Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester"

Transkript

1 Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: Telefax: Dato: 10. marts 2008 J.nr.: HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave Rapport Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Certificeret efter DS/EN iso 9001

2 2 Indholdsfortegnelse BILAGSFORTEGNELSE INDLEDNING Baggrund Rapportens struktur GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN Skriftligt materiale Afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt : OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VURDERINGEN Anstaltens organisation og struktur Den personalemæssige normering i anstalten: Ledelsesstrukturen i anstalten : Personalepolitikker Ledelsen af anstalten Taylors tid :3.2 Lene Møller-Nielsens tid Samarbejdet og omgangstonen i anstalten i øvrigt :4.1 Samarbejdet og omgangstonen generelt mellem fængselsfunktionærerne Hierarki og tonen i fængselsfunktionærgruppen Ignorering og mobning i fængselsfunktionærgruppen ,1.3 "Negative'', "negativt styrende ansatte" eller ''negativt stærke ansatte" Samarbejde og omgangstone i øvrige personalegrupper og i forhold til fængselsfunktionærgruppen Konkrete episoder af betydning for samarbejdet og omgangstonen i anstalten :5.1 Renovering af afdeling H-I, påbegyndt ultimo :1.1 Bemandingen af den midlertidige afdeling :1.2 Medarbejderes valg af afløserpuljen :5.1.3 Udførelsen af arbejdet på den midlertidige flyttede afdeling H-I :5:1.4 Ledelsens håndtering af situationen Anonymt brev januar :5.3 Disciplinærsag på afdeling H-I - januar :5.4 Fængselsfunktionærers mistillidsvotum til lederen af afdeling H-I i maj Indholdet af mistillidsvotummet Baggrunden for mistillidsvotummet... 65

3 3 3:5:4.3 Seminaret den 11: og 12. april Personalemødet den 9: maj :5:4:5 Tilblivelsen og underskrivelsen af mistillidsvotummet :5:4.6 Ledelsens håndtering af mistillidsvotummet :5.5 Camp Godt arbejde :5:5.1 "Roadshowet": Julefrokoster i 2006 og Håndtering af indsatte Private relationer mellem ansatte OPLYSNINGER UDEN FOR KOMMISSORIET NÆVNT AF MEDARBEJDERE UNDER DE AFDÆKKENDE SAMTALER Dansk Fængselsforbund Hovedforbundet Andre forhold NUVÆRENDE SAMARBEJDSKLIMA I ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER Klimaet generelt s udsendt i januar/februar Mistanke om pression i forbindelse med denne undersøgelse RETSREGLER Tjenestemænd generelt :1 Tjenestemænds tjenesteforseelser Samarbejdsvanskeligheder hos tjenestemænd Forvaltningslovens regler cm sagsbehandling i forhold til tjenestemandslovens Særligt om tillidsrepræsentanter og andre omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelse Tillidsrepræsentantens beskyttelse Tillidsrepræsentantens særlige pligter Kollektive regler om indbringelse for Tjenestemandsretten MIN VURDERING ANBEFALING... 95

4 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 0: Min vurdering (fortrolig). Bilag 1: Kommissorium af 26. november Bilag 2: Vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer mv: af 8. februar Bilag 3: Eksempel på indkaldelse til afdækkende samtale: Bilag 4: Eksempel på indkaldelse til supplerende samtale: Bilag 5: Referat af møde den 8: juni 2007 modtaget fra 4 afdelingsledere samt formanden for lederne i Dansk Fængselsforbund, Jan Pedersen. Bilag 6: Fortegnelse vedrørende afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt (fortrolig): Bilag 7-56: Referater af de afviklede samtaler (fortrolige). Bilag 57: Oversigt over anstaltens afdelinger, kapacitet og anvendelse pr: 3. september Bilag 58: Oversigt over bygningernes placering: Bilag 59: Oversigt over den personalemæssige normering i Anstalten Herstedvester, udarbejdet af anstaltens ledelse i 2008: Bilag 60: Oversigt over udviklingen i antal ansatte i anstalten Herstedvester. Bilag 61: Materiale om retningslinjer for samarbejdet mellem anstaltsledelse og behandlingspersonale m:v: Bilag 62: Forslag af 6: november 2000 til ny organisationsstruktur for Anstalten ved Herstedvester: Bilag 63: Forslag af 5. november 2000 til ny afdelingsstruktur for Anstalten ved Herstedvester. Bilag 64: Delindstilling af 4: september 2000 vedr. den nye afdelingsstruktur: Bilag 65: Brev af 26. januar 2001 med bilag fra Justitsministeriet til Anstalten ved Herstedvester om ny afdelingsstruktur. Bilag 66: Indstilling af 1: oktober 2004 fra Arbejdsgruppen vedr. iværksættelse af hold lederstruktur: Bilag 67: Funktionsbeskrivelser af 13. juni 2006 for vicefængselsinspektører, personale- og sikkerhedskonsulent, socialfaglig konsulent og afdelingsledere (uniformerede). Bilag 68: Mali af 3: januar 2008 (fortrolig). Bilag 69: Oversigt af 26: november 2007 over sikkerhedsorganisation i Anstalten ved Herstedvester.

5 5 Bilag 70: Materiale fra dec vedr: ny afdelingsstruktur i Anstalten ved Herstedvester: Bilag 71: Kriminalforsorgens sikkerhedsretningslinjer for anvendelse af e-post - marts 2006: Bilag 72: Kriminalforsorgens personalepolitik vedrørende mobning og seksuel chikane - 26: juli 2004: Bilag 73: Lene Møller-Nielsens notat af 30: april 2006 (fortrolig). Bilag 74-77: 4 "Pumarapporter" om undersøgelser af arbejdsmiljøet på anstalten gennemført af Arbejdsmiljøinstituttet: Bilag 78: Notat dateret april 2006: Bilag 79: Orientering af 26: juni 2006 til personalet på bygning A-D (fortrolig): Bilag 80: Brev af 1. juni 2007 til medarbejder (fortrolig). Bilag 81-85: Notater fra personalemapper (fortrolige). Bilag 86: af 5: april 2006 om god opførsel: Bilag 87: af 6: april 2006 om god tone. Bilag 88: Referat af SU-møde den 2. maj 2006 (fortrolig): Bilag 89: Udgået Bilag 90: Referat af SU-møde den 19: juni 2006 (fortrolig): Bilag 91: Brev af 6. september 2007 fra Dansk Fængselsforbund (fortrolig). Bilag 92: Udtalelse af 11: oktober 2006 fra medlemsmøde i Dansk Fængselsforbund Bilag 93: Brev af 11. oktober 2006 fra afdelingsformanden til inspektør Lene Møller- Nielsen vedr. medlemsmøde om arbejdsmiljøet i anstalten: Bilag 94: Direktoratets brev 6. oktober 2006 vedr: klage over påbud: Bilag 95: Telefonnotat af 13. oktober 2006 (fortrolig). Bilag 96: af 12. oktober 2006 fra inspektør Lene Møller-Nielsen til vicedirektør Ole Hansen, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Bilag 97: Orientering af 8: november 2006 fra Dansk Fængselsforbund, lokalafdeling Herstedvester om arbejdsmiljøet i anstalten: Bilag 98: Notat fra forhandlingsmøde den 13. december 2006 (fortrolig): Bilag 99: Artikel i Jyllands-Posten den 13. maj 2007: Bilag 100: af 14. maj 2007 fra Lene Møller-Nielsen til alle medarbejdere på Anstalten ved Herstedvester. Bilag 101: af 15. maj 2007 fra Lene Møller-Nielsen til alle medarbejdere på Anstalten ved Herstedvester: Bilag 102: Udtalelse af 21. maj Bilag 103: Notat af 25: maj 2007 (fortrolig):

6 6 Bilag 104: af 22. maj 2007 om udtalelse fra medlemsmøde den 21: maj 2007: Bilag 105: 40 mails perioden fra 22. maj til 6: juni 2007 (fortrolige): Bilag 106: Mail af 24: maj 2007 (fortrolig): Bilag 107: Mail af 29: maj Bilag 108: Referat af ekstraordinært SU-møde den 7. juni 2007 (fortrolig). Bilag 109: Rapport om et projektforløb for medarbejderne på afdeling A-D (Ankerhusrapporten: Bilag 110: af 4. august 2007 vedr: Retsudvalgets besøg den 28: august 2007: Bilag 111: Notat vedr: Retsudvalgets besøg den 28. august 2007 Bilag 112: Referat af SU-møde den 11, oktober 2006 (fortrolig). Bilag 113: Bilag 114: Bilag 115: Bilag 116: Bilag 117: Bilag 118: Bilag 119: Bilag 120: Bilag 121: Bilag 122: Bilag 123: Bilag 124: Bilag 125: Bilag 126: Bilag 127: Bilag 128: Bilag 129: Bilag 130: Brev af 30: august 2007 fra Dansk Fængselsforbund til Folketingets Retsudvalg: Brev af 31. oktober 2007 (fortrolig): af 20: september Info fra inspektøren - Erstatningskapacitet for H-I. af 10. november 2006 (fortrolig): af 10: januar 2007 (fortrolig). Anonymt brev modtaget den 10. januar 2007 (fortrolig). af 17: januar 2007 fortrolig). Mails modtaget i perioden fra den 16: januar januar 2007 (fortrolig). Referat af bestyrelsesmøde i lokalafdelingen den 30: januar 2007 (fortrolig): Brev af 30. juli 2007 fra Dansk Fængselsforbund, Herstedvester afdeling (fortrolig): Brev af 2: oktober 2007 fra Dansk Fængselsforbund, hovedkontoret (fortrolig): Notat af 10: januar 2007 (fortrolig). Brev af 27: februar 2007 fra Kriminalforsorgen, Anstalten ved Herstedvester (fortrolig): Brev af 14. januar 2008 fra Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Personalekontoret (fortrolig): af 4: februar 2007 (fortrolig): Mistillidsvotum til lederen af afdeling H-I, modtaget 22. maj 2007 (fortrolig). Redegørelse af 5: juni 2007 vedr. mistillidsvotum (fortrolig): Reaktioner fra personalet på afd. H-I (fortrolig):

7 7 Bilag 131: Notat vedrørende forløbet af personalemødet den 9. maj 2007 (fortrolig). Bilag 132: af 24. maj om personalemøde den 9: maj 2007 (fortrolig). Bilag 133: Telefax af 22: maj 2007 (fortrolig): Bilag 134: af 22. maj 2007 (fortrolig). Bilag 135: Brev af 26: juni 2007 fra Anstalten ved Herstedvester (fortrolig). Bilag 136: af 31: maj 2007 (fortrolig). Bilag 137: Referat af SU-møde den 29. august 2006 (fortrolig). Bilag 138: af 21. august 2007 (fortrolig): Bilag 139: af 5. oktober 2007 vedr: julefrokost Bilag 140: af 5: oktober 2007 om betjent julefrokost (fortrolig): Bilag 141: Referat af SU-møde den 10. oktober 2007 (fortrolig): Bilag 142: af 1. november 2007 vedr. julefrokost (fortrolig): Bilag 143: Udgået Bilag 144: Brev af 29: januar 2008 fra Dansk Fængselsforbund, Herstedvester Afdeling til inspektør Hans Jørgen Engbo. Bilag 145: Brev af 30. januar 2008 fra inspektør Hans Jørgen Engbo til Dansk Fængselsforbund, Herstedvester afdeling: Bilag 146: af 31: januar 2008 (fortrolig). Bilag 147: af 4: februar 2008 (fortrolig). Bilag 148: af 5. februar 2008 (fortrolig). Bilag 149: af 6: februar 2008 (fortrolig): Bilag 150: af 8. februar 2008 (fortrolig). Bilag 151: af 11. februar 2008 (fortrolig). Bilag 152: af 12: februar 2008 (fortrolig): Bilag 153: af 15: februar 2008 (fortrolig): Bilag 154: af 15: februar 2008 (fortrolig). Bilag 155: af 18: februar 2008 (fortrolig). Bilag 156: Notat af 22: januar 2007 (fortrolig). Bilag 157: Bemærkninger til det anonyme brev (fortrolig). Bilag 158: af 24: februar 2008 (fortrolig). Bilag 159: af 24: februar 2008 (fortrolig). Bilag 160: Brev af 19: februar 2008 vedr. aflyst samtale med Kammeradvokaten (fortrolig):

8 8 UNDERSØGELSE AF ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund I perioden fra august 2007 til oktober 2007 forlod en række ledere - herunder fængselsinspektøren samt afdelingsledere - Anstalten ved Herstedvester under henvisning til bl.a. dårlige samarbejdsforhold i anstalten. Direktoratet for Kriminalforsorgen (i det følgende kaldet DfK) valgte på den baggrund at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvori problemerne i Anstalten ved Herstedvester (i det følgende kaldet anstalten) består, med bistand fra mig: Til brug for undersøgelsen af anstalten udarbejdede DfK et kommissorium af 26: november Kommissoriet er vedlagt rapporten som bilag 1 og er formuleret som følger: "1. Baggrund Gennem en længere periode har der været konstateret alvorlige problemer i Anstalten ved Herstedvester. Problemerne er Ide seneste år eskaleret med deraf følgende fratrædelser og sygemeldinger fra både ledende medarbejdere og fængselsfunktionærer. 2. Undersøgelsens indhold Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelse har besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af, hvori problemerne i Anstalten ved Herstedvester består. Med henblik herpå har man anmodet Kammeradvokaten om at bistå Direktoratet for Kriminalforsorgen ved undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af, om der blandt personalet i Anstalten ved Herstedvester er udvist en kritisabel adfærd, som kan danne baggrund for eventuelle disciplinærsager og/eller diskretionære skridt.

9 9 Med personalet forstås såvel ledelse som øvrige medarbejdere. 3. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen skal gennemføres ved afdækkende samtaler med nuværende og tidligere medarbejdere samt ved gennemgang af relevant skriftligt materiale. Undersøgelsen skal munde ud i en afrapportering til Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelse med en anbefaling af, hvilke eventuelle foranstaltninger ledelsen bør foretage." Som det fremgår af kommissoriets punkt 2, skal der foretages en nærmere undersøgelse af, hvori problemer i anstalten består: Undersøgelsen skal således indeholde en beskrivelse af de faktiske interne og eksterne forhold, der har skabt eller medvirket til problemerne ved anstalten. Endvidere skal undersøgelsen indeholde en vurdering af, om der blandt personalet i anstalten er udvist en kritisabel adfærd, som kan danne baggrund for eventuelle disciplinærsager og/eller diskretionære skridt. Med personalet forstås såvel ledelse som menige medarbejdere. Det har imidlertid ikke været skønnet hensigtsmæssigt at afskære nogen, der har deltaget i samtalerne, fra at pege på andre forhold, herunder påvirkninger uden for anstalten, som kan have fremkaldt eller forstærket samarbejdsrelaterede problemer: Men der er ikke foretaget en systematisk indsamling af materiale, der kan danne baggrund for tiltag over for sådanne eksterne forhold: Vurderingerne retter sig således alene imod tidligere og nuværende ansatte i anstalten: 1.2 Rapportens struktur Rapporten indeholder for det første en beskrivelse af undersøgelsens gennemførelse (afsnit 2). Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af de fremkomne oplysninger om samarbejdsforholdene i anstalten både mellem de ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere og i forhold til lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund i Anstalten ved Herstedve-

10 10 ster, herunder en gengivelse af medarbejdernes opfattelser og udlægninger af, hvorfra problemerne stammer. Disse forhold er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 3 og danner sammen med oplysningerne om det nuværende samarbejdsklima i anstalten i afsnit 5 og beskrivelsen af retsreglerne i afsnit 6 grundlaget for min vurdering og indstilling i afsnit 7. Som nævnt har nogle medarbejdere under de afdækkende samtaler peget på en række ikke personrelaterede eller udefrakommende forhold, som efter deres opfattelse (også) har skabt eller medvirket til de konstaterede problemer: Disse forhold er refereret i afsnit 4, men vil ikke være genstand for min vurdering: Jeg bemærker i den forbindelse, at der ligger meget omfattende materiale til grund for min undersøgelse, jf. nærmere nedenfor i afsnit 2.1. Det er kun de væsentligste oplysninger fra det samlede materiale, som er blevet sammenfattet i rapportens afsnit 3 og 4: Afsnit 1-6 er udformet således, at denne del af rapporten efter min opfattelse vil kunne offentliggøres, hvis DfK ønsker det. Afsnit 7 med min vurdering og indstilling er ikke beregnet på offentliggørelse, idet den indeholder mange personfølsomme oplysninger: Tilsvarende gælder, at referaterne af de mange afdækkende samtaler ikke bør offentliggøres: Jeg har samlet de bilag, som jeg henviser til, i 2 mapper med henholdsvis bilag, der kan offentliggøres, og bilag, der indeholder personfølsomme oplysninger, og som derfor kan betegnes som fortrolige. Jeg har struktureret min beskrivelse i rapportens enkelte afsnit i nogle temaer, i hvilken forbindelse der henvises til bilag. Bilagene omtales derfor ikke strengt kronologisk, og nummereringen er ligeledes ikke foretaget efter et kronologisk princip. Når jeg i det følgende henviser til udsagn, der er fremkommet under afdækkende samtaler, sker det ved en angivelse af, at "medarbejder nr: xx har oplyst". Nummereringen af medarbejderne er angivet i bilag 6. Nærværende udgave er yderligere anonymiseret, således at angivelse af numre er udeladt

11 11 2. GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN 2.1 Skriftligt materiale Jeg har til brug for undersøgelsen indledningsvis fra DfK modtaget skriftligt materiale vedrørende perioden marts 2006 til november 2007 omhandlende udviklingen i anstalten i denne periode, herunder diverse presseomtale af situationen i anstalten samt redegørelse af 5: november 2007 fra formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, til direktør William Rentzmann. Disse oplysninger er løbende på min forespørgsel blevet suppleret med en række øvrige oplysninger, også fra perioden før Det skriftlige materiale er meget omfattende og indeholder konkret i forhold til anstalten bl.a: oplysninger vedrørende anstaltens organisatoriske og bygningsmæssige struktur, herunder beskrivelse af en iværksat strukturændring i anstalten fra 2000, fire udarbejdede rapporter i Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde (PUMA) vedrørende Anstalten ved Herstedvester i perioden , referater af Samarbejdsudvalgsmøder og andre møder afholdt i 2006 og 2007 i anstalten, diverse mailkorrespondance, referater af møder afholdt i 2006 og 2007 i Dansk Fængselsforbunds lokalafdeling i Anstalten ved Herstedvester og udtalelser fra samme, Rapport fra Ankerhus (september 2007), gældende Tjenestetidsaftale for Anstalten ved Herstedvester samt oplysninger vedrørende håndteringen af en række persona lesager i anstalten. Jeg har herudover modtaget materiale af mere generel karakter vedrørende Kriminalforsorgen, herunder Dansk Fængselsforbunds Arbejdsetiske Retningslinier (2004) og Kriminalforsorgens Principprogram (december 1998): Det omfattende skriftlige materiale har fortrinsvis medvirket til at belyse samarbejdsforholdene i anstalten gennem de seneste år, herunder samarbejdet i ledelsen, i de forskellige personalegrupper samt mellem personalegrupperne: 2.2 Afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt Udover gennemgangen af det udleverede skriftlige materiale, jf: afsnit 2.1, har jeg afholdt en række afdækkende samtaler, som er blevet gennemført i overensstemmelse med DfK's vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v. af 8. februar 2000, pkt: 1 b. Vejledningen er vedlagt som bilag 2: Samtalerne har for langt størstedelens vedkommende haft en varighed på mellem 2 og 4 timer.

12 12 Som det fremgår af vejledningens pkt. 1 b, anvendes en afdækkende samtale i de tilfælde, hvor der søges afdækket og klarlagt et hændelsesforløb, og hvor der på det foreløbige grundlag ikke er grund til at antage, at der er begået fejl eller forsømmelser: Endvidere følger af vejledningens punkt 3, at en person, som der afholdes en afdækkende samtale med, har vidnepligt. Der er således ved en afdækkende samtale pligt til at svare på de stillede spørgsmål, ligesom der er pligt til at svare sandt. Afdækkende samtaler er anderledes end tjenstlige afhøringer, som omhandles i vejledningens punkt 1 c: Tjenstlige afhøringer anvendes, hvor der er begrundet anledning til at antage, at den ansatte kan have begået eller medvirket til, at der er begået fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til strafferetligt eller disciplinært ansvar. Jeg har derfor ikke kunnet afholde afdækkende samtaler med medarbejdere, over for hvem der er mistanke om fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til strafferetligt eller disciplinært ansvar. Jeg har afholdt afdækkende samtaler med såvel nuværende medarbejdere i anstalten som med tidligere medarbejdere: De samtaler, der er blevet afholdt med personer, der enten ikke (længere) er ansat i DfK, eller som ikke har eller har haft tilknytning til anstalten, er gennemført som baggrundssamtaler uden pligt for den pågældende til at deltage i samtalen, svare på spørgsmål eller tale sandt. Personer, som der er gennemført afdækkende samtaler med, er ved DfK's indkaldelse til en samtale blevet gjort opmærksom på, at samtalen afvikles i overensstemmelse med vejledningen. Personerne er i indkaldelserne endvidere blevet gjort opmærksom på muligheden for at medtage en bisidder efter eget valg til samtalen. En række personer har benyttet sig af muligheden for at tage en bisidder med til samtalen: Et eksempel på en indkaldelse vedlægges som bilag 3: Ved begyndelsen af hver afdækkende samtale har mine repræsentanter udleveret en kopi af vejledningen til den pågældende person. Medarbejderen er herudover blevet vejledt om pligten til at svare på de stillede spørgsmål og pligten til at tale sandt: I samme for-

13 13 bindelse er medarbejderen blev oplyst om, at urigtig forklaring vil blive anset for en tjenesteforseelse. Under samtalernes afvikling er der blevet taget referat, og vedkommende indkaldte og dennes eventuelle bisidder har efterfølgende fået lejlighed til at gennemgå referatet med henblik på rettelse af eventuelle misforståelser: Referaterne af samtalerne er i alle tilfælde umiddelbart efter samtalernes afholdelse blevet vedstået og underskrevet som godkendt, som det også fremgår af samtlige referater: Dansk Fængselsforbunds advokat, der har været bisidder for nogle af medarbejderne, har inden medarbejderens underskrift på referatet ønsket at gennemgå referatet alene med den indkaldte medarbejder, uden at mine repræsentanter var til stede. Dette har jeg i de fleste tilfælde afslået. Advokaten har i de tilfælde, hvor adgangen er blevet nægtet, fremsat en protest herover. Protesten er anført i de relevante referater. Jeg har i perioden fra den 30. november 2007 til den 25. februar 2008 afholdt i alt 58 samtaler, hvoraf de 48 har været afviklet som afdækkende samtaler: Herudover har fire tidligere medarbejdere valgt ikke at deltage i en samtale med mig: Blandt disse fire personer er bl.a. en tidligere vicefængselsinspektør og en tidligere afdelingsleder: Der har endvidere været en medarbejder, jeg ikke har kunnet gennemføre en afdækkende samtale med på grund af dennes sygdom. Personerne er blevet udvalgt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det skriftlige materiale samt på baggrund af de oplysninger, som er fremkommet løbende i forbindelse med afviklingen af de afdækkende samtaler: Enkelte medarbejdere er endvidere blevet udvalgt på mere stikprøvemæssigt grundlag: Ved udvælgelsen af medarbejdere har der været fokus på at skabe en så stor spredning i den indkaldte gruppe som muligt, således at de forskellige personalegruppers opfattelse af situationen i anstalten er blevet afdækket. Herudover har jeg anset det for væsentligt at få afholdt samtaler med medarbejdere med både kort og lang anciennitet i anstalten, ligesom det afdelingsmæssige tilhørsforhold er tillagt betydning: Der har således været medarbejdere fra samtlige bygninger og afdelinger til samtaler: Referaterne af de afviklede samtaler er meget omfattende og indeholder mange medarbejderes personlige opfattelser af udviklingen og tilstanden i anstalten.

14 14 De på baggrund af samtalerne fremkomne oplysninger har efter min opfattelse bragt et nuanceret billede af, hvorledes medarbejdere de forskellige personalegrupper har opfattet situationen i anstalten: Om billedet er fyldestgørende er vanskeligere at vurdere, idet et fuldstændigt grundlag først vil fremkomme, hvis der også gennemføres et antal tjenstlige samtaler, idet jeg i overensstemmelse med vejledningen, jf. bilag 2, ikke har kunnet gennemføre afdækkende samtaler med personer, hvor der var mistanke om begåede fejl eller forsømmelse. I det omfang medarbejderne under de afdækkende samtaler har nævnt oplysninger uden for kommissoriet, er de blevet gjort opmærksom på dette for at undgå forventninger om, at sådanne oplysninger kan danne grundlag for selvstændige tiltag inden for rammerne af denne undersøgelse. Nogle medarbejdere har ønsket, at oplysningerne alligevel blev ført til referat, hvilket herefter er sket. Medarbejderne har under samtalen fået udleveret kontaktoplysninger til mit kontor og har fået at vide, at de kan rette henvendelse, såfremt de kommer i tanke om supplerende oplysninger, der bør indgå i undersøgelsen: Nogle medarbejdere har benyttet sig af denne mulighed: Flere ledere fandt imidlertid efter at have været til afdækkende samtale, at de ikke under den afviklede samtale havde haft lejlighed til at fremkomme med samtlige de oplysninger, som de anså for relevante for den iværksatte undersøgelse: Der blev i den forbindelse henvist til, at oplysninger vedrørende forbundsformand Kim Østerbye ikke var blevet afdækket tilstrækkeligt: Samtlige medarbejdere, der havde været til samtale inden den 17. januar 2008, fik herefter tilsendt et brev fra DfK, hvoraf det fremgik, at modtageren havde mulighed for en supplerende samtale. Det er videre anført i brevet, at medarbejderen under den supplerende samtale kunne fremkomme med oplysninger, som vedkommende efter den første samtale var kommet i tanke om, og oplysninger, som vedkommende eventuelt ikke fik mulighed for at komme ind på under samtalen, f. eks. om problemernes eventuelle sammenhæng med forhold uden for anstalten. Der vedlægges som bilag 4 et eksempel på en sådan indkaldelse. Én medarbejder har benyttet sig af muligheden for en supplerende samtale, og andre medarbejdere har sendt mig oplysninger, som de har ønsket tilføjet referatet af den afdækkende samtale, hvilket herefter er sket ved påhæftning af oplysningerne til referater- Referaterne af de afviklede samtaler er meget omfattende og indeholder mange medarbejderes personlige opfattelser af udviklingen og tilstanden i anstalten.

15 15 ne: I den forbindelse sendte de pågældende ledere et brev om forløbet af mødet den 8. juni 2007 med forbundsformand Kim Østerbye (bilag 5). Der er herudover på mit initiativ afholdt supplerende afdækkende samtaler med seks personer, navnlig for at afdække de fremkomne oplysninger om mulig pression i anledning af min undersøgelse: For så vidt angår de samtaler, der er afviklet fra og med den 17. januar 2008, er der under disse samtaler afsluttende spurgt, hvorvidt den pågældende medarbejder er i besiddelse af yderligere oplysninger, herunder oplysninger om forhold uden for anstalten, som efter vedkommendes opfattelse har haft betydning for anstaltens udvikling. Det har ikke umiddelbart ligget inden for kommissoriets undersøgelse af forholdene i anstalten at søge efter/afdække tjenesteforseelser i forhold til manglende overholdelse af vidnepligten i forbindelse med de afdækkende samtaler: Jeg har efter afholdelsen af samtalerne imidlertid ment at kunne konstatere, at en medarbejder på en række punkter groft har tilsidesat sin pligt til at tale sandt: Det er først efter medarbejderens egen samtale, at vidneforklaringer fra andre medarbejdere har vist, at denne ene medarbejder flere gange har forklaret i strid med sandheden til den afdækkende samtale. Referaterne fra de afviklede samtaler er vedlagt rapporten som bilag OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VURDERINGEN 3.1 Anstaltens organisation og struktur Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935: Der er i dag 153 pladser i anstalten til indsatte. Disse pladser er fordelt på 15 afdelinger, hvoraf de 14 afdelinger er placeret i fem bygninger inden for fængslets mure, mens en afdeling (en åben afdeling) er placeret uden for fængslets mure: Kapaciteten er blevet udvidet med 27 pladser inden for de seneste år. For en nærmere beskrivelse af, hvilke typer af indsatte der er placeret på de enkelte afdelinger, henvises til bilag 57:

16 16 Foruden de fem bygninger med de 14 afdelinger er der inden for fængslets mure en række Øvrige bygninger, herunder en administrationsbygning, kirke, besøgshus, værksted m.v: Bygningerne er placeret som angivet i vedlagte bilag 58: 11.1 Den personalemæssige normering i anstalten: Vedrørende den personalemæssige normering i anstalten er der siden udgangen af 2000 til udgangen af 2007 sket et fald i antallet af fuldtidsansatte medarbejdere inkl. beskæftigelsesordninger fra ca. 260 til ca: 250 ansatte. De nærmere opgjorte normeringstal for den mellemliggende periode fremgår af bilag 59, hvortil der henvises: Med forbehold for enkelte mindre udsving i perioden, herunder bl.a. ved udgangen af 2006, har normeringstallene ligget i et interval med en nedre grænse på ca: 245 ansatte og en øvre grænse på ca: 260 ansatte. Af de i bilag 59 angivne personalemæssige normeringstal fremgår fordelingen af uniformeret henholdsvis administrativt personale dog ikke: På baggrund af de oplysninger over udviklingen af antal ansatte, jeg har modtaget fra DfK, og som er sammenstillet i bilag 60, må det dog lægges til grund, at fordelingen mellem disse to personalegrupper har været konstant f:s:v.a. perioden bestående af ca: 170 uniformerede medarbejdere og ca. 60 administrative medarbejdere. I ovennævnte periode er foretaget en udvidelse af anstaltens samlede kapacitet i form af 27 nye pladser til indsatte, herunder udvidelse af fængselsafdelingen på Holsbjergvej 15. Udvidelsen har betydet personalemæssige udvidelser for både uniformeret og administrativt personale. Omvendt har anstalten efter det oplyste på grundlag af effektiviseringskrav fra centralt hold været nødsaget til at gennemføre personalereduktioner i henholdsvis 2003 og 2006: Den personalemæssige situation i henholdsvis 2000 og 2008 kan således ikke sammenlignes, uden at der tages højde herfor:

17 Ledelsesstrukturen i anstalten: PERIODEN FREM TIL 2000: Inden strukturændringen i 2000 blev anstalten ledet af en juridisk uddannet fængselsinspektør, der varetog behandlingen af de indsatte i samarbejde med en psykiatrisk uddannet overlæge. For en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for samarbejdet mellem anstaltsledelse og behandlingspersonale m:v: henvises til bilag 61: PERIODEN : Ved ændringen af organisationsstrukturen i fængslerne i 2000 gennemførtes en ny ledelsesstruktur samt ny afdelingsstruktur: Strukturændringen gennemførtes på baggrund af indstilling herom fremsat af en af Justitsministeriet nedsat projektgruppe: Ledelsesstrukturen: Som følge af anstaltens særlige karakter, dvs: den "dobbelte opgave" bestående af såvel straffuldbyrdelse som behandling, fandt anstaltens ledelse, at projektgruppens oprindelige model for den nye ledelsesstruktur måtte ændres for anstaltens vedkommende: Ændringen i topledelsen begrænsede således anstaltens direktion til kun at bestå af en fængselsinspektør med ansvar for varetagelse af anstaltens almindelige administration og en behandlingsansvarlig overlæge med det Øverste ansvar for anstaltens behandlingsarbejde. Således opretholdtes overordnet den hidtidige topledelsesstruktur i anstalten. For en nærmere beskrivelse af direktionens ansvarsområder henvises til anstaltens indstilling til DfK, bilag 62, hvoraf tillige fremgår anstaltens funktionsbeskrivelser. Afdelingsstrukturen: I anstaltens forslag til den ny afdelingsstruktur påpegedes det, at det fandtes mest hensigtsmæssigt at opretholde de allerede eksisterende 4 afdelinger, dvs: afdelingerne A-D, H-I-U, K-O, og Q-R-S med vagtmesterkontoret, port og besøg: For en nærmere beskrivelse af de fire afdelinger henvises til bilag 63 - samt til ovenstående om opdelingen, som den er i dag.

18 18 I relation til afdelingsledelsen blev det foreslået, at den skulle forestås af en behandlingsmæssig afdelingsleder og af en uniformeret afdelingsleder. Det var med strukturændringen tanken, at afdelingslederne ville få tillagt væsentlige, udvidede og overordnede ledelsesopgaver. Den nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen lederne imellem samt ledernes specifikke arbejdsopgaver fremgår tillige af bilag 63 og af bilag 64. Indstillingen til den ny afdelingsstruktur blev med visse mindre forbehold tiltrådt i januar 2001 af DfK, jf: bilag 65. I bilag 64 er yderligere beskrevet forslag til muligheder for oprettelse af souschefstillinger samt stillingsbeskrivelse herfor under de tre afdelingsledere - eksklusiv fængselsafdelingen på Holsbjergvej: Det var på baggrund af manglende økonomiske ressourcer og uenighed om finansieringen af disse stillinger ikke muligt at oprette souschefstillinger under alle afdelingsledere, hvorfor sådanne stillinger i dag kun er oprettet under afdelingslederne for afdelingerne KO og Q-R-S (tillige med ansvar for fængselsafdelingen på Holsbjergvej): Der er dog oprettet en overvagtmesterstilling på afdeling H-I: I oktober 2004 blev det foreslået at oprette en såkaldt holdleder-struktur. De 12 faste holdledere skulle herefter udpeges blandt fængselsfunktionærerne, og de skulle overordnet være ansvarlige for bl:a: afgørelse af disciplinærsager uden forhør vedrørende indsatte, rapportskrivning om udelukkelse fra fællesskab m:v. En nærmere beskrivelse af holdlederfunktionen samt stillingsbeskrivelse for fængselsfunktionærerne fremgår af bilag 66. I marts 2006 aftaltes reviderede funktionsbeskrivelser for vicefængselsinspektører, personale- og sikkerhedskonsulent, socialfaglig konsulent og afdelingsledere (uniformerede): Funktionsbeskrivelserne fremgår af bilag 67. I samme forbindelse overførtes afdeling R-S strukturmæssigt til afdeling Q og Holsbjergvej, hvorefter den på Holsbjergvej værende souschef ved stillingsledighed ville blive souschef for hele det nævnte område: På afdeling K-0 fandtes der behov for en souschef i heldagsstilling.

19 19 Afdelingsledernes placering: Afdelingslederne for afdelingerne K-0, H-I og A-D har i dag ikke kontorer på de respektive afdelinger, men i den såkaldte administrationsbygning. Efter oplysninger fra personale- og sikkerhedskonsulenten har afdelingslederen for afdeling H-I aldrig haft kontor på afdelingen: Afdelingslederen for afdeling K-0 fik kontor i administrationsbygningen i 2004, mens afdelingslederen for afdelingerne A-D fik det i 2005: Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter: Det er oplyst, at der i anstalten er valgt tillidsrepræsentant for flere personalegrupper: Det er endvidere oplyst, at der for så vidt angår fængselsfunktionærer er valgt en tillidsrepræsentant: Vedkommende (i det følgende benævnt afdelingsformanden) er formand for bestyrelsen i lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund i Anstalten ved Herstedvester: Bestyrelsen i lokalafdelingen samt disses suppleanter er efter det oplyste, jf: mail af 3: januar 2008 (bilag 68), ikke valgt som tillidsrepræsentanter, men bliver ad hoc indkaldt til møder i det lokale samarbejdsudvalg: Endeligt er der valgt to sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsudvalget samt en sikkerhedsrepræsentant for hver af de enkelte afdelinger, jf. bilag 69. DEN KOMMENDE STRUKTURÆNDRING: Det fremgår af oplæg til ny afdelingsstruktur på det uniformerede område, jf. bilag 70, som tiltrådt af det lokale samarbejdsudvalg i december 2007, at det med strukturændringen er tanken, at anstaltens afdelinger grupperes i tre. Efter oplægget foreslås ledelsen af afdelingerne A-D og U samlet hos en afdelingsleder og en souschef, afdelingerne K-0 og H-I ledes samlet hos en afdelingsleder og to souschefer, og afdelingerne Q-R-S og Holsbjergvej ledes samlet af en afdelingsleder og en souschef:

20 20 Det tilsigtes i denne forbindelse, at afdelingerne skifter navn til henholdsvis afdeling 1, afsnit A-D og U, afdeling 2, afsnit K-0 og H-I og afdeling 3, afsnit Q-R-S og Holsbjergvej. Endelig opdeles personale- og sikkerhedskonsulentstillingen i to separate stillinger. Funktionsbeskrivelser af disse stillinger fremgår af samme bilag. 3.2 Personalepolitikker DfK har på flere områder iværksat initiativer med henblik på indførelse af generelle personalepolitikker for medarbejdere i DfK. Efter det oplyste har disse dog ikke udmøntet sig i konkrete politikker for medarbejdere i anstalten. I marts 2006 er der af DfK bl:a. udarbejdet sikkerhedsretningslinjer for anvendelse af e- post i DfK, jf. bilag 71. Efter oplysninger fra personale- og sikkerhedskonsulenten og afdelingslederen på afdelingerne A-D har anstalten nu taget initiativ til udarbejdelse af en lokal politik for anstaltens medarbejdere. En sådan er endnu ikke indført. Det bemærkes dog, at der efter det oplyste i 2002 på afdeling H-I har været udsendt materiale til afdelingens medarbejdere indeholdende retningslinjer for brug af e-post og Internettet: Heri var bl:a: anført forbud mod udsendelse af pornografiske billeder eller anden form for useriøst og/eller diskriminerende materiale via e-posten. Det er oplyst, at der herudover ikke foreligger andre indførte lokale retningslinjer for korrespondance og brug af Internettet: Af de nævnte sikkerhedsretningslinjer for korrespondance (bilag 71) er det under afsnittet "Afsendelse af e-post" om sprogbrug og fremtoning bl:a: anført, at: E-post - i særdeleshed til eksterne modtagere - bør benytte samme sprogbrug, form og afsenderoplysninger som når Kriminalforsorgen udsender breve i papirformat" Herudover fremgår ligeledes af "Top 10-regler for brug af e-post", pkt. 2, blandt andet, at propaganda eller andre former for useriøst og/eller diskriminerende materiale ikke må rundsendes: DfK har endvidere i juli 2004 tilsluttet sig oplæg fra Personalepolitisk udvalg under CSU om personalepolitik vedrørende mobning og seksuel chikane, jf: bilag 72: Oplægget beskriver, hvad der forstås ved mobning og seksuel chikane: Det er fremhævet, at der i

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K

Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K Dansk Fængselsforbund København, 5. november 2007 Direktør William Rentzmann Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Kære William Rentzmann Du har bedt om en redegørelse, hvor

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2005-792-0027 Dok.: JEH40009 Besvarelse af spørgsmål nr. 19 og 20 stillet den 3. marts 2005 af Folketingets Retsudvalg (REU alm.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Skafdrup Lindegårdsvej 10 A 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 26. september 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 70 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 18. november 2014 Kontor: Statsrets- og Menneskeretskontoret

Læs mere

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes

It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes FOB 05.409 It-løsninger i forbindelse med kommunalreformen. Sikring af at grundlæggende forvaltningsretlige krav overholdes Ombudsmanden konstaterede i flere sager at grundlæggende forvaltningsretlige

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold

Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Afslag på prøveløsladelse ikke forelagt domstolene uden unødigt ophold Direktoratet for Kriminalforsorgen afslog at løslade en indsat på prøve efter udståelse af 2/3 af straffetiden. Den indsatte krævede

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 831 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 19. september 2017 Kontor: Politikontoret

Læs mere

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum.

HR-staben har behandlet begæringen efter offentlighedslovens 4, stk. 1 og stk. 3 samt 2, stk. 2 og stk. 3, 1. punktum. Sønderborg Kommune aktindsigt i personalesag 0 3-0 7-2 0 0 9 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 14. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i personalesag. Statsforvaltningen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a.

Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet af 22. december 2008 Prisen på varme fra Holeby Halmvarmeværk A.m.b.a. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Holeby Fjernvarme A.m.b.a. over Energitilsynet

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017

Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat Til Aarhus Byråd Fra Borgmesterens Afdeling Juridisk Service Dato 15. august 2017 Notat: Vurdering af henvendelse fra Gruppen af fyrede i Teknik og Miljø Anbefaling Sammenfattende anbefales det:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven

Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Tilbagekaldelse af forvaltningsakt i tilfælde, hvor kendskab alene er opnået ved anvendelse af reglerne i offentlighedsloven Udtalt, at kendskab til indholdet af en skrivelse fra en offentlig myndighed

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU)

Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) Aftale om Samarbejdsudvalget (SU) i Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Samarbejdsudvalgets formål 3. Samarbejdsudvalgets sammensætning 4. Samarbejdsudvalgets opgaver 4.1. Dagligt samarbejde 4.2. Grænsedragning

Læs mere

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager

Socialforvaltningens håndtering af 35 underretninger i børnesager Socialforvaltningen Kontoret for Tilsyn, Service og Kvalitet i Enkeltsager Bernstorffsgade 17, 2. sal 1592 København V 27. juli 2007 Journalnr. 2007-0001-913 /ash Socialforvaltningens håndtering af 35

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger Til beslutningsforslag nr. B 72 Folketinget 2009-10 Beretning afgivet af Retsudvalget den 19. august 2010 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om at ændre reglerne for offentlige indsamlinger

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse

Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Kompassets instruks for kvalitetsmodellens standard vedrørende magtanvendelse Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks Instruks for: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan magtanvendelsesepisoderne

Læs mere

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager.

lægekonsulenters arbejde i forbindelse med kommunernes behandling af førtidspensionssager. 2012-7 Retningslinjer for kommunale lægekonsulenters arbejde Ombudsmanden og Social- og Integrationsministeriet var enige om, at ministeriet ikke uden udtrykkelig lovhjemmel kunne fastsætte retligt bindende

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. - Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI - Compliance Program August 2010 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn)

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2015.0083 (afskedigelsesnævn) FOA Fag og Arbejde for A, B og C (advokat Jacob Goldschmidt) mod Viborg Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere