2015 LANDSMØDE APRIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 LANDSMØDE 24. 25. APRIL"

Transkript

1 2015 LANDSMØDE APRIL PROGRAM SKRIFTLIG BERETNING REGNSKAB M.M. Den Kommunale Landsbrancheklub Fagligt Fælles Forbund Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere LANDSMØDE

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Program for afholdelse af kommunale/regionale specialarbejderes landsmøde Smålandshavet, Alleén 44, 4736 Karrebæksminde 3 Vel mødt til Landsmøde Forretningsorden 4 Ledelse Landsbrancheklubben valgt Beretning om Klubbens arbejde bestyrelse og repræsentantskab 6 Skriftlig beretning v/ David Gibson 6 Beretning repræsentantskabet 7 Skriftlig beretning v/dorthea Jensen 7 Regnskab for Den Kommunale Landsbrancheklub Forslag til budget OK-15 - Forlig Kommuner 10 Særligt for specialarbejdere - KL pr. 1. april Særligt for specialarbejdere Kbh./Frb. - KL pr. 1. april OK 15 Forlig Regionerne 10 Særligt for specialarbejdere regioner pr. 1. april Funktionærlovens 2 a Fratrædelsesgodtgørelse 11 Lønudvikling Lønudvikling kroner 12 Lønudvikling - % 13 Udvikling ansatte Specialarbejdere/Akademikere 14 Branchekurser BRANCHEUGEN kommuner og regioner 16 Udbud og forandringer i den offentlige sektor 16 TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder 17 Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse 17 Når jeg ser et rødt flag smælde 18 Danmark for folket 19 Bilag referat Landsmødet 25. og 26. april 2014 på Langsøhus LANDSMØDE 2015

3 PROGRAM for afholdelse af kommunale/regionale special arbejderes landsmøde Smålandshavet, Alleén 44, 4736 Karrebæksminde Fredag den 24. april: Åbning af landsmødet v/david Gibson Carsten Leth-KEF: Hvad ser vi bliver udfordringerne for entreprenørafdelingerne de næste 3-5 år? Hvilken vigtig rolle mener KEF at de tillidsvalgte spiller i forhold til disse udfordringer Vigtigheden af at A og B-side arbejder sammen om det vigtigste: Kerneopgaven Frokost Landsmødets konstituering Valg af dirigenter Godkendelse af forretningsorden Godkendelse af dagsorden Valg af stemmeudvalg Valg af redaktionsudvalg Indlæg i plenum Ellen Lykkegaard: Rekruttering/aktivering og integration hvordan f.. får vi plads til alle? Carsten Olesen: Vinter/sommertid kan man lave noget fornuftigt lokalt? Dialog med den politiske ledelse. Hvordan får vi den politiske debat tilbage på arbejdspladsen? Formændenes beretning Repræsentantskabsformand Dorthea Jensen aflægger mundtlig beretning Bestyrelsesformand David Gibson aflægger mundtlig beretning Debat om informationsdelen og formændenes beretninger Middag og efterfølgende kammeratligt samvær Lørdag den 25. april: Morgenmad Fortsat beretningsdrøftelse og replicering Afstemning om beretninger Regnskab og budget v/klubbens kasserer Carsten Olesen Indkomne forslag og valg Forslag til udtalelser Forslag til vedtægtsændringer og redigering Valg ifølge vedtægter Mødet afsluttes senest kl Frisksmurte sandwichs og vand til hjemturen Frederiksberg Vej og Park LANDSMØDE

4 VEL MØDT TIL LANDSMØDE 2015 I år sætter vi fokus på OK-15, som har givet nogle store udfordringer for 3F-Den Offentlige gruppe, og dermed også for kommunale og regionale specialarbejdere. Derudover vil der på dette årsmøde være 4 plenumoplæg, som skal få os til at se på de udfordringer og muligheder, der kan udvikle vores arbejdspladser og jobs. Carsten Leth KEF, kommer og fortæller om de udfordringer vi står overfor, samt hvordan og hvor vigtigt det er, at tillidsrepræsentanterne også spiller en rolle. Gruppeformand Ellen Lykkegaard vil prøve at give sit bud på, hvordan vi får plads til de kolleger, som kommer ind på forskellige tilskudsordninger. Med det store antal ekstraordinære ansatte kommunerne løbende skal sikre plads på et kommunale arbejdsmarked, er der brug for, at vi får en fælles faglig-politisk platform, og et samlet overblik, som gør det muligt at være på forkant. Carsten fra klubben kommer med oplæg om, det er muligt at lave fornuftige lokale arbejdstidsaftaler, når vi enten har vinter eller sommer. Vi har brug for, at få den politiske debat tilbage på arbejdspladsen. Vores arbejdsgiver er jo politisk valgt, og vi bliver nødt til, at komme i dialog med den politiske ledelse, så vores synspunkter bliver hørt. David Gibson giver sit bud på hvordan vi kan få det til at ske. Der fremlægges hermed også den 11. beretning for Landsbrancheklubben for 3F kommunale specialarbejdere. Den skriftlige beretning bliver fulgt op af korte supplerende mundtlige beretninger, for at give plads til flere plenum-oplæg og debat om disse. FORRETNINGSORDEN Landsmødet vælger to dirigenter. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge som begæring herom er fremsat. Begæring om ordet skal ske skriftligt med angivelse af navn og afdeling. Man kan højest få ordet 2 gange til samme sag. Dirigenterne kan stille forslag om en debats afslutning med de indtegnede talere. Dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. 4 LANDSMØDE 2015

5 LEDELSE LANDSBRANCHEKLUBBEN VALGT 2014 Repræsentantskabet fungerer i samklang med 3F s regionale struktur. David Gibson Bestyrelsesformand Forhandlingssekretær 3F Ole Steen Jensen Repræsentantskabsnæstformand Region Midtjylland Afgået ved døden Michael Lau Bestyrelsesmedlem Region Hovedstaden Brian Bendtsen Repræsentantskabsmedlem Region Midtjylland Claus Pedersen Repræsentantskabsmedlem Region Nordjylland Henrik Gadegaard Repræsentantskabsmedlem Region Hovedstaden Steen Boye Jensen Bilagskontrollant Lydia Callesen Bestyrelsesnæstformand Djursland Carsten Olesen Kasserer Region Sjælland Hans P. Eriksen Bestyrelsesmedlem Region Syddanmark Ole Andersen Repræsentantskabsmedlem Region Midtjylland Erik Vangsgaard Repræsentantskabsmedlem Region Hovedstaden Johnny Møller Jensen Repræsentantskabsmedlem Region Syddanmark Hans Gehlert Bilagskontrollant suppleant Dorthea Jensen Repræsentantskabsformand Region Nordjylland Torben Bekke Bestyrelsesmedlem Region Sjælland Ophørt i perioden Bo Holmquist Jonsson Repræsentantskabsmedlem Region Sjælland Ole Ranum Repræsentantskabsmedlem Region Nordjylland Bo Ejgskov Jensen Repræsentantskabsmedlem Region Syddanmark Henning Jørgensen Billagskontrollant Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formand og næstformand udpeges af forbundet, 3 af medlemmerne er de til Repræsentantskabet valgte formand, næstformand og kasserer. Der udover vælges to medlemmer efter indstilling fra de regioner, som ikke er repræsenteret ved de førstnævnte medlemmer. LANDSMØDE

6 BERETNING OM KLUBBENS ARBEJDE BESTYRELSE OG REPRÆSENTANTSKAB Skriftlig beretning v/ David Gibson Formandens skriftlige beretning for 2014 Den skriftlige beretning i år vil være af en anderledes indholdsmæssig karakter end hidtil. De langtrukne forhandlinger omkring overenskomstfornyelsen 2015 har medført, at dette doku ment bliver til i allersidste øjeblik. Vi kan dog konstatere, at bestyrelsen og repræsentantska bet har afholdt det antal møder, man er forpligtet til jfr. klubbens vedtægter. Vores fælles regionsmøde blev afholdt i Fredericia. Her var vi vidne til en meget livlig debat, hvor deltagerne skulle tage stilling til flere dilemmaer. Disse dilemmaer afspejlede aktuelle udfordringer for tillids- og afdelingsrepræsentanter inden for specialarbejderområdet. Tilbage meldinger fra mødet har understreget, at det var et godt valg, at arbejde med dilemmaerne. Det er klubbens ledelse meget tilfreds med, da disse dilemmaer er et udtryk for de temaer, vi har drøftet på ledelsesmøder. Som det fremgår af landsmødets program har vi forsøgt at vi derebringe temaer/dilemmaer til landsmødet. Her håber vi, at landsmødets delegerede vil deltage aktivt i debatterne og diskussionerne. I beretningsperioden har vi løbende arbejdet med klubbens hjemmeside. Vi har ryddet op i gam melt materiale/links og sat nye links på. I takt med at vi modtager referater fra ledelsesog regionsmøder, lægger vi dem ud på hjemmesiden. Det er afgørende for processen, at regio nerne er obs. på at sende information videre til den ansvarlige for klubbens hjemmeside. Dette gøres fremover via Den Offentlige Gruppes indbakke som så vil videreformidle materialet til rette vedkommende. Vi modtager meget gerne materiale, som kan være relevant for alle klubbens medlemmer fra jer alle. Vi skal dog være opmærksomme på, at al den information vi modtager og lægger ud på nettet er offentligt tilgængeligt. Det kræ ver, at vi tænker os om, da for bombastiske og opildnende udmeldinger kan pådrage forbundet et ansvar. Det er ikke klubbens ønske at indføre censur, men vi skal være meget bevidste om ansvarspådragelse, og derfor vil alt materiale blive set igennem, inden det evt. lægges på klub bens hjemmeside. Ligeledes er det en god ide, at I, hvis I indsender aftaler, tjekker med modparten, at det er ok, at det ligger på vores hjemmeside. Hjemmesiden er det kommunikationsmiddel der er allerbedst egnet, til at udbrede klubbens virke. En rigtig sørgelig begivenhed i beretningsperioden har været den alt for tidlige afsked med klubbens næstformand og ildsjæl Ole Steen Jensen. Ole var et fantastik aktiv for klubben, og klubben fyldte en stor del i Oles liv og omvendt! Oles død berørte os alle dybt, og han vil være stærkt savnet. Æret være hans minde! På klubbens vegne David Gibson Vej og Park Nordfyn Kommune årets arbejdsplads 2013 bliver hyldet på 3F s kongres 6 LANDSMØDE 2015

7 BERETNING REPRÆSENTANTSKABET Skriftlig beretning v/dorthea Jensen Vi kan ikke komme udenom, at politik er en del af den hverdag for alle. Lokalt på vores arbejdspladser, da vores arbejdsgivere jo er politisk valgt til kommunalbestyrelser og regionsråd, nationalt og internationalt fordi folketinget og EU, også vedtager lovgivning, der på mange måder griber ind i vores hverdag. Det seneste år har budt på noget af det vigtigste, der er sket, og som har indflydelse på alle vore medlemmers hverdag. Der blev vedtaget en rød finanslov. Loftet over fradrag for fagforeningskontingent hæves til 6000 kr. Der indføres en kontantydelse for ledige, der har opbrugt retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Ydelsen udgør 60% af det maksimale dagpengeniveau for ikke forsørgere og 80% for forsørgere. Kontantydelsen sikrer, at personer der opbruger retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse i 2015 vil være sikret offentlig forsørgelse i op til 3 år. Der afsættes 120 mio. kr. til en styrket indsats mod social dumping, og udbredelsen af arbejdsklausuler i kommunerne skal styrkes. Der afsættes knap 200 mio. kr. til bedre arbejdsmiljø og forebyggelse af arbejdsskader, nedslidning- arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Dette er bedre end det vi forventede, men der er lang vej endnu, før det er godt nok! Og vi skal ikke være bange for at forlange, at det skal være bedre. Der er sket noget godt, efter vi fik en Socialdemokratisk ledet regering. Men der er også sket noget knapt så godt. Dagpengereformen som ikke kunne ændres, har betydet mange ulykkelige skæbner i vores rækker. Vi ved godt at vi ikke fik alt igennem fra Fair løsning, men alternativet med Lars Løkke er absolut ikke noget af stræbe efter. Lad os derfor kæmpe for en ren rød regering. Et andet område som vi til hverdag står lige midt i, og som burde have større bevågenhed er: Tilskudsjobs/støttet arbejde Politikerne ser ud til at mene, at hovedparten af al støttet arbejde, samt den beskæftigelsesmæssige indsats der ligger i forlængelse heraf, skal ske indenfor vores 3F s arbejds- og overenskomstområder, og i særdeleshed indenfor det Kommunale og Regionale område. Vi har nu 14 forskellige kategorier af ekstraordinære ansættelser/ ordninger og det er en kæmpe udfordring på arbejdspladserne, for kollegerne og tillidsrepræsentanter. Vi ser jo nogle af de ekstraordinært ansatte, er tidligere kollegaer der er blevet fyret pga. besparelser og rationaliseringer. Så vi har den opgave, at holde øje med at der ikke sker en fortrængning af ordinært ansatte. Derudover opfordres i til at lave lokalaftaler om alle de ting, der kan lade sig gøre i forbindelse med ovennævnte, så der er et fornuftigt forhold mellem ordinære og ekstraordinære ansættelser. Oven i har vi stadig kampen om/ med udlicitering - OPP OPS -osv. Offentlige udliciteringer, som de foregår i dag, har fanden skabt. Mange kommuner er kun interesseret i bevidstløse besparelser, man pisker medarbejderne til at løbe hurtigere og hurtigere, men der er ikke nogen belønning de fleste steder (lokal løn), da den er også sparet væk. Det store spørgsmål er, om der virkelig er sparet penge, når man ser på samfundsøkonomiske regnskab. Vi har stadig mange udfordringer, der kommer nye til og dog er det stadig vore kollegaer, vi i bund og grund kæmper for. Vi mistede en af vore meget aktive TR i årets løb, repræsentantskabsnæstformand Ole Steen Jensen. Æret være hans minde. Rep.formand Dorthea Jensen. LANDSMØDE

8 REGNSKAB FOR DEN KOMMUNALE LANDSBRANCHEKLUB 2014 Regnskab for perioden Indtægter: Kontingent ,00 Renter 814,94 Indtægter i alt ,94 Udgifter: Bestyrelsesmøder m.m ,44 Udvalgsarbejde ,44 Landsmøde 5096,00 Administration ,69 Andre møder ,52 Gaver og repræsentation 6.736,95 Faglig studietur ,00 Udgifter i alt ,04 Resultat ,90 Balance Passiver Aktiver Beholdning Bank ,39 Kasse incl. frimærker 211,50 Egenkapital primo ,99 Beholdning frimærker Årets resultat ,90 Balance , ,89 Note: Egenkapital primo bankindestående pr plus kasse og frimærker Regnskabet er underskrevet af kasserer og revisorer Kasserer: Carsten Olesen Revideret: Henning Jørgensen Sten Boye Nielsen 8 LANDSMØDE 2015

9 FORSLAG TIL BUDGET 2015 Indtægter: Kontingent for 6000 medlemmer a` kr Diverse indtægter 0 Renter 500 Indtægter i alt Udgifter: Bestyrelsesmøder Udvalgsarbejde Landsmødet Administration Regionerne inkl. Fællesmødet Gaver og repræsentation Udgifter i alt Årets resultat LANDSMØDE

10 OK-15 - FORLIG KOMMUNER Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,64 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,5 % Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,0 % Pr. 1. april 2017 stiger lønnen med 1,2 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,12 % Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært Der anvendes 20 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke uddannede/kort uddannede. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til faderen Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Børns hospitalsindlæggelse Retten til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Videreførelse af tryghedspuljen Vejledning ved afskedigelse Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Særligt for specialarbejdere - KL pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 660 kr. (2000 niveau) = 862 kr. Pensionsbidrag hæves fra 14,55% til 14,66% Pensionsbidrag elever hæves fra 13,00% til 14,66% Pensionskarens nedsættes fra 9 mdr. til 8 mdr. Yderligere midler til kompetencefonden Drøfte evt. optagelse følgende uddannelser i overenskomsten: Faglært renovationsarbejder, greenkeeper, Groundsman m.fl. Særligt for specialarbejdere Kbh./Frb. - KL pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 700 kr. (2000 niveau) = 914 kr. Frit valg Ansatte med en pensionsindbetaling over 15,69% kan vælge at en del der overstiger 15,48% udbetales som kontant beløb Yderligere midler til kompetencefonden OK 15 FORLIG REGIONERNE Pr. 1. april 2015 stiger lønnen med 0,96 % Pr. 1. oktober 2015 stiger lønnen med 0,59 % Pr. 1. januar 2016 stiger lønnen med 0,50 % Pr. 1. oktober 2016 stiger lønnen med 1,00 % Pr. 1. januar 2017 stiger lønnen med 1,20 % Pr. 1. oktober 2017 stiger lønnen med 1,1 Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært Der anvendes 6 mio. kr. årligt til supplerende finansiering af et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede/kort uddannede. Udvidelse af øremærket forældreorlov med løn til faderen Faderens nuværende ret til 6 ugers forældreorlov udvides med én uge, så faderen får ret til 7 ugers øremærket forældreorlov med løn. Børns hospitalsindlæggelse Retten til frihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage således, til 10 arbejdsdage pr. år ved barnets hospitalsindlæggelse. Vejledning ved afskedigelse Ansatte, som opsiges af årsager, som er begrundet i virksomhedens forhold, fx besparelser eller omstruktureringer, har ret til frihed med løn i op til to timer til at søge vejledning i vedkommendes a-kasse/fagforening. Særligt for specialarbejdere regioner pr. 1. april 2016 Grundlønstillæg hæves med 570 kr. (2000 niveau) = 744 kr. Pensionsbidrag hæves fra 14,55% til 14,60% Pensionskarens nedsættes fra 9 mdr. til 6 mdr. Yderligere midler til nyoprettet kompetencefond 10 LANDSMØDE 2015

11 FUNKTIONÆRLOVENS 2 A FRATRÆDELSESGODTGØRELSE Folketinget har den 22. januar 2015 vedtaget en ændring af funktionærlovens 2 a om fratrædelsesgodtgørelse. Lovændringen kommer i kølvandet på EU-domstolens afgørelse i Ole Andersen-sagen som betød, at du som medarbejder ikke var berettiget til fratrædelsesgodtgørelse, hvis du gik på efterløn, pension m.v.. Loven trådte i kraft den 1. februar 2015 Det er opsigelsestidspunktet og ikke fratrædelsestidspunktet, der er afgørende for om den gamle eller den nye regel finder anvendelse. Hvis et funktionær medlem er opsagt før 1. februar 2015, men først fratræder efter 1. februar 2015, er det den gamle bestemmelse, der finder anvendelse. Godtgørelse efter 12/17 års ansættelse Ændringen betyder, at en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse på henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Muligheden for at få 2 måneders godtgørelse efter 15 års ansættelse fjernes, til gengæld opnås retten til 3 måneders godtgørelse fremover efter 17 år, modsat det hidtidige krav om 18 års anciennitet. Godtgørelsen ydes ubetinget Den helt afgørende ændring er, at godtgørelsen ydes ubetinget. Godtgørelsen ydes uanset om man overgår til efterløn, pension m.v. Godtgørelsen får derved karakter af en godtgørelse for lang og tro tjeneste. Funktionærlovens 2 a før 1. februar 2015 Funktionærlovens 2 a pr. 1. februar a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12, 15 eller 18 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1, 2 eller 3 måneders løn. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder ikke anvendelse, såfremt funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære folkepension. Stk. 3. Hvis funktionæren ved fratrædelsen vil oppebære en alderspension fra arbejdsgiveren, og hvis funktionæren er indtrådt i den pågældende pensionsordning før det fyldte 50. år, bortfalder fratrædelsesgodtgørelsen. 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 og 3 måneders løn. Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af uberettiget LANDSMØDE

12 LØNUDVIKLING Lønudvikling kroner Lønudvikling Specialarbejdere mv., kommuner Specialarbejdere mv., Regioner Alle ans. Kommuner Alle ans. Regioner Tabellen og grafen viser lønudviklingen i kroner i perioden , og den gennem snitlige løn for henholdsvis specialarbejdere og alle ansatte i kommuner og regio ner. Der er fortsat mange elever i regionerne ca. 10% på specialarbejderområdet, hvilket påvirker den gennemsnitlige løn i regionerne en del. Den højere gennemsnitsløn i regionerne i forhold til kommunerne, skyldes at der er en høj andel af højtlønnende(f.eks. læger) i regionerne 12 LANDSMØDE 2015

13 Lønudvikling - % Index: 2007 = Specialarbejdere mv., kommuner ,38 109,56 112,69 112,93 116,10 117,06 117,73 Specialarbejdere mv., Regioner ,93 110,01 109,01 109,90 111,57 110,81 112,47 Alle ans. Kommuner ,90 110,85 113,83 114,14 117,57 118,48 119,78 Alle ans. Regioner ,24 110,59 112,43 113,55 113,10 116,52 120,09 Tabellen og grafen viser den %-vise lønudvikling for specialarbejdere og alle ansatte i kommuner og regioner. Grunden til at specialarbejderne i regionen halter bagefter i lønudvikling, er bl.a. den relative store andel af elever på 10% på specialarbejderområdet, som påvirker lønudviklingen. LANDSMØDE

14 Udvikling ansatte Specialarbejdere/Akademikere Specialarbejdere/gartn. - Kommuner Specialarbejdere/gartn. Akademikere 14 LANDSMØDE 2015

15 Udvikling % - specialarbejdere/akademikere 2007=indeks Specialarbejdere/gartn. Akademikere Graferne viser, at der er sket en markant stigning i antallet af akademikere i kommunerne svarende til + 36%, mens antallet af specialarbejdere er faldet svarende til 32%. LANDSMØDE

16 BRANCHEKURSER 2015 Den Offentlige Gruppe udbyder hvert år en række kurser med fokus på de opgaver og udfordringer tillidsvalgte og fagligt aktive har. Nedenfor kan du se, hvilke kurser der er på det kommunale/regionale område i Husk det er din afdeling som skal sørge for at du bliver korrekt tilmeldt. BRANCHEUGEN kommuner og regioner Brancheugen er en anderledes kursusuge både for den erfarne og den lidt mindre erfarne tillidsog arbejdsmiljørepræsentant. Her mødes faglige aktive fra de kommunale og regionale arbejdspladser. Du vil få indsigt i aktuelle emner, der berør dig som ansat i det offentlige. Der vil også være plads til, at du kan beskæftige dig med emner fra netop din branche. Du vil få lejlighed til at møde ledelsen fra den offentlige gruppe og drøfte, hvordan vi kan tackle de fremtidige faglige udfordringer inden for den offentlige sektor. Ugen sammensættes ud fra et overordnet tema med: Fælles oplæg Workshops Undervisning inden for eget overenskomstområde. Debat Alt sammen med udgangspunkt i aktuelle problemer/udfordringer indenfor dit fag og din overenskomst. Målgruppe: Tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter på det kommunale/regionale område. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Smålandshavet Udbud og forandringer i den offentlige sektor Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer der er med mange udbud af 3F-opgaver i det offentlige. Det er vigtigt at kende spillereglerne i en udbudsproces både før, under og efter et udbud. Vi gennemgår alle faserne i en udbudsproces. Vi arbejder med mulighed for politisk indflydelse inden beslutningen træffes, gode råd til udbudsmaterialet og mulighed for indflydelse, kontrolbud og virksomhedsoverdragelsesloven. Målgruppe: Kurset er både for tillidsrepræsentanter og afdelingsansatte/valgt indenfor kommuner, regioner og staten. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Smålandshavet 16 LANDSMØDE 2015

17 TR s rolle som lokal aftalepartner, rammer og muligheder Vi arbejder med tillidsrepræsentantens rolle som lokal aftalepartner. Hvad kan man, hvad må man, hvornår er der tavshedspligt og hvor skal man som tillidsrepræsentant passe på? Vi arbejder også med rollen som bisidder for kollega ved bl.a. sygesamtaler, tjenestelige samtaler, aktindsigt m.m.. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter på det offentlige område. Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Rørvigcentret Vej og Park/materielgården - selskabsdannelse Bliver der rumlet med planer om at omlægge jeres arbejdsplads? Så vil dette kursus give dig redskaber til at håndtere de opgaver der kan være, når arbejdspladsen skifter evt. den kommunale overenskomst ud med andre aftaler. Kan vi forbygge en udlicitering? Hvad er det man skal tage højde for når kommunen etablerer større driftscentre, eller udliciterer dele af materialegårdens arbejde? Vi vil arbejde med virksomhedsoverdragelsesloven, den politiske proces frem mod beslutningen i byrådet. Hvordan man får en god forhandling til at lykkes. Målgruppen: Tillidsrepræsentanter der arbejder på kommunale arbejdspladser som specialarbejdere og gartnere Tilmeldingsfrist: Uge Dato FIU.nr. Sted Langsøhus LANDSMØDE

18 NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE Tekst af Oskar Hansen Musik af Johs. Madsen Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag. Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit mod, thi det flag, der nu smældende når himlen, er jo rødt som mit brusende blod Jeg har set min fader ranke ryggen op i flagets brus. Jeg har lyttet og hørt hjertet banke i dets stolte, befriende sus. Jeg har elsket dets farve fra lille, da min mor tog mig op på sit skød og fortalte mig manende og stille om en fane så knitrende rød. Jeg har anet slægters striden imod fremtids fjerne mål. Jeg har set trælletoget i tiden blive mænd bag ved kampfanens bål. Jeg har set den i blafrende storme,- jeg har elsket dens flammer i strid, og bag den så jeg arbejdshænder forme verden om til en lysere tid. Det er sliddets slægters fane over fronten vid og bred. Den skal ungdommen ildne og mane, den skal knuse hvert grænsernes led. Den var forrest i fredelig færden, den var forrest i stormklokkens klemt den er fanen, der favner hele verden - i dens folder er fremtiden gemt 18 LANDSMØDE 2015

19 DANMARK FOR FOLKET Tekst af Oskar Hansen Musik af Oskar Gyldmark Danmark for folket, det klinger og gror, det er de stærke, de sejrende ord. Hver den, der virker med evne og ånd, og hver og en, der skaber med den barkede hånd, hver den, der ærligt i arbejdets flid vil bygge op den nye dag, den nye folkets tid. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. Danmark for folket - fra hytte og hus, stærkt skal det stige som vårvindens sus, nynne sin sang, hvor maskinerne står, og nynne ud, hvor muldens mænd langs agrene går, synge ved disk og ved pult på kontor og storme ud til havets mænd langs skibes kølvandsspor. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. Danmark for folket - det klinger fra nord, plads for os alle ved samfundets bord. Kamp imod dem, der vil storme og slå de friheds lyse skanser, som vort folk bygger på. Plads for hver tanke, der levende gror, det er vor stærke tone i det store verdenskor. Plads for dem alle, plads for alle, der vil Danmark for folket. I 1934 fremsatte Socialdemokratiet programmet: Danmark for folket, og Oskar Hansen skrev hertil sin sang. LANDSMØDE

20 BILAG REFERAT LANDSMØDET 25. OG 26. APRIL 2014 PÅ LANGSØHUS. Fredag kl Sang Velkomst ved David Gibson og Carsten Ulsøe, formand for 3F Silkeborg. 2 sange. Carsten Ulsøe, formand 3F Silkeborg: Medlems nedgang. Social skæv kommune, borgerligt flertal, udbudsrunder, begreber som fællesskab skal genindføres, medarbejderindflydelse vigtig, Entreprenørgården, Solidaritet. David åbner landsmødets dagsorden Valg af to dirigenter Forslag: Claus Pedersen og Carsten Olesen - Valgt. Konstatering af Landsmødets lovlighed: Beretning, program, regnskab (2 uger) og forslag (en uge) lagt på hjemmesiden. Cirkulære nr udsendt d. 20. februar 2014 (30 dage). Lovligt indvarslet. Godkendelse af dagsorden: Godkendt Godkendelse af forretningsorden: l. Landsmødet vælger to dirigenter. 2. Dirigenterne meddeler talerne ordet i den rækkefølge som begæring herom er fremsat. Begæring om ordet skal ske skriftligt med angivelse af navn og afdeling. Man kan højest få ordet 2 gange til samme sag. 3. Dirigenterne kan stille forslag om en debats afslutning med de indtegnede talere. 4. Dirigenterne kan stille forslag om begrænset taletid. Forretningsorden godkendt. Nedsættelse af redaktionsudvalg: Region Hovedstaden: Ole Søborg, Formand. Region Sjælland: Michael Strømgren Region Nordjylland: Erling Kristensen Region Midtjylland: Leif Kolding Region Syddanmark: Kaj Erik Rasmussen Redaktionsudvalgt godkendt, valgt. Nedsættelse af stemmeudvalg: Region Hovedstaden: Henning Jørgensen Region Sjælland: Inger Pedersen, Formand. Region Nordjylland: Palle Andreasen Region Midtjylland: Bjarne Kehlet Region Syddanmark: Bent E. Petersen Stemmeudvalg godkendt, valgt Frokost MF Christian Juhl fra Enhedslisten holder indlæg om nyttejob og politiske processer før og efter lovgivning. Bred orientering af lovgivningsarbejdet omkring nyttejob. Tillidsmanden skal inddrages, skriftlig tilkendegivelse og rimelighedskravet skal overholdes. Minus merbeskæftigelseskrav. Arbejdsmarkedsydelse max. 20 timer pr uge. Bistandsløn 37 timer pr uge. LBR skal være varsomme på, om der dispenseres fra rimelighedskravet Ålborg-model er kun pensionist-hjælp til havearbejde. Mangel på sanktions-midler over for kommuner der ikke overholder loven. LBR laver fejl i op til 42% af sagerne om bevilling af nyttejob. Seniorjob ordningen skal søges bevaret i nuværende ordning pause Dorthe Juhl Jensen fra Pension Danmark holder indlæg om ordninger som vier omfattet af. Gennemgang af pension, supplerende førtidspension, visse kritiske sygdomme (gentagende udbetalinger ved nye kritiske sygdomme). Dødsfaldssum. Telefonrådgivning, gives også til efterladte efter dødsfald. Misbrugsrådgivning, opfordring til at bruge denne, også som tillidsmand. Send hellere et brev for meget ved kritisk sygdom og lad Pension Danmark vurdere. Gennemgang af hjemmesiden Kaffepause. 20 LANDSMØDE 2015

Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale specialarbejdere

Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale specialarbejdere 2013 Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale specialarbejdere Indholdsfortegnelse Program for afholdelse af kommunale/regionale specialarbejderes årsmøde på Smålandshavet

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Landsmøde 25. 26. april Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere

Landsmøde 25. 26. april Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere 2014 Landsmøde 25. 26. april Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere Indholdsfortegnelse Program for afholdelse af kommunale/regionale

Læs mere

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland

Referat af. Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale. Region Sjælland Referat af Regionsudvalgsmøde i Landsbrancheklubben for Kommunale og Regionale Region Sjælland Mødet afholdtes hos 3F Køge Bugt Lykkebækvej 4 Køge, torsdag d. 22. maj 1. Velkomst valg af ordstyrer samt

Læs mere

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere.

Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Landsbranceklubben for kommunale specialarbejdere. Referat fra 3.2.2011. 1) Der var velkomst og godtagelse af dagsordenen. Forretningsorden gældende fra ledelsesmødet 16 maj 2011, godkendt med de tilførte

Læs mere

Landsmøde 15. 16. april Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere

Landsmøde 15. 16. april Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere 2016 Landsmøde 15. 16. april Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere Indhold Program... 3 Forretningsorden... 6 Ledelse Landsbrancheklubben

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

Landsmøde 15. 16. april 2016 Program Skriftlig beretning Regnskab m.m.

Landsmøde 15. 16. april 2016 Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsmøde 15. 16. april 2016 Program Skriftlig beretning Regnskab m.m. Landsbrancheklubben for 3F s kommunale og regionale specialarbejdere Indhold Program Program....................... 3 Vel mødt......................

Læs mere

GENERALFORSAMLING. TR-møde 2013

GENERALFORSAMLING. TR-møde 2013 GENERALFORSAMLING 2015 TR-møde 2013 NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE 1. Når jeg ser et rødt flag smælde på en blank og vårfrisk dag, kan jeg høre det sælsomt fortælle om min verden, mit folk og min sag.

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

FAGLIGT STORMØDE I ODENSE DELTAGERHÆFTE

FAGLIGT STORMØDE I ODENSE DELTAGERHÆFTE FAGLIGT STORMØDE I ODENSE 2.2.2011 DELTAGERHÆFTE INDHOLD Side 1 Side 2 Velkommen Dagens program Side 3 Sang 1 Side 4 Sang 2 Side 5 Min opsummering på Debat 1 Side 6-9 Information om efterlønnen Side 10

Læs mere

Klublove for TSM - Teknik og skole

Klublove for TSM - Teknik og skole Klublove for TSM - Teknik og skole 1 Klubbens navn Klubbens navn er TSM Teknik og skole under FOA Århus afdeling Klubben skal til enhver tid overholde afdelingens og forbundets love og bestemmelser. Foretager

Læs mere

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980

Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtægter for Havnearbejdernes Klub af 1980 Vedtaget 23. marts 2013 Formål: 1. Klubbens navn er Havnearbejdernes Klub af 1980", og dens formål er at samle alle beskæftigede havnearbejdere hos Copenhagen

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Allan Gildhoff ønsker at fratræde som sekretær og medlem af repræsentantskabet.

Allan Gildhoff ønsker at fratræde som sekretær og medlem af repræsentantskabet. Kommunale og Regionale Landsbrancheklub Region Sjælland Referat af Regionsudvalgsmøde torsdag d.17. marts hos 3F Holbæk-Odsherred, Spånnebæk 10, 4300 Holbæk, kl. 09.30. Deltagere: Carsten Olesen, Bo H.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Landsbrancheklubben for 3F kommunale- og regionale specialarbejdere. Region Sjælland. Tema og valgmøde onsdag d. 5. december kl.09.

Landsbrancheklubben for 3F kommunale- og regionale specialarbejdere. Region Sjælland. Tema og valgmøde onsdag d. 5. december kl.09. Deltagere: Landsbrancheklubben for 3F kommunale- og regionale specialarbejdere Region Sjælland Tema og valgmøde onsdag d. 5. december kl.09.00 3F Sydsjælland, Vingevej 1, Vordingborg Referat Christian

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedr. grænsetilfælde hvor Metal-folk skulle have udført 3F-vintertjeneste. Hvis nogle hører om sådanne tilfælde, kontakt David Gibson,

Vedr. grænsetilfælde hvor Metal-folk skulle have udført 3F-vintertjeneste. Hvis nogle hører om sådanne tilfælde, kontakt David Gibson, Dagsorden: 1. Velkomst og orientering ved formand. Vintertjeneste 3F/Metal. Spildevandsoperatører 3F/Metal. OK 13 Avis. Mødedatoer 2013. 2. Evaluering af 12/12 konferencen på Bornholm. 3. Landsmøde 12-13.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig.

Hovedelementerne i forliget på KL s område. Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt forlig. FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Sekretariatet 16. februar 2015 3982.22 Hovedelementerne i forliget på KL s område Den 16. februar 2015 er der opnået enighed mellem KL og Forhandlingsfællesskabet om et 3-årigt

Læs mere

Landsklubben S For by og rutebuschauffør

Landsklubben S For by og rutebuschauffør Faglig Styrke Landsklubben S For by og rutebuschauffør Sammenhold Slogan Organiseret chauffører i busserne For at styrke det faglige i busbranchen Hvorfor en Landsklub? For at forbedre løn og arbejdsmiljø

Læs mere

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen

UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen & UUUC og UU47 Lederforsamlingen To foreninger som knytter Danmarks UU centre sammen Formålet med de to foreninger er at skabe klarhed mellem UU-ledernes politiske arbejde i Lederforsamlingen af de 47

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Referat fra regionsmøde d. 31 oktober 2016 ved 3F Vestfyn

Referat fra regionsmøde d. 31 oktober 2016 ved 3F Vestfyn Referat fra regionsmøde d. 31 oktober 2016 ved 3F Vestfyn Kommune Navne Mødt/ afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Hans Gehlert Mødt Haderslev Ole Larsen Mødt Kolding Conni Hahn Iversen Mødt Kolding

Læs mere

Kongressen punkt for punkt time for time

Kongressen punkt for punkt time for time Kongressen punkt for punkt time for time Velkommen til FOA kongressen 2016! Måske er det din første kongres i FOA, måske er du en erfaren kongresdelegeret. Uanset hvad, kan det være nyttigt med denne guide,

Læs mere

GENERAL- FORSAMLING 2016 HK STAT ØSTJYLLAND

GENERAL- FORSAMLING 2016 HK STAT ØSTJYLLAND GENERAL- FORSAMLING 2016 HK STAT ØSTJYLLAND Marianne Kristensen fra Aarhus Universitet blev nomineret til Danmarks Bedste Kollega. Det blev fejret med Kollega-Karma-kage. NÅR JEG SER ET RØDT FLAG SMÆLDE

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen,

Vedtægter for. Indhold 1... 2. hjemsted, Navn og. Hovedbestyrelsen, Vedt ægt erf or Fr i efunk t i onær er Vedtægter for Frie Funktionærer Indhold Navn og hjemsted, 1... 2 Formål, 2... 2 Medlemmer, 3... 2 Medlemsrettigheder og pligter, 4-7... 3 Regionsvedtægt, 8-9... 3

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar.

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Referat fra bestyrelsesmøde den 26. januar 2010 i Landsbrancheklub Forsvar. Deltagere. Gunnar Schmidt, Hans Mortensen, Kurt Hansen, Jens Bossen, Lone Korsgaard Birkedal, Michael Haas, Annegrethe Christophersen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 referat

Generalforsamlingen 2012 referat 03. mar 2015 JIJ/ 2012-SL211NJ-09183 SLNJ Generalforsamlingen 2012 referat Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 16 21 Indskrivning fra kl. 15-16 Sted: Hotel Hvide Hus, Aalborg Indkaldte: Kreds Nordjyllands

Læs mere

Handlekraft og sammenhold

Handlekraft og sammenhold Handlekraft og sammenhold en håndbog om klubarbejde Fællesskabet giver styrke En faglig klub giver dig og dine kolleger handlekraft. Slår I jer sammen i en klub, får I større gennemslagskraft og styrke,

Læs mere

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub

LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub LÆRLINGE KLUB Sådan starter du en lærlingeklub FÅ INDFLYDELSE PÅ DIN PRAKTIKPLADS LÆRLINGEKLUB DANSK METAL 1 INDHOLD 3 Hvad er en lærlingeklub? 4 Sådan starter I 4 Det kan I lave i lærlingeklubben 5 Kontingent

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012

3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 3F HOLBÆK-ODSHERRED EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 11. OKTOBER 2012 Spånnebæk 10, 4300 Holbæk. REFERAT 1. Velkomst v/ Formand Allan Andersen 2. Valg af dirigenter iht. forretningsordenens pkt. 2 Valgt

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted

Vedtægter for Begravelseskassen for funktionærer i Privatbanken A/S (afviklingskasse) april 2015 (side 1 til 8) Navn og hjemsted Navn og hjemsted 1 Kassens navn er Begravelseskassen for Funktionærer I Privatbanken A/S (afviklingskasse), og dens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Stk. 1 Kassens formål er umiddelbart efter et

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR VEDTÆGTER FOR FORENINGEN NORDDANMARKS EU-KONTOR 1/7 1.0. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er NordDanmarks EU-Kontor. 1.2. Foreningens binavn er North Denmark EU Office. 1.3. Foreningens

Læs mere

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FORENINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK (TFL) Generalforsamlingen 28. juni 2016 kl. 19.00 på Diakonhøjskolen i Aarhus FORSLAG TIL ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE Gældende vedtægter 1, NAVN OG HJEMSTED Navn: Foreningen Teologi

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

KONGRES 2015 PROGRAM

KONGRES 2015 PROGRAM KONGRES 2015 PROGRAM KONGRESPROGRAMMET Der tages forbehold for de præcise tider, da dirigenterne kan beslutte at ændre tiderne af praktiske grunde. LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 11.30 Dørene åbnes 14.00 Debat

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde 10. december 2013. VUC Bestyrelsen Emne Dato Referat af Ekstraordinært bestyrelsesmøde Den 27. januar 2014 på sekretariatet Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Ole Mikkelsen, Afbud: Henrik

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde.

3. IS skal præge udviklingen i tæt samarbejde med foreningerne og kommunen og bistå kommunen i dennes idrætspolitiske arbejde. Vedtægter for Idrætsrådet i Silkeborg Kommune 1. NAVN OG HJEMSTED: 1. Sammenslutningens navn er IDRÆTSRÅDET I SILKEBORG KOMMUNE (IS) Idrætsrådets hjemsted er Silkeborg Kommune. 2. FORMÅL: 2. IS skal varetage

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade

Referat bestyrelsesmøde den kl F Kampmannsgade Referat bestyrelsesmøde den 13.06.2013 kl. 10.00 3F Kampmannsgade Emne Notat Ansvarlig 1 Referent Hanna 2 Godkendelse af dagsorden Godkendt 3 Referat - opfølgning - best. møde 21.03.13. 4 Kurser - Tilmeldinger

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark

VEDTÆGTER. for. Grakom ØSTdanmark VEDTÆGTER for Grakom ØSTdanmark I Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er Grakom ØSTdanmark 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS

Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Indkaldelse til stiftende generalforsamling af DJUS Mandag den 14. maj kl. 19.00 i festsalen, Det Jødiske Hus. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, ordstyrer og referent. 2. Behandling og godkendelse af vedtægter.

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love

FOA Social- og Sundhedsafdelingens love FOA Social- og Sundhedsafdelingens love - vedtaget på fagforeningens ekstraordinære ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 1: Navn og hjemsted Fagforeningens navn er FOA Social- og Sundhedsafdelingen.

Læs mere

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER

TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Tandlægernes Tryghedsordningers forslag til vedtægtsændringer: TANDLÆGERNES TRYGHEDSORDNINGER Nuværende vedtægter Forslag til vedtægter Motivering: Der foretages konsekvensrettelser som følge af at der

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned.

Stk. 1. Kredsens øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert tredje år inden udgangen af oktober måned. VEDTÆGTER VEDTÆGTER FOR KREDS VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

. 1. Afdelingens navn og hjemsted

. 1. Afdelingens navn og hjemsted 1 . 1. Afdelingens navn og hjemsted Stk. 1. Afdelingens navn er FOA - Fag og Arbejde Vendsyssel. Stk. 2. Afdelingen har hjemsted i Hjørring Kommune. Stk. 3. Afdelingen har kontorer i Hjørring og Brønderslev

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND

TOPMØDE SEPTEMBER NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 22. -23. SEPTEMBER 2016 - NYBORG STRAND TOPMØDE 2016 Du indbydes til topmøde for alle forbundets tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Mødet afholdes den 22. 23. september 2016 på Hotel

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: ,

2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: , VEDTÆGTER 2016 DANSK EL-FORBUND København Tikøbgade 9, 2200 København N Telefon: 35 86 50 00, E-mail: kbh@def.dk, www.def.dk/kbh (Vedtaget på generalforsamlingen 2016) 12 1. Afdelingens formål er: At samle

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2014-15 Fremsat den 26. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Læs mere

Vedtægter for SIND Ungdom

Vedtægter for SIND Ungdom SIND Ungdom Sølvgade 34, kld. 1307 København K Tlf.: 35 24 07 50 www.sindungdom.dk Vedtægter for SIND Ungdom Marts 2015 1 NAVN OG HJEMSTED Aktivitetens navn er SIND Ungdom Dens hjemsted er Sølvgade 34,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere