3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s Åbningsbalance s Indkomne forslag s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3F København. Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s. 4-39 Åbningsbalance s. 40-41 Indkomne forslag s. 42-43"

Transkript

1 Nr. 4 - november F København Beretningsnummer: Bestyrelsens beretning s Åbningsbalance s Indkomne forslag s Tag bladet med til generalforsamling d. 20. november kl

2 Medlemsblad for 3F København Peter Ipsens Allé Kbh. NV Tlf: F København indkalder hermed alle medlemmer til Generalforsamling onsdag den 20. november 2013 kl i Østerbrohuset, Århusgade , 2100 Kbh. Ø Åbningstider: Mandag: 9-15 Tirsdag: 9-17 Onsdag: 9-15 Torsdag: 9-17 Fredag: 9-14 Deadlines 2013: 18. november Redaktion: Bjarne Høpner (ansv.) Betina Lund Claus K. Hertz Jan Mathisen Katja Knudsen Søren Becher Produktion/layout: Katja Knudsen Claus K. Hertz Fotos: Hvis ikke andet er anført, er fotos taget af 3F København Tryk: Kailow Tryk Miljøcertificeret og arbejdsmiljøcertificeret. Dette er den første skriftlige beretning i 3F Københavns historie. Den dækker perioden fra den 1. januar, da den nye fagforening gik i drift. Vi har bestræbt os på at sikre bredden i beretningen, så alle fagforeningens medlemmer forhåbentlig kan se sig repræsenteret. Skulle dette formål ikke være fuldt opnået, er det ikke et udtryk for manglende vilje, men alene en konsekvens af fagforeningens vidtrækkende berøringsflade i sammenhæng med de prioriteringer, der har været nødvendige i forhold til beretningens størrelse. Beretningen er forsøgt opbygget således, at den kan læses i sin fulde sammenhæng, eller ud fra de enkelte emner. På den ordinære generalforsamling den 20. november vil der blive aflagt en mundtlig beretning, der supplerer den skriftlige. God læsning! Dagsorden: Pkt. 1. Velkomst og faneindvielse Pkt. 2. Valg af dirigenter Pkt. 3. Beretning, herunder fremtidig virksomhed Pkt. 4. Organiseringsdebat Pkt. 5. Regnskab a) Godkendelse af årsregnskab 2012 for 3F Industri & Service b) Godkendelse af årsregnskab 2012 for 3F Hotel og Restauration c) Godkendelse af årsregnskab 2012 for Lager, Post & Servicearbejdernes Forbund d) Godkendelse af åbningsbalance pr. 1. januar 2013 for 3F København Pkt. 6. Budget og kontingent a) Godkendelse af kontingent 2014 for 3F København b) Godkendelse af budget 2014 Pkt. 7. Indkomne forslag Pkt. 8. Valg (jf. retningslinier i fusionsaftale) Formand - Bjarne Høpner 1 næstformand - Betina Lund A-kasseleder - Søren Becher 1 afdelingssekretær - Jan Mathisen 12 bestyrelsesmedlemmer - Jan Ringsted, Thomas Møller, Henrik Madsen, Henrik Hast, Flemming Stabell, Jan Helleskov, Michael Graakjær, René Rasmussen, Søren Møller, Jannie Wehnert, Louise Jacobsen, Esther Metzon 6 suppleanter - Søren A. Hansen, Meyrem Kibar, Violeta Jensen 1 statsautoriseret revisor 1 bilagskontrollant - Morten Risom 2 bilagskontrollantsuppleanter - Ulla Bender 3 fanebærere - Franz Dam, Graciela Alulong, Per Svensson 3 fanebærersuppleanter - Poul Jørgensen, Erling Larsen, Cora Andrewartha 15 medlemmer til Stemmeudvalget - Allan Larsen, Paul Erik Schou, Frank Pedersen, Franz Dam, Arne Leif Thorup Nielsen, Finn Hammelev, Laila Haasum, Ib Christensen, Trajan Stojanovski, Birgit Møller, Noomi Rappeport, Brian Arlofelt, Tanja Fynbo, Margrethe Martinsen 5 suppleanter til Stemmeudvalget - Maibritt D. Renouard, Erling Larsen, May-Brith Nyman, Claus Tvile Lorentzen 3 medlemmer til Arbejdsmiljøudvalget - Torben Thim, Cora Andrewartha, Per Jensen 3 medlemmer til Organiseringsudvalget - Karina Sørensen, Graciela Alulong, Toke Hansen 3 medlemmer til Uddannelsesudvalget - Brian Alminde, Camilla Pedersen, Jannie Wehnert

3 Fagforeningens start - åben for alle medlemmer Nye samarbejdsflader 3F København gik i drift den 1. januar. Det betød, at de fleste medarbejdere både fik en ny placering og nye samarbejdsflader. Alene det, at have en hverdag med over 90 kolleger var en overvældende oplevelse for de fleste, men vi kan konstatere, at alle har taget ansvar for at få fagforeningen som helhed til at fungere til størst mulig gavn for medlemmerne. Det faktum, at 3F København er fysisk placeret i to huse, giver i sig selv en række udfordringer. Det har været nødvendigt at lave meget klare aftaler for, hvordan kommunikationen skal fungere i fagforeningen, så medlemmerne henvises til og kommer i kontakt med de rigtige personer i fagforeningen. Derfor er der også gjort en stor indsats for at indføre alle ansatte i hvilke ansvars- og arbejdsområder, deres kolleger har. Her har det været en udfordring at beskrive, hvad et ansvarsområde dækker over. F.eks. dækker et overenskomstområde som industri over vidt forskellige områder og virksomheder. Svær opstart En moderne fagforening er afhængig af, at en lang række it-værktøjer fungerer. Derfor brugte vi mange kræfter på at forberede os til, at fagforeningen skulle sættes i drift, fordi alene konverteringerne af medlemsdata fra de tre gamle fagforeninger kunne føre problemer med sig. Disse problemer udeblev da heller ikke, og de første par måneder var derfor præget af arbejdet med at få de rigtige data frem. Da det endelig lykke- Den første 1. maj i 3F København des, blev 3F København ligesom alle andre 3F-afdelinger i landet ramt af massive problemer med indførelsen af en række nye IT-systemer, der på sigt skal gøre arbejdet med kontingent-, medlems- og A-kassesager lettere. I de første måneder har systemerne imidlertid kun ført til katastrofer. Problemer med udbetalinger til ledige medlemmer og forkerte kontingenttræk har været dagligdag, og vi har derfor leveret en langt dårligere service på disse områder, end medlemmerne har kunnet forvente. For medarbejderne har problemerne ført til et massivt arbejdspres, som kunne have været undgået, hvis systemerne havde været testet ordentligt før implementeringen. Læs om dette andet sted i beretningen under De ledige medlemmer fokus på kvalitet og formidling og Medlemsafdelingen. 3F er blevet gjort bekendt med de store problemer, de nye IT-systemer har medført og vi har i fællesskab forsøgt at rette op på de mange fejl. Desværre tager fejlretningerne lang tid og vil også i en tid fremover kræve en stor indsats fra medarbejderne i 3F København. Udvikling af vores nye fagforening Udover de udfordringer, der er påført 3F København udefra, har vi løbende skullet forholde os til, hvordan vi kan udvikle en ny fagforening og ikke leve videre på vaner fra de tre gamle fagforeninger. Sådan plejer vi at gøre høres stadigvæk på gangene, men efter lidt irritation følger oftest et grin. Alle er klar over, at hvad der var løsningen før den 1. januar ikke er løsningen i 3F København i dag. 3F Københavns huse 3F København fungerer i bygningerne på Rentemestervej 60 og Peter Ipsens Allé 27. Det har krævet en stor indsats at få plads til de enkelte funktionsområder, de mange medarbejdere og samtidig have kapacitet til at låne lokaler ud, men det er lykkedes. En ting er nemlig, at vi skal kunne fungere i forhold til servicering af medlemmerne, men vi skal også leve op til 3F Københavns værdigrundlag, som bl.a. stiller krav til, at vi altid er medlemmernes fagforening, forstået sådan at medlemmer altid er velkomne, og at deres klubber m.v. altid har mulighed for at lægge deres aktiviteter i fagforeningens ejendomme. Der har længe været planer om at opføre en mellembygning mellem de to eksisterende ejendomme, så vi både kan få mere plads og samtidig skabe en bedre sammenhæng i fagforeningen, så medlemmer ikke skal opleve at skulle bevæge sig flere gange ud og ind af to forskellige huse. Projektet er dog forsinket på grund af en langvarige sagsbehandling i kommunen, men vi er optimistiske og tror at en godkendelse af projektet er så tæt, at vi kan se frem til den ønskede løsning i det nye år. 3F København - et levende hus 3F København råder for øjeblikket over 15 mødelokaler med plads til alt fra 6 til 200 personer. Lokalerne bliver flittigt brugt til både fagforeningens egne møder og kursusaktiviteter, men også til de faglige klubber samt efterløns- og pensionistklubbernes aktiviteter. Selv om det er vores egne medlemmer, der har førsteprioritet, når der udlånes lokaler til faglige formål, er der også plads til at hjælpe andre faglige og politiske organisationer, når de skal bruge lokaler. Det store pres på udlån af lokaler, har gjort det nødvendigt at bruge de første måneder af året på at omlægge og tilpasse procedurerne for booking af lokaler samt ændre systemerne for adgangs-, alarm- og låsesystemerne, som nu er samlet i ét fælles system. Der er stor forskel på behovene og niveauerne for de forskellige aktiviteter i huset. De spænder fra alt fra halv times møder med en kop kaffe til store heldags møder med morgenbord, frokost og middagsmad. Servicegruppen står for det praktiske i forbindelse med arrangementerne, og personalet her sætter en ære i, at møderne altid lever op til det aftalte, og at vores huse og mødefaciliteter altid fremstår parate og indbydende. Personalet har en stor erfaring og deres arbejdsområder favner bredt. De står for både rengøring, kantinedrift, mødeservicering, vedligeholdelse af lokaler og husene, pasning af udearealerne, sne & glatførebekæmpelse samt indkøb af en hver art. Siden september har Servicegruppen haft en serviceassistent-elev, så 3F København hermed kan give et bidrag til udviklingen af fremtidens arbejdskraft. 3F København råder over 15 mødelokaler med plads til alt fra 6 til 200 personer. I alt er der mødefaciliteter til at 468 mennesker kan afholde møder samtidig i fagforeningen. 4 5

4 Bestyrelsen 3F København har en bestyrelse på 34 medlemmer, der er bredt sammensat fra fagforeningens forskellige brancher og arbejdspladser. De fleste har bestyrelseserfaring med sig fra de tidligere fagforeninger før fusionen. Det er en stor fordel, men betyder også, at indkøringsfasen er blevet brugt på at skabe en ny fælles bestyrelse med afsæt i de forskellige arbejdsformer og traditioner, som de enkelte bestyrelsesmedlemmer har bragt med sig. Med en bestyrelse, der er blevet så stor og repræsenterer en organisation af 3F Københavns størrelse, har øvelsen været at skabe en bestyrelseskultur, hvor man arbejder med fagforeningen i sin helhed uden at gå op i for mange detaljer og forholdende i de enkelte brancher eller på enkelte arbejdspladser. Adgangen til fornøden information er helt afgørende for bestyrelsen for, at den kan træffe både de nødvendige og rigtige beslutninger. Samtidig er det vigtigt, at arbejdspladsrepræsentanterne bruger kræfter på, at bringe deres arbejdsplads og branchernes virkelighed ind i bestyrelsesarbejdet, så alle ved, hvad der rør sig udenfor fagforeningshuset. Efter generalforsamlingen bliver det den nyvalgte bestyrelses opgave at evaluere året, der er gået i bestyrelsen, vurdere styrker og svagheder i den nye arbejdsform, samt foretage de justeringer man anser for nødvendige for at styrke bestyrelsesarbejdet yderligere. 3F Københavns brancheårsmøde Den 24. april afholdtes det første brancheårsmøde i 3F København med omkring 80 deltagere fra alle brancherne i fagforeningen. Brancheårsmøderne er lovbestemte og er et forsøg på at inddrage en bredere gruppe af tillidsvalgte i fagforeningens beslutninger. Udover at indeholde en generel status på fusionen, drøftede brancheårsmødet både 3F Københavns forslag til forbundskongressen i september samt drøftede den nylige overenskomstfornyelse på det offentlige område, der forløb langt mere positiv for vore medlemmer end for lærerne, der røg i konflikt. Den højeste myndighed i 3F er kongressen, der afholdes hvert 3. år, og blev senest afholdt i september måned. Derfor var kongressen også historisk i den forstand, at det var første gang 3F København deltog. På grund af vores placering som den største fagforening i 3F, deltog vi med en stor delegation på 41 stemmeberettigede deltagere samt flere gæster. De fleste af vores delegerede blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling om kongresbeslutninger, som blev afholdt den 24. april. 3F Københavns delegation 3F Københavns delegation blev grundigt forberedt op til kongressen, da der blev afholdt en konference, hvor kongressens dagsorden, forslag m.v. blev gennemgået og de fælles holdninger til de forskellige beslutninger blev diskuteret og besluttet. Det viste sig, at 3F København nød stor gavn af forberedelsen, da den samlede kongres på ca. 800 delegerede, havde mange emner til behandling, herunder 168 forslag til ændringer af forbundets love. 3Fs kongres må vurderes at have været en succes, da der blev vedtaget mange gode og fremadrettede forslag, som bl.a. angik organisering, ungdomsarbejdet og forbundets etniske medlemmer. Der er her tale om emner, der fylder meget i såvel forbundet som hos os i 3F København. Det blev på forhånd aftalt, hvem der skulle præsentere 3F Københavns synspunkter på talerstolen under de forskellige debatter, og de gjorde det alle sammen så godt, så ingen kunne være i tvivl om, hvad 3F København står for. I forhold til de udvalgte talere, var vi især flot repræsenteret af både unge og etniske medlemmer, imens vores lidt ældre og - for 3Fs kongressers vedkommende - gamle kendinge holdt sig lidt i baggrunden. Kongressen foretog en række valg, der faldt ud efter vores ønsker. Ikke mindst har det betydning, at næstformand Lone Søgaard Nielsen blev valgt som forhandlingssekretær i gruppen for Privat Service, Hotel og Restauration - en post hun tiltræder i 1. halvår Ny ledelse i 3F Desuden valgte kongressen Per Christensen som ny formand. Han afløste Poul Erik Skov Christensen. Per Christensen beklædte indtil da en post som forbundssekretær. Den post blev overtaget af Søren Heisel, der er helt ny i forbundets daglige ledelse. Kongressen vedtog inden valgene et forslag om at nedlægge den ene af næstformandsposterne og nedbragte dermed antallet i den daglige ledelse med en person. 3F København glæder sig til samarbejdet med forbundets nye ledelse i den kommende kongresperiode. Kommunikation Ekremana Curcik, Tillidsrepræsentant for kollegerne i ISS rengøring på Rigshospitalet appellerede til at man udviser respekt for rengøringsassistenternes arbejde. Medlemsblad 3F Købehavn har i 2013 planlagt udgivelsen af 5 medlemsblade, hvoraf det ene er dette generalforsamlingsnummer. Ved årets udgang skal vi have en evaluering af det fortsatte behov for udgivelse af medlemsblade. Det er vigtigt, at vi hele tiden bruger vores ressourcer fornuftigt og kun producerer de udgivelser, som medlemmerne har behov for. Hjemmeside Der er også etableret en hjemmeside på som forventes at komme til at indeholde både praktiske informationer, men også aktuelle nyheder og materiale fra både fagforeningen og brancherne. Desværre har udviklingen af hjemmesiden taget længere tid end planlagt, så den har stadigvæk en del mangler. Lommebog 3F København udgav en lommebog i 2013 og har også planlagt en udgivelse i Vi forsøger løbende at redigere indholdet i lommebogen, så medlemmerne finder det vedkommende. Der er løbende diskussioner om formålet med at udgive en gammeldags lommebog, men vi har fastholdt udgivelserne, fordi mange medlemmer stadigvæk bruger lommebogen til at registrere deres arbejde i, hvilket f.eks. i forbindelse med faglige sager er uvurderligt som dokumentation. 6 7

5 Lokalpolitik A-kassen 3F København har som en af de grundlæggende værdier, at fagforeningen skal være en del af lokalsamfundet. Det bestræber vi os derfor på både i vores snævre lokalområde nordvest kvarteret - men også i København som sådan. I forhold til det kommende kommunal- og regionsrådsvalg har vi haft møder med spidskandidaterne for Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten og fremført vores ønsker til politiske indsatser i de kommende år. Vores fokus er bevarelse og udvikling af 3F-arbejdspladser i byen samt sikring af ordentlige bolig- og leveforhold for de medlemmer, der bor i København. Bestyrelsen har igangsat en række initiativer i forbindelse med valget, som vil blive berørt i den Medlemsafdelingen Det har været en kæmpe udfordring at få medlemsadministrationen til at fungere ordentligt i den nye fagforening. I første omgang fordi tilpasningen fra de gamle fagforeninger var en større mundfuld end forventet og sidenhen problemer med it-understøttelsen, hvilket medførte, at mange opgaver var svære at gennemføre med de ressourcer, der var til rådighed. Da de nye systemer blev sat i værk, blev Medlemsafdelingens 435 af medlemmerne i 3F København har fravalgt at yde partistøtte via kontingentet. For hele 3Fs vedkommende er tallet medlemmer, hvilket er færre end sidste år. viden, kompetencer og færdigheder nærmest nulstillet. Da A-kassen havde de samme problemer og nødvendigvis måtte prioriteres højst fordi, at der skulle foretages udbetalinger til ledige medlemmer, har der opbygget sig et voldsomt efterslæb i forhold til indmeldelser og udmeldelser, som har vist sig svært at nedbringe, selv om der er tilført ekstra hjælp i form af vikarer og en periode med hjælp fra Faglig afdeling. mundtlige beretning, hvor vi også kender valgresultatet. Vi oplever i det hele taget, at etableringen af 3F København, har gjort fagforeningen mere interessant for politikerne, og derfor forventer vi, at samarbejdet med dem også vil bære frugt i form af resultater for vores medlemmer. Et eksempel er det tætte samarbejde, som har udviklet sig med jobcentrene. Selv om vi ikke kan ændre de overordnede landspolitiske beslutninger, har vi med dette samarbejde formået at få kommunen til at føre an aktiv arbejdsmarkedspolitik til gavn for vores ledige medlemmer. 3F Københavns fokus er bl.a. bevarelse og udvikling af 3F-arbejdspladser i byen Vi håber, at det værste er overstået, så vi kan koncentrere Medlemsafdelingens ressourcer på at se lidt fremad, hvor vi gerne skulle øge indsatsen for at fastholde medlemmer. Her håber vi på at udvikle et tættere samarbejde mellem klubber, tillidsfolk, A-kasse, Økonomiafdeling og Faglig afdeling. Det stiller krav til, at der er de nødvendige ressourcer til stede, samt at vi bliver bedre til at fordele og planlægge arbejdet i Medlemsafdelingen. De ledige medlemmer - fokus på kvalitet og formidling af arbejde Ledigheden i 3F København er fortsat høj. Ledighedsprocenten ligger på mellem 10 og 15 procent mere end det dobbelte af landsgennemsnittet. København har været og er fortsat hårdt ramt af krisen i samfundet. Hovedproblemet er simpelthen, at vi mangler flere arbejdspladser inden for vores dækningsområder. Derfor er skabelse af flere ordinære arbejdspladser den eneste vej til at nedbringe arbejdsløsheden for vores medlemmer. Afkortningen af dagpengeperioden og fordoblingen af arbejdskravet har medført, at mere end arbejdsløse har mistet deres dagpengeret og mange af dem deres forsørgelsesgrundlag. I 3F København har medlemmer mistet dagpengeretten i første halvår af Regeringens såkaldte akutpakker, som skulle redde de arbejdsløse, var et virkningsløst slag i luften. De tilbagemeldinger vi har fået lyder på, at kun 3 af vores medlemmer har fået et akutjob! Samtidig med, at tusinder af arbejdsløse har mistet forsørgelsesgrundlaget, har vi opleveret en massiv borgerlig propaganda vendt mod de arbejdsløse. De bliver anklaget for at være dovne og for at nasse på samfundet. Bag denne kampagne ligger en ideologisk dagsorden, som er rettet mod vores overenskomster og som søger at udnytte de arbejdsløse til løntrykkeri og social dumping. 3F København har kæmpet for, og vil fortsat kæmpe for, at vores arbejdsløse medlemmer oplever tryghed, når de mister deres arbejde. Det betyder, at vi fagligt og politisk vil kæmpe for at hæve dagpengesatsen, en forlængelse af dagpengeperioden og for en halvering af genoptjeningskravet til 962 timer. Det betyder også, at vi aktivt vil bekæmpe den borgerlige propaganda vendt mod de arbejdsløse og forventer, at regeringen gør det samme. Nyt it-system Vi må desværre erkende, at vi i april måned 2013 blev bragt i en situation, hvor vi ikke kunne levere den medlemsservice overfor vores arbejdsløse medlemmer, som vi gerne ville. I 3F blev der nemlig indført et nyt it-system, som var og stadigvæk er behæftet med betydelige mangler. Vi beklager den usikkerhed det har skabt i forbindelse med udbetaling af dagpenge. Situationen er blevet bedre, men vi må arbejde vedvarende og konkret for at få skabt en situation hvor vores arbejdsløse medlemmer igen oplever kvalitet i både sagsbehandling og medlemskontakt. Tæt samarbejde med Jobcenter København I beretningsperioden har vi indgået en aftale med Københavns kommune, som blandt andet sikrer, at alle vores arbejdsløse medlemmer, der bor i Københavns kommune, får tilbudt en tidlig indsats. Det betyder, at alle kan komme i gang med en relevant aktivitet efter senest 2 måneders ledighed. Vejledning om tidlig indsats gennemføres i fagforeningen, og aftaler om uddannelse eller aktivering indgås også i fagforeningen, hvor vejledere fra Jobcenter København er udstationeret. Det betyder, at jobcenterkontakten og indgåelse af aftaler er samlet ét sted - i fagforeningen. Vi forventer, at aftalen vil give de arbejdsløse kvalitet og sammenhæng i aktiveringen, og at det betyder, at flere kommer i arbejde på et tidligere tidspunkt. Vi vil om kort tid foreslå Københavns Kommune, at vi i fællesskab indgår en partnerskabsaftale om formidling. Vi er overbevist om, at vi ved at forene kræfterne på et fælles grundlag kan få flere i arbejde. Behandl os ordentligt! selvom vi er arbejdsløse 8 9

6 Organisering Faglig afdeling Selv om 3F København er en stor fagforening med mange brancher og arbejdspladser, der er indbyrdes meget forskellige, er spørgsmålet om organisering og medlemskab af 3F København et fælles centralt spørgsmål. Vi har sat fokus på at skabe betingelserne for, at tillidsvalgte og andre medlemmer af 3F København tager dialogen med alle, der ikke er medlemmer af fagforeningen. Det handler ikke bare om at gøre 3F København stærkere fagligt og politisk, men også om at opbygge og udvikle den faglige styrke på de enkelte arbejdspladser og i de enkelte brancher. 3F København har haft to organizere, som alene havde med det udadvendte og opsøgende arbejde at gøre. Deres opgave var at understøtte organiseringen på arbejdspladserne især inden for rengøring samt hotel- og restaurationsområdet. Deres indsats spændte bredt fra at besøge arbejdspladser på alle tidspunkter af døgnet og til at lave en målrettet og længerevarende indsat på enkelte arbejdspladser. Organiseringsindsatsen har især været rettet imod hoteller, restauranter, ansatte i lufthavnen og rengøringspersonale på Rigshospitalet. Inden for rengøringsområdet har indsatsen været kædet sammen med den internationale aktionsdag Ren respekt, som satte fokus på vilkårene for rengøringsassistenter og stuepiger. Da hotel og restaurationsbranchen er et område med mange unge deltidsmedarbejdere samt en branche, der i høj grad benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, er der her et stort medlemspotentiale. 2 faglige sekretærer i 3F København beskæftiger sig Da hotel og restaurationsbranchen er et område med mange unge deltidsmedarbejdere samt en branche, der i høj grad benytter sig af udenlandsk arbejdskraft, er der her et stort medlemspotentiale. primært med dette. Udover de før nævnte grupper er hotel og Restaurationsbranchen også et område, hvor medlemmerne ofte skifter arbejdsplads. Der er udarbejdet en prioriteringsliste, der arbejdes ud fra. Den indeholder bl.a. steder med opsagte overenskomster samt steder, hvor der er ved at blive indgået overenskomster på hoteller, restauranter og caféer. Da Hoteller og restauranter har skæve åbningstider, afspejler det sig også planlægningen af det opsøgende arbejde. Det betyder, at 2 uger i hvert kvartal arbejder de 2 faglige sekretærer aften og nat for at nå ud til alle potentielle samt nuværende medlemmer. Det har indtil videre vist sig at være en stor succes den, da natfolket ofte føler sig overset, da de ikke får svar på de spørgsmål, de måtte have, da de jo sover i dagtimerne. Efter hver besøg foretages der en evaluering, og fremtidige fremgangsmåder og strategier drøftes. Vi går en travl tid i møde, da der skal genforhandles overenskomster. Det er alt afgørende, at vi er stærkt repræsenteret på arbejdspladserne, når vi skal forsøge at få vores krav igennem om bedre arbejdsvilkår, bedre løn, tid til at udføre arbejdet tilfredsstillende m.v. 3F København har også gjort en målrettet indsats for de medlemmer, som af den ene eller anden grund kommer i restance eller ønsker at bliver overflyttet til de gule forretninger. Hver måned kontakter ansatte i 3F København disse medlemmer og formår derfor at fastholde mange af dem. Faglig afdeling er opdelt i 4 team med hver deres arbejdsområder. Team 1 Arbejder primært med Rengøringsselskaber inden for både Serviceoverenskomsten og Hotel og Restaurationsoverenskomsten samt med avisbudenes overenskomst i Hovedstaden. Teamet har 5 faglige sekretærer og 1 afdelingssekretær tilknyttet, som inden for det første halvår især har gjort en ekstraordinær indsats for at organisere på Rigshospitalet. Faglige sager: Team 2 Arbejder primært med det offentlige (kommunalt, regionalt og stat) samt med kantineområdet, mediebranchen, dyrepassere og socioøkonomiske virksomheder. Også her er der tilknyttet 5 faglige sekretærer og 1 faglig konsulent, som i år især har været beskæftiget med overenskomstfornyelserne på det offentlige område. Desuden er der indgået overenskomst med Meyers Deli og køkken. Disse forhandlinger startede i kølvandet på Claus Meyers optræden i tv, hvor han meddelte, at det var vigtigt for ham, at hans personale havde ordentlige vilkår, så det sørgede team 2 for, at han fik. Der er i skrivende stund 1802 verserende sager i Faglig afdeling og der er i 2013 i alt afsluttet 779 faglige sager. Faglig afdeling har som følge af sager fået inddrevet i alt kr. som fordeler sig sådan: Faglige sager: Pensions sager: Juridiske sager: Forsikrings sager: Øvrige sager: Team 3 Arbejder primært med hotel og restauration, benzinbranchen, vinduespolering, stillads samt post (særlinge og arbejdsledere). Teamet har 10 faglige sekretærer tilknyttet, hvoraf to har organisering som deres primære arbejdsopgave. Teamet har især været beskæftiget med indgåelsen af nye overenskomster. Der er således indgået to nye overenskomster på Mad klubben og Restaurant Brdr. Price, og der er stadig forhandlinger med Kähler om indgåelse af overenskomst. Desuden er der indgået overenskomster med Søpavillonen, Hovedtelegrafen, kaffekværnen, Safe & Green, og der er gang i forhandlingerne på 6 forretninger. En stor udfordring for teamet er, at en række hoteller har meldt sig ud af den overenskomstbærende arbejdsgiverforening HORESTA-A og meldt sig i Dansk erhverv, hvilket bliver en stor udfordring i de kommende overenskomstforhandlinger. Herudover har Choice købt Hotel Sankt Petri og First Vesterbrogade af First Hotel. De har også indmeldt sig i Dansk Erhverv. I den forbindelse har de tegnet en tiltrædelsesoverenskomst til udløb pr. 31. april Her bliver også en udfordring fra 1. maj for at få dem til at indgå overenskomst. Team 4 Arbejder primært med havn, film og forlystelse, lagerområdet samt industrien (herunder overenskomstansatte i posten). Teamet har tilknyttet 7 faglige sekretærer. Teamet har i løbet af året haft særligt fokus på indgåelse af overenskomster for biografområdet. I den kommende tid vil Faglig afdeling fortsat have fokus på at benytte arbejdsgivernes udtalelser om, at de vil have ordnede forhold som anledning til overenskomstforhandlinger. Det har for hele Faglig afdeling været en ny metode at arbejde i teams. Vi har nu arbejdet med denne nye struktur i 10 måneder, og vi udvikler os stadigvæk. Det er en spændende udfordring, der giver nye muligheder og en større styrke til gavn for medlemmerne i 3F København

7 Den internationale retfærdighedsdag Året startede voldsomt, da teamet, der arbejder med serviceoverenskomsterne (SBA og RSBA), manglede en kollega, som først blev erstattet efter nogle måneder. Mange af de faglige sager har omhandlet manglende løn, pension og feriepenge. Sager der ofte må anmeldes til Lønmodtagernes Garantifond, som ofte kun vil dække feriepenge og efterbetaling af løn mv. 6 måneder tilbage. Det er et problem, fordi mange sager drejer sig om efterbetaling for flere år. I mange tilfælde må vi bruge advokater til at inddrive kravene, fordi virksomhederne ikke er overenskomstdækket. Det er både besværligt og ressourcekrævende. Vi kan stadigvæk mærke krisen. Mange af vores medlemmer bliver sat ned i tid fra 37 timer og helt ned til 20 timer pr uge samtidig med, at arbejdsplanerne strammes og tvinges til at afløse for kolleger under sygdom og ferie. Det betyder, at vi får mange henvendelser fra rengøringsassistenter, der ønsker at få opmålt deres arbejdsområde, hvilket kræver lokal forhandling og ved uenighed videreførelse til forbundet. På grund af arbejdspresset ser vi flere sygemeldinger, som ender med en opsigelse. Det er skruen uden ende. Rengøring Den 17. juni er rengøringsassistenternes internationale retfærdighedsdag, som i år blev markeret med en aktivitet, hvor der var sat særlig fokus på rengøringsassistenternes og stuepigernes løn- og arbejdsvilkår. I samarbejde med europæiske fagforeninger blev der i en række internationale lufthavne via happenings gjort opmærksom på rengøring og de ansatte, der udfører rengøringen, med budskabet Ren respekt. Fra 3F København deltog ansatte og tillidsvalgte i denne begivenhed, som var en succes og skabte stor opmærksomhed blandt de rejsende i lufthavnen. Vender vi blikket mod fagforeningens egne medlemmer, der i daglige gør rent, kan vi kun nikke bekræftende til, at respekten for rengøringsassistenternes og stuepigernes job er en stor mangelvare. Kan det kaldes respekt, når Medlemmer kontakter os for at fortælle om deres problemfyldte hverdage, men ikke ønsker, at vi kontakter arbejdsgiveren af frygt for at miste deres job? Selskab udliciteres gentagne gange, så de ansatte mister deres tidligere optjente anciennitet? Rengøringsplanerne ikke er opdateret? Medlemmerne oplever, at de ikke har fået udførlig instruktion og de nødvendige redskaber til at klare de store områder med inden for den fastsatte tid? Medlemmerne udsættes for mellemledere, der ikke har den fornødne uddannelse og benytter trusler om fyring, og der står mange i kø for at overtage dit job for at presse vores medlemmer? Medlemmerne den ene dag har et område på fuld tid og dagen efter er ansat i et nyt selskab, hvor samme område nu skal udføres på 4 timer, som man ikke kan leve af? Medlemmerne grundet tidspresset og de store områder ofte dropper deres selvbetalte frokostpause for at nå deres arbejde? Medlemmerne ringes op, når de er sygemeldte eller går syge på arbejde, fordi de er bange for at bliver fyret? Arbejdsmiljøet er dårligt, så medlemmerne er stressede og har ondt kroppen efter dagens arbejde? Når selskaber uden overenskomster bliver udvalgt af virksomhederne, så det har store økonomiske konsekvenser for vores medlemmer? Nej det har intet med respekt at gøre. Respekt opnås først, når politikerne bremser op for udliciteringerne og de medfølgende nedskæringer. Indtil da er der behov for internationale retfærdighedsdage ikke en gang årligt, men hver dag! En halvtredser i timen Vi kan kun frygte, at det bliver meget værre i den kommende tid. Rengøringsbranchen er godt nok blevet større blandt andet fordi, at der er så mange underleverandører, som går ind og byder på et stykke arbejde, men de glemmer at betale den overenskomstmæssige løn. Ofte betaler de kun folk mellem kr. pr. time. Den konkurrence ødelægger de store rengøringsfirmaer, som er overenskomstdækket. Prisen for den ublu konkurrence betales af vores rengøringsassistenter og stuepiger i form af opskruet tempo, dårligere arbejdsmiljø, og pres på lønningerne. Vores branche bliver ikke regnet for meget, men hvad ville der mon ske, hvis vi ikke havde alle de dygtige rengøringsassistenter rundt omkring i de forskellige firmaer? Lønninger helt ned til kr. 50,00 i timen giver skæve konkurrenceforhold i rengøringsbranchen. Vis respekt Vi skal vise kæmpestor respekt for alle de medlemmer, der er rengøringsassistenter og stuepiger, som dagligt møder op og går i krig med deres store arbejdsområder. Vi skal vise respekt for rengøringsselskaberne, hvis de kunne blive enige om, at der er en bundgrænse for, hvad en rengøringsassistent kan klare og ikke fortsætter med at presse priserne og lader medarbejderne betale prisen efterfølgende. Vi skal vise respekt for politikerne, hvis de langt om længe kunne blive enige om, at stoppe dette vanvidstog, der hedder udlicitering og som minutiøst er ødelæggende for rengøringsassistenternes og stuepigernes velbefindende. Et kommunalvalg er lige om hjørnet, og måske kan der rykkes ved nogle af ovenstående problematikker, - en ny periode, hvor rengøringsassistentenes og stuepigernes arbejdsvilkår med jævne mellemrum skal i udbud virker uoverskuelig. Ren respekt er et tempo man kan holde til, og et job man kan leve af. 12 Team 1 13

8 Fra slagter til kantine - en mangfoldig branche Papirøen lukket Det sidste skib med papir til Papirøen overfor Nyhavn lagde til den 26. november I løbet af foråret er det sidste papir hentet. Skibet lægger nu til i Kolding, og pakkerierne får papiret direkte med lastbiler. De 7 sidste truckfører havde med tillidsrepræsentantens hjælp inden lukningen flittigt brugt af deres 60 opsparede uddannelsesuger. Imidlertid havde kun en fået nyt job, da arbejdspladsen lukkede. Dansk Avistryk og Trykkompagniet Begge virksomheder er hårdt mærket af overkapaciteten og den skærpede konkurrence i trykkeribranchen. Trods den defensive situation har ingen af klubberne sluppet grebet. Der er stadig fagligt engagement og aktivitet og fuld organisering. Pakkeriarbejderne har formandsposten i Landsbrancheklubben og et medlem i arbejdsmiljøudvalget i GIMK. Avisbudene De to store aviser i København, Berlingske og Politiken har siden 2011 haft et samlet fald i oplaget fra ca til ca Bladkompagniet, som står for distributionen, har derfor søgt at få andre produkter ind til udfyldning. Blandt Bladkompagniets nye produkter er 28 fagblade, som Distribution Plus er mellemmand for. Da fagbladenes betingelse er, at det er overenskomstdækket arbejdskraft, der står for distributionen, har dette i 2012 medført, at en lang række mindre vognmandsvirksomheder har meldt sig ind i Danske Mediers Arbejdsgiverforening. I Budoverenskomsten for Hovedstadsområdet har vi fået en bestemmelse, der giver adgang til underdistributørernes SE-numre. Bestemmelsen, der har til formål at sikre større gennemsigtighed, afprøves i skrivende stund. Et udvalg bestående af repræsentanter fra posten og avisbudene etablerede først i 2012 en telefon og en til medlemmernes registrering af uregelmæssigheder. De blev annonceret i det daværende Lagerposten, men blev aldrig brugt af medlemmerne og er derfor nedlagt. Der kan dog stadig (generelt) skrives anmeldelse af illegalt arbejde på under udenlandsk arbejdskraft eller til eller hotline: , hvis man mener, at der er tale om illegal arbejdskraft. Avisbudenes frygt for fyring ved faglig aktivitet er desværre blevet yderligere bekræftet, da en fællestillidsrepræsentant blev bortvist. Særligt de mange udenlandske bude, som han gennemtiden havde hjulpet, er blevet demoraliseret over, at det kunne lade sig gøre. Det er særlig problematisk, da distributørerne bruger overenskomsten til at forringe lønningerne markant op til 30 %. Overenskomstens værn er beregningsudvalget, men kun de færreste vil, kan eller tør bruge det. Også tillidsrepræsentanten kan anfægte og tilkalde beregningsudvalget ved uenighed, men i alle led lægges der komplikationer i vejen. Da ca. 80 % af budene er udlændinge er vi i gang med at etablere sprogklubber til sikring af varetagelse af deres interesser gennem uddannelse og gensidig systematisk oversættelse. 3F København organiserer medlemmer inden for produktion og salg af fødevarer. Branchen dækker alt fra store produktionskøkkener til små smørrebrødsbutikker. Da det er en branche med mange mindre arbejdspladser og få tillidsrepræsentanter, går meget arbejde med at yde konkret rådgivning om især overenskomster og arbejdsmiljø. Der er også mange, der henvender sig bare for at få en snak om, hvad der rør sig rundt omkring i branchen. Vi oplever et stort pres på branchen. Ved udbud på kantinedrift ser virksomhederne meget på lønomkostningerne. Konkret oplever vores medlemmer det ved at blive varslet ned i tid og/eller løn. Flytning af ordinære jobs til løntilskud ses også, og enkelte steder bliver vikarer brugt flittigt, så der spares på de faste lønomkostninger. 3F København har haft en stor sag i et produktionskøkken, hvor store dele af overenskomsten blev overtrådt - lige fra pension, der ikke blev indbetalt, manglende løn under barsel til manglende betaling af tillæg for forskudt tid. Sagerne blev rejst i et samarbejde med kollegerne Vores medlemmer søger i stigende grad faglig udvikling igennem efteruddannelse, og der er et stærkt personligt netværk inden for branchen. på virksomheden, der også har valgt en meget engageret tillidsrepræsentant. Resultatet af sagerne har været en betydelig efterbetaling og en højere organisering på arbejdspladsen. Selv om branchen som helhed er presset, sker der også gode ting. Vores medlemmer søger i stigende grad faglig udvikling igennem efteruddannelse, og der er et stærkt personligt netværk inden for branchen, hvor man hjælper hinanden, både med kontakter til nye jobs og med inspiration til arbejdet. Der er sat fokus på branchen i Københavns kommune ved både et storstilet arrangement på Københavns Rådhus i foråret og endnu et her i efteråret. Flere af kollegerne blev hyldet for mangfoldigheden i madkunsten og for det store engagement, der bliver udvist hver dag, når kokke, smørrebrødsjomfruer, catere og folk med hang til at lave mad, er på arbejde. 14 Team 1 Team 2 15

9 De offentlige overenskomster Region Hovedstadens centrallager Overenskomstfornyelserne i 2013 efterlod et underligt skær af politisk forplumring i forbindelse med overenskomstkonflikten med lockout af lærere og undervisere. Aldrig før har vi oplevet så megen politisk indblanding i forhandlinger og så megen forplumring i pressens dækning af forhandlinger på området. Lockouten af lærere og undervisere kom til at vare i 4 uger, før der kom et politiske indgreb -som også blev kaldt et overgreb - da det primære resultat blev, at arbejdsgivers krav blev indfriet. Vi i 3F København gav vores fulde opbakning til lærerene i modsætningen til fagbevægelsens top, der forholdt sig passive under konflikten. På 3Fs egne områder var forhandlingerne også en sej kamp for at bevare og forsvare det eksisterende fremfor at kunne lave nye tiltag i aftalerne. Set i lyset af de resultater, der kom hjem på det private område i 2012, endte resultatet dog med at være hæderligt. Der blev sikret små lønstigninger, selv om arbejdsgiverne havde bebudet det modsatte. Tillidsrepræsentant- og samarbejdssystemet blev forbedret, selv om arbejdsgiverne havde krævet markante forringelser og reguleringsordningen, som er en automatik lønregulering, blev bevaret til trods for arbejdsgivernes krav om det modsatte. Afstemningen KTO (de kommunale og regionale ansattes forhandlingsorganisation) valgte i første omgang at udsætte afstemningen på det regionale og kommunale område på grund af de manglende realitetsforhandlinger på lærerenes område. Da de endegyldigt brød sammen, valgte KTO derfor ved et repræsentantskabsmøde at igangsætte urafstemningen af de øvrige resultater. På statens område kom der aldrig en afstemning - hvilket har undret mange. Det var fordi, at der i det store fælles forlig på Statens område var blevet betinget, at underviserområdet også skulle være færdigforhandlet. Det blev det aldrig, da underviserne blev lockoutet. Derfor valgte regeringen at omfatte hele statens forskelige forhandlinger i lovforslaget således, at de resultater parterne havde været enige om, blev ophøjet til lov. Overenskomstfornyelsen i 2015 Vi må i 3F København forberede os på, at det ikke vil være sidste gang, at vi ser så hårde kampe på både det private og det offentlige område, som vi så i år. Arbejdsgiverne har vejret morgenluft og er kampklar. Det skal vi så også være - hvilket gælder både ved forhandlinger på det private område i 2014 og igen på dette offentlige i FAKTA Forbedringer på det kommunale- og regionale område: Stigninger på lønnen via reguleringsordningen. Små grundlønstigninger på flere områder. Stigning på ulempebetalinger på alle områder. På flere områder pensionsforbedringer i form af hurtigere adgang til pension. Enkelte steder er der pensionsstigninger. Der er på det kommunale område sikret en kompetencefond og tryghedspuljer ved afsked. MED systemet er forbedret. F.eks. har også arbejdsgiverne nu pligt til at deltage i MED uddannelse. Der er aftalt forhandling af arbejds- og sociale klausuler ved udlicitering. Forbedringer på statens område Bevarelse af reguleringsordningen Lønstigninger via reguleringsordningen Forbedring af samarbejdsaftalen Mulighed for flere tillidsrepræsentanter ved geografisk spredte arbejdspladser Bevarelse af kompetencepakken For et par år tilbage besluttede Region Hovedstaden, at der skulle etableres et centrallager for regionens hospitaler. Den type lager findes i andre regioner men i Hovedstaden lå lagerfunktionerne primært på de enkelte hospitaler. Regionen ønskede, at de, der allerede varetog lageropgaverne heriblandt medlemmer af 3F København skulle uddannes som Lager & Logistikoperatører og herefter overføres til centrallageret. Det var der dog kun to medlemmer der ønskede, hvorfor de fleste til opgaven skulle nyansættes. Centrallageret har siden været i løbende udvikling og servicerer i dag alle hospitaler i regionen. Der har været mange problemer med blandt andet lagersystemet og det faktum, at hospitalerne har arbejdet forskelligt med lagerstyringen. På Rigshospitalet er der etableret et depotkorps, som modtager varer fra centrallageret og fordeler dem til hospitalets afdelinger. Til korpset har man rekrutteret ansatte blandt hospitalsmedhjælpere fra Hospitalets afdelinger - resten er nyansatte. Forhandlinger om løn og arbejdstid har været utrolig langvarige og tunge at gennemføre. I skrivende stund har vi været igennem flere faser i lønforhandlingerne - og de ansatte er fortsat ikke endeligt indplaceret i forhold til løn. Vi synes dog, at situationen endelig lysner, så vi snart kan gå i gang med den årlige ordinære lønforhandling. Grænsedragning Desværre har der været uenigheder mellem FOA og 3F om, hvem der skulle organisere de ansatte på regionens centrallagre. Det konstaterede 3F, da Danske Regioner begyndte at ansætte folk til lagrene i henhold til portøroverenskomsten, imens det efter vores opfattelse skulle ske i henhold til 3Fs aftaler om lager- og logistikarbejdere. Uenigheden blev behandlet i LOs grænsenævn, som afgjorde, at 3F har ret til at organisere de ansatte, der har erhvervsfaglige uddannelse. Derimod har FOA ret til at organisere de, der er ufaglærte og arbejder med lagerfunktioner. Den konkrete udmøntning af afgørelsen skal nu aftales mellem de to forbund. 16 Team 2 17

10 Kommunal udlicitering inden for service og rengøring Madudbringning i Københavns kommune I løbet af året er der sket udlicitering af rengøringsopgaverne ved Frederiksberg Voksen Uddannelses Center, nedskæringer ved Københavns Kommune Børne og Ungdom Forvaltningen og Rengøringssektionen ved Københavns kommune. Lavt informationsniveau Medlemmerne har oplevet et informationsniveau, der har ligget langt under det forventede, og beslutningerne omkring udlicitering har desværre ikke været til at ændre. Således fik udliciteringen på Voksenuddannelsescentret Frederiksberg konsekvenser for otte rengøringsassistenter, hvoraf nogle havde været der i mere end tredive år. Dette skete til trods for, at 3F København sammen med de otte assistenter udarbejdede et bud på opgaven, som indeholdte en reduktion på næsten en halvering af timeantallet og desuden indeholdt skoleklargøringen. Skolens bestyrelse valgte i stedet et bud fra Eurest Service A/S med begrundelse i firmaets gode medarbejderpleje, men det kom ikke helt til at holde stik. Det nye firma meddelte de ansatte, at Eurest kun skulle bruge halvdelen af de ansatte, og at flere af dem skulle gå ned i tid. Senere var der problemer med både vagtplaner og materiel. Yderligere besparelser I Københavns Kommune er der gennemført budgetbesparelser, hvor servicefunktionerne også har været i spil, og i de enkelte forvaltninger er det heller Udliciteringer, nedskæringer og besparelser skaber frustration hos de ansatte. ikke gået bedre. Der bliver igen skruet på knapperne for at finde besparelsesplaner. Det er således, at man rent faktisk beregner procenten for at opnå resultatet, og herefter sættes den enkelte medarbejder så ned i tid, uden at omfanget af opgaverne ændres. Samtidig er der ingen vurdering af, hvordan arbejdsmiljøet påvirkes i negativ retning. Der er sidenhen kommet yderligere opgaver og meddelt endnu en besparelse, hvilket skaber mere frustration blandt medlemmerne. Københavns kommune har bedt forvaltningerne om også at skabe besparelser i budget 2014 på indsatsområder så som rengørings- og gårdmandsområdet. Det vil selvfølgelig komme til at gå ud over den service, som kollegaerne her forsøger at udøve over for de brugere, de har kendt i flere år. Københavns Kommune har siden 2006 udliciteret madudbringningen til kommunens ældre borgere. Udbudsperioderne har varet to år af gangen, hver gang med store ændringer af udbudskravene. I begyndelsen var der stort fokus på madkvaliteten og stabil levering til den enkelte borger, men i de seneste to udbud fra 2010 og 2012, er dette fokus rykket til billigste pris med deraf følgende store forringelser for såvel de ansatte, der udfører opgaven, som for borgerne, der skal have leveret mad til døren. Mad med postbiler Post Danmark vandt udbuddet i 2010 i tæt kamp med Multitrans, der primært benytter sig af arme og ben -virksomheder - selvstændige vognmænd uden ansættelsesmæssige rettigheder. Dermed var det medlemmer af 3F København, der skulle klare opgaven frem til Der blev ansat 35 fuldansatte til at levere mad 365 dage området, men der var mange startvanskeligheder, meget overarbejde og stor frustration blandt kollegaerne, fordi grundlaget for udbuddet ikke holdt. Efterhånden blev der dog rettet op på forholdene, så både arbejdsopgaven blev løst tilfredsstillende, og arbejdsforholdene blev forbedret. Sværere betingelser Betingelserne for det næste udbud i 2012 blev markant forringet, da det nu alene var kravet om billigste pris, der var afgørende for valget af udbyder. Derfor kunne Post Danmark ikke klare opgaven inden for de gældende overenskomstmæssige rammer. Med et nyt setup, hvor Budstikken står for weekendleveringen, og Post Danmark står for hverdagsleveringen, kunne man nedbringe prisen og vinde udbuddet igen. Udbuddet bygger på de forudsætninger, at Budstikken, ligesom Multitrans, benytter selvstændige vognmænd, der ikke koster penge i weekendtillæg og lignende, samt at man i hverdagene benytter sig af deltidsansatte på 21 timer, fordi de er billigere i drift end de fultidsansatte. Det sidste fungerer imidlertid ikke, så der er for nylig indgået aftale om at benytte fuldtidsansatte igen. Udbudspolitik der fører til social dumping Udbuddet anno 2012 udløber Det er kun på hverdage maden kommer med Posten. I weekenden er det Budstikken der bringer ud. forventeligt i 2013, så fremtiden for madudbringningen kender ingen, men muligheden for at udføre opgaven på ordentlige løn- og ansættelsesvilkår ser ikke for lys ud. Selv om borgmesterposten lige nu tilhører SF og efter kommunevalget sikkert stadigvæk ligger hos venstrefløjen, er der intet der tyder på at udbudspolitikken inden for kommunens transportopgaver ændrer sig. Det er svært for politikerne at få øjnene op for, at den måde selvstændige vognmænd bliver brugt på i kommunen, fører til dumping af løn- og ansættelsesforhold i forhold til overenskomsterne på området. 18 Team 2 19

11 Efterbetalingssager i hotel og restaurationsbranchen Perioden fra den 1. januar har som vanlig budt på et stort antal efterbetalingssager i team 3. Området er karakteriseret ved udover hoteller at indeholde store som små restauranter og caféer. Team 3 har et stort antal uorganiserede arbejdsgivere, hvilket betyder, at tvister skal løses ved domstolene. Mangelfulde kontrakter Typisk henvender medlemmerne sig i første omgang helt konkret i forhold til manglende betaling af tilgodehavende feriegodtgørelse, efterbetaling af løn for præsterede timer og manglende løn i opsigelsesperioden. Ved gennemgang af medlemmernes ansættelseskontrakt opdager vi typisk mangler i kontrakten, der kan få konkret betydning for medlemmet. Eksempelvis fremgår det af kontrakten, at medlemmet er ansat som kreativ køkkenchef, og ansættelsen er omfattet af Funktionærloven, hvilket vil sige, at arbejdsgiveren ved sygdom skal betale normal påregnelig løn. Ofte påstår arbejdsgiveren efterfølgende ved afskedigelser, at Funktionærlovens varsler ikke gælder trods angivelse i kontrakten. Modsat hævder vi, at eksempelvis opsigelsen er en opsigelse med fritstilling og ikke en bortvisning i de tilfælde, hvor arbejdsgiveren kommer med besked om at medlemmet ikke skal møde længere. Funktionær eller ej? Vi fører selv mange retssager, der drejer sig om, hvorvidt vores medlem er ansat som funktionær og har krav på en godtgørelse for usaglig opsigelse samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis. Vi fører ligeledes selv retssager, der involverer udenlandske medarbejdere, der har fået et EU-opholdsdokument samt arbejdsgivererklæring med angivelse af antal arbejdstimer om ugen/måneden. Efterfølgende viser det sig, at medlemmet ikke modtager betaling i overensstemmelse med arbejdsgivererklæringen samt, at arbejdsgiveren hverken foretager indberetning til SKAT eller FerieKonto. Vi tilskriver arbejdsgiveren og forklarer, at retsgrundlaget for ansættelsen er Aftaleloven, Ferieloven og Lov om ansættelsesbevis. Med baggrund i ovenstående har vi et ganske stort antal retssager. Småsagsprocesser Principsager i lufthavnen I 2006 medførte Domstolsreformen, at sager med en økonomisk værdi på højst kr. kan behandles efter reglerne om småsager. Fælles for disse sager er en begrænset bevisførelse, aktiv deltagelse fra dommerens side og at sagens forberedelse kan ske uden advokat. Samtidig anvender vi i sager med et forfaldent pengekrav, hvor vi ikke forventer indsigelser fra skyldneren den forenklede inkassoproces med pengekrav op til kr. Udgangspunktet er altså sager, der ikke er principielle eller komplicerede, som forsøges behandlet i team 3 uden medvirken af ekstern advokat. Det er med til at sikre en vidensdeling i Faglig afdeling og fokus på overdragelse af sager til ekstern advokat. Vi foretager altid en konkret vurdering af den enkelte sag og afvejer procesøkonomiske fordele og ulemper mv. Fordelen ved småsagsprocessen og den forenklede inkassoproces er hurtige og enkle procedurer, hvor sagerne skal kunne køres hurtigt igennem retssystemet. Når domstolen har afsagt dom, og skyldneren ikke betaler som angivet, videresender vi sagen til fogedretten. Ved fogedretsmødet tillader fogedretten udlæg i genstande, der har en økonomisk værdi. Som følge af dette har 3F København tinglyst udlæg i eksempelvis biler, ejerboliger eller depositum betalt til boligselskaber. Alt imens arbejdsgiveren afvikler gælden via en afdragsordning har 3F København sikkerhed for det tinglyste udlæg. En af de største arbejdspladser, vi har inden for hotel og restaurationsområdet i 3F København, er lufthavnen.. SSP er den toneangivne arbejdsgiver blandt forpagterne i samtlige terminaler. SSP repræsenterer ca. 350 ansatte fordelt på gastronomer, tjenere, medhjælpere samt cafemedarbejdere. Der er typisk tillidsrepræsentanter for hvert område. TR-gruppen deltager i SU, nogle af dem i SIU, faste kaffemøder samt i lokale forhandlinger. Der er grund til konstant at være i dialog som tillidsrepræsentant hos SSP. Faglige sager rejses ofte, og der har på det seneste været større principsager, der præger hverdagen for de ansatte. Frokostsagen En af de helt store sager, der i øjeblikket kører, er frokostsagen. Sagen omhandler kort fortalt, at SSP i juni 2011 nedlægger deres kantine uden at anvise nye lokaler til personalet. Dette betyder, at medarbejderne nu skal spise i de forskellige forretninger SSP råder over. Medarbejderne sidder ude i restauranterne ofte sammen med kunderne iført uniform og indtager den uvarierede kost fra de samme forretninger måned efter måned. Samtidig gives der restriktioner fra ledelsen i form af, at man f.eks. max må sidde 3 kollegaer ved et bord samt, at man skal overveje de samtaleemner, man har ved bordet. Der forventes fra ledelsens side at personalet giver kunderne fortrinsret ved bestillingsskrankerne. Dette nye scenarie resulterer i, at personalet mister en større del af den selvbetalte pause. Det har 3F København rejst sag på. Vi håber på en dom primo Havde det ikke været for tillidsrepræsentantgruppen og deres sammenhold gennem fællesmøder og opfølgning på SU-møder, havde det ikke været muligt at klarlægge omfanget af de mistede pauser. Dette gøres bl.a. ved løbende orientering til medarbejderne via månedlige nyhedsbrev, som deles ud til den enkelte medarbejder. 20 Team 3 21

12 Du skal ikke finde dig i chikane. Heller ikke på din arbejdsplads! Ligestillingsområdet Forskelsbehandlingsloven, Ligebehandlingsloven og Ligestillingsloven er eksempler på den særlige beskyttelseslovgivning som har væsentlig indflydelse på ansættelsesforholdet. Inden for hotel og restaurationsbranchen kan vi konstatere en støt tilgang af sager. Vi ser sager, hvor unge kvindelige medlemmer enten afskediges under graviditet eller bliver udsat for ugunstig behandling som reaktion på en klage over sexchikane. Sexchikane via Facebook Konkret afventer vi berammelse af sag ved domstolen omhandlende en ung kvindelig receptionist fra et hotel, der angiveligt føler sig seksuelt chikaneret af en chef. Ved medarbejderudviklingssamtale med den nærmeste leder forklarer vores medlem, hvorledes en anden chef udsætter hendes for seksuel chikane via Facebook. Det skal hertil bemærkes, at virksomheden ved medarbejderudviklingssamtalen intet har at bemærke til medlemmets arbejdsindsats eller attitude. To dage efter medarbejderudviklingssamtalen indkaldes medlemmet til en samtale uden bisidder med den nærmeste leder samt chefen, der har chikaneret hende. Ved mødet præsenteres medlemmet for en erklæring om, at hun ikke har været udsat for sexchikane, som hun i øvrigt skal Hvad er seksuel chikane? Seksuel chikane er en form for mobning. Der er tale om seksuel chikane, når en person regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en anden person for uønskede handlinger af seksuel karakter, som vedkommende opfatter som krænkende. Sådan håndteres seksuel chikane Følgende initiativer kan medvirke til at forebygge seksuel chikane. Sørg for at udarbejde: fælles og velkendte normer og værdier for den adfærd, som I forventer på arbejdspladsen, og den adfærd, som I ikke tolererer. klare retningslinjer for de ansattes ansvarsområder og klare forventninger i forhold til de ansatte. uddannelsesmæssige initiativer som sikrer, at ledelsen har kompetence til at håndtere seksuel chikane. klare retningslinjer for, hvordan de ansatte forholder sig, hvis der opstår seksuel chikane. klare retningslinjer for, hvor de ansatte kan klage og få rådgivning i tilfælde af seksuel chikane. klare retningslinjer for, hvordan der mægles i konflikter. klare retningslinjer for rehabilitering af ofre for seksuel chikane. klare regler for sanktioner i forbindelse med seksuel chikane. underskrive. Efter yderligere to dage modtager hun en opsigelse med begrundelsen: ikke levede op til forventningerne. I ovennævnte sag har 3F København gjort gældende, at medlemmet er uberettiget opsagt som følge af klagen over den pågældende chef. Det må nemlig have enhver formodning imod sig, at virksomheden vælger at opsige en medarbejder, som en uge forinden har haft en medarbejderudviklingssamtale uden kritik mv. 3F København gør gældende, at virksomheden har udsat vores medlem for ugunstig behandling som reaktion på en klage over sexchikane, hvilket strider imod Ligestillingslovens 4, hvorfor Kilde: vores medlem har krav på en godtgørelse, jf. Ligestillingslovens 3c og Ligebehandlingslovens 15, stk.1. Karantæne for chikane I en fuldstændig analog sag afventer 3F København respons fra virksomhedens advokat i forhold til afskedigelsen af vores medlem (tjener), der bliver udsat for sexchikane af en gæst, der beføler hende i skridtet og på brysterne med opfordring til seksuelt samvær efter arbejdstid. Her klager medlemmet straks til virksomhedens ejer, der i første omgang giver gæsten karantæne i én måned. Allerede efter 2 uger kommer gæsten imidlertid igen på virksomheden uden reaktion fra ejeren. Medlemmet påtaler dette over for ejeren og modtager efterfølgende en opsigelse med begrundelsen: manglende arbejde. 3F København gør gældende, at der er tale om en usaglig opsigelse med henvisning til, at ejeren samtidig ansætter to nye medarbejdere. Fyret for graviditet I en anden sag på et hotel bliver en kvindelig kok nægtet fastansættelse efter udløb af 15 måneders vikariat trods tilsagn om dette med henvisning til, at medlemmet ikke længere indgår i køkkenplanerne på grund af graviditeten, og at virksomheden i øvrigt ikke har råd til at betale løn under barsel. Konkret er der tale om en medarbejder, der efter 4 måneders ansættelse nomineres til årets medarbejder. 3F København har tilskrevet virksomheden, at det følger af 9 i Ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ikke må opsige en ansat, fordi denne har fremsat krav om udnyttelse af retten til fravær. Det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at afskedigelsen ikke er begrundet i graviditeten. Beskyttelsen gælder også selv om medarbejderen er ansat for en bestemt periode. Således har vi fremsat krav om genansættelse, jf. 16 i Ligebehandlingsloven, hvilket vi har fået medhold i. Gentagne krænkelser Endelig kan vi konstatere, at en arbejdsgiver der tilbage i 2009 blev dømt for at udsætte et af vores medlemmer for seksuelle krænkelser, der bevirkede at Retten i Lyngby tilkendte en godtgørelse efter Ligebehandlingslovens 14, jf. 4 fortsætter med at krænke unge, kvindelige medarbejdere. Den pågældende arbejdsgiver driver flere caféer og restauranter i København. Natten mellem torsdag og fredag i uge 42, 2013 udsatte arbejdsgiveren en 18-årig pige for forsøg på anden seksuel aktivitet end samleje efter at have drukket vores medlem så beruset, at hun ikke var i stand til at rejse sig og gå fra arbejdsgiveren. Det skal hertil bemærkes, at arbejdsgiveren havde anmodet hende om at blive længe efter arbejde med henblik på at gennemgå diverse opgaver. Den følgende fredag morgen finder en nær veninde hende forvirret og usammenhængende. De kontakter os senere samme dag og kommer ind og fortæller om, hvad der er foregået. Heldigvis kan vi i 3F København forklare, at arbejdsgiveren tilbage i 2009 blev dømt for et lignende forhold. Den selvsamme dag indgiver vores medlem politianmeldelse mod arbejdsgiveren. Denne sag er med baggrund i ovenstående lige startet med fremsendelse af krav om betaling af godtgørelse efter Ligebehandlingsloven. Fællesnævneren for ovenstående sager er afskedigelser af vores kvindelige medlemmer efter fremsættelse af klager over uhensigtsmæssig behandling af ledere, gæster eller ejeren af den konkrete virksomhed

13 Elever indenfor hotel og restaurantionsbranchen Stilladsbranchen Inden for hotel og restaurationsbranchen ser vi et stigende antal sager på vores elever. Særligt ser vi alt for mange sager på gastronomelever. Typisk oplever vi, at gastronomelever bliver pålagt en meget stor mængde interessetimer, hvor virksomheder på trods af, at elever jo ikke er højtlønnede, forventer, at de unge mennesker arbejder utrolig mange timer og alligevel ikke engang kan honorere det præsterede arbejde. Vi ser også ofte, at jo finere sted jo mindre respekterer man den indgåede overenskomst. Indtil videre har vi i 2013 i 3F København afsluttet 61 sager på elevområdet, og set i lyset af hvor mange der arbejder som elever inden for vores område (i alt 814 lærlinge inden for samtlige erhvervsuddannelser under 3F København), kan vi tydeligt se tendenser på, at det er et fåtal af virksomheder, der overholder den indgåede elevoverenskomst. Højt prioritet I 3F København er elever et område, som vi prioriterer højt, da de er fremtiden i branchen. Vi tager ofte på besøg på Hotel og Restaurationsskolen i Valby, hvor vi dels står i kantinen for at tale med de unge mennesker og fortælle om, hvorfor det er fornuftigt at organisere sig i 3F, og vi svarer naturligvis på de spørgsmål, de nu må have. Derudover er vores målsætning, at hver klasse skal have besøg 3 gange igennem deres elevtid, hvor en repræsentant fra 3F kommer ud i klassen for at undervise i den danske model og indgå i dialog med eleverne. Rådgivning og løncheck Ud over de sager vi hvert år kører, rådgiver vi rigtig mange elever i mange forskellige problemstillinger. Det kan f.eks. være, hvordan de skal forholde sig i forbindelse med sygdom, barsel, chikane eller hvad de skal gøre, hvis deres praktiksted er gået konkurs, eller hvad reglerne er for ophævelse af uddannelsesaftaler. Vi laver også hvert år mange løncheck for elever, hvor vi kigger deres ansættelsesforhold igennem og vejleder dem i, om de får den løn, de har ret til. Såfremt de ikke gør, drøfter vi, om vi skal inddrive deres tilgodehavende. Om vi kører sagen eller ej vil være op til det enkelte medlem. Stilladsbranchen har i 2013 været præget af mange mindre arbejdsnedlæggelser og mange faglige sager. Der har stort set ikke været sager om priskurant og aflønning. De fleste konflikter har i stedet drejet sig om arbejdsmiljø og manglende overholdelse af lokale aftaler. Der er gennem de sidste 10 år indgået fornuftige aftaler om uddannelse, aflønning og en stor indsats mod nedslidning. Disse aftaler er indgået i fællesskab og har derfor haft stor effekt. Desværre har arbejdsgiverne trukket krisekortet og forsøger at overbevise stilladsmontørerne om, at de skal arbejde mere og se stort på arbejdsmiljøet. De har glemt, at de fælles aftaler har løftet branchen gennem de hårde år fra 2008 og frem til nu. De har glemt, at den fælles indsats for uddannelse og bedre arbejdsmiljø har givet en effektiv branche, som har betydet, at der stort set ikke er problemer med uorganiseret udenlandsk arbejdskraft i stilladsbranchen til forskel fra resten af byggebranchen. Medlemmerne i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 har, med de mange konflikter og faglige sager, sendt arbejdsgiverne et klart signal om, at de er parat til at kæmpe for at bevare de fornuftige resultater, der er opnået gennem de senere år. Vikarbureauer I årene op til 2008 oplevede vikarbureauerne en stærk vækst i både omsætningen og antallet af nystartede virksomheder. Det medførte stor konkurrence og på trods af rigtige gode tider, gjorde konkurrencen det svært at tjene penge. Sidste år begyndte man igen at se overskud i vikarbranchen og dermed også stigende beskæftigelse. Det skyldes blandt andet øget efterspørgsel fra private virksomheder samt de tilpasninger, som blev foretaget under krisen. Siden lavpunktet i er branchens omsætning blevet forbedret. Fra perioden 2010 til 2012 er omsætningen steget med knapt 15 pct., men beskæftigelsen er kun vokset med ca. 8 pct. og ligger stadig under 2009-niveauet. Dette kan skyldes, at kunde-virksomhederne i højere grad end tidligere gør brug af tilskudsordninger, som eksempelvis flexjob, jobrotation og løntilskud, og at virksomhederne fortsat er tilbageholdende med ansættelse af nyt personale, hvilket i et vist omfang er med til at mindske efterspørgslen efter vores vikarmedlemmer. 24 Team 4 25

14 Film og forlystelse Bella Center Virksomheden valgte i maj måned at afskedige ca. 29 timelønnede 3Fere. Årsagen var, at der er andre virksomheder som har en anden, men billigere, overenskomst med en 3F afdeling uden for København, som vores medlemmer ikke kunne konkurrere med. 3F København var inviteret til en forhandling som senere viste sig, at være et diktat. Ledelsen havde inden mødet taget en endelig beslutning, som uanset hvad ikke stod til at ændre. Hørings- og informationspligten jf. SU-reglerne var ikke blevet overholdt. Biograferne Der har været afholdt overenskomstforhandlinger i Nordisk Film, Cinemax, Empire Bio, Vester Vov Vov samt Park Bio med udgangspunkt i normallønsforliget fra Det gav en stigning i grundlønnen på 1,60 kr. (2012) og 1,85 kr. (2013). Vi har også været rundt og besigtige en del af biograferne, da den store udfordring for biograferne er, at man overgår til at investere i digital fremvisning, så staben af operatører reduceres. I skrivende stund arbejder vi med at overenskomstdække Atlas Biograferne i Rødovre Centrum samt Vanløse Bio. Bakken Vi har været på Bakken for at tale med medlemmer, teltholdere samt teltholderforeningen. Der var spørgsmål til de overenskomster, som er på Bakken - der er lokaloverenskomst for forlystelserne og en tiltrædelsesoverenskomst, som dækker restauranterne. Grundet indsatsen på Bakken her i sæson 2013, fik vi i fagforeningen 167 sæsonmedlemmer. Den store udfordring til de kommende overenskomstforhandlinger i 2014 bliver at få sammenskrevet aftalerne til en fælles aftale for hele Bakken. Vega Overenskomstforhandlingerne for perioden blev endelig færdige i år. Årsagen til, at forhandlingerne trak ud, var, at Vega har meldt sig ud af arbejdsgiverforeningen Horesta og ind i Dansk Erhverv, og havde et ønske om at få etableret et selvstændigt overenskomst-grundlag for Vega. Her var vi ikke enige om, hvorledes teksterne skulle udformes samt konsekvenserne heraf. Der er nu underskrevet et protokollat for perioden , der knytter sig til Diskoteks- og Spillestedoverenskomsten. Drøftelserne optages igen ved forhandlingerne i Lagerbranchen Distributionsservice Virksomheden blev i 2012 solgt til Post Danmark og meldte sig derfor ind i DI, så der skulle foretages tilpasningsforhandlinger fra 3F Københavns overenskomst til DI overenskomsten. Det lykkedes at fastholde vores aftale som lokalaftale. Derfor foretages lønstigninger i henhold til normallønsforliget. Der har desuden været afholdt medlemsmøder sammen med ledelsen på virksomheden. A.O. Johansen Virksomheden er blevet færdig med et meget stort anlæg en plukkeautomat. Det betød i starten en personalereduktion, som blev gennemført så skånsomt som muligt ved omplaceringer og fratrædelser i forbindelse med pension. Derudover er der ført en forhandling, som har medført, at der kun er 3F overenskomst på A.O. Johansen centrallager. A.B. Catering I forbindelse med tilpasningen og sammenlægningen af fusionerede virksomheder samt færdiggørelse af en stor plukkeautomat fik virksomheden fyret et af vores medlemmer, som havde høj alder og lang anciennitet. Sådanne medarbejdere er beskyttet i henhold til lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet. Erstatningen gav kr. til vores medlem. Hvalsø Teltudlejning 3F København har ført en sag for et medlem på grund af manglende forståelse fra virksomheden af overenskomsten. Virksomheden måtte af med en efterregulering af løn m.m. på kr. plus en bod til 3F på kr. 26 Team 4 27

15 Københavns Havn Industribranchen Der har i maj måned været overenskomstforhandling med 2 virksomheder Mega Flex A/S og Team Toft. Virksomhederne beskæftiger sig med servicering af krydstogtskibe som anløber Københavns Havn. Virksomhederne har tiltrådt overenskomsten indgået mellem DI II og Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (nu 3F København) med tilhørende protokollat. Havnearbejderne i Copenhagen-Malmø Port Det har været et begivenhedsrigt år i Københavns havn. Vi er i den heldige situation, at tunnelelementerne til den nye city-ring skal losses i vores havn. Det skaber stabil beskæftigelse i en del år frem. Vores containertrafik er nogenlunde stabil med sorte tal på bundlinjen. Vi har fået opgraderet en del af vores maskinpark og moderniseret en kran, så vores havn er rimeligt gearet til en fremgang efter krisen. Krydstogt Krydstogtsæsonsen er netop afsluttet på vellykket vis med hjælp fra 20 sommerfugle. Det var den sidste sæson, som kom til at foregå inden for frihavnens arealer. Til næste år vil skibene hovedsagligt ligge til på den nyopførte kaj i den nordlige del af havnen. Det vil åbne op for en helt anden konkurrence, end vi er vant til. Vi har i år set de spæde skridt fra andre aktører, blandt andet et vikarbureau kaldet Megaflex. I et godt samarbejde mellem den faglige sekretær på området og klubben har Megaflex underskrevet en overenskomst, hvilket er en forudsætning for at konkurrencen kommer til at foregå på fair vilkår. I årets løb har vi set et stort aktivitetsniveau fra 3F København i Nordhavne, hvor der er foregået op- Radiometer Medical A/S Klubben havde ved en tidligere lønforhandling aftalt, at barns anden sygedag var en del af lønforhandlingen og fremgik med det beløb, der var betalt for ordsøgende arbejde, blevet tjekket op på overenskomster på forskellige logistik virksomheder, givet lokal hjælp til uddannelse, foregået rundvisning af udenlandske gæster mv. Afspadsering Havnearbejderne gik i vinters på fuld og pligtig afspadsering, således at intet overarbejde kunne udbetales. Denne manøvre skete, dels fordi vi følte en vis usikkerhed vedrørende krydstogtarbejdet og dels fordi, at det er vigtigt at have nogle timer på kistebunden i en usikker tid. Uddannelse Vi har rigtig godt gang i vores faglærte havnearbejderuddannelse. Ved årsskiftet vil 15 % af de ansatte havde opnået et svendebrev. Interessen er enorm, selv om mange render ind i udfordringer, de ikke har mødt i mange år. Udover de boglige udfordringer, er der det familiære, da meget af uddannelsen foregår i Esbjerg og Aalborg, hvilket betyder at kollegaerne er væk fra familien i mange uger om året. På trods af det har havnearbejderne udvist stor villighed og engagement i uddannelsen. En faglært uddannelse betyder også voksen/ungdomslærlinge, hvilket vi pt. forhandler med ledelsen i havnen. Vi er sikre på, at det vil lykkes at få noget godt skruet sammen. Sammen er vi stærke I det fagpolitiske har vi en spirende ungdom, som er meget engagerede. Dette kombineret med fagligt stærke kollegaer, som har været aktive i mange år, giver os den perfekte grobund for at bevare en stærk fagforeningsbevidst arbejdsplads. Medlemmerne af havnearbejdernes klub af 1980 føler, at de er i et stærkt fællesskab. Vi ved, at sammenholdet i havnen og blandt havnene i Danmark styrker vores position både nationalt og via vores landsklub internationalt. Vi har 2 repræsentanter fra havnearbejdernes klub af 1980 i vores landsklub. For at kunne stå imod svære tider har vi sat vores klubkontingent i klubben op med ca. 30 %, så vi er klar til fremtidige angreb på vores rettigheder. H. Lundbeck A/S De ansatte har en sundhedsforsikring, som er ramt af de nye skatteregler, hvorefter de ansatte selv skal svare skatten med lønnedgang til følge. 3F klubben mener, at virksomheden skulle have givet medarbejderne en mulighed for at frasige sig ordningen. Sagen har været behandlet fagretligt, hvor virksomheden fik medhold i, at de havde ret til at fastholde sundhedsforsikringsordninger uafhængigt af, at de bliver skattepligtige. Desuden fik virksomheden medhold i, at skattebetalingen ikke påvirker lønnen væsentligt. Der har været afholdt tillidsrepræsentantvalg, hvor der var 2 kandidater. Først i den fjerde valgrunde lykkedes det en af kandidaterne at opnå over halvdelen af stemmerne og dermed blive godkendt. I de lokale lønforhandlinger blev de ansatte tilbudt 1 %. Da der ikke kunne opnås enighed om resultatet, blev der afholdt mæglingsmøde i sagen. Her blev en række lokalaftaler diskuteret, men lønforhøjelsen forblev på 1%, hvilket klubben har accepteret. Ferrosan(Pfizer) Virksomheden har tidligere meddelt, at de lukker i Der er forhandlet fratrædelses-godtgørelser, uddannelse m.m. for de ansatte. Blandt andet på grund af uddannelsesaktiviteter, er der blevet ansat nye folk. Det har givet job til nogle af vores ledige medlemmer igennem et samarbejde mellem 3F København og tillidsrepræsentanterne. ningen. En medarbejder fik en skriftlig advarsel på fravær, hvor barns 2. sygedag indgik. Klubben rejste sagen, da det ikke var meningen, at en lokalaftale skulle have konsekvenser for medarbejdernes ansættelsesmæssige vilkår. Der kunne ikke opnås enighed på mæglingsmødet, men det blev aftalt, at parterne skulle forsøge at aftale anvendelsen af ordningen lokalt. Dette er sket efterfølgende. Carlsberg Danmark A/S, Terminal Øst På lagerdelen er virksomheden ved at flytte pakkefunktioner til Fredericia, hvor der er ved at blive installeret en ny pakkerobot. Konsekvensen er afskedigelse af 25 medarbejdere med aftrædelse pr. 31. december Husbryggeriet Jacobsen Ved en faglig voldgift i 2012 blev en tvist afgjort omkring drikkeøl i Særaftalen for Bryg/Depotområdet, hvor det blev tilkendegivet, at Hestestalden var omfattet af aftalen. I august rejste tillidsrepræsentanterne en sag om brud på Særaftalen, da virksomheden ikke udleverer drikkeøl til de, der er i Hestestalden. Sagen har verseret i Arbejdsretten og er i oktober 2013 sendt tilbage til faglig voldgift. Der har været holdt mæglingsmøde omkring arbejdstiden, da virksomheden ville indføre ny arbejdstid for Hestestalden. Den ny arbejdsplan var i strid med Industriens Overenskomst. Arbejdsplanen er efterfølgende forhandlet på plads lokalt. 28 Team 4 29

16 Postbranchen Set i forhold til antallet af beskæftigede på 3Fs overenskomster er Post Danmark den største virksomhed, der er repræsenteret i 3F København, men de ca medlemmer er meget forskellige, både hvad angår arbejds- og ansættelsesvilkår. De fleste forbinder posten med de omdelere, der til dagligt har ansvar for, at breve og pakker bliver leveret til landets husstande, men før forsendelserne når så langt, har de været igennem en omfattende logistikproces af opsamling, sortering og transport. I vores område er de opgaver repræsenteret med både et brevpost- og et pakkecenter samt det internationale postcenter i lufthavnen. Dertil kommer adskillige støttefunktioner og en omfattende transportafdeling, som beskæftiger chauffører, der kører over hele landet. Post Danmark er i dag en privat virksomhed, men har med sin fortid som en egentlig statsvirksomhed en række forhold, der er specielle for 3Fs organisationsområde. Næsten en tredjedel af medlemmerne er overenskomstansatte på særlige vilkår, hvilket betyder, at de i praksis har beholdt deres tjenestemandsrettigheder i forhold til pension og afskedigelse. Desuden organiserer vi arbejdslederne i virksomheden, som er dækket af en selvstændig overenskomst med 3F, imens både de almindelige og de særlige overenskomstansatte er ansat i henhold til Industriens Overenskomst. Der er dog så mange lokalaftaler, der erstatter eller supplerer overenskomsten, at det i praksis er lokalaftalerne, der fastsætter løn- og ansættelsesvilkårene for de ansatte. Tillidsvalgte er omdrejningspunktet Siden Post Danmark i 2007 blev omfattet af Industriens Overenskomst, har omdrejningspunktet for det faglige arbejde været de lokale tillidsrepræsentanter og de fællesklubber, som de er en del af. Derfor har fagforeningens fokus siden da været at understøtte det lokale arbejde og sikre koordinering på tværs af fællesklubberne. Det fokus er blevet videreført i 3F København, hvor postbranchen i 3F København blev stiftet den 5. marts i år. Postbranchen er under et betydeligt pres på grund af virksomhedens situation. Brevmængden er faldet kraftigt inden for de seneste 10 år og selv om mængden af pakker stiger, er det langtfra nok til at kompensere for brevfaldet. For første gang siden etableringen af Post Danmark, kan vi forvente et underskud på virksomhedens drift ved årets udgang, hvilket blot understreger branchens problemer. Konkurrence på løn Konkurrencen på markedet for distribution af breve, pakker og andre forsendelser rammer også Post Danmark. Udfordringen består især i, at de fleste konkurrenter har en fordel i lavere lønomkostninger. Det er især problematisk, når konkurrenterne kan markedsføre sig med, at de er overenskomstdækkede virksomheder. Det så vi f.eks. da Bladkompagniet i 2011 overtog omdelingen af 28 fagblade til trods for, at der flere steder i landet var og er problemer med overenskomstdækningen af de ansatte og uanset, at organisationsgraden blandt de ansatte generelt er lav. Presset på virksomheden slår også igennem på de lokale forhold. I løbet af året har vi oplevet angreb på mange af lokalaftalerne. Misbrug af reglerne for overarbejde er dagligdag, imens angreb på tillidsrepræsentantorganisationen har virket som et egentligt årsprojekt i 2013, eftersom alle fællestillidsrepræsentanter i løbet af sommeren blev stillet overfor ønsket om at spare antallet af tillidsrepræsentanter og/eller spare på tidsforbruget til tillidsrepræsentanternes arbejde. Til trods for problemerne har vi en grund til at være stolte i København. Selv om ledelserne jævnligt forsøger at spille de enkelte arbejdspladser ud imod hinanden, har klubberne været gode til at stå sammen om den helt grundlæggende holdning, der samler os som en velorganiseret branche - at sikre jobs, man kan leve af! Kampen for at minimere brug af vikarer, timelønsansatte og få deltidsansatte op i tid, er konstant, men langt de fleste medlemmer er i dag opmærksomme på at enhver time, der ikke bruges på at sikre et job man kan leve af, er en time der tæller med, næste gang en kollega skal fyres. Post Danmark - distributionen I 2012 blev der i 3F Københavns område gennemført omkring 100 afskedigelser på grund af arbejdsmangel udover de ansatte, der havde naturlig afgang. Det medførte den dårligste omdelingskvalitet, der er målt i den seneste årrække. Da det samme var tilfældet i resten af landet, måtte Post Danmark nødtvungent ty til nyansættelser. Derfor har der til vores store tilfredsstillelse næsten ikke været opsigelser af vores medlemmer på grund af arbejdsmangel i løbet af indeværende år. Stormøde Den 15. maj 2013 afholdt 3F repræsentantskabet i Postområde København et stormøde om kommende sammenlægninger af postkontorer samt forestående forandringer for samtlige medlemmer i distributionen. Det blev en bragende succes med et fremmøde på knap 150 medlemmer i 3F Københavns store sal. Der blev brugt 3 timer på en god og saglig debat med udgangspunkt i de faglige målsætninger, som de tillidsvalgte fremlagde for forsamlingen. Det var derfor et stort antiklimaks, da Post Danmark kun få dage senere meddelte, at Postområde København skulle splittes i 2 halvdele og fordeles på de nu kun 2 resterende postområder på Sjælland. Bølger og el-cykler I løbet af det seneste år er halvdelen af distributionscentrene i 30 31

17 Københavnsområdet blevet lukket og lagt sammen til få store arbejdspladser, hvoraf de fleste nu beskæftiger omkring 100 fuldtidsansatte. Det har medført en væsentlig længere transporttid til og fra arbejde for mange medlemmer, hvilket på sigt kan blive et væsentligt problem for deres privat- og/eller familieliv samtidig med, at Post Danmark har besluttet, at omdelingen i nær fremtid skal foregå i bølger, hvor halvdelen af arbejdsstyrken møder forskudt ind med ca. 2 timers mellemrum. De gamle postcykler er blevet erstattet med el-cykler. Medlemmerne har taget godt imod det nye arbejdsredskab, men der er enkelte, som har haft problemer med en stigende tendens til overbelastning af håndleddet grundet de mange stop og start dagligt. Denne tendens vil arbejdsmiljøorganisationen følge nøje i den kommende tid. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljøet især det psykiske diskuteres meget blandt medlemmerne på grund af det stigende arbejdspres. Derfor kom det heller ikke som en overraskelse, at ugebrevet A4s undersøgelse af arbejdsmiljøet på kongerigets arbejdspladser viste, at postomdelere, sammen med arbejdere fra slagterier og rengøringsbranchen, har den tvivlsomme ære at have det dårligste psykiske arbejdsmiljø. Pakketyverier I løbet af 2013 har tyveri af pakker og specielt mobiltelefoner været et stort problem for Post Danmark og dermed også for vores medlemmer i pakkeomdelingen. Derfor kan det også for de fleste af medlemmerne forekomme besynderligt, at Post Danmark besluttede at omdele småpakker på el-cykler fra den 9. september Dette skal ses i lyset af, at mobiltelefoner og andre let omsættelige varer ikke friholdes fra cykelomdelingen til trods for de tillidsvalgtes protester mod beslutningen. Alt andet lige må en låst pakkebil yde en bedre sikring mod tyveri end en cykeltaske uden lås. Organisationsændringer i transporten I slutningen af 2012 blev de små biler, der tidligere havde været tilknyttet postcentrene, flyttet til Post Danmark Transport. Det var en dramatisk oplevelse for mange af de berørte medlemmer, især fordi de ikke længere fik indflydelse på planlægningen og tilrettelæggelsen af deres ture. Nu foregår planlægningen centralt og udføres af folk uden et nærgående kendskab til de enkelte områder og kunder. Formålet med centraliseringen er naturligvis at effektivisere transporterne og reducere antallet af ansatte, men vi tvivler på, at det kan betale sig i det lange løb. Konsekvensen af omlægningerne er ofte urealistiske ture, der fører til forsinkelser for kunderne og øget arbejdspres for medlemmerne. Samtidig er det et problem, at ledelsens hurtige løsning på problemerne ofte består i at lade private vognmænd stå for udkørslerne. Lukning af Sikkerhedsbilerne Post Danmarks sikkerhedsbiler lukkede med udgangen af 2012, og det til trods for både arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanternes indædte kamp for, at sikre de medlemmer, der skal afhente værdier i de hårdest belastede dele af København. Formålet med lukningen af sikkerhedsbilerne var at spare penge, men det er et foruroligende tiltag, når der har været flere tyverier og røverier mod vores medlemmer til trods for, at der anvendes sikkerhedsudstyr, som sikrer, at pengene ikke kan nås af uvedkommende. Besparelserne på sikkerhedsbilerne har med andre ord ført til større menneskelige omkostninger. Færre transporter, men flere pakker Lukningen af flere postkontorer, som er omtalt andet steds i beretningen, rammer også transporten, fordi de fører til nedlæggelse af ruter og dermed færre arbejdspladser. Samtidig bliver arbejdstiderne dårligere, så mange medlemmer rammes i forhold til deres familieliv. Det er desværre blevet dagligdag at bekymre sig om, hvorvidt man kan bevare sit arbejde og hvilke konsekvenser omlægningerne har for det enkelte medlem. Samtidig er nogle af mængderne stigende, nemlig pakkerne, men det er for tidligt at sige hvilke forhåbentlig positive - konsekvenser det har for medlemmerne i transporten. Jobpatruljen Jobpatruljen er efterhånden blevet 34 år gammel. Hvert år bruger hundredvis af unge mennesker deres sommerferie på at besøge unge fritidsjobbere for at oplyse dem om deres løn og arbejdsforhold. I år har de unge slået deres egen rekord og besøgt mere end arbejdspladser og talt med mere end unge mennesker. I Region Hovedstaden blev der talt med 670 unge under 18 år. Det er en forbedring i forhold til sidste år på 37 %. I alt brugte 53 unge mennesker 2 uger af deres sommerferie på at tale med unge fritidsjobbere. Der blev ikke fundet grelle eksempler på overtrædelse af reglerne udover et par steder, hvor unge opholdt sig i lokaler, hvor der blev skænket alkohol. Pr. 1. oktober har fagforeningen fået 249 nye elev/lærlinge medlemmer siden årets begyndelse. Elevmedlemmer Inden for fagforeningens overenskomstområde ligger 4 skoler med hver deres erhvervsuddannelser; Hotel og Restaurantskolen i Valby, CPH West i Ishøj, Vilvorde i Roskilde og TEC Hvidovre. Fagforeningen har en indsats rettet mod de unge på erhvervsuddannelserne, og disse bliver besøgt jævnligt af fagforeningens fagligt ansatte. På Hotel og Restaurantskolen bliver der undervist i Horestas elevoverenskomst og talt med de unge i kantinen. På CPH West bliver de unge besøgt, og der er jævnligt kontortid på skolen, hvor de unge kan henvende sig, hvis de har problemer. 3F Ungdom Den første weekend i november er der Landsmøde i 3F Ungdom. Fagforeningen har 15 delegerede ud fra medlemstallet og 3 delegerede ekstra, som sidder i ungdomshovedbestyrelsen. Det er lykkedes os at fylde alle pladser ud, og vi stiller derfor med i alt 18 unge mennesker. De delegerede repræsenterer medlemmerne i fagforeningen meget godt, idet vi har både ledige, fritidsjobbere, elever, ufaglærte, faglærte, kvinder, mænd og medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk med

18 Sociale sager Uddannelse 3F København har organiseret arbejdet med uddannelse, således at der er to faglige sekretærer i hver af de 4 team i Faglig afdeling, som har ansvar for henholdsvis FIU-området og uddannelsesområdet. De FIU-ansvarlige tager stilling til om et ansøgt kursus er relevant for den tillidsvalgte, som har ansøgt. Derefter tilmeldes eller gives afslag. De ansvarlige for uddannelsesområdet holder sig orienteret om uddannelsestiltag inden for deres faglige område og videregiver information internt i Faglig afdeling. Det er hensigten, at vi samarbejder på tværs af vore faglige områder, da der er flere af vores faggrupper på samme virksomhed. Dermed kan vi i forbindelse med ansøgning om projekter arbejde på, at der søges for en større gruppe. Vi giver information og vejledning til tillidsvalgte, klubber og virksomheder om eksempelvis opstart af uddannelse, jobrotation og selvvalgt uddannelse. I den forbindelse yder vi også hjælp til indgåelse af uddannelses- og projektaftaler og uddannelsesvejledning i forbindelse med varsling af opsigelser. Lang vej endnu Der er stadig lang vej endnu, inden alle virksomheder tager uddannelse af medarbejderne alvorligt og får det integreret som en fast del i planlægningen. Typisk er det først i nedgangsperioder og ved flytning eller lukning af produktioner, at der arbejdes på højtryk for at planlægge og afvikle uddannelse for medlemmerne. I årets løb har vi set flere eksempler på manglende uddannelsesplanlægning. Eksempelvis hos Pfizer (tidligere Ferrosan) i forbindelse med en beslutning om flytning af produktionen til Italien. De aktive tillidsvalgte gjorde, at uddannelse, i situationen, kom på dagsordenen og blev iværksat. Det samme gjorde sig gældende på Bella Centret, hvor 3F København akut måtte iværksætte individuel uddannelsesvejledning/planlægning, da de ansatte her blev opsagt på grund af udlicitering. På Københavns Universitet har vore medlemmer kæmpet for at få uddannelse. De første har, som voksenlærlinge, nu gennemført Serviceassistentuddannelsen. Ny lovgivning, som lukkede for jobrotation til elever og lærlinge, var ved at spænde ben for det næste hold, der skulle starte. Jobrotation inden for dette område er afgørende for uddannelsens gennemførelse. Heldigvis betød et godt samarbejde med skolen, at voksenlærlingeaftalerne blev annulleret og erstattet med GVU (Grundlæggende Voksen Uddannelsesplaner). Det betød, at jobrotation igen var mulig. Praktikcentre Den 1. september åbnede 50 praktikcentre på erhvervsskolerne i hele landet. For medlemmer i 3F København betyder det, at der er mulighed for skolepraktik, som sikrer gennemførelse af uddannelsen følgende steder: CPH West i Ishøj: Beklædningshåndværker. Hotel og Restaurantskolen: Ernæringsassistent og Gastronom. Roskilde Tekniske skole: Dyrepasser. TEC: Lager- og Terminaluddannelser og Serviceassistent. Uddannelsesudvalget Det generalforsamlingsnedsatte udvalg kommer med mange gode ideer. Derfor er oprettet en idébank, hvor alle gode forslag bliver opbevaret og prioriteret. Kompetencefondene Der arbejdes med at registrere de uddannelses/kompetencefonde, som vores medlemmer er koblet op på, så vi kan få en samlet oversigt over 3F København til styrkelse af uddannelsesindsatsen. Introkurser for tillidsvalgte Det første introkursus for nyvalgte, der blev afholdt, var rettet specifikt mod Restaurationsbranchen. I fremtiden vil introkurserne blive afholdt med deltagere på tværs af brancherne i fagforeningen med respekt for individuelle behov for hver branche. I støbeskeen har vi også Intro til 3F København samt Intro til ny overenskomst. Social- og Miljøafdelingen behandler et stort antal sociale sager i løbet af året. Det drejer sig især om rådgivning og vejledning af medlemmer i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, barsel og ankesager. I særlige tilfælde og efter en individuel vurdering har vi også samtaler på Jobcentrene. Med udgangspunkt i erfaringerne fra de 3 gamle fagforeninger kan vi konstatere en fortsat stigning i antallet af længevarende sygeforløb blandt vores medlemmer. Fysiske og psykiske helbredsproblemer, ofte efter arbejdsulykker eller erhvervssygdomme, bevirker, at vores medlemmer har svært ved at varetage deres arbejdsopgaver. Selv om lovgivningen åbner mulighed for at fastholde borgere med nedsat funktionsevne på arbejdsmarkedet, oplever vi en stigende tendens til, at rummeligheden på arbejdspladserne bliver mindre samtidig med, at det bliver stadigt vanskeligere at få tildelt den relevante hjælp fra kommunen. Nye reformer Den 1. januar trådte en ny førtidspensionsog fleksjobreform i kraft. Vi kan allerede nu se, at lovens intention om, at der skal tilkendes færre førtidspensioner, holder stik. Desværre kan vi også se, at det ikke er blevet nemmere at få tilkendt fleksjob. Forud for reformen kæmpede vi blandt andet for at forhindre forringelsen af pensionsvilkårene for fleksjobbere, men det mødte ikke lydhørhed i politiske kredse. Om få måneder den 1. januar 2014 træder så en ny kontanthjælpsreform i kraft, som også indeholder forringelser af vilkårene for de i forvejen svageste på arbejdsmarkedet. De nye regler medfører blandt andet forsørgerforpligtelse for samlevende, hvilket vil betyde, at flere mister deres indtægtsgrundlag og skal forsørges af samleveren. Forholdene for de der er mellem 25 og 30 år påvirkes også, da de nu bliver en del af unge -gruppen med deraf følgende lavere ydelser og uddannelsespålæg. Nyttejob Endelig har man besluttet at indføre nyttejob. For kontanthjælpsmodtagerne betyder det, at de kan blive sat til at arbejde 37 timer på en offentlig arbejdsplads for en ydelse, der er langt mindre end dagpenge og for de ansatte på ordinære vilkår betyder det, at de skal være opmærksomme på om deres egne arbejdspladser bliver fortrængt af nyttejobs

19 Arbejdsmiljø Arbejdsskader På den stiftende generalforsamling blev der valgt et arbejdsmiljøpolitisk udvalg, som nu mødes regelmæssigt og har bidraget til at udvikle indsatsen på området. Alle kendte arbejdsmiljørepræsentanter er blevet kontaktet med henblik på opdatering af fagforeningens registrering og for at kunne målrette arbejdsmiljøarbejdet til de problemer, som de enkelte repræsentanterne mener, er størst. FAKTA: I foråret blev der afholdt et fyraftensmøde i fagforeningen om mulighederne for at fastholde kolleger, som helbredsmæssigt er i fare for at miste arbejdet. Arbejdsmiljøpolitisk udvalg har udarbejdet et kommissorium, der er godkendt af bestyrelsen i 3F København: 3F Københavns arbejdsmiljøpolitiske udvalg skal arbejde for at skabe og forbedre arbejdsmiljøet og trivslen på arbejdspladserne samt for at skabe et sundere ydre miljø. Arbejdsmiljøpolitisk udvalg skal arbejde for at uddanne og støtte vores arbejdsmiljørepræsentanter og for, at der dannes stærke netværk mellem tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, så disse kan anvende hinandens erfaringer i miljøarbejdet. Udvalget skal understøtte, at fagforeningen har kendskab til arbejdsmiljørepræsentanternes ønsker og behov. Arbejdsmiljøpolitisk udvalg skal følge udviklingen indenfor arbejdsmiljøområdet, såvel lokalt, som nationalt og internationalt og sikre, at fagforeningen er synlig på arbejdsmiljøområdet, såvel overfor medlemmerne, som overfor relevante samarbejdspartnere og offentligheden. Psykisk arbejdsmiljø Et af det emner, der er meget oppe for tiden, er psykisk arbejdsmiljø, som var temaet for fagforeningens årlige arbejdsmiljøkonference i uge 43, der er den europæiske arbejdsmiljøuge. På konferencen deltog Arbejdstilsynet og Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik. Konferencen behandlede også arbejdsmiljørepræsentanternes udfordringer i forhold til udvikling af kompetencer og udvikling af arbejdsmiljøorganisationen. Som et forsøg er der planlagt et kursus for arbejdsmiljørepræsentanterne på Radiometer, som skal klædes på til at håndtere den svære samtale med medlemmer, der har problemer i forhold til det psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmiljø i folkeskolen Desuden er arbejdsmiljøudvalget gået aktivt ind i arbejdet med skolekontakt i fagforeningens nærområde, så eleverne kan for større forståelse for og viden om vigtigheden af arbejdsmiljøarbejdet. Europæisk arbejdsmiljøarbejde I oktober deltog 10 medlemmer af 3F København i en arbejdsmiljøkonference i Bologna arrangeret af European Work Hazards Network (EWHN). De københavnske deltagere omfattede både medlemmer af arbejdsmiljøudvalget og flere brancheklubber. EWHN er et netværk for ildsjæle inden for arbejdsmiljøet. Det er en global kamp at sikre et bedre arbejdsmiljø og undgå forurening af omgivelserne, og skal der ske forbedringer, er det nødvendigt med både lokale og internationale løsninger. Den 3 dage lange konference havde da også mere end 130 deltagere fra Europa samt gæster fra både Kina, Indien og USA. Under konferencen var der mulighed for virksomhedsbesøg. Et af besøgene var en rundvisning på Lamborghini fabrikkerne, der producerer luksusbiler. Der er 1100 ansatte, der producerer 10 biler om dagen. Sikkerhedschefen og arbejdsmiljørepræsentanten fortalte om forholdene. Der blev aflønnet for 40 timer om ugen, men frokost og pauser var betalt, så den reelle arbejdstid var på 35 timer. Ifølge italiensk lov kan man være vikaransat i 3 år, men på Lamborghini var det aftalt til max. 18 mdr. Virksomheden viste også socialt ansvar. 10 % af arbejdsstyrken var medarbejdere med en funktionsnedsættelse, men de fik fuld løn. Konferencen havde også en række workshops. Her var faglig sekretær Henrik Forchhammer og næstformand i stilladsklubben Olaf Schroeder-Løhndorf fra 3F København ledere af en gruppe om migrantarbejdere. Arbejdstilsynet Fagforeningen har i flere tilfælde anmodet Arbejdstilsynet om at besøge virksomheder. Tilsynet har prioriteret opgaverne og besøg på farlige arbejdspladser. Anmodninger om uanmeldte besøg, som kommer fra arbejdsmiljørepræsentanterne og fagforeningen, prioriteres også højt. En sådan anmodning har ført til et besøg på et af byens hoteller, som fik påbud om blandt andet ændringer og ombygning af receptionen, så arbejdspladsen kunne indrettes individuelt og give den fornødne plads til personalet. Allerede på de 3 første kvartaler af 3F Københavns levetid, er der oprettet 165 arbejdsskadesager. Det svarer til, at der hver arbejdsdag er et medlem i 3F København, som kommer til skade på arbejdet eller får konstateret en sygdom på grund af arbejdet. De 165 sager fordeler sig med 98 arbejdsulykker og 67 arbejdsbetingede sygdomme. Allerede på nuværende tidspunkt er 32 af sagerne afsluttet i arbejdsskadestyrelsen, desværre oftest med det resultat, at der ikke er sket anerkendelse af sygdommen som værende arbejdsrelateret, eller at ulykken ikke har været erstatningsberettiget. Dette vil dog næsten altid være tilfældet, når sagsbehandlingstiden er så kort som her altså under 9 måneder. 3F København har i samme periode sendt i alt kroner videre til medlemmer, som har været ude for en arbejdsulykke eller er blevet syge af deres arbejde. Disse sager har alle været påbegyndt før fusionen. Status den 1. oktober 2013 var 382 igangværende arbejdsskadesager heraf 245 ulykker og 137 erhvervssygdomme. Det betyder, at ca. 2 % af medlemmerne i 3F København har været udsat for en arbejdsskade, hvor fagforeningen hjælper til med den efterfølgende sag. Sammenlignet med de gamle fagforeninger, er tallet temmelig stabilt og kan fortolkes derhen, at hvis man er ordinært beskæftiget på fuldtid, så vil man statistisk set mindst en gang i sit arbejdsliv komme ud for en arbejdsskade, hvor man har brug for hjælp fra fagforeningen. Anmeldelse af arbejdsulykker Vi oplever desværre stadig alt for ofte arbejdsgivere, der ikke vil anmelde arbejdsulykker til trods for deres lovmæssige forpligtelse til det senest en uge efter skaden er sket. Anderledes forholder det sig med sygdomme opstået på grund af arbejdet, men her er det også medlemmets egen læge, der skal foretage anmeldelsen, hvis lægen har mistanke om, at patientens sygdom skyldes arbejdet. Vi oplever også, at folk tror, at der er foretaget anmeldelse, fordi det er, hvad de har fået oplyst af chefen eller lægen, uden at det faktisk er sket. Der er kun én måde at vide sig sikker på; man skal modtage et kvitteringsbrev fra arbejdsgiverens lovpligtige forsikringsselskab senest 4 uger efter, man har bedt arbejdsgiveren om at anmelde en hændelse og ved sygdomme skal man modtage kvitteringsbreve fra Arbejdsskadestyrelsen, også inden for 4 uger. Det er vigtigt, at man holder øje med sin e-boks. Hvis anmeldelse ikke er foretaget, er det vigtigt at vide, at anmeldelsesfristen for en arbejdsskade altid er et år. Går der længere tid, er det for sent at anmelde til forsikringsselskab og Arbejdsskadestyrelse, uanset hvad årsagen til forsinkelsen er. Man har altså selv ansvar for at sikre sig, at anmeldelsesfristen er overholdt, og dokumentationen herfor er de førnævnte kvitteringsbreve

20 Arbejdernes internationale kampdag Den 1. maj 2013 blev i 3F København fejret med et arrangement både på Peter Ipsens Allé og i Fælledparken. Feriekontoret Morgenarrangementet på Peter Ipsens Allé var velbesøgt. Nogle af vores mange faglige kor og et rockband sikrede den gode stemning. For at sikre, at alle kunne klare optoget til Fælledparken, blev der serveret både vådt og tørt i fagforeningen. Årets 1. maj taler var Ellen Lykkegård, formanden for 3Fs offentlige gruppe. Hun talte bl.a. om de offentlige overenskomstforhandlinger, som er beskrevet andet sted i beretningen. Vores telt i Fælledparken var ligeledes velbesøgt, og stemningen var god. Det er arrangementer som dette, der er med til at styrke 3F Københavns fællesskab på tværs af de mange og meget forskellige medlemsgrupper. Også til næste år vil der være plads til alle, der vil fejre kampdagen sammen med andre medlemmer og der er også plads til familie og venner. ErDuOK.dk løn barsel pension ekstra ferie uddannelse Er du OK? Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber Har du check på din lønseddel? Lønnen er endelig kommet. Skønt, men har du styr på om det der udbetales, også er det rigtige? Får du det rigtige i feriepenge? Er det et korrekt beløb der går til pension? Hvad med tillæg? Det kan være svært at læse og forstå sin lønseddel. Du kan få hjælp i 3F København, hvis du ikke er sikker på at din løn er OK. Check din viden om lønsedler på Den danske arbejderbevægelse, både fagbevægelsen og arbejderpartierne, har skaffet lønmodtagere 6 ugers betalt ferie om året. At vi har betalt ferie, er ikke noget, der bare er faldet ned fra himlen. Det er resultat af arbejderbevægelsens arbejde, herunder oprettelsen af de mange feriefonde, som inden for deres respektive dækningsområde kan tilbyde ferieboliger til medlemmerne til meget fornuftige priser. Den første Ferielov blev vedtaget i 1938 med disse bemærkninger fra daværende statsminister Thorvald Stauning: Nu har vi skaffet arbejderen 14 dages betalt ferie. Nu skal vi bare skaffe ham et sted at holde den. Hans drøm er blevet til virkelighed: De 14 dages ferie er blevet til 42 dages betalt ferie og de mange feriefonde ejer mange ferieboliger, hvor medlemmerne kan holde deres ferie og på Feriekontoret er vi med til at sørge for, at det sker! Feriekontoret administrerer feriehuse og lejligheder mange skønne og spændende steder. Bl.a. flere lejligheder i Berlin. Optimale oplevelser 3F København administrerer de ferieboliger, som Hotel og Restauration og Posten har. Hotel og Restauration har 7 danske og 1 udenlandsk feriebolig. Posten har 44 danske og 15 udenlandske ferieboliger. Vi hjælper også Københavns Postcenter med at udleje deres feriehus i Gedesby/Gedser. Feriekontoret står for udlejning, betaler regninger og fører regnskab med hver feriebolig. Vi sørger for, at boligerne bliver vedligeholdt, og at nedslidt inventar udskiftes. Vi har kontakten til de kommunale myndigheder, den lokale grundejerforening, skattemyndighederne, renovation, vandværk, elselskab, den lokale tilsynsførende osv. Vi gør sådan set det for disse 66 boliger, som du selv sørger for i dit eget hus eller lejlighed. Samtidig er vi naturligvis kontakt og serviceorgan for medlemmerne, som lejer ferieboligerne. Det er Feriekontorets målsætning at sørge for, at medlemmerne får en god og positiv behandling af os på Feriekontoret, og at de oplever gode rammer omkring deres ferie, når de opholder sig i ferieboligerne. Er disse forhold til stede, så får medlemmerne en optimal oplevelse. Hjemmeside Vi administrerer hjemmesiden for Postens feriehuse; klik på feriehuset. På denne hjemmeside opdaterer vi også ledige uger i ferieboligerne både i Posten og i HR s ferieboliger. Klik på ledige uger og rul nedad, der er flere sider. Hjemmesiden er medlemmernes mulighed for at se ferieboligerne og se, hvilke uger der er ledige i de forskellige ferieboliger. Vi ved, at hjemmesiden er værdsat af medlemmerne og er en glimrende informationsmulighed. Og naturligvis er man altid velkommen til at ringe

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016.

Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. Servicesektorens Generalforsamling den 16. marts 2016. BESTYRELSENS BERETNING 2015: Ja, så er det første år i servicesektoren FOA Vendsyssel gået, det er ikke helt til at forstå, men tiden løber hurtigt,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar

Test din viden om overenskomst Svargennemgang. Kommentar SVARENE Eventuelle sorte prikker ud for svarmulighederne skal I se bort fra. De betyder ikke noget i printudgaven her. Side 1 af 11 Du er omfattet af en overenskomst, der gælder for dit arbejdsområde.

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser.

Oplever du besvær med. ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Oplever du besvær med ansættelsesforhold? ADVODAN hjælper dig med juraen i forhold til ansættelser og afskedigelser. Hvordan får du styr på kontrakten? Når du ansætter en ny medarbejder, er det vigtigt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel

Vejledning til TR på privat apotek. Apotekerskift. - muligheder og udfordringer. Undertitel Vejledning til TR på privat apotek Apotekerskift - muligheder og udfordringer Undertitel Maj 2014 Apotekerskift Privat Apotek 2 Apotekerskift Indhold Forord...4 Ny apoteker...6 En apoteksbevilling slås

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland

Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS Dansk El-Forbund Østjylland Dansk El-Forbund Østjylland INDSATS 2015-2018 Dansk El-Forbund Østjylland Rymarken 4, 3.sal, 8210 Århus V 02-09-2015 Indsats 2015 2018 Indsatsområder: 1. Afdelingens mål for indsatsen i kongresperioden

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014.

Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Referat fra bestyrelsesmøde i servicegruppen 3F Holstebro, mandag d. 6 oktober 2014. Til stede : Gitte Hansen, Villy Sørensen, Henriette Eriksen, Siva, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Birthe Thorenfeldt,

Læs mere

Der er råd til ordentlige forhold

Der er råd til ordentlige forhold OK15 Der er råd til ordentlige forhold Overenskomstforhandlingerne 2015 handler ikke kun om at sikre rimelige lønstigninger for de offentligt ansatte. Grundlæggende faglige rettigheder og arbejdsvilkår

Læs mere

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende.

forklaret Anciennitet på opsigelsestidspunktet Det er medarbejderens anciennitet på opsigelsestidspunktet, der er afgørende. Fratrædelsesgodtgørelsen forklaret Oprettet: 08-03-2010 Opdateret: 08-03-2010 Fratrædelsesgodtgørelsen er et nyt element i mange af de overenskomster, der er fornyet under OK2010. Her kan du få svar på

Læs mere

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER

OK 13. Afdeling: PMF Fyn, 906. Tema Krav Bemærkninger. KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER OK 13 Afdeling: PMF Fyn, 906 KRAV, DER ØNSKES FORHANDLET OG AFTALT FÆLLES FOR FOA s OVERENSKOMSTER Tema Krav Bemærkninger Anerkendende ledelse, evt. som fælles tværgående projekt Begrebet anerkendende

Læs mere

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet

FOA Mariagerfjord - lille men stor i skrallet Beretning 2012 FOA - lille men stor i skrallet Så er det tid at samle op- se tilbage se på bunkerne af sager - hvad har vi brugt tiden til i det forgangne år? Har vi haft sejre - har vi lidt tab ja det

Læs mere

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005

Vedtægter for. Holbæk Odsherred. Stiftet 1. januar 2005 Vedtægter for Holbæk Odsherred Stiftet 1. januar 2005 Sidst ændret den 29-03-2016 1 Afdelingens navn og hjemsted Holbæk-Odsherred afdeling i Fagligt Fælles Forbund, der dækker Holbæk og Odsherred kommuner.

Læs mere

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget

Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget LFS Rosenvængets Alle 16 2100 København Ø Telefon 35 44 45 46 Telefax 35 44 45 99 E-mail: lfs@lfs.dk Web: lfs.dk Kære politikere i Børne- og ungdomsudvalget og i Økonomiudvalget Landsforeningen for Socialpædagoger

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... Langt de fleste social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er medlemmer af FOA. FOA har ca. 200.000 medlemmer

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed.

I det følgende vil vi beskrive nogle vigtige forhold omkring de igangværende afskedigelser i Forsvaret og hermed også de partshøringer i fm. hermed. Weidekampsgade 8 Box 470 0900 København C. Formand, Yvonne Nordahn, tlf. 29 78 49 66 Faglig konsulent, Thomas Lynge Madsen, tlf. 64 55 44 65 HK S T A T Juni 2013 Nyhedsbrev nr. 2/2013. Afskedigelser i

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG TA / ATV Stem om din nye overenskomst TAXICHAUFFØRER OG TURISTCHAUFFØRER 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER

VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER VÆRD AT VIDE OM OVERENSKOMSTER LÆS MERE DET FÅR DU I KRONER OG ØRER Derfor har du brug for en overenskomst! Din overenskomst sikrer dig de mest basale rettigheder, når du er på arbejde. Uden overenskomst

Læs mere

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger

BERETNINGSFORSLAG Afdelingernes ændringsforslag Bemærkninger 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave, faglige som politiske beslutninger, sætte medlemmet i centrum. Identitet Dansk El-Forbunds identitet skabes gennem

Læs mere

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016

BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 BESTYRELSENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Så er der igen gået et år, tiden flyver bare af sted. Vejrguderne var ikke særligt rundhåndede med godt vejr i 2015, så vi må håbe, at de er i bedre humør i 2016.

Læs mere

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter.

Tillæg til Beretning. Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Tillæg til Beretning Årsmøde 2009 Service- og Rengøringsassistenter. Årets Lønforhandlinger Århus kommune. For første gang er lønforhandlingerne for daginstitutionernes rengøringsassistenter i Århus Kommune

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst FÆLLESOVERENSKOMSTEN Stem om din nye overenskomst LAGERARBEJDERE, CHAUFFØRER OG HAVNEARBEJDERE 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din overenskomst STEM OG BESTEM Trygt arbejdsliv for fremtiden Kære

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Skal du skifte fagforening?

Skal du skifte fagforening? Skal du skifte fagforening? Du kan spare rigtig mange penge ved at skifte til en såkaldt gul fagforening fra de traditionelle fagforbund. Af Sanne Fahnøe. 29. Juli 2012 03 Skift og spar - eller bliv og

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

indmeld dig her

indmeld dig her m e l d e M v i l B / k d. k www.h Indmeld dig her Whats in it for me Hvorfor Jeg har et professionelt talerør og optimal indflydelse på mit fag og min arbejdsplads Jeg har et kæmpe netværk og egne jurister

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune

Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Retningslinjer for personalereduktioner i forbindelse med besparelser i Odder Kommune Godkendt i Hovedudvalget den 22. april 2014 side 1 Baggrund og indledning. Nærværende er udarbejdet med baggrund i

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og Sundhedssektoren FOA er dit sikkerhedsnet. FOA forhandler

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann.

Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Netværksmøde onsdag d. 10 dec. Valgt til ordstyrer: Hanne Hausmann. Velkomst ved Lis Jensen. Karen kommer kl. 10 og fortæller om trepartsforhandlingerne. PKT: godkendelse af referat fra sidste møde. TR-tillæg

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND OG FLYTTEMÆND 2017-2020 3F Transportgruppen forhandler din

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

Vilkår for personale og personaleoverdragelse

Vilkår for personale og personaleoverdragelse Vilkår for personale og personaleoverdragelse (VPP) Side 1 af 8 Vilkår for personale og personaleoverdragelse Indholdsfortegnelse 1. Vilkår for overdragelse ved udlicitering 2 2. oplysninger om personalet

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010

TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 27. december 2010 i faglig voldgiftssag 2010.0236 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Zoologisk Have (advokat Marie Louise

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Stem om din nye overenskomst

Stem om din nye overenskomst OVERENSKOMST MELLEM 3F TRANSPORT OG ATL / DANSK ERHVERV Stem om din nye overenskomst 3F n ndler din rha ov fo mst sko en er nsportgru Tra pp e CHAUFFØRER, LAGERARBEJDERE EKSPORTCHAUFFØRER, SKRALDEMÆND

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen

2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen 2012 Kost og servicesektor Referat fra generalforsamling onsdag d. 29. februar kl.17. i Åkirkeby Hallen Dagsorden: Lisbeth bød velkommen og foreslog at vi sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. 1. Valg

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling

Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling Spørgsmål og svar om arbejdsfordeling 1. Hvad er en arbejdsfordeling? En arbejdsfordeling er en ordning, som en virksomhed kan anvende for at undgå afskedigelser i perioder med manglende ordretilgang mm.

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger

Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Uddannelsesforbundet sammenlægningsudvalget 6. marts 2008 Bilag pkt. 3.4: Rammevedtægter foreninger Rammevedtægter for Uddannelsesforbundets lærerforeninger Ifølge punkt 10.3.3. i Uddannelsesforbundets

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen

Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Beretning a-kassen Beretning fra a-kassen Voldsomme angreb på dagpengesystemet Sidste år oplevede vi store angreb på de lediges rettigheder. - Halveringen af dagpengeperioden 2 4 - Fordobling af timekrav

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Fællesskab, fordele og faglig bistand

Fællesskab, fordele og faglig bistand SOCIAL-SUNDHED Fællesskab, fordele og faglig bistand FOA på 5 minutter Social- og sundhedspersonale uden grunduddannelse FÆLLESSKAB, FORDELE OG FAGLIG BISTAND FOA 1 Citat Karen Stæhr Formand, Social- og

Læs mere

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos

Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til HoReCa er et speciale hos 2 Hotel- og restaurationsbranchen: Rekruttering til er et speciale hos Rekruttering til både vikariater og faste jobs indenfor og fødevareindustrien er et speciale hos. Vi har stor erfaring med at finde

Læs mere