Fra Socialisering af risici Til Individualisering af risici Kollektiv ansvarlighed Individuel ansvarlighed Beskyttelse mod risici Kapacitet til tilpasning Ligelig fordeling Lige muligheder Mangel på jobs Mangel på employability 2

3 Historisk: Europæisk frygt på fagforeningsside 1990 erne: En bevægelse mod bunden? - Decentralisering - Disorganisering - Deregulering - Delegitimering 3

4 Historisk i Norden: fra krise til succes 1990 ernes begyndelse: - Danmark i økonomisk uføre ( på første klasse ) - Sverige: arbejdsgiver-nej til korporatisme, ledighed vokser kraftigt - Norge: jappeboblen bristet kapitalflugt, rentehop og massearbejdsløshed - Finland: accelererende ledighed, indstramninger og konflikter 4

5 Historisk: bad governance! Dårlig hjemlige samordninger og tilpasningspolitikker mere end ydre globaliseringspres Fejlslagen dereguleringspolitik på kapital- og boligmarkederne Klassekompromisset delvis opsagt Nye funktionær- og akademikerbevidstheder 5

6 Værdiorienteringer hos lønmodtagere Kollektivistisk orientering Individualistisk orientering Materiel orientering Immateriel orientering 6

7 Veje ud af krisen - Modereret lønpolitik stabiliserer sammen med lavinflationspolitik - Sektorvise samordninger (og trepartsløsninger i Finland) - Aktiv arbejdsmarkedspolitik (arbejdslinien bliver revitaliseret) - Velfærdsreformer og budgetkonsolidering 7

8 Arbejdsløshedsprocenter i Norden Percent Denmark EU (15 countries) Finland Norw ay Sw eden Source: Eurostat LFS-data 8

9 Sociale modeller i Europa Land Velfærdstype I fagforening (%) Kollektivoverenskomst (%) Danmark Finland Sverige Norge Østrig Frankrig Tyskland Holland Irland UK Skandinavien Kontinental Anglo-Saxisk ? 32 Grækenland Italien Spanien Portugal Tjekkiet Polen Slovakiet Sydeuropæisk Østeuropæisk Kilde: Busemeyer et.al. 2008, OECD Employment Outlook (opgørelse pr. 2003)?

10 Niveauer for kollektive forhandlinger Central Sektoral Virksomhed Central t Sektoral Virksomhed Belgium XXX X X Austria. XXX X Finland XXX X X Bulgaria X XXX X Ireland XXX X X Denmark X XXX X Slovenia XXX X X Germany. XXX X Cyprus X XXX Greece (XXX) XXX X Czech Rep. X XXX Italy. XXX X Estonia (XXX) X XXX Netherlands X XXX X Hungary (XXX) X XXX Norway X XXX X Latvia. X XXX Portugal XXX X Lithuania (XXX) X XXX Spain X XXX X Malta X XXX Slovakia. XXX X Poland X XXX Sweden. XXX X Romania (XXX) X XXX UK X XXX France X XX XX 10

11 Kollektiv overenskomstdækning Slovenia < 100% Malta +/- 50% Austria 98%-99% Ireland* > 44% Belgium > 90% Hungary +/- 40% Sweden > 90% Poland +/- 40% Finland +/- 90% Slovakia +/- 40% France +/- 90% UK < 40% Italy +/- 90% Cyprus 27% Netherlands +/- 80% Bulgaria 25%-30% Spain +/- 80% Czech Rep. 25%-30% Denmark +/- 77% Estonia 20%-30% Norway +/- 60 % Latvia 10%-20% Germany +/- 70% Lithuania +/- 10% Greece 60-70% Source: ETUI, European Works Councils database, June 2005 and EIRO 11

12 Det nye århundrede: succes for de nordiske lande Levestandarden blandt de højeste i verden De nordiske lande ses som global winners Arbejdsløshed afløses tendentielt af arbejdskraftmangel Danmark bliver EU s darling med sit flexicurity -arrangement 12

13 Norden: AMPens aktive hjørne i Europa Medborgeren symbolsk og politisk defineret som arbejder Rettigheder og pligter (arbejdslinien) Dual logik: arbejdslinie og indkomstkompensation i.f.t. tidligere indkomst (forsikringstagere hjælpes) Renlivet universalisme: pensionsområdet Stærk interventionistisk politikførelse AMP spiller sammen med generel økonomisk politik 13 med fuld beskæftigelse som mål

14 Den nordiske model: Makroøkonomisk politik Lønpolitik Kollektivaftaler og lokalt partssamarbejde De sociale partnere Velfærdsstaten Indkomstsikkerhed Tjenester og aktiv arbejdsmarkedspolitik

15

16 Udvidelse af EU s sociale rum: modelskift? EU 27 EU 25 EU 15 EEC 12 EEC 9 EEC 6 A 2 x B, 1 x C 3 x C 1 x A, 2 x D?? A: Bismarchsk B: Anglo-Saxisk C: Sydlig Europæisk D: Nordisk? En femte model? 16

17 Beskæftigelsesfrekvenser 2003 (%, år) PL MT IT HU SK GR BE ES LT LV SI LU EE FR CZ DE IE PT FI AT CY UK SE NL DK EU Beskæftigelsesgrad 2003 Fuldtidsbeskæftigede 2003 Lisbon target 2010 EU 15 EU 25 BG RO Data source: Eurostat (2004d) 17

18 Aldersbetinget beskæftigelsesgrad, EU15, 2003 (% af befolkning, år) SI SK PL BE HU LU IT AT FR DE ES GR CZ LV LT NL IE FI CY PT EE UK DK SE EU ældre lønmodtageres beskæftigelsesgrad 2003 Lisbon target 2010 EU 25 EU EU BG RO Data source: Eurostat (2004d) 18

19 Dansk security /sikkerhed Jobbeskyttelse Lav Høj Social tryghed Lav UK USA Italien Høj Danmark Tyskland Frankrig 19

20 Det danske arbejdsmarkeds Flexicurity Høj mobilitet mange jobåbninger skifter job hvert år nye jobs hvert år jobs forsvinder hvert år Generøst understøttelsessystem høj kompensationsgrad 4 års varighed Aktive arbejdsmarkedsog uddannelsespolitikker kvalifikationsforøgelser kvalitative tilbud rådighedstests 20

21 Flexicurity på dansk 20 procent berøres af ledighed hvert år Mobilt arbejdsmarked 30 procent skifter job hvert år 13 procent af arbejdsstyrken afslutter VEU hvert år VEU Social sikring Aktiv AMP 12 procent i aktiv AMP hvert år 21

22 Sikkerhed: Så går det bedre! 22

23 Udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik 2005 Denmark Net herlands Belgium Germany Finland France Sweden Spain Portugal Austria Switzerland Active Passive Norway Ireland Italy Canada UK Japan USA Spending as percent of GDP 23

24 Arbejdsmarkedsregimer i Europa Nordeuropæisk regime højt kompensationsniveau aktiv AMP lav til middel jobsikkerhed stærke rådighedskrav stærk uddannelsesindsats 24

25 Arbejdsmarkedsregimer i Europa Anglo-saksisk regime lavt kompensationsniveau reaktiv/passiv AMP lav jobsikkerhed beskedne formelle krav/paternalistisk aktivering middel til høj uddannelsesindsats 25

26 Arbejdsmarkedsregimer i Europa Centraleuropæisk regime varierende kompensationsgrad passiv AMP middel til høj jobsikkerhed forskellig grad af formelle krav lav til middel uddannelsesindsats 26

27 Arbejdsmarkedsregimer i Europa Sydeuropæisk regime gennemsnitlige kompensationsgrader passiv AMP høj jobsikkerhed stærke rådighedskrav/paternalistisk aktivering lav uddannelsesindsats 27

28 Arbejdsmarkedsregimer i Europa Østeuropæisk regime lave kompensationsgrader meget beskeden og passiv AMP lav jobsikkerhed vekslende rådighedskrav/paternalistisk aktivering meget lav uddannelsesindsats 28

29 Lære af de nordiske lande? Flere mulige flexicurity-arrangementer ikke kun den danske udgave (funktionelle ækvivalenter i S, F og N) Politisk strategilægning kan tage ved lære af de nordiske arbejdsmarkedsregimer Governance-strukturer inkl. inddragelse af ansvarlige sociale partnere afgørende Nordisk succes hænger sammen med gamle nordiske dyder: arbejdslinie, kompetencer, the security of the wings (Gösta Rehn) makrostyring og overenskomstsystemernes virke creative destruction of capital (Schumpeter) og generaliseret tillid (social kapital) 29

30 Udfordringer for de nordiske arbejdslivsregimer Flexicurity måske kun the flavour of the month? (hovmod står for fald!) Arbejdsstyrkens aldring ( forgubning ): knaphed på arbejdskraft og forøget omsorgsbyrde Åbne arbejds- og servicemarkeder todelt arbejdsmarked og social dumping? Nedsat social sammenhængskraft? * Meget afhænger af politisk fornuft og institutionel forandringsevne 30

31 Læring i de nordiske lande Genopfinde ny Rehn-Meidner-model Styrke intelligente investeringer i velfærdssystemet Sikre vingernes tryghed og dynamik på arbejdsmarkedet Genindfør korporatisme på alle niveauer Politiske initiativer for at skabe flere og bedre jobs Sikre velfærds- og demokrativærdier 31

32 Økonomisk sikkerhed og beskæftigelse employment rate EE LT LV GR US CZ SK HU SI PL IT JP UK PT ES AT IE DE LU 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 FR BE NL DK FI SE y = x R 2 = economic security index Source: Andrew Watt: Transfer no. 4,

33 Økonomisk sikkerhed og arbejdsløshed unemployment rate PL SK y = x R 2 = CZ LV EE GR IT DE ES BE FR FI 5 US SI JP UK IE AT PT NL LU DK SE 0 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Source: Andrew Watt: Transfer no. 4, 2004 economic security index 33

34 Velfærds- og demokrati-værdier RESSOURCER (knappe goder) -job - indkomst - kvalifikationer -informationer AGTELSE (ikke knappe goder) - indflydelse - anerkendelse - respekt - retskaffenhed ( rättvisa ) 34

35 SVÆRMINTELLIGENS: Kollektivt handleproblem Forståelse Koordination Kooperation 35

36 A dream, you dream alone, is only a dream. A dream, we dream together, is reality (John Lennon) 36

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa

Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Høj løn og høj beskæftigelse går hånd i hånd i Europa Politikerne gentager igen og igen, at høje danske lønomkostninger skader beskæftigelsen, og bruger påstanden som argument for nødvendigheden af lønnedgang.

Læs mere

DEN DANSKE MODELS STYRKER

DEN DANSKE MODELS STYRKER Rapport DEN DANSKE MODELS STYRKER De empiriske argumenter for den danske arbejdsmarkedsmodel September 2013 Forord Den danske model har leveret og leverer til stadighed resultater for både arbejdsgiver,

Læs mere

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked

Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Udfordringer for det danske og europæiske arbejdsmarked Af Niels Westergård-Nielsen, Center for Corporate Performance, Handelshøjskolen i Århus og IZA, Bonn. Dansk og europæisk arbejdsmarked står over

Læs mere

Styrkelse af geografisk mobilitet for elever i erhvervsuddannelserne

Styrkelse af geografisk mobilitet for elever i erhvervsuddannelserne Masteruddannelse Modul 2: Vejledning og samfund Styrkelse af geografisk mobilitet for elever i erhvervsuddannelserne Skriftlig opgave. Maj 2009 Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Studerende: Karin

Læs mere

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn.

Om ESS. Fridberg, Europæiske. holdninger. Kommission. rådighed på. Stikprøven. adressekort. nedenunder. dit navn. Instruktion us4252 ESS R5 20100 Om ESS ESS European Social Survey, eller den Europæiske Samfundsundersøgelse, som den hedder på dansk, er en europæisk undersøgelse, der i år bliver gennemført i 26 lande

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

LYONESS PRESSEINFORMATION

LYONESS PRESSEINFORMATION LYONESS PRESSEINFORMATION Penge tilbage ved hvert køb. INDHOLD 01 - Én mand En idé 3 02 - En idé går verden rundt 4 03 - Tal, data, fakta 5 04 - Filosofi, vision, værdier 6 05 - Mål, strategisk udvikling

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

PEKARISERING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED

PEKARISERING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED PEKARISERING PÅ DET DANSKE ARBEJDSMARKED CSA ÅRSMØDE 2015 WORKSHOP 1 JEPPE LYKKE MØLLER OG JANNE GLEERUP, ROSKILDE UNIVERSITET CAMILLA GREGERSEN, NÆSTFORMAND I DANSK MAGISTERFORENING MONA STRIIB, NÆSTFORMAND

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter på: Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus, Global Studies A European Perspective Offentlig Administration

Læs mere

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011

INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 INTEGRERET PROGRAM FOR EU s SOCIALE DIALOG 2009-2011 FÆLLES STUDIE FORETAGET AF DE EUROPÆISKE SOCIALE PARTNERE (ARBEJDSMARKEDETS PARTER) IMPLEMENTERINGEN AF FLEXICURITY OG ARBEJDSMARKEDETS PARTERS ROLLE

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark.

Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28. Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark. Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 28 Hvorfor Aktivering? Et essay om den aktive arbejdsmarkedspolitik i Danmark Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Hvorfor Aktivering? Et

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Udfordringer for det aldrende Europa Ældres muligheder og vilkår

Udfordringer for det aldrende Europa Ældres muligheder og vilkår Udfordringer for det aldrende Europa Ældres muligheder og vilkår Fritz von Nordheim European Commission DG EMPL D3: Sociale Beskyttelses systemer Indhold Europas demografiske ændring Den structurelle stigning

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande

Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 25. november 2013 Dansk eksportvækst har været lav siden finanskrisen blandt OECD-lande Uanset om man måler på udviklingen i eksporten i mængder

Læs mere

Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten

Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Den danske økonomiske krise og dens betydning for velfærdsstaten Jørgen Goul Andersen Århus-Seminaret 19. august 2011. Hovedargument Danske velfærdsstat er under pres Ikke pga. eksogene udfordringer som

Læs mere

Dagpengereformer og flexicurity i forandring

Dagpengereformer og flexicurity i forandring 146 Dagpengereformer og flexicurity i forandring Mikkel Mailand April 2015 ISBN 978-87-93320-03-1 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

4. Høj dansk jobmobilitet

4. Høj dansk jobmobilitet 4. Høj dansk jobmobilitet 4.1 Sammenfatning 17 4.2 Mere end 8. får nyt job hvert år 19 4.3 Hvad kendetegner lønmodtagernes mobilitet? 115 4.4 Jobmobilitet i internationalt perspektiv 132 Bilag 4.1 Nye

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

To årtier med forandring: Udbudspolitik og den sociale investeringsstats opståen

To årtier med forandring: Udbudspolitik og den sociale investeringsstats opståen politica, 44. årg. nr. 3 2012, 362-378 Kees van Kersbergen og Anton Hemerijck To årtier med forandring: Udbudspolitik og den sociale investeringsstats opståen Siden sidst i 1970 erne har de europæiske

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING I 2009 vil alle publikationer bære et motiv taget fra en 200 euroseddel Å RSBERETNING Den Europæiske Centralbank, 2009 Adresse Kaiserstrasse 29 D-60311

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015

Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32. 2. februar 2015 Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 2. februar 2015 De nordiske velfærdssamfund deler en række karakteristika. Der er et forholdsvis højt velstandsniveau i alle de nordiske lande.

Læs mere

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer

Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer Den danske samarbejdsmodel under pres fra forandringer, professor Startseminar: Samarbejde om forebyggelse - i en forandringstid Torsdag den 10. maj 2012 Den danske model på arbejdsmarkedet En lang tradition

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Mens der først de senere år for alvor har

Mens der først de senere år for alvor har Faglig organisering under forandring Komparative perspektiver på faglige organisationsgrader i Europa Carsten Strøby Jensen Fagbevægelsen i Europa har de senere år oplevet betydelig tilbagegang i medlemsskaren.

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere