Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer"

Transkript

1 Værd at vide om Human Resource Management Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

2 Velkommen til Værd at vide om Human Resource Management Indhold Erhvervslivet synes at være enige om, at medarbejdernes kompetencer, trivsel og udvikling bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Dette hæfte er ment som inspiration til hvordan virksomhedsledelser og personalechefer kan komme videre, både strategisk og teknologisk, i bestræbelserne på at gøre Human Resource Management (HRM) til en naturlig del af virksomhedens kultur. Vi håber, at dette hæfte kan blive begyndelsen til en konstruktiv dialog med din virksomhed. Søren Fink-Jensen, adm. direktør, Navision Danmark a/s Velkommen side 2 Ændringer i arbejdsmarkedet side 4 Hvad betyder ændringerne? side 5 Hvordan tiltrækkes og fastholdes medarbejdere? side 6 Hvad er Human Resource Management? side 6 Hvorfor spiller teknologien også en rolle? side 6 Værdien af at strukturere, styre og administrere menneskelige ressourcer side 7 Betydningen af ERP-systemet side 7 Fordele ved et integreret HRM-system side 8 Hvilke virksomheder har glæde af HRM? side 10 Hvordan gribes HRM-opgaven an? side 11 Hvordan kan Navision hjælpe? side

3 Betydelige ændringer i arbejdsmarkedet Hvad betyder ændringerne i arbejdsmarkedet? Udfordringerne for personalechefer og ledelser har ændret sig i løbet af de sidste år. De vigtigste grunde til disse ændringer i erhvervslivet er konstante forandringer og globaliseringen. Desuden har arbejdsmarkedet ændret sig markant. Voksende behov for at personaleafdelingen kan understøtte en udvikling af hele mennesker, der ikke bare er fagligt- men også personligt kompetente. Nye udfordringer i forbindelse med strukturering, styring og For ledelsen Ledelsens udfordring er i dag at skabe det rette samspil mellem virksomhedens overordnede vision og mission og den enkelte medarbejders indsats. Men ledelse drejer sig ikke længere kun»kloge virksomheder ved, at penge ikke skaber innovation; det gør medarbejdere!«peter F. Drucker Blandt de mest markante ændringer er: administration af medarbejdere. om faglighed og kompetence. Nu handler det lige så meget om Personalechefen er ikke længere udelukkende personale- Arbejdsmarkedet tilhører arbejdstager. at få kommunikeret virksomhedens værdier helt ud i krogene af virksomheden. Er målet tydeligt for alle i organisationen? For personaleafdelingen administrator, men ofte også strategisk partner for topledel- Her ligger en fælles strategisk opgave for ledelse og persona- Udfordringen for personaleafdelingen er, at stadig mindre ung- sen. lechefer. domsårgange gør det vanskeligere at få unge og nye gode medarbejdere ind i virksomheden. Det stiller større og nye krav til rekrutteringsprocessen. En anden udfordring for personaleafdelingen er, at dagens medarbejdere typisk er blevet langt mere individualistisk indstillet end tidligere. Moderne mennesker accepterer i dag sjældnere at medarbejderkrav forhandles i store grupper, men fokuserer på de individuelle muligheder i et job. Endelig bruges ordet trivsel oftere i dansk virksomhedsledelse. Det afspejler på den ene side en kraftig vækst i betydningen af de menneskelige kvaliteter i arbejdslivet og på den anden side, at menneskelige ressourcer måske tidligere har fået for lidt opmærksomhed. Ovenstående ændringer stiller større krav til personalechefen, og vil i mange tilfælde udvide jobbet som personaleadministrator med nye mere strategiske og mere udadvendte opgaver. 4 5

4 Hvordan tiltrækkes og fastholdes de gode medarbejdere i den nye situation? Værdien af at strukturere, styre og administrere virksomhedens menneskelige ressourcer Dagens arbejdsmarked tilhører arbejdstagerne! Mange perso- Hvad er Human Resource Management? Du kan sikre, at medarbejderne bliver behandlet lige så indivi- Betydningen af dit ERP-system nalechefers udfordring er derfor både at få tid til de traditionelle Et HR-projekt starter ikke med software. Det starter for det før- duelt, som en god servicevirksomhed ville behandle sine kun- På trods af al mediestøjen og døgnflueteknologier er det vigtigt personaleopgaver samtidig med at de skal give virksomhedens ste med en beslutning om, at se menneskene i en organisa- der. Respekt for forskelligheder er vejen til gode medarbejdere. at forstå, at dit integrerede virksomhedssystem stadig er hjertet menneskelige ressourcer opmærksomhed f.eks. i form af indi- tion som aktiver og profitcentre, og ikke som passiver eller Du letter medarbejderudviklingsprocesser. Det sikrer ikke i din virksomhed også når det gælder HRM. Dit virksomheds- viduelle udviklingsplaner, bonusaftaler, kontrakter m.v. I den omkostninger. mindst, at kompetencerne udvikles og målrettes, så de mat- system er fundamentet for HRM, fordi det styrer alle proces- forbindelse er det vigtigt, at personalechefen har mulighed for For det andet handler det om at fokusere på, og forstå for- cher de ansvar, som folk har eller vil få. serne. Derfor er det afgørende at vælge et virksomhedssystem, at følge op på, og styre medarbejderens udvikling i retning af skellen mellem personaleadministration og styring af menne- Du kan skabe gode betingelser for medarbejdernes kreativi- som også understøtter HRM, og som er nemt at udvide med medarbejderens ansvar. Det kan du med et tidssvarende skelige ressourcer. Personaleadministration er de mere traditio- tet og innovative evner. HRM-funktioner. HRM-system. Endelig ligger der en udfordring i på den ene side nelle opgaver som løn, ansættelsessamtaler, ansættelsespa- Du kan sikre en god forandringsstyring: Hurtige forandringer Fordelen ved at koble en HRM-løsning til din integrerede at skulle stille krav til medarbejderen, og på den anden side at pirer, disciplinære anliggender etc. De menneskelige ressourcer på markedet kræver hurtige kommandoveje og en fleksibel virksomhedsløsning er, at du får mulighed for at sammenstille skulle maksimere medarbejderens oplevelse af at være ansat i (Human Resources) er al den viden, de kompetencer, den kre- organisation. HRM gør det muligt at inddrage alle medarbej- både de hårde og de ofte svært målelige bløde data som virksomheden. Disse, og mange flere udfordringer, får du også ativitet og de talenter, som findes i virksomhedens medarbej- dere i virksomhedens udviklingsarbejde. f.eks. kundetilfredshed, medarbejdertrivsel og personlig udvik- mulighed for at håndtere via et Human Resource Management derstab. Human Resource Management fokuserer på at sikre, Du skaber et bedre fundament for at fremme både indlæring ling. Dermed kan du holde bløde data og konkrete resultater (HRM) system. at den enkelte medarbejder både har forstået og arbejder i og fralæring. op mod hinanden, og f.eks. aflæse om der er sammenhæng overensstemmelse med virksomhedens værdier, attituder og Du er med til at sikre, at medarbejderne agerer i forhold til de mellem bløde data som trivsel og indtjening. Disse mulig- overbevisninger samt får tilbudt relevante udviklingsmulig- værdier, visioner og strategier, som ledelsen kommunikerer. heder får du ikke med et alenestående HRM-system. Med Selv i automatiseringens tidsalder er medarbejderne heder i virksomheden. Medarbejderen oplever at kommunikationen foregår som dia- andre ord: Dit integrerede virksomhedssystem er stadig hjertet den vigtigste og mest uundværlige ressource Hvorfor spiller teknologien også en rolle? log. Du er med til at skabe et alternativt succesbarometer i forhold i din virksomhed. Ved at udvide det med et HRM-system får du blot en endnu sundere cirkulation af information. Strukturering, styring og administration af de menneskelige til årsregnskaber og økonomirapporter. En værdifuld fordel, ressourcer er alfa og omega for at få succes med HRM. Derfor eftersom det i langt højere grad er blevet væsentligt at se på spiller teknologien en væsentlig rolle i et HR-projekt. Tekno- hvordan virksomheder skal navigere næste år, end på, hvor- logiens styrke er netop, at den kan håndtere store mængder dan den har navigeret sidste år. data, og gøre det lettere at strukturere, styre og administrere dem på en måde, der gør det nemt at navigere i forhold til både virksomhedens og medarbejderens behov. Sidst, men ikke mindst automatiserer teknologien tidskrævende rutineopgaver, hvilket gør det muligt at outsource flere opgaver til medarbejderne selv, således at det enkelte individ har et ejerskab og forpligtelse til at ajourføre og vedligeholde personlige og faglige data. 6 7

5 Fordele ved at udvide dit ERP-system med et integreret Human Resource Management-system Flytter rutineopgaver fra personaleafdelingen Det er vigtigt at forstå, at et integreret HRM-system ikke alene Muliggør outsourcing af rutineopgaver til medarbejderne hjælper personaleafdelingen, men også mellemledere og Et HRM-system giver personaleafdelingen mulighed for at over- medarbejdere til en lettere hverdag! I det følgende beskrives lade tidskrævende personaleregistreringer til medarbejderne hvordan: selv via intranettet. Eksempelvis registreringer som personoplysninger, tidsforbrug, fravær, opdatering af egen CV- information Lettere sagsbehandling og ændringer eller tilføjelser til den personlige profil. Letter medarbejderudvikling Ledelse Et HRM-system samler alle personalerelevante informationer i ét system. Du slipper dermed for at skulle indsamle og over- Målretter rekrutteringen Udvikling handler ikke længere kun om at sætte folk på eksterne faglige kurser. De blødere personlige udviklingsmulig- HRM er et ledelsesværktøj, og ikke kun et anliggende for personaleafdelingen. Et HRM-system giver ledelsen et cockpit, der føre information om f.eks. fravær, kursusaktiviteter og CV er I en tid med små årgange har det stor økonomisk og menne- heder står højt på listen for dagens jobansøgere: Ansvar, ind- giver overblik over medarbejdernes indsatser, deres kompe- fra forskellige systemer. Det letter både korrespondancen, skelig betydning for virksomheder at kunne tiltrække, udvikle og flydelse etc. Et HRM-system giver virksomheden et solidt fun- tenceniveau, hvordan de lever op til deres ansvar alt det, der sagsbehandlingen og ikke mindst opfølgningen på en sag. fastholde en kritisk masse af gode medarbejdere. Med et HRM- dament for at skabe en kultur, der prioriterer medarbejder- skaber de resultater som topledelsen og aktionærerne foku- Et HRM-system skaber desuden overblik over virksomhedens system bliver det nemmere at kvalificere og dermed reducere udvikling hvilket er vigtig for virksomhedens fremtid. Systemet serer på. Måske registreres disse allerede idag men ved at kompetencer og viden, hvilket gør det lettere at sammensætte antallet af jobansøgere. Det sparer administrations- og sags- hjælper både ledelser og personaleafdelinger med at løse de bruge teknologien bliver det meget lettere at agere effektivt i de rette kompetencer til en given opgave, en organisationsæn- behandlingstid. Systemet gør det også lettere at rekruttere og nye, komplekse krav, som medarbejderudvikling stiller. Det forhold til informationerne. dring eller ved en fusion. Desuden forenkler og effektiviserer systemet personaleudviklingssamtaler, forhandlinger eller ansætte medarbejdere efter standardiserede processer, hvilket sikrer at jobbets krav og medarbejdernes kompetencer og for- handler dybest set om at kunne udvikle hele mennesker, som ikke bare er fagligt- men også personligt kompetente. Kon- Analyse andre personalesamtaler samt opfølgningen på dem. ventninger passer bedst muligt sammen. Systemet sikrer des- kret i form af effektiv planlægning og styring af karriereforløb Ligeså vigtigt det er at kunne måle udviklingen og nøgletal uden en smidig indslusningsproces, hvilket giver nye medar- for vidensarbejdere. ligeså vigtigt er det at kunne identificere evt. afstande mellem bejdere en god oplevelse af virksomheden. mål og indsatser, samt at planlægge aktiviteter i forhold til Et integreret HRM-system letter hverdagen for hele organisationen ikke kun personaleafdelingen. Optimerer værdien af uddannelse og medarbejderudvikling Overblik over performance Det er ofte salgstal, som udgør succeskriteriet men salgstal skabes af den enkelte medarbejders indsats. Har du overblik dette. Det kan du med et HRM-system. Du kan bl.a. analysere alle de områder, som personaleafdelingen typisk skal have styr på: Fravær, afgang og tilgang af medarbejdere, trivsel. Eller Et HRM-system understøtter virksomheders bestræbelser på over indsatsen? Det får du med et HRM-system, og ikke kun i helt konkret hvor mange penge og hvor meget tid der bliver at ændre fokus fra det klassisk finansielle, til også at udnytte form af traditionel kontrol. Systemet gør det muligt at bruge brugt til at rekruttere nye medarbejdere og hvad der kom ud og optimere virksomhedens kompetencer, talent og kreativitet performance som ledelsesværktøj f.eks. i forbindelse med af det, hvilke medier der bedst rammer de mennesker, din virk- på en struktureret måde. Alt i alt sikrer systemet, at virksom- bonusordninger eller strategiforankring. Performanceværk- somhed er interesseret i og meget, meget mere. hedens investering i uddannelse giver det ønskede afkast. tøjerne giver mulighed for at have fingeren på pulsen på mange niveauer både overordnet, afdelings- eller medarbejder- eller projektspecifikt. HRM er ikke kun en sag for personaleafdelingen. HRM handler om at skabe værdi på basis af mennesker. 8 9

6 Hvilke virksomheder kan få glæde af et Human Resource Management system? Hvordan griber jeg HRM-opgaven an? Et HRM-system henvender sig først og fremmest til virksomheder, der ser medarbejder- og organisationsudvikling som en strategisk faktor i fremtiden. Mindre virksomheder med fokus på HRM kan opnå væsentlige tidsbesparelser og effektiviseringsgevinster via systemets personaleadministrative funktioner. Det kan sågar via sin enkelthed give den mindre virksomhed mod på at opbygge en HR-afdeling uden at det kræver mange ressourcer i form af mennesker. Større virksomheder med fokus på HRM har mulighed for at kombinere de administrative funktioner med mere strategiske funktioner, som kan bruges i alle brancher, men som er særligt velegnede til at optimere produktions- og servicevirksomheders omstillingsevne. Traditionel Personaleadministration Adminstrativt orienteret Uklare roller og ansvar Transaktionsorienteret Manuelle processer Ikke integreret med øvrige systemer Ny HR strategi = forbedrede processer Understøttet af Navision Axapta HRM HRM optimerer: Forandringsparatheden Omstillingsevnen Dynamikken Human Resource Management Udviklingsorienteret Klare roller og ansvar Performanceorienteret Automatiske processer Selvbetjent af medarbejdere Fuld integration med øvrige systemer HR information bruges aktivt i ledelsesrapportering HRM-opgaven gribes bedst an ved at virksomhedens ledelse og personaleafdeling i fællesskab starter med at definere hvilke HRM-tiltag, der er strategisk vigtige, hvor man ønsker at prioritere, og hvor man vil sætte ind personalemæssigt. Sidst, men ikke mindst, skal strategien kommunikeres ud i hele organisationen. Opgaven kan gribes an således: 1. Udgangspunktet er, at virksomheden skal omsætte personaleafdelingens behov til overskuelige processer. Start derfor med at se på, hvilke resultater virksomheden ønsker at skabe med en given HRM-proces. Efterfølgende er det vigtigt at forstå, at HRM handler om mennesker, og at det både kræver investering og tilpasning. 2. Vurder hvordan HRM-projektet får vægt. Hvor mange mennesker/roller skal involveres i den enkelte arbejdsproces? I denne fase er det vigtigt at få synliggjort hvad opgaven består af, og hvem der skal udføre hvad. 3. Overvej hvilke rutineopgaver, som kan uddelegeres til medarbejderne. Rutineprægede administrative opgaver kan i dag løses, takket være teknologien og forskellige former for medarbejder selvbetjening altså hvor medarbejderne selv vedligeholder data. Den nye teknologi er let, intuitivt og selvlærende at tage i brug for medarbejderne. 4. Vælg en erfaren, ekstern samarbejdspartner. HRM-systemer er et relativt nyt område for de fleste virksomheder. Derfor betaler det sig at lade en erfaren samarbejdspartner drive processen. Overvej hvilke værktøjer du vælger HRM er et sammenhængende koncept, som kræver synergi på tværs af individer, processer og organisation. Derfor er det præcis som når man automatiserer andre virksomhedsprocesser vanskeligt at skabe merværdi på basis af alenestående systemer, som hver især løser dele af virksomhedens HRM-problematik. Du opnår langt større værdi med en tidssvarende, integreret HRM-løsning, hvor alle værktøjerne samarbejder både med hinanden og med virksomhedens øvrige processer. HRM handler om at styre dine personaleressourcer. Men omverdenen bedømmer dig også på, hvor god du er til det 10 11

7 Hvordan kan Navision hjælpe? Enhver rejse starter med det første skridt Niveau 2: Elektronisk spørgeskema hvad er det? Navision Axapta HRM tilbyder et unikt elektronisk spørgeske- Totalløsning: Ved at udvide din Navision-løsning med Forskellige virksomheder har forskellige HRM-behov. Nogle Fokus på rekruttering og kompetenceudvikling ma/informationsindsamlingsværktøj, som gør det nemt at indsamle medarbejdertilkendegivelser, som normalt både er svære HRM, er du sikker på at alle virksomhedens HRM-processer hænger sammen på tværs af virksomheder ønsker at starte HRM-processen med at foku- Det næste trin i HRM-processen vil typisk være relevant for at få overblik over og bearbejde. Spørgeskemaet, som har et afdelinger og geografi. sere på isolerede områder, opnå succes med dette, og siden større virksomheder. Dette trin handler om at udnytte teknolo- web interface, kan f.eks. anvendes til at vurdere medarbejder- tage nye skridt. Andre virksomheder satser på en omfattende giens muligheder for at optimere rekruttering, personaleudvik- nes holdning til et nyt koncept, en overenskomst eller individu- HRM-strategi fra starten. Uanset, hvor du starter, er HRM en ling, karriereplanlægning og kompetencestyring. Disse mulig- elle forhold. Nem og hurtig implementering: Brugergrænsefladen i proces. Fordelen ved en Navision Axapta HRM-løsning er, at heder får du med Navision Axapta HRM niveau 2. Dette niveau Fordelene er, at elektroniske spørgeskemaer generelt giver Navisions løsninger er baseret på Microsoft-standarder, hvilket den er delt op i niveauer. Men eftersom Navision Axapta HRM- indeholder også et elektronisk spørgeskemaværktøj, der gør højere svarprocent, samtidig med, at systemet gør alt tastear- gør det nemt og intuitivt for alle medarbejdere at arbejde med systemet er skalérbart og modulopbygget, kan du starte pro- det nemt at måle, bearbejde data og målrette elektroniske bejdet for dig! løsningen uanset deres edb-erfaring. Brugervenligheden mini- cessen på et hvilket som helst niveau, og siden udbygge mulig- spørgeundersøgelser om f.eks. medarbejdertrivsel. Systemets planlægningsdel gør det nemt at forberede og merer udgifterne til uddannelse og træning, og sikrer en let hederne. Herunder skitseres Navision Axaptas HRM-faciliteter, inddelt i overordnede niveauer. Det første niveau udgør de Niveau 3 foretage masseudsendelser til bestemte organisationsenheder eller personalegrupper. Efterfølgende er det let at behandle overgang til det nye system. mest basale HRM-faciliteter, og i de følgende niveauer udbygges mulighederne for at skabe værdi gennem struktureret persona- HRM som ledelsesværktøj resultatet af forespørgslerne, da alle data er indsamlet elektronisk. le- og organisationsudvikling. Navision Axapta HRM niveau 3 fokuserer på forankring af Navision Axapta HRM, Niveau 1: strategi, personaleledelse og uddelegering af ansvar. Du får værktøjer til at håndtere Performance Management, herunder belønningssystemer, og Balanced Scorecard, som f.eks. gør Basal HRM det muligt at måle og vise kunde- og medarbejdertilfredshed. Det første skridt mod HRM starter med registrering af stam- Resultat: Virksomheden får mulighed for at skærpe sin reak- data om medarbejderne, samt med at give personaleafdelingen tionstid, omstillingsevne og gruppedynamik. Desuden fokuserer mulighed for at se disse data i ét system. Det kan være oplys- Navision Axapta HRM niveau 3 på, hvordan du kan optimere ninger om navn, adresse, CV, løn, udlånte effekter, kreditkort, virksomhedens forretningsprocesser. bærbare pc er, nøgler etc. Desuden giver niveau 1 mulighed for at registrere og få overblik over medarbejdernes tilhørsforhold i organisationen. Også mulighed for medarbejder selvbetjening, som reducerer personaleafdelingens involvering i rutineopgaver. HRM-systemet gør det i øvrigt nemt at styre hvilke brugere der må se hvilken information

8 Vi håber, at dette hæfte har givet dig et informativt indblik i, hvad din virksomhed får ud af at optimere håndteringen af de menneskelige ressourcer. Brug kuponen eller ring til Navision Danmark a/s, hvis du ønsker rådgivning om hvordan du griber opgaven an. Du kan også få yderligere information og demonstration af hvilken af vores HRM løsninger, som passer bedst til din virksomheds behov. Ja tak, jeg vil gerne have en demonstration af Navisions HRM løsning. Ja tak, jeg vil gerne have uddybende information. Navn Postnummer Firma By Titel Tlf. Adresse 14 15

9 3460 Birkerød Bregnerødvej 133 Navision Danmark a/s Copyright 2002 Navision Danmark a/s. Navision Danmark a/s Bregnerødvej Birkerød Tlf Fax Navision a/s er en af de førende globale udbydere af integrerede ERP- og e-business-løsninger til mellemstore virksomheder. Den nye organisation er resultatet af en fusion mellem Navision Software og Damgaard. Samlægningen gør de to virksomheder i stand til at skabe en endnu større international profil og tilbyde et sortiment af førende end-to-end løsninger baseret på Microsoft teknologi. Navision har et globalt kundeunderlag på mere end installationer, og et omfattende internationalt netværk bestående af mere end partnere. Navision er repræsenteret i ca. 30 lande og beskæftiger mere end medarbejdere. Navision tilbyder en udvidet produktportefølje og endnu bedre service til mellemstore virksomheder. Navisions kerneproduktlinjer er: Navision Axapta Navision Attain Navision Financials Navision XAL Navision C5 DK-AX-HRM1

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV

PRODUKTIONS- OG LOGISTIKSTYRING I MICROSOFT DYNAMICS NAV FÅ TRIMMET PRODUKTIONSPROCESSERNE OPTIMERING I PRODUKTIONEN PRODUKTIONSSTYRING PLANLÆGNINGSVÆRKTØJER KOMME/GÅ LØNSYSTEMER LOGISTIK/LAGER TIDSSTUDIE AGIDON OPTIMERER VIRKSOMHEDENS PRODUKTIONS- OG LOGISTIKOPGAVER

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

ProMark workforce management ProMileage

ProMark workforce management ProMileage anvendes til at rapportere kørselsforbrug og udgifter så som transportudgifter og andre udlæg i forbindelse med en specifik sag. Registreringen foretages i ProPortal og danner grundlag for viderefakturering

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale

Slagelse Kommune. Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale 4. september 2013. Baggrund Slagelse Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Løn og Personale Job- og personprofil Slagelse Kommune har besluttet af sammenlægge de to eksisterende afdelinger Løn og

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer

Koncern HR i praksis. Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer Koncern HR i praksis Netværk for ledere og medarbejdere i statslige HR- organisationer erfarne HR konsulenter om HR s strategiske rolle Efterårsprogram 2012 Program efterår 2012 alle dage kl. 9.0011.30

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010

(Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten. onsdag den 28. april 2010 (Navision) Præsentation af: Andreas, Morten, Lars & Kresten onsdag den 28. april 2010 Historisk baggrund 1983: Firmaet PC&C grundlægges af Jesper Balser, Peter Bang og Torben Wind. 1984: Regnskabsprogrammet

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.

HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Yderligere informationer. Job Vision A/S. Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision. HR-SPECIALIST HVEM TAGER SIG AF DINE HR-OPGAVER? Job Vision A/S Yderligere informationer Telefon 70 10 33 35 Mail jobvision@jobvision.dk www.jobvision.dk INDHOLD 1 Medarbejderen er din vigtigste ressource

Læs mere

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne

JobASE gode hoveder til ASE SMV erne JobASE gode hoveder til ASE SMV erne VISION Vi vil skabe en a-kasse, der matcher det moderne Danmarks ønsker og behov MISSION Vi kæmper for, at økonomisk tryghed på arbejdsmarkedet ikke skal være afhængig

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

HR-services til nye tider

HR-services til nye tider HR-services til nye tider Arbejdsstyrken i Danmark er under forandring. Vi tror, HR-services er en del af løsningen. cgi.com 2 cgi.com 3 Fleksible løsninger til en udfordrende fremtid Staten bliver løbende

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne. Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid 2 Titel Morgendagens administrative medarbejder i kommunerne Fremtidens kompetencer i en effektiviseringstid

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning.

Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. idq MDM Edition Adgang til eksterne referencedata, integration til egne systemer og søgning i egne kundedata som en samlet Master Data Management (MDM) løsning. Hvad er Master Data Management? Master Data

Læs mere

Al opstart er svært lad os hjælpe dig

Al opstart er svært lad os hjælpe dig Al opstart er svært lad os hjælpe dig Vi kan gøre din hverdag nemmere At vælge det rigtige kan være svært lad os hjælpe dig frem til dine mål og behov. I denne brochure finder du de produkter vi har. Vi

Læs mere

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering

HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering NY CONFEX-UDDANNELSE: HR Konsulent-uddannelsen 4 intensive dage med certificering Komplet introduktion alt du bør vide som HR-konsulent Rekruttering, ansættelse og afskedigelse bliv klædt på til bedre

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet EN GOD INVESTERING FutureMatch er din direkte kontakt til flere end 60.000 potentielle kursister Hvor mange kurser skal du sælge, for at den årlige

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt

HR PARTNERSHIP HRP med stort overblik og høj effekt P med stort overblik og høj effekt Tag springet... Med Partnership sætter du og din virksomhed nye standarder for effektiv outsourcing. Vi tilbyder en skræddersyet, kosteffektiv og fleksibel partnerskabsmodel,

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HR og ledelse ledelse med vilje

HR og ledelse ledelse med vilje HR og ledelse ledelse med vilje Tue Byskov Bøtkjær, Vice President, HR & Communications Om Ledelse af medarbejdere Agenda Ledelse af medarbejdere inspiration i om kompetenceudvikling, fastholdelse l og

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Professionel it-drift af din forretningsplatform

Professionel it-drift af din forretningsplatform Professionel it-drift af din forretningsplatform Din billet til it-afdelingens rejse fra costcenter til kraftcenter INVITATION TIL GRATIS KONFERENCE København, 2. juni Aarhus, 3. juni Tag kollegerne med

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE

SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE SystemGruppen KOMPETENCE OG SERVICE Velkommen til System Gruppen Hos SystemGruppen sætter vi meget stor pris på vores kunder. Vi vil gerne sørge for, at du føler dig kompetent serviceret og godt hjulpet.

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall

Microsoft Dynamics AX Scanfak. Fall 1 Microsoft Dynamics AX Scanfak Fall 16 - faktura management & workflow Med faktura management & workflow systemet Scanfak fra GITS kan du afhjælpe de tunge administrative rutiner ved håndtering af kreditor

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014

Stillings- og personprofil. Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Stillings- og personprofil Leder, UU Djursland Norddjurs og Syddjurs kommune Januar 2014 Opdragsgiver UU Djursland Ungdommens Uddannelsesvejledning på Djursland - et samarbejde mellem Norddjurs Kommune

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft!

Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! Landmænd er eftertragtet arbejdskraft! v/ Adm.Dir. Anne-Mette Ravn Hartmanns A/S KORT OM HARTMANNS Primære aktiviteter: Rekruttering til faste stillinger, Vikarassistance, Rådgivning af ledige, Karriererådgivning/Newplacement

Læs mere

Medarbejderne er dit vigtigste aktiv

Medarbejderne er dit vigtigste aktiv Marts 2013 4. årgang, nummer 3 Medarbejderne er dit vigtigste aktiv Brug SAP til at udnytte deres potentiale Videnssamfundet er over os, og HR er i dag ved at blive en af de mest afgørende bundlinjeparametre.

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske

Konsulent virksomheden Personalesundhed Indehaver Pia Løbner Jeppesen Behandling skal tage udgangspunkt i det hele menneske M a g a s i n e t f o r M e d a r b e j d e r n e s T r i v s e l, S u n d h e d o g V e l v æ r e ISSN: 1604-2875 Nr. 3 Marts 2007 Konsulent virksomheden Create You Indehavere Mika Heilmann og Charlotte

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning.

Cirka 65.000 danske virksomheder klarer deres løn- og personaleadministration. cirka 350 dedikerede medarbejdere i Aalborg, Ballerup og Herning. BLUEGARDEN Om Bluegarden Bluegarden (tidligere Multidata) står bag Danmarks mest anvendte løsninger og services inden for løn- og personaleadministration. For eksempel lønsystemerne DataLøn og Multi- Løn.

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1

RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger. 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS Autogenbrug Se vejen frem med RCS løsninger 13-02-2014 RCS Autogenbrug - Infomøde -- RCS IT A/S 1 RCS hvem er vi? Autogenbrugsbranchen Kundefordeling Hvorfor et nyt program? Programmodel Skalérbar

Læs mere

Jobprofil. Vicedirektør BUPL

Jobprofil. Vicedirektør BUPL Jobprofil Vicedirektør BUPL 1. Indledning BUPL ønsker at ansætte en vicedirektør med reference til forbundsdirektøren. Stillingen er nyoprettet som følge af en større organisationsændring på forbundskontoret.

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling

HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling HR-relateret strategi-, koncept-og forretningsudvikling Præsentationens indhold: Indledning De 4 Hovedindsatser Uddybning af de 4 Hovedindsatser Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af referencer 1 2 3 4 5

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere