JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB PLASTICS A1 A2. Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin"

Transkript

1 JB PLASTICS Funktionalitet og kvalitet til bedste pris A1 A2 Line. Simone. Mathilde. Simon. Emilie. Helena. Sultan. Benjamin

2 Produkter Brainstorm Udviklnig af logo/visuel identitet Udvikling af brevpapir Udvikling af visitkort Powerpoint template Grafik til præsentation Animation til præsentation WBS Tabeller og søjlediagrammer Analyse 19

3 Produkter Præsentation 1 Præsentation 2 Letterhead Visitkort Powerpoint template Logo

4 Brainstorm Vi startede med at gøre det klart for alle, hvad emnet var og hvor lang tid projektet omfattede i forhold til vores tidsplan. Vi gik hermed i gang med at få alle til, at sige deres ideer højt i form af opgavens problemstilling. Her diskuterede vi meget over, hvordan vores logo skulle udarbejdes, og hvilke farver vi skulle kombinere for, at få den ønskede effekt. Vi ville lave et fængende logo, der ikke bare var enkelt og præcist men også satte fi rmaet i fokus i form af produktet (plastik). Vi tænkte herudover meget over, hvilken målgruppe vi ville henvende os til. Vi kom frem til, at vores primære målgruppe var fi rmaer hvilket også skulle kunne ses i form af vores logo. Her snakkede vi om Business to Business (B2B), hvor vi fi k diskuteret, hvad det betyder heraf hvordan fi rmaer bruger hinanden til at få det ønskede færdige produkt. I den sidste del af vores brainstorming snakkede vi om, hvordan vi ville have vores forskellige produkter til at se ud og hvilken virkning det ville have. Eksempelvis snakkede vi om, hvordan vi ville bruge vores logo på vores visitkort. Vi tog derfor nogle visitkort, som en af gruppens medlemmer tilfældigvis havde i sin pung, som mulige eksempler på hvordan et visitkort kunne se ud.

5 Udvikling af logo/visuel indentitet Til at præsentere fi maet, JB plastisc, havde vi til opgave at komme med et bud på et færdigt design af logo, letter-head og visitkort som dele af fi ramets visuelle identitet. I første del af opgaven gjorde vi i gruppen, en masse tanker og overvejelser omkring design af logo. Med udgangspunkt i de 5 gylde regler og udfra en nærmere beskrivelse af fi rmaet, forsøgte vi at sætte ord på værdierne bag JB plastics. Her blev der lagt vægt på, at det er et hurtigtvoksene fi rma, der er lokalt engageret, og som ønsker at være med til at bekæmpe lokal arbejdsløshed. Deres forretning bygger på business to business med priserne i det lave segment, og en ambition om at udvide til et globalt marked med yderligere nye patenter rettet mod ældre og handikappede. Det næste skridt gik ud på at defi nere de tre mest opsumerende værdier, hvilket vi mente var; globalt market, lave priser, ældre og handikappede. Til sidst, for at koge det hele ned til noget vi kunne arbejde videre med i forhold til udvilking af design, formulerede vi kort og godt, fi rmaets værdier i én enkelt sætning; Funktionalitet og kvalitet til bedste pris. Overvejelserne bag logotype var, at det skulle være unikt, have et særpræg, og fortælle noget om JB plastics. Det var vores ambition at designe et logo med et professionelt og enklet layout. Derfor har vi til selve navnet, JB plastics, valgt en san-serif, Myraid Pro, med det formål at gøre det så stilrent og moderne som muligt. Yderligere ville vi gerne føje et grafi sk design til fi rmanavnet, som kunne lede en hen på, hvad fi rmaet handler med. Plastikprodukterne ledte meget hurtigt vores tanker hen på noget med opbevaring og kasser. Med visionen på plads begyndte dernæst arbejdet i Illustrator. Her blev der leget med kompositionen af navn og bogstaver, hvoraf ideén med at sammensmelte B og P opstod, hvilket netop gør logoet unik, genkendeligt, også på afstand. Det næste skridt med at inkludere kassserne i logo et gav en smule udfordring, fordi effekter med skygger osv. ikke fungerer optimalt i de fl este logodesign, da det skal kunne fungere på både skærm og print, samt som et helt hvidt logo på sort baggrund og omvendt. Derfor måtte vi i stedet give kasserne en 3-D lignende effekt på anden kreativ måde, for stadig at fange deres omfang. Dette løste vi ved at sammensætte forskellige fi rkantede fi gurer, i identiske farver med passende hvidt mellemrum, der visuelt tegner to kasser, dog uden nogle former for effekter, men som samtidig tilføjer perspektiv til et ellers fl adt design.

6 The fi nal touch, nemlig farvevalg, ligger der fl ere tanker bag. Med fi rmaets værdier i baghovedet, har vi valgt at bevæge os over i de blå nuancer, da det symboliserer troværdighed, pålidelighed og engagement. Derudover har vi valgt to forskellige nuancer af blå til kasserne, nemlig #3996a4 og #066878, for at skabe samhørighed for hver af kasserne, samt brugt den ene blå farve til at fremhæve det sammensmeltede JB. Billedet viser arbejdet med udvikling af logoet.

7 Udvikling af brevpapir I starten af vores samarbejde med økonomiafdelingen, fi k vi til opgave at fremstille blandt andet et brevpapir til virksomheden JB Plastics. I vores team blev vi hurtig enige om, at brevpapiret til JB Plastics skulle være enkelt, overskueligt at læse og nem til at fi nde de ønskede informationer om virksomheden. Vi startede vores arbejdsproces med at få inspiration fra andre brevpapirer fra de forskellige virksomheder/offentlige steder. Fra dem kunne vi se, at man for det meste sætter information om virksomheden oppe i højre hjørne. Derfor valgte vi at lave noget, som var traditionelt og som alle kunne relatere til og genkende. Som man kan se på billedet af det færdige resultat nedenunder, har vi valgt at sætte vores logo øverst for, at modtageren ikke skal være i tvivl om, hvem brevet er fra. Derfor har vi også valgt, at det skal være større end alt andet tekst, for at fremhæve det. Dernæst har vi valgt at vores fi rmanavn igen skal stå nedenunder, men nu med normal skrift, for at gøre navnet tydligere for læsere, der måske ikke helt kan tyde hvad virksomheden hedder ved at kigge på logoet. Derefter står adressen, da det er det vigtigste information, man skal have for at vide, hvor brevet kommer fra. Så har vi valgt at lave lidt luft og sætte tlf nr. og fax nummer efter hinanden, da vi synes, at det visuelt ser bedre ud, da begge informationer er noget med tal at gøre. Derefter valgte vi igen at have luft, hvor der så står alt internetinformation, altså fi rmaets og hjemmeside, som også er meget vigtigt at få med for at få kontakt til modtageren. Til sidst har vi valgt at indsætte CVR-nr. og derefter datoen, så at det er klart hvornår brevet er fra. Oppe i venstre hjørne har vi valgt, at der skal være information omkring modtageren, mht navn og adresse, for at brevet ikke skal havne i det forkerte hus. Design mæssigt har vi sat en blå linje forneden af brevet for at matche med vores logo, da vi har brugt den samme farve. Vi har gennem hele udviklingen af brevpapiret, tænkt på at have en sammenhæng imellem de forskellige elementer, der er på papiret. Derfor har vi også brugt den samme skrifttype, som vi havde brugt i vores logo. Dette er for at give vores brev en identitet, så at den bliver genkendeligt, hvilket var vores vigtigste mål i fremstillingen af brevpapiret.

8 Til at lave brevhovedet har vi valgt at bruge programmet Illustrator, da det er nemt at arbejde med og fungerer ret godt til at arbejde med logoer og placering af de forskellige ting, såsom teksten og logoet i dette tilfælde. Og for at lave linjen nedenunder, har vi bare brugt værktøjet: Rektangel og tilpasset den, så det ligner linjer en streg. Derefter farvelagde vi den med farvkoden: #3996a4, som vi også bruger i vores logo. Formålet med vores brevpapir var at skabe en identiteten for virksomheden JB Plastics, så at økonomiafdelingen kan fremlægge det til de interesserede fi rmaer/personer. Dette formåede vi også at opnå.

9 Udvikling af visitkort Da vi skulle lave vores visitkort blev vi enige om, at det skulle være enkelt og kun med de mest vigtige informationer. Vi besluttede at bruge logoet uden kasserne på siden med informationerne (forsiden), for det ikke forstyrret for meget i forhold til den information som egentligt er vigtig. På den anden side (bagsiden) valgte vi at bruge logoet med kasserne og lave det større end på forsiden. Da vi skulle fi nde ud af, hvor logoet og informationerne skulle stå henne på vistikortet kiggede vi lidt på nettet og på nogle visitkort vi selv havde, for at se hvordan andre virksomheders vistikort så ud. Vi kunne se, at de fl este virksomheder har valgt at placere deres informationer, som navn, stilling og virksomhedens adresse, i venstre siden og logoet i øverste højre hjørne. Under logoet er så de resterende informationer som telefonnummer, og hjemmeside, disse var placeret under logoet i højre side. Dette giver meget god mening, da informationer som navn og stilling er meget relevante til at starte med, derefter virksomhedens navn/logo og derefter de resterende informationer som telefonnummer og . Derfor har vi valgt at placere vores logo og informationer på samme måde, da det virker mest naturligt for øjet/modtageren at blive ledt den vej rundt på vistikortet. (I nogle lande vil denne måde ikke fungere, da deres læseretning er modsat, så til de lande skulle man nok ændre det, så det passer til deres læseretning). Vi har valgt at tilføje vores visitkort en stribe/streg forneden, for at give det et ekstra touch, og for at gøre det lidt mere spændende end bare en hvid side med et logo og nogle informationer.

10 Powerpoint template Da vi skulle lave et PowerPoint template til vores præsentation til økonomiafdelingen, blev vi hurtigt enige om, at den skulle være enkel og overskuelig. Vi skulle selvfølgelig have vores logo på, og at det skulle være synligt på alle sider. Vi startede ud med at prøve os frem med et par forskellige designs som forside, og kom frem til et design, som var meget enkelt og havde nogle gode farver. Vi udviklede lidt mere på dette design, men blev enige om, at det ikke var det rette. I stedet valgte vi at fremstille vores eget design, simpelthen ved at lave et kvadrat som bredte sig ud i de nederste hjørner, og bevæger sig ca. 66% op på siden. Herefter kom vi hurtigt frem til at farven på dette kvadrat skulle være enkelt, så dette ikke fjerner fokus fra vores logo. Vi valgte en meget lys grå for at skabe en neutral, afdæmpet og rolig følelse. Derefter satte vi logoet ind, og prøvede med at placere det på forskellige måder og i forskellige størrelser. Vi har valgt at placere det, så logoets grafi k, altså de to kasser, er midt på siden, for oven. Vi vil gerne have, at logoet er det første man lægger mærke til, og derfor har vi gjort det ret stort på forsiden. Forneden på forsiden har vi valgt at lave en blå streg. Den blå streg skal skabe en balance i billedet og en følelse af ligevægt. Stregen er selvfølgelig samme farvekode som den lyse af kasserne i vores logo hvilket også er gennemgående i vores rapport og i vores produkter. Over stregen forneden er der en meget kort og præcis beskrivelse af hvad dette er for et produkt. Man kan læse sig til, at dette er et projekt som kaldes Infographics. I midten står vores gruppenavne, og til højre kan man se at dette er det 3. Projekt i dette semester, og i uddannelsen

11 På de efterfølgende sider har vi lavet en skabelon, som vil være gennemgående for resten af den aktuelle præsentation. Vi har igen valgt en meget enkel løsning, både for ikke at fjerne fokus fra det, som man rent faktisk gerne vil vise på præsentationen, men også for at det er nemt og overskueligt at følge med. I højre hjørne er vores logo, som vi synes vi har givet en passende størrelse ikke for lille, men heller ikke for stor, så det vil tage al fokus fra det, der skal præsenteres på siden. Nederst på siden har vi ligesom på forsiden, placeret den blå streg igen for at skabe stabilitet og balance på siden. I stedet for almindelige bullet points, har vi valgt at bruge kasserne fra vores logo, for at føre vores design og stil helt igennem til mindste detalje og skabe en helhed. Vi har også valgt at defi nere hvilke farver, man kan benytte sig af i fx grafer, tabeller osv., for igen at holde fast i vores design og stil og for at sikre, at der ikke er en som vælger nogle farver, som slet ikke passer til resten af designet, og kan gå ind og forstyrre helheden. Vi har også gjort sådan, at når man fx skriver en overskrift eller en brødtekst, så har vi defi neret en bestemt skrifttype, størrelse og farve På den måde sikrer vi altid, at alle overskrifter og brødtekster er ens i alle dias og præsentationer, og derved bevare designet og helheden. Konklusionen vil derfor være, at vi har valgt et enkelt, stilrent og afslappet design, som ikke tager fokus fra præsentationen, men alligevel gør det tydeligt hvem afsenderen er.

12 Grafik til præsentation Ved den årlige generalforsamling for JB Plastics, er det blevet besluttet, at der skal laves en professionel præsentation af årsrapporten. Herunder hvordan JB Plastics har tænkt sig at tilpasse sig et nyt miljø efter en række nye lovgivninger, der vil komme til at påvirke både produktion og marked. Til dette har økonomifolkene bag opgaven bedt os grafi ske designere om hjælp til at udarbejde præsentationen på en mere visuel og spændende måde. Under første møde med økonomiafdelingen fi k vi udleveret et antal grafer, som vi mere eller mindre fi k frie hænder til at bearbejde og sætte op som en online præsentation. Vi greb opgaven an således, at hvert enkelt element i hver graf blev tegnet ind i Illustrator og gemt for sig, til senere brug i Adobe Edge Animate. Til graferne valgte vi bl.a. at genbruge farvekoderne fra logoet, så det skaber en rød tråd gennem alle dele af projektet. Også kasserne kunne genbruges i form af bullet point ud fra diskussionsemnerne som afslutning på økonomernes præsentationsoplæg.

13 Animation til præsentation Vi har valgt at lave præsentationen til opgave 2 (eu reglerne) I Edge Animate. Grunden til vi valgte Edge Animate var, det giver os mulighed for at lave en online præsentation, med steps som brugeren selv har kontrol over, plus vi kan animere elementer præcis som vi har brug for. Det smarte ved Edge Animate er, det kun benytter sig at HTML, CSS og Javascript/ jquery, så alle browsere, som er nogenlunde opdaterede har mulighed for at vise indholdet. Det egner sig godt til vores opgave til JB Plastics, da vi ikke kan regne med medarbejdere, som skal fremvise præsentationen har nogen som helst teknisk kunnen. Alt de skal gøre med vores præsentation er at åbne en hjemmeside, og så kan de gå i gang. Selve layoutet på præsentationen er responsivt, så uanset hvor stor eller lille en opløsning man har, vil den altid fylde browservinduet ud. Vi designede udgangspunktet i opløsningen 800*600, da det er den umiddelbare mindste opløsning, man kan blive udsat for i nutidens verden. Grunden til et responsivt design er nødvendigt er, de fleste computerskærme nu til dags benytter en opløsning i nærheden af 1920*1080, men mange projektorer har ofte en lavere opløsning. Vi vil have at vores projekt ser godt ud, uanset hvilket medie det skal vises på. Selve præsentationen er i virkeligheden en lang fi lm som bliver afspillet når man åbner hjemmesiden. Inderst inde i strukturen har vi vores stage, som ligger under alle andre elementer, og fortsætter ud igennem hele fi lmen. På det stage har vi så et script som hedder toggle play/pause, der bliver aktiveret af mellemrumsknappen (knap 32). Det går ud på, at hvis fi lmen er i pause, kan man trykke på mellemrum og så afspiller den, hvor den nu er nået til. Hvis fi lmen i forvejen kører og man trykker på mellemrum, pauser den fi lmen,der hvor man er nået til.

14 Det smart ved det er, at man nu kan styre specifi kke steder i fi lmen, hvor man skal bruge mere tid til at forklare, hvad der foregår. Men det er stadig ikke helt godt, da det ville kræve at man var meget nøjagtig og meget påpasselig med, hvornår man pauser eller afspiller fi lmen. Det problem har vi løst ved at indsætte nogle triggers på vores timeline. De har samme funktion som mellemrums knappen, hvis fi lmen afspiller, pauser de den. Præsentationen styrer nu selv specifi kke steder hvor fi lmen skal pause, og det minder nu mere om en faktisk præsentation, i stedet for en fi lm som er afhængig af brugeren. Selve animationerne er mere eller mindre lavet ved brug af easing, motion paths og clipping masks. Mange af elementerne er ikke tegnet i Edge Animate, da det ikke egner sig vildt godt som tegneprogram, det tager Illustrator sig bedre af, hvorefter billederne er importeret til Edge Animate.

15 WBS Vores WBS gik nogenlunde som planlagt fra starten af. Der er ikke så mange forskellige opgaver at udføre, og næsten alle overholdt deres tidsplaner. Projektstyringen var ikke en udfording for os.

16 Tabeller og søjlediagrammer Vi havde vores første møde med økonomiafdelingen hos JB Plastics d. 30. oktober. De havde lavet JB Plastics årsregnskab i en række tabeller, som vi i CPH Media skulle gøre visuelle. Vi skulle fremstille en professionel præsentation af årsregnskabet, som økonomiafdelingen skulle vise på JB Plastics årlige generalforsamlingen. Økonomifolkene er talmennesker og har ingen erfaring indenfor multimediedesign. Vi havde ud fra økonomiafdelingens ønsker, derfor fået frie hænder til at udarbejde præsentationen. I tabellerne havde økonomiafdelingen, udover at præsentere hovedtal og tendenser i årsregnskabet, lagt fokus på hvilke faktorer som ligger bag de regnskabsmæssige reslutater. Altså hvilke kunder, markeder og produkter der skaber virksomhedens omsætning, og hvordan omkostningsniveauet er. Disse tabeller skulle vi som sagt gøre visuelle, så resten af JB Plastics også forstod årsregnskabet. Vi satte os i gruppen og diskuterede os frem til, hvordan vi skulle løse opgaven. For at bibeholde JB Plastics design, valgte vi at bruge deres logo-farver, skrifttype og striftstørrelse i diagrammerne. Altså farvekoden #3996a4, skrifttypen Myriad Pro og derudover besluttede vi at skrive overskrifter i størrelse 30, samt alt andet tekst og tal i størrelse 14. Desuden blev vi enige om, kun at skrive med blokbogstaver da JB Plastics logo er skrevet med disse. På nogle af tabellerne har vi i stedet for at skrive landenavne, valgt at sætte flag ind for at gøre det mere visuelt. Alt dette gjorde vi for at skabe nogle retningslinjer, sådan at alle tabeller blev ens og havde det samme design. Da vi ikke havde arbejdet med diagrammer før, valgte vi at gå på udforskning i Illustrator, for at finde den bedst mulige løsning. Til at starte med, havde vi tænkt på at designe vores egne tabeller, men vi kom hurtigt frem til, at vores mål var at lave det så visuelt som muligt og dermed også vise mindre tal.

17 I Illustrator brugte vi graf-tools som Stacked Column Graph Tool og Stacked Bar Graph Tool, sådan at nogle af søjlerne var vandrette og andre lodrette. Dette gjorde vi for at give mere variation, og samtidig fordi nogle at tabellerne henholdsvis ville se designmæssigt pænere ud i det ene eller det andet. Vi stødte hurtigt på problemer, da tallene fra tabellerne skulle sættes i diagrammerne i Illustrator. For det første opdagede vi, at der ikke var plads til en hel tabel i et diagram, eftersom et diagram kun har én x-akse og én y-akse. Vi måtte derfor ty til andre muligheder. Vi opdelte hver tabel i kolonner og derved opstod der fl ere diagrammer over en tabel. Vi lavede et diagram over både 2012 og (Se eksempel nedenfor) For det andet blev vi opmærksomme på, at Illustrator ikke arbejder med punktum og komma i tal. Vi blev derfor nødt til at fjerne disse, for at kunne få det ud af diagrammet vi ville, og sådan at tallene stadig passede. Altså fx skrive i stedet for

18 Vi havde vores andet møde med økonomiafdelingen tirsdag d. 4. november. Til dette møde skulle vi præsentere vores færdiglavede diagrammer. Til at starte med, var de ikke helt tilfredse, da de savnede tal. De havde forrestillet sig, at det var mere tabelbaseret, altså at tallene stadig stod i tabeller, som da de afl everede dem til os. Vi diskuterede lidt frem og tilbage, og vi mindede dem en ekstra gang om, at diagrammerne skulle vises til et publikum, som ikke var talmennesker som dem selv. Dette blev der hurtigt enighed om, og vi beholdte derfor diagrammerne. Der var dog et par enkle diagrammer, som vi ændrede om til tabeller, fordi de gav mere mening, sådan at man kunne se mellemregningerne. (Se eksempel nedenfor) Mødet endte tilfredstillende for både økonomiafdelingen og os i CPH Media. Vi oploadede alle vores diagrammer i Google Slides, så økonomiafdelingen havde en online præsentation at fremvise til JB Plastics årlige generalforsamling. (Eksempel på færdigt diagram ses nedenfor).

19 Analyse og behov JB Plastics har brug for en ny identitet til deres internationale gennembrud, og til markedsførelsen af deres nye produktlinje til ældre mennesker. Generelt var virksomhedens visuelle identitet før vi kom i kontakt med dem forældet, eller ikke eksisterende. Det er ikke kun vigtigt udaftil at JB Plastics får en ny identitet, også for ledelsen, medarbejderne og aktionærerne spiller det en rolle. De skal have fornemmelsen af at nyt kapitel starter. Derfor skal redesignet være meget grundigt, så man får en ide om at det er et nyt brand med nye spændende muligheder.

20 Egen reflektion Emnet for 3. projektperiode var Infographics. Her var læringsmålene at arbejde i grupper på tværs af uddannelserne multimediedesigner og fi nacial controller. Vi havde til opgave at fungere som grafi ske designere på en præsentation til en årlig generalforsamling for fi rmaet, JB plastics. Andre mål var at dygtiggøre os i programmerne, Illustrater, Photoshop, og Edge Animate, at planlægge et projekt samt basale evner i at opsætte en sådan præsentation i Powerpiont og fremlægge den for den anden halvdel at gruppen. Tidsplanen strakte sig over et par uger, hvor første uge gik med at udvike en visuel identitet for JB plastics. Efterfølgende uge var lidt mere presset i forhold til at skulle udarbjede en online præsentation og skrive en rapport, hvor alt skulle dokumenters. Tiden vi har fået til projektet har ikke været struktureret udfra selve opgaverne. Vi har arbejdet i grupper på 8 mand fra vores egen uddannelse, og deruover har vi yderligere skulle arbejde sammen med 5 fra fi nancial controller uddannelsen. Vi erfarede at, det blev alt for mange mennekser, som skulle arbejde sammen om opgaver, der er umulige om at være fl ere om. Derfor har samarbejdet i gruppen ikke fungeret optimalt. Ikke alle i gruppen levede op til deres ansvar. Tilgengæld har den interne kommunikation fungeret nogenlunde fi nt. En overordnet evaluering af selve læringsprocessen er, at nogle i gruppen er blevet dygtige til visse programmer, mens andre ikke har lært lige så meget. Igen fordi der har været opgaver, hvor det stort set er umuligt at være flere om og tiden har været knap, da vi har haft andre små-projekter kørende på sidelinjen. Da vi skulle præsentere vores produkter for de økonomistuderende, fi k vi en meget positiv respons. Kun få ting skulle gøres anderledes, men ellers var de meget tilfredse med resultatet.

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF

TRUST MIKKEL & ANNA I LOVE YOU I N F I N I T Y HAPPINESS D R E A M S. TRUE LOVE never dies it only gets stronger with time TRUST YOUR- SELF Where there is love there is life All you need is love LOVE is when you look into someones eyes and see everything you need LIFE IS A GIFT To love is to receive a glimpse of heaven TRUST YOUR- SELF The

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

innovating communication

innovating communication innovating communication Multimediedesigneruddannelsen, 2. semester Eksamensprojekt, maj 2010 Erhvervsakademiet København Nord, Trongårdsvej 44, Lyngby Indholdsfortegnelse 1.0 Introduktion 1.1 Indledning

Læs mere

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK.

Gruppenummer 1, Klasse: MulA, årgang: 2012-2014, initialer på vejledere: THA, MORO, JHI, IWPO, IRF, FDTA og DSK. Projekt titel: Sommerens store dille Projekt navn: X-fly eventsite URL: http://cph47.webkn.dk/xfly5/index.html Gruppe medlemmer: Lasse Bruun Overgaard, www.lbodesign.dk/... Mark Halding, http://haldingweb.dk/...

Læs mere

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015

EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 - the - FOOD TRUCK EXAM PROJECT 2. SEMESTER MAY 2015 - JUNE 2015 URL - http://line-rasmussen.dk/website/index.html SKOLE - Copenhagen Business Academy KLASSE - CLmul-b14e KATHRINE HARDER www.kathrineharder.com/foodtruck.html

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD

ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD ONLINE MARKETING: DEN RØDE TRÅD 2012 Mohammad Dadkhah Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele deraf er kun tilladt

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael 12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael Indhold Indledning... 4 Afsender... 5 Virksomhedstype... 6 Mission, vision og værdier... 6 Værdier... 6 Mission... 6 Formål... 7 Hvad vil vi opnå med produktet?...

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen

Rapport. Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S. Det optimale mobilabonnement. Gitte Iversen Rapport Problemorienteret projektarbejde i matematikundervisningen YOUNG MOBILE A/S Det optimale mobilabonnement Gitte Iversen Jørgen Lerchedahl Petersen Jan de la Motte Olsen CPH West Htx afdelingen,

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING

PRBLEMSTILLING PROBLEMFORMULERING PRBLEMSTILLING UCN act2learn er en virksomhed, der udbyder kurser og videreuddannelser og som bl.a. arbejder med udvikling af medarbejdere, virksomheder og organisationer. Hos UCN act2learn har de mange

Læs mere

SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af:

SHADE IT markisen IT-arbejdsplads. Sideantal: Værksted: Klasse: Årgang: Vejledere: Karl Bjarnasson Jens Andersen. Udarbejdet af: Titelblad Roskilde Tekniske Gymnasium Titel: Tema: Projektperioden: Sideantal: Fag: SHADE IT markisen IT-arbejdsplads 24. august til d. 30. september 2005 1. Service & Kommunikation Udarbejdet af: Resumé

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Travelcase. Multimediedesign 2. Semester efterår 2010

Travelcase. Multimediedesign 2. Semester efterår 2010 Your Tours Travelcase. Multimediedesign 2. Semester efterår 2010 Af: Henrik Nielsen Simon Seydou Hansen Rasmus Nielsen Johannes Madsen 2010 Table of Contents Indledning... 3 Projekt beskrivelse... 3 Valg

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE

SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES / 1 SØNDERJYLLAND ONLINE SØNDERJYLLAND ONLINE TURISTAKTØRENS GUIDE TIL DIGITAL SUCCES 61 KAPITEL 2 Facebook KAPITEL 3 TripAdvisor / 3 37 Din

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere