PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9"

Transkript

1 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB SOM ET MEDIE I FORHOLD TIL MARKEDSFØRING? 10 INTERNET GENERELT (WWW) 10 WORLD WIDE WEB EGENSKABER 11 Styrker 12 Svagheder 13 INTERAKTIVITET I MEDIET WWW 14 SAMMENFATNING 16 HVORDAN ER KOMMUNIKATIONEN VIA WORLD WIDE WEB? 17 MARKEDSKOMMUNIKATION 17 KOMMUNIKATION VIA INTERNETTET(WWW) 18 Interpersonel og computer-formidlende kommunikationsmodel 18 En til mange markedskommunikationsmodel for massemedier 19 Mange til mange kommunikation 20 KOMMUNIKATIONSMÅL 21 Kommunikationsmålene generelt 21 Category need 22 Brand awareness 22 Brand attitude 22 Brand purchase intention 23 AIDA modellen 23 Kommunikationsmålene i forhold AIDA modellen 24 I hvor høj grad mediet WWW kan opfylde kommunikationsmålene 24 SAMMENFATNING 28 HVORDAN ER MARKEDET I FORHOLD TIL WWW MEDIET? 29 OVERORDNET BESKRIVELSE AF WWW BRUGERE PÅ MARKEDET 29 Searcher: 30 Surfer: 30 PRODUKT TYPER PÅ INTERNETTET 31 Høj- involveringsprodukter 32 Lav- involveringsprodukter 32 SAMMENFATNING 33 VIRKSOMHEDENS STRATEGI OG DENS INDFLYDELSE PÅ WWW LØSNINGEN 34 EDB-BRANCHEN 35 Prisdatabasernes indflydelse på EDB-forhandlernes forretning 35 Side 1

2 Fordele & ulemper vedr. handel på Internet 36 STRATEGI 36 Porters model 37 Differentieringsstrategien: 37 Fokusstrategien: 37 Omkostningsstrategien 38 SEC s strategi 38 Nuværende strategi 38 Fremtidig strategi 39 SAMMENFATNING 39 KONKLUSION 40 DESIGN OG IMPLEMENTERING 41 PÅ HVILKEN NIVEAU SKAL WWW LØSNINGEN DESIGNES? 41 TELEDANMARK MODELLEN 41 Præsentationsniveauet 42 Interaktionsniveauet 42 Transaktionsniveauet 42 Integrationsniveauet 43 Sammenfatning af TeleDanmark modellen 43 SEC I FORHOLD TIL TELEDK MODELLEN 44 ASP (ACTIVE SERVER PAGES) 44 Fordele ved ASP 46 HVORDAN SKAL SEC S WEB-LØSNINGEN DESIGNES? 46 DESIGN AF HJEMMESIDEN 46 Navigationssystemets overordnede struktur 46 Forsiden 47 Menuer på hjemmesiden 47 Præsentation af tilbud 48 Hovedvinduet 48 Frames kontra tabeller 48 Layout 50 Luft i teksten vandret og lodret 50 Farver på hjemmesiden 51 Serviceproblematikken 51 Overvejelser med hensyn til brug af databaser 52 Sikkerhed 52 Copyright 52 KONKLUSION 53 AFSLUTTENDE KONKLUSION 54 KILDEFORTEGNELSE 56 UNDERSKRIFTER 57 Side 2

3 BILAGSOVERSIGT 58 BILAG 1: PROJEKTPLAN 59 PROJEKTDEFINITION 59 VALG AF MUNK MADSEN TEORIER 59 ORGANISATION 60 STRATEGI 60 Konkret strategi 62 AFTALER 63 UFORMELLE AFTALER 64 Fasebeskrivelser 65 Ressourcer: 65 Aktiviteter: 65 STYRING 66 FORLØB I FORHOLD TIL OPRINDELIG PLAN 67 BILAG 2: TILBUD/FORSLAGS -DOKUMENT(PROPOSAL) 69 GENERELT 69 Formålet med dokumentet 69 Hvad skal dokumentet indeholde 69 PRODUKTETS FORSLAGS DOKUMENT 70 INTRODUKTION 70 FORMÅL 70 MÅLGRUPPEN 71 BEGRUNDELSE FOR VALG AF MULTIMEDIE 71 BESKRIVELSE AF KLIENTERNE 71 Klienternes(SEC) ønsker 72 BESKRIVELSE BRUGERNE(MÅLGRUPPEN) 72 Brugernes ønsker 73 GENEREL BEHANDLING OG BEGRUNDELSER FOR VALG 73 BILAG 3: CTIVE SERVER PAGES KODE 76 TILBUD.ASP 76 NYHEDER.ASP 77 LOESDELE.ASP 78 KONFIG.ASP 81 Side 3

4 Problemstilling Skive Edb Centerets krav/ønsker Skive Edb Center er en forretning der handler med Edb-udstyr. Skive Edb Center har fundet frem til at en konfigurator på en hjemmeside vil hjælpe dem til en ekspeditionstidsbesparelse, og til at markedsføre dem på Internet, som skabe dem en lidt større målgruppe. Derfor: Der skal udvikles en hjemmeside, som designes med henblik på markedsføring af Skive Edb Center. Hjemmesiden skal desuden indeholde en konfigurator, som ud fra brugernes valg generer tilbud på såvel systemer som løsdele. Hertil skal udvikles en Windows-baseret database med alle Skive Edb-centers sortimentpriser. Der skal desuden vælges og implementeres en kommuikationsform mellem hjemmesiden og databasen. Konfiguratoren skal kunne sætte en computer sammen og give et samlet pris. Det skal forgå således, at hvis et hardware-udstyr ikke kan kører med et andet, så skal man ikke kunne vælge det. Problemformulering Med udgangspunkt i den hastige udvikling indenfor anvendelsen af Internettet i forskellige henseender specielt den stor antal af virksomheder som benytter hjemmesider til at markedsføre sig selv, samt med udgangspunkt i Skive Edb Center ønsker kom vi frem til følgende hovedproblem: Hvilke grundlæggende strategiske overvejelser bør en virksomhed som Skive Edb Center(SEC) overveje inden design og implementering af en World Wide Web(WWW) løsning til markedsføring af virksomhedens produkter/servicer, samt hvordan skal WWW løsningen designes og implementeres udfra de fundne analyseresultaterne fra de grundlæggende overvejelser på en enkelt WWW løsning? For at give overblik over hvad overordnet problemstilling handler om uddyber og præciserer vi den i følgende underpunkter: Hvilke grundlæggende strategiske overvejelser er der at tage hensyn til inden design og implementering af World Wide Web løsning?? Hvordan er World Wide Web som et medie i forhold til markedsføring? Side 4

5 ? Hvordan er kommunikationen via World Wide Web?? Hvordan er markedet i forhold til World Wide Web mediet?? Hvilke indflydelse har virksomhedens strategi på en World Wide Web løsning? Hvordan skal World Wide Web løsningen designes og implementeres udfra de fundne analyseresultaterne fra de grundlæggende overvejelser på en enkelt World Wide Web løsning?? På hvilken niveau skal World Wide Web løsningen designes?? Hvordan skal SEC s World Wide Web løsningen designes? Problemdiskussion Den følgende problemdiskussion skal fremhæve argumenterne for valget af de delelementer, der er medtaget til underbyggelse af problemformulering. De overordnede elementer i opgaven er valgt på baggrund af deres store betydning for markedsføring i forbindelse med et nyt interessant medie som World Wide Web. Hvilke grundlæggende strategiske overvejelser er der at tage hensyn til inden design og implementering af World Wide Web løsning?? Hvordan er World Wide Web som et medie i forhold til markedsføring? Analysen af mediet i forhold til markedsføring er vigtigt at start med, da den vil give en kort beskrivelse til virksomheder som ikke kender mediets egenskaber endnu. Mediets stærke og svagheder vil blive beskrevet for at virksomheder kunne se hvilke muligheder de har ved at anvende mediet til markedsføring. Dette gøres fordi World Wide Web er et nyt medie med sin helt egen karakteristik. Der kræves derfor en særlig beskrivelse af mediets egenskaber, så mulighederne tydeliggøres for virksomheder som overvejer at bruge mediet i deres strategi.? Hvordan er kommunikationen via World Wide Web? I denne emneområde vil der beskrives hvilke kommunikationsformer WWW mediet opfylder, dette vil give en virksomhed som SEC mulighed for at kunne kommunikere med deres målgruppen gennem et medie med den kommunikationsproces som passer med virksomhedens strategi. Dette Side 5

6 kan de gøre ved at bruge en af de kendte teorier, som vil blive beskrevet i denne område, om hvordan kommunikationen gennem mediet World Wide Web kan foregå. Når en virksomhed vil markedsfører sine produkter/servicer gennem et medie, bør de stille nogle målsætninger som kan opfyldes. Dette vil blive behandlet ved at se på nogle bestemte kommunikationsmål teorier. Der vil også blive diskuteret hvilke af disse kommunikationsmål som WWW mediet kan opfylde.? Hvordan er markedet i forhold til World Wide Web mediet? Når man taler om World Wide Web i forbindelse med markedsføring, er det nødvendigt, på baggrund af analyser og undersøgelser, at kunne karakterisere markedet indenfor virksomhedens branche. Det er nødvendigt at for virksomheden at vide, om man gennem mediet kommer i kontakt med sine nuværende og potentielle kunder. Det er også nødvendigt at vide om man kan sælge sine produkter/servicer på mediet, samt hvor stor er målgruppen af virksomhedens produkter/servicer findes på mediet. Hvis målgruppen/kunderne er ikke aktuelt på mediet, så er der ikke grund til at benytte mediet til markedsføring, med mindre der er andre målsætninger med brug af mediet.? Hvilke indflydelse har virksomhedens strategi på en World Wide Web løsning? Ud fra virksomhedens overordnet strategi og selve branchen bør virksomheden vælge en Internet/WWW strategi som passer sammen med deres overordnet strategi. Virksomheden kan bruge en af de teorier om internetstrategier som virker bedst med dens overordnet strategi. Valget af Internet strategi, vil bestemme meget af hvordan en Internet løsningen vil designes og implementeres. Dette skulle give virksomheden bedst resultat udfra brug af mediet til markedsføring. Hvordan skal World Wide Web løsningen designes og implementeres udfra de fundne analyseresultaterne fra de grundlæggende overvejelser på en enkelt World Wide Web løsning?? På hvilken niveau skal World Wide Web løsningen designes? Når man skal designe en web-løsningen, skal man være klar over hvilke funktioner en webløsningen skal indeholde. Der findes nogle design niveauer for web-sider, som virksomheder kan Side 6

7 vælge imellem efter deres strategi og behov. Disse niveauer kan klarlægge hvilke egenskaber og funktioner som web-løsningen skal kunne dække.? Hvordan skal SEC s World Wide Web løsningen designes? Ud fra analyse resultaterne hvordan skal SEC s web-side designes. Der skal beskrives hvorfor vi har designet løsningen på den måde som den er, samt hvilke valg og overvejelser vi har taget stilling til, under design og implementeringen af web-løsningen. Overordnede punkter bliver behandlet og løst i denne rapport, men der prioriteres for den først del(www Strategiske Overvejelser) frem for den anden del(design), da vi synes at den er mest vigtig pga. at den anden del er afhængig af SEC samt deres ønsker i web-løsningen. Begrænsninger - Vi går ud fra at læseren har lidt viden om hvad Internettet og World Wide Web er. - Vores overvejelser er kun begrænset indenfor den danske marked. - Vi vil kun beskæftige os med World Wide Web indenfor Internettet, men vi vil også skrive lidt om de integrerede funktioner i World Wide Web, som f.eks Overvejelserne er kun begrænset til de danske virksomheder og indenfor nogle bestemte brancher. - Vi vil ikke går teknisk i dybden i Internet og World Wide Web. Side 7

8 Overordnet indledning Da udviklingshastigheden for Internettet foregår meget hurtigt, har man nu muligheder for at anvende den nye teknologi Internet i mange henseender. En af de nyeste teknologier indenfor Internettet er World Wide Web. Denne teknologi kom med mange muligheder som virksomheder kan benytte indenfor markedsføring. Virksomheder er faktisk begyndt med at benytte dette nye medie(world Wide Web) til at få solgt deres produkter og servicer. Men ikke alle benytter mediet rigtigt. Da Internettet indenfor markedsføring i dag er meget anvendt på det danske marked, Skive Edb Center har bestemt, at de vil også benytte Internettet til at markedsføre sig selv ved at benytte World Wide Web s nye muligheder, vil vi i denne rapport beskrive hvad en virksomhed som Skive Edb Center skal overveje inden de benytter World Wide Web i deres strategi. Ud fra Skive Edb Center s ønsker samt deres strategi og de overvejelser vi vil beskrive i rapporten, vil vi prøve på at designe og implementere en World Wide Web løsning, som Skive Edb Center kan benytte til deres markedsføring. Side 8

9 World Wide Web Strategiske overvejelser Inden man designer og implementere en Internetløsning bør man overveje om Internetløsningen vil dække den idé eller det behov en virksomhed har stillet. Derfor vil vi prøve i den del af rapporten at angive nogle vigtige overvejelser, som en virksomhed ligesom SEC kan bruge til at finde ud af om det er en fordel ved at benytte Internettet til f.eks. markedsføring og besparelse af ressourcer. Overvejelserne er generelle dvs. de er ikke afhængig af en bestemt branche. Det betyder at enhver virksomhed i forskellige brancher kan benytte overvejelserne når de skal bestemme om de skal bruge WWW til understøttelse af deres markedsføring strategi. Vi vil benytte en struktur som er lavet af cand.merc. elever i en kandidatafhandlingsrapport fra 1. marts til 15 september 1997,Rapporten findes på Internettet på: Rapporten diskuterer om WWW er et effektiv reklamemedie på det danske marked set ud fra medieplanlægnings perspektiv eller ej. Efter læsning af rapporten fandt vi ud af at det vi skal lave er næsten det samme som de har lavet. Derfor tager vi noget af deres struktur i rapporten som vi kan bruge i vores rapport og bygger det videre i forhold til vores egen problemformulering. Med strukturen mener vi emnerne og de teorier som de har beskæftiget med i deres rapport, dem vil vi benytte, men vil blive behandlet og beskrevet i forhold til vores opgave. Dvs. den direkte kilde af de fleste teorier vi vil behandle i denne del af rapporten er fra kandidatafhandlingen, men kandidat eleverne har selvfølgelig taget fra forskellige kilder. Men vi vil nævne originale kilder under figurerne som vil forekomme i rapporten. Ud over denne store kilde, vil der også forekomme flere kilder som vil blive nævnt i rapporten. Det første vi vil kigge på er, hvordan World Wide Web er som et medie i forhold til markedsføring, dernæst hvordan kommunikationen er via WWW mediet, derefter hvordan markedet er i forhold til WWW mediet og til sidst vil vi skrive om virksomhedens strategi og dens indflydelse på WWW løsningen. Side 9

10 Hvordan er World Wide Web som et medie i forhold til markedsføring? Vi vil herunder generelt beskrive World Wide Web som et medie for markedsføring. Vi vil prøve at karakterisere mediet ud fra dets styrker og svagheder. Med en beskrivelse af mediets styrker og svagheder kan man få overblik over, hvilke fordele og ulemper mediet har i forhold til markedsføring. Dernæst vil vi definere og beskrive et vigtigt element som findes i WWW, nemlig interaktivitet, fordi interaktivitet/interaktion vil blive nævnt mange gange i denne rapport. Dette skal give læseren en forståelse for hvad mediet kan i forbindelse med markedsføring via World Wide Web. Internet generelt (WWW) Internettet stammer fra 1964, hvor det amerikanske forsvarsministerium udviklede et computernetværk til kommunikation i tilfælde af atomangreb. Dengang fandtes det kun i USA, men nu er Internettet blevet udviklet væsentlig hurtigt, det er nu et netværk af netværk osv. Udvikling i Internettet er så stor, at der er dukket mange nye muligheder op til at benytte i forskellige henseender f.eks. , chat og World Wide Web. En af de vigtigste og interessante teknologier er i dag World Wide Web(WWW). World Wide Web tilbyder muligheden for grafisk præsentation af informationer og data. World Wide Web indeholder funktioner, der gør det muligt at vise tekst, billeder, audio og video på samme tid. Det er det man i dag kalder for multimedier. World Wide Web kan betragtes for et stort internationalt netværk, der gør Internettet til et meget brugervenligt medie pga. dens grafiske brugerfalde. World Wide Web er et såkaldt hypermedie, dvs. et medie hvor alle former for informationer som kan være præsenteret af forskellige medier (f.eks. billeder, lyd video, animationer, osv.), kan kædes sammen uafhængig af deres fysiske placering. Dette betyder at f.eks. en bruger ved hjælp af de mange henvisninger(links) hurtigt kan bevæge sig rundt på mange forskellige computere, uden at være afhængig af materialets geografiske placering. Ifølge nydansk ordbogen lyder definitionen af ordet hyper således: Hyper-: Ekstra-, over-, super- Vi kunne desværre ikke finde en eksakt definition af ordet hypermedie i ordbogen. Side 10

11 Mediet er også bygget på et hyperstruktur dvs. man kan springe rundt i siderne uden at man mister noget i fortælling. Hyperstruktur kunne f.eks. se ligesom i figuren. Figur: Hyperstruktur Kilde: Egentilvirkning World Wide Web er den Internet funktion, der i disse år oplever størst vækst i brug og udbredelse, og derfor giver det store muligheder for virksomheder til at bruge mediet for at f.eks. komme i kontakt med deres kunder, ved at præsentere informationer omkring virksomhedens produkter på en interaktiv(bliver forklaret senere under afsnittet Interaktivitet i WWW mediet) metode. Et andet eksempel kan være f.eks. en 24-timers mulighed for at servicere kunderne. Overordnet kan World Wide Web illustreres som et kæmpe stort internationalt medie, der indeholder alt: informationer, underholdning, nyheder, salgsmuligheder og meget andet. World Wide Web egenskaber Den overordnede beskrivelse af World Wide Web vil være udgangspunktet for dette afsnit. Her vil vi prøve på at give en dybere karakteristik af World Wide Web som et medie. Vi vil opstille en tabel over styrker og svagheder til at vurdere WWW s muligheder som et medie i forhold til markedsføring. Vi vil opstille de styrker og svagheder, der er tilknyttet World Wide Web i stikord i nedenstående tabel og punkterne vil vi i de efterfølgende afsnit beskrive mere detaljeret. Vi har i den forbindelse forsøgt at vurdere World Wide Web ud fra forskellige rapporter, artikler og materiale hentet fra bl.a. World Wide Web. Styrker Hurtig og nem opdatering Budskabsmuligheder Driftsomkostninger Stor informationskapacitet Tiltrækkende medie Svagheder Dækning Kommunikationens levetid Øget konkurrence Uoverskuelighed Ikke påtrængende Side 11

12 Stor interaktivitet Høj opmærksomhedsværdi Dynamisk Forbrugerkontakt Større målgruppe 24 timer Kritiske forbruger og deres fortrolighed Kilde: Egen tilvirkning Styrker For at se nærmere på styrkerne er det bemærkelsesværdigt, at disse styrker indeholder elementer, som kan åbne nye døre indenfor markedsføring. Internettet er et medie, hvor opdateringen foregår meget hurtigt og nemt, ingen andre medier kan matche Internettets opdateringshastigheder. Virksomheder der ønsker at markedsfører sig selv har nu flere budskabsmuligheder ved at bruge Internettet. Her indeholder Internettet, i form af markedsførerens egen web-side, både grafik, lyd, billede, animation og interaktion på samme tid. Driftsomkostninger er en vigtig faktor som man bør overveje inden inddragelse af et medie i virksomhedens strategi: Produktionen af web-sider er i forhold til andre medier meget billig og dermed er en vigtig styrke ved mediet. Ved hjælp af Internettet har man nu mulighed for at levere en mere overskuelig og forståelig budskab ud til kunderne, ved at sende store mængder af information i form af tekst, grafik lyd, billeder osv. ud til kunderne. Ved at bladre siderne igennem kan kunderne selv vælge hvor meget af information man ønsker at modtage. Den, der ønsker at markedsfører et produkt eller en service, kan på den måde tilfredsstille enhver kundes informationsbehov med en lav pris per ekstra side i forhold til forsendelse af produktbeskrivelser og brochurer. Da WWW som sagt er et medie som er integreret af mange forskellige medier, er det meget anvendeligt til at tiltrække kunder på en eller anden måde. World Wide Web som medie er interaktivt. Jf. efterfølgende afsnit, betyder det blandt andet, at forbrugeren kan frasortere den unødvendige information og kun modtage det han har brug for. Virksomheden opnår dermed en mere tilfreds kunde samt en tættere kontakt til kunden. Interaktiviteten gør, at virksomheden har større muligheder for at gøre kunden aktiv og på den måde Side 12

13 huske virksomhedens budskab bedre. Samtidig kræver det mere af virksomheden at opnå kundens opmærksomhed samt at få forbrugeren til at besøge det pågældende virksomheds web-side. Interaktivitet skyldes også at skabe en høj opmærksomhedsværdi, da brugeren selv aktivt har valgt at se reklamen på World Wide Web og dermed involverer sig i reklamen. Det betyder at der er større mulighed for at brugeren opfatter reklamebudskabet. Virksomhederne har mulighed for at implementere web-løsningen dynamisk, dvs. de kan altid tilføje nye informationer, nå behovet er oppe, uden at der er grænse for hvor meget informationer de kan lægge op på Internettet. Dynamikken kan de sørge for via jævnlig opdatering af de informationer, der gøres tilgængelige for brugeren. Det er nødvendigt for virksomheder at forstå sine kundernes behov og ønsker, dette kan ske ved at have en tæt kontakt til forbrugerne. Ved brug af WWW er der mulighed for at kontakte kunderne via eksempelvis eller udfyldningsskema. Ved understøttelse af virksomhedens strategi med en WWW løsning, kan man ramme den eksisterende målgruppe, og udover det ved brug af nogle af WWW styrker kan man skabe en større målgruppe ved f.eks. at fange WWW brugernes overblik. Kunderne kan på enhver tidspunkt kontakte virksomhed ved f.eks. at sende eller ved at bestille et produkt ved at udfylde er skema på web-siden. Svagheder Internettets evne til at generere dækning er i dag lille i forhold til andre medier f.eks. TV. Da brug af WWW mediet af danskere er ikke lige så stor som bruget af f.eks. TV mediet. Ved udarbejdelse af en medieplan har det en betydning, om mediet har en høj eller lav dækning. Årsagen er, at virksomhedens opsatte mediemålsætning har betydning for, hvorvidt kravet om høj dækning skal være opfyldt. For en del virksomheder på markedet, kræves der en høj dækning for at nå ud til deres målgrupper. Derfor er den en stor svaghed ved WWW mediet, men det ser ud til at i fremtiden det vil ændre sig, da hele tiden kommer der flere og flere danskere på nettet. En svaghed i WWW-mediet er, at kommunikationen via mediet ikke har så lang en levetid som ved andre medier, og på grund af muligheden for hurtig opdatering og fornyelse, forventer forbrugerne hele tiden at se noget nyt. På grund af mediet vil virksomhederne have flere konkurrenter på markedet dvs. øget konkurrence ved brug af mediet. Side 13

14 På grund af den stor mængde af informationer på Internettet og de uendeligt mange informationer man kan lægge op på web-sider, kan Internettet være uoverskuelig for nogle af brugere. WWW mediet er ikke påtrængende, dette betyder at forbrugeren kan vælge kommercielle budskaber til og fra. For at få reklamebudskabet ud til forbrugeren kræves det ofte at mediet er påtrængende. Det er især gældende ved lav involvement produkter(bliver behandlet senere under afsnittet Produkt typer ), som forbrugeren ikke vil bruge tid på at finde informationer om samt nye produkter, som brugeren ikke i forvejen kender. I disse tilfælde vil brugeren sikkert aldrig blive konfronteret med reklamen hvis de ikke var påtrængende. Forbrugerens holdninger overfor mediet er en stor betydning for virksomhederne som ønsker at benytte mediet til f.eks. markedsføring. Da World Wide Web er et nyt medie, er der stadigvæk en stor del af forbrugere, der stiller sig meget kritiske overfor World Wide Web mediet, pga. deres lave fortrolighed til mediet, fordi de ikke har kendskab til mediet eller fordi de ikke ønsker at skifte til noget nyt (modstand mod forandring). Interaktivitet i mediet www En meget vigtig funktion som findes i mediet WWW er interaktivitet. Interaktivitet har mange betydninger, men indenfor WWW mediet eller alle former for multimedier, så sker interaktivitetet når en web-side eller et program reagerer på brugerens input, eller når en bruger reager på de han så på web-siden eller programmet. Den simpleste form for interaktivitet på f.eks. en web-side er links. Men da interaktivitet/interaktion er blevet nævnt før, og kommer til at blive nævnt mange steder i rapporten, vil vi klarlægge ordets betydning ved at definere begrebet. Klarlæggelsen af begrebet er relevant, idet interaktionen udgør en væsentlig faktor i mediet og i det teoretiske perspektiv indenfor kommunikationen og markedsføring via WWW. Ifølge kandidatafhandlingen har de defineret interaktiviteten som følgende: Når brugeren bliver interaktiv kan der både være tale om en personlig interaktion og en maskinel interaktion. Ifølge nydansk ordbogen lyder definitionen af interaktion og interaktiv således: Interak tion en/-er: Vekselvirkning, samspil, gensidig påvirkning Inter aktiv (adj.): Edb-udtryk: betegnelse for arbejdsprocesser med vekselvirkning mellem bruger og datamat. Side 14

15 Der er tale om en interaktion, når en person(a) afsender et budskab eller et indhold (A1) til en anden person(b), hvorefter person (B) reagerer ved at sende et nyt budskab eller et indhold (B2) til person (A). Denne definition overlapper begrebet personlig interaktion, idet interaktionen sker mellem to eller flere personer eller organisationer. A A1 A2 B1 B2 Personel Interaktivitet B A C1 C2 D1 D2 Maskinel Interaktivitet WWWmediet Personlig og maskinel interaktion Kilde: cand.merc. afhandlingen. Ved den maskinelle interaktion sker der en interaktion i tilfælde af, at person (A) klikker på et hyperlink eller en reklame. Ved det pågældende klik afsender personen et budskab til maskinen om hvilken interesse, adfærd og holdning han eller hun har overfor det givne produkt eller den givne virksomhed. Samtidig modtager personen forskellige budskaber eller indhold fra maskinen afledt af hans eller hendes valg af hvilke f.eks. hyperlinks, der er blevet klikket på. Normalt vil interaktivitet sker, når der er først fortaget kommunikation mellem f.eks. en bruger og en web-side Dette vil kun ske hvis brugeren har interesse i web-siden s indhold. Brugeren vil så kommunikere med web-siden ved f.eks. at klikke på links og knapper der er på web-siden. Når dette sker så betyder at der er foretaget kommunikations mellem brugeren og web-siden og web-siden s interaktivitet fik brugeren til at klikke og gøre de ting som web-siden s designer har satset på. Eksempler på interaktive funktioner som en virksomhed bør overveje på deres web-sted er som følgende:? Kunden / brugeren få mulighed for at kommunikere med virksomheden på et eller andet måde? Bestille yderligere information? Bestille ydelser / produkter? Søge evt. jobs eller lade sig registrere med adgang til fordelagtige informationer og/eller tilbud.? Besøgende på hjemmesiden kan gives mulighed for at angive om de er interesserede i , når der er nyheder / tilbud Side 15

16 ? Osv. Sammenfatning Ud fra de mange web-sider som man kan findes på WWW på f.eks. kan man regne ud at WWW er blevet et meget vigtig salgsmedie, som har stor interesse hos virksomheder, da de vil gerne bruge de styrker og muligheder som det nye medie tilbyder. Selvom der stor interesse for World Wide Web, viser det sig, at der er stor forskel på hvorledes virksomhederne anvender mediet. Der findes både virksomheder, der med forsigtighed tilnærmer sig mediet ligesom f.eks. men også virksomheder der er fuldt integreret med World Wide Web ligesom f.eks. Hovedparten af de danske virksomheder der benytter World Wide Web er dog stadigvæk præget af, at de er i gang med at indsamle erfaringer omkring, hvorledes de kan benytte World Wide Web på en effektiv måde. At de fleste virksomheder ikke anvender mediet fuldt ud, kan skyldes at de endnu ikke kender alle de styrker og muligheder, som World Wide Web har. Tabellen over mediets styrker og svagheder har vist, at World Wide Web er et medie med overvægt af styrker. De styrker som kan fremhæves ved mediet er: en høj opmærksomhedsværdi, en høj informations kapacitet, lav driftsomkostninger, en tæt forbruger kontakt og at brugeren kan interagere med mediet gennem interaktivitet. Med hensyn til svaghederne har mediet både en lav dækning og er et ikke påtrængende medie hvilket virksomhederne må tage højde for. Men mediet kan også være uoverskuelig pga. den store mængde af informationer som det indeholder. Ud fra de svagheder mediet har, kan der opstå en ny svaghed ved at man kan få kritiske forbruger, hvor de kun ser på mediets svagheder og ikke andet. Med den stigende interesse for mediet, er der dog udsigt til at nogen af svaghederne vil ændre sig til styrker ligesom f.eks. dækning, da der dukker hele tiden flere virksomheder og forbruger på mediet. Til sidst har vi forklaret en vigtig element som findes i WWW mediet, nemlig interaktivitet. Man kan skelne mellem to typer af interaktiviteter: en personel interaktivitet og en maskinel interaktivitet. Personel interaktivitet er når to eller flere mennesker kommunikerer med hinanden, men når dette sker mellem en person og en maskine så foregår kommunikationen gennem mediets interaktivitet. Derfor kalder man det for interaktion eller interaktivitet. Disse er også former for kommunikation. Side 16

17 Hvordan er kommunikationen via World Wide Web? Efter kort, at have beskrevet kort mediet WWW i forhold til markedsføring, vil vi i det følgende afsnit se nærmere på hvordan kommunikation er mellem virksomheden, brugeren og mediet. Fordi det er relevant for en virksomhed som SEC, at finde ud af kommunikationsprocessen ved mediet inden de afgøre om de skal bruge mediet til markedsføring eller ej eller hvorledes de skal implementere WWW løsningen så den fungere optimalt. Dette vil vi gøre ved at se på de traditionelle kommunikationsteorier og finde ud af hvilke af disse kommunikationsprocesser World Wide Web opfylder, samt beskrive kommunikationsmål som Rossiter og Percy behandler og kort beskrive St. Elmo Lewis s respons hierarki modellen, AIDA, og til sidst diskutere, hvilke af de mål der kan opnås ved at anvende mediet World Wide Web til markedsføring. Markedskommunikation Her beskrives hvordan kommunikationsflowet mellem en virksomhed og forbruger foregår. Produkt Promotion Pris Placering Marketing strategi Analyse, planlægning og kontrol Produkt kommunikation Promotion kommunikation Opfattet totalprodukt Ønsket produkt Pris kommunikation Placering kommunikation Forbruger Markedskommunikation Forbindelse mellem virksomhed og forbruger gennem et medie(medieplanlægning) Kilde: Markedskommunikation som organiseringsmåde, Lars Thøger Christensen Figuren viser sammenhængen mellem virksomhedens marketingstrategi og forbrugeren gennem laget markedskommunikation. Det viser, hvordan virksomhederne får informationer fra forbrugerne Side 17

18 om deres behov og ønsker af produkter/servicer, samt hvordan forbrugerne får informationer fra virksomhederne om produkter/servicer. Udover dette kan virksomhederne udfra forbrugerens behov og ønsker lave en analyse og planlægge deres strategi, så de kan ramme deres målgruppe på en rigtig måde. Marketingdelen varetager analyse, planlægning og kontrol af den komplette markedsføringsstrategi, hvor medieplanlægningen ses som et delelement i måden, hvorpå strategien, herunder kommunikationsmåle, bliver sent ud til den definerede målgruppe. På den måde ses mediet og medieplanlæggeren som de, der skaber den endelige forbindelse mellem virksomhed og forbruger. Alt dette foregår igennem et markedskommunikations medie. Da SEC gerne vil bruge World Wide Web til kommunikationen med deres målgruppe, vil vi i den næste afsnit beskrive hvordan kommunikationen er via World Wide Web. Kommunikation via Internettet(WWW) Der findes nogle traditionelle markedskommunikations teorier som vi vil bruge til at analysere, hvorledes kommunikationsprocessen kan foregå via Internettet (World Wide Web). Tre kommunikationsformer er beskrevet i bogen Marketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, Bogen beskriver 3 kommunikationsmodeller:? Interpersonel og computer-formidlende kommunikationsmodel? En-til-mange markedskommunikations model for massemedier? Mange-til-mange kommunikationsmodel Dette vil give virksomheder viden om hvilke af disse tre kommunikationsmodeller WWW mediet tilbyder. Interpersonel og computer-formidlende kommunikationsmodel Interpersonelle kommunikation er et udtryk for en en-til-en (person-til-person) kommunikation med en høj grad af interaktivitet og hvor feedback kan gives via samme medie med det samme. Interpersonel kommunikation henvender sig kun til den enkelte og ikke til et bredt publikum. Med WWW mediet har man en begrænsning i hvad man kan kommunikere med, da menneskelige kropssprog ikke kan blive transmitteret via mediet. Side 18

19 Dvs. ved den interpersonelle kommunikation opstår der en computer-formidlende kommunikation mellem to personer gennem mediet, dette kan ske ved f.eks. eller IRC(Internet Relay Chat), som kan være integreret på web-siden. Nedenstående figur illustrerer Interpersonel & computer-formidlende kommunikation. Virksomheder bør lægge mærke til denne model ved anvendelse af Internettet, da den giver mulighed for at anvende mediet til både Interpersonel- og masse kommunikation på samme tid, pga. Bruger Indhold Medie (WWW) Indhold Bruger Kilde: Maketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, muligheden for at flere personer kan kommunikere med hinanden igennem mediet Internettet. En til mange markedskommunikationsmodel for massemedier En til mange kommunikationsprocessen er modsat til Interpersonel modellen, da der er kun mulighed for en lille grad af interaktivitet, og hvor feedback sjældent kan gives med det samme via samme medie. Dvs. denne model går ud fra, at massekommunikation er en en-til-mange proces, hvor en virksomhed transmitterer indhold gennem et medie til en stor gruppe af forskellige brugere. Ulempen i alle massemediers effekt er, at der ikke er nogen interaktion mellem bruger og virksomhed, det vil sige ingen dialog eller feedback fra brugeren. Det der adskiller den Interpersonel modellen fra den her, er at interaktionen i Interpersonel & computer-formidlende kommunikation indgår som nøglefaktor, hvor der her er tale om den personlige interaktion. Denne interaktion i en-til-mange kommunikation, foregår igennem et andet medie. En-til-mange kommunikationsmodel vises i nedenstående figur. Side 19

20 Bruger Bruger Virksomhed Indhold Medie (WWW) Bruger Bruger Bruger Kilde: Maketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, Mange til mange kommunikation Da WWW er et medie som indeholde mange medier(hypermedie), jf. forgående afsnit, indeholder WWW både en en-til-en, en en-til-mange og mange-til-mange kommunikationsprocesser. Da Internettet mediet bliver brugt af mange afsender og modtager Selve kommunikationsmodellen der er gældende for Internettet, kaldes mange-til-mange kommunikationsmodel, idet der er mange virksomheder der afsender deres budskab til mange brugere, der modtagere budskaberne gennem mediet Antallet af modtagere er selvfølgelig meget større end antallet af afsendere. Den nedenstående figur viser en kommunikationsmodel, der indeholder alle tre former for kommunikationsprocesser, der eksisterer på Internettet. Virksomhed Bruger Virksomhed Bruger Medie (WWW) Bruger Virksomhed Bruger Virksomhed Kilde: Maketing in Hypermedia Computer-Mediated Environments, Hoffman & Novak, Side 20

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen

3: Principper for brugervenlighed Forventning til designet Forventning til brugerne Når forventninger ikke passer sammen 3: Principper for brugervenlighed Brugervenlighed handler om at bygge bro mellem teknologiens muligheder og vores evne til at udnytte den. Jo hurtigere og bedre viden overføres, jo mere brugervenlig kan

Læs mere

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5

1 Indledning...4. 2 Arbejdsfordeling...4. 3 Læsevejledning...5 1 Indledning...4 2 Arbejdsfordeling...4 3 Læsevejledning...5 4 Problemstilling...6 4.1 Baggrund...6 4.1.1 Idegrundlaget...6 4.1.2 Kunden...8 4.1.3 Storytelling...8 4.2 Problemformulering...9 4.3 Afgrænsning...10

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik...

Indhold. Præsentationsdesign... 15. Realiseringstrinnet... 16 Søgemaskineoptimering... 16 Foranalyse... 18 Kravspecifikation... 18 Karakteristik... Præsentationsdesign... 15 Indhold Indledning... 4 Problem-beskrivelse... 5 Problemformulering... 6 Metode... 7 Foranalyse... 7 Systemudviklingsmetode... 7 Karakteristik af Bryghuset Vendia... 8 Undersøgelse...

Læs mere

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.

Det offentlige i lommen Mobile borgerservices. Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau. Det offentlige i lommen Mobile borgerservices Udarbejdet af: BLEAU A/S, Dato: 14.11.2011 Kontakt: info@bleau.dk Gå til www.bleau.dk White Paper af Bleau A/S Når man betragter hastigheden i udbredelsen

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign

University College Nordjylland Hovedeopgave - Multimediedesign Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Problembeskrivelse:... 3 Problemafgræsning:... 4 Mål... 4 Problemformulering... 5 Metode... 5 Foranalyse undersøgelse:... 8 SWOT... 8 Interessentanalyse...11 Målgruppeanalyse...

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

MOBIL MARKETING. bind 2

MOBIL MARKETING. bind 2 MOBIL MARKETING bind 2 00.01 Credits IDE OG KONCEPT: Jacob Saugman FORFATTERE: Anne Sofie Hammer og Jacob Saugman GRAFIK: dmegraphic TRYK: Johansen grafisk ÅRGANG: 2009 ISBN: 978-87-992719-3-1 UDGAVE:

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.2 Problemfelt... 5 1.3 Problemformulering... 7 1.4 Motivation... 8 1.5 Afgrænsning... 8 2 Metode... 9 2.1 Kvalitativ metode... 9 2.2 Kvantitativ metode... 10 2.3

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52

Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 3 KAPITEL 2 ..17 KAPITEL 3...29 KAPITEL 4...52 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 INTRODUKTION TIL SPECIALET... 3 1.0 INDLEDNING...3 1.2 VORES BAGGRUND PÅ RUC...4 1.3 BAGGRUND FOR SPECIALETS PROBLEMFELT...5 1.4 PROBLEMFELT & PROBLEMFORMULERING...7 1.5 METODE...8

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort

England, der er svar på internettet. Altså egentlig et kæmpestort Altså egentlig et kæmpestort bibliotek, hvor man kan finde en hulens masse oplysninger og man kan også finde sjove ting og sager derinde. Jeg tror nemlig, det er England, der er svar på internettet Jeg

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning

EKSAMENSPROJEKT. www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning EKSAMENSPROJEKT www.stefansk.dk/mctc/ Udarbejdet af: Mandana Bahar Sara Vang Michael Dalgaard Peter Schindler Stefan Skjerning Erhvervsakademiet København Nord, Multimediedesigner, 3. semester, tr08mul01

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Tilgængelighed på Internettet

Tilgængelighed på Internettet Tilgængelighed på Internettet Af Niels Gamborg Hovedopgave Maj 2008 - Statsbiblioteket Vejleder: Niels Müller Nielsen Multimediedesigneruddannelsen - Århus Købmandsskole Rapporten må gerne offentliggøres.

Læs mere