Potentials of Enterprise Resource Planning systems in Danish Hospital Service

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Potentials of Enterprise Resource Planning systems in Danish Hospital Service"

Transkript

1 Potentials of Enterprise Resource Planning systems in Danish Hospital Service Gå-hjem møde 19. marts 2009 PhD studerende Hrönn Kold Sigurðardóttir,, Denmark! 1

2 Hvorfor er ERP systemer ikke udbredte i den Danske hospitalssektor? 2 2

3 Agenda Motivation for undersøgelsen - projekt partnerne Undersøgelsens formål, fokus, supplement og tidsramme Metode Resultater - litteratur og case studie ERP s oprindelse og definitioner ERP i hospitalsvæsenet SAP for Healthcare Krankenhaus die Barmherzigen Schwestern i Østrig Diskussion 3 3

4 Motivation og partnere Motivation - Igangværende PhD projekt om it-proces-understøttelse i hospitalssektoren - Fokus på konsolidering af Regionernes it-systemer efter strukturreformen - SAP og IBM var indgået i et strategisk samarbejde - SundhedsITnet s interesse i at starte et stifinderprojekt Partnerne i undersøgelsen: - SundhedsITnet / Bent Grubb Laursen og Ida Rasmussen - SAP Denmark / Christian Hjort - Acure and IBM division / Ulrik Westring - IT Universitetet / Hrönn Kold Sigurdardottir og Finn Kensing 4 4

5 Formål: Formål og fokus i et samarbejde mellem forskrer, leverandører og den praktiske hospitlasverden at tilvejebringe ny viden, der gør det muligt at konkludere, om implementering af standard ERP-systemer som f.eks. SAP vil kunne understøtte visse processer i det danske hospitalsvæsen - og i givet fald hvilke. Studiets oprindelige hovedspørgsmål: Hvordan kan det danske sygehusvæsen anvende traditionelle ERP løsnings-koncepter? Studiets hypoteser: 1. Det forventes, at hospitalssektoren kan anvende SAP for Healthcare på følgende forretningsområder: - Økonomi, HR, indkøb, lager, asset management og vedligehold. 2. Det forventes at hospitalsvæsenet måske kan anvende SAP for Healthcare på følgende områder: - Patient administration. - Booking, røntgen og rekvisition/svar 3. Der forventes ikke at hospitalsvæsenet kan anvende SAP for Healthcare på følgende områder: - Journalføring, medicinering og de arbejdsprocesser, der benytter data herfra. 5 5

6 Supplement - og tidsramme Studiets supplerende spørgsmål: Hvad bør der tages i betragtning i forhold til ERP-systemer i almindelighed og i forhold SAP s løsning for Healthcare, når vi diskuterer ERP s mulige rolle det danske hospitalsvæsen. Tidsramme Projektet blev gennemført i perioden; 1. Februar September

7 Metode - Litteratur studier - ERP i hospitalsvæsenet, primært forskningsartikler der dokumenterer erfaringer og evalueringer - 1,5 times crash-kursus i ERP - Deltagelse i SAP 2008 EcoSummit konference - 4 dages feltstudie på et sygehus i Østrig - observationer, interviews og dokumentanalyse - 3 dages studiebesøg hos SAP i Walldorf - interview og dokumentanalyse 7 7

8 ERP oprindelse og definition - ERP som koncept er ligeså omdiskuteret som EPJ - Der findes ingen universelt accepteret definition af hvad et ERP system er (Klaus et al 2000, Rikhardsson et al 2004) - - Der er ingen standard krav til hvilke funktionaliteter og moduler der skal være i en løsning for at den kan betegnes som et ERP system - Udviklingsstadierne : MRP I MRP II CIM ERP - ERP omtales både af forskere og industrien som en del af det der kaldes Enterprise Systems (ES) 8 8

9 Resultater - lit. studie forts. - Enterprise Resource Planning system er et moderne kommercielt produkt som udbydes af en række leverandører der specialiserer sig i dette hjørne at it branchen - ERP systemer eksisterer på tre forskellige former: A. Generisk B. Pakked og standardiseret C. Installeret - og individualiseret 9 9

10 ERP som en del af ES - lit. studie Generisk ES - og ERP Specifik ES - mysap Business suite mysap PLM mysap SRM mysap ERP Analytics Financials Human Capital Management Procurement and Logistics Execution Product Development and Manufacturing Sales and Service Corporate Services mysap CRM mysap SCM SAP NetWeaver Kilde: Rikhardsson et al 2004 Kilde: SAP 10 10

11 ERP i hospitalsvæsenet - udlandet Problemer som ønskes afhjulpet med ERP - Manglende integration i mellem spredte (forældede) systemer - Manglen på fuldstændigt og sammenhængende overblik over hospitalets it-infrastruktur Udfordringer - organisationen skal adoptere og tilpasse sig de arbejdesprocesser som systemet dikterer (specielt når der ikke foreligger præcise og komplette beskrivelser) - misalignment/justeringsfejl i mellem strukturen i ERP systemet og organisationens struktur 11 11

12 Potentialer for ERP - jf. lit. - Fokus på anvendelse af ERP til understøttelse af de processer i hospitalsvæsenet som er deterministiske - som planlægning og kontrol processer fx.: - prognose om arbejdsmængder - forvaltning af menneskelige resourcer Att. Vigtigt at hospitalsadministratorerne har en klar ide om de kerneprocesser som tænkes integreret med ERP systemet og at de både er standardiseret og beskrevet i et formelt sprog

13 Kilde:

14 SAP for Healthcare < 800 installationer world-wide < 20 customer success stories tilgængelige på webben SAP laver ikke kliniske moduler men har 3 partnere som gør: Siemens (SOARIAN, i.s.h. med, i.c.m. health) Accenture (Master Patient Index, Collaborative Health Network Solution) T-Systems 14 14

15 Feltstudie, KHBS i Linz, Østrig BHS Wien Betten 206 Mitarbeitende 436 BHS Linz Betten 719 Mitarbeitende 1644 BHS Ried Betten 437 Mitarbeitende 949 OS Speising Betten 280 Mitarbeitende 498 KH St. Josef Betten 164 Mitarbeitende 357 Vinzenz Gruppe Krankenhausbeteiligungs- und Management GmbH Betten 2232 Mitarbeitende 4697 KH Herz Jesu Betten 141 Mitarbeitende

16 Nabohospitaler - KHBS - KHBB 16 16

17 Fremgangsmåde - Beskrivelse af projektets formål og spørgsmål sendt til kontakt-person inden besøget - Struktureret ud fra tre temaer: - Klinisk arbejde - patientforløb for en pt. som skal opereres (ortopædi) - IT-organisation (drift) og systemportofølje - Historik - ledelsesperspektiver 17 17

18 Interview og observationer - Ortopædi - modtagelse (ambulanz) /(sekretær) - sengeafdeling / (sygeplejerske) - operationsgang (blandet) / (oversygeplejerske) - intensiv afdeling (+ kir. opv.) / (overlæge) - røntgenafdeling / (radiolog - leder) - IT afdeling - IT-chef - SAP application manager - Enterprise Application Integration manager 18 18

19 Infrastruktur og support organisering Organisering 12 medarbejdere er ansat i itafdelingen som er delt i 3 enheder: - Kliniske informations-systemer, - Mediko-tekink - Klient-management + 1 ekstern konsulent fuldt tid og 2-3 ad hoc til at løse specifikke SAP problemer 19 19

20 Observationer - SAP ERP bruges ikke direkte for at undersøtte de kliniske arbejdsgange - SAP Patient Management bruges i nogen grad i alle afdelinger og anvendes af sekr., læger og spl. - Systemanvendelsen er en integreret del af klinikernes arbejde - System integration med tredje parts systemer ofte simpel/begrænset - menneskelige integrations-mekaniskmer - Avanceret anvendelse af opgavelister for div. personalegrupper - Booking af operationer foregik i tredjeparts-system 20 20

21 Konklusioner og implikationer - Rimeligt at konkludere ifht hypotese nr. 1 - at SAP for Healthcare kan bruges i følgende funktionelle områder hos Danske hospitaler: økonomi, HR, indkøb og logistik Forudsætninger som skal være tilstede inden: - accept af organisationens tilpasning til systemet - klar oversigt over de kliniske og administrative kerneprocesser som skal integreres med løsningen 21 21

22 Konklusioner og implikationer - Rimeligt at konkludere ifht. hypotese nr. 2 at Danske hospitaler måske kan anvende SAP for Healthcare til patient administration, booking samt rekvision og svar Forudsætninger - stillingtagen til hvordan bookingprocesser skal håndteres - af SAP PAS eller i særskilte systemer som i dag - stillingtagen til hvilke applikationer fra SAP for Healthcare der skal anskaffes - hvis man vælger SAP PAS følger ERP og NetWeaver med som muliggøre tæt integration i mellem driften og patient administrationen - intent Dansk hospital har endnu implementeret SAP PAS, derfor må der forventes omfattende tilpasninger til landets særligheder - der findes ikke formaliserede komplette beskrivelser af kerneprocesserne i Danske hospitaler - der skal tages stilling til hvordan dette skal håndteres (mulighederne er fx. at bruge de best-practice procesmodeller som leverandøren råder over eller at selv gå arbejdsprocesserne i gennem) 22 22

23 Konklusioner og implikationer - Jeg har ikke fundet belæg for kunne bekræfte eller afkræfte den tredje hypotese der gik på at Danske hospitaler ikke kunne bruge SAP for Healthcare til at understøtte journalføring, medicin ordination, sygeplejedokumentation - på KHBS var disse processer understøttet af systemer fra andre leverandører. Systemer leveret af SAP partnere var klart bedre integreret med SAP PAS end de andre leverandørers 23 23

24 Pakkeløsning!! Wal-Mart Plans to Market Digital Health Records System - New York Times, 10. March 2009 Wal-Mart Stores is striding into the market for electronic health records, seeking to bring the technology into the mainstream for physicians in small offices, where most of America s doctors practice medicine. Wal-Mart s move comes as the Obama administration is trying to jump-start the adoption of digital medical records with $19 billion of incentives in the economic stimulus package. The company plans to team its Sam s Club division with Dell for computers and eclinicalworks, a fastgrowing private company, for software. Wal-Mart says its package deal of hardware, software, installation, maintenance and training will make the technology more accessible and affordable, undercutting rival health information technology suppliers by as much as half. Prisen: under USD for den første læge og USD for hver yderligere læge 24 24

25 Tak for opmærksomheden Spørgsmål? 25 25

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM)

Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) Brug af it-teknologi i Business to Business Brug af it-teknologi i Business to Business Netværk (B2B) ved samarbejde om supply Chain (SCM) skaber merværdi af produktionsingeniør Hans Esmann Eriksen, hans@dragsteddevelopment.dk

Læs mere

Informationsteknokogi

Informationsteknokogi Informationsteknokogi Artikel trykt i Informationsteknologi. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden

IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden AARHUS UNIVERSITET SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES INSTITUT FOR MARKETING OG ORGANISATION IT understøttelse af Tiltman ApS med udgangspunkt i MUST metoden Skrevet af: MADS MELBALLE (412386), HA.IT

Læs mere

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr

Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg Lagring & visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr Strategioplæg vedrørende arkivering og visning af kliniske data fra medicoteknisk udstyr i Region Syddanmark 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ETABLERING AF WIRELESS LAN

ETABLERING AF WIRELESS LAN ETABLERING AF WIRELESS LAN Anders Ørskov Christensen Kongens Lyngby, februar 2009 IMM-B.Eng-2008-45 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens

Læs mere

KOMMUNERNES IT MAGASIN

KOMMUNERNES IT MAGASIN KOMMUNERNES IT MAGASIN Nr. 03 juni 09 ISSN 1399-7947 TEMA : Drift: Din, min og vores Ballerup indfører interaktive skoletavler KMD fastholder sit jerngreb UNDERSØGELSE: Økonomisystemer Nr.03_ juni09_ side

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale

Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering. Kandidatspeciale Beslutningstagerens overblik ved BIM implementering Kandidatspeciale af Palle Bisgaard 12-01-2012 TITELBLAD Speciale af Palle Bisgaard ved Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg, med speciale

Læs mere

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence

Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence Koblingen mellem Enterprise Arkitektur og Business Intelligence IT-Universitetet, E-business, forår 2007 Teknisk 4-ugersprojekt Udarbejdet af Anders Kann, Claus Borum Poulsen, Martin Albertsen Tak til:

Læs mere

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing

VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing VEJLEDNING Sikkerhedsmæssige overvejelser ved cloud computing og outsourcing DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser

Ydelsesbeskrivelse. Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Ydelsesbeskrivelse Benchmarking af it-serviceaftaler og softwarelicenser Version 2.2 April 2012 Mange betaler for meget for outsourcet it Markedsprisen på it- driftsydelser er generelt faldende og har

Læs mere

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case.

En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. En forretningsorienteret SOA modenhedsmodel med forsvaret som case. Jess Alster Larsen (jessalster@gmail.com) Peter Krüger (petkrug@gmail.com) Cand.IT Speciale, EBUSS Vejleder: John Götze 3. januar 2008

Læs mere

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7

Specialeafhandling: Cloud Computing I et teknisk og stratgisk perspektiv. Cloud computing - i et teknisk og strategisk perspektiv 7 Abstract The thesis explores the unique opportunities that cloud computing has brought to the delivery of IT-services, both from a technical point of view and as a new business model. Very few businesses

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser

Erhvervsstyrelsen. Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser Erhvervsstyrelsen Big Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv potentialer, barrierer og erhvervspolitiske konsekvenser December 2013 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning, perspektiver

Læs mere

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af:

e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: e-ledelse Kompetencer ift. konkurrenceevne og innovation Forskningsresultater leveret af: Udarbejdet for Europa-Kommissionen, Generaldirektorat for Erhvervspolitik Indholdsfortegnelse OM PROJEKTET...2

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor

It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne i den finansielle sektor White Paper It-chefens vej ud af krisen - sådan prioriterer it-cheferne Udarbejdet for af Henrik Egede Carsten Schmidt I samarbejde med April 2010 HENRY Corporation Denmark HENRY Corporation 2010 Finansiel

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes

Modeller for konsolidering af bibliotekssystemer. Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes Projektrapport Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek (DEF) Projekt: Modeller for konsolidering af forskningsbibliotekernes bibliotekssystemer Dato: 19. november 2004 Kunde: Forskningsbibliotekernes

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

De udførende virksomheders it-behov og it-krav

De udførende virksomheders it-behov og it-krav De udførende virksomheders it-behov og it-krav Rapport under projektet Ny viden til Byggefagene Martin Profit Jakobsen, BASIT Mette Øbro, Dansk Byggeri December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1.

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere