Vi ændrer ikke på kravet til den Økonomiske og finansielle krav i prækvalifikationsmaterialet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi ændrer ikke på kravet til den Økonomiske og finansielle krav i prækvalifikationsmaterialet."

Transkript

1 1. Spørgsmål og svar Prækvalifikation ERP Spørgsmål 1) Vil i ændre på kravet til et samlet positivt resultat før skat for de seneste 3 afsluttede regnskabsår, under Økonomiske og finansielle krav, da vi antager at der er mange leverandører der kan have problemer med at opfylde dette? Svar på spørgsmål 1) Vi ændrer ikke på kravet til den Økonomiske og finansielle krav i prækvalifikationsmaterialet. Vi gør opmærksom på at det drejer sig om et samlet positivt resultat i de 3 regnskabsår, og at man derfor ikke bliver ekskluderet ved underskud i et eller flere år, så længe at man samlet har et positivt resultat over 3 år. Spørgsmål 2) Under afsnit 2. formalia i afsnit B) Økonomisk & finansiel karakter (side 8) udtrykkes ønske omkring Minimums omsætning, Egenkapital samt de sidste 3 års resultat efter skat. Diskvalificeres en leverandør hvis en eller flere af de forespurgte kriterier ikke er opfyldt? Svar på Spørgsmål 2) Hvis et eller flere af udvælgelseskriterierne under Økonomisk og finansielle karakter i prækvalifikationsmaterialet ikke er opfyldt, vil det medføre at man ikke kommer i betragtning til, at deltage i den endelige udbudsfase. Spørgsmål 3) Prækvalifikationsmaterialet for Indkøb af ERP Løsning er offentliggjort i pdf format. Vil det være muligt at få materialet offentliggjort i wordformat? Ansøger vil dermed kunne anvende de indeholdte bilag i sin ansøgning. Svar på Spørgsmål 3) Ja materialet er nu tilgængelig på hjemmesiden i word - format

2 Spørgsmål 4) Venligst forklar hvad det forventes at forbeholdslisten skal bruges til i denne prækvalifikations-fase. Er det for eksempel meningen at vi skal kommentere på den foreslåede K02 kontrakt? Svar på spørgsmål 4) Forbeholdslisten er vedlagt, som en mulighed for, at ansøger kan tage forbehold, for vilkår i prækvalifikationsmaterialet, som ansøger finder det nødvendigt, at tage forbehold for. Det bemærkes, at et forbehold fra ansøgers side, med overvejende stor sandsynlighed, vil betyde, at ansøgningen afvises. Spørgsmål 5) I bilag 4 står der at man skal opgive de seneste 3 års omsætning, men i skemaet er angivet årene Må man ændre dette til ? Svar på spørgsmål 5) Bilaget er rettet til og lagt tilgængeligt på vores hjemmeside sammen med spørgsmål og svar. Spørgsmål 6) Jævnfør prækvalifikationsmaterialet side 5 afsnit 2, skal systematikken i materialet følges. Hvor i bilagsstrukturen ønsker ordretager at placere bilagene; Ansvarsforsikring, Regnskaber, Virksomhedsprofil og Nøglepersoner. Må de vedlagte bilag nummereres om? Eller må man i givet fald give de resterende bilag numrene 9-13, og så vedlægge bilag 9 sammen med bilag 2 og 3 til Betingelse for deltagelse. Svar på spørgsmål 6) Bilagene placeres til sidst i materialet, og må gerne nummereres om, så at bilagene passer til Jeres materiale.

3 Spørgsmål 7) Nederst på side 8 henvises til at ansøger har erfaring og viden jf. punkt A. Venligst præciser hvor i materialet punkt A kan findes. Menes der Bilag 1? Svar på spørgsmål 7) Det er korrekt at der skal henvises til Bilag 1, i stedet for punkt A. Derudover vil det være denne sætning i punkt C.2, der skal tages udgangspunkt i: Som ansøger til prækvalifikation på udbud om ERP-system, vil der blive lagt stor vægt på dokumenterbare erfaringer og resultater med levering og implementering af ERP systemløsninger målrettet lignende typer rådgivningsvirksomheder som Væksthusene. SE BILAG 1. Spørgsmål 8) Hvad menes der med projektafregninger (nævnt på prækvalifikationsmaterialets side 15)? Bliver en del af projekt omkostningerne viderefaktureret til kunder? Svar på spørgsmål 8) Ved projektafregning forstås at Væksthusene får refunderet omkostninger fra en ekstern opdragsgiver på baggrund af et udarbejdet projektregnskab (projektomkostninger minus eventuelle projektindtægter). Spørgsmål 9) Hvad menes der med efterkalkulation? Er det DB analyse, eller revurdering af oprindeligt budget? Svar på spørgsmål 9) Ved efterkalkulation forstås budgetforecast eller revurdering af budget, på baggrund af rullende budgetopfølgning. Spørgsmål 10) Skal der laves fuldt regnskab med resultatopgørelse og fuld balance for projektvirksomheder? Hvis ja, indgår disse regnskaber som del af et samlet koncernregnskab? Svar på spørgsmål 10) Der er behov for fuldt regnskab med resultatopgørelse og fuld balance for hver (projekt)virksomhed. Projektvirksomhederne kan enten være selvstændige enheder, eller indgå i en koncern, hvorfor der vil være behov for at kunne inddrage disse i et koncernregnskab.

4 Spørgsmål 11) Hvordan tænkes en erfaringslog at se ud? Hvilken funktionalitet tænkes der at være en sådan log? Svar på spørgsmål 11) Erfaringsloggen har til hensigt at opsamle erfaringer fra projektet om hvad, der er gået godt og som derfor skal gøres igen, eller om hvad der er gået dårligt og derfor skal undgås altså best practice opdatering. Krav og ønsker til udseende og funktionalitet vil fremgå af kravespecifikationen i udbudsmaterialet. Spørgsmål 12) Udbetaling af tilskud ((nævnt på prækvalifikationsmaterialets side 15). Er det Væksthusene der udbetaler tilskud til deltagerne eller modtager Væksthusene tilskud som så skal kunne spores i projektøkonomien? Svar på spørgsmål 12) Der kan være tale om både tilskud som Væksthusene modtager fra opdragsgiver, og tilskud som Væksthusene videreformidler til projektpartnere. Tilskud/afregninger skal bogføres på projekt- og partnerniveau og dermed være sporbare i Væksthusenes projektøkonomi. Krav og ønsker vil fremgå af kravspecifikationen til udbudsmaterialet. Spørgsmål 13) Hvad menes der med Reservation af indtægter? Er det beregning af "værdien af igangværende arbejde? Svar på spørgsmål 13) Ja der er tale om fastsættelsen af værdien af igangværende arbejde. Spørgsmål 14) Er alle de nuværende 14 stk. C5 licenser fulde brugere? Svar på spørgsmål 14) Ja der er i det nuværende system 14 fulde brugere.

5 Spørgsmål 15) Da der er 25 brugere på ERP systemet, kunne det så være interessant med en kombination af fulde og begrænsede brugere? Svar på spørgsmål 15) De 25 brugere som er nævnt i prækvalifikationsmaterialets Bilag 1, henviser til brugere i det nuværende C5 system. I en samlet ERP løsning vil der være betydeligt flere brugere, som kan have forskellige adgangsniveauer i systemet. Derfor kan der, afhængigt af systemets brugerfunktionalitet, være behov for både fulde og begrænsede brugere. Spørgsmål 16) Hvilke systemer understøtter i dag dokumenthåndtering og vidensdeling? Svar på spørgsmål 16) Til fil-deling anvendes netværksdrev i et Microsoft-miljø. Desuden anvendes Dropbox til dokumenter med ikke-følsomme oplysninger. Til intern videndeling anvendes wiki-løsningen Confluence fra Atlassian og til ekstern videndeling og samarbejde benyttes Podio fra Cisco.

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner

Udbud af materialer til sløjd og naturfag samt udførelse af lovpligtigt eftersyn af træbearbejdningsmaskiner Dato 02-10-2014 Sted Kolding Kommune Sagsbehandler Christina Meiner Telefon direkte 7979 2292 E-mail cmei@kolding.dk Referat fra informationsmøde med svar på spørgsmål Udbud af materialer til sløjd og

Læs mere

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces

Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces Tjekliste Når du vil afgive tilbud i en udbudsproces SIDE 2 1. FØR DU GÅR I GANG MED DIT TILBUD Har du husket at Gennemgå udbudsmaterialet i sin helhed og være ajour med eventuelle opdateringer? Ordregiver

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus.

Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. Svar på spørgsmål stillet i forbindelse med billetleverandør udbud i Musikhuset Aarhus. 1. Kravspecifikationen: Funktionalitet 1.1 Bedst mulig brugerfunktionalitet for online kunder 6 Ø Systemet skal kunne

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune

Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Norddjurs Kommune Spørgsmål og svar vedr. EU-udbud af biler til Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det øvrige udbudsmateriale. Der er indkommet nedenstående spørgsmål

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser

Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Spørgsmål og svar Sundhedsfaglige vikarydelser Nedenfor kan læses indkomne spørgsmål og svar: Spørgsmål er besvaret med orange skrift Spørgsmål til udbudsmaterialet: Spørgsmål 1: Vedrørende udbuddet af

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991

KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats. 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 KRAVSPECIFIKATION Rammeaftale om fælles evaluering af den regionale vækstindsats 19. juni 2015 Sagsnr. 2015-6991 Kravspecifikation side 2/25 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Formålet med

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Momsvejledning for De lokale kasser

Momsvejledning for De lokale kasser Dok. nr. 334/13 Momsvejledning for De lokale kasser Version januar 2013 (anvendes fra årsregnskab 2012) 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 4 1.1. Reglerne fra og med 1. januar 2010... 4 1.2. Ændret

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger

Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Udbud Sekretariat vedrørende energimærkning af bygninger Spørgsmål 1 Som Energistyrelsen nævnte på informationsmødet, er procedurebeskrivelser m.v. en del af det nuværende sekretariats ISO-certificering.

Læs mere