Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester"

Transkript

1 Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: Telefax: Dato: 10. marts 2008 J.nr.: HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave Rapport Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Certificeret efter DS/EN iso 9001

2 2 Indholdsfortegnelse BILAGSFORTEGNELSE INDLEDNING Baggrund Rapportens struktur GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN Skriftligt materiale Afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt : OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VURDERINGEN Anstaltens organisation og struktur Den personalemæssige normering i anstalten: Ledelsesstrukturen i anstalten : Personalepolitikker Ledelsen af anstalten Taylors tid :3.2 Lene Møller-Nielsens tid Samarbejdet og omgangstonen i anstalten i øvrigt :4.1 Samarbejdet og omgangstonen generelt mellem fængselsfunktionærerne Hierarki og tonen i fængselsfunktionærgruppen Ignorering og mobning i fængselsfunktionærgruppen ,1.3 "Negative'', "negativt styrende ansatte" eller ''negativt stærke ansatte" Samarbejde og omgangstone i øvrige personalegrupper og i forhold til fængselsfunktionærgruppen Konkrete episoder af betydning for samarbejdet og omgangstonen i anstalten :5.1 Renovering af afdeling H-I, påbegyndt ultimo :1.1 Bemandingen af den midlertidige afdeling :1.2 Medarbejderes valg af afløserpuljen :5.1.3 Udførelsen af arbejdet på den midlertidige flyttede afdeling H-I :5:1.4 Ledelsens håndtering af situationen Anonymt brev januar :5.3 Disciplinærsag på afdeling H-I - januar :5.4 Fængselsfunktionærers mistillidsvotum til lederen af afdeling H-I i maj Indholdet af mistillidsvotummet Baggrunden for mistillidsvotummet... 65

3 3 3:5:4.3 Seminaret den 11: og 12. april Personalemødet den 9: maj :5:4:5 Tilblivelsen og underskrivelsen af mistillidsvotummet :5:4.6 Ledelsens håndtering af mistillidsvotummet :5.5 Camp Godt arbejde :5:5.1 "Roadshowet": Julefrokoster i 2006 og Håndtering af indsatte Private relationer mellem ansatte OPLYSNINGER UDEN FOR KOMMISSORIET NÆVNT AF MEDARBEJDERE UNDER DE AFDÆKKENDE SAMTALER Dansk Fængselsforbund Hovedforbundet Andre forhold NUVÆRENDE SAMARBEJDSKLIMA I ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER Klimaet generelt s udsendt i januar/februar Mistanke om pression i forbindelse med denne undersøgelse RETSREGLER Tjenestemænd generelt :1 Tjenestemænds tjenesteforseelser Samarbejdsvanskeligheder hos tjenestemænd Forvaltningslovens regler cm sagsbehandling i forhold til tjenestemandslovens Særligt om tillidsrepræsentanter og andre omfattet af tillidsrepræsentantbeskyttelse Tillidsrepræsentantens beskyttelse Tillidsrepræsentantens særlige pligter Kollektive regler om indbringelse for Tjenestemandsretten MIN VURDERING ANBEFALING... 95

4 4 BILAGSFORTEGNELSE Bilag 0: Min vurdering (fortrolig). Bilag 1: Kommissorium af 26. november Bilag 2: Vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer mv: af 8. februar Bilag 3: Eksempel på indkaldelse til afdækkende samtale: Bilag 4: Eksempel på indkaldelse til supplerende samtale: Bilag 5: Referat af møde den 8: juni 2007 modtaget fra 4 afdelingsledere samt formanden for lederne i Dansk Fængselsforbund, Jan Pedersen. Bilag 6: Fortegnelse vedrørende afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt (fortrolig): Bilag 7-56: Referater af de afviklede samtaler (fortrolige). Bilag 57: Oversigt over anstaltens afdelinger, kapacitet og anvendelse pr: 3. september Bilag 58: Oversigt over bygningernes placering: Bilag 59: Oversigt over den personalemæssige normering i Anstalten Herstedvester, udarbejdet af anstaltens ledelse i 2008: Bilag 60: Oversigt over udviklingen i antal ansatte i anstalten Herstedvester. Bilag 61: Materiale om retningslinjer for samarbejdet mellem anstaltsledelse og behandlingspersonale m:v: Bilag 62: Forslag af 6: november 2000 til ny organisationsstruktur for Anstalten ved Herstedvester: Bilag 63: Forslag af 5. november 2000 til ny afdelingsstruktur for Anstalten ved Herstedvester. Bilag 64: Delindstilling af 4: september 2000 vedr. den nye afdelingsstruktur: Bilag 65: Brev af 26. januar 2001 med bilag fra Justitsministeriet til Anstalten ved Herstedvester om ny afdelingsstruktur. Bilag 66: Indstilling af 1: oktober 2004 fra Arbejdsgruppen vedr. iværksættelse af hold lederstruktur: Bilag 67: Funktionsbeskrivelser af 13. juni 2006 for vicefængselsinspektører, personale- og sikkerhedskonsulent, socialfaglig konsulent og afdelingsledere (uniformerede). Bilag 68: Mali af 3: januar 2008 (fortrolig). Bilag 69: Oversigt af 26: november 2007 over sikkerhedsorganisation i Anstalten ved Herstedvester.

5 5 Bilag 70: Materiale fra dec vedr: ny afdelingsstruktur i Anstalten ved Herstedvester: Bilag 71: Kriminalforsorgens sikkerhedsretningslinjer for anvendelse af e-post - marts 2006: Bilag 72: Kriminalforsorgens personalepolitik vedrørende mobning og seksuel chikane - 26: juli 2004: Bilag 73: Lene Møller-Nielsens notat af 30: april 2006 (fortrolig). Bilag 74-77: 4 "Pumarapporter" om undersøgelser af arbejdsmiljøet på anstalten gennemført af Arbejdsmiljøinstituttet: Bilag 78: Notat dateret april 2006: Bilag 79: Orientering af 26: juni 2006 til personalet på bygning A-D (fortrolig): Bilag 80: Brev af 1. juni 2007 til medarbejder (fortrolig). Bilag 81-85: Notater fra personalemapper (fortrolige). Bilag 86: af 5: april 2006 om god opførsel: Bilag 87: af 6: april 2006 om god tone. Bilag 88: Referat af SU-møde den 2. maj 2006 (fortrolig): Bilag 89: Udgået Bilag 90: Referat af SU-møde den 19: juni 2006 (fortrolig): Bilag 91: Brev af 6. september 2007 fra Dansk Fængselsforbund (fortrolig). Bilag 92: Udtalelse af 11: oktober 2006 fra medlemsmøde i Dansk Fængselsforbund Bilag 93: Brev af 11. oktober 2006 fra afdelingsformanden til inspektør Lene Møller- Nielsen vedr. medlemsmøde om arbejdsmiljøet i anstalten: Bilag 94: Direktoratets brev 6. oktober 2006 vedr: klage over påbud: Bilag 95: Telefonnotat af 13. oktober 2006 (fortrolig). Bilag 96: af 12. oktober 2006 fra inspektør Lene Møller-Nielsen til vicedirektør Ole Hansen, Direktoratet for Kriminalforsorgen. Bilag 97: Orientering af 8: november 2006 fra Dansk Fængselsforbund, lokalafdeling Herstedvester om arbejdsmiljøet i anstalten: Bilag 98: Notat fra forhandlingsmøde den 13. december 2006 (fortrolig): Bilag 99: Artikel i Jyllands-Posten den 13. maj 2007: Bilag 100: af 14. maj 2007 fra Lene Møller-Nielsen til alle medarbejdere på Anstalten ved Herstedvester. Bilag 101: af 15. maj 2007 fra Lene Møller-Nielsen til alle medarbejdere på Anstalten ved Herstedvester: Bilag 102: Udtalelse af 21. maj Bilag 103: Notat af 25: maj 2007 (fortrolig):

6 6 Bilag 104: af 22. maj 2007 om udtalelse fra medlemsmøde den 21: maj 2007: Bilag 105: 40 mails perioden fra 22. maj til 6: juni 2007 (fortrolige): Bilag 106: Mail af 24: maj 2007 (fortrolig): Bilag 107: Mail af 29: maj Bilag 108: Referat af ekstraordinært SU-møde den 7. juni 2007 (fortrolig). Bilag 109: Rapport om et projektforløb for medarbejderne på afdeling A-D (Ankerhusrapporten: Bilag 110: af 4. august 2007 vedr: Retsudvalgets besøg den 28: august 2007: Bilag 111: Notat vedr: Retsudvalgets besøg den 28. august 2007 Bilag 112: Referat af SU-møde den 11, oktober 2006 (fortrolig). Bilag 113: Bilag 114: Bilag 115: Bilag 116: Bilag 117: Bilag 118: Bilag 119: Bilag 120: Bilag 121: Bilag 122: Bilag 123: Bilag 124: Bilag 125: Bilag 126: Bilag 127: Bilag 128: Bilag 129: Bilag 130: Brev af 30: august 2007 fra Dansk Fængselsforbund til Folketingets Retsudvalg: Brev af 31. oktober 2007 (fortrolig): af 20: september Info fra inspektøren - Erstatningskapacitet for H-I. af 10. november 2006 (fortrolig): af 10: januar 2007 (fortrolig). Anonymt brev modtaget den 10. januar 2007 (fortrolig). af 17: januar 2007 fortrolig). Mails modtaget i perioden fra den 16: januar januar 2007 (fortrolig). Referat af bestyrelsesmøde i lokalafdelingen den 30: januar 2007 (fortrolig): Brev af 30. juli 2007 fra Dansk Fængselsforbund, Herstedvester afdeling (fortrolig): Brev af 2: oktober 2007 fra Dansk Fængselsforbund, hovedkontoret (fortrolig): Notat af 10: januar 2007 (fortrolig). Brev af 27: februar 2007 fra Kriminalforsorgen, Anstalten ved Herstedvester (fortrolig): Brev af 14. januar 2008 fra Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Personalekontoret (fortrolig): af 4: februar 2007 (fortrolig): Mistillidsvotum til lederen af afdeling H-I, modtaget 22. maj 2007 (fortrolig). Redegørelse af 5: juni 2007 vedr. mistillidsvotum (fortrolig): Reaktioner fra personalet på afd. H-I (fortrolig):

7 7 Bilag 131: Notat vedrørende forløbet af personalemødet den 9. maj 2007 (fortrolig). Bilag 132: af 24. maj om personalemøde den 9: maj 2007 (fortrolig). Bilag 133: Telefax af 22: maj 2007 (fortrolig): Bilag 134: af 22. maj 2007 (fortrolig). Bilag 135: Brev af 26: juni 2007 fra Anstalten ved Herstedvester (fortrolig). Bilag 136: af 31: maj 2007 (fortrolig). Bilag 137: Referat af SU-møde den 29. august 2006 (fortrolig). Bilag 138: af 21. august 2007 (fortrolig): Bilag 139: af 5. oktober 2007 vedr: julefrokost Bilag 140: af 5: oktober 2007 om betjent julefrokost (fortrolig): Bilag 141: Referat af SU-møde den 10. oktober 2007 (fortrolig): Bilag 142: af 1. november 2007 vedr. julefrokost (fortrolig): Bilag 143: Udgået Bilag 144: Brev af 29: januar 2008 fra Dansk Fængselsforbund, Herstedvester Afdeling til inspektør Hans Jørgen Engbo. Bilag 145: Brev af 30. januar 2008 fra inspektør Hans Jørgen Engbo til Dansk Fængselsforbund, Herstedvester afdeling: Bilag 146: af 31: januar 2008 (fortrolig). Bilag 147: af 4: februar 2008 (fortrolig). Bilag 148: af 5. februar 2008 (fortrolig). Bilag 149: af 6: februar 2008 (fortrolig): Bilag 150: af 8. februar 2008 (fortrolig). Bilag 151: af 11. februar 2008 (fortrolig). Bilag 152: af 12: februar 2008 (fortrolig): Bilag 153: af 15: februar 2008 (fortrolig): Bilag 154: af 15: februar 2008 (fortrolig). Bilag 155: af 18: februar 2008 (fortrolig). Bilag 156: Notat af 22: januar 2007 (fortrolig). Bilag 157: Bemærkninger til det anonyme brev (fortrolig). Bilag 158: af 24: februar 2008 (fortrolig). Bilag 159: af 24: februar 2008 (fortrolig). Bilag 160: Brev af 19: februar 2008 vedr. aflyst samtale med Kammeradvokaten (fortrolig):

8 8 UNDERSØGELSE AF ANSTALTEN VED HERSTEDVESTER 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund I perioden fra august 2007 til oktober 2007 forlod en række ledere - herunder fængselsinspektøren samt afdelingsledere - Anstalten ved Herstedvester under henvisning til bl.a. dårlige samarbejdsforhold i anstalten. Direktoratet for Kriminalforsorgen (i det følgende kaldet DfK) valgte på den baggrund at iværksætte en nærmere undersøgelse af, hvori problemerne i Anstalten ved Herstedvester (i det følgende kaldet anstalten) består, med bistand fra mig: Til brug for undersøgelsen af anstalten udarbejdede DfK et kommissorium af 26: november Kommissoriet er vedlagt rapporten som bilag 1 og er formuleret som følger: "1. Baggrund Gennem en længere periode har der været konstateret alvorlige problemer i Anstalten ved Herstedvester. Problemerne er Ide seneste år eskaleret med deraf følgende fratrædelser og sygemeldinger fra både ledende medarbejdere og fængselsfunktionærer. 2. Undersøgelsens indhold Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelse har besluttet at foretage en nærmere undersøgelse af, hvori problemerne i Anstalten ved Herstedvester består. Med henblik herpå har man anmodet Kammeradvokaten om at bistå Direktoratet for Kriminalforsorgen ved undersøgelsens tilrettelæggelse og gennemførelse. Undersøgelsen skal indeholde en vurdering af, om der blandt personalet i Anstalten ved Herstedvester er udvist en kritisabel adfærd, som kan danne baggrund for eventuelle disciplinærsager og/eller diskretionære skridt.

9 9 Med personalet forstås såvel ledelse som øvrige medarbejdere. 3. Undersøgelsens gennemførelse Undersøgelsen skal gennemføres ved afdækkende samtaler med nuværende og tidligere medarbejdere samt ved gennemgang af relevant skriftligt materiale. Undersøgelsen skal munde ud i en afrapportering til Direktoratet for Kriminalforsorgens ledelse med en anbefaling af, hvilke eventuelle foranstaltninger ledelsen bør foretage." Som det fremgår af kommissoriets punkt 2, skal der foretages en nærmere undersøgelse af, hvori problemer i anstalten består: Undersøgelsen skal således indeholde en beskrivelse af de faktiske interne og eksterne forhold, der har skabt eller medvirket til problemerne ved anstalten. Endvidere skal undersøgelsen indeholde en vurdering af, om der blandt personalet i anstalten er udvist en kritisabel adfærd, som kan danne baggrund for eventuelle disciplinærsager og/eller diskretionære skridt. Med personalet forstås såvel ledelse som menige medarbejdere. Det har imidlertid ikke været skønnet hensigtsmæssigt at afskære nogen, der har deltaget i samtalerne, fra at pege på andre forhold, herunder påvirkninger uden for anstalten, som kan have fremkaldt eller forstærket samarbejdsrelaterede problemer: Men der er ikke foretaget en systematisk indsamling af materiale, der kan danne baggrund for tiltag over for sådanne eksterne forhold: Vurderingerne retter sig således alene imod tidligere og nuværende ansatte i anstalten: 1.2 Rapportens struktur Rapporten indeholder for det første en beskrivelse af undersøgelsens gennemførelse (afsnit 2). Derudover indeholder rapporten en beskrivelse af de fremkomne oplysninger om samarbejdsforholdene i anstalten både mellem de ledende medarbejdere og øvrige medarbejdere og i forhold til lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund i Anstalten ved Herstedve-

10 10 ster, herunder en gengivelse af medarbejdernes opfattelser og udlægninger af, hvorfra problemerne stammer. Disse forhold er nærmere beskrevet i rapportens afsnit 3 og danner sammen med oplysningerne om det nuværende samarbejdsklima i anstalten i afsnit 5 og beskrivelsen af retsreglerne i afsnit 6 grundlaget for min vurdering og indstilling i afsnit 7. Som nævnt har nogle medarbejdere under de afdækkende samtaler peget på en række ikke personrelaterede eller udefrakommende forhold, som efter deres opfattelse (også) har skabt eller medvirket til de konstaterede problemer: Disse forhold er refereret i afsnit 4, men vil ikke være genstand for min vurdering: Jeg bemærker i den forbindelse, at der ligger meget omfattende materiale til grund for min undersøgelse, jf. nærmere nedenfor i afsnit 2.1. Det er kun de væsentligste oplysninger fra det samlede materiale, som er blevet sammenfattet i rapportens afsnit 3 og 4: Afsnit 1-6 er udformet således, at denne del af rapporten efter min opfattelse vil kunne offentliggøres, hvis DfK ønsker det. Afsnit 7 med min vurdering og indstilling er ikke beregnet på offentliggørelse, idet den indeholder mange personfølsomme oplysninger: Tilsvarende gælder, at referaterne af de mange afdækkende samtaler ikke bør offentliggøres: Jeg har samlet de bilag, som jeg henviser til, i 2 mapper med henholdsvis bilag, der kan offentliggøres, og bilag, der indeholder personfølsomme oplysninger, og som derfor kan betegnes som fortrolige. Jeg har struktureret min beskrivelse i rapportens enkelte afsnit i nogle temaer, i hvilken forbindelse der henvises til bilag. Bilagene omtales derfor ikke strengt kronologisk, og nummereringen er ligeledes ikke foretaget efter et kronologisk princip. Når jeg i det følgende henviser til udsagn, der er fremkommet under afdækkende samtaler, sker det ved en angivelse af, at "medarbejder nr: xx har oplyst". Nummereringen af medarbejderne er angivet i bilag 6. Nærværende udgave er yderligere anonymiseret, således at angivelse af numre er udeladt

11 11 2. GENNEMFØRELSE AF UNDERSØGELSEN 2.1 Skriftligt materiale Jeg har til brug for undersøgelsen indledningsvis fra DfK modtaget skriftligt materiale vedrørende perioden marts 2006 til november 2007 omhandlende udviklingen i anstalten i denne periode, herunder diverse presseomtale af situationen i anstalten samt redegørelse af 5: november 2007 fra formanden for Dansk Fængselsforbund, Kim Østerbye, til direktør William Rentzmann. Disse oplysninger er løbende på min forespørgsel blevet suppleret med en række øvrige oplysninger, også fra perioden før Det skriftlige materiale er meget omfattende og indeholder konkret i forhold til anstalten bl.a: oplysninger vedrørende anstaltens organisatoriske og bygningsmæssige struktur, herunder beskrivelse af en iværksat strukturændring i anstalten fra 2000, fire udarbejdede rapporter i Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde (PUMA) vedrørende Anstalten ved Herstedvester i perioden , referater af Samarbejdsudvalgsmøder og andre møder afholdt i 2006 og 2007 i anstalten, diverse mailkorrespondance, referater af møder afholdt i 2006 og 2007 i Dansk Fængselsforbunds lokalafdeling i Anstalten ved Herstedvester og udtalelser fra samme, Rapport fra Ankerhus (september 2007), gældende Tjenestetidsaftale for Anstalten ved Herstedvester samt oplysninger vedrørende håndteringen af en række persona lesager i anstalten. Jeg har herudover modtaget materiale af mere generel karakter vedrørende Kriminalforsorgen, herunder Dansk Fængselsforbunds Arbejdsetiske Retningslinier (2004) og Kriminalforsorgens Principprogram (december 1998): Det omfattende skriftlige materiale har fortrinsvis medvirket til at belyse samarbejdsforholdene i anstalten gennem de seneste år, herunder samarbejdet i ledelsen, i de forskellige personalegrupper samt mellem personalegrupperne: 2.2 Afdækkende samtaler og samtaler i øvrigt Udover gennemgangen af det udleverede skriftlige materiale, jf: afsnit 2.1, har jeg afholdt en række afdækkende samtaler, som er blevet gennemført i overensstemmelse med DfK's vejledning om afvikling af tjenstlige samtaler og afhøringer m.v. af 8. februar 2000, pkt: 1 b. Vejledningen er vedlagt som bilag 2: Samtalerne har for langt størstedelens vedkommende haft en varighed på mellem 2 og 4 timer.

12 12 Som det fremgår af vejledningens pkt. 1 b, anvendes en afdækkende samtale i de tilfælde, hvor der søges afdækket og klarlagt et hændelsesforløb, og hvor der på det foreløbige grundlag ikke er grund til at antage, at der er begået fejl eller forsømmelser: Endvidere følger af vejledningens punkt 3, at en person, som der afholdes en afdækkende samtale med, har vidnepligt. Der er således ved en afdækkende samtale pligt til at svare på de stillede spørgsmål, ligesom der er pligt til at svare sandt. Afdækkende samtaler er anderledes end tjenstlige afhøringer, som omhandles i vejledningens punkt 1 c: Tjenstlige afhøringer anvendes, hvor der er begrundet anledning til at antage, at den ansatte kan have begået eller medvirket til, at der er begået fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til strafferetligt eller disciplinært ansvar. Jeg har derfor ikke kunnet afholde afdækkende samtaler med medarbejdere, over for hvem der er mistanke om fejl eller forsømmelser, der kan give anledning til strafferetligt eller disciplinært ansvar. Jeg har afholdt afdækkende samtaler med såvel nuværende medarbejdere i anstalten som med tidligere medarbejdere: De samtaler, der er blevet afholdt med personer, der enten ikke (længere) er ansat i DfK, eller som ikke har eller har haft tilknytning til anstalten, er gennemført som baggrundssamtaler uden pligt for den pågældende til at deltage i samtalen, svare på spørgsmål eller tale sandt. Personer, som der er gennemført afdækkende samtaler med, er ved DfK's indkaldelse til en samtale blevet gjort opmærksom på, at samtalen afvikles i overensstemmelse med vejledningen. Personerne er i indkaldelserne endvidere blevet gjort opmærksom på muligheden for at medtage en bisidder efter eget valg til samtalen. En række personer har benyttet sig af muligheden for at tage en bisidder med til samtalen: Et eksempel på en indkaldelse vedlægges som bilag 3: Ved begyndelsen af hver afdækkende samtale har mine repræsentanter udleveret en kopi af vejledningen til den pågældende person. Medarbejderen er herudover blevet vejledt om pligten til at svare på de stillede spørgsmål og pligten til at tale sandt: I samme for-

13 13 bindelse er medarbejderen blev oplyst om, at urigtig forklaring vil blive anset for en tjenesteforseelse. Under samtalernes afvikling er der blevet taget referat, og vedkommende indkaldte og dennes eventuelle bisidder har efterfølgende fået lejlighed til at gennemgå referatet med henblik på rettelse af eventuelle misforståelser: Referaterne af samtalerne er i alle tilfælde umiddelbart efter samtalernes afholdelse blevet vedstået og underskrevet som godkendt, som det også fremgår af samtlige referater: Dansk Fængselsforbunds advokat, der har været bisidder for nogle af medarbejderne, har inden medarbejderens underskrift på referatet ønsket at gennemgå referatet alene med den indkaldte medarbejder, uden at mine repræsentanter var til stede. Dette har jeg i de fleste tilfælde afslået. Advokaten har i de tilfælde, hvor adgangen er blevet nægtet, fremsat en protest herover. Protesten er anført i de relevante referater. Jeg har i perioden fra den 30. november 2007 til den 25. februar 2008 afholdt i alt 58 samtaler, hvoraf de 48 har været afviklet som afdækkende samtaler: Herudover har fire tidligere medarbejdere valgt ikke at deltage i en samtale med mig: Blandt disse fire personer er bl.a. en tidligere vicefængselsinspektør og en tidligere afdelingsleder: Der har endvidere været en medarbejder, jeg ikke har kunnet gennemføre en afdækkende samtale med på grund af dennes sygdom. Personerne er blevet udvalgt på baggrund af de oplysninger, der fremgår af det skriftlige materiale samt på baggrund af de oplysninger, som er fremkommet løbende i forbindelse med afviklingen af de afdækkende samtaler: Enkelte medarbejdere er endvidere blevet udvalgt på mere stikprøvemæssigt grundlag: Ved udvælgelsen af medarbejdere har der været fokus på at skabe en så stor spredning i den indkaldte gruppe som muligt, således at de forskellige personalegruppers opfattelse af situationen i anstalten er blevet afdækket. Herudover har jeg anset det for væsentligt at få afholdt samtaler med medarbejdere med både kort og lang anciennitet i anstalten, ligesom det afdelingsmæssige tilhørsforhold er tillagt betydning: Der har således været medarbejdere fra samtlige bygninger og afdelinger til samtaler: Referaterne af de afviklede samtaler er meget omfattende og indeholder mange medarbejderes personlige opfattelser af udviklingen og tilstanden i anstalten.

14 14 De på baggrund af samtalerne fremkomne oplysninger har efter min opfattelse bragt et nuanceret billede af, hvorledes medarbejdere de forskellige personalegrupper har opfattet situationen i anstalten: Om billedet er fyldestgørende er vanskeligere at vurdere, idet et fuldstændigt grundlag først vil fremkomme, hvis der også gennemføres et antal tjenstlige samtaler, idet jeg i overensstemmelse med vejledningen, jf. bilag 2, ikke har kunnet gennemføre afdækkende samtaler med personer, hvor der var mistanke om begåede fejl eller forsømmelse. I det omfang medarbejderne under de afdækkende samtaler har nævnt oplysninger uden for kommissoriet, er de blevet gjort opmærksom på dette for at undgå forventninger om, at sådanne oplysninger kan danne grundlag for selvstændige tiltag inden for rammerne af denne undersøgelse. Nogle medarbejdere har ønsket, at oplysningerne alligevel blev ført til referat, hvilket herefter er sket. Medarbejderne har under samtalen fået udleveret kontaktoplysninger til mit kontor og har fået at vide, at de kan rette henvendelse, såfremt de kommer i tanke om supplerende oplysninger, der bør indgå i undersøgelsen: Nogle medarbejdere har benyttet sig af denne mulighed: Flere ledere fandt imidlertid efter at have været til afdækkende samtale, at de ikke under den afviklede samtale havde haft lejlighed til at fremkomme med samtlige de oplysninger, som de anså for relevante for den iværksatte undersøgelse: Der blev i den forbindelse henvist til, at oplysninger vedrørende forbundsformand Kim Østerbye ikke var blevet afdækket tilstrækkeligt: Samtlige medarbejdere, der havde været til samtale inden den 17. januar 2008, fik herefter tilsendt et brev fra DfK, hvoraf det fremgik, at modtageren havde mulighed for en supplerende samtale. Det er videre anført i brevet, at medarbejderen under den supplerende samtale kunne fremkomme med oplysninger, som vedkommende efter den første samtale var kommet i tanke om, og oplysninger, som vedkommende eventuelt ikke fik mulighed for at komme ind på under samtalen, f. eks. om problemernes eventuelle sammenhæng med forhold uden for anstalten. Der vedlægges som bilag 4 et eksempel på en sådan indkaldelse. Én medarbejder har benyttet sig af muligheden for en supplerende samtale, og andre medarbejdere har sendt mig oplysninger, som de har ønsket tilføjet referatet af den afdækkende samtale, hvilket herefter er sket ved påhæftning af oplysningerne til referater- Referaterne af de afviklede samtaler er meget omfattende og indeholder mange medarbejderes personlige opfattelser af udviklingen og tilstanden i anstalten.

15 15 ne: I den forbindelse sendte de pågældende ledere et brev om forløbet af mødet den 8. juni 2007 med forbundsformand Kim Østerbye (bilag 5). Der er herudover på mit initiativ afholdt supplerende afdækkende samtaler med seks personer, navnlig for at afdække de fremkomne oplysninger om mulig pression i anledning af min undersøgelse: For så vidt angår de samtaler, der er afviklet fra og med den 17. januar 2008, er der under disse samtaler afsluttende spurgt, hvorvidt den pågældende medarbejder er i besiddelse af yderligere oplysninger, herunder oplysninger om forhold uden for anstalten, som efter vedkommendes opfattelse har haft betydning for anstaltens udvikling. Det har ikke umiddelbart ligget inden for kommissoriets undersøgelse af forholdene i anstalten at søge efter/afdække tjenesteforseelser i forhold til manglende overholdelse af vidnepligten i forbindelse med de afdækkende samtaler: Jeg har efter afholdelsen af samtalerne imidlertid ment at kunne konstatere, at en medarbejder på en række punkter groft har tilsidesat sin pligt til at tale sandt: Det er først efter medarbejderens egen samtale, at vidneforklaringer fra andre medarbejdere har vist, at denne ene medarbejder flere gange har forklaret i strid med sandheden til den afdækkende samtale. Referaterne fra de afviklede samtaler er vedlagt rapporten som bilag OPLYSNINGER AF RELEVANS FOR VURDERINGEN 3.1 Anstaltens organisation og struktur Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935: Der er i dag 153 pladser i anstalten til indsatte. Disse pladser er fordelt på 15 afdelinger, hvoraf de 14 afdelinger er placeret i fem bygninger inden for fængslets mure, mens en afdeling (en åben afdeling) er placeret uden for fængslets mure: Kapaciteten er blevet udvidet med 27 pladser inden for de seneste år. For en nærmere beskrivelse af, hvilke typer af indsatte der er placeret på de enkelte afdelinger, henvises til bilag 57:

16 16 Foruden de fem bygninger med de 14 afdelinger er der inden for fængslets mure en række Øvrige bygninger, herunder en administrationsbygning, kirke, besøgshus, værksted m.v: Bygningerne er placeret som angivet i vedlagte bilag 58: 11.1 Den personalemæssige normering i anstalten: Vedrørende den personalemæssige normering i anstalten er der siden udgangen af 2000 til udgangen af 2007 sket et fald i antallet af fuldtidsansatte medarbejdere inkl. beskæftigelsesordninger fra ca. 260 til ca: 250 ansatte. De nærmere opgjorte normeringstal for den mellemliggende periode fremgår af bilag 59, hvortil der henvises: Med forbehold for enkelte mindre udsving i perioden, herunder bl.a. ved udgangen af 2006, har normeringstallene ligget i et interval med en nedre grænse på ca: 245 ansatte og en øvre grænse på ca: 260 ansatte. Af de i bilag 59 angivne personalemæssige normeringstal fremgår fordelingen af uniformeret henholdsvis administrativt personale dog ikke: På baggrund af de oplysninger over udviklingen af antal ansatte, jeg har modtaget fra DfK, og som er sammenstillet i bilag 60, må det dog lægges til grund, at fordelingen mellem disse to personalegrupper har været konstant f:s:v.a. perioden bestående af ca: 170 uniformerede medarbejdere og ca. 60 administrative medarbejdere. I ovennævnte periode er foretaget en udvidelse af anstaltens samlede kapacitet i form af 27 nye pladser til indsatte, herunder udvidelse af fængselsafdelingen på Holsbjergvej 15. Udvidelsen har betydet personalemæssige udvidelser for både uniformeret og administrativt personale. Omvendt har anstalten efter det oplyste på grundlag af effektiviseringskrav fra centralt hold været nødsaget til at gennemføre personalereduktioner i henholdsvis 2003 og 2006: Den personalemæssige situation i henholdsvis 2000 og 2008 kan således ikke sammenlignes, uden at der tages højde herfor:

17 Ledelsesstrukturen i anstalten: PERIODEN FREM TIL 2000: Inden strukturændringen i 2000 blev anstalten ledet af en juridisk uddannet fængselsinspektør, der varetog behandlingen af de indsatte i samarbejde med en psykiatrisk uddannet overlæge. For en nærmere beskrivelse af retningslinjerne for samarbejdet mellem anstaltsledelse og behandlingspersonale m:v: henvises til bilag 61: PERIODEN : Ved ændringen af organisationsstrukturen i fængslerne i 2000 gennemførtes en ny ledelsesstruktur samt ny afdelingsstruktur: Strukturændringen gennemførtes på baggrund af indstilling herom fremsat af en af Justitsministeriet nedsat projektgruppe: Ledelsesstrukturen: Som følge af anstaltens særlige karakter, dvs: den "dobbelte opgave" bestående af såvel straffuldbyrdelse som behandling, fandt anstaltens ledelse, at projektgruppens oprindelige model for den nye ledelsesstruktur måtte ændres for anstaltens vedkommende: Ændringen i topledelsen begrænsede således anstaltens direktion til kun at bestå af en fængselsinspektør med ansvar for varetagelse af anstaltens almindelige administration og en behandlingsansvarlig overlæge med det Øverste ansvar for anstaltens behandlingsarbejde. Således opretholdtes overordnet den hidtidige topledelsesstruktur i anstalten. For en nærmere beskrivelse af direktionens ansvarsområder henvises til anstaltens indstilling til DfK, bilag 62, hvoraf tillige fremgår anstaltens funktionsbeskrivelser. Afdelingsstrukturen: I anstaltens forslag til den ny afdelingsstruktur påpegedes det, at det fandtes mest hensigtsmæssigt at opretholde de allerede eksisterende 4 afdelinger, dvs: afdelingerne A-D, H-I-U, K-O, og Q-R-S med vagtmesterkontoret, port og besøg: For en nærmere beskrivelse af de fire afdelinger henvises til bilag 63 - samt til ovenstående om opdelingen, som den er i dag.

18 18 I relation til afdelingsledelsen blev det foreslået, at den skulle forestås af en behandlingsmæssig afdelingsleder og af en uniformeret afdelingsleder. Det var med strukturændringen tanken, at afdelingslederne ville få tillagt væsentlige, udvidede og overordnede ledelsesopgaver. Den nærmere beskrivelse af ansvarsfordelingen lederne imellem samt ledernes specifikke arbejdsopgaver fremgår tillige af bilag 63 og af bilag 64. Indstillingen til den ny afdelingsstruktur blev med visse mindre forbehold tiltrådt i januar 2001 af DfK, jf: bilag 65. I bilag 64 er yderligere beskrevet forslag til muligheder for oprettelse af souschefstillinger samt stillingsbeskrivelse herfor under de tre afdelingsledere - eksklusiv fængselsafdelingen på Holsbjergvej: Det var på baggrund af manglende økonomiske ressourcer og uenighed om finansieringen af disse stillinger ikke muligt at oprette souschefstillinger under alle afdelingsledere, hvorfor sådanne stillinger i dag kun er oprettet under afdelingslederne for afdelingerne KO og Q-R-S (tillige med ansvar for fængselsafdelingen på Holsbjergvej): Der er dog oprettet en overvagtmesterstilling på afdeling H-I: I oktober 2004 blev det foreslået at oprette en såkaldt holdleder-struktur. De 12 faste holdledere skulle herefter udpeges blandt fængselsfunktionærerne, og de skulle overordnet være ansvarlige for bl:a: afgørelse af disciplinærsager uden forhør vedrørende indsatte, rapportskrivning om udelukkelse fra fællesskab m:v. En nærmere beskrivelse af holdlederfunktionen samt stillingsbeskrivelse for fængselsfunktionærerne fremgår af bilag 66. I marts 2006 aftaltes reviderede funktionsbeskrivelser for vicefængselsinspektører, personale- og sikkerhedskonsulent, socialfaglig konsulent og afdelingsledere (uniformerede): Funktionsbeskrivelserne fremgår af bilag 67. I samme forbindelse overførtes afdeling R-S strukturmæssigt til afdeling Q og Holsbjergvej, hvorefter den på Holsbjergvej værende souschef ved stillingsledighed ville blive souschef for hele det nævnte område: På afdeling K-0 fandtes der behov for en souschef i heldagsstilling.

19 19 Afdelingsledernes placering: Afdelingslederne for afdelingerne K-0, H-I og A-D har i dag ikke kontorer på de respektive afdelinger, men i den såkaldte administrationsbygning. Efter oplysninger fra personale- og sikkerhedskonsulenten har afdelingslederen for afdeling H-I aldrig haft kontor på afdelingen: Afdelingslederen for afdeling K-0 fik kontor i administrationsbygningen i 2004, mens afdelingslederen for afdelingerne A-D fik det i 2005: Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter: Det er oplyst, at der i anstalten er valgt tillidsrepræsentant for flere personalegrupper: Det er endvidere oplyst, at der for så vidt angår fængselsfunktionærer er valgt en tillidsrepræsentant: Vedkommende (i det følgende benævnt afdelingsformanden) er formand for bestyrelsen i lokalafdelingen af Dansk Fængselsforbund i Anstalten ved Herstedvester: Bestyrelsen i lokalafdelingen samt disses suppleanter er efter det oplyste, jf: mail af 3: januar 2008 (bilag 68), ikke valgt som tillidsrepræsentanter, men bliver ad hoc indkaldt til møder i det lokale samarbejdsudvalg: Endeligt er der valgt to sikkerhedsrepræsentanter i sikkerhedsudvalget samt en sikkerhedsrepræsentant for hver af de enkelte afdelinger, jf. bilag 69. DEN KOMMENDE STRUKTURÆNDRING: Det fremgår af oplæg til ny afdelingsstruktur på det uniformerede område, jf. bilag 70, som tiltrådt af det lokale samarbejdsudvalg i december 2007, at det med strukturændringen er tanken, at anstaltens afdelinger grupperes i tre. Efter oplægget foreslås ledelsen af afdelingerne A-D og U samlet hos en afdelingsleder og en souschef, afdelingerne K-0 og H-I ledes samlet hos en afdelingsleder og to souschefer, og afdelingerne Q-R-S og Holsbjergvej ledes samlet af en afdelingsleder og en souschef:

20 20 Det tilsigtes i denne forbindelse, at afdelingerne skifter navn til henholdsvis afdeling 1, afsnit A-D og U, afdeling 2, afsnit K-0 og H-I og afdeling 3, afsnit Q-R-S og Holsbjergvej. Endelig opdeles personale- og sikkerhedskonsulentstillingen i to separate stillinger. Funktionsbeskrivelser af disse stillinger fremgår af samme bilag. 3.2 Personalepolitikker DfK har på flere områder iværksat initiativer med henblik på indførelse af generelle personalepolitikker for medarbejdere i DfK. Efter det oplyste har disse dog ikke udmøntet sig i konkrete politikker for medarbejdere i anstalten. I marts 2006 er der af DfK bl:a. udarbejdet sikkerhedsretningslinjer for anvendelse af e- post i DfK, jf. bilag 71. Efter oplysninger fra personale- og sikkerhedskonsulenten og afdelingslederen på afdelingerne A-D har anstalten nu taget initiativ til udarbejdelse af en lokal politik for anstaltens medarbejdere. En sådan er endnu ikke indført. Det bemærkes dog, at der efter det oplyste i 2002 på afdeling H-I har været udsendt materiale til afdelingens medarbejdere indeholdende retningslinjer for brug af e-post og Internettet: Heri var bl:a: anført forbud mod udsendelse af pornografiske billeder eller anden form for useriøst og/eller diskriminerende materiale via e-posten. Det er oplyst, at der herudover ikke foreligger andre indførte lokale retningslinjer for korrespondance og brug af Internettet: Af de nævnte sikkerhedsretningslinjer for korrespondance (bilag 71) er det under afsnittet "Afsendelse af e-post" om sprogbrug og fremtoning bl:a: anført, at: E-post - i særdeleshed til eksterne modtagere - bør benytte samme sprogbrug, form og afsenderoplysninger som når Kriminalforsorgen udsender breve i papirformat" Herudover fremgår ligeledes af "Top 10-regler for brug af e-post", pkt. 2, blandt andet, at propaganda eller andre former for useriøst og/eller diskriminerende materiale ikke må rundsendes: DfK har endvidere i juli 2004 tilsluttet sig oplæg fra Personalepolitisk udvalg under CSU om personalepolitik vedrørende mobning og seksuel chikane, jf: bilag 72: Oplægget beskriver, hvad der forstås ved mobning og seksuel chikane: Det er fremhævet, at der i

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5. 3. Rapportgennemgang...8. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen...5 3. Rapportgennemgang...8 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...11 3.2. Lægeundersøgelse...14

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12. Offentlig information og indsigt FARUM-KOMMISSIONEN Bind 12 Offentlig information og indsigt Bind 12 Offentlig information og indsigt Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7. 3. Rapportgennemgang... 11. 4. Opfølgning... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under inspektionen... 7 3. Rapportgennemgang... 11 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 14 3.2.

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole

Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Psykisk arbejdsmiljø på Svendborg Tekniske Skole Maj 2001-november 2002 Evalueringsrapport vedr. projektnr. 23-020 Støttet af Udviklings- og Omstillingsfonden Indholdsfortegnelse Kort resumé af projektet...

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management

Midtvejsevaluering af forsøgsordning. med. vredeshåndteringsprogrammet. anger management Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 429 Offentligt Midtvejsevaluering af forsøgsordning med vredeshåndteringsprogrammet anger management SUSANNE CLAUSEN JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSENHED FEBRUAR

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5. 3. Rapportgennemgang... FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Oplysninger afgivet under og efter inspektionen... 5 3. Rapportgennemgang... 9 3.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær

Barnets perspektiv. Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse. Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Barnets perspektiv Forældremyndighed Barnets bopæl Samvær Tvangsfuldbyrdelse Betænkning afgivet af Udvalget om Forældremyndighed og Samvær Betænkning nr. 1475 2006 Kronologisk fortegnelse over betænkninger

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 15. juni 2012 af Østre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Ulla Langholz, Ole Græsbøll Olesen og Mikael Friis Rasmussen (kst.)). 6. afd. nr. B-727-11:

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet

FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3. Byrådet FARUM-KOMMISSIONEN Bind 3 Byrådet Bind 3 Byrådet Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside (www.jm.dk) eller hos Rosendahls - Schultz Grafisk Distribution Herstedvang 10 2620 Albertslund

Læs mere

Evaluering af Vagtprojektet

Evaluering af Vagtprojektet Evaluering af Vagtprojektet Udfordringer relateret til yngre lægers vagtarbejde på hospitalerne i tidsrummet 20.00 08.00 Christina Holm-Petersen Dansk Sundhedsinstitut Måned 2007 Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

Fængselsfunktionæren 4

Fængselsfunktionæren 4 Fængselsfunktionæren 4 Dansk Fængselsforbund April 2008 Nr. 3-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Fokus på arbejdsmiljø, sikkerhed og uddannelse de næste fire år 16 Grønt lys til ny grunduddannelse 18

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne - en kvalitativ undersøgelse blandt praktikvirksomheder DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af erhvervsuddannelserne

Læs mere

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET?

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009.

Beretning. Anstaltssektoren i Grønland. Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Beretning 2009 Anstaltssektoren i Grønland Den midlertidige anstalt i Kangerlussuaq, december 2009. Forord Denne årsberetning er en overordnet beretning om Anstaltssektoren i Grønland. Beretningen fra

Læs mere

Århus Retshjælp 1935-2010

Århus Retshjælp 1935-2010 Århus Retshjælp 1935-2010 Redigeret af STEEN ELKJÆR JØRGENSEN SØREN KJEMS BETTINA LEMANN KRISTIANSEN DORTE Æ. KRISTIANSEN BIRTHE RISINGE HEIDI TOFT SIMONSEN JENS VEDSTED-HANSEN ÅRHUS RETSHJÆLP 2010 ÅRHUS

Læs mere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere

Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Aftaler & Vilkår Løn- & Personalevilkår September 2012 Guide om Ansættelse og afsked af postarbejdere Indholdsfortegnelse Forord... 5 1. Afgrænsning... 6 2. Ansættelse... 7 3. Generelt om ansættelse...

Læs mere

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring

Betænkning. arbejdsskadesikring. - skadebegreberne - administration og styring Betænkning om arbejdsskadesikring - skadebegreberne - administration og styring Indholdsfortegnelse KAPITEL 1...4 INDLEDNING, UDVALGETS KOMMISSORIUM OG SAMMENSÆTNING...4 1. Baggrund for udvalget...4 2.

Læs mere