og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8."

Transkript

1 Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle vintersprtsperide. Vi følte i bestyrelsen blt, at det var tid til at kmme i gang med de første tiltag i 2011 ikke mindst på grund af tøjbestillingen, fr eller risikerer vi første at få tøjet leveret hen i frsmmeren. Dagsrden: 1. Orientering m status fr RyCC g generelle planer fr Diskussin mkring udvalg g kvindegruppe i RyCC 3. Diskussin af kaptajn-rllen samt fastlæggelse af plan fr samme 4. Identifikatin af ønsker fr Orientering vedr. spnsrer 6. Orientering vedr. tøj - g fastlæggelse af dat fr tøjaften, hvr man kan prøve tøjet 7. Orientering m kmmende arrangementer - t er planlagt 8. Eventuelt Ad 1: Orientering m status fr RyCC g generelle planer fr 2011 Status g generel inf: RyCC er gdkendt sm frening under Skanderbrg Kmmune RyCC er gdkendt sm medlem under DCU Vi har 79 betalende medlemmer Og vi har mkring 140 på interesseliste Vi vil gerne have billeder af alle medlemmer. Dels kan vi sætte dem på hjemmesiden bag et lg in med kntakt inf mv., dels kan vi lære hinanden at kende lidt nemmere. Og endelig kan vi se, hvem der er medlemmer g hvem der ikke er. Planer fr 2011: Vi er på jagt efter lkaler. Vi skal undersøge, hvad vi kan få i lkale tilskud g se s gdt fr. Vi er på jagt efter spnsrer Kvickly vil kun være med når det handler m at finansiere anlægsudgifter, men ikke ift. rene spnsrater har det vist sig. Vi er på jagt efter mindre spnsrer g fndsmidler. Nu hvr Kvickly ikke længere vil være med, har vi stærkt behv fr at finde nye spnsrer. Ikke mindst hvis vi vil lave en ungdmsafdeling i Vi får ny hjemmeside senere på fråret. Vi skal have en fast skare af kaptajner på plads. Dette dels frdi vi så kan planlægge fremad, dels frdi vi skal kan arrangere at få flk på kursus senere hen i DCU-regi. Vi skal have planlagt arrangementer input er meget velkmne. Vi skal have interesserede på kaptajn kursus. Se venfr Vi skal på tur g ud g vise flaget i frskellige løb. Derfr skal vi have identificeret en række løb, sm vi gerne vil deltage i. Både fr MTB g landevej. Desuden vil vi gerne til Harzen i fråret en weekend fr at cykle lidt g ryste flk sammen. Vi skal måske selv arrangere løb. I hvert fald har vi i hvert fald ét løb i tankerne allerede nemlig det interne klub mesterskab. Vi skal have jeres input

2 Ad 2: Diskussin mkring udvalg g kvindegruppe i RyCC Der var generelt str tilslutning til at nedsætte en række udvalg fr det kmmende arbejde. Ind til videre har tøjudvalget arbejdet ihærdigt gennem den mørke vinter fr at tjekke tøjkvalitet, priser, lave design g meget mere. Gdt arbejde! Medlemmerne vurderede, at der er behv fr følgende udvalg i de kmmende måneder: Et Lbbyudvalg der får til pgave at påvirke Skv- g naturstyrelsen fr at få anlagt MBT- ruter i skvene mkring Ry. Følgende meldte sig til udvalget: Michael Zypikff Kim Bjerre Søren Jhansen Et udvalg mkring knkurrencer, events g træning,, da der blandt ngle ryttere er str lyst g vilje til at træne meget målrettet md såvel knkurrencer sm mere mtinsprægede events så eksempelvis La Marmtte. I den sammenhæng kan det være frnuftigt at planlægge speciel træning gså. Vi melder ud mkring dette udvalg senere, men interesserede er mere end velkmne til at melde sig allerede nu. Et udvalg mkring ruter/turplanlægning (Kaptajner), der får til pgave dels at indsamle frslag til gde ruter i landskaberne mkring Ry g megn (eller helt andre steder). Dels at tegne disse ruter ind på ngle krt g planlægge ruterne fr de kmmende måneders træningsture. Desuden vil en del af de flk, der tilknytter sig dette udvalg gså være kaptajner på en de af turene. Følgende persner meldte sig: Per Jakbsen Landevej Rasmus MTB Martin Knudsen - MTB Sune Rørbæk MTB Mrten Brænder Landevej Jnas Landevej/MTB Allan Breiner MTB Mads Bech Olesen Landevej Desuden har Elisabeth Jakbsen tidligere meldt sig ift. landevej Det samme har Karen Maria Dixen MTB Er der flere, der gerne vil tage ansvar fr et par ture sm kaptajner, er de meget velkmne. Et udvalg mkring kvindegruppen. Der har fra flere sider været ytret ønske m muligheden fr at prette en kvindegruppe g det er naturligvis helt i rden. Karen Maria Dixen MTB har meldt ud, at hun gerne tager de første ture sm kaptajn fr denne gruppe. I første mgang var følgende dater meldt ud, men vejret har fr mange ikke indbudt til de stre udfldelser på cyklen endnu. Jeg freslår at man selv melder ind til undertegnede (Søren Jhansen) g eventuelt Karen Maria, hvis man er interesseret i at køre i en decideret kvindegruppe, så vi kan få lagt de første ture fast.

3 Et aktivitets udvalg blev gså nedsat, så vi kan kmme i gang at planlægge en række gde arrangementer. Følgende persner meldte sig: Søren Jhansen Jachim Ladefged Rasmus Pedersen Ad 3: Diskussin af kaptajn-rllen samt fastlæggelse af plan fr samme Der var en gd diskussin af kaptajn rllen: Hvad dækker denne rlle ver, hvad binder man sig til sm kaptajn, hvr mange skal der være mv. Krt summeret p er der behv fr en række persner, der er villige til at tage kaptajn rllen på sig. Det er nødvendigt af følgende grunde: Vi skal kunne planlægge langsigtet, så medlemmerne ved, hvrnår vi kører, g hvem der har ansvar fr turen. Udvalget mkring ruter mv. kmmer med et udspil mkring dette. Der skal være en kaptajn til stede ved en turs begyndelse g under turen. Kaptajnen må gerne dele gruppen p, vurdere ruten ift. de fremmødte, kmme med frslag til krte g lange varianter g sørge fr at der er flere, der tager ansvar, hvis det er påkrævet ved flere grupper. Der meldes til kaptajnen, hvis man frlader gruppen alle skal med hjem men er man et par stykker, der gerne vil køre lidt krtere, er det helt k. Vi skal have ngle kaptajner på kursus under DCU, g der undersøger vi nu. Vi vil gerne lave en aften med en af de garvede sm underviser fr de nye kaptajner. Ad 4: Medlemmernes ønsker g ideer til aktiviteter i 2011 Jens Bjesen havde i dagens anledning lavet et lille men grundigt survey skema, sm blev delt rundt g tilmed udfyldt. Skemaet gav medlemmerne mulighed fr at tilkendegive, hvilke aktiviteter man gerne vil være med til i Skemaet bliver lagt ud på hjemmesiden senere. Vi havde gså en krt brainstrm g alt i alt km der følgende ideer til aktiviteter frem: Udlandsture både krte ture til Harzen i en weekend g længere ture til eksempelvis Mallrca. Tests en del vil gerne teste, hvr de ligger rent fysisk altså ift. iltptagelse, syregrænser, hvr mange watt de træder mv. Deltagelse i mtinsløb hvr vi kan vise farverne g så en gd dag sammen. Danmarks Højeste (Landevej) Grejsdal løbet (Landevej) Bakkeløbet (Landevej) Marsellisløbet (Landevej) Silkebrg Maratn (MTB) 1000 højde meter (MTB) Hamburg Classic? La Mamtte (2012)

4 Klubmesterskab vi er gået i gang med at arrangere et mindre klubmesterskab. Vi regner med det løber af stablen i August/September. Åbent løb vi har set på mulighederne fr at arrangere et rigtigt cykelløb. Men det vil kræve, at der er massiv pbakning i medlemsgruppen. Vi vil derfr køre denne diskussin videre g finde ud af, m vi i RyCC har musklerne til at lave et decideret løb. Det håber vi meget. Smmerture i samarbejde med ex. turistbureauet Weekend ture planlægning af små ture i weekender hen ver cykelsæsnen. Træningslejr (måske sammen med andre klubber) Hmetrainer aften lad s se, hvem der har hldt frmen gdt ved lige hen ver vinteren, Hvem er gde til at klatre g hvem er bedst på enkelstarten? Testaften km g få testet frmen af. Find syregrænsen, kndital, hvr mange watt du træder, max. puls g meget andet. Du kan gså få lavet en persnlig træningsplan. Grejaften hvad er det htte lige nu, hvilken kæde lie er den bedste, hvrdan indstiller man sin cykel krrekt mv. Fredrag m træning, erfaring fra løb, plevelser mv. Vi har drøftet muligheden fr at få Allan Jhansen til at kmme. ERFA-aftener eksempelvis m træning, vedligehldelse g klargøring af cykler mv. Ad 5: Orientering mkring spnsrer Vi har længe gået g regnet med, at vi havde de væsentligste aspekter mkring spnsr på plads, frdi Kvickly ved Leif Bergmann meget tidligt i frløbet g på det første indledende møde fr RyCC på Kildebjerg talte m støtte i meget str størrelse. Der er måske nget, vi har misfrstået hen ad vejen, men i hvert fald er støtten kun mulig ifm. anlægsudgifter g prjekter, hvr Tryg Fnden kan eje g afskrive på de aktiver, der bliver anskaffet. I hvert fald er det blevet meget tydeligt, at Kvickly på ingen måde ønsker at ptræde sm spnsrer fr RyCC i mere traditinel frstand ift. det daglige klubliv, planlægning g prettelse af den kmmende ungdmsafdeling, støtte til indkøb af hmetrainere eller prøvecykler, støtte til klublkaler mv. - g det er så taget til efterretning. Bestyrelsen begyndte straks efter den klare udmelding fra Kvickly at søge i andre retninger. Der km hurtigt gde ideer g en af disse gik på den mvendte spnsrrlle altså at vi i RyCC kunne finde et gdt frmål g lade vres spnsrer støtte både frmålet g cykelklubben på samme tid. Vi tg kntakt til flere gde frmål g valgte Red Barnet, der netp har lavet deres regler fr spnsrater m. Nrmalt kster det rigtigt mange penge at anvende deres brand, men vi kan gøre det md at dnere ngle penge til dem. Alle mindre spnsrer kmmer derfr til at støtte både RyCC g Red Barnet. RyCC kører fr Red Barnet, g vi har bestemt at 50 % af alle likvide støttebeløb fra spnsrer skal gå

5 videre til Red Barnet. Vi kan på den måde nøjes med at have Red Barnet på trøjen samt p til 3 større spnsrer. Èn af disse større spnsrer er allerede på plads det er Ry Cykler, der leverer et spnsrat til RyCC i frm af klubtøj fra Vangaard til en meget favrabel pris samt en generel rabat på 10 % på alle øvrige prdukter. Det er et fint spnsrat. Vi er på vej med flere muligheder g melder ud snarest, men hører I m interesserede spnsrer så giv endelig lyd. Ad 6: Orientering mkring tøj Når det handler m tøjet er vi på plads. Tøjudvalget har talt med flere leverandører g undersøgt en række frskellige mærker på kryds g tværs. I udvalget har de gså frhandlet priser, g vi kan nu meddele, at det er Vangaard der skal levere tøjet til s denne første gang. HUSK: Der er prøveaften fr klubtøjet den 24. februar kl i Ry Hallen. Det er vigtigt, at vi møder p så mange sm muligt så vi kan bestille i strt antal. Skulle du være frhindret, har Ry Cykler lvet, at man kan kmme frbi g prøve tøjet hs dem, inden man bestemmer sig fr størrelse mv. endeligt. OBS: Af hensyn til selve indfarvningen g leveringen fra Vangaard er det meget vigtigt, at vi bestiller samlet. Der er derfr endelig deadline fr bestilling fredag den 4. Marts Det er abslut sidste udkald i denne mgang, fr vi vil gerne have tøjet klar, når vi kmmer frem til den 1. Maj senest. Selve leveringen tager min. 6 uger, så vi kan ikke trække den fr langt. Klubtøjet kmmer til at se således ud (dg med et par ekstra spnsrer på lmmerne bag på trøjen).

6 Ad 7: Den nærmeste fremtid : Aften med tøjprøvning kl i Ry Hallen : Intrduktin til Cre-træning kl Styrk din krpskerne g blive bedre på cyklen. Det er effektivt! Instruktør er Tina Andersen. Nærmere infrmatin tilgår snarest.. Vi er i gang med at planlægge tur til en firlænget weekendtur til Harzen i fråret. Vi er ved at planlægge en test-aften med Allan Jhansen. Og så er vi ved at planlægge en aften med Per Sandahl m at gøre sin cykel frårsklar. Vi ses i skven g på landevejen

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 25 den 21. marts 2012, Jagtslottet Godkendt den 9.5.2012 Til stede: Erling Pst Kirsten Thabasz Zaluski Helge Pulsen Peter Brstrøm Dagmar Brendstrup Jakb Vedsted Mette Fged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Peter Gjelstrup Susanne Bødker Eva Kullberg

Læs mere

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung

Midtvejsevaluering. Maj 2009 maj 2011. Udarbejdet af projektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Midtvejsevaluering Maj 2009 maj 2011 Udarbejdet af prjektmedarbejdere i Gazellen: Anne Møller Madsen & Lisbeth Galtung Resumé Prjekt Gazellen er finansieret af Det Lkale Beskæftigelsesråd i Skanderbrg

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro

Modstand mod linjeføring af ny motorvej ved Mundelstrup / Sabro Styregruppen Opdateretden12/3 2012,08:00(HenrikOlesen) Mdstand md linjeføring af ny mtrvej ved Mundelstrup / Sabr Læsmerepåwww.m m m.dk Inf m mrådet Vest fr Århus langs Vibrgvej (A26) ligger de t byer

Læs mere

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret.

Johanne Gregersen blev valgt og takkede for valget. Mødet er rettidigt indkaldt. Den siddende landsdelsledelse blev præsenteret. Referat Tilstede: FDF Hjerting, FDF Tjærebrg, FDF Billund, FDF Tftlund, FDF Esbjerg 3 Jerne, FDF Bredebr, FDF Filskv, FDF Esbjerg 4, FDF Tinglev, FDF Varde, FDF Højer, FDF Agerbæk, FDF Skjern, FDF Esbjerg

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Torsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lokale A1-05.01 Tilstede: 71 Tilmeldt til spisning: 71 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Trsdag d. 18/9 2014 kl.17.15 i lkale A1-05.01 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: k Gdkendelse af referat

Læs mere

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10

Generelt om KlubOffice...3 Start...5 Je g e r n y br u ge r a f Klu boffice....5 Klub Admin...6 Kalendere...9 Økonomi...10 Generelt m KlubOffice...3 Frsiden...3 Generelt fr vinduerne...4 Hjælp...4 Start...5 Jeg er ny bruger af KlubOffice....5 Standardplysninger...5 Oprettelse af øvrige brugere g grupper...5 Klub Admin...6

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Min begrundelse for Billund Bad - Grafisk design

Min begrundelse for Billund Bad - Grafisk design Min begrundelse fr - Grafisk design Jeg skulle lave en hjemmeside til. Jeg havde lavet jubilæums magasin plakater g indstil til deres jubilæum. De var så glade fr det at de gerne vil have en ny hjemmeside

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008

REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 REFERAT AF HOVEDKREDSMØDE 2008 14. marts 2008 kl. 19:00 i Læsefreningens Lkaler, Blbr Brugerhus DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent g stemmetællere. 2. Frmandens beretning. a. Demnstratin af spilserver g medlemskampagne

Læs mere

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og

Emne Oplæg Referat. Greenkeeperfaciliteterne. på Lærkeager og Greenkeeperfaciliteterne Hvilke frdele er der ved at flytte faciliteterne til Lærkeager på Lærkeager g Greenkeeperfaciliteterne ved klubhuset Oversigtsft Lærkeager Detailtegning af prjekt fr nye greenkeeper

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008

International Technology Management at Aalborg University 1. Semester Masters Project, Group 4.024, Fall 2008 Cntents Appendix 1 The Cmplete NCD Framewrk... 2 Appendix 2 The 11 Interviews in AAS... 7 Appendix 3 List f Innvatin Frum Members... 8 Appendix 4 Future Wrkshp Plan & Manuscript... 9 Appendix 5 Future

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009

Rapport fra deltagelse i International Farm Management Associations 17. Kongres, Illinois, USA, Juli 2009 Internatinal Farm Management Assciatin (IFMA) afhlder hvert andet år en verdenskngres. I 2009 afhldtes kngressen i Illinis USA fra 19.-24. juli. IFMA er kendetegnet ved en bredt sammensat medlems- g deltagerkreds,

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

PÅ SKI FERIE I ØSTRIG

PÅ SKI FERIE I ØSTRIG PÅ SKI FERIE I ØSTRIG PRIVATE ATTRAKTIVE SKI LEJLIGHEDER TILBYDES DIREKTE PÅ PISTEN FILLER HOF - WAGRAIN 4 Lejligheder - 22 sengepladser. FILLERHOF - FLACHAU RING OG HØR NÆRMERE - ANNETTE FILTHUTH - 59208323-21782650

Læs mere