JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin"

Transkript

1 JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

2 Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir Udvikling af visitkort Powerpoint template Grafik til præsentation Animation til præsentation WBS Tabeller og søjlediagrammer Analyse 19

3 Produkter Præsentation 1 Præsentation 2 Letterhead Visitkort Powerpoint template Logo

4 Brainstorm Vi startede med at gøre det klart for alle, hvad emnet var og hvor lang tid projektet omfattede i forhold til vores tidsplan. Vi gik hermed i gang med at få alle til, at sige deres ideer højt i form af opgavens problemstilling. Her diskuterede vi meget over, hvordan vores logo skulle udarbejdes, og hvilke farver vi skulle kombinere for, at få den ønskede effekt. Vi ville lave et fængende logo, der ikke bare var enkelt og præcist men også satte fi rmaet i fokus i form af produktet (plastik). Vi tænkte herudover meget over, hvilken målgruppe vi ville henvende os til. Vi kom frem til, at vores primære målgruppe var fi rmaer hvilket også skulle kunne ses i form af vores logo. Her snakkede vi om Business to Business (B2B), hvor vi fi k diskuteret, hvad det betyder heraf hvordan fi rmaer bruger hinanden til at få det ønskede færdige produkt. I den sidste del af vores brainstorming snakkede vi om, hvordan vi ville have vores forskellige produkter til at se ud og hvilken virkning det ville have. Eksempelvis snakkede vi om, hvordan vi ville bruge vores logo på vores visitkort. Vi tog derfor nogle visitkort, som en af gruppens medlemmer tilfældigvis havde i sin pung, som mulige eksempler på hvordan et visitkort kunne se ud.

5 Udvikling af logo/visuel indentitet Til at præsentere fi maet, JB plastisc, havde vi til opgave at komme med et bud på et færdigt design af logo, letter-head og visitkort som dele af fi ramets visuelle identitet. I første del af opgaven gjorde vi i gruppen, en masse tanker og overvejelser omkring design af logo. Med udgangspunkt i de 5 gylde regler og udfra en nærmere beskrivelse af fi rmaet, forsøgte vi at sætte ord på værdierne bag JB plastics. Her blev der lagt vægt på, at det er et hurtigtvoksene fi rma, der er lokalt engageret, og som ønsker at være med til at bekæmpe lokal arbejdsløshed. Deres forretning bygger på business to business med priserne i det lave segment, og en ambition om at udvide til et globalt marked med yderligere nye patenter rettet mod ældre og handikappede. Det næste skridt gik ud på at defi nere de tre mest opsumerende værdier, hvilket vi mente var; globalt market, lave priser, ældre og handikappede. Til sidst, for at koge det hele ned til noget vi kunne arbejde videre med i forhold til udvilking af design, formulerede vi kort og godt, fi rmaets værdier i én enkelt sætning; Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Overvejelserne bag logotype var, at det skulle være unikt, have et særpræg, og fortælle noget om JB plastics. Det var vores ambition at designe et logo med et professionelt og enklet layout. Derfor har vi til selve navnet, JB plastics, valgt en san-serif, Myraid Pro, med det formål at gøre det så stilrent og moderne som muligt. Yderligere ville vi gerne føje et grafi sk design til fi rmanavnet, som kunne lede en hen på, hvad fi rmaet handler med. Plastikprodukterne ledte meget hurtigt vores tanker hen på noget med opbevaring og kasser. Med visionen på plads begyndte dernæst arbejdet i Illustrator. Her blev der leget med kompositionen af navn og bogstaver, hvoraf ideén med at sammensmelte B og P opstod, hvilket netop gør logoet unik, genkendeligt, også på afstand. Det næste skridt med at inkludere kassserne i logo et gav en smule udfordring, fordi effekter med skygger osv. ikke fungerer optimalt i de fl este logodesign, da det skal kunne fungere på både skærm og print, samt som et helt hvidt logo på sort baggrund og omvendt. Derfor måtte vi i stedet give kasserne en 3-D lignende effekt på anden kreativ måde, for stadig at fange deres omfang. Dette løste vi ved at sammensætte forskellige fi rkantede fi gurer, i identiske farver med passende hvidt mellemrum, der visuelt tegner to kasser, dog uden nogle former for effekter, men som samtidig tilføjer perspektiv til et ellers fl adt design.

6 The fi nal touch, nemlig farvevalg, ligger der fl ere tanker bag. Med fi rmaets værdier i baghovedet, har vi valgt at bevæge os over i de blå nuancer, da det symboliserer troværdighed, pålidelighed og engagement. Derudover har vi valgt to forskellige nuancer af blå til kasserne, nemlig #3996a4 og #066878, for at skabe samhørighed for hver af kasserne, samt brugt den ene blå farve til at fremhæve det sammensmeltede JB. Billedet viser arbejdet med udvikling af logoet.

7 Udvikling af brevpapir I starten af vores samarbejde med økonomiafdelingen, fi k vi til opgave at fremstille blandt andet et brevpapir til virksomheden JB Plastics. I vores team blev vi hurtig enige om, at brevpapiret til JB Plastics skulle være enkelt, overskueligt at læse og nem til at fi nde de ønskede informationer om virksomheden. Vi startede vores arbejdsproces med at få inspiration fra andre brevpapirer fra de forskellige virksomheder/offentlige steder. Fra dem kunne vi se, at man for det meste sætter information om virksomheden oppe i højre hjørne. Derfor valgte vi at lave noget, som var traditionelt og som alle kunne relatere til og genkende. Som man kan se på billedet af det færdige resultat nedenunder, har vi valgt at sætte vores logo øverst for, at modtageren ikke skal være i tvivl om, hvem brevet er fra. Derfor har vi også valgt, at det skal være større end alt andet tekst, for at fremhæve det. Dernæst har vi valgt at vores fi rmanavn igen skal stå nedenunder, men nu med normal skrift, for at gøre navnet tydligere for læsere, der måske ikke helt kan tyde hvad virksomheden hedder ved at kigge på logoet. Derefter står adressen, da det er det vigtigste information, man skal have for at vide, hvor brevet kommer fra. Så har vi valgt at lave lidt luft og sætte tlf nr. og fax nummer efter hinanden, da vi synes, at det visuelt ser bedre ud, da begge informationer er noget med tal at gøre. Derefter valgte vi igen at have luft, hvor der så står alt internetinformation, altså fi rmaets og hjemmeside, som også er meget vigtigt at få med for at få kontakt til modtageren. Til sidst har vi valgt at indsætte CVR-nr. og derefter datoen, så at det er klart hvornår brevet er fra. Oppe i venstre hjørne har vi valgt, at der skal være information omkring modtageren, mht navn og adresse, for at brevet ikke skal havne i det forkerte hus. Design mæssigt har vi sat en blå linje forneden af brevet for at matche med vores logo, da vi har brugt den samme farve. Vi har gennem hele udviklingen af brevpapiret, tænkt på at have en sammenhæng imellem de forskellige elementer, der er på papiret. Derfor har vi også brugt den samme skrifttype, som vi havde brugt i vores logo. Dette er for at give vores brev en identitet, så at den bliver genkendeligt, hvilket var vores vigtigste mål i fremstillingen af brevpapiret.

8 Til at lave brevhovedet har vi valgt at bruge programmet Illustrator, da det er nemt at arbejde med og fungerer ret godt til at arbejde med logoer og placering af de forskellige ting, såsom teksten og logoet i dette tilfælde. Og for at lave linjen nedenunder, har vi bare brugt værktøjet: Rektangel og tilpasset den, så det ligner linjer en streg. Derefter farvelagde vi den med farvkoden: #3996a4, som vi også bruger i vores logo. Formålet med vores brevpapir var at skabe en identiteten for virksomheden JB Plastics, så at økonomiafdelingen kan fremlægge det til de interesserede fi rmaer/personer. Dette formåede vi også at opnå.

9 Udvikling af visitkort Da vi skulle lave vores visitkort blev vi enige om, at det skulle være enkelt og kun med de mest vigtige informationer. Vi besluttede at bruge logoet uden kasserne på siden med informationerne (forsiden), for det ikke forstyrret for meget i forhold til den information som egentligt er vigtig. På den anden side (bagsiden) valgte vi at bruge logoet med kasserne og lave det større end på forsiden. Da vi skulle fi nde ud af, hvor logoet og informationerne skulle stå henne på vistikortet kiggede vi lidt på nettet og på nogle visitkort vi selv havde, for at se hvordan andre virksomheders vistikort så ud. Vi kunne se, at de fl este virksomheder har valgt at placere deres informationer, som navn, stilling og virksomhedens adresse, i venstre siden og logoet i øverste højre hjørne. Under logoet er så de resterende informationer som telefonnummer, og hjemmeside, disse var placeret under logoet i højre side. Dette giver meget god mening, da informationer som navn og stilling er meget relevante til at starte med, derefter virksomhedens navn/logo og derefter de resterende informationer som telefonnummer og . Derfor har vi valgt at placere vores logo og informationer på samme måde, da det virker mest naturligt for øjet/modtageren at blive ledt den vej rundt på vistikortet. (I nogle lande vil denne måde ikke fungere, da deres læseretning er modsat, så til de lande skulle man nok ændre det, så det passer til deres læseretning). Vi har valgt at tilføje vores visitkort en stribe/streg forneden, for at give det et ekstra touch, og for at gøre det lidt mere spændende end bare en hvid side med et logo og nogle informationer.

10 Powerpoint template Da vi skulle lave et PowerPoint template til vores præsentation til økonomiafdelingen, blev vi hurtigt enige om, at den skulle være enkel og overskuelig. Vi skulle selvfølgelig have vores logo på, og at det skulle være synligt på alle sider. Vi startede ud med at prøve os frem med et par forskellige designs som forside, og kom frem til et design, som var meget enkelt og havde nogle gode farver. Vi udviklede lidt mere på dette design, men blev enige om, at det ikke var det rette. I stedet valgte vi at fremstille vores eget design, simpelthen ved at lave et kvadrat som bredte sig ud i de nederste hjørner, og bevæger sig ca. 66% op på siden. Herefter kom vi hurtigt frem til at farven på dette kvadrat skulle være enkelt, så dette ikke fjerner fokus fra vores logo. Vi valgte en meget lys grå for at skabe en neutral, afdæmpet og rolig følelse. Derefter satte vi logoet ind, og prøvede med at placere det på forskellige måder og i forskellige størrelser. Vi har valgt at placere det, så logoets grafi k, altså de to kasser, er midt på siden, for oven. Vi vil gerne have, at logoet er det første man lægger mærke til, og derfor har vi gjort det ret stort på forsiden. Forneden på forsiden har vi valgt at lave en blå streg. Den blå streg skal skabe en balance i billedet og en følelse af ligevægt. Stregen er selvfølgelig samme farvekode som den lyse af kasserne i vores logo hvilket også er gennemgående i vores rapport og i vores produkter. Over stregen forneden er der en meget kort og præcis beskrivelse af hvad dette er for et produkt. Man kan læse sig til, at dette er et projekt som kaldes Infographics. I midten står vores gruppenavne, og til højre kan man se at dette er det 3. Projekt i dette semester, og i uddannelsen

11 På de efterfølgende sider har vi lavet en skabelon, som vil være gennemgående for resten af den aktuelle præsentation. Vi har igen valgt en meget enkel løsning, både for ikke at fjerne fokus fra det, som man rent faktisk gerne vil vise på præsentationen, men også for at det er nemt og overskueligt at følge med. I højre hjørne er vores logo, som vi synes vi har givet en passende størrelse ikke for lille, men heller ikke for stor, så det vil tage al fokus fra det, der skal præsenteres på siden. Nederst på siden har vi ligesom på forsiden, placeret den blå streg igen for at skabe stabilitet og balance på siden. I stedet for almindelige bullet points, har vi valgt at bruge kasserne fra vores logo, for at føre vores design og stil helt igennem til mindste detalje og skabe en helhed. Vi har også valgt at defi nere hvilke farver, man kan benytte sig af i fx grafer, tabeller osv., for igen at holde fast i vores design og stil og for at sikre, at der ikke er en som vælger nogle farver, som slet ikke passer til resten af designet, og kan gå ind og forstyrre helheden. Vi har også gjort sådan, at når man fx skriver en overskrift eller en brødtekst, så har vi defi neret en bestemt skrifttype, størrelse og farve På den måde sikrer vi altid, at alle overskrifter og brødtekster er ens i alle dias og præsentationer, og derved bevare designet og helheden. Konklusionen vil derfor være, at vi har valgt et enkelt, stilrent og afslappet design, som ikke tager fokus fra præsentationen, men alligevel gør det tydeligt hvem afsenderen er.

12 Grafik til præsentation Ved den årlige generalforsamling for JB Plastics, er det blevet besluttet, at der skal laves en professionel præsentation af årsrapporten. Herunder hvordan JB Plastics har tænkt sig at tilpasse sig et nyt miljø efter en række nye lovgivninger, der vil komme til at påvirke både produktion og marked. Til dette har økonomifolkene bag opgaven bedt os grafi ske designere om hjælp til at udarbejde præsentationen på en mere visuel og spændende måde. Under første møde med økonomiafdelingen fi k vi udleveret et antal grafer, som vi mere eller mindre fi k frie hænder til at bearbejde og sætte op som en online præsentation. Vi greb opgaven an således, at hvert enkelt element i hver graf blev tegnet ind i Illustrator og gemt for sig, til senere brug i Adobe Edge Animate. Til graferne valgte vi bl.a. at genbruge farvekoderne fra logoet, så det skaber en rød tråd gennem alle dele af projektet. Også kasserne kunne genbruges i form af bullet point ud fra diskussionsemnerne som afslutning på økonomernes præsentationsoplæg.

13 Animation til præsentation Vi har valgt at lave præsentationen til opgave 2 (eu reglerne) I Edge Animate. Grunden til vi valgte Edge Animate var, det giver os mulighed for at lave en online præsentation, med steps som brugeren selv har kontrol over, plus vi kan animere elementer præcis som vi har brug for. Det smarte ved Edge Animate er, det kun benytter sig at HTML, CSS og Javascript/ jquery, så alle browsere, som er nogenlunde opdaterede har mulighed for at vise indholdet. Det egner sig godt til vores opgave til JB Plastics, da vi ikke kan regne med medarbejdere, som skal fremvise præsentationen har nogen som helst teknisk kunnen. Alt de skal gøre med vores præsentation er at åbne en hjemmeside, og så kan de gå i gang. Selve layoutet på præsentationen er responsivt, så uanset hvor stor eller lille en opløsning man har, vil den altid fylde browservinduet ud. Vi designede udgangspunktet i opløsningen 800*600, da det er den umiddelbare mindste opløsning, man kan blive udsat for i nutidens verden. Grunden til et responsivt design er nødvendigt er, de fleste computerskærme nu til dags benytter en opløsning i nærheden af 1920*1080, men mange projektorer har ofte en lavere opløsning. Vi vil have at vores projekt ser godt ud, uanset hvilket medie det skal vises på. Selve præsentationen er i virkeligheden en lang fi lm som bliver afspillet når man åbner hjemmesiden. Inderst inde i strukturen har vi vores stage, som ligger under alle andre elementer, og fortsætter ud igennem hele fi lmen. På det stage har vi så et script som hedder toggle play/pause, der bliver aktiveret af mellemrumsknappen (knap 32). Det går ud på, at hvis fi lmen er i pause, kan man trykke på mellemrum og så afspiller den, hvor den nu er nået til. Hvis fi lmen i forvejen kører og man trykker på mellemrum, pauser den fi lmen,der hvor man er nået til.

14 Det smart ved det er, at man nu kan styre specifi kke steder i fi lmen, hvor man skal bruge mere tid til at forklare, hvad der foregår. Men det er stadig ikke helt godt, da det ville kræve at man var meget nøjagtig og meget påpasselig med, hvornår man pauser eller afspiller fi lmen. Det problem har vi løst ved at indsætte nogle triggers på vores timeline. De har samme funktion som mellemrums knappen, hvis fi lmen afspiller, pauser de den. Præsentationen styrer nu selv specifi kke steder hvor fi lmen skal pause, og det minder nu mere om en faktisk præsentation, i stedet for en fi lm som er afhængig af brugeren. Selve animationerne er mere eller mindre lavet ved brug af easing, motion paths og clipping masks. Mange af elementerne er ikke tegnet i Edge Animate, da det ikke egner sig vildt godt som tegneprogram, det tager Illustrator sig bedre af, hvorefter billederne er importeret til Edge Animate.

15 WBS Vores WBS gik nogenlunde som planlagt fra starten af. Der er ikke så mange forskellige opgaver at udføre, og næsten alle overholdt deres tidsplaner. Projektstyringen var ikke en udfording for os.

16 Tabeller og søjlediagrammer Vi havde vores første møde med økonomiafdelingen hos JB Plastics d. 30. oktober. De havde lavet JB Plastics årsregnskab i en række tabeller, som vi i CPH Media skulle gøre visuelle. Vi skulle fremstille en professionel præsentation af årsregnskabet, som økonomiafdelingen skulle vise på JB Plastics årlige generalforsamlingen. Økonomifolkene er talmennesker og har ingen erfaring indenfor multimediedesign. Vi havde ud fra økonomiafdelingens ønsker, derfor fået frie hænder til at udarbejde præsentationen. I tabellerne havde økonomiafdelingen, udover at præsentere hovedtal og tendenser i årsregnskabet, lagt fokus på hvilke faktorer som ligger bag de regnskabsmæssige reslutater. Altså hvilke kunder, markeder og produkter der skaber virksomhedens omsætning, og hvordan omkostningsniveauet er. Disse tabeller skulle vi som sagt gøre visuelle, så resten af JB Plastics også forstod årsregnskabet. Vi satte os i gruppen og diskuterede os frem til, hvordan vi skulle løse opgaven. For at bibeholde JB Plastics design, valgte vi at bruge deres logo-farver, skrifttype og striftstørrelse i diagrammerne. Altså farvekoden #3996a4, skrifttypen Myriad Pro og derudover besluttede vi at skrive overskrifter i størrelse 30, samt alt andet tekst og tal i størrelse 14. Desuden blev vi enige om, kun at skrive med blokbogstaver da JB Plastics logo er skrevet med disse. På nogle af tabellerne har vi i stedet for at skrive landenavne, valgt at sætte flag ind for at gøre det mere visuelt. Alt dette gjorde vi for at skabe nogle retningslinjer, sådan at alle tabeller blev ens og havde det samme design. Da vi ikke havde arbejdet med diagrammer før, valgte vi at gå på udforskning i Illustrator, for at finde den bedst mulige løsning. Til at starte med, havde vi tænkt på at designe vores egne tabeller, men vi kom hurtigt frem til, at vores mål var at lave det så visuelt som muligt og dermed også vise mindre tal.

17 I Illustrator brugte vi graf-tools som Stacked Column Graph Tool og Stacked Bar Graph Tool, sådan at nogle af søjlerne var vandrette og andre lodrette. Dette gjorde vi for at give mere variation, og samtidig fordi nogle at tabellerne henholdsvis ville se designmæssigt pænere ud i det ene eller det andet. Vi stødte hurtigt på problemer, da tallene fra tabellerne skulle sættes i diagrammerne i Illustrator. For det første opdagede vi, at der ikke var plads til en hel tabel i et diagram, eftersom et diagram kun har én x-akse og én y-akse. Vi måtte derfor ty til andre muligheder. Vi opdelte hver tabel i kolonner og derved opstod der fl ere diagrammer over en tabel. Vi lavede et diagram over både 2012 og (Se eksempel nedenfor) For det andet blev vi opmærksomme på, at Illustrator ikke arbejder med punktum og komma i tal. Vi blev derfor nødt til at fjerne disse, for at kunne få det ud af diagrammet vi ville, og sådan at tallene stadig passede. Altså fx skrive i stedet for

18 Vi havde vores andet møde med økonomiafdelingen tirsdag d. 4. november. Til dette møde skulle vi præsentere vores færdiglavede diagrammer. Til at starte med, var de ikke helt tilfredse, da de savnede tal. De havde forrestillet sig, at det var mere tabelbaseret, altså at tallene stadig stod i tabeller, som da de afl everede dem til os. Vi diskuterede lidt frem og tilbage, og vi mindede dem en ekstra gang om, at diagrammerne skulle vises til et publikum, som ikke var talmennesker som dem selv. Dette blev der hurtigt enighed om, og vi beholdte derfor diagrammerne. Der var dog et par enkle diagrammer, som vi ændrede om til tabeller, fordi de gav mere mening, sådan at man kunne se mellemregningerne. (Se eksempel nedenfor) Mødet endte tilfredstillende for både økonomiafdelingen og os i CPH Media. Vi oploadede alle vores diagrammer i Google Slides, så økonomiafdelingen havde en online præsentation at fremvise til JB Plastics årlige generalforsamling. (Eksempel på færdigt diagram ses nedenfor).

19 Analyse og behov JB Plastics har brug for en ny identitet til deres internationale gennembrud, og til markedsførelsen af deres nye produktlinje til ældre mennesker. Generelt var virksomhedens visuelle identitet før vi kom i kontakt med dem forældet, eller ikke eksisterende. Det er ikke kun vigtigt udaftil at JB Plastics får en ny identitet, også for ledelsen, medarbejderne og aktionærerne spiller det en rolle. De skal have fornemmelsen af at nyt kapitel starter. Derfor skal redesignet være meget grundigt, så man får en ide om at det er et nyt brand med nye spændende muligheder.

20 Egen reflektion Emnet for 3. projektperiode var Infographics. Her var læringsmålene at arbejde i grupper på tværs af uddannelserne multimediedesigner og fi nacial controller. Vi havde til opgave at fungere som grafi ske designere på en præsentation til en årlig generalforsamling for fi rmaet, JB plastics. Andre mål var at dygtiggøre os i programmerne, Illustrater, Photoshop, og Edge Animate, at planlægge et projekt samt basale evner i at opsætte en sådan præsentation i Powerpiont og fremlægge den for den anden halvdel at gruppen. Tidsplanen strakte sig over et par uger, hvor første uge gik med at udvike en visuel identitet for JB plastics. Efterfølgende uge var lidt mere presset i forhold til at skulle udarbjede en online præsentation og skrive en rapport, hvor alt skulle dokumenters. Tiden vi har fået til projektet har ikke været struktureret udfra selve opgaverne. Vi har arbejdet i grupper på 8 mand fra vores egen uddannelse, og deruover har vi yderligere skulle arbejde sammen med 5 fra fi nancial controller uddannelsen. Vi erfarede at, det blev alt for mange mennekser, som skulle arbejde sammen om opgaver, der er umulige om at være fl ere om. Derfor har samarbejdet i gruppen ikke fungeret optimalt. Ikke alle i gruppen levede op til deres ansvar. Tilgengæld har den interne kommunikation fungeret nogenlunde fi nt. En overordnet evaluering af selve læringsprocessen er, at nogle i gruppen er blevet dygtige til visse programmer, mens andre ikke har lært lige så meget. Igen fordi der har været opgaver, hvor det stort set er umuligt at være flere om og tiden har været knap, da vi har haft andre små-projekter kørende på sidelinjen. Da vi skulle præsentere vores produkter for de økonomistuderende, fi k vi en meget positiv respons. Kun få ting skulle gøres anderledes, men ellers var de meget tilfredse med resultatet.

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm

WOODKID. The Golden Age. Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E. Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm WOODKID The Golden Age Banner Projekt - 1 Semester, CPH Business, MUL-A13E Casper Birch Buchberg, Natahlie Heiden & Sebastian Nyholm Projektbeskrivelse Vi har designet og animeret tre forskellige bannere

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014

4. DEC 5. DEC 8. DEC 2014 1. DEC I dag fik jeg opgavebeskrivelsen og fik et overblik over, hvad der skal laves, ved at gennemgå opgavebeskrivelsen, samt lave en brainstorm og PBS. Jeg er i gang med at finde et alternativ til programmet

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E.

Portfolie Redesign. www.gaardbodesign.dk. Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013. Jens Jákup E. Portfolie Redesign www.gaardbodesign.dk Multimediedesigner CPH Business 1. sem. eksamensprojekt - Clmul-b12e Januar 2013 Jens Jákup E. Gaardbo indholdsfortegnelse design... gestaltlove... opbygning...

Læs mere

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne.

udtryk, men også et blød og feminint touch som ville appelerer til kvinderne. GRAFISK DESIGN REDEGØRELSE GRAFISK DESIGN 3 OPGAVEN skulle have opdateret deres nuværende identitet, og kom derfor til os og ønskede et redesign af logo, emballage og website. Vi tog imod opgaven, og glædede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Projekt 3: Visualising of Data Gruppe: A-MULB 07-11-2014

Indholdsfortegnelse. Projekt 3: Visualising of Data Gruppe: A-MULB 07-11-2014 Indholdsfortegnelse Indledning:... 2 Problemfelt:... 2 Problemstilling... 2 Metode og teori:... 3 WBS - Work Breakdown Structure:... 4 Projektplans beskrivelse:... 5 Første fase:... 5 Anden fase:... 6

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013

PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 PROCESSUM DESIGNMANUAL 1.0 2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD RETNINGSLINJER LOGO PLACERING OG BRUG FRIZONE: PLACERING: TYPOGRAFI PRIMÆR TYPOGRAFI SEKUNDÆR TYPOGRAFI KOMMUNIKATION GRUNDPAPIR

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester

Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Afsluttende semesterprojekt - 1. Semester Portfolio Redesign Multimediedesign CPH business Akademi Emilie Arved Eriksen MULA 2014-2015 Indholdsfortegnelse Mind-map... 4 PBS... 5 WBS... 5 GANTT... 6 Brugertest...

Læs mere

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe Billedbehandling Roll-up banner til Kvickly i Ribe Opgave i billedbehandling Jeg fik tilbuddet om at lave et Roll-up banner til Kvickly i Ribe. De har hver torsdag og fredag vinsmagning nede i butikken,

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten.

primær er informativ og dermed appellerende til fornuften og rationaliteten. Opgaven Opgaven lød på at fremstille et nyt design til en hjemmeside for udlejning af lokaler, som Mil-tek tidligere har haft online, men som pt er lukket ned. Kunde og ansvar Kunden har været Mil-tek

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

Grafik og billede Vektorgrafik

Grafik og billede Vektorgrafik Grafik og billede Vektorgrafik Opgaven Jeg fik til opgave at lave et logo til et nyt firma. Det var et murerfirma det drejede sig om og firmaet skulle hedde Murermester Søren Hermann. Kunden havde et ønske

Læs mere

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf

RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf RAPPORT Projekt 4: Website design 10-28.11.2014 Gruppe A3: Anastasia Keller, Jakob Plenge, Rasmus Bernhard, Benjamin Vinje, Raquel Hesdorf 1 Web-agency Den første del af opgaven var at skabe en web-agency

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede

4. Logoet skulle rentegnes i Illustrator, hvor det fragmenterede GRAFISK DESIGN Grafisk design Beskrivelse Opgaven Logodesign til Kapital- WATCH. Firmaet Kapitalbørsen tilbyder virksomheder, banker, revisorer, brancheforeninger m.v. et overblik over, viden om og indsigt

Læs mere

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26

T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 T o b i a s W e x i ø S o n n e MultiMedieDesigner CPH-Business 1/26 Indholdsfortegnelse - Intro - Mindmap - Designvalg - Farvevalg - Logo - Ensartethed - Farver - Det gyldne snit - Fleksibilitet & brugbarhed

Læs mere

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk

Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Grafisk workflow. bl.udbudsnet.dk Hvad går opgaven ud på? Opgaven gik ud på at lavet et præsentations website for Udbudsnet. Hjemmesiden skulle bruges til at sælge Udbudsnet, på en messe som hedder BL.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning

NANNA HANSEN - TLF. 28939031 - nanna-1993@hotmail.com http://bynannahansen.com. Ansøgning Ansøgning I starten af 2016 skal jeg i praktik. Efter at ha gået 1 og 2 semester på uddannelsen multimediedesign, vil jeg sende uopfordret ansøgninger til virksomheder med grafisk design og kommunikation.

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV

Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Grafisk design _ 22 / 42 Grafisk design: Ny identitet til LiveCV Produkt _ Igennem mit eget firma Wunderly, har jeg fået til opgave at re-designe LiveCV s online identitet, med henblik på at gøre det hele

Læs mere

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på

ELEMENTER Jeg vælger fonten Raleway, som er en af Googles mange gratis webfonte. Det er en grotesk skrift, som især bruges til websites, da de på Grafisk design Design af hjemmeside til indretningsarkitekt med firma navn enrico indret, som jeg tidligere har designet logo for. Firmaet laver udelukkende erhvervsindretning og målgruppen for sitet er

Læs mere

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN.

JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. JEG GIVER SELLS.DK NYT LIV MED ET MODERNE RE-DESIGN. Grafisk design Grafisk design Opgaven Jeg har fået til opgave at re-designe Sells.dk. Sitet skal benytte elementer fra en kampagne, der tidligere er

Læs mere

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1

Designguide. NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Designguide h NemID Designguide / Kontrapunkt / Marts 2010 1 Indhold Logo Logo / Minimum afstand / Placering / Co-branding / Fejlagtig brug Elementer Farver / Tal og piktogrammer / Typografi / Supergrafik

Læs mere

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester

PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM. Eksamensprojekt. 1. Semester PORTFOLIO SEBASTIAN NYHOLM Eksamensprojekt 1. Semester Indledning Dette projekt gik ud på at designe og udvikle sit eget portfolio, hvor indhold fra tidligere projekter, læring, brugerteste og begrundelse

Læs mere

Projekt 5 - Porfolio Redesign

Projekt 5 - Porfolio Redesign Projekt 5 - Porfolio Redesign 1 semester - Copenhagen Business School Business School. 1/20 Indholdsfortegnelse Projektbeskrivelse...side 3 Mindmap...side 4 Project Breakdown Structure...side 5 Work Breakdown

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12

Projektdokumentation. Tidsplan. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 5. Dag 6. Dag 7. Dag 8. Dag 9. Dag 10. Dag 11. Dag 12 Projektdokumentation - af Dennis Iversen Tidsplan Dag 1 Research, mindmap, skitser til logo og start på logo. Dag 2 Færdiggørelse af logo, målgruppe og segment fastslået, skitser visitkort, start på visitkort.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4

Indholdsfortegnelse. Designprocessen... 6. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 0 Indholdsfortegnelse Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT... 7 1 JB Plastics visuelle identitet Ønsker og mål

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design

Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Grafisk Design Portfolio Grafisk Design Grafisk Design Opgaven gik ud på at lave et postkort, der skulle reklamere for et åbent hus-arrangement på Aarhus Tech. Opgaven er lavet i samarbejde med skolens

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Poster design. Meningen med en poster

Poster design. Meningen med en poster Poster design At præsentere et naturvidenskabelig emne er ikke altid lige nemt. Derfor bruges ofte plakater, såkaldte posters, til at fremvise forskning på fx messer eller konferencer. Her kan du finde

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten

Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Grafisk produktion & workflow _ 33 / 23 Grafisk produktion & workflow: Alt til forfesten Produkt _ Jeg har i længere tid gerne ville opbygge min egen webshop. september 2014 tog jeg mig sammen og opbyggede

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse Kommuikations design synopsis Målene Case Hotel Oku er et nyt hotel som står og mangler en designmanual og en måde at brande deres navn på. Hotel Oku er et moderne hotel som gerne vil henvænde sig til

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow

GRAFISK WORKFLOW. 1 Grafisk workflow GRAFISK WORKFLOW 1 Opgavebeskrivelse I forbindelse med et nyt online koncept Web in a box skulle jeg lave en Photoshop-skabelon, der kan eksportere materiale til en hjemmeside automatisk. Selve konceptet

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design

Indholdsfortegnelse Idéen bag logo Idéen bag website Farveversioner af logo Webdesign Videoen: Visuelle tanker Stil Speciel effects Motion Design 1 Indholdsfortegnelse Idéen bag logo 3 Idéen bag website 4 Farveversioner af logo 5 Webdesign 6 Videoen: 7 Visuelle tanker 7 Stil 7 Speciel effects 8 3D 8 Motion Design 9-10 2 Introduktion Hoved idéen

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

grafisk design Se webappen på din mobil

grafisk design Se webappen på din mobil ideudvikling Jeg har valgt at bruge kulturbegivenheden Aarhus Festuge, som udgangspunktet i min svendeprøve. Jeg vil redesigne deres marketingsmateriale såsom logo, magasin, plakater m.m. Derudover vil

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2

GRAFISK WORKFLOW. Kasper Staal - Portfolio - H2 GRAFISK WORKFLOW Kasper Staal - Portfolio - H2 Opgaven Denne opgave bestod i at design et website til min egen virksomed 3DService.dk. Websitet skulle være responsivt, og indeholde de mest gængse informationer

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper

Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Praktisk om anvendelse af designskabeloner for lokale aktionsgrupper Indhold Annoncer... 2 Gode råd til annoncering... 2 Grafik og teknik... 2 Tekst og indhold... 2 Alternativer til annoncering... 3 Brevpapir...

Læs mere

PROJEKT 4: WEBSITE DESIGN

PROJEKT 4: WEBSITE DESIGN Copenhagen Business Academy - Lyngby Samværsfestival for ældre Traditionen tro November 2014 1. Semester, Multimediedesigner uddennelse, MulA 1 Indholdsfortegnelse 1. Opgave beskrivelse.. 2 2. Web-agency

Læs mere

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING

GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING GRAFIK & BILLEDEBEHANDLING Forside Beskrivelse Opgaven Jeg vil lave en forside til en brochure. Denne opgave var oprindelig fiktiv, men efter et mindre samarbejde med esport Danmark, vil de gøre brug af

Læs mere

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster

5 måder at reducere dine Powerpoint tekster 1 Slides og præsentationer med alt for meget tekst er kedelige og kan ikke holde dit publikum fanget. Hvordan reducerer du mængden af tekst på dine slides? Hvordan får du gjort dem simple? // www.facebook.com/slidemarkting

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE

Grafisk design OPGAVEBESKRIVELSE OPGAVEBESKRIVELSE Min opgave var at lave og designe en pakke til s marketing og kommunikationsafdeling MarKom. Pakken består af: et hoved element portfolio hjemmeside communication.madebydelta.com to supplerende

Læs mere

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet.

Dokumentation. Efter dokumentationsdelen findes der en stilguide, hvor der argumenteres for de endelige valg i forhold til udseendet. Dokumentation På de følgende sider findes dokumentation for arbejdsforløbet under portefolioprojektet. Dette består primært af forskellige illustrationer af brainstorm, overvejelser vedrørende informationsarkitektur

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

SeqiNuki. Logo design 1. Logo overvejelser

SeqiNuki. Logo design 1. Logo overvejelser Grafisk Design Opsætningsmetode Tilbage i 2013 fik jeg besøg af en af klodens flinkeste mennesker: Thomas. Han ønskede starte egen virksomhed, ved siden af hans fuldtids job. Han ville gøre en forskel

Læs mere

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011

Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Kommunikation/IT C - Afsluttende opgave 2011 Roskilde Tekniske Gymnasie Martin Fabricius & Simon Dein, 1.3 Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: Indledning... s3 Målgruppe (diskussion)... s4 indledende kravfangst...

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2.

GRAFISK PRODUKTION WORK- FLOW DREAMWEAVER CS5 DESIGN & KODNING AF LANDING PAGE. a.link, a.hover, a.visited. Wrapper. paragraph CSS. h1 h2. GRAFISK PRODUKTION OG WORK- FLOW CSS Wrapper paragraph h1 h2 DREAMWEAVER CS5 Class Tags Kodning Design a.link, a.hover, a.visited HTML Kundekontakt Komposition og modulopbygning Skelet Pixels Layout Usabillity

Læs mere

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1

DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER. Side 1 DESIGNGUIDE SÅDAN BRUGER DU SLS LAYOUT, GRAFIK, SKRIFTTYPER OG BILLEDER Side 1 INDHOLDSFORTEGELSE 1. Logo og navnetræk 3 2. Skrifttype 4 3. Billedstil 4 4. Farver 5 5. Publikationsforsider 7 6. Plakater

Læs mere

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Kenneth Friis Petersen

GRAFIK & BILLEDBEHANDLING. Kenneth Friis Petersen GRAFIK & BILLEDBEHANDLING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 Opgavebeskrivelse Arbejdsprocess Opgaven er fiktiv og derfor er der ingen ønsker eller krav, som skal være opfyldt.

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk

1 // Grafisk design. Hjemmesiden før. Kunde. Produkt. Opgave. Målgruppe. Bogforlaget Frydenlund A/S. www.his2rie.dk Kunde Bogforlaget Frydenlund A/S Produkt www.his2rie.dk Opgave Hjemmesiden før Redesign af hjemmesiden www.his2rie.dk, som ejes af forlaget. Min opgave lød på, at udforme et nyt design til hjemmesiden,

Læs mere

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig

Grafisk design CRM. Customer Relation Management. - et værktøj til at hjælpe dig Grafisk design Opgaven Jeg fik til opgave at lave en folder angående det nye -program (Customer Relation ), der skal implementeres hos sælgerne i politikernes lokalaviser. Målet var at skabe en overskuelig

Læs mere

AM Interactive (AMI) designguide

AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive (AMI) designguide AM Interactive designguide, Arild Garde Opdateret 3. september 2008 Identitet AMIs identitet sikres ved gennemført brug af logo, payoff, farver og typografi. Payoff time

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16

Indhold. Grafisk workflow 3 Procesbeskrivelse 4 Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart 7 Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 12 Html, css og seo 16 GRAFISK WORKFLOW Indhold Grafisk workflow Procesbeskrivelse Inspiration 5 Skitser 6 Flowchart Typografi og farver 8 Skelet 9 Storyboard 2 Html, css og seo 6 Grafisk workflow Opgaven At skabe et nyt og

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere