Historisk Dynamisk Danmarks Kort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Historisk Dynamisk Danmarks Kort"

Transkript

1 Dynamisk Danmarks Kort & Historisk Dynamisk Danmarks Kort [Abdullah H Al-kasseb] [Studie nummer: s021181] [Løbenummer: IMM-Eng ]

2 Forord. Denne rapport er udarbejdet for søndagsavisen, rapporten omhandler opbygning og implementering af Dynamisk Danmarks kort (DDK) samtidig har Søndagsavisen bedt om at få lavet et Historisk Danmarks Kort (HDDK). Dynamisk Danmarks kort skal hjælpe søndagsavisens arbejde med at omlægge regionerne for avisens oplæg osv. samtidig kan Søndagsavisens kunder benytte DDK for at kunne informere sig om avisens oplæg for bestemte regioner. Der er yderligere tilføjet en søgefunktion samt en historik del. Søgefunktionen benyttes til at søge på postnummer, hvor området med den søgte postnummer skifter farve på Danmarks kortet. Historik delen (HDDK) benyttes hovedsageligt til søndagsavisens interne medarbejdere, denne del indeholder diverse data om oplægsantal og priser osv. For at holde DDK og HDDK lidt adskilt fra hinanden er det i rapporten valgt at beskrive hver del for sig. 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE DYNAMISK DANMARKS KORT &... 1 HISTORISK DYNAMISK DANMARKS KORT... 1 FORORD... 2 DDK / HDDK... 5 INDLEDNING... 5 DDK... 5 HDDK... 7 PROBLEMFORMULERING... 8 DDK... 8 HDDK DDK ANALYSE OG DESIGN DDK ANALYSE OG DESIGN-DEL 1: DDK APPLIKATION DIAGRAM DDK APPLIKATION DIAGRAM DEL ANALYSE OG DESIGN-DEL 2: DDK APPLIKATION DIAGRAM DEL HDDK ANALYSE OG DESIGN: HDDK ANALYSE OG DESIGN-DEL 1: HDDK APPLIKATION DIAGRAM DEL HDDK ANALYSE OG DESIGN-DEL 2: HDDK APPLIKATION DIAGRAM DEL PROJEKT TEKNOLOGIER DDK & HDDK: IMPLEMENTERING DDK: IMPLEMENTERING HDDK: BRUGE VEJLEDNING: DDK DDK ADMINISTRATION PROGRAMMET: HDDK HDDK ADMINISTRATION PROGRAMMET: TEST DDK / HDDK: KILDEANGIVELSE: KONKLUSION DDK / HDDK: DDK APPENDIKS DDK: FIGUR FIGUR

4 FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR FIGUR APPENDIKS DDK SOURCEKODE: DDK DDK ADMINISTRATIONSPROGRAM: APPENDIKS HDDK SOURCEKODE: HDDK: HDDK ADMINISTRATIONSPROGRAM:

5 DDK / HDDK Indledning DDK Der er mange virksomheder som benytter Danmarkskortet på deres hjemmeside, nogen virksomheder benytter kortet som søgeredskab for at finde adresser eller post nummer samt rutteplanlægning, og andre benytter det til at planlægge deres service inden for et bestemt område. Virksomhedernes service kan opdeles i regioner, hvor en virksomhed kan definere en region som de har størst interesse i, på denne måde har virksomheden overblik over hvilken region / delregion deres hovedinteresser ligger i. Søndagsavisen bruger Danmarks kortet til at kontrollere deres oplag i de forskellige regioner i Danmark. Det er ikke kun personalet hos Søndagsavisen men også deres kunder som bruger disse oplysninger. Søndagsavisens kunder benytter disse oplysninger til f.eks. når en virksomhed vil indsætte deres reklame i Søndagsavisen. Søndagsavisen har et landskort på deres hjemmeside, linket til dette kort er følgende.: den fungerer efter hensigten, men eftersom den er programmeret i HTML har den nogle begrænsninger. For den eksisterende hjemmeside kan følgende begrænsninger nævnes. På kortet er det ikke byerne men kun regionerne der vises. Den er meget besværlig at ændre på regionerne, f.eks. når en by skal tilføjes eller fjernes fra en region, da alt arbejdet skal gøres manuelt, kræver disse ændringer meget arbejdskræft. Begrundelsen for det store ressourceforbrug er den at de ændringer der er påtænkt ikke sker automatiseret vha. en database, men alle ændringer med hensyn til postnummer og kortet skal foregå ved at indtaste oplysningerne manuelt, samt ved at tegne kortet grafisk og indsætte det i HTML koden. Der findes ikke et Administrator system, alle ændringer foregår manuelt af teknisk personale. Der findes ikke nogen søgefunktion. Der findes ikke nogen historik funktion, til internt brug for Søndagsavisens personale. DDK som står for Dynamisk Danmarks Kort. DDK er opbygget og implementeret således at de mangler der har været på det ovennævnte system er afhjulpet, systemet er automatiseret vha. en database som indeholder 5

6 de nødvendige oplysninger, og ændringer af regionerne sker kontinuert på Danmarkskortet ved ændringer i databasen vha. administrations systemet, samtidig er der tilføjet en søgefunktion. Hele projektets vigtigste egenskab er at kunne foretage ændringer på Danmarkskortet på en nem måde. DDK er en Contant page der kan tilføjes til en Master Page på en hjemmeside, den skal tegnes med alle koordinater til hver eneste post nummer i Danmark. De basiske farver og tilhørerne oplysninger mht. post nummer, regioner og byer, disse data ligges i en database, databasen kontrolleres af et administrationssystem. DDK har forbindelse til databasen hvor alle oplysninger er til rådighed og hver gang administratoren laver ændringer vha. administrationssystemet på databasen, så ændres DDK hjemmesiden automatisk. DDK fungerer på følgerne måde. Når hjemmesiden åbnes i browseren hentes Danmarkskortet med farverne automatisk fra databasen på serveren. Kortet vises på browseren og brugeren kan benytte musen til at få diverse oplysninger. Markørens placering på kortet viser hvilket region man er i ved at regionen skifter farve til blå, og den by man peger på får farven rød. På kortets venstre side vises data for den pågældende region, by og postnummer osv. Når markøren bevæges væk fra kortet vil kortet få sin basiske farve og oplysningerne for den region som var blevet vist vil ikke være til syne mere. Søgefunktionen kan benyttes til at få markeret det område / by som postnummeret hører til ved at området får tildelt farven rød. Administrationssystemet kan søge og redigere i databasen. DDK og HDDK kan også benyttes af andre virksomheder, som benytter Danmarks kortet til at planlægning af deres service. 6

7 HDDK HDDK som står for Historisk Dynamisk Danmarks Kort. HDDK projektet er opbygget og implementeret således at den indeholder en database, databasen indeholder diverse følsomme data såsom oplægsantal samt priser osv. fra det tidligere år. HDDK er beregnet til internt brug for Søndagsavisens ledelse. HDDK s funktion er den at, brugeren vælger en periode/årstal og dermed tilføjes Danmarkskortet farver for regionerne til den pågældende periode. Når musemarkøren bevæges over kortet vises diverse oplysninger såsom oplægs antal priser osv. for den pågældende region, i forhold til den valgte periode. Søndagsavisens regioner på Danmarks kort ændres hvert 6 måned, Derfor har det været af interesse fra Søndagsavisens side at have en version af DDK, som kunne vise den historiske ændringer af regionerne, samt oplægsantallet og priser osv. HDDK versionen indeholder et års (DropDownList) som har forbindelse til en stor database, når en bruger vælger et årstal fra (DropDownList) en vil regionerne på Danmarkskortet blive farvelagt ifølge det årstal der er blevet valgt. Når musemarkøren bevæges over regionerne (OnMouseOver) så kan man se en tekst med millimeter pris, job millimeter pris, og oplag per region. Samtidig med oplysningerne vil regionsfarven tildeles farven blå. Når musemarkøren bevæges væk fra området (OnMouseOut) får området tildelt den tilhørende basiske farve igen. HDDK har også et meget simpelt administrationsprogram, som benyttes til at tilføre eller redigere databasen. 7

8 Problemformulering DDK Projektet består af 3 vigtige hovedpunkter: 1. Database: Består af 2 tabeller, den første tabel hedder AvisAntal. Avisantal skal have 8 kolonner, som indeholder oplysninger om hvert postnummer i Danmark. Kolonnerne er navngivet således.: PostNr, CityNavn, RegionName, DistDato, AntalBy, AntalLand, AntalIAlt og SelsKab. Den anden tabel hedder RegionColor, og den har tre koloner som indeholder farverne til hver region.: RegionID, Color og RegionNameId. 2. Administrator systemet er et C# program, i det program skal man kunne søge efter postnummer i databasen, og man skal på en nem måde kunne få informationerne for det søgte postnummer, informationerne vises på en Gridview, og man kan redigere informationerne og gemme dem på databasen igen, på en nem måde. 3. Kortet indeholder 4 punkter. Tegning: DDK skal tegnes med x antal regioner og del regioner, og enhver region eller del region skal have farve, derfor skal kortet deles op i områder. Hver område har x antal postnummer, og enhver postnummer skal tegnes med de tilhørende koordinater til postnummeret. Enhver postnummer skal have en Id, som kan bruges i projektet til at kontrollere hvilket region postnummeret tilhører. Basisfarver til regionerne findes kun i database og alle postnummer får tildelt deres farve fra databasen i forhold til regionerne. I denne del af koden hvor kortet bliver tegnet, må der ikke tildeles nogen farver til områderne, da ideen med projektet er at farverne skal ligge i databasen, og med Administrator systemet skal man kunne kontrollere farverne. Hermed får man muligheden for at flytte et postnummer til et andet region, ved at ændre (RegionName) til den tilhørende postnummer vha. Administrator systemet, dermed skifter basisfarver på Danmarkskortet, for det pågældende postnummeret automatisk til den farve, som den nye region har. 8

9 Forbindelse til database: Når kortet blev tegnet færdig, skal den have forbindelse til database, dvs. når siden bliver kaldt fra en klient skal Onload kalde den funktion som henter farverne fra databasen, og tildeler postnumrene til deres tilhørende regioner. Når funktionen OnMoseOver() bliver kaldt så skal den også have forbindelse til database for at hentes data. OnMoseOver(): Dette er en funktion som bliver aktiveret når musemarkøren placeres sted på kortet. Funktionens opgave er at skifte de basisfarven til området med postnummeret ud med rød, og regionen som postnummeret tilhører, får tildelt farven blå. Samtidig med farvelægning af kortet vises en Tooltip box på venstre side af kortet hvor Regions navnet, Bynavnet og postnummeret osv. vises for den med musemarkøren pegede område. OnMouseOut(): I tilfælde af at musemarkøren flyttes væk fra et postnummer og ikke peger på en anden region / postnummer, vil regionen og postnummeret som musemarkøren havde peget på få tildelt de basisfarver og Tooltip Box vil ikke blive vist mere. I tilfælde af at musemarkøren flyttes til at pege på et andet region / postnummer vil det forhenværende område få tildelt de basiske farver og det nye område som peges på få tildelt hhv. blå farve for region, og rød farve for postnummer samtidig med Tooltip box en få tildelt data for det nye område.. 9

10 HDDK HDDK Historisk Dynamisk Danmarks Kort er en Content page, som skal være dynamisk lige som den første version (DDK). Eftersom Danmarkskortet skal tegnes og farvelægges for brugerens valgte periode, skal der oprettes forbindelse til en database som indeholder data for den historiske udvikling, mht. regioner, priser og oplæg osv. for at tage et eksempel tilhørte postnummeret 2800 i år 2000 til region5 og har prisen (x), i år 2001 er postnummeret ændret til region 10 og har fået en pris (y) osv. Derfor har det været nødvendigt at definere postnummer til de forskellige regioner for det tilhørende årstal/ periode. Projektet består af 5 vigtige hovedpunkter. 1. Database: På databasen skal der være 3 forskellige tabeller: AvisAntal, RegionPrice og RegionColor. AvisAntal har 5 koloner: Id, C_postNr, PostName, Region, og StartDate. RegionPrice har 6 koloner: PriceId, StartDateId, RegionId, Oplag, JobMmPris og TextMmPris. RegionColor har 4 koloner: RegionColorId, RegionId, Color, og RegionName 2. Administrator system: Databasen skal indeholder rigtig mange data, eftersom alle postnummer skal defineres mht. deres regioner for hvert halve år. Søndagsavisen har ikke haft alle de data på computeren, derfor skulle der laves et program hvor brugeren kan tilføjer data til databasen på et simpelt og sikret måde. Til dette formål skal programmet indeholde to DropDownlist er, hver med sin GridView, samt have direkte forbindelse til Databasen. Den første DateDropDownList indeholder dato. Hvor brugen kan vælge en bestemt dato, for eksampel: Og når brugeren vælger en dato, så skal han/hun se de regioner (RegionId) som eksisterer for den valgte dato, samtidig med deres oplag og priser de bliver vist på med GridView. Brugeren skal også kunne tilføje eller redigere i: RegionId, Oplag, JobMMPris og TextMmPris. Den anden DropDownList er RegionDropDownList som indeholder regioner (RegionId), og den få Regionerne (RegionId) fra GridView til den første DropDownList som er navngivet DateDropDownList. Dvs. hver gang man vælge en dato fra DateDropDownList vil RegoinDropDownList får de regioner som findes i GridView til det valgte dato. Når brugeren vælger en region fra RegionDropDownList, så skal han/hun kunne se den valgte region med postnumre og det tilhørende bynavn. Brugeren skal også have muligheden for at redigere i listerne ved at tilføje post nummer eller bynavn. 10

11 3. Kortet: Når HDDK siden bliver kaldt skal kortet tegnes med et antal postnummer i Danmark. Hvert postnummer skal hav et id, og det skal tegnes med sine koordinater uden farve dvs. sort. Alle farverne ligger på databasen i forhold til datoerne, når brugeren vælger en dato fra DropDowList på kortet, skal kortet tildeles farver fra databasen i forhold til den valgte dato. Regionerne og delregionerne på Danmarks kortet bliver tegnet på denne måde. 4. OnMoseOver(): Er en funktion og vil være aktiv når musemarkøren peger på et område på kortet. Funktionens opgave er at skifte region farven til blå, samtidige med at vise regions Oplag, Job millimeter pris, og tekst millimeter pris. i en TooltipBox på venstre side af kortet. Alle oplysninger bliver hentet fra databasen. 5. OnMouseOut(): når musemarkøren kommer udenfor kortet får alle regionerne deres basisfarver og Tooltip box vil forsvinde fra skærmen. I tilfælde af at musemarkøren flyttes til en anden region vil man have funktionen OnMoseOver() for den med markøren pegede område. 11

12 DDK Analyse og design Projektet består af en WebForm, 2 Web Services, 2 C# klasser, en SVG fil, og en JavaScript fil. Projektet har forbindelse til en database. I projektet er opdelt i to dele, den første del er.: når siden blev kaldt fra en klient, skal serveren returnere hele kortet, for dernæst at returnere de basisfarver, hvor farverne bliver tildelt i forhold til de tilhørende regioner. Den anden del er.: hver gang brugeren af klienten bevæger musemarkøren over kortet, skifter regionen og postnummeret på kortet farve, tilhørende data hentes fra databasen, derfor er analyse og designdelen opdelt i to dele. DDK Analyse og design-del 1: Det nedenstående Applikationdiagram del-1 viser hvordan koret bliver hentet og hvordan farverne bliver tildelt til kortet når hjemmesiden åbnes. På diagrammet er der tilføjet numre for at kunne følge rækkefølgen for operationerne. I DDK projektet findes tre kommunikationer, den første er mellem klienten og serveren, den anden er mellem serveren og database og den sidste er mellem administrationsprogram og databasen. Når klienten starter browseren med så bliver den første og den anden kommunikation udført i den rækkefølge som er angivet med numre. 1. Klienten sender Request til IIS en Internet Information Services på serveren. 2. I applikation Webform beder om at hente SVG filen (med Embed ). 3. Webformen modtager SVG filen (SVG filen indeholder Danmarks korts koordinater og har reference til JavaScript fil). 4. IIS en returnere XHTML kode, Danmarks korts koordinater uden farve og JavaScript. Se figur OnLoad i Klienten kalder på StartColor() funktionen, som sender asynkront 1 kald til Webservicen ColorService.asmx for at bede om farverne til kortet. 6. Web Service sender et kald til C# klasse Repository.cs for at bede om farverne. 7. C# klassen Repository.cs henter (SELCT) farverne fra databasen og sætter dem i en datatabel. 1 Kaldet udføres ved hjælp ad XMLHTTPREQUEST objektet. 12

13 8. Databasen returnerer farverne til C# klassen Repository.cs 9. C# klassen Repository.cs sender farverne til webservicen ColorService.asmx som datatabel. 10. Da JavaScript ikke kan modtage farverne med datatabel så vil Webservice ColorService.asmx sende farverne til en C# klasse XMLService.cs for at få oversat farverne fra datatabel til XML. 11. C# klasse XMLService.cs oversætter farverne fra datatabel til XML, og sender dem tilbage til Webservice ColorService.asmx. 12. Webservice ColorService.asmx vil sende farverne som XML til klienten. Se figur 2. Når Java script i klienten modtager farverne fra serveren, bliver farverne tildelt til de tilhørende koordinater på kortet. Hele operationen tager ca. ½ til 1 sekund. Den sidste kommunikation mellem Administration programmet og database, er blevet tegnet i diagrammet med numrene 1a, 2a osv. Administrationsprogrammet har forbindelse direkte til databasen, og hvis operatøren vil flytte et postnummer fra en region til en anden, så sker der følgende.: 1a. Programmet henter (SELECT) postnummer oplysningen fra database. 2a. Databasen returnerer postnummer oplysningen. 3a. Operatøren kan redigere region navnen til postnummer. 4a. Programmet Opdaterer Databasen. 13

14 DDK Applikation diagram DDK Applikation diagram del-1 14

15 Analyse og design-del 2: Det nedenstående Applikationsdiagram del-2 viser hvad der sker, og hvordan kommunikationen foregår for at hente data fra databasen, når brugeren til klienten bevæger musemarkøren over kortet DDK. Når musemarkøren er over et eller andet sted på kortet, så vil det postnummer, som musen peger på skifte farve til rød, samtidig med at hele regionen, som postnummeret høre til, skifte farve til blå, og endvidere vil de oplysninger som findes på databasen for det valgte postnummer blive vist på venstre side af kortet. Som nævnet før findes der tre kommunikationer i projektet. Da den sidste kommunikation blev forklaret tidligere i rapportens analyse og design del1, vil forklaringen herom udelades. Kommunikationen mellem klienten, server og database foregår som beskrevet forneden.: 1. Når musen er over et sted på kortet OnMouseOver vil JavaScript i Klienten sender en asynkron kald til Webservice i serveren, med et argument (postnummer), forespørgslen foregår ved at spørge om postnummer findes i databasen, hvis den findes så skal serveren returner de fundne data til argumentet (postnummer) samt de postnumre som findes i den samme region. 2. Webservice DataService.asmx sender et kaldt til C# klassen Respository.cs og beder om argumentets oplysninger (postnummers oplysninger). 3. C# klassen Respository.cs henter (SELECT) oplysningerne til argumentet(postnummer) fra databasen. 4. Databasen returnerer oplysningerne for argumentet til C# klassen Respository.cs. 5. C# klassen Respository.cs modtager oplysningerne fra databasen, og sætter dem i datatabel og sende dem videre til Webservice DataService.asmx. 6. Webservice DataService.asmx sender oplysningerne til C# kalssen XMLService.c for at få dem oversæt fra datatabel til XML. 7. C# kalssen XMLService.cs oversætter oplysningerne fra datatabel til XML og returnere dem tilbage til Web service DataService.asmx. 8. Webservice DataService.asmx sender et nyt kaldt til C# klassen Respository.cs og beder om alle postnumrene som tilhører til den samme region som argumentet (postnummer) høre til. 15

16 9. C# klassen Respository.cs henter (SELECT) postnumrene fra databasen. 10. Databasen returnerer dem til C# klassen Respository.cs. 11. C# klassen Respository.cs modtage postnumrene fra databasen, og sætter dem i datatabel og sender dem videre til Webservice DataService.asmx. 12. Webservice DataService.asmx sender postnumrene til C# klassen XMLService.c for at oversætte dem fra datatabel til XML. 13. C# kalssen XMLService.cs oversætter postnumrene fra datatabel til XML og returnerer dem tilbage til Webservice DataService.asmx. 14. Webservice DataService.asmx sender de modtagne data, som klienten havde bedt om (postnummers oplysninger og alle de postnumre som er i den samme region), til klienten som XML. Når Java script i klienten modtager de data, vil den vise postnummers oplysninger og skifte farve på regionen.(java script skifte også postnummer område farven til rød). Se figur 3. 16

17 DDK Applikation diagram del-2 17

18 HDDK Analyse og design: Projektet består af en Webform, 2 Web Services, 2 C# klasser, en SVG fil, og en JavaScript fil. Projektet har forbindelse til en database. Projektet er delt i to stages, den første er.: at siden bliver kaldt fra en klient og brugeren får muligheden til at se HDDK i en bestemt periode, ved at vælger en dato fra DropDownList. Hvor den valgte dato får serveren til at returnere farverne til alle postnumre i de forskellige regioner på den måde hver gang brugen ændre datoen ændres regionens størrelse. Den anden stage er at brugeren får mulighed til at fremhæve regionens blålige farve samt med at få oplysninger ved at køre musemarkøren over en region. Regionens oplysninger som kommer fra databasen indeholder følgende oplysninger tekst millimeter pris, job millimeter pris og oplag. Derfor er analyse og designdelen opdelt til to dele. HDDK Analyse og design-del 1: HDDK Applikation diagram del-1 i kommende afsnit viser at kommunikationen i HDDK mellem klienten og serveren og mellem serveren og databasen ligner meget kommunikationen i DDK. Derfor vil jeg nøjes med at forklare forskellen mellem HDDK og DDK. Der findes to forskellige punkter. Det første punkt er, når HDDK side bliver kaldt, vil brugeren modtage Webform der indeholde Java script kode og XHTML uden farver på kortet, og kortet bliver ved med at være sort indtil brugeren vælger en dato fra DropDownList, ved valg af en dato bliver funktionen StartColors() kaldt. (Se figur 4). Hvor StartColors() sørger for at fremkalde farverne fra databasen og deler dem over kortet. Med DDK, kortet bliver sendt til klienten uden farver, og efter et sekund får kortet farverne på, og det er fordi, funktionen StartColors() på DDK version blev kaldt automatisk med Onload. Det andet punkt er at StartColors() sender asynkrone kald uden argumenter, men i HDDK version StartColors() sendes asynkrone kald med et argument, og argumentet er den valgte dato. Det sker hver gang brugeren vælger en ny dato fra DropDownList. Se figur 5. Databasen skal indeholde alle Danmarks postnumre for hvert år i Søndagsavisens historie, og hvert år indeholder hvilket postnummer til tilhøre hvilken region og oplysninger om regionernes priser og oplag. Når man snakker om en gammel virksomhed som Søndagsavisen (30 år), så er der store data mængde, derfor blev der lavet et meget simpelt program (Administrator system) som har direkte forbindelse til databasen, hvor arbejderne på Søndagsavisen kan tilføjer alle de nødvendige data på databasen, simpelt og sikkert. For sikkerheds skyld har jeg valgt at tilføje datoerne manual kun en gang pr. år. Administratorsystemet har direkte forbindelse til databasen, hvor den henter (SELECT top 1) datoerne fra 18

19 database og viser dem på en DropDownList. (det er derfor datoerne blev tilføjet manual, så programmet kan hente (SELECT) dem. Se figur 6. Når man vælger et bestemt dato fra DropDownList og klikker på Search knappen, vil programmet hente all de regioner, som findes i det valgte år fra databasen (se figur 7), med deres priser og oplag. Dermed har brugeren mulighed til at redigere eller tilføjer regioner og deres oplysninger i databasen. Det gør man ved at klikke på knappen Add eller Edit. 19

20 HDDK Applikation diagram HDDK Applikation diagram del-1 20

21 HDDK Analyse og design-del 2: Det nedenstående Applikation HDDK diagram del-2 viser kommunikationen mellem klienten og serveren og hvordan informationerne flytter sig når brugeren bevæge musen over kortet HDDK. Når musen er over et sted på kortet vil OnMouseOver funktionen i Java script sende en asynkron kald til ISS en i serveren ligesom DDK s forbindelse, men forskellen er at kaldet vil blive sendt med to argumenter (postnummer, og den valgte dato). Dermed vil serveren returnere postnummerets regions oplysninger i den valgte dato, samt med alle de postnumre som ligger i den samme region. Se figur 8. Operationer og kommunikationen er det samme som DDK. Database og Administrator program blev forklaret i del 1. 21

22 HDDK Applikation diagram del-2 1 MouseOver(evt) sende asynkron kald til GetRegionPrice(id, dato) WS returner XML data IIS i Server Klient Applikation C# Klasse XMLService.cs 7 13 DT PNData XMlPNData DT Regions XMlRegions InformationService. asmx WebService 8 2 C# Klasse Repository.cs 11 Returner Regins som DataTable GetRegions(id, dato) 5 Returner PNData som DataTable GetPriceAndPublication(id, dato) 3 9 SQL med id.dato PNData 10 SQL med id, dato Regions 4 3a Rediger Eller Tilføjer Data DataBase 2a SELECT * top 1 Date Return top 1 Date Opdater 4a 1a Administrationssystemet 22

23 Projekt Teknologier DDK & HDDK: I projektet blev der brugt flere forskellige programmerings sprog, herunder ses forklaring for disse. SVG.: Forkortelsen SVG står for Scalable Vector Graphics. SVG er en grafisk billedformat udviklet af World Wide Web Consortium (W3C). Dette billedformat er afledt af XML, og bruges til beskrivelse af vektorgrafik, dog kan almindelig rastergrafik også indsættes i et SVG-billede. SVG kan indlejres i normal HTML og behøver ikke at være indeholdt i en ekstern fil. Dette betyder også at SVG-billeder nemt kan genereres dynamisk, derfor bliver SVG brugt i projektet til at tegne kortet. JavaScript.: er et objektorienteret scriptsprog, der er bedst kendt som det sprog, de fleste moderne webbrowsere forstår. JavaScript brugt i projektet til mange forskellige opgave, den blev brugt i stor del af kort kontrol, så når hjemmesiden blev kaldt af en klient vil JavaScript søger for at kalder på Web Services for at får farverne og delle dem til post nummerer. JavaScript kontroller også OnMouseOver, OnMouseOut. AJAX. AJAX.: er en forkortelse for Asynchronous JavaScript And XML, AJAX programmering bygger på JavaScript og er ikke et nyt programmeringssprog, AJAX er en teknologi der gør det muligt at opdatere specifikke dele af en hjemmeside uden hele siden skal hentes igen, grund til at bruge AJAX i den her projekt, at Siden loader hurtigere, da det kun er af siden der skal hentes igen, Brugere af siden irriteres ikke ved at hele siden skal opdateres igen. Derfor blev projektet oprettet som ASP.NET AJAX-Enabled Web Application. C# Programmering og Web Services. C# udtales som (C Sharp), og det er et objektorienteret programmeringssprog, C# er baseret på programmeringssprog C++ og Java. C# bliver brugs i projektet til at oprette forbindelse til databasen, samt til at oversætte data fra DataTable til XML. Web Services bliver brugt som mellem led mellem JavaScript og C# klasser. til at modtager opkald fra JavaScript og returnere data til JavaScript. data fra database, som DataTable og oversætter de til XML, og sende dem vider til JavaScript file. XML. Forkortelsen XML dækker over exstensible Mark-up Language og er fastlagt af W3C. XML sproget minder meget om HTML i sin opbygning. I modsætning til HTML benyttes XML alene til at beskrive og ikke til at vise data. Derfor er XML ikke en afløser eller videreudvikling af HTML men en dynamisk standard for at definere datastrukturer. 23

24 I projektet bliver XML brugt til at transporter data (farverne, postnumre og regioners informationer) til JavaScript, dermed kan JavaScript arbejder vider på dem. 24

25 Implementering DDK: DDK Projektet blev oprettet som ASP. NET AJAX-Enabled Web Application i Visual Studio Projektet består af en webform, en SVG fil, to C# klasser, to Web services, og en java script fil. 1. Webform DDK.aspx. er en WebForm som indeholder XHTML kode, og den har 2 vigtige pointer WebForm en kan vise SVG filen LandKort.SVG, som indeholder hele kortet med Embed eller object. Her er der blevet brugt Embed. <embed src="landkort.svg" type="image/svg-xml" name="svgembed" viewastext="viewastext"/> WebForm en har reference til de 2 Web Services, som JavaScript sender asynkront kald til dem. <asp:servicereferencepath="dataservice.asmx"/> <asp:servicereference Path="ColorService.asmx"/> 2. Landkort.svg.: SVG filen indeholder designet af Danmarks kort. Kortet blev tegnet med Adobe Illustrator som eps fil. og derefter blev den konverteret til SVG fil. For at tegne en lille by på kortet for eksampel Lyngby vil den får det følgende koordinater: <polyline id="2800" points=" , , , , , , , , , , , , , , , , , " /> Polyline indeholer Id til byen, og den Id har jeg vælgt at være det samme som postnummer til byen. Og den indeholder også points som svare til de koordinater punkter. Id en bruges til at kontrollere koordinaterne ved at give dem de basisfarver, eller for at skifte farver på dem. Man kan også bruge Id en til at identificere hvilket postnummer tilhøre til hvilken region. 25

26 Når hjemmesiden bliver kaldt, vil Onload kalde på JavaScrip funktion StartColors(), som sørger for at give de basiske farver til kortet, det sker automatisk når hjemmesiden bliver kaldt af en klient. Men funktionerne OnMouseOver og OnMouseOut sker ikke automatisk, det sker kun når musen er over kortet eller forlader kortet. <polyline id="2800" points=" , , , , , , , , , , , , , , , , , " onmouseover="on_mouseover(evt)" onmouseout=" On_MouseOut(evt)"/> De ovenstående afsnitte gav et overblik over hvordan kortet blev tegnet. I de nedenstående afsnitte vil jeg gå dybere ind i logisk systemet, og kaster blik over hvordan det blev implementeret og hvordan det virker. 3. C# klassen Repository.cs.: har 3 funktioner: Function GetPostnummerData(id). Den funktion har et argument id" som svar til et postnummer. Funktionen brugs til at hente et bestemt postnummers oplysninger fra database. SELECT. FROM AvisAntal where C_postnr='" + id + "'" Function GetRegions(id). Har også den samme argument (id). Funktionen brugs til at hente alle de postnumre som hør til den samme region som argumentet tilhøre til. Function GetAllColors(). Bruges til at hente alle postnumre i Danmark med deres farve i forhold til hvilken region de tilhører til, fra databasen. select c_postnr, Color, RegionId from AvisAntal derestable, RegionColor vorestabel where derestable.avis = vorestabel.regionname" 4. C# klassen XMLService.cs har 3 funktioner: Function Translat(dataTable). Bruges til at oversætter data fra DataTable til XML. Funktionen opretter xmlducoment som indeholder elementer, der udfylder xmlducoment s elementer med de følgende data postnummer, by navn, og ReginName osv.. XML data vil se således sådan ud (se nedenunder): <root> <City> <Postnummer> pustnummer </Postnummer> 26

27 <bynavn> by navn </ bynavn > <RegionName> Region navn </RegionName>.. </City> </root> Function TranlatRegions(DataTable), Opretter xmlducoment som indeholder en element, og udfylder den med de modtagne data RegionId, for at oversætte data fra DataTable til xml. XML data vil se således sådan ud (se nedenunder): <Region> <RegionId> data.. </RegionId> </Region> Function TranslatColors(DataTable) Oversætter data fra DataTable til XML, og den opretter også xmlducoment som indeholder elementer, og udfylder dem med data såsom Color, Postnummer, ColorId, RegionId osv. XML data vil se således sådan ud (se nedenunder): <root> <Color> data </Color> <PostNr> data </ postnr > <ColorId> data </colorid> <RegionId> data </RegionId>. </root> 5. Web Service ColorService.asmx har en funktion: Function GetAllColor(). Har en objekt af klassen Repository.cs og objektet bruges til at kalde på en funktion fra klassen Repository.cs for at hente data fra databasen, og sender dem videre den XMLService.cs klassen for få dem oversat til XML, og får dem tilbage som XML data. Dermed er de klar til brug. 6. Web Service DataService.asmx har en funktion: Function GetAllColors(). Har en objekt af klassen Repository.cs og objektet bruges til at kalde på en metode fra klassen Repository.cs for at hente data fra database, og sender dem vider til klassen XMLService.cs og får dem oversat til XML, og får dem tilbage som XML data. Dermed er de klar til brug. 27

28 Hermed har vi et overblik over hvordan data bliver hentet fra databasen og oversat til XML. Nu skal vi se, hvordan hjemmesiden kan bruge XML data på kortet, og hvordan farverne vil blive opdelt over de forskellige regioner, og hvordan hjemmesiden kan vise oplysninger på en ToolTipBox. Som der blev nævnt før, at JavaScript kontrollere kortet. JavaScript har direkte forbindelse til de to Web Services ColorService.asmx og DataService.asmx. Alle de data som skal bruges i kortet er klar i de to Web services, så skal vi bar se hvordan kommunikationen er mellem JavaScript og de to web services og hvordan udføre Java scriptet de opgaver. 28

29 7. JavaScript: Til JavaScript er der blevet brugt HashTable og et par andre funktioner. En HashTable er en slags key-value Array, som man kan gemme et hvilket som helst objekt sammen med en unik nøgle. Denne nøgle bruges til at hente sit gemte objekt ud igen, dette forgår i meget kort tid. Her har jeg brugt HashTables for at gemme data når jeg får dem fra databasen, så kan de bruges senere, hvis der er bruge for dem, og på den måde spare man dobbelt arbejde ved at gå frem og tilbage fra og til databasen. I JavaScript blev der brugt 3 HashTables. Se figur 9. Den Første HashTable er RegionpostNr og den har en Key postnr og en Value Region, dvs at den kan indeholde hvert postnummer med sin region navn. Den anden er RegionPostNrList, og den har en Key Region og Value []postnummer, dvs. at den kan indeholde hver region med et array af sine postnumre. Den tredje HashTable er RegionColor og den har en Key Region og en Value Color, dvs at den kan indeholde regionerne med deres farver. Senere hen i implementeringen vil de blive beskrevet, hvad de Hashtabeller er brugt til. Som nævnt før, når siden bliver kaldt af en klient, vil funktionen Onload kalder på funktionen StartColors() for at tegne kortet med farverne. onload="startcolors()" Function StartColors(): Sender en asynkron kald til en metode i Web Service ColorService.asmx for at hente XML data og giver dem til funktionen XmlColorCallBack(). Function XMLColorCallBack(xmlDocument, eventargs): Gemmer data der kommer fra WebService i de tre HashTables, og fordeler dem ud over postnumrene. dvs. den tegner kortet med regionerne, hver en med sin farve. Se bilag 2. Function On_MouseOver(): Kalder på en metode i Web Service DataService.asmx for at hente XML data såsom (postnummer, City navn osv.) og bliver videre sendt til XMLCallBack(). Og XMLCallBack() sætter de data i Tooltip box. MouseOver() kalder på en JavaScript funktionen ShowTooltip(mousemove_event), for at aktivere ToolTip box og får den til at blive vist på skærmen. MouseOver() skifter farve på området til rød, og skifter hele regions farve til blå. Dvs. at når brugeren til klienten bevæger musen over et område, vil den funktion skifte områdets farve til rød, og for at den kan skifte hele regions farve til blå, skal den bruge HashTables. JavaScript bruger den første HashTables, for at finde ud af hvilket region postnummeret hører til. Den anden HashTable bruges til at finde ud af, hvilket postnumre der er i den samme region. Så kan funktionen On_MouseOver() give postnumrene blå farve. 29

30 Function xmlcallback(): som nævnt tidligere modtager denne funktion xml data såsom postnummer, by navn osv. og sætter dem i en Tooltip box. Function ShowTooltip(mousemove_event): Designer Tooltip box, den kan vises som felter, og felterne ændre størelsen i forhold til de data som skal vises. Og den aktiverer Tooltip box, så den kan vises på siden. Function On_MouseOut(): den funktion bliver aktiveret når musen bevæges ud af kortet, den kalder på funktionen HideTooltip() for at fjerne tooltip box, og giver regionen dens basisfarve igen. JavaScript bruger alle tre HashTables, den Første HashTable for at finde ud af hvilket region postnummer høre til, den anden HashTable til at finde alle de post nummerer som tilhører den samme region, og den tredje HashTable, til at finde ud af hvilket basisk farve regionen har haft. Function HideTooltip(): den funktion deaktiverer ToolTip box. Funktion SetColorToPostalCode() Bruges til at søge efter postnummer på kortet. Funktioen bilver ak brugeren trykke på Search knappen på hjemmesiden, og den tager tekst fra Textbox og tjekker at det indtastede postnummer en 4 sifret tal, ellers komme den med en fejl meddelelse (alert). Hvis indtasted postnummer er 4 sifret tal, så vil funktionen få værdien fra tekst box og søger efter den. Hvis postnum findes, så vil den få et rød farve (se figur 16), og hvis den ikke findes på kortet, så komme den med en meddelelse (alert). Indtil vider ved vi hvordan koret kan tegnes, hvordan den kan kontrollers, og hvordan data kan hentes fra databa I de næste to afsnitter, skal vi kigge på hvad databasen indeholder, og hvordan Administration programmet er implementeret og hvordan den virker. Database: som nævnt tidligere består databasen af 2 tabeller, den første tabel hedder AvisAntal, den anden tabel hedder RegionColor. Der bliver brugt to tabeller, fra AvisAntal tabellen kan programmet får postnummers oplysninger og hvilken region den tilhører, så den kan JOIN RegionName fra AvsiAntal med den anden tabel RegionColor for at se, hvilket farve denne region skal have. Se figur 10 30

31 Administrator programmet: Administratorsprogrammet er en Windows Applikation projekt, som indeholder en kalsse med brugergrænseflade som har.: combobox, en Gridview, en Søge knap, og en Rediger knap. ComboBox. har forbindelse til tabellen AvisAntal i databasen, hvor den henter (SELECT) postnumre med dropd list. Se figur 11. Når operatøren vælger et postnummer, eller skrive et post nummer i ComboBox, og klikker på søgeknappen, bliv GridView nulstillet (hvis der var noget data på GridView vil de blive slettet), og funktionen DataSearsh() bliver GridViewRegions.DataSource = null; DateSearsh(); Private void DataSearsh(): Henter postnummers information, og viser dem på Gridview. Se figur 12. Hvis administrator vil rediger postnummerinformationer, så kan han/hun rediger det på Gridview et, når der klik knappen Rediger bliver funktionen Update() kaldt, den funktion har SQL command som updater databasen med data som findes i GridView. I Administratorsystemet kan operatøren flytte et postnummer fra en regin til en anden, ved at skift regionsnavn. 31

32 Implementering HDDK: HDDK projektet blev oprettet som ASP. NET AJAX-Enabled Web Appication i Visual Studio Projektet består af: en Webform ASPX side, 2 C# klasser, 2 webservice, en JavaScript fil, og en SVG fil. 1. WebForm Forsid.aspx : WebForm indeholder XHTML kode samme som DDKs Webform med referencer til webservices og SVG filen, samt en DropDownList og en JavaScript funktion. JavaScript funktion returnerer den valgte dato fra DropDownlist. function GetSelectedDropDownValue() var len = document.form1.<%=datedropdown.clientid%>.length; var i = 0; var adate; for (i = 0; i < len; i++) if (document.form1.<%=datedropdown.clientid%>[i].selected) adate = document.form1.<%=datedropdown.clientid%>[i].value; return adate; Når siden bliver kald af en klient, og brugen til klienten vælge en dato, vil metoden OnInit(EventArgs e) i Webforms (C Sharp) Forsid.aspx.cs kalde på funktionen StartColors() for at tegne kortet med farverne. protected override void OnInit(EventArgs e) base.oninit(e); DateDropDown.Attributes.Add("onChange", "return StartColors();"); 2. Landkort.svg.: SVG filen indeholder designet af kortet, og det er den samme SVG fil som blev brugt i DDK. Når hjemmesiden blev kaldt, vil klienten modtage kortet uden farve dvs. sort, og når brugeren vælger en dato fra DropDownList, vil metoden OnInit(EvenArgs) i Forsid.aspx.cs kalde på JavaScript funktion (StartColors(dato)), dermed tildeles de basisfarver til kortet. dvs. 32

33 regionernes farver bliver ikke tildelt automatisk når siden bliver kaldt, farverne bliver tildelt når brugeren til klient vælger eller ændrer datoen. For at brugeren til klienten kan se oplag og priserne til regionen, skal musemarkøren placeres over regionen, dermed bliver funktionen OnMouseOver kaldt. Funktionen OnMouseOut bliver kaldt når musemarkøren flyttes væk fra regionen. Dermed får regionen sin basiske farve. 3. C# klasse Repository.cs : har 3 funktioner: Function GetColors(date). Den funktion henter post nummerer fra database med deres farve i forhold til hvilken region de hørere til, og med hensyn til argumentet (dato). SELECT C_postnr, Color, RegionId from AvisAntal derestable, RegionColor vorestabel where derestable.region = vorestabel.regionid AND derestable.startdate and derestable.id = ( select top 1 id from AvisAntal a where a.c_postnr = derestable.c_postnr and StartDate order by StartDate desc ) order by StartDate desc"; Function GetPNData(id, dato). Da priserne til regionerne skiftes fra år til år, vil den funktion hente data fra database med 2 argumenter, id" som svar til et postnummer, og ud fra Id kan man vide hvilken region der skal Select, og Dato som svar til det valgte dato fra DropDownList på HDDK siden. Dvs. funktionen bliver brugt for at hente en bestemt regions oplysninger fra databasen. SELECT RegionId, JobMmPris, TextMmPris from RegionPrice price where price.regionid = (select Region from Avisantal where c_postnr and startdate and price.startdateid Function GetRegions(id, dato). Har to argumenter. Funktion bliver brugt for at hente alle de postnummer som ligger i argumenternes region (hvor argumenterne er postnummer og dato)). SELECT AvisAntal.C_postnr, RegionColor.RegionId FROM AvisAntal INNER JOIN RegionColor ON AvisAntal.Region = RegionColor.RegionId WHERE (AvisAntal.Region = (SELECT Region FROM AvisAntal AS AvisAntal_1 WHERE (C_postnr and startdate 4. WebService InformationService.asmx har en funktion: Function GetRegionPrice(id, dato): Har en objekt af klassen Repository.cs som bliver brugt til at hente data fra 2 funktioner GetRegions(id, dato) og GetPNData(id, dato).. 33

34 Funktionen modtager data med datatable og sender dem videre til en anden C# klasse som hedder XMLService.cs. for at få dem oversat til XML. 5. WebService ColorService.asmx har en funktion: Function GetColorsForDate(dato): vha. en objekt af klassen Repository.cs kan funktionen modtage farverne fra Repository.cs som Datatable og sender dem videre til en anden C# klasse som hedder XMLService.cs. for at få dem oversat til XMl. 6. C# klasse XMLService.cs : opgaven i denne klasse er, at modtage data fra de to WebServices (InformationService.asmx og ColorService.asmx) som DataTable og oversætter dem til XML dokument og send dem tilbage. Klassen har 3 funktioner: Function Translate(dataTable) Function InsertData(dataTable, xmldata) Function TranslateColors(ColorData) JavaScript filen ShareFunction.js : I JavaScript bliver der brugt de samme HashTables og de samme JavaScript funktioner, som er nævnt i DDK JavaScript filen. 34

35 Database: Database består af 3 tabeller (se figur 13), den første tabel hedder AvisAntal. Den anden tabel hedder RegionPrice, meningen med de 2 tabeller er: Fra AvisAntal kan programmet hente (SELECT) et postnummer og se hvilken region postnummeret høre til, for en bestemt dato, og derefter får programmet mulighed for at JOIN RegionName i tabellen RegionPrice for at se oplag og priserne, til denne region for det bestemte dato. Den tredje Tabel er RegionColor indeholder kun farverne til regionerne. Når programmet henter (SELECT) et postnummer fra AvisAntal, og får oplyst hvilken region den tilhøre, så kan programmet JOIN RegionName i tabellen RegionColor, for får regionens farve. Administratorprogrammet: Administratorprogrammet er en Windows Applikation projekt, som har en brugergrænseflade der er inddelt i to afsnit. Det øverste afsnit benyttes til at redigere, søge eller tilføje Region navn, oplag og priser. Dette afsnit indeholder følgende.: en combobox, en Gridview, og tre knapper.: Search, Edit, Add ComboBox en (DateBox). har forbindelse til tabellen RegionPrice i databasen, og den indeholder de dato som findes på databasen. Se figur 7. Når man vælger et dato fra ComboBox, og klikker på knappen Search, vil Gridview blive nulstillet og funktionen DataSearch() bliver kaldt. DataSearch() funktionen søger på databasen for det valgte datos regioner, oplag og priser, og får dem vist på Gridview. Når data vises på Gridview vil brugeren få mulighed for at redigere eller tilføje ny data, og ved at klikke på knappen Edit eller Add, vil databasen blive opdateret med de nye data fra Gridview. Ved at klikke på de to knapper vil der blive kaldt to forskellige funktioner som indeholder SQL kommando for at opdater databasen. Det nederste afsnit benyttes til at redigere, søge eller tilføje postnummer og bynavn. Dette afsnit indeholder følgende.: en combobox, en Gridview, og tre knapper.: Search, Region Edit, Region Add. ComboBox en (RegionBox). har forbindelse til den første søjle (RegionId) i den øverste afsnits Gridview. Dvs. når man ændrer dato i ComboBox en (DataBox) i det øverste afsnit og klikker på Search knappen, opdateres ComboBox (RegionBox) i det nederste afsnit samtidig. Se figur 14. Når man vælger et region fra ComboBox en (RegionBox), og klikker på knappen Search, vil Gridview blive nulstillet og funktionen DataSearch() bliver kaldt. DataSearch() funktionen søger på databasen for det valgte regions postnumre og bynavne, og får dem vist på Gridview. Se figur

36 Når data vises på Gridview vil brugeren få mulighed for at redigere eller tilføje ny data, og ved at klikke på knappen RegionEdit eller RegionAdd, vil databasen blive opdateret med de nye data fra Gridview. Ved at klikke på de to knapper vil der blive kaldt to forskellige funktioner som indeholder SQL kommando for at opdater databasen. I Administrator system kan operatøren tilføje alle de data som tilhører det Historisk Dynamisk Danmarks kort nemt og simpelt. 36

37 Bruge vejledning: DDK Brugeren til klienten kan bruge DDK meget nemt, ved at bevæge musemarkøren over kortet, når markøren peger på den by som brugeren er interesseret i bliver alle oplysningerne om byen og regionen vist. Hvis brugeren ikke ved hvor byen ligger henne på kortet, så kan brugeren søge efter postnummeret vha. søge feltet. Ved at klikke på søge feltet blive den aktiv og rammens farve ændres til rød, dermed kan det søgte postnummer indtastes i søgefeltet og søges ved at klikke på Search knappen, det område som der er søgt får tildelt farven rød. DDK Administration programmet: Operatøren kan flytte et postnummer fra en region til en anden, ved at vælge postnummeret fra DropdownList, fås postnummers oplysninger og derved muligheden for at ændre regions navn, ved ændring af regions navn flyttes dette postnummer til det nye region. HDDK Brugen kan se det Historisk Dynamisk Danmarks Kort ved at vælge en dato fra DropDownList på hjemmesiden, så vil kortet blive opdateret automatisk med hensyn til det valgte dato. Får at få vist regionernes oplysninger benyttes at musemarkøren pager på regionen. HDDK Administration programmet: Som blev nævnt før at programmet brugergrænseflade har to afsnit, fra den øverste afsnit kan brugeren vælge en dato fra ComBoBox (DateBox), og klikker på knappen Search for at få vist alle de regioner som findes på Danmarks kortet til den valgte dato, samt de tilhørende oplysninger, derefter kan brugeren tilføjer/rediger data. Når brugeren bliver færdige med at udfylde tabellen på brugergrænsefladen med diverse oplysninger (navn, oplag og priserne til regionerne til det valgte dato). I den nederste afsnit skal brugeren definer postnumre og by navne for hver region, og det kan gøres ved at vælge en region af gangen fra ComBoBox (RegionBox) fra den nederste afsnit og klikker på Search knappen, derefter kan brugeren tilføjer/rediger de postnumre og by navne for den valgte region. 37

38 Test DDK / HDDK: For DDK.: Figurerne 1, 2 og 3 viser at testen er blevet gennemført, og projektet er vellykket og virker efter hensigten. For HDDK.: Fra figur 8 ses det at byerne til en regionen ligger langt fra hinanden, begrundelsen hertil er den at databasen for HDDK er tomt. For at teste HDDK projektet har det været nødvendigt at tilføje data til databasen, de data som er blevet tilføjet er tilfældige, dermed den ovennævnte afstand mellem byerne for den samme region. Det bemærkes yderligere at testen er blevet gennemført med tilfredsstillende resultat og HDDK projektet virker efter hensigten. Kildeangivelse: SVG.: JavaScript.: AJAX.: XML.: 38

39 Konklusion DDK / HDDK: DDK Det har været et vellykket projekt. I starten af projektet har der været en del problemer med opgaveformuleringen da virksomheden (Søndagsavisen) ikke har formuleret opgaven skriftligt. Opgavens omfang var uvist og at arbejde med billeder har været noget som jeg har måttet sætte mig ind i efter den mundtlige videregivelse af opgaven til mig. Endvidere er opgavens omfang blevet udvidet senere hen i projektperioden, ved at virksomheden har bedt om at få lavet en anden version til projektet som er HDDK, det er også lykkedes at færdiggøre den ekstra delprojekt, men testen har været lidt besværlig pga. den manglende mængde data i databasen. Til dette formål er der lavet et administrations program, hvor en medarbejder fra virksomheden kan indtaste de nødvendige data i databasen. Teknologierne som er benyttet til at løse opgaven har heller ikke været defineret i starten af projektet, det har været min opgave at finde ud af den bedste måde at løse opgaven, på en tilfredsstillende måde. Projektet er opbygget om en database hvor ændringer af data er nemt tilgængelige og det medfører at projektet kan benyttes af andre virksomheder, som har lignende interesser. Det er værd at bemærke at hjemmesiden bliver opdateret automatisk når data i databasen bliver redigeret, det medfører at hele hjemmesiden ikke skal oploades hver gang der er foretaget ændringer for diverse data. Projektet er blevet fuldendt succesfuldt, da alle funktioner og krav til projektet er velfungerende, selvom der har været noget tids tab pga. at jeg ikke kunne komme tilbage til Danmark fra mit hjemmeland (IRAK). 39

40 Appendiks DDK: Figur 1 Figur 1.: Danmarks korts koordinater uden farve 40

41 Figur 2 Figur 2.: Danmarks korts koordinater med basisfarver 41

42 Figur 3 Figur 3.: Fra kortet ses det at byen som musemarkøren har været over er Avlum, samtidig kan det ses at Avlum har postnummer 7490 og den hører til region Søndagsavisen 25 osv. 42

43 Figur 4 Figur 4.: Historisk Dynamisk Danmarks Kort skabelon (uden valgt dato). 43

44 Figur 5. Figur 5.: Historisk Dynamisk Danmarks Kort for perioden , og det kan ses at alle regionerne ikke er farvelagt, dette skyldes det manglende data i databasen, for det ikke farvelagte regioner. 44

45 Figur 6. Figur 6.: HDDK Administrationsprogram. Figur 7. Figur 7.: HDDK Administrationsprogram henter data for perioden

46 Figur 8. Figur 8.: Historisk Dynamisk Danmarks kort med MouseOver test for perioden Se test HDDK for nærmere information her om. 46

47 Figur 9. Figur 9.: Hashtabellen for lagring af data hos klienten. Figur 10. Figur 10.: Database tabel med relationen en til mange. 47

48 Figur 11. Figur

49 Figur 13. Figur 13.: HDDK databasen med relationer. 49

50 Figur 14. Figur 14.: viser ComboBox en (ReginBox) regionerne som kommer fra den første søjle i Gridview. 50

51 Figur 15. Figur 15. Viser de postnumre og by navne, som ligger i region 7, for perioden

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18

FORCE Inspect Online Manual v. 1.02. FORCE Inspect Online Manual. 1 af 18 FORCE Inspect Online Manual 1 af 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FORCE Inspect Online Manual... 3 Generelt... 3 Login... 3 Main... 4 Intro sektion... 4 Links sektion... 4 News sektion...

Læs mere

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside.

Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. Projekt i Programmering C Menu til hjemmeside. 10-12-2004 Holstebro HTX Bent Arnoldsen Synopsis. Projektet her er en menu til hjemmesider, som er lavet så den er let at tilrette, når man tilføjer eller

Læs mere

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?

Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser? OODBMS Vs. RDBMS 1 Indholdsfortegnelse Hvorfor skal vi bruge objekt orienteret databaser?... 3 OODBMS i erhvervslivet... 4 Bagsiden af medaljen... 5 OODBMS i praksis... 6 Konklusion... 8 2 Hvorfor skal

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa.

Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. EKSAMENS OPGAVE Lav en hjemme side der kan sælge fly billetter til en stor i Europa. Det første jeg startede ud med var at brainstorme hvad det var jeg skulle bruge i min side da jeg nu ved hvad den skal

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2007

Eksamen, DSDS, efterår 2007 Eksamen, DSDS, efterår 2007 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech og Martin Elsman IT Universitetet i København 7. januar 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke

Læs mere

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C#

Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Udvikling af DOTNET applikationer til MicroStation i C# Praktiske tips for at komme i gang. Gunnar Jul Jensen, Cowi Hvorfor nu det? Mdl og Vba kan det hele Fordelene er : udviklingsmiljøet er eksternt

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse.

Bemærk! Et PHP script har kun brug for at forbinde én gang til databaseserveren. Det kan så sagtens udføre flere kommandoer vha. denne forbindelse. Mysqli Webintegrator Når vi arbejder med server-side scripting ( i vort tilfælde PHP), har vi ofte behov for at kunne tilgå data, som vi opbevarer i en database. Det kan f.eks. dreje sig om nyhederne i

Læs mere

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen.

Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Dynamiske Billeder, Image Map & XY coordinater. ASP.NET og Access Databasen. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 22. april 2008 Hvorfor denne tutorial: Denne tutorial er ikke direkte pensum på datamatikkerskolen,

Læs mere

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB.

Samspillet mellem databaser og kort styres af GeoCAD programmet GeoDB. GeoCad modul GeoDB I GeoCAD er det muligt at koble relationsdatabase til GeoEDIT. Her igennem er det muligt at lagre forskellige oplysninger i databasen og koble disse oplysninger til objekter i kortet.

Læs mere

Brugervejledning til databrowseren

Brugervejledning til databrowseren Brugervejledning til databrowseren Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvordan tilgås browseren og api et...2 Databrowseren...2 Søgning...2 Visning...4 Features i listevisningen...4 Detaljeret visning...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:...

Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... Indholdsfortegnelse Databaser og PHP... 3 Opgave... 4 Opgave... 5 Opgave... 6 Sidste opgave er en lille gæstebog... 7 Kilder og nyttige links:... 9 Nogle HTML tags... 9 Databaser og PHP Når vi snakker

Læs mere

PHP kode til hjemmeside menu.

PHP kode til hjemmeside menu. PHP kode til hjemmeside menu. Home Hovedmenu 1 Hovedmenu 2 Hovedmenu 3 Hovedmenu 4 Undermenu 1 Breadcrumb Her vises indholdet af den valgte side Undermenu 2 Undermenu 3 Undermenu 4 Evt. en mulighed for

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 1.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark Aps 2006. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Muligheder og begrænsninger...6 Hvilke søgeord skal jeg bruge?...6 Ting man skal passe på...6 Tilføjning/nedlægning af søgeord...6 Ændring

Læs mere

Dokumentering af umbraco artikeleksport:

Dokumentering af umbraco artikeleksport: Dokumentering af umbraco artikeleksport: Lav en artikel side 2-3. Installationsguide side 3-5. Opsættelse af databasen og web.config side 5-8. Umbraco: templates side 8. Umbraco: borger.dk tab side 8.

Læs mere

Byggebasen Javascript

Byggebasen Javascript EG Data Inform Byggebasen Javascript Implementering af ansvarsperioder og produktdata på eget site Jens Karsø 2013 Indhold Byggebasen javascript-plugin til DB12-site... 2 DB12-site kommunikationsmodel...

Læs mere

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML

De vigtigste SQL-sætninger. SQL kap Oprette database. DDL og DML SQL kap 6-7 + 17-20 DDL og DML 1 De vigtigste SQL-sætninger Data Definition Language (DDL) create table: opretter en ny tabel create unique index: tilføjer et index til en tabel drop table : sletter en

Læs mere

Programmering I Java/C#

Programmering I Java/C# Programmering I Java/C# Dit første projekt Datatekniker Intro to C# C# (C Sharp) Et enkelt, moderne, generelt anvendeligt, objektorienteret programmeringssprog Udviklet af Microsoft, ledet af danskeren

Læs mere

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007

JSP, Tomcat. Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU semester 10.october 2007 JSP, Tomcat Tutorial lavet af Jákup W. Hansen TSU 2006 3.semester 10.october 2007 Hvad er JSP(Java Server Pages): Det er en teknik som er bygget ovenover Servlets teknikken, men fidusen er at det skal

Læs mere

Vejledning. Indhold. Side 1

Vejledning. Indhold. Side 1 Indhold HTML-faneblade... 2 Sådan tilføjer du et HTML-faneblad til din Facebook side.... 3 Sådan redigerer du et HTML-faneblad på din Facebook side.... 5 Sådan deler du fanebladet... 10 Side 1 HTML-faneblade

Læs mere

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem

DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem DRFLive - dynamisk visning af resultater fra DRF Stævnesystem Resumé: Beskrivelse af program (DRFLive) til dynamisk visning af resulter fra DRF Stævnesystem Forfatter: Claus Hulstrøm Dato: 15. januar 2010

Læs mere

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo

Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Import af rekursivt (parent-child) hierarki i Palo Dette dokument beskriver hvordan et simpelt rekursivt (parent-child) hierarki kan importeres ind i Palo på forskellige måder via SQL og samtidig bibeholde

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Web 2.0. World Wide Web (www)

Web 2.0. World Wide Web (www) Web 2.0 World Wide Web (www) I marts 1989 skrev Tim Berners-Lee et information udveksling program kaldt ENQUIRE. Da han arbejde i CERN, var han ikke tilfreds med kommunikationen, derfor videreudviklede

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

Buildvejledning (Release, patch og testversion)

Buildvejledning (Release, patch og testversion) Buildvejledning (Release, patch og testversion) 1. Opdater Post deployment filen for SBSYS hoved databasen. 2. Deploy til SBSYS databasen. 3. Build - fra og med version 1.95.00.00 4. Udarbejd historik

Læs mere

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen

PHP Snippets. De små korte. Skrevet af Daniel Pedersen PHP Snippets De små korte Skrevet af Daniel Pedersen Indhold PHP Snippets De små korte er en samling af små og praktiske kode eksempler med kort forklaring, som med formål at kunne benyttes til opsalgsværk

Læs mere

Dannelse af PDF dokumenter

Dannelse af PDF dokumenter Dannelse af PDF dokumenter Indhold Dannelse af PDF-dokumenter i Phd Planner... 2 Valg af vedhæftninger i PDF dokumentet... 2 Valg af skabelon for PDF dokumentet... 3 Når PDF filen er dannet... 5 Gem PDF

Læs mere

Reeksamen, DSDS, forår 2008

Reeksamen, DSDS, forår 2008 Reeksamen, DSDS, forår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 22. august 2008 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet.

Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Indholdsfortegnelse resultat- & kritikprogrammet. Ringsekretærers indtastning af resultater og kritikker... 2 Kom i gang Opstart af programmet... 2 En anden bruger er i gang med ringen... 3 Dommer ændringer

Læs mere

A11: Last Year s Exam

A11: Last Year s Exam A11: Last Year s Exam Agenda Design of Site map and Web- structure (3) Design of data model (1) Design of database transactions (2) Construction of HTML and PHP scripts (3) Exercise 3: Design of Site map

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Microsoft IIS 6 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man installere et certifikat på en IIS 6 For support og hjælp til anvendelsen af denne vejledning kan du kontakte FairSSL

Læs mere

Databaseadgang fra Java

Databaseadgang fra Java Databaseadgang fra Java Grundlæggende Programmering med Projekt Peter Sestoft Fredag 2007-11-23 Relationsdatabasesystemer Der er mange databaseservere Microsoft Access del af Microsoft Office MySQL god,

Læs mere

FairSSL Fair priser fair support

FairSSL Fair priser fair support Small Business Server 2003 Certifikat administration Følgende vejledning beskriver hvordan man vælger hvilke adresser der skal være i ens SBS 2003 SSL certifikat. For support og hjælp til anvendelsen af

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø

EG Data Inform. Byggebasen. WCF og webservices. Jens Karsø EG Data Inform Byggebasen WCF og webservices Jens Karsø 10 Indholdsfortegnelse Byggebasen Services indledning... 2 Målsætning... 2 Valg af teknologier... 3 Kommunikationsmodel for byggebasen... 3 Services.byggebasen.dk...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside

HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside Webdesign og webkommunikation, formiddagshold (hold 1), IT Universitetet, forår 2012. Øvelse 2, individuel øvelse HTML5 fortsat: Underside, links og tekstelementer på din hjemmeside 1. Lidt om hvad du

Læs mere

Eksamen, DSDS, efterår 2008

Eksamen, DSDS, efterår 2008 Eksamen, DSDS, efterår 2008 Introduktion til Scripting, Databaser og Systemarkitektur Jonas Holbech IT Universitetet i København 6. januar 2009 Alle hjælpemidler er tilladte, dog ikke computer og kommunikationsmidler.

Læs mere

Brugermenuer og brugerdefinerede formularer

Brugermenuer og brugerdefinerede formularer Brugermenuer og brugerdefinerede formularer Fokus i denne workshop er brugerstyring og brugervenlighed. I del 1 skal vi lave menuer med egne lag ved hjælp af et plugin. Med denne funktionalitet kan man

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Lav dine egne hjemmesider/websider

Lav dine egne hjemmesider/websider Sider, der skal publiceres på World Wide Web, laves i et særligt format, html, som fortæller browseren, hvordan den skal vise tekst og billeder. Html (Hypertext markup language) er meget fleksibelt og

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

DB undervisning 01-01

DB undervisning 01-01 Databaser... 2 Tabeller... 2 Redundans... 3 Første regel... 4 Anden regel... 4 Tredje regel... 5 Relationer... 5 Opskrift... 6 SQL sætninger til at oprette tabeller... 7 SQL sætninger til at indsætte data...

Læs mere

Tagwall med Php & MySQL

Tagwall med Php & MySQL Denne guide er oprindeligt udgivet på Eksperten.dk Tagwall med Php & MySQL Her laver vi en tagwall i Php & MySQL... jeg forklarer dog ikke så meget, men jeg håber du kan få det til at blive til en tagwall

Læs mere

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4

Læringsprogram. Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 Læringsprogram Christian Hjortshøj, Bjarke Sørensen og Asger Hansen Vejleder: Karl G Bjarnason Fag: Programmering Klasse 3.4 R o s k i l d e T e k n i s k e G y m n a s i u m Indholdsfortegnelse FORMÅL...

Læs mere

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV

Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Vejledning til registrering af virksomheder og personer (effekter) Projektrapporteringsværktøj - PRV Registrering af virksomheder og personer Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora ønsker at styrke

Læs mere

3. PROJEKT, 2 SEMESTER

3. PROJEKT, 2 SEMESTER 3. PROJEKT, 2 SEMESTER Bruger undersøgelse, af sociale medie. KENDSKAB TIL OG BRUG AF ONLINE SOCIALE MEDIER FORENINGEN AF DANSKE INTERAKTIVE MEDIER, FÅET TIL OPGAVE AT AFDÆKKE DANSKERNES BRUG AF SOCIALE

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal

Extension udvikling i Mozilla Firefox. Henrik Gemal Extension udvikling i Mozilla Firefox Henrik Gemal Side 1 Hvem er jeg? Web udvikler hos TDC Laver TDC.dk og TDCOnline.dk Laver HTML, CSS, PHP Med i Mozilla projektet i mange år Udviklet et par extensions

Læs mere

Procesbeskrivelse - Webprogrammering

Procesbeskrivelse - Webprogrammering Procesbeskrivelse - Webprogrammering Indholdsfortegnelse Forudsætninger... 1 Konceptet... 2 Hjemmesiden... 2 Server-side... 3 Filstrukturen... 3 Databasehåndtering og serverforbindelse... 4 Client-side...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Vejledning til Jobloggen

Vejledning til Jobloggen Vejledning til Jobloggen Indhold: Hvad finder du på jobloggens forside? s. 2 Sådan opretter du en log om jobsøgning s. 3 Sådan ændrer du status på en log s. 7 Sådan vedhæfter du en ansøgning til en log

Læs mere

Interaktionsudvikling

Interaktionsudvikling Projektopgave 3: Interaktionsudvikling CPH business, klasse: MulA2013 Projektansvarlige undervisere Thomas Hartmann MereteGeldermann lützen: Projekt produkt url: www.amalieardahl.dk/projekt3/index.html

Læs mere

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online?

Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvordan laver jeg mit eget kort på ArcGIS Online? Hvis du ønsker at lave dit eget kort på ArcGIS Online, er det naturligvis også muligt. 1. Start en web browser, tilgå http://www.arcgis.com og log ind.

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

Quick- guide til Campaign Monitor

Quick- guide til Campaign Monitor Quick- guide til Campaign Monitor Beskrivelse af grundlæggende funktionalitet i AU s nyhedsbrevssystem https://aucampaign.createsend.com Page 1 of 21 Campaign Monitors brugergrænseflade Når du er logget

Læs mere

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS

Nolde Museet. I gang med Dreamweaver. Opgave. Opgavebeskrivelse. Layout. Mål og CSS Opgavebeskrivelse Lav en webside om i Sønderjylland. Opgaven fører dig igennem de basale ting, hvad angår opbygningen af en side med CSS. Der er ikke tale om et komplet site, men du kan bruge opgaven som

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15.12 Aplanner for Windows løsninger Anbefalet driftsopsætning Cloud løsning med database hos PlanAHead Alle brugere, der administrer vagtplaner

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Qbrick s krav til video filtyper

Qbrick s krav til video filtyper Indhold Qbrick s krav til video filtyper... 1 Krav til ordningen/området... 1 Qbrick s krav til video leverandør... 1 Video og billede størrelser i WCM:... 1 Upload en video... 2 Trin 1: Mediefiler...

Læs mere

Manual Serif Web & Tableau Public

Manual Serif Web & Tableau Public Manual Serif Web & Tableau Public Indhold 2 Start 3 Festivalprogram 4-19 Kursuskatalog 20-22 Dramaskolehold 23-28 Visitkort konsulenter 29-30 Visitkort scener 31-35 Amatørkulturens tal 36-42 VIGTIGT! For

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 6 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 6 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 7

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2

Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding:...1 Et tegn sæt (character set):...1 UTF-8 og UTF-16 (Unicode):...2 Encoding: Vi har tidligere set på spørgsmålet om et XML dokuments encoding. Det er generelt altid en god ide at gemme et dokument

Læs mere

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15

Installation og Drift. Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Installation og Drift Aplanner for Windows Systemer Version 8.15 Aplanner for Windows løsninger Tekniske forudsætninger Krav vedr. SQL Server SQL Server: SQL Server 2008 Express, SQL Server 2008 R2 eller

Læs mere

Visualiseringsprogram

Visualiseringsprogram Visualiseringsprogram Programmering C - eksamensopgave Rami Kaddoura og Martin Schmidt Klasse: 3.4 Vejleder: Karl Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-12

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System

Guide til at tage. Little Bridge. i brug via LMS en. Learning Management System Guide til at tage Little Bridge i brug via LMS en Learning Management System 1 Indholdsfortegnelse Din aktivitetsmail... 3 Log på LMS... 6 Gennemgang af LMS... 7 Fanebladet Schools... 7 Fanebladet School

Læs mere

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater.

Generelt om data: Når man søger oplysninger om en matrikel er forurenet så resultere søgningen i 3 forskellige typer resultater. Vejledning til Søgning på oplysning om en matrikel er forurenet Region Sjællands har et Jordforureningskort, hvor du kan søge oplysninger om en grund er forurenet eller muligt forurenet. Søgning på oplysninger

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0

Formular modul. Sitecore Foundry juli Version 1.0 Sitecore Foundry 3.0 Formular modul 15. juli 2011 - Version 1.0 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107

Database for udviklere. Jan Lund Madsen PBS10107 Database for udviklere Jan Lund Madsen PBS10107 Indhold LINQ... 3 LINQ to SQL og Arkitektur... 3 O/R designere... 5 LINQ Den store introduktion med.net 3.5 er uden tvivl LINQ(udtales link): Language-INtegrated

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om...

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS5, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere