FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN"

Transkript

1 FOGH ANGRIBER VORES VELFÆRD - FORSVAR DEN af Jakob Nerup Indhold Velfærdskampen er i gang 5 Hvad går Foghs velfærdsreform ud på? 11 Der er råd til velfærd i Danmark 18 Nyliberalisme i Danmark, Europa og globalt 23 Modstand mod nyliberalisme i Europa 28 Velfærdskampen skal tages fuldt ud 32 Side

2 Side

3 Velfærdskampen er i gang Efter Foghs velfærdsreform bliver velfærden alvorligt truet som et gode for de mange. Her er nogle fiktive personer, som alle repræsenterer den konkrete virkelighed for de 3 millioner arbejdere og studerende i Danmark, der rammes af forringelserne: Ali er 17 år og det yngste offer for Foghs velfærdsangreb. Han havde planer om 10. klasse, derefter på teknisk skole og så ud på arbejdsmarkedet. Det kan han godt glemme alt om. Ali skal i ungdomsklasse og herefter på en teknisk skole, hvor der kommer både trindeling og niveaudeling. Når Ali modtager SU, så skal han gennemføre uddannelsen, ellers skal den betales tilbage. Vibeke er 22 år og i gang med sin uddannelse til biolog. Hun har rejst i Amazonas for at modne sine studieindtryk og arbejdet i børnehave for at tjene penge. Derfor har hun været væk fra studierne i 3 år og vil afslutte flot med et kvalificeret speciale, som vil tage 1 år. Det kan hun godt glemme for SU en udbetales kun for normeret tid og specialet i ½ år. Karen er 28 år og arbejder på fabrik. På grund af den globale konkurrence flyttes hendes job til Kina og hun bliver arbejdsløs. Hun får kun ½ dagpenge og udsat for uretfærdig kontrol og tvang til at tage job. Mikael er 44 år og pædagog. Han synes, at jobbet med børn er dejligt, men også hårdt og stressende, fordi børnetallet og kravene stiger. Derfor så Mikael frem til at gå på efterløn som 60-årig. Det kan han ikke længere og skal arbejde mindst til han bliver 63, og til den tid har politikerne med garanti fjernet efterlønnen helt. Fatima er 50 år og flygtning. Hun vil gerne arbejde og have sin familie til Danmark. På grund af virksomhedernes diskrimination har hun ikke noget job og skal i fremtiden tvinges til at være løntrykker. Hendes familie er fattige og har dårlig skolegang. De kan ikke komme til Danmark, fordi kravene til sprog og økonomi strammes. Ida er 56 år og fyret fra sit job som kontorassistent på grund af aldersdiskriminering. Hun kan i dag fortsætte en værdig tilværelse med forlængede dagpenge indtil hun kan gå på efterløn. I Foghs fremtid skal hun tvinges på tvangsaktivering og siden kontanthjælp, indtil hun kan få folkepension som 67-årig. Side

4 Udfaldet af den kamp om velfærden, der finder sted lige nu, bliver afgørende for retningen i Danmark de næste mange år Fremtiden afgøres nu Foghs velfærdsreform er det største samlede angreb på velfærden i Danmark i årevis. Over en bred kam skal vi tvinges til at arbejde tidligere og længere, samtidig med at de arbejdsløse og indvandrerne skal presses yderligere. Fogh lægger sig hermed på linie med andre nyliberalistiske regeringsledere i Europa, hvor arbejdere og studerende skal betale for de multinationales konkurrenceevne på verdensmarkedet. Det er ikke bare, fordi Foghs velfærdsangreb rækker langt ind i det 21. århundrede, at modstand er vigtig. Det er også et åbent brud med årtiers forsigtig nyliberalisme, hvor nedskæringer, privatiseringer og markedsgørelse er kommet drypvis. Nu er der en samlet pakke, hvor en af hjørnestenene i vores velfærd, efterlønnen, angribes frontalt. Om Fogh får flertal i Folketinget for et angreb på velfærden, er hævet over enhver tvivl. Om han kan gennemføre det, er alene et spørgsmål om, at flertallet i befolkningen giver ham lov. Udfaldet af den kamp om velfærden, der finder sted lige nu, bliver afgørende for retningen i Danmark de næste mange år. Hvis Fogh og hans flertal i Folketinget vinder uden store sværdslag, så vil det medføre to brutale forandringer. For det første, at de borgerlige og erhvervslivet vil komme med yderligere forringelser af velfærden og skattelettelser til de rige. For det andet vil den spirende tro på, at vi kan slås mod nyliberalismen, og at arbejderklassen og dens organisationer vil gå i forsvar for velfærdssamfundet, vil lide et knæk. På den baggrund er der al mulig grund til at sætte alle sejl til for at mobilisere, argumentere og aktionere mod Foghs velfærdsangreb. Velfærdsreform er klassepolitik Det borgerlige Danmark har - desværre bistået af Socialdemokraterne - lagt op til en velfærdsreform, der skal finansiere fremtidens velfærd og regeringens globaliseringsstrategi. På almindeligt dansk betyder det, at man forringer velfærden for at bevare den, hvilket svarer til at amputere benet på en rask med løfte om, at så vilman lade være med at amputere det andet, når hun bliver gammel. Angrebet på velfærden skal betale for to ting og skabe en tredje. Det skal betale for regeringens globaliseringsstrategi, der betyder eliteuddannelse og gratis forskningsmidler til de multinationale. For det andet skal det betale for de store skattelettelser til de rige, som de borgerlige planlægger i Side

5 fremtiden. Og for det tredje, så skal det skabe en endnu større gruppe af fattige arbejdsløse, studerende og indvandrere, der er tvunget til at konkurrere om lønnen og dermed fungere som løntrykkere. I årevis har direktørerne, anført af Dansk Industri (de multinationale danske virksomheders lobbyorganisation), agiteret for gennemgribende angreb på velfærden. De forlanger efterlønnen afskaffet. De forlanger lavere understøttelse og kortere tid på dagpenge. De forlanger mindstelønnen afskaffet og endnu lavere løn for unge og nyuddannede. De forlanger privatiseringer og brugerbetaling. De forlanger offentlige besparelser og skattelettelser til de velhavende. Nu leverer Fogh et større angreb som et første svar på deres bønner. Villige medier har adopteret denne dagsorden og skabt en stemning af, at Danmark vil bukke under for ældrebyrden, velfærdsydelser og globaliseringen, hvis ikke der angribes. På europæisk hedder det nyliberalisme. I hele Europa er regeringerne og direktørerne i gang med at angribe velfærden og arbejderklassens arbejdstid i særdeleshed. De konkurrerer om at skære ned på pensioner, på at forlænge tiden på arbejdsmarkedet, på at øge arbejdstiden, på at få de unge hurtigere igennem uddannelsessystemet. Nyliberalisme i Danmark handler om 25 års konstante nedskæringer på det offentlige, privatiseringer af offentlig service, markedsgørelse af uddannelsessystemet og racistisk syndebukkepolitik. Det nyliberale dogme om, at velfærden skal angribes, er desværre også officiel socialdemokratisk politik. Nyrup og Lykketoft startede angrebet på efterlønnen i 1998 med at indføre egenbetaling og gøre ordningen bedre for de, der blev længere på arbejdsmarkedet. I dag vil Socialdemokraterne tage 2 år fra efterlønnen og gøre det umuligt for sygeplejersker, lærere, pædagoger og politibetjente at få efterløn, fordi de stiller et krav om 38 års arbejde. De radikale vil endnu længere. De vil helt afskaffe efterlønnen og samtidig indføre brugerbetaling på lægebesøg og skadestuebehandling. Alt sammen for at finansiere yderligere skattelettelser for de velstillede. Fra vugge til grav uanset fag og farve Medierne fremstiller ofte velfærdsspørgsmålet som en generationskamp, hvor den rødvinsdrikkende 68-generation tvinger de unge til at betale for deres fede alderdom med golfkøllen i hånden. De studerendes liv fremstilles som et driverliv med udlandsrejser, sabbatår, ørkesløs specialeskrivning og SU en som cafepenge. De fremfører også påstanden om, at hvis blot indvandrerne arbejder, så er velfærdsproblemerne løst. Alle tre forestillinger er ideologiske konstruktioner med det enkle formål at skabe splittelse mellem de forskellige grupper. Men det enkle faktum er, at unge og gamle, arbejdere og studerende, indvandrere og danskere, har fælles interesser. De unge bliver dem, der betaler den største pris for Foghs velfærdsangreb. De skal hurtigere gennem uddannelsessystemet; deres understøttelse halveres; de kan ikke få efterløn og skal først pensioneres som 67-årige. De unge bliver mærkeligt nok også gamle, og selv om det opleves som totalt langt ude i fremtiden at Side

6 snakke om efterløn for en 20-årig, så kommer de til at betale den største pris med et forlænget arbejdsliv på i alt 10 år og en garanteret tidligere død. De gamle skal betale prisen for et langt arbejdsliv med tvangsaktivering og kontanthjælp, hvis de bliver arbejdsløse, efter de er fyldt 55 år. Og de skal nok komme til at mærke presset fra de mange nye, ufrivillige løntrykkere, som arbejdsgiverne vil ansætte i stedet. De studerende bliver selv arbejdere eller arbejdsløse efter endt uddannelse. Kun et lille mindretal af de universitetsstuderende får de fede job og har rige forældre, som kan brødføde dem med lejligheder og studiepenge. Langt det overvejende flertal af alle studerende som skolelærere, pædagoger, sygeplejersker, biologer, sprogfolk og handelsskolestuderende bliver almindelige lønmodtagere. Deres interesser som studerende står derfor ikke i modsætning til en kontorassistent eller smed. Og deres fremtidige status som lønmodtagere gør, at de bør interessere sig lige så meget for angrebene på de arbejdende som for angrebene på deres egen SU. Indvandrerne betaler i forvejen den største pris for nyliberalismen gennem udstødning og racisme. Langt hovedparten af indvandrerne er arbejdere eller studerende, og flertallet laver fattigt. De bliver ramt og udpeget som syndebukke af Fogh, så der er al mulig grund til, at de er med i kampen og at fagforeninger og de studerende tager deres krav om ligestilling til sig som et vigtigt krav. Indvandrerne betaler i forvejen den største pris for nyliberalismen gennem udstødning og racisme - fx ved at indespærre aylsøgere i årevis i umenneskelige lejre Side

7 Indvandrerne som syndebukke Regeringen og Dansk Folkeparti vil også bruge et velfærds angreb til igen at gøre indvandrerne til syndebukke. Uanset den konkrete form, så bliver en lavere løn for indvandrere en rambuk for at smadre mindstelønnen på længere sigt. Den bygger på den racistiske antagelse, at indvandrere er mindre tilbøjelige til at skaffe sig et job, når bistand og understøttelse er næsten lige så høj. Det enkle i dette argument er at indvandrerne selv gøres ansvarlige for den racistiske diskrimination, de er udsat for, når de på grund af deres navn, hudfarve og religion udelukkes fra arbejdsmarkedet af arbejdsgiverne. Den anden effekt af et sådant angreb er påstanden om at fremtidens velfærd skal løses af indvandrerne. Hvis de kommer i arbejde, så kan vi alle få velfærd. Hvis ikke, så er det deres skyld, at der skal skæres ned. Regeringens racistiske klassepolitik understreges af det faktum, at rige og højtuddannede indvandrere kan få arbejdstilladelser i fremtiden, mens fattige indvandrere, som desperat har brug for job og penge, holdes ude. Samtidig kan fattige indvandrere ikke få deres familier til Danmark, fordi deres familiemedlemmer skal aflægge prøver i dansk sprog og kultur på danske ambassader til høje priser. En umulig mur at komme over for de fattigste og lavt uddannede. Fogh nye forringelser af erhvervsskolerne med trin- og niveaudeling vil yderligere parkere unge indvandrere på B-hylden. I forvejen dropper op mod 60 % af de unge indvandrere ud af erhvervsskolerne, bl.a. fordi de ikke kan få praktikpladser og på grund af de enorme besparelser på lærertimer. Og her hjælper statens halvering af antallet af praktikpladser siden 1998 heller ikke. Ydermere vil den kommende tvangsindskrivning af unge på de tekniske skoler, hvoraf indvandrerne vil være mange, ikke hjælpe på denne udvikling. Tværtimod vil der opstå massive disciplin- og motivationsproblemer, som yderligere vil forstærke marginalisering og billedet af utilpassede unge. Og medierne vil næppe fortælle at det hele fører tilbage til Fogh og Folketingets nedskæringer. Vi har fælles interesser med det overvældende flertal af indvandrere i Danmark, fordi de er arbejdere, fattige og studerende. Danske arbejdere har ingen interesse i, at nogen på grund af deres hudfarve eller navn skal starte på indslusningsløn. Tværtimod har vi al mulig grund til at stå vagt om vores overenskomster og samtidig kræve, at arbejdsgivernes racistiske diskrimination ophører. Konkret ville en politik om positiv særbehandling gavne meget. 2 ud af 3 danskere ønsker at efterlønnen skal bevares. 94 % af Socialdemokratiets vælgere ønsker efterlønnen bevaret. 3 ud af 4 danskere mener at pensionsalderen skal bevares på de 65 år. 52 % siger nej til regeringens bud i velfærdsreformerne på opstramninger i SU-systemet. 59 % er imod halvering af dagpenge for årige 2 ud af 3 medlemmer af forbundet 3F er imod indslusningsløn for indvandrere, fordi de vil føle sig mindre værd Side

8 Side 10 Vi er flertallet Medierne omtaler altid flertallet som synonymt med mandatfordelingen i Folketinget. Når de fortæller os, at der er et solidt flertal for velfærdsforringelser, så taler de om Folketingspolitikerne og ikke om vælgerne. Og det burde de, for vi mener noget helt andet. Hvordan omsættes et flertal i meningsmålinger til at overtrumfe Folketinget? En nøglefaktor er en forståelse af, at flertallet i befolkningen ikke er tilfældigt, men baseret på den kendsgerning, at langt hovedparten af befolkningen i Danmark er arbejdere og studerende. Et enkelt blik på, hvor danskerne er organiseret og placeret, fortæller alt. Den danske fagbevægelse tæller gennem paraplyerne LO, FTF og AC tilsammen mere end 2 millioner medlemmer. Og eftersom bare 10 % af dem er højtlønnede akademikere, ledere eller selvstændige, så er der stadig 1,8 millioner arbejdende tilbage. De har ingen som helst interesse i Foghs angreb. Det samme kan man også sige om langt den overvejende del af de , som er udenfor arbejdsmarkedet på efterløn, kontanthjælp, førtidspension eller understøttelse. Langt hovedparten af den 1 million studerende er børn af arbejderklassen, hvis vi dermed forstår de 80% af befolkningen, som ovennævnte udgør. Selv om halvdelen er børn i folkeskolen, så er der stadig ½ million studerende som rammes af Foghs angreb. Tilsammen er vi mere end 3 millioner, og så syner Folketingets 179 mandater af meget lidt.

9 Hvad går Foghs velfærdsreform ud på? Forringelser af efterløn og pension Fogh og de borgerlige partier vil tvinge os til at arbejde længere, når vi er gamle og brugte. Formelt vil de sætte efterlønsalderen op til 63 og pensionen til 67. Samtidig gøres det dyrere og mere besværligt. Oven i hatten kommer, at efter dette angreb vil ingen længere tro politikerne på deres løfter om at bevare efterlønnen. I praksis vil det betyde, at langt hovedparten af de unge fravælger efterlønnen, og dermed har arbejdsgiverne fået et af deres hedeste ønsker opfyldt, nemlig en forlængelse af arbejdstiden på 7 år! Pensionsalderen hæves til 66 år i 2023 og til 67 år i Efterlønsalderen hæves til 61 år i 2017, til 62 år i 2019 og til 63 år i Hermed forkortes efterlønsperioden fra 5 til 4 år fra I 2015 skal der tages stilling til, om aldersgrænserne skal stige yderligere, f.eks. til 70 år. Yderligere stigning i aldersgrænserne træder i kraft i Dyrere efterløn. Fra hæves efterlønsbidraget med 667 kr. om året. (A-kasse bidraget sænkes tilsvarende). Bidragsperioden hæves fra 25 til 30 år, således at de, der er 28 år eller yngre pr , skal påbegynde indbetalingerne senest når de fylder 30. Efter 2017 indføres særskilt modregning i efterlønnen af pensioner udbetalt efter det 60. år, men før efterlønsalderen. Forringelser af dagpenge Danmark har en historisk lav arbejdsløshed på 4,6 %. Alligevel er der udenfor arbejdsmarkedet, hvoraf de er på understøttelse eller kontanthjælp. De skal udsættes for fattigdom, tvangsaktivering eller påtvunget uddannelse under skrappe kontrol- og strafforanstaltninger. I særlig grad skal de unge presses, så de bliver billigere og løntrykkere. Regeringen praler af, at unge under 25 år næsten ikke er arbejdsløse, fordi de tvinges i uddannelse og i aktivering (Ungepakken). Men det fortæller intet om, hvorvidt uddannelse fører til arbejde, eller jobbet er til overenskomstmæssig løn. At udvide ordningen til de årige vil blot tvinge titusinder af unge ud i fattigdom på SU eller halve dagpenge eller i løntrykkeraktivering. De eneste, som har gavn af dette, er arbejdsgiverne, hvis formand Neergaard Larsen siger om ungepakken, at indgrebet er det mest succesfulde arbejdsmarkedspolitiske tiltag, som endnu er set. Dagpengene halveres for de årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, når der er gået seks måneder, ligesom det allerede gælder for de årige. Det svarer til et årligt tab på kr. Side 11

10 Dagpengemodtagere i alderen 25 til 29 år med gennemført kompetencegivende uddannelse vil modtage 82% af dagpengesatsen, svarende til et årligt tab på kr. Straf og kontrol af de arbejdsløse Konstant trussel om at miste dagpenge gælder alle. Forsikrede ledige skal gå ind på AF s hjemmeside mindst en gang ugentligt. Hvis ikke, mistes ydelserne, indtil de har tilmeldt sig igen. Ved udeblivelse eller forglemmelse af et hvilken som helst møde med AF får man tre ugers karantæne, og i gentagelsestilfælde mister man dagpengeretten. Man får 14 dages karantæne, hvis man glemmer at fortælle AF, at man har fået arbejde. Det betyder, at den ledige ikke vil få dagpenge i de første 14 dage af næste ledighedsperiode. Der indføres et ekstra rådighedstjek hver 3. måned. Forslaget vil på ingen måde hjælpe flere ledige i arbejde, men vil skabe en voldsom ekstra administrativ byrde i A-kasserne. Det anslås, at der skal gennemføres yderligere rådighedsvurderinger oven i de rådighedsvurderinger, som i forvejen gennemføres. Sværere at genoptjene dagpengeret. Beskæftigelseskravet for genoptjening af dagpengeret øges fra 26 uger til 52 uger indenfor 3 år. Øget aktivering. Personer, der har fået tilbudt et job to gange, uden at den pågældende er kommet i arbejde, eller hvis personen har mistet arbejdet kort efter ansættelsen, skal straks sendes i aktivering. Side 12 Jagt på de årige Der er på efterløn og overgangsydelse. Hovedparten af dem er lønmodtagere, som er slidt op fysisk og psykisk, og som derfor har valgt at stoppe i tide. Andre titusinder fra 55 og opefter er arbejdsløse, fordi virksomhederne ikke ønsker de gamle. Mange steder er de ældre kolleger de første, som står på fyringslisterne, fordi man efter effektiviseringer og omstruktureringer ikke kan udnytte dem nok. Derfor er det grotesk, at de skal straffeb ekstra ved at blive tvangsaktiveret og miste dagpengene. Det eneste formål er at øge presset på de ansatte til at knokle livet ud af kroppen og være angste nok til at acceptere ledelsens diktater. Den forlængede dagpengeret for 55 til 59-årige ophæ-

11 ves. Forslaget vil ifølge LO s beregninger indebære, at ledige vil miste deres dagpenge og i stedet modtage kontanthjælp, hvoraf hovedparten vil lande på en kontanthjælpssats, som svarer til 60 % af dagpengene. Der indføres aktiveringspligt for de 58- til 59-årige. I praksis vil det formodentlig betyde, at mange personer i denne aldersgruppe vil tilbringe resten af deres tid på arbejdsmarkedet i aktivering, virksomhedspraktik eller i ansættelse med løntilskud, fordi de har svært ved at få et almindeligt arbejde. Andre forringelser på arbejdsmarkedet Disse to angreb vil først og fremmest ramme indvandrere og de socialt udsatte, fx sygdomsramte. I stedet for rummelighed og kollegial opbakning ud fra et solidarisk udgangspunkt med samme løn og vilkår, så skal de være løntrykkere og socialt stigmatiserede. Det vil øge splittelsen og marginaliseringen. Virksomhederne skal have gratis arbejdskraft, fordi Ledige med svage beskæftigelsesmuligheder, herunder især indvandrere og efterkommere skal arbejde i en given virksomhed og stadig modtage overførselsindkomst, UDEN at virksomheden betaler løn i en periode på 1 til 9 måneder. Skævvridende løntilskud. Regeringen vil have DA, LO og KL til at forpligtige sig til at benyttet ordningen om løntilskud til personer med bl.a. dokumenterede ringe beskæftigelsesmuligheder. Det betyder, at de skal udføre arbejde for en ringere løn end deres kollegaer. I stedet for rummelighed og kollegial opbakning ud fra et solidarisk udgangspunkt med samme løn og vilkår, så skal de være løntrykkere og socialt stigmatiserede Forringelser af kontanthjælp Som om det ikke er nok at være arbejdsløs og fattig, så vil Fogh og hans kumpaner skabe mere fattigdom, øge presset og kontrollen på kontanthjælpsmodtagerne. Unge mellem 26 og 30 skal på ungesats og for alle bliver kontrollen og sanktionerne hårdere. Kommunerne skal presses til at bruge pisken overfor kontanthjælpsmodtagerne, så fremtiden bliver grum, når borgmestrene jagter kommunens svageste. Halv kontanthjælp hvis man er under 30 år. Aldersgrænsen for kontanthjælp på voksensats øges fra 25 til 30 år for ikke-forsørgere uden en kompetencegivende uddannelse. For kontanthjælpsmodtagere vil satsen være lav fra første ledighedsdag, svarende til et tab på om året sammenlignet med de nuværende satser. Reelt har man så kun ca Side 13

12 Ved udeblivelse eller forglemmelse af et hvilken som helst møde med AF nedsættes kontanthjælpen med 1/3 i 3 uger og i gentagelsestilfælde i 20 uger kr., når boligudgifter er betale (ifølge tal fra regeringen), til at dække mad, tøj, transport mv. hver måned. Konstant trussel om at miste dagpenge, gælder alle. Kontant- og starthjælpsmodtagere skal gå ind på AF s hjemmeside mindst en gang ugentligt. Hvis ikke, mistes ydelserne, indtil de har tilmeldt sig igen. Ved udeblivelse eller forglemmelse af et hvilken som helst møde med AF nedsættes kontanthjælpen med 1/3 i 3 uger og i gentagelsestilfælde i 20 uger. Straf, hvis man ikke starter på eller stopper uddannelse. Hvis en kontanthjælpsmodtager under 30 år afviser at starte på en uddannelse, stopper kontanthjælpen øjeblikkeligt. Samtidig bliver efterfølgende kontanthjælp tilbagebetalingspligtig, hvis man stopper uddannelsen uden rimelig grund. Alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der har været ledige i seks måneder, skal automatisk i mindst en måneds aktivering på mindst 25 timer om uge. Personer, der har fået tilbudt et job to gange, uden at den pågældende er kommet i arbejde, eller hvis personen har mistet arbejdet kort efter ansættelsen, skal straks sendes i aktivering. Kommunerne piskes til at piske borgerne. Tilskud fra staten til kontanthjælpsydelser forringes ved, at de får 65 procent af udgifterne dækket, når borgeren er i aktivering mindst 25 timer om ugen. Kommunen får kun 35 procent, hvis der er tale om passiv forsørgelse, selv ved aktivering op til 24 timer. Såfremt borgerne ikke møder op i aktivering, skal kommunen slet ingen refusion have. Kommunerne får ikke statsrefusion for udgifter til kontanthjælpsmodtagere under 30 år efter tre måneders sammenhængende ledighed, med mindre de er i aktivering. Det vil særligt ramme nogle af de socialt udsatte kommuner, f.eks. mister København over 50 mio. kr. Klassemæssig diskrimination af indvandrere Fogh gør indvandrerne personligt ansvarlige for, om Danmark har råd til velfærd i fremtiden. Enten så skaffer de sig selv job og uddannelse, eller også er de årsagen til de næste forringelser. Og det skal forstås helt kontant som en betingelse for opholdstilladelse og som en slet skjult trussel om at udnævne dem til syndebukke. Samtidig er Fogh villig til at lave særlige regler for rige og veluddannede indvandrere, som de multinationale firmaer har brug for. De fattige og Side 14

13 deres familier skabes der nye barrierer for. Der gives opholdstilladelse til dem, der kan fremvise et konkret jobtilbud med en årlig aflønning over kroner. Etablering af en green card-ordning, der giver særligt kvalificerede udlændinge uden konkret jobtilbud, men med gode forudsætninger for beskæftigelse, mulighed for at få opholdstilladelse i op til seks måneder for at søge arbejde i Danmark. Udenlandske studerende, som færdiggør en videregående uddannelse i Danmark, får mulighed for at søge arbejde i seks måneder. Opholdstilladelsen kan forlænges, hvis man finder et arbejde, som lever op til kriterierne for opholdstilladelse, herunder kroner i løn. Integrationseksamen og krav om arbejde. For at få tidsubegrænset opholdstilladelse skal den enkelte indvandrer ud over de gældende krav bl.a. om ophold i 7 år fremover have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 2 år i Danmark og bestået en danskprøve 2 eller en danskprøve på niveau 1 og en engelskprøve svarende til niveau 2. For at få ret til kontanthjælp skal den enkelte indvandrer ud over det gældende krav om ophold i landet i 7 ud af 8 år fremover have haft mindst 2 års beskæftigelse i Danmark. Forslagene gælder for nye indvandrere efter lovens vedtagelse. Staten skærer i tilskuddet til danskundervisning og introduktionsydelse, men kommunen skal belønnes, når en udlænding kommer i ordinært arbejde eller uddannelse. Man skal bestå en test i dansk og samfundsforhold forud for familiesammenføring. Testen tages i udlandet og er en betingelse for indrejsetilladelse til Danmark. Indvandreren vil skulle kunne forstå hverdagsudtryk og besvare simple spørgsmål på dansk samt have en grundlæggende viden om det danske samfund, herunder normer og værdier. Forringelser, der rammer elever og studerende Foghs og de multinationales globaliseringsstrategi er indskrevet i velfærdsangrebet. De strukturelle reformer er lavet, så der testes og satses på eliten under indflydelse af erhvervslivet. Men det er ikke nok for Fogh, den nyliberalistiske uddannelsespolitik skal have endnu en tak. 10. klasse skal væk, erhvervsskolerne skal niveaudeles, og de unge skal presses til hurtigere at tage en uddannelse. De unge skal mere ma- Side 15

14 Side 16 skinagtigt og ukritisk igennem uddannelsessystemet, så de hurtigere kan komme ud og tjene virksomhederne. Fogh regner med et par års ekstra livsarbejdstid på denne konto. 10. klasse nedlægges og erstattes af en ungdomsklasse målrettet mod erhvervsuddannelserne og med markant færre elever. Dermed afskaffes 10. klasse i praksis. Trindeling af erhvervsuddannelser, så de samlede forløb, som vi kender i dag, bliver opløst i forskellige afstigningstrin. Det betyder eksempelvis, at en færdigudlært struktør-svend kan få et svendebrev på, at han kan samle forme og intet andet. Det er klart, at der vil være langt færre jobmuligheder åbne for en elev med en ½ uddannelse. Erhvervsskoleeleverne opdeles i A- og B-elever efter faglige og sociale kompetencer. En økonomisk presset teknisk skole vil følgelig koncentrere sine kræfter på eleverne i A-klassen. B-klasserne vil få dårligere undervisning og blive ringere stillet efter endt uddannelse. Nedskæringer på de boglige elementer på erhvervsuddannelserne. Produktionsskoleydelsen nedsættes til SU-niveau, selv om målgruppen for produktionsskolerne ikke magter at have erhvervsarbejde ved siden af det er derfor, de går på produktionsskolerne. Kommuner presses til at tvinge unge ind i uddannelsesforløb, fordi de skal betale per 18-årig, der ikke er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Kommunen modtager til gengæld per 18-årig, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse Nedsat SU ved studiestart senere end to år efter den adgangsgivende eksamen man får reduceret SU en med 1000 kroner om måneden. Forslaget vil både ramme dem, der bevidst vælger at starte senere, men det vil også ramme de usikre og dem, der har haft sociale vanskeligheder. Forslaget rammer dermed socialt skævt SU en begrænses til den normerede tid. I stedet må man fremover låne pengene, og flere vil dermed stå med en meget stor gæld efter studierne. Økonomisk straf hvis man ikke består eksamen. SU opdeles i et grundtilskud og et tillæg. Tillægget fastsættes til 1000 kroner om måneden, som udbetales i én portion, når hvert semesters eksaminer er bestået. Mulighed for at opspare SU-klip ud over normeret tid afskaffes. Det ødelægger eksisterende praksis, hvor mange studerende vælger at spare SU-klip op i ferierne med

15 erhvervsarbejde og bruge klippene til senere fordybelse med mindre erhvervsarbejde. Specialet skal begrænses til et semester. Det indebærer, at hvis man betragter en overskreden tidsfrist som et dumpet eksamensforsøg, skal den studerende starte forfra med et nyt emne. Der skal ikke længere være godtgørelse ved deltagelse i videregående voksen- og efteruddannelse for personer med en videregående uddannelse, undtagen lærere og andre specifikke grupper. Universiteterne modtager kun uddannelsesbevilling, hvis de studerende gennemfører på normeret tid plus ét år. De unge skal mere maskinagtigt og ukritisk igennem uddannelsessyste met, så de hurti gere kan komme ud og tjene virksomhederne Side 17

16 Der er råd til velfærd i Danmark Er du blandt de to millioner danskere, der tjener under om året, giver fradraget for pensionsindbetalinger dig et tilskud på mellem 400 og kr. i gennemsnit om året. Er du derimod blandt de danskere, der tjener over kr. om året, så får du et tilskud på over gode danske kr. i gennemsnit. Det ulige Danmark Modsat magthavernes ideer er der faktisk brug for meget mere velfærd i Danmark. Det har de seneste årsrapporter fra Socialforskningsinstituttet (SFI) vist med al tydelighed. Rapporterne viser, at der stadigvæk er fattigdom og stigende ulighed i Danmark. Ifølge rapporten for 2005 er hver tiende voksen og hvert tyvende barn i Danmark fattige. Når Danmark sammenlignes med andre EU-lande, ser det også skidt ud. Danmark har nemlig relativt mange fattige i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. Med 9,2 % af danske husholdninger, der er fattige, kommer Danmark ind som nummer fem på listen efter Tyskland, Frankrig, Holland og Belgien. Også uligheden internt i Danmark er vokset i samme periode. Når man måler den negative sociale arv, halter Danmark bagud i forhold til de andre EU-lande. Et barn af en ufaglært mand bliver i 38,1 procents tilfælde selv ufaglært og kun i 7,4 procents tilfælde overordnet funktionær. Omvendt bliver et barn af en overordnet funktionær i 41,1 procents tilfælde selv overordnet funktionær og kun i 8,1 procents tilfælde ufaglært. Tilsvarende bliver børn af ledige ofte selv arbejdsløse. Hvis man kigger i Danmarks Statistik vil man i Statistisk tiårsoversigt fra 1998 kunne se, at de fattigste 10% i Danmark tjener 1,7% af alle indkomster og har en gæld på 18% af formuen. De rigeste 10% tjener til gengæld 26 % af al indkomst og ejer 79,8% af al formue. Hvis man forsimpler disse tal, og leger at der kun bor 10 mennesker i Danmark og at al formue er på 10 kr., så er det altså 1 person, der ejer de 8 kroner, mens de fattigste 9 personer må dele de resterende 2 kroner. Samtidig har den seneste udvikling på boligmarkedet mere end noget andet øget afstanden mellem over- og underdanmark. I gennemsnit er boligejerne gennem de seneste fem år blevet kr. rigere end folk, der bor til leje. Beregninger fra BRF Kredit viser, at friværdien i danske ejerboliger i dag Side 18

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer.

Europæiske Sociale Forum. ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Europæiske Sociale Forum ESF i Malmø blev afviklet betænkeligt tæt på dette blads deadline. Vi følger derfor først op på forummet i næste nummer. Nr. 13 1. oktober 2008 Nye roller Hvad er Enhedslistens

Læs mere

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 V E L F Æ R D Voxpop om velfærd Vi har stillet følgende spørgsmål: 1. Hvad er velfærd for dig? 2. Hvordan tror du, velfærdssamfundet

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

FOR FOLKET KLIMATOPMØDE LØMMEL EN TEST FOR VENSTREFLØJEN KRISEN ER IKKE SLUT AFGHANISTAN: BEGRUNDELSERNE FOR KRIGEN FALDER SAMMEN WWW.SOCIALISTER.

FOR FOLKET KLIMATOPMØDE LØMMEL EN TEST FOR VENSTREFLØJEN KRISEN ER IKKE SLUT AFGHANISTAN: BEGRUNDELSERNE FOR KRIGEN FALDER SAMMEN WWW.SOCIALISTER. [Nummer 291. 18. september 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK KLIMATOPMØDE FOR FOLKET LØMMEL Justits-Brian er i gavehumør og har lanceret en ny pakke lømmel-pakken. Jesper Juul

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne

kampsniveauet er lavt, når man overhovedet har brug for at forsvare disse gennem hård kamp tilvundne www.socialister.dk [Nummer 322 17. august, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Arbejdsgivere angriber vores faglige rettigheder! Vi kan ikke tåle at tabe! Krisen overskygger klimadeba Det ses tydeligt,

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage

Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage Af Dorte Grenaa Oktober Forlag Kvindekamp: Rul de nyliberale reformer tilbage 3 Tidligere udkommet i pjeceserien: Danmarks og EU s militarisering 2013 Kvindekamp:

Læs mere

DE TILBYDER INGEN FREMTID

DE TILBYDER INGEN FREMTID [Nummer 319 26. april, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK DE TILBYDER INGEN FREMTID MEN DER FINDES ET ALTERNATIV & R Ø R P O E M S I L A I C SO SIDE 02 Socialistisk Arbejderavis

Læs mere

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER.

BURKA ELLER FYRINGER? Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK. Hvad er vigtigst: PROTESTER I EGYPTEN KLIMA-TOPMØDE WWW.SOCIALISTER. WWW.SOCIALISTER.DK [Nummer 290. 28. august, 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] Bekæmp fyringerne Forsvar syndebukkene KIRKEASYL.DK Jeg er flov over at være dansker, Danmarks krystalnat, reaktionerne

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring

FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Mumia af Malik Seneferu FREE MUMIA! Nr. 22 14. årg. 2010 12. november - 26. november Støttepris 20 kr. TEMA: Kapitalens krisestyring Krigsherren på Esplanaden s. 2 Danmark, dejligst s. 3 Finanslov og asociale

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

SOCIALISTISK STANDPUNKT

SOCIALISTISK STANDPUNKT SOCIALISTISK STANDPUNKT HVEM VI ER SOCIALISTISK STANDPUNKT udgives af en gruppe marxistiske arbejdere og unge, der er aktive i arbejderbevægelsen. Vi mener, at kapitalismen ikke længere kan tilbyde andet

Læs mere

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1

27. møde. Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 Onsdag den 1. december 2010 (D) 1 27. møde Onsdag den 1. december 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til statsministeren til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål

Læs mere

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid

Resuméer. 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd. 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 20. juni 2006 Resuméer 1. Processen forud for aftale om Fremtidens velstand og velfærd 2. Senere tilbagetrækning: Bedre balance mellem arbejdsliv og fritid 3. Forstærket indsats for at øge beskæftigelsen

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11

Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Maj 2010 medlemsblad for enhedslisten Der er brug for sygeplejersker men hver fjerde nyuddannede er arbejdsløs Side 10-11 Nedslidt eller doven? Myterne om efterlønnen og efterlønnerne er mange, men Rød+Grøn

Læs mere

Enhedslisten og kampen mod volden

Enhedslisten og kampen mod volden Stil op til hovedbestyrelsen Enhedslisten skal bruge 25 brave mænd og kvinder til hovedbestyrelsen og søger derfor nu kandidater til opstilling. Deadline er 4. april, hvor landskontoret skal have et digitalt

Læs mere