Forretningsudvalgets Beretning 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forretningsudvalgets Beretning 2008"

Transkript

1 DBF Forretningsudvalgets Beretning 2008 Hvad vejer liv? Den politiske dagsorden i disse tider handler om hvad der kan måles og vejes, mere end om de forudsætninger, der ligger til grund for det, der måles og vejes. Det handler om statistik og tal mere end om indhold og mennesker. Det der nyder fremme er det rationelle, det kontante. Det der kan betale sig økonomisk. Om det er klogt, smukt eller rigtigt i et alment menneskeligt perspektiv er ikke så væsentligt. Kan det betale sig, er det rigtigt. I det perspektiv, er det faktisk en meget ideologisk dagsorden, der sætter rammerne for det liv, vores fælles samfund prioriterer i dag. En tro på, at man ved at styrke det materielle og eliminere det irrationelle, skaber de bedste rammer for det menneskelige liv. Det kan virke noget modstridende, at det målbare, det rationelle, det effektive har så stor en vægt, når vi samtidig ser, at den offentlige sektor er ved at drukne i kontrolskemaer, at stadig flere rammes af alvorlig stress og at det i høj grad forringer den effektivitet, man så højlydt efterstræber. Det ene er jo en direkte konsekvens af det andet og man kunne fristes til at mene, at det så måske er den forkerte medicin man bruger. På den anden side står ønsket om det gode liv højt på listen hos rigtig mange mennesker. Wellnes, mindfullnes, selvrealisering og hvad det ellers hedder, er begreber, som fylder i det moderne livsstilsbillede og vel egentlig med god grund. Danskerne har aldrig været rigere rent økonomisk og nu vi vil også have det godt som mennesker vi vil være lykkelige. Men hvad er det lige, det kræver? - er det alene et spørgsmål om penge og materiel velstand eller er der også andre parametre, der skal vægtes? Det kan måske synes lidt besynderligt, at vi som Fagforening prøver at forholde os til den slags mere generelle værdiforhold og det er bestemt ikke fordi vi naivt tror, at penge og materielle forhold er ligegyldige langtfra. Det kan vores virke i høj grad bekræfte. Penge er en væsentlig forudsætning for at kunne realisere det man vil og dermed leve et godt liv. Men netop derfor er det måske også vigtig, at forholde sig til, hvilke værdier vi som samfund lægger til grund for vores prioriteringer. Pointen er, at vi og andre, der kan se den sammenhæng må kæmpe for, at man samfundsmæssigt vægter tingene, så de værdier, de dimensioner og kvaliteter i menneskelivet vi som kunstnere arbejder med og prøver at formidle, bliver tilgodeset. Et er, at vi som kunstnere og enkeltindivider helt naturligt lever og arbejder med disse irrationelle kvaliteter et andet er hvordan samfundet generelt vægter dem. Det er trods alt i disse vi skal finde forudsætningen for, at der kan være et arbejdsmarked for kunstnere og her er der altså stadig meget tilbage at ønske. Vi påstår ikke, at vi har alle svarene og den forkromede løsningen på problemerne i samfundet, men vi mener, at vi i DBF gennem vores arbejde har anvist gode konkrete bud på, hvordan tingene burde tilrettelægges for at fremme det kunstneriske arbejde og dermed de kvaliteter i samfundet, som er en del af forudsætningen for det, man så gerne vil måle og veje. 1

2 En svær periode Det er ikke nogen hemmelighed, at det har været en meget hektisk periode vi har været igennem, de sidste par år. Ikke mindst har vores kamp for medlemmernes rettigheder i dagpengesystemet lagt beslag på en væsentlig del af arbejdsressourcerne. Det har bl.a. betydet, at vi har måttet prioritere vores indsats og det har naturligvis haft indvirkning på vores indsat på andre områder. Prioriteringen har dog været helt nødvendig, set i lyset af de aktuelle opgaver vi stod overfor. Det har bl.a. betydet, at vi ikke har fundet tid til at afholde Hovedbestyrelsesmøde mere end en gang i den forløbne periode. Det er også gået ud over vores ellers normale kursusrække her i efteråret 2007, hvilket er beklageligt, men vi har simpelthen ikke haft tid til det. På samme måde er arbejdet med nye medlemskort til brug bl.a. internationalt sat lidt i bero. Vi har i stedet prioriteret de arbejdsopgaver, der har direkte og kontant konsekvens for de enkelte medlemmer og dem har der desværre været nok af. Skat På skatteområdet er sagerne blevet betydelig færre de senere år. Det skyldes især at skattevæsenet har godkendt at arbejdet i Kunstnernes Kooperativ er lønmodtagerarbejde i skattemæssig forstand, hvilket bevirker, at den enkelte kunstner, der er ansat i Kooperativet er a-indkomstmodtager i forhold til sit kunstneriske arbejde. Det gør det meget enklere skattemæssigt. Samtidig har vi, på baggrund af tidligere afgørelser, gjort en indsats for at oplyse medlemmerne om, hvilke forhold, der generelt kan og ikke kan accepteres skattemæssigt. Samlet set har det for såvel lønmodtagere som selvstændige nedbragt antallet af skattesager. I samarbejde med vores revisorfirma har vi medvirket til at sager, der er indbragt for Landsskatteretten har resulteret i positive afgørelser. Anvisningssalg For at kunne anvende kunstnermomsen, har det i forhold til salg via gallerier vist sig nødvendigt at præcisere, at der er tale om et førstegangssalg fra kunstneren eller dennes virksomhed. Det er nødvendigt i forhold til lovgivningen. Der må ikke være tale om et kommissionsforhold mellem galleriet og kunstneren. Bl.a. derfor har vi i samarbejde med BKF udarbejdet en standardkontrakt, som vi kalder Aftale om Anvisningssalg. Vi har udarbejdet en til brug for selvstændige og en til brug i Kooperativet og begge kan hentes på vores hjemmeside. Formidlere Mangfoldigheden af formidlere på kunstscenen er ikke blevet mindre de senere år. Nye gallerier, netportaler, opsøgende formidlere og konsulenter dukker op i mange afskygninger og ikke alle er lige seriøse. På nettet bliver man nærmest bombarderet med henvendelser om deltagelse i diverse portaler, messer og gallerier her og i udlandet. Det er svært at skelne mellem skidt og kanel i den sammenhæng, men erfaringen er, at der stadig er forholdsvis langt mellem de gode professionelle formidlere. Vi hører jævnligt om aftaler, der ikke overholdes og forventninger, der ikke indfries. Overordnet er det vigtigt at være mere på vagt, når det drejer sig om formidlere i udlandet, da man ikke kan bruge dansk lov, i tilfælde af opståede problemer, erstatninger eller andet. 2

3 Til fælles gavn, vil vi meget gerne have jeres oplevelser, positive såvel som negative, så vi kan samle erfaringen og formidle den videre via mailservicen. Mailservice Rundsendingen af orientering og praktiske oplysninger pr. mail er praktisk hurtigt og billigt. Denne interne mailservice er diskuteret og anbefalet på flere landsmøder og vi benytter den i stadig stigende omfang. Men det kræver, at vi er opdateret med hensyn til mailadresser og desværre er det ikke alles adresser vi har. Det handikapper ordningen lidt. Vi skal derfor opfordre til at man bakker op om denne praktiske form for kommunikation. Så send os din mailadresse og du kommer på listen og husk at oplyse, hvis du får ny adresse. Vi behandler naturligvis alle adresser fortroligt, med mindre man udtrykkeligt har tilladt andet. Kommunale sparerunder I foråret og sommeren 2006 var vi vidne til en række kommunale sparerunder. I Århus havde politikerne udgivet et sparekatalog, hvor man bl.a. ville spare på kunstnerstipendiaterne og de frie kulturmidler, som også går til billedkunstneriske projekter. Lokalt iværksatte vi sammen med andre kulturfolk en protestkampagne og lagde, både som forening og kunstnere enkeltvis, pres på politikerne og det lykkedes faktisk at få besparelserne på disse områder taget af bordet. Til gengæld blev Huset, der har fungeret med forskellige værksteder i over 25 år, lukket natten over. De gode argumenter i den fortsatte kampagne har dog tilsyneladende virket, for Byrådet har efterfølgende i sin kulturplan vedtaget, at genetablere de netop lukkede værksteder et andet sted. Man har samtidig erkendt, at hvis man vil have et dynamisk kulturliv, er det nødvendigt at øge indsatsen i forhold til den lokale kulturproduktion hvilket på dansk betyder flere penge til det kunstneriske arbejde. En erkendelse, der ligger lige op ad den holdning vi har fremført i årevis. Der er også lyse punkter i horisonten. Kurser I efteråret 2006 afholdt vi i alt 4 kurser bl.a. et Fiberbetonkursus på Gæsteatelier Hollufgaard ved Odense. 2 grundlæggende Photoshop kurser i henholdsvis Århus og København samt et udvidet Photoshop kursus i København over to weekender. Det er vores klare fornemmelse, at der var stor tilfredshed med de afholdte kurser. Vi havde planlagt yderligere 4 kurser, som vi desværre måtte aflyse p. gr. a for få deltagere. Som nævnt har vi ikke kunne afse tid til at arrangere kurser i efteråret 2007, men det er planen, at genoptage kursusvirksomheden, så snart der er kræfter til det. Vi lægger bl.a. an til at afholde IT kurser som workshops, så den enkelte deltager i højere grad kan arbejde på sit eget projekt f.eks. en hjemmeside eller andet i løbet af kurset og så få vejledning hertil. På den måde målrettes kurset mere den enkeltes behov og det er muligt, at deltage med forskellige forudsætninger. A-kasse forhold - Kunstnernes Kooperativ I efteråret 2006 blev vi bekendt med, at Arbejdsdirektoratet i forbindelse med en konkret sag, der var startet i Magistrenes A-kasse, havde omtalt KK som et administrationsselskab, hvilket medfødte en hektisk aktivitet i forhold til de a-kasser vi samarbejder med. Spørgsmålet rejste sig, om hvorvidt man i direktoratet nu generelt ville betragte arbejde i kooperativet som selvstændig virksomhed, på trods af at man er ansat i 3

4 virksomheden på vilkår, der ifølge direktoratets egne definitioner betyder, at det er lønmodtagerarbejde. De a-kasser vi især samarbejder med, var af den opfattelse, at man på det foreliggende grundlag fortsat ville betragte arbejde i KK som lønmodtagerarbejde. Vi har løbende orienteret de berørte om forholdene, da det har væsentlig betydning for den enkeltes rettigheder i dagpengesystemet. I starten af 2007 iværksatte Arbejdsdirektoratet en række såkaldte skatteregisterundersøgelser, hvor man bad a-kassen undersøge de enkelte udtruknes forhold, på baggrund af en lang række spørgsmål om deres arbejde i Kooperativet, sammenholdt med bl.a. oplysninger fra nettet. Sammenlagt er der dags dato udtrukket ca. 90 personer til undersøgelse i den forbindelse. Det er meget komplicerede termer og regelsæt den enkelte skal forholde sig til og vi har i den forbindelse haft meget at se til med at vejlede og rede tråde ud. Funktionærernes a-kasse, der har de fleste udtrukne a-kassemedlemmer, lukkede i februar 07 for udbetalingen af dagpenge, mens man undersøgte sagerne. Det gjorde man fordi a-kassen frygtede at blive mødt med et tilbagebetalingskrav fra direktoratet, hvis sagerne gik dem imod. Det var naturligvis en barsk oplevelse for de berørte. Vi har løbende afholdt informationsmøder med de berørte og har arbejdet meget ihærdigt, såvel overfor a-kasserne som overfor Arbejdsdirektoratet, for at få redet trådene ud. Vi anker de sager der skal ankes og vi kører dem til højeste instans, om nødvendigt. Sammen med vores advokat påtaler vi de misforhold vi finder i Direktoratets sagsbehandling og dem er der faktisk en del af. Vi har afholdt møde med Direktoratet, hvor vi gennemgik forholdene, hvilket bestemt ikke er hverdagskost. Direktoratet er tydeligvis spændt for en politisk vogn og da denne sag åbenbart ikke er så ligetil, som de havde forventet, må de benytte sig af ufine metoder for at få ret og systemet er magtfuldt, det må vi erkende. Til gengæld har vi den fornøjelse, at vores advokat er den samme, som for nylig i den såkaldte feriedagpengesag vandt en sjælden sejr over Arbejdsministeren. Vi er af den overbevisning, at vi har juraen på vores side, at arbejdet i kooperativet er lønmodtagerarbejde, i henhold til de præmisser arbejdsdirektoratet selv opstiller og vi forventer at få medhold i Arbejdsmarkedets Ankenævn. Desværre er det meget svært at sige noget skråsikkert om det endelige udfald, da systemet i en vis udstrækning bygger på skøn og her har vi erfaringsmæssigt som kunstnere en del fordomme imod os. Det vi ser, er en politisk styret opstramning på hele a-kasseområdet ikke mindst overfor free-lance arbejde og her skal det så bl.a. gå ud over kunstnerne og andre, der ikke lige passer i den faste otte til fire skabelon. At vores kollegaer i BKF for år tilbage rettede henvendelse til Arbejdsministeriet med spørgsmål om kooperativet, gør det naturligvis ikke bedre. Som nævnt har Arbejdsdirektoratet fokus på det de kalder administrationsselskaber. Dem er der nogle stykker af, hvoraf nogle er rene omregningscentraler og dem er Kooperativet desværre blevet slået i hartkorn med. Det mener vi ikke er rimeligt, da kooperativet opererer regulært som virksomhed, i forhold til indgåelse af aftaler og i sine ansættelsesforhold. 4

5 Vi forfølger også sagen politisk, da vi mener at kunstnerisk arbejde på denne måde stilles ulige for loven og behandles anderledes og mere restriktivt, alene fordi det hedder noget med kunst. Kooperativet fortsætter Uanset hvad der måtte ske, vil vi fortsætte udviklingen af Kooperativet som virksomhed. Den erfaring og goodwill, der er opsamlet i kooperativet skal bruges konstruktivt. Den styrke der ligger i, at det er kunstnernes egen virksomhed, er det oplagt at bruge som aktiv platform og udvikle til en stadig mere professionel og attraktiv virksomhed for både kunstnere og kunder. Organisationssamarbejde DBF har igennem mange år haft et fint samarbejde med Faglig Puls (der tidligere hed Funktionær & Inspektørforeningen) og Funktionærernes a-kasse, hvor en del af vores medlemmer er forsikret. Det er også her vi har vores Københavnsadresse. Som følge af dimittendordningen fra 2004 har vi desuden indgået samarbejde med Journalisternes a-kasse, der som tværfaglig a-kasse kan optage de nyuddannede. Vi kan mærke, at det især i tider hvor der strammes op, er vigtigt at have en god kontakt til de personer, der administrerer reglerne. Det ændrer ikke på reglerne, men det betyder, at giver det bedre mulighed for at vejlede i god tid og forhåbentlig undgå unødige problemer. Copy Dan, Billedkunst Arbejdet i Copy Dan, Billedkunst er stadig inde i en meget professionel udvikling. Der er indgået aftaler med stort set alle former for billedbrugere. Senest har man efter lange og store anstrengelser indgået aftale med Kommunernes Landsforening om brugen af billeder fra nettet i grundskolerne. Man har igennem mange år dokumenteret, at der løbende er sket ulovlig brug fra nettet. Ikke desto mindre har det været svært at komme til en aftale. Såvel kommunalreformen som det seneste valg, har trukket de endelige forhandlinger i langdrag, men ved nytårstid kom aftalen så i hus og den bliver fulgt op med, at hver enkelt kommune tilslutter sig den. Det vil give en et årligt indtægtspotentiale på yderligere 8 mio. kr. dvs. en forøgelse på 40% af Billedkunsts samlede omsætning. Siden sidste landsmøde er der sket en omstrukturering, både i selve CopyDan og i Billedkunst. CopyDan er gået fra en central til en mere decentral styring, fordi man har indset, at de foreninger, der befinder sig under paraplyen har meget forskellige forretningsområder. Decentraliseringen skulle give hver enkelt forening mulighed for at udvikle sig individuelt. Denne omlægning medførte at CopyDans fælles direktør Litten Hansen gik på pension et halvt år før oprindelig planlagt. Hun fandt ikke, at det var en god ide at stå i spidsen for en så omfattende strukturændring, ganske kort tid før sin fratrædelse. Nu er strukturen på plads, og det har efterfølgende vist sig, at ikke er behov for en fælles direktør, hvilket også medfører en besparelse i omkostningsniveauet. I samme periode har Billedkunst fået ny forvaltningschef. Vi har ansat Torben Gammelgård, som kom fra Nimbusfilm. Helle Lund Christiansen, der tidligere var forvaltningschef havde ønsket at gå på deltid, for også at få tid til at hellige sig sit forfatterskab af børnebøger. De allerede indgåede brugeraftaler med bl.a. forlæggerforeningen og med DR bliver løbende opdateret, i takt med den teknologiske udvikling. 5

6 Torben har indført nye arbejdsmetoder med resultatmålsætning, der følges nøje. Alt i alt en meget positiv udvikling til gavn for os rettighedshavere. Vi har dog stadig et hængeparti: aftalen med Danske Dagblades Forening, som stadig ikke er kommet på forhandlingsniveau. Artnet Artnet.dk har ført en stille og noget hensygnende tilværelse siden sidste landsmøde. Artnet er i sin tid udviklet sammen med BKF, og aftalen er, at vi sammen skal finde ud af, hvad der skal ske med basen. Vi må dog indrømme, at hverken vi eller BKF har været særlig aktive i den anledning. Image2use Siden Image2use officielt blev åbnet for salg af billeder til reproduktion den 15. juni 2005 har der som der desværre ofte er med ny teknologi - været en del tekniske problemer. De er blevet løst efterhånden som de opstod, så nu kører teknikken stort set som den skal. For Karin Meisl, der har siddet som formand for I2U igennem hele udviklings- og opstartsfasen har det været et stort og opslidende arbejde at varetage, både p.gr.a. alle de tekniske problemer, der hele tiden dukkede op og skulle løses her og nu, men også fordi bestyrelsen alene bestod af fagforeningsfolk, der havde hver deres mening om, hvordan virksomheden skulle drives, selv om de egentlig ikke havde forudsætningerne for det. I lyset af den erkendelse og på trods af at I2U er Karins hjertebarn, trak hun sig som formand ved generalforsamlingen i april 2007, netop for at give mulighed for at få nye kræfter ind i arbejdet. Desværre har det ikke hjulpet meget, bortset fra at Karin har fået mere tid til andet arbejde i DBF, hvilket der i høj grad har været brug for. I 2006 startede I2U en massiv markedsføringskampagne, afsatte kr., fik professionelle reklamebureauer til at udvikle et moderne og fængende koncept, men det havde ikke umiddelbart den ønskede effekt. Omsætningen i 2007 stod slet ikke står mål med indsatsen. Inden for de sidste par måneder er der derimod sket en markant stigning i omsætningen, og I2U har minimeret udgiftsniveauet til absolut minimum. Generalforsamlingen i Danske Billedautorer i april i år skal afgøre, hvordan projektet kommer videre. Danske Billedautorer DBA har de sidste par år kørt forhandlinger med Danske Dagblades Forening om dagbladenes ulovlige brug af billeder. Disse forhandlinger er ikke afsluttet endnu, men vi har fået en del indrømmelser, så det tegner til at man på et tidspunkt kan komme videre med forhandlingerne om en egentlig aftale. Medlemsstatus DBF har pr. 1. marts i år 486 medlemmer, hvilket er 1 flere end sidste landsmøde for 2 år siden. At vi - i betragtning af den turbulens vi i øjeblikket er udsat for - holder medlemstallet må siges at være ganske tilfredsstillende. 6

7 Medlemmer Kontoret I forbindelse med overgang til nyt telefon- og regnskabssystem i foråret 2006 blev Helle Mark Dall ansat på kontoret i 15 timer om ugen til at hjælpe med denne opgave. Først i en tidsbegrænset periode, men da Pernille Swain valgte at søge nye udfordringer i et job nærmere sit nye hjem, blev Helle ansat på fuld tid. Da Karin efterfølgende vendte tilbage med fast kontortid, fordelte vi sammen med Bente og Gorm de interne arbejdsopgaver og vi synes selv, der med den nye bemanding er kommet et rigtig godt team ud af det. Med den stigende aktivitet på kontoret, var pladsen efterhånden ved at blive noget træng på 1.ste sal. Det havde været på vej i nogle år og vi var ved at se os om efter nye lokaler andre steder. Vi har altid været meget tilfredse med adressen i Kongensgade og eftersom prisen også var i orden, var det ikke den store lyst til at flytte, der drev værket. Vi var derfor særdeles glade, da vi, efter at have set på et par andre lokaliteter, fik mulighed for at bytte lokaler med lejerne på 2. sal og vi slog derfor til med det samme. Det betød, at flytningen blev temmelig ubesværet og vi var på plads i de nye lokaler den 19. marts Det har været en meget positiv oplevelse og flytningen har betydet en mærkbar og tiltrængt forbedring både af kontorets fysiske arbejdsvilkår og for den mødeaktivitet, der har været. På forretningsudvalgets vegne vil jeg gerne, i lyset af den svære tid, vi har været igennem, sige stor tak til personalet for den indsats, der er ydet. Det er bestemt ikke nemt, at holde hovedet koldt og humøret oppe, når verden ramler omkring én. I har bevist, at vi kan gøre det alligevel. 7

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen

Magistratens 1. Afdeling Arbejdsmarkedsafdelingen Magistratens 1. Afdeling Århus Kommune N O T A T Bemærkninger til beretning nr. 1.04 fra Kommunernes Revision om regnskabet for Indledning Kommunernes Revision (KR) har i deres sagsrevision for fundet

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed

Denne pjece er nr. 3 i serien A-kasseinformation fra PROSAs a-kasse. Forbundet af IT-professionelle. Nr. 1. Værd at vide om ledighed Forbundet af IT-professionelle København Hovedkontor og A-kasse Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Kontortid: alle hverdage kl. 10-15 Tlf.: 3336 4141 fax: 3391 9044 E-mail: akasse-kbh@prosa.dk, formand@prosa.dk

Læs mere

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver

Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver Beretning for perioden 2014 til 2015 Indledning Dette er bestyrelsens beretning for perioden 2014 til 2015. Beretningen omfatter de arbejdsopgaver samt overvejelser og tiltag bestyrelsen har foretaget

Læs mere

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00

DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 DAGPENGE Dagpenge er ikke nok: Private lønforsikringer har bidt sig fast Af Mathias Svane Kraft Torsdag den 15. oktober 2015, 05:00 Del: Mens antallet af ledige falder, er antallet af private forsikringer

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

Nyhedsbrev Nr. 1-2011

Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Nyhedsbrev Nr. 1-2011 Ildløstjenesten AIA Kørsel Oprindeligt skulle AIA-aftalen have været genforhandlet i starten af marts. Vi har dog måttet konstatere, at ledelsen slet ikke har levet op til det, der

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv.

Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. N O TAT Hvorfor jobcentre ikke kan/skal nå en rettighed på 100 %! Det primære mål med den aktive indsats er at få de ledige i job! Rettidighed er proceskrav, og må aldrig blive et mål i sig selv. Dette

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere

SELVFORSKYLDT LEDIGHED

SELVFORSKYLDT LEDIGHED SELVFORSKYLDT LEDIGHED Selvforskyldt ledighed Side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvad sker der, hvis du siger et arbejde op?... 2 3. Karantænen er effektiv... 3 4. Hvad er en gyldig grund til at sige

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål:

Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent spørgsmål: Fra: Sendt: 26. oktober 2014 20:52 Til: 'ask@ask.dk' Emne: Tilføjelse til klage - 14-641-0043 Udover før-sendte klage, har jeg også følgende punkt, som for mig fortsat står som et stort, åbent

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Ligestillingsgruppen Oktober 2000 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme værdi for arbejdsgiveren.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S

DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S DRAGSMUR VANDFORSYNING I/S Generalforsamling lørdag den 18. juni, 2011, kl. 10.00 Fuglsø Centret, Dragsmurvej, Knebel Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne

Læs mere

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund.

Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Uddrag fra bogen Effektive e-mails en håndbog af Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Frydenlund 2007. Copyright: Forfatterne og Frydenlund. Netikette På biblioteket siger etiketten at du ikke

Læs mere

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1.

Indstilling. Resurser til Ejendomsbeskatningen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. august 2008 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Der søges om en aktivitetsbetinget resurseudvidelse til fortsat

Læs mere

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN GARANTLOEKKEN DEN 28. MARTS 2015

GENERALFORSAMLING I FORENINGEN GARANTLOEKKEN DEN 28. MARTS 2015 1 GENERALFORSAMLING I FORENINGEN GARANTLOEKKEN DEN 28. MARTS 2015 BERETNING Indledning Jeg har lige siden stiftelsen af foreningen Garantloekken hvert år glædet mig meget til at aflægge bestyrelsens beretning

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

I reform til fremtiden

I reform til fremtiden I reform til fremtiden Nyhedsbrev for Danmarks Domstole 23.november 2006 1. Kørsel mellem midlertidige adresser og tjenestesteder 2. Flytning af tinglysningsservere og pc ere 3. Inventar og flytning 4.

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Beretning 2010 FFD 2009.

Beretning 2010 FFD 2009. Beretning 2010 Den 74. tyvende beretning blev så min opgave at fremlægge efter mit første år som formand for en klub jeg kun kan være glad for at være medlem af. Det har været et fantastisk år selv om

Læs mere

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia.

Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 2010 på EUC- Lillebælt i Fredericia. Indledning. Foreningen kører nu på 3. år. Mange af de indledende opgaver er løst. Medlemstallet stiger støt. Aktivitetsniveauet

Læs mere

??? Afskediget og hvad

??? Afskediget og hvad AF Stine Søndergaard og Sys Tarrild, forhandlingskonsulent hhv. specialkonsulent Afskediget og hvad Finanskrisen har ikke sat sig sine tydelige spor på DSLs fagområder, men vi vælger alligevel at repetere,

Læs mere

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag?

Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Er du medlem af en a-kasse, der kender dit fag? Vi er AJKS AJKS er formidlernes foretrukne a-kasse. Vi organiserer journalister, fotografer, pressefotografer, grafikere, produktions medarbejdere, web-redaktører,

Læs mere

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30.

Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Referat af Landsklubbens Generalforsamling på Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart Den 24. oktober 2012 kl. 10,30. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Forretningsorden 3. Valg af dirigent 4. Stemmeudvalg 5.

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig.

Advarsel fra anonym deltager i projektet: Pas derfor på: Du finder ud af, at du har en række valgmuligheder - også som ledig. Advarsel fra anonym deltager i projektet: Deltagelse i SkabJob netværket er en stærkt virkende katalysator, som ændrer dine adfærdsmønstre. Dermed giver SkabJob os alle muligheden for at udvikle os og

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter

Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Endeløs. Fagbevægelsens nedtur fortsætter Nye tal viser, at både LO s a-kasser og fagforbund mister medlemmer, mens de ideologisk alternative vinder frem Analyse i Politiken 29. maj 2009 JESPER DUE og

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005

NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 NYHEDSBREV OM LEDELSE AUGUST 2005 Kære læser! Vi er nu oppe på mere end 1.200 abonnenter på nyhedsbrevet og vi vil gerne have flere. Derfor hvis du synes om nyhedsbrevet så anbefal det til en kollega eller

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009

Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 Referat TR netværksmøde d. 3. december 2009 1. Referent: Maria Hansen Ordstyrer: Jette Clausen 2. Referat godkendt 3. Netværksansvarlig: Lene Lebech, Kolding kommune (lele@kolding.dk) melder sig frivilligt.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Studerende sætter turnaround under lup

Studerende sætter turnaround under lup Der er mange af de store landbrugsejendomme, der burde overveje turnaround med jævne mellemrum. Foto: Arkivfoto. Studerende sætter turnaround under lup I sin hovedopgave, som vandt prisen som landets bedste

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge

A-kasseinformation. Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse. Selvstændig virksomhed og dagpenge A-kasseinformation Forbundet af It-professionelle PROSAs A-kasse Selvstændig virksomhed og dagpenge Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk

Læs mere

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011. 1 Palle Flebo-Hansen Kramme sagen 2011-4565 Til Fra Advokatankenævnet Palle Flebo-Hansen Dato 23/12/2011 Jeg har modtaget advokat Kramme skrivelse af 18. december 2011 efterfulgt af skrivelse af den, 21.12.2011.

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER

KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Enhedslistens folketingsgruppe Folketinget DK-1240 København K Enhedslistens pressetjeneste tlf: 3337 5080 KONSEKVENSER AF REGERINGENS FORSLAG TIL NY REGULERING AF OVERFØRSLER Indledning Regeringen har

Læs mere

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i

Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i Arbejdsløshedskasse og efterløn for bladtegnere Udgivet af Dansk Journalistforbund og Journalisternes A-kasse December 2005 Tekst Betina Nielsen i samarbejde med Dansk Journalistforbund Forsideillustration

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003

Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde. Opsamling på 2. netværksmøde den 3. september 2003 Kvalitet i MUS Titel: Opsamling på 2. netværksmøde Til: Deltagerne i Kvalitet i MUS Frederiksberggade 24, 2. DK-1459 København K Tel.: +45 33 18 69 69 Fax: +45 33 18 69 79 E-mail: sckk@sckk.dk Fra: Vedrørende:

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde

Årsrapport 2013. Helhedsorienteret Samarbejde Center for Borgerservice, IT og Digitalisering HEL-SAM 24. februar 2014 Årsrapport 2013 Helhedsorienteret Samarbejde Helhedsorienteret Samarbejde i Helsingør Kommune Helhedsorienteret Samarbejde (HEL-SAM)

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen

HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen HVEM SKAL HAVE SKATTELETTELSERNE? af Henrik Jacobsen Kleven, Claus Thustrup Kreiner og Peter Birch Sørensen Center for Forskning i Økonomisk Politik (EPRU) Københavns Universitets Økonomiske Institut Den

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød

kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) V0_Våben_Rød V0_Våben_Rød kolding kommune Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Betingelserne for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 42 er, at: barnet/den unge skal være

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Social dumping i telemarketing

Social dumping i telemarketing Social dumping i telemarketing skal stoppes 5 FOTO: Ansatte i telemarketing sidder flere steder tæt sammen. HK kalder arbejdsvilkårene i telemarketing for social dumping. 10 Radikale Venstre vil i dialog

Læs mere