Generalforsamling i Ambu A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Ambu A/S"

Transkript

1 Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind på det nordamerikanske marked. Integrationen af King Systems samt produktlanceringerne udgør grundstenen i de vækst- og indtjeningsforventninger har i sin fire-årige strategi Climbing New Heights som vi påbegyndte sidste år. 2013/14 har været et meget travlt og begivenhedsrigt år i. Integrationen af King Systems er afsluttet med implementeringen af s ERP-system på fabrikken i Noblesville. Noblesville ligger i staten Indiana, og ERP er en forkortelse for Enterprise Ressource Planning. Det er et system til at styre økonomi, ordrer og lagre. Alle s produktionsenheder er herefter på samme ERP-platform, og det er en vigtigt milesten for at opnå yderligere produktivitetsforbedringer. I 2013/14 havde vi en samlet vækst på 6% i salget af King-produkter, og det er en god indikator for, at integrationen af King Systems er lykkedes. Væksten i salget er også tegn på, at den tidligere King-forretning er stærkere nu end før købte King Systems. Året har også budt på en række lanceringer af s egenudviklede produkter. For et år siden ved udgangen af 2012/13 blev ascope 3 lanceret på udvalgte markeder, nemlig i Tyskland, Storbritannien, Skandinavien og Australien. Ved udgangen af 2013/14 er produktet lanceret globalt; inklusive i Nordamerika. Udviklingen i salget er særdeles positiv, og det betyder, at ascope 3 har haft og fremover forventes at have væsentlig betydning for s omsætning og vækstpotentiale. Efterspørgslen efter ascope 3 har nu nået niveauet for den eksisterende produktionskapacitet, men vi forventer at kunne fordoble kapaciteten ved udgangen af kalenderåret 2014, når den nye fabrik i Malaysia tages i brug. har i 2013/14 set en stærk salgsudvikling i den region, vi kalder Resten af Verden, og som primært dækker over Asien og Latinamerika. Med 32% vækst udgør Resten af verden nu 12% af den samlede omsætning og begynder at bidrage væsentligt til gruppens samlede omsætning og indtjening. Jeg vil afslutte min indledende beretning med at konstatere, at s strategi, Climbing New Heights, skrider frem som planlagt. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 1 af 9

2 s organiske vækst er over den underliggende markedsvækst, og vinder dermed markedsandele. Vi har lanceret nye, innovative produkter, ligesom indtjeningen og cash flowet er styrket. Og vi begynder at se resultaterne af skalerbarheden i s organisation. Vi er nu ét år inde i den fire-årige strategi, og som resultaterne for 2013/14 viser, så er godt på vej mod 2017-målene, som er en omsætning i niveauet 2 milliarder danske kroner med en EBIT indtjening i niveauet 17-18% af omsætningen. ADM. DIREKTØR LARS MARCHER Lad mig starte med at gennemgå de finansielle højdepunkter fra det seneste fulde regnskabsår. Omsætningen i 2013/14 endte på mio. kr. med en vækst på 15%, hvoraf 7% er organisk. Ændringer i vores distributionsmodel i USA førte i 1. kvartal til negativ vækst. Derfor er det meget tilfredsstillende at se det momentum, vi har haft i årets sidste 3 kvartaler, og som sammenlagt har ført til 7% vækst for året. Som det kan ses er vores bruttomargin også forbedret, og vi forventer at kunne øge denne yderligere i årene fremover med de initiativer, vi har sat i gang for at optimere produktionen og med de allerede lancerede højmargin-produkter. EBIT blev på niveau med vores udmeldte forventninger og steg med 23% til en EBIT-margin på 12,5% og et EBIT på 198 mio. kr. De frie pengestrømme blev 114 mio. kr. før særlige poster, og gearingen endte på 2,6. Vi har som bestyrelsesformanden nævnte afsluttet integrationen mellem og King Systems. Og vi har set en vækst på 6% i den forretning, der stammer fra King Systems. Og vi står nu med en stærk global organisation både med hensyn til salgsstyrke og fabrikker. Vores balance udvikler sig fortsat positivt. Den samlede nettorentebærende gæld er ved udgangen af 2013/ mio. kr. og udgøres væsentligst af de erhvervsobligationer, som blev udstedt ved købet af King Systems i marts Erhvervsobligationerne blev børsnoterede i december 2013, og vi kan se, at den risikopræmie, som investorerne kræver, sidenhen er reduceret væsentligt. Vi tager dette som et udtryk for den tillid, investorerne viser. Med en egenkapitalandel på 42% og en gearing, som er reduceret til 2,6, har en fornuftig struktur på sin balance. Et væsentligt element i vores strategi er at skabe værdi gennem en reduceret pengebinding i arbejdskapital. Ved udgangen af 2013/14 binder vi knap 29% af vores omsætning i arbejdskapital, og vi arbejder frem mod 2017 med at reducere denne binding markant. Vi tager lige et hurtigt blik på vores geografiske fordeling af salget samt fordelingen mellem vores tre forretningsområder. For flere år siden tog vi beslutningen om at fokusere på hospitalernes operationstuer, og er nu førende inden for produktion og salg af engangsprodukter til anæstesilæger. Med en organisk vækst inden for anæstesi på 16% for året og 24% i 4. kvartal vokser mere end markedet, mens vores PMDforretning det vil sige elektrodeforretningen vokser i niveau med markedet. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 2 af 9

3 Hidtil har Europa været s primære marked. Men nu er vores omsætning i henholdsvis Nordamerika og Europa for første gang lige store. Dette er en meget positiv udvikling, som betyder, at nu har en størrelse som gør, at vi langt lettere kan komme i betragtning som leverandør og partner for de store kunder og indkøbsorganisationer de såkaldte GPO er i Nordamerika. For fire år siden begyndte vi at investere i Asien og Sydamerika med egne sælgere, der går direkte efter hospitalskunder i for eksempel Australien, Kina, Indien og Malaysia. Investeringen begynder nu at betale sig tilbage med en samlet organisk vækst på 32% i 2013/14, og det segment vi refererer til som Resten af Verden er således nu en signifikant del af vores forretning med en andel af omsætningen på 12%. En vigtig driver for omsætning og indtjening er vores fire nye fokus-produkter: ascope, King Vision ablade, AuraGain og SmartInfuser. ascope udmærker sig blandt andet ved at reducere risikoen for at overføre bakterier mellem patienter i og med, at ascope er 100% sterilt. Blandt andet som følge af Ebola-situationen får ascope øget opmærksomhed fra læger på alverdens hospitaler. ascope 3 er nu lanceret på alle større markeder, og det bliver interessant, om vi får den samme hurtige penetrering af det amerikanske marked, som vi har oplevet i Europa og Australien gennem de seneste 12 måneder. Vi lancerede det nye ablade til King Vision i maj dog med en væsentlig forsinkelse. Som følge af denne forsinkelse forventer vi nu et lavere salg i den 3-årige periode, hvor vi skal betale earn-out til den tidligere ejer af King Systems, end vi forventede ved akkvisitionen af King. På længere sigt er vi dog overbeviste om, at King Vision vil være et succesfuldt produkt for. har udviklet og produceret larynxmasker i over 10 år. I år lancerede vi AuraGain, som giver lægerne mulighed for at højne patientsikkerheden og reagere hurtigt på særlige uforudsete hændelser på operationsstuen. AuraGain-salget ser lovende ud, og produktet er samtidig med til at løfte salget af vores øvrige larynxmasker. Vores smertepumpe inden for regional anæstesi SmartInfuser viser betydeligt potentiale, og vi forventer tocifret vækst for dette produkt i 2014/15. er bedre positioneret end nogensinde i forhold til de vigtige GPO-kontrakter i USA, og vi har i løbet af året sikret os flere store kontrakter. GPO er er indkøbsorganisationer, der køber hospitalsudstyr for store sammenslutninger af hospitaler. Alt i alt er det en meget lovende pipeline af nye produkter, der skal gøre os i stand til at accelerere toplinjevæksten yderligere i årene fremover. Selv om vi har opnået mange gode resultater i, er det ikke alt, der går helt som planlagt. Da vi overtog King Systems vidste vi, at en del af det ældre produktionsapparat på fabrikken i Noblesville skulle valideres, hvilket vi vil sige, at produktionsprocessen skal dokumenteres på skrift. Vi havde forventet at kunne foretage denne validering over en periode, men den amerikanske sundhedsmyndighed FDA besluttede at accelerere dette projekt og kræve, at det blev afsluttet på seks måneder. Som følge heraf blev vi nødt til at udskyde mange af de planlagte forbedringsprojekter og i stedet fokusere på valideringsprojektet, som i en periode har lagt beslag på mange ressourcer. Desværre endte vores produktionskapacitet med at blive påvirket, og det resulterede i, at vi kom i restordre på et af King Systems Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 3 af 9

4 vigtigste produkter; nemlig breathing circuits på dansk slanger til ilt og anæstesi. Valideringen blev afsluttet i sommer, og restordre-situationen forbedres løbende. Den anden større udfordring i 2013/14 handlede om den nye generation af King Vision. Da overtog King Systems var planen, at vi hurtigt skulle lancere et engangsblad ablade til King Vision. Der er to aspekter, der er vigtige at vide om ablade. For det første er det lavere prissat end det oprindelige flergangs-blad til King Vision. For det andet har King Vision oprindeligt været rettet mod rednings- og ambulance-tjenester, hvorimod ablade kan matche konkurrenternes priser på hospitalsmarkedet, hvor der er langt større potentiale for brug af videolaryngoskopi. ablade blev lanceret i årets 3. kvartal hvilket var senere, end vi havde regnet med og forsinkelsen har betydet, at vækstbidraget fra King Vision har været lavere end forventet. Dette har dog også en positiv side. Med 7% organisk vækst i 2013/14 ender i den høje ende af det udmeldte interval, hvilket er tilfredsstillende. Bruttomarginen er som nævnt steget fra 49,1% til 50,4%, og EBIT-marginen endte på 12,5%, hvilket svarer til et EBIT på 198 mio. kr. Som følge af forsinkelsen af lanceringen af King Vision ablade er vores forventede fremtidige betalinger på earn-out aftalen justeret, og dette har påvirket de finansielle poster positivt med 31 mio. kr., som bidrager til stigningen i nettoresultatet, der herefter ender på 151 mio. kr. Skattesatsen lander på 27% mod 31% sidste år. Vi ser en solid udvikling i de frie pengestrømme drevet af stærke operationelle pengestrømme. Stigningen i investeringer afspejler etableringen af den nye ascope-fabrik, som jeg vil komme nærmere ind på om lidt. Nu vil jeg gerne dele noget af stemningen fra med jer ved at vise en kort film. Filmen er sammensat af en marketing-del, hvor vi præsenterer vores nye produkter for læger, og en intern del hvor nogle af vores knap medarbejdere fortæller om helt konkrete mål for næste år. Som det fremgår af filmen, så arbejder vi meget målstyret i. Det betyder helt konkret, at vi opererer med nogle få, men betydningsfulde overordnede mål, som alle vores daglige aktiviteter er med til at opfylde. Og hvert eneste land, hver eneste afdeling, hver eneste medarbejder har specifikke mål inden for netop det område, hvor han eller hun har sine styrker og gør en forskel. Vi taler om bjergbestigning som en metafor for vores virksomhed. Bjergbestigning handler om først at analysere situationen, så lægge en god plan og derefter føre planen ud i livet skridt for skridt. Og dette er netop, hvad vi gør for at løfte til nye højder. Når vi afslutter Climbing New Heights-strategien i 2017, så vil vi have et stærkere, end vi har nu. Vores helt grundlæggende mål vil være det samme. Nemlig at redde liv og forbedre patientbehandlingen. Men vi vil være en anerkendt global markedsleder på innovative engangs-løsninger til hospitaler. Vi vil være økonomisk stærkere og skabe mere værdi. Vi vil være endnu mere effektive i vores drift. Og vi vil være fokuseret på Anaesthesia og Patient Monitoring & Diagnostics. Vi vil stadig ikke være på størrelse med vores store amerikanske konkurrenter. Men vi vil til gengæld være mere fleksible, mere kunde-orienterede og hurtigere på fødderne. Og de to absolutte nøgletal, vi arbejder hen mod er en omsætning i niveauet 2 milliarder kroner og en EBIT mellem 17 og 18%. I 2017 har 80-års jubilæum. Min ambition er, at jeg til den tid vil kunne sige, at det tog 75 år at opnå én milliard i omsætning. Og det tog 5 år at nå til to milliarder. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 4 af 9

5 Så hvordan skal det lykkes at opfylde vores strategiske mål? Som jeg fortalte på generalforsamlingen sidste år, så er nøglen til vores succes, at vi flytter fra de 5-6% organisk vækst op på en højere kurve, hvor vi har 8-10% organisk vækst. Og som jeg sagde sidste år, så er det især disse fem områder, der skal løfte os: Vores fokus på visualisering, vores nye produkter, vores evne til krydssalg, vores nye markeder og sidst men ikke mindst vores evne til at indgå de rigtige partnerskaber. Visualisering dækker over de produkter, der giver lægen mulighed for at se og videooptage i f.eks. patientens lunger. I takt med udviklingen inden for moderne kamerateknologi er visualisering et område i kraftigt udvikling. Og er med helt i front. Vi er stadig de eneste, der tilbyder hospitalerne et fleksibelt videoskop til engangsbrug, nemlig ascope. Og vi kan se, at vi lykkes med at drive salget af vores visualiseringsprodukter. På trods af forsinkelsen i lanceringen af ablade har vi haft 18% vækst i salget af King Vision. Innovation er en af grundpillerne i. Vores fokus på innovation og nytænkning betyder, at vi kan blive ved med at udvikle nye produkter, der hjælper vores kunder med at optimere deres arbejdsgange, nedsætte deres omkostninger og forbedre deres behandling af patienter. Nye produkter er afgørende for, at vi fortsat er en relevant partner for vores kunder. Og netop nye produkter er afgørende for, at vores sælgere kan tilbyde flere løsninger til den enkelte kunde. Derfor arbejder vi aktivt med at øge vores relevans over for kunderne ved at gøre opmærksom på krydssalg. Lad mig give et eksempel. Hvis en kunde er glad for at bruge vores larynxmasker, så spørger vi ind til dén kundes behov for visualiseringsprodukter. Eller hvis en kunde viser interesse for ascope, så bruger vi den kontakt som indgang til at gøre opmærksom på, at faktisk opfandt ventilationsposen tilbage i 1956 og i dag har nogle af de bedste ventilationsposer på markedet. Ved hjælp af krydssalg er vores nye produkter med til at løfte salget af vores eksisterende produktportefølje. Og det er én af grundene til, at vores organiske vækst inden for anæstesi i år har været på 16%. Den fjerde løftestang for vores strategi er vores aktiviteter på nye markeder. har nu en ligelig fordeling af omsætningen i Europa og Nordamerika. Men vi har et stigende bidrag fra andre markeder, hvor samfundsudviklingen foregår i højt tempo. Vi har i 2013/14 set en organisk vækst på 32% uden for vores kernemarkeder. Denne vækst er blandt andet et resultat af, at vores position i Sydamerika er styrket gennem købet af King Systems, og at vi har øget vores tilstedeværelse med egne sælgere, kundeservice, forhandlere og logistik i lande som Kina, Indien, Malaysia, Australien og New Zealand. Vi arbejder på højtryk for at virkeliggøre gode idéer på de bedst mulige måder. Men vi er også fuldt ud klar over, at vi ikke skal opfinde alle de dybe tallerkener selv. Derfor har vi fortsat fokus på at indgå partnerskaber, som kan styrke vores forretning. Tidligere har vi udviklet en veterinær udgave af ascope, som vi gennem partnerskaber sælger til dyrlæger i både Danmark og Europa. I år har vi indgået to aftaler, som så at sige går den anden vej. Det vil sige, at vi tager et produkt ind i vores portefølje, som er udviklet af en anden virksomhed. Det gør vi, når vi kan se, at et ikke--produkt kan løfte salget af vores egne produkter som i tilfældet med Myoguide eller når et Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 5 af 9

6 andet produkt kan styrke vores dialog med de kunder, som vi alligevel sælger til som i tilfældet med vores distributionsaftale med Fuji Systems. Vi er altså i gang med at flytte fra de 5-6% organisk vækst op på en højere kurve, hvor vi har 8-10% organisk vækst. Og som vi kan se på udviklingen i den organiske vækst hen over de fire kvartaler i 2013/14, så er det et mål, vi er i gang med at indfri. Vi startede 2013/14 med fire procent fald i omsætningen, som skyldtes ændring af salgsstrategi over for nogle få store distributører i USA, samt en engangsordre i samme kvartal året før. Det var to usædvanlige forhold, og vores organiske vækst for resten af året var inden for eller lige over det mål på 8-10%, vi har sat os i Climbing New Heights. s succes bygger på en stærk virksomhedskultur samt dygtige og motiverede medarbejdere. Det blev bekræftet i år, da vi foretog en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt s medarbejdere. Undersøgelsen viste, at de mennesker, der arbejder i, er mere tilfredse, mere motiverede, mere loyale og mere stolte af deres arbejdsplads, end medarbejderne i andre sammenlignelige virksomheder. Desuden viste undersøgelsen, at mine kolleger i i høj grad tror på den strategiske retning og de ambitiøse mål, som ledelsen har sat. Vores arbejde med den interne tilfredshed i pågår, og undersøgelsen, som vi gennemførte i år, danner desuden basis for diskussion af punkter, som vi kan forbedre fremover. Vi har i året der gik, gennemført et større projekt i USA, som betyder, at den nordamerikanske lagerhåndtering og distribution som indtil nu har været dubleret blev lagt sammen. s nordamerikanske salgs- og lagerfacilitet har været placeret i Baltimore siden, vi etablerede os i USA i Og da vi købte King Systems i 2013, fik vi en ny lokation i Noblesville med produktion og lager. Vi har i løbet af 2013/14 analyseret, hvilken model der er mest fordelagtig. Og resultatet blev, at vi flyttede vores to lagre til Louisville, hvor et eksternt firma står for at håndtere vores nordamerikanske varelager. Denne løsning giver os færre udgifter til varelager, større fleksibilitet og bedre leveringstider til vores kunder. Den første ordre til en kunde fra det nye lager udgik den 17. november altså for præcis én måned siden. ascope producerer vi på vores fabrik i Malaysia. Og vi har i løbet af 2013/14 opført en ny bygning i forbindelse med vores malaysiske fabrik. På denne tegning fra starten af sidste år, kan man se, hvordan den nye bygning er placeret mellem de to eksisterende bygninger. Byggeprocessen er forløbet planmæssigt, og vi begynder at producere ascopes i den udvidede produktion med udgangen af denne måned. Vores produktionskapacitet vil dermed øges fra de nuværende ca til fremover ca ascopes om året. Alt i alt har vi haft et godt første år i strategiperioden. Nu er vi gået ind i år to, hvor vi har fokus på vækst. Vores overordnede mål for 2014/15 handler om at opnå solid organisk vækst i vores kerneforretning. Samtidig skal vi have succes med vores nyeste produkter, som skal drive væksten. Vi har stor erfaring og stadig gode muligheder for at optimere vores produktion. Både i USA, England, Kina og Malaysia. Vi skal fortsat arbejde på at nedbringe vores omkostninger, hvilket vi vil gøre ved at udnytte stordriftsfordel. Desuden skal vi forbedre vores arbejdskapital. Og så er vi i gang med at udvikle nye, spændende produkter, som vi ser frem til at lancere. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 6 af 9

7 Tak for opbakningen i året, der gik. Vi vil arbejde videre på at hjælpe læger med at forbedre patientbehandlingen og redde liv. Jeg tør godt love, at 2014/15 bestemt ikke bliver et kedeligt år i. BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER har gennem en årrække fastholdt en politik om at udbetale et udbytte i niveauet 30% af årets resultat. Bestyrelsen vurderer, at det finansielle beredskab er tilfredsstillende, og i forventning om stigende indtjening i det kommende regnskabsår ønsker bestyrelsen at fortsætte denne politik for 2013/14, Vi foreslår derfor et udbytte på 3,75 kr. pr. aktie svarende til i alt 45 mio. kr. svarende til 30% af årets resultat. Udbyttet vil være til rådighed for aktionærerne inden for de kommende 2 til 3 bankdage. Kursen på -aktien er i regnskabsåret steget med 90%. har nu en markedsværdi på over 5 mia. kroner og har konsolideret sin position som et af de større Mid cap-selskaber på Nasdaq OMX-børsen i København. Vi har i løbet af året set en stigning i antallet af internationale investorer, der har mødt selskabet på de mange roadshows, ledelsen har gennemført. I det forgangne år er der i gennemsnit handlet mere end aktier hver børsdag, og set henover året er handlen med -aktier steget med 10% i forhold til året før. Som bestyrelse ønsker vi at skabe det bedste grundlag for en fortsat god likviditet og dermed en præcis værdiansættelse af -aktien. Jeg vil komme tilbage til dette punkt under forslaget om aktiesplit. Vi har afsluttet det første år af vores fire-årige strategi, og vi er godt rustet til de tre år, der ligger foran os. For 2014/15 forventer vi en organisk vækst mellem 7 og 8% og opgjort i lokal valuta en vækst på i størrelsesordenen 10%. Dette betyder en omsætning i niveauet 1,74 mia. kr. og er dermed endnu et skridt på vejen mod 2017-målsætningen om en omsætning i niveauet 2 mia. kr. Vores EBIT-margin forventer vi vil ligge i niveauet 13,5-14% opgjort i lokal valuta og 12,5-13% opgjort i danske kroner. På grund af den styrkede amerikanske dollar mod danske kroner oplever vi en negativ indvirkning på vores EBIT-margin med cirka 1%-point. Dette skyldes, at en stor del af vores produktion foregår i Kina og Malaysia, hvor de lokale valutaer korrelerer med den amerikanske dollar. Vi forventer, at vores frie pengestrømme bliver mellem 130 og 140 mio. kr., og at vi dermed reducerer vores netto rentebærende gæld således at gearingen, dvs. forholdet mellem gæld og indtjening, kan reduceres fra 2,6 til cirka 2,2. Alt i alt er det en række ambitiøse mål, vi har sat for for det kommende regnskabsår. Med en række nye produkter, geografiske markeder der viser gode vækstmuligheder, en dygtig ledelse og motiverede medarbejdere der kan føre planerne ud i livet, så tror vi på at det kan lade sig gøre at nå vores mål for året. Det har været et travlt år med mange aktiviteter i. Det er også reflekteret i bestyrelsens mødekalender, hvor der i løbet af året blev afholdt 10 bestyrelsesmøder og en række møder i udvalgene. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 7 af 9

8 Bestyrelseshonoraret blev justeret på sidste års generalforsamling, og bestyrelsen finder derfor ikke, at der er behov for justeringer i indeværende år og indstiller til generalforsamlingen, at dette honorar fastholdes for det kommende regnskabsår 2014/15. Som jeg også kunne fortælle på sidste års generalforsamling har forholdt sig til Corporate Governance-anbefalingerne fra maj Der er fortsat kun én anbefaling, hvor har valgt ikke at følge anbefalingerne og én anbefaling, som følger delvist: Der hvor ikke følger anbefalingerne er, at har valgt ikke at offentliggøre hver enkelt direktørs vederlag, men derimod viser direktionens samlede vederlag. Igennem s vederlagsudvalg forholder Bestyrelsen sig til udviklingen i aflønning og incitamenter for direktører i sammenlignelige selskaber og sikrer på den baggrund, at s direktions aflønning er fair, markedskonform og stemmer overens med de præsterede resultater. Vi mener ærlig talt, at den indbyrdes fordeling af lønnen mellem de to direktører Lars Marcher og Michael Højgaard er en privatsag. For så vidt angår den anbefaling hvor kun følger anbefalingerne delvist drejer dette sig om frekvensen af evaluering af samarbejdet i bestyrelsen og direktionen. har gennem en årrække foretaget evaluering af samarbejdet hvert andet år, hvor reglerne i God Selskabsledelse anbefaler, at denne evaluering foretages årligt. Vi mener, at den valgte frekvens er passende for, sådan som situationen er i øjeblikket, men vurderer naturligvis denne forudsætning løbende. I henhold til s vedtægter er alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, og det indstilles til generalforsamlingen, at alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges. Som jeg har nævnt tidligere, er bestyrelsen meget opmærksom på at understøtte den bedst mulige likviditet i -aktien. Roadshows med ledelsen og en god dialog med vores aktionærer og de finansanalytikere der følger er effektive redskaber, som bestyrelsen lægger vægt på. Efter de senere års stigninger i aktiekursen har vi vurderet, at kursen på -aktien nu har nået et nyt og højere niveau, hvor det vil være formålstjeneligt at splitte styk-størrelsen på aktien, så vi fremmer omsætteligheden og dermed en mere præcis værdisætning af aktierne. Bestyrelsen anbefaler derfor et split i forholdet 1:4. Dette forhold er passende, idet vi opgjort til dagens børskurs vil ændre kursen på én aktie til i niveauet 125 kr., som vi anser for et godt udgangspunkt for den videre rejse, er på. Bestyrelsen lægger som nævnt under anbefalingerne for god selskabsledelse vægt på, at direktionens aflønning er fair, markedskonform og i overensstemmelse med de præsterede resultater. For at sikre dette søger Bestyrelsen fra tid til anden rådgivning hos et anerkendt konsulenthus omkring sammensætningen af en passende markedskonform aflønning af Direktionen. Med henblilk på at give bestyrelsen en passende fleksibel ramme herfor, foreslås det, at der foretages to mindre justeringer i De overordnede retningslinjer for aflønning af Bestyrelse og Direktion De to justeringer, der her er tale om, er: 1: At øge rammen for værdien af det antal optioner, der kan tildeles direktionen fra nuværende tre måneders gage til fremover fire måneders gage baseret på en beregning efter Black & Scholes. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 8 af 9

9 2: At øge rammen for den maksimale ordinære kontante bonus, der kan tildeles direktionen fra nuværende 70% af en årsløn til fremover ni måneders løn. Idet ni måneders løn svarer til 75%, er værdien af denne justering begrænset. Det er vigtigt for mig at understrege, at der med ovenstående ikke for nærværende tages beslutning om at ændre den faktiske aflønning af direktionen. Justeringen foreslås alene for at give Bestyrelsen fleksibilitet, idet vi søger at sammensætte elementerne i incitamentsordningerne, så vi opnår den største værdiskabelse til gavn for selskabet og dets aktionærer. Jeg takker på bestyrelsens vegne for fremmødet til årets generalforsamling i. Kontakt Lars Marcher, adm. direktør, tlf , A/S Baltorpbakken Ballerup Tlf CVR-nr.: Om Siden 1937 har s ideer skabt effektive løsninger til sundhedssektoren inden for vores ekspertiseområder: Anaesthesia, Patient Monitoring & Diagno-stics og Emergency Care. Millioner af patienter og ansatte i sundhedssektoren verden over sætter deres lid til vores produkters funktionalitet og ydeevne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre patientsikkerheden og med målrettet at raffinere engangsprodukter. Vores udstyr spænder over opfindelsen af den første ventilationspose og de legendariske Blue Sensor elektroder til en af vores sidste innovationer ascope verdens første videoskop til engangs-brug. Vores idéer er målrettet vores kunder, som vi yder den bedst mulige service, hvilket har gjort til et af verdens mest anerkendte medico-selskaber. Vores hovedkontor ligger i Ballerup. har godt ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og i Stillehavsområdet. Du kan finde mere information om på vores hjemmeside: Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 9 af 9

Velkommen til Generalforsamling 2013/14. 17. december 2014 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2013/14. 17. december 2014 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2013/14 17. december 2014 IDA Mødecenter Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens vederlag for regnskabsåret

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning Bestyrelsesformand Jens Bager Året 2014/15 har været et travlt år i. Og et år præget af både ekspansion og konsolidering. Vi har set en fortsat stærk vækst i

Læs mere

Ambu 2014/15 Investor update VÆKST PÅ VERDENSPLAN

Ambu 2014/15 Investor update VÆKST PÅ VERDENSPLAN Ambu 2014/15 Investor update VÆKST PÅ VERDENSPLAN Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Hovedtal Nettoomsætning 983 1.045 1.383 1.584 1.889 EBITDA, før særlige poster 201

Læs mere

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update Ambu 2013/2014 Mod nye højder Investor update Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Hovedtal Nettoomsætning 940 983 1.045 1.383 1.584 Resultat før renter, skat og afskrivninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 2. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 2. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Bestyrelsesformandens supplerende bemærkninger på s ordinære generalforsamling den 13. december 2012 er en rigtig god virksomhed, som alle kan være glade for og stolte af. Det er

Læs mere

AMBU 2015/16 I MÅL FØR TID. Investor update

AMBU 2015/16 I MÅL FØR TID. Investor update AMBU 2015/16 I MÅL FØR TID Investor update Hoved- og nøgletal Strategiske beslutninger Mio. kr. 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 2011/12 Hovedtal Nettoomsætning 2.084 1.889 1.584 1.383 1.045 EBITDA, før

Læs mere

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT Q1 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 1. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2009/10 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2009/10 Strategi GPS Four opfølgning Forventninger til 2009/10 HOVEDPUNKTER (1) FORRETNINGSMÆSSIG

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Årsrapport 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Årsrapport 211/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 211/12 Status på strategien GPS Four Forventninger til 212/13 Hovedpunkter i 211/12 Den strategiske udvikling er fortsat

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter

Velkommen til Generalforsamling 2014/15. 10. december 2015 IDA Mødecenter Velkommen til Generalforsamling 2014/15 10. december 2015 IDA Mødecenter Ambu AuraGain 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning 2. Årsrapport og koncernregnskab 3. Anvendelse af årets overskud 4. Bestyrelsens

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2010/11 VED CEO LARS MARCHER OG CFO ANDERS ARVAI 1 AGENDA Udviklingen i 3. kvartal 2010/11 Status på GPS Four Forventninger til 2010/11 2 HOVEDPUNKTER 3. KVARTAL 2010/11 Omsætningsvækst

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard

Delårsrapport 1. kvartal 2012/13 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard Delårsrapport 1. kvartal 2 Ved CEO Lars Marcher og CFO Michael Højgaard Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2 Status på strategien GPS Four Forventninger til 2 Hovedpunkter i 1. kvartal 2 Solid start på regnskabsåret

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2012/13 var et år med flere store og på sin vis skelsættende begivenheder i. Begivenheder, der hver især er med til at styrke og

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015

Delårsrapport for 2. kvartal 2014/15 og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. oktober 2014 til 31. marts 2015 øger omsætningen til 483 mio. kr. Den organiske vækst blev på 9% i lokal valuta og 20% i DKK. Forventningerne til helåret

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling.

Aktionærerne godkender de foreslåede bestyrelseshonorarer på den årlige ordinære generalforsamling. Nilfisk Holding A/S' vederlagspolitik for bestyrelse og direktion Denne politik indeholder de overordnede retningslinjer for aflønning af bestyrelsen og direktionen i Nilfisk Holding A/S ("Nilfisk Holding"

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005)

Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) 30. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2004/05 Rapport for 3. kvartal 2004/05 (1. april - 30. juni 2005) Ambu har fortsat lanceringen af nye produkter i 3. kvartal. Omsætningen af de nye produkter

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

AMBU 2016/17 STORE MULIGHEDER. Investor update

AMBU 2016/17 STORE MULIGHEDER. Investor update AMBU 2016/17 STORE MULIGHEDER Investor update Hoved- og nøgletal 80 år der peger fremad Mio. kr. 2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2012/13 Hovedtal Nettoomsætning 2.355 2.084 1.889 1.584 1.383 EBITDA, før

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i Ambu A/S Ambu A/S har i dag den 10. december 2015 afholdt ordinær generalforsamling. Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen; Ad 1+2+3 Generalforsamlingen

Læs mere

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009. Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Q1 2008/09 præsentation, 4. februar 2009 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 1. kvartal 2008/09 Status på strategiske tiltag Forventninger til 2008/09 2 Hovedpunkter Fortsat solid

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Påtegninger. Koncernregnskab 2014/15. Regnskab for moderselskab 2014/15

Indhold. Ledelsesberetning. Påtegninger. Koncernregnskab 2014/15. Regnskab for moderselskab 2014/15 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4 Vi er godt på vej Side 6 Ambus forretningsområder og industri Side 8 Produktområder Side 10 Finansielle resultater Side 14 Strategi Climbing

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk

Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Virksomhedsdag 2006, 30. maj 2006 Ved CEO, K. E. Birk Agenda Kort om Ambu Nye produkter Ny produktstrategi Opfølgning på produktionsstrategi Konkurrence- og markedsforhold (2) Mission Ambu markedsfører

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Delårsrapport for 2. kvartal 2013/14 og for halvåret 1. oktober 2013 til 31. marts 2014

Delårsrapport for 2. kvartal 2013/14 og for halvåret 1. oktober 2013 til 31. marts 2014 Delårsrapport for 2. kvartal og for halvåret 1. oktober 2013 til 31. marts 2014 Omsætningen forbedret med 20% til 403 mio. kr. med en organisk vækst på 8%. Fremgang i indtjeningen på 30% for kvartalet.

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S

Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Velkommen til generalforsamling i Ambu A/S Dagsorden 1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Bestyrelsens forslag

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2016 02 1. marts 2016 Offentliggørelse af Årsrapport 2015 William Demant leverer solid vækst i både omsætning og indtjening Organisk vækst på 8 % i engrossalg af høreapparater i

Læs mere

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012

3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Delårsrapport 3. kvartal 2011/12 og for perioden 1. oktober 2011 til 30. juni 2012 Omsætningsvækst på 9%, en fortsat forbedret indtjening og et stærkt frit cash flow fra driften. Forventningerne til helåret

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013

Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Sydbank Investeringsarrangement 2013 September 2013 Lars Rasmussen, CEO Page 1 Fremadrettede udsagn De fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne præsentation, herunder omsætnings- og indtjenings-forventninger,

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S

Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Principper for vederlag til bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S Indledning I henhold til 139 i selskabsloven samt regler og bestemmelser for aktier noteret på Nasdaq OMX skal bestyrelsen

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Bang & Olufsen a/s koncernen

Bang & Olufsen a/s koncernen Bang & Olufsen a/s koncernen Selskabsmeddelelse nr. 12.07 15. august 2012 Bang & Olufsen A/s Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 1 CVR-nr: 41257911 Selskabsmeddelelse 4. Kvartal 2011/12 I tråd med de

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S

Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S Nordic Tankers A/S generalforsamling 22. april 2010 Bilag 2. Overordnede retningslinier for incitamentsaflønning af bestyrelse, direktion og øvrige medarbejdere i Nordic Tankers A/S I overensstemmelse

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005)

Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) 28. februar 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2005/06 Rapport for 1. kvartal 2005/06 (1. oktober - 31. december 2005) Omsætningen af de nyere produkter stiger som planlagt, og der introduceres tre nye produkter

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter

Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter Yderst tilfredsstillende resultater i frasolgte aktiviteter UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 1. KVT. 2015 / Resumé / 1 af 5 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 / 30. april 2015 Uddrag PÅ DANSK Delårsrapporten

Læs mere

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1

Velkommen til generalforsamling marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 Velkommen til generalforsamling 2011 24. marts 2011 / Radisson Blu Falconer Generalforsamling 24. marts 2011 / 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse

Læs mere

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014

FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Side 1 af 5 FORMANDENS BERETNING På generalforsamlingen i Auriga Industries A/S den 2. april 2014 Slide 4 - Årsrapportering Årsrapporten for 2013 og CSR-rapporten for 2013 har været tilgængelig på hjemmesiden

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling.

Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Formandens beretning - Generalforsamling 2014 Det er en glæde for mig på vegne af H. Lundbeck A/S bestyrelse at byde velkommen til årets generalforsamling. Som de foregående år overføres generalforsamlingen

Læs mere

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S:

Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: Prospekttillæg 2009 Zepto Computers A/S Certified Adviser for ZEPTO Computers A/S: 1 Indholdsfortegnelse Side 1 Prospekttillæg... 3 2 Ansvar og erklæringer... 6 2.1 Ledelsens erklæring...6 2 1 Prospekttillæg

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004)

Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) 27. august 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2003/04 Rapport for 3. kvartal 2003/04 (1. april - 30. juni 2004) I 3. kvartal 2003/04 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af de nye

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Side 1 af 5 Lyset for enden af tunnellen er ikke et modkørende eksprestog 30. marts 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund har i sin portefølje, "Den tekniske investeringsportefølje", skaleret

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16

Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 Delårsrapport for 1. kvartal 2015/16 kommer godt fra start med en omsætning på 462 mio. kr. og en organisk vækst på 11% i lokal valuta og 19% i danske kroner. Øger indtjeningen markant til 46 mio. kr.

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit

Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Politik for aktivt ejerskab Foreningen Nykredit Marts 2017 16. marts 2017 Politik for aktivt ejerskab At være en aktiv ejer indebærer for Foreningen Nykredit, at foreningen deltager aktivt i at sikre en

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING

AURIGA INDUSTRIES A/S GENERALFORSAMLING GENERALFORSAMLING 11. april 2012 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport 2011 med revisionspåtegning til godkendelse, herunder

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere