eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12"

Transkript

1 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden for London, som her er illustreret med London Eye Millennium Wheel. Tema om markedsmuligheder i Storbritannien. side statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 i danmark for at promovere eksport til japan side

2 Situation Ønske Løsning Henvendelse fra kunde i Ukraine At være klædt på til mødet Frank Müntzberg/Administrerende direktør Nu behøver du kun lede ét sted, når du som eksportør har brug for handels- og bankrelevante oplysninger. Danske Bank har indgået et unikt samarbejde med Danmarks Eksportråd om at udveksle og samle information. Resultatet ser du på Danmarks Eksportråd leverer aktuelle og branchespecifikke oplysninger om mere end 70 lande og Danske Bank supplerer med oplysninger om blandt andet længere finansiering, remburser, garantier, inkasso og valuta samt økonomiske prognoser for det kommende år. Brug vores Trade and Export Finance-rådgivere som aktive sparringspartnere i processen. Det giver dig et godt udgangspunkt for forhandlinger med potentielle samarbejdspartnere. Kontakt os på

3 > markedsnyt Blandt andet om slovenske jernbaner, brasiliansk minedrift og australske bistandsprojekter. side 4-7 > Statsministeren på fremstød i Nordøstasien En delegation af danske erhvervsfolk fulgte Anders Fogh Rasmussen i Japan og Sydkorea. side 8 > kreativitet giver velstand Udenrigsminister Per Stig Møller og 175 kreative virksomheder på BornCreative-konference. side 12 > jeg forestiller mig, jeg er virksomhedens eksportchef Eksportrådgiver Kim Mortensen hjælper virksomheder med interesse for det japanske marked. side 14 tema om storbritannien side > mød en eksportrådgiver side 38 nærmarked med fart på Fra højhusenes oplyste tinder i Londons døgnaktive finansielle centrum, The City, til den hastigt fremadskridende planlægning af OL 2012 og et miljøbevidst byggeboom. Det går stærkt i den britiske økonomi og ikke kun i London. Forudsætningerne er i orden: Med et arbejdsmarked, der har fundet fodfæste efter omlægningen fra industrination til videnssamfund med stor servicesektor, årlige vækstrater på i snit tre procent, den laveste arbejdsløshed i mange år og en stabil og stærk valuta. Den udvikling nyder dansk erhvervsliv allerede godt af. Storbritannien er Danmarks tredjestørste eksportmarked med en støt voksende vareeksport, i 2006 på omkring 50 milliarder kr. Men der er stadig plads til flere danske eksportører i mange sektorer, hvoraf fire oplagte her skal nævnes. Med den meget omtalte Sternrapport, der blev offentliggjort i slutningen af oktober i år, har den britiske regering sat fokus på klimaforandringernes økonomiske konsekvenser. Det beskrives, hvordan investeringer over de næste år kan forhindre langt større økonomiske tab på længere sigt. Dansk ekspertise og udviklinger inden for energi- og miljøområdet kan her være med til at sætte dagsordenen i en udvikling med kolossalt potentiale. Tidligere i år blev der endvidere indført en ny byggelovgivning, der stiller langt højere kvalitets-, miljø- og energikrav, end det hidtil har været tilfældet i Storbritannien. Og der skal bygges og renoveres meget i den nære fremtid blandt andet i forbindelse med OL 2012 i London. Der er også stadig et marked for forbrug og design. Dansk design klarer sig godt i både den kommercielle og kulturelle verden, og det har en gensidigt afsmittende, positiv effekt. I sundhedssektoren står man over for en enorm opgave med moderniseringen og digitaliseringen af det offentlige sundhedssystem, NHS, hvor danske udstyrsleverancer og tjenesteydelser har mange muligheder for at gøre sig gældende. Storbritannien har udviklet sig til et stabilt eksportmarked, der på grund af sin geografiske og kulturelle nærhed er relativt nemt tilgængeligt og stadig byder på mange muligheder for dansk eksport. Ambassaden og Handelskontoret i Manchester, der sammen udgør Danmarks Eksportråd i UK, glæder sig til at stille sin ekspertise og sit sektorspecifikke netværk til rådighed for virksomheder med interesse i markedet. Birger Riis-Jørgensen danmarks ambassadør i storbritannien 0706

4 markedsnyt Stor vækst i Danmarks eksport til USA Danmarks eksport til USA stiger fortsat. Sammenlignet med året før, viser de første otte måneder af 2006 en stigning i den samlede eksport på mere end 500 millioner dollars eller 14,5 procent. Den danske eksport til USA drives hovedsagelig af maskin- og transportbranchen, og alene de to sektorer har oplevet en stigning i eksporten på hele 35 procent i samme periode. På månedsbasis ligger eksporten i august 2006 på 72 millioner kroner over niveauet for samme måned året før, eller hvad der svarer til en stigning på 12,7 procent. Den slovenske regering vil opdatere landets nedslidte skinnenet. Det giver gode muligheder for danske virksomheder inden for jernbane-, bygge- og infrastruktursektoren. 14 milliarder euro til Sloveniens jernbaner yderligere oplysninger Danmarks ambassade i Washington Telefon: +1 (202) Fax.: +1 (202) Hjemmeside: Jernbaneinfrastrukturen i Slovenien er teknologisk over 30 år bagud, og det skal der gøres noget ved. Den slovenske regering har vedtaget en resolution om national udvikling. Ifølge resolutionen er 14,2 milliarder euro øremærket investeringer til blandt andet reparation af transportinfrastrukturen fra Heraf skal de 8,9 milliarder euro investeres i jernbaneinfrastrukturen. Midlerne vil blive brugt til udvidelse, reparation og opgradering af det eksisterende jernbanenet, såsom udskiftning af spor, nye spor, broer, tunneler med mere. Større projekter vil blive udbudt i EU-regi. Derudover planlægger det slovenske jernbaneselskab store investeringer i godstransportsektoren især inden for ny teknologi. Inden for de næste par år er der planlagt investeringer på 45 millioner euro i el-lokomotiver, samt 10 millioner euro i togvogne. Der skal desuden ske en opfølgning, opgradering og udskiftning af teknologien bag togdriften, således at den bliver tidssvarende og på højde med resten af Europa. De slovenske, franske, italienske, ungarske og ukrainske transportministre underskrev en kontrakt om konstruktionen af den femte trans-europæiske jernbanerute fra Lyon i Frankrig til den ukrainske grænse. Dette vil ifølge den slovenske transportminister medføre yderligere projekter og opgaver langs hele den planlagte rute herunder i Slovenien. Disse investeringer synes attraktive for danske virksomheder inden for jernbane-, bygge- og infrastruktur sektoren, hvor der den næste årrække vil være mulighed for at hente store ordrer hjem. yderligere information Danmarks ambassade i Slovenien Eksportrådgiver Hans Peter Kay Telefon: Blus på New York og på Danmarks eksport til USA. På et år er den danske eksport til landet steget med 14,5 procent. 4

5 Brasiliansk minedrift investerer kraftigt > De stigende internationale råvarepriser på mineraler på 71,5 procent og 19 procent i henholdsvis 2005 og 2006, smitter nu af på minedriften i Brasilien. Den brasilianske udviklingsbank, BNDES, har for nyligt offentliggjort planer om investeringer i jern- og stålindustrien samt minedriftssektoren for mere end 129 milliarder danske kroner i årene International efterspørgsel, drevet af blandt andet den kinesiske vækst, og branchens stigende rentabilitet har gjort, at den brasilianske mineindustri ekspanderede med en årlig vækst på 10,9 procent i 2005, og forventede 10,7 procent i For danske producenter af viden og udstyr til minedrift er der oplagte muligheder i den brasilianske mineindustri. Alene i maskiner eksporterer danske firmaer til Brasilien for over 400 millioner danske kroner årligt. Det brasilianske mineselskab Companhia Vale do Rio Doce er med overtagelsen af canadiske Inco for nylig blevet verdens næststørste. Firmaets medarbejdere beskæftiger sig primært med udvinding af blandt andet jern, bauxit, aluminium, mangan, kobber, kalium, nikkel, kobolt, ædle metaller, svovlsyre og svovldioxid. Særligt de stigende priser på nikkel, der de seneste otte år er forøget fra til USD per ton, forventes at medføre flere investeringer Mineindustrien udgjorde i ,6 procent af den samlede brasilianske handelsbalance. i nikkelminedriften, hvor Vale/Inco i forvejen er yderligere information verdens største med tons om året. Danmarks ambassade i Brasilien I oktober 2006 åbnedes verdens største Telefon: jernmine, Brucutu-projektet i delstaten Pará. Med Fax: investeringen på 1,1 milliarder amerikanske dollars og en årlig kapacitet på 30 millioner ton, har Vale konsolideret sin førstepladsen på jernudvinding. companhia vale do rio doce Voksende italienske marked for kosttilskud En ud af tre italienere spiser regelmæssigt et kosttilskud, og generelt lægger italienerne stor vægt på et sundt og godt helbred. Derfor står blandt andet kosttilskud højt på mange italieneres indkøbslister til helsekostforretninger og i supermarkeder. De seneste 10 år har detailhandlen således oplevet en stigende vækst inden for salget af kosttilskud på omkring 10 procent. De fire største producenter af kosttilskud udgør 60 procent af markedet. Det totale salg af kosttilskud inden for detailhandlen var i 2005 på 66 millioner euro. Markedsundersøgelser viser, at to tredjedele af konsumenterne er kvinder, som i øvrigt også er ansvarlige for familiens daglige indkøb, og kvinderne har et stort kendskab til den positive effekt ved daglig indtagelse af kosttilskud. En tredjedel af disse vælger selv deres kosttilskud, hvorimod de resterende fortrækker at spørge sig til råds hos en læge. Hovedparten af salget af kosttilskud er koncentreret i Nord- og Østitalien med 42,6 procent og den primære salgskanal er apotekerne. Det største kosttilskudssegment er de såkaldte traditionelle helsekostsprodukter, som i 2005 udgjorde udgør en værdi på 33.3 millioner euro. I 2005 var det mest betydningsfulde salg af kosttilskud inden for segmentet velbefindende, med et salg på 14.2 millioner. yderligere information Danmarks ambassade i Rom Eksportrådgiver Elisabeth Falck Munforti Telefon Redigeret 25. oktober

6 markedsnyt Fremgang i russisk maritimindustri Den russiske maritimindustri har oplevet stor fremgang i løbet af de seneste år, og i 2005 var Rusland blandt de 10 største skibsproducenter i verden. Den russiske skibsindustri er koncentreret i Skt. Petersborg og omegn, hvor der findes en lang række skibsværfter, som har specialiseret sig inden for blandt andet konstruktion af krigs- og handelsfartøjer, isbrydere samt produktionen af diverse skibskomponenter. I løbet af de seneste fem til seks år er der foretaget store havneudvidelser i området og den fragt, der tidligere blev distribueret via baltiske havne, bliver i dag distribueret via havne i Leningrad-regionen. De mange bygge- og anlægspro jek ter til fordel for udvik ling af den maritime infra struk tu r er til stor gavn for skibsindustrien, som har høj prioritet i regionen. yderligere information Eksportrådgiver Lene La Cour Dessler Danmarks generalkonsulat i Sankt Petersborg Tlf.: Telefon: Hjemmeside: Australien udbyder bistandsprojekter Et helt nyt marked for projekteksport har åbnet sig i Asien og Afrika efter at Australiens regering tidligere i år besluttede at lade omverdenen byde ind på landets oversøiske bistandsprojekter. Ikke mindst danske virksomheder har gode muligheder for at gøre sig gældende på Australiens marked for projekteksport og dansk erhvervsliv inviteres nu til at deltage i en planlagt delegationsrejse til Australien og Manila i februar Delegationsrejsen skal sætte yderligere fokus på de nye muligheder og bag invitationen står Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, Danmarks generalkonsulat i Sydney, AusAID (Australian Aid Agency, som er Australiens svar på danske Danida) samt Asian Development Bank (ADB) Rejsen skal bringe de danske virksomheder tættere på seniormanagers og nøglebeslutningstagere i AusAID (med besøg i hovedstaden Canberra samt i Melbourne) og ADB med besøg i Manila. Under besøget i Australien vil de danske virksomheder også få mulighed for individuelle møder med australske entreprenører med henblik på at drøfte mulige joint ventures. Også de australske NGO er vil der blive mulighed for at møde, siger eksportrådgiver Peter Hendrikssen, det danske handelskontor i Sydney. Australien afsætter årligt knap 13 milliarder danske kroner til bistandsprojekter, og målet er i 2010 en årlig bistand på 18 milliarder kroner. Indsatsen er især koncentreret om programlande som Vietnam, Philippinerne, Indonesien, Stillehavsøerne, Kina, Afrika og Pakistan. De australske projekter spænder fra 20 til 200 millioner danske kroner. Dansk erhvervsliv inviteres til at deltage i en planlagt delegationsrejse til Australien og Manila i februar 2007, som sætter fokus på et nyt marked for projekteksport. Konceptet er at bringe de danske virksomheder tættere på seniormanagers og nøglebeslutningstagere i australske bistandprojekter, fortæller eksportrådgiver Peter Hendrikssen, det danske handelskontor i Sydney. Projekter under australske dollar yderligere information (cirka 2,2 millioner danske kroner, red), kræver Eksportrådgiver Peter Hendrikssen i Australien ikke offentlig licitation, hvilket gør Det danske handelskontor i Sydney det muligt for AusAID at kontakte virksomheder Telefon: direkte. De individuelle møder med AusAIDs programledere vil give de danske virksomheder mulighed for at få førstehåndsinformationer om AusAIDs fokusområder, siger Peter Hendrikssen. claus clausen 6

7 Dansk byggefrem stød i Canada Der er stor interesse for byggerier med høj arkitektonisk og miljømæssig værdi i Canada. Danmarks generalkonsulat i Toronto begyndte den 1. december 2006 derfor et fremstød for den danske byggebranche, der planlægges at vare foreløbigt et år. Peter Mørk, eksportrådgiver ved Danmarks generalkonsulat i Toronto, har besøgt 30 af landets førende arkitekter og konkluderer, at der er en meget stor interesse for dansk design og danske byggeprodukter: Danske producenter kan som hovedregel ikke konkurrere på pris i Canada. Det er innovative, design og miljø/energibesparende produkter vi skal fokusere på, siger Peter Mørk. Byggeriet i Canada tog en meget voldsom stigning fra 2000 til 2004, men kurven er nu ved at flade ud og dermed meget sammenlignelig med Danmark. Canadiske virksomheder opererer frit over grænsen til USA, hvorfor dette marked ligger i umiddelbar forlængelse af det canadiske. Mange europæiske virksomheder ser derfor Canada, som en naturlig indgang til det store Nordamerikanske kontinent. Fremstødet for den danske byggebranche inkluderer: Identifikation af de rigtige distributører, deltagelse i nyhedsbreve og events, løbende pressekontakt, udsendelse af brochurer, personlige besøg hos arkitektfirmaer med mere. Generalkonsulatet ønsker at have et bredt udsnit af den danske branche med i fremstødet, men Indgang til the Michael Lee-Chin Crystal der er en tilbygning til the Royal Ontario Museum. I Canada er der også meget stor interesse for dansk design og danske byggeprodukter. dog maksimum 10 deltagere. Der vil kunne ansøges om eksportstart støtte for virksomheder med Danmarks generalkonsulat i Toronto yderligere information under 50 ansatte og 50 millioner i omsætning. Eksportrådgiver Peter Mørk Telefon Se finest-images rom 2006 >> Lingtech tilbyder en bred vifte af ydelser inden for sprog og tværkulturel forståelse << Udstationering af medarbejdere, global ledelse og oversættelse. Du kan få mere information om hvad, vi kan gøre for netop din virksomhed på eller ring og få en uforpligtigende samtale med Annika Mortensen på telefon Tværnational Forståelse former fremtiden 7

8 nyhed scanpix Statsminister Anders Fogh Rasmussen mødes med Japans kejser, Akihito (til højre) i kejserpaladset i Tokyo. Statsministeren på fremstød for dansk erhvervsliv i Nordøstasien En delegation af danske erhvervsfolk fulgte statsminister Anders Fogh Rasmussen under hans besøg i Japan og Sydkorea i slutningen af november. af mads mariegaard Danske virksomheders muligheder i Nordøstasien var i fokus, da statsminister Anders Fogh Rasmussen fra den 20. til 24. november besøgte Japan og Sydkorea sammen med en delegation af danske erhvervsfolk fra blandt andre Danish Crown, DS Norden, GN Netcom, Vestas, Aresa og Dansk Industri. I Japan var der fokus på blandt andet shipping og innovative fødevarer og i Sydkorea på bæredygtig energi og mobilsektoren. Målet var at skabe kontakter, lave aftaler og samle viden og at gøre opmærksom på Danmark som forretningspartner og attraktivt investeringsland. Delegationens program bestod af besøg på universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder som Toyota, Samsung og LG Philips. Anders Fogh Rasmussen mødtes med Sydkoreas præsident Roh Moo-hyun, med Japans kejser Akihito og som den første europæiske 8

9 regeringsleder med Japans nyudnævnte premierminister Shinzo Abe. Det 21. århundrede er asiatisk Japan er vokset til verdens andenstørste økonomi, blandt andet på grund af et godt samarbejde mellem regering og erhvervsliv og stærke kompetencer inden for højteknologi. Og Sydkorea er nu verdens tiende største økonomi, efter at landet i de senere år er gået fra en regeringsstyret økonomi til en mere markedsorienteret. Begge lande lægger stor vægt på forskning og udvikling. Det er vigtigt for Danmark og danske virksomheder at forstå, hvad der er baggrunden for de to landes succes inden for områder som højteknologi, forskning og innovation, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen for ud for turen. På Seoul National University holdt statsministeren en tale, hvor et hovedemne var samarbejde mellem Europa og Nordøstasien. Det 21. århundrede bliver ofte kaldt det asiatiske århundrede. Og Danmark vil fortsætte med at være tæt knyttet til den imponerende vækst i Nordøstasien. Men relationerne mellem Europa og Asien skal ikke være begrænset til økonomisk samarbejde. Vi står foran lignende udfordringer fra globalisering udfordringer, vi kan og skal konfrontere gennem samarbejde: Politisk, økonomisk, kulturelt og uddannelsesmæssigt, sagde Anders Fogh Rasmussen. Undervejs på turen blev statsministeren bekræftet i, at udviklingen går stærkt i Japan og Sydkorea, men en snak med en direktør i det koreanske uddannelsessystem bekræftede ham også i, at Danmark står med gode muligheder for at klare sig i konkurrencen. Direktøren sagde, at vi skal huske at holde ved det, som er en særlig styrke ved det danske uddannelsessystem, nemlig at eleverne udvikler kreativitet og innovative evner. De kan tage initiativ og selv sætte noget i gang. Det er vi gode til, og det ved koreanerne, fortalte statsministeren til Berlingske Tidende. 9

10 nyhed Luxembourg centrum for internethandel I takt med den stigende handel via internettet har Luxembourg i de senere år oplevet en øget interesse fra flere store virksomheder, der en efter en har valgt at placere deres europæiske internetbaserede aktiviteter i Luxembourg. Regeringen i Luxembourg har i mange år søgt at gøre landet mindre afhængigt af finanssektoren og gennem direkte forhandlinger med virksomhederne aktivt deltaget i bestræbelserne på at få en mere bred erhvervssektor. AOL, Amazon, Ebay, Microsoft, Napster og Skype er blandt de virksomheder, der har valgt at etablere sig i Luxembourg. Seneste skud på stammen forventes at blive Universal Music Group, der blandt andet omfatter mærkerne Universal, Motown, MCA, Decca, Deutsche Grammofon, Island, Polydor, og Mercury. Universal ønsker indledningsvis at samarbejde med mobiltelefonselskabet VOX om downloads via mobiltelefon. Samtidig har Universal indledt forhandlinger med Luxembourgs regering vedrørende vilkårene for etablering af en egen internetplatform. Ud over Luxembourgs klassiske markedsfordele som et multikulturelt miljø med en sprogstærk arbejdsstyrke, fremragende logistikmuligheder og en direkte dialog med landets politiske ledelse er det navnlig en progressiv afgiftspolitik, der har lokket virksomhederne til Luxembourg. Landet har et variabelt momssystem med 15 procent som maksimumsats, og virksomhederne lægger da heller ikke skjul på, at momsen har været den afgørende faktor for deres valg af placering. Den teknologiske udvikling inden for handel med musik via internettet kan også vise sig at få konsekvenser i afgiftssammenhæng. I Luxembourg gælder den almindelige momssats på 15 procent, når der er tale om traditionel download af musik. Men det undersøges i øjeblikket, om en særlig tre procentsats kan anvendes i fremtiden. Det vil i så fald gøre Luxembourg endnu mere attraktiv som base for internet-handel i Europa. yderligere oplysninger Eksportrådgiver Ole Stenersen Danmarks ambassade i Luxembourg Telefon: Austrian til Japan 6 gange ugentlig Austrian flyver hver uge 6 gange til Tokyo. Forbindelserne er perfekte ud af København via Wiens moderne lufthavn, og der er gode tilslutningsmuligheder fra provinsen: Afgang fra København til Tokyo: København Wien 10:35 12:20 Wien Tokyo 13:40 09:30+1 Afgang fra Tokyo til København: Tokyo Wien 11:40 16:05 Wien København 17:20 19:15 Vi tilbyder priser fra København til Tokyo på økonomiklasse fra kun DKK 6.325,- og på Business Class fra DKK ,- inkl. alle skatter, afgifter og honorarer ved bestilling på Optjen bonuspoint med Miles & More eller Eurobonus 10

11 HJEM TIL "PUTTETID" Finnair udvider sit rutenet fra København til Helsinki d. 7. januar Fra mandag til fredag flyver du til Helsinki kl. 06:20 med ankomst kl. 08:50 og hjem igen samme dag kl. 19:45 med ankomst i København kl. 20:20. Nu kan du deltage i morgenmødet i Helsinki og nå hjem til familien samme aften. Se eller kontakt dit rejsebureau for yderligere information. WHY FLY ANY OTHER WAY

12 nyhed Kreativitet giver velstand Udenrigsminister Per Stig Møller mødtes med omkring 175 kreative danske virksomheder på en BornCreative-konference om internationale vækstmuligheder i de kreative erhverv. af mads mariegaard foto jens dige Danmarks fremtid som en velstående nation beror i høj grad på vores evne til at udvikle de kreative erhverv, sagde udenrigsminister Per Stig Møller på BornCreative-konferencen, som Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, afholdt i samarbejde med Dansk Design Center i Eigtveds Pakhus 17. november. Konferencen er en udløber af BornCreativeprogrammet, som er Danmarks Eksportråds tilbud til virksomheder i kultur- og oplevelsesindustrien blandt andet om hjælp til at udarbejde en internationaliseringsplan samt adgang til netværk og afsætning i udlandet. Programmet er et integreret led i Danmarks strategi for at ruste sig til globaliseringen og gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015, understregede Per Stig Møller på konferencen. I vidensamfundet og oplevelsesøkonomien er kreativitet afgørende for succes, og i fremtiden vil den økonomiske vækst og velstand i de udviklede lande blive drevet af efterspørgslen på produkter og services med et højt indhold af viden og oplevelser, sagde udenrigsministeren. Vi lever ikke i nuet De omkring 175 danske kreative virksomheder, som deltog på konferencen, kunne også opleve et oplæg fra det internationale designikon, Karim Rashid, som opfordrede dem til at differentiere sig gennem innovation, hvis de vil overleve. Det gør man bedst ved at lave produkter, som tager udgangspunkt i nutidige behov og giver en menneskelig oplevelse, mener han. Man kan ikke bevæge sig ind i fremtiden, hvis man ikke omfavner samtiden. Undersøgelser viser, at 78 procent af vores tanker handler om fortiden. Vi lever ikke i nu et, blandt andet fordi vores fysiske verden ikke kommunikerer, at vi er i live nu. For eksempel er der ting fra før jeg blev født på de hotelværelser, hvor jeg bor, sagde Karim Rashid, som har designet et kreditkort med fire magnetstriber, så det virker, uanset hvordan man vender og drejer det, og en flaske opvaskemiddel med åbning i bunden, så man slipper for at vende den på hovedet. Den slags ideer har givet Karim Rashid eksklusive kunder i 34 lande, som han hyppigt rejser mellem. Således kom han til København 12

13 Udenrigsminister Per Stig Møller: Danmarks fremtid som en velstående nation beror i høj grad på vores evne til at udvikle de kreative erhverv. Omkring 175 danske kreative virksomheder deltog på BornCreative-konferencen i Eigtveds Pakhus. De hørte blandt andre design-ikonet Karim Rashid med hvid jakke og hvide briller opfordre til innovation, hvis de vil overleve. direkte fra Monterrey, Mexico et land, som har fået 16 nye designmagasiner på fire år, og hvor alle er blevet besat af design. Sådan er det, hvor end jeg kommer. Design er ikke en trend det er kommet for at blive, sagde Karim Rashid. Og det kan samtidig betale sig at bruge design, fortalte direktøren for Dansk Design Center, Christian Scherfig: Der er bundlinje i at tænke i design, sagde han. De virksomheder, der bruger design, har en bruttoresultatfremgang på 250 procent i forhold til virksomheder, der ikke gør. Vores ledestjerne er at udbrede det budskab til de små og mellemstore virksomheder, sagde Christian Scherfig. Med i sin præsentation havde han en undersøgelse, der viste, at mindre end halvdelen af de danske virksomheder bruger design, selvom otte ud af ti oplever, at design har en positiv effekt på konkurrenceevnen, og selvom ni ud af ti mener, at design kan fremme virksomhedens identitet og produkternes kvalitet og funktionalitet. Koncepter ikke kun formgivning Eksportforberedelseskonsulent Peter Koppel fra Danmarks Eksportråd fortalte, at Eksportrådet har gode erfaringer med eksportforberedelse og eksportpakker til kreative danske virksomheder, der vil internationalisere sig. En virksomhed, der allerede er ude i verden, er Designit, og et af direktør David Fellahs budskaber var, at design skal tænkes i koncepter ikke kun i formgivning: Vi må ikke tro, at det, der gør os gode er, at vi kan lave kaffekander. For eksempel er det ikke kun formgivningen, men også konceptet, der har gjort ipod til en succes, sagde David Fellah og roste danske designere for at være lette at arbejde sammen med. Mange steder i verden er designere meget kunstneriske. De vil kun være med, hvis de får det, nøjagtigt som de vil have det. Danske designere er mere interesserede i at få de rigtige produkter frem, sagde David Fellah. Og det er helt nødvendigt, fastslog vicedirektør i Vækstfonden, Rolf Kjærgaard, der blev præsenteret som manden med pengene : Den kunstneriske frihed det, at man bare laver det, man har lyst til er der ikke plads til, hvis produkterne skal kommercialiseres og bredt ud på markedet, sagde Rolf Kjærgaard, som gav virksomhederne det råd at prioritere ledelse højest. De er nemlig den faktor, investorerne lægger mest vægt på. Vi vil faktisk hellere investere i en virksomhed med en excellent ledelse og et middelmådigt produkt end omvendt, sagde han. 13

14 nyhed Jeg forestiller mig, jeg er Eksportrådgiver Kim Mortensen har rejst Danmark tyndt i tre uger for at hjælpe virksomheder, som overvejer at gå ind på det japanske marked. deres forretninger. Det japanske tilbud skal tænkes godt igennem, for går det galt, får Bobles næppe en ny chance i Japan. Eksportrådgiver i Japan, Kim Mortensen: Når jeg møder virksomhederne, tager jeg min Japan-hat af. Så forestiller jeg mig, at jeg er eksportchef i virksomheden, og spørger mig selv, hvad der ville være fornuftigt at gøre. af mads mariegaard foto jens dige Hvis du sad på vores stol, ville du så gøre det? Det er indehaverne af virksomheden Bobles, søstrene Bolette og Louise Blædel, der spørger. Eksportrådgiver Kim Mortensen er kommet indenfor i en privat villa på Amager, hvor virksomheden Bobles holder til, indtil de nye kontorer bliver klar. Rundt omkring i stuen ligger virksomhedens produkter grønne, geometriske legetøjsdyr, som styrker børns motorik. Bobles er en af de virksomheder, der har taget imod Danmarks Eksportråds tilbud om et gratis møde med en eksportrådgiver. Ideen med mødet er, at virksomheden orienterer om deres planer på udenlandske markeder, mens eksportrådgiveren fortæller, hvordan Danmarks repræsentationer kan hjælpe med at realisere dem. Selvom Bobles kun er halvandet år gammel, er virksomheden blevet bestormet af henvendelser fra mere end 30 lande, heriblandt Japan, hvor en større butikskæde vil lave store arealer med Bobles-produkter i af Et stærkt koncept Kim Mortensen tager et af de grønne, geometriske dyr op i hænderne et designerdyr af materialer, som ikke forurener, hvis de brænder, og kan spises, uden man bliver syg. Bobles har et stærkt koncept, og de er bange for, at den japanske kæde vil ødelægge det, for den hører ikke til i den dyre ende. På den anden side har Bobles brug for pengene, så hvad ville Kim Mortensen gøre, hvis han sad på deres stol? Hvis I havde mange penge, ville jeg undersøge andre muligheder, siger han. Men det vi har ikke, svarer Bolette Blædel. Nej, det har I ikke Det her kunne skabe et cash flow, som kan bringe jer langt på andre markeder, konstaterer Kim Mortensen. Et andet problem er, at de arealer skal fylde hundrede kvadratmeter hver. Det vil betyde, at der skal laves flere produkter, for eksempel håndklæder med Bobles-logo, som kan fylde og skabe omsætning. Det er Virksomheden Bobles, som laver grønne, geometriske legetøjsdyr, har taget imod Danmarks Eksportråds tilbud om et gratis møde med en eksportrådgiver. Her ses søstrene Bolette (tv) og Louise Blædel i samtale med eksportrådgiver Kim Mortensen. 14

15 virksomhedens eksportchef japanerne, der skal lave de nye produkter, og det giver anledning til bekymring i stuen på Amager. Jo, mere cute og pink, jo mere Japan, advarer Kim Mortensen. Det må godt være pink, men det må ikke være prinsesser. Det skal blive ved med at være geometriske dyr, siger Bolette Blædel. For mig personligt er det her en stor udfordring, siger Kim Mortensen, som halvanden uge senere skal mødes med den japanske kæde i deres imponerende hovedkvarter i Fukushima. Det er jeg glad for, du siger, svarer Bolette Blædel. Vi tror, at hvis nogen kan tale vores sag, så er det dig. Det er næsten som at have en ansat, selvom vi ikke har råd til at ansætte én. Det er derfor, den her ordning er så god for en lille virksomhed som vores. Da Kim Mortensen starter sin bil, går en cd med Nephew i gang. Det populære bands guitarist, Kristian Riis, er samtidig chef for Music Export Danmark, og Kim Mortensen har holdt møde med ham om, hvad Danmarks Eksportråd kan gøre for musikbranchen. På sin danmarkstur har Kim Mortensen besøgt virksomheder, der laver alt fra smykkedesign til laksefileteringsmaskiner, og der er ingen sektorer i Japan, hvor vi ikke kan være med, mener han. I Japan er pris og kvalitet afgørende. Prisen kan vi ikke konkurrere på, men det kan vi på kvalitet. De eneste virksomheder, Kim Mortensen ikke kan hjælpe, er dem, der ikke har kvaliteten i orden. Japanerne pakker frugt bedre ind, end vi pakker gaver ind, siger han. Når jeg møder virksomhederne, så forestiller jeg mig, at jeg er eksportchef i virksomheden, og spørger mig selv, hvad der ville være fornuftigt at gøre, forklarer Kim Mortensen, der tidligere har haft et konsulentfirma, som hjalp danske virksomheder ind på det japanske marked. Da han fik jobbet for Danmarks Eksportråd, købte han en GPS, og den har han haft god brug for under sit ophold i Danmark. Omtrent 30 virksomhedsbesøg og mere end 3000 kilometer bil er det blevet til, og nu er Kim Mortensen nået til sin sidste dag i Danmark. I morgen skal han hjem til Kobe, men han har stadig et par møder tilbage. Et af dem er med møbelvirksomheden R. Randers. mød en eksportrådgiver 58 måneders vækst Nær Kongens Nytorv, i et lyst udstillingslokale fyldt med enkle møbler i elegant design, byder eksportchef Kim Monrad fra R. Randers på muffins ved et klapbord, der har været udstillet på Museum of Modern Art i New York. Virksomhedens største eksportmarkeder er Tyskland og England, fortæller Kim Monrad, der netop har besøgt Manchester United og solgt den berømte fodboldklub 350 borde til to VIP-tårne på deres stadion, Old Trafford. Japan har R. Randers aldrig været i, selvom deres møbler er blevet solgt af japanske forhandlere i mange år. Nu har virksomheden imidlertid planer om at gå ind på et nyt marked, og det japanske er en mulighed, men Monrad har hørt, at japanerne helst vil have kendte mærker. Det er rigtigt, bekræfter Mortensen, men de er begyndt at interessere sig mere for nye mærker hvis bare der står Made in Denmark på, og det gør der på møblerne fra R. Randers. Op af tasken fisker Kim Mortensen en præsentation af det japanske marked. Der har været 58 måneders positiv vækst, fortæller han. Alligevel holder japanerne på pengene på grund af jordskælvseffekten. Det er en særlig japansk frygt for naturkatastrofer, som går tusind år tilbage og får japanerne til at forberede sig på dårligere tider, siger Kim Mortensen, og han ved, hvad han taler om, for som studerende boede han halvandet år hos en japansk familie. Men nu er de begyndt at forbruge, fortæller Kim Mortensen, og så tager Kim Monrad en lækker, indbundet mappe ned fra en hylde. Mappen præsenterer møblerne fra R. Randers i varierende omgivelser. Aalborg Lufthavn har aldrig taget sig så godt ud før, er de enige om. Med den her i hånden tager jeg en føler på markedet, siger Kim Mortensen inden han går. januar Slovenien Hans Peter Kay USA Jan Sauer Polen Allan E. Mortensen Brasilien Anders Kjær Adamsen Kina Jakob Skaarup Nielsen januar - agromek Kina Jakob Skaarup Nielsen Litauen Arunas Kazakecivicius Rusland Marina Levonovna Piotrovskaya Sverige Kristian Borg H. Thomsen Ungarn Ulrik Wenzel Tornøe Brasilien Anders Kjær Adamsen Østrig Dorthe Bitten Damtoft Polen Flemming Duus Matthiesen Polen Edyta Monika Lewit februar Australien Helle Sejersen Myrthue Singapore Martin Just Pedersen tilmelding på 15

16 storbritannien MULIGHEDERNES Det går rigtig godt for danske eksportører i Storbritannien. Landets økonomi er præget af stabilitet og vækst. Danmarks ambassadør i Storbritannien Birger Riis-Jørgensen vurderer, at der er plads til yderligere dansk vækst og peger desuden på, at der er mange muligheder i landet også uden for London. af signe jønsson foto kristian buus På den lange forretningsgade Oxford Street i London har julepynten allerede holdt sit indtog selvom kalenderen kun skriver den 13. november. Stormagasinernes facader konkurrerer nærmest om at tiltrække sig de travle kunders opmærksomhed; Selfridges har valgt den traditionelle røde, mens John Lewis har satset på det rene snehvide. Den verdensomspændende kæde Marks & Spencer har i år valgt en utraditionel udsmykning med lilla ballonformede kugler. Der er da også sikre tegn på, at Londons handelsliv har satset rigtigt ved at sætte julehandelen tidligt i gang i år. I svingdørene til de internationale og nationale kæder sidder folk nærmest fast med indkøbsposer prydet med navne på store internationale designere. Inden indkøbene bæres hjem, kan der gøres holdt i en af the Foodhalls, som ligger i 16

17 > Storbritannien er Danmarks tredje største eksportmarked. Her hænger byggekranerne over London, som et symbol på at væksten er kommet til landet. Den danske ambassadør i Storbritannien, Birger Riis- Jørgensen: Mulighederne for en eksportvækst i Storbritannien er absolut ikke opbrugte. EKSPORTLAND forlængelse af magasinerne. Her kan der spises små hurtige retter eller en hurtig omgang sushi, hvis det ellers er muligt at finde en ledig stol. Men det er ikke bare i London, der er økonomisk optimisme. Storbritannien nyder i disse år godt af en god økonomi med en stabil valuta. Mange forbinder Storbritannien med høje arbejdsløshedskurver, men det hører fortiden til. I dag er arbejdsløsheden nede på omkring fem procent, og det er den laveste arbejdsløshed Storbritannien har haft i årtier. Det er ikke kun briterne selv, som mærker den økonomiske vækst; flere af de firmaer, som Eksportfokus har besøgt på det britiske marked, fortæller, at salget går så godt, at deres produktion ikke kan følge med. Tallene taler også deres klare sprog; Storbritannien er Danmarks tredje største eksportmarked. I 2005 var vareeksporten på lidt over 44 milliarder kroner. I forhold til 2004 var der tale om en stigning på 11 procent. Som billedet foreløbig tegner sig for 2006, er der tale om en drastisk stigning sammenlignet med I de første otte måneder af 2005 er eksporten således steget med 20 procent i forhold til samme periode i 2004, hvilket ikke mindst skyldes en stor stigning i værdien af den danske olie- og gaseksport. Til gengæld er den danske import af varer fra Storbritannien ikke nær så høj som eksporten, og det giver Danmark et samhandelsoverskud på omkring 16 milliarder kroner, hvilket sammen med USA gør Storbritannien til et af de de lande, som Danmark har det største handelsoverskud med. Et bredt eksportmarked Midt i det hektiske London sidder ambassadør Birger Riis-Jørgensen på den danske ambassade i Sloane Street. Han glæder sig over, at der er så mange muligheder for dansk erhvervsliv i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for så mange forskel- > 17

18 storbritannien Briterne har fået penge mellem hænderne og de bliver i høj grad spenderet på forbrugsvarer. Her er det Oxford Street november På Londons store forretningsgade er julehandlen skudt i gang. > > lige sektorer. Der er et hav af muligheder for byggesektoren, stålindustrien, fødevaresektoren, miljø og energi, IT-sektoren, biotekindustrien og mode og design. Derfor er det værd for danske virksomheder at have fokus på dette nærmarked, hvor mulighederne absolut ikke er opbrugte med hensyn til en vækst for dansk eksport. Asien er vigtigt. Derom er der ingen tvivl. Men der er også muligheder som er lige uden for døren. Dansk erhvervsliv bør spille på en bred palet af muligheder, siger Birger Riis-Jørgensen. Storbritannien har været igennem flere økonomiske kriser, blandt andet i 1992, hvor pundet i en periode tabte 20 procent over for D-marken. Men som ambassadøren påpeger, er det nu karakteristisk for det britiske marked, at det er økonomisk stabilt. Storbritannien havde en vækst på tre procent sidste år og væksten ser ud til at fortsætte. Det er et land som i høj grad har set ned i den økonomiske afgrund flere gange i sammenligning med for eksempel Danmark. Landet har været i gennem en kæmpe strukturel forandring i erhvervsstrukturen; fra at være et industriland til at have hovedfokus på servicefagene. I de seneste år har servicesektoren i Storbritannien oplevet en kolossal vækst, fortæller Birger Riis-Jørgensen. Brug for renovering og nybyggeri Det britiske marked har ry for at være et af de mest interessante for byggesektoren. I det tætbefolkede og bebyggede land er der ustandselig brug for renovering og nybyggeri. Samtidig er den britiske byggetradition ikke så gedigen som den danske. Som levn fra industrialiseringen i 1800, hvor byggeri hurtigt skulle kunne opføres og rives ned efter behov i de hastigt voksende storbyer, er meget byggeri ikke langtidsholdbart. Samtidig bygges der meget, men aldrig højt, for briterne har altid haft smag for en- til treetagers rækkehuse og bryder sig per definition ikke om at bo i højhuse. Det betyder, at der skal bygges mange huse til de cirka 60 millioner i Storbritannien og Nordirland. I 2012 skal London være værtsby for OL. Den danske ambassade i London arbejder på højtryk på at udbrede budskabet om eksportmulighederne til danske virksomheder og udgiver et nyhedsbrev hvert kvartal om mulighederne. Handelsafdelingen peger på, at der er muligheder for eksport til både byggebranchen, men der er også brug for rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og møbelproducenter samt andre firmaer i bolig- og indretningsbranchen. For eksempel skal der bruges udstyr og inventar til den Olympiske Landsby, som bliver placeret i det østlige London. Men det er også vigtigt for eksportører at holde sig for øje, at det ikke kun er London, som byder på muligheder. I Storbritannien er der også stor fokus på miljørigtige produkter og vedvarende energi. I 2006 blev der indført en ny byggelov, som stiller markant højere kvalitets, miljø- og energikrav end briterne er vant til, og danske virksomheder er meget konkurrencedygtige, når det gælder miljø. Danske fødevareproducenter har igennem mange år haft kronede dage på det britiske marked. Men stadigvæk er der muligheder; Overvægt er et kæmpe problem i Storbritannien, og dagligt er aviserne fyldt med artikler om problemet. Undersøgelser viser, at et britisk barn indtager fem liter madolie per år. Med tv-kokken Jamie Oliver i front, søger de britiske myndigheder at få overbevist befolkningen om, at den traditionelle engelske fede mad med masser af olie, bacon og pomfritter ikke er den rette for briterne. I kølvandet på den engelske sundhedsbølge, forventes der at åbne sig mange muligheder, da storkøkkener og kantiner skal lægge kursen om i den kommende tid. Shippingindustrien og relaterede industrier er også noget, danske virksomheder 18

19 POLFOTO KARAKTERISTISK FOR DET BRITISKE MARKED ER, AT DER ER MULIG- HEDER FOR SÅ MANGE FORSKELLIGE SEKTORER birger riis-jørgensen ambassadør bør have øje for på det britiske eksportmarked, siger Birger Riis-Jørgensen: Hele det søfartsrelaterede erhverv er en af de sektorer, som er i størst vækst herovre. I øjeblikket beskæftiger sektoren bredt defineret omkring mennesker og har en omsætning på 37 milliarder pund per år. Det er en sektor som ambassaden i 2007 vil sætte yderligere fokus på. I 1980 erne måtte mange firmaer i den britiske sværindustri lukke ned, fordi de var urentable. Derfor er det britiske marked i dag i høj grad baseret på og afhængig af leverancer fra udenlandske firmaer. Fokus på innovative brancher IT-sektoren og biotek-sektoren i Danmark har ofte haft blikket rettet mod Asien og Nordamerika. Men den danske ambassadør Birger Riis- Jørgensen peger på, at der også et godt nærmarked for de to sektorer i Storbritannien. Omkring de store universiteter i Storbritannien er der et fantastisk innovations- og forretningsmiljø. Flere danske biotekfirmaer kunne have glæde af at kigge på mulighederne herovre, og det samme gælder for andre innovative danske virksomheder, som for eksempel IT, mener Birger Riis-Jørgensen. Med sin erfaring som tidligere chef for Danmarks Eksportråd, håber Birger Riis-Jørgensen på, at han kan være med til at sætte fokus på de muligheder, som det britiske innovative miljø byder på for danske virksomheder. Et marked uden for London I flere år har der været en tendens til, at udenlandske virksomheder har klumpet sig sammen omkring London på grund af byens position som et af verdens tre største finanscentre. Noget af det, som Birger Riis-Jørgensen vil arbejde på i forhold til dansk erhvervsliv, er at få virksomhederne til at få øje på andre muligheder i landet. Der er ingen tvivl om, at vi bør arbejde mere med eksportmulighederne uden for London. Lige nu er der tale om en kraftig regional vækst i flere områder i Storbritannien. 13 byer og områder uden for London har haft en kraftig vækst på fem til syv procents rater. Det drejer sig for eksempel om Belfast, det sydlige Manchester, Derby med flere, fortæller Birger Riis-Jørgensen. Markedsorienteret politik Den britiske økonomi er karakteriseret ved at være markedsorienteret blandt andet kendetegnet ved privatisering af offentlige virksomheder og forøgelse af den private sektors rolle som offentlige udbydere en politik som blev grundlagt under Margaret Thatcher og fortsat under John Major. I Tony Blairs politisk-økonomiske program, er den linje fastholdt samtidig med, at Blair regeringen har haft fokus på at få nedbragt arbejdsløsheden. I årene efter 2. verdenskrig afvikledes Storbritanniens kolonimagt støt og roligt. Samtidig begyndte en økonomisk nedgang. Ved årtusindskiftet var landet verdens femtestørste industrination mod en placering som verdens næststørste 100 år tidligere. Men meget tyder på, at Storbritannien har fundet sig til rette. Fra at være en stor industrination er det blevet et land med en ofte avanceret industri, men i øvrigt med masser af hjemmeydelser hvor der er gode danske samarbejdsmuligheder inden for mange forskellige sektorer. yderligere information Den danske ambassade i London 55, Sloane Street London SW1X 9SR Telefon: Fax: Hjemmeside: > 19

20 storbritannien storbritannien kilder: financial times 2005 de bedste økonomiske vækst - områder i storbritannien Belfast 2. Sydlige Manchester 3. Derby 4. Solihull 5. Northhamptonshire 6. Hertfordshire 7. Monmouthshire og Newport 8. Milton Keynes 9. Oxfordshire 10. Uden for London Vestlige- og nordvestlige del 11. Vestlige London 12. Østlige London 13. Berkshire 14. Surrey 15. Bournemouth og Poole handelskontoret i manchester den danske ambassade i london manchester london storbritannien dansk eksport og import til landet januar-august 2005 januar-august 2006 Vareeksport, mill kroner Eksport af tjenester Samlet eksport Vareimport, mill kroner Import af tjenester Samlet import tal ikke tilgængelige 20

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004

FOKUS EKSPORT. Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina NR. 09 2004 EKSPORT FOKUS NR. 09 2004 Reel indtjening afløser langsigtede strategier i Kina Danske firmaers langsigtede strategier i Kina er blevet afløst af reel indtjening, viser en undersøgelse foretaget af Den

Læs mere

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER

eksportfokus LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS SAO PAULO SANTIAGO BRASILIA NEW YORK DUBLIN BUENOS AIRES VERDEN VENTER eksportfokus 0410 september LATINAMERIKA BYDER OP TIL DANS Mens resten af verden taler finanskrise, stiger væksten i Latinamerika så hurtigt, at Danmark gør klogt i at finde takten. Eksportmulighederne

Læs mere

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA

eksportfokus AFRIKANSK LØVEVÆKST 0611 december NAIROBI LONDON ATLANTA OSLO TORONTO SHANGHAI RIGA MOSKVA eksportfokus 0611 december AFRIKANSK LØVEVÆKST Det afrikanske kontinent er et epicenter for vækst. Inden for det seneste årti har seks ud af verdens ti hurtigst voksende økonomier været afrikanske, og

Læs mere

eksportfokus 0311 juni TAG EKSPORTHOPPET DOWN UNDER HANOI TOKYO TORONTO STOCKHOLM SEOUL MILANO MÜNCHEN SHANGHAI

eksportfokus 0311 juni TAG EKSPORTHOPPET DOWN UNDER HANOI TOKYO TORONTO STOCKHOLM SEOUL MILANO MÜNCHEN SHANGHAI eksportfokus 0311 juni TAG EKSPORTHOPPET DOWN UNDER Australierne har for alvor fået øjnene op for danske kompetencer. Sidste år steg eksporten til kontinetet til knap fem milliarder kroner godt hjulpet

Læs mere

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42

eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft UALA LUMPUR MEXICO AUCKLAND OSLO ZÜRICH ISLAMABAD WARZAWA VERDEN VENTER side 30-42 eksportfokus rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Nyt jobcenter på den danske ambassade i New Delhi, Indien, skal hjælpe danske virksomheder med rekruttering af indisk arbejdskraft. Tema om rekruttering

Læs mere

EKSPORTFOKUS 0215 JUNI. De vil have mode, mad og grøn energi

EKSPORTFOKUS 0215 JUNI. De vil have mode, mad og grøn energi Udenrigsministeriet Eksportrådet. The Trade Council EKSPORTFOKUS De vil have mode, mad og grøn energi 0215 JUNI Japan og Sydkorea ser mod Danmark. Historien om verdens lykkeligste folk fascinerer, og det

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365

Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 Kina er klar til dansk modetøj Din butik skal holde åbent 24-7-365 9 22 26 30 Gennemsigtighed er det nye sort En række virksomheder er blandt de første til at imødegå en ny forbrugertrend Indien kan blive

Læs mere

Vi har som erklæret mål at være modige

Vi har som erklæret mål at være modige 2013 Udgivet af Dansk Erhverv Annoncefinansieret Dansk Erhverv: Vi skal konkurrere på viden Revisorens nye rolle: Fra talknækker til strategisk rådgiver Global outlook: 7 hot spots, hvor viden rykker lige

Læs mere

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN

CSR betaler sig #12. 8.-10. oktober 2014. MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN #12 8.-10. oktober 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØRKE SKYER ELLER BLÅ HIMMEL side 08-09 SÅDAN DRIVER VI DETAILHANDEL IVÆRKSÆTTEREN DER BRØD KODEN EFTERFORSKNING

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien

Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Magasin om byggeri, ejendom og investering udgives i samarbejde med byggesocietetet Nr. 5 maj 2012 5. årgang Entreprenørernes svære valg: Sej kamp for bundlinien Læs side 10 Milepæl for domicilbyggeri

Læs mere

POLEN TÆT PÅ. Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave

POLEN TÆT PÅ. Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave Tillægget er udgivet af Polish-Danish Chamber of Commerce (Det Polsk-Danske Handelskammer) TÆT PÅ POLEN LYKKE FRIIS Polen er et kæmpe potentiale i vores baghave ÅBN ØJNENE Polen er et kæmpe marked for

Læs mere

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland

ROCKWOOL NEWSLETTER. Royalt besøg hos Rockwool Rusland NEWSLETTER OKTOBER 2011 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S ROCKWOOL NEWSLETTER Royalt besøg hos Rockwool Rusland Dronning Margrethe II fik en varm velkomst fra Rockwool koncernchef Eelco van Heel i Rusland. Læs

Læs mere

KØBENHAVN en levende erhvervsby

KØBENHAVN en levende erhvervsby KØBENHAVN en levende erhvervsby Vild med København Chris MacDonald har aldrig haft en business-plan, alligevel står han bag sit eget succesrige firma "Grace Health", der naturligt nok sælger Energy management.

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret

ressource Flyv med! Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret ressource Specialmagasin Udgivet af Dansk Erhverv September 2012 AnnoncefinanSieret Flyv med! Rådgivning skaber værdi som aldrig før. Her i magasinet kan du se, hvordan dygtige designere, arkitekter og

Læs mere

MORGENDAGENS Konference

MORGENDAGENS Konference ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE September 2008 MORGENDAGENS Konference Lær faget At mestre planlægningen af møder og konferencer kræver et professionelt overblik og en

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder.

kan næppe kaldes eksport, selvom de kinesiske studerende kan bidrage på andre måder. Hu Jintao, besøgte for første gang Danmark i juni sidste år. Under stor fanfare blev 11 dansk-kinesiske aftaler underskrevet i fælles overværelse af statsminister Helle Thorning-Smidt. En af disse aftaler

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

Pris DKK 68,00. (Inkl. moms) JANUAR KVARTAL 2009 9. ÅRG. Nr. 18 DANMARKS EUROPÆISKE HOTELKONGE: FRANK FISKERS FRANK FISKERS FISKERS.

Pris DKK 68,00. (Inkl. moms) JANUAR KVARTAL 2009 9. ÅRG. Nr. 18 DANMARKS EUROPÆISKE HOTELKONGE: FRANK FISKERS FRANK FISKERS FISKERS. Pris DKK 68,00 (Inkl. moms) JANUAR KVARTAL 2009 9. ÅRG. Nr. 18 DANMARKS EUROPÆISKE HOTELKONGE: FRANK FISKERS FRANK FISKERS Side 10 FISKERS Tyrkiet kultur i centrum. KØBENHAVN: Vester Farimagsgade 1, 1606

Læs mere

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde

Kina. Minister: Eksporten til Kina godt på vej. Analyse: Svær omstilling til et nyt Kina. Opstart kan kræve års forarbejde Kina UGEBREVET Business Kina #03 Mink og Mærsk redder eksporten til Kina Mink- og pelseksport sikrer dansk fremgang i Kina, og en meget høj eksport af tjenesteydelser skyldes primært Mærsk. Ellers er der

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Dansk finans i verdensklasse

Dansk finans i verdensklasse forbundets magasin nr. 2, 2014 Søvnig bankmand hitter i medierne Side 18 Dansk finans i verdensklasse Man skal kunne tilbyde noget specielt, siger Søren Bertelsen fra BankInvest, der sammen med de øvrige

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

Den oversete vinderopskrift

Den oversete vinderopskrift NAVIGATION Innovation by Communication 1. marts 2013 08 Nye tal afslører, at danske eksportører er 35 pct. mere produktive, og det er hemmeligheden bag deres succes Ny analyse: Årsagen til højere priser

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere