Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige"

Transkript

1 CODE OF CONDUCT A

2 Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der kan give livet skønhed og værdighed. Albert Einstein

3 Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige Selvom CNH Industrial N.V. er et nyt selskab, går vores virksomhedshistorie mere end 150 år tilbage i tiden. I alle disse år har virksomheden og hele verden oplevet kolossal vækst og forandring. På trods af vækst og forandring har kerneværdier og etiske regler altid været hjørnestenen i den måde, vi forholder os til vores virksomhed og vores succes på. Disse skiftende omstændigheder skaber nye og forskelligartede udfordringer for os og den måde, vi driver virksomhed på, og vi skal være forberedt på at imødekomme disse udfordringer. For at forberede os på disse udfordringer, er det vigtigt at forstå og tilslutte os de kerneværdier og juridiske rammer, som virksomheden skal drive forretning udfra. Dette er specielt vigtigt i dag, da den måde, vi driver virksomhed på, hele tiden er i offentlighedens søgelys og de juridiske krav til globale virksomheder bliver stadigt mere komplekse (og foranderlige). Virksomhedens Code of Conduct (i sammenhæng med vores andre virksomhedspolitikker) udstikker retningslinjer og anden information, der kan hjælpe dig med at løse eventuelt vanskelige spørgsmål, du kan blive stillet overfor. Code of Conduct indeholder oplysninger om virksomhedens overholdelse af regler, standarder og etikprogrammer, herunder hvem du bør kontakte for at få hjælp og råd. Vores ry for integritet er et af vores vigtigste aktiver, og vi forventer, at alle medarbejdere værner om dette omdømme under udførelsen af deres arbejde. Overholdelse af gældende lovgivning og CNH Industrials politikker er alles ansvar. Alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere hos CNH Industrial og CNH Industrials datterselskaber er underlagt denne Code of Conduct. Du skal være ansvarlig for dine handlinger samt sørge for, at du er bekendt med og overholder de politikker, der gælder for dig. Hvis du er leder, er det dit ansvar at lægge den overordnede tone, understøtte Code of Conduct overalt, hvor det er muligt, og hjælpe dine medarbejdere både i ord og handling med at forstå og overholde Code of Conduct samt virksomhedens andre relevante politikker. Tag dig tid til at læse Code of Conduct grundigt igennem og overvej samtidig hvordan det vedrører dig. Hvis du har spørgsmål, opfordrer jeg dig til at rådføre dig med din leder eller andre personer eller afdelinger, som identificeres i Code of Conduct. Hvis du derudover er vidne til eller bliver bekendt med krænkelser af Code of Conduct, har du pligt til at indberette det du ved. Jeg lover, at vi vil behandle sådanne indberetninger så fortroligt som muligt. Endvidere har du også mit ord på, at ingen, der indberetter en mistanke om krænkelse af Code of Conduct, vil blive udsat for repressalier. Vi har en fælles forpligtelse til at beskytte og styrke vores ry for integritet og for at drive virksomhed på behørig vis. Richard J. Tobin, Chief Executive Officer 1

4 OMFANG Code of Conduct gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere hos CNH Industrial N.V. ( CNH Industrial eller virksomheden ), CNH Industrials datterselskaber og andre, som agerer for eller på vegne af CNH Industrial-koncernen ( CNH Industrial-koncernen ) i hele verden. Udover dette Code of Conduct har CNH Industrial-koncernen etableret politikker, interne procedurer og arbejdsgange, der supplerer Code of Conduct og muligvis vedrører din stilling. Code of Conduct skal læses og fortolkes i forbindelse med virksomhedens politikker. Disse politikker er en del af Code of Conduct. Du finder disse på CNH Industrials hjemmeside (www.cnhindustrial.com) samt på intranettet. På områder, hvor lokal lovgivning og regler er mindre restriktive end Code of Conduct, har Code of Conductforrang. CNH Industrial tilslutter sig FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, de relevante konventioner i ILO s konventioner og OECD s retningslinjer for multinationale selskaber. Derfor skal Code of Conduct og CNH Industrials praksis og politikker være i overensstemmelse med disse retningslinjer. Vi skal alle som en del af vores daglige arbejde aktivt fremme etisk adfærd over for alle, vi kommer i kontakt med, og med en høj grad af ærlighed, integritet og ansvarlighed. Vores integritetsbestræbelser undermineres, hvis vi handler med en leverandør, agent, konsulent, mægler, distributør eller anden tredjepart, som overtræder gældende love eller vores Code of Conduct. CNH Industrial opfordrer endvidere sine medarbejdere til aktivt at deltage i påvisningen og forebyggelsen af embedsmisbrug. Hvis du har grund til at tro, at en medarbejder herunder din leder har krænket, muligvis vil krænke eller handler på en måde, der synes at bryde loven eller Code of Conduct, forventes du straks at indberette denne aktivitet til din nærmeste overordnede, din HR-repræsentant, et medlem af virksomhedens interne revision eller et medlem af Legal and Compliance. Alternativt kan du rådføre dig (eller indberette et brud) anonymt ved at anvende virksomhedens hotline. NB: Intet i eller underforstået i denne Code of Conduct skaber eller skal anses for at skabe eller udgøre en juridisk forpligtelse for CNH Industrial-koncernen. Klausulerne i Code of Conduct kan ændres og udgør ikke nogen ret til ansættelse. 2

5 INDHOLD 1 MEDDELELSE FRA RICHARD TOBIN 2 OMFANG 3 INDHOLD 4 PÅ MARKEDET 6 Vi undgår og styrer konflikter og eventuelle interessekonflikter 7 Vi fremmer overholdelse af gældende lovgivning 7 Vi tager ikke del i bestikkelse og korruption 8 Vi overholder lovgivning om hvidvaskning af penge 8 Vi respekterer økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove 9 Vi konkurrerer på retfærdig vis 9 Vi anerkender og respekterer beskyttelse af personlige oplysninger 10 VORES MEDARBEJDERE 12 Vi er ikke involveret i børnearbejde eller tvangsarbejde 12 Vi respekterer foreningsfriheden 12 Vi behandler andre med respekt og diskriminerer ikke 12 Vi tolererer ikke trusler eller chikane 13 Vi støtter et godt arbejdsmiljø 13 Vi bruger virksomhedens aktiver og ressourcer på ansvarlig vis 13 Vi beskytter vores omdømme 14 MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED 16 Vi beskytter vores egen og andres sundhed og sikkerhed 16 Vi implementerer beskyttelse af miljøet i vores arbejdsgange 17 Vi er engageret i at fremstille sikre og miljøvenlige produkter 18 SAMFUND OG LOKALSAMFUND 20 Vores mål er at give vores kunder den bedste værdi 20 Vi udvælger vores leverandører på saglig vis 21 Vi bibeholder gennemsigtige relationer med offentlige institutioner 22 Vi deltager i offentlige anliggender på en passende måde 22 Vi er aktive medlemmer af det lokalsamfund, vi driver forretning i 23 Vi er retfærdige, ærlige og åbne i vores kommunikation 24 INTERN KONTROL 26 Vi har indført processer for finansiel rapportering og regnskabsførelse 28 Vi håndterer insideroplysninger på passende og lovlig vis 29 Vi sikrer vores fortrolige oplysninger 30 SÅDAN REJSER DU SPØRGSMÅL OG BETÆNKELIGHEDER 34 TRÆNING INDHOLD / 3

6 4

7 PÅ MARKEDET CNH Industrial-koncernen driver virksomhed og kræver, at alle personer, der er omfattet af Code of Conduct, agerer på grundlag af og i overensstemmelse med forretningsværdierne heri. CNH Industrial-koncernens politik er at fremme en høj integritet ved at drive sin virksomhed på ærlig og etisk vis. Alle bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere skal handle i overensstemmelse hermed og overholde de højeste etiske standarder for forretningsadfærd i deres omgang med selskabets kunder, leverandører, samarbejdspartnere, tjenesteudbydere, konkurrenter, medarbejdere og alle andre, som de har kontakt med i deres daglige arbejde. PÅ MARKEDET / 5

8 Vi undgår og kontrollerer aktuelle og potentielle interessekonflikter Vi har alle ansvaret for at sikre CNH Industrials integritet i relation til forretningsbeslutninger ved at sørge for, at disse kun tages på baggrund af, hvad der er bedst for CNH Industrial og ikke på baggrund af personlige interesser. En interessekonflikt opstår i enhver situation, hvor der er mulighed for delt loyalitet imellem dine personlige interesser og dine forpligtelser over for CNH Industrial. Selvom en aktivitet, der udgør en interessekonflikt, aldrig er acceptabel, bør du undgå enhver aktivitet, der bare nærmer sig en sådan konflikt. Desuden må du ikke omgå denne politik ved at bruge andre personer til indirekte at gøre, hvad du har forbud mod selv at gøre, som f.eks. at foretage en uhæderlig investering igennem et familiemedlem eller en bekendt. Selvom det er svært at opstille en liste over alle de måder, hvorpå en interessekonflikt kan opstå, finder du nogle eksempler på interessekonflikter nedenfor: At være ansat hos eller have et konsulentforhold til en konkurrent, leverandør eller kunde At have økonomisk interesse i en transaktion, der omfatter koncernens køb eller salg af produkter, materialer, udstyr, serviceydelser eller ejendom At anvende virksomhedens aktiver, herunder udstyr, materialer eller oplysninger, til personlig brug eller arbejde, der ikke er knyttet til dit job At acceptere kontanter, gaver, underholdning og andre goder af mere end symbolsk værdi fra koncernens konkurrenter, leverandører eller kunder. Hvis du har spørgsmål eller mistanke om en interessekonflikt, bør du rådføre dig med din nærmeste leder eller en repræsentant for HR eller Legal and Compliance. [Se endvidere CNH Industrials politik om interessekonflikter.] SPØRGSMÅL Min bror driver en virksomhed, der fremstiller dele, som bruges i vores produkter. Må jeg være involveret i processen med at antage min brors firma som leverandør til CNH Industrial-koncernen? SoS SVAR Nej. Indkøbsbeslutninger, der indebærer en personlig eller familiemæssig kontakt, er ikke god forretningsetik. Det skaber også en interessekonflikt imellem dit ønske om at hjælpe din bror og din saglighed i valget af den bedste leverandør til virksomheden. Hvis du derimod afslører dit forhold og træder ud af udvælgelsesprocessen, kan din brors firma konkurrere om koncernens kontrakter på lige fod med andre leverandører. 6

9 SPØRGSMÅL Jeg er ved at indsende et forslag til en statsejet virksomhed i et udviklingsland. En funktionær har antydet, at hvis jeg betaler hende et personligt gebyr, vil hun sikre, at mit forslag får særlig opmærksomhed. Hun forsikrede mig om, at dette var almindelig praksis. Selvom det ikke føles rigtigt, vil jeg selvfølgelig gerne have, at mit forslag får den opmærksomhed, det fortjener. Skal jeg give hende pengene? Vi fremmer overholdelse af gældende lovgivning Medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer skal overholde, både i bogstav og ånd, alle gældende love, regler og bestemmelser i de byer, stater og lande, hvor CNH Industrial driver virksomhed. Selvom ikke alle medarbejdere, ledere og bestyrelsesmedlemmer forventes at kende detaljerne i alle gældende love, regler og bestemmelser, er det vigtigt at vide nok til at afgøre, hvornår de skal rådføre sig med relevant personale. Hvis du har spørgsmål vedrørende overholdelse af regler og standarder, bør du rådføre dig med Legal and Compliance. SVAR Nej, dette er en upassende betaling. Den strider mod vores Code of Conduct og loven. Du må ikke tilbyde nogen noget af værdi, herunder en tjenestemand, for at opnå en forretningsmæssig fordel. Du skal indberette anmodningen til Legal and Compliance med det samme. Vi tager ikke del i bestikkelse og korruption Antikorruptionslove som OECD-konventionen om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske tjenestemænd i forbindelse med internationale forretningstransaktioner, bekendtgørelse af straffeloven, lovbek. nr af 6. november 2008, 122, 144, 290, 299,2 og 306, italiensk lovdekret nr. 231/2001, den britiske bestikkelseslov og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act forbyder en virksomhed og dens ansatte og agenter direkte eller indirekte at betale eller love at betale noget af værdi til enhver udenlandsk statslig medarbejder/embedsmand, politisk parti, partimedarbejder/embedsmand eller kandidat til politiske embeder med henblik på at påvirke en officiel handling eller beslutning om at vinde kontrakter for virksomheden. Øvrig antikorruptionslovgivning forbyder endda helt sådanne betalinger. Alle medarbejdere hos CNH Industrial skal overholde alle gældende antikorruptionslove og virksomhedens dertil hørende politikker. Derudover forbyder antikorruptionslove os at anmode tredjemand om at betale bestikkelse, returkommission eller anden upassende betaling på vores vegne. Det er endvidere forbudt forsætligt at lade andre, som handler på vores vegne, gøre det, eller ignorere tegn på, at de gør det. Hvis du mener, at nogen, der handler på vores vegne, muligvis foretager upassende betalinger, skal du straks indberette dette til Legal and Compliance. [Se endvidere CNH Industrials politik om overholdelse af regler og standarder for antikorruption.] PÅ MARKEDET / 7

10 Vi overholder lovgivning om hvidvaskning af penge Hvidvaskning af penge involverer at opnå indtjening fra kriminel aktivitet og få indtjeningen til at fremstå som lovlig. Hvidvaskning af penge kan være med til at fremme kriminalitet som bedrageri, narkohandel og terrorisme, samt påvirke verdensøkonomien. Hvidvaskning af penge er strengt forbudt. Gældende lovgivning og vores virksomhedspolitikker forbyder os at deltage i eller på anden måde delagtiggøre os i enhver aktivitet, der omfatter eller kan give indtryk af hvidvaskning af penge. Alle medarbejdere hos CNH Industrial er ansvarlige for at overholde gældende love vedr. hvidvaskning af penge samt dertil hørende virksomhedspolitikker og -procedurer. Inden indgåelse af ethvert forretningsforhold med tredjemand skal vi foretage en passende baggrundskontrol af tilgængelige oplysninger (herunder økonomiske oplysninger) om tredjeparten for at sikre, at enheden er hæderlig, kvalificeret og driver legitim forretning. Vi respekterer økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove Vores forretningsaktiviteter går i stigende grad på tværs af landegrænser. Denne internationale handel er underlagt forskellige love og bestemmelser. Vi bestræber os på at sikre, at vores forretningsaktiviteter ikke overtræder gældende økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove (som f.eks. vedrører indførsel eller udførsel af varer eller salg af militært udstyr). Økonomiske sanktioner, handelsforbud og internationale handelslove er ofte komplicerede, ofte meget specifikke og kan hurtigt ændre sig især på baggrund af begivenheder ude i verden. De juridiske konsekvenser af manglende overholdelse af sådanne love kan være alvorlige og omfatter bøder, fængsling af de involverede og tab af eksportprivilegier. Derudover kan manglende overholdelse af sådanne love have en skadelig virkning på virksomhedens omdømme. Hvis du har spørgsmål vedrørende disse love, bør du derfor først rådføre dig med eksperter i international handel eller Legal and Compliance, før du indgår en aftale eller foretager en transaktion. [Se endvidere CNH Industrials politik om international handel.] 8

11 Vi konkurrerer på retfærdig vis Vi er klar over vigtigheden af et åbent og konkurrencedygtigt marked, og vi forpligter os til at overholde alle gældende konkurrence- og monopollove. Vi vil ikke deltage i forretningspraksis (som etablering af karteller, prisfastsættelse, markedsopdeling, begrænsninger med hensyn til produktion eller salg, bindende arrangementer, udveksling af kommercielle oplysninger eller forretningssynspunkter osv.), som kan overtræde gældende monopoleller konkurrencelove. Af hensyn til retfærdig konkurrence må vi ikke bevidst krænke nogen tredjeparts immaterielle rettigheder eller indhente eller bruge en konkurrents fortrolige oplysninger. De juridiske konsekvenser af tilsidesættelsen af sådanne love kan være alvorlige (for både virksomheden og de involverede personer). Derudover er overholdelsen af sådanne love særdeles vigtig for virksomhedens omdømme. Hvis du har spørgsmål om disse love, bør du rådføre dig med Legal and Compliance, før du skrider til handling. Hvis du er vidne til eller bliver bekendt med en tilsidesættelse af disse regler, bør du indberette din viden herom. [Se endvidere CNH Industrials konkurrencepolitik.] Vi anerkender og respekterer beskyttelse af personlige oplysninger I vores daglige forretningsmæssige drift indsamler vi muligvis personlige data på legitime måder. Vi er forpligtet til at indsamle, vedligeholde og behandle sådanne personlige oplysninger i overensstemmelse med alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger. Til dette formål vil vi sikre et højt sikkerhedsniveau i vores valg og brug af it-systemer, som er udviklet til at indsamle, vedligeholde og behandle personlige oplysninger. Se endvidere CNH Industrials politik om Safe Harbor og CNH Industrials politik om beskyttelse af personlige oplysninger. SPØRGSMÅL Ved en konference for nylig mødte jeg en gammel bekendt, som nu er direktør for en konkurrent. Under samtalen gav han mig oplysninger om deres prisstrategi og fremtidige prissætningstendenser. Jeg fortalte ham straks, at dette ikke var et passende samtaleemne og endte samtalen der. Overreagerede jeg? SVAR Du gjorde det helt rigtige. Hvis du skulle befinde dig i et møde, hvor konkurrenter diskuterer prissætningsstrategi, skal du omgående forlade lokalet. Selvom du ikke anvender oplysningerne, kan du have givet indtryk af, at du deltager i aktiviteter, der forbydes af konkurrencelovgivningen. Derudover bør du så hurtigt som muligt indberette hændelsen til din leder og Legal and Compliance. Du bør være særligt forsigtig på messer. PÅ MARKEDET / 9

12 VORES MEDARBEJDERE Vi ved, at motiverede og yderst professionelle medarbejdere er særdeles vigtige for vores konkurrenceevne, i den værdi vi skaber for vores interessenter og for kundetilfredsheden. Følgende principper bekræfter i overensstemmelse med FN-erklæringen om menneskerettigheder og de relevante ILO-konventioner betydningen af respekt for individet, betydningen af ligebehandling og udelukker enhver form for diskrimination. Vi støtter beskyttelsen af grundlæggende menneskerettigheder. 10

13 VORES MEDARBEJDERE / 11

14 Vi er ikke involveret i børnearbejde eller tvangsarbejde CNH Industrial-koncernen anvender ikke nogen form for tvangsarbejde, obligatorisk arbejde eller børnearbejde og ansætter ikke folk, der er yngre end den tilladte alder, som angivet i lovgivningen på det sted, hvor arbejdet udføres, og under alle omstændigheder ikke yngre end femten, medmindre en undtagelse er udtrykkeligt fastsat ved internationale konventioner og i den lokale lovgivning. CNH Industrial-koncernen er endvidere engageret i ikke at etablere eller fortsætte forretningsforhold med leverandører, der anvender børnearbejde som defineret ovenfor. [Se endvidere CNH Industrials politik om menneskerettigheder.] Vi respekterer foreningsfriheden CNH Industrial-koncernen anerkender og respekterer sine medarbejderes ret til at være repræsenteret af fagforeninger eller andre repræsentanter i henhold til lokal lovgivning. Når vi indgår i forhandling med sådanne repræsentanter, forsøger CNH Industrial-koncernen at etablere en konstruktiv tilgang og et godt samarbejde. Vi behandler andre med respekt og diskriminerer ikke Vi er forpligtet til at skabe lige muligheder for alle vores medarbejdere, både på jobbet og i deres karriereforløb samt overholde alle gældende love, der forbyder diskrimination. Alle ledere i koncernvirksomhederne skal sikre, at samtlige medarbejdere i alle aspekter af ansættelsesforholdet, som f.eks. rekruttering, uddannelse, godtgørelse, forfremmelse, forflyttelse og opsigelse, behandles i overensstemmelse med deres evner til at opfylde gældende arbejdskrav, og at alle beslutninger tages uden nogen form for diskrimination (herunder diskrimination på baggrund af race, køn, seksuel orientering, social status, fysisk og psykisk helbredstilstand, handicap, alder, nationalitet, religion eller personlige overbevisning). Vi tolererer ikke trusler eller chikane Chikane, f. eks. på baggrund af race, seksuel chikane eller chikane forbundet med andre personlige karakteristika, som har til formål at krænke den person, der er offer for en sådan chikane, er fuldstændig uacceptabel i vores koncern uanset om chikanen finder sted inden for eller uden for arbejdspladsen. Vi er forpligtet til at overholde alle gældende love, der forbyder intimidering og chikane. SPØRGSMÅL En kollega kommer ofte med personlige kommentarer om mit udseende, hvilket jeg synes er ubehageligt. Jeg har bedt ham om at stoppe, men det vil han ikke. Hvad kan jeg gøre? SVAR Du kan og du bør søge hjælp. Du kan kontakte din leder, HR, Legal and Compliance eller hotlinen. Det er vigtigt for koncernen, at alle vores medarbejdere behandler hinanden med respekt og værdighed. 12

15 Vi støtter et godt arbejdsmiljø Vi vil tage de skridt, der er nødvendige for at opretholde et godt og harmonisk arbejdsmiljø, hvor hver enkelt medarbejders værdighed respekteres. I særdeleshed er det ikke tilladt virksomhedens medarbejdere: at arbejde under påvirkning af alkohol eller narkotika hvor rygning ikke allerede er forbudt ved lov, vil virksomheden tage hensyn til de medarbejdere, som fysisk lider under effekterne af passiv rygning, og skal undgå adfærd, der har til hensigt at skabe eller muligvis skaber en truende eller stødende atmosfære for kolleger eller underordnede. Vi bruger virksomhedens aktiver og ressourcer på ansvarlig vis Alle medarbejdere er forpligtet til at bruge de af virksomhedens aktiver og ressourcer, som de har adgang til eller som er i deres varetægt, på en effektiv måde, udelukkende med henblik på at nå de forretningsmæssige mål og målsætninger for CNH Industrial-koncernen. Medarbejderne er er ligeledes forpligtet til at benytte disse aktiver til de beregnede formål og på den tilsigtede måde samt tilsikre en beskyttelse af deres værdi. Desuden er alle medarbejdere ansvarlige for at beskytte disse aktiver og ressourcer mod tab, tyveri, uautoriseret anvendelse, beskadigelse eller ødelæggelse. Enhver brug af sådanne aktiver og ressourcer, der strider imod koncernens interesser eller som strider imod det formål, som sådanne aktiver er beregnet til, og den måde de er beregnet til at blive brugt på, er forbudt. Det er yderst vigtigt, at alle medarbejdere overholder CNH Industrial-koncernens politikker for brug af, adgang til og sikkerhed vedrørende software og informationsteknologi, , internet og intranetsystemer. [Se endvidere CNH Industrials politik om brug af virksomhedens ejendom.] Vi beskytter vores omdømme SPØRGSMÅL Somme tider bruger jeg min arbejdscomputer til personlige formål. Jeg foretager simple ting som f.eks. at tjekke min bankkonto eller sende en til min ægtefælle, så vi kan koordinere afhentning af børnene. Er det OK? SVAR Rimelig personlig brug af virksomhedens ressourcer er ikke forbudt. Husk dog på, at du ikke må sende eller vise upassende eller ulovligt materiale eller installere ikke-godkendt software, selv når du anvender virksomhedens computere til personlige formål. Din brug må heller ikke forstyrre dit daglige arbejde. Hvis du er usikker, skal du rådføre dig med din leder, før du anvender virksomhedens ressourcer til personlige formål. Upassende brug af virksomhedens computere kan føre til en disciplinærsag. Vores omdømme som virksomhed er noget, der har taget mange år at opbygge, og som hurtigt kan påføres skade eller ødelægges med en skødesløs handling. Virksomhedens image, vores kultur og vores lange historie er aktiver, som vi alle skal værdsætte og værne om. Derfor forventes alle medarbejdere altid at følge Code of Conduct (dvs. ikke blot i arbejdstiden). Desuden er det vigtigt, at vi deler et stærkt engagement i Code of Conduct, og at vi samarbejder på tværs af koncernen for at håndhæve det. VORES MEDARBEJDERE / 13

16 14

17 MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED / 15

18 Vi beskytter vores egen og andres sundhed og sikkerhed Vi prioriterer sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen som en grundlæggende rettighed for alle medarbejdere og et nøgleelement i CNH Industrial-koncernens strategi for bæredygtighed. Alle vores valg skal respektere sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere. Vi har vedtaget en effektiv arbejdsmiljøpolitik og fortsætter med at forbedre den.. Vi foretager forebyggende foranstaltninger, både på det individuelle og kollektive plan, for at minimere risikoen for skader på arbejdspladsen. Vi søger også at sikre brancheførende arbejdsvilkår i overensstemmelse med principperne for hygiejne, ergonomi og organisatoriske og driftsmæssige processer. CNH Industrial-koncernen tror på og fremmer aktivt en kultur samt forebyggelse af ulykker og bevidsthed om risici prioriteres blandt medarbejderne, særligt igennem træning og oplysning. Alle medarbejdere er forpligtet til at være personligt ansvarlige og tage de forholdsregler, der fastsættes af CNH Industrial-koncernen til beskyttelse af sundhed og sikkerhed. Disse formidles via særlige retningslinjer, instruktioner, information og undervisning. Vi er alle ansvarlige for at sikre et godt sikkerhedsniveau. Vi må ikke udsætte os selv eller andre medarbejdere for risici, som kan forårsage skade for os selv eller for andre. [Se endvidere CNH Industrials politik om sundhed og sikkerhed.] Vi indbygger beskyttelse af miljøet i vores arbejdsgange Vores koncern prioriterer beskyttelse af miljøet i vores daglige tilgang til vores forretningsaktiviteter. Vi forpligter os til løbende at forbedre vores miljøindsats i driften og overholde alle gældende miljøbeskyttelseslove. Dette omfatter udvikling og udvidelse af et effektivt og certificeret Environmental Management System (EMS), baseret på grundlæggende principper om at reducere indvirkningen på miljøet og optimeringen af ressourcer. Vi forpligter os til at tage aktiv del i gennemførelsen af disse principper blandt andet gennem formidling af relevant information, regelmæssig undervisning samt ved at indtage en proaktiv rolle i anvendelsen af disse principper i vores daglige arbejde. [Se endvidere CNH Industrials miljøpolitik.] SPØRGSMÅL Jeg har bemærket, at en person uden korrekt id-skilt går rundt i en del af bygningen, hvor han ikke hører til. Hvad bør jeg gøre? SVAR Spørg personen, hvem han/hun er, og om du kan hjælpe ham/hende med noget. Hvis du føler dig utilpas med situationen eller personens adfærd, eller hvis du mener, at han/hun ikke har tilladelse til at være der, skal du kontakte din lokale leder eller din lokale sikkerhedsrepræsentant med det samme for at give en beskrivelse af personen, og hvor du så ham/hende gå hen. 16

19 Vi forpligter os til at fremstille sikre og miljøvenlige produkter I overensstemmelse med gældende love forpligter vi os til at producere og sælge produkter af højeste standard med hensyn til miljø og sikkerhed. Derudover bestræber vi os på at udvikle og implementere innovative tekniske løsninger for at minimere den miljømæssige påvirkning fra vores produkter og samtidig optimere sikkerheden omkring vores produkter. Vi opfordrer endvidere til sikker og miljøvenlig brug af vores produkter. Vi giver vores kunder og forhandlere information om brug, vedligeholdelse og adskillelse af vores køretøjer og andre produkter. [Se endvidere CNH Industrials miljøpolitik.] MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED / 17

20 SAMFUND OG LOKALSAMFUND Vi forpligter os til at styrke vores relationer med alle interessenter i god tro, med loyalitet, retfærdighed, gennemsigtighed og med behørig respekt for vores etiske kerneværdier som anført i Code of Conduct. 18

21 SAMFUND OG LOKALSAMFUND / 19

22 Vores mål er at give vores kunder den bedste værdi Vi stræber efter fuldt ud at opfylde og overstige vores kunders forventninger. Vi bør arbejde for at overgå kundernes forventninger og løbende forbedre kvaliteten af vores produkter og tjenesteydelser og samtidig sikre, at det altid er nemt for vores kunder at handle med os. Alle ansatte i koncernen er forpligtet til at følge virksomhedens interne procedurer for deres respektive koncernselskab, hvis formål er at nå dette mål ved at udvikle og vedligeholde rentable og varige relationer med kunder samt tilbyde sikkerhed, service, kvalitet og værdi understøttet af løbende innovation. Forretningsrelationer mellem os og vores kunder må ikke diskriminere urimeligt mellem kunder, der handler med os. Medarbejdere må heller ikke uretfærdigt bruge deres forhandlingsposition og forårsage ulemper for en kunde. Vi udvælger vores leverandører på saglig vis Vores forsyningskæde og leverandører spiller en grundlæggende rolle i den løbende forbedring af CNH Industrials overordnede konkurrenceevne. Med henblik på altid at opnå det højeste niveau af kvalitet og kundetilfredshed evaluerer og vælger vi leverandører ved hjælp af relevante og objektive metoder på grundlag af blandt andet kvalitet, innovation, de omkostninger og tjenester der tilbydes, og leverandørernes sociale og miljømæssige indvirkning samtde værdier, der er fastlagt i Code of Conduct. Vi forventer at etablere og fastholde stabile, gennemsigtige og samarbejdende forretningsrelationer med vores leverandører. 20

23 SPØRGSMÅL Jeg har en god ven, som er opstillet som politisk kandidat. Han har spurgt, om jeg vil give ham min opbakning på en partikongres, der afholdes uden for arbejdstiden. Er det et problem? SVAR Nej. Du skal bare sørge for, at det er tydeligt, at din opbakning er dit eget personlige valg, og at du ikke repræsenterer CNH Industrial-koncernen. Vi fastholder gennemsigtige relationer med offentlige institutioner Vores relationer med offentlige institutioner må kun håndteres af udpegede afdelinger og autoriserede personer. Alle sådanne relationer skal være gennemsigtige og foregå i henhold til CNH Industrial-koncernens værdier og gældende lovgivning. Gaver og erkendtligheder til repræsentanter for offentlige institutioner (hvor dette er tilladt ved lov) skal være af symbolsk værdi og rimelige og må ikke give indtryk af, at selskabet opnår eller søger at opnå en forretningsmæssig fordel. Vi vil samarbejde fuldt ud med tilsynsførende myndigheder og statsorganer i udførelsen af deres legitime aktiviteter. Hvis et eller flere af CNH Industrial-koncernselskaberne skulle blive genstand for en offentlig myndigheds legitime kontroleftersyn, vil vi give den vores fulde opbakning. Når en offentlig institution er kunde eller leverandør hos et CNH Industrial-koncernselskab, skal sidstnævnte handle i nøje overensstemmelse med gældende love, der regulerer erhvervelsen af varer og/eller tjenesteydelser fra eller salg til den offentlige institution. Lobbyarbejde eller anden politisk aktivitet må kun udføres, hvor dette er tilladt iht. gældende lovgivning og i nøje overensstemmelse med sådan lovgivning og i alle tilfælde i henhold til Code of Conduct samt virksomhedens gældende procedurer. Lobbyarbejde på vegne af CNH Industrial-koncernselskaber må kun håndteres af udpegede afdelinger og autoriserede personer. Vi tilstræber at bidrage positivt til den fremtidige udvikling af regler og standarder i de brancher, hvor vi driver virksomhed. Vi forpligter os endvidere til at bidrage til den teknologiske udvikling af samfundet og til at samarbejde med offentlige institutioner, universiteter og andre organisationer om forskning og udvikling af innovative og bæredygtige løsninger og dertil knyttet teknologi. Se endvidere CNH Industrials politik for lobbyarbejde i USA og anden kontakt med amerikanske statstjenestemænd samt CNH Industrials politik om politiske komitéer og andre politiske bidrag. SAMFUND OG LOKALSAMFUND / 21

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Revisionsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Revisionsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Revisionsudvalget

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT

LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT LEGO Koncernens CODE OF CONDUCT Version 5.0 Introduktion "Det bedste er ikke for godt" er et kerneprincip, som kendetegner LEGO Koncernens historie, og som vi efterlever inden for alle områder af forretningen.

Læs mere

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn]

Bilag H CSR. Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Bilag H CSR Rammeaftale [ ] [Delaftale nr. navn] Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 2.1 FN s Global Compact... 3 2.2 OECD's Retningslinjer for Multinationale Virksomheder...

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser

Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Strategi for indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser Indhold 1 Indledning... 3 2 Organisering... 3 3 Indkøbsaftaler... 4 4 Udbud... 4 6 Overordnede mål... 6 7 IT... 8 8 Kontraktopfølgning... 9 9 Planlægning...

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen

CSR Indledning Det formelle grundlag. Advokat Jesper Laage Kjeldsen CSR Indledning Det formelle grundlag Advokat Jesper Laage Kjeldsen Indledning 2 Stikord/spørgsmål: Samfundsansvar styrke konkurrenceevne forretningsdreven supplerer kerneforretning indsats passer ind i

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning

Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning Indkøbs- og udbudspolitik Roskilde Forsyning 2013 Formål Det overordnede mål med Roskilde Forsynings A/S indkøbs- og udbudspolitik er at skabe rammerne for, hvordan Roskilde Forsyning A/S og underliggende

Læs mere

Communication On Progress

Communication On Progress GLOBAL COMPACT Communication On Progress Juli 2014 - juli 2015 Udarbejdet: 19. maj 2015 Udarbejdet af: Knud Magnussen Godkendet af: Mads Søndergaard Forord I 2000 blev verdens ledere på et FN-topmøde i

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012

Adfærdskodeks. (Code of Conduct) 6. december 2012 Code of Conduct Adfærdskodeks 8 (Code of Conduct) 6. december 2012 Adfærdskodeks I. Introduktion Ærlighed, integritet og fornuftig omtanke blandt vores medarbejdere er bydende nødvendigt for Flint Group

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering.

Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Revisionsudvalgets årlige selvevaluering. Arbejdsplan for revisionsudvalget 2007 Introduktion Nærværende skema kan anvendes som hjælp til selvevaluering af revisionsudvalget. Skemaet bygger på information,

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalg

Kommissorium for revisionsudvalg Kommissorium for revisionsudvalg Bestyrelsen i Jeudan A/S har nedsat et revisionsudvalg bestående af Hans Munk Nielsen (formand), Stefan Ingildsen og Tommy Pedersen. Revisionsudvalget gennemgår regnskabs-,

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

De sociale tiltag i Københavns Kommune

De sociale tiltag i Københavns Kommune De sociale tiltag i Københavns Kommune Sociale kriterier og arbejdsløshed Lidt om Københavns Kommune 549.050 indbyggere opr. 1. januar 2012 Årligt indkøb på ca. 9 mia. kr. af vare- og tjenesteydelser København

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Fortrolighedsaftale Juni 2015

Fortrolighedsaftale Juni 2015 Fortrolighedsaftale Juni 2015 mellem og 1. Fortrolige oplysninger... 3 2. Anvendelse af Fortrolige Oplysninger... 4 3. Krænkelse af aftalen, konventionalbod & erstatning... 4 4. Undtagelser... 5 5. Ikrafttræden

Læs mere

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK

RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK 7. OKTOBER 2013 RØDE KORS ASYLS INDKØBSPOLITIK VEDTAGET DEN 3. SEPTEMBER 2013 VERSION 1 RødeKors.dk INDHOLD 1 Indkøbspolitikkens overordnede formål... 3 2 Indkøbspolitikkens omfang og afgrænsning... 3

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere