DANSK SOCIALPOLITIK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SOCIALPOLITIK 1708-2008"

Transkript

1 STIKORDSLISTE 800 kr. reglen (1989) fattiglovgivningen skoleanordningen krigen loven Grundloven ugers reglen 154,202,256, ugers reglen timers regel 313 ½ Brutto Rev. Ydelse 311 ½ Dagpenge 311 3F Fagligt Fælles Forbund 280 6/5 normalbidrag %-reglen 197 A abort 6,29,32 Abrahamson 15,20,37 Adam Smith 28,55 adel XIV,9,29 adfærd 5,6,10,13,15,28, 29,30,31,34,35 administrative besværligheder 143 administrativt merarbejde 193 AF (se også arbejdsformidling) 85,141,177,204, ,255 afdelingsnedlæggelse 203 afleveringspligt 90,93,109 afskrækkelse(s) 13 princippet 65, 69,103 aftrapning 149 afvandring(s) 80,113, 119,124 kommuner 62 afvigelse 5,6,10,20,29 afvigere 112,233,287 agenter 3 agrarkapitalistisk samfund 53 akademikerorganisationer 174 a-kasse (arbejdsløsheds-..) inspektorat 105 medlem 14 akkordarbejde 165 akkumulere 10 aktieselskab 165 aktionær 5,19 aktiv 1,2,3,6,7,15,17,22, 23,24 25,27,28,29,30,33, 34,35,36, 46,204,259,264 Aktiv Arbejdsmarkedspolitik (L 1993) Aktiv Beskæftigelses Indsats (L 2003) Aktiv Socialpolitik (L 1997) 29, 259,264 aktivering 3,23,24,25 28,29, 33,35,36,185,318 -s-fond ( ) -s-forlig (1992, 1993,..) -s-person 3,33 aktør 2,3,6,15,18,30 alderdomshjem 103,112 -understøttelse 103,163 aldersbetinget forsørgelsesbehov 183 aldersrente 109,110,111, ,115,148,151 -lov 109,112 alkohol 30 ALL ;154 'alle kan komme i arbejde' 293 almisse 11,28,58,76,77, 98,107 almue- 45,46 skoleanordninger 59 skolevæsen 46 alternativ 26,32 rådgivninger 66,191 amt(s) 13,27,57,78,95, , 204,215,234, mand 73,74 -ankenævn (ASL ) 162,164 -fattigdirektion 73 -forvalter 73 -kommuner 154, , 215,216,221,265 -råd 74, anbringelse 68,77,242 -reform anciennitet (s) 150,151,229 -princip (LSS ) 310 andelsbevægelse 86,88 Andersen, Bent Rold 2,37, 108, 110,131,139,142,145, 148,154, 163,166,169,189, 191,196,200, 210,235,247, 271,321 Andersen, Gøsta Esping 14,290 Andersen, John 29,186, Andersen, Jørgen Goul 21,24, 25,26,182,248,291,321 animalsk produktion;106 ankeinstans 163 -styrelse 162 -systemet 164,195,243 Ankerstjerne 86 ansvar 16,20,25,26,33,294 Arbeiter-Versicherungs- Gesetze 109 arbejde XIII,XIV,1,2,3,4, 5, 7,9,10,11,14,18,20,21, 22, 23,24,25,26,27,29,30, 31 32,33,34,35,36,37 arbejder- -familie 93 -foreninger 76 -forsikringer 78 -højskoler 47 -organisationer 174 -problemet 94,95,105 arbejds- -anstalt 69,71,110 -anvisning 105,110,113, 116, 153 -deling 39,48,52,85,87 -disciplinering 219,220 -evnemetode 296,301 -formidling153,202,219, 220,254 -fred 90, 93,115 arbejdsgiver 3,5,11,14, 30,31,33 -bidrag 150,153,156,198, 206 -organisationer 174,258 -periode 155,207 -sikring 57 arbejdskraft- 1,2,9,10,14,17,22 23,24,25,28,30,32,36,37 -efterspørgsel 130,165, 224 -forbrug 139,182 -mangel 55,113,139, 172, 174, reproduktionsproblem 2 arbejdskøber 165,208 arbejdsløshed(s) 95, 114,123, 140,157, ,259,290,318 -bekæmpelse 203 -dagpenge 136,151, ,240 -fonden 111,334 -forsikring 79,243 -kasse 2,14, 98,102,105, 111, 129, 153,174,203, 204, 254,257 -loven 110, 113,116,153 -problem 105,175,177 -øer,127 arbejdsmarked(s) 26,30,33,37 -fonde (L 1993) -model, den danske 280 -politik, aktiv (L 1993) -reform (1993,2002) 295 -uddannelserne 121,205 arbejdsmiljø 186,234,247,289 lov 17 arbejds-normalitet 168 arbejdsomhed 28 arbejdsproduktivitet 36, 125 -ret 33, 83, 116 -skadeforsikring 206 STIKORDSLISTE. 433

2 -styrke 80,83,84,119,127, 130, 172,173,174,177,184,224,227 -tempo;125;132 -tid 36,95,132,175,197, 202, 228,254 -tilbud (1978) 203,204,206, Arbejdsværditeori 9 arealanvendelse 141 -planlægning 141 'arme-og-ben firmaer' 280 asbestskade 207 asyl 33,34 ATP 148,150,200,252 ATP-kompensationsordning ( -2002) augustforlig (I 1976, II 1977, III 1978) 129 auktion 68 Average Production Worker 292 B B&W 88,89 backlash 189 bagatelgrænse (BiL 1983) bagudbetaling (SPL 1998, LAS 2002) balanceproblemer 175,226 Barfod 65 barselsdagpengeret 193 -kvinder 208 -orlov 193,241 beboerønsker 173 Bededagsforlig 1974 befolkningspolitik 114,117, 125,158 -tal 55,56 -tilbagegang 39,97 -tilvækst 43,53,89,94 begravelseshjælp 104,112,257 begrænsning af dagpengeret 153 behandling 10,14,19,22,31,33, 34 behov(s) 12,20,47,.. og flere orientering 163 princip 140,160,162,192,219 beliggenhedskommune 298 beløbsgrænse;192 bemyndigelser 297 beregnet indkomst 213,241 beskatning 11,32 beskyttede boliger 24,147, 189, 200,215 beskæftigelse(s) 14,17,23,26, 124,129,156,175,224,226,228, 229,231,236,271 ansvarslov 2005 BAL arbejder 154,202 indsats 219 krise 191 ministerium (2001) muligheder for unge (L 1985) målsætning 125 pligt 168 beslutning 1,5,6,7,14,20,21, 23, 26,29,30,32 beslutningstagere 6 Bestiller-/Udfører Model 305 betaling(s) for plejehjemsophold 164 skoler 47,78 betalingsbalanceforbedring 176 problem 129,175,226 underskud 129 virkning;191 betle, betleri 28,41,55,58,73 betleriforordning 1,45,58 BFI 53,54,89,90,116,124, ,175,177,179,180,226,22 7, 228,230 -vækst 175 BiL, Bistandslov (1976) 17, 145,157,164,166,208, ,212,214,215, ,214,219 bindende retningslinier 162 biskop 73 Bismarck 23,104,109 bistand 27,29,30 bistandsklienter 213 bistandslovområdet 209 -system 184,189,219 -tillæg 167 Bjerregaard, Ritt 169,192,211 Bjørnsen, Mette K. 26 blinde 58,66,76,157,158 -institut 68 blodtransfusion 35 bloktilskud 141,163,182,219 -sbeskæringer 182 bo-former (LSS 1997) Bojsen 103 bolig 2,9,10,12,15,18,24 -aftale BCOV behov 130 -forlig (1973) -former 315 -politik 2,18 -politisk aftale BCOV tillæg 214 -støtte 115,151,315 -støttelov (BoSL) -ydelse (BoSL) 302 bondeflakkeri 55 Borchorst 15,20,37 borger 20,23,24,25,26,29,32,37 borgerlige realskoler 47,81 borgerløn 25 borgerrepræsentant 74 bosnierlov (199.., 1999) bostruktur 81 bostøtte 315 botilbud 315 brakning 48 Bratt 6,35 Broge, Hans 86 brugerbetaling 212 brugerrepræsentation LSS 17 brugsforening 50,52 bruttofaktorindkomst 90,179 -ficering (1993) 248,260 -revalideringsydelse (1989) brændselspriser 196 budget XIII,63,74,94,162,196, 211 -forbedring 176 -ramme XIII,255 budgetrammeindsnævring XIII -styring XIII bulk-varer 87 bureaukratisering 66,167 byfoged 69,73,74 byggelov 13 byrdefordelingsreform 163 byrdeovervæltning 214 byråd 75,108 byudvalg (1993) bæredygtighed, fagligt 294 bødker 132 børn 5,9,10, og mange flere børn og unge 107,112,115,141, 158,222 børne- og ungdomsforsorg 140 børne-arbejde 106 -bidrag 106,110,112,161,218 -familier 2, 193,194,214 -familieydelse (1986) 17,218 -forsorg 2,57,112 -fradrag 108 -haver 2,107,112,158,261 -hjem 59,76 -hus 42 -lov 107,116 -opdragelse 31 -pasning 18,256 -pasningsorlov (199..) 317 -politik LSS 18 stk. 2 -tal 173,224 -tillæg 111,194,214 -tilskud 17,107,108,112,161,218 børneværn (s) 2 -konsulenter 159 -udvalg 2,112,140, DANSK SOCIALPOLITIK

3 C CASA 288 casework 35 causa socialis 201 cementproduktion 89 centraladministration 168 centrale organer 140 centrale styring 158 Chr. IV 41,42 Christensen, Chr. 108 civilsamfund 15,16 Claus Deleuran XIV,96,134 D DA 82,91,116,153,226,255 dagbladsudgivelse 47, 83 dagcentre 200 daghjem 107,200 daghjem for spædbørn 107 daginstitution 36,17,138,158,160, 167,189,193,209,212,218,221, 223,236,261 daglejere 51 daglig ekspeditionstid 112 dagpenge(s) -fond (L ) -loft 184,193,212 -maksimum (ALL) -modtager 14 -værdi 207 -periode 207,243 dampkedler 95 dampskib(s) rutenet 88 Danmark 2005/ Danske Kancelli 65,68,73 danske skoler 45 DAU-regnskab 182, 286 tab.8 DAV 291 de bedste sognemænd 3,73, 75,117 de fattiges kasse (L 1856) 2,64, 66,67,77 79,98,101,102, 106, 109 decentralisering 141,220,249 de-commodification 24,37 deflation 53,56,91,93,97 deklassering 64 delefterløn (L 1994) Deleuran, Claus XIV,96,134 delpension (L 1986) 197 delperiode 1, deltid(s) 165,172,224 -beskæftigelse 119,126 -forsikring 202 demografi 53, 171 demokratisering 74 den gode sagsbehandling 195 stat 166 Den Grundlovgivende Rigsforsamling 65 den lille istid 40 Den Sociale Ankestyrelse 195 Den store fattigkommission 98 Den usynlige hånd 28 deroute 24 det nødvendige antal pladser 160,164 devaluering 92 DFDS 52,88 dimittendsats 202,256 disciplinering 23 distriktspsykiatri 216, 316 dommerdeltagelse 159,162 domstol 168 DONG 286 DP-max 151,191,192,197, 202, 204,207,219,249,250, 256,260 drager 101,132 DSF 82,91,116 dyneløfteri (BTL 1973,1999. SPL ) 161 dyrtidsregulering 90,93,115 dæmpet industrivækst 125 dødelighed 43,57,95,106 dødepakken (1999) 300 dødsbo 67 døgnanbringelser 221 døgninstitution 77,107,117, 141, 160,215,262,311 døv 66,76,102,157,158 døvstummeskole 68,76 E EF 37,122,200,233 effektivisere 36,139,209,279 EFG-basisår 183 elever 173 eftergivelse 156 efterkrigsboom 90,93 efterkrigstid 124 efterlevendepension 300 efterløn (1979,1991,1998) 14, 25,36,146, , 181,183, 184,189,196,203,225,232, 233,248,249,255,256,318 efterskoleanbringelser 222 efterspørgsel 14,17,23,49, 52, 55,80,.. og mange flere efteruddannelse 153 egenbetaling 184 egennytte 28 ejendomsforhold 47,88 ejendomsret 28,36 ejer 18,31,35 eksistens 2,5,13,14,21,24,33 eksklusivaftale 33 ekspansiv tendens 125 eksportabilitet 274,290,318 eksportproduktion 52,91 eksportvanskeligheder 91 ekstensiv vækst 125 ekstraordinær(e) indsats (1977)(L488) 154 lære- / praktikpladser 204 Elm Larsen 29 embeds- og bestillingsmænd 58 embedslægetilsyn 305 'en ny chance til alle' - udlæn- -dingepakkeforlig ACOV2005 enevælde 65,71,74,106,117 engagement 23,26 England(s) 12,26 handel 52 enkebørn 107,116 enkelhed i refusionssystem 163 enkeltbetalingsordning 304 enke 63,67,103,149,156,158 enkepension, lov om 148, 196 ensartethed 113,162 én-strenget system 141 epidemi 40,41,55 epileptikere 108 erhverv(s) aktiv 7,22 evne 25,30,149,157,159,165, 197,235,250 evnetab 2,109,111,149, 197, 198,246,250,302 fordeling 44, frekvens 84,119,121,129, ,209 hæmmede 157,158,165,238 erhvervskvalifikation 133 erhvervsliv 165,168 erhvervsstruktur 279 erhvervsstøtte: lovg. om 106 erhvervstilskud 176 erhvervsuddannelser 279 erhvervsvilje 30 ernæringstilstand 43,56,156 erstatning(s) 13,101,111,137, 153, 165,206,208,210,258 ansvar 108,206 synspunkt 167,301 Esbjerg havn 52,88 Esping-Andersen 4,24-26,.,290 Estrups Højre 103 etableringsydelse (..1997)?? etik 2,20,24,37 Europakommissionen 26 Europæiske Union XIV, 271 Evidensbaseret soc.arb. Social Kritik nr STIKORDSLISTE. 435

4 F fabrik(s) 95 fabriksloven af ,106 fagforbund 82,116,226 fagforening 7,26,32,82,102, 105,174,203,206 fagforeningskrav 82 Fagligt Fælles Forbund 3F 280 familie 1,7,10,11,15,20,55,59, 65,68,94,101,103,131,211,225, 259,260,264 -hensynet 195 relation 14 rollen 7 vejledning 16,159,163 fast kronekurs politikken 179 fast takst 109,153,193,195,212,.,221 fattigdom 11,12,20,29,234,287, 300 fattig(e) 3,9,11,21,23,29,..,234 domsgrænse 288,303 forordninger 55 forsorgen 65,74 forstander 3, 73,75 gård 69,72 hjælp 11,23,62-69,77, 103, 106,112,156 hus 42,63 kassen 58,75 fattigkommission, Den store 98 fattigkommissionen 69,73 fattiglem 3,67,69 lov 103,109,112 plan 61,74 skat 74 skole 69 stemplet 66,67 udvalg 75,110 fattigvæsen(s) 9,18,28,59,60, 66,67, 68,75,98,117 direktører 73 ferielov 17,115 feriepenge 17 fertilitet 171,277 feudal(e) 73 privilegier 53 finansiering 2,58,66,73,74,103, 105,113,117,139,146,163,200, 217,219,256,257,267,297.. finansieringsreform finanspolitik 17,180,182,229, 230,231,254 fiskale formål 42 fleksibilitet 33,279 fleks-job 257,258,263,295,314 -ydelse (2001) 304,314 fler-børne-tilskud 218 Flere i arbejde forlig ,307 Flere i beskæftigelse forlig 2003 flertalsbeslutning 6,7 flexicurity 292,308 flygtning(e) 33,34,136,160,188, 234,240,263,264,265,288 under jorden 34 hjælp 265 Flynn, Padraig 26 flyttehjælp 111 foderstoffer 88 Fogh Rasmussen, A. 290 folkepension(s) 25,148,149,150, 151,181,183,232,246,248 grundbeløb 148,150,247, 250 bidrag ,198 folkeskolelov 17,116,215 folkeskoleområdet 223 fondsdannelser 148 forbrug 11,18,25,26,40,48,59, 128,130,176,180,182,228, 230,248,257,262 forbrugersamfund 119 fordeling(s) 11,12,19,26,32,33, 36 mekanismer 11,40 politiske valg 19 forebygge 1,2,11,13,14,22, 23, 24,29,138,139,142,143, 158, 192,212 forebyggende hjemmebesøg 305 sundhedspleje 158 Foreningen af ,76 Foreningen af Fabrikanter i Jernindustrien 82 forenkle 139 forfatningskamp 82,83,88,98, 104 forgyldte generation 187 forhandlende Venstre 103 forhøjet almindelig førtidspension 197,250 forlystelsesafgift 58 forlængede dagpenge 203,317 formidlingsdirektorat 203 formstyring 159,162 formuespørgsmålet,142 formuetillægsreglerne 194 formålsangivelser 79,162 forsikrede 113,130,145,153, 174,181,185,202,203,206,232, 249,271 forsikring(s) 16,19,77,78,104, 111,112 direktorat 203 kasser 47,50 princip 148,152 præg 137,153 systemer 104 forsorgshjem 29,306,316 forsorgsloven 10,112,153,157, 158,159,163,167 forsorgssystem;78;79 forsyningsansvar 298 forsørge 2,3,5,9,-17,24-36 forsørgelsesbyrde 103,300 firkanten 16 forstanderen 61 målsætning 152 mentalitet 290 niveau 142,143,150 ordninger 24,138,234 pligt 17 princip 302 problem 2,9,79, 94,95,98 ret 62,65,102 sager 163 trekanten 15 forsørger 5,10,108,161 byrde 78,183,245,247,300 pligt 36,77,111,260 fortsættelsessygekasse 111,155 forudsigelighed 22 forvaltningsniveau 13 reform 139 forventning 1,5 forædlede landbrugsvarer 86,88 forældre- 14,17,22,31,47,121, 131,187,217,261,272 løse børn 58,59,68,108 orlov 257 pålæg LSS 41a skab 26 Foss, Alexander 89 fosterskader 206 FP-grundbeløb 196;241 fraskilt 14 fredskrise 90 fremmedhad 288 fremmedgørelse 66 Fremskridtspartiet 169 fremstillingserhverv 282 Fremtidens forsørgelsesvæsen 97,117 Fremtidig besk.indsats 308 frigøre 25 frigørelsesattest 202 frigørelseskonflikt 33 frihed XIV,2,8,14,26,28, 29,33, 35,37 fripladsregler 164,213 friske fødevarer DANSK SOCIALPOLITIK

5 fritid 29 fritvalg i hjemmepleje (2002) Frivillige 20,21 Frøbel 107 fuld beskæftigelse 14,23,130, 140,166,240 fuld folkepension 148,149 fundamentalistisk 35 funktion 7,9,10,12,13,15, 16,18,20 funktionær 84,225 fysisk 29 Færdselslov 13 fæste- 40,47,49 afgifter 40 afløsningstiden 56 gårde 50,55 systemet 49,56 føde 7,10,12,22,29 fødestedskommunen 62,64 fødsel(s) 111,119,155,157, 207 tal 97,119,161,173,189,259 tilbøjelighed 97,223,259 fødte medlemmer 73 følelsesmæssig 21,31 Førlighed 60 førtidsbeløb 197 førtidsfolkepension 150,151, førtidspension 133,181,193,196, 197,198,219,232,246,250,258 førtidspensionerede 152,183,194 husmænd 152,194 førtidspensionering 36,166,172, 189, 196,198,233,267 -reform (2001) ,..,301 G gadebørn 233,261,287 'Gang i '90'erne' 1989 S oplæg generationsreproduktion 158 genopbygningsboom 110 genoptræningsstøtte 203 gensidighed 26 ghetto dannelse 288 gifte kvinders erhvervsfrekvens 119 gilde 41,59 Gini-koefficient 291 goder 11,12,13,15 godkendelse 115,162,163, 219, 221,242 godsbestyrere 73 godsejerregime 88 Gredal, Eva 164 grundbeløb 148,150,197,246, 250 Grundloven af grundskolen 174 grundtakstreform LSS Grundtvig, N.F.S 65 grundydelse 240 gruppeinteresse 31,32 gruppesolidaritet 21 grænser 30 Grønbog 26 gymnasielove 116 gødskning 48 gøgeungeeffekt 319 gårdmændene 50,86 H halve DP til unge handel(s-) 10,28,34,39,48,53, 55-57,74,80,85,88,91,116 huse 53,56 kapitalen 53,88 handicap 2,22,26,31,95,145, 149,159,209,211,298,314 -orlov 295 handling(s-) 6,8,10,14,16,19, 21, 22, 31,32,33,34 plan 242,254,255,260,313 Hansen, I.A. 65 Hansen, Bent 130 Hansen, Erik Jørgen 183,234 Hansen, Svend Aage... hartkornsskat 104,108 hededannelse 41 helbred 10 helhedsløsningen 127,150 helhedsprincippet 167,194, 195,217,218 helhedsvurdering 217 helseorganisation 166 Helveg Peterser 25 herberg 29,30 heroin 10,30 herred(s-) foged 58,73 kasse 73 provst 73 herregårdsslagtning 106 hertugdømmerne 59,88 'historisk lav ledighed' 282 hjem 41,59,99-109,132, 136, 152, ,214,253,261 hjemmeboende børn 149,187 hjemmehjælp 140,152,160, 164, ,200, hjemmeservice(1993) 231,284 hjemmesygepleje 200,251 hjemtransport 66 Hjemtagning 311 hjulplov 48 hjælp til selvhjælp 76,101, 105,112 hjælpeforanstaltninger uden samtykke 22,162 hjælpekasse 2,66,116 hjælpemiddeludgifter 111 hjælpemidler 143,152,162 Holsteinsborg 75 homo oeconomicus 290,292 Hornemann, Emil 95 Horsten, Holger 57,77,107 hospital 14 hospitalsbehandling 76,78, 104 til nedsat takst 78 hospitalsindlagte pensionister 152 hospitalspatient 14 hovedgårde 40,55 hoveri 11,40,51 hoveribyrden 40 human capital 132 'hurtigt i arbejde' forsøg 2005 huse 13,51,60,67,73,94,188 husflidsprodukter 52 husholdnings-økonomi 52 huslejeregulering 18 huslejestop 90,94,130 husly 9,10,11,33,34 husmand(s-) brug 80,85,94,106 højskoler 47 lovgivning 116 husmoderarbejde 18 husmænd 41,51,53,56,78, 80,94, 106,109,116,132,152,194 husvilde 115,160 husøkonomi 52 hærværk 8 Høegh-Guldberg 46 højadelen 40,41 højere almenskole 81,116 højere borgerskoler 47 højeste dagpengesats 151 højeste IP 138,166 Højesteretsdom højkonjunktur 40,64,125,129, 153,175,179,231 Højre 5,6,67,99,167,168,169 højskoler 47,81 håndværk(s) 9,52,53,55,57, 69,81,85, 88,94,124 mestre 94 mæssig produktion 88 Haarder, Bertel 167,169 I idlers 9 igangsætningsydelse 29 ikke-forsikrede 111,153,174,185 ikke-forsørger 108,260 ikke-markedsmæssige fordelingsmekanismer 13 ildsvåde 13,58 illikvid formue 167 STIKORDSLISTE. 437

6 importdæmpning 176 importfald 176 incitament 32,229, , 290,292,311 indekskontrakter 152 Indenrigsministeriet 70,71,160 indflydelse XIV,12,26 individ 13,21,88,101,195,255, 260 individualisere 32 individualiseret løndannelse 283 individualprincippet 33,149 indkomst- 2,7,9-18, 25,26,29,32 bortfald 2,41,94,95,113, grundlagslov (1988) 217 løshed 12 nedgang 132,184,219 overførsler 18 regulering 146 sikring 14 skat 101,104,181,232 ulighed 175,226,281 indlæring 13 indre marked 37 industri 52,53,57,80,85,88,89, 116,124,178,225,231 industrialisering 81,83 industriarbejdere 116 industrivækst, dæmpet 125 industrialist 9 indvandrer 33,288 ineffektivitet 97,110,167,173 inflation 129,175,226,281 informationsstyring 159,162 innovation 49 institution(s) XIII,15,17,18,20, 21,24,29,31,36 behov 132 pladser 164,165,189,223 institutionelle investorer 182 integrationsydelse 288,295,312 intensiv vækst 125,159 interesse 1,18,27,31,32 internalisering 13 Internationalen 82 intervention(s) 12,13, 16,22,23, 24,29 samfund 16 introduktionsydelse (2002) 292- invalid(e) 290 forsikring 109 pension (IP) 148,149,152 rente 111 invaliditet(s) erstatning 111 ydelse 196 investering(s) fremme 176 opsving 179 ITP-ordning 150 iværksætter 29,114,126,127 J ydelse 29 (1985) Jensen, Richard 108 jernbanebyggeri 52,80 jernbanenet 88 jernstøberier 52 Jespersen, Karen 26,236,260 job- 24,27,29,30,31,33 barometer 304ff (2003) 299 center ,307 handlingsplan 320 net BAL 57, skabelse (1984) 206 tilbud 33,146,154,185, 254,255, 256 træning 27,254,257,271 jordemoderhjælp 101,111 jordløse huse 51 juleunderstøttelse 111 Jysk Børneforsorg 21 K KABU Kvalitet i Anbringelsesarbejdet for Børn og Unge. Soc.Min. projekt kalveophørsstøtte 291,304 kampråb 29,34 kanceliet 71 Kanslergadeforliget,113,114 kapital- 2,10,32 goder 124 koncentration 88 kapitalisme 83 kapitalistisk 32,52,83 karensdag 153,193 karte 74,99 kassetænkning 237 kategorikløvning 66,117,138, 194 katekismus 45,46 katolicisme 11,41 kernefamilie 81 Keynes, keynesianisme 14,23 129,146,166,169,292 keynesiansk samfunds- og statsopfattelse 166 kildeproblem XIII kildeskat 150 kirkegods 41 Kirkens Korshær 21,29 klageråd 305 klasse- 1,3,5,6,31,47,60, 78, 110,121 interesser 1,31 kamp 234,247 modsætning 31 klient 3,4,21,26-35,..,261 klima forbedring 48 forværring 40 klostergods 41 kobbelbrug 51 koblingseffekten 52,88 Kolding-recessen af kollektiv(e)(t) velfærd 13 boliger 200 overenskomster 82,263 konsum 18 kollektivisere 32 kommunal(e)(t) aktivering (lov om) 254,257 beskæftigelsesindsats 219 bestyrelse 75,112, fuldmagt 297 love 74 reformen 137,152 reform selvstyre 163,164, 297,317.. kommuneafttaler, 317 kommunehjælp 156 kommuner(s) 27,74,103, 298 økonomi 141,182, 296ff kommuneskat 74 kompensation(s) princip (HIP 1964) 301 til handicappede kompetence 30,31 kompleksitet 97,110,139 koncessionerede selskaber 284 konfirmation 46 kongehus 168 konjunktur 129 konkurrence 291 erhverv 176 evnen 176,229,237,248,283.. udsættelse 284 konsekvensorientering 164 konservativ(e) 12,32,34,37 konsistens 32,112,143,170,192 konstruktivisme 6,22,23 kontant- 25,26,27,28,30 hjælp 25,27,..,262,264 hjælpsloft 313 hjælpsniveau 219 løn 104 ydelsessystem 142 kontinentaleuropæiske systemer 37,102,321 kontralt ml. komm og indv 313 kontrol XIV,12,13-18,25-31,;35 foranstaltninger 261,294,317 koordinering 141 kopskat 73 kornpriser 56,94 kornsalgsperioden 49,52,64 krav 16,18,24,27,29,32,33,35 krigsødelæggelser; DANSK SOCIALPOLITIK

7 krigsøkonomi 97,109,127,130 kriminalitet 10,57,78,95,107 kriminelle børn 107 krise- 85,97,113,129,146, 150, 154,175,189 forlig 91,113,129 periode 129 styring 129 kristelig 2,32,34 kronisk arbejdsløse 165 syge 77,110,111,155,271 KTO-forlig 198,200,289 kummerform 41 kur 10,11,26,28,30,36 kvalifikationskrav 133 -niveau 132,173 kvalitet 75,86,97, ,294 kvalitetssmør 86 kvindegruppe 32 kvindehjem 2 kvinder (s) 59,65,106,111,128, 133,148,149,156,172,184,186, 187,198,202,219,224,225,234 erhvervsfrekvens;119 kvotaordninger 90,93 købe 9,10,12,19,20,25,26 30,32,33,36 købekraft 9,10,12,26,94 Københavns befæstning 102 købstad 52,60,74 kønsliv 13 L landarbejder(e) 41,51,53,56, 78,80,94,106 landarbejderproblem 104 Landbohøjskole 47,78,81,86 landbrug(s) krise 64,89,91,94,95 produktivitet 124,132 skoler 47,81 teknologi 40,48,83 landgilde 40 Landmandsbank 90 landsby fællesskab 56,59 skoler 45 landsogne 52 langtidsledig 36,154,184,185, 203,206,236,237,240,249,256, 271 LAS (Lov om aktiv socialpolitik) 29,257,258,259, 263,264,265 Lassen, Vilh. 89 latinskole 45 laug 41,57,59,75,82 lavadel 41 lavvækst 175,226 ledighed(s) 18,36,90,91,97,113,116, 119, 125,127,129,130,131,133,14 6,150,151,153,166,173,174, 175,177,180,182,183,184,18 9,191,204,206,217,219,220, 223,225,226,227,231,233,23 4,239,240,241,254,256,259 niveau 175 problem 129,226,236 tal 97,241 ydelse (1999-) 268,290,314 ledsageordning lemlæstede børn 108 levekår, levevilkår 15,24,157, 184,194,202,207,211,218, 219,239 -standard 94,132,143,149, 199 liberal, liberalisme 2,8-12,28, 32,37,47,52,64,75,78,268-, 284,290 liberalisering af jobformidlingen 203 ligebehandling 265 ligestilling 157 lighed XIII,XIV,5,6,8,9,11, 13,14,15,17,18,20,22-47, 121,130,131,154,186, 213,229 ligning 58,73,74 Lissabon-proces 2000ff. 318 liv(s-) 1,2,3,.,33,34 buen 7,8,29 faser 7 fornødenheder 90,93 lodsejere 73 LOF (Lov om Offentlig Forsorg) 112,145,156, 157, 185,264 loft over kontantydelse ,296 lokalpsykiatri 316 Lov 488 (1977) 164 Lov om Social Service (LSS) 17,29,31, 251,259,263, lovforberedelsesarbejde 193 lovgive 12,32 lovmotiver XIII LRA (Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område) 259,263 lukket personkreds 153 Lykketoft(s) 229 kickstart 229, -planen 317 lægehjælp 34 lærde skoler 47 læreanstalter 165 læsning 1,45,46,47 løn- 6,10,11,14,15,22,24,25, 26,27,32,33,35,36,37 afhængige 94,98,142 arbejde 24,26,37 arbejderlivsform 80 dannelse 33 garanti 283 indtægt 11 konkurrence 318 nedgang 91 pres 90,93,131 tilbageholdenhed 176,229,283 tilskud 154,263 tryk 133 løntrykkercirkulæret 202 LAA (L om aktiv arbejdsmarkedspolitik) 254,255, 257 lån 106,111,157 M 'Made in Denmark' 2005 beskæftigelses- m.v. program madordning, forældre LSS 31 madpakkeordning 289 Madsen-Mygdal 113 magistrat 73,74 magtudøvelse 12 majs 88 makro-niveau 23,32 makroøkonomisk 14 maksimalpris 90,93,109 maksimum 111,192,210 maksimumgrænser 162 Malthus, T.R. 11 malthusianisme 52,64,78 manufaktur 42 margarineproduktion 89 marginal ledighedsrisiko 153 marginalisering 133 marked(s-) 9,11,12,13,15,16,17, 20, 25, 30,33,36,37 andel 179 tankegang 164 økonomi 52 martspakke (2004) Marx 56 match-kategorier matematisk-naturvidenskabelig linje 81 medicintilskud 156,196 medlem 2,5,6,7,9,11,12,14,21, 22, 26,27,32,34,35 mejeri (andels) 85,86 mejericentrifuge 86 mekanisering 36 mellemkommunal 73 merindskrivning 36 merkantilismes 41 merudgiftsydelse LSS 41 STIKORDSLISTE. 439

8 Meyer, Niels I 25 middelklasse 97 midlertidig(e)(t) problemer 24,167 indkomstbortfald 140,142,264 mikro-niveau 23,32 milde stiftelser 41 militær 18,168,169 militærudgifter 18 miljøregulering 12 mindrebemidlede 109 mindsterettigheder..(sm 1994) misbrug 69,101,105,156,216 misbrugsfrygt 165 mistillid 168 misvækst 41,48,55 mobilitet(s) fremmende ydelser 127,153 modernisering 104,220 moderskabsydelse 161 modsætninger 31,32 modtagerkreds 32 momsforhøjelser 197 monetarisme 292 monopol 12 moratorieordning 154 motivanalyse XIII Muhammed-tegninger 319 Myrdal 97 mælkehjælp 112 Mødrehjælp 29,115,117,158,191 møllerier 85 målrettede ydelser "targetd" 287 mål-styring 146,162-3, 189,221 sætning 14,22..,139,152,159, 168 N NAP National Action Plan 2001,.. (NaPIncl) for beskæftigelse, 288,320 imod fattigdom og udstødning napoleonskrige 49,50,51,53,56 narkotika 34 nationaløkonomi 9 naturalie(r) 15;40;60;63;67;74 forsørgelse 59 hjælp 61,67,109 naturlig 12,19,26 nedefra og op 23 nederste net 156,157 nedskæringer 93,169,205 nedslidning 36,129,132,151,166, 183,287 neo-liberalisme 223 ff,290.., 320 netto indvandring 277 netværk(s) 15,16,35 bortfald 59 neutralitet 48,105,163 nordisk 37 Nordslesvig 97,109,148 norm, normer 4-13,22,24,28-35, 108,162 -fællesskab 5,31 -konflikt 31 -løshed 35,57,94,95 normal- 5-8,20-27,30-36 arbejdskraft 165,166 normalisere, normalitet 24,31, 131,138,166,168,238,239 normen 116 nye mellemlag 122,129 næringsdrivende 79,204 næringsloven af ,104 nødhjælpsarbejder 111 nødtørftig 61,110,156 nødvendigt antal pladser 160,164 nødvendighed 25,28 nødvendighedsvarer 93 nøglemedarbejdere 321 O objektive tildelingskriterier 153,155 OECD 293 offentlig(e)(t) XIII,3-36 gæld 191 sektor 18,36,119, , 139,141, , , 254 skolesystem 81 oktoberforlig 202,207 Olesen, Aase 9,217,239 Olsen, Erling 106 Olsen, Ulf V. 28 omfordeling 19,26,36,41, 53,92,146,207 af ledighed 146 omgangsforsørgelse 58,67, 102 omprioritering 173,214 omskoling 153 omsorg 2,15,17,20,23,27, 101,117,119,174 omstilling 86,220 opbremsning (øk) 282 opdragelse 9,13,15,17,22, 27,31,60;68 opfostring 60 opfølgning 194,258,267 opgangskonjunktur 113 Opgavekommissionen ophold 30,33 opholdskommune 62,64,78 ophør af pension 196 oplysningstiden 59,75,76 oplæringsydelse 256 oppefra og ned 23 opprioritering 161,193,214 oprindelseslandsprincip 321 oprør 11,25,35 opsøgende 22;35 arbejde 190 virksomhed 22,61,143 organer 3,59,75,117,140,162, 243,251,270 organisation(s) 1,12,15,16,18, 20,21, 32,33,34,35 ret 82 orlov 237,241,255,256, 257, 258,260 overblik XIII,5,8,10,29 overbygning 116 overdrev 48 overenskomst forlængelse 92 overførsel(s-) indkomst 9,14-26, 131,176, , 232, 236,245 området;191 overgangsydelse ( ) 225,251,258 overgrænse 164,191,211,219 P paradoksproblem undersøgelse - nu 50 LSS parallelanvisningslov 154 parlament 26,32 parti 6,21,26,32,33,37 passiv 130,182 pauperisme 11 penge 14,15,17,18-23, 26-28,36 pengepolitik 14,17,23 pension 7,25,27,30,36,37,132, 149, , ,197, , 216,217, , 245,249,250,251,260,261 pensionistfordele 302 pension(s-) fond, den sociale 150, 151 forsikringsordninger 198, 251,275, kasse 181,182,200,231,232, 47,270,272 lovgivning 164, reformarbejdsgruppe (1973) system 142,148,200 tillæg 149,197,246,250 permanent voldgiftsret 82 personaleforbrug 176,191, 200,220 personalenedskæringer DANSK SOCIALPOLITIK

9 personkreds 23,76,77,103,106, ,153,155,161, 167, 184, ,207,212 personlige tillæg 152,196 personlighed 8 personsager 162 pesthuset 58 petroleum 88 Philip 42,73,75,112 Pia-check 303,305 pinsepakke 1998 plan 28,162,180,258 pleje 9,10,12,15,17,18,27,36 plejebørnslov 106 plejehjem(s-) 68,106,146,152, 160, 185,190,196,200,201,209, 215, 250,251,253 anbringelse 152 pladser 167,189,200,201,251 plejetillæg 111,167 plejevederlag 68 pligt 6,11,13,17,22,23,24, 25,26, 27,36 pligtarbejde 11 polioramte 156,158 polis 2,5,12 politi 18,168,169 politimester 73 politik XIII,XIV,1-9, 12,.,37 politisk asyl 33 Polyteknisk Læreanstalt 47,78, 81 posedamer 287 postmoderne 26 praktikplads 173,183,204 primær indkomstfordeling 54 primærkommunale social- og sundhedsudvalg 140,167 prioritering 175,237,255 prioritetsgæld 56 prisdannelse 32 -fald 56,85,86,91,132 -pres 109 pristalsregulering 193,198,202, 207 Privatbanken 52,88 private sektor 19,36,129,136, 139,165, , , 254,255 private skoler 81 privatisering 20,36,208,260,294 problem XIII,1,2,6,9,10,12,14, 16,22,23,24,26,29,30,31,32,33, 34,35,36 procedureregler 162 procentrefusion 141 producent 7,10,11,12 produktion(s) 1-3,7,10-13,28, 36 grundlag 1 reguleringer 91 struktur 117 udviklingen 124,226 produktiv periode 168 produktivitet- sudvikling 33,36,55,124,282 profit 10,15,26,90,93,128, 179,228 progressiv beskatning 32 Projekt Socialforvaltning 1996 proletarisering 53,57,98 proportionalskat 148 protektionisme 90 protestantisme 41 provst 73 præference 173,251 præmis 29 præst 10,58 prævention 29 pseudo-objektive 148 psykiatri 159,216,261 psykisk tilstand 29 psykologdeltagelse 162 psykologi 159,164 psykotisk 216,261 puljejob 257 puljer 219,267 pædagog 107,256 pædagogik 76,101,107,108,158, 159,215,216 pæd. & økonomisk nævn 159 pædagogisk læreplan LSS 22 ½-2 år, 3-6 år. Årlig revision pårørende-organisering 316 R rationalisering 195,207 rationel beslutning 26,35 rationering 90,93,109 realløn 85,93,132 reallønsænkning 92 realrenteskat 182 Red Barnet 288 reform 112,113,153-,169,255 reformationen 40,41 reformpause refusion(s) 162,163,166,258 maksimumgrænser 163 ordning 159 system 102,103,113,163 system-enkelhed 163 regelsætning 15 region(s) strukturreform råd 297 regional 73,75,140,169 statsforvaltning 297 registersamkøring, regler 207, 262 regulering(s) 12-18,27,28,93, 130 politik 90,93 pristal 196 økonomi 90 Reintoft, H. 30,163,167, 191 rekrutteringsløn 283 relationer 5,11-16, 24, 26,31 rentabilitetssynet på mennesket 168 rente(r) 74,182,191 betaling 182 byrden 182 ydelse 111 renæssancebyggeri 41 reparationslovgivning 193, 219 reproduktion(s) form 81 problemerne 83 svigt 98,117 vilkår 81,117 resocialisere 34 respekt 2,10,11,28 ressourceprofil (SPL) 296 resterhvervsevne 25 restriktioner 125 ret XIII,XIV,1-37 retfærdighed 193,217,218 retsprincippet 110,166 retssociologi 13 retsusikkerhed 143,193 retsvirkning 23,62,110,112, 116,156 revalidering(s-) 2,21-23,33, 36, , , , 184,186,192, ,- 222,262,264,267 centre 140 forsøg 143 lov 158,264 tankegang 42 revalueringspolitik 176,229 Reventlow 46 revolution 11 Ricardo 9 rigdom 11 Ringe 69 risikodiff. præmier 153 Ritt Bjerregaard 169,192,211 rocker 30,34 rolle 1,5-16,17 Rosenthal-effekt 302 rygmærke 34 rytterskoler 45 Røde Kors 188,265 røveri 13 råd XIV,2,3,9,12,14,21-35 Rådet for Socialt udsatte 288 rådighedskontrol 311 rådgivende stænderforsamlinger 52,65 rådgivning 29,32,140,143,147, 163, 166,190,255,261 STIKORDSLISTE. 441

10 rådighed(s) 12,14,29,98,119, 133, 136,138,153, , ,216,256 begrebet 154,193 vurdering 204,311 rådmand/borgmester;162 S sabbat-orlov 255,256 Sabroe, Peter 108 sagkyndige 163 sagsbehandler 191,211,222 samfund(s) 1,2,5,6,7,9,10,11, 12,13,14,15,16,18,20,21,22, 23,25,26,29,31,32,34,35 anliggende 1 mæssiggørelse 119,189 orden 11 Samfundet og hjemmet for vanføre 108,131 samling 49,140,174,196,206 samliv 14 sammenhæng 3,192,226 sammenligning 37,226,241 sammenlægning(s) 174,195 -udvalg samordning 88,158,195 samordning af foranstaltninger for erhvervshæmmede 158 samordningsfradrag 151,197 samspil 3,24,34 samtidig indkomst 149,150 sandflugt 40 sanktion 6,13 satsregulering , , 305 Schlüter-check 218 SDP (sygedagpenge) 151,196, 205,209,214,258 SDPL (sygedapgengelov) 143,193,194,195,219,244,258 SDPL ,194 SDP-varighedsbegrænsning 194 selveje 40,47,49,50,51,55,56 selvejende bønder 94 selvforskyldt ledighed 153 selvforsørgende 10 selvhjælp 76,101,105,112 selvhjælpsgruppe 2 selvrisiko 153,155 selvstændig 8,10,25,28,29,30 selvstændiges ADP-ret 193 selvstændiges SDP-adgang 207 seminarier 46,223 septemberforlig 82,116 servicedirektiv EU servicejob (1999) SFI 288 SID 151,247 sikkerhedsnet 295 sikring(s) opgaver 59 ordninger 193 organer 57,59 Simonsen, Palle 20 sindssyge 68,76,102 skat, skattebegunstigede pensionsordninger 151 byrde 182 evne 108 huller 293 fritagelse 182,247, huller 293 lovgivning 151 reform (1993) stop tryk 291 yderindflydelse 64 skibbrud 58 skifteholdsarbejde 165 skilsmisse 14 skole- XIV,17,18,28,29 bespisning 112 praktik 296,308 væsen 18 skomager 132 skopudser 132 skrotningspræmie (1993) 238 skrædder 132 skrækvision 25 skæve huse 316 skøn 145,157,167,187 skønsmæssig 73,103,146,159, 167,193,196 skønsprincippet 166 slagterier 85,86 Slave 11 -mentalitet 290 slitage 150 slægtens videreførelse 7 smertelindring 23 Smith, Adam 9,10,11,28 Smith, Nina... SM-systemet 163 små masker;113 småkapitalist 88,89 social deroute 24,66,69,94, 132,145,219 exclusion 12 kontrol 26,31 og sundhedsplan 195,200-1 sårbarhed 57,132 socialarbejder XIII,3,4,21,23, 29-35,158, 191,265 socialbedrager 25 socialbegivenhed 142,145,157 socialcenter 162 socialchef 26 -foreningen 220, 296 Socialdemokratiet 14,23,82-84, ,148,169,198 sociale foranstaltninger 1,35 klasser 1,3,54 meddelelser 163 netværk 16 pensionsfond 150,151 problemer XIII,1,6, 29,41, 50-59,83,97,100,109,113, 125,131,136,164,183,186,234, 238,243 sikringer 139 sårbarhed 55,57,183,184 teknologier;169 SocialeUdviklingsMidler 221 socialfilantropi 76 socialforsorg 18,35 socialforvaltning 26,190,244 socialhjælp 18,30 Socialindkomstlov 152,196, 217,218 socialisation 9,15,27 Socialkommission XIV,25, 27 Socialminister 2,20,26 socialpolitik XIII,XIV,1,2, 3,5,9,12,15,22-29,33 socialreform- XIII,2,11,22-,91,95,98, 102,104, , ,153-,155,160,163, 165,190,202,207,215, 218, 243,244,264,267 kommission 22,139,142, 159 undersøgelserne 139 Årsrapport socialrådgiver 3,25,30,35 Socialstyrelse 162 socialstyrelsesloven 221 socialt arbejde XIII,1,5, 14,21, 31,34,35 socialt kapitel 33 socialteknokratisk dominans 139 socialudvalg XIII,3,112, 140, 155, 158,160,162,208 sogn 42,58,73 sognedistriktet 73 forstanderskab 69,70,74 kommission 62,65,73,74 kommunalt forsørgelsesvæsen 42,118 mænd 2,3,58,73,75,117 præst 3,41,42,58, 63,73, 74 råd 75,103 sognet 42,58,59,73 soldaterfamilier 102 solidaritet 2,21 solidaritetsprincip 21,137,138, 142,164,169,170,209,210,295 sommerledigheden på 3-4% DANSK SOCIALPOLITIK

11 sortering 11,132,174,191 sparekasser 75,200 sparerunder 167,266 specialarbejderskole 205 specialisering 36 specialplejehjem 141 spilleregler 32 SPL(social pensionslov) 196, 197, 250,252,258,259 sport 34 stagnation 90,91,122,175 standardglidning 146 starthjælp (2002) 234 stat XIII,XIV,1,5,6,9,12-37 stationsbyer 80,116 stats- anerkendelse 105 finansielt sigte 154 gæld 231,232,284 kritik 169,192 underskud 281 ff statslige tilskud 153 styringsmiddel 163 tilsyn 105,153 statslån 106,108 statsmagten 22,30,77, 104, 107, 140,166,168 statsunderskud 175 Stauning, Th. 113,114 stavnsbånd 47,55,59 Steincke, K.K. 2,11,97,110, Stemann 73 stempling 2,69,101,114 stiftsamtmand 73 stikordsliste (Index) XIII straf 6,13,17,34 straf som socialt arb. 305,308 straffelov 13,17,34 strafferet 34 stramning 146,152,167,184, ,204,207, ,267 strejkekasse 105 stress 287 Strukturkommission strukturreform støtteforanstaltninger 91 subkultur 31,34,35 subsidiaritetsprincip 21,137 subsidier 19,125 substituere 124,163 sultecirkulæret 212 SUM-program 221 sundhed 2,18,21,26,34,35 sundhedscentre, del af strukturreform 297 sundhedspleje 101,114,138,158 sundhedspolitik 2 sundhedsudgifter 18 supplerende dagpenge 154,193, 202,240,256,257 supplerende ydelse (til pensionister) Pia-check 300,305 suspension 191,193 SUVL Special Undervisning for Voksne Lov Svagelighed 60 svangerskab 97,111,114,115,157 svangerskabshygiejne 158 Svendborg 69,71,72,87 svende 55,57,94 svendelaug 75 svenskekrigene 41 svenskharve 48 svingplov 48,49 syge- og barselsdagpenge 140 syge- og begravelseskasser 98 sygedagpenge 14,142,156 fond (1993) sygeforsikringslov 155 sygehusvæsen 18 sygekasse- 2,3,16,75,102,104, 105, ,140,155 direktorat 105 grænse 155 lov 149 ordningen 112,149 sygelighed 18,136 sygemelding 36 sygepleje 9,12,15 sygesikring(s) 155,207,208,257 bevis 208 lov 140 området 140,208 synligt for borgerne (SM 1994) stematisering 113,140,143,198 systemskifte ,88,108, 116 Sæder 60 særforsorg 117,140 særhjælp 156 særlig pensionsopsparing 300 særlig støtte LAS Sørensen, Villy 25 Sørensen, Torben Berg 26 sårbar, sårbarhed 55,57,106, 130,132,183,184,188 T tab af erhvervsevne 111 tabt arbejdsfortjeneste LSS ,165, 214 takstfinansiering tale-/høreområdet 298 tandbehandling 111 tankekontrol 302 teglværker 52 tegneskoler 47 tekniske skoler 47,81,173,205 teknologiske niveau 125 tempoopskruning 36, 279 terminshjælp 219 terminsydelse 194,212 Thatcher, M 26 tiende 40 Tietgen, C.F. 52,88 tiggertegn 41 Tikøb 69,70 tilbagebetaling(s) pligt 156,195, 212 regler 194 tilbud 22,26,114,121,140, 143, 159,200,239..,256,271 tilbudsportal LSS tildeling(s) betingelse 21,29 kriterier 77,138, , 160, ,207,250 regler 60,61,117,142,143, 149,184, ,202, 211,243 tilegnelse 11 tilgangsalder 148,193 tillægsjord 106 tillægspension 150 tilskud 9,15,17,18,27,31,33, 98, 105,107, , 141, 153,158,161,191,196, 203,204,208,218,231,237, 251, ,260,263, 266 tilskyndelse 11,24 tilsyn 58,62,68,73,105, 106, 138,153,203,243 tjenestefolk 57,73 tjenestemand(s) løn 198 organisationerne 116 pension 198 Tolerance 35 traditionelle forsørgelsessystemer 94 trafik 13,14,21 trafikpolitik 14 trangskriteriet 211 -situationer 112 transportsystemer 87 transportteknologi 88,125 trevangsdrift 48 trivsel 22,23,139,142,152,192, 264 tryghed(s-) 13,14,22,23, 37, 56, 139,142,145,159,192, 239,252 målsætningen 192 orientering 143 træharve 48 trækkraftbehov 49 tuberkulose 156 tunghøre 158 STIKORDSLISTE. 443

12 tvangsarbejde 41,110 -arbejdsanstalter 112 -mæssige foranstaltninger 112 tvungen forsikring 78 tyende 57,65 tyveri 10,13 tækkemand 132 U uberygtethed 111 udbudsøkonomi - supply side economy 291 ff udbygning 21,42,119,152,165, 173,184,189,200,214,219,220, 262 uddannelse(s-) 1,10,12,15-18,- 27,36,45-48,119,121,130,136, 137,140,158,162, , 217,220,224, ,264 foranstaltninger 111 mæssig blindgyde 173 tilbud 204,271 ydelse (ATL 2002) udflytning 49,52,56,216 udhuling 194,202,207,218,219 udlicitering 36,102 udligningsreform 2006 udlændingepakke 2002 ACOV udlånerne 182 udmåling(s) 143,150,193,196 kriterium 146,184,189,211 regler XIII,23 udpining 40 udskiftning 50,52 udslusningsboliger 316 udstationeringsdirektiv, EU's 280 udstødning 12,36, , 166, 172,186,187,233,234,240 udvidelse 48,88,111,143,151, 154, 155,157,193,196,207, 242,250 udviklingsråd (reg) LSS 188 ufaglærte 57,82,89,94,95,151, 184 uformelle 6 uformuende 109 uforskyldt trang 98,103 ulighed XIV,6,8,9,11-15, 17,22, 24,25,26,29,30,32,37,291 ulykkesforsikringslov 112 -selskaber 108 ulykkesramte 111 umyndig 27 underhåndsforhandling 68 underslæb 13 understøttelse 2 understøttelsesmentalitet 116 undertrykkelse 28 undervisningspligt 17,45,46 ungdomsledige, -ledighed 23, 114,133, 164, ,220, 237,254,257 -ydelse 161,218,220,242,265 -ydelsesordning 9 ungdomssanktion 311 unge 8,10,23,30,34-35,45,56, 104,107, ,119,121,130, 131, 133,136,141,146,158, ,172,174, , , 210,212,214,219, 222, 236,237,239,240,246, , 265,271 unge-pakken 69,206 UNHCR 136,265 universalisme 25,37,218 uoverskuelighed 97,110,139,267 urbanisering 57,94,97,125 ur-libneralisme 290 USA 19,26,36,37 utroskab 13 uvildig konsulentordning LSS 15 uværdige 58,66 uægte 159 V valgbarhed 65,106,156 valgbarhedstab 112 valgmulighed 8,14,26,29 valgret 65,66,84,106,156 valgretstab 112 valutabesværligheder 125 vandrende arbejdere 318 vanføre 108,131 vanskelighed 22,29 vare, varer 10,11,12,21,25,26,34 bytte 11 karakter 24 knaphed 109 varig hjælp 142,203,210 varige forsørgelsesproblemer 79,164 varighed(s) begrænsning 202 grænse 105,113,137,153, 155, 184,193,208,217 vaskemaskine 125 vederlag 18,20,26 vejanlæg 12 vejledning(s) 22 arbejde 22,143,162 Velfærd, vækst, fornyelse. Regeringsudspil 2003 velfærd(s-) XIII,XIV,1, ,29,31,34-37,130,159, 182,191,248 funktioner 12,15 gode 12,14 kommission, Den alternative (2004) kommission I kommission II (2004-) mix 20 reform 319 velfærdsstat XIII,XIV,1,12-15, 18-25, 29,31,34-37,234, 290 velfærdsstatsudgifter 19 Velfærdstrekanten 15 velgørenhed 2,41,79 velstand 9,10,14,36 venskab 26 Venstre 83,84,92, , 110,114,116,139,148, 255 ventetid 153,154,201,202,207, 236,243,258 ventetidsregler 193 verbalt 176 verdenskrise 90,97 verdsliggørelse 74 vilje 25,29,33 visitation 146,200,201 visitationsudvalg 222 VISO LSS voksne 7,8,24,25 vold 13,34,36 voldgift 82 voldtægt 13 vuggestuer 107,209 vurdere XIII,21,30,31 vægring 154 vækst 7,10,14,..,261,271 vækstmodellen 7 vælger 5,18,21,26 værd 33,77,165,229,239,240 værdi 9,11,22,23,26,29,33,34 værdige 23,58,65,66,102,103 værdige trængende 102,103 værdighed 29,50,75,84,165 værested 30 værgeråd 2, værk 74 værnemagtsarbejder 124 våben 34 W Wealth of Nations 9,55 workfare 272,273,318 working poor 26 X xenofobi 288, DANSK SOCIALPOLITIK

13 Y ydelse XIV,3,9,12,15,16,17, 21-33, 36, 37 ydelsessubstitution 214 ydmygende betingelser 2 Æ ægte 2,5,7,10,13,14,17,24,26-28 ægteskab 13,14,64 ægteskabsforbud 66,112,156 ældrebyrde 246, ældreforsørgelse 150,198,247 ældreomsorg 140 ældrepleje 18 ældrepolitik 152 ældreråd 305 Ø øde gårde 55 økonomiproblemer 191 økonomisk politik 125 økonomisk styring 141 økonomisk vækst 14 øst-aftale 2003 Østudvidelse 2005 Å åndssvage 102,157,158 åndssvageanstalt 68 STIKORDSLISTE. 445

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft

Den Danske Model. - en europæisk succeshistorie. Mogens Lykketoft Den Danske Model - en europæisk succeshistorie Mogens Lykketoft Udgivet af AE - Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlovsgade 14, 1. sal 1651 København V. Telefon: 33 55 77 11 E-mail: ae@ae.dk www.ae.dk

Læs mere

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse

STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003. J.nr.: 601-11. Socialministeriets. strukturanalyse STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Socialministeriet 3. april 2003 J.nr.: 601-11 Socialministeriets strukturanalyse Indholdsfortegnelse Indledning... 7 1. Hovedtrækkene i udviklingen i sektoren fra 1970

Læs mere

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik

Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Uden for nummer 4, 3. årgang, 2002 Skøn og ret historie og nutid i dansk socialpolitik Af Bent Greve, professor på Roskilde Universitet, Institut for Samfundsvidenskab og Erhvervsøkonomi. Bent Greve, er

Læs mere

Det sociale tryghedssystem

Det sociale tryghedssystem SOCIALREFORMKOMMISSIONENS 2. BETÆNKNING Det sociale tryghedssystem SERVICE OG BISTAND BETÆNKNING NR. 664 ISBN 87 503 1352 5 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Indledning Kommissorium,

Læs mere

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE

MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE 33 MELLEM ARBEJDE OG FAMILIE - Arbejderbevægelsen syn på forholdet mellem familie- og arbejdsliv ca. 1945-1980 Af Anette Eklund Hansen og Klaus Petersen Hvordan kan man balancere mellem et aktivt arbejdsliv

Læs mere

Fremtid i frihed og fællesskab

Fremtid i frihed og fællesskab Venstres Landsmøde 2006 Fremtid i frihed og fællesskab Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre Oktober 2006 Afstemningsoplæg til nyt principprogram for Venstre er sendt til: Venstres delegerede

Læs mere

Ideen... Regeringens reform-amok. Eftertænksomhed? Et åbent sår

Ideen... Regeringens reform-amok. Eftertænksomhed? Et åbent sår Ideen... Horsens, den 23. september 2013 produceret af Lars Juul, Hans Brinkmann og Hans A. Sørensen Med denne tekstsamling ønsker LO Horsens Hedensted at fastholde fokus på, at der altså går en ret lige

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater...

DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003. Hvis vi havde. mandater... DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPTEMBER 2003 0 Hvis vi havde mandater... Det Radikale udspil til finanslov for 2004 INDLEDNING: VILJE TIL REFORM 3 KAPITEL 1: HVIS VI HAVDE 90 MANDATER 4 1.1 ALLE

Læs mere

Kompendium i. Socialmedicin

Kompendium i. Socialmedicin Kompendium i Socialmedicin God læselyst Malene Sommeren 2006 Redigeret i 2008 af Andreas Indholdsfortegnelse Love... 3 Den Socialmedicinske journal... 4 Efter sygehuset... 6 Almen praksis... 7 Generelt...

Læs mere

Økonomisk Historie Note kompendium

Økonomisk Historie Note kompendium Økonomisk Historie Note kompendium Alexander Andersen, Sumit Singh Dhaliwal, Marie Ebbensgaard, Toke Fosgaard, Philip Bolten Jagd, Christian Klein, Erik Molin, Jens Lillebæk Nielsen, Peter Possing, Lars

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop

Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Nationaløkonomisk Tidsskrift 138 (2000): 1-12 Det 20. århundredes økonomiske karakteristik og det 21.s horoskop Niels Kærgård Institut for Økonomi, Skov og Landskab, KVL SUMMARY: The article discusses

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005

DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006. Hvis vi havde. mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 DET RADIKALE VENSTRES UDSPIL TIL FINANSLOV FOR 2006 90 Hvis vi havde mandater DET RADIKALE VENSTRES FOLKETINGSGRUPPE SEPT. 2005 Indledning...3 Kapitel 1 Udfordringerne...4 1.1 Velfærdskommissionen...4

Læs mere

Det danske pensionssystem

Det danske pensionssystem 2 INDLEDNING... 4 DEN HISTORISKE UDVIKLING PÅ PENSIONSOMRÅDET...6 FOLKEPENSIONEN OG ANDRE YDELSER TIL PENSIONISTER... 8 SÆRORDNINGER FOR PENSIONISTER... 8 TJENESTEMANDSPENSIONSSYSTEMET... 11 DEN SOCIALE

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen

31 Personlig assistance til handicappede i job. 32 Aflastning børn med handicap. 33 Aflastning, afløsning og botilbud. 34 Støtte til huslejen Hjælp fra det offentlige Hvert år indlægges mere end 25.000 voksne med hjertekarsygdom, og der fødes mellem 500 og 600 børn med hjertefejl. Det medfører store omvæltninger i tilværelsen, og mange spørgsmål

Læs mere

Definition af den frivillige sektor i Danmark

Definition af den frivillige sektor i Danmark Bjarne Ibsen og Ulla Habermann Definition af den frivillige sektor i Danmark Frivillighedsundersøgelsen - en kortlægning af den frivillige sektor i Danmark www.frivillighedsus.dk Dette temahæfte udgives

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 KOLDING STADSARKIV 1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999 SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN KOLDING KOMMUNE 1899-1999

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000

SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000 SOCIAL ANSVARLIGHED Susi og Peter Robinsohns Fond 2000 Udgivet af Susi og Peter Robinsohns Fond i september 2000 Oplag: 1000 Redaktion Susi Robinsohn Per Schultz Jørgensen Niels Michelsen Torben Boas Lissen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar

Tag ansvar 2020. Radikale Venstres genopbygningsplan. Tag ansvar Tag ansvar 2020 Radikale Venstres genopbygningsplan Tag ansvar TAG ANSVAR 2020 - Radikale Venstres økonomiske 2020-plan Med ti års fejlslagen økonomisk politik og en global krise er mange ting forandret.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere