San Francisco RDM 169

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "San Francisco RDM 169"

Transkript

1 Radio / CD San Francisco RDM 169 Betjeningsvejledning

2 Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion

3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 5 Fjernbetjening RC Vigtige henvisninger Hvad du absolut bør læse Trafiksikkerhed Montering Telefon-Mute Tilbehør Garanti International telefoninformation Tyverisikringssystem KeyCard.. 14 Igangsættelse af bilradio Fremmed KeyCard Udtagning af KeyCard Tilpasning af andet KeyCard/ Udskiftning af KeyCard Fremmed KeyCard Læs radiopas-data Short Additional Memory (S.A.M.) Turn On Message (T.O.M.) Optisk visning af tyverisikring Vedligeholdelse af KeyCard Mistet eller ødelagt KeyCard Tilpasning af nyt KeyCard Første installation Valg af install-menu Forlade install-menu Indstilling af klokkeslæt Indkodning af ejer Tilbagestilling til fabriksindstilling Tændingstilslutning tænd/sluk Internt sluttrin tænd/sluk Tilslutning af eksternt apparat Forlade install-menu Valg af lydkilde Optimering af displayets læselighed Radiodrift med RDS Omskiftning af menu-niveauerne AF - Alternativ Frekvens REG-regionalradio Valg af bølgeområde Stationsindstilling Automatisk stationssøgning / Manuel indstilling med << >> Gennemblade stationskæderne (kun FM) Skifte mellem hukommelsesniveauerne (FM) Gemme stationer Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore Valg af radiostationer fra hukommelsen Skanning af gemte radiostationer med Preset Scan Skanning af stationer med Radio-Scan.. 22 Indstilling af varighed (Scan) Indstilling af stationssøgerens følsomhed Skifte mellem stereo - mono (FM) Automatisk omstilling af båndbredde (SHARX) PTY-Programm-Type (art) PTY tænd/sluk Programart Visning af stationens programart Valg og lagring af PTY-programarter 24 Automatisk PTY-stationssøgning Radiotekst Modtagelse af trafikradio med RDS-EON Trafikradio-førsteret tænd/sluk Signaltone Afbrydelse af signaltone Automatisk start af frekvenssøgning (CD- og Multi CD-drift) Indstilling af lydstyrke på trafikradio og signaltone ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 3

4 Indholdsfortegnelse CD-drift / Multi CD-drift Ilægning af CD Udtagning af CD Start af CD-drift Start af Multi CD-drift Valg af displayart Valg av CD Valg af musiknummer Gentagelse af musiknummer/cd TPM (Track-Program-Memory) TPM-gengivelse tænd/sluk Lagring af musiknumre med TPM Sletning af TPM-lagring MIX SCAN Indkodning af CD-navn Samtidig sletning af CD-navn og TPM-lagring Clock - klokkeslæt Visning af klokkeslæt Indstilling af klokkeslæt Valg af 12- eller 24-timers mode Synkronisering DSA Oversigt over equalizerens funktioner. 32 Valg af equalizerindstillinger Equalizer tænd/sluk Selvkalibrerende equalizer Hi-fi-kalibrering Start af hi-fi-kalibrering Manuel equalizerindstilling Valg af equalizerindstilling DNC Kalibrering af DNC Indstilling af DNC-følsomhed DNC tænd/sluk Sikkerhedshenvisninger Programmering med DSC TUN (Tuner) DISP (Display) VAR (Various) KC (KeyCard) CLK (clock - ur) CDC (Multi CD-drift) Oversigt over fabrikkens grundindstillinger med DSC Tekniske data Forstærker Tuner CD Ordforklaring Indeks - stikordsfortegnelse Monteringsvejledning

5 Kort instruktion 1 Åbning af betjeningsdelen til at klappe ned Når betjeningsdelen er åbnet, kan Key- Card og CD lægges i eller fjernes. For at åbne tryk på taste 1. Betjeningsdelen klappes fremad. Betjeningsdelen kan ikke tages af og må ikke anvendes som hylde. Tryk betjeningsdelen tilbage til grundstillingen for at lukke (pil 3) ON Tænd apparat: Tryk kort på ON med indført KeyCard. Bilradioen spiller i den sidst valgte driftsart med den forindstillede lydstyrke. Når apparatet tændes første gang, så vises INSTALL i hovedlinien. Her kan vigtige grundindstillinger forandres, som f.eks. klokkeslæt, indkodning af ejer, tilbagestilling til fabriksindstillingerne osv. Læs om nødvendigt Første installation. Med EXIT forlades menuen. Tænd/sluk for lyd: Tryk kort på ON. Ved frakoblet lydgengivelse viser displayet Mute (stum). Man kan også tænde for lyden igen ved at dreje knappen for volumen 3. Tænd/sluk med KeyCard: Der tændes og slukkes for apparatet ved at isætte/fjerne KeyCard. Læs hertil også position B Tyverisikringssystem KeyCard i den korte instruktion. Tænd/sluk via tænding: Hvis apparatet er tilsluttet tilsvarende, kan det tændes og slukkes via bilens tænding. Når tændingen afbrydes, minder en BEEP-lyd på, at KeyCard bør tages ud før bilen forlades. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS Betjeningsdelen skal af sikkerhedsårsager altid være lukket under kørslen. Når bilen forlades, bør betjeningsdelen være åben til beskyttelse mod tyveri og KeyCard være fjernet. Sluk apparat: Tryk ca. 1 sek. på ON. Læseligheden kan optimeres for den individuelle synsvinkel. Læs om nødvendigt Optimering af displayets læselighed. Indkobling med afbrudt tænding: Med afbrudt tænding (KeyCard indført) kan bilradioen anvendes på følgende måde: Tryk på ON efter BEEP-lyden. Apparatet tændes. Efter en spilletid på en time, afbrydes bilradioen automatisk for at skåne bilbatteriet. 5 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

6 Kort instruktion 3 Indstilling af lydstyrke Ved at dreje knappen kan lydstyrken ændres. Den indstillede værdi vises i hovedlinien. Efter indkobling spiller apparatet i den forindstillede lydstyrke (VOL). VOL kan ændres (se Programmering med DSC - VAR, VOL ). Menu-niveau 2 har to sider med radiospecifikke funktioner. Side 1 indeholder FM, TS, TA, AM, PS, SCAN. Side 2 indeholder AF, LOC, PTY, REG, RT, MONO. Omskiftning med PRE eller NEXT. 8 sek. efter det sidste tryk på TU-tasten skiftes der automatisk tilbage til menu-niveau 1. Menu-niveau 1 Stationstaster og hukommelsesniveauer Tasterne 1-6 Til lagring og valg af radioprogrammer på FM-niveauerne FM1, FM2, FM3, FMT. I MB- og LB-områderne kan der henholdsvis gemmes og vælges 6 stationer. Lagring af station: Tryk ca. 1 sek. på tasten. Valg af station: Tryk kort på tasten. Menu-niveau 2 Indstilling af radiofunktioner 4 Softkeys / display Softkey = taste med skiftende funktion Der kan vælges funktioner, som vises i displayet. Radiodrift Omskiftning af menu-niveauerne Ved radiodrift kan der automatisk skiftes mellem menu-niveau 1 og menuniveau 2 med TU. Menu-niveau 1 har fire sider (FM1, FM2, FM3, FMT) på hvilke stationerne kan gemmes. Skift til næste side med NEXT. NEXT - VHF (FM) Skift mellem hukommelsesniveauerne FM1, FM2, FM3, FMT. NEXT - AM (MB, LB) Skift mellem bølgeområderne MB og LB. NEXT - VHF (FM) Skift til andre radiofunktioner: AF, LOC, PTY, REG, RT, MONO. PRE Tilbagestilling til de før viste radiofunktioner: FM, TS, TA, AM, PS, SCAN. FM Skift til FM (VHF). 6

7 Kort instruktion TS (Travelstore) De seks bedst modtagelige stationer gemmes automatisk på hukommelsesniveauet FMT. TA (Traffic Announcement = trafikradio-førsteret) I displayet vises TP, når en trafikradiostation modtages. TA vises, når trafikradio-førsteret er aktiveret: Førsteret tænd/sluk: Tryk på TA. Afbrydelse af meldingen: Tryk på STOP. Stop vises kun, når der sendes en trafikmelding. ENT (Enter) Tryk kort på tasten for at overtage/ gemme en indstilling. EXIT Tryk kort på tasten for at afslutte/afbryde en indstilling. AM Skift til AM (MB eller LB). Med NEXT kan det andet AM-bølgeområde vælges. PS (Preset-Scan) Stationerne, der er gemte og modtages på stationstasterne, spilles et øjeblik. Stop af Preset Scan: Tryk på EXIT. SCAN Alle modtagelige stationer i bølgeområdet spilles et øjeblik. Stop af Scan: Tryk på EXIT. Omskiftning til AF, LOC, PTY, REG, RT, MONO: Tryk på NEXT. Når disse funktioner skal vælges ud fra menu-niveau 1, så tryk først på TU og derefter på NEXT. AF (Alternativ Frekvens ved RDS-drift) AF tænd/sluk: Tryk kort på AF. LOC - Local Skift mellem Local og Distance af søgerens følsomhed med LOC. PTY (Programme Type = programart) Med PTY bliver stationstasterne til programart-taster. PTY tænd/sluk: Tryk kort på PTY. I displayet lyser PTY under hovedlinien. REG (regional) Prioriteret valg af regionalprogram. REG tænd/sluk: Tryk kort på REG. RT - radiotekst Til transmission af tekst fra den indstillede station. Radiotekst kan kun aktiveres, når tændingen er fra eller IGN off er indstillet i install-menuen. MONO Skift mellem stereo/mono. Efter indkobling af bilradioen gengives lydkilderne automatisk i stereo. 7 ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

8 Kort instruktion 8 CD- og Multi CD-drift (CDC) Tryk på CD: Med de pågældende softkeys kan MIX, SCAN, RPT (Repeat - gentagelse), TPM og NAME vælges ved CD- og Multi CD-drift. Tryk på CDC: Ved Multi CD-drift vises på menu-niveau 1 magasinpladserne, der er optaget med CD er. Med NEXT kan der blades videre. Med CDC kan menu-niveauet skiftes. Derefter kan funktionerne MIX til NAME vælges. MIX CD-numrene kan spilles i vilkårlig rækkefølge. Ved at trykke på taste MIX kan følgende funktioner vælges: - MIX CD = Musiknumre på en CD spilles i vilkårlig rækkefølge. Ved Multi CD-drift vælges CD erne i numerisk og musiknumrene i vilkårlig rækkefølge. - MIX MAG (kun Multi CDC-A08) = Alle numre i magasinet spilles i vilkårlig rækkefølge. - MIX OFF = Stop af funktion. SCAN Til kort skanning af musiknumre (ved Multi CD-drift alle CD ernes musiknumre). Start af Scan: Tryk på SCAN. Musiknumrene skannes kort efter hinanden i opadstigende rækkefølge. Skanningstiden for CD- drift kan indstilles (se Programmering med DSC - SCAN ). Stop af Scan: Tryk på SCAN. Det sidst skannede musiknummer spilles videre. RPT - Repeat CD-musiknumre kan gentages og ved Multi CD-drift også CD er. Ved at trykke på taste RPT kan følgende funktioner vælges: - REP TRCK = Gentagelse af musiknummer - REP CD = Gentagelse af CD (kun ved Multi CD-drift) - RPT off = Stop af funktion. TPM - Track Program Memory Til lagring og afspilning af yndlingsnumre ved CD- og Multi CD-drift. Der kan styres op til 30 CD er ved CD-drift og 99 CD er ved Multi CD-drift med max. 40 numre hver. (Se kapitel TPM-programmering ). CLR Til sletning af TPM-lagringen. (Se kapitel Sletning af TPM-lagring ). NAME (navn) Ved CD-drift kan du give op til 30 CD er et navn med max. 8 tegn. Ved Multi CD-drift kan du give op til 99 CD er et navn med max. 7 tegn. 5 Hovedlinie Viser en funktion af den valgte lydkilde, f.eks. den valgte station ved radiodrift. Hovedliniens indhold kan vælges med DIS.

9 Kort instruktion Radiodrift EUROPE 1 - stationsnavn eller 102,40 - frekvens eller Pop M(usik) - PTY-kending eller 10:53 - klokkeslæt CD- og Multi CD-drift TRACK 1 - CD-musiknummer (CDdrift) eller VIVALDI - CD-navn eller CD 2 T 2 - CD-nummer og musiknummer (Multi CD-drift) eller 10:53 - klokkeslæt 6 DSA (Digital Sound Adjustment - digital klangjustering) DNC (Dynamic Noise Covering - støjmaskering) Tilpasning af lydstyrken til støjen i bilen. (Se kapitel DSA hhv. DNC). 7 Vippetast Radiodrift Når der trykkes på vippen i menu-niveau 2, skiftes der automatisk til menu-niveau 1. / Automatisk stationssøgning opad nedad << / >> gradvist nedad/opad (ved FM kun, når AF og PTY er slukket) kun ved FM: << / >> gennemblade stationskæderne, når AF er aktiveret og PTY er slukket, f.eks. P1, P3.... CD- og Multi CD-drift << / >> Valg af CD (kun Multi CD-drift) >> opad: tryk kort << nedad: tryk kort / Valg af musiknummer Opad: tryk kort. CUE - spoling fremad (kan høres): holdes trykket ind. Nedad: trykkes to eller flere gange efter hinanden. Nystart af musiknummer: tryk kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): holdes trykket ind. 8 DSC (Direct Software Control) Med DSC kan programmerbare grundindstillinger justeres. Yderligere informationer: Programmering med DSC. 9 AUD Til indstilling af diskant (treble), bas, fader (foran/bagved), balance (venstre/højre), loudness (tilpasning af de lave toner til det menneskelige øre). 9 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

10 Kort instruktion 10 Indstilling: Vælg driftsarten. Tryk én gang på AUD og vælg funktionen, der skal indstilles, med den pågældende taste. I hovedlinien vises f.eks. Bass og den indstillede værdi. Med << / >> forandres indstillingsværdierne. Den sidste indstilling gemmes automatisk. SUB-Out Når en forstærker og SUB-Woofer tilsluttes, så kan udgangsniveauet tilpasses via SUB med /. Forlade AUD-menu: Tryk på AUD eller EXIT. : DIS Valg af forskellige displaymuligheder. Radiodrift Tryk tilsvarende mange gange kort på DIS: - navnet på den indstillede station - aktuel frekvens - PTY-kending - klokkeslæt Forudsætning er, at der modtages en RDS-station med tilstrækkelig feltstyrke. Tryk ca. 4 sek. på DIS: Synkronisering af klokkeslæt (internt ur med DCF77-radiour). CD-drift Tryk på DIS: - musiknummer, klokkeslæt - CD-navn (hvis indkodet), musiknummer - klokkeslæt, musiknummer Multi CD-drift Tryk på DIS: - CD-nummer, musiknummer, klokkeslæt - CD-nummer, musiknummer, afspillet tid - CD-navn (hvis indkodet) - klokkeslæt, musiknummer ; Display Radiodrift TP, TA PTY AF - TP = Traffic Program (trafikradiostation modtages) - TA = Trafikradio-førsteret er aktiveret - Programart er aktiveret - Alternativ frekvens ved RDS DISC-IN - CD er ilagt < DOT-felt Supplerende display til hovedlinie. Radiodrift FM1, 2, 3,T - FM-hukommelsesniveauer eller MW, LW - bølgeområde eller specielle billeder i displayet,

11 Kort instruktion f.eks. kørende biler under trafikmeldinger > CD Skift til CD-drift. B Tyverisikring KeyCard KeyCard skal være indført for at kunne bruge apparatet. KeyCard ENGLISH DEUTSCH CD- og Multi CD-drift 00:25 - Time (afspillet tid) eller TRACK 3 - CD-musiknummer = CDC Skift til Multi CD-drift (kun når Multi-CD er tilsluttet), valg af menu-niveau. Er der ikke tilsluttet en Multi CD, skiftes der til AUX, når AUX on er indstillet i INSTALL-menuen.? TU (TUNER) Skift til radiodrift, valg af Skuffe til CD Efter ilægning af CD en med etiketten opad transporteres denne automatisk til arbejdspositionen. Apparatet skifter automatisk til CD-afspilning. A Optisk tyverisikring Følgende forudsætninger skal være opfyldte, når lysdioden skal blinke som tyverisikring: Apparatet er tilsluttet rigtigt og koblet fra; betjeningsdelen er åben; KeyCard er fjernet; LED ON er indstillet i DSC-menuen (indstillet hos fabrikanten). Yderligere informationer: Programmering med DSC, KeyCard, LED on/off. Indføring af KeyCard Tryk på taste 1 for at åbne betjeningsdelen. Denne klappes fremad. Indfør KeyCard med nedadvendt kontaktflade (se billede). Luk betjeningsdelen. 3 Fjern KeyCard i omvendt rækkefølge. Læs ubetinget informationerne i afsnittet Tyverisikringssystem KeyCard FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS

12 Kort instruktion Fjernbetjening RC 08 C Eject Tryk kort på tasten til CD-skuffen for at skubbe CD en ud <</>> gradvist nedad/opad (ved FM kun, når AF er slukket) kun ved FM: <</>> gennemblade stationskæderne, når AF er aktiveret F.eks.: P1, P CD- og Multi CD-drift <</>> Valg af CD (kun Multi CD-drift) >> opad: tryk kort << nedad: tryk kort Betjeningsdelen skal af sikkerhedsårsager altid være lukket under kørslen. Når bilen forlades, bør betjeningsdelen være åben til beskyttelse mod tyveri og KeyCard være fjernet. D V- / V+ Ændring af lydstyrken. E SRC (Source = kilde) Skift af lydkilde: Tryk tilsvarende mange gange kort på SRC. - Radio - CD - Multi CD, når Multi CD er tilsluttet. F Taster <</>>, / Radiodrift Stationssøgning opad nedad / Valg af musiknummer Opad: tryk kort. CUE - spoling fremad (kan høres): holdes trykket ind. Nedad: trykkes to eller flere gange efter hinanden. Nystart af musiknummer: tryk kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): holdes trykket ind. G Lyd tænd/sluk: Tryk kort på. Ved frakoblet lyd vises Mute (stum) i displayet. 12

13 Vigtige henvisninger Hvad du absolut bør læse Inden du tager din bilradio i brug, bedes du læse følgende henvisninger omhyggeligt. Trafiksikkerhed Trafiksikkerheden kommer altid i første række. Derfor skal der hele tiden tages højde for den aktuelle trafiksituation, når bilradioen benyttes. Tænk på, at du tilbagelægger 14 m i sekundet ved en hastighed på 50 km/h. I kritiske situationer frarådes det at betjene bilradioen. Advarselssignaler fra f.eks. politi og brandværn skal kunne registreres i tide i bilen. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at lytte til programmer i en passende lydstyrke under kørslen. Montering Hvis du selv vil montere eller udvide anlægget, bør du ubetinget læse monterings- og tilslutningshenvisningerne bagerst i brugsanvisningen, inden du går i gang. Telefon-Mute Hvis der er installeret en biltelefon, kan lyden af radio eller CD-afspilning automatisk frakobles (Telefon Mute). I displayet står der så Phone. Trafikradio har førsteret, når TA er aktiveret. TIM kan vælges i løbet af Telefon Mute. Tilbehør Benyt kun reserve- og tilbehørsdele, der er godkendte af Blaupunkt. Med dette apparat kan følgende produkter fra Blaupunkt anvendes: Multi CD-drift Følgende Multi CD-apparater kan tilsluttes direkte: CDC A 06, A 071, A 072, A 08. Via adapterkablet kan Multi CD-apparatet A 05 tilsluttes. Forstærker Alle Blaupunkt-forstærkere. Garanti Omfanget af garantien retter sig efter de lovlige bestemmelser i landet, hvor apparatet er købt. Uagtet de lovlige bestemmelser yder Blaupunkt en garanti på tolv måneder. Kvitteringen gælder som garantidokument. Hvis der skulle opstå problemer, så henvend dig venligst til forhandleren. Han hjælper dig videre, reparerer i givet fald din bilradio eller sørger for at den sendes til et autoriseret Blaupunkt-værksted. Derudover kan du få hjælp gennem vore medarbejdere på service-hotline. Telefon- og faxnumrene er på den sidste side af denne vejledning. International telefoninformation Har du spørgsmål om betjening eller har du brug for andre informationer? Ring til os! De internationale telefon- og faxnumre er på den sidste side af denne vejledning. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 13

14 Tyverisikringssystem KeyCard Leveringen af bilradioen omfatter et Key- Card. Til bilradioen kan man imidlertid også benytte et andet KeyCard. Hvis et KeyCard går tabt eller beskadiges, kan du hos fagforhandleren købe et reservekort. Hvis du har et andet KeyCard i brug, overtages grundindstillingerne. Du har dog mulighed for at gemme følgende funktioner individuelt i hukommelsen: Belægning af stationstaster, indstilling af bas, diskant (treble), balance og fader, loudness, TA (lydstyrke af meldinger), BEEP-lydstyrke, LOW og HIGH (indstilling af equalizer. Desuden bliver den sidst indstillede værdi for bølgeområde, stationsindstilling, TA-førsteret, AF, REG on/off, SCAN (time), stationssøgerens følsomhed, VOL (lydstyrke ved indkobling), SHARX gemt i hukommelsen. Du vender altså tilbage til din valgte grundindstilling, når du indfører KeyCard. Igangsættelse af bilradio For at indføre KeyCard skal betjeningsdelen åbnes ved at trykke på knappen 1. Betjeningsdelen klapper fremad. 14 Indfør KeyCard med nedadvendt kontaktflade, som vist på billedet (pil 1). 3 Skub kortet i pilens retning (2) og luk betjeningsdelen (pil 3). Tænd for bilradioen med ON. Bilradioen er startklar. Fremmed KeyCard Hvis der indføres et fremmed kort, vises. Wrong KC i hovedlinien. Tag det forkerte kort ud og indfør et Key- Card, som bilradioen kan identificere. Udtagning af KeyCard Betjeningsdelen åbnes ved at trykke på knappen 1; betjeningsdelen klapper fremad. Skub kortet mod højre, indtil det stopper og fjern det ved at trække det ud. Luk betjeningsdelen. 1 2 Betjeningsdelen skal af sikkerhedsårsager altid være lukket under kørslen. Når bilen forlades, bør betjeningsdelen være åben til beskyttelse mod tyveri og KeyCard være fjernet. Tilpasning af andet KeyCard/ Udskiftning af KeyCard Et KeyCard kan tilpasses som supplerende kort, når bilradioen er i gang med det første KeyCard. Hvis du vil tilpasse et andet KeyCard, så indfør det første KeyCard og tænd for bilradioen. Tryk efter hinanden på DSC, KC (Key- Card) og LRN (tilpasning). Fjern det første KeyCard og sæt det nye KeyCard i. I displayet vises Learn OK. For at forlade menuen tryk på DSC. Bilradioen kan nu også benyttes med det andet KeyCard. Apparatet kan maksimalt arbejde med to KeyCards. Hvis der tilpasses et tredje KeyCard, vil brugsberettigelsen for det kort, der ikke blev

15 Tyverisikringssystem KeyCard anvendt ved tilpasningen, automatisk blive slettet. Fremmed KeyCard Hvis der indføres et fremmed kort, vises. Wrong KC i hovedlinien. Tag det forkerte kort ud og indfør et Key- Card, som bilradioen kan identificere. Læs radiopas-data Du kan læse radiopassets data såsom apparatnavn, typenummer (7 6...) og apparatnummer i displayet ved hjælp af det leverede KeyCard. Betjeningsprocessen beskrives i afsnit Programmering med DSC - KC (KeyCard), READ. Short Additional Memory (S.A.M.) = kort information Det andet KeyCard, der kan købes hos forhandleren, muliggør en visning af en kort information via en slags lysavis under DSCmenupunkt KC, READ ; f.eks. bilværkstedets telefonnummer, Falcks nødråb. En forhandler kan indkode en tekst efter eget valg med maks. 162 tegn. Turn On Message (T.O.M.) = startinformation Det andet KeyCard, der kan købes hos forhandleren, muliggør en visning af en valgt Turn On Message ved hver start. En forhandler kan indkode en tekst efter eget valg med maks. 48 tegn. Hver gang bilradioen tændes med dette KeyCard, vises denne tekst. Betingelse: I DSC-menuen skal TOM on være indstillet. Betjeningsprocessen beskrives i afsnit Programmering med DSC - KC (KeyCard), TOM. Optisk visning af tyverisikring Lysdiode A blinker Når bilen er parkeret og KeyCard er taget ud, kan lysdioden blinke som tyverisikring. Følgende forudsætninger skal være opfyldte: Plus og permanent plus skal være rigtigt tilsluttede, som beskrevet i monteringsvejledningen. Apparatet er koblet fra; betjeningsdelen er åben; KeyCard er fjernet; LED on er indstillet i DSC-menuen (indstillet hos fabrikanten). Læs hertil Programmering med DSC - KC (KeyCard, LED om nødvendigt. Frakobling af blinken Denne blinken kan slukkes, når LED off indstilles i DSC-menuen. Vedligeholdelse af KeyCard En upåklagelig funktion af KeyCard er garanteret, når kontakterne er frie for fremmedpartikler. En direkte berøring med hænderne af kontakterne bør undgås. KeyCard s kontakter bør af og til rengøres med en vatpind, der er dyppet i rensesprit. Mistet eller ødelagt KeyCard Hvis KeyCard til apparatet er ødelagt eller mistet, kan du tilpasse et nyt KeyCard. Det nye KeyCard kan købes hos fagforhandleren. Derudover har du brug for apparatets mastercode, der er oplyst i radiopasset. Opbevar radiopasset et sikkert sted, men ikke i bilen. 15 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

16 Tilpasning af nyt KeyCard Indfør det nye kort, som apparatet ikke kender, og luk betjeningsdelen. Sluk for bilradioen. Tryk samtidigt på TU og ST1. I displayet vises Indkod den 4-cifrede mastercode fra radiopasset med vippen: / - Indkodning af cifre (trykkes tilsvarende mange gange) << >> - Valg af indkodefelt Tryk på ENT efter korrekt indkodning af mastercode. Det nye KeyCard accepteres, når apparatet skifter til afspilning. Første installation Efter den første indkobling eller efter en afbrydelse af forsyningsspændingen vises INSTALL i hovedlinien. I denne menu kan følgende indkodes/ændres: Klokkeslæt, Owner-ID (indkodning af ejer), tilbagestilling til fabriksindstilling, tænd/sluk tændingstilslutning, tænd/sluk internt sluttrin, AUX ingang tænd/sluk. Valg af install-menu Install-menuen kan til enhver tid vælges. Hertil tryk ca. 4 sek. på DSC. Forlade install-menu Tryk på EXIT. Indstilling af klokkeslæt Klokkeslættet indstilles automatisk, så snart der modtages en RDS-station med CT (Clocktime)-funktion. Når dette signal ikke modtages, prøver bilradioen på at modtage DCF-77-signalet (radiour) til tidskorrektur ved næste frakobling. Hvis du vil indstille klokkeslættet manuelt, så tryk på CLK. I hovedlinien blinker felterne, der kan ændres (timer eller minutter). Med << >> skifter man feltet og med / ændres tiden. Når indstillingen er afsluttet, så tryk på ENT og install-menuen vises igen. Læs Clock - klokkeslæt, hvis du ønsker yderligere informationer om uret. Indkodning af ejer (Owner Identification) Med denne funktion kan man forsyne seks linier med henholdsvis otte tegn, der kan stadfæste ejerforholdet. Hertil tryk på O-ID. Det første indkodefelt blinker i hovedlinien. 16

17 Første installation Med / vælges bogstaver, cifre, tegn og med << >> vælges indkodefeltet. Indkod data, som du synes er vigtig for en identificering. Indkodningseksempel: Linie Betegnelse 1 ROBERT 2 BOSCH 3 TELE- 4 GRAFVEJI 5 BALLERUP Når indkodningen i den første linie er afsluttet, så tryk på NEXT. Displayet skifter automatisk til næste linie. DOT-displayet viser det valgte linienummer (1-6). Når en bestemt linie skal ændres, så tryk tilsvarende mange gange på NEXT. For at afslutte indkodningen tryk på ENT. Hvis der tændes for bilradioen uden isat KeyCard, viser hovedlinien efter ca. 8 sek. indkodet data til identificering af ejeren. Tilbagestilling til fabriksindstilling Med NORM (-Set) stilles alle forandrede værdier tilbage til fabriksindstillingen! Undtagelse: Lagringerne af stationer på stationstasterne bibeholdes. Hvis værdierne skal stilles tilbage til fabriksindstillingen, så tryk på NORM og derefter ca. 2 sek. på ENT. Tændingstilslutning tænd/sluk Med IGN (Ignition) kan man vælge, om bilradioen kun kan ind-/frakobles via knappen ON eller også via tændingsplus. Tænd/sluk: Tryk på IGN. I hovedlinien vises Ign on eller Ign off. Med << >> indstilles on (tændt) eller off (slukket). Tryk på ENT for at gemme indstillingen. Samtidigt kommer du tilbage til install-menuen. Internt sluttrin tænd/sluk Med AMP (forstærker) kan det interne sluttrin tændes/slukkes. Når der er tilsluttet en ekstra forstærker og det udelukkende er apparatets forforstærkerudgange der anvendes, er det hensigtsmæssigt at slukke for det interne sluttrin. Tænd/sluk: Tryk på AMP. I hovedlinien vises Amp on eller Amp off. Med << >> indstilles on (tændt) eller off (slukket). Tryk på ENT for at gemme indstillingen. Samtidigt kommer du tilbage til install-menuen. Tilslutning af eksternt apparat Når der tilsluttes et eksternt apparat, så skal AUX være indstillet. Ved fabriksindstillingen er AUX slukket (AUX off). Menupunktet AUX vises ikke, når en Blaupunkt-Multi CD er tilsluttet. Forlade install-menu Tryk på EXIT. 17 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

18 Valg af lydkilde Radio (TU), CD og CDC (Multi CD) kan vælges. CD kan kun vælges med ilagt CD. CDC kan kun vælges, når en Blaupunkt- Multi CD A 06, A 072, A 08 eller A 05, A 071 er tilsluttet og der er indført et magasin med mindst en CD. Skift af lydkilde: Tryk på taste TU, CD eller CDC. Hvis TU trykkes igen, skiftes til menu-niveau 2. På dette niveau er det muligt at indstille funktioner, der kun har med radio at gøre. Ca. 8 sekunder efter den sidste betjening skiftes automatisk tilbage til menu-niveau 1. Optimering af displayets læselighed Læseligheden af displayet kan optimeres for din synsvinkel. Hertil tryk efter hinanden på DSC, DISP, ANGL. Indstil derefter den bedste læselighed for din position med vippetaster /. Efter afsluttet indstilling tryk på ENT og to gange på EXIT. 18

19 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Med Radio Data System får radiooplevelsen på FM en helt ny dimension. Flere og flere radiostationer sender RDSinformationer sideløbende med de normale programmer. Så snart de pågældende programmer identificeres, vises også stationernes betegnelse i givet fald med regionalt kendetegn, f.eks. P1. Du ved nu, hvilket program du modtager og har mulighed for at vælge præcis det program, du ønsker at høre. Omskiftning af menu-niveauerne Ved radiodrift kan der automatisk skiftes mellem menu-niveau 1 og menu-niveau 2 med TU. Menu-niveau 1 har fire sider (FM1, FM2, FM3, FMT) på hvilke der henholdsvis kan gemmes op til seks radiostationer. Skift til næste side: Tryk på NEXT. DOT-displayet viser den valgte side (FM1, FM2, FM3, FMT). Menu-niveau 2 har to sider med radiospecifikke funktioner. Valg af menu-niveau 2: Tryk på TU. Funktionerne FM, TS, TA, AM, PS, SCAN kan vælges. Skift til side 2: Tryk på NEXT. Tilbagestilling til side 1: Tryk på PRE. 8 sek. efter det sidste tryk på tasten skiftes der automatisk tilbage til menu-niveau 1. Med EXIT vises straks menu-niveau 1. AF - Alternativ Frekvens Funktionen AF (Alternativ Frekvens) sørger for, at den bedst modtagelige frekvens af det valgte program indstilles automatisk. Valg af AF i displayet: Ved radiodrift tryk på TU. Menu-niveau 2 vises med de radiospecifikke funktioner. Med NEXT vælges side 2 (AF, LOC, PTY, REG, RT, MONO). AF tænd/sluk: Tryk kort på AF. Den røde pil lyser, når AF er aktiveret. Derudover vises AF under hovedlinien i displayet. ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA Funktionerne AF, LOC, PTY, REG, RT, MONO kan vælges. 19 ESPAÑOL PORTUGUÊS

20 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Medens der søges efter programmet med den bedste modtagelse, kan det forekomme, at lyden muligvis et øjeblik frakobles. Når du tænder for apparatet eller vælger en gemt frekvens og der står Search i displayet, søger apparatet automatisk en alternativ frekvens. Search slettes, når der er fundet en alternativ frekvens eller efter et gennemløb af frekvensbåndet. Hvis dette program ikke mere modtages tilfredsstillende, så vælg et andet program. REG-regionalradio Nogle af radioens programmer sendes som regionalprogrammer på bestemte tidspunkter af døgnet. Hvis du modtager et bestemt regionalt program og fortsat gerne vil høre det, så anbefales det skifte til REG on. Hvis du forlader regionalprogrammets frekvensområde eller ønsker at nyde godt af RDS-servicen i fuldt omfang, skift til REG off. Valg af REG i displayet: Ved radiodrift tryk på TU. Menu-niveau 2 vises med de radiospecifikke funktioner. 20 Med NEXT vælges side 2 (AF, LOC, PTY, REG, RT, MONO). REG tænd/sluk: Tryk kort på REG. Den røde pil lyser. Derudover vises et øjeblik REG on eller REG off i hovedlinien. Valg af bølgeområde Du kan vælge mellem bølgeområderne VHF (FM) 87,5-108 MHz, MB khz og LB khz. Hertil tryk på TU. Menu-niveau 2 vises (FM, TS, TA, AM, PS, SCAN). Tryk på FM for VHF-modtagelse eller AM, når du vil lhøre MB eller LB. AM-bølgeområdet (MB eller LB) skiftes med NEXT. Stationsindstilling Automatisk stationssøgning / Tryk på /. Bilradioen søger automatisk den næste station. Når / trykkes vedvarende oppe eller nede, søges hurtigt videre frem eller tilbage. Automatisk stationssøgning opad nedad << / >> gradvist nedad/opad (ved FM kun, når AF er slukket)

21 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Manuel indstilling med << >> Du kan foretage en manuel indstilling. Forudsætning: AF og PTY er slukket (symbolerne lyser ikke i displayet under hovedlinien). Disse funktioner slukkes om nødvendigt i menu-niveau 2. Gennemføring af manuel indstilling: Tryk på << >>. Frekvensen ændres trinvist nedad / opad. Når vippen << >> trykkes vedvarende til højre eller venstre, sker frekvensgennemløbet hurtigt. Gennemblade stationskæderne (kun FM) Med << >> kan du vælge stationer fra dækningsområdet. Forudsætninger: a) Stationerne skal mindst være modtaget een gang. Start hertil f.eks. Travelstore med TS på menu-niveau 2. Læs om nødvendigt Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore. b) AF er aktiveret og PTY er slukket. PTY lyser så ikke under hovedlinien i displayet. Funktionerne på menu-niveau 2 kan skiftes alt efter behov. Bladning Hvis der er mulighed for at modtage flere programmer fra stationskæderne, kan du blade med >> (frem) eller << (tilbage), f.eks. P1, P3, P4. Skifte mellem hukommelsesniveauerne (FM) Du kan skifte mellem hukommelsesniveauerne FM1, 2, 3 og T for at gemme eller vælge gemte radiostationer. Tryk kort på NEXT så mange gange, indtil det ønskede hukommelsesniveau vises i DOT-displayet. Gemme stationer I FM-området kan du gemme seks stationer med stationstasterne 1-6 for hvert hukommelsesniveau (FM1, 2, 3 og T). I områderne MB og LB kan du også gemme henholdsvis seks stationer. Hertil tryk på TU. Menu-niveau 2 vises. Vælg VHF med FM eller MB/LB med AM. AM-området (MB eller LB) kan skiftes ved at trykke på NEXT. Indstil en station med vippen (automatisk / eller manuelt << >>). Tryk så længe på den ønskede stationstaste, indtil programmet hhv. BEEP-lyden igen høres efter lydfrakoblingen (ca. 2 sek.). Nu er stationen gemt. Henvisning: Hvis du indstiller en radiostation, der allerede er blevet gemt i hukommelsen, vises hu- 21 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

22 Radiodrift med RDS (Radio Data System) kommelsesniveauet blinkende et øjeblik i DOT-displayet, når du er på et andet hukommelsesniveau. Automatisk lagring af kraftigste stationer med Travelstore De seks kraftigste FM-stationer sorteret efter feltstyrke i de pågældende dækningsområder kan du automatisk gemme. Denne funktion vil du få meget glæde af, hvis du hører til dem, der rejser meget. Hertil tryk på TU. Menu-niveau 2 vises. Tryk kort på TS. I hovedlinien vises T-Store blinkende. De seks kraftigste FM-stationer gemmes automatisk på hukommelsesniveauet FMT (Travelstore). Når denne proces er forbi, indstilles den kraftigste station på stationstaste 1. En anden mulighed er at gemme radiostationerne manuelt på Travelstore-niveauet (se Gemme stationer ). 22 Valg af radiostationer fra hukommelsen Gemte stationer kan vælges ved at trykke på de pågældende taster. VHF (FM) Stationerne fra det valgte hukommelsesniveau kan vælges direkte ved at: Tryk på taste 1-6. Valg af stationer fra et andet hukommelsesniveau: Tryk på NEXT, indtil det ønskede hukommelsesniveau vises. Vælg derefter den gemte station med taste 1-6. MB, LB (AM) Stationerne fra det valgte bølgeområde kan vælges direkte: Tryk på taste 1-6. Valg af stationer fra et andet hukommelsesniveau: Tryk på NEXT, indtil det andet bølgeområde vises. Vælg derefter den gemte station med taste 1-6. Skanning af gemte radiostationer med Preset Scan Du kan kort tune ind på gemte stationer i alle bølgeområder og på det valgte FM-hukommelsesniveau. Start af Preset Scan: Tryk efter hinanden på TU og PS. Alle bølgeområdets gemte og modtagelige stationer fra bølgeområdet skannes efter hinanden. I DOT-displayet vises skiftevis PS SCAN og hukommelsesniveauet. Fortsat lytning af skannet station/afslutning af Preset Scan: Tryk kort på vippen. Skanning af stationer med Radio-Scan Du kan kort tune ind på alle modtagelige stationer i det valgte bølgeområde. Start af Scan: Tryk efter hinanden på TU og SCAN. Alle bølgeområdets modtagelige stationer skannes efter hinanden. I DOT-displayet vises FM SCAN hhv. AM SCAN. Valg af skannet station/afslutning af Scan: Tryk kort på vippen.

23 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Når der ikke vælges nogen station, slukkes Scan automatisk efter et frekvensgennemløb. Den forinden indstillede station spilles. Indstilling af varighed (Scan) Varigheden kan indstilles fra 5 til max. 30 sek.. Hvis varigheden af skanningen skal ændres, så læs Programmering med DSC - VAR (forskelligt), SCAN (tid). Indstilling af stationssøgerens følsomhed Du har mulighed for at ændre den automatiske stationssøgers følsomhed separat for FM og AM. Hvis følsomheden skal ændres, så læs Programmering med DSC - TUN(er) S-DX, S-LO. Skifte mellem stereo - mono (FM) På menu-niveauet 2 kan der skiftes mellem stereo og mono. Dette kan have fordele i kritiske modtageområder. Når du tænder for apparatet, vil denne automatisk være indstillet på stereo. Ved dårlig modtagelse skifter bilradioen automatisk til monogengivelse. For at skifte mellem stereo og mono tryk efter hinanden på TU og NEXT. Den røde pil foran mono lyser, når mono er indstillet. Tryk på MONO for at skifte mellem stereo og mono. Den valgte indstilling vises et øjeblik i hovedlinien. Automatisk omstilling af båndbredde (SHARX) I DSC-menuen kan den automatiske omstilling af båndbredden i FM-området aktiveres med funktionen SHARX. Dette har fordele, når der er mange stationer. Forstyrrelser gennem en kraftig nabostation undgås vidtgående, når der er stillet på SHARX ON (indstillet på fabrikken). Læs om nødvendigt Programmering med DSC - TUN(er) SHRX. PTY-Programm-Type (art) Dette er en RDS-service, der lidt efter lidt realiseres af radiostationerne. Hermed er det muligt at vælge FM-stationer med en bestemt programart. Når programarten er blevet valgt, kan udvælgelsen foregå via søgning. PTY tænd/sluk Tryk efter hinanden på TU og NEXT. Tryk kort på PTY for at tænde/slukke funktionen. Den røde pil lyser, når PTY er aktiveret. Derudover vises PTY under hovedlinien i displayet. Ved aktiveret funktion vises kort den sidst valgte programart, f.eks. Sport i displayet. Så længe PTY er aktiveret, vises PTY permanent under hovedlinien i displayet. Programart Du kan vælge den sidst valgte programart og vælge en anden med << >>. Med tasterne 1-6 kan gemte programarter vælges. Betingelse: PTY er aktiveret. Du kan vælge sprogene tysk, engelsk og fransk i DSC-menuen. Læs om nødvendigt Programmering med DSC - TUN(er) PTY ). De efterfølgende programarter er til rådighed. De fedttrykte bogstaver er identiske med den kortvarige PTY-melding i displayet. News (nyheder) Current Affairs (aktuelt) 23 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

24 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Information (service) Sport (sport) Educate (uddannelse) Drama (hørespil + litteratur) Culture (kultur) Science (videnskab) Varied (underholdning) Pop Music (popmusik) Rock Music (rockmusik) Easy Music (U-musik) Light Music (L-musik) Classics (E-musik) Other Music (musik) Weather (vejrmelding) Finance (økonomi) Children s Programs (børn) Social Affairs (socialt) Religion (religion) Phone in (opringningsprogram) Travel (rejse) Leisure (fritid) Jazz Music (jazz) Country Music (country) National Music (national musik) Oldies Music (evergreens) Folk Music (folkemusik) Document (feature) 24 Visning af stationens programart Du kan lade dig vise PTY-programarten af den modtagne station. Hertil tryk så mange gange på DIS, indtil PTY-programarten vises i hovedlinien. Hvis No PTY vises, så har denne station ingen PTY-kending. Valg og lagring af PTY-programarter Når PTY er aktiveret, kan du lade dig vise de sidst valgte og gemte programarter i ca. 8 sek. På fabrikken er der gemt henholdsvis een programart på tasterne 1-6. Programarterne vises ved at trykke på << eller >>. I hovedlinien vises den sidst valgte programart. Samtidig vises de gemte programarter ved siden af stationstasterne i displayet. Valg af gemt programart Nu kan den gemte programart vælges. Hertil tryk på en af tasterne 1-6. Valg af vilkårlig programart En vilkårlig programart kan vælges. Hertil tryk på << eller >> så mange gange, indtil den ønskede programart vises i hovedlinien. Lagring af programart Du kan optage hver hukommelsesplads med en anden til rådighed værende programart. Vælg en programart som beskrevet oppe. Tryk så længe på den valgte taste 1-6, indtil BEEP-lyden høres. Programarten er nu gemt. Automatisk PTY-stationssøgning PTY-stationer med den valgte programart kan søges direkte med den automatiske stationssøgning. Betingelse: PTY er aktiveret og programarten er valgt. Start af søgning: Tryk på vippen med /. Søgningen standser ved en PTY-station med den valgte programart. Hvis der for tiden ikke kan modtages en stations med den valgte programart, skifter bilradioen tilbage til den hidtidige station efter afslutning af søgningen. Så snart der er en station inden for stationskæden. hvor den valgte programart kan modtages, skifter bilradioen til denne station, så længe programmet varer. Om nødvendigt læs næste afsnit Lagring af programart.

25 Radiodrift med RDS (Radio Data System) Eksempel: - sidst valgte station: P1. - PTY i displayet - POP valgt - søgning startet - ingen station med PTY-POP fundet - display viser No PTY og skifter - automatisk tilbage til P1 - P3 sender PTY-POP - bilradioen skifter indenfor stationskæden til P3, så længe denne station sender POP. Bilradioen skifter ligeledes ved CD-drift automatisk til den station inden for stationskæden med den valgte programart. Når PTY-programmet er forbi, skifter apparatet tilbage til den forrige kilde (radio eller CD). Med STOP kan man straks skifter til den forrige kilde. Med PTY slukkes PTY-funktionen. Henvisning: Som nævnt i indledningen, kan disse funktioner ikke anvendes ved alle RDS-stationer endnu. Radiotekst Dette er en RDS-funktion til transmittering af tekster fra den indstillede station. Teksten vises som en slags lysavis i hovedlinien. Teksterne kan alt efter radiostation have forskellig indhold, f.eks. korte meldinger, programhenvisninger, reklame. Radiotekst kan kun læses, når tændingstilslutningen er inaktiveret, eller når tændingen er koblet fra. Af sikkerhedsårsager anbefaler vi ikke at aktivere radiotekst under kørsel. Valg af radiotekst Bilen parkeres sikkert og tændingen kobles fra. Bilradioen slukkes automatisk. Tryk ca. 1 sek. på ON for at tænde for bilradioen igen. Tryk efter hinanden på TU, NEXT og RT (radiotekst). Når den røde pil foran RT lyser, er radiotekst aktiveret. Teksten vises som en slags lysavis i hovedlinien. Når stationen skiftes, vises radioteksten fra den nye station. Slukke radiotekst Tryk efter hinanden på TU, NEXT og RT (radiotekst). Pilen foran RT slettes. Radiotekst er slukket. 25 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

26 Modtagelse af trafikradio med RDS-EON EON er udvekslingen af stationsinformationer inden for en stationskæde. Mange FM-programmer sender med jævne mellemrum aktuelle trafikmeldinger fra deres eget område. Programmer med trafikmeldinger udsender som kending et signal, der opfanges af din bilradio. Så snart signalet identificeres, står der TP (Traffic Program - Trafikradioprogram) i displayet. Derudover findes der programmer, der ikke selv sender trafikmeldinger, men via RDS- EON byder på den mulighed at modtage trafikmeldinger fra et andet program, der hører til samme stationskæde. Hvis modtagelsen af trafikmeldinger fra sådan en station (f.eks. P1) skal have førsteret, skal TA (Traffic Announcement - trafikradio-førsteret) lyse i displayet. Når der er en trafikmelding, skifter bilradioen automatisk til det pågældende program (her P2). Er meldingen givet, skiftes der atter til det før hørte program (P1). Trafikradio-førsteret tænd/sluk I displayet lyser TA, når trafikradio-førsteret er aktiveret. Førsteret tænd/sluk: Tryk på TU for at vælge menuniveau 2. Tryk på TA. Hvis du trykker på STOP, mens radioen sender en trafikmelding, afbrydes førsteretten kun for denne melding. Bilradioen skifter til den forhenværende tilstand. Førsteretten for kommende trafikmeldinger bibeholdes. Signaltone Når du forlader den indstillede trafikradiostations område, hører du efter ca. 30 sekunder en signaltone (BEEP-lyd). Det vil ligeledes være tilfældet, når du trykker på en stationstaste, hvor der er gemt en station uden TP-signal. Afbrydelse af signaltone a) Indstil en anden station med trafikradio: Tryk på vippetasten eller, tryk på en af stationstasterne med gemt trafikradio eller b) sluk for trafikradio-førsteret: Tryk på TA. TA slettes under hovedlinien i displayet. Automatisk start af frekvenssøgning (CD- og Multi CD-drift) Hvis du lytter til CD og forlader den aktuelle trafikradiostations område, søger bilradioen automatisk en ny trafikradiostation. Hvis der ca. 30 sek. efter start af stationssøgningen ikke er fundet en trafikradiostation, høres hvert 30. sek. en BEEP-lyd som signaltone. Signaltonen afbrydes, som før beskrevet. Indstilling af lydstyrke på trafikradio og signaltone Denne lydstyrke er blevet indstillet på fabrikken. Du kan dog ændre den med DSC (se Programmering med DSC - VAR, TVOL ). 26

27 CD-drift / Multi CD-drift Med denne bilradio kan du afspille CD er. Derudover kan CD-afspilningen ske via en Blaupunkt Multi CD CDC A06, A 072, A 08 eller A 05, A 071. Denne Multi CD kan købes hos en forhandler. Henvisning: Anvend kun almindelige, cirkelrunde CD er med en diameter på 12 cm! CD er med en diameter på 8 cm eller der har form som f.eks. en sommerfugl eller et ølkrus, er ikke egnede til at blive afspillet. Der er akut fare for ødelæggelse af CD og drev. For beskadigelser på grund af uegnede CD er overtager vi intet ansvar. CD-drift Ilægning af CD Apparatet tændes og betjeningsdelen åbnes med taste 1. Betjeningsdelen klapper fremad. Skub CD en; (tekst opadvendt) uden brug af magt. CD en transporteres automatisk til afspilningspositionen. CD en afspilles. Betjeningsdelen klappes opad på venstre side og lukkes. Udtagning af CD Med åben betjeningsdel trykkes ca. 1 sek. på taste Eject (pil). CD en skubbes ud. For at beskytte mekanikken må den automatiske CD-transport ikke blokeres eller hjælpes på vej. Når CD en ikke fjernes, transporteres CD en automatisk efter ca. 30 sek. ind igen. Betjeningsdelen skal af sikkerhedsårsager altid være lukket under kørslen. Start af CD-drift CD er indført, DISC-IN lyser under hovedlinien i displayet. Tryk på CD. I displayet vises CD-funktionerne (musiknummer, navn/afspilningstid). Multi CD-drift Start af Multi CD-drift Et magasin med mindst een CD skal indføres. Tryk på CDC. I displayet vises Multi CD-funktionerne, f.eks. musiknummer, navn/afspilningstid. CD- og Multi CD-drift Valg af displayart Man kan skifte displayarten ved CD- og Multi CD-afspilning: Tryk så mange gange på DIS, indtil den ønskede displayart er valgt. Hovedlinie DOT-display TRACK 1 CD-musiknummer (CD-drift) eller CD 2 T 2 CD-nummer og musiknummer (Multi CD-drift) I DOT-displayet vises den afspillede tid. eller VIVALDI CD-navn eller 14:34 klokkeslæt I DOT-displayet vises CD ens musiknummer.. Navnet på en CD kan kun vises, når der også er indkodet et navn. ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS 27

28 CD-drift / Multi CD-drift Læs hertil også afsnittet Indkodning af CDnavn. Multi CD-drift Valg af CD Menu-niveau 1 vises på to sider, hvilke magasinpladser er optagede med CD er og med NEXT kan der blades. Hvis CD erne har fået indkodet et navn, vises de første fire bogstaver af navnet i stedet for CD-numret. Tryk på den pågældende tast for at vælge en CD. CD er kan også vælges med vippetasten <</>>. CD- og Multi CD-drift Valg af musiknummer Med vippetasten kan du bekvemt vælge musiknumre eller passager. / Valg af numre Opad: tryk kort. CUE - spoling fremad (kan høres): holdes trykket ind. Nedad: tryk to eller flere gange kort efter hinanden. Nystart af nummer: tryk kort. REVIEW - spoling tilbage (kan høres): holdes trykket ind. Vippetasten virker som følgekontakt, dvs. at man kan overspringe flere musiknumre ved at trykke på den et par gange. Gentagelse af musiknummer/cd Du kan gentage et musiknummer eller en CD (ved Multi CD-drift) vedvarende. Ved Multi CD-drift skiftes mellem menu-niveauerne med CDC. Med taste RPT kan følgende funktioner vælges: - RPT Trck = Gentagelse af musiknummer - RPT CD = Gentagelse af CD (kun ved Multi CD-drift) - RPT off = Stop af funktion. Tryk så mange på RPT, indtil den ønskede funktion er aktiveret. Gengivelsen af musiknummeret eller CD en sker så længe, indtil RPT off indstilles med RPT. 28

29 CD-drift / Multi CD-drift TPM (Track-Program-Memory) Til lagring og afspilning af yndlingsnumre ved CD- og Multi CD-drift. Der kan styres op til 30 CD er i CD-drift og 99 CD er i Multi CD-drift med max. 40 numre hver. Når CD er forsynes med et navn, er der også brug for en lagerplads. En TPM-lagring er kun virksom i den driftsart, hvor TPM-lagringen er foretaget (CD- eller Multi CD-drift). TPM-gengivelse tænd/sluk Tryk kort på TPM. Den aktiverede tilstand vises et øjeblik i hovedlinien ( TPM on/off ). Den røde pil lyser, når TPM er aktiveret. Alle i denne driftsart med TPM gemte CD-musiknumre afspilles. TPM-gengivelsen kan kun aktiveres, når musiknumre er gemte med TPM. Lagring af musiknumre med TPM Et musiknummer kan kun gemmes i løbet af afspilningen. TPM må ikke være aktiveret. Ved Multi CD-drift skiftes mellem menu-niveauerne med CDC. For at gemme tryk ca. 1 sek. på TPM. I displayet vises TPM Prog. Dette musiknummer er gemt. Sletning af TPM-lagring Du kan slette musiknumre, der er gemt med TPM. TPM-musiknumre kan kun slettes med CLR i løbet af gengivelsen. Tænd for TPM. Hvis du kun vil slette dette musiknummer, så tryk ca. 2 sek. på CLR. I hovedlinien vises et øjeblik TR clr. Hvis du vil slette alle TPM-musiknumre på CD en, så tryk ca. 5 sek. på CLR. I hovedlinien vises et øjeblik CD clr. Alle gemte TPM-musiknumre ved Multi CDdrift kan slettes i DSC-menuen. Læs om nødvendigt Programmering med DSC - CDC. MIX CD-musiknumre kan spilles i vilkårlig rækkefølge. Ved Multi CD-drift skiftes mellem menu-niveauerne med CDC. MIX er aktiveret, når den røde pil lyser. Du kan vælge mellem følgende MIX-funktioner: Mix CD Musiknumre på den valgte CD spilles i vilkårlig rækkefølge. Ved Multi CD-drift vælges de andre CD er i numerisk rækkefølge. For gengivelse af musiknumre gælder MIX (vilkårlig rækkefølge). Mix MAG (kun ved Multi CD-drift) CDC A 08: Alle musiknumre i magasinet spilles i vilkårlig rækkefølge. CDC A 06/071/072: CD erne vælges i vilkårlig rækkefølge, og alle musiknumre på den valgte CD spilles i vilkårlig rækkefølge. Mix off MIX er ikke aktiveret. CD er afspilles i numerisk rækkefølge. Omskiftning af MIX Tryk kort på MIX. I hovedlinien vises den aktiverede tilstand. SCAN Til kort skanning af CD-musiknumrene. Ved Multi CD-drift skiftes mellem menu-niveauerne med CDC. Start af SCAN: Tryk kort på SCAN. Den røde pil viser blinkende, at funktionen er tændt. 29 ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH NEDERLANDS ESPAÑOL SVENSKA PORTUGUÊS

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON RCC45 http://da.yourpdfguides.com/dref/4225480 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT BOSTON RCC45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947

Din brugermanual BLAUPUNKT SAN FRANCISCO RDM 169 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310947 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACD 9850. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACD 9850 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. London CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD London CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning af

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298

Din brugermanual BLAUPUNKT PARIS RCM 127 http://da.yourpdfguides.com/dref/3301298 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS ACR 3250. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning ACR 3250 1 PORTUGUÊS ESPAÑOL SVENSKA NEDERLANDS ITALIANO FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Inholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Cleveland DJ A Cleveland DJ I

Cleveland DJ A Cleveland DJ I Radio / Cassette Cleveland DJ A Cleveland DJ I Betjeningsvejledning 14 13 12 11 1 2 3 4... 5 6 7 8 9 10 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse...

Læs mere

Dallas RMD 169 Texas DJ

Dallas RMD 169 Texas DJ Radio / MD Dallas RMD 169 Texas DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 13 12 11 10 9 8 7 6 19 14 15 18 Option / tilbehør 2 1 21 20 3 17 16 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Fjernbetjening RC 08 (option)...

Læs mere

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Montreux RCM 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Montreux RCM 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør læse... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning... 7 Tyverisikringssystem

Læs mere

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50

Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Radio / CD Dakota DJ50 Modena CD50 Sylt CD50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362

Din brugermanual BLAUPUNKT HAMBURG RCM 148 http://da.yourpdfguides.com/dref/3754362 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Betjeningsvejledning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31

Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Radio / CD Alicante CD31 Essen CD31 Lausanne CD31 Betjeningsvejledning 2 Åbn her PORTUGUÊS FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 2 1 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30

Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Radio / CD Alicante CD30 Kiel CD30 Lausanne CD30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 3 5 1 4 6 7 8 FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Boston RCC 45. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Boston RCC 45 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 6 Hvad du absolut bør læse... 6 Trafiksikkerhed... 6 QuickOut... 6 Montage/tilslutning...

Læs mere

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning

Radio / CD. München RDM 126. Betjeningsvejledning Radio / CD München RDM 126 Betjeningsvejledning 3 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Hvad du absolut bør læse... 9 Trafiksikkerhed... 9 Montering... 9 Telefon-Mute... 9

Læs mere

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70

Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Radio / CD Denver CD70 Hamburg CD70 Orlando CD70 Phoenix CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1 2 3 4 5 6 ITALIANO NEDERLANDS 14 13 12 11 10 9 8 7 SVENSKA ESPAÑOL PORTUGUÊS 3 BETJENINGSELEMENTER

Læs mere

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30

Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Radio / Kassette Augsburg C30 Boston C30 Dublin C30 Minnesota DJ30 Montreux C30 Ontario DJ30 Betjeningsvejledning 2 Åbn her FRANÇAIS ITALIANO ESPAÑOL PORTUGUÊS SVENSKA NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH 1 3 5

Læs mere

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI

Radio/Kassette. Flensburg CC 28. Betjeningsvejledning FLENSBURG CC 28 FM-T 1-5 ARI Radio/Kassette Flensburg CC 28 Betjeningsvejledning CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME FLENSBURG CC 28 TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m Indholdsfortegnelse Signaturforklaring... 4 Vigtige oplysninger... 5

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30

Din brugermanual BLAUPUNKT BOSTON C30 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53

Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Radio / CD Modena CD52 Valencia CD52 Modena CD53 Stockholm CD53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303

Din brugermanual BLAUPUNKT LONDON RDM 126 http://da.yourpdfguides.com/dref/3310303 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bremen CD72 7 641 806 310

Bremen CD72 7 641 806 310 Radio / CD Bremen CD72 7 641 806 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL 3

Læs mere

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning

Radio / CD. San Francisco CD70. Betjeningsvejledning Radio / CD San Francisco CD70 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ITALIANO SVENSKA PORTUGUÊS ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 14 13 12 11 10 9 8 7 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast, til åbning

Læs mere

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50

Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Radio / Kassette Bologna C50 Carolina DJ50 Colorado DJ50 Düsseldorf C50 Betjeningsvejledning 2 Åbn her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS ITALIANO SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS 16 15 14

Læs mere

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33

Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Radio / CD Essen CD33 Lausanne CD33 Madeira CD33 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Viking TMC 148. Betjeningsvejledning Radio / CD Viking TMC 148 Betjeningsvejledning Forklaring af de enkelte positionsnumre, se den korte oversigt 18 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400

Din brugermanual BLAUPUNKT FLORIDA AG F DJ32 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307400 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

Radio / Cassette. Caracas C12. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com Radio / Cassette Caracas C12 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her ENGLISH

Læs mere

Lausanne RD 148 Nevada RD 148

Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Radio / CD Lausanne RD 148 Nevada RD 148 Betjeningsvejledning 17 16 15 14 13 1 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 9 Nyttig læsning... 9 Trafiksikkerhed...

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857

Din brugermanual BLAUPUNKT PORTO CD34 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307857 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning

Radiophone. Helsinki RTM 127. Betjeningsvejledning phone Helsinki RTM 127 Betjeningsvejledning Forklaring af positionsnumrene se kort instruktion 1 2 3 4 5 6 7 (PAC) 8 9 10 18 17 16 15 14 13 12 11 1 11 Fjernbetjening RCT 07 (tilbehør) 15 16 4 3 2 Indholdsfortegnelse,

Læs mere

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning.

Radio / Cassette. Minnesota DJ32. Betjenings- og monteringsvejledning. Radio / Cassette Minnesota DJ32 Betjenings- og monteringsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor

Læs mere

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Los Angeles MP71. Betjeningsvejledning Radio / CD Los Angeles MP71 Betjeningsvejledning 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir Åbn her DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS 1

Læs mere

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Sydney RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Sydney RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montering... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ

Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Radio / Kassette Albertville RCM 149 Zermatt RCM 149 Aspen DJ Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 Display Displayet har 3 visningsområder. Visningerne skifter

Læs mere

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning

Radio/Navigation. TravelPilot RNS 149. Betjeningsvejledning Radio/Navigation TravelPilot RNS 149 Betjeningsvejledning Oversigt over apparatet 170 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Oversigt over apparatet 1 Open-taste, åbner betjeningsdelen. 2 Volumenkontrol.

Læs mere

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning

Radio / CD. Casablanca CD51. Betjeningsvejledning Radio / CD Casablanca CD51 Betjeningsvejledning 2 Åbnes her ENGLISH DEUTSCH 2 4 6 FRANÇAIS 1 3 5 7 8 9 PORTUGUÊS SVENSKA ESPAÑOL NEDERLANDS ITALIANO 16 15 14 13 12 11 10 3 BETJENINGSELEMENTER 1 -tast til

Læs mere

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310

Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Radio / CD / MP3 Acapulco MP54 7 644 252 310 Casablanca MP54 7 644 250 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 17 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette / Changer. Pasadena DJ I. Betjeningsvejledning Radio / Kassette / Changer Pasadena DJ I Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 7 Hvad du absolut bør vide... 7 Trafiksikkerhed... 7 Montage/tilslutning...

Læs mere

Woodstock DAB54 7 644 708 310

Woodstock DAB54 7 644 708 310 Radio / DAB / CD / MMC / MP3 Woodstock DAB54 7 644 708 310 Betjeningsvejledning PocketDAB 2004 http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b.

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482

Din brugermanual BLAUPUNKT MALAGA CD36 http://da.yourpdfguides.com/dref/3308482 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC. Woodstock DAB52. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com DAB-Radio / CD / MP3 / MMC Woodstock DAB52 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Bitte aufklappen Open here Ouvrir s.v.p. Aprite la pagina Hier openslaan a.u.b. Öppna Por favor, abrir Favor abrir

Læs mere

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310

Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Radio / CD / MP3 Brighton MP34 7 644 190 310 Dresden MP34 7 644 193 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 3 5 1 2 4 6 7 10 9 11 8 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS

Læs mere

Casablanca CD

Casablanca CD Radio / CD Casablanca CD52 7 642 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310

Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Radio / CD Acapulco MP52 7 642 265 310 Daytona MP53 7 643 290 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH

Læs mere

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront

Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide. Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront Music hall AV 2.1 Dansk kvik guide Findes i sort eller silver. Begge med kraftig børstet aluminiumsfront 1 Medier & introduktion: Tillykke med dit nye music hall anlæg. Med AV2.1 har du let adgang til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning.

DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD. Woodstock DAB 53. Betjeningsvejledning. DAB-Radio / CD / MP3 / MMC/SD Woodstock DAB 53 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH DEUTSCH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PORTUGUÊS ESPAÑOL FRANÇAIS NEDERLANDS ITALIANO 16 SVENSKA

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 3000 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Din nøgle

Læs mere

Istanbul C

Istanbul C Radyo / Kasetçalar - Radio / Cassette Istanbul C73 7 643 815 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her DANSK ENGLISH FRANÇAIS NEDERLANDS PORTUGUÊS ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH TÜRKÇE 1 2

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972

Din brugermanual BLAUPUNKT ACAPULCO MP54 http://da.yourpdfguides.com/dref/3307972 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Los Angeles MP Toronto MP

Los Angeles MP Toronto MP Radio / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 13 7 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH

Læs mere

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning

Radiophone. Antares T60. Betjeningsvejledning Radiophone Antares T60 Betjeningsvejledning APPARATOVERSIGT 2 3 4 5 6 7 8 1 9 16 15 14 13 12 11 10 2 APPARATOVERSIGT 1 Volumenknap, tænd-/slukknap 2 SRC-tast, kildevalg mellem radio, Multi CD (hvis tilsluttet)

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O C E N T E R 2 3 0 0 1 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere

P4000. DK Brugervejledning

P4000. DK Brugervejledning DK Brugervejledning Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 OVERSIGT OG FRONT- OG BAGPANEL 06 TILSLUTNING AF DIN RADIO 06 BETJENING AF DIN RADIO DAB 07 VALG AF EN STATION DAB 07 INFORMATIONSTJENESTER DAB

Læs mere

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com

TravelPilot Navigation Radio/CD. TravelPilot DX-R70. Betjeningsvejledning. http://www.blaupunkt.com TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R70 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 226 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15 14 13

Læs mere

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310

Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Radio CD MP3 WMA Alicante MP36 7 646 460 310 Sevilla MP36 7 646 450 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Betjeningselementer 1 On-/Off-knap Kort tryk: Deaktivering

Læs mere

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB Bluetooth. Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314. www.blaupunkt. Car Radio CD USB Bluetooth www.blaupunkt.com Heidelberg 220 BT 1 011 200 212 / 1 011 200 213 Stuttgart 120 1 011 300 313 / 1 011 300 314 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

BeoSound 3000. Vejledning

BeoSound 3000. Vejledning BeoSound 3000 1 Vejledning BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Denne vejledning indeholder 3 Der findes to vejledninger, du kan læse for at lære dit Bang & Olufsen produkt at kende. Vejledning

Læs mere

BeoSound Vejledning

BeoSound Vejledning BeoSound 9000 Vejledning BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Vejledningens indhold 3 For at du kan lære dit Bang & Olufsen produkt at kende, har du to vejledninger til rådighed. Vejledningen

Læs mere

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning

Radio / Kassette. Köln RCM 126. Betjeningsvejledning Radio / Kassette Köln RCM 126 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Kort instruktion... 4 Vigtige oplysninger... 10 Hvad du absolut bør læse... 10 Trafiksikkerhed... 10 Montage... 10 Telefon-Mute...

Læs mere

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL

BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL ROCK POP EQ CLAS RDM BIL AUDIO DENwww.facebook.com/denverelectronics BIL MP3-AFSPILLER MED RADIO USB/SD/MMC MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning B E O S O U N D C E N T U R Y 1 BeoSound Century er et fascinerende lille og dog forbløffende kraftigt musiksystem med indbyggede højttalere og tre integrerede audiokilder: CD-afspiller, radio og kassettebåndoptager.

Læs mere

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310

Car Radio CD MP3. Hamburg MP57 7 647 633 310 www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Instrucciones de manejo Instruções de serviço Betjeningsvejledning Instrukcja obsługi Návod k obsluze Návod na obsluhu Indholdsfortegnelse

Læs mere

TravelPilot DX-R4 / RNS4

TravelPilot DX-R4 / RNS4 TravelPilot Navigation Radio/CD TravelPilot DX-R4 / RNS4 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com INDLEDNING NAVIGATION RADIODRIFT CD-DRIFT MULTI CD Apparatoversigt 222 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 16 15

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAD-381 BLUETOOTH 11 1 2 3 15 14 12 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 13 RDS 4 (1-6) FRONT AUX INDGANG Bluetooth Funktion til Mobiltelefon AFTAGELIGT

Læs mere

Heidelberg CD

Heidelberg CD Radio / CD Heidelberg CD52 7 642 280 310 Betjeningsvejledning http://www.blaupunkt.com 2 Åbn her 1 2 4 3 5 16 15 6 14 13 7 8 9 12 11 10 DANSK PORTUGUÊS NEDERLANDS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS ITALIANO SVENSKA

Læs mere

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt.

Car Radio CD USB SD Bluetooth. Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321. www.blaupunkt. Car Radio CD USB SD Bluetooth www.blaupunkt.com Toronto 420 BT 1 011 202 420 / 1 011 202 421 San Francisco 320 1 011 202 320 / 1 011 202 321 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer

Læs mere

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com

Navigation Radio CD. TravelPilot Rome NAV55E. E TravelPilot. Betjenings- og monteringsvejledning. www.blaupunkt.com Navigation Radio CD E TravelPilot TravelPilot Rome NAV55E Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om denne vejledning...3 Om din sikkerhed...3 Medfølgende

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216

Din brugermanual BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 http://da.yourpdfguides.com/dref/3312216 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i BLAUPUNKT NAVIRECHNER RGS 08 i brugermanualen (information,

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436

Din brugermanual VDO DAYTON CD 413 http://da.yourpdfguides.com/dref/3701436 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK

DAB-VW1 brugermanual. VW AutoDAB interface DAB-VW1. www.autodab.dk. Ukompliceret DAB integrering. Designed and engineered in the UK Ukompliceret DAB integrering DAB-VW1 brugermanual VW AutoDAB interface DAB-VW1 Caravelle 2010> Scirocco 2008> EOS 2007> Tiguan 2007> Golf 2004> Touran 2004> Jetta 2004> Touareg 2010> Multivan 2003> Transporter

Læs mere

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE

SIMPLY CLEVER. ŠkodaAuto RADIOEN DANCE SIMPLY CLEVER ŠkodaAuto RADIOEN DANCE Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Radio....................................... Radio - Oversigt............................... Vigtige informationer.........................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til.

Betjeningsvejledning. Dem at vælge, hvad De har mest lyst til. B E O S O U N D 9 0 0 0 1 BeoSound 9000, der er en -afspiller med indbygget radio, er det ultimative musiksystem. En teknologisk nyskabelse og et håndværksmæssigt mesterværk såvel som et smukt stykke kunst.

Læs mere

Tillykke med dit nye Navigationssystem

Tillykke med dit nye Navigationssystem Tillykke med dit nye Navigationssystem BEMÆRK : Der må IKKE afspilles film på skærmen under kørsel Musik som skal afspilles fra din mobiltelefon SKAL afspilles via blue-tooth Bilens originale USB kan bruges

Læs mere

KNAPPER OG KONTROLLER

KNAPPER OG KONTROLLER COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPER OG KONTROLLER 12 1 2 3 13 8 10 15 11 16 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD 1 PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 14 9 19 20 21 22 23 24 7 6 5 25 4 (1-6) 1. POWER TÆND / SLUK

Læs mere

BeoLab Betjeningsvejledning

BeoLab Betjeningsvejledning BeoLab 3500 Betjeningsvejledning 2 F Ø R D U G Å R I G A N G BeoLab 3500 giver dit centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. Du kan nu spille lige den kilde, du ønsker, på dit centrale system

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912

Din brugermanual BLAUPUNKT TRAVELPILOT ROME NAV55E http://da.yourpdfguides.com/dref/3754912 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257

Din brugermanual BLAUPUNKT TP DX-R70 T RECHNER http://da.yourpdfguides.com/dref/3312257 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2

NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 NDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGT -------------------------------------------------------------------------- 2 FOR SIKKER OG BEDST VIRKEMÅDE -------------------- 2 BESKRIVELSE AF FUNKTIONER ----------------------

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension.

Betjeningsvejledning. BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. B E O L A B 2 0 0 0 1 BeoLab 2000 giver Deres centrale Bang & Olufsen system en ekstra dimension. De kan nu spille den musik- eller videokilde De ønsker på Deres centrale system og lytte til det via Deres

Læs mere

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO NEW ORLEANS 220 1 011 303 224 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 11 12 13 12 11 10 9 1 MENU-tast Kort tryk: Åbn/luk brugermenu Langt tryk:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING CAU-420 4 (1-3) 4 (4-6) 3 9 2 16 17 18 15 21 20 19 14 10 1 BETJENINGSVEJLEDNING BILSTEREO MED MP3/WMA AFSPILLER MED PLL FM STEREO RADIO 7 6 12 RDS 8 INDGANGE FOR USB / SD- / MMC-KORT FRONT AUX INDGANG

Læs mere

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning

www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning www.blaupunkt.com Car Radio CD USB Cupertino 220 1 011 202 220 / 1 011 202 221 www.blaupunkt.com Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 1 -tast Oplåsning

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP

Radio CD USB MP3 WMA. Kingston MP www.blaupunkt.com Radio CD USB MP3 WMA Kingston MP47 7 647 603 310 Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emploi Istruzioni d uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Instrucciones de manejo Instruções

Læs mere

BeoSound 1. Vejledning

BeoSound 1. Vejledning BeoSound 1 Vejledning Et bærbart musikanlæg 3 Du kan placere din BeoSound 1, hvor du ønsker det. Det kompakte design gør, at du kan tage den med overalt. BeoSound 1 giver dig en enestående lydoplevelse,

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning

CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001. Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning CAR RADIO BARCELONA 230 1 011 402 210 001 BRISBANE 230 1 011 402 200 001 Enjoy it. Betjenings- og monteringsvejledning Betjeningselementer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 1 -tast Oplåsning af aftageligt

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

ENTER v/henriksens ELEKTRO

ENTER v/henriksens ELEKTRO B E O C E N T E R 2 3 0 0 BeoCenter 2300 er et fuldt integreret musiksystem med radio, CD-afspiller og højttalere i ét. Det kan placeres hvor som helst De ønsker musik på væggen i det specielt konstruerede

Læs mere