Generalforsamling i Ambu A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling i Ambu A/S"

Transkript

1 Generalforsamling i A/S Ledelsens beretning BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER 2013/14 var det første hele år efter købet af King Systems og et år, hvor lancerede fire produkter herunder bragte ascope 3 ind på det nordamerikanske marked. Integrationen af King Systems samt produktlanceringerne udgør grundstenen i de vækst- og indtjeningsforventninger har i sin fire-årige strategi Climbing New Heights som vi påbegyndte sidste år. 2013/14 har været et meget travlt og begivenhedsrigt år i. Integrationen af King Systems er afsluttet med implementeringen af s ERP-system på fabrikken i Noblesville. Noblesville ligger i staten Indiana, og ERP er en forkortelse for Enterprise Ressource Planning. Det er et system til at styre økonomi, ordrer og lagre. Alle s produktionsenheder er herefter på samme ERP-platform, og det er en vigtigt milesten for at opnå yderligere produktivitetsforbedringer. I 2013/14 havde vi en samlet vækst på 6% i salget af King-produkter, og det er en god indikator for, at integrationen af King Systems er lykkedes. Væksten i salget er også tegn på, at den tidligere King-forretning er stærkere nu end før købte King Systems. Året har også budt på en række lanceringer af s egenudviklede produkter. For et år siden ved udgangen af 2012/13 blev ascope 3 lanceret på udvalgte markeder, nemlig i Tyskland, Storbritannien, Skandinavien og Australien. Ved udgangen af 2013/14 er produktet lanceret globalt; inklusive i Nordamerika. Udviklingen i salget er særdeles positiv, og det betyder, at ascope 3 har haft og fremover forventes at have væsentlig betydning for s omsætning og vækstpotentiale. Efterspørgslen efter ascope 3 har nu nået niveauet for den eksisterende produktionskapacitet, men vi forventer at kunne fordoble kapaciteten ved udgangen af kalenderåret 2014, når den nye fabrik i Malaysia tages i brug. har i 2013/14 set en stærk salgsudvikling i den region, vi kalder Resten af Verden, og som primært dækker over Asien og Latinamerika. Med 32% vækst udgør Resten af verden nu 12% af den samlede omsætning og begynder at bidrage væsentligt til gruppens samlede omsætning og indtjening. Jeg vil afslutte min indledende beretning med at konstatere, at s strategi, Climbing New Heights, skrider frem som planlagt. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 1 af 9

2 s organiske vækst er over den underliggende markedsvækst, og vinder dermed markedsandele. Vi har lanceret nye, innovative produkter, ligesom indtjeningen og cash flowet er styrket. Og vi begynder at se resultaterne af skalerbarheden i s organisation. Vi er nu ét år inde i den fire-årige strategi, og som resultaterne for 2013/14 viser, så er godt på vej mod 2017-målene, som er en omsætning i niveauet 2 milliarder danske kroner med en EBIT indtjening i niveauet 17-18% af omsætningen. ADM. DIREKTØR LARS MARCHER Lad mig starte med at gennemgå de finansielle højdepunkter fra det seneste fulde regnskabsår. Omsætningen i 2013/14 endte på mio. kr. med en vækst på 15%, hvoraf 7% er organisk. Ændringer i vores distributionsmodel i USA førte i 1. kvartal til negativ vækst. Derfor er det meget tilfredsstillende at se det momentum, vi har haft i årets sidste 3 kvartaler, og som sammenlagt har ført til 7% vækst for året. Som det kan ses er vores bruttomargin også forbedret, og vi forventer at kunne øge denne yderligere i årene fremover med de initiativer, vi har sat i gang for at optimere produktionen og med de allerede lancerede højmargin-produkter. EBIT blev på niveau med vores udmeldte forventninger og steg med 23% til en EBIT-margin på 12,5% og et EBIT på 198 mio. kr. De frie pengestrømme blev 114 mio. kr. før særlige poster, og gearingen endte på 2,6. Vi har som bestyrelsesformanden nævnte afsluttet integrationen mellem og King Systems. Og vi har set en vækst på 6% i den forretning, der stammer fra King Systems. Og vi står nu med en stærk global organisation både med hensyn til salgsstyrke og fabrikker. Vores balance udvikler sig fortsat positivt. Den samlede nettorentebærende gæld er ved udgangen af 2013/ mio. kr. og udgøres væsentligst af de erhvervsobligationer, som blev udstedt ved købet af King Systems i marts Erhvervsobligationerne blev børsnoterede i december 2013, og vi kan se, at den risikopræmie, som investorerne kræver, sidenhen er reduceret væsentligt. Vi tager dette som et udtryk for den tillid, investorerne viser. Med en egenkapitalandel på 42% og en gearing, som er reduceret til 2,6, har en fornuftig struktur på sin balance. Et væsentligt element i vores strategi er at skabe værdi gennem en reduceret pengebinding i arbejdskapital. Ved udgangen af 2013/14 binder vi knap 29% af vores omsætning i arbejdskapital, og vi arbejder frem mod 2017 med at reducere denne binding markant. Vi tager lige et hurtigt blik på vores geografiske fordeling af salget samt fordelingen mellem vores tre forretningsområder. For flere år siden tog vi beslutningen om at fokusere på hospitalernes operationstuer, og er nu førende inden for produktion og salg af engangsprodukter til anæstesilæger. Med en organisk vækst inden for anæstesi på 16% for året og 24% i 4. kvartal vokser mere end markedet, mens vores PMDforretning det vil sige elektrodeforretningen vokser i niveau med markedet. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 2 af 9

3 Hidtil har Europa været s primære marked. Men nu er vores omsætning i henholdsvis Nordamerika og Europa for første gang lige store. Dette er en meget positiv udvikling, som betyder, at nu har en størrelse som gør, at vi langt lettere kan komme i betragtning som leverandør og partner for de store kunder og indkøbsorganisationer de såkaldte GPO er i Nordamerika. For fire år siden begyndte vi at investere i Asien og Sydamerika med egne sælgere, der går direkte efter hospitalskunder i for eksempel Australien, Kina, Indien og Malaysia. Investeringen begynder nu at betale sig tilbage med en samlet organisk vækst på 32% i 2013/14, og det segment vi refererer til som Resten af Verden er således nu en signifikant del af vores forretning med en andel af omsætningen på 12%. En vigtig driver for omsætning og indtjening er vores fire nye fokus-produkter: ascope, King Vision ablade, AuraGain og SmartInfuser. ascope udmærker sig blandt andet ved at reducere risikoen for at overføre bakterier mellem patienter i og med, at ascope er 100% sterilt. Blandt andet som følge af Ebola-situationen får ascope øget opmærksomhed fra læger på alverdens hospitaler. ascope 3 er nu lanceret på alle større markeder, og det bliver interessant, om vi får den samme hurtige penetrering af det amerikanske marked, som vi har oplevet i Europa og Australien gennem de seneste 12 måneder. Vi lancerede det nye ablade til King Vision i maj dog med en væsentlig forsinkelse. Som følge af denne forsinkelse forventer vi nu et lavere salg i den 3-årige periode, hvor vi skal betale earn-out til den tidligere ejer af King Systems, end vi forventede ved akkvisitionen af King. På længere sigt er vi dog overbeviste om, at King Vision vil være et succesfuldt produkt for. har udviklet og produceret larynxmasker i over 10 år. I år lancerede vi AuraGain, som giver lægerne mulighed for at højne patientsikkerheden og reagere hurtigt på særlige uforudsete hændelser på operationsstuen. AuraGain-salget ser lovende ud, og produktet er samtidig med til at løfte salget af vores øvrige larynxmasker. Vores smertepumpe inden for regional anæstesi SmartInfuser viser betydeligt potentiale, og vi forventer tocifret vækst for dette produkt i 2014/15. er bedre positioneret end nogensinde i forhold til de vigtige GPO-kontrakter i USA, og vi har i løbet af året sikret os flere store kontrakter. GPO er er indkøbsorganisationer, der køber hospitalsudstyr for store sammenslutninger af hospitaler. Alt i alt er det en meget lovende pipeline af nye produkter, der skal gøre os i stand til at accelerere toplinjevæksten yderligere i årene fremover. Selv om vi har opnået mange gode resultater i, er det ikke alt, der går helt som planlagt. Da vi overtog King Systems vidste vi, at en del af det ældre produktionsapparat på fabrikken i Noblesville skulle valideres, hvilket vi vil sige, at produktionsprocessen skal dokumenteres på skrift. Vi havde forventet at kunne foretage denne validering over en periode, men den amerikanske sundhedsmyndighed FDA besluttede at accelerere dette projekt og kræve, at det blev afsluttet på seks måneder. Som følge heraf blev vi nødt til at udskyde mange af de planlagte forbedringsprojekter og i stedet fokusere på valideringsprojektet, som i en periode har lagt beslag på mange ressourcer. Desværre endte vores produktionskapacitet med at blive påvirket, og det resulterede i, at vi kom i restordre på et af King Systems Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 3 af 9

4 vigtigste produkter; nemlig breathing circuits på dansk slanger til ilt og anæstesi. Valideringen blev afsluttet i sommer, og restordre-situationen forbedres løbende. Den anden større udfordring i 2013/14 handlede om den nye generation af King Vision. Da overtog King Systems var planen, at vi hurtigt skulle lancere et engangsblad ablade til King Vision. Der er to aspekter, der er vigtige at vide om ablade. For det første er det lavere prissat end det oprindelige flergangs-blad til King Vision. For det andet har King Vision oprindeligt været rettet mod rednings- og ambulance-tjenester, hvorimod ablade kan matche konkurrenternes priser på hospitalsmarkedet, hvor der er langt større potentiale for brug af videolaryngoskopi. ablade blev lanceret i årets 3. kvartal hvilket var senere, end vi havde regnet med og forsinkelsen har betydet, at vækstbidraget fra King Vision har været lavere end forventet. Dette har dog også en positiv side. Med 7% organisk vækst i 2013/14 ender i den høje ende af det udmeldte interval, hvilket er tilfredsstillende. Bruttomarginen er som nævnt steget fra 49,1% til 50,4%, og EBIT-marginen endte på 12,5%, hvilket svarer til et EBIT på 198 mio. kr. Som følge af forsinkelsen af lanceringen af King Vision ablade er vores forventede fremtidige betalinger på earn-out aftalen justeret, og dette har påvirket de finansielle poster positivt med 31 mio. kr., som bidrager til stigningen i nettoresultatet, der herefter ender på 151 mio. kr. Skattesatsen lander på 27% mod 31% sidste år. Vi ser en solid udvikling i de frie pengestrømme drevet af stærke operationelle pengestrømme. Stigningen i investeringer afspejler etableringen af den nye ascope-fabrik, som jeg vil komme nærmere ind på om lidt. Nu vil jeg gerne dele noget af stemningen fra med jer ved at vise en kort film. Filmen er sammensat af en marketing-del, hvor vi præsenterer vores nye produkter for læger, og en intern del hvor nogle af vores knap medarbejdere fortæller om helt konkrete mål for næste år. Som det fremgår af filmen, så arbejder vi meget målstyret i. Det betyder helt konkret, at vi opererer med nogle få, men betydningsfulde overordnede mål, som alle vores daglige aktiviteter er med til at opfylde. Og hvert eneste land, hver eneste afdeling, hver eneste medarbejder har specifikke mål inden for netop det område, hvor han eller hun har sine styrker og gør en forskel. Vi taler om bjergbestigning som en metafor for vores virksomhed. Bjergbestigning handler om først at analysere situationen, så lægge en god plan og derefter føre planen ud i livet skridt for skridt. Og dette er netop, hvad vi gør for at løfte til nye højder. Når vi afslutter Climbing New Heights-strategien i 2017, så vil vi have et stærkere, end vi har nu. Vores helt grundlæggende mål vil være det samme. Nemlig at redde liv og forbedre patientbehandlingen. Men vi vil være en anerkendt global markedsleder på innovative engangs-løsninger til hospitaler. Vi vil være økonomisk stærkere og skabe mere værdi. Vi vil være endnu mere effektive i vores drift. Og vi vil være fokuseret på Anaesthesia og Patient Monitoring & Diagnostics. Vi vil stadig ikke være på størrelse med vores store amerikanske konkurrenter. Men vi vil til gengæld være mere fleksible, mere kunde-orienterede og hurtigere på fødderne. Og de to absolutte nøgletal, vi arbejder hen mod er en omsætning i niveauet 2 milliarder kroner og en EBIT mellem 17 og 18%. I 2017 har 80-års jubilæum. Min ambition er, at jeg til den tid vil kunne sige, at det tog 75 år at opnå én milliard i omsætning. Og det tog 5 år at nå til to milliarder. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 4 af 9

5 Så hvordan skal det lykkes at opfylde vores strategiske mål? Som jeg fortalte på generalforsamlingen sidste år, så er nøglen til vores succes, at vi flytter fra de 5-6% organisk vækst op på en højere kurve, hvor vi har 8-10% organisk vækst. Og som jeg sagde sidste år, så er det især disse fem områder, der skal løfte os: Vores fokus på visualisering, vores nye produkter, vores evne til krydssalg, vores nye markeder og sidst men ikke mindst vores evne til at indgå de rigtige partnerskaber. Visualisering dækker over de produkter, der giver lægen mulighed for at se og videooptage i f.eks. patientens lunger. I takt med udviklingen inden for moderne kamerateknologi er visualisering et område i kraftigt udvikling. Og er med helt i front. Vi er stadig de eneste, der tilbyder hospitalerne et fleksibelt videoskop til engangsbrug, nemlig ascope. Og vi kan se, at vi lykkes med at drive salget af vores visualiseringsprodukter. På trods af forsinkelsen i lanceringen af ablade har vi haft 18% vækst i salget af King Vision. Innovation er en af grundpillerne i. Vores fokus på innovation og nytænkning betyder, at vi kan blive ved med at udvikle nye produkter, der hjælper vores kunder med at optimere deres arbejdsgange, nedsætte deres omkostninger og forbedre deres behandling af patienter. Nye produkter er afgørende for, at vi fortsat er en relevant partner for vores kunder. Og netop nye produkter er afgørende for, at vores sælgere kan tilbyde flere løsninger til den enkelte kunde. Derfor arbejder vi aktivt med at øge vores relevans over for kunderne ved at gøre opmærksom på krydssalg. Lad mig give et eksempel. Hvis en kunde er glad for at bruge vores larynxmasker, så spørger vi ind til dén kundes behov for visualiseringsprodukter. Eller hvis en kunde viser interesse for ascope, så bruger vi den kontakt som indgang til at gøre opmærksom på, at faktisk opfandt ventilationsposen tilbage i 1956 og i dag har nogle af de bedste ventilationsposer på markedet. Ved hjælp af krydssalg er vores nye produkter med til at løfte salget af vores eksisterende produktportefølje. Og det er én af grundene til, at vores organiske vækst inden for anæstesi i år har været på 16%. Den fjerde løftestang for vores strategi er vores aktiviteter på nye markeder. har nu en ligelig fordeling af omsætningen i Europa og Nordamerika. Men vi har et stigende bidrag fra andre markeder, hvor samfundsudviklingen foregår i højt tempo. Vi har i 2013/14 set en organisk vækst på 32% uden for vores kernemarkeder. Denne vækst er blandt andet et resultat af, at vores position i Sydamerika er styrket gennem købet af King Systems, og at vi har øget vores tilstedeværelse med egne sælgere, kundeservice, forhandlere og logistik i lande som Kina, Indien, Malaysia, Australien og New Zealand. Vi arbejder på højtryk for at virkeliggøre gode idéer på de bedst mulige måder. Men vi er også fuldt ud klar over, at vi ikke skal opfinde alle de dybe tallerkener selv. Derfor har vi fortsat fokus på at indgå partnerskaber, som kan styrke vores forretning. Tidligere har vi udviklet en veterinær udgave af ascope, som vi gennem partnerskaber sælger til dyrlæger i både Danmark og Europa. I år har vi indgået to aftaler, som så at sige går den anden vej. Det vil sige, at vi tager et produkt ind i vores portefølje, som er udviklet af en anden virksomhed. Det gør vi, når vi kan se, at et ikke--produkt kan løfte salget af vores egne produkter som i tilfældet med Myoguide eller når et Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 5 af 9

6 andet produkt kan styrke vores dialog med de kunder, som vi alligevel sælger til som i tilfældet med vores distributionsaftale med Fuji Systems. Vi er altså i gang med at flytte fra de 5-6% organisk vækst op på en højere kurve, hvor vi har 8-10% organisk vækst. Og som vi kan se på udviklingen i den organiske vækst hen over de fire kvartaler i 2013/14, så er det et mål, vi er i gang med at indfri. Vi startede 2013/14 med fire procent fald i omsætningen, som skyldtes ændring af salgsstrategi over for nogle få store distributører i USA, samt en engangsordre i samme kvartal året før. Det var to usædvanlige forhold, og vores organiske vækst for resten af året var inden for eller lige over det mål på 8-10%, vi har sat os i Climbing New Heights. s succes bygger på en stærk virksomhedskultur samt dygtige og motiverede medarbejdere. Det blev bekræftet i år, da vi foretog en anonym spørgeskemaundersøgelse blandt s medarbejdere. Undersøgelsen viste, at de mennesker, der arbejder i, er mere tilfredse, mere motiverede, mere loyale og mere stolte af deres arbejdsplads, end medarbejderne i andre sammenlignelige virksomheder. Desuden viste undersøgelsen, at mine kolleger i i høj grad tror på den strategiske retning og de ambitiøse mål, som ledelsen har sat. Vores arbejde med den interne tilfredshed i pågår, og undersøgelsen, som vi gennemførte i år, danner desuden basis for diskussion af punkter, som vi kan forbedre fremover. Vi har i året der gik, gennemført et større projekt i USA, som betyder, at den nordamerikanske lagerhåndtering og distribution som indtil nu har været dubleret blev lagt sammen. s nordamerikanske salgs- og lagerfacilitet har været placeret i Baltimore siden, vi etablerede os i USA i Og da vi købte King Systems i 2013, fik vi en ny lokation i Noblesville med produktion og lager. Vi har i løbet af 2013/14 analyseret, hvilken model der er mest fordelagtig. Og resultatet blev, at vi flyttede vores to lagre til Louisville, hvor et eksternt firma står for at håndtere vores nordamerikanske varelager. Denne løsning giver os færre udgifter til varelager, større fleksibilitet og bedre leveringstider til vores kunder. Den første ordre til en kunde fra det nye lager udgik den 17. november altså for præcis én måned siden. ascope producerer vi på vores fabrik i Malaysia. Og vi har i løbet af 2013/14 opført en ny bygning i forbindelse med vores malaysiske fabrik. På denne tegning fra starten af sidste år, kan man se, hvordan den nye bygning er placeret mellem de to eksisterende bygninger. Byggeprocessen er forløbet planmæssigt, og vi begynder at producere ascopes i den udvidede produktion med udgangen af denne måned. Vores produktionskapacitet vil dermed øges fra de nuværende ca til fremover ca ascopes om året. Alt i alt har vi haft et godt første år i strategiperioden. Nu er vi gået ind i år to, hvor vi har fokus på vækst. Vores overordnede mål for 2014/15 handler om at opnå solid organisk vækst i vores kerneforretning. Samtidig skal vi have succes med vores nyeste produkter, som skal drive væksten. Vi har stor erfaring og stadig gode muligheder for at optimere vores produktion. Både i USA, England, Kina og Malaysia. Vi skal fortsat arbejde på at nedbringe vores omkostninger, hvilket vi vil gøre ved at udnytte stordriftsfordel. Desuden skal vi forbedre vores arbejdskapital. Og så er vi i gang med at udvikle nye, spændende produkter, som vi ser frem til at lancere. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 6 af 9

7 Tak for opbakningen i året, der gik. Vi vil arbejde videre på at hjælpe læger med at forbedre patientbehandlingen og redde liv. Jeg tør godt love, at 2014/15 bestemt ikke bliver et kedeligt år i. BESTYRELSESFORMAND JENS BAGER har gennem en årrække fastholdt en politik om at udbetale et udbytte i niveauet 30% af årets resultat. Bestyrelsen vurderer, at det finansielle beredskab er tilfredsstillende, og i forventning om stigende indtjening i det kommende regnskabsår ønsker bestyrelsen at fortsætte denne politik for 2013/14, Vi foreslår derfor et udbytte på 3,75 kr. pr. aktie svarende til i alt 45 mio. kr. svarende til 30% af årets resultat. Udbyttet vil være til rådighed for aktionærerne inden for de kommende 2 til 3 bankdage. Kursen på -aktien er i regnskabsåret steget med 90%. har nu en markedsværdi på over 5 mia. kroner og har konsolideret sin position som et af de større Mid cap-selskaber på Nasdaq OMX-børsen i København. Vi har i løbet af året set en stigning i antallet af internationale investorer, der har mødt selskabet på de mange roadshows, ledelsen har gennemført. I det forgangne år er der i gennemsnit handlet mere end aktier hver børsdag, og set henover året er handlen med -aktier steget med 10% i forhold til året før. Som bestyrelse ønsker vi at skabe det bedste grundlag for en fortsat god likviditet og dermed en præcis værdiansættelse af -aktien. Jeg vil komme tilbage til dette punkt under forslaget om aktiesplit. Vi har afsluttet det første år af vores fire-årige strategi, og vi er godt rustet til de tre år, der ligger foran os. For 2014/15 forventer vi en organisk vækst mellem 7 og 8% og opgjort i lokal valuta en vækst på i størrelsesordenen 10%. Dette betyder en omsætning i niveauet 1,74 mia. kr. og er dermed endnu et skridt på vejen mod 2017-målsætningen om en omsætning i niveauet 2 mia. kr. Vores EBIT-margin forventer vi vil ligge i niveauet 13,5-14% opgjort i lokal valuta og 12,5-13% opgjort i danske kroner. På grund af den styrkede amerikanske dollar mod danske kroner oplever vi en negativ indvirkning på vores EBIT-margin med cirka 1%-point. Dette skyldes, at en stor del af vores produktion foregår i Kina og Malaysia, hvor de lokale valutaer korrelerer med den amerikanske dollar. Vi forventer, at vores frie pengestrømme bliver mellem 130 og 140 mio. kr., og at vi dermed reducerer vores netto rentebærende gæld således at gearingen, dvs. forholdet mellem gæld og indtjening, kan reduceres fra 2,6 til cirka 2,2. Alt i alt er det en række ambitiøse mål, vi har sat for for det kommende regnskabsår. Med en række nye produkter, geografiske markeder der viser gode vækstmuligheder, en dygtig ledelse og motiverede medarbejdere der kan føre planerne ud i livet, så tror vi på at det kan lade sig gøre at nå vores mål for året. Det har været et travlt år med mange aktiviteter i. Det er også reflekteret i bestyrelsens mødekalender, hvor der i løbet af året blev afholdt 10 bestyrelsesmøder og en række møder i udvalgene. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 7 af 9

8 Bestyrelseshonoraret blev justeret på sidste års generalforsamling, og bestyrelsen finder derfor ikke, at der er behov for justeringer i indeværende år og indstiller til generalforsamlingen, at dette honorar fastholdes for det kommende regnskabsår 2014/15. Som jeg også kunne fortælle på sidste års generalforsamling har forholdt sig til Corporate Governance-anbefalingerne fra maj Der er fortsat kun én anbefaling, hvor har valgt ikke at følge anbefalingerne og én anbefaling, som følger delvist: Der hvor ikke følger anbefalingerne er, at har valgt ikke at offentliggøre hver enkelt direktørs vederlag, men derimod viser direktionens samlede vederlag. Igennem s vederlagsudvalg forholder Bestyrelsen sig til udviklingen i aflønning og incitamenter for direktører i sammenlignelige selskaber og sikrer på den baggrund, at s direktions aflønning er fair, markedskonform og stemmer overens med de præsterede resultater. Vi mener ærlig talt, at den indbyrdes fordeling af lønnen mellem de to direktører Lars Marcher og Michael Højgaard er en privatsag. For så vidt angår den anbefaling hvor kun følger anbefalingerne delvist drejer dette sig om frekvensen af evaluering af samarbejdet i bestyrelsen og direktionen. har gennem en årrække foretaget evaluering af samarbejdet hvert andet år, hvor reglerne i God Selskabsledelse anbefaler, at denne evaluering foretages årligt. Vi mener, at den valgte frekvens er passende for, sådan som situationen er i øjeblikket, men vurderer naturligvis denne forudsætning løbende. I henhold til s vedtægter er alle de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år, og det indstilles til generalforsamlingen, at alle de nuværende bestyrelsesmedlemmer genvælges. Som jeg har nævnt tidligere, er bestyrelsen meget opmærksom på at understøtte den bedst mulige likviditet i -aktien. Roadshows med ledelsen og en god dialog med vores aktionærer og de finansanalytikere der følger er effektive redskaber, som bestyrelsen lægger vægt på. Efter de senere års stigninger i aktiekursen har vi vurderet, at kursen på -aktien nu har nået et nyt og højere niveau, hvor det vil være formålstjeneligt at splitte styk-størrelsen på aktien, så vi fremmer omsætteligheden og dermed en mere præcis værdisætning af aktierne. Bestyrelsen anbefaler derfor et split i forholdet 1:4. Dette forhold er passende, idet vi opgjort til dagens børskurs vil ændre kursen på én aktie til i niveauet 125 kr., som vi anser for et godt udgangspunkt for den videre rejse, er på. Bestyrelsen lægger som nævnt under anbefalingerne for god selskabsledelse vægt på, at direktionens aflønning er fair, markedskonform og i overensstemmelse med de præsterede resultater. For at sikre dette søger Bestyrelsen fra tid til anden rådgivning hos et anerkendt konsulenthus omkring sammensætningen af en passende markedskonform aflønning af Direktionen. Med henblilk på at give bestyrelsen en passende fleksibel ramme herfor, foreslås det, at der foretages to mindre justeringer i De overordnede retningslinjer for aflønning af Bestyrelse og Direktion De to justeringer, der her er tale om, er: 1: At øge rammen for værdien af det antal optioner, der kan tildeles direktionen fra nuværende tre måneders gage til fremover fire måneders gage baseret på en beregning efter Black & Scholes. Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 8 af 9

9 2: At øge rammen for den maksimale ordinære kontante bonus, der kan tildeles direktionen fra nuværende 70% af en årsløn til fremover ni måneders løn. Idet ni måneders løn svarer til 75%, er værdien af denne justering begrænset. Det er vigtigt for mig at understrege, at der med ovenstående ikke for nærværende tages beslutning om at ændre den faktiske aflønning af direktionen. Justeringen foreslås alene for at give Bestyrelsen fleksibilitet, idet vi søger at sammensætte elementerne i incitamentsordningerne, så vi opnår den største værdiskabelse til gavn for selskabet og dets aktionærer. Jeg takker på bestyrelsens vegne for fremmødet til årets generalforsamling i. Kontakt Lars Marcher, adm. direktør, tlf , A/S Baltorpbakken Ballerup Tlf CVR-nr.: Om Siden 1937 har s ideer skabt effektive løsninger til sundhedssektoren inden for vores ekspertiseområder: Anaesthesia, Patient Monitoring & Diagno-stics og Emergency Care. Millioner af patienter og ansatte i sundhedssektoren verden over sætter deres lid til vores produkters funktionalitet og ydeevne. Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre patientsikkerheden og med målrettet at raffinere engangsprodukter. Vores udstyr spænder over opfindelsen af den første ventilationspose og de legendariske Blue Sensor elektroder til en af vores sidste innovationer ascope verdens første videoskop til engangs-brug. Vores idéer er målrettet vores kunder, som vi yder den bedst mulige service, hvilket har gjort til et af verdens mest anerkendte medico-selskaber. Vores hovedkontor ligger i Ballerup. har godt ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og i Stillehavsområdet. Du kan finde mere information om på vores hjemmeside: Selskabsmeddelelse nr / december 2014 Side 9 af 9

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update

Ambu 2013/2014. Mod nye højder. Investor update Ambu 2013/2014 Mod nye højder Investor update Hoved- og nøgletal Mio. kr. 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Hovedtal Nettoomsætning 940 983 1.045 1.383 1.584 Resultat før renter, skat og afskrivninger

Læs mere

Generalforsamling i Ambu A/S

Generalforsamling i Ambu A/S Generalforsamling i A/S Bestyrelsesformandens supplerende bemærkninger på s ordinære generalforsamling den 13. december 2012 er en rigtig god virksomhed, som alle kan være glade for og stolte af. Det er

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab

Indhold. Ledelsesberetning. Regnskab 1 Indhold Ledelsesberetning Side 3 Hoved- og nøgletal Side 4-5 På vej mod nye højder Side 6-7 Produktområder Side 8-11 Finansielle resultater Side 12-13 Strategi Climbing New Heights 2017 Side 14-15 Forventninger

Læs mere

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde

Indledning. 1 Bestyrelsen. a) Fremgangsmåde Principper for vederlag til Bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere i Affitech A/S (principperne kan ses og downloades fra Affitechs hjemmeside www.affitech.com) Indledning I henhold til 139 i selskabsloven

Læs mere

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989

8/2 2013 Exiqon Analyse / Made by Investor1989 Exiqon en fantastisk turn around case Exiqon aktien er en jeg har fulgt igennem længere tid og købt stille og roligt op i inden regnskabet i går. Det er en aktie der har haft nogle usikkerhedsmomenter

Læs mere

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen

Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen Bilag 2 Foreslået ny vederlagspolitik, herunder nye overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, for bestyrelsen og direktionen TORM A/S, CVR-nr. 22 46 02 18 Vederlagspolitik, herunder Overordnede

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport

Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab. Årsrapport Intro Forretningsmæssig udvikling Rammen om Ambu Regnskab Årsrapport 2011 2012 Kort om Ambu's forretning The destination på vej mod målet Hovedpunkter Hoved- og nøgletal Indhold LEDELSESBERETNING 3 Kort

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag

Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag Bilag 1: Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag NKT Holding A/S ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Dagsorden og fuldstændige dagsordensforslag 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015

Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 Selskabsmeddelelse nr. 2015 10 14. august 2015 Halvårsrapport 2015 11 % omsætningsvækst understøttet af succesfulde produktlanceringer og valutakursbevægelser Frie pengestrømme på DKK 543 mio. svarende

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

1. Ledelsesberetning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse År 2014, den 17. december, kl. 16.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Ambu A/S i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Til stede var 181 personer med adgangskort, heraf 129 med

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 14. april 2011 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsrapport 2010 3.

Læs mere

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning

Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Aflønning i Topdanmark koncernen Aflønningspolitik, Optioner, Medarbejderaktier og Ledelsesaflønning Skadekoncernen Udvikling i lønomkostninger (Mio. kr.) Skadekoncernen Lønomkostninger i procent af præmieindtægten

Læs mere

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på

Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på H. Lundbeck A/S Den 26. marts 2014 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, på selskabets adresse, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand, Håkan Björklund,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Indhold LEDELSESBERETNING

Indhold LEDELSESBERETNING Årsrapport 2010 2011 side 2 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Tuned for Growth 6 Hovedpunkter 7 Hoved- og nøgletal 8 Innovation produkter og produktudvikling 12 Markeder og salg 18 Effektivitet operation og

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale

Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale. Udgået materiale Jyske Invest Favorit Obligationer håndplukkede obligationer med vinderpotentiale 2 Jyske Invest favorit obligationer De bedste af 200.000 obligationer i én portefølje Obligationer i porteføljen sikrer

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 130 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 79 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 26.03.2015 esoft systems ÅRSREGNSKAB 2014 for perioden 01.01.2014-31.12.2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Koncernens hovedaktiviteter Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Forventninger til fremtiden

Læs mere

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand

Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Generalforsamling i Capinordic A/S 21. april 2009 Claus Ørskov, bestyrelsesformand Headquarter in Lasse Lindblad. Copenhagen adm. direktør fall 08 ir@capinordic.com AGENDA 1. Mission & værdier 2. Hvem

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Topdanmarks Kapitalmodel

Topdanmarks Kapitalmodel Topdanmarks Kapitalmodel Alternativer til egenkapital Topdanmark anser egenkapital for at være et blandt flere instrumenter til beskyttelse mod risiko. Formålet med at have egenkapital ud over det lovpligtige

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S

Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALK DEN 12. MARTS 2015 Overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen i ALK-Abelló A/S Bestyrelsen i ALK-Abelló A/S ( Selskabet ) skal inden der indgås konkrete

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S

VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S VEDTÆGTER FOR FREDENS BORG FORSYNING A/S 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Fredensborg Forsyning A/S. 1.2 Selskabets hjemstedskommune er Fredensborg Kommune. 1.3 Selskabets

Læs mere