Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Værd at vide om Human Resource Management. Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer"

Transkript

1 Værd at vide om Human Resource Management Vækst via optimering af personaleadministration og udvikling af menneskelige ressourcer

2 Velkommen til Værd at vide om Human Resource Management Indhold Erhvervslivet synes at være enige om, at medarbejdernes kompetencer, trivsel og udvikling bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Dette hæfte er ment som inspiration til hvordan virksomhedsledelser og personalechefer kan komme videre, både strategisk og teknologisk, i bestræbelserne på at gøre Human Resource Management (HRM) til en naturlig del af virksomhedens kultur. Vi håber, at dette hæfte kan blive begyndelsen til en konstruktiv dialog med din virksomhed. Søren Fink-Jensen, adm. direktør, Navision Danmark a/s Velkommen side 2 Ændringer i arbejdsmarkedet side 4 Hvad betyder ændringerne? side 5 Hvordan tiltrækkes og fastholdes medarbejdere? side 6 Hvad er Human Resource Management? side 6 Hvorfor spiller teknologien også en rolle? side 6 Værdien af at strukturere, styre og administrere menneskelige ressourcer side 7 Betydningen af ERP-systemet side 7 Fordele ved et integreret HRM-system side 8 Hvilke virksomheder har glæde af HRM? side 10 Hvordan gribes HRM-opgaven an? side 11 Hvordan kan Navision hjælpe? side

3 Betydelige ændringer i arbejdsmarkedet Hvad betyder ændringerne i arbejdsmarkedet? Udfordringerne for personalechefer og ledelser har ændret sig i løbet af de sidste år. De vigtigste grunde til disse ændringer i erhvervslivet er konstante forandringer og globaliseringen. Desuden har arbejdsmarkedet ændret sig markant. Voksende behov for at personaleafdelingen kan understøtte en udvikling af hele mennesker, der ikke bare er fagligt- men også personligt kompetente. Nye udfordringer i forbindelse med strukturering, styring og For ledelsen Ledelsens udfordring er i dag at skabe det rette samspil mellem virksomhedens overordnede vision og mission og den enkelte medarbejders indsats. Men ledelse drejer sig ikke længere kun»kloge virksomheder ved, at penge ikke skaber innovation; det gør medarbejdere!«peter F. Drucker Blandt de mest markante ændringer er: administration af medarbejdere. om faglighed og kompetence. Nu handler det lige så meget om Personalechefen er ikke længere udelukkende personale- Arbejdsmarkedet tilhører arbejdstager. at få kommunikeret virksomhedens værdier helt ud i krogene af virksomheden. Er målet tydeligt for alle i organisationen? For personaleafdelingen administrator, men ofte også strategisk partner for topledel- Her ligger en fælles strategisk opgave for ledelse og persona- Udfordringen for personaleafdelingen er, at stadig mindre ung- sen. lechefer. domsårgange gør det vanskeligere at få unge og nye gode medarbejdere ind i virksomheden. Det stiller større og nye krav til rekrutteringsprocessen. En anden udfordring for personaleafdelingen er, at dagens medarbejdere typisk er blevet langt mere individualistisk indstillet end tidligere. Moderne mennesker accepterer i dag sjældnere at medarbejderkrav forhandles i store grupper, men fokuserer på de individuelle muligheder i et job. Endelig bruges ordet trivsel oftere i dansk virksomhedsledelse. Det afspejler på den ene side en kraftig vækst i betydningen af de menneskelige kvaliteter i arbejdslivet og på den anden side, at menneskelige ressourcer måske tidligere har fået for lidt opmærksomhed. Ovenstående ændringer stiller større krav til personalechefen, og vil i mange tilfælde udvide jobbet som personaleadministrator med nye mere strategiske og mere udadvendte opgaver. 4 5

4 Hvordan tiltrækkes og fastholdes de gode medarbejdere i den nye situation? Værdien af at strukturere, styre og administrere virksomhedens menneskelige ressourcer Dagens arbejdsmarked tilhører arbejdstagerne! Mange perso- Hvad er Human Resource Management? Du kan sikre, at medarbejderne bliver behandlet lige så indivi- Betydningen af dit ERP-system nalechefers udfordring er derfor både at få tid til de traditionelle Et HR-projekt starter ikke med software. Det starter for det før- duelt, som en god servicevirksomhed ville behandle sine kun- På trods af al mediestøjen og døgnflueteknologier er det vigtigt personaleopgaver samtidig med at de skal give virksomhedens ste med en beslutning om, at se menneskene i en organisa- der. Respekt for forskelligheder er vejen til gode medarbejdere. at forstå, at dit integrerede virksomhedssystem stadig er hjertet menneskelige ressourcer opmærksomhed f.eks. i form af indi- tion som aktiver og profitcentre, og ikke som passiver eller Du letter medarbejderudviklingsprocesser. Det sikrer ikke i din virksomhed også når det gælder HRM. Dit virksomheds- viduelle udviklingsplaner, bonusaftaler, kontrakter m.v. I den omkostninger. mindst, at kompetencerne udvikles og målrettes, så de mat- system er fundamentet for HRM, fordi det styrer alle proces- forbindelse er det vigtigt, at personalechefen har mulighed for For det andet handler det om at fokusere på, og forstå for- cher de ansvar, som folk har eller vil få. serne. Derfor er det afgørende at vælge et virksomhedssystem, at følge op på, og styre medarbejderens udvikling i retning af skellen mellem personaleadministration og styring af menne- Du kan skabe gode betingelser for medarbejdernes kreativi- som også understøtter HRM, og som er nemt at udvide med medarbejderens ansvar. Det kan du med et tidssvarende skelige ressourcer. Personaleadministration er de mere traditio- tet og innovative evner. HRM-funktioner. HRM-system. Endelig ligger der en udfordring i på den ene side nelle opgaver som løn, ansættelsessamtaler, ansættelsespa- Du kan sikre en god forandringsstyring: Hurtige forandringer Fordelen ved at koble en HRM-løsning til din integrerede at skulle stille krav til medarbejderen, og på den anden side at pirer, disciplinære anliggender etc. De menneskelige ressourcer på markedet kræver hurtige kommandoveje og en fleksibel virksomhedsløsning er, at du får mulighed for at sammenstille skulle maksimere medarbejderens oplevelse af at være ansat i (Human Resources) er al den viden, de kompetencer, den kre- organisation. HRM gør det muligt at inddrage alle medarbej- både de hårde og de ofte svært målelige bløde data som virksomheden. Disse, og mange flere udfordringer, får du også ativitet og de talenter, som findes i virksomhedens medarbej- dere i virksomhedens udviklingsarbejde. f.eks. kundetilfredshed, medarbejdertrivsel og personlig udvik- mulighed for at håndtere via et Human Resource Management derstab. Human Resource Management fokuserer på at sikre, Du skaber et bedre fundament for at fremme både indlæring ling. Dermed kan du holde bløde data og konkrete resultater (HRM) system. at den enkelte medarbejder både har forstået og arbejder i og fralæring. op mod hinanden, og f.eks. aflæse om der er sammenhæng overensstemmelse med virksomhedens værdier, attituder og Du er med til at sikre, at medarbejderne agerer i forhold til de mellem bløde data som trivsel og indtjening. Disse mulig- overbevisninger samt får tilbudt relevante udviklingsmulig- værdier, visioner og strategier, som ledelsen kommunikerer. heder får du ikke med et alenestående HRM-system. Med Selv i automatiseringens tidsalder er medarbejderne heder i virksomheden. Medarbejderen oplever at kommunikationen foregår som dia- andre ord: Dit integrerede virksomhedssystem er stadig hjertet den vigtigste og mest uundværlige ressource Hvorfor spiller teknologien også en rolle? log. Du er med til at skabe et alternativt succesbarometer i forhold i din virksomhed. Ved at udvide det med et HRM-system får du blot en endnu sundere cirkulation af information. Strukturering, styring og administration af de menneskelige til årsregnskaber og økonomirapporter. En værdifuld fordel, ressourcer er alfa og omega for at få succes med HRM. Derfor eftersom det i langt højere grad er blevet væsentligt at se på spiller teknologien en væsentlig rolle i et HR-projekt. Tekno- hvordan virksomheder skal navigere næste år, end på, hvor- logiens styrke er netop, at den kan håndtere store mængder dan den har navigeret sidste år. data, og gøre det lettere at strukturere, styre og administrere dem på en måde, der gør det nemt at navigere i forhold til både virksomhedens og medarbejderens behov. Sidst, men ikke mindst automatiserer teknologien tidskrævende rutineopgaver, hvilket gør det muligt at outsource flere opgaver til medarbejderne selv, således at det enkelte individ har et ejerskab og forpligtelse til at ajourføre og vedligeholde personlige og faglige data. 6 7

5 Fordele ved at udvide dit ERP-system med et integreret Human Resource Management-system Flytter rutineopgaver fra personaleafdelingen Det er vigtigt at forstå, at et integreret HRM-system ikke alene Muliggør outsourcing af rutineopgaver til medarbejderne hjælper personaleafdelingen, men også mellemledere og Et HRM-system giver personaleafdelingen mulighed for at over- medarbejdere til en lettere hverdag! I det følgende beskrives lade tidskrævende personaleregistreringer til medarbejderne hvordan: selv via intranettet. Eksempelvis registreringer som personoplysninger, tidsforbrug, fravær, opdatering af egen CV- information Lettere sagsbehandling og ændringer eller tilføjelser til den personlige profil. Letter medarbejderudvikling Ledelse Et HRM-system samler alle personalerelevante informationer i ét system. Du slipper dermed for at skulle indsamle og over- Målretter rekrutteringen Udvikling handler ikke længere kun om at sætte folk på eksterne faglige kurser. De blødere personlige udviklingsmulig- HRM er et ledelsesværktøj, og ikke kun et anliggende for personaleafdelingen. Et HRM-system giver ledelsen et cockpit, der føre information om f.eks. fravær, kursusaktiviteter og CV er I en tid med små årgange har det stor økonomisk og menne- heder står højt på listen for dagens jobansøgere: Ansvar, ind- giver overblik over medarbejdernes indsatser, deres kompe- fra forskellige systemer. Det letter både korrespondancen, skelig betydning for virksomheder at kunne tiltrække, udvikle og flydelse etc. Et HRM-system giver virksomheden et solidt fun- tenceniveau, hvordan de lever op til deres ansvar alt det, der sagsbehandlingen og ikke mindst opfølgningen på en sag. fastholde en kritisk masse af gode medarbejdere. Med et HRM- dament for at skabe en kultur, der prioriterer medarbejder- skaber de resultater som topledelsen og aktionærerne foku- Et HRM-system skaber desuden overblik over virksomhedens system bliver det nemmere at kvalificere og dermed reducere udvikling hvilket er vigtig for virksomhedens fremtid. Systemet serer på. Måske registreres disse allerede idag men ved at kompetencer og viden, hvilket gør det lettere at sammensætte antallet af jobansøgere. Det sparer administrations- og sags- hjælper både ledelser og personaleafdelinger med at løse de bruge teknologien bliver det meget lettere at agere effektivt i de rette kompetencer til en given opgave, en organisationsæn- behandlingstid. Systemet gør det også lettere at rekruttere og nye, komplekse krav, som medarbejderudvikling stiller. Det forhold til informationerne. dring eller ved en fusion. Desuden forenkler og effektiviserer systemet personaleudviklingssamtaler, forhandlinger eller ansætte medarbejdere efter standardiserede processer, hvilket sikrer at jobbets krav og medarbejdernes kompetencer og for- handler dybest set om at kunne udvikle hele mennesker, som ikke bare er fagligt- men også personligt kompetente. Kon- Analyse andre personalesamtaler samt opfølgningen på dem. ventninger passer bedst muligt sammen. Systemet sikrer des- kret i form af effektiv planlægning og styring af karriereforløb Ligeså vigtigt det er at kunne måle udviklingen og nøgletal uden en smidig indslusningsproces, hvilket giver nye medar- for vidensarbejdere. ligeså vigtigt er det at kunne identificere evt. afstande mellem bejdere en god oplevelse af virksomheden. mål og indsatser, samt at planlægge aktiviteter i forhold til Et integreret HRM-system letter hverdagen for hele organisationen ikke kun personaleafdelingen. Optimerer værdien af uddannelse og medarbejderudvikling Overblik over performance Det er ofte salgstal, som udgør succeskriteriet men salgstal skabes af den enkelte medarbejders indsats. Har du overblik dette. Det kan du med et HRM-system. Du kan bl.a. analysere alle de områder, som personaleafdelingen typisk skal have styr på: Fravær, afgang og tilgang af medarbejdere, trivsel. Eller Et HRM-system understøtter virksomheders bestræbelser på over indsatsen? Det får du med et HRM-system, og ikke kun i helt konkret hvor mange penge og hvor meget tid der bliver at ændre fokus fra det klassisk finansielle, til også at udnytte form af traditionel kontrol. Systemet gør det muligt at bruge brugt til at rekruttere nye medarbejdere og hvad der kom ud og optimere virksomhedens kompetencer, talent og kreativitet performance som ledelsesværktøj f.eks. i forbindelse med af det, hvilke medier der bedst rammer de mennesker, din virk- på en struktureret måde. Alt i alt sikrer systemet, at virksom- bonusordninger eller strategiforankring. Performanceværk- somhed er interesseret i og meget, meget mere. hedens investering i uddannelse giver det ønskede afkast. tøjerne giver mulighed for at have fingeren på pulsen på mange niveauer både overordnet, afdelings- eller medarbejder- eller projektspecifikt. HRM er ikke kun en sag for personaleafdelingen. HRM handler om at skabe værdi på basis af mennesker. 8 9

6 Hvilke virksomheder kan få glæde af et Human Resource Management system? Hvordan griber jeg HRM-opgaven an? Et HRM-system henvender sig først og fremmest til virksomheder, der ser medarbejder- og organisationsudvikling som en strategisk faktor i fremtiden. Mindre virksomheder med fokus på HRM kan opnå væsentlige tidsbesparelser og effektiviseringsgevinster via systemets personaleadministrative funktioner. Det kan sågar via sin enkelthed give den mindre virksomhed mod på at opbygge en HR-afdeling uden at det kræver mange ressourcer i form af mennesker. Større virksomheder med fokus på HRM har mulighed for at kombinere de administrative funktioner med mere strategiske funktioner, som kan bruges i alle brancher, men som er særligt velegnede til at optimere produktions- og servicevirksomheders omstillingsevne. Traditionel Personaleadministration Adminstrativt orienteret Uklare roller og ansvar Transaktionsorienteret Manuelle processer Ikke integreret med øvrige systemer Ny HR strategi = forbedrede processer Understøttet af Navision Axapta HRM HRM optimerer: Forandringsparatheden Omstillingsevnen Dynamikken Human Resource Management Udviklingsorienteret Klare roller og ansvar Performanceorienteret Automatiske processer Selvbetjent af medarbejdere Fuld integration med øvrige systemer HR information bruges aktivt i ledelsesrapportering HRM-opgaven gribes bedst an ved at virksomhedens ledelse og personaleafdeling i fællesskab starter med at definere hvilke HRM-tiltag, der er strategisk vigtige, hvor man ønsker at prioritere, og hvor man vil sætte ind personalemæssigt. Sidst, men ikke mindst, skal strategien kommunikeres ud i hele organisationen. Opgaven kan gribes an således: 1. Udgangspunktet er, at virksomheden skal omsætte personaleafdelingens behov til overskuelige processer. Start derfor med at se på, hvilke resultater virksomheden ønsker at skabe med en given HRM-proces. Efterfølgende er det vigtigt at forstå, at HRM handler om mennesker, og at det både kræver investering og tilpasning. 2. Vurder hvordan HRM-projektet får vægt. Hvor mange mennesker/roller skal involveres i den enkelte arbejdsproces? I denne fase er det vigtigt at få synliggjort hvad opgaven består af, og hvem der skal udføre hvad. 3. Overvej hvilke rutineopgaver, som kan uddelegeres til medarbejderne. Rutineprægede administrative opgaver kan i dag løses, takket være teknologien og forskellige former for medarbejder selvbetjening altså hvor medarbejderne selv vedligeholder data. Den nye teknologi er let, intuitivt og selvlærende at tage i brug for medarbejderne. 4. Vælg en erfaren, ekstern samarbejdspartner. HRM-systemer er et relativt nyt område for de fleste virksomheder. Derfor betaler det sig at lade en erfaren samarbejdspartner drive processen. Overvej hvilke værktøjer du vælger HRM er et sammenhængende koncept, som kræver synergi på tværs af individer, processer og organisation. Derfor er det præcis som når man automatiserer andre virksomhedsprocesser vanskeligt at skabe merværdi på basis af alenestående systemer, som hver især løser dele af virksomhedens HRM-problematik. Du opnår langt større værdi med en tidssvarende, integreret HRM-løsning, hvor alle værktøjerne samarbejder både med hinanden og med virksomhedens øvrige processer. HRM handler om at styre dine personaleressourcer. Men omverdenen bedømmer dig også på, hvor god du er til det 10 11

7 Hvordan kan Navision hjælpe? Enhver rejse starter med det første skridt Niveau 2: Elektronisk spørgeskema hvad er det? Navision Axapta HRM tilbyder et unikt elektronisk spørgeske- Totalløsning: Ved at udvide din Navision-løsning med Forskellige virksomheder har forskellige HRM-behov. Nogle Fokus på rekruttering og kompetenceudvikling ma/informationsindsamlingsværktøj, som gør det nemt at indsamle medarbejdertilkendegivelser, som normalt både er svære HRM, er du sikker på at alle virksomhedens HRM-processer hænger sammen på tværs af virksomheder ønsker at starte HRM-processen med at foku- Det næste trin i HRM-processen vil typisk være relevant for at få overblik over og bearbejde. Spørgeskemaet, som har et afdelinger og geografi. sere på isolerede områder, opnå succes med dette, og siden større virksomheder. Dette trin handler om at udnytte teknolo- web interface, kan f.eks. anvendes til at vurdere medarbejder- tage nye skridt. Andre virksomheder satser på en omfattende giens muligheder for at optimere rekruttering, personaleudvik- nes holdning til et nyt koncept, en overenskomst eller individu- HRM-strategi fra starten. Uanset, hvor du starter, er HRM en ling, karriereplanlægning og kompetencestyring. Disse mulig- elle forhold. Nem og hurtig implementering: Brugergrænsefladen i proces. Fordelen ved en Navision Axapta HRM-løsning er, at heder får du med Navision Axapta HRM niveau 2. Dette niveau Fordelene er, at elektroniske spørgeskemaer generelt giver Navisions løsninger er baseret på Microsoft-standarder, hvilket den er delt op i niveauer. Men eftersom Navision Axapta HRM- indeholder også et elektronisk spørgeskemaværktøj, der gør højere svarprocent, samtidig med, at systemet gør alt tastear- gør det nemt og intuitivt for alle medarbejdere at arbejde med systemet er skalérbart og modulopbygget, kan du starte pro- det nemt at måle, bearbejde data og målrette elektroniske bejdet for dig! løsningen uanset deres edb-erfaring. Brugervenligheden mini- cessen på et hvilket som helst niveau, og siden udbygge mulig- spørgeundersøgelser om f.eks. medarbejdertrivsel. Systemets planlægningsdel gør det nemt at forberede og merer udgifterne til uddannelse og træning, og sikrer en let hederne. Herunder skitseres Navision Axaptas HRM-faciliteter, inddelt i overordnede niveauer. Det første niveau udgør de Niveau 3 foretage masseudsendelser til bestemte organisationsenheder eller personalegrupper. Efterfølgende er det let at behandle overgang til det nye system. mest basale HRM-faciliteter, og i de følgende niveauer udbygges mulighederne for at skabe værdi gennem struktureret persona- HRM som ledelsesværktøj resultatet af forespørgslerne, da alle data er indsamlet elektronisk. le- og organisationsudvikling. Navision Axapta HRM niveau 3 fokuserer på forankring af Navision Axapta HRM, Niveau 1: strategi, personaleledelse og uddelegering af ansvar. Du får værktøjer til at håndtere Performance Management, herunder belønningssystemer, og Balanced Scorecard, som f.eks. gør Basal HRM det muligt at måle og vise kunde- og medarbejdertilfredshed. Det første skridt mod HRM starter med registrering af stam- Resultat: Virksomheden får mulighed for at skærpe sin reak- data om medarbejderne, samt med at give personaleafdelingen tionstid, omstillingsevne og gruppedynamik. Desuden fokuserer mulighed for at se disse data i ét system. Det kan være oplys- Navision Axapta HRM niveau 3 på, hvordan du kan optimere ninger om navn, adresse, CV, løn, udlånte effekter, kreditkort, virksomhedens forretningsprocesser. bærbare pc er, nøgler etc. Desuden giver niveau 1 mulighed for at registrere og få overblik over medarbejdernes tilhørsforhold i organisationen. Også mulighed for medarbejder selvbetjening, som reducerer personaleafdelingens involvering i rutineopgaver. HRM-systemet gør det i øvrigt nemt at styre hvilke brugere der må se hvilken information

8 Vi håber, at dette hæfte har givet dig et informativt indblik i, hvad din virksomhed får ud af at optimere håndteringen af de menneskelige ressourcer. Brug kuponen eller ring til Navision Danmark a/s, hvis du ønsker rådgivning om hvordan du griber opgaven an. Du kan også få yderligere information og demonstration af hvilken af vores HRM løsninger, som passer bedst til din virksomheds behov. Ja tak, jeg vil gerne have en demonstration af Navisions HRM løsning. Ja tak, jeg vil gerne have uddybende information. Navn Postnummer Firma By Titel Tlf. Adresse 14 15

9 3460 Birkerød Bregnerødvej 133 Navision Danmark a/s Copyright 2002 Navision Danmark a/s. Navision Danmark a/s Bregnerødvej Birkerød Tlf Fax Navision a/s er en af de førende globale udbydere af integrerede ERP- og e-business-løsninger til mellemstore virksomheder. Den nye organisation er resultatet af en fusion mellem Navision Software og Damgaard. Samlægningen gør de to virksomheder i stand til at skabe en endnu større international profil og tilbyde et sortiment af førende end-to-end løsninger baseret på Microsoft teknologi. Navision har et globalt kundeunderlag på mere end installationer, og et omfattende internationalt netværk bestående af mere end partnere. Navision er repræsenteret i ca. 30 lande og beskæftiger mere end medarbejdere. Navision tilbyder en udvidet produktportefølje og endnu bedre service til mellemstore virksomheder. Navisions kerneproduktlinjer er: Navision Axapta Navision Attain Navision Financials Navision XAL Navision C5 DK-AX-HRM1

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Vi præsenterer. Talent Management

Vi præsenterer. Talent Management Vi præsenterer Talent Management Der findes desværre ikke en opskrift på vellykket Talent Management, men solidt HR-håndværk, kombineret med intelligente og effektive løsninger giver resultater. Vi deler

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal er den enkle, webbaserede indgangsvinkel til ProMark både når det drejer sig om registrering af egen tid og opgaver, information og udførelse af konkrete arbejdsopgaver. kører i en webbrowser og kan også

Læs mere

Reducér tiden med Taxon

Reducér tiden med Taxon Vores manuelle processer er minimeret med 75%, og vi er gået fra 4 til 1 medarbejder til åbning, sortering og distribution af ca. 40.000 breve årligt Jon Badstue Pedersen - Afdelingsleder, HR og digitalisering

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource? 6 Pris på outsourcing

Læs mere

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater!

Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter. Ikke kun løsninger - men resultater! Vokser dit salg, som du ønsker? TofKo Business Development A/S Afsætnings- og Virksomhedskonsulenter Ikke kun løsninger - men resultater! Hvem er vi? Mission Vi vil medvirke til vækst - nationalt og internationalt

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE

ProMobile PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE PROMOBILE APP TIL SMARTPHONE Med -appen kan alle mobile og rejsende medarbejdere registrere fremmøde, fravær og tid på forskellige arbejdsopgaver på deres smartphone når som helst og hvor som helst. De

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING

Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING Overvejelser i forbindelse MED OUTSOURCING e Indholdsfortegnelse Indledning 3 Outsourcing Hvorfor det? 4 Fordele og ulemper ved outsourcing 5 Kendte faldgrupper 6 Hvordan skal virksomheden Outsource 6

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1)

Personalepolitikken for Kerteminde Kommune. Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere. (del 1) Personalepolitikken for Kerteminde Kommune Det fælles grundlag for Kerteminde Kommunes medarbejdere og ledere (del 1) Medarbejderne er Kerteminde Kommunes arbejdspladser arbejder aktivt med at sætte vigtigste

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system

DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system DET FLEKSIBLE OG BRUGERVENLIGE HR-system SUPERSystems.dk FOKUS PÅ MÅL OG MENNESKER Mennesker og informationsteknologien Den eksisterende IT-teknologi har gjort det muligt at skabe en virtuel virksomhed,

Læs mere

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang

DI s innovationsundersøgelse 2011 Stilstand er tilbagegang DI s innovationsundersøgelse 211 Stilstand er tilbagegang DI, Innovation November 211 1 DI s innovationsundersøgelse 211 Undersøgelsen bygger på fire temaer, og viser dele af virksomhedernes arbejde med

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov.

DI s HR-uddannelse. Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. DI s HR-uddannelse Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! Sammensæt en uddannelse, der passer jeres behov. 2 hr Kurser DI s HR-uddannelse > Hele vejen rundt om HR-opgaverne For at

Læs mere

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen

Markedet for HR-systemer i Danmark. Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Markedet for HR-systemer i Danmark Forretningssystemer 2013 Ib Pedersen Kært barn har mange navne! HR-system Talent Management system HRMS Worksforce Management HRM system Personale system HCM system Human

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau

HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau HR-uddannelser Grundlæggende, Videregående og Strategisk niveau Grunduddannelsen i HR og personale jura Du er nyansat HR-medarbejder og har fokus på rekruttering og fastholdelse i dine arbejdsopgaver.

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProHost -modulet sikrer opsætning og tilretning af integrationer mellem ProMark og andre forretningssystemer. indeholder allerede en lang række integrationer som standard, og der kommer løbende flere til. PROMARK

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Profitabel styring af projekt produktionen.

Profitabel styring af projekt produktionen. Session A2 Profitabel styring af projekt produktionen. V/Thomas Vest, Chef konsulent EG Neoprocess A/S 1 Agenda Introduktion Industri trends Projekt produktion i en global verden Microsoft Dynamics AX

Læs mere

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes.

Politisk mål 1 Politisk mål 2 Politisk mål 3. Målet er, at medlemmernes værdi på arbejdsmarkedet til stadighed fremmes. DANSKE KREDS STRATEGI 2016-2019 30. SEPTEMBER 2016 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde med i 2016-2019 for bedst muligt

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

ProMark workforce management ProMileage

ProMark workforce management ProMileage anvendes til at rapportere kørselsforbrug og udgifter så som transportudgifter og andre udlæg i forbindelse med en specifik sag. Registreringen foretages i ProPortal og danner grundlag for viderefakturering

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProAbs er redskabet til analyse af medarbejdernes fremmøde, fravær og overtid til fastlæggelse af faste rutiner for sygefraværssamtaler og anden opfølgning samt til enkel håndtering af sygedagpengerefusion via

Læs mere

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør

Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør Strategi er ikke noget, vi har, det er noget vi gør 1 Strategi i vindervirksomheder: Rejsebeskrivelse med fire etaper Situation Ambition Must-Win- Battles Eksekvering Lægaard Management A/S tilbyder rådgivning

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DANSKE KREDS STRATEGI

DANSKE KREDS STRATEGI DANSKE KREDS STRATEGI 2016 2019 30. SEPTEMBER 2016 Strategien justeret november 2017 Indledning Danske Kreds strategi for 2016-2019 er kredsbestyrelsens vurdering af, hvad der er særligt vigtigt at arbejde

Læs mere

VIKARER & KONSULENTER

VIKARER & KONSULENTER VIKARER & KONSULENTER FÅ KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG BETAL KUN FOR DE TIMER DER ARBEJDES! Vikarer & Konsulenter Dette servicekatalog beskriver, hvordan du kan benytte os, når du har brug for vikarer,

Læs mere

Financial Controller til Fors A/S

Financial Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Financial Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Financial Controller

Læs mere

Synlig udvikling i topklasse hos BDO

Synlig udvikling i topklasse hos BDO Synlig udvikling i topklasse hos BDO Tårnhøje svarprocenter og konkrete initiativer til topkarakterer. Temperaturmålingen er blevet omdrejningspunkt for medarbejderudvikling i et af landets største revisionsaktieselskaber,

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

tilrettelæggelse af strategi roadmaps

tilrettelæggelse af strategi roadmaps tilrettelæggelse af strategi roadmaps www.nygaardadvisory.dk Strategi roadmap Fastlæggelse af strategiske mål, delmål eller milestones og overordnede aktiviteter, der skal til for at komme i mål, er en

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi

Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Hvordan kan virksomhederne i dag være både socialt og økonomisk ansvarlige, når de skal effektivisere? VirksomhedsnetværkCabi Agenda Kort introduktion til Teknologisk Institut og undertegnet Hvordan socialt

Læs mere

Erhvervspolitik 2013-2017

Erhvervspolitik 2013-2017 Erhvervspolitik 2013-2017 1 Indhold Forord... 3 Indledning... 5 Vision... 6 Strategi... 7 Styrke den erhvervsrettede service.. 8 Udnytte planlagte investeringer... 9 2 Vision: Køge Kommune skal markere

Læs mere

Sikre gevinstrealisering

Sikre gevinstrealisering White Paper v1.0-2013 PORTEFØLJELEDELSE OG EFFEKT Topledere, mellemledere og programledere har ansvar for virksomhedens samlede udviklingsplaner samt den indbyrdes prioritering heraf. Med udgangspunkt

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet!

Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Et godt netværk Et middel til succes i jobbet! Peter Eriksen Jensen, Netværk Danmark Peter Eriksen Jensen - CV Adm. Direktør, Orkla Food Ingredients DK - Adm. Direktør, Odense Marcipan Global direktør,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet

Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet Sælg jeres kurser direkte via virksomhedernes intranet EN GOD INVESTERING FutureMatch er din direkte kontakt til flere end 60.000 potentielle kursister Hvor mange kurser skal du sælge, for at den årlige

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores

Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores It Revision & Rådgivning Det er en balancegang at have en effektiv it-drift og samtidig skulle sikre en høj it-sikkerhed og overholde lovgivningen. Men den hjælper vi vores kunder med. 2 Revision og rådgivning

Læs mere

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen

Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland. Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Vækst via Ledelse et ledelsesudviklingsprogram til ledere i Region Sjælland Projektleder: Karsten Andersen Projektkonsulent: Søren Duckert Hansen Baggrund for Vækst via Ledelse Vækst via Ledelse Et nationalt

Læs mere