ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ELECTROLUX. Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes?"

Transkript

1 UDFORDRINGERNE

2 ELECTROLUX MÅLGRUPPEN: De årige førstegangskøbere. UDFORDRINGEN: Hvordan kan vi gøre Electrolux klimavenlige hvidevarer mere attraktive & spændende, så kunderne vælger dem frem for konkurrenternes? GUIDELINES/CLUES: I kan frit vælge, om I vil; fokusere på innovativ markedsføring via sociale *) og mobile **) medier af de eksisterende klimavenlige hvidevarer eller gøre produkterne mere spændende ved hjælp af produktinnovation. Uanset, hvilken indgangsvinkel, I vælger, er det et krav, at I begrunder, hvorfor I mener, at jeres idé vil give målgruppen lyst til at købe Electrolux klimavenlige hvidevarer. *) Sociale medier er f.eks. Facebook, Twitter, Youtube, blogs etc. **) Mobile medier er f.eks. apps BAGGRUND: Electrolux har en tredelt klimastrategi som forbinder et afgørende problem med god forretning. Strategien fokuserer på klimasmarte produkter, kommunikation af deres fordele og at reducere energiforbruget i virksomheden. Electrolux er den eneste hvidevarevirksomhed på Dow Jones index for bæredygtige virksomheder. Electrolux har reduceret koncernens energiforbrug med 12 % i perioden og vi har sat os et nyt mål om yderligere at reducere vores samlede energiforbrug med 12 % inden Vores helt store bidrag til at reducere CO2 udslippet er dog vores miljøvenlige produkter. Hvis vi udskiftede alle ældre og ineffektive husholdningsapparater i omløb, ville vi kunne reducere CO2-udledningen med ca. 20 millioner tons i døgnet. Hos Electrolux gør vi derfor en stor indsats for, at vores husholdningsapparater bliver endnu mere energieffektive.

3 Et af Electrolux koncernens seneste initiativer er at gøre opmærksom på de store plastikøer, der flyder rundt i verdenshavene samtidig med, at der er mangel på genbrugsplast. Mission: At omdanne havets plastikøer til støvsugere Stillehavet er forurenet med kæmpestore øer af flydende plastik, og problemet breder sig hastigt til de øvrige verdenshave. Electrolux indsamler derfor plastik fra havet og omdanner det til støvsugere. Initiativet Vac from the Sea skal både skabe opmærksomhed om plastikforurening og samtidig bekæmpe manglen på genbrugsplast. Det er helt nødvendigt at genanvende plastik, når man vil producere bæredygtige husholdningsartikler. Der flyder store plastikøer rundt i havene. Nogle af dem er flere gange større end staten Texas og Texas er faktisk mere end 16 gange så stort som Danmark. Alligevel har vi på land svært ved at skaffe nok genbrugsplastik til at kunne imødekomme efterspørgslen på bæredygtige støvsugere. Verden har brug for en bedre plastik-kultur, siger Erik Møller, direktør i Electrolux Danmark. Søger, dykker og fisker efter plastik Electrolux indsamler plastik fra både Stillehavet, Det Indiske Ocean, Atlanterhavet, Middelhavet, Østersøen og Nordsøen. Planen er at producere et begrænset antal støvsugere af det indsamlede plastikaffald. Måden, vi indsamler plastikaffaldet på, varierer fra hav til hav nogle steder dykker vi efter det, andre steder skovler vi det op fra overfladen. Vi samarbejder med eksperter og frivillige, der enten beskæftiger sig med eller dagligt lever med problemet, fortæller Erik Møller. På Facebook og via bloggen kan alle interesserede følge projektet og få inspiration til selv at tage del i det. Støvsugerne vil efterfølgende blive udstillet for både beslutningstagere og forbrugere som led i at sprede budskabet. Ind i cirklen ud af havet Electrolux har en naturlig interesse i at få plastikken ud af havet og ind i genbrugscirklen. Som verdens største producent af husholdningsapparater har Electrolux en plads i hjemmet hos flere hundrede millioner mennesker verden over. Det siger faktisk sig selv; øget brug af genbrugsplast giver langt mere bæredygtige produkter og hjem. Vores ingeniører har formået at bruge op til 70 % genbrugsplastik i vores grønne støvsugere men vores ultimative vision er selvfølgelig at anvende 100 % genbrugsplast i alle vores produkter, siger direktør Erik Møller. Den største hindring for at øge andelen af genbrugsplast i husholdningsprodukterne er den usikre leverance af genanvendeligt råmateriale. Genbrugsindustrien forsker intenst i emnet og gør store fremskridt. For at udligne skævheden mellem udbud og efterspørgsel og for at få genbrugscirklen i gang kræver det, at barriererne for genanvendelse af plastik mindskes og en overordnet holdningsændring hos forbrugerne.

4 Emnet er alt for vigtigt til kun at overlade til politikerne. Virksomheder, forbrugere og politikere er alle ansvarlige for, at vi gør noget ved problemet. Det skal nemlig løses i fællesskab. Da vores virksomhed leverer produkter til millioner af hjem, har vi en unik mulighed for at sætte fokus på problemet og påvirke forbrugernes beslutninger, slutter Erik Møller fra Electrolux. Online: Link til kampagnesite Link til kampagnens Facebook-side I kan se vores klimavenlige produkter på: Bliv inspireret af innovative produktidéer på Se også hvad nogle af de danske medier har skrevet om initiativet Vac from the Sea ex. fpn.dk og Ingeniøren: Ny UltraSilencer Green Den nye UltraSilencer Green er vores mest stille støvsuger og den mest miljøvenlige. Med New UltraSilencer Green sparer du mere end en tredjedel af energiforbruget og CO2-forbruget. Den nye UltraSilencer Green er fremstillet af 55 % genbrugsplast. Det betyder, at der skal bruges mindre energi på at fremstille den. Og når dens levetid er slut, kan 92 % af den nye UltraSilencer Green genbruges. Selv indpakningen er miljøvenlig den er fremstillet af genbrugspapir. Electrolux Design lab innovative produkt idéer til fremtidens hjem Electrolux udskriver hvert år en verdensomspændende design konkurrence blandt designstuderende - se nogle af de innovative produktidéer fra årets konkurrence på:

5 MÅLGRUPPEN: Forbrugere (Private forbrugere/husholdninger og virksomheder) UDFORDRINGEN: ENERGINET.DK Find et eller flere koncepter for, hvordan man kan få private husstande og virksomheder til at blive mere bevidst om deres daglige el-/energiforbrug, og hvordan man kan ændre folks adfærd, sådan at man både sparer på energien og bruger el mere fleksibelt (når el er billig og dermed også typisk mere "grøn"). GUIDELINES/CLUES: Det skal være nemt og enkelt at få overblik over ens forbrug Det skal være nemt og enkelt at få oplysning om elprisen hvornår prisen er "lav og grøn" Disse informationer skal gerne synliggøres i dagligdagen, så man ikke skal være specielt opsøgende. Det skal være: "Lige så let som at finde ud af, hvad klokken er". Samtidig med, at informationen helst skal være synlig og nem tilgængelig, må den ikke være forstyrrende, irriterende eller grim, så man bliver træt af det. Det skal gerne inspirere til både at lave energibesparelser og til at bruge el, når prisen er lav og grøn. Jo enklere det er at ændre adfærden, jo større sandsynlighed er der for, at folk tager det til sig. Fx er det nok ikke let at få folk til at lave mad midt om natten, fordi strømmen er billigere på det tidspunkt! Bemærk I dag betaler de fleste private husstande en fast gennemsnitspris for strøm til deres elselskab. Man regner dog med, at flere og flere husstande i fremtiden vil få digitale elmålere og dermed få mulighed for at betale den aktuelle strømpris for den time man bruger strømmen. I må således gerne gå ud fra i jeres konceptudvikling, at folk betaler den aktuelle timepris for strøm. BAGGRUND: I Danmark har politikerne en vision om, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler i Fossile brændsler er primært kul, olie og naturgas. Det betyder, at Danmarks energiforbrug skal komme fra vedvarende energi som fx vind, solenergi, biogas fra gylle, biobrændstof, halm, affald, energiafgrøder mm. For at nå denne uafhængighed af fossile brændsler, skal vi i fremtiden have meget mere vedvarende energi, men samtidig også bruge væsentligt mindre energi. Forskellige beregninger vurderer, at vi i Danmark skal bruge ca. 40 % mindre energi end i dag!

6 Energibesparelser bliver derfor vigtigt i årene fremover! Danmark er i dag det land i verden, der får den største andel af sin elektricitet fra vindenergi. Når vi i fremtiden skal være uafhængig af fossile brændsler, vil andelen af vindenergi formentlig stige meget mere. Dette skyldes, at vindenergi, er den vedvarende energikilde, som vi i Danmark har stort potentiale for at udvide. Vindenergi har dog det problem, at den kun bliver produceret, når vinden blæser. Da det desuden er meget vanskeligt og dyrt at lagre store mængder af elektricitet, betyder det, at med store mængder vindkraft i vores elsystem, vil det være smart at indrette os på at kunne bruge mere elektricitet, når vinden blæser og mindre, når det er vindstille. Dette kaldes et fleksibelt elforbrug. Fleksibelt elforbrug bliver derfor vigtigt i årerne fremover! Øget bevidsthed giver mere fleksibelt og besparende elforbrug Energi er altså en begrænset ressource, der både er dyr og belaster vores miljø. Derfor skal vi både spare på energien og forsøge at bruge elenergien, når der er mest til stede af den vedvarende energi. En vigtig vej til energibesparelser og fleksibelt elforbrug i hele samfundet er, at alle private husstande og virksomheder bliver bevidste om deres egne energivaner og energiforbrug. Fx er flere og flere danskere ved at få digitale elmålere i deres private husstande. Digitale elmålere kan gøre det muligt meget enkelt at følge sit eget samlede elforbrug time for time fx på en hjemmeside. Elselskabernes installation af digitale elmålere har vist, at blot det, at man nemt og enkelt kan følge sit forbrug og derved øger bevidstheden herom, får folk til umiddelbart at spare mellem % på elforbruget. Dertil kommer, at den øgede bevidsthed om ens elforbrug i højere grad får folk til at købe sparepærer og energieffektive elapparater. Samme effekt kan forventes ved øget bevidsthed på ens varmeforbrug og formentlig også på fleksibelt elforbrug. Hvorfor er fleksibelt elforbrug vigtigt? I Danmark kommer ca. 20 % af vores elforbrug fra vindmøller. Ingen andre lande har lige så stor andel vindenergi. Denne store andel af el fra vind er også en stor udfordring for elsystemet, da elektricitet som udgangspunkt skal bruges, i samme øjeblik den produceres. Udfordringen ved vindmøller er, at de producerer el, "som vinden blæser". Den danske andel på 20 % el fra vindmøller er således et gennemsnit over hele året. Dette kan variere fra 0 % af vores forbrug på en helt vindstille dag til mere end hele Danmarks samlede elforbrug på en blæsende nat. Dette er illustreret på nedenstående graf.

7 Fra undervisningsmaterialet: "elforsyning", Dansk Energi (2010) Danmark skal bruge strøm, uanset om vinden blæser eller ej! Derfor skal forskellen mellem forbruget og vindmølleproduktionen dækkes af elproduktion fra kraftvarmeværker og/eller import af strøm fra udlandet og i de perioder, hvor vindmøllerne producerer mere strøm, end vi forbruger, skal overskuddet eksporteres til udlandet. Prisen på el varierer Som man kan se af grafen ovenfor, varierer forbruget (efterspørgslen) efter el over døgnet. Forbruget/efterspørgslen af el skal hele tiden matche produktionen/udbuddet af el. Prisen på el varierer fra time til time afhængigt af udbud og efterspørgsel. Som tommelfingerregel kan man i Danmark sige, at når der er stor produktion af el fra vindmøller, og forbruget er lavt, så er prisen på el oftest væsentligt lavere, end når forbruget er højt, og vindmøllerne står stille. Dette skyldes dels, at når vindmøllerne først er bygget og sat op, så producerer de strømmen billigere end store kraftværker, som drives af brændsel som kul, olie og gas. Samtidigt er det også smart at forsøge at udjævne forbruget hen over døgnet, sådan at spidsbelastningerne (de røde spidser på grafen) er lavest mulig. Det er nemlig højden på spidsbelastningerne, der afgør, hvor mange dyre kraftværker, der skal bygges og være klar til de tidspunkter, hvor der bruges mest strøm. Elprisen er alt i alt en god indikator på, hvornår det både er billigst for den enkelte at købe el; hvornår det er smartest for samfundet, at private husstande og virksomheder bruger el, så man undgår for høje spidsbelastninger i forbruget, og hvornår der er mest klimavenlig strøm i elsystemet.

8 Det vil altså være en fordel for både den enkelte, det danske samfund og for klimaet, hvis vi kunne have et mere fleksibelt elforbrug og bruge el, når prisen er lav! Forslag til materiale til information og inspiration "Grundbog" (Undervisningsmateriale fra 2010 om Elforsyning - lavet til gymnasiale uddannelser på B og C niveau.) "Om Energi" (Energinet.dk) temanummer om den danske vindkraft: Hjemmeside om den danske vindkraft har lille engelsk introduktionsfilm: Hjemmeside med råd og idéer til energibesparelse: Link til side, hvor man i realtid kan se det danske el-forbrug og den danske elproduktion: Digitale elmålere hos SEAS: Digitale elmålere hos Yello (har avanceret forbrugeroplysning - tysk el-selskab): Energinet.dk's hjemmeside med Danmarkskort, der viser aktuel produktion og forbrug af el.:

9 MÅLGRUPPEN: årige, der interesserer sig for nyheder fra lokalområdet. UDFORDRINGEN: FREDERICIA DAGBLAD Udvikl et koncept, der giver et løsningsforslag på problemstillingen: Hvordan får vi unge til at læse og betale for lokale og regionale nyheder? GUIDELINES/CLUES: Produkt: Overvej og begrund: Hvilken type medie I vil foreslå, skal det fx være en traditionel papiravis eller et alternativ hertil? Hvilket indhold I vil foreslå, hvad vil interessere unge? - Underbyg evt. med en undersøgelse. Giv nogle forslag til mediets form og udseende. Hvordan vil I inddrage læserne fx Facebook, blogs osv. Markedsføringsstrategi: Hvordan vil I lancere det nye medie? Giv et bud på en effektiv kampagne, der retter sig mod målgruppen. Økonomi: Det er dyrt at producere aviser. De største udgiftsposter er løn til journalistisk arbejdskraft og distribution af aviser. Indtægter kommer fra avissalg og annoncer, men dagblade er generelt afhængige af andre indtjeningsmuligheder. VAF-Medier henter indtægter fra bl.a. en række husstandsomdelte ugeaviser, bl.a. ElboBladet, lokalradioen VLR og grafisk virksomhed. Overvej og begrund: Hvad skal prisen for det nye medie være? - Hvor meget vil unge betale? Hvor skal indtægterne i øvrigt komme fra? Diskuter: Kunne der være en forretning i at sænke prisen - eller måske gøre den gratis?

10 VATTENFALL MÅLGRUPPEN: Naboer til kommende vindmøller. UDFORDRINGEN: Hvordan kan Vattenfall opnå en forbedret lokal opbakning og positiv dialog med naboer til kommende vindmøller? Til at løse dette må der gerne indgå en kommunikationsplan med tilhørende aktivitets- og tidsplan. GUIDELINES/CLUES: Der må gerne tænkes på værktøjer og redskaber, der kan anvendes i relation til løsningen, f.eks.: Afvikling af info- og dialogmøder Ambassadører Info-materiale Hjemmeside Nyhedsbreve BAGGRUND: Danmark har været et foregangsland, når det drejer sig om opstilling af vindmøller på land og ca. 20 % af landets elforbrug stammer fra vindmølleproduktion. Dette er en suveræn verdensrekord. Vattenfall er Danmarks største ejer og driver af vindmøller på land. Det er blevet sværere at opstille møller på land, da nabo-protester er tiltaget på trods af at vi generelt i Danmark er meget positive i forhold til vindmølleopstilling selv i lokalområder, der får vindmøller som naboer. Lovgivningsmæssigt er der blevet gennemført forskellige tiltag, der skal afhjælpe og forbedre muligheden for opstilling af vindmøller på land blandt andet i form af værditabsordning til naboer (naboerstatning), køberetsordning (medejerskab) og en Grøn Fond, der lokalt skal støtte initiativer af naturog kulturmæssig karakter.

Borgernes KlimaKatalog

Borgernes KlimaKatalog Borgernes KlimaKatalog - foreløbig udgave Borgeres bud på hvordan vi styrker klimaindsatsen i Region Sjælland Resultaterne fra Region Sjællands borgertopmøde om klima, 30. oktober 2010 Region Sjælland:

Læs mere

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi

T E M A N U M M E R 2 0 1 1. Danmark satser på. Smart Grid. Intelligent elsystem med mere vedvarende energi T E M A N U M M E R 2 0 1 1 Danmark satser på Smart Grid Intelligent elsystem med mere vedvarende energi NORDISK MILJØMÆRKNING Energinet.dk varetager samfundets interesser, når Danmark forsynes med el

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

BASISPAKKE Dit valg, din service

BASISPAKKE Dit valg, din service BASISPAKKE Dit valg, din service VELKOMSTGAVE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE MÅNEDLIG FAKTURERING BAGUD OVERSIGT OVER ALLE DINE FORDELE ADGANG TIL MIN SIDE SKRIFTLIG KUNDESERVICE VELKOMSTGAVE

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

Smart Grid i Danmark

Smart Grid i Danmark Smart Grid i Danmark Indhold Forord... 4 Resume...5 Rammer og forudsætninger for rapporten... 8 1. Energisystemet står ved en skillevej... 9 1.1 Danmarks klima- og energimål vil ændre vilkårene... for

Læs mere

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse

temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse 2009 temanummer Vindkraft til klimakampen Danmarks vej til vind i verdensklasse NORDISK MILJØMÆRKNING Sparepære Det kræver lige lovlig meget fantasi at forestille sig en verden uden strøm og varme. Derfor

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere

Klima miljø og Energi

Klima miljø og Energi Klima miljø og Energi Computer firmaer Computer Rasmus Kibsgaard Riehn-Kristensen Christine Johnsen Michael Jokil Samfundsfag: Jørn Christian Bendtesn Matematik: Jørn Christian Bendtesn Kom / it: Karl

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Online markedsføring. Den store grundbog. Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen Online markedsføring Den store grundbog Anders Hingeberg Jakob Hebsgaard Camilla Kjærsgaard Pedersen

Læs mere

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit Ataqatigiit. 11. mødedag, torsdag den 29. marts 2007, kl. 13:00. Dagsordenens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Ane Hansen, 1. næstformand for Landstingets Formandskab, Inuit

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Energi med Vækst Energi med Vækst...1

Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Side 1 af 15 Energi med Vækst Energi med Vækst...1 Energi med vækst 13 anbefalinger...2 3 overordnede anbefalinger...3 1. Ny national strategi for biomasse og det biobaserede samfund...3 2. Effektive energimarkeder

Læs mere

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden

Det er vigtigere end nogensinde med en. stærk brand story. til at samle virksomheden Det er vigtigere end nogensinde med en stærk brand story til at samle virksomheden Antallet af kanaler, medier, kundesegmenter og interessenter er eksploderet En stærk brand story har aldrig været vigtigere

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring

Danskernes holdning til klimaforandringer og forsikring MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 28 SIDE 1 Danskernes holdning til klimaforandringer og Astrid K. Rasmussen Amaliegade 1 1256 København K Telefon 33 43 55 www. ogpension.dk

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

Energipolitisk Redegørelse 2003

Energipolitisk Redegørelse 2003 Energipolitisk Redegørelse 2003 Økonomi- og erhvervsministerens redegørelse i henhold til lov om energipolitiske foranstaltninger Maj 2003 1. Et åbent og internationalt orienteret energimarked Regeringens

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab

Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Rapport om behov og ønsker til et MultiTrust 1 -redskab Resultat af interviewundersøgelse blandt repræsentanter for landmænd, forarbejdningsvirksomheder, handelsvirksomheder og forbrugere i det økologiske

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Kollektiv køling til København

Kollektiv køling til København dansk fjernvarmes magasin nr. 10 oktober 2012 praksis Kollektiv køling til København Fjernkøling breder sig i København som et pladsbesparende og miljøvenligt alternativ til traditionelle køleanlæg. ny

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere