eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "eksportfokus statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12"

Transkript

1 eksportfokus stort britisk eksportmarked Det går godt for danske eksportører i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for mange forskellige sektorer. Også uden for London, som her er illustreret med London Eye Millennium Wheel. Tema om markedsmuligheder i Storbritannien. side statsministeren på fremstød i nordøstasien side 8 danmark skal udvikle kreative erhverv side 12 i danmark for at promovere eksport til japan side

2 Situation Ønske Løsning Henvendelse fra kunde i Ukraine At være klædt på til mødet Frank Müntzberg/Administrerende direktør Nu behøver du kun lede ét sted, når du som eksportør har brug for handels- og bankrelevante oplysninger. Danske Bank har indgået et unikt samarbejde med Danmarks Eksportråd om at udveksle og samle information. Resultatet ser du på Danmarks Eksportråd leverer aktuelle og branchespecifikke oplysninger om mere end 70 lande og Danske Bank supplerer med oplysninger om blandt andet længere finansiering, remburser, garantier, inkasso og valuta samt økonomiske prognoser for det kommende år. Brug vores Trade and Export Finance-rådgivere som aktive sparringspartnere i processen. Det giver dig et godt udgangspunkt for forhandlinger med potentielle samarbejdspartnere. Kontakt os på

3 > markedsnyt Blandt andet om slovenske jernbaner, brasiliansk minedrift og australske bistandsprojekter. side 4-7 > Statsministeren på fremstød i Nordøstasien En delegation af danske erhvervsfolk fulgte Anders Fogh Rasmussen i Japan og Sydkorea. side 8 > kreativitet giver velstand Udenrigsminister Per Stig Møller og 175 kreative virksomheder på BornCreative-konference. side 12 > jeg forestiller mig, jeg er virksomhedens eksportchef Eksportrådgiver Kim Mortensen hjælper virksomheder med interesse for det japanske marked. side 14 tema om storbritannien side > mød en eksportrådgiver side 38 nærmarked med fart på Fra højhusenes oplyste tinder i Londons døgnaktive finansielle centrum, The City, til den hastigt fremadskridende planlægning af OL 2012 og et miljøbevidst byggeboom. Det går stærkt i den britiske økonomi og ikke kun i London. Forudsætningerne er i orden: Med et arbejdsmarked, der har fundet fodfæste efter omlægningen fra industrination til videnssamfund med stor servicesektor, årlige vækstrater på i snit tre procent, den laveste arbejdsløshed i mange år og en stabil og stærk valuta. Den udvikling nyder dansk erhvervsliv allerede godt af. Storbritannien er Danmarks tredjestørste eksportmarked med en støt voksende vareeksport, i 2006 på omkring 50 milliarder kr. Men der er stadig plads til flere danske eksportører i mange sektorer, hvoraf fire oplagte her skal nævnes. Med den meget omtalte Sternrapport, der blev offentliggjort i slutningen af oktober i år, har den britiske regering sat fokus på klimaforandringernes økonomiske konsekvenser. Det beskrives, hvordan investeringer over de næste år kan forhindre langt større økonomiske tab på længere sigt. Dansk ekspertise og udviklinger inden for energi- og miljøområdet kan her være med til at sætte dagsordenen i en udvikling med kolossalt potentiale. Tidligere i år blev der endvidere indført en ny byggelovgivning, der stiller langt højere kvalitets-, miljø- og energikrav, end det hidtil har været tilfældet i Storbritannien. Og der skal bygges og renoveres meget i den nære fremtid blandt andet i forbindelse med OL 2012 i London. Der er også stadig et marked for forbrug og design. Dansk design klarer sig godt i både den kommercielle og kulturelle verden, og det har en gensidigt afsmittende, positiv effekt. I sundhedssektoren står man over for en enorm opgave med moderniseringen og digitaliseringen af det offentlige sundhedssystem, NHS, hvor danske udstyrsleverancer og tjenesteydelser har mange muligheder for at gøre sig gældende. Storbritannien har udviklet sig til et stabilt eksportmarked, der på grund af sin geografiske og kulturelle nærhed er relativt nemt tilgængeligt og stadig byder på mange muligheder for dansk eksport. Ambassaden og Handelskontoret i Manchester, der sammen udgør Danmarks Eksportråd i UK, glæder sig til at stille sin ekspertise og sit sektorspecifikke netværk til rådighed for virksomheder med interesse i markedet. Birger Riis-Jørgensen danmarks ambassadør i storbritannien 0706

4 markedsnyt Stor vækst i Danmarks eksport til USA Danmarks eksport til USA stiger fortsat. Sammenlignet med året før, viser de første otte måneder af 2006 en stigning i den samlede eksport på mere end 500 millioner dollars eller 14,5 procent. Den danske eksport til USA drives hovedsagelig af maskin- og transportbranchen, og alene de to sektorer har oplevet en stigning i eksporten på hele 35 procent i samme periode. På månedsbasis ligger eksporten i august 2006 på 72 millioner kroner over niveauet for samme måned året før, eller hvad der svarer til en stigning på 12,7 procent. Den slovenske regering vil opdatere landets nedslidte skinnenet. Det giver gode muligheder for danske virksomheder inden for jernbane-, bygge- og infrastruktursektoren. 14 milliarder euro til Sloveniens jernbaner yderligere oplysninger Danmarks ambassade i Washington Telefon: +1 (202) Fax.: +1 (202) Hjemmeside: Jernbaneinfrastrukturen i Slovenien er teknologisk over 30 år bagud, og det skal der gøres noget ved. Den slovenske regering har vedtaget en resolution om national udvikling. Ifølge resolutionen er 14,2 milliarder euro øremærket investeringer til blandt andet reparation af transportinfrastrukturen fra Heraf skal de 8,9 milliarder euro investeres i jernbaneinfrastrukturen. Midlerne vil blive brugt til udvidelse, reparation og opgradering af det eksisterende jernbanenet, såsom udskiftning af spor, nye spor, broer, tunneler med mere. Større projekter vil blive udbudt i EU-regi. Derudover planlægger det slovenske jernbaneselskab store investeringer i godstransportsektoren især inden for ny teknologi. Inden for de næste par år er der planlagt investeringer på 45 millioner euro i el-lokomotiver, samt 10 millioner euro i togvogne. Der skal desuden ske en opfølgning, opgradering og udskiftning af teknologien bag togdriften, således at den bliver tidssvarende og på højde med resten af Europa. De slovenske, franske, italienske, ungarske og ukrainske transportministre underskrev en kontrakt om konstruktionen af den femte trans-europæiske jernbanerute fra Lyon i Frankrig til den ukrainske grænse. Dette vil ifølge den slovenske transportminister medføre yderligere projekter og opgaver langs hele den planlagte rute herunder i Slovenien. Disse investeringer synes attraktive for danske virksomheder inden for jernbane-, bygge- og infrastruktur sektoren, hvor der den næste årrække vil være mulighed for at hente store ordrer hjem. yderligere information Danmarks ambassade i Slovenien Eksportrådgiver Hans Peter Kay Telefon: Blus på New York og på Danmarks eksport til USA. På et år er den danske eksport til landet steget med 14,5 procent. 4

5 Brasiliansk minedrift investerer kraftigt > De stigende internationale råvarepriser på mineraler på 71,5 procent og 19 procent i henholdsvis 2005 og 2006, smitter nu af på minedriften i Brasilien. Den brasilianske udviklingsbank, BNDES, har for nyligt offentliggjort planer om investeringer i jern- og stålindustrien samt minedriftssektoren for mere end 129 milliarder danske kroner i årene International efterspørgsel, drevet af blandt andet den kinesiske vækst, og branchens stigende rentabilitet har gjort, at den brasilianske mineindustri ekspanderede med en årlig vækst på 10,9 procent i 2005, og forventede 10,7 procent i For danske producenter af viden og udstyr til minedrift er der oplagte muligheder i den brasilianske mineindustri. Alene i maskiner eksporterer danske firmaer til Brasilien for over 400 millioner danske kroner årligt. Det brasilianske mineselskab Companhia Vale do Rio Doce er med overtagelsen af canadiske Inco for nylig blevet verdens næststørste. Firmaets medarbejdere beskæftiger sig primært med udvinding af blandt andet jern, bauxit, aluminium, mangan, kobber, kalium, nikkel, kobolt, ædle metaller, svovlsyre og svovldioxid. Særligt de stigende priser på nikkel, der de seneste otte år er forøget fra til USD per ton, forventes at medføre flere investeringer Mineindustrien udgjorde i ,6 procent af den samlede brasilianske handelsbalance. i nikkelminedriften, hvor Vale/Inco i forvejen er yderligere information verdens største med tons om året. Danmarks ambassade i Brasilien I oktober 2006 åbnedes verdens største Telefon: jernmine, Brucutu-projektet i delstaten Pará. Med Fax: investeringen på 1,1 milliarder amerikanske dollars og en årlig kapacitet på 30 millioner ton, har Vale konsolideret sin førstepladsen på jernudvinding. companhia vale do rio doce Voksende italienske marked for kosttilskud En ud af tre italienere spiser regelmæssigt et kosttilskud, og generelt lægger italienerne stor vægt på et sundt og godt helbred. Derfor står blandt andet kosttilskud højt på mange italieneres indkøbslister til helsekostforretninger og i supermarkeder. De seneste 10 år har detailhandlen således oplevet en stigende vækst inden for salget af kosttilskud på omkring 10 procent. De fire største producenter af kosttilskud udgør 60 procent af markedet. Det totale salg af kosttilskud inden for detailhandlen var i 2005 på 66 millioner euro. Markedsundersøgelser viser, at to tredjedele af konsumenterne er kvinder, som i øvrigt også er ansvarlige for familiens daglige indkøb, og kvinderne har et stort kendskab til den positive effekt ved daglig indtagelse af kosttilskud. En tredjedel af disse vælger selv deres kosttilskud, hvorimod de resterende fortrækker at spørge sig til råds hos en læge. Hovedparten af salget af kosttilskud er koncentreret i Nord- og Østitalien med 42,6 procent og den primære salgskanal er apotekerne. Det største kosttilskudssegment er de såkaldte traditionelle helsekostsprodukter, som i 2005 udgjorde udgør en værdi på 33.3 millioner euro. I 2005 var det mest betydningsfulde salg af kosttilskud inden for segmentet velbefindende, med et salg på 14.2 millioner. yderligere information Danmarks ambassade i Rom Eksportrådgiver Elisabeth Falck Munforti Telefon Redigeret 25. oktober

6 markedsnyt Fremgang i russisk maritimindustri Den russiske maritimindustri har oplevet stor fremgang i løbet af de seneste år, og i 2005 var Rusland blandt de 10 største skibsproducenter i verden. Den russiske skibsindustri er koncentreret i Skt. Petersborg og omegn, hvor der findes en lang række skibsværfter, som har specialiseret sig inden for blandt andet konstruktion af krigs- og handelsfartøjer, isbrydere samt produktionen af diverse skibskomponenter. I løbet af de seneste fem til seks år er der foretaget store havneudvidelser i området og den fragt, der tidligere blev distribueret via baltiske havne, bliver i dag distribueret via havne i Leningrad-regionen. De mange bygge- og anlægspro jek ter til fordel for udvik ling af den maritime infra struk tu r er til stor gavn for skibsindustrien, som har høj prioritet i regionen. yderligere information Eksportrådgiver Lene La Cour Dessler Danmarks generalkonsulat i Sankt Petersborg Tlf.: Telefon: Hjemmeside: Australien udbyder bistandsprojekter Et helt nyt marked for projekteksport har åbnet sig i Asien og Afrika efter at Australiens regering tidligere i år besluttede at lade omverdenen byde ind på landets oversøiske bistandsprojekter. Ikke mindst danske virksomheder har gode muligheder for at gøre sig gældende på Australiens marked for projekteksport og dansk erhvervsliv inviteres nu til at deltage i en planlagt delegationsrejse til Australien og Manila i februar Delegationsrejsen skal sætte yderligere fokus på de nye muligheder og bag invitationen står Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, Danmarks generalkonsulat i Sydney, AusAID (Australian Aid Agency, som er Australiens svar på danske Danida) samt Asian Development Bank (ADB) Rejsen skal bringe de danske virksomheder tættere på seniormanagers og nøglebeslutningstagere i AusAID (med besøg i hovedstaden Canberra samt i Melbourne) og ADB med besøg i Manila. Under besøget i Australien vil de danske virksomheder også få mulighed for individuelle møder med australske entreprenører med henblik på at drøfte mulige joint ventures. Også de australske NGO er vil der blive mulighed for at møde, siger eksportrådgiver Peter Hendrikssen, det danske handelskontor i Sydney. Australien afsætter årligt knap 13 milliarder danske kroner til bistandsprojekter, og målet er i 2010 en årlig bistand på 18 milliarder kroner. Indsatsen er især koncentreret om programlande som Vietnam, Philippinerne, Indonesien, Stillehavsøerne, Kina, Afrika og Pakistan. De australske projekter spænder fra 20 til 200 millioner danske kroner. Dansk erhvervsliv inviteres til at deltage i en planlagt delegationsrejse til Australien og Manila i februar 2007, som sætter fokus på et nyt marked for projekteksport. Konceptet er at bringe de danske virksomheder tættere på seniormanagers og nøglebeslutningstagere i australske bistandprojekter, fortæller eksportrådgiver Peter Hendrikssen, det danske handelskontor i Sydney. Projekter under australske dollar yderligere information (cirka 2,2 millioner danske kroner, red), kræver Eksportrådgiver Peter Hendrikssen i Australien ikke offentlig licitation, hvilket gør Det danske handelskontor i Sydney det muligt for AusAID at kontakte virksomheder Telefon: direkte. De individuelle møder med AusAIDs programledere vil give de danske virksomheder mulighed for at få førstehåndsinformationer om AusAIDs fokusområder, siger Peter Hendrikssen. claus clausen 6

7 Dansk byggefrem stød i Canada Der er stor interesse for byggerier med høj arkitektonisk og miljømæssig værdi i Canada. Danmarks generalkonsulat i Toronto begyndte den 1. december 2006 derfor et fremstød for den danske byggebranche, der planlægges at vare foreløbigt et år. Peter Mørk, eksportrådgiver ved Danmarks generalkonsulat i Toronto, har besøgt 30 af landets førende arkitekter og konkluderer, at der er en meget stor interesse for dansk design og danske byggeprodukter: Danske producenter kan som hovedregel ikke konkurrere på pris i Canada. Det er innovative, design og miljø/energibesparende produkter vi skal fokusere på, siger Peter Mørk. Byggeriet i Canada tog en meget voldsom stigning fra 2000 til 2004, men kurven er nu ved at flade ud og dermed meget sammenlignelig med Danmark. Canadiske virksomheder opererer frit over grænsen til USA, hvorfor dette marked ligger i umiddelbar forlængelse af det canadiske. Mange europæiske virksomheder ser derfor Canada, som en naturlig indgang til det store Nordamerikanske kontinent. Fremstødet for den danske byggebranche inkluderer: Identifikation af de rigtige distributører, deltagelse i nyhedsbreve og events, løbende pressekontakt, udsendelse af brochurer, personlige besøg hos arkitektfirmaer med mere. Generalkonsulatet ønsker at have et bredt udsnit af den danske branche med i fremstødet, men Indgang til the Michael Lee-Chin Crystal der er en tilbygning til the Royal Ontario Museum. I Canada er der også meget stor interesse for dansk design og danske byggeprodukter. dog maksimum 10 deltagere. Der vil kunne ansøges om eksportstart støtte for virksomheder med Danmarks generalkonsulat i Toronto yderligere information under 50 ansatte og 50 millioner i omsætning. Eksportrådgiver Peter Mørk Telefon Se finest-images rom 2006 >> Lingtech tilbyder en bred vifte af ydelser inden for sprog og tværkulturel forståelse << Udstationering af medarbejdere, global ledelse og oversættelse. Du kan få mere information om hvad, vi kan gøre for netop din virksomhed på eller ring og få en uforpligtigende samtale med Annika Mortensen på telefon Tværnational Forståelse former fremtiden 7

8 nyhed scanpix Statsminister Anders Fogh Rasmussen mødes med Japans kejser, Akihito (til højre) i kejserpaladset i Tokyo. Statsministeren på fremstød for dansk erhvervsliv i Nordøstasien En delegation af danske erhvervsfolk fulgte statsminister Anders Fogh Rasmussen under hans besøg i Japan og Sydkorea i slutningen af november. af mads mariegaard Danske virksomheders muligheder i Nordøstasien var i fokus, da statsminister Anders Fogh Rasmussen fra den 20. til 24. november besøgte Japan og Sydkorea sammen med en delegation af danske erhvervsfolk fra blandt andre Danish Crown, DS Norden, GN Netcom, Vestas, Aresa og Dansk Industri. I Japan var der fokus på blandt andet shipping og innovative fødevarer og i Sydkorea på bæredygtig energi og mobilsektoren. Målet var at skabe kontakter, lave aftaler og samle viden og at gøre opmærksom på Danmark som forretningspartner og attraktivt investeringsland. Delegationens program bestod af besøg på universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder som Toyota, Samsung og LG Philips. Anders Fogh Rasmussen mødtes med Sydkoreas præsident Roh Moo-hyun, med Japans kejser Akihito og som den første europæiske 8

9 regeringsleder med Japans nyudnævnte premierminister Shinzo Abe. Det 21. århundrede er asiatisk Japan er vokset til verdens andenstørste økonomi, blandt andet på grund af et godt samarbejde mellem regering og erhvervsliv og stærke kompetencer inden for højteknologi. Og Sydkorea er nu verdens tiende største økonomi, efter at landet i de senere år er gået fra en regeringsstyret økonomi til en mere markedsorienteret. Begge lande lægger stor vægt på forskning og udvikling. Det er vigtigt for Danmark og danske virksomheder at forstå, hvad der er baggrunden for de to landes succes inden for områder som højteknologi, forskning og innovation, sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen for ud for turen. På Seoul National University holdt statsministeren en tale, hvor et hovedemne var samarbejde mellem Europa og Nordøstasien. Det 21. århundrede bliver ofte kaldt det asiatiske århundrede. Og Danmark vil fortsætte med at være tæt knyttet til den imponerende vækst i Nordøstasien. Men relationerne mellem Europa og Asien skal ikke være begrænset til økonomisk samarbejde. Vi står foran lignende udfordringer fra globalisering udfordringer, vi kan og skal konfrontere gennem samarbejde: Politisk, økonomisk, kulturelt og uddannelsesmæssigt, sagde Anders Fogh Rasmussen. Undervejs på turen blev statsministeren bekræftet i, at udviklingen går stærkt i Japan og Sydkorea, men en snak med en direktør i det koreanske uddannelsessystem bekræftede ham også i, at Danmark står med gode muligheder for at klare sig i konkurrencen. Direktøren sagde, at vi skal huske at holde ved det, som er en særlig styrke ved det danske uddannelsessystem, nemlig at eleverne udvikler kreativitet og innovative evner. De kan tage initiativ og selv sætte noget i gang. Det er vi gode til, og det ved koreanerne, fortalte statsministeren til Berlingske Tidende. 9

10 nyhed Luxembourg centrum for internethandel I takt med den stigende handel via internettet har Luxembourg i de senere år oplevet en øget interesse fra flere store virksomheder, der en efter en har valgt at placere deres europæiske internetbaserede aktiviteter i Luxembourg. Regeringen i Luxembourg har i mange år søgt at gøre landet mindre afhængigt af finanssektoren og gennem direkte forhandlinger med virksomhederne aktivt deltaget i bestræbelserne på at få en mere bred erhvervssektor. AOL, Amazon, Ebay, Microsoft, Napster og Skype er blandt de virksomheder, der har valgt at etablere sig i Luxembourg. Seneste skud på stammen forventes at blive Universal Music Group, der blandt andet omfatter mærkerne Universal, Motown, MCA, Decca, Deutsche Grammofon, Island, Polydor, og Mercury. Universal ønsker indledningsvis at samarbejde med mobiltelefonselskabet VOX om downloads via mobiltelefon. Samtidig har Universal indledt forhandlinger med Luxembourgs regering vedrørende vilkårene for etablering af en egen internetplatform. Ud over Luxembourgs klassiske markedsfordele som et multikulturelt miljø med en sprogstærk arbejdsstyrke, fremragende logistikmuligheder og en direkte dialog med landets politiske ledelse er det navnlig en progressiv afgiftspolitik, der har lokket virksomhederne til Luxembourg. Landet har et variabelt momssystem med 15 procent som maksimumsats, og virksomhederne lægger da heller ikke skjul på, at momsen har været den afgørende faktor for deres valg af placering. Den teknologiske udvikling inden for handel med musik via internettet kan også vise sig at få konsekvenser i afgiftssammenhæng. I Luxembourg gælder den almindelige momssats på 15 procent, når der er tale om traditionel download af musik. Men det undersøges i øjeblikket, om en særlig tre procentsats kan anvendes i fremtiden. Det vil i så fald gøre Luxembourg endnu mere attraktiv som base for internet-handel i Europa. yderligere oplysninger Eksportrådgiver Ole Stenersen Danmarks ambassade i Luxembourg Telefon: Austrian til Japan 6 gange ugentlig Austrian flyver hver uge 6 gange til Tokyo. Forbindelserne er perfekte ud af København via Wiens moderne lufthavn, og der er gode tilslutningsmuligheder fra provinsen: Afgang fra København til Tokyo: København Wien 10:35 12:20 Wien Tokyo 13:40 09:30+1 Afgang fra Tokyo til København: Tokyo Wien 11:40 16:05 Wien København 17:20 19:15 Vi tilbyder priser fra København til Tokyo på økonomiklasse fra kun DKK 6.325,- og på Business Class fra DKK ,- inkl. alle skatter, afgifter og honorarer ved bestilling på Optjen bonuspoint med Miles & More eller Eurobonus 10

11 HJEM TIL "PUTTETID" Finnair udvider sit rutenet fra København til Helsinki d. 7. januar Fra mandag til fredag flyver du til Helsinki kl. 06:20 med ankomst kl. 08:50 og hjem igen samme dag kl. 19:45 med ankomst i København kl. 20:20. Nu kan du deltage i morgenmødet i Helsinki og nå hjem til familien samme aften. Se eller kontakt dit rejsebureau for yderligere information. WHY FLY ANY OTHER WAY

12 nyhed Kreativitet giver velstand Udenrigsminister Per Stig Møller mødtes med omkring 175 kreative danske virksomheder på en BornCreative-konference om internationale vækstmuligheder i de kreative erhverv. af mads mariegaard foto jens dige Danmarks fremtid som en velstående nation beror i høj grad på vores evne til at udvikle de kreative erhverv, sagde udenrigsminister Per Stig Møller på BornCreative-konferencen, som Danmarks Eksportråd, Udenrigsministeriet, afholdt i samarbejde med Dansk Design Center i Eigtveds Pakhus 17. november. Konferencen er en udløber af BornCreativeprogrammet, som er Danmarks Eksportråds tilbud til virksomheder i kultur- og oplevelsesindustrien blandt andet om hjælp til at udarbejde en internationaliseringsplan samt adgang til netværk og afsætning i udlandet. Programmet er et integreret led i Danmarks strategi for at ruste sig til globaliseringen og gøre Danmark til verdens mest konkurrencedygtige samfund i 2015, understregede Per Stig Møller på konferencen. I vidensamfundet og oplevelsesøkonomien er kreativitet afgørende for succes, og i fremtiden vil den økonomiske vækst og velstand i de udviklede lande blive drevet af efterspørgslen på produkter og services med et højt indhold af viden og oplevelser, sagde udenrigsministeren. Vi lever ikke i nuet De omkring 175 danske kreative virksomheder, som deltog på konferencen, kunne også opleve et oplæg fra det internationale designikon, Karim Rashid, som opfordrede dem til at differentiere sig gennem innovation, hvis de vil overleve. Det gør man bedst ved at lave produkter, som tager udgangspunkt i nutidige behov og giver en menneskelig oplevelse, mener han. Man kan ikke bevæge sig ind i fremtiden, hvis man ikke omfavner samtiden. Undersøgelser viser, at 78 procent af vores tanker handler om fortiden. Vi lever ikke i nu et, blandt andet fordi vores fysiske verden ikke kommunikerer, at vi er i live nu. For eksempel er der ting fra før jeg blev født på de hotelværelser, hvor jeg bor, sagde Karim Rashid, som har designet et kreditkort med fire magnetstriber, så det virker, uanset hvordan man vender og drejer det, og en flaske opvaskemiddel med åbning i bunden, så man slipper for at vende den på hovedet. Den slags ideer har givet Karim Rashid eksklusive kunder i 34 lande, som han hyppigt rejser mellem. Således kom han til København 12

13 Udenrigsminister Per Stig Møller: Danmarks fremtid som en velstående nation beror i høj grad på vores evne til at udvikle de kreative erhverv. Omkring 175 danske kreative virksomheder deltog på BornCreative-konferencen i Eigtveds Pakhus. De hørte blandt andre design-ikonet Karim Rashid med hvid jakke og hvide briller opfordre til innovation, hvis de vil overleve. direkte fra Monterrey, Mexico et land, som har fået 16 nye designmagasiner på fire år, og hvor alle er blevet besat af design. Sådan er det, hvor end jeg kommer. Design er ikke en trend det er kommet for at blive, sagde Karim Rashid. Og det kan samtidig betale sig at bruge design, fortalte direktøren for Dansk Design Center, Christian Scherfig: Der er bundlinje i at tænke i design, sagde han. De virksomheder, der bruger design, har en bruttoresultatfremgang på 250 procent i forhold til virksomheder, der ikke gør. Vores ledestjerne er at udbrede det budskab til de små og mellemstore virksomheder, sagde Christian Scherfig. Med i sin præsentation havde han en undersøgelse, der viste, at mindre end halvdelen af de danske virksomheder bruger design, selvom otte ud af ti oplever, at design har en positiv effekt på konkurrenceevnen, og selvom ni ud af ti mener, at design kan fremme virksomhedens identitet og produkternes kvalitet og funktionalitet. Koncepter ikke kun formgivning Eksportforberedelseskonsulent Peter Koppel fra Danmarks Eksportråd fortalte, at Eksportrådet har gode erfaringer med eksportforberedelse og eksportpakker til kreative danske virksomheder, der vil internationalisere sig. En virksomhed, der allerede er ude i verden, er Designit, og et af direktør David Fellahs budskaber var, at design skal tænkes i koncepter ikke kun i formgivning: Vi må ikke tro, at det, der gør os gode er, at vi kan lave kaffekander. For eksempel er det ikke kun formgivningen, men også konceptet, der har gjort ipod til en succes, sagde David Fellah og roste danske designere for at være lette at arbejde sammen med. Mange steder i verden er designere meget kunstneriske. De vil kun være med, hvis de får det, nøjagtigt som de vil have det. Danske designere er mere interesserede i at få de rigtige produkter frem, sagde David Fellah. Og det er helt nødvendigt, fastslog vicedirektør i Vækstfonden, Rolf Kjærgaard, der blev præsenteret som manden med pengene : Den kunstneriske frihed det, at man bare laver det, man har lyst til er der ikke plads til, hvis produkterne skal kommercialiseres og bredt ud på markedet, sagde Rolf Kjærgaard, som gav virksomhederne det råd at prioritere ledelse højest. De er nemlig den faktor, investorerne lægger mest vægt på. Vi vil faktisk hellere investere i en virksomhed med en excellent ledelse og et middelmådigt produkt end omvendt, sagde han. 13

14 nyhed Jeg forestiller mig, jeg er Eksportrådgiver Kim Mortensen har rejst Danmark tyndt i tre uger for at hjælpe virksomheder, som overvejer at gå ind på det japanske marked. deres forretninger. Det japanske tilbud skal tænkes godt igennem, for går det galt, får Bobles næppe en ny chance i Japan. Eksportrådgiver i Japan, Kim Mortensen: Når jeg møder virksomhederne, tager jeg min Japan-hat af. Så forestiller jeg mig, at jeg er eksportchef i virksomheden, og spørger mig selv, hvad der ville være fornuftigt at gøre. af mads mariegaard foto jens dige Hvis du sad på vores stol, ville du så gøre det? Det er indehaverne af virksomheden Bobles, søstrene Bolette og Louise Blædel, der spørger. Eksportrådgiver Kim Mortensen er kommet indenfor i en privat villa på Amager, hvor virksomheden Bobles holder til, indtil de nye kontorer bliver klar. Rundt omkring i stuen ligger virksomhedens produkter grønne, geometriske legetøjsdyr, som styrker børns motorik. Bobles er en af de virksomheder, der har taget imod Danmarks Eksportråds tilbud om et gratis møde med en eksportrådgiver. Ideen med mødet er, at virksomheden orienterer om deres planer på udenlandske markeder, mens eksportrådgiveren fortæller, hvordan Danmarks repræsentationer kan hjælpe med at realisere dem. Selvom Bobles kun er halvandet år gammel, er virksomheden blevet bestormet af henvendelser fra mere end 30 lande, heriblandt Japan, hvor en større butikskæde vil lave store arealer med Bobles-produkter i af Et stærkt koncept Kim Mortensen tager et af de grønne, geometriske dyr op i hænderne et designerdyr af materialer, som ikke forurener, hvis de brænder, og kan spises, uden man bliver syg. Bobles har et stærkt koncept, og de er bange for, at den japanske kæde vil ødelægge det, for den hører ikke til i den dyre ende. På den anden side har Bobles brug for pengene, så hvad ville Kim Mortensen gøre, hvis han sad på deres stol? Hvis I havde mange penge, ville jeg undersøge andre muligheder, siger han. Men det vi har ikke, svarer Bolette Blædel. Nej, det har I ikke Det her kunne skabe et cash flow, som kan bringe jer langt på andre markeder, konstaterer Kim Mortensen. Et andet problem er, at de arealer skal fylde hundrede kvadratmeter hver. Det vil betyde, at der skal laves flere produkter, for eksempel håndklæder med Bobles-logo, som kan fylde og skabe omsætning. Det er Virksomheden Bobles, som laver grønne, geometriske legetøjsdyr, har taget imod Danmarks Eksportråds tilbud om et gratis møde med en eksportrådgiver. Her ses søstrene Bolette (tv) og Louise Blædel i samtale med eksportrådgiver Kim Mortensen. 14

15 virksomhedens eksportchef japanerne, der skal lave de nye produkter, og det giver anledning til bekymring i stuen på Amager. Jo, mere cute og pink, jo mere Japan, advarer Kim Mortensen. Det må godt være pink, men det må ikke være prinsesser. Det skal blive ved med at være geometriske dyr, siger Bolette Blædel. For mig personligt er det her en stor udfordring, siger Kim Mortensen, som halvanden uge senere skal mødes med den japanske kæde i deres imponerende hovedkvarter i Fukushima. Det er jeg glad for, du siger, svarer Bolette Blædel. Vi tror, at hvis nogen kan tale vores sag, så er det dig. Det er næsten som at have en ansat, selvom vi ikke har råd til at ansætte én. Det er derfor, den her ordning er så god for en lille virksomhed som vores. Da Kim Mortensen starter sin bil, går en cd med Nephew i gang. Det populære bands guitarist, Kristian Riis, er samtidig chef for Music Export Danmark, og Kim Mortensen har holdt møde med ham om, hvad Danmarks Eksportråd kan gøre for musikbranchen. På sin danmarkstur har Kim Mortensen besøgt virksomheder, der laver alt fra smykkedesign til laksefileteringsmaskiner, og der er ingen sektorer i Japan, hvor vi ikke kan være med, mener han. I Japan er pris og kvalitet afgørende. Prisen kan vi ikke konkurrere på, men det kan vi på kvalitet. De eneste virksomheder, Kim Mortensen ikke kan hjælpe, er dem, der ikke har kvaliteten i orden. Japanerne pakker frugt bedre ind, end vi pakker gaver ind, siger han. Når jeg møder virksomhederne, så forestiller jeg mig, at jeg er eksportchef i virksomheden, og spørger mig selv, hvad der ville være fornuftigt at gøre, forklarer Kim Mortensen, der tidligere har haft et konsulentfirma, som hjalp danske virksomheder ind på det japanske marked. Da han fik jobbet for Danmarks Eksportråd, købte han en GPS, og den har han haft god brug for under sit ophold i Danmark. Omtrent 30 virksomhedsbesøg og mere end 3000 kilometer bil er det blevet til, og nu er Kim Mortensen nået til sin sidste dag i Danmark. I morgen skal han hjem til Kobe, men han har stadig et par møder tilbage. Et af dem er med møbelvirksomheden R. Randers. mød en eksportrådgiver 58 måneders vækst Nær Kongens Nytorv, i et lyst udstillingslokale fyldt med enkle møbler i elegant design, byder eksportchef Kim Monrad fra R. Randers på muffins ved et klapbord, der har været udstillet på Museum of Modern Art i New York. Virksomhedens største eksportmarkeder er Tyskland og England, fortæller Kim Monrad, der netop har besøgt Manchester United og solgt den berømte fodboldklub 350 borde til to VIP-tårne på deres stadion, Old Trafford. Japan har R. Randers aldrig været i, selvom deres møbler er blevet solgt af japanske forhandlere i mange år. Nu har virksomheden imidlertid planer om at gå ind på et nyt marked, og det japanske er en mulighed, men Monrad har hørt, at japanerne helst vil have kendte mærker. Det er rigtigt, bekræfter Mortensen, men de er begyndt at interessere sig mere for nye mærker hvis bare der står Made in Denmark på, og det gør der på møblerne fra R. Randers. Op af tasken fisker Kim Mortensen en præsentation af det japanske marked. Der har været 58 måneders positiv vækst, fortæller han. Alligevel holder japanerne på pengene på grund af jordskælvseffekten. Det er en særlig japansk frygt for naturkatastrofer, som går tusind år tilbage og får japanerne til at forberede sig på dårligere tider, siger Kim Mortensen, og han ved, hvad han taler om, for som studerende boede han halvandet år hos en japansk familie. Men nu er de begyndt at forbruge, fortæller Kim Mortensen, og så tager Kim Monrad en lækker, indbundet mappe ned fra en hylde. Mappen præsenterer møblerne fra R. Randers i varierende omgivelser. Aalborg Lufthavn har aldrig taget sig så godt ud før, er de enige om. Med den her i hånden tager jeg en føler på markedet, siger Kim Mortensen inden han går. januar Slovenien Hans Peter Kay USA Jan Sauer Polen Allan E. Mortensen Brasilien Anders Kjær Adamsen Kina Jakob Skaarup Nielsen januar - agromek Kina Jakob Skaarup Nielsen Litauen Arunas Kazakecivicius Rusland Marina Levonovna Piotrovskaya Sverige Kristian Borg H. Thomsen Ungarn Ulrik Wenzel Tornøe Brasilien Anders Kjær Adamsen Østrig Dorthe Bitten Damtoft Polen Flemming Duus Matthiesen Polen Edyta Monika Lewit februar Australien Helle Sejersen Myrthue Singapore Martin Just Pedersen tilmelding på 15

16 storbritannien MULIGHEDERNES Det går rigtig godt for danske eksportører i Storbritannien. Landets økonomi er præget af stabilitet og vækst. Danmarks ambassadør i Storbritannien Birger Riis-Jørgensen vurderer, at der er plads til yderligere dansk vækst og peger desuden på, at der er mange muligheder i landet også uden for London. af signe jønsson foto kristian buus På den lange forretningsgade Oxford Street i London har julepynten allerede holdt sit indtog selvom kalenderen kun skriver den 13. november. Stormagasinernes facader konkurrerer nærmest om at tiltrække sig de travle kunders opmærksomhed; Selfridges har valgt den traditionelle røde, mens John Lewis har satset på det rene snehvide. Den verdensomspændende kæde Marks & Spencer har i år valgt en utraditionel udsmykning med lilla ballonformede kugler. Der er da også sikre tegn på, at Londons handelsliv har satset rigtigt ved at sætte julehandelen tidligt i gang i år. I svingdørene til de internationale og nationale kæder sidder folk nærmest fast med indkøbsposer prydet med navne på store internationale designere. Inden indkøbene bæres hjem, kan der gøres holdt i en af the Foodhalls, som ligger i 16

17 > Storbritannien er Danmarks tredje største eksportmarked. Her hænger byggekranerne over London, som et symbol på at væksten er kommet til landet. Den danske ambassadør i Storbritannien, Birger Riis- Jørgensen: Mulighederne for en eksportvækst i Storbritannien er absolut ikke opbrugte. EKSPORTLAND forlængelse af magasinerne. Her kan der spises små hurtige retter eller en hurtig omgang sushi, hvis det ellers er muligt at finde en ledig stol. Men det er ikke bare i London, der er økonomisk optimisme. Storbritannien nyder i disse år godt af en god økonomi med en stabil valuta. Mange forbinder Storbritannien med høje arbejdsløshedskurver, men det hører fortiden til. I dag er arbejdsløsheden nede på omkring fem procent, og det er den laveste arbejdsløshed Storbritannien har haft i årtier. Det er ikke kun briterne selv, som mærker den økonomiske vækst; flere af de firmaer, som Eksportfokus har besøgt på det britiske marked, fortæller, at salget går så godt, at deres produktion ikke kan følge med. Tallene taler også deres klare sprog; Storbritannien er Danmarks tredje største eksportmarked. I 2005 var vareeksporten på lidt over 44 milliarder kroner. I forhold til 2004 var der tale om en stigning på 11 procent. Som billedet foreløbig tegner sig for 2006, er der tale om en drastisk stigning sammenlignet med I de første otte måneder af 2005 er eksporten således steget med 20 procent i forhold til samme periode i 2004, hvilket ikke mindst skyldes en stor stigning i værdien af den danske olie- og gaseksport. Til gengæld er den danske import af varer fra Storbritannien ikke nær så høj som eksporten, og det giver Danmark et samhandelsoverskud på omkring 16 milliarder kroner, hvilket sammen med USA gør Storbritannien til et af de de lande, som Danmark har det største handelsoverskud med. Et bredt eksportmarked Midt i det hektiske London sidder ambassadør Birger Riis-Jørgensen på den danske ambassade i Sloane Street. Han glæder sig over, at der er så mange muligheder for dansk erhvervsliv i Storbritannien. Karakteristisk for det britiske marked er, at der er muligheder for så mange forskel- > 17

18 storbritannien Briterne har fået penge mellem hænderne og de bliver i høj grad spenderet på forbrugsvarer. Her er det Oxford Street november På Londons store forretningsgade er julehandlen skudt i gang. > > lige sektorer. Der er et hav af muligheder for byggesektoren, stålindustrien, fødevaresektoren, miljø og energi, IT-sektoren, biotekindustrien og mode og design. Derfor er det værd for danske virksomheder at have fokus på dette nærmarked, hvor mulighederne absolut ikke er opbrugte med hensyn til en vækst for dansk eksport. Asien er vigtigt. Derom er der ingen tvivl. Men der er også muligheder som er lige uden for døren. Dansk erhvervsliv bør spille på en bred palet af muligheder, siger Birger Riis-Jørgensen. Storbritannien har været igennem flere økonomiske kriser, blandt andet i 1992, hvor pundet i en periode tabte 20 procent over for D-marken. Men som ambassadøren påpeger, er det nu karakteristisk for det britiske marked, at det er økonomisk stabilt. Storbritannien havde en vækst på tre procent sidste år og væksten ser ud til at fortsætte. Det er et land som i høj grad har set ned i den økonomiske afgrund flere gange i sammenligning med for eksempel Danmark. Landet har været i gennem en kæmpe strukturel forandring i erhvervsstrukturen; fra at være et industriland til at have hovedfokus på servicefagene. I de seneste år har servicesektoren i Storbritannien oplevet en kolossal vækst, fortæller Birger Riis-Jørgensen. Brug for renovering og nybyggeri Det britiske marked har ry for at være et af de mest interessante for byggesektoren. I det tætbefolkede og bebyggede land er der ustandselig brug for renovering og nybyggeri. Samtidig er den britiske byggetradition ikke så gedigen som den danske. Som levn fra industrialiseringen i 1800, hvor byggeri hurtigt skulle kunne opføres og rives ned efter behov i de hastigt voksende storbyer, er meget byggeri ikke langtidsholdbart. Samtidig bygges der meget, men aldrig højt, for briterne har altid haft smag for en- til treetagers rækkehuse og bryder sig per definition ikke om at bo i højhuse. Det betyder, at der skal bygges mange huse til de cirka 60 millioner i Storbritannien og Nordirland. I 2012 skal London være værtsby for OL. Den danske ambassade i London arbejder på højtryk på at udbrede budskabet om eksportmulighederne til danske virksomheder og udgiver et nyhedsbrev hvert kvartal om mulighederne. Handelsafdelingen peger på, at der er muligheder for eksport til både byggebranchen, men der er også brug for rådgivende ingeniørfirmaer, arkitektfirmaer og møbelproducenter samt andre firmaer i bolig- og indretningsbranchen. For eksempel skal der bruges udstyr og inventar til den Olympiske Landsby, som bliver placeret i det østlige London. Men det er også vigtigt for eksportører at holde sig for øje, at det ikke kun er London, som byder på muligheder. I Storbritannien er der også stor fokus på miljørigtige produkter og vedvarende energi. I 2006 blev der indført en ny byggelov, som stiller markant højere kvalitets, miljø- og energikrav end briterne er vant til, og danske virksomheder er meget konkurrencedygtige, når det gælder miljø. Danske fødevareproducenter har igennem mange år haft kronede dage på det britiske marked. Men stadigvæk er der muligheder; Overvægt er et kæmpe problem i Storbritannien, og dagligt er aviserne fyldt med artikler om problemet. Undersøgelser viser, at et britisk barn indtager fem liter madolie per år. Med tv-kokken Jamie Oliver i front, søger de britiske myndigheder at få overbevist befolkningen om, at den traditionelle engelske fede mad med masser af olie, bacon og pomfritter ikke er den rette for briterne. I kølvandet på den engelske sundhedsbølge, forventes der at åbne sig mange muligheder, da storkøkkener og kantiner skal lægge kursen om i den kommende tid. Shippingindustrien og relaterede industrier er også noget, danske virksomheder 18

19 POLFOTO KARAKTERISTISK FOR DET BRITISKE MARKED ER, AT DER ER MULIG- HEDER FOR SÅ MANGE FORSKELLIGE SEKTORER birger riis-jørgensen ambassadør bør have øje for på det britiske eksportmarked, siger Birger Riis-Jørgensen: Hele det søfartsrelaterede erhverv er en af de sektorer, som er i størst vækst herovre. I øjeblikket beskæftiger sektoren bredt defineret omkring mennesker og har en omsætning på 37 milliarder pund per år. Det er en sektor som ambassaden i 2007 vil sætte yderligere fokus på. I 1980 erne måtte mange firmaer i den britiske sværindustri lukke ned, fordi de var urentable. Derfor er det britiske marked i dag i høj grad baseret på og afhængig af leverancer fra udenlandske firmaer. Fokus på innovative brancher IT-sektoren og biotek-sektoren i Danmark har ofte haft blikket rettet mod Asien og Nordamerika. Men den danske ambassadør Birger Riis- Jørgensen peger på, at der også et godt nærmarked for de to sektorer i Storbritannien. Omkring de store universiteter i Storbritannien er der et fantastisk innovations- og forretningsmiljø. Flere danske biotekfirmaer kunne have glæde af at kigge på mulighederne herovre, og det samme gælder for andre innovative danske virksomheder, som for eksempel IT, mener Birger Riis-Jørgensen. Med sin erfaring som tidligere chef for Danmarks Eksportråd, håber Birger Riis-Jørgensen på, at han kan være med til at sætte fokus på de muligheder, som det britiske innovative miljø byder på for danske virksomheder. Et marked uden for London I flere år har der været en tendens til, at udenlandske virksomheder har klumpet sig sammen omkring London på grund af byens position som et af verdens tre største finanscentre. Noget af det, som Birger Riis-Jørgensen vil arbejde på i forhold til dansk erhvervsliv, er at få virksomhederne til at få øje på andre muligheder i landet. Der er ingen tvivl om, at vi bør arbejde mere med eksportmulighederne uden for London. Lige nu er der tale om en kraftig regional vækst i flere områder i Storbritannien. 13 byer og områder uden for London har haft en kraftig vækst på fem til syv procents rater. Det drejer sig for eksempel om Belfast, det sydlige Manchester, Derby med flere, fortæller Birger Riis-Jørgensen. Markedsorienteret politik Den britiske økonomi er karakteriseret ved at være markedsorienteret blandt andet kendetegnet ved privatisering af offentlige virksomheder og forøgelse af den private sektors rolle som offentlige udbydere en politik som blev grundlagt under Margaret Thatcher og fortsat under John Major. I Tony Blairs politisk-økonomiske program, er den linje fastholdt samtidig med, at Blair regeringen har haft fokus på at få nedbragt arbejdsløsheden. I årene efter 2. verdenskrig afvikledes Storbritanniens kolonimagt støt og roligt. Samtidig begyndte en økonomisk nedgang. Ved årtusindskiftet var landet verdens femtestørste industrination mod en placering som verdens næststørste 100 år tidligere. Men meget tyder på, at Storbritannien har fundet sig til rette. Fra at være en stor industrination er det blevet et land med en ofte avanceret industri, men i øvrigt med masser af hjemmeydelser hvor der er gode danske samarbejdsmuligheder inden for mange forskellige sektorer. yderligere information Den danske ambassade i London 55, Sloane Street London SW1X 9SR Telefon: Fax: Hjemmeside: > 19

20 storbritannien storbritannien kilder: financial times 2005 de bedste økonomiske vækst - områder i storbritannien Belfast 2. Sydlige Manchester 3. Derby 4. Solihull 5. Northhamptonshire 6. Hertfordshire 7. Monmouthshire og Newport 8. Milton Keynes 9. Oxfordshire 10. Uden for London Vestlige- og nordvestlige del 11. Vestlige London 12. Østlige London 13. Berkshire 14. Surrey 15. Bournemouth og Poole handelskontoret i manchester den danske ambassade i london manchester london storbritannien dansk eksport og import til landet januar-august 2005 januar-august 2006 Vareeksport, mill kroner Eksport af tjenester Samlet eksport Vareimport, mill kroner Import af tjenester Samlet import tal ikke tilgængelige 20

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think!

INVITATION. In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! INVITATION In search of Export Excellence in the CIS It s Easier than you think! Export Seminar about the Russian Market, Opportunities, Trends, Financing and Bottlenecks. October 22 nd & 23 rd, 2012 Copenhagen

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN

TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN 94 TILGÆNGELIGHED OG MOBILITET KØBENHAVNS LUFTHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN Tilgængelighed Tilgængelighed er nøgleordet, når en region skal sikre konkurrenceevnen i den globaliserede verden. Tilgængelighed

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind

Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind 19. juli 2010 Danmark Eksporten er god i global økonomisk modvind Efter en årrække med tab vandt dansk eksport markedsandele i 2009 Med undtagelse af BRIK-landene er der tale om fremgang på stort set alle

Læs mere

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg

H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg H.K.H. Kronprinsessen besøger Skt. Petersborg Skt. Petersborg, 8-9. oktober 2012 Det Russiske WTO medlemskab skaber nye forretningsmuligheder! Vær en del af handelsdelegationen Green Denmark Green Fairytale,

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/capita,

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming

Byggeri og anlæg i Norge. Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Byggeri og anlæg i Norge Oplæg ved Eksportrådgiver Malthe Slemming Frederikshavn torsdag den 20. november 2014 Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227 malsle@um.dk Eksportrådgiver (arkitektur,

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige i 2013

Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige i 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige BNP/indbygger:

Læs mere

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika

Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Dansk firma leverer billigt solcelle-internet til Afrika Internet til landsbyer i Afrika uden elforsyning, har vist sig bæredygtigt og populært. Det skal skabe bedre uddannelse, bedre sundhed og økonomisk

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina

Dansk økonomi Eksportanalyse: Kina Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 17. november

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige, 2013

Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Underoverskrift (MetaUM str. 16) Markedsmuligheder i Sverige, 2013 Oplæg ved Handelschef Mette Ehlers Mikkelsen Den Danske Ambassade i Stockholm Forretningskultur Brugt med tilladelse fra PEJ GRUPPEN Sverige

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med!

Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Teknologitræf : Innovative, miljørigtige og bærdygtige løsninger indenfor Fødevare- og Landbrugssektor Det er nu, den russiske fødevareindustri skal moderniseres - vær med! Business Trip, hvor danske mellemstore

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015

Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren. November 2015 Invitation til: Fremstød for danske kompetencer til fødevaresektoren November 2015 Håndværksrådet inviterer i samarbejde med Eksportrådet din virksomhed med på et fælles eksportfremstød til Taiwan for

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris?

Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011. Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Årsmøde og kongres 2011 for svineproducenter i verdensklasse Onsdag d. 26. oktober 2011 Hvilken gris kan vi sælge til en højere pris? Danish Crown Nordic DC Nordic Friland K-Pack AB Nordic Randers KLS

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Find vejen til det norske marked

Find vejen til det norske marked Underoverskrift (MetaUM str. 16) Find vejen til det norske marked Præsentation ved Eksportrådgiver, Malthe Slemming Torsdag den 23 januar 2014, Ringsted Kort om mig selv Malthe Slemming +47 93 473 227

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde

Velkommen til. Evaluerings- og kick-off møde Velkommen til Evaluerings- og kick-off møde Hvem er vi? Innovationsnetværket Livsstil Bolig og Beklædning Vores mål er at branchen bliver blandt de mest innovative i verden! Klynge siden 2002 Kontor i

Læs mere

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark

The Voice of Foreign Companies. Sundhedspolitisk agenda. Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark The Voice of Foreign Companies Sundhedspolitisk agenda Præsentation af fordelene ved innovative tiltag i Danmark November 24, 2008 Baggrund Sundhedsambitionen Vi er overbevist om, at Danmark har midlerne

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014

Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 Øjebliksbillede 4. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2014 Introduktion 4. kvartal er ligesom de foregående kvartaler mest kendetegnet ved lav vækst, lave renter og nu, for første gang i mange

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Diamanter er en god alternativ investering

Diamanter er en god alternativ investering MANDAG 5. JANUAR NR. 2 / 2015 Får du nok ud af din formue? landbobanken.dk/privatebanking 70 200 615 - pb@landbobanken.dk Diamanter er en god alternativ investering Efterspørgslen stiger på de små smukke

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet.

Deltagerprisen er DKK 245 inkl. moms, og pladserne fordeles efter først-til-mølle -princippet. Eksportrådet og Hedensted Erhverv inviterer til eksportseminar, hvor du og din virksomhed kan høre mere om mulighederne på de nordiske nabomarkeder. I en tid hvor Danmark stadig har svært ved at komme

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen

Dansk økonomi Eksportanalyse: Polen Tyskland Sverige UK USA Norge Holland Frankrig Italien Kina Polen Finland Spanien Japan Rusland Hong Kong Belgien Canada Irland Singapore Schweiz Investeringsanalyse generelle markedsforhold 1. november

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort

Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort BRIEF Vækstpotentialet i Østeuropa er stadigvæk stort Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk De østeuropæiske lande er Europas svar på de asiatiske tigerøkonomier. Siden deres

Læs mere

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads

Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Tirsdag d. 2/9-08 : Globalisering og fremtidens markedsplads Få den nyeste viden om metoder og strategier, som virksomheder kan anvende i forhold til den globale fremtid. Sted: T&O Stelectric, Langelandsvej

Læs mere

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark?

Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? Hvordan kan investeringer i uddannelse, forskning og innovation bidrage til at fastholde lægemiddelproduktion i Danmark? v/ Stina Vrang Elias, Adm direktør i Tænketanken DEA 18.09.2013 Tænketanken DEA

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand

Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand Alihankinta underleverandørmesse i Finland September 15-17, 2015 Den danske fællesstand I 2014 slog messen alle rekorder med 1000 udstillere fra både Finland og udlandet. Messen havde 16.893 professionelle

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser

Digitalt salg skaber flere arbejdspladser Januar 2013 Digitalt salg skaber flere arbejdspladser AF KONSULENT JES LERCHE RATZER, JELR@DI.DK Mindre og mellemstore virksomheder, der anvender digitale salgskanaler skaber flere job. Alligevel udnytter

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion.

Sted: Aarhus Rådhus. Tyrkiet muligheder for eksport af sundhedsteknologi, dansk sundhedsdesign/konstruktion og evt. etablering af Tyrkisk produktion. Informationsmøde 29 April kl. 13-15. Mødet er gratis og helt uforpligtigende. Formålet er at afklare omfanget af branche interesse i Tyrkiet og diskutere hvorledes en markeds sondering kan gribes an. -

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0

PR062015 08. april 2015 Øknomi Side 1 af 5. PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Øknomi Side 1 af 5 PC-baseret styreteknik garanterer markedsvækst og danner grundlag for Industri 4.0 Beckhoff øger sin omsætning med 17 procent og passerer 500 mio. Euro Stigning i omsætningen på 17 %

Læs mere

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011

Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 Erhvervsdelegation til Kina med Erhverv og Udvikling, Randers Kommune Den 7. 15. april 2011 07. april - Afrejse Danmark Afrejse Billund, KL1346 kl. 14:25 Ankomst Amsterdam kl. 15:35 Afrejse Amsterdam,

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv

Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Open for Business Forsvarsministeriets strategi til støtte for fremme af dansk erhverv Indholdsfortegnelse Forord Side 01 En strategi for støtte til fremme af danske virksomheder Side 02 Fokusområder Side

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling

LANDEANALYSER DECEMBER. Bosnien-Hercegovina. Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling. Den økonomiske udvikling DECEMBER 2008 LANDEANALYSER Bosnien-Hercegovina Af Line Engelbrecht Nielsen, politisk økonomisk afdeling Den økonomiske udvikling Forventet fald i væksten Dansk Erhverv forventer en økonomisk vækst i Bosniens

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere