Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14"

Transkript

1 2012 Adra Match Accounts Brugermanual AMA version 14 Denne manual indeholder guides og beskrivelser af funktioner. Adra Match 2012

2 Indhold Guide Adra Match Accounts... 3 Forberedelse... 3 Daglige arbejdsgange... 3 At logge ind... 3 Ændre Password... 4 Velkommen-fanen... 5 Opsæt konto og kontogrupper... 5 Indtast start saldo... 9 Tilføj Workflow indstillinger Importer Tilføje brugerdefineret import XML-import Indstillinger Kolonner Valgfrie felter Filer og mapper Import Kontrol af saldo efter import Import Wizard Automatisk afstemning Scheduled Automatisk Afstemning Manuel afstemning Nyttige tips Afstem med difference Afstemte transaktioner Periodeafslutning at arbejde med Workflow Rapporter Vis historiske data Indhold i rapporterne Specialtilpassede rapporter Tilføje en specialtilpasset rapport Workflow Administration Brugermanual Adra Match Accounts Side 1

3 Tilføjrel eller ændre klienter Tilføj eller ændre brugere Brugerrettigheder og Roller Single Sign-On Tilføje eller ændre oplysninger om selskabet Tilføje eller ændre produktnøgle Tage sikkerhedskopi, indlæse sikkerhedskopi Lave sikkerhedskopi Indlæs sikkerhedskopi Indstillinger for Manuel afstemning Fortryd import og afstemning Manuel registrering af poster Rutiner for automatisk afstemning Afstemningstype Afansert afstemning Afstem med Afvigelse eller Split Anbefalede rutiner efter import Databerigelse med Regular Expressions (Find information og erstat med nyt/andet) Kort opsummering Brugermanual Adra Match Accounts Side 2

4 Guide Adra Match Accounts I denne manual bruger vi primært en bankafstemning til at illustrere funktionalitet, derfor refererer vi til fødesystemerne som ERP og Bank. Herunder vil vi gennemgå arbejdsgangen med programmet. Forberedelse - Exportér en fil med samtlige posteringer fra dit finanssystem (herefter refereret til som "ERP"). Filen skal være i tekstformat (det vil sige f.eks. tabulatorsepareret, eller fast afgrænset). Filen må gerne indeholde poster fra flere forskellige konti. Er en konto ikke oprettet i Adra Match Accounts (AMA), vil posterne tilhørende denne ikke blive importeret. o o Laf en folder på et netværksdrev, hvor du kan gemme filerne. Laf en folder til hvert fødesystem, og sørg for at samtlige brugere af AMA har adgang til denne. F.eks. G:\AMA\ERP\ Laf også en backup folder, hvortil AMA vil flytte filerne, når de er blevet importeret. F.eks. G:\AMA\ERP\Backup - Log på din netbank og download en tekstfil med posteringer. o o o Kontakt din bank for at få nærmere instruktioner vedrørende dette. De fleste banker har en muligthed for at hente posteringer online, evt. gennem en bankappligation. Laf en folder på et netværksdrev, hvor du kan gemme filerne, f.eks. G:\AMA\Bank Laf også en backup folder, hvortil AMA vil flytte filerne, når de er blevet importeret. F.eks. G:\AMA\Bank\Backup Daglige arbejdsgange - Download text filen (kontoposteringer) fra dit ERP system - Download text filen (kontoposteringer) fra din bank - Log ind i Adra Match Accounts - Importer filerne fra dit ERP system and bank ind i Adra Match Accounts - Verificer at saldoen efter import i AMA stemmer overens med de tilsvarende saldi i bank- & ERP systemerne. - Kør den automatiske afstemning - Håndter undtagelser manuelt - Vælg og udskriv rapporter. At logge ind Start programmet ved at dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet. Log ind med det brugernafn & password du er blevet tildelt. Brugermanual Adra Match Accounts Side 3

5 Ændre Password For at ændre password, sættes flueben ved Change Password. Herefter vil vinduet blive udvidet til at se ud som herunder. Indtast dit nye password for at, og vælg Login. Brugermanual Adra Match Accounts Side 4

6 Velkommen-fanen Når du er logget ind, viser Adra Match Accounts en velkomstside, hvorpå man kan få et hurtigt overblik over de enkelte kontogrupper (afstemninger) i hver Klient. Klienter kan benyttes til at afgrænse adgang til kontogrupper, f.eks. på tværs af afdelinger eller virksomheder. Vælg i øverste højre hjørne hvilken Klient du vil se kontogrupperne på, og siden opdateres automatisk. Opsæt konto og kontogrupper Før du kan bruge programmet, skal der oprettes kontogrupper og konti i Adra Match Accounts. I vinduet Opsæt konto og kontogrupper kan tilføje, ændre og fjerne både konti og kontogrupper. Det er også her man opsætter startsaldi, indtaster åbne poster eller sågar sletter transaktioner på en kontogruppe. Vælg Funktioner Opsæt konto og kontogrupper. Brugermanual Adra Match Accounts Side 5

7 Klik ny, indtast et navn på din kontogruppe. Dette er som regel navnet på afstemningen, f.eks. Bankafstemning. Efter du har valgt navnet, klik gem. Brugermanual Adra Match Accounts Side 6

8 Gå derefter over på den anden fane, Kontoindstillinger. Klik ny, og indtast kontonummeret. Hvis du sætter flueben i Interim, er det muligt at automatisk afstemme debit/kredit-poster inden for den samme konto. Dette bruges til at afstemme kontogrupper, hvor der kun er en konto, eller evt. fejlposteringer. Det er også muligt at sætte flueben i Unik. Gør man det, indikerer man at kontonummeret er unikt i hele systemet (på tværs af Klienter). Med Unik tilvalgt, er det muligt at indlæse i Engagement modus. Dermed kan man indlæse på tværs af klienter til disse konti. Bemærk at det stadig er muligt at indlæse til flere konti fra en fil, selvom man ikke vælger denne funktion. Til sidst klikkes gem. Det er vigtigt at kontonummeret oprettes nøjagtigt som det står i filen fra fødesystemet. Har man lavet en fejl, kan man gå ind på kontonummeret og rette det til. Brugermanual Adra Match Accounts Side 7

9 Klik nu tilbage på fanen kontogruppe. Nu kan du tilføje de nyoprettede konti til kontogruppen du oprettede tidligere. Marker en konto fra vinduet Tilgængelige konti, og med den blå pil klikkes kontoen op på den ene side i kontogruppen. Gør dette for samtlige konti der skal tilknyttes (det er muligt at have flere konti på en side af en afstemning), og vælg Gem til sidst. Brugermanual Adra Match Accounts Side 8

10 Indtast start saldo Klik på Indtast start saldo på fanen Kontogruppe. Indtast start saldi på den måned/periode hvor du vil starte afstemningen. Husk at vende fortegnerne på bankkontoen. Dette er nødvendigt, fordi det ellers ikke er matematisk muligt at afstemme posterne. Klik herefter Næste. Brugermanual Adra Match Accounts Side 9

11 Her indtastes de åbne poster på ERP og Bank. Igen skal fortegnerne på bankposterne have vendt deres fortegn. Alle poster skal have et referencenummer og dato. Husk også at vælge den korrekte konto. Når Summen af de åbne poster til registrering er 0, kan der klikkes på Næste. Tilføj Workflow indstillinger Vælg først den korrekte kontogruppe, og sæt så flueben i "Brug workflow på denne kontogruppe". For at benytte workflow, skal der først være tilknyttet Ejere og Godkendere. Det er også nødvendigt at vælge en startperiode. Vælg startperiode, og klik herefter Tilføj Ejer. Marker brugeren der skal være ejer af kontogruppen. Det er muligt at vælge flere brugere til hver rolle. Det er her også muligt at slette ejere/ tildele nye ejere. Gør det samme for Godkender, og klik til sidst Gem. Brugermanual Adra Match Accounts Side 10

12 Det er muligt at opsætte workflow detajler for flere kontogrupper ad gangen, og så til sidst gemme ændringer. Brugermanual Adra Match Accounts Side 11

13 Importer Importer definerer hvordan filerne fra fødesystemet skal indlæses ind i Adra Match Accounts databasen. Adra Match konsulenter har stor erfaring i at oprette disse, og kan med sproget XML modulere data på måder det ikke er muligt for brugere af systemet. Kontakt os hvis du har problemer! Vælg Funktioner -> Importer. Her findes en mængde prædefinerede importer til gængse systemer. Her kan man også tilføje en XML import, eller opsætte sin egen brugerdefinerede import. Brugermanual Adra Match Accounts Side 12

14 Klik tilføj for at lave en ny import. Alternativt kan man slette eller redigere eksisterende importer. Hvis en konsulent beder dig om at sende en import, vælg da Vis XML, og kopier indholdet fra vinduet ind i en , som tekst: Brugermanual Adra Match Accounts Side 13

15 Brugermanual Adra Match Accounts Side 14

16 Tilføje brugerdefineret import Klik tilføj for at oprette en ny import. Giv importen et nafn, og vælg Wizard for at begynde oprettelsen af en brugerdefineret import. Har du modtaget kode fra en konsulent, kan denne kopieres ind i programmet ved at vælge XML, og derefter indsætte koden i det tomme tekstfelt. XML-import Vælg XML. Kopier XML-koden ind i vinduet, vælg gem. Brugermanual Adra Match Accounts Side 15

17 Egendefineret import (Wizard) Indstillinger Filtype vælg Position hvis felterne i tekstfilen har fast feltlængde. Vælg Separeret hvis felterne i tekstfilen er separeret med tabulator, komma eller et andet tegn. Fjern Tegn bruges for at fjerne Wrappers. Hvis du for eksempel har en CSV-fil som har anførselstegn på begge sider af et tekstfelt som i strengen, ,400.00, BankAcc.,, vil vi definere at anførselstegnerne skal tages bort. Encoding eller tegnkoding. vælg fra listen den rigtige tegnkoding for filen. Hvis du ikke ved hvad tegnkodingen er, brug standarden Western European (Windows)(1252)(Windows- 1252). Statisk konto Hak af i Statisk konto hvis tekstfilen ikke indeholder nogen kontonummer eller kontonavn. Skriv kontonummeret ind i feltet Kontonummer længere ned på siden. Statisk beløb - Dette aktiveres hvis man ønsker det samme beløb for samtlige poster indlæst med importen. Udfyld hvilket beløb det skal være længere nede på siden. Statisk reference - hvis man ønsker en ens reference til samtlige poster indlæst med importen, kan man her tilvælge dette. Udfyld værdien længere nede på siden. Brugermanual Adra Match Accounts Side 16

18 Debet/Kredit kolonner Denne skal hakkes af hvis Debet- og kreditbeløbene står adskilt i to separate kolonner i tekstfilen. Modsat fortegn Ved at hakke af for denne vendes fortegnet. Plus (+) ændres til minus (-) og minus til plus. Multiplikationsfaktor beløb i tekstfilen multiplikeres med den værdi som indsættes i feltet. For eksempel vil 1000 multipliceret med 0.01 blive et beløb på Start på linie brug denne funktion hvis posteringsdataene i tekstfilen ikke starter på første linie. I enkelte filer kan de første linier i filen være en overskrift eller anden information, og dette skal ikke være med i importen. Decimaltegn Hvis beløb er formateret således ,00, vil værdien være,. Tusindtalsseperator Hvis beløb er formateret således ,00, vil værdien være.. Brugermanual Adra Match Accounts Side 17

19 Kolonner Kolonnenummer Kolonnenummer bruges ved filer med separerede data. Indtast kolonnenummeret hvori data findes i filen. Fra Længde Denne funktionen vises/bruges for filer med faste feltlængder. Indtast startposition og længde på kolonnerne. Obligatoriske felter Kontonummer Kontonummeret i datafilen. Kan evt. erstattes af en statisk værdi. Beløb (Debet/Kredit) Transaktionsbeløb i filen. Hvis du valgte indstillingen Debet/Kreditkolonner, vil beløb blive delt ind i en Debet-kolonne og en Kredit-kolonne. Dato Her sættes transaktionsdato ind. Husk også at definere hvordan datoen er formateret i filen. Reference Referencenummer, bilagsnummer, fakturanummer eller en anden type idnummer. Reference danner sammen med beløb og dato transaktionsid - hvilket er den værdi der ligger til grund til frasortering af allere importerede poster. Derfor er det vigtigt at der altid findes en værdi i dette felt, og at der vælges den mest unikke værdi i datasættet. Valgfrie felter Klientnummer Et unikt nummer eller navn i datafilen. Kan bruges til at importere på tværs af klienter (engagement modus) Fortegn Feltet bruges kun hvis tegnerne +/- eller d/k står i separate kolonner i datafilen. BDato Bdato refererer til bilagsdato i datafilen. Husk at datoformatet må være det samme som i datafilen. Bruges til at indlæse en sekundær dato (kun til brugerens information) Tekst Teksten som (eventuelt) tilhører transaktionerne i datafilen. Fritekst Fritekstfeltet er et ekstrafelt til tekst, som kan redigeres i AMA. Ekstrafelt -Hvis datafilen indeholder flere kolonner enn de som er nævnt her, kan man oprette separate felter for disse. vælg Ekstra felt, og giv feltet et navn. Indtast derefter kolonnenummeret, eller i hvilken position kolonnen starter og hvor langt feltet er. Brugermanual Adra Match Accounts Side 18

20 Filer og mapper Her sætter du filstien til mappen du skal importere datafilen fra. Dermed ses filerne i importvinduet for den enkelte import. Det anbefales også at lægge op en mappe til sikkerhedskopi, dvs. en mappe som datafilen kopieres til når den er importeret. Så fjernes filen fra importvinduet efter import, dette er med til at holde arbejdsgangen enkel og let. Opsætning af filsti for import og sikkerhedskopi skal kun gøres en gang pr. valgt import og klient. Man kan også sætte en filsti op for import på engagementsniveau. Vælg Vedligehold Filer og mapper. vælg importen du vil lave en filsti for. Vælg derefter stien til mappen hvor filen ligger. Lav eventuelt en sti for sikkerhedskopi af importerede filer. For at brugeren kun skal kunne se datafilene som skal importeres i AMA, kan du definere dette i Filter. Hvis filen slutter med txt, skriv da *.txt - så ses kun filer med denne endelse. Hvis filen har et fast navn, kan dette skrives ind, og kun filen med dette navn vil vises i importbilledet. Det er også muligt at definere en filsti for import på engagementsmodus. Man kan da importere data til alle klienter samtidig. vælg Engagementsmodus før du vælger importer og filstier. Dette er uddybet i afsnittet Anbefalede rutiner efter import. Brugermanual Adra Match Accounts Side 19

21 Import Import af datafiler håndteres under fanen Import. Det er her brugeren importerer filer fra bank, regnskabssystem, fagsystemer eller andre kilder. Klik på Import. Klik en gang til på fanen Import, og du får en liste med tre valg. De indstillinger den enkelte bruger vælger her bliver gemt for den bruger der er logget ind, og pc en det gøres fra. - Importer til alle klienter Det er muligt at importere til to eller flere klienter samtidig, hvis kontoene der importeres til er sat til Unik under Vedligehold Opsæt af konto og kontogrupper Kontoindstillinger. Man kan også importere til to eller flere klienter, hvis de har et klientnummer som er defineret under Vedligehold Administration - Klienter. Husk at klientnummeret så skal være til stede i filen som skal importeres. - Ekskludér transaktioner som er importeret før Denne funktion ekskluderer transaktioner på datafilen som er importeret tidligere. Du kan altså bogføre transaktioner i regnskabet på en periode som allerede er afstemt, eksportere en ny datafil for perioden, og importere datafilen ind i AMA for at afstemme de sidst bogførte transaktioner. Ved import vil AMA kun importere de nye transaktioner, og udelade dem der allerede er importeret. Dette gøres på basis af transkaktionsid, hvilket er baseret på dato, beløb og referencenøgle. - Vis avancerede indstillinger Med denne funktion er det muligt at afgrænse på dato, sådan at kun en del af posterne i filen bliver importeret. Vælg Import. Når filstierne er defineret under Filer og Mapper, vil filen vises i importvinduet automatisk, og du kan klikke Importer nederst til venstre. AMA vil da starte import af filen. Du kan vælge om du vil importere en eller flere filer om gangen. Hvis du kun vil importere en fil,vælg filen ved at klikke på den i vinduet. Import af flere filer samtidig gøres ved at markere flere linier med filstier. Filer som skal importeres men som ikke har en predefineret filsti, kan søges frem ved at klikke påtilføj. Brugermanual Adra Match Accounts Side 20

22 Kontrol af saldo efter import Når filen er importeret, vil AMA vise en oversigt over antal importerede transaktioner, og den opdaterede saldo. Når du har kontrolleret at saldoen er rigtig, trykker du Godkend for at bekræfte importen. Brugermanual Adra Match Accounts Side 21

23 Ved at trykke på luppen længst til højre, kan du se transaktionerne som er importeret. Hvis noget gik galt under importen, for eksempel at den opdaterede saldo ikke er rigtig, vil dette vindue kunne give en indikation på hvad der er galt. Tryk Luk. Husk at importere fil både fra regnskab og bank. Import Wizard Import wizard hjælper brugeren til på en enkel måde at lave en import. Klik på knappen Import wizard nederst til højre. Et nyt vindue vises: Brugermanual Adra Match Accounts Side 22

24 Import Wizard Trin 1 (Vælg fil) Brugermanual Adra Match Accounts Side 23

25 Du har nu følgende to valg: Vælg en fil med feltseparator (filmodus) Kopier data ind fra en Excel fil eller en tabulatorsepareret fil i feltet nedenfor (klik Indsæt) Hvis du vil hente data fra entekstfil, vil indholdet i filen præsenteres i en forhåndsvisning før du går videre. Hvis du vælger at paste data ind, vil AMA føre dig direkte videre til Import wizard. Import wizard trin 1 (Vælg fil forhåndsvisning af indhold i fil) Brugermanual Adra Match Accounts Side 24

26 AMA vil foreslå Encoding, men du kan selv vælge en anden Encoding, hvis den AMA foreslår er forkert. Klik Næste for at gå videre. Import wizard trind 2 (Vælg filformat) Beskriv/specifisér filformatet. Muligthed 1: Med fast bredde (hver kolonne har fast feltlængde). Brugeren kan markere hvor kolonnerne skal separeres, hvis det er muligt at se indholdet i kolonnerne i importfilen. Mulighed 2: Afgrænset (kolonnerne er separeret ved hjælp af en specifik karakter). Her må du specificere hvilket tegn der er brugt som separator mellem kolonnerne, dette gøres i dropdown menuen Separator, AMA vil dele kolonnerne ind derefter. Det er også nødvendigt at angive om der er brugt text wrapper på indholdet i kolonnerne. Det kunne f.eks. være " omkring alle posterne. Brugermanual Adra Match Accounts Side 25

27 Når kolonnerne er identificeret, kan du trykke Næste. Import wizard trin 3 (Tildele kolonner) I denne visning skal hver kolonne tildeles et kolonnenavn. Klik på en kolonne, og vælg et kolonnenavn fra dropdown menuen ovenfor. Hvis filen indeholder en række øverst i form af en overskrift eller anden information som ikke skal med i importen, kan denne udelades ved at sætte flueben i Fjern overskrift (slet første række). NB: Kolonnenavnet Klient nr. vil kun være tilgængelig hvis du har sat flueben i Importer til alle tilgængelige klienter før du begyndte på Import wizarden. Når alle kolonner er tildelt et kolonnenavn, trykker du Næste for at gå videre. Brugermanual Adra Match Accounts Side 26

28 Import wizard trin 4 (Obligatoriske felter) Dette trin er valgfrit, vinduet kommer kun op hvis et eller flere af de obligatoriske felter ikke blev tildelt i det foregående trin. Indholdet du ser på skærmen er dynamisk. Det er kun de kolonner som mangler fra det forrige trin der vises. Værdiene som angives i dette vindue vil opføre sig som statiske værdier når importskabelonen er færdig. NB: Kolonnenavnet Klient nr. vil kun være tilgængelig hvis du har sat flueben i Importer til alle tilgængelige klienter før du begyndte på Import wizarden. Så snart alle felter er korrekt tildelt, vil Importer-knappen blive aktiv, og du kan starte import af filen. Brugermanual Adra Match Accounts Side 27

29 Import wizard trin 5 (Visning af resultatet af importen) Når importfilen er læst ind, vil AMA præsentere en oversigt over opdateret saldo og antal importerede transaktioner. Ved at klikke på Tilbage-knappen bliver importen afbrudt og Import wizard vil lukkes. Status på kontoen vil være som før du forsøgte at importere, dvs. det er ingen ændringer på saldo. Klik Godkend for at bekræfte importen. Import wizard trin 6 (Gem import)) Brugermanual Adra Match Accounts Side 28

30 Importen du har lavet ved hjælp af import wizarden kan gemmes som en skabelon, ved at sætte flueben i Gem som ny importskabelon. Importen kan da bruges til fremtidige importfiler med samme format. Hvis du godkender importen efter at Gem som ny importskabelon er hakket af, vil saldoene på kontoen(e) opdateres og den nye importskabelon vil blive gemt. Hvis du klikker Fortryd, rulles importen tilbage og saldoen bliver ikke opdateret, men importskabelonen vil blive gemt. Importnavn: Navngiv den nye importskabelon. Importsti: Angiv hvor datafilerne er placeret. Backup katalog: Angiv hvor datafilerne skal flyttes hen, når import af datafilerne er godkendt (ikke obligatorisk felt). Importfilter: Angiv et navn eller del af et navn sådan at AMA kun viser visse importfiler (ikke obligatorisk felt). Når importen er Gemt, vil en ny linie med importskabelonens navn vises under Importer i programmet. Brugermanual Adra Match Accounts Side 29

31 Automatisk afstemning Kør den automatiske afstemning. For kunne køre automatisk afstemning, skal reglerne for afstemningerne være defineret på forhånd. Mere information om dette findes i afsnittet Rutiner for automatisk afstemning. Vælg fanen Automatisk. Ved at klikke på Automatisk en gang til får du to valg. Det er muligt at køre automatisk afstemning på alle tilgængelige klienter og kontogrupper samtidig. Sætter du flueben i Vis kun kontogrupper, vil AMA skjule afstemningsrutinerne. Hvis du ikke sætter nogen flueben, viser programmet alle tilgængelige kontogrupper på den aktuelle klient, samt tilhørende afstemningsrutiner for hver kontogruppe. I det tilfælde kan du også vælge om du vil køre alle afstemningsrutinerne, eller kun nogen af dem. Automatisk afstemning kan altid afbrydes ved at trykke Stop. Brugermanual Adra Match Accounts Side 30

32 Brugermanual Adra Match Accounts Side 31

33 Når afstemningen er færdig, vises antal afstemte og åbne poster nederst til højre. Resultatet af afstemningen vises både i antal og procentvis. Scheduled Automatisk Afstemning Afstemningen kan sættes op til at starte automatisk afstemning på specifikke tidspunkter. Altså kan Scheduled afstemning sættes op til at køres dagligt, ugentligt, månedligt, på bestemte dage eller klokkeslæt, og på specifikke klienter og kontogrupper. Scheduleret automatisk afstemning forudsætter at filer er importeret og at saldoer er godkendt. Hvis du ønsker at få standardiseret afstemningsarbejdet yderligere, kontakt os! Engagementsmodus Det er muligt i AMA at køre Scheduleret afstemning i engagementsmodus, eller på klientniveau. Klientniveau AMA kan sættes op til at køre scheduleret afstemning på alle afstemningsrutiner på en klient, eller kun på udvalgte af dem. For at sætte et scheduler-job op, skal filerne AMAScheduler.dll and ScheduleJob.xml lægges ind i AMA's programmappe. For at starte filen ScheduleJob.xml skal der laves en Task Scheduler. Opsætningen laves i Windows Task Scheduler. vælg Create Task og sæt tidspunktene du ønsker at jobbet skal startes. Brugermanual Adra Match Accounts Side 32

34 OBS: Hvis du ændrer navnet på en kontogruppe eller en klient, som der er refereret til i ScheduleJob, må dette også ændres i ScheduleJob. Brugermanual Adra Match Accounts Side 33

35 Manuel afstemning Under Manuel afstemning efterbehandles de poster, som ikke blev afstemt automatisk. Søg, sortér, summér og filtrér for at finde transaktioner som matcher, men som ikke havde egenskaber, der passede til rutinerne for automatisk afstemning. Vælg Manuel. vælg Manuel en gang til, og AMA viser en liste over forskellige valgmuligheder. - Afstem Afstemmer de markerede transaktioner, hvis summen af dem er 0 (eller hvis afvigelsen er indenfor den tilladte grænse for kontogruppen). - Søg Søger efter en transaktion blandt de åbne/afstemte transaktioner. - Afstem når summen er nul Afstemmer transaktionerne uden besked til brugeren, når summen af de markerede transaktioner (to eller flere) er 0. - Vis afstemte poster Viser afstemte poster på den valgte kontogruppe. - Brug høj kontrast Viser transaktionerne med en højere kontrast. - Tilpas rækkehøjden til teksten Justerer højden på rækken i forhold til indholdet i tekstkolonnen. Det er også muligt at dobbeltklikke på den enkelte post for kun at få denne udvidet. - Genopret kolonnerækkefølge Genopretter rækkefølge og bredde på kolonner til det oprindelige. Start med at klikke på overskriften Beløb for at sortere efter beløb. Læg mærke til at beløbene sorteres i absolut rækkefølge, dvs. efter beløb uafhængig af om det er debet- eller kreditbeløb. Gå gennem transaktionerne for at finde ens beløb fra hver side (blå og gule linier). Det er også muligt at afstemme to transaktioner på samme side mod hinanden. Dette kan være aktuelt f.eks. ved korrektioner & fejlposteringer. Markér transaktionerne og tryk Afstem eller klik ALT+A for at afstemme transaktionerne. Når transaktionerne er afstemt, flyttes de fra listen over åbne transaktioner, og over under fanen Afstemte. Brugermanual Adra Match Accounts Side 34

36 Når du har afstemt transaktionerne med ens beløb, kan du vælge en anden sortering, f.eks. Dato eller Bdato. Prøv så at finde en eller flere transaktioner fra regnskab som stemmer med beløb i bank. Kalkulatoren øverst i højre hjørne summerer antal og beløb, og viser nettodifferencen. Når Resterende sum er lig 0 eller inden for den tilladte afvigelse, vil Afstem-knappen blive aktiv. Kig på Afstem for at afstemme, og gentag processen for de resterende transaktioner, til du ikke finder flere poster som stemmer. Brugermanual Adra Match Accounts Side 35

37 Nyttige tips I Kommentar-feltet kan du skrive tillægsinformation på transaktionerne, for eksempel hvorfor en transaktion ikke blev afstemt. Du kan vælge flere transaktioner ved at trække musen over flere rækker. Hvis du vælger beløbskolonnen, vil summen af beløbene der er markeret, vises nederst i venstre hjørne. Højreklik og vælg Marker poster, eller vælg Slet markering af poster. Marker et ord eller en streng med tal, eller del af et ord eller en talstreng fra en tekstkolonne. Højreklik og vælg Indeholder for at sætte filter på strengen du har valgt. Du kan også højreklikke på en enkelt celle i en kolonne, og vælge Er lig med. Dato og Beløb kan filtreres på Større end eller lig med, eller Mindre end eller lig med. Det er også muligt at sætte filter på flere kolonner samtidig. Brugermanual Adra Match Accounts Side 36

38 Brugermanual Adra Match Accounts Side 37

39 For at fjerne et filter på en kolonne, klikkes på den blå tragt i kolonneoverskriften. Højreklik og vælg Fjern filter for denne kolonnen. Sæt flueben i afkrysningsboksen til kolonnen med et V som overskrift for at vælge alle åbne eller filtrerede transaktioner. Hvis du foretrækker at bruge genvejstaster, kan du benytte disse: Ctrl+Z for at ophæve den sidst manuelt afstemte transaktionen. Ctril+U for at hope op til den næste afkrydsede transaktion. CTRL+D for at hope ned til den næste afkrydsede transaktion. Højreklik et sted i vinduet, der indeholder transaktioner, og vælg Send transaktioner via E- mail (Outlook), hvis du vil sende transaktionerne til en anden person. Brugermanual Adra Match Accounts Side 38

40 HøjreKlik et sted i vinduet og vælg Kopier transaktioner til Excel. Brugermanual Adra Match Accounts Side 39

41 Søg efter åbne Transaktioner AMA har også en anden og mere avanceret funktion til at søge efter transaktioner på. Den findes under Manuel fanen Søg. Med denne funktion kan du lave udvidede søgninger blandt transaktioner. Du kan søge på specifikke værdier, eller søge på til- og fra-værdier. Beløb: Søg på eksakt beløb, eller fra- og til-beløb. Du søger på eksakt beløb ved at indtaste beløb i feltet Beløb. AMA vil da søge på dette beløb og vise alle transaktionslinier på den kontogruppe, uanset fortegn. Så længe du søger på et eksakt beløb, hedder feltet Beløb. Hvis du udfylder Til Beløb, vil navnet på feltet ændres til Fra Beløb. Eksempel: Hvis du søger på Fra Beløb 1400,- og Til Beløb 1500,- vil AMA vise alle beløb mellem disse to værdier. Brugermanual Adra Match Accounts Side 40

42 Feltet Til Beløb kan kun bruges når feltet (Fra) Beløb er udfyldt. Dato: Du kan vælge om du vil søge efter en specifik dato, eller et interval (Fra Dato-Til Dato). Når kun Dato er indtastet ind vil AMA søge efter den specifikke dato. Hvis både Fra Dato og Til Dato er udfyldt, vil AMA søge efter alle datoer indenfor det angivne interval. Til Dato kan kun benyttes når Fra Dato (Dato) er udfyldt. Kommentar: Søgning efter tekst eller tal kan gøres ved at indtaste hele teksten eller tallet, eller dele af det. Tekst: Søg på hele eller dele af teksten. Reference: Søg på hele eller dele af teksten. Brugermanual Adra Match Accounts Side 41

43 Afstem med difference Det er muligt at afstemme transaktioner med afvigelse, dvs. afstemme poster selv om de ikke går i 0. Skal du afstemme med afvigelse/difference skal du først sætte en øvre grænse for Tilladt Difference under Indstillinger for Manuel afstemning. Gå til oversigten over transaktioner, under Manuel, og vælg poster som skal afstemmes. Hvis du får en afvigelse, og denne er indenfor den tilladte difference, vil knappen Afstem blive aktiv og du kan afstemme. Ved afstemning med afvigelse skal du tage stilling til om afvigelsen er en Split eller en Afvigelse. Vælg Split hvis du vil have at differencen skal gemmes som en ny post for at kunne afstemmes senere. Funktionen gemmer tekstfelt og dato fra den ældste transaktion, med det største beløb fra regnskabssiden. Hvis du afstemmer Bank mod Bank eller Regnskab mod Regnskab bliver tekstfelt, Bdate og Dato fra den ældste transaktion med det største beløb gemt. Et afstemnings-id tilføjes i tekstfeltet. Vælg Difference, hvis du vil have et bilag som kan bruges ved korrektion I regnskabet. Funktionen gemmer tekstfelt og dato, fra den ældste transaktion, med det største beløb på regnskabssiden. Hvis du afstemmer Bank mod Bank eller Regnskab mod Regnskab vil tekstfelt, Bdato og Dato fra den ældste transaktion med det største beløb blive gemt. Referencen bliver kopieret til tekstfeltet og bliver tildelt en afstemnings-id. Referencefeltet vil få en ny Reference med formen Difference: ####. Transaktioner afstemt med Difference kan printes ud på et seperat bilag. Brugermanual Adra Match Accounts Side 42

44 Brugermanual Adra Match Accounts Side 43

45 Afstemte transaktioner Vælg fanen Afstemte. Her kan du ophæve afstemte transaktioner, søge efter afstemte transaktioner, se når poster blev afstemt, hvem som har afstemt, og om en transaktion er afstemt automatisk eller manuelt. Hvis du ønsker at se på transaktioner afstemt efter en specifik dato kan du vælge Afstemt efter. AMA vil da vise transaktioner fra og med den dato du valgte. Hvis du vil ophæve en transaktion, vælg afkrysningsboksen på den afstemte transaktion du vil ophæve og AMA vil automatisk finde modposten. Klik på Ophæv-knappen for at returnere den til de åbne poster. Brugermanual Adra Match Accounts Side 44

46 Søg i afstemte poster Denne funktion muligtgør søg efter afstemte transaktioner på Beløb, Kommentar, Dato, Tekst og Reference. Beløb: Du kan vælge om du vil søge efter et eksakt beløb, eller beløb indenfor et interval. Søg efter et eksakt beløb ved at indtaste beløb i Beløb-feltet. AMA vil da søge efter dette specifikke beløb, og vise alle beløb pålydende det du skrev ind - uafhængig om det er debet eller kreditbeløb. Så længe AMA skal søge efter et specifikt beløb, hedder søgefeltet Beløb. I det du indtaster et beløb i Til Beløb-feltet, ændres Beløb til Fra Beløb. Skriver du for eksempel ind Fra Beløb 120,- og Til Beløb 245,- vil AMA vise alle beløb mellem disse to værdiene. Til Beløb-feltet kan kun benyttes når (Fra) Beløb-feltet er fylt ut. Dato: Du kan vælge om du vil søge på en specifik dato, eller et tidsrum (Fra-Til Dato). Hvis kun Dato-feltet er udfyldt, vil AMA søge efter den specifikke dato. Når både Fra Dato og Til Dato benyttes, vil AMA søge efter alle datoer. Til Dato-feltet kan kun bruges når Fra Dato-feltet er udfyldt. Brugermanual Adra Match Accounts Side 45

47 Afstemt dato: Felterne Afstemt dato, Fra afstemt dato og Til afstemt dato fungerer på same måde som datofelterne i øvrigt. Kommentar: Her kan man søge efter tekst eller tal. Skriv hele strengen af tal eller tekst, eller dele af den. Tekst: Her kan du søge på hele eller en del af teksten. Reference: Her kan du søge på indholdet af Referencestrengen. Tryk Nulstil hvis du ønsker at nulstille søgningen. Dette påvirker alle felterne. For at ophæve afstemte transaktioner, sæt flueben i de transaktioner du ønsker at ophæve. AMA finder modposten til transaktionen, dvs. poster som blev tildelt samme Afstem id, da de blev afstemt. Tryk derefter på Ophæv. Brugermanual Adra Match Accounts Side 46

48 Periodeafslutning at arbejde med Workflow Afstemning for en periode kan sendes ind til periodeafslutning ved hjælp af modulet Workflow. Funktionen finder du under Manuel afstemning og opsætningen af dette kan gøres på flere måder. 1. Første gangs indlevering En afstemning kan leveres ind til en periode mellem startperioden for afstemningen og de næste 12 måneder. Tryk på den grå knap til højre i vinduet for at aflevere afstemningen. Vælg måned for periodeafslutningen fra dropdown menuen. Du kan også tilføje kommentarer til indleveringen. Når du trykker Send, vises en besked der beder dig bekræfte indleveringen. Brugermanual Adra Match Accounts Side 47

49 Status-knappen vil nu ændres fra grå til orange farve, og den vil vise en besked i retning af Venter på godkendelse for periode yyyy-dd. 2. Aflevering efter godkendelse Du kan aflevere afstemningen til workflow igen, selv efter at den er godkendt for en periode. Dette kan kun gøres for godkendte perioder og kommende perioder. Status-knappen til højre vil ændre farve til grøn, her kan du klikke på den, for at aflevere igen. Vælg periode og tilføj eventuelt kommentarer. 3. Aflevering efter en afstemt periode er sendt til workflow og er blevet afvist eller tilbagekaldt. Hvis en periode som er afleveret til workflow bliver afvist eller tilbagekaldt, kan du indsende igen for den sidste afleveringsperiode. Dette gøres som beskrevet i punkt 1. Status-knappen vil da få en rød farve. Brugermanual Adra Match Accounts Side 48

50 Rapporter Under fanen Rapporter findes et sæt standardrapporter. Du kan udskrive rapporter for en eller flere kontogrupper, eller en eller flere klienter. Klik på fanen Rapporter. Vælg den ønskede type rapport, sortering og kontogruppe(r) eller klient. Under vælg type kan du også vælge om du vil have at AMA skal vise konti tilhørende den aktuelle klienten (Vis aktiv klient), eller om programmet skal vise alle kontogrupper tilhørende de klienter du har adgang til. Det er muligt at udskrive rapporter på flere kontogrupper samtidigt. Vælg mere end en kontogruppe ved at holde venstre museknap nede, og træk musen over kontogrupperne. Du opnår det samme resultat ved at holde Ctrl-knappen nede, og vælge ønskede kontogrupper med musen. Den tredje muligthed er at vælge den øverste kontogruppe, og scrolle ned til den nederste mens du holder Shift-knappen nede. Angiv hvilken dato rapporterne blev skrevet ud på, ved at vælge dato fra kalenderen i Per dato-feltet. Hvis du ikke Vælger en dato aktivt, vil dagens dato komme på rapporten. Ved at sætte flueben i Vis historiske data, tager AMA Per dato, Dato eller Bdato med i rapporten. Vælg ønsket type format, tryk derefter Vis rapport og udskriv rapporten. Rapportene kan genereres i formaterne PDF, RTF, TXT, XLS og Report Viewer. AMA leveres med et sæt standardrapporter. Forskellige firmaer og brancher har forskellige behov for rapporter; Adra Match producerer skræddersyede rapporter efter kundens Brugermanual Adra Match Accounts Side 49

51 specifikation. Hvis du har specielle ønsker for hvad du ønsker at vise på en rapport, og hvordan rapporten skal se ud, kontakt os for at høre mere om hvilke muligheder der findes. Brugermanual Adra Match Accounts Side 50

52 Vis historiske data En historisk rapport kan indeholde data over Åbne poster, Åbne poster bankafstemning eller Saldoliste. - Per dato rapporten vil indeholde alle transaktioner som er importeret, og ikke de som er afstemt. Indhold i rapporterne - Åbne poster Denne indeholder liste over åbne poster på en givet kontogruppe, klient eller alle klienter brugeren har adgang til. Derudover vil saldo for hver kontogruppe og antal åbne poster på hver kontogruppe vises. Listen kan sorteres efter dato, beløb, tekst og Reference. - Åbne poster bankafstemning Denne rapporten er kun tilgængelig hvis kontotypen til højre er regnskab, og kontogruppen til venstre er bank, eller modsat. Rapporten splitter på debet og kredit bank/regnskab og viser summen af disse. - Afstemte transaktioner Denne rapporten viser afstemte transaktioner efter den dato som angives i feltet Afstemt efter. Antal transaktioner, klokkeslet, datoen rapporten blev lavet, og brugernavn på personen som printede rapporten kommer også med. - Saldoliste Saldo og summen af de åbne poster på alle kontogrupper som er tilgængelig for brugeren vises, i tillæg til klokkeslet og brugerens navn. - Korrigerede poster Dette er en rapport som viser alle transaktioner, der er afstemt med afvigelse. Størrelse på afvigelse, det totale beløb, antal transaktioner som er afstemt med afvigelse, klokkeslet og brugerens navn vises også. Brugermanual Adra Match Accounts Side 51

53 Specialtilpassede rapporter Har du behov for rapporter, som er bedre tilpasset din forretning eller branche, eller er der andre forhold der gør, at du har behov for en anden type rapport end de som tilbydes som standard, kan Adra Match lave rapporter efter specifikation. Kontakt os for at høre mere. Tilføje en specialtilpasset rapport Specialtilpassede rapporter bliver normalt tilsendt kunden via . For at lægge rapporten ind i AMA, skaldu først gemme filen med rapporten på dit skrivebordp. Start AMA. I en vil der også være et skærmdump der illustrerer indstillingene som må sættes op i løsningen, for at rapporten skal kunne bruges. Vælg Vedligehold Rapporter. Vælg Tilføj. Indtast et navn på rapporten. 2. vælg rapportfil (RPT.) 3. vælg indstillingene rapporten er designet til. 4. vælg Output type (CRV er Crystal Reports Viewer) Gem indstillingerne. Brugermanual Adra Match Accounts Side 52

54 Rapporten kan gøres aktiv kun for en klient, for alle klienter, eller den kan begrænses til at være tilgængelig kun for brugere med administratorrettigheder. Gem og luk Vedligehold, og rapporten er klar til brug. Brugermanual Adra Match Accounts Side 53

55 Workflow Denne fane repræsenterer alle workflow-detaljer relateret til den valgte klient. Hovedtabellen giver en oversigt over workflow-detaljer for hver kontogruppe, og du kan filtrere workflow ved at vælge Periode og Status filter. Hovedtabellen vil automatisk vise detaljer for den kontogruppe som ligger øverst i visningen Detaljer. I workflow arbejder AMA med forskellige niveauer for status: Venter på indlevering Afstemt periode er ikke sendt ind endnu. Gå til Manuel afstemning for at aflevere en afstemt periode. Venter på godkendelse Når en afstemning er afleveret til en periode. Godkendt Hvis du har rolle som Godkender kan du godkende ved at trykke på Godkend-knappen. Afvis Hvis du har rolle som Godkender kan du afvise en indleveret periode. Tilbagekald En bruger med rolle som Afstemmer kan tilbagekalde en indsendt periode. Under behandling Indsendt periode har status Venter på godkendelse fra en tidligere periode. Lukket for aflevering Periode mellem startdato og indsendt periode vil vises som Lukket for aflevering. Brugermanual Adra Match Accounts Side 54

56 Du kan godkende, afvise eller tilbagekalde workflows ved at klikke på disse knapper. Godkend Afvis - Tilbagekald Detaljer på kontogruppen vil ikke vises hvis workflow status er Under behandling, Venter på aflevering eller Lukket for aflevering. Detaljer Denne visning indeholder saldo, antal åbne transaktioner og forløb af hændelser i workflow. Flere detaljer Du kan se flere detaljer om transaktionerne i workflow ved at trykke på knappen Flere detaljer nederst til højre. Brugermanual Adra Match Accounts Side 55

57 Administration Fra denne menu administreres brugere og klienter. Vælg Vedligehold Administration. Tilføje eller ændre klienter Vælg Tilføj for at tilføje en ny klient. Feltet Navn er obligatorisk, så giv klienten et navn. Det er derimod valgfrit om du vil udfylde felterne med adresse, postnummer og poststed. Giv eventuelt klienten et nummer i feltet Klient nr. Klientnummeret bruges til at finde rigtig klient når man importerer til mere end én klient ad gangen. Du kan vælge om du vil tilføje brugere nu, eller gøre det senere. Husk at trykke Gem. For at ændre på en eksisterende klient, vælger du den klient du vil ændre ved at trykke på klienten. Lav de ændringer du ønsker, og gem. Brugermanual Adra Match Accounts Side 56

58 Tilføj eller ændre brugere Brugerrettigheder og Roller AMA tilbyder fem standard roller. Grupperet fra højest (alle rettigheder) til lavest tilbyder løsningen følgende roller: Admin Super User User Restricted User Viewer Admin er det øverste brugerniveau, og en bruger med disse rettigheder har fulde rettigheder i programmet. En Superuser har fuld kontrol i alle klienter, som den aktuelle bruger har adgang til. En Superuser har adgang til at gøre alt med undtagelse af at ændre licens, brugere og klienter. Superuser kan ikke tage backup. Med en rolle som User kan du udføre typiske brugeropgaver i programmet: o o Vælge klient Vælge kontogruppe Importere Afstemme Udskrive rapporter Importere datafiler Afstemme automatisk Afstemme manuelt (Manuel Afstemning) Ophæve afstemte o Der er ældre end o Ophæve poster som er automatisk afstemt Afstemme med afvigelse Brugermanual Adra Match Accounts Side 57

59 o Udskrive rapporter Tilgængelig under Vedligehold Ophæve import Indtaste startsaldi En bruger med begrænsede rettigheder, Restricted User, har næsten de samme rettigheder som en User. Undtagelsen er Vedligehold-menuen, hvor kun Fortryd import er tilgængelig. Rollen som Viewer er beregnet til personer, der kun skal kigge i programmet, men ikke ændre noget. Det kan f.eks. være økonomichefen eller en revisor. Hensigten med denne adgang kan være at foretage it- og regnskabsrevision af arbejde som allerede er gjort, hvordan det er udført og af hvem. En Viewer har adgang til: o o Manuel afstemning Se på Manuelle poster Skrive kommentar til de åbne poster Sende kopi af manuelle poster på eller til Excel Rapporter Se og udskrive rapporter Brugermanual Adra Match Accounts Side 58

60 Vælg fanen Brugere fra fanen Licensindstillinger. Vælg så Tilføj. Indtast et brugernavn, password og angiv ønsket sprog. De andre felter er valgfri, dvs. det er ikke obligatorisk at indtaste information. Dette gælder felterne Fornavn, Efternavn og . Under Rolle vælger du om den aktuelle bruger skal være Admin, Super User, User, Restricted User eller Viewer. For brugere som ikke er Admin, må en person som har rollen Admin tildele klient(erne) brugeren skal have adgang til. Hvis du fjerner fluebenet i I Brug, vil brugeren ikke længere kunne logge sig på programmet. Dermed frigør man også en bruger i i licensen, og man kan tilføje en ny. Muligtheden for tildelingen af Roller er tænkt til at være en dynamisk funktionalitet. Skulle din virksomhed have behov for roller med en anden sammensætning af rettigheder end de som tilbydes som standard, kan Adra Match lave andre roller med skræddersydde rettigheder. Brugermanual Adra Match Accounts Side 59

61 Single Sign-On Brugere kan sættes op til at blive logget på Adra Match Account automatisk. Hvis du registrerer Windows brugernavn DOMAIN\USERNAME som brugernavn i AMA, og så sætter flueben i Windows authentication, vil brugeren automatisk blive logget på næste gang vedkommende starter AMA. Hvis du kun har én administrator (Admin), er det vigtigt ikke at bruge Windows authentication. Tilføje eller ændre oplysninger om selskabet Vælg fanen Licens. Skriv navn og adresse på selskabet, og tryk på Gem. Tilføje eller ændre produktnøgle Vælg fanen Licens. vælg Ændre produktnøgle. Kopier strengen med licensnøgle som du har modtaget fra Adra Match og vælg Tilføj. Brugermanual Adra Match Accounts Side 60

62 Tage sikkerhedskopi, indlæse sikkerhedskopi Hvis din SQL-server ikke er sat op til at tage sikkerhedskopi automatisk, kan du selv gøre det manuelt. Vælg Funktioner Sikkerhedskopi Lave sikkerhedskopi Indstil først stien til sikkerhedskopien, vælg herefter Lav sikkerhedskopi. Indlæs sikkerhedskopi Find mappen hvori sikkerhedskopien ligger. Marker sikkerhedskopien du vil indlæse, og vælg Indlæs. Sikkerhedskopien vil altid få navnet AmBackup YYYY-MM-DD HH-MM-SS.xml. Skulle der opstå problemer med programmet og Adra s supporttjeneste beder om at få tilsendt en sikkerhedskopi, find mappen sikkerhedskopien ligger i, højreklik på filen AmBackup YYYY- MM-DD HH-MM-SS.xml og vælg Send til Compressed (zipped) Folder. Send derefter zip-filen til Adra Match supporttjeneste. Brugermanual Adra Match Accounts Side 61

63 Indstillinger for Manuel afstemning Her kan du angive den tilladte difference for manuel afstemning. Når man afstemmer med difference, vil differencen mellem beløbene som afstemmes blive gemt som en åben post i AMA. Lav et korrektionsbilag i regnskabet, og når det er gjort kan du eksportere en ny fil som indeholder det korrigerede beløb, og importere filen ind i AMA. Endvidere kan du udligne differencer som opstod ved afstemning mod det korrigerede beløb i regnskabet. Vælg Funktioner Indstillinger for Manuel afstemning Vælg den kontogruppe du vil ændre værdier for. Angiv den difference du ønsker at tillade i feltet Tilladt difference. Hvis du har store mængder åbne poster, kan du her bestemme hvor mange åbne transaktioner du vil have at programmet skal vise pr. side i Manuel afstemning, og hvilken sortering de skal følge. Tryk Gem og luk Funktioner. Brugermanual Adra Match Accounts Side 62

64 Brugermanual Adra Match Accounts Side 63

65 Fortryd import og afstemning Du kan fortryd eller rulle tilbage en import med poster som er afstemt. De afstemte transaktioner må først have deres afstemning ophævet, og derefter kan du fortryde import af filen. vælg Funktioner Fortryd import. Vælg filen eller filerne du vil rulle tilbage. En bruger der er logget på som Admin, får adgang til at se importerede filer til alle klienter ved at sætte flueben i Engagementsmodus. vælg Fortryd import, og Ja for at bekræfte. Hvis filen eller filerne du vil fortryd ikke findes på denne oversigt, vil du finde dem under fanen Afstemte importer. Brugermanual Adra Match Accounts Side 64

66 Før du ophæver afstemningen for en eller flere filer, kan du med knappen Detaljer se hvordan saldoen påvirkes af at importen rulles tilbage. Brugermanual Adra Match Accounts Side 65

67 Brugermanual Adra Match Accounts Side 66

68 Manuel registrering af poster Det er muligt at registrere poster manuelt på en konto i AMA. Vælg Funktioner Manuel registrering af poster. Vælg den kontogruppe du ønsker at registrere poster på. Registrer posterne i det øverste vinduet, og husk at registrere postene på rigtig konto (vælg den I dropdownen). I det nederste vinduet vil saldoern(e) opdateres efter som posterne registreres. Når du er færdig med at registrere posterne, tryk på Registrér-knappen for at tilføje posterne til afstemningen. Brugermanual Adra Match Accounts Side 67

69 Rutiner for automatisk afstemning I dette vindue defineres regler for automatisk afstemning. Regler for hvordan AMA skal afstemme automatisk sættes op ved opstart af en kontogruppe i løsningen. Løsningen kan afstemme automatisk en post mod en post, en post mod mange poster på den andre siden eller omvendt, eller mange poster mod mange poster. Det er muligt at afstemme på parametrene tekst, beløb og dato. Vælg Funktioner Rutiner for automatisk afstemning. Afstemningstype Afansert afstemning Rutiner Afstem med samme tekststreng på højre og venstre side - Posten vil blive afstemt hvis informationen i tekstfeltet i på regnskabs- og banksiden er den samme. Et eksempel kan være at det står OCR i tekstfeltet på begge sider. Afstem indenfor en konto (interim debet/kredit) Denne regel afstemmer et debet-beløb mod et kredit-beløb indenfor samme konto. For at dette kan lade sig gøre, skal posterne være indenfor den tilladte datoafvigelse, og kontoen skal være sat til Interim (se Funktioner Opsæt konto og kontogrupper Kontoindstillinger). Afstem indenfor en konto med summering (interim) Denne regel afstemmer en eller flere poster med samme tekststreng på samme konto. Hvis summen af posterne stemmer, og er indenfor datoafvigelsen, afstemmes posterne. Kontoen skal være sat til Interim for at denne regel kan fungere (se Funktioner Opsæt konto og kontogrupper Kontoindstillinger). Afstem når der kun findes et alternativ Posterne afstemmes forudsat at der kun findes et alternativ indenfor den angivne datoafvigelse. For at denne regel kan fungere behøver du kun at oprette en rutine og give den et navn, sætte flueben i Afstem når der kun findes et alternativ, angiv tilladt datointerval og tryk Gem. Datoafvigelse Med datoafvigelse menes en afvigelse i dato mellem poster på den ene side og poster på den anden side, f.eks. at datoen på posterne på regnskabssiden er en anden end den modsvarende post på banksiden. Datoafvigelse kan sættes til at afstemme poster som er bogført før eller efter transaktionen du skal afstemme. Brugermanual Adra Match Accounts Side 68

70 Mange poster fra Angiv om du vil afstemme En mod Mange, Mange mod En eller Mange mod Mange. Hvis posterne i bundtet du vil afstemme er bogført på forskellige datoer, skal du angive hvad som skal være datoafvigelse i Datoafvigelse indenfor bundt. Indeksering Adra Match Account har to forskellige indekstyper. Indekstypen Standard laver indeks ved at splitte på mellemrum eller hvad man indstiller i feltet andet. Du kan også vælge hvilket felt du vil lave et indeks fra, hvorvidt strengen kun skal gælde tal, og bestemme længden på strengen. Indekstypen RegEx laver en indeks fra værdien af en navngivet afstemningsrutine i regulære udtryk (Regular expressions). Du finder mere information om Regular Expressions på internettet. Brugermanual Adra Match Accounts Side 69

71 Lav en regel for En mod En afstemning Det er enkelt at sætte en regel op som afstemmer en post på venstre side, som regel regnskab, mod en post på højre side, som regel bank, indefor den samme datoafvigelse. Start med at vælge Regler fra Funktioner. vælg Kontogruppen du skal lave en afstemningsrutine på, og tryk Tilføj. Giv afstemningsrutinen et navn. Navnet bør forklare hvad reglen gør, sådan at det senere er enkelt at skille denne regel fra andre regler. I dette tilfælde vil vi afstemme poster med samme beløb, men med en datoafvigelse på +/- 5 dage. Angiv hhv. -5 og 5 dage i datoafvigelse som på billedet nedenfor, og Gem. Du kan også lave en En mod En regel, der checker for om en tekststreng, eller dele af en tekststreng, er ens på to poster. I eksemplet herunder er posterne som skal afstemmes fra samme konto, dvs. debet- og kredit-beløb. Datoen og Referencenummeret er det samme. Brugermanual Adra Match Accounts Side 70

72 Nedenfor ser du hvordan rutinen sættes op. Du kan bruge RegEx (regulære udtryk) indeksering her også. En rutine med RegEx kan se sådan ud (\2/{6}\w{2}): Brugermanual Adra Match Accounts Side 71

73 Lav en regel som afstemmer En mod Mange eller Mange mod En I vinduet nedenfor ser du to betalinger på bankkontoen, som har én modpost på regnskabssiden. Betalingerne på banksiden er bogført på den samme dato, og har valørdato hhv. 3 og 4 dage efter bogføringen i regnskab. Teksten på de to bankposter er identisk. Nu skal vi definere en regel for eksemplet ovenfor. Vælg Tilføj, i næste vindue giver du reglen et beskrivende navn. I eksemplet ovenfor er der 3 dage mellem bogføringsdato i regnskab og de to poster i banken. Sæt datoafvigelse til 3 i feltet til højre. Siden vi ved at der er mere end én post på bank, og de er bogført på den samme dato, skal du sætte flueben i Mange poster fra Bank. Eftersom bankpostene har samme bogføringsdato, skal datoafvigelse indenfor bundt være lig 0 (dvs. 0 dages afvigelse). I feltet Indeksering vælger du Tekst-felt, og vælg så Gem. Brugermanual Adra Match Accounts Side 72

74 Afstem med Afvigelse eller Split Det er også muligt at lave automatisk afstemning på poster, der har en øredifference. Sæt flueben i boksen Afstem med Opdeling eller Split længere ned på billedet for at aktivere funktionen for automatisk afstemning med Opdeling eller Split. Denne funktion kan benyttes på alle afstemningsregler, bortset fra når du vælger Afstemning indenfor en konto med summering (interim). Postér differencen på Angiv om differencen skal postéres på regnskab eller bank. Gem information fra poster på Hvis du afstemmer mange mod en eller mange mod mange, kan du Vælge om AMA skal gemme information fra Regnskabs- eller Bankposten. Afstem med en bestemt afvigelse (+ eller -) sæt flueben her, hvis der kun skal afstemmes på eksakt afvigelse. Hvis du for eksempel skal tillade afstemning hvor beløb på banksiden er lavere end på regnskabssiden, hakker du dette valg af, og sætter Tilladt +/- beløbsdifference til Afstem med difference i procent (%) sæt flueben her, hvis du vil definere en afvigelse i procent. Beløb interval som må afstemmes, fra/til Indtast tilladt (+/-) beløbsinterval. Hvis du f.eks. skriver vil rutinen afstemme alle poster hvor beløb/beløbene på højre side er beløbsenheder mindre end modposterne på venstre side. Det er også muligt at angive negative beløb. Tilladt +/- procentafvigelse Indtast (+/-) afvigelse i procent du vil tillade. Hvis du skriver 1.50, vil rutinen afstemme alle poster hvor beløb på højre side er mellem 1.50% mindre til 1.50% større end beløb på posterne på venstre side. Tilladt +/- beløbstolerance på differencen Dette valg er kun aktivt hvis du har sat flueben i Afstem med en bestemt afvigelse (+ eller -). Indtast eksakt beløb i + eller du vil acceptere. Hvis du skriver 0.10, og har en eksakt afvigelse på 1.00, vil rutinen afstemme poster hvor beløb på højre side er 0.90 til 1.10 enheder større end beløb på venstre side. Brugermanual Adra Match Accounts Side 73

75 Beløbsinterval til afstemning, Større end / Mindre end Denne værdi vælger hvilken post som skal afstemmes. Hvis du skriver 0.99 i den første boksen og 1.00 i den andre, vil poster med beløb på højre side og på vesntre side blive afstemt. Største tilladte differencebeløb, Større end / Mindre end Dnne valgmulighed vil kun være aktiv, hvis du har valgt Afstem med Difference i procent (%). Hvis du indtaster 1.00 i den første boks og i den andre, vil rutinen kun afstemme poster fra til og 1.00 til Brugermanual Adra Match Accounts Side 74

76 Bestem rækkefølgen i rutiner for automatisk afstemning Klik på dropdown menuen i kolonnen Sortering for at sette afstemningsrutinerne i prioritert rækkefølge. Det anbefales at starte med den sikreste af reglerne først. F.eks. er en regel der har en betingelse af at fakturanummer skal være det samme, mere sikker end en regel der afstemmer en en uden øvrige kriterier. Anbefalede rutiner efter import Nedenfor følger nogen anbefalinger om rutiner du bør følge efter import. Databerigelse med Regular Expressions (Find information og erstat med nyt/andet) Denne funktion kan ved hjælp af Regulære Udtryk finde et udtryk i en tekstkolonne, og føje en ny værdi til en eksisterende eller ny kolonne. Dette lader sig kun gøre på den importerede fil. Vælg Filer og Mapper fra Funktioner. Sæt flueben i Find information og erstat med nyt/andet, og klik på knappen til højre. Et nyt vindue vises til højre. Indtast et udtryk / Regular Expression i kolonnen med navn Finde udtryk. Hvis du indtaster et nummer eller en tekst i kolonnen Finde udtryk, vil funktionen søge efter udtrykket i kolonnen I Kolonne. Skriv teksten og/eller nummeret du vil sætte ind i den nye eller eksisterende kolonne. Værdien vil kun blive sat ind, hvis den importerede tekstkolonne (Fra) indeholder værdien i Finde udtryk. Skriv navnet på den nye eller eksisterende kolonner i Ind i kolonne og vælg en konto. Gem til slut. Regular Expressions kan bruges med nummererede grupper. F.eks. :du skal trække tal ud fra en tekstkolonne hvor teksten er Check no Indtast udtrykket Check no. (\d{4}) i kolonnen Finde udtryk og $1 i Indsæt Tekst tekst-kolonnen, og nummeret 4358 vil blive satt ind i den nye eller eksisterende kolonne. Brugermanual Adra Match Accounts Side 75

77 Brugermanual Adra Match Accounts Side 76

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS

Brugermanual RI. 2013 Revisor Informatik ApS 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Introduktion 4 Kapitel 2 Oprettelse af ny kunde 5 Kapitel 3 CaseWare Arbejdspapirer 6 3.1 Import... 6 3.1.1 Im port fra E-conom ic... 7... 8 3.1.2 Im port fra tekstfil og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual til simpelt brug Kim B. Eriksen Version 1.02 En brugermanual der forklarer de simple funktioner i ParsePort Årsafslutning. Indhold Start/installation

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software

Manual. Stone s. Summarum. Summa. Version 3. Privat Standard Professionel Enterprise. Stone s Software Manual Stone s Summa Summarum Version 3 Privat Standard Professionel Enterprise Stone s Software Indhold Programlogo og illustration: Frank Lisborg Forside: Løw Reklame Copyright : Stone s Software Steen

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet

Opstartsvejledning. Økonomistyring. Integreret Økonomi, Handel og Internet Økonomistyring Integreret Økonomi, Handel og Internet Indholdsfortegnelse Velkommen...4 Opbygning...4 Navigation...4 Systemets skrivebord, din personlige side...5 Skærmbillederne...6 Genvejstaster og genvejsikoner...7

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

ParsePort Årsafslutning

ParsePort Årsafslutning PARSEPORT APS ParsePort Årsafslutning Brugermanual Hasse Weicher Version 1.05 Indholdsfortegnelse Systemkrav og installation... 1 Systemkrav... 1 Installation af ParsePort Årsafslutning... 1 Generelt om

Læs mere

Brugervejledning Magnus Årsafslutning

Brugervejledning Magnus Årsafslutning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning Brugervejledning Magnus Årsafslutning 1 Indhold 1...4 VELKOMMEN TIL MAGNUS ÅRSAFSLUTNING...4 2...5 INSTALLATION OG LICENSER...5 Installation og

Læs mere

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107

Huskeliste Vis Huskeliste 105 Pr uge, Pr dag eller Enkeltvis 105 Flyt ansvar for aktiviteter 106-107 Indhold af guide Generelt Systemkrav 3 Internet Explorer 3 Java Virtual Machine Microsoft VM 3 JavaVM ikke installeret eller ikke aktiveret 4 (rødt kryds på skærmen) Installation af Java VM 5 Outlook integration

Læs mere

Økonomistyring i praksis

Økonomistyring i praksis Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Af Marianne Pedersen Udgiver: Aesiras A/S 2009 1 Økonomistyring i praksis Regnskab med edb Copyright 2009 by Aesiras A/S 1. udgave, 1. oplag Udgiver Aesiras A/S

Læs mere

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning

DDB DETAIL. Version 5.xx. Bruger vejledning DDB DETAIL Version 5.xx Bruger vejledning 11 Indhold Hovedmenu...3 Salgskladde... 4 Kundeoplysninger... 4 Salg/Retur af varer... 4 Varer der sælges...5 Funktionsknapper... 6 Generelle knapper... 11 Totaler...

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale

Mamut Business Software. Introduktion. Økonomistyring, logistik og personale Mamut Business Software Introduktion Økonomistyring, logistik og personale Introduktion til Mamut Business Software Økonomistyring, logistik og personale Version: 12.1. Partnr.: MBS.MAN.FIN.12.DK 002 Producent

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet

Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Kom i gang med Mamut! Gode råd som vil hjælpe dig hurtigt i gang med systemet Komplette økonomi- og informationssystemer for virksomheder med 1-0 ansatte Side 6-7 8-9 10 11 1-1 1 1 16 17 18 19 Indhold

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

C5 Light - introduktionskursus til C5

C5 Light - introduktionskursus til C5 Microsoft Dynamics C5 version 2012 C5 Light - introduktionskursus til C5 Copyright 2011 Microsoft. C5 er et varemærke, der tilhører Microsoft. Produkter og firmaer nævnt i dette dokument er varemærker,

Læs mere

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light

Brugerhåndbog. Microsoft Dynamics C5. Kom nemt i gang med C5 Light Brugerhåndbog Microsoft Dynamics C5 Kom nemt i gang med C5 Light Indholdet af denne bog, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden forudgående varsel. Medmindre

Læs mere

Kassekladde. Fordi penge tager tid.

Kassekladde. Fordi penge tager tid. Kassekladde Fordi penge tager tid. Manual til Kassekladde 2012 Indholdsfortegnelse 1. Intro... s. 03 2. Kassekladde... s. 04 Opret bilag... s. 06 Redigere bilag... s. 07 Slet bilag... s. 08 Download bilag...

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere