Forretningsudvalgets Beretning 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets Beretning 2008"

Transkript

1 DBF Forretningsudvalgets Beretning 2008 Hvad vejer liv? Den politiske dagsorden i disse tider handler om hvad der kan måles og vejes, mere end om de forudsætninger, der ligger til grund for det, der måles og vejes. Det handler om statistik og tal mere end om indhold og mennesker. Det der nyder fremme er det rationelle, det kontante. Det der kan betale sig økonomisk. Om det er klogt, smukt eller rigtigt i et alment menneskeligt perspektiv er ikke så væsentligt. Kan det betale sig, er det rigtigt. I det perspektiv, er det faktisk en meget ideologisk dagsorden, der sætter rammerne for det liv, vores fælles samfund prioriterer i dag. En tro på, at man ved at styrke det materielle og eliminere det irrationelle, skaber de bedste rammer for det menneskelige liv. Det kan virke noget modstridende, at det målbare, det rationelle, det effektive har så stor en vægt, når vi samtidig ser, at den offentlige sektor er ved at drukne i kontrolskemaer, at stadig flere rammes af alvorlig stress og at det i høj grad forringer den effektivitet, man så højlydt efterstræber. Det ene er jo en direkte konsekvens af det andet og man kunne fristes til at mene, at det så måske er den forkerte medicin man bruger. På den anden side står ønsket om det gode liv højt på listen hos rigtig mange mennesker. Wellnes, mindfullnes, selvrealisering og hvad det ellers hedder, er begreber, som fylder i det moderne livsstilsbillede og vel egentlig med god grund. Danskerne har aldrig været rigere rent økonomisk og nu vi vil også have det godt som mennesker vi vil være lykkelige. Men hvad er det lige, det kræver? - er det alene et spørgsmål om penge og materiel velstand eller er der også andre parametre, der skal vægtes? Det kan måske synes lidt besynderligt, at vi som Fagforening prøver at forholde os til den slags mere generelle værdiforhold og det er bestemt ikke fordi vi naivt tror, at penge og materielle forhold er ligegyldige langtfra. Det kan vores virke i høj grad bekræfte. Penge er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere det man vil og dermed leve et godt liv. Men netop derfor er det måske også vigtig, at forholde sig til, hvilke værdier vi som samfund lægger til grund for vores prioriteringer. Pointen er, at vi og andre, der kan se den sammenhæng må kæmpe for, at man samfundsmæssigt vægter tingene, så de værdier, de dimensioner og kvaliteter i menneskelivet vi som kunstnere arbejder med og prøver at formidle, bliver tilgodeset. Et er, at vi som kunstnere og enkeltindivider helt naturligt lever og arbejder med disse irrationelle kvaliteter et andet er hvordan samfundet generelt vægter dem. Det er trods alt i disse vi skal finde forudsætningen for, at der kan være et arbejdsmarked for kunstnere og her er der altså stadig meget tilbage at ønske. Vi påstår ikke, at vi har alle svarene og den forkromede løsningen på problemerne i samfundet, men vi mener, at vi i DBF gennem vores arbejde har anvist gode konkrete bud på, hvordan tingene burde tilrettelægges for at fremme det kunstneriske arbejde og dermed de kvaliteter i samfundet, som er en del af forudsætningen for det, man så gerne vil måle og veje. 1

2 En svær periode Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en meget hektisk periode vi har været igennem, de sidste par år. Ikke mindst har vores kamp for medlemmernes rettigheder i dagpengesystemet lagt beslag på en væsentlig del af arbejdsressourcerne. Det har bl.a. betydet, at vi har måttet prioritere vores indsats og det har naturligvis haft indvirkning på vores indsat på andre områder. Prioriteringen har dog været helt nødvendig, set i lyset af de aktuelle opgaver vi stod overfor. Det har bl.a. betydet, at vi ikke har fundet tid til at afholde Hovedbestyrelsesmøde mere end en gang i den forløbne periode. Det er også gået ud over vores ellers normale kursusrække her i efteråret 2007, hvilket er beklageligt, men vi har simpelthen ikke haft tid til det. På samme måde er arbejdet med nye medlemskort til brug bl.a. internationalt sat lidt i bero. Vi har i stedet prioriteret de arbejdsopgaver, der har direkte og kontant konsekvens for de enkelte medlemmer og dem har der desværre været nok af. Skat På skatteområdet er sagerne blevet betydelig færre de senere år. Det skyldes især at skattevæsenet har godkendt at arbejdet i Kunstnernes Kooperativ er lønmodtagerarbejde i skattemæssig forstand, hvilket bevirker, at den enkelte kunstner, der er ansat i Kooperativet er a-indkomstmodtager i forhold til sit kunstneriske arbejde. Det gør det meget enklere skattemæssigt. Samtidig har vi, på baggrund af tidligere afgørelser, gjort en indsats for at oplyse medlemmerne om, hvilke forhold, der generelt kan og ikke kan accepteres skattemæssigt. Samlet set har det for såvel lønmodtagere som selvstændige nedbragt antallet af skattesager. I samarbejde med vores revisorfirma har vi medvirket til at sager, der er indbragt for Landsskatteretten har resulteret i positive afgørelser. Anvisningssalg For at kunne anvende kunstnermomsen, har det i forhold til salg via gallerier vist sig nødvendigt at præcisere, at der er tale om et førstegangssalg fra kunstneren eller dennes virksomhed. Det er nødvendigt i forhold til lovgivningen. Der må ikke være tale om et kommissionsforhold mellem galleriet og kunstneren. Bl.a. derfor har vi i samarbejde med BKF udarbejdet en standardkontrakt, som vi kalder Aftale om Anvisningssalg. Vi har udarbejdet en til brug for selvstændige og en til brug i Kooperativet og begge kan hentes på vores hjemmeside. Formidlere Mangfoldigheden af formidlere på kunstscenen er ikke blevet mindre de senere år. Nye gallerier, netportaler, opsøgende formidlere og konsulenter dukker op i mange afskygninger og ikke alle er lige seriøse. På nettet bliver man nærmest bombarderet med henvendelser om deltagelse i diverse portaler, messer og gallerier her og i udlandet. Det er svært at skelne mellem skidt og kanel i den sammenhæng, men erfaringen er, at der stadig er forholdsvis langt mellem de gode professionelle formidlere. Vi hører jævnligt om aftaler, der ikke overholdes og forventninger, der ikke indfries. Overordnet er det vigtigt at være mere på vagt, når det drejer sig om formidlere i udlandet, da man ikke kan bruge dansk lov, i tilfælde af opståede problemer, erstatninger eller andet. 2

3 Til fælles gavn, vil vi meget gerne have jeres oplevelser, positive såvel som negative, så vi kan samle erfaringen og formidle den videre via mailservicen. Mailservice Rundsendingen af orientering og praktiske oplysninger pr. mail er praktisk hurtigt og billigt. Denne interne mailservice er diskuteret og anbefalet på flere landsmøder og vi benytter den i stadig stigende omfang. Men det kræver, at vi er opdateret med hensyn til mailadresser og desværre er det ikke alles adresser vi har. Det handikapper ordningen lidt. Vi skal derfor opfordre til at man bakker op om denne praktiske form for kommunikation. Så send os din mailadresse og du kommer på listen og husk at oplyse, hvis du får ny adresse. Vi behandler naturligvis alle adresser fortroligt, med mindre man udtrykkeligt har tilladt andet. Kommunale sparerunder I foråret og sommeren 2006 var vi vidne til en række kommunale sparerunder. I Århus havde politikerne udgivet et sparekatalog, hvor man bl.a. ville spare på kunstnerstipendiaterne og de frie kulturmidler, som også går til billedkunstneriske projekter. Lokalt iværksatte vi sammen med andre kulturfolk en protestkampagne og lagde, både som forening og kunstnere enkeltvis, pres på politikerne og det lykkedes faktisk at få besparelserne på disse områder taget af bordet. Til gengæld blev Huset, der har fungeret med forskellige værksteder i over 25 år, lukket natten over. De gode argumenter i den fortsatte kampagne har dog tilsyneladende virket, for Byrådet har efterfølgende i sin kulturplan vedtaget, at genetablere de netop lukkede værksteder et andet sted. Man har samtidig erkendt, at hvis man vil have et dynamisk kulturliv, er det nødvendigt at øge indsatsen i forhold til den lokale kulturproduktion hvilket på dansk betyder flere penge til det kunstneriske arbejde. En erkendelse, der ligger lige op ad den holdning vi har fremført i årevis. Der er også lyse punkter i horisonten. Kurser I efteråret 2006 afholdt vi i alt 4 kurser bl.a. et Fiberbetonkursus på Gæsteatelier Hollufgaard ved Odense. 2 grundlæggende Photoshop kurser i henholdsvis Århus og København samt et udvidet Photoshop kursus i København over to weekender. Det er vores klare fornemmelse, at der var stor tilfredshed med de afholdte kurser. Vi havde planlagt yderligere 4 kurser, som vi desværre måtte aflyse p. gr. a for få deltagere. Som nævnt har vi ikke kunne afse tid til at arrangere kurser i efteråret 2007, men det er planen, at genoptage kursusvirksomheden, så snart der er kræfter til det. Vi lægger bl.a. an til at afholde IT kurser som workshops, så den enkelte deltager i højere grad kan arbejde på sit eget projekt f.eks. en hjemmeside eller andet i løbet af kurset og så få vejledning hertil. På den måde målrettes kurset mere den enkeltes behov og det er muligt, at deltage med forskellige forudsætninger. A-kasse forhold - Kunstnernes Kooperativ I efteråret 2006 blev vi bekendt med, at Arbejdsdirektoratet i forbindelse med en konkret sag, der var startet i Magistrenes A-kasse, havde omtalt KK som et administrationsselskab, hvilket medfødte en hektisk aktivitet i forhold til de a-kasser vi samarbejder med. Spørgsmålet rejste sig, om hvorvidt man i direktoratet nu generelt ville betragte arbejde i kooperativet som selvstændig virksomhed, på trods af at man er ansat i 3

4 virksomheden på vilkår, der ifølge direktoratets egne definitioner betyder, at det er lønmodtagerarbejde. De a-kasser vi især samarbejder med, var af den opfattelse, at man på det foreliggende grundlag fortsat ville betragte arbejde i KK som lønmodtagerarbejde. Vi har løbende orienteret de berørte om forholdene, da det har væsentlig betydning for den enkeltes rettigheder i dagpengesystemet. I starten af 2007 iværksatte Arbejdsdirektoratet en række såkaldte skatteregisterundersøgelser, hvor man bad a-kassen undersøge de enkelte udtruknes forhold, på baggrund af en lang række spørgsmål om deres arbejde i Kooperativet, sammenholdt med bl.a. oplysninger fra nettet. Sammenlagt er der dags dato udtrukket ca. 90 personer til undersøgelse i den forbindelse. Det er meget komplicerede termer og regelsæt den enkelte skal forholde sig til og vi har i den forbindelse haft meget at se til med at vejlede og rede tråde ud. Funktionærernes a-kasse, der har de fleste udtrukne a-kassemedlemmer, lukkede i februar 07 for udbetalingen af dagpenge, mens man undersøgte sagerne. Det gjorde man fordi a-kassen frygtede at blive mødt med et tilbagebetalingskrav fra direktoratet, hvis sagerne gik dem imod. Det var naturligvis en barsk oplevelse for de berørte. Vi har løbende afholdt informationsmøder med de berørte og har arbejdet meget ihærdigt, såvel overfor a-kasserne som overfor Arbejdsdirektoratet, for at få redet trådene ud. Vi anker de sager der skal ankes og vi kører dem til højeste instans, om nødvendigt. Sammen med vores advokat påtaler vi de misforhold vi finder i Direktoratets sagsbehandling og dem er der faktisk en del af. Vi har afholdt møde med Direktoratet, hvor vi gennemgik forholdene, hvilket bestemt ikke er hverdagskost. Direktoratet er tydeligvis spændt for en politisk vogn og da denne sag åbenbart ikke er så ligetil, som de havde forventet, må de benytte sig af ufine metoder for at få ret og systemet er magtfuldt, det må vi erkende. Til gengæld har vi den fornøjelse, at vores advokat er den samme, som for nylig i den såkaldte feriedagpengesag vandt en sjælden sejr over Arbejdsministeren. Vi er af den overbevisning, at vi har juraen på vores side, at arbejdet i kooperativet er lønmodtagerarbejde, i henhold til de præmisser arbejdsdirektoratet selv opstiller og vi forventer at få medhold i Arbejdsmarkedets Ankenævn. Desværre er det meget svært at sige noget skråsikkert om det endelige udfald, da systemet i en vis udstrækning bygger på skøn og her har vi erfaringsmæssigt som kunstnere en del fordomme imod os. Det vi ser, er en politisk styret opstramning på hele a-kasseområdet ikke mindst overfor free-lance arbejde og her skal det så bl.a. gå ud over kunstnerne og andre, der ikke lige passer i den faste otte til fire skabelon. At vores kollegaer i BKF for år tilbage rettede henvendelse til Arbejdsministeriet med spørgsmål om kooperativet, gør det naturligvis ikke bedre. Som nævnt har Arbejdsdirektoratet fokus på det de kalder administrationsselskaber. Dem er der nogle stykker af, hvoraf nogle er rene omregningscentraler og dem er Kooperativet desværre blevet slået i hartkorn med. Det mener vi ikke er rimeligt, da kooperativet opererer regulært som virksomhed, i forhold til indgåelse af aftaler og i sine ansættelsesforhold. 4

5 Vi forfølger også sagen politisk, da vi mener at kunstnerisk arbejde på denne måde stilles ulige for loven og behandles anderledes og mere restriktivt, alene fordi det hedder noget med kunst. Kooperativet fortsætter Uanset hvad der måtte ske, vil vi fortsætte udviklingen af Kooperativet som virksomhed. Den erfaring og goodwill, der er opsamlet i kooperativet skal bruges konstruktivt. Den styrke der ligger i, at det er kunstnernes egen virksomhed, er det oplagt at bruge som aktiv platform og udvikle til en stadig mere professionel og attraktiv virksomhed for både kunstnere og kunder. Organisationssamarbejde DBF har igennem mange år haft et fint samarbejde med Faglig Puls (der tidligere hed Funktionær & Inspektørforeningen) og Funktionærernes a-kasse, hvor en del af vores medlemmer er forsikret. Det er også her vi har vores Københavnsadresse. Som følge af dimittendordningen fra 2004 har vi desuden indgået samarbejde med Journalisternes a-kasse, der som tværfaglig a-kasse kan optage de nyuddannede. Vi kan mærke, at det især i tider hvor der strammes op, er vigtigt at have en god kontakt til de personer, der administrerer reglerne. Det ændrer ikke på reglerne, men det betyder, at giver det bedre mulighed for at vejlede i god tid og forhåbentlig undgå unødige problemer. Copy Dan, Billedkunst Arbejdet i Copy Dan, Billedkunst er stadig inde i en meget professionel udvikling. Der er indgået aftaler med stort set alle former for billedbrugere. Senest har man efter lange og store anstrengelser indgået aftale med Kommunernes Landsforening om brugen af billeder fra nettet i grundskolerne. Man har igennem mange år dokumenteret, at der løbende er sket ulovlig brug fra nettet. Ikke desto mindre har det været svært at komme til en aftale. Såvel kommunalreformen som det seneste valg, har trukket de endelige forhandlinger i langdrag, men ved nytårstid kom aftalen så i hus og den bliver fulgt op med, at hver enkelt kommune tilslutter sig den. Det vil give en et årligt indtægtspotentiale på yderligere 8 mio. kr. dvs. en forøgelse på 40% af Billedkunsts samlede omsætning. Siden sidste landsmøde er der sket en omstrukturering, både i selve CopyDan og i Billedkunst. CopyDan er gået fra en central til en mere decentral styring, fordi man har indset, at de foreninger, der befinder sig under paraplyen har meget forskellige forretningsområder. Decentraliseringen skulle give hver enkelt forening mulighed for at udvikle sig individuelt. Denne omlægning medførte at CopyDans fælles direktør Litten Hansen gik på pension et halvt år før oprindelig planlagt. Hun fandt ikke, at det var en god ide at stå i spidsen for en så omfattende strukturændring, ganske kort tid før sin fratrædelse. Nu er strukturen på plads, og det har efterfølgende vist sig, at ikke er behov for en fælles direktør, hvilket også medfører en besparelse i omkostningsniveauet. I samme periode har Billedkunst fået ny forvaltningschef. Vi har ansat Torben Gammelgård, som kom fra Nimbusfilm. Helle Lund Christiansen, der tidligere var forvaltningschef havde ønsket at gå på deltid, for også at få tid til at hellige sig sit forfatterskab af børnebøger. De allerede indgåede brugeraftaler med bl.a. forlæggerforeningen og med DR bliver løbende opdateret, i takt med den teknologiske udvikling. 5

6 Torben har indført nye arbejdsmetoder med resultatmålsætning, der følges nøje. Alt i alt en meget positiv udvikling til gavn for os rettighedshavere. Vi har dog stadig et hængeparti: aftalen med Danske Dagblades Forening, som stadig ikke er kommet på forhandlingsniveau. Artnet Artnet.dk har ført en stille og noget hensygnende tilværelse siden sidste landsmøde. Artnet er i sin tid udviklet sammen med BKF, og aftalen er, at vi sammen skal finde ud af, hvad der skal ske med basen. Vi må dog indrømme, at hverken vi eller BKF har været særlig aktive i den anledning. Image2use Siden Image2use officielt blev åbnet for salg af billeder til reproduktion den 15. juni 2005 har der som der desværre ofte er med ny teknologi - været en del tekniske problemer. De er blevet løst efterhånden som de opstod, så nu kører teknikken stort set som den skal. For Karin Meisl, der har siddet som formand for I2U igennem hele udviklings- og opstartsfasen har det været et stort og opslidende arbejde at varetage, både p.gr.a. alle de tekniske problemer, der hele tiden dukkede op og skulle løses her og nu, men også fordi bestyrelsen alene bestod af fagforeningsfolk, der havde hver deres mening om, hvordan virksomheden skulle drives, selv om de egentlig ikke havde forudsætningerne for det. I lyset af den erkendelse og på trods af at I2U er Karins hjertebarn, trak hun sig som formand ved generalforsamlingen i april 2007, netop for at give mulighed for at få nye kræfter ind i arbejdet. Desværre har det ikke hjulpet meget, bortset fra at Karin har fået mere tid til andet arbejde i DBF, hvilket der i høj grad har været brug for. I 2006 startede I2U en massiv markedsføringskampagne, afsatte kr., fik professionelle reklamebureauer til at udvikle et moderne og fængende koncept, men det havde ikke umiddelbart den ønskede effekt. Omsætningen i 2007 stod slet ikke står mål med indsatsen. Inden for de sidste par måneder er der derimod sket en markant stigning i omsætningen, og I2U har minimeret udgiftsniveauet til absolut minimum. Generalforsamlingen i Danske Billedautorer i april i år skal afgøre, hvordan projektet kommer videre. Danske Billedautorer DBA har de sidste par år kørt forhandlinger med Danske Dagblades Forening om dagbladenes ulovlige brug af billeder. Disse forhandlinger er ikke afsluttet endnu, men vi har fået en del indrømmelser, så det tegner til at man på et tidspunkt kan komme videre med forhandlingerne om en egentlig aftale. Medlemsstatus DBF har pr. 1. marts i år 486 medlemmer, hvilket er 1 flere end sidste landsmøde for 2 år siden. At vi - i betragtning af den turbulens vi i øjeblikket er udsat for - holder medlemstallet må siges at være ganske tilfredsstillende. 6

7 Medlemmer Kontoret I forbindelse med overgang til nyt telefon- og regnskabssystem i foråret 2006 blev Helle Mark Dall ansat på kontoret i 15 timer om ugen til at hjælpe med denne opgave. Først i en tidsbegrænset periode, men da Pernille Swain valgte at søge nye udfordringer i et job nærmere sit nye hjem, blev Helle ansat på fuld tid. Da Karin efterfølgende vendte tilbage med fast kontortid, fordelte vi sammen med Bente og Gorm de interne arbejdsopgaver og vi synes selv, der med den nye bemanding er kommet et rigtig godt team ud af det. Med den stigende aktivitet på kontoret, var pladsen efterhånden ved at blive noget træng på 1.ste sal. Det havde været på vej i nogle år og vi var ved at se os om efter nye lokaler andre steder. Vi har altid været meget tilfredse med adressen i Kongensgade og eftersom prisen også var i orden, var det ikke den store lyst til at flytte, der drev værket. Vi var derfor særdeles glade, da vi, efter at have set på et par andre lokaliteter, fik mulighed for at bytte lokaler med lejerne på 2. sal og vi slog derfor til med det samme. Det betød, at flytningen blev temmelig ubesværet og vi var på plads i de nye lokaler den 19. marts Det har været en meget positiv oplevelse og flytningen har betydet en mærkbar og tiltrængt forbedring både af kontorets fysiske arbejdsvilkår og for den mødeaktivitet, der har været. På forretningsudvalgets vegne vil jeg gerne, i lyset af den svære tid, vi har været igennem, sige stor tak til personalet for den indsats, der er ydet. Det er bestemt ikke nemt, at holde hovedet koldt og humøret oppe, når verden ramler omkring én. I har bevist, at vi kan gøre det alligevel. 7

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

ASE ANALYSE September 2012

ASE ANALYSE September 2012 Dagpengereglerne fungerer i dag i vidt omfang som en spand koldt vand på de ildsjæle, der vil være iværksættere. Dermed er reglerne og ikke mindst de offentlige myndighederes fortolkning af dem i voldsom

Læs mere

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed

Foto: Jakob Carlsen. GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed Foto: Jakob Carlsen GUIDE Når du vil starte selvstændig virksomhed INDHOLD: Jeg vil starte selvstændig virksomhed.. 3 Er din virksomhed din hovedeller bibeskæftigelse?.6 Fordele og ulemper ved selvstændig

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 2. JUNI 2009 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Boligsocial medarbejder side 3-4 RVV side 4 Vækst med omtanke side 5 Konkurrenceevne side

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED

NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED SEPTEMBER 2016 JOBMOTOR NY ANALYSE: TÆT PÅ HVER 10. AKADEMIKER LEVER PÅ KANTEN AF DET ETABLEREDE ARBEJDSMARKED Løsarbejdere, projektansatte med flere arbejdsgivere og freelancere er ikke længere et særsyn

Læs mere

Rundskrivelse nr. 57/07

Rundskrivelse nr. 57/07 Rundskrivelse nr. 57/07 29. november 2007 Denne rundskrivelse er præciseret ved rundskrivelse nr. 02/2009, idet ordlyden af pkt. 1) nedenfor har givet anledning til misforståelser om, hvorvidt det konkrete

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde

Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Gode takter i beskæftigelsesudspil og a-kassesamarbejde Arbejdsmarkedet På flere måder er det ved at lysne med beskæftigelsen. Ledigheden er stagneret i forhold til sidste år, og flere nyuddannede har

Læs mere

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE

ROSKILDE PRIVATE REALSKOLE Skolelederens beretning: Skoleåret 2009/2010 Indledning: I Danmark har vi en helt speciel ordning, som gør vores skolesystem til noget helt unikt. Man har mulighed for at vælge, hvilken skole ens barn

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Banner projekt. 1.semester

Banner projekt. 1.semester 1.semester 2013 33 Banner projekt Kamilla Klein: Kleinovich@gmail.com Asger Onsberg: Sofie Jensen: sofierough@gmail.com Cathrine Petersen: cathrinegpetersen@hotmail.com Gruppe nummer Hold Årgang Lærer

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Bilag 10. Side 1 af 8

Bilag 10. Side 1 af 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Transskribering af interview m. medarbejder 6, 17.april

Læs mere

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009

Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Mundtlig beretning på ADV s Generalforsamling den 10. juni 2009 Kære kollegaer kære venner Tak for ordet og endnu engang velkommen til ADV s generalforsamling. Jeg skal - vanen tro - hér på generalforsamlingen

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion

Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion - 1 Beskatning af fri bil - kontrolleret transaktion Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret,

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats

Introduktion Mødre fortjener stor anerkendelse for deres mangeårige, hengivne og uselviske indsats Introduktion Det er en kæmpe gave at være mor, hvilket jeg tror, at langt de fleste med glæde vil skrive under på. Men det er også benhårdt arbejde. Mere benhårdt end man på nogen måde kan forestille sig

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk

Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01. lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk Børnehaven Neptun Neptunvej 77 8260 Viby J 87 13 81 01 lonsc@aarhus.dk www.bhneptun.dk 1 Velkommen til Børnehaven Neptun Børnehaven Neptun er en almindelig børnehave som efter mange års erfaring også varetager

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser

Ministeren bedes redegøre for sine overvejelser Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 574 Offentligt Tale 13. maj 2014 J.nr. 14-2331092 Samrådsspørgsmål AD talepapir Samrådsspørgsmål AD: Indledning Retssikkerhed Ministeren bedes

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer

Lukke-øvelser til dine processer. En e-bog om at afslutte og samle op på processer Lukke-øvelser til dine processer En e-bog om at afslutte og samle op på processer I denne e-bog får du tre øvelser, du kan bruge, når du skal afslutte en proces. Øvelserne har til formål at opsamle idéer

Læs mere

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær

Et år senere, den 22. november 2012 forbereder jeg mig på mit bud på stillingen som generalsekretær Jeg har i to år taget tilløb til dette oplæg. For to år siden, den 19. november 2011 stod jeg lige her til Dansk Sejlunions klubkonference. Jeg var som generalsekretær i Det Danske Spejderkorps inviteret

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet

Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet Foden under eget bord selvstændige og dagpengesystemet 1 MA er også for selvstændige Magistrenes Arbejdsløshedskasse er en a-kasse for både lønmodtagere og selvstændige. Det betyder, at du kan beholde

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Beretning for Landsdel 1 2011-2013

Beretning for Landsdel 1 2011-2013 Beretning for 2011-2013 To år er gået siden sidst og det er nu igen tid ti landsdelsmøde. Det betyder også, at det er tid til at se tilbage på de to år der er gået og beskrive hvad landsdelsledelsen har

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Samrådsspørgsmål V (stillet af Nanna Westerby (SF)): Ministeren bedes redegøre for, hvilke initiativer ministeren

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag

G-dage fra arbejdsgiver Side 0. G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 0 G-DAGE FRA ARBEJDSGIVER - for 1., 2. og 3. ledighedsdag G-dage fra arbejdsgiver Side 1 Indhold 1. Om G-dage (dagpengegodtgørelse)... 2 2. Hvornår skal du have godtgørelse

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Tilsynsrapport af 18. februar vedrørende anmeldt tilsyn på Det Blå Hus i Brønderslev kommune. Tilsynet er udført

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen?

Hvad er stress? Er lidt stress godt? Kan man dø af det? Smitter det? Hvem har ansvaret for stress på arbejdspladsen? Krise er en voldsom hændelse, der ændrer den berørtes opfattelse af sin omverden. Det være sig sorg, følelsen af tab ved f.eks. skilsmisse, sygdom eller en trafikulykke. Hvad er stress? Er lidt stress

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012.

Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionens bestyrelses beretning for periode d. 30. september 2010 til d. 3.oktober 2012. Ledersektionen tæller nu omkring 950 medlemmer Bestyrelsen består af 6 medlemmer. 4 fra Region Øst, 1 fra

Læs mere

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi.

Dagpengereformen var en del af genopretningsaftalen - og dermed et af en række tiltag for at genoprette dansk økonomi. Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 30. september 2015, samrådsspørgsmål T om omfanget og konsekvenserne

Læs mere

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus

Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus Årsmøde i BKF-Region Midt lørdag d. 21. februar 2015 i Trøjborg Medborgerhus ad 1: Valg af dirigent: Ole C. Hansen ad 2: Valg af referent: Rigmor Bak Frederiksen ad 3: Valg af stemmetællere: Ole Gjermandsen,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til.

Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Indledningsvis vil Socialdemokraterne gerne bekræfte den indgåede aftale, dog med en lille anmærkning som jeg vil vende tilbage til. Vi vil også gerne gentage vores tilfredshed med en fælles aftale med

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Morten Nymann Jensen (Stoppestedet) var fraværende grundet sygdom.

Morten Nymann Jensen (Stoppestedet) var fraværende grundet sygdom. Referat Spillerudvalgsmøde 9. Januar 2012 Deltagere: Ib Rasmussen (Dartliga.dk/Medalist) Simon Sayilgan (Sharks Poolhall) Per Sundahl (Kupéen) Laurits Rud (Ejby Dartforening) Morten Nymann Jensen (Stoppestedet)

Læs mere

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund:

Juli 2006 - nr. 3. Baggrund: Juli 2006 - nr. 3 Baggrund: Resume: Konklusion: Uddannelse og ansættelse 2006 Der vil i stigende grad blive efterspørgsel på it-uddannede de kommende år. Derfor er det højaktuelt, hvorledes it-cheferne

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere

En god arbejdsplads til dine medarbejdere En god arbejdsplads til dine medarbejdere Når du udliciterer lønopgaven, følger dine lønmedarbejdere med og bliver en del af vores kerneforretning. Overdragelsen sker efter gældende regler, og vi tilbyder

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 27. november 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2014

Nyhedsbrev Juni 2014 Nyhedsbrev Juni 2014, Formand Metrologerne kalder månederne juni, juli og august for sommernånederne: I år kan vi også godt sige, at sommeren begyndte med juni måned, og snart er ferien over os alle. I

Læs mere

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende.

I mange tilfælde er det skatteretligt mest lukrativt at opnå betegnelsen selvstændig erhvervsdrivende. - 1 Læger lønmodtager eller egen virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) For beskatningen af personer har det meget stor betydning, om en skatteyder driver egen virksomhed eller er lønansat.

Læs mere

Udtalelse fra SaSA baseret på mødet i Flemløse 8. marts 2010. ÅBENT BREV TIL ASSENS BYRÅD: Kopi til forvaltningen Kære byrådsmedlemmer I Assens kommune har vi et godt skolevæsen! Vores børn klarer sig

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Beretning fra turneringsudvalget:

Beretning fra turneringsudvalget: Beretning fra turneringsudvalget: Set fra min pind som formand for Turneringsudvalget har det været en god sæson. Det har været lidt nemmere at få enderne til at hænge sammen i år, men det har også meget

Læs mere

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen

Medarbejder-Udviklings-Samtale. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Medarbejder-Udviklings-Samtale KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 1 Medarbejder-Udviklings-Samtale Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en mulighed for, at du kan drøfte din nuværende

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

PF Formandens Årsfesttale 2017

PF Formandens Årsfesttale 2017 PF Formandens Årsfesttale 2017 Deres Kongelige Højhed, excellencer, ministre, kære undervisere, ansatte og medstuderende. Mine damer og herrer. Rigtig hjertelig velkommen til DTU og Polyteknisk Forenings

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice.

NOTAT. Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i Social Kontrol. Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice. NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Borgerservice Rapport vedr. Kontrolgruppens arbejde i 2013-2014 Indledning og baggrund Byrådet vedtog i forbindelse med budgettet for 2000 at

Læs mere

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder

Spørgsmål: Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder Mener du behandlingen af stofmisbrugere på døgnbehandlingssteder er god nok? Er det nok, at 25 procent af alle narkomaner, der har været i stofmisbrugsbehandling, er stoffri et år efter? Jeg mener, der

Læs mere