Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige"

Transkript

1 CODE OF CONDUCT A

2 Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der kan give livet skønhed og værdighed. Albert Einstein

3 Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige Selvom CNH Industrial N.V. er et nyt selskab, går vores virksomhedshistorie mere end 150 år tilbage i tiden. I alle disse år har virksomheden og hele verden oplevet kolossal vækst og forandring. På trods af vækst og forandring har kerneværdier og etiske regler altid været hjørnestenen i den måde, vi forholder os til vores virksomhed og vores succes på. Disse skiftende omstændigheder skaber nye og forskelligartede udfordringer for os og den måde, vi driver virksomhed på, og vi skal være forberedt på at imødekomme disse udfordringer. For at forberede os på disse udfordringer, er det vigtigt at forstå og tilslutte os de kerneværdier og juridiske rammer, som virksomheden skal drive forretning udfra. Dette er specielt vigtigt i dag, da den måde, vi driver virksomhed på, hele tiden er i offentlighedens søgelys og de juridiske krav til globale virksomheder bliver stadigt mere komplekse (og foranderlige). Virksomhedens Code of Conduct (i sammenhæng med vores andre virksomhedspolitikker) udstikker retningslinjer og anden information, der kan hjælpe dig med at løse eventuelt vanskelige spørgsmål, du kan blive stillet overfor. Code of Conduct indeholder oplysninger om virksomhedens overholdelse af regler, standarder og etikprogrammer, herunder hvem du bør kontakte for at få hjælp og råd. Vores ry for integritet er et af vores vigtigste aktiver, og vi forventer, at alle medarbejdere værner om dette omdømme under udførelsen af deres arbejde. Overholdelse af gældende lovgivning og CNH Industrials politikker er alles ansvar. Alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere hos CNH Industrial og CNH Industrials datterselskaber er underlagt denne Code of Conduct. Du skal være ansvarlig for dine handlinger samt sørge for, at du er bekendt med og overholder de politikker, der gælder for dig. Hvis du er leder, er det dit ansvar at lægge den overordnede tone, understøtte Code of Conduct overalt, hvor det er muligt, og hjælpe dine medarbejdere både i ord og handling med at forstå og overholde Code of Conduct samt virksomhedens andre relevante politikker. Tag dig tid til at læse Code of Conduct grundigt igennem og overvej samtidig hvordan det vedrører dig. Hvis du har spørgsmål, opfordrer jeg dig til at rådføre dig med din leder eller andre personer eller afdelinger, som identificeres i Code of Conduct. Hvis du derudover er vidne til eller bliver bekendt med krænkelser af Code of Conduct, har du pligt til at indberette det du ved. Jeg lover, at vi vil behandle sådanne indberetninger så fortroligt som muligt. Endvidere har du også mit ord på, at ingen, der indberetter en mistanke om krænkelse af Code of Conduct, vil blive udsat for repressalier. Vi har en fælles forpligtelse til at beskytte og styrke vores ry for integritet og for at drive virksomhed på behørig vis. Richard J. Tobin, Chief Executive Officer 1

4 OMFANG Code of Conduct gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere hos CNH Industrial N.V. ( CNH Industrial eller virksomheden ), CNH Industrials datterselskaber og andre, som agerer for eller på vegne af CNH Industrial-koncernen ( CNH Industrial-koncernen ) i hele verden. Udover dette Code of Conduct har CNH Industrial-koncernen etableret politikker, interne procedurer og arbejdsgange, der supplerer Code of Conduct og muligvis vedrører din stilling. Code of Conduct skal læses og fortolkes i forbindelse med virksomhedens politikker. Disse politikker er en del af Code of Conduct. Du finder disse på CNH Industrials hjemmeside (www.cnhindustrial.com) samt på intranettet. På områder, hvor lokal lovgivning og regler er mindre restriktive end Code of Conduct, har Code of Conductforrang. CNH Industrial tilslutter sig FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, de relevante konventioner i ILO s konventioner og OECD s retningslinjer for multinationale selskaber. Derfor skal Code of Conduct og CNH Industrials praksis og politikker være i overensstemmelse med disse retningslinjer. Vi skal alle som en del af vores daglige arbejde aktivt fremme etisk adfærd over for alle, vi kommer i kontakt med, og med en høj grad af ærlighed, integritet og ansvarlighed. Vores integritetsbestræbelser undermineres, hvis vi handler med en leverandør, agent, konsulent, mægler, distributør eller anden tredjepart, som overtræder gældende love eller vores Code of Conduct. CNH Industrial opfordrer endvidere sine medarbejdere til aktivt at deltage i påvisningen og forebyggelsen af embedsmisbrug. Hvis du har grund til at tro, at en medarbejder herunder din leder har krænket, muligvis vil krænke eller handler på en måde, der synes at bryde loven eller Code of Conduct, forventes du straks at indberette denne aktivitet til din nærmeste overordnede, din HR-repræsentant, et medlem af virksomhedens interne revision eller et medlem af Legal and Compliance. Alternativt kan du rådføre dig (eller indberette et brud) anonymt ved at anvende virksomhedens hotline. NB: Intet i eller underforstået i denne Code of Conduct skaber eller skal anses for at skabe eller udgøre en juridisk forpligtelse for CNH Industrial-koncernen. Klausulerne i Code of Conduct kan ændres og udgør ikke nogen ret til ansættelse. 2

5 INDHOLD 1 MEDDELELSE FRA RICHARD TOBIN 2 OMFANG 3 INDHOLD 4 PÅ MARKEDET 6 Vi undgår og styrer konflikter og eventuelle interessekonflikter 7 Vi fremmer overholdelse af gældende lovgivning 7 Vi tager ikke del i bestikkelse og korruption 8 Vi overholder lovgivning om hvidvaskning af penge 8 Vi respekterer økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove 9 Vi konkurrerer på retfærdig vis 9 Vi anerkender og respekterer beskyttelse af personlige oplysninger 10 VORES MEDARBEJDERE 12 Vi er ikke involveret i børnearbejde eller tvangsarbejde 12 Vi respekterer foreningsfriheden 12 Vi behandler andre med respekt og diskriminerer ikke 12 Vi tolererer ikke trusler eller chikane 13 Vi støtter et godt arbejdsmiljø 13 Vi bruger virksomhedens aktiver og ressourcer på ansvarlig vis 13 Vi beskytter vores omdømme 14 MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED 16 Vi beskytter vores egen og andres sundhed og sikkerhed 16 Vi implementerer beskyttelse af miljøet i vores arbejdsgange 17 Vi er engageret i at fremstille sikre og miljøvenlige produkter 18 SAMFUND OG LOKALSAMFUND 20 Vores mål er at give vores kunder den bedste værdi 20 Vi udvælger vores leverandører på saglig vis 21 Vi bibeholder gennemsigtige relationer med offentlige institutioner 22 Vi deltager i offentlige anliggender på en passende måde 22 Vi er aktive medlemmer af det lokalsamfund, vi driver forretning i 23 Vi er retfærdige, ærlige og åbne i vores kommunikation 24 INTERN KONTROL 26 Vi har indført processer for finansiel rapportering og regnskabsførelse 28 Vi håndterer insideroplysninger på passende og lovlig vis 29 Vi sikrer vores fortrolige oplysninger 30 SÅDAN REJSER DU SPØRGSMÅL OG BETÆNKELIGHEDER 34 TRÆNING INDHOLD / 3

6 4

7 PÅ MARKEDET CNH Industrial-koncernen driver virksomhed og kræver, at alle personer, der er omfattet af Code of Conduct, agerer på grundlag af og i overensstemmelse med forretningsværdierne heri. CNH Industrial-koncernens politik er at fremme en høj integritet ved at drive sin virksomhed på ærlig og etisk vis. Alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere skal handle i overensstemmelse hermed og overholde de højeste etiske standarder for forretningsadfærd i deres omgang med selskabets kunder, leverandører, samarbejdspartnere, tjenesteudbydere, konkurrenter, medarbejdere og alle andre, som de har kontakt med i deres daglige arbejde. PÅ MARKEDET / 5

8 Vi undgår og kontrollerer aktuelle og potentielle interessekonflikter Vi har alle ansvaret for at sikre CNH Industrials integritet i relation til forretningsbeslutninger ved at sørge for, at disse kun tages på baggrund af, hvad der er bedst for CNH Industrial og ikke på baggrund af personlige interesser. En interessekonflikt opstår i enhver situation, hvor der er mulighed for delt loyalitet imellem dine personlige interesser og dine forpligtelser over for CNH Industrial. Selvom en aktivitet, der udgør en interessekonflikt, aldrig er acceptabel, bør du undgå enhver aktivitet, der bare nærmer sig en sådan konflikt. Desuden må du ikke omgå denne politik ved at bruge andre personer til indirekte at gøre, hvad du har forbud mod selv at gøre, som f.eks. at foretage en uhæderlig investering igennem et familiemedlem eller en bekendt. Selvom det er svært at opstille en liste over alle de måder, hvorpå en interessekonflikt kan opstå, finder du nogle eksempler på interessekonflikter nedenfor: At være ansat hos eller have et konsulentforhold til en konkurrent, leverandør eller kunde At have økonomisk interesse i en transaktion, der omfatter koncernens køb eller salg af produkter, materialer, udstyr, serviceydelser eller ejendom At anvende virksomhedens aktiver, herunder udstyr, materialer eller oplysninger, til personlig brug eller arbejde, der ikke er knyttet til dit job At acceptere kontanter, gaver, underholdning og andre goder af mere end symbolsk værdi fra koncernens konkurrenter, leverandører eller kunder. Hvis du har spørgsmål eller mistanke om en interessekonflikt, bør du rådføre dig med din nærmeste leder eller en repræsentant for HR eller Legal and Compliance. [Se endvidere CNH Industrials politik om interessekonflikter.] SPØRGSMÅL Min bror driver en virksomhed, der fremstiller dele, som bruges i vores produkter. Må jeg være involveret i processen med at antage min brors firma som leverandør til CNH Industrial-koncernen? SoS SVAR Nej. Indkøbsbeslutninger, der indebærer en personlig eller familiemæssig kontakt, er ikke god forretningsetik. Det skaber også en interessekonflikt imellem dit ønske om at hjælpe din bror og din saglighed i valget af den bedste leverandør til virksomheden. Hvis du derimod afslører dit forhold og træder ud af udvælgelsesprocessen, kan din brors firma konkurrere om koncernens kontrakter på lige fod med andre leverandører. 6

9 SPØRGSMÅL Jeg er ved at indsende et forslag til en statsejet virksomhed i et udviklingsland. En funktionær har antydet, at hvis jeg betaler hende et personligt gebyr, vil hun sikre, at mit forslag får særlig opmærksomhed. Hun forsikrede mig om, at dette var almindelig praksis. Selvom det ikke føles rigtigt, vil jeg selvfølgelig gerne have, at mit forslag får den opmærksomhed, det fortjener. Skal jeg give hende pengene? Vi fremmer overholdelse af gældende lovgivning Medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer skal overholde, både i bogstav og ånd, alle gældende love, regler og bestemmelser i de byer, stater og lande, hvor CNH Industrial driver virksomhed. Selvom ikke alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer forventes at kende detaljerne i alle gældende love, regler og bestemmelser, er det vigtigt at vide nok til at afgøre, hvornår de skal rådføre sig med relevant personale. Hvis du har spørgsmål vedrørende overholdelse af regler og standarder, bør du rådføre dig med Legal and Compliance. SVAR Nej, dette er en upassende betaling. Den strider mod vores Code of Conduct og loven. Du må ikke tilbyde nogen noget af værdi, herunder en tjenestemand, for at opnå en forretningsmæssig fordel. Du skal indberette anmodningen til Legal and Compliance med det samme. Vi tager ikke del i bestikkelse og korruption Antikorruptionslove som OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner, bekendtgørelse af straffeloven, lovbek. nr af 6. november 2008, 122, 144, 290, 299,2 og 306, italiensk lovdekret nr. 231/2001, den britiske bestikkelseslov og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act forbyder en virksomhed og dens ansatte og agenter direkte eller indirekte at betale eller love at betale noget af værdi til enhver udenlandsk statslig medarbejder/embedsmand, politisk parti, partimedarbejder/embedsmand eller kandidat til politiske embeder med henblik på at påvirke en officiel handling eller beslutning om at vinde kontrakter for virksomheden. Øvrig antikorruptionslovgivning forbyder endda helt sådanne betalinger. Alle medarbejdere hos CNH Industrial skal overholde alle gældende antikorruptionslove og virksomhedens dertil hørende politikker. Derudover forbyder antikorruptionslove os at anmode tredjemand om at betale bestikkelse, returkommission eller anden upassende betaling på vores vegne. Det er endvidere forbudt forsætligt at lade andre, som handler på vores vegne, gøre det, eller ignorere tegn på, at de gør det. Hvis du mener, at nogen, der handler på vores vegne, muligvis foretager upassende betalinger, skal du straks indberette dette til Legal and Compliance. [Se endvidere CNH Industrials politik om overholdelse af regler og standarder for antikorruption.] PÅ MARKEDET / 7

10 Vi overholder lovgivning om hvidvaskning af penge Hvidvaskning af penge involverer at opnå indtjening fra kriminel aktivitet og få indtjeningen til at fremstå som lovlig. Hvidvaskning af penge kan være med til at fremme kriminalitet som bedrageri, narkohandel og terrorisme, samt påvirke verdensøkonomien. Hvidvaskning af penge er strengt forbudt. Gældende lovgivning og vores virksomhedspolitikker forbyder os at deltage i eller på anden måde delagtiggøre os i enhver aktivitet, der omfatter eller kan give indtryk af hvidvaskning af penge. Alle medarbejdere hos CNH Industrial er ansvarlige for at overholde gældende love vedr. hvidvaskning af penge samt dertil hørende virksomhedspolitikker og -procedurer. Inden indgåelse af ethvert forretningsforhold med tredjemand skal vi foretage en passende baggrundskontrol af tilgængelige oplysninger (herunder økonomiske oplysninger) om tredjeparten for at sikre, at enheden er hæderlig, kvalificeret og driver legitim forretning. Vi respekterer økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove Vores forretningsaktiviteter går i stigende grad på tværs af landegrænser. Denne internationale handel er underlagt forskellige love og bestemmelser. Vi bestræber os på at sikre, at vores forretningsaktiviteter ikke overtræder gældende økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove (som f.eks. vedrører indførsel eller udførsel af varer eller salg af militært udstyr). Økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove er ofte komplicerede, ofte meget specifikke og kan hurtigt ændre sig især på baggrund af begivenheder ude i verden. De juridiske konsekvenser af manglende overholdelse af sådanne love kan være alvorlige og omfatter bøder, fængsling af de involverede og tab af eksportprivilegier. Derudover kan manglende overholdelse af sådanne love have en skadelig virkning på virksomhedens omdømme. Hvis du har spørgsmål vedrørende disse love, bør du derfor først rådføre dig med eksperter i international handel eller Legal and Compliance, før du indgår en aftale eller foretager en transaktion. [Se endvidere CNH Industrials politik om international handel.] 8

11 Vi konkurrerer på retfærdig vis Vi er klar over vigtigheden af et åbent og konkurrencedygtigt marked, og vi forpligter os til at overholde alle gældende konkurrence- og monopollove. Vi vil ikke deltage i forretningspraksis (som etablering af karteller, prisfastsættelse, markedsopdeling, begrænsninger med hensyn til produktion eller salg, bindende arrangementer, udveksling af kommercielle oplysninger eller forretningssynspunkter osv.), som kan overtræde gældende monopoleller konkurrencelove. Af hensyn til retfærdig konkurrence må vi ikke bevidst krænke nogen tredjeparts immaterielle rettigheder eller indhente eller bruge en konkurrents fortrolige oplysninger. De juridiske konsekvenser af tilsidesættelsen af sådanne love kan være alvorlige (for både virksomheden og de involverede personer). Derudover er overholdelsen af sådanne love særdeles vigtig for virksomhedens omdømme. Hvis du har spørgsmål om disse love, bør du rådføre dig med Legal and Compliance, før du skrider til handling. Hvis du er vidne til eller bliver bekendt med en tilsidesættelse af disse regler, bør du indberette din viden herom. [Se endvidere CNH Industrials konkurrencepolitik.] Vi anerkender og respekterer beskyttelse af personlige oplysninger I vores daglige forretningsmæssige drift indsamler vi muligvis personlige data på legitime måder. Vi er forpligtet til at indsamle, vedligeholde og behandle sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Til dette formål vil vi sikre et højt sikkerhedsniveau i vores valg og brug af it-systemer, som er udviklet til at indsamle, vedligeholde og behandle personlige oplysninger. Se endvidere CNH Industrials politik om Safe Harbor og CNH Industrials politik om beskyttelse af personlige oplysninger. SPØRGSMÅL Ved en konference for nylig mødte jeg en gammel bekendt, som nu er direktør for en konkurrent. Under samtalen gav han mig oplysninger om deres prisstrategi og fremtidige prissætningstendenser. Jeg fortalte ham straks, at dette ikke var et passende samtaleemne og endte samtalen der. Overreagerede jeg? SVAR Du gjorde det helt rigtige. Hvis du skulle befinde dig i et møde, hvor konkurrenter diskuterer prissætningsstrategi, skal du omgående forlade lokalet. Selvom du ikke anvender oplysningerne, kan du have givet indtryk af, at du deltager i aktiviteter, der forbydes af konkurrencelovgivningen. Derudover bør du så hurtigt som muligt indberette hændelsen til din leder og Legal and Compliance. Du bør være særligt forsigtig på messer. PÅ MARKEDET / 9

12 VORES MEDARBEJDERE Vi ved, at motiverede og yderst professionelle medarbejdere er særdeles vigtige for vores konkurrenceevne, i den værdi vi skaber for vores interessenter og for kundetilfredsheden. Følgende principper bekræfter i overensstemmelse med FN-erklæringen om menneskerettigheder og de relevante ILO-konventioner betydningen af respekt for individet, betydningen af ligebehandling og udelukker enhver form for diskrimination. Vi støtter beskyttelsen af grundlæggende menneskerettigheder. 10

13 VORES MEDARBEJDERE / 11

14 Vi er ikke involveret i børnearbejde eller tvangsarbejde CNH Industrial-koncernen anvender ikke nogen form for tvangsarbejde, obligatorisk arbejde eller børnearbejde og ansætter ikke folk, der er yngre end den tilladte alder, som angivet i lovgivningen på det sted, hvor arbejdet udføres, og under alle omstændigheder ikke yngre end femten, medmindre en undtagelse er udtrykkeligt fastsat ved internationale konventioner og i den lokale lovgivning. CNH Industrial-koncernen er endvidere engageret i ikke at etablere eller fortsætte forretningsforhold med leverandører, der anvender børnearbejde som defineret ovenfor. [Se endvidere CNH Industrials politik om menneskerettigheder.] Vi respekterer foreningsfriheden CNH Industrial-koncernen anerkender og respekterer sine medarbejderes ret til at være repræsenteret af fagforeninger eller andre repræsentanter i henhold til lokal lovgivning. Når vi indgår i forhandling med sådanne repræsentanter, forsøger CNH Industrial-koncernen at etablere en konstruktiv tilgang og et godt samarbejde. Vi behandler andre med respekt og diskriminerer ikke Vi er forpligtet til at skabe lige muligheder for alle vores medarbejdere, både på jobbet og i deres karriereforløb samt overholde alle gældende love, der forbyder diskrimination. Alle ledere i koncernvirksomhederne skal sikre, at samtlige medarbejdere i alle aspekter af ansættelsesforholdet, som f.eks. rekruttering, uddannelse, godtgørelse, forfremmelse, forflyttelse og opsigelse, behandles i overensstemmelse med deres evner til at opfylde gældende arbejdskrav, og at alle beslutninger tages uden nogen form for diskrimination (herunder diskrimination på baggrund af race, køn, seksuel orientering, social status, fysisk og psykisk helbredstilstand, handicap, alder, nationalitet, religion eller personlige overbevisning). Vi tolererer ikke trusler eller chikane Chikane, f. eks. på baggrund af race, seksuel chikane eller chikane forbundet med andre personlige karakteristika, som har til formål at krænke den person, der er offer for en sådan chikane, er fuldstændig uacceptabel i vores koncern uanset om chikanen finder sted inden for eller uden for arbejdspladsen. Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love, der forbyder intimidering og chikane. SPØRGSMÅL En kollega kommer ofte med personlige kommentarer om mit udseende, hvilket jeg synes er ubehageligt. Jeg har bedt ham om at stoppe, men det vil han ikke. Hvad kan jeg gøre? SVAR Du kan og du bør søge hjælp. Du kan kontakte din leder, HR, Legal and Compliance eller hotlinen. Det er vigtigt for koncernen, at alle vores medarbejdere behandler hinanden med respekt og værdighed. 12

15 Vi støtter et godt arbejdsmiljø Vi vil tage de skridt, der er nødvendige for at opretholde et godt og harmonisk arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejders værdighed respekteres. I særdeleshed er det ikke tilladt virksomhedens medarbejdere: at arbejde under påvirkning af alkohol eller narkotika hvor rygning ikke allerede er forbudt ved lov, vil virksomheden tage hensyn til de medarbejdere, som fysisk lider under effekterne af passiv rygning, og skal undgå adfærd, der har til hensigt at skabe eller muligvis skaber en truende eller stødende atmosfære for kolleger eller underordnede. Vi bruger virksomhedens aktiver og ressourcer på ansvarlig vis Alle medarbejdere er forpligtet til at bruge de af virksomhedens aktiver og ressourcer, som de har adgang til eller som er i deres varetægt, på en effektiv måde, udelukkende med henblik på at nå de forretningsmæssige mål og målsætninger for CNH Industrial-koncernen. Medarbejderne er er ligeledes forpligtet til at benytte disse aktiver til de beregnede formål og på den tilsigtede måde samt tilsikre en beskyttelse af deres værdi. Desuden er alle medarbejdere ansvarlige for at beskytte disse aktiver og ressourcer mod tab, tyveri, uautoriseret anvendelse, beskadigelse eller ødelæggelse. Enhver brug af sådanne aktiver og ressourcer, der strider imod koncernens interesser eller som strider imod det formål, som sådanne aktiver er beregnet til, og den måde de er beregnet til at blive brugt på, er forbudt. Det er yderst vigtigt, at alle medarbejdere overholder CNH Industrial-koncernens politikker for brug af, adgang til og sikkerhed vedrørende software og informationsteknologi, , internet og intranetsystemer. [Se endvidere CNH Industrials politik om brug af virksomhedens ejendom.] Vi beskytter vores omdømme SPØRGSMÅL Somme tider bruger jeg min arbejdscomputer til personlige formål. Jeg foretager simple ting som f.eks. at tjekke min bankkonto eller sende en til min ægtefælle, så vi kan koordinere afhentning af børnene. Er det OK? SVAR Rimelig personlig brug af virksomhedens ressourcer er ikke forbudt. Husk dog på, at du ikke må sende eller vise upassende eller ulovligt materiale eller installere ikke-godkendt software, selv når du anvender virksomhedens computere til personlige formål. Din brug må heller ikke forstyrre dit daglige arbejde. Hvis du er usikker, skal du rådføre dig med din leder, før du anvender virksomhedens ressourcer til personlige formål. Upassende brug af virksomhedens computere kan føre til en disciplinærsag. Vores omdømme som virksomhed er noget, der har taget mange år at opbygge, og som hurtigt kan påføres skade eller ødelægges med en skødesløs handling. Virksomhedens image, vores kultur og vores lange historie er aktiver, som vi alle skal værdsætte og værne om. Derfor forventes alle medarbejdere altid at følge Code of Conduct (dvs. ikke blot i arbejdstiden). Desuden er det vigtigt, at vi deler et stærkt engagement i Code of Conduct, og at vi samarbejder på tværs af koncernen for at håndhæve det. VORES MEDARBEJDERE / 13

16 14

17 MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED / 15

18 Vi beskytter vores egen og andres sundhed og sikkerhed Vi prioriterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen som en grundlæggende rettighed for alle medarbejdere og et nøgleelement i CNH Industrial-koncernens strategi for bæredygtighed. Alle vores valg skal respektere sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere. Vi har vedtaget en effektiv arbejdsmiljøpolitik og fortsætter med at forbedre den.. Vi foretager forebyggende foranstaltninger, både på det individuelle og kollektive plan, for at minimere risikoen for skader på arbejdspladsen. Vi søger også at sikre brancheførende arbejdsvilkår i overensstemmelse med principperne for hygiejne, ergonomi og organisatoriske og driftsmæssige processer. CNH Industrial-koncernen tror på og fremmer aktivt en kultur samt forebyggelse af ulykker og bevidsthed om risici prioriteres blandt medarbejderne, særligt igennem træning og oplysning. Alle medarbejdere er forpligtet til at være personligt ansvarlige og tage de forholdsregler, der fastsættes af CNH Industrial-koncernen til beskyttelse af sundhed og sikkerhed. Disse formidles via særlige retningslinjer, instruktioner, information og undervisning. Vi er alle ansvarlige for at sikre et godt sikkerhedsniveau. Vi må ikke udsætte os selv eller andre medarbejdere for risici, som kan forårsage skade for os selv eller for andre. [Se endvidere CNH Industrials politik om sundhed og sikkerhed.] Vi indbygger beskyttelse af miljøet i vores arbejdsgange Vores koncern prioriterer beskyttelse af miljøet i vores daglige tilgang til vores forretningsaktiviteter. Vi forpligter os til løbende at forbedre vores miljøindsats i driften og overholde alle gældende miljøbeskyttelseslove. Dette omfatter udvikling og udvidelse af et effektivt og certificeret Environmental Management System (EMS), baseret på grundlæggende principper om at reducere indvirkningen på miljøet og optimeringen af ressourcer. Vi forpligter os til at tage aktiv del i gennemførelsen af disse principper blandt andet gennem formidling af relevant information, regelmæssig undervisning samt ved at indtage en proaktiv rolle i anvendelsen af disse principper i vores daglige arbejde. [Se endvidere CNH Industrials miljøpolitik.] SPØRGSMÅL Jeg har bemærket, at en person uden korrekt id-skilt går rundt i en del af bygningen, hvor han ikke hører til. Hvad bør jeg gøre? SVAR Spørg personen, hvem han/hun er, og om du kan hjælpe ham/hende med noget. Hvis du føler dig utilpas med situationen eller personens adfærd, eller hvis du mener, at han/hun ikke har tilladelse til at være der, skal du kontakte din lokale leder eller din lokale sikkerhedsrepræsentant med det samme for at give en beskrivelse af personen, og hvor du så ham/hende gå hen. 16

19 Vi forpligter os til at fremstille sikre og miljøvenlige produkter I overensstemmelse med gældende love forpligter vi os til at producere og sælge produkter af højeste standard med hensyn til miljø og sikkerhed. Derudover bestræber vi os på at udvikle og implementere innovative tekniske løsninger for at minimere den miljømæssige påvirkning fra vores produkter og samtidig optimere sikkerheden omkring vores produkter. Vi opfordrer endvidere til sikker og miljøvenlig brug af vores produkter. Vi giver vores kunder og forhandlere information om brug, vedligeholdelse og adskillelse af vores køretøjer og andre produkter. [Se endvidere CNH Industrials miljøpolitik.] MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED / 17

20 SAMFUND OG LOKALSAMFUND Vi forpligter os til at styrke vores relationer med alle interessenter i god tro, med loyalitet, retfærdighed, gennemsigtighed og med behørig respekt for vores etiske kerneværdier som anført i Code of Conduct. 18

21 SAMFUND OG LOKALSAMFUND / 19

22 Vores mål er at give vores kunder den bedste værdi Vi stræber efter fuldt ud at opfylde og overstige vores kunders forventninger. Vi bør arbejde for at overgå kundernes forventninger og løbende forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser og samtidig sikre, at det altid er nemt for vores kunder at handle med os. Alle ansatte i koncernen er forpligtet til at følge virksomhedens interne procedurer for deres respektive koncernselskab, hvis formål er at nå dette mål ved at udvikle og vedligeholde rentable og varige relationer med kunder samt tilbyde sikkerhed, service, kvalitet og værdi understøttet af løbende innovation. Forretningsrelationer mellem os og vores kunder må ikke diskriminere urimeligt mellem kunder, der handler med os. Medarbejdere må heller ikke uretfærdigt bruge deres forhandlingsposition og forårsage ulemper for en kunde. Vi udvælger vores leverandører på saglig vis Vores forsyningskæde og leverandører spiller en grundlæggende rolle i den løbende forbedring af CNH Industrials overordnede konkurrenceevne. Med henblik på altid at opnå det højeste niveau af kvalitet og kundetilfredshed evaluerer og vælger vi leverandører ved hjælp af relevante og objektive metoder på grundlag af blandt andet kvalitet, innovation, de omkostninger og tjenester der tilbydes, og leverandørernes sociale og miljømæssige indvirkning samtde værdier, der er fastlagt i Code of Conduct. Vi forventer at etablere og fastholde stabile, gennemsigtige og samarbejdende forretningsrelationer med vores leverandører. 20

23 SPØRGSMÅL Jeg har en god ven, som er opstillet som politisk kandidat. Han har spurgt, om jeg vil give ham min opbakning på en partikongres, der afholdes uden for arbejdstiden. Er det et problem? SVAR Nej. Du skal bare sørge for, at det er tydeligt, at din opbakning er dit eget personlige valg, og at du ikke repræsenterer CNH Industrial-koncernen. Vi fastholder gennemsigtige relationer med offentlige institutioner Vores relationer med offentlige institutioner må kun håndteres af udpegede afdelinger og autoriserede personer. Alle sådanne relationer skal være gennemsigtige og foregå i henhold til CNH Industrial-koncernens værdier og gældende lovgivning. Gaver og erkendtligheder til repræsentanter for offentlige institutioner (hvor dette er tilladt ved lov) skal være af symbolsk værdi og rimelige og må ikke give indtryk af, at selskabet opnår eller søger at opnå en forretningsmæssig fordel. Vi vil samarbejde fuldt ud med tilsynsførende myndigheder og statsorganer i udførelsen af deres legitime aktiviteter. Hvis et eller flere af CNH Industrial-koncernselskaberne skulle blive genstand for en offentlig myndigheds legitime kontroleftersyn, vil vi give den vores fulde opbakning. Når en offentlig institution er kunde eller leverandør hos et CNH Industrial-koncernselskab, skal sidstnævnte handle i nøje overensstemmelse med gældende love, der regulerer erhvervelsen af varer og/eller tjenesteydelser fra eller salg til den offentlige institution. Lobbyarbejde eller anden politisk aktivitet må kun udføres, hvor dette er tilladt iht. gældende lovgivning og i nøje overensstemmelse med sådan lovgivning og i alle tilfælde i henhold til Code of Conduct samt virksomhedens gældende procedurer. Lobbyarbejde på vegne af CNH Industrial-koncernselskaber må kun håndteres af udpegede afdelinger og autoriserede personer. Vi tilstræber at bidrage positivt til den fremtidige udvikling af regler og standarder i de brancher, hvor vi driver virksomhed. Vi forpligter os endvidere til at bidrage til den teknologiske udvikling af samfundet og til at samarbejde med offentlige institutioner, universiteter og andre organisationer om forskning og udvikling af innovative og bæredygtige løsninger og dertil knyttet teknologi. Se endvidere CNH Industrials politik for lobbyarbejde i USA og anden kontakt med amerikanske statstjenestemænd samt CNH Industrials politik om politiske komitéer og andre politiske bidrag. SAMFUND OG LOKALSAMFUND / 21

CODE OF CONDUCT A DKinternoOK2.indd 1 02/02/16 14:22

CODE OF CONDUCT A DKinternoOK2.indd 1 02/02/16 14:22 CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009

CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 CODE OF CONDUCT ID HUSET A/S Marts 2009 1. Introduktion 1.1 Formål Formålet med denne code of conduct er at sikre, at id husets leverandører i videst muligt omfang driver deres virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014.

CODE OF CONDUCT. Vores fælles Code of Conduct ODE. Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. ODE CODE OF CONDUCT Vores fælles Code of Conduct Denne politik blev vedtaget af Coors bestyrelse den 11. december 2014. MEDDELELSE FRA KONCERNCHEFEN SPILLETS REGLER Etik handler grundlæggende om, hvilke

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct

Global provider of medical devices, plastics solutions and pharmaceutical systems. Code of Conduct Code of Conduct 3 Introduktion 4 Interne anliggender Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder Tillid og respekt Sikkerhed 5 Eksterne anliggender Konkurrence Åbenhed og fortrolighed Anti-korruption og

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Compass Groups etiske regelsæt

Compass Groups etiske regelsæt Compass Groups etiske regelsæt Udgave 1.2 Compass Groups etiske regelsæt & FN's Global Compact Som en verdensleder på vores felt har vi sat de allerhøjeste standarder for kvaliteten af de tjenesteydelser,

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013

Etisk kodeks. Etisk kodeks 2013 Etisk kodeks Etisk kodeks 2013 Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Vision og værdier Bevidsthed om sikkerhed og miljø Kundeorientering Faglig ekspertise Teamwork 3. Principper for social ansvarlighed (CSR)

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Bilag XX Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 1 Formålet med kontraktbilaget... 1 1. Generelle krav... 2 1, stk. 1 - Global Compact-principperne... 2 2. Specifikke krav...

Læs mere

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar

Bilag 4. CSR/Samfundsansvar Bilag 4 CSR/Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR...

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies

Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledelsesgruppen Dato: 110321 Regler for etisk forretningsførelse Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhed og sundhed en del af vores hverdag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Generelle oplysninger Politiktitel NSG Groups adfærdskodeks for leverandører Godkendt af Styringsudvalg for indkøbspolitik Godkendt dato 17.06.2009 Indhold Denne politik gælder for alle NSG Group's leverandører

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Social Klausul Social klausul

Social Klausul Social klausul Social klausul Side 1 af 10 INDHOLD Parterne 3 1 GENERELLE KRAV 3 1, stk. 1 - Global Compact-principperne 3 2 SPECIFIKKE KRAV 4 2, stk. 1 - Menneskerettigheder 4 2, stk. 2 Arbejdstagerrettigheder 5 2,

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8

Bilag 1 - CSR. Side 1 af 8 Bilag 1 - CSR Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 4 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4 4. DOKUMENTATION... 6 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 7

Læs mere

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV.

VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. EKSPORTKAUTION VIRKSOMHEDENS ERKLÆRING VEDRØRENDE MILJØ OG SOCIAL BÆREDYGTIGHED, REGISTRERING, EKSPORTOMSÆTNING, ØKONOMI OG IKKE-BESTIKKELSE MV. VIRKSOMHEDENS NAVN OG ADRESSE: CVR NR.: For et pengeinstitut

Læs mere

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf.

[INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Bilag 16 CSR [INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved indgåelse heraf. Formål med bilag: Formålet med Bilag 16 er at få inkluderet Aalborg

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT Koncernindkøb 2011-06-29 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER TIL COOR SERVICE MANAGEMENT INDLEDNING Coor Service Management er Nordens førende aktør indenfor Service Management. Firmaet har specialiseret

Læs mere

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ

Årlig rapport til FN s Global Compact 2012 ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MENNESKERETTIGHEDER ANTI-KORRUPTION MILJØ MENNESKERETTIGHEDER ARDEJDSTAGERRETTIGHEDER MILJØ ANTI-KORRUPTION INDHOLD Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Brev fra Adm. Direktør, Vikargruppen side 3 Menneskerettigheder side 4 Arbejdstagerrettigheder

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser)

Bilag 4. CSR-krav og Arbejdsklausul. (tjenesteydelser) Bilag 4 CSR-krav og Arbejdsklausul (tjenesteydelser) Indhold 1 ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF 30. JUNI 2014... 3 2 KRAV TIL CSR... 4 2.1 GENERELLE KRAV... 4 2.1.1 Menneskerettigheder...

Læs mere

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1

Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 Implementeringsvilkår for forretningspartnere, som skal være involveret i BSCI monitoreringsprocessen (producenter) 1 I. Indledning Til dette dokuments formål henviser producenter til den forretningspartner

Læs mere