PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9"

Transkript

1 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB SOM ET MEDIE I FORHOLD TIL MARKEDSFØRING? 10 INTERNET GENERELT (WWW) 10 WORLD WIDE WEB EGENSKABER 11 Styrker 12 Svagheder 13 INTERAKTIVITET I MEDIET WWW 14 SAMMENFATNING 16 HVORDAN ER KOMMUNIKATIONEN VIA WORLD WIDE WEB? 17 MARKEDSKOMMUNIKATION 17 KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET(WWW) 18 Interpersonel og computer-formidlende kommunikationsmodel 18 En til mange markedskommunikationsmodel for massemedier 19 Mange til mange kommunikation 20 KOMMUNIKATIONSMÅL 21 Kommunikationsmålene generelt 21 Category need 22 Brand awareness 22 Brand attitude 22 Brand purchase intention 23 AIDA modellen 23 Kommunikationsmålene i forhold AIDA modellen 24 I hvor høj grad mediet WWW kan opfylde kommunikationsmålene 24 SAMMENFATNING 28 HVORDAN ER MARKEDET I FORHOLD TIL WWW MEDIET? 29 OVERORDNET BESKRIVELSE AF WWW BRUGERE PÅ MARKEDET 29 Searcher: 30 Surfer: 30 PRODUKT TYPER PÅ INTERNETTET 31 Høj- involveringsprodukter 32 Lav- involveringsprodukter 32 SAMMENFATNING 33 VIRKSOMHEDENS STRATEGI OG DENS INDFLYDELSE PÅ WWW LØSNINGEN 34 EDB-BRANCHEN 35 Prisdatabasernes indflydelse på EDB-forhandlernes forretning 35 Side 1

2 Fordele & ulemper vedr. handel på Internet 36 STRATEGI 36 Porters model 37 Differentieringsstrategien: 37 Fokusstrategien: 37 Omkostningsstrategien 38 SEC s strategi 38 Nuværende strategi 38 Fremtidig strategi 39 SAMMENFATNING 39 KONKLUSION 40 DESIGN OG IMPLEMENTERING 41 PÅ HVILKEN NIVEAU SKAL WWW LØSNINGEN DESIGNES? 41 TELEDANMARK MODELLEN 41 Præsentationsniveauet 42 Interaktionsniveauet 42 Transaktionsniveauet 42 Integrationsniveauet 43 Sammenfatning af TeleDanmark modellen 43 SEC I FORHOLD TIL TELEDK MODELLEN 44 ASP (ACTIVE SERVER PAGES) 44 Fordele ved ASP 46 HVORDAN SKAL SEC S WEB-LØSNINGEN DESIGNES? 46 DESIGN AF HJEMMESIDEN 46 Navigationssystemets overordnede struktur 46 Forsiden 47 Menuer på hjemmesiden 47 Præsentation af tilbud 48 Hovedvinduet 48 Frames kontra tabeller 48 Layout 50 Luft i teksten vandret og lodret 50 Farver på hjemmesiden 51 Serviceproblematikken 51 Overvejelser med hensyn til brug af databaser 52 Sikkerhed 52 Copyright 52 KONKLUSION 53 AFSLUTTENDE KONKLUSION 54 KILDEFORTEGNELSE 56 UNDERSKRIFTER 57 Side 2

3 BILAGSOVERSIGT 58 BILAG 1: PROJEKTPLAN 59 PROJEKTDEFINITION 59 VALG AF MUNK MADSEN TEORIER 59 ORGANISATION 60 STRATEGI 60 Konkret strategi 62 AFTALER 63 UFORMELLE AFTALER 64 Fasebeskrivelser 65 Ressourcer: 65 Aktiviteter: 65 STYRING 66 FORLØB I FORHOLD TIL OPRINDELIG PLAN 67 BILAG 2: TILBUD/FORSLAGS -DOKUMENT(PROPOSAL) 69 GENERELT 69 Formålet med dokumentet 69 Hvad skal dokumentet indeholde 69 PRODUKTETS FORSLAGS DOKUMENT 70 INTRODUKTION 70 FORMÅL 70 MÅLGRUPPEN 71 BEGRUNDELSE FOR VALG AF MULTIMEDIE 71 BESKRIVELSE AF KLIENTERNE 71 Klienternes(SEC) ønsker 72 BESKRIVELSE BRUGERNE(MÅLGRUPPEN) 72 Brugernes ønsker 73 GENEREL BEHANDLING OG BEGRUNDELSER FOR VALG 73 BILAG 3: CTIVE SERVER PAGES KODE 76 TILBUD.ASP 76 NYHEDER.ASP 77 LOESDELE.ASP 78 KONFIG.ASP 81 Side 3

4 Problemstilling Skive Edb Centerets krav/ønsker Skive Edb Center er en forretning der handler med Edb-udstyr. Skive Edb Center har fundet frem til at en konfigurator på en hjemmeside vil hjælpe dem til en ekspeditionstidsbesparelse, og til at markedsføre dem på Internet, som skabe dem en lidt større målgruppe. Derfor: Der skal udvikles en hjemmeside, som designes med henblik på markedsføring af Skive Edb Center. Hjemmesiden skal desuden indeholde en konfigurator, som ud fra brugernes valg generer tilbud på såvel systemer som løsdele. Hertil skal udvikles en Windows-baseret database med alle Skive Edb-centers sortimentpriser. Der skal desuden vælges og implementeres en kommuikationsform mellem hjemmesiden og databasen. Konfiguratoren skal kunne sætte en computer sammen og give et samlet pris. Det skal forgå således, at hvis et hardware-udstyr ikke kan kører med et andet, så skal man ikke kunne vælge det. Problemformulering Med udgangspunkt i den hastige udvikling indenfor anvendelsen af Internettet i forskellige henseender specielt den stor antal af virksomheder som benytter hjemmesider til at markedsføre sig selv, samt med udgangspunkt i Skive Edb Center ønsker kom vi frem til følgende hovedproblem: Hvilke grundlæggende strategiske overvejelser bør en virksomhed som Skive Edb Center(SEC) overveje inden design og implementering af en World Wide Web(WWW) løsning til markedsføring af virksomhedens produkter/servicer, samt hvordan skal WWW løsningen designes og implementeres udfra de fundne analyseresultaterne fra de grundlæggende overvejelser på en enkelt WWW løsning? For at give overblik over hvad overordnet problemstilling handler om uddyber og præciserer vi den i følgende underpunkter: Hvilke grundlæggende strategiske overvejelser er der at tage hensyn til inden design og implementering af World Wide Web løsning?? Hvordan er World Wide Web som et medie i forhold til markedsføring? Side 4

5 ? Hvordan er kommunikationen via World Wide Web?? Hvordan er markedet i forhold til World Wide Web mediet?? Hvilke indflydelse har virksomhedens strategi på en World Wide Web løsning? Hvordan skal World Wide Web løsningen designes og implementeres udfra de fundne analyseresultaterne fra de grundlæggende overvejelser på en enkelt World Wide Web løsning?? På hvilken niveau skal World Wide Web løsningen designes?? Hvordan skal SEC s World Wide Web løsningen designes? Problemdiskussion Den følgende problemdiskussion skal fremhæve argumenterne for valget af de delelementer, der er medtaget til underbyggelse af problemformulering. De overordnede elementer i opgaven er valgt på baggrund af deres store betydning for markedsføring i forbindelse med et nyt interessant medie som World Wide Web. Hvilke grundlæggende strategiske overvejelser er der at tage hensyn til inden design og implementering af World Wide Web løsning?? Hvordan er World Wide Web som et medie i forhold til markedsføring? Analysen af mediet i forhold til markedsføring er vigtigt at start med, da den vil give en kort beskrivelse til virksomheder som ikke kender mediets egenskaber endnu. Mediets stærke og svagheder vil blive beskrevet for at virksomheder kunne se hvilke muligheder de har ved at anvende mediet til markedsføring. Dette gøres fordi World Wide Web er et nyt medie med sin helt egen karakteristik. Der kræves derfor en særlig beskrivelse af mediets egenskaber, så mulighederne tydeliggøres for virksomheder som overvejer at bruge mediet i deres strategi.? Hvordan er kommunikationen via World Wide Web? I denne emneområde vil der beskrives hvilke kommunikationsformer WWW mediet opfylder, dette vil give en virksomhed som SEC mulighed for at kunne kommunikere med deres målgruppen gennem et medie med den kommunikationsproces som passer med virksomhedens strategi. Dette Side 5

6 kan de gøre ved at bruge en af de kendte teorier, som vil blive beskrevet i denne område, om hvordan kommunikationen gennem mediet World Wide Web kan foregå. Når en virksomhed vil markedsfører sine produkter/servicer gennem et medie, bør de stille nogle målsætninger som kan opfyldes. Dette vil blive behandlet ved at se på nogle bestemte kommunikationsmål teorier. Der vil også blive diskuteret hvilke af disse kommunikationsmål som WWW mediet kan opfylde.? Hvordan er markedet i forhold til World Wide Web mediet? Når man taler om World Wide Web i forbindelse med markedsføring, er det nødvendigt, på baggrund af analyser og undersøgelser, at kunne karakterisere markedet indenfor virksomhedens branche. Det er nødvendigt at for virksomheden at vide, om man gennem mediet kommer i kontakt med sine nuværende og potentielle kunder. Det er også nødvendigt at vide om man kan sælge sine produkter/servicer på mediet, samt hvor stor er målgruppen af virksomhedens produkter/servicer findes på mediet. Hvis målgruppen/kunderne er ikke aktuelt på mediet, så er der ikke grund til at benytte mediet til markedsføring, med mindre der er andre målsætninger med brug af mediet.? Hvilke indflydelse har virksomhedens strategi på en World Wide Web løsning? Ud fra virksomhedens overordnet strategi og selve branchen bør virksomheden vælge en Internet/WWW strategi som passer sammen med deres overordnet strategi. Virksomheden kan bruge en af de teorier om internetstrategier som virker bedst med dens overordnet strategi. Valget af Internet strategi, vil bestemme meget af hvordan en Internet løsningen vil designes og implementeres. Dette skulle give virksomheden bedst resultat udfra brug af mediet til markedsføring. Hvordan skal World Wide Web løsningen designes og implementeres udfra de fundne analyseresultaterne fra de grundlæggende overvejelser på en enkelt World Wide Web løsning?? På hvilken niveau skal World Wide Web løsningen designes? Når man skal designe en web-løsningen, skal man være klar over hvilke funktioner en webløsningen skal indeholde. Der findes nogle design niveauer for web-sider, som virksomheder kan Side 6

7 vælge imellem efter deres strategi og behov. Disse niveauer kan klarlægge hvilke egenskaber og funktioner som web-løsningen skal kunne dække.? Hvordan skal SEC s World Wide Web løsningen designes? Ud fra analyse resultaterne hvordan skal SEC s web-side designes. Der skal beskrives hvorfor vi har designet løsningen på den måde som den er, samt hvilke valg og overvejelser vi har taget stilling til, under design og implementeringen af web-løsningen. Overordnede punkter bliver behandlet og løst i denne rapport, men der prioriteres for den først del(www Strategiske Overvejelser) frem for den anden del(design), da vi synes at den er mest vigtig pga. at den anden del er afhængig af SEC samt deres ønsker i web-løsningen. Begrænsninger - Vi går ud fra at læseren har lidt viden om hvad Internettet og World Wide Web er. - Vores overvejelser er kun begrænset indenfor den danske marked. - Vi vil kun beskæftige os med World Wide Web indenfor Internettet, men vi vil også skrive lidt om de integrerede funktioner i World Wide Web, som f.eks Overvejelserne er kun begrænset til de danske virksomheder og indenfor nogle bestemte brancher. - Vi vil ikke går teknisk i dybden i Internet og World Wide Web. Side 7

8 Overordnet indledning Da udviklingshastigheden for Internettet foregår meget hurtigt, har man nu muligheder for at anvende den nye teknologi Internet i mange henseender. En af de nyeste teknologier indenfor Internettet er World Wide Web. Denne teknologi kom med mange muligheder som virksomheder kan benytte indenfor markedsføring. Virksomheder er faktisk begyndt med at benytte dette nye medie(world Wide Web) til at få solgt deres produkter og servicer. Men ikke alle benytter mediet rigtigt. Da Internettet indenfor markedsføring i dag er meget anvendt på det danske marked, Skive Edb Center har bestemt, at de vil også benytte Internettet til at markedsføre sig selv ved at benytte World Wide Web s nye muligheder, vil vi i denne rapport beskrive hvad en virksomhed som Skive Edb Center skal overveje inden de benytter World Wide Web i deres strategi. Ud fra Skive Edb Center s ønsker samt deres strategi og de overvejelser vi vil beskrive i rapporten, vil vi prøve på at designe og implementere en World Wide Web løsning, som Skive Edb Center kan benytte til deres markedsføring. Side 8

9 World Wide Web Strategiske overvejelser Inden man designer og implementere en Internetløsning bør man overveje om Internetløsningen vil dække den idé eller det behov en virksomhed har stillet. Derfor vil vi prøve i den del af rapporten at angive nogle vigtige overvejelser, som en virksomhed ligesom SEC kan bruge til at finde ud af om det er en fordel ved at benytte Internettet til f.eks. markedsføring og besparelse af ressourcer. Overvejelserne er generelle dvs. de er ikke afhængig af en bestemt branche. Det betyder at enhver virksomhed i forskellige brancher kan benytte overvejelserne når de skal bestemme om de skal bruge WWW til understøttelse af deres markedsføring strategi. Vi vil benytte en struktur som er lavet af cand.merc. elever i en kandidatafhandlingsrapport fra 1. marts til 15 september 1997,Rapporten findes på Internettet på: Rapporten diskuterer om WWW er et effektiv reklamemedie på det danske marked set ud fra medieplanlægnings perspektiv eller ej. Efter læsning af rapporten fandt vi ud af at det vi skal lave er næsten det samme som de har lavet. Derfor tager vi noget af deres struktur i rapporten som vi kan bruge i vores rapport og bygger det videre i forhold til vores egen problemformulering. Med strukturen mener vi emnerne og de teorier som de har beskæftiget med i deres rapport, dem vil vi benytte, men vil blive behandlet og beskrevet i forhold til vores opgave. Dvs. den direkte kilde af de fleste teorier vi vil behandle i denne del af rapporten er fra kandidatafhandlingen, men kandidat eleverne har selvfølgelig taget fra forskellige kilder. Men vi vil nævne originale kilder under figurerne som vil forekomme i rapporten. Ud over denne store kilde, vil der også forekomme flere kilder som vil blive nævnt i rapporten. Det første vi vil kigge på er, hvordan World Wide Web er som et medie i forhold til markedsføring, dernæst hvordan kommunikationen er via WWW mediet, derefter hvordan markedet er i forhold til WWW mediet og til sidst vil vi skrive om virksomhedens strategi og dens indflydelse på WWW løsningen. Side 9

10 Hvordan er World Wide Web som et medie i forhold til markedsføring? Vi vil herunder generelt beskrive World Wide Web som et medie for markedsføring. Vi vil prøve at karakterisere mediet ud fra dets styrker og svagheder. Med en beskrivelse af mediets styrker og svagheder kan man få overblik over, hvilke fordele og ulemper mediet har i forhold til markedsføring. Dernæst vil vi definere og beskrive et vigtigt element som findes i WWW, nemlig interaktivitet, fordi interaktivitet/interaktion vil blive nævnt mange gange i denne rapport. Dette skal give læseren en forståelse for hvad mediet kan i forbindelse med markedsføring via World Wide Web. Internet generelt (WWW) Internettet stammer fra 1964, hvor det amerikanske forsvarsministerium udviklede et computernetværk til kommunikation i tilfælde af atomangreb. Dengang fandtes det kun i USA, men nu er Internettet blevet udviklet væsentlig hurtigt, det er nu et netværk af netværk osv. Udvikling i Internettet er så stor, at der er dukket mange nye muligheder op til at benytte i forskellige henseender f.eks. , chat og World Wide Web. En af de vigtigste og interessante teknologier er i dag World Wide Web(WWW). World Wide Web tilbyder muligheden for grafisk præsentation af informationer og data. World Wide Web indeholder funktioner, der gør det muligt at vise tekst, billeder, audio og video på samme tid. Det er det man i dag kalder for multimedier. World Wide Web kan betragtes for et stort internationalt netværk, der gør Internettet til et meget brugervenligt medie pga. dens grafiske brugerfalde. World Wide Web er et såkaldt hypermedie, dvs. et medie hvor alle former for informationer som kan være præsenteret af forskellige medier (f.eks. billeder, lyd video, animationer, osv.), kan kædes sammen uafhængig af deres fysiske placering. Dette betyder at f.eks. en bruger ved hjælp af de mange henvisninger(links) hurtigt kan bevæge sig rundt på mange forskellige computere, uden at være afhængig af materialets geografiske placering. Ifølge nydansk ordbogen lyder definitionen af ordet hyper således: Hyper-: Ekstra-, over-, super- Vi kunne desværre ikke finde en eksakt definition af ordet hypermedie i ordbogen. Side 10

11 Mediet er også bygget på et hyperstruktur dvs. man kan springe rundt i siderne uden at man mister noget i fortælling. Hyperstruktur kunne f.eks. se ligesom i figuren. Figur: Hyperstruktur Kilde: Egentilvirkning World Wide Web er den Internet funktion, der i disse år oplever størst vækst i brug og udbredelse, og derfor giver det store muligheder for virksomheder til at bruge mediet for at f.eks. komme i kontakt med deres kunder, ved at præsentere informationer omkring virksomhedens produkter på en interaktiv(bliver forklaret senere under afsnittet Interaktivitet i WWW mediet) metode. Et andet eksempel kan være f.eks. en 24-timers mulighed for at servicere kunderne. Overordnet kan World Wide Web illustreres som et kæmpe stort internationalt medie, der indeholder alt: informationer, underholdning, nyheder, salgsmuligheder og meget andet. World Wide Web egenskaber Den overordnede beskrivelse af World Wide Web vil være udgangspunktet for dette afsnit. Her vil vi prøve på at give en dybere karakteristik af World Wide Web som et medie. Vi vil opstille en tabel over styrker og svagheder til at vurdere WWW s muligheder som et medie i forhold til markedsføring. Vi vil opstille de styrker og svagheder, der er tilknyttet World Wide Web i stikord i nedenstående tabel og punkterne vil vi i de efterfølgende afsnit beskrive mere detaljeret. Vi har i den forbindelse forsøgt at vurdere World Wide Web ud fra forskellige rapporter, artikler og materiale hentet fra bl.a. World Wide Web. Styrker Hurtig og nem opdatering Budskabsmuligheder Driftsomkostninger Stor informationskapacitet Tiltrækkende medie Svagheder Dækning Kommunikationens levetid Øget konkurrence Uoverskuelighed Ikke påtrængende Side 11

12 Stor interaktivitet Høj opmærksomhedsværdi Dynamisk Forbrugerkontakt Større målgruppe 24 timer Kritiske forbruger og deres fortrolighed Kilde: Egen tilvirkning Styrker For at se nærmere på styrkerne er det bemærkelsesværdigt, at disse styrker indeholder elementer, som kan åbne nye døre indenfor markedsføring. Internettet er et medie, hvor opdateringen foregår meget hurtigt og nemt, ingen andre medier kan matche Internettets opdateringshastigheder. Virksomheder der ønsker at markedsfører sig selv har nu flere budskabsmuligheder ved at bruge Internettet. Her indeholder Internettet, i form af markedsførerens egen web-side, både grafik, lyd, billede, animation og interaktion på samme tid. Driftsomkostninger er en vigtig faktor som man bør overveje inden inddragelse af et medie i virksomhedens strategi: Produktionen af web-sider er i forhold til andre medier meget billig og dermed er en vigtig styrke ved mediet. Ved hjælp af Internettet har man nu mulighed for at levere en mere overskuelig og forståelig budskab ud til kunderne, ved at sende store mængder af information i form af tekst, grafik lyd, billeder osv. ud til kunderne. Ved at bladre siderne igennem kan kunderne selv vælge hvor meget af information man ønsker at modtage. Den, der ønsker at markedsfører et produkt eller en service, kan på den måde tilfredsstille enhver kundes informationsbehov med en lav pris per ekstra side i forhold til forsendelse af produktbeskrivelser og brochurer. Da WWW som sagt er et medie som er integreret af mange forskellige medier, er det meget anvendeligt til at tiltrække kunder på en eller anden måde. World Wide Web som medie er interaktivt. Jf. efterfølgende afsnit, betyder det blandt andet, at forbrugeren kan frasortere den unødvendige information og kun modtage det han har brug for. Virksomheden opnår dermed en mere tilfreds kunde samt en tættere kontakt til kunden. Interaktiviteten gør, at virksomheden har større muligheder for at gøre kunden aktiv og på den måde Side 12

13 huske virksomhedens budskab bedre. Samtidig kræver det mere af virksomheden at opnå kundens opmærksomhed samt at få forbrugeren til at besøge det pågældende virksomheds web-side. Interaktivitet skyldes også at skabe en høj opmærksomhedsværdi, da brugeren selv aktivt har valgt at se reklamen på World Wide Web og dermed involverer sig i reklamen. Det betyder at der er større mulighed for at brugeren opfatter reklamebudskabet. Virksomhederne har mulighed for at implementere web-løsningen dynamisk, dvs. de kan altid tilføje nye informationer, nå behovet er oppe, uden at der er grænse for hvor meget informationer de kan lægge op på Internettet. Dynamikken kan de sørge for via jævnlig opdatering af de informationer, der gøres tilgængelige for brugeren. Det er nødvendigt for virksomheder at forstå sine kundernes behov og ønsker, dette kan ske ved at have en tæt kontakt til forbrugerne. Ved brug af WWW er der mulighed for at kontakte kunderne via eksempelvis eller udfyldningsskema. Ved understøttelse af virksomhedens strategi med en WWW løsning, kan man ramme den eksisterende målgruppe, og udover det ved brug af nogle af WWW styrker kan man skabe en større målgruppe ved f.eks. at fange WWW brugernes overblik. Kunderne kan på enhver tidspunkt kontakte virksomhed ved f.eks. at sende eller ved at bestille et produkt ved at udfylde er skema på web-siden. Svagheder Internettets evne til at generere dækning er i dag lille i forhold til andre medier f.eks. TV. Da brug af WWW mediet af danskere er ikke lige så stor som bruget af f.eks. TV mediet. Ved udarbejdelse af en medieplan har det en betydning, om mediet har en høj eller lav dækning. Årsagen er, at virksomhedens opsatte mediemålsætning har betydning for, hvorvidt kravet om høj dækning skal være opfyldt. For en del virksomheder på markedet, kræves der en høj dækning for at nå ud til deres målgrupper. Derfor er den en stor svaghed ved WWW mediet, men det ser ud til at i fremtiden det vil ændre sig, da hele tiden kommer der flere og flere danskere på nettet. En svaghed i WWW-mediet er, at kommunikationen via mediet ikke har så lang en levetid som ved andre medier, og på grund af muligheden for hurtig opdatering og fornyelse, forventer forbrugerne hele tiden at se noget nyt. På grund af mediet vil virksomhederne have flere konkurrenter på markedet dvs. øget konkurrence ved brug af mediet. Side 13

14 På grund af den stor mængde af informationer på Internettet og de uendeligt mange informationer man kan lægge op på web-sider, kan Internettet være uoverskuelig for nogle af brugere. WWW mediet er ikke påtrængende, dette betyder at forbrugeren kan vælge kommercielle budskaber til og fra. For at få reklamebudskabet ud til forbrugeren kræves det ofte at mediet er påtrængende. Det er især gældende ved lav involvement produkter(bliver behandlet senere under afsnittet Produkt typer ), som forbrugeren ikke vil bruge tid på at finde informationer om samt nye produkter, som brugeren ikke i forvejen kender. I disse tilfælde vil brugeren sikkert aldrig blive konfronteret med reklamen hvis de ikke var påtrængende. Forbrugerens holdninger overfor mediet er en stor betydning for virksomhederne som ønsker at benytte mediet til f.eks. markedsføring. Da World Wide Web er et nyt medie, er der stadigvæk en stor del af forbrugere, der stiller sig meget kritiske overfor World Wide Web mediet, pga. deres lave fortrolighed til mediet, fordi de ikke har kendskab til mediet eller fordi de ikke ønsker at skifte til noget nyt (modstand mod forandring). Interaktivitet i mediet www En meget vigtig funktion som findes i mediet WWW er interaktivitet. Interaktivitet har mange betydninger, men indenfor WWW mediet eller alle former for multimedier, så sker interaktivitetet når en web-side eller et program reagerer på brugerens input, eller når en bruger reager på de han så på web-siden eller programmet. Den simpleste form for interaktivitet på f.eks. en web-side er links. Men da interaktivitet/interaktion er blevet nævnt før, og kommer til at blive nævnt mange steder i rapporten, vil vi klarlægge ordets betydning ved at definere begrebet. Klarlæggelsen af begrebet er relevant, idet interaktionen udgør en væsentlig faktor i mediet og i det teoretiske perspektiv indenfor kommunikationen og markedsføring via WWW. Ifølge kandidatafhandlingen har de defineret interaktiviteten som følgende: Når brugeren bliver interaktiv kan der både være tale om en personlig interaktion og en maskinel interaktion. Ifølge nydansk ordbogen lyder definitionen af interaktion og interaktiv således: Interak tion en/-er: Vekselvirkning, samspil, gensidig påvirkning Inter aktiv (adj.): Edb-udtryk: betegnelse for arbejdsprocesser med vekselvirkning mellem bruger og datamat. Side 14

15 Der er tale om en interaktion, når en person(a) afsender et budskab eller et indhold (A1) til en anden person(b), hvorefter person (B) reagerer ved at sende et nyt budskab eller et indhold (B2) til person (A). Denne definition overlapper begrebet personlig interaktion, idet interaktionen sker mellem to eller flere personer eller organisationer. A A1 A2 B1 B2 Personel Interaktivitet B A C1 C2 D1 D2 Maskinel Interaktivitet WWWmediet Personlig og maskinel interaktion Kilde: cand.merc. afhandlingen. Ved den maskinelle interaktion sker der en interaktion i tilfælde af, at person (A) klikker på et hyperlink eller en reklame. Ved det pågældende klik afsender personen et budskab til maskinen om hvilken interesse, adfærd og holdning han eller hun har overfor det givne produkt eller den givne virksomhed. Samtidig modtager personen forskellige budskaber eller indhold fra maskinen afledt af hans eller hendes valg af hvilke f.eks. hyperlinks, der er blevet klikket på. Normalt vil interaktivitet sker, når der er først fortaget kommunikation mellem f.eks. en bruger og en web-side Dette vil kun ske hvis brugeren har interesse i web-siden s indhold. Brugeren vil så kommunikere med web-siden ved f.eks. at klikke på links og knapper der er på web-siden. Når dette sker så betyder at der er foretaget kommunikations mellem brugeren og web-siden og web-siden s interaktivitet fik brugeren til at klikke og gøre de ting som web-siden s designer har satset på. Eksempler på interaktive funktioner som en virksomhed bør overveje på deres web-sted er som følgende:? Kunden / brugeren få mulighed for at kommunikere med virksomheden på et eller andet måde? Bestille yderligere information? Bestille ydelser / produkter? Søge evt. jobs eller lade sig registrere med adgang til fordelagtige informationer og/eller tilbud.? Besøgende på hjemmesiden kan gives mulighed for at angive om de er interesserede i , når der er nyheder / tilbud Side 15

16 ? Osv. Sammenfatning Ud fra de mange web-sider som man kan findes på WWW på f.eks. kan man regne ud at WWW er blevet et meget vigtig salgsmedie, som har stor interesse hos virksomheder, da de vil gerne bruge de styrker og muligheder som det nye medie tilbyder. Selvom der stor interesse for World Wide Web, viser det sig, at der er stor forskel på hvorledes virksomhederne anvender mediet. Der findes både virksomheder, der med forsigtighed tilnærmer sig mediet ligesom f.eks. men også virksomheder der er fuldt integreret med World Wide Web ligesom f.eks. Hovedparten af de danske virksomheder der benytter World Wide Web er dog stadigvæk præget af, at de er i gang med at indsamle erfaringer omkring, hvorledes de kan benytte World Wide Web på en effektiv måde. At de fleste virksomheder ikke anvender mediet fuldt ud, kan skyldes at de endnu ikke kender alle de styrker og muligheder, som World Wide Web har. Tabellen over mediets styrker og svagheder har vist, at World Wide Web er et medie med overvægt af styrker. De styrker som kan fremhæves ved mediet er: en høj opmærksomhedsværdi, en høj informations kapacitet, lav driftsomkostninger, en tæt forbruger kontakt og at brugeren kan interagere med mediet gennem interaktivitet. Med hensyn til svaghederne har mediet både en lav dækning og er et ikke påtrængende medie hvilket virksomhederne må tage højde for. Men mediet kan også være uoverskuelig pga. den store mængde af informationer som det indeholder. Ud fra de svagheder mediet har, kan der opstå en ny svaghed ved at man kan få kritiske forbruger, hvor de kun ser på mediets svagheder og ikke andet. Med den stigende interesse for mediet, er der dog udsigt til at nogen af svaghederne vil ændre sig til styrker ligesom f.eks. dækning, da der dukker hele tiden flere virksomheder og forbruger på mediet. Til sidst har vi forklaret en vigtig element som findes i WWW mediet, nemlig interaktivitet. Man kan skelne mellem to typer af interaktiviteter: en personel interaktivitet og en maskinel interaktivitet. Personel interaktivitet er når to eller flere mennesker kommunikerer med hinanden, men når dette sker mellem en person og en maskine så foregår kommunikationen gennem mediets interaktivitet. Derfor kalder man det for interaktion eller interaktivitet. Disse er også former for kommunikation. Side 16

17 Hvordan er kommunikationen via World Wide Web? Efter kort, at have beskrevet kort mediet WWW i forhold til markedsføring, vil vi i det følgende afsnit se nærmere på hvordan kommunikation er mellem virksomheden, brugeren og mediet. Fordi det er relevant for en virksomhed som SEC, at finde ud af kommunikationsprocessen ved mediet inden de afgøre om de skal bruge mediet til markedsføring eller ej eller hvorledes de skal implementere WWW løsningen så den fungere optimalt. Dette vil vi gøre ved at se på de traditionelle kommunikationsteorier og finde ud af hvilke af disse kommunikationsprocesser World Wide Web opfylder, samt beskrive kommunikationsmål som Rossiter og Percy behandler og kort beskrive St. Elmo Lewis s respons hierarki modellen, AIDA, og til sidst diskutere, hvilke af de mål der kan opnås ved at anvende mediet World Wide Web til markedsføring. Markedskommunikation Her beskrives hvordan kommunikationsflowet mellem en virksomhed og forbruger foregår. Produkt Promotion Pris Placering Marketing strategi Analyse, planlægning og kontrol Produkt kommunikation Promotion kommunikation Opfattet totalprodukt Ønsket produkt Pris kommunikation Placering kommunikation Forbruger Markedskommunikation Forbindelse mellem virksomhed og forbruger gennem et medie(medieplanlægning) Kilde: Markedskommunikation som organiseringsmåde, Lars Thøger Christensen Figuren viser sammenhængen mellem virksomhedens marketingstrategi og forbrugeren gennem laget markedskommunikation. Det viser, hvordan virksomhederne får informationer fra forbrugerne Side 17

18 om deres behov og ønsker af produkter/servicer, samt hvordan forbrugerne får informationer fra virksomhederne om produkter/servicer. Udover dette kan virksomhederne udfra forbrugerens behov og ønsker lave en analyse og planlægge deres strategi, så de kan ramme deres målgruppe på en rigtig måde. Marketingdelen varetager analyse, planlægning og kontrol af den komplette markedsføringsstrategi, hvor medieplanlægningen ses som et delelement i måden, hvorpå strategien, herunder kommunikationsmåle, bliver sent ud til den definerede målgruppe. På den måde ses mediet og medieplanlæggeren som de, der skaber den endelige forbindelse mellem virksomhed og forbruger. Alt dette foregår igennem et markedskommunikations medie. Da SEC gerne vil bruge World Wide Web til kommunikationen med deres målgruppe, vil vi i den næste afsnit beskrive hvordan kommunikationen er via World Wide Web. Kommunikation via Internettet(WWW) Der findes nogle traditionelle markedskommunikations teorier som vi vil bruge til at analysere, hvorledes kommunikationsprocessen kan foregå via Internettet (World Wide Web). Tre kommunikationsformer er beskrevet i bogen Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, Bogen beskriver 3 kommunikationsmodeller:? Interpersonel og computer-formidlende kommunikationsmodel? En-til-mange markedskommunikations model for massemedier? Mange-til-mange kommunikationsmodel Dette vil give virksomheder viden om hvilke af disse tre kommunikationsmodeller WWW mediet tilbyder. Interpersonel og computer-formidlende kommunikationsmodel Interpersonelle kommunikation er et udtryk for en en-til-en (person-til-person) kommunikation med en høj grad af interaktivitet og hvor feedback kan gives via samme medie med det samme. Interpersonel kommunikation henvender sig kun til den enkelte og ikke til et bredt publikum. Med WWW mediet har man en begrænsning i hvad man kan kommunikere med, da menneskelige kropssprog ikke kan blive transmitteret via mediet. Side 18

19 Dvs. ved den interpersonelle kommunikation opstår der en computer-formidlende kommunikation mellem to personer gennem mediet, dette kan ske ved f.eks. eller IRC(Internet Relay Chat), som kan være integreret på web-siden. Nedenstående figur illustrerer Interpersonel & computer-formidlende kommunikation. Virksomheder bør lægge mærke til denne model ved anvendelse af Internettet, da den giver mulighed for at anvende mediet til både Interpersonel- og masse kommunikation på samme tid, pga. Bruger Indhold Medie (WWW) Indhold Bruger Kilde: Maketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, muligheden for at flere personer kan kommunikere med hinanden igennem mediet Internettet. En til mange markedskommunikationsmodel for massemedier En til mange kommunikationsprocessen er modsat til Interpersonel modellen, da der er kun mulighed for en lille grad af interaktivitet, og hvor feedback sjældent kan gives med det samme via samme medie. Dvs. denne model går ud fra, at massekommunikation er en en-til-mange proces, hvor en virksomhed transmitterer indhold gennem et medie til en stor gruppe af forskellige brugere. Ulempen i alle massemediers effekt er, at der ikke er nogen interaktion mellem bruger og virksomhed, det vil sige ingen dialog eller feedback fra brugeren. Det der adskiller den Interpersonel modellen fra den her, er at interaktionen i Interpersonel & computer-formidlende kommunikation indgår som nøglefaktor, hvor der her er tale om den personlige interaktion. Denne interaktion i en-til-mange kommunikation, foregår igennem et andet medie. En-til-mange kommunikationsmodel vises i nedenstående figur. Side 19

20 Bruger Bruger Virksomhed Indhold Medie (WWW) Bruger Bruger Bruger Kilde: Maketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, Mange til mange kommunikation Da WWW er et medie som indeholde mange medier(hypermedie), jf. forgående afsnit, indeholder WWW både en en-til-en, en en-til-mange og mange-til-mange kommunikationsprocesser. Da Internettet mediet bliver brugt af mange afsender og modtager Selve kommunikationsmodellen der er gældende for Internettet, kaldes mange-til-mange kommunikationsmodel, idet der er mange virksomheder der afsender deres budskab til mange brugere, der modtagere budskaberne gennem mediet Antallet af modtagere er selvfølgelig meget større end antallet af afsendere. Den nedenstående figur viser en kommunikationsmodel, der indeholder alle tre former for kommunikationsprocesser, der eksisterer på Internettet. Virksomhed Bruger Virksomhed Bruger Medie (WWW) Bruger Virksomhed Bruger Virksomhed Kilde: Maketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, Side 20

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Markedsføring med IT som værktøj

Markedsføring med IT som værktøj Markedsføring med IT som værktøj Søren Koed Lars Frandsen Præsentation Hvem er vi? Søren Koed & Lars Frandsen Cand.merc studerende i international virksomhedsøkonomi HA afgangsprojekt indenfor internettets

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2

Yosef Saleh, Ilyas Tulumcu Oguzhan Polat, Mohammad Kaddoura Kom/IT C Kl. 1.2 1/ Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Dokumentation... 4 Hjemmeside og logo design... 14 Valg af skrifttype... 15 AIDA... 16 Arbejdsroller og opgaver... 17 Logbog for vores proces (Ugevis)... 19 Konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

PHP Quick Teknisk Ordbog

PHP Quick Teknisk Ordbog PHP Quick Teknisk Ordbog Af Daniel Pedersen PHP Quick Teknisk Ordbog 1 Indhold De mest brugte tekniske udtryk benyttet inden for web udvikling. Du vil kunne slå de enkelte ord op og læse om hvad de betyder,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation C Mona

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014/2015

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Naturen på sociale medier

Naturen på sociale medier Naturen på sociale medier Toppen af Danmark, onsdag den 27. juni 2012 Marie Kjær Pedersen, konxion Velkomst & agenda Agenda: Naturen på sociale medier Gennemgang af sociale medier hvordan virker teknologien.

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring

program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring dagens program * opsamling * skype foredrag * online markedsføring opsamling visuel identitet * hvad synes I? * pitch * s/h + negativ * farver Logo Logo Logo Web Tryk #0000ff Pantone Blue 072c C 100 M

Læs mere

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012

Workshop: Marketing og Salg. 7. november 2012 Workshop: Marketing og Salg 7. november 2012 HVIS DET IKKE KAN SÆLGES HAR DET INGEN VÆRDI Program for 2012.11.07 Før pause Efter pausen SALG Hvad sælger vi USP FAQ Til hvem sælger vi MARKEDSFØRING Værktøjskassen

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her.

DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. DANSKERNE & E-HANDEL 2014 Vi har spurgt danskerne, hvad der skal til, for at de er tilfredse med at handle på nettet. Du får deres svar her. BRUG LEVERING TIL AT FÅ FLERE OG MERE TILFREDSE KUNDER Når

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 14 HTX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Funktioner og fordele i Office Professionel 2010

Funktioner og fordele i Office Professionel 2010 Funktioner og fordele i Office Professionel 2010 Microsoft Office Professional 2010 giver dig vores allerbedste værktøjer, så du kan organisere dig, bevare forbindelsen og forblive konkurrencedygtig. Med

Læs mere

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK

ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK ANALYSE AF WEBSTEDET WWW.BILFORHANDLER.DK Denne rapport indeholder en primær analyse af webstedet www.bilforhandler.dk. Vi har kigget på: Det vigtige førstehåndsindtryk af webstedet Brugervenlighed Anvendte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013/2014

Læs mere

Internet Information Services (IIS)

Internet Information Services (IIS) Internet Information Services (IIS) Casper Simonsen & Yulia Sadovskaya H1we080113 06-11-2013 Indholdsfortegnelse Problemformulering... 2 Hvorfor:... 2 Hvad:... 2 Hvordan:... 2 Problembehandling... 3 Introduktion...

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com

Maj 2012. FRBO.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Hvordan E-Intelligence Sikrede Massiv Trafik og Salgs Stigninger For FRBO.com Maj 2012 FRBO.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com +1 678 500 9078 info@eintelligenceweb.com

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009

Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 Brugerundersøgelse på nyidanmark.dk 2009 I perioden fra 3. april til 9. juni 2009 har webanalyse-firmaet Netminers gennemført en kvantitativ brugerundersøgelse på nyidanmark.dk. Undersøgelsen viser først

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling

Internethandel en Oversigt. Hvordan kan infrastrukturen se ud på en Internethandelsløsning? Internet Butik. Internet Salgsafdeling Internethandel en Oversigt Når man overvejer internet handel skal man først beslutte sig for om man ønsker at åbne en butik, hvor alle har adgang eller, om man ønsker at åbne en salgsafdeling uden for

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.

Maj 2012. Forleasebyowner.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner. Hvordan E-Intelligence Forbedrede Side trafik, Rankering og Kundeemner For Forleasebyowner.com Maj 2012 Forleasebyowner.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August maj 2013-14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

East Export Network Øst Magasinet

East Export Network Øst Magasinet . East-X-Net Videnpark Trekantområdet Vesterballevej 5, 7000 Fredericia tlf.: 26-926554 mail: mail@east-x-net.dk web: www.east-x-net.dk East Export Network Øst Magasinet Udarbejdet af: East-X-Net Odinsgade

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juni 12/13 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Markedskommunikation

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse

Netbaseret spørgeskemaundersøgelse E-læringsmodul til samfundsfag i folkeskolen Netbaseret spørgeskemaundersøgelse It-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Udarbejdet af: Hasse Francker Christensen Indhold af modulet Indholdsfortegnelse 1 - Hvorfor

Læs mere

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google.

Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. Marketing A-Z Marketingbegreb Betydning A Adwords Annoncer på internettet, der købes via Google Adwords. Bruges til at få et produkt højere op i søgeresultaterne på Google. B Branding Signalerer, hvad

Læs mere

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig

INDHOLD. INDSIGT 1 Danskerne åbner læser og reagerer på dine breve. INDSIGT 2 Unge elsker at få breve fra dig 2014 BREVETS STYRKE FIND VEJ TIL DANSKERNES HJERTER Brevets styrke 2014 er en analyse af danskernes forhold til kommunikation fra virksomheder via fysisk brev og brev lagt i e-boks sammenlignet med, web,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk. Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk Klima- og Energiministeriet http://www.kemin.dk/ Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.kemin.dk/.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE 2013. Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 NAVN PÅ OPGAVEN KERNEOMRÅDE SVENDEPRØVE 2013 Redesign & kodning af website PETER HOLM SVENDEPRØVE 2013 / 5 Beskrivelse af opgaven I min fritid modtog jeg en opgave, som bestod i, at redesigne og kode et

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele

Daniel, Jesper & Louis HTX1A (Åbenthus)Kom/it v. Kim Pii 13-12/2010. Åbenthus rapport. I flere dele Indholdsfortegnelse: Side 2&3 - Daniel's tekst - Åbenthus rapport I flere dele Kommunikationsproblem Side 2 Brainstorm Side 2 Laswell mv. Side 2-3 Side 4&5 Louis' tekst Kommunikationsproblem Side 4 Kommunikationsmål

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling

Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour. Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Fordele og faldgruber ved brug af sociale medier Google On Tour Tåstrup 18/05-2015 Dorte Møller Madsen, Stormvind Social Selling Formålet I får indblik og mulighed til at tænke strategisk vedr. de sociale

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Markedskommunikation

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

NETTET ER ET MULTIMEDIUM

NETTET ER ET MULTIMEDIUM At læse og skrive på nettet Af Jesper Hansen Nettet Du er højst sandsynligt vant til at bruge internettet i din dagligdag. Når du omtaler det som nettet, ved alle, at det er det net, som vi det meste af

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

Sommerens Store Dille 2014

Sommerens Store Dille 2014 Sommerens Store Dille 2014 Site: http://chicdesigns.dk/hulahopring/index.html Af 1 Shiko Nzorubara Klasse: Mula A 2. Semester Vejleder: Merete Lindemann & Ivan Rosenvinge Frederiksen TABLE OF CONTENTS

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere