MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEJERIKLUBBEN. Indholdsfortegnelse: Formanden har ordet. Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F. Nr. 4. oktober 2008."

Transkript

1 MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 4. oktober Årgang 21 Indholdsfortegnelse: Side 1 Side 3 Side 4 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 9 Formanden har ordet. Nyt fra forbundet. Landsmejeriudstilling. Taktregulering. Uddannelse og kompetence løn. Nyt bestyrrelsesmedlem. Landsklubkonference på Langsøhus. Dagsorden for generalforsamling. Tilmelding til Landsklubkonference. Bestyrelsen. Kommende møder. Formanden har ordet. Siden sidste nyhedsbrev er udkommet er der sket 2 ting som giver stof til eftertanke. Bent Bentsen gik og Lene Espersen blev ny formand for det konservative Folkeparti. Hvad det kommer til at betyde ved et nyt folketingsvalg bliver spændende at se, men personligt tror jeg hun kommer til at trække stemmer. Hvilke partier der kommer til at mærke det ved jeg ikke, men jeg håber man tænker sig om inden krydset sættes næste gang. Arla nedsatte aconto prisen på mælken til bønderne igen. Det har igen givet grund til mistillid til Arla fra mælkeproducenterne Landsforeningen af Danske Mælkeproducenter er vrede over Arlas seneste prisnedsættelse. De mener det er bekymrende at Arla Foods nedsætter afregningsprisen med næsten 10 procent netop nu. Tidspunktet for nedsættelsen er naturligvis ikke tilfældig. Udmeldelsesfristen er lige overstået, så andelshaverne bliver som leverandører hvor de er, og det kan der ikke ændres på i de kommende 12 måneder. De danske mælkeproducenter mener, at Arla ikke har levet op til sine løfter om, at forædlingsstrategien kan betale sig. At Arla ikke kan leve op til de løfter der blev givet i efteråret 2007 bliver vanskelig at tilgive. For et år siden blev forædlingsstrategien brugt som det gyldne argument for, at Arla kunne afregne nøjagtig lige så godt som andre. Salg af forædlede varer på lange kontrakter betød imidlertid, at prisstigningen først ville komme senere, men til gengæld vare længere. Der var nok mange, der havde deres tvivl, og nu viser det sig også, at profetierne udelukkende bestod af varm luft. Arla har ikke tilnærmelsesvis levet op til deres løfte om, at de ville få den samme pris, blot forsinket. Arlas beslutning om at sænke prisen skyldes især faldende priser på bulkmarkederne, og at forbrugerne i større udstrækning vælger lavprisprodukter. Dertil kommer den stigende inflation og stigende energipriser. Efterhånden skal bønderne være skrappe skakspillere for at udtænke næste træk. Det lille mejeri Borup Borup mejeri blev opkøbt af Arla på forsommeren, og alle 27 leverandører (med 15 millioner kg. mælk) har meldt sig ind i Arla. Borup mejeri I den gode smags tjeneste er arbejdstitlen i de næste 1½ til 2 måneders tid, hvor ledelsen er ved at udarbejde en forretningsplan for mejeriets fremtid. 1

2 Som planerne er nu, skal Borup mejeri have et stærkt udgangspunkt med topprodukter eksempelvis kokkeprojektet. Mejeriet skal stå for flere kvalitetsprodukter, hvor mejeriets- og områdets historie skal inddrages, derfor er alle leverandører blevet spurgt om de vil medvirke i eksponering af mejeriet og dets produkter, og det vil de så modtage et beløb for over de næste to år. Borup mejeri skal bruges som besøgsmejeri (ikke velegnet endnu!) og mejeriet skal være center for udvikling af nye produkter, som f.eks. råmælks-oste, samt andre oste af den rå og rustikke type. Mejeriet skal have eget pilotanlæg, og være et samlingssted hvor man kan invitere kokke til at kreere oplevelser! Det er ikke meningen produkterne fra Borup skal sælges i discountforretninger, men skal sælges fra en butik på stedet, i specialbutikker, gourmetrestauranter og lignende, der er også taget kontakt til Irma om forskellige økologiprodukter og de har vist stor interesse. Målsætningen er mejeriet skal hvile i sig selv efter nogle år, men det er ikke afgørende det vigtigste er at Arla har et besøgsmejeri hvor folk fra hovedstadsområdet kan komme og få nogle oplevelser, og dermed være med til at ændre den lidt dårlige stemning der er i området omkring Arla. Uddannelse for chauffører. Også for chaufførerne er der nyt i vente i form af ny uddannelse. Læs her artiklen fra Søndagsavisen: Chauffører i skole igen. Nye regler betyder, at danske chauffører skal efteruddannes. Ellers mister de deres erhvervskort. Inden for de næste fem år skal mellem 15 og danske buschauffører tage et 5-dages efteruddannelseskursus, hvor de lærer om de nye regler inden for færdselsloven. Kurset udløser et nyt opdateret kørekort, der gælder i hele EU. De første buschauffører kommer på skolebænken efter sommerferien, og i løbet af det første år vil 5000 af dem få kørekortet fornyet. Næste år er det så lastbilchaufførernes tur. Du må ikke køre med hverken gods eller mennesker, hvis du ikke tager efteruddannelsen. Samlet set vil det berøre danske chauffører de nærmeste år. Reglerne træder i kraft 10.september siger transportkonsulent Poul Olesen fra TEC Landtransport Hvidovre en af landets største erhvervsskoler. Han har været med til at rådgive om den nye efteruddannelse. Den obligatoriske efteruddannelse gælder i hele EU, men i Danmark går vi faktisk videre og vil gerne uddanne chaufførerne mere, så de kan de nye færdsels - og kørehviletidsregler. Desuden skal de lære at køre sikkert og mere miljøvenligt. De lærer også defensiv kørsel, hvor man er tolerant og giver plads til medtrafikanterne. Det er en god måde at undgå højresvingsulykker på. Både bus og lastbilchauffører skal lære en masse tip om miljørigtig kørsel som at rulle ned ad bakke og overholde hastighedsreglerne og køre mellem 70 og 80 kilometer i timen, fordi det giver den bedste kørselsøkonomi. Et forbedret regnskab kan måske udløse en bonus fra arbejdsgiveren, og samtidig gavner det miljøet, fordi CO2 udslippet mindskes. Den obligatoriske efteruddannelse afsluttes med, at man modtager et chauffør uddannelsesbevis, der ligner de nye kørekort. Uden dette kort kan chaufføren krølle sit kørekort sammen og finde sig et nyt job. Alle erhvervschauffører skal fremover efteruddannes hvert 5. år siger Poul Olesen. Med disse linier vil jeg ønske jer alle et godt efterår og jeg håber at se mange af jer til vores konference på Langsøhus i Silkeborg d.14.og 15.nov.08 2

3 Venlig hilsen Else Marie Pettersen Nyt fra Forbundet Kompetence løn Vi er nu sammen med Mejeribrugets Arbejdsgiverforeningen, påbegyndt drøftelserne omkring udmøntningen af resultatet af forårets overenskomstforhandling. Vi har på et møde i Arbejdsgiverforeningen den 25. september aftalt en køreplan for det videre arbejde med beskrivelse af konpetenceløn. På samme møde blev første udkast til vedtægter for kompetencefond drøftet, der var langt hen ad vejen enighed mellem Arbejdsgiverforeningen og os omkring vedtægterne. Dog er der et par punkter, som vi skal drøfte endnu engang. Overenskomstfonden er en ren lønmodtager anliggende, og derfor var det kun opkrævningen som blev drøftet. Næste møde er aftalt til december måned Faglig sag angående funktionærlignende ansatte. Efter den afsluttede overenskomstforhandling, udgav Mejeribrugets Arbejdsgiverforening et cirkulære der omhandler betaling for søgnehelligdage, for såvel timelønnede som funktionærlignende ansatte. Det er vor opfattelse, at indholdet i det udgivne cirkulære, vil betyde, at de funktionærlignende ansatte på fællesoverenskomsten, vil få lavere betaling på søgnehelligdage end de timelønnede. Sagen er rejst af Funktionær Forbundet, men sagen har betydning for alle funktionærlignende ansatte på fællesoverenskomsten. Manglende erstatningsfridage på Bov Mejeri Sagen drejer sig om såkaldte erstatningsfridage til de mejeriarbejdere, hvis ugentlige fridage ifølge arbejdsplanen havner på en søgnehelligdag. Såfremt medarbejderne ikke tilbydes erstatningsfridage inden seks uger efter optjeningstidspunktet, har medarbejderne krav på betaling. Vi forventer at sagen kan afsluttes inden årets udgang. Det vil dog forsat være muligt at få efterbetalt, såfremt der dukke nye personer op, som har krav på efterbetaling. Hos Arla Foods indrømmer man, at medarbejderne på Bov Mejeri er blevet snydt for fridage i flere år, og er indstillet på, at efterbetale til alle nuværende og tidligere ansatte, som ikke har fået hvad de have krav på, i henhold til overenskomstens bestemmelser. Med venlig hilsen Vagn Henriksen Landsmejeriudstillingen i Herning. De 3 Forbund vil også i år sammen med PensionDanmark have en fælles stand på mejeriudstillingen i Herning, der afholdes i dagene november. Niels Nordlund 3

4 Taktregulering. I vores Overenskomst, som er en normallønsoverenskomst, er der en Taktregulering der kan give en lønstigning 1. oktober hvert år. Dette sker såfremt der forekommer en unormal lønstigning i samfundet. Lønstatistikken for proces- og maskinoperatører, som vi bliver reguleret efter, 2007 forelægger pr. 11. juni 2008 med en stigning i smalfortjenesten på 7,44 kr./time. Da modreguleringen i vores overenskomst for 2007 er på 2,80 kr. samt henstående fra 2006 på kr., vil det foranledige en netto timelønsstigning pr. 1. oktober 2008 på 3,57 kr. Begrebet smalfortjeneste er i lønstatistikken 2007 ændret. Overenskomsten parter har drøftet definitionen, men er dog enig om beløbets størrelse og det ikke vil få nogen betydning for fremtidige reguleringer efter overenskomsten. Se også Niels Nordlund Uddannelse og relationer til kompetence løn. Kravene på arbejdsmarkedet vokser, men det kan være svært at komme i gang med en uddannelse. Her er en guide til, hvad dine muligheder for uddannelse og efteruddannelse er som 3F er. Uddannelse er en vigtigt. Flere og flere virksomheder flytter deres produktion til udlandet og kompleksiteten i de tilbageværende jobs stiger. Men dårlige oplevelser fra folkeskolen kan sætte en stopper for lysten til at forsøge sig på skolebænken igen. 3F kan hjælpe dig i gang, og der er mange muligheder. Det gælder, uanset om man tænker på at tage en komplet erhvervsuddannelse, et kortere kursus eller lære mere dansk, matematik eller andre almene fag. Voksenlærling Er du over 25, kan du blive voksenlærling. Det kræver først og fremmest, at du kan få en aftale med en arbejdsgiver om at tage dig i voksenlære. Som voksenlærling får du normalt fagets overenskomstmæssige løn under uddannelsen, og du vil som regel kunne gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis du har erhvervserfaring fra arbejdet i forvejen. Når du har taget en formel erhvervsuddannelse, er du godt rustet på arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Merituddannelse Erhvervsuddannelser er ikke kun for unge under 18 år, men også for voksne. På de fleste af 3F's erhvervsuddannelser er det muligt at gennemføre uddannelsen på kortere tid, hvis man har erfaring med arbejdet i forvejen. Det kaldes merit-uddannelse. På net adressen kan du få vejledning om uddannelse og kurser indenfor de erhvervsrettede uddannelser. Du kan også gå ind på hjemmesiden AMU På AMU, som står for arbejdsmarkedsuddannelserne, kan du få de kurser og certifikater, du mangler inden for en lang række faglige områder. De fleste kurser er korte, men du kan stykke en række af kurser sammen til et bestemt forløb, 4

5 som giver mening i forhold til dit arbejde eller det arbejde, du ønsker. Hvis du er i arbejde, har du måske fået udarbejdet en uddannelsesplan via din arbejdsplads, som skal give dig faglig opkvalificering eller omskoling. Ung i 3F I Danmark findes der over 120 uddannelser med omkring 250 specialer. Og 48 af uddannelserne hører under 3F's overenskomstområder. En erhvervsuddannelse eller en lærlingeuddannelse er en praktisk uddannelse, som veksler mellem skolegang på teknisk skole eller på et AMU-center og oplæring på en arbejdsplads. Du kan optages på et grundforløb på en skole, hvis du har gennemført niende klasse. 14 dages uddannelse om året Når du arbejder under Mejerioverenskomsten, har du ret til 14 dages selvvalgt udannelse om året. Såfremt det har relationer til din jobfunktion er det med fuld løn. Har du papir på hvad du kan? I 3F kan vi hjælpe dig med at få bevis på dine kvalifikationer. Siden du gik ud af skolen, har du sikkert haft forskellige job, eller du har klaret forskellige funktioner i dit arbejde. Alt sammen noget, der har gjort, at du kan en masse. I det daglige tænker du måske ikke over det du gør det bare... Men det er en stor fordel for dig at få papir på, hvad du kan, både hvis du frivilligt eller ufrivilligt skal skifte job, og når der skal stilles lønkrav. Sådan kommer du i gang. Alt du skal gøre er at henvende dig i din lokale 3F-afdeling. 3F sørger for at kontakte Erhvervsskolen eller AMU-centret, hvor du får papir på dine kvalifikationer efter et forløb med afklaring af dine kompetencer. 3F kan hjælpe dig med at lave en personlig uddannelsesplan, hvor dine muligheder og ønsker for efter- og videreuddannelse bliver klarlagt. Det vil være givet at kompetence lønsystemet under mejerioverenskomsten, som sættes i værk 1. januar 2010, vil primært bygges op på uddannelse. Nyt bestyrelsesmedlem. Bo Rasmussen udtræder af Landsklubbens bestyrelse med baggrund ansættelse hos 3F Slagelse med funktion som opsøgende arbejde. Suppleant Marianne Vestergård fra ARLA Korsvejen indtræder herefter i bestyrelsen. Landsklubkonference på Langsøhus. Landsklubben inden for mejeribruget under 3F 5

6 Program: Fredag den 14. november Frokost og indkvartering Velkomst v. landsklubformand Else Marie Pettersen Generalforsamling Pause Bo Rasmussen: Ny Hjemmeside Christian Juhl, Formand 3F Silkeborg.: John Friedrichsen fra forbundet.: Opbygning af fagforening i Nicaragua Middag Birthe Fisker fra PensionDanmark.: Konkurrence om PensionDanmark millionerne Socialt samvær, Lotteri og Natmad. Lørdag den 15. november Morgenmad Gitte Larsen.: Stres og udbrændthed Pause Overenskomst, tolkninger og retslige afgørelser v/ Vagn Henriksen og Søren Andersen Frokost og hjemrejse Landsklubbens bestyrelse. Dagsorden for generalforsamling den 14. november Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F 1 Valg af dirigent. 2 Godkendelse af dagsorden og forretningsorden. 3 Valg af to stemmetællere. 4 Bestyrelsens beretning v. formand Else Marie Pettersen 6

7 5 Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. kasserer Niels Nordlund. 6 Fastlæggelse af kontingent 7 Indkomne forslag. 8 Valg: o Formand Else Marie Pettersen modtager genvalg. o Bestyrelsesmedlemmer på valg er: Jens Marin Jensen modtager ikke genvalg. Winie Poulsen modtager genvalg. Poul Erik Christensen modtager genvalg. o Suppleanter til bestyrelsen 1. Suppleant. 2. Suppleant. o Bilagskontrollant på valg er Lya Jacobsen. o Suppleanter til bilagskontrollanter 1. Suppleant. 2. Suppleant. 9 Evt.: Diskussion af et aktuelt emne / forslag til bestyrelsesarbejdet i det kommende år. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen 2 uger inden generalforsamlingen senest den 31. oktober 2008 kl Tilmeldingsblanket landsklubkonference 2008 Navn: Adresse Postnr./by.... 7

8 Afdeling. Pris for deltagelse på konferencen er kr. 1300,00 Prisen er inkluderet frokost v. ankomst som serveres kl Du skal kontakte din afdeling, da de som regel betaler tilmeldingsgebyr, dagløntab, kørsel mm. Det ses helst at tilmeldingen og betaling sker igennem din afdeling. Indbetaling af deltagergebyr til: Reg. nr: 5383 Kto. nr: eller FI kort: +73< Primo november udsendes til alle deltagere: Deltagerliste, program, dagsorden for generalforsamlingen og evt. betalingskort. Tilmelding sendes til vor kasserer: Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej Sdr Omme Tlf.: Mail: Tilmeldingen er bindende og sidste rettidig tilmelding er 20. oktober 2008 Med venlig hilse Landsklubformand Else Marie Pettersen Landsklubbens bestyrelse Formand Else Marie Pettersen Tømmervænget 5, 6070 Christiansfeld Tlf Mail: Christiansfeld Mejericenter. Kassere Niels Nordlund Nielsen Engebækgårdvej 21, 7260 Sdr. Omme Tlf / Mail: Them Mejeri Helga Rindom Hovedgaden 28, 6971 Spjald Tlf / Mail: Arinco Videbæk Bo Rasmussen Lindevej 14, 4230 Skælskør Tlf.: Mail: Slagelse Mejeri. Redaktør Niels Nordlund Nielsen 8

9 Ansvarshavende redaktør Else Marie Pettersen Bestyrelsesmøder: oktober. Arinco Videbæk december kl. 3F Høje Tåstrup Konferencer: november kl november kl Landsklubkonference på Langsøhus. Næstformand Poul Erik Christensen Hammergårdsvej 13, 8983 Gjerlev Tlf / Mail: Rødkærsbro Garage. Winie Poulsen Ørnevej 54, 5210 Odense NV Tlf / Mail: Birkum. Jack Hansen Akelejehaven 7 1. tv., 2630 Tåstrup Tlf / Mail: Ishøj Ferskvareterminal. Jens Martin Jensen Højagervej 37, 8653 Them Tlf Mail: Them Mejeri. Deadline næste Nyhedsbrev: 10. januar 9

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer)

Nationalt råd, til fordeling i alt (dog ikke til bestyrelsesmedlemmer) MEJERIKLUBBEN Landsklubben indenfor mejeribruget under 3F Nr. 2. oktober 2013. Årgang 26 Indholdsfortegnelse: Side 1 Formanden har ordet. Side 4 PensionDanmark. Side 4 Sundhedsordning Side 4 Kapitalpension

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Alsmøde side 3. Familien Schmidt i Kærneland side 12. Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Alsmøde side 3 Familien Schmidt i Kærneland side 12 Nummer 4 - december 2011-88. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet

Læs mere

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os!

Vi er der. Nr. 1 - Marts 2012. Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts. se side 3! - når du har brug for os! Vi er der - når du har brug for os! LECA-produktion i modvind - læs tillidsrepræsentantens indlæg på side 8, 9 og 10 Nr. 1 - Marts 2012 Husk vores generalforsamling lørdag d. 17. marts se side 3! Vi er

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye

CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010. Velkommen til det nye CHAUFFØRENNr. 1 januar 2010 Velkommen til det nye 221,00 286,00 181,50* 133,50 450,00 429,00 439,00 439,00 CF 3F A-kasse Efterlønsordning FOA TF A-kasse Efterlønsordning Chaufførernes Fagforening Fritidsulykkesforsikring

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest

Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest Hvad skal der ske nu Læs side 3 Nr. 1 - juli 2004 Fr.borg amt vest 0HGOHPPHUQHKDUVWHPWMD +YDGVNDOGHUVNHQX" Hvem er i afdelingerne Side 4-8 Fagligt nyt Side 9-12 Deltagerne på konferencen i Rørvig Konkurrence

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening side 6-7 Generalforsamling Nummer 1 - Januar 2010-87. årgang - Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening MEJERISTEN Medlemsblad for Danske Mejeristers Fagforening Tilsluttet Serviceforbundet og Funktionærernes

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00 Nr. 4 - oktober 2014 Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-35 Regnskab 2013 for 3F København s. 36-39 Indkomne forslag s. 40-43 Tag bladet med til generalforsamling d. 11. november 2014 kl. 17.00

Læs mere

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv

Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt. Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 25. årgang nr.1. Februar 2008 Æ Klep stow på Stampe og Jensens fabrik i Hammerum 1938 foto: ASRA arkiv Jacob Christensen har skrevet i bogen Arbejdernes

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 30. august 2012 på Fangel Kro 2011-2012 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2011/12 1 Indledning... 3 2 Medlemmer...

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

Jeg har det bedste job i landet

Jeg har det bedste job i landet 31. årgang Marts 2006 Nr. 1 Den Grønne Landsbrancheklub Jeg har det bedste job i landet Besøg på forskningscenter Flakkebjerg se side 22-24 Arbejdsgiverforening undergraver overenskomstsystemet, side 3

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Certificering er ikke så slemt

Certificering er ikke så slemt MEDLEMSBLAD FOR KREDS NORDEA / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / FEBRUAR 2015 Certificering er ikke så slemt Filialdirektør Mette Ahlen (tv.) og rådgiver Helle Quvang har været igennem certificeringsprojektet,

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere