Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester"

Transkript

1 Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: Telefax: Dato: 10. marts 2008 J.nr.: HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave Rapport Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Certificeret efter DS/EN iso 9001

2 2 Indholdsfortegnelse BILAGSFORTEGNELSE INDLEDNING Baggrund Rapportens struktur GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN Skriftligt materiale Afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt : OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VURDERINGEN Anstaltens organisation og struktur Den personalemæssige normering i anstalten: Ledelsesstrukturen i anstalten : Personalepolitikker Ledelsen af anstalten Taylors tid :3.2 Lene Møller-Nielsens tid Samarbejdet og omgangstonen i anstalten i øvrigt :4.1 Samarbejdet og omgangstonen generelt mellem fængselsfunktionærerne Hierarki og tonen i fængselsfunktionærgruppen Ignorering og mobning i fængselsfunktionærgruppen ,1.3 "Negative'', "negativt styrende ansatte" eller ''negativt stærke ansatte" Samarbejde og omgangstone i øvrige personalegrupper og i forhold til fængselsfunktionærgruppen Konkrete episoder af betydning for samarbejdet og omgangstonen i anstalten :5.1 Renovering af afdeling H-I, påbegyndt ultimo :1.1 Bemandingen af den midlertidige afdeling :1.2 Medarbejderes valg af afløserpuljen :5.1.3 Udførelsen af arbejdet på den midlertidige flyttede afdeling H-I :5:1.4 Ledelsens håndtering af situationen Anonymt brev januar :5.3 Disciplinærsag på afdeling H-I - januar :5.4 Fængselsfunktionærers mistillidsvotum til lederen af afdeling H-I i maj Indholdet af mistillidsvotummet Baggrunden for mistillidsvotummet... 65

3 3 3:5:4.3 Seminaret den 11: og 12. april Personalemødet den 9: maj :5:4:5 Tilblivelsen og underskrivelsen af mistillidsvotummet :5:4.6 Ledelsens håndtering af mistillidsvotummet :5.5 Camp Godt arbejde :5:5.1 "Roadshowet": Julefrokoster i 2006 og Håndtering af indsatte Private relationer mellem ansatte OPLYSNINGER UDEN FOR KOMMISSORIET NÆVNT AF MEDARBEJDERE UNDER DE AFDÆKKENDE SAMTALER Dansk Fængselsforbund Hovedforbundet Andre forhold NUVÆRENDE SAMARBEJDSKLIMA I ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER Klimaet generelt s udsendt i januar/februar Mistanke om pression i forbindelse med denne undersøgelse RETSREGLER Tjenestemænd generelt :1 Tjenestemænds tjenesteforseelser Samarbejdsvanskeligheder hos tjenestemænd Forvaltningslovens regler cm sagsbehandling i forhold til tjenestemandslovens Særligt om tillidsrepræsentanter og andre omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelse Tillidsrepræsentantens beskyttelse Tillidsrepræsentantens særlige pligter Kollektive regler om indbringelse for Tjenestemandsretten MIN VURDERING ANBEFALING... 95

4 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 0: Min vurdering (fortrolig). Bilag 1: Kommissorium af 26. november Bilag 2: Vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer mv: af 8. februar Bilag 3: Eksempel på indkaldelse til afdækkende samtale: Bilag 4: Eksempel på indkaldelse til supplerende samtale: Bilag 5: Referat af møde den 8: juni 2007 modtaget fra 4 afdelingsledere samt formanden for lederne i Dansk Fængselsforbund, Jan Pedersen. Bilag 6: Fortegnelse vedrørende afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt (fortrolig): Bilag 7-56: Referater af de afviklede samtaler (fortrolige). Bilag 57: Oversigt over anstaltens afdelinger, kapacitet og anvendelse pr: 3. september Bilag 58: Oversigt over bygningernes placering: Bilag 59: Oversigt over den personalemæssige normering i Anstalten Herstedvester, udarbejdet af anstaltens ledelse i 2008: Bilag 60: Oversigt over udviklingen i antal ansatte i anstalten Herstedvester. Bilag 61: Materiale om retningslinjer for samarbejdet mellem anstaltsledelse og behandlingspersonale m:v: Bilag 62: Forslag af 6: november 2000 til ny organisationsstruktur for Anstalten ved Herstedvester: Bilag 63: Forslag af 5. november 2000 til ny afdelingsstruktur for Anstalten ved Herstedvester. Bilag 64: Delindstilling af 4: september 2000 vedr. den nye afdelingsstruktur: Bilag 65: Brev af 26. januar 2001 med bilag fra Justitsministeriet til Anstalten ved Herstedvester om ny afdelingsstruktur. Bilag 66: Indstilling af 1: oktober 2004 fra Arbejdsgruppen vedr. iværksættelse af hold lederstruktur: Bilag 67: Funktionsbeskrivelser af 13. juni 2006 for vicefængselsinspektører, personale- og sikkerhedskonsulent, socialfaglig konsulent og afdelingsledere (uniformerede). Bilag 68: Mali af 3: januar 2008 (fortrolig). Bilag 69: Oversigt af 26: november 2007 over sikkerhedsorganisation i Anstalten ved Herstedvester.

5 5 Bilag 70: Materiale fra dec vedr: ny afdelingsstruktur i Anstalten ved Herstedvester: Bilag 71: Kriminalforsorgens sikkerhedsretningslinjer for anvendelse af e-post - marts 2006: Bilag 72: Kriminalforsorgens personalepolitik vedrørende mobning og seksuel chikane - 26: juli 2004: Bilag 73: Lene Møller-Nielsens notat af 30: april 2006 (fortrolig). Bilag 74-77: 4 "Pumarapporter" om undersøgelser af arbejdsmiljøet på anstalten gennemført af Arbejdsmiljøinstituttet: Bilag 78: Notat dateret april 2006: Bilag 79: Orientering af 26: juni 2006 til personalet på bygning A-D (fortrolig): Bilag 80: Brev af 1. juni 2007 til medarbejder (fortrolig). Bilag 81-85: Notater fra personalemapper (fortrolige). Bilag 86: af 5: april 2006 om god opførsel: Bilag 87: af 6: april 2006 om god tone. Bilag 88: Referat af SU-møde den 2. maj 2006 (fortrolig): Bilag 89: Udgået Bilag 90: Referat af SU-møde den 19: juni 2006 (fortrolig): Bilag 91: Brev af 6. september 2007 fra Dansk Fængselsforbund (fortrolig). Bilag 92: Udtalelse af 11: oktober 2006 fra medlemsmøde i Dansk Fængselsforbund Bilag 93: Brev af 11. oktober 2006 fra afdelingsformanden til inspektør Lene Møller- Nielsen vedr. medlemsmøde om arbejdsmiljøet i anstalten: Bilag 94: Direktoratets brev 6. oktober 2006 vedr: klage over påbud: Bilag 95: Telefonnotat af 13. oktober 2006 (fortrolig). Bilag 96: af 12. oktober 2006 fra inspektør Lene Møller-Nielsen til vicedirektør Ole Hansen, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Bilag 97: Orientering af 8: november 2006 fra Dansk Fængselsforbund, lokalafdeling Herstedvester om arbejdsmiljøet i anstalten: Bilag 98: Notat fra forhandlingsmøde den 13. december 2006 (fortrolig): Bilag 99: Artikel i Jyllands-Posten den 13. maj 2007: Bilag 100: af 14. maj 2007 fra Lene Møller-Nielsen til alle medarbejdere på Anstalten ved Herstedvester. Bilag 101: af 15. maj 2007 fra Lene Møller-Nielsen til alle medarbejdere på Anstalten ved Herstedvester: Bilag 102: Udtalelse af 21. maj Bilag 103: Notat af 25: maj 2007 (fortrolig):

6 6 Bilag 104: af 22. maj 2007 om udtalelse fra medlemsmøde den 21: maj 2007: Bilag 105: 40 mails perioden fra 22. maj til 6: juni 2007 (fortrolige): Bilag 106: Mail af 24: maj 2007 (fortrolig): Bilag 107: Mail af 29: maj Bilag 108: Referat af ekstraordinært SU-møde den 7. juni 2007 (fortrolig). Bilag 109: Rapport om et projektforløb for medarbejderne på afdeling A-D (Ankerhusrapporten: Bilag 110: af 4. august 2007 vedr: Retsudvalgets besøg den 28: august 2007: Bilag 111: Notat vedr: Retsudvalgets besøg den 28. august 2007 Bilag 112: Referat af SU-møde den 11, oktober 2006 (fortrolig). Bilag 113: Bilag 114: Bilag 115: Bilag 116: Bilag 117: Bilag 118: Bilag 119: Bilag 120: Bilag 121: Bilag 122: Bilag 123: Bilag 124: Bilag 125: Bilag 126: Bilag 127: Bilag 128: Bilag 129: Bilag 130: Brev af 30: august 2007 fra Dansk Fængselsforbund til Folketingets Retsudvalg: Brev af 31. oktober 2007 (fortrolig): af 20: september Info fra inspektøren - Erstatningskapacitet for H-I. af 10. november 2006 (fortrolig): af 10: januar 2007 (fortrolig). Anonymt brev modtaget den 10. januar 2007 (fortrolig). af 17: januar 2007 fortrolig). Mails modtaget i perioden fra den 16: januar januar 2007 (fortrolig). Referat af bestyrelsesmøde i lokalafdelingen den 30: januar 2007 (fortrolig): Brev af 30. juli 2007 fra Dansk Fængselsforbund, Herstedvester afdeling (fortrolig): Brev af 2: oktober 2007 fra Dansk Fængselsforbund, hovedkontoret (fortrolig): Notat af 10: januar 2007 (fortrolig). Brev af 27: februar 2007 fra Kriminalforsorgen, Anstalten ved Herstedvester (fortrolig): Brev af 14. januar 2008 fra Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Personalekontoret (fortrolig): af 4: februar 2007 (fortrolig): Mistillidsvotum til lederen af afdeling H-I, modtaget 22. maj 2007 (fortrolig). Redegørelse af 5: juni 2007 vedr. mistillidsvotum (fortrolig): Reaktioner fra personalet på afd. H-I (fortrolig):

7 7 Bilag 131: Notat vedrørende forløbet af personalemødet den 9. maj 2007 (fortrolig). Bilag 132: af 24. maj om personalemøde den 9: maj 2007 (fortrolig). Bilag 133: Telefax af 22: maj 2007 (fortrolig): Bilag 134: af 22. maj 2007 (fortrolig). Bilag 135: Brev af 26: juni 2007 fra Anstalten ved Herstedvester (fortrolig). Bilag 136: af 31: maj 2007 (fortrolig). Bilag 137: Referat af SU-møde den 29. august 2006 (fortrolig). Bilag 138: af 21. august 2007 (fortrolig): Bilag 139: af 5. oktober 2007 vedr: julefrokost Bilag 140: af 5: oktober 2007 om betjent julefrokost (fortrolig): Bilag 141: Referat af SU-møde den 10. oktober 2007 (fortrolig): Bilag 142: af 1. november 2007 vedr. julefrokost (fortrolig): Bilag 143: Udgået Bilag 144: Brev af 29: januar 2008 fra Dansk Fængselsforbund, Herstedvester Afdeling til inspektør Hans Jørgen Engbo. Bilag 145: Brev af 30. januar 2008 fra inspektør Hans Jørgen Engbo til Dansk Fængselsforbund, Herstedvester afdeling: Bilag 146: af 31: januar 2008 (fortrolig). Bilag 147: af 4: februar 2008 (fortrolig). Bilag 148: af 5. februar 2008 (fortrolig). Bilag 149: af 6: februar 2008 (fortrolig): Bilag 150: af 8. februar 2008 (fortrolig). Bilag 151: af 11. februar 2008 (fortrolig). Bilag 152: af 12: februar 2008 (fortrolig): Bilag 153: af 15: februar 2008 (fortrolig): Bilag 154: af 15: februar 2008 (fortrolig). Bilag 155: af 18: februar 2008 (fortrolig). Bilag 156: Notat af 22: januar 2007 (fortrolig). Bilag 157: Bemærkninger til det anonyme brev (fortrolig). Bilag 158: af 24: februar 2008 (fortrolig). Bilag 159: af 24: februar 2008 (fortrolig). Bilag 160: Brev af 19: februar 2008 vedr. aflyst samtale med Kammeradvokaten (fortrolig):

8 8 UNDERSØGELSE AF ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund I perioden fra august 2007 til oktober 2007 forlod en række ledere - herunder fængselsinspektøren samt afdelingsledere - Anstalten ved Herstedvester under henvisning til bl.a. dårlige samarbejdsforhold i anstalten. Direktoratet for Kriminalforsorgen (i det følgende kaldet DfK) valgte på den baggrund at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvori problemerne i Anstalten ved Herstedvester (i det følgende kaldet anstalten) består, med bistand fra mig: Til brug for undersøgelsen af anstalten udarbejdede DfK et kommissorium af 26: november Kommissoriet er vedlagt rapporten som bilag 1 og er formuleret som følger: "1. Baggrund Gennem en længere periode har der været konstateret alvorlige problemer i Anstalten ved Herstedvester. Problemerne er Ide seneste år eskaleret med deraf følgende fratrædelser og sygemeldinger fra både ledende medarbejdere og fængselsfunktionærer. 2. Undersøgelsens indhold Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelse har besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af, hvori problemerne i Anstalten ved Herstedvester består. Med henblik herpå har man anmodet Kammeradvokaten om at bistå Direktoratet for Kriminalforsorgen ved undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af, om der blandt personalet i Anstalten ved Herstedvester er udvist en kritisabel adfærd, som kan danne baggrund for eventuelle disciplinærsager og/eller diskretionære skridt.

9 9 Med personalet forstås såvel ledelse som øvrige medarbejdere. 3. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen skal gennemføres ved afdækkende samtaler med nuværende og tidligere medarbejdere samt ved gennemgang af relevant skriftligt materiale. Undersøgelsen skal munde ud i en afrapportering til Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelse med en anbefaling af, hvilke eventuelle foranstaltninger ledelsen bør foretage." Som det fremgår af kommissoriets punkt 2, skal der foretages en nærmere undersøgelse af, hvori problemer i anstalten består: Undersøgelsen skal således indeholde en beskrivelse af de faktiske interne og eksterne forhold, der har skabt eller medvirket til problemerne ved anstalten. Endvidere skal undersøgelsen indeholde en vurdering af, om der blandt personalet i anstalten er udvist en kritisabel adfærd, som kan danne baggrund for eventuelle disciplinærsager og/eller diskretionære skridt. Med personalet forstås såvel ledelse som menige medarbejdere. Det har imidlertid ikke været skønnet hensigtsmæssigt at afskære nogen, der har deltaget i samtalerne, fra at pege på andre forhold, herunder påvirkninger uden for anstalten, som kan have fremkaldt eller forstærket samarbejdsrelaterede problemer: Men der er ikke foretaget en systematisk indsamling af materiale, der kan danne baggrund for tiltag over for sådanne eksterne forhold: Vurderingerne retter sig således alene imod tidligere og nuværende ansatte i anstalten: 1.2 Rapportens struktur Rapporten indeholder for det første en beskrivelse af undersøgelsens gennemførelse (afsnit 2). Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af de fremkomne oplysninger om samarbejdsforholdene i anstalten både mellem de ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere og i forhold til lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund i Anstalten ved Herstedve-

10 10 ster, herunder en gengivelse af medarbejdernes opfattelser og udlægninger af, hvorfra problemerne stammer. Disse forhold er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 3 og danner sammen med oplysningerne om det nuværende samarbejdsklima i anstalten i afsnit 5 og beskrivelsen af retsreglerne i afsnit 6 grundlaget for min vurdering og indstilling i afsnit 7. Som nævnt har nogle medarbejdere under de afdækkende samtaler peget på en række ikke personrelaterede eller udefrakommende forhold, som efter deres opfattelse (også) har skabt eller medvirket til de konstaterede problemer: Disse forhold er refereret i afsnit 4, men vil ikke være genstand for min vurdering: Jeg bemærker i den forbindelse, at der ligger meget omfattende materiale til grund for min undersøgelse, jf. nærmere nedenfor i afsnit 2.1. Det er kun de væsentligste oplysninger fra det samlede materiale, som er blevet sammenfattet i rapportens afsnit 3 og 4: Afsnit 1-6 er udformet således, at denne del af rapporten efter min opfattelse vil kunne offentliggøres, hvis DfK ønsker det. Afsnit 7 med min vurdering og indstilling er ikke beregnet på offentliggørelse, idet den indeholder mange personfølsomme oplysninger: Tilsvarende gælder, at referaterne af de mange afdækkende samtaler ikke bør offentliggøres: Jeg har samlet de bilag, som jeg henviser til, i 2 mapper med henholdsvis bilag, der kan offentliggøres, og bilag, der indeholder personfølsomme oplysninger, og som derfor kan betegnes som fortrolige. Jeg har struktureret min beskrivelse i rapportens enkelte afsnit i nogle temaer, i hvilken forbindelse der henvises til bilag. Bilagene omtales derfor ikke strengt kronologisk, og nummereringen er ligeledes ikke foretaget efter et kronologisk princip. Når jeg i det følgende henviser til udsagn, der er fremkommet under afdækkende samtaler, sker det ved en angivelse af, at "medarbejder nr: xx har oplyst". Nummereringen af medarbejderne er angivet i bilag 6. Nærværende udgave er yderligere anonymiseret, således at angivelse af numre er udeladt

11 11 2. GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN 2.1 Skriftligt materiale Jeg har til brug for undersøgelsen indledningsvis fra DfK modtaget skriftligt materiale vedrørende perioden marts 2006 til november 2007 omhandlende udviklingen i anstalten i denne periode, herunder diverse presseomtale af situationen i anstalten samt redegørelse af 5: november 2007 fra formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, til direktør William Rentzmann. Disse oplysninger er løbende på min forespørgsel blevet suppleret med en række øvrige oplysninger, også fra perioden før Det skriftlige materiale er meget omfattende og indeholder konkret i forhold til anstalten bl.a: oplysninger vedrørende anstaltens organisatoriske og bygningsmæssige struktur, herunder beskrivelse af en iværksat strukturændring i anstalten fra 2000, fire udarbejdede rapporter i Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde (PUMA) vedrørende Anstalten ved Herstedvester i perioden , referater af Samarbejdsudvalgsmøder og andre møder afholdt i 2006 og 2007 i anstalten, diverse mailkorrespondance, referater af møder afholdt i 2006 og 2007 i Dansk Fængselsforbunds lokalafdeling i Anstalten ved Herstedvester og udtalelser fra samme, Rapport fra Ankerhus (september 2007), gældende Tjenestetidsaftale for Anstalten ved Herstedvester samt oplysninger vedrørende håndteringen af en række persona lesager i anstalten. Jeg har herudover modtaget materiale af mere generel karakter vedrørende Kriminalforsorgen, herunder Dansk Fængselsforbunds Arbejdsetiske Retningslinier (2004) og Kriminalforsorgens Principprogram (december 1998): Det omfattende skriftlige materiale har fortrinsvis medvirket til at belyse samarbejdsforholdene i anstalten gennem de seneste år, herunder samarbejdet i ledelsen, i de forskellige personalegrupper samt mellem personalegrupperne: 2.2 Afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt Udover gennemgangen af det udleverede skriftlige materiale, jf: afsnit 2.1, har jeg afholdt en række afdækkende samtaler, som er blevet gennemført i overensstemmelse med DfK's vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v. af 8. februar 2000, pkt: 1 b. Vejledningen er vedlagt som bilag 2: Samtalerne har for langt størstedelens vedkommende haft en varighed på mellem 2 og 4 timer.

12 12 Som det fremgår af vejledningens pkt. 1 b, anvendes en afdækkende samtale i de tilfælde, hvor der søges afdækket og klarlagt et hændelsesforløb, og hvor der på det foreløbige grundlag ikke er grund til at antage, at der er begået fejl eller forsømmelser: Endvidere følger af vejledningens punkt 3, at en person, som der afholdes en afdækkende samtale med, har vidnepligt. Der er således ved en afdækkende samtale pligt til at svare på de stillede spørgsmål, ligesom der er pligt til at svare sandt. Afdækkende samtaler er anderledes end tjenstlige afhøringer, som omhandles i vejledningens punkt 1 c: Tjenstlige afhøringer anvendes, hvor der er begrundet anledning til at antage, at den ansatte kan have begået eller medvirket til, at der er begået fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til strafferetligt eller disciplinært ansvar. Jeg har derfor ikke kunnet afholde afdækkende samtaler med medarbejdere, over for hvem der er mistanke om fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til strafferetligt eller disciplinært ansvar. Jeg har afholdt afdækkende samtaler med såvel nuværende medarbejdere i anstalten som med tidligere medarbejdere: De samtaler, der er blevet afholdt med personer, der enten ikke (længere) er ansat i DfK, eller som ikke har eller har haft tilknytning til anstalten, er gennemført som baggrundssamtaler uden pligt for den pågældende til at deltage i samtalen, svare på spørgsmål eller tale sandt. Personer, som der er gennemført afdækkende samtaler med, er ved DfK's indkaldelse til en samtale blevet gjort opmærksom på, at samtalen afvikles i overensstemmelse med vejledningen. Personerne er i indkaldelserne endvidere blevet gjort opmærksom på muligheden for at medtage en bisidder efter eget valg til samtalen. En række personer har benyttet sig af muligheden for at tage en bisidder med til samtalen: Et eksempel på en indkaldelse vedlægges som bilag 3: Ved begyndelsen af hver afdækkende samtale har mine repræsentanter udleveret en kopi af vejledningen til den pågældende person. Medarbejderen er herudover blevet vejledt om pligten til at svare på de stillede spørgsmål og pligten til at tale sandt: I samme for-

13 13 bindelse er medarbejderen blev oplyst om, at urigtig forklaring vil blive anset for en tjenesteforseelse. Under samtalernes afvikling er der blevet taget referat, og vedkommende indkaldte og dennes eventuelle bisidder har efterfølgende fået lejlighed til at gennemgå referatet med henblik på rettelse af eventuelle misforståelser: Referaterne af samtalerne er i alle tilfælde umiddelbart efter samtalernes afholdelse blevet vedstået og underskrevet som godkendt, som det også fremgår af samtlige referater: Dansk Fængselsforbunds advokat, der har været bisidder for nogle af medarbejderne, har inden medarbejderens underskrift på referatet ønsket at gennemgå referatet alene med den indkaldte medarbejder, uden at mine repræsentanter var til stede. Dette har jeg i de fleste tilfælde afslået. Advokaten har i de tilfælde, hvor adgangen er blevet nægtet, fremsat en protest herover. Protesten er anført i de relevante referater. Jeg har i perioden fra den 30. november 2007 til den 25. februar 2008 afholdt i alt 58 samtaler, hvoraf de 48 har været afviklet som afdækkende samtaler: Herudover har fire tidligere medarbejdere valgt ikke at deltage i en samtale med mig: Blandt disse fire personer er bl.a. en tidligere vicefængselsinspektør og en tidligere afdelingsleder: Der har endvidere været en medarbejder, jeg ikke har kunnet gennemføre en afdækkende samtale med på grund af dennes sygdom. Personerne er blevet udvalgt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det skriftlige materiale samt på baggrund af de oplysninger, som er fremkommet løbende i forbindelse med afviklingen af de afdækkende samtaler: Enkelte medarbejdere er endvidere blevet udvalgt på mere stikprøvemæssigt grundlag: Ved udvælgelsen af medarbejdere har der været fokus på at skabe en så stor spredning i den indkaldte gruppe som muligt, således at de forskellige personalegruppers opfattelse af situationen i anstalten er blevet afdækket. Herudover har jeg anset det for væsentligt at få afholdt samtaler med medarbejdere med både kort og lang anciennitet i anstalten, ligesom det afdelingsmæssige tilhørsforhold er tillagt betydning: Der har således været medarbejdere fra samtlige bygninger og afdelinger til samtaler: Referaterne af de afviklede samtaler er meget omfattende og indeholder mange medarbejderes personlige opfattelser af udviklingen og tilstanden i anstalten.

14 14 De på baggrund af samtalerne fremkomne oplysninger har efter min opfattelse bragt et nuanceret billede af, hvorledes medarbejdere de forskellige personalegrupper har opfattet situationen i anstalten: Om billedet er fyldestgørende er vanskeligere at vurdere, idet et fuldstændigt grundlag først vil fremkomme, hvis der også gennemføres et antal tjenstlige samtaler, idet jeg i overensstemmelse med vejledningen, jf. bilag 2, ikke har kunnet gennemføre afdækkende samtaler med personer, hvor der var mistanke om begåede fejl eller forsømmelse. I det omfang medarbejderne under de afdækkende samtaler har nævnt oplysninger uden for kommissoriet, er de blevet gjort opmærksom på dette for at undgå forventninger om, at sådanne oplysninger kan danne grundlag for selvstændige tiltag inden for rammerne af denne undersøgelse. Nogle medarbejdere har ønsket, at oplysningerne alligevel blev ført til referat, hvilket herefter er sket. Medarbejderne har under samtalen fået udleveret kontaktoplysninger til mit kontor og har fået at vide, at de kan rette henvendelse, såfremt de kommer i tanke om supplerende oplysninger, der bør indgå i undersøgelsen: Nogle medarbejdere har benyttet sig af denne mulighed: Flere ledere fandt imidlertid efter at have været til afdækkende samtale, at de ikke under den afviklede samtale havde haft lejlighed til at fremkomme med samtlige de oplysninger, som de anså for relevante for den iværksatte undersøgelse: Der blev i den forbindelse henvist til, at oplysninger vedrørende forbundsformand Kim Østerbye ikke var blevet afdækket tilstrækkeligt: Samtlige medarbejdere, der havde været til samtale inden den 17. januar 2008, fik herefter tilsendt et brev fra DfK, hvoraf det fremgik, at modtageren havde mulighed for en supplerende samtale. Det er videre anført i brevet, at medarbejderen under den supplerende samtale kunne fremkomme med oplysninger, som vedkommende efter den første samtale var kommet i tanke om, og oplysninger, som vedkommende eventuelt ikke fik mulighed for at komme ind på under samtalen, f. eks. om problemernes eventuelle sammenhæng med forhold uden for anstalten. Der vedlægges som bilag 4 et eksempel på en sådan indkaldelse. Én medarbejder har benyttet sig af muligheden for en supplerende samtale, og andre medarbejdere har sendt mig oplysninger, som de har ønsket tilføjet referatet af den afdækkende samtale, hvilket herefter er sket ved påhæftning af oplysningerne til referater- Referaterne af de afviklede samtaler er meget omfattende og indeholder mange medarbejderes personlige opfattelser af udviklingen og tilstanden i anstalten.

15 15 ne: I den forbindelse sendte de pågældende ledere et brev om forløbet af mødet den 8. juni 2007 med forbundsformand Kim Østerbye (bilag 5). Der er herudover på mit initiativ afholdt supplerende afdækkende samtaler med seks personer, navnlig for at afdække de fremkomne oplysninger om mulig pression i anledning af min undersøgelse: For så vidt angår de samtaler, der er afviklet fra og med den 17. januar 2008, er der under disse samtaler afsluttende spurgt, hvorvidt den pågældende medarbejder er i besiddelse af yderligere oplysninger, herunder oplysninger om forhold uden for anstalten, som efter vedkommendes opfattelse har haft betydning for anstaltens udvikling. Det har ikke umiddelbart ligget inden for kommissoriets undersøgelse af forholdene i anstalten at søge efter/afdække tjenesteforseelser i forhold til manglende overholdelse af vidnepligten i forbindelse med de afdækkende samtaler: Jeg har efter afholdelsen af samtalerne imidlertid ment at kunne konstatere, at en medarbejder på en række punkter groft har tilsidesat sin pligt til at tale sandt: Det er først efter medarbejderens egen samtale, at vidneforklaringer fra andre medarbejdere har vist, at denne ene medarbejder flere gange har forklaret i strid med sandheden til den afdækkende samtale. Referaterne fra de afviklede samtaler er vedlagt rapporten som bilag OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VURDERINGEN 3.1 Anstaltens organisation og struktur Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935: Der er i dag 153 pladser i anstalten til indsatte. Disse pladser er fordelt på 15 afdelinger, hvoraf de 14 afdelinger er placeret i fem bygninger inden for fængslets mure, mens en afdeling (en åben afdeling) er placeret uden for fængslets mure: Kapaciteten er blevet udvidet med 27 pladser inden for de seneste år. For en nærmere beskrivelse af, hvilke typer af indsatte der er placeret på de enkelte afdelinger, henvises til bilag 57:

16 16 Foruden de fem bygninger med de 14 afdelinger er der inden for fængslets mure en række Øvrige bygninger, herunder en administrationsbygning, kirke, besøgshus, værksted m.v: Bygningerne er placeret som angivet i vedlagte bilag 58: 11.1 Den personalemæssige normering i anstalten: Vedrørende den personalemæssige normering i anstalten er der siden udgangen af 2000 til udgangen af 2007 sket et fald i antallet af fuldtidsansatte medarbejdere inkl. beskæftigelsesordninger fra ca. 260 til ca: 250 ansatte. De nærmere opgjorte normeringstal for den mellemliggende periode fremgår af bilag 59, hvortil der henvises: Med forbehold for enkelte mindre udsving i perioden, herunder bl.a. ved udgangen af 2006, har normeringstallene ligget i et interval med en nedre grænse på ca: 245 ansatte og en øvre grænse på ca: 260 ansatte. Af de i bilag 59 angivne personalemæssige normeringstal fremgår fordelingen af uniformeret henholdsvis administrativt personale dog ikke: På baggrund af de oplysninger over udviklingen af antal ansatte, jeg har modtaget fra DfK, og som er sammenstillet i bilag 60, må det dog lægges til grund, at fordelingen mellem disse to personalegrupper har været konstant f:s:v.a. perioden bestående af ca: 170 uniformerede medarbejdere og ca. 60 administrative medarbejdere. I ovennævnte periode er foretaget en udvidelse af anstaltens samlede kapacitet i form af 27 nye pladser til indsatte, herunder udvidelse af fængselsafdelingen på Holsbjergvej 15. Udvidelsen har betydet personalemæssige udvidelser for både uniformeret og administrativt personale. Omvendt har anstalten efter det oplyste på grundlag af effektiviseringskrav fra centralt hold været nødsaget til at gennemføre personalereduktioner i henholdsvis 2003 og 2006: Den personalemæssige situation i henholdsvis 2000 og 2008 kan således ikke sammenlignes, uden at der tages højde herfor:

17 Ledelsesstrukturen i anstalten: PERIODEN FREM TIL 2000: Inden strukturændringen i 2000 blev anstalten ledet af en juridisk uddannet fængselsinspektør, der varetog behandlingen af de indsatte i samarbejde med en psykiatrisk uddannet overlæge. For en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for samarbejdet mellem anstaltsledelse og behandlingspersonale m:v: henvises til bilag 61: PERIODEN : Ved ændringen af organisationsstrukturen i fængslerne i 2000 gennemførtes en ny ledelsesstruktur samt ny afdelingsstruktur: Strukturændringen gennemførtes på baggrund af indstilling herom fremsat af en af Justitsministeriet nedsat projektgruppe: Ledelsesstrukturen: Som følge af anstaltens særlige karakter, dvs: den "dobbelte opgave" bestående af såvel straffuldbyrdelse som behandling, fandt anstaltens ledelse, at projektgruppens oprindelige model for den nye ledelsesstruktur måtte ændres for anstaltens vedkommende: Ændringen i topledelsen begrænsede således anstaltens direktion til kun at bestå af en fængselsinspektør med ansvar for varetagelse af anstaltens almindelige administration og en behandlingsansvarlig overlæge med det Øverste ansvar for anstaltens behandlingsarbejde. Således opretholdtes overordnet den hidtidige topledelsesstruktur i anstalten. For en nærmere beskrivelse af direktionens ansvarsområder henvises til anstaltens indstilling til DfK, bilag 62, hvoraf tillige fremgår anstaltens funktionsbeskrivelser. Afdelingsstrukturen: I anstaltens forslag til den ny afdelingsstruktur påpegedes det, at det fandtes mest hensigtsmæssigt at opretholde de allerede eksisterende 4 afdelinger, dvs: afdelingerne A-D, H-I-U, K-O, og Q-R-S med vagtmesterkontoret, port og besøg: For en nærmere beskrivelse af de fire afdelinger henvises til bilag 63 - samt til ovenstående om opdelingen, som den er i dag.

18 18 I relation til afdelingsledelsen blev det foreslået, at den skulle forestås af en behandlingsmæssig afdelingsleder og af en uniformeret afdelingsleder. Det var med strukturændringen tanken, at afdelingslederne ville få tillagt væsentlige, udvidede og overordnede ledelsesopgaver. Den nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen lederne imellem samt ledernes specifikke arbejdsopgaver fremgår tillige af bilag 63 og af bilag 64. Indstillingen til den ny afdelingsstruktur blev med visse mindre forbehold tiltrådt i januar 2001 af DfK, jf: bilag 65. I bilag 64 er yderligere beskrevet forslag til muligheder for oprettelse af souschefstillinger samt stillingsbeskrivelse herfor under de tre afdelingsledere - eksklusiv fængselsafdelingen på Holsbjergvej: Det var på baggrund af manglende økonomiske ressourcer og uenighed om finansieringen af disse stillinger ikke muligt at oprette souschefstillinger under alle afdelingsledere, hvorfor sådanne stillinger i dag kun er oprettet under afdelingslederne for afdelingerne KO og Q-R-S (tillige med ansvar for fængselsafdelingen på Holsbjergvej): Der er dog oprettet en overvagtmesterstilling på afdeling H-I: I oktober 2004 blev det foreslået at oprette en såkaldt holdleder-struktur. De 12 faste holdledere skulle herefter udpeges blandt fængselsfunktionærerne, og de skulle overordnet være ansvarlige for bl:a: afgørelse af disciplinærsager uden forhør vedrørende indsatte, rapportskrivning om udelukkelse fra fællesskab m:v. En nærmere beskrivelse af holdlederfunktionen samt stillingsbeskrivelse for fængselsfunktionærerne fremgår af bilag 66. I marts 2006 aftaltes reviderede funktionsbeskrivelser for vicefængselsinspektører, personale- og sikkerhedskonsulent, socialfaglig konsulent og afdelingsledere (uniformerede): Funktionsbeskrivelserne fremgår af bilag 67. I samme forbindelse overførtes afdeling R-S strukturmæssigt til afdeling Q og Holsbjergvej, hvorefter den på Holsbjergvej værende souschef ved stillingsledighed ville blive souschef for hele det nævnte område: På afdeling K-0 fandtes der behov for en souschef i heldagsstilling.

19 19 Afdelingsledernes placering: Afdelingslederne for afdelingerne K-0, H-I og A-D har i dag ikke kontorer på de respektive afdelinger, men i den såkaldte administrationsbygning. Efter oplysninger fra personale- og sikkerhedskonsulenten har afdelingslederen for afdeling H-I aldrig haft kontor på afdelingen: Afdelingslederen for afdeling K-0 fik kontor i administrationsbygningen i 2004, mens afdelingslederen for afdelingerne A-D fik det i 2005: Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter: Det er oplyst, at der i anstalten er valgt tillidsrepræsentant for flere personalegrupper: Det er endvidere oplyst, at der for så vidt angår fængselsfunktionærer er valgt en tillidsrepræsentant: Vedkommende (i det følgende benævnt afdelingsformanden) er formand for bestyrelsen i lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund i Anstalten ved Herstedvester: Bestyrelsen i lokalafdelingen samt disses suppleanter er efter det oplyste, jf: mail af 3: januar 2008 (bilag 68), ikke valgt som tillidsrepræsentanter, men bliver ad hoc indkaldt til møder i det lokale samarbejdsudvalg: Endeligt er der valgt to sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsudvalget samt en sikkerhedsrepræsentant for hver af de enkelte afdelinger, jf. bilag 69. DEN KOMMENDE STRUKTURÆNDRING: Det fremgår af oplæg til ny afdelingsstruktur på det uniformerede område, jf. bilag 70, som tiltrådt af det lokale samarbejdsudvalg i december 2007, at det med strukturændringen er tanken, at anstaltens afdelinger grupperes i tre. Efter oplægget foreslås ledelsen af afdelingerne A-D og U samlet hos en afdelingsleder og en souschef, afdelingerne K-0 og H-I ledes samlet hos en afdelingsleder og to souschefer, og afdelingerne Q-R-S og Holsbjergvej ledes samlet af en afdelingsleder og en souschef:

20 20 Det tilsigtes i denne forbindelse, at afdelingerne skifter navn til henholdsvis afdeling 1, afsnit A-D og U, afdeling 2, afsnit K-0 og H-I og afdeling 3, afsnit Q-R-S og Holsbjergvej. Endelig opdeles personale- og sikkerhedskonsulentstillingen i to separate stillinger. Funktionsbeskrivelser af disse stillinger fremgår af samme bilag. 3.2 Personalepolitikker DfK har på flere områder iværksat initiativer med henblik på indførelse af generelle personalepolitikker for medarbejdere i DfK. Efter det oplyste har disse dog ikke udmøntet sig i konkrete politikker for medarbejdere i anstalten. I marts 2006 er der af DfK bl:a. udarbejdet sikkerhedsretningslinjer for anvendelse af e- post i DfK, jf. bilag 71. Efter oplysninger fra personale- og sikkerhedskonsulenten og afdelingslederen på afdelingerne A-D har anstalten nu taget initiativ til udarbejdelse af en lokal politik for anstaltens medarbejdere. En sådan er endnu ikke indført. Det bemærkes dog, at der efter det oplyste i 2002 på afdeling H-I har været udsendt materiale til afdelingens medarbejdere indeholdende retningslinjer for brug af e-post og Internettet: Heri var bl:a: anført forbud mod udsendelse af pornografiske billeder eller anden form for useriøst og/eller diskriminerende materiale via e-posten. Det er oplyst, at der herudover ikke foreligger andre indførte lokale retningslinjer for korrespondance og brug af Internettet: Af de nævnte sikkerhedsretningslinjer for korrespondance (bilag 71) er det under afsnittet "Afsendelse af e-post" om sprogbrug og fremtoning bl:a: anført, at: E-post - i særdeleshed til eksterne modtagere - bør benytte samme sprogbrug, form og afsenderoplysninger som når Kriminalforsorgen udsender breve i papirformat" Herudover fremgår ligeledes af "Top 10-regler for brug af e-post", pkt. 2, blandt andet, at propaganda eller andre former for useriøst og/eller diskriminerende materiale ikke må rundsendes: DfK har endvidere i juli 2004 tilsluttet sig oplæg fra Personalepolitisk udvalg under CSU om personalepolitik vedrørende mobning og seksuel chikane, jf: bilag 72: Oplægget beskriver, hvad der forstås ved mobning og seksuel chikane: Det er fremhævet, at der i

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel

Frugtbart arbejdsmiljø. En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Frugtbart arbejdsmiljø En beretning om et arbejdsmiljøprojekt på Horserød Statsfængsel Indhold 3 Forord Frugtbart arbejdsmiljø 4 Hvad er AI? Anerkendende undersøgelse Faserne i AI 5 Sådan gjorde vi i Horserød

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer

Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Retningslinjer for forældreklager til skolebestyrelsesmedlemmer Skolens leder har det direkte personaleansvar over for alle skolens ansatte. Skolebestyrelsen kan som udgangspunkt ikke blande sig, men har

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse

Z - Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse Z - Kommune 11. marts 2008 Z Kommune har under et møde med direktøren for Statsforvaltningen Nordjylland den 28. februar 2008 spurgt statsforvaltningen, om kommunen lovligt vil kunne betale for sagsomkostninger

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR

Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR - 1 Næring - fast ejendom - overdragelse til ægtefælle - SKM2013.855.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Københavns Byret fastholdte ved en dom af 11/11 2013 næringsbeskatning af en hustru,

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3:

Hovedbestemmelserne i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse findes i 7, stk. 4 og 5 og 8, stk. 3: N O TAT Information og inddragelse af medarbejdere efter SU/MED-reglerne April 2011 Side 1/9 Dette notat behandler reglerne for information og inddragelse af medarbejderne ved omstilling, udbud, udliciteringer

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20

Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Viggo Bækgaard, Vamdrupvej 10E, 2610 Rødovre mail: vb@boernogsamvaer.dk tlf. 40 83 19 20 Social og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Rødovre, den 13. august 2015 pr. mail familieret@sm.dk

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus

Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Århus, den 10. december 2008 Forretningsorden for bestyrelsen i Boligkontoret Århus Introduktion Valg til bestyrelsen sker hvert år på boligkontorets repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst 2 år.

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse

Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Forretningsorden for Espergærde gymnasium og HF s bestyrelse Denne forretningsorden er fastsat i medfør af 18 i lov nr. 880 af 8.8 2011 om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X

Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger. Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X Statsforvaltningens brev af 16.maj 2008 til en borger 16-05- 2008 Vedrørende Deres j. nr. 13-1470 X De har i et brev af 5. oktober 2007 som advokat for ovennævnte klaget over, at Vejle Kommune i et brev

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at erhverve. 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger, om

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler

Lovtidende A. Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler Lovtidende A Bekendtgørelse om systemrevisionens gennemførelse i fælles datacentraler I medfør af 199, stk. 12, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 911 af 4. august

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers opsigelse af formidlingsaftalen har krav på betaling af den udstedte faktura. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. WEBM2 A/S Sundsholmen 14 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 22. juni 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede efter klagers

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 7. november 2012 (J.nr. 2012-0026847) Afslag på

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. J.nr. 2010-0120 aq. København, den 25. januar 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Nævnet har modtaget klagen den 20. maj 2010. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Perregaard og Hans Kristensen v/chartis Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia

Klager. J.nr. 2011-0095 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Domicil ApS Kolding Landevej 78 7000 Fredericia Nævnet har modtaget klagen den 18. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere