Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv"

Transkript

1 Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv The Labour Movement Library and Archive, Denmark * Bibliofhek und Archiv der Arbeiterbewegung,Dänemark m Nørrebrogade 66 D * DK-220O København N. Tel.:(+45)35.36.l5.22 * Fox:(+45) * Giro: 5 O o FORENINGSREGISTRANT Arkiv-nr Navn HK København afdeling Kaldenavn Henvisning Org.-art Org.-niveau Amt Sted Oprettet Reol Omfang, kasser Omfang, andet Yderår Bestandsreg. Vilkår Nedlagt Reolfag Adgang Bemærkning Arkiveret Arkivar Ajourført

2 HK-København Afdeling Arkivet er opstillet således at al materiale vedr. den samlede københavnske afdeling kommer først. Dereñer følger de enkelte afdelinger: Bog- og papirafdelingen Centralafdelingen Cigar- og tobaksafdelingen Forsikringsafdelingen Isenkramafdelingen Kolonialafdelingen kontorafdelingen Kontorafdelingen Manufakturafdelingen Statskontorafdelingen Sæbe- ogparlümeafdelingen Vejer-, afskriver-, told- ogspeditionsmedhjælperafdelingen Under de enkelte afdelingers sager og korrespondance ligger disse på navn og er lagt således. I. Klubben II. III. IV. Statistik Udløbne overenskomster Løbende overenskomster V. Overenskomstforslag VI. Diverse korrespondance Der kan forekomme flere numre vedr. enkeltsager eller anden nummerering. Kasse- nummer År Københavns afdeling - samlet 160 Diverse retssager u/nummer (henlagte) do F orhandlingsprotokol for fællesbestyrelsesmøder ogrepræsentantskabsmøder Reorganisationsudvalget: 1 Forhandlingsprotokol 1921 Medlemsbøger: udenfor medlemsbog kassen

3 2 Medlemsbo g for a-kassen Tilmeldings- 0 g afmeldingsbog do Tilmeldingsbog do Afmeldingsbog do Forretningsudvalgsmødereferater(trykte) do do med bilag do do do Repræsentantskabsgeneralforsamlinger do Bilag Vedr. generalforsamlinger Trykte regnskaber Årsberetninger Retssager Retssager do do do do do do do do do do do do do do do do do Retssager

4 32 do do do do do do do do do do do do do do do do do do Retssager do do do do do do do do do do do do do do do unummereret (henlagte) do do Retssagsberetninger Diverse korrespondance Vedr. lærlinge

5 69 Oversigt over afgørelser truffet af Arbejds- og Socialministeriet Register over lærlingesager Vedr. det fagligefællesudvalg for kontorlærlinge (mødereferater) do Lærlingerådet Lærlingesag do med Fa. Blom & Jespersen do med Varehuset Vefa A/ S do med ØK do Agitation 71 Vedr. agitationsfilm Agitation istørre københavnske firmaer Agitationsrapport Agitation med regnskab Medlemsstatistik Vedr. ej endommen Borshøjgård Vedr. ejendommen H.C.Andersens Boulevard Johanne Petersens legat Vedr. overenskomstsituationen Vedr. Rationaliseringsudvalg Vedr. Udbyttedelingsnævnet l Vedr. Næringslovkommissionen Vedr. Handelsskolerådet Vedr. Oplysningsudvalget og Uddannelsesudvalget Vedr. Lønsystemudvalget Kort med beretninger over enkeltñrrnaer do Diverse 79 Samarbej dsudvalgsmøder Vedr. intern strid Vedr. ansøgning som organisationssekretær Vedr. Navneliste for klubkasserermøde Regnskab for julemærkeindsamling Vedr. telegrammer og kort 1957

6 79 Diverse - BOG- OG PAPIRAFDELINGEN 80 Generalforsamlingsreferater Indkaldelser til generalforsamling do tilbestyrelsesmøder Diverse sager og korrespondance: 81 Carl Allers Etablissement A/ S Rich. Andersens Boghandel A/S Olaf Barfod Boghallen e Bo ghandleres Kommissionsanstalt Det e Forlag P. Espersens Boghandel Forenede Protokolfabriker A/ S Frederiksberg Telefonkiosker Forlaget Fremad l FDB G.E.C. Gads Boghandel Jul. Gjellerups Boghandel Arvid Greens Boghandel Gyldendal Wilhelm Hansens Musikforlag Einar Harcks Boghandel Steen Hasselbalchs Forlag Hassings Forlag Hovedstadens Brugsforening A/ S Emil Jensen l Kirkeskovs Forlag, Kolportageafdeling Kunstforlaget Wilki g og Landsbo A/ S Københavns Telefonkiosker Land og Folks Boghandel L. Lelison jun John Meinecke's Kunstforlag l Magasin du Nord, Bo gafdeling l Munksgaards Forlag I.Chr. Petersens Boghandel Rosenborg Foto 1961

7 82 C.A. Reitzels Boghandel Scandinavian Bulletin Anders Schou Nielsen Sindahl Petersens Boghandel Chr. Steinbachs Boghandel A/S Carl Stender Universitetsforlaget Øresundsoverfartens Kiosker & Garderobe Diverse korrespondance do do Overenskomster Agitation Indrneldelser, udmeldelser og sletninger Diverse: 86 Møder vedr. Boghandlermedhjælperforeningen Vedr. Uro i afdelingen Udskrift af retsprotokol f. Roskilde Byret 1966 CENTRALAFDELINGEN 87 Forhandlingsprotokol do Generalforsamlingsberetninger Diverse sager og korrespondance: 7/ i 87 Arbejdernes KooperativeSkotøjsfabrik Ballin og Hertz Guldlistefabrik Læder- ogskotøjsindustri "Foto" Gades Møbeludstyr \\ '- i Albert Larsen Læderklubben Hector Optikerklubben C. Schleisner Skandinavisk Skotøjsmagasin Skotøjsmagasinet Ørnen "Wede1a" _Jørgen Petersen & Co Diverse korrespondance Overenskomster

8 CIGAR- OG TOBAKSAFDELING 91 Forhandlingsprotokol Diverse sager 0g korrespondance: 91 S. Adelgaard American Tobacco Co. (Atco) Chr. Augustinus Fabrikker Carl Bendiksens Cigarfabrik F.W. Cederfeldt de Simonsen Dampskibsselskabet Øresund W.Ø. Larsen Lorry Alex Rasmussen Tobaksarbej derforbundet Overenskomster FORSIKRINGSAFDELINGEN Fm 93 Forhandlingsprotokol do Diverse sager og korrespondance: 93 Forsikringsselskabet ALKA A] S Arbejdernes Livsforsikringsselskab Arbej ds givernes Ulykkesforsikring Grøn & Witzke e Lloyd Forsikringsselskabet National Genforsikringsselskabet "Nerva" Mej eriemes og Landbrugets Ulykkesforsikring Nye e af Skandinavisk Lloyd De statsanerkendte Sygekassers Genforsikring Begravelseshjælp af Forsikringsselskabet Urania Diverse korrespondance Diverse sager 1920 i Skandinavia Overenskomster ISENKRAMAFDELINGEN 97 Overenskomster A-G do H-K

9 99 dok-ø KOLONIALAFDELINGEN 100 Forhandlingsprotokol do Diverse sager og korrespondance: 100 Alfred Benzon Brede Brugsforening Brønshøj Brugsforening Cloétta Smørhandlerforening e Købmænds Handels Aktieselskab De danske Vin- 0g Konservesfabrikker Forenede danske Malermestres Farvemølle 193 O 100 Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger A/S Galle og Jessen A.C. Gamél Globus Phillip W. Heymann Hovedstadens Brugsforening Brdr. Justesen Carl Knudsen Marketenderiet på Refshaleøen Vilh.Mei1strup Mejeriet "Lolland" "Mokken" V/ Carl Christiansen Nordbanebrugsforeninger S.M. Salomonsens Eñf Carl Schepler Skandinavisk Kaffe- og Kakao Comp Slagteriernes Central Jacob Triers Eñf Brdr. Wolff og Arvé Fa. Waage Petersen l 02 Forskellige klubber Diverse korrespondance Oversenskomster A-D do E-H do J-L

10 106 do M-R do A-Å KOMMUNEKONTORAFDELINGEN Diverse 2% Gentofte 108 Gladsaxe 108 Glostrup 109 Herlev 109 Hvidovre 1 10 Københavns 111 do do. 111 do 1l 1 do do. Kørselsafdeling 1 12 do do. Magistratens 3. Afdeling do do. Magistratens 3. Afdeling do do. Magistratens 3. Afdeling do do. Magistratens 3. Afdeling do do. Overborgmesterens Afdeling 1 15 do do. Skattevæsenet do do. Statistisk do do. Københavns kommunale Kontormedhj ælperes Fællesklub do do. Rådhusklubben Belysningsvæsenet. Hjælpekasse do.hj ælpekassen Revisionsk. vedr Kontor Lyngby-Tårbæk do do. Diverse 8 korrespondance: og 108 ' sager klubber Rødovre Slagelse Tårnby 1 19 Overenskomster A-Å KONTORAFDELINGEN Diverse IT sager og korrespondance: 120 d'angleterre 120 Arbejdernes 120 Arbejdernes Fællesbageri Arbejdernes Fællesorg. Brændselsforretning Arbejdernes Fællesorg. Gæstehjem B0 gførings- og Revisionsinstitut

11 G« Arbejdernes 120 Arbejdernes Ligkistemagasin 120 Arbejdernes Oplysningsudvalg Arbejdernes Arbejdsløshedskasse Atlas Telefonfabrik Bageri- H. Berentzen Bergenholtz Berlingske Biografeme Bladkompagniet Boligselskabet Lejerbo A/S Bolind RE P. Brøste 122 Burmeister 122 Chabeso 122 P. Christensens 122 Creditreformforeningen Dampskibsselskabet på Bomholm Danish Danmarks Alfa Aluminiums Blindesamfund F olkeferie Frisør Funktionær Gardin- Gartnerforbund Industri Kommunal Li Rejsebureau Skibstømrerforbund Smede- Svovlsyre- Landsbank Aktieselskab Automatic A/ S dernes Konditorarbej og Forbund og C Reklamebureau Tidende Bording og Wain Selskabet Æskefabrik American Gulf for Danmark Oil af 1866 Compagny Forældreforening Laval 1957 Industri 1945 Forbund Forbund og Textilfabrik Syndikat Arbej derforbund gbrændingsforening og Maskinarbej og derforbund Superphosphatfabrik

12 2D i! 21, 23 Z? e 125 Det danske 125 e Oliemøller 125 e Vin- 125 Oskar Davidsen 125 Specialfabrikken Derby 125 Dyva 126 Elektrikernes 126 Elektrolux 126 Fabrikarbejdemes 126 Falck 126 Det 126 I. Frederiksen 126 Glostrup 126 Gutenberghus 127 F 127 do Bogtrykkeriet Hafnia Einar John R. Hanson Hellesens H. Hollesens Hovedstadens S. Husum Johan IBM Internationalt Irma Jensen J ex Fabrikkeme J oumalistforbundets Jægersborg Strandhave Kasika, Kinopalæet Kjøbenhavns Grundej eres A/ S Textilarbej der Forbund Atholdsselskabers og Landsforening Luftfartselskab og Sæbefabrikker Fabriker og Konserves A/s A/S og CO Eftf Jeppesen Fagforening Afd. 29 l Forbund A/ S Redningskorps forenede og Dampskibsselskab og C Omegns Fællesbageri ællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger Chr. Hansen Enke og V. Fabriker Ludvigsen A/ S Brugsforening Houlberg A/S Bio og Søn Haastrup Patentbureau l Fabrikeme og Møller A/S Avisudklip Farve- Kjøbenhavns og Lakindustri Renholdningsselskab Sommertivoli

13 Opsynsmænds Organisation 130 De kommunale 130 Kooperative 13 O Poul 130 Kvindeligt Arbej derforbund Københavns Almindelige Boligselskab Københavns Anlæ gs gartner Københavns Frihavn 13 l Københavns Havnevæsen 131 Københavns Musiker- 131 KTAS 13 1 Københavns l3l Købmandstandens 131 Dagbladet 13 1 Landsj agtforeningen 13 1 Frederik 13 1 Lorry A/ S 131 Lrs. NESA Nora l 32 Nordisk "Novus" Ota-Mølleme Oxford l 32 Severin 1 32 Revisions- l 32 Ritzaus Brdr. Sadolin Sagførerñrmaerne i De Samvirkende is l 33 Scandinavian l? 134 Lrs. 134 Scala Bio 134 Skandinavisk 134 Skotøjsarbej dernes 134 Slagteriernes Central 134 F.L. 134 Snedkerforbundet A Marketenderi Tivoli Kristiansen, Kooperation A/ S og Orkesterforening Tjenerforening Land Oplysningsbureau 0g Folk af 1923 l Larsen Carl Madsen Bio og Trådfarbiker Kabel- A/ S & C0. A/ S Petersen 0g Forvaltningsinstitutet A/ S Bureau Rosendahl og Holmblad Edel København Fagforbund Airlines i Danmark System Saunte l Lynlåsefabrik Fagforening A/S Smidth af l 873 l i Danmark

14 134 Social-Demokraten (Aktuelt) Foreningen afstorkøbenhavnske Mejerier Socialdemokratiske Forbund Den socialdemokratiske Provinspresses Korrespondance- og Annoncebureau 136 J. Steffensens Fabrikken Bryggeriet Stjernen Textilarbej dernes Fagforening af Thors Dampvaskeri A/S Titan Tjenerforbundet i Danmark Toms Fabrikker A/S Trifolium Mælkeforsyning Træindustriarbej derforbundet i Danmark Ungdommens Rejsebureau Wagon-Lits Cook Varelotteriet J. Wiedemann Villabyernes Radiobil A/ S Vognmalernes Fagforening A/S Vølund Zone-Redningskorpset Diverse korrespondance do do do do do do do do * 139 Diverse korrespondance do do Diverse MANUFAKTURAFDELINGEN Diverse sager og korrespondance: 140 M.A. Arndal Brdr. Andersen Anva A.m.b.a Oscar Balsby BangJørgensen Birthe Trikotage

15 140 A/ S Bolette "Bubi" Bulgod Christen W. Christensen A/S Crome og Goldsmidt A/S Daells Varehus *; 141 Principalforening, Sektion B Arbejdsgiverforening ;.og 142 Textil Unions Principalforening København 142 Textil Unions Principalforening Provinsen for for Det nordiske Kamgarnsspinderi. Københavns Afd. 143 Engelhardt og Lohse M. Ertechik U 144 Fix ogfærdig Foreningen af Arbejdsgivere, derbeskæftiger Handels- ogkontormedhjælpere 145 Foreningen af Manufakturhandlere udenfor Købstæderne i Danmark 145 N. Frølund Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger A/S Gammeltoft Schougaard K. Golmann Havemanns Magasin A/S Jens Hermansen Carl Holten A/S Hvalsøe og Erlandsen I/S Illum Carl Jacobsen og C do do Karma V. Kiilerich og C Ruth Kirk Johan A. Knudsen Konfektionshuset A/ S Margr. Kristensen Krogh og Dahl

16 ' 148 Københavns Sadelmager Magasin Magasins Fjernlager Messen Conrad Nielsens Eftf Odense Kamgamspinderi og FynsStrømpefabrik A/S 149 A/S C. Olesen A/ S H. Palsbøll Knud Pedersen A/S Holger Petersen Regama Rørkærs Magasin Af S Standard, Fa. Marius Hartz A/ S Stella Textilmessen 1963' 152 Felix Thyssen Tilskærernes A/ S A/S Johan L. Torp Triumph International Corset A/ S A/S Chr. Troelstrup Einer Vang V.A.P.U P.N. Westergaard H. Willadsen l Diverse korrespondance og sager Overenskomster STATSKONTORAFDELINGEN 156 Overenskomster SÆBE- OG PARFUMEAFDELINGEN 1 57 F orhandlingsprotokol do do Diverse sager og korrespondance: Defektriceklubben C. Schou's Butikker C. Schou's Lager Overenskomster

17 VEJER-, AF SKRIVER-, TOLD- OG SPEDITIONSMEDHJÆLPERAFDELIN- GEN Diverse sager og korrespondance: 159 A/S Asmussen ogjørgensen Fungerende pakhusbetj ente Svend Janlø Lufthavnens Dragerforening Diverse korrespondance Diverse lønsager

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6

maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 maler nyt April 2008 nr. 2 Flere i fagforening i USA Side 6 Medlemsblad for Malernes Fagforening i Storkøbenhavn Indhold Ansvarshavende redaktør: Steen Harup Redaktionsudvalg: Steen Harup og Bo Rosschou

Læs mere

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB*

Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand. Rigsantikvar, professor, dr. phil. P. V. GLOB* MUSEETS Hans Majestæt PROTEKTOR Kong Frederik IX MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Direktør J. A. KØRBING*, K 1., DM, næstformand Skibsreder O. AMSINCK, R 1. Kommandørkaptajn

Læs mere

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4

maler nyt Aftale om ID-kort Side 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Oktober 2008 nr. 4 maler nyt Oktober 2008 nr. 4 Malerfaget = kvalitet og ordnede forhold Med aftalen om et ID-kort, der synliggør det organiserede malerfag, har Københavns Malerlaug og Malernes Fagforening Storkøbenhavn

Læs mere

50. Adm. direktør, læge Karin. Klaus Berggreen. Torsdag den 14. februar. 50. Tidl. fodboldspiller, adm. direktør i Klaus Berggreen, Piro, København.

50. Adm. direktør, læge Karin. Klaus Berggreen. Torsdag den 14. februar. 50. Tidl. fodboldspiller, adm. direktør i Klaus Berggreen, Piro, København. Mennesker 36 Børsen & kultur Onsdag den 2. januar 2008 Børsens navne-sider omtaler fødselsdage, jubilæer og nye medarbejdere. Billeder modtages helst elektronisk i gængse fi lformater. Billeder skal minimum

Læs mere

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3

Landsdækkende BAT-aktionsdag læs side 3 Juli 2013 nr. 3 80 fremskridt 80 fremskridt* har den socialdemokratisk ledede regering fået gennemført i folketinget. Enhedslisten har lagt stemmer til langt de fleste af disse fremskridt. Døm selv, om

Læs mere

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878

Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Gadenavne og ejere Nørregade Nr. Matr. nr. opført år Nørregade 1. 2d 1878 Foto: 1989 1878 Nis Sørensen, grd. Hustru: Jensine Hansdatter 1879 Laust Johansen, købm. --- Ane Johansen, f. Hansen 1899 Hans

Læs mere

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1

maler nyt Ejendomsgigant bruger underbetalt polsk arbejdskraft Side 4 Lad male nu! Januar 2010 nr. 1 maler nyt Januar 2010 nr. 1 Lad male nu! Af det organiserede malerfag! Det er budskabet i det brev, som Københavns Malerlaug og Maler nes fagforening har sendt til bolig- og ejerforeninger i Stor kø benhavn.

Læs mere

3 (mobilselskab) A G A A/S A K B A Kassen Træ Industri Byg i Danmark A S E A/B Ørholm A/S Boligselskabet INI A/S Dagbladet Politiken A/S Dansk Shell

3 (mobilselskab) A G A A/S A K B A Kassen Træ Industri Byg i Danmark A S E A/B Ørholm A/S Boligselskabet INI A/S Dagbladet Politiken A/S Dansk Shell 3 (mobilselskab) A G A A/S A K B A Kassen Træ Industri Byg i Danmark A S E A/B Ørholm A/S Boligselskabet INI A/S Dagbladet Politiken A/S Dansk Shell A/S Ventureinstituttet A1 Autofinans A/S AB Udbygård

Læs mere

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

NYT FRA ARKIVET. Glostrup Lokalhistoriske Arkiv NYT FRA ARKIVET Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Nr. 46 2007 Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Hovedvejen 134 2600 Glostrup Åbningstid: Mandag kl. 13-19 Torsdag kl. 13-17 samt efter aftale Telefon: 4343 5838

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

Kildeliste- webovervågning

Kildeliste- webovervågning Kildeliste- webovervågning Infomedia overvåger ca. 2.200 danske websites. En række websites er ophavsretsbeskyttede, og vi linker kun dybt til selve artiklen på de sites, vi har aftale med. For de øvrige

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård

- om kendte personer begravet på Almen Kirkegård - om kendte personer begravet på Almen Kirkegård Indholdsfortegnelse: Forord side 2 Kirkegårdens historie side 3 Frants Thestrup side 5 Ole Nielsen Føltved side 6 Louis le Normand de Bretteville side 7

Læs mere

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Strejke gav respekt. Juli 2012 nr. 3. Dumping. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Juli 2012 nr. 3 Dumping I dette nummer af Maler Nyt beskriver vi igen eksempler på, hvordan malerfaget undergraves af virksomheder, der ikke følger danske regler. Et litauisk netværk snyder sig fra at

Læs mere

Bog ID 1. Bogtype. Bog. Egn eller land Danmark. Emne. Dragt alment. Titel Hvem sagde national-dragt? Indhold. Alt titel Opdater post.

Bog ID 1. Bogtype. Bog. Egn eller land Danmark. Emne. Dragt alment. Titel Hvem sagde national-dragt? Indhold. Alt titel Opdater post. Bog ID 1 Egn eller land Danmark Titel Hvem sagde national-dragt? Bog Dragt alment Lorenzen, Erna Wormianum/Skalk Antal sider 101 Udgivet årstal 1987 87-8516 097 0 Bog ID 2 Egn eller land Danmark Titel

Læs mere

Gartnernes Fagforening i 75 år

Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Gartnernes Fagforening i 75 år Udgivet 2014 af 3F Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening Servicegruppen Den Grønne Gruppe Mølle Allé

Læs mere

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR.

Malerinfo. Dagpenge til jul side 4. Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. Malerinfo MEDLEMSBLAD FYN-JYLLANDSYD NR. 2 - NOVEMBER 2014 Dagpenge til jul side 4 Kongres 2014 side 6-7 Overenskomstfornyelse side 8 Velkommen! FAGLIG AFDELING Mariann Lauridsen Formand Tlf.: 6612 8395

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 27 03-04-2008 22:26 opdateret marts 2004 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Generalforsamling Love Bestyrelsen Indmeldelse Medlemsliste Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj

Læs mere

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS

FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS FORSIKRINGS- KOMMISSIONENS BETÆNKNING I Afgivet af den af handelsministeren den 29. juni 1962 i henhold til lov nr. 171 af 16. maj 1962 nedsatte kommission BETÆNKNING NR. 490 1968 S. L. MØLLERS EOGTR KBHVN

Læs mere

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid

www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid www.pwc.dk/årsrapport Gennemsigtighedsrapport 2011/12 Succes gennem tillid Indhold Forord 3 PwC Danmark 4 Den juridiske struktur og ejerskab 4 Vores ledelsesstruktur og kultur 4 Grundlaget for partnernes

Læs mere

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT)

KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) KILDESKRIFTSELSKABETS KATALOG OVER MIKROFICHE (MIKROFILMKORT) Kildeskriftselskabet tilbyder en lang række udsolgte eller vanskeligt tilgængelige bibliografier, arkivregistraturer og kildepublikationer

Læs mere