Lindø update. Nr. 3 / December 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lindø update. Nr. 3 / December 2012"

Transkript

1 Lindø update Lindø Industripark A/S Nr. 3 / December 2012

2 Nr. 3 / December 2012 Udgiver Lindø Industripark A/S Kystvejen Munkebo Telefon /05 ansvarshavende Redaktør Michael Nymark Hansen Redaktion Charlotte Wittenberg /07 /08 Tryk OAB-Tryk a/s 5250 Odense SV Oplag 600 danske 400 engelske Eftertryk tilladt med angivelse af kilde. Lindø Update Udkommer i juni og december. Forside Verdens største vindmøllemontageskib PACIFIC ORCA ved kaj hos Lindø Industriparks lejer FAYARD. Foto: Lindø Industripark A/S /15 /16 Indhold 100 dage på Lindø /04 Er der noget på krogen? /05 Blue Water Shipping løser små og stor opgaver /06 Travlhed hos Fayard A/S /08 Nye lejere /10 Transportdivisionen markedsfører sig /12 Svejseeksperter til laserseminar på Lindø /13 DinnerdeLuxe ny kantineleverandør /14 Unik Bolig 4 /16 Side 2 Lindø Update December 2012

3 kære læser Michael Nymark Hansen, divisionsdirektør, Lindø Industripark A/S Endnu et år er gået i Lindø Industripark, og der er kommet flere lejere på området. Vi er også meget glade for, at der fortsat er en positiv tendens til, at eksisterende lejere udvider deres lejemål. Blue Water Shipping har udvidet deres lejemål med to store haller på samlet m 2, og Euro-dk har udvidet deres lejemål med en produktionshal på m 2. Der er også stor aktivitet i Fayard s område, der har verdens største vindmølle-montageskib PACIFIC ORCA liggende ved kaj for montering af specialudstyr, inden skibet skal ud på sin første opgave. fra Odense til industriparken, hvor de har lejet køkkenfaciliteterne i Kantine 1. DinnerdeLuxe skal stå for frokostbespisningen i kantinen samt levering af mødeforplejning til konferencecentret og mødelokalerne i administrationsbygningen. Derudover vil de fortsat levere catering ud af huset. Vi byder velkommen til DinnerdeLuxe og ser frem til samarbejdet. Med tak for endnu et spændende år på Lindø ønsker alle medarbejdere i Lindø Industripark vore lejere, leverandører og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet i det nye år. Inden for egne rækker sker der også en spændende udvikling. Vores transportdivision er nu klar med nyt markedsføringsmateriale og har succes med at udføre prøvebelastninger af løftegrej og projektløft for kunder både i og uden for industriparken. Vi modtager løbende nye forespørgsler, og i samarbejde med Blue Water Shipping kan vi nu tilbyde en komplet løsning inden for prøvebelastning af løftegrej lige fra afhentning på kundens adresse, prøvebelastning og udstedelse af certifikat på Lindø til levering på kundens adresse inden for få dage. Også vores driftsafdeling har gang i mange og omfattende projekter. Til at holde snor i de mange projekter har vi ansat teknisk direktør Claus Carsten Vindt, der tiltrådte 20. august i år. Et eksempel på et større igangværende projekt er udskiftning af udendørsbelysning med LED lamper i hele området. Dette vil give store besparelser til gavn for både miljøet og lejerne. Uden mad og drikke duer helten som bekendt ikke, og i det nye år bliver DinnerdeLuxe ny kantineleverandør i Lindø Industripark. DinnerdeLuxe har stor erfaring med levering af frokostordninger til virksomheder i hele landet og flytter pr. 1. januar 2013 køkkenet December 2012 Lindø Update Side 3

4 Af Claus Carsten Vindt, teknisk direktør, Lindø Industripark A/S 100 dage på Lindø Havde jeg været statsminister, hvilket jeg heldigvis ikke er, ville tiden efter de første 100 dage betyde, at problemerne nu begynder at vælte ind. Det har jeg dog ingen grund til at tro, tværtimod, når jeg nu ser tilbage på mine første 100 dage i Lindø Industripark Er der no Der har bestemt været udfordringer på dette spændende sted med de mange spændende aktører, men det har været forbundet med løsninger og løsningsmuligheder. Noget skal løses her og nu, og andet må indgå i en længere overvejelse. Når man ankommer til Lindø Industripark, træder man ind i et stykke Danmarkshistorie, hvor sidste kapitel er skrevet, og hvor første kapitel i en ny historie er ved at blive formet med udgangspunkt i en stolt virksomhed med dygtige medarbejdere. Den nye historie, der nu skal skrives, indeholder mange elementer, som jeg tror, også var afgørende for Odense Staalskibsværfts udvikling og betydning. Selvom det nu er mange forskellige virksomheder, der får stedet til at summe, er det tydeligt for mig som relativt ny på stedet, at alle styrer mod et fælles mål, som forsøges nået med engagement og samarbejde. Processen er kendetegnet ved en klar pionerånd, og jeg er overbevist om, at om få år er Lindø Industripark udviklet til et etableret navn i branchen for grøn energi og nytænkning. Til højre ses Claus Carsten Vindt ved den igangværende forlængelse af Lindø Nordvej, der giver direkte adgang til et stort område med arealer til udlejning, samtidig med at eksisterende lejere får forbedret deres tilkørselsforhold. Der pågår lige nu et stort arbejde med denne udvikling, hvor alle bidrager positivt. I Lindø Industripark er vi således i gang med flere store oprydningsprojekter, eksempelvis det tidligere pladelager, dels for at skabe råderum og muligheder, og dels for at få parken til at fremstå så pæn og ordentlig som overhovedet muligt. Vi håber naturligvis, at alle vil behandle området som deres eget. Foruden oprydning er vi pt. ved at forlænge Lindø Nordvej hen over plade- og profilgården. Forlængelsen fungerer dels som adgang for Lindø Steel til deres lejede lager, dels skaber den mulighed for direkte forbindelse mellem industriparken og Odense Havn og ikke mindst giver den direkte adgang til store arealer med godt udlejningspotentiale. Vi har igangsat renovering af vej- og pladsbelysningen med LED-lamper, og i forbindelse med indgåelse af lejemål udføres der brandadskillelse i halområdet. Hver arbejdsdag er for mit vedkommende spændende og udfordrende, og det forventer jeg bestemt også bliver tilfældet fremadrettet. Jeg glæder mig til det fortsat gode samarbejde. Det er mørkt udenfor. Det er midt i november, og klokken er seks lørdag morgen. Et øjeblik efter bliver alt lyst op af de mange og store projektører under Lindø Industriparks 1000 tons portalkran der skal nemlig løftes tungt i dag. Tre mand fra Blue Water Shipping er allerede i gang med at stille en masse udstyr klar til dagens tunge løft, og Lindø Industriparks transport supervisor Uffe Andersen er ved at få de sidste detaljer på plads. Samtidig et sted i Skotland ligger det nye vindmølle-installationsskib BRAVE TERN fra Fred. Olsen Windcarrier AS. Det venter på at komme ud og installere to vejrmaster på Dogger Banke, der over den næste lange periode skal forsyne meteorologer med vejrdata fra det område, hvor verdens absolut største havvindmøllepark på op mod 9000 MW skal installeres. Skibet venter dog på at komme af sted. Det oversete værktøj Hvad er det så, der kobler BRAVE TERN sammen med Lindø Industripark en lørdag morgen i november? BRAVE TERN venter på et specialbygget løfteåg, der skal gøre skibet i stand til sikkert og præcist at installere de to vejrmaster ude midt i Nordsøen. Der er fremstillet to identiske løfteåg, der skal prøvebe- Side 4 Lindø Update December 2012

5 Af Peter Blazejewicz, transport- og havnechef, Lindø Industripark A/S get på krogen? lastes op til 547 tons, så man er sikker Fayard A/S, bliver konstruktionen ændret, komplicerede løfteåg, der ofte kræver på, at de kan klare den vægt, de er hvorefter testen gennemføres til mange mellemled for at opnå de rette bygget til. Et løfteåg kan karakteriseres kundens store tilfredshed. Da ændrin- vinkler på wirerne over og under det som en sammenkobling mellem en gerne tager lidt tid, bliver hele proces- testede åg. kran, og den byrde kranen skal løfte. sen forlænget, så det er mørkt igen, før Man bruger løfteåg, så snart byrden folkene fra Blue Water Shipping og Lindø Tilfredse kunder vender ofte tilbage ikke bare med kæder eller stropper Industriparks transportdivision sluk- Fred. Olsen Windcarrier, der var kunde kan hænges op i kranens krog. Det ker for lyset klokken halv fire søndag til de to testede løfteåg, var meget tilfreds kan kaldes for det oversete værktøj, morgen. inden da med hele forløbet og Den tilfredsstillende test af da det altid er kranen, eller den byrde, har Det Norske besluttede sig derfor for løfteågene førte til beslutningen der løftes i kranen, der fokuseres på. Veritas, en anden også at få lavet en prøvesamling af hele den rigning, om, at vi også udførte prøvesamling af hele rigningen til af industriparkens En tehætte af stål lejere, verificeret der skal anvendes i BRAVE BRAVE TERNs håndtering af de Ågene, der skal testes, ligner lidt tehætter prøveløftet. Søn- to master i Lindø Industripark TERN s kran, ved rejsning af stål. Det er dog massive hætdag går en tredje også denne opgave blev løst af de to master. Prøvesam- ter, der i sig selv hver vejer 8 tons. Når af industriparkens til vores fulde tilfredshed lingen gik rigtig godt, og vi åget skal bruges til installationen af vejrmasterne, bliver det koblet på toppen gang, nemlig Se- BRAVE TERN, som nu er lejere til gengæld i fik sendt udstyret videre til Fred. Olsen Windcarrier AS af masten (et ståltårn), hvor det boltes vera A/S, der står for maling af ågene. klar til at løfte vejrmasterne på plads. fast. Denne morgen er de to åg koblet sammen med 80 svære bolte, så man Hvorfor Lindø? tester dem begge på samme tid. For at Ofte testes nye løfteåg i en trækbænk. kunne teste ågene bliver de hængt op Det kan man dog kun gøre med relativt En niche med potentiale i et netværk af sjækler, svære stålwirer simple løfteåg. De mere specielle og Test af løfteåg er et nyt og stærkt voksende forretningsområde for og løfteåg. Nederst store løfteåg skal Vi har valgt at benytte Lindø Lindø Industriparks transportdivision. Testmulighederne er hænger to bakker fyldt testes i en kran med Industripark til at foretage op med stålklodser. vægt hængende mange, og markedet er stort prøvebelastning af den simple under åget. Lindø og ser i de kommende år ud til grund, at ågene var af en sådan Handling Industripark har den at blive endnu større, da der er dimension, at de ikke kunne og samarbejde fordel, at vi ikke alene har mulighed for stor aktivitet i både Nordsøen og være i en trækbænk noget sted Østersøen med etablering af havvindmølleparker samt den tradi- Testen er bestilt af Fyns i Europa. Lindø Industripark Kran Udstyr A/S, som råder over den fornødne prøvevægt at løfte op til 1000 tionelle offshore-industri. Lindø skal levere de pågældende og løftehøjde. tons. Vi har også Industriparks trans port division åg til BRAVE mere end 600 tons er derfor gået i tæt samarbejde FYNS KRAN UDSTYR A/S TERN. I løbet af lørdagen ballastklodser med med Blue Water Shipping om at finder man ud af, at der skal laves certificeret vægt. Alt står klar til brug markedsføre de muligheder, vi kan tilbyde. Samtidig kan vi se en mindre ændring af ågenes konstruktion. Gennem hurtig handling og fint en løftehøjde på 77,5 meter, hvilket er under portalkranen. Portalkranen har en del synergi i forhold til lejere i Lindø Industripark! samarbejde med industriparkens lejer en stor fordel, når man skal teste mere December 2012 Lindø Update Side 5

6 Af Carsten Lindegaard Iversen, Marketing Communication, Blue Water Shipping Blue Water Shipping løser små og store opgaver i Lindø Industripark Kundens behov er i konstant fokus for Blue Water Shipping, som blandt andet opererer inden for transport, stevedoring, port agency, lagerlogistik og told. Medarbejdernes brede vifte af kompetencer sikrer professionel håndtering af enhver opgave Port agency er et vigtigt indsatsområde for Blue Water Shippings Lindøkontor, som dagligt er i tæt dialog med redere og skibspersonel. Kontorets med arbejdere løser opgaver for skibene, imens de er i havn eller i dok på Lindø. Opgaverne kan bestå af besætningsskift, koordinering af forsendelser, indkøb af reservedele og proviant, og ikke mindst håndtering af toldformaliteter. En del af rollen som skibsagent er også at anmelde skibsdetaljer til havnemyndigheder, Skat og Skibskontrollen. Desuden har flere medarbejdere gennemført den nødvendige sikkerhedsuddannelse, så de nu kan udføre trosseføring. Det er endnu et nyt forretningsområde i Blue Water Shippings servicepakke. heder på Lindø. Derudover har Blue Water Shipping et tæt samarbejde med Lindø Industripark omkring udarbejdelse af projekttilbud og koordinering af stevedor-opgaver. De to selskaber har netop indgået et samarbejde omkring salg og markedsføring af industriparkens mange unikke faciliteter, heriblandt et professionelt koncept for prøvebelastning af løftegrej. Kunden i centrum Blue Water Shipping har etableret sig permanent og med fuldt set-up på Lindø. Den massive lokale tilstedeværelse, kombineret med kompetencer fra Det lokale netværk er Blue Water Shippings kilde til vækst, og der kommer jævnligt nye opgaver ind via den daglige kontakt med de øvrige virksom- BWS Lindø teamet fra venstre: Adam Larsen, Tommy Nielsen, Hans Trolle, Peter Lange Rasmussen, Bent Therkildsen, Lars Bang Johansen, Verner Trolle, Line Broxgaard Bach, Kristoffer Lindballe og Kim Thygesen. På billedet mangler Bent Lange og Jan Andersen. Side 6 Lindø Update December 2012

7 hele Blue Water Shipping organisationen, gør det muligt at tilbyde kunderne en samlet og professionel løsning af enhver opgave indenfor håndtering, transport, oplagring, told m.v. Blandt lagerkunderne er Siemens og Maersk Supply Service. Lagerstyringen foregår i tæt samarbejde med kunderne, og systemerne er individuelt tilpasset den enkelte kundes behov. I kundeporteføljen indgår også H.J.Hansen, Lindø Steel, Fayard og flere andre af de mange virksomheder, som har etableret sig i Lindø Industripark. Følger udviklingen og hægter sig på Første fase i Blue Water Shippings historie på Lindø havde fokus på transportopgaver i forbindelse med bortauktion af Lindøværftets produktionsudstyr, som blev solgt til genbrug rundt omkring i verden. Shippingvirksomheden forestod transporten og i nogle tilfælde også demonteringen af større maskiner og anlæg. Godt to år senere oplever kontoret at være en del af en fantastisk udvikling i et industriområde, der er unikt i forhold til produktionsfaciliteter, løftekapacitet, oplagringsmuligheder og udskibning over kaj. Lindø Industripark har Fyns største vækstpotentiale inden for grøn og maritim industri, og Blue Water Shipping glæder sig over at være med i klyngen af optimistiske og innovative virksomheder på Lindø. Travlt fra dag et Kontoret i industriparken fik fra dag et rygende travlt og er i dag, knap to år efter etableringen i februar 2011, vokset fra en til tolv medarbejdere. Fire er ansat på kontoret, hvor de hovedsaglig udfører skibsklarering, havneadministration, projektstyring og planlægger steve doropgaver. Derudover er der fire faste stevedor-medarbejdere/kranførere og desuden yderligere fire medarbejdere på tilkald. Blue Water Shipping s veluddannede medarbejdere er altid klar til at løse enhver opgave professionelt og med kunden i fokus. Blue Water Shippings kontor i Lindø Industripark Har 12 medarbejdere. Udfører stevedoring, oplagring & lagerstyring, port agency, transportopgaver, trosseføring, toldopgaver m.v. Har et omfattende netværk, heriblandt Blue Water Shippings øvrige 14 kontorer i Danmark Råder over 150 m 2 kontorlokaler, m 2 lagerlokaler og m 2 areal til udendørs opbevaring. Maskinparken består af: Gaffeltrucks, gummiged, reach stackers og flere vogne til tung transport. December 2012 Lindø Update Side 7

8 Travlhed hos Fayard A/S industriparkens første og hidtil største lejer Med lejemål på mere end m 2 fordelt på bygninger og arealer er Fayard A/S den største lejer i industriparken. Fayard s område summer af aktivitet, og der er ofte fuldt hus i alle dokke og ved kaj. I Lindø Industripark passerer der dagligt personer gennem portene, hvoraf langt størstedelen udgør medarbejdere og underleverandører tilknyttet FAYARD, og Fayard har således en stor andel i, at det fortsat summer af liv på Lindø. Fayard har en fast stab på ca. 50 funktionærer og 100 timelønnede medarbejdere, og derudover gøres brug af et stort antal underleverandører, således at der kan skaleres efter aktuelle projekter. LINDØ UPDATE har talt med to af Fayard s seks projektledere; Kent Gorm Nielsen, der er uddannet styrmand, og Jon Lohmann, der uddannet skibsbygger. Begge kommer fra Odense Staalskibsværft som driftsledere med henholdsvis 18 og 19 års erfaring. Kent har været ansat ved Fayard siden juni 2010, og Jon kom til i december De synes begge, at der er stor forskel på at arbejde ved Fayard i forhold til ved det tidligere Lindøværft, idet nybygningerne på Lindøværftet lå i en længere periode, og beslutninger ofte var længe undervejs i systemet. Hos Fayard derimod skal skibene ligge så kort tid som muligt, da dette er et vigtigt konkurrenceparameter på skibsreparationsmarkedet. Det giver en tempofyldt og meget afvekslende arbejdsdag, idet man som projektleder ikke kun beskæftiger sig med en afgrænset del af processen, men i stedet har ansvar for at hele processen fungerer, dvs. at mandskab og forsyninger er klar, når et nyt skib kommer ind, og ikke mindst at tidsplanen overholdes. Kommandovejen er kort, så der kan tages hurtige beslutninger og det er tit nødvendigt. - Det er altid spændende at se, hvad der kommer ind i løbet af weekenden, fortæller Kent. Han har før været ude for, at der en fredag eftermiddag lå ét skib ved kajen, og mandag morgen lå der ni skibe og ikke alle var planlagt. Kent fortæller, at en lidt anderledes opgave, han var projektleder på, var DFDS-færgen LISCO GLORIA, der i oktober 2010 delvis udbrændt blev slæbt til Fayard for at blive tømt for last og klargjort til videre slæb for ophugning. Det var ikke en behagelig lugt, Side 8 Lindø Update December 2012

9 Projektlederne Kent Gorm Nielsen og Jon Lohmann ved Fayard s dokke. der lå over området, da udbrændte kølebiler med kød blev fjernet fra lastdækket. En del af lasten var fuldstændig udbrændt, mens andet var helt uskadt, og det tog dage at tømme skibet helt for last, idet forsikringsselskabet mellem hver tømning skulle nå at vurdere de beskadigede effekter. Jon er i øjeblikket projektleder for det nybyggede PACIFIC ORCA, ejet af Swire Blue Ocean, der er verdens største vindmølle-montageskib. Skibet ligger ved kaj ved Fayard for montering af specialudstyr, inden det skal ud på sin første opgave i december. Det er et fantastisk syn at se skibet hævet flere meter over vandet ved hjælp af de 105 meter lange jackup-ben, der gør skibet i stand til at operere på vanddybder op til 60 meter. Siden Fayard s første Lindøskib - STENa FORERUNNER - anløb i dok 2 i august 2010, har FAYARD haft et stort antal skibe til reparation eller ombygning i dokkene på Lindø. Der løses mange forskellige typer af opgaver bl.a. lovbefalede eftersyn af skibe, der inden for fem år skal have lavet bundsyn to gange med max. tre års mellemrum. Der skal typisk udføres bundmaling samt eftersyn af ror og skruer. På tankskibe er der krav om syn på stål. Her har Fayard i samarbejde med nogle underleverandører udviklet et særligt stillads, der kan køre på tværs af skibet for inspektion, og sådanne specialredskaber er med til at gøre processen effektiv og løse opgaverne hurtigt. Udover aktiviteterne på Lindø udfører Fayard vedligehold af borerigge, senest med projekter i Hirtshals og Esbjerg. Modernisering af faciliteterne på Lindø var af afgørende betydning for Fayard, og de har således investeret mere end kr. 200 mio. i tilpasningen af deres område, blandt andet i miljøforanstaltnin- STENA FORERUNNER første skib i Lindø-dok hos Fayard i august ger og i nye dokporte i dok 1, 2 og 4, hvilket betyder en stor besparelse i tid, når skibene dokkes ind og ud. Tidligere tog selve dokoperationen 6-8 timer, mens det, med de nye dokporte, nu kun tager ca. 6 minutter. Fayard har i sommeren 2012 indgået en rammeaftale om projektleje af industriparkens store dok 3 på 90 x 315 meter, og dette åbner nye muligheder for at byde ind på større skibe, og i 2013 er Fayard allerede sikker på at komme godt fra start, idet der er fastlagt et længerevarende istandsættelsesprojekt på platformen BORGHOLM DOLPHIN. PACIFIC ORCA, verdens største vindmølle-montageskib, ved Fayard s kaj på Lindø. December 2012 Lindø Update Side 9

10 MAN PrimeServ MAN Diesel & Turbo s serviceorganisation MAN PrimeServ har pr. 1. oktober 2012 etableret et salgsteknisk kontor i Lindø Industripark MAN Diesel & Turbo i Danmark beskæftiger i alt ca personer med udvikling, salg, licens og service af skibsmaskineri. Kontoret i Lindø Industripark vil repræsentere det globale MAN Prime- Serv netværk med særlig fokus på de produkter og serviceydelser, som er tilgængelige fra PrimeServ København, Frederikshavn og Holeby. Tættere på kunderne Sammen med MAN Diesel & Turbo s 150 eksisterende service-outlets på verdensplan, har etableringen af kontoret i Lindø Industripark det formål at komme tættere på kunderne og yde bedre service. En placering i nærmiljøet sammen med Fayard er attraktiv. Siden Fayard A/S etablerede sig på Lindø, har vi noteret os, at deres aktiviteter har været støt stigende. Derfor besluttede vi i sensommeren 2011 at etablere os i industriparken med et lille salgsteknisk kontor, siger projektleder Per B. Rasmussen fra MAN PrimeServ. Fayard har taget meget positivt imod os som underleverandør, og vi ser frem til det kommende samarbejde. Med vores tilstedeværelse tror vi på en win-win -situation for begge parter, og forhåbentligt også for andre af industriparkens lejere, fortsætter Per B. Rasmussen, som er den daglige kontaktperson på Lindø. Viden og kvalitet i serviceopgaverne Med MAN Diesel & Turbo som udvikler, licensgiver og producent af skibsmaskineri sikres kunderne den optimale service-, vedligeholds-, drifts-, og opgraderingsstøtte til f.eks. to- og fire-taktsmotorer, generatorsæt, reduktionsgear, propellere, kontrolsystemer og turboladere. Brændstofbesparende miljøvenlige løsninger og originale reservedele tilbydes, og veluddannede montører er klar til opgaverne. MAN PrimeServ Lindø Per B. Rasmussen, tlf Nordisk Klima A/S Nordisk Klima A/S, med hovedsæde i Odense, har pr. 1. juni 2012 etableret sig i Lindø Industripark Nordisk Klima A/S har mere end 90 års erfaring med installation og servicering af VVS-tekniske anlæg. Vi har valgt at etablere os i Lindø Industripark, da vi kan se, at der er skabt et spændende miljø, som vil kunne være med til at skabe vækst og innovation i vores egen virksomhed. Vores ledende medarbejdere, som er uddannede ingeniører eller VVS-teknikere med mange års erfaring, står altid til rådighed med gode løsninger, som tager hensyn til kvalitet, funktion og energioptimering. Kvalitet og arbejdsmiljø er vigtige parametre for Nordisk Klima A/S. Vi arbejder derfor i dag efter ISO 9001 i alle vores afdelinger, hvoraf sprinklerafdelingen allerede er certificeret. Vi tilbyder i dag følgende specialer: VVS Sprinkler Skumslukningsanlæg Fjernvarme Ventilation Blik Bygningsservice (tømrer) Vi udfører primært opgaver for industrien, kraftværker, forsyningsselskaber, ejendomsselskaber og offentlige virksomheder. Vores serviceafdelinger udfører desuden arbejde for private kunder. Vi deltager gerne i udviklingen af projekterne fra fødsel til de sættes i drift. Vi tilbyder også serviceaftaler på løbende vedligeholdelse. Nordisk Klima A/S Wichmandsgade 19 Boks Odense C Telefon Side 10 Lindø Update December 2012

11 Euro-Dk ApS Euro-Dk har udvidet faciliteterne i industriparken med en stor produktionshal Euro-Dk, der er beskæftiget med underleverandørarbejde og udlejning af personale, etablerede sig med et kontor i Lindø Industripark i april 2012 og har pr. 1. januar 2013 indgået aftale om leje af en produktionshal på m 2 til svejsning af stålkonstruktioner. Euro-Dk har afdelinger i både Danmark og Polen og er ejet af Przemek Dabrowski og Artur Kocwin. Euro-dk har ca. 50 svejsere og montører beskæftiget inden for offshore industrien og den maritime industri med følgende opgaver: Præfremstilling af rør Svejsning af stålkonstruktioner Rørmontage Skibsventilation Maling, sandblæsning Industrirengøring Nedbrydning Euro-Dk s mål er at give kunden en professionel service og rettidig levering af et produkt af højeste kvalitet. Euro-Dk ApS Martin Jablonski, Sales & Project Manager Kystvejen 100, 5330 Munkebo Telefon A/S N.P. Trucks N.P. Trucks har overtaget Cramo s udlejningsforretning i Lindø Industripark A/S N.P. Trucks har etableret sig i Lindø Industripark pr. 1. november 2012 og tilbyder udlejning af: Gaffeltrucks, el, gas, diesel med kapacitet fra 1-52 tons Sakselifte fra 7,8 til 11,8 meter Bomlifte med løftehøjde til 42 m Terminal trækkere og Roll trailere Salg af værnemidler og værktøjer Udover N.P. Truck s omfattende udlejningsafdeling har vi naturligvis også salg af ovennævnte produkter. Samtidig kan vores landsdækkende serviceafdeling med 40 rullende værksteder betjene kunderne i døgndrift. Carsten Aagaard, der er vores primære montør i Odense, tilbyder service og reparation af alle trucktyper og fabrikater. Per Pagh fortsætter hos os på adressen i Lindø Industripark som udlejningskoordinator og med salg af værnemidler til konkurrencedygtige priser, dog med nyt telefonnummer N.P. Trucks er et familieejet firma med 45 års erfaring i truckbranchen, og vi satser på et højt serviceniveau og en kort kommandovej. Vi vil gøre alt for at betjene vores kunder hurtigt, effektivt og bedst muligt. Vi glæder os til at samarbejde med alle kunder i Lindø Industripark. A/S N.P. Trucks Direktør Egil Nielsen Telefon (Horsens) December 2012 Lindø Update Side 11

12 SVITZER A/S I 175 år har SVITZER leveret sikkerhed og assistance til søs Svitzer startede i 1833 med redningsaktioner på havet omkring Skandinavien og har siden udvidet forretningsaktiviteterne. Svitzer er ikke kun blandt de ældste af sin slags, men er et af de førende inden for bugsering og redningsaktioner med operationer over hele verden. Svitzer opererer en flåde på i alt 500 skibe og har ca ansatte i mere end 40 lande. Hovedkvarteret ligger i København. Svitzer s havneaktiviteter i Danmark dækker havne med 13 slæbebåde, alle registrerede i Dansk Interna- tionalt Skibsregister. Svitzer s projektaktiviteter dækker aktiviteter som slæb af præfabrikerede skibsskrog fra Rumænien til Norge såvel som slæb af pramme med præfabrikerede sektioner fra Polen til Norge. Svitzer har været etableret i Lindø Industripark siden 2011 og flyttede i 2012 til et større kontor, da afdelingen Payroll/ HRD Human Resources for besætninger blev flyttet fra København til Lindø. Kort fortalt er Svitzer s flåde bemandet med 4-5 besætningsmedlemmer hver. Besætningerne skifter hver fjerde uge, hvilket betyder at der konstant skal være to hele besætninger til rådighed for hver af de 13 slæbebåde, i alt ca. 100 besætningsmedlemmer. Afdelingens opgaver er derfor primært at sikre, at bemandingsfastsættelsen overholder gældende love og regler samt rekruttere besætningsmedlemmer, afholde overenskomstforhandlinger og MUS-samtaler etc. Løndelen består i at lave lønafregninger og regnskab for de 100 ansatte hver måned. Havnechefens opgaver består primært i at servicere Fayard og andre kunder i området med havnebugseringer med slæbebåden FORAGER, som ligger ved kaj ved industriparken. Em. Z. Svitzer A/S Kystvejen 100, Blok A, 5330 Munkebo Payroll/Crewing HRD Human Resources Jan Bjørn Petersen, Mobil: Havnechef Jens Stubkjær, Mobil: Transportdivisionen markedsfører sig Transportdivisionen i Lindø Industripark er i fuld gang med at markedsføre sig overfor både lejere i industriparken og eksterne kunder. Der er udarbejdet en ny brochure, der specifikt fortæller, hvilke ydelser Transportdivisionen kan levere. Samtidig er der, som en del af aftalen med Blue Water Shipping om fælles markedsføring, udarbejdet en fælles brochure med fokus på samarbejde omkring tunge projektopgaver og prøvebelastninger af løftegrej. Alle industriparkens brochurer kan ses på Både profilbrochure og Transportdivisionens brochurer kan bestilles på Side 12 Lindø Update December 2012

13 Af Kent Krøyer, Kommunikationskonsulent, LORC svejseeksperter til Laserseminar på Lindø Installationen af en ny laserteknologi hos Lindoe Welding Technology (LWT) har ført til et internationalt netværksarbejde, der i sidste ende kan være med til at sikre nye arbejdspladser, når sværindustrien får øjnene op for fordelene ved at bruge lasere til svejsning i tykt stål. Seminaret om lasersvejsning, som LORC afholdte november i Lindø Konferencecenter, blev et eksempel på, hvordan indførelse af ny teknologi kan føre til nyt, internationalt samarbejde og netværksopbygning. Firmaet LWT er det første af de nystiftede firmaer i Lindø Industripark, der installerer grundlæggende ny teknologi i området. Inden årsskiftet bliver et meget kraftigt lasersystem med tilhørende robotstyring leveret til den nu ombyggede smedeafdeling i AVA-bygningen. Lasersystemet er især målrettet til vindmølleproduktion, hvor det skal bane vej for besparelser i fremstillingen af de tunge ståltårne og offshore fundamenter. I den sidste ende skal lasersystemet medvirke til, at strøm fra vindmøller bliver mere konkurrencedygtig. Bagved ligger imidlertid også en forventning om, at tårnenes omkostningsprofil, som i øjeblikket er favorabel for asiatiske industrier, vil kunne vendes til gavn for europæiske arbejdspladser. Som noget helt enestående i verden bliver LWT s lasersystem åbent tilgængeligt for universiteter og industrier, som har brug for at afprøve teorier og praktiske svejseprocedurer med bidrag af energi fra en laser. eksperter i lasersvejsning til et fagligt seminar med fokus på lasersvejsning i tykke stålplader. Og med knap 50 deltagere fra industri, faginstitutter og universiteter var successen næsten sikret på forhånd. Et par af svejseeksperterne kom rejsende fra det sydkoreanske CS Wind, en af verdens største producenter af ståltårne, for at overvære gennemgangen af de seneste landvindinger inden for lasersvejsning og laserteknologi. Svejsning og skæring med lasere er i dag meget udbredt, når det gælder tyndpladestål, som for eksempel i bilindustrien. Men det er den seneste udvikling af meget kraftige lasere, som nu gør det muligt at svejse tykke stålplader sammen. Industrien er forsigtig Sværindustrien har imidlertid en lang og succesrig tradition med at bruge pulversvejsning til de tykkeste emner. Kvaliteter og omkostninger er velkendte og stabile. Derfor er der en vis forsigtighed og tilbageholdenhed med at kaste sig over den lovende laserteknologi, som har højere startomkostninger end pulversvejsning, men lavere variable omkostninger. Denne forsigtighed, og hvordan man overvinder den, var et af de centrale emner i seminarets debatter og i den indlagte workshop-aktivitet, og der kom flere løsningsforslag. Således forsynet med ny indsigt forlod deltagerne Lindø Industripark efter to dages seminararbejde. Med nye visitkort i lommerne og med en solid rejsemadpakke fra kantinen. Ny teknologi tiltrækker ekspertise Sådan en kombination af åben tilgængelighed og grænsebrydende svejseteknologi er en selvskreven anledning til at samle Nordeuropas dygtigste Et af programpunkterne i seminaret var en bustur rundt i Lindø Industripark, hvor deltagerne fik demonstration af de stærke og fleksible KAMAG-transportvogne, af en containerstabler, som løfter 75 tons, og af den store portalkran, som kan vende last i luften. Foto: LORC December 2012 Lindø Update Side 13

14 Af René Laursen, direktør, DinnerdeLuxe Julen er en dejlig tid... ikke mindst fordi DinnerdeLuxe fra januar vil forkæle industriparkens lejere med god frokost Fra januar overtager DinnerdeLuxe kantinen i Lindø Industripark. Det er vi utrolig stolte af, og vi vil gøre vores ypperste for at leve op til forventningerne. Vi har i dag syv køkkener fordelt i hele landet, hvorfra vi står for forplejningen til mange forskellige virksomheder. Derfor har vi stor erfaring inden for alle slags opgaver, lige fra frokostordninger til komplet kantinedrift. Vi vil ikke være for store, for så kan man hurtigt miste kærligheden til maden. Derfor vil vi hellere have mange små køkkener, så den enkelte køkkenchef har fuld fokus på den gode kvalitet. Derfor er vi også rigtig glade for, at vi har fået muligheden for at vise lejerne i Lindø Industripark, hvad vi står for. Hvad enten det drejer sig om frokost, mødeforplejning, sandwich eller lidt let til gå-hjem-møder, så sætter vi en ære i at lave mad af høj kvalitet. Vi anretter og dækker gerne op i kantinen og konferencecentret, men vi kan også levere mad direkte til lejernes lokaler eller andre mødelokaler. Det er vigtigt, at kunderne altid kan få fat i os. Derfor har vi hos DinnerdeLuxe valgt at dele vores opgaver, således at køkkenet har fokus på at lave god kvalitetsmad, og al kontakt med kunderne foregår gennem vores hovedkontor, som bl.a. varetager ordrehåndtering, salg og markedsføring, menuplanlægning og fakturering. Vi glæder os til at komme i gang og ser frem til samarbejdet med lejerne i Lindø Industripark. Skal du holde fest? Vi laver også lækre buffeter til alle anledninger, så skal du: Giftes Holde konfirmation Stå for den årlige julefrokost Noget helt andet Så tag et kig på vores hjemmeside hvor du kan se alle vores menuer. Psst Fik vi nævnt, at frem til den 1. april 2013 får alle i Lindø Industripark 10% rabat på vores buffeter ud af huset? Scan koden og se vores udvalg af spændende menuer Opdagelsen af en ny ret gør mere for menneskehedens lykke end opdagelsen af en ny stjerne Jean Anthelme Brillat-Savarin Side 14 Lindø Update December 2012

15 Nicolajs opskrift på en anderledes jul Hvid gløgg (10 personer) 2 flasker hvidvin 2 dl brun rom gerne mere 4 stjerne-anis Frisk ingefær ½ revet muskatnød 20 sorte peberkorn 2 kanelstænger 2 allehånde 2 enebær 1 tsk. korianderfrø 1 laurbærblad Citronskal (usprøjtet) Rørsukker efter smag Knus krydderierne i en morter. Put krydderierne og citronskal i en gryde med 5 dl vand og kog det sagte i en halv time. Lad det trække til dagen efter. Si ekstrakten. Varm vin og ekstrakt op til under kogepunktet. Smag til med sukker og rom. Pynt eventuelt med hele stjerne-anis eller julienne af citronskal. lidt om kokken... Mit navn er Nicolaj, og jeg får glæden af at lave god frokost til lejerne i Lindø Industripark fra januar Jeg er uddannet kok, og til dagligt bor jeg sammen med min kone, Britta, og vores lille pige, Filuca, der netop er fyldt 1 år. Jeg er typen, som har svært ved at adskille arbejde og fritid, da madlavning er min helt store passion. Derfor bruger jeg også ofte min fritid på at stå i mit eget køkken og eksperimentere med diverse ingredienser. Frokostbuffeten Salatbar 3 slags pålæg samt tilbehør 1 slags fiskepålæg 1 lun ret med tilbehør 2 slags lækkert friskbagt brød og smør For mig er kvalitet og variation de to nøgleord, som skaber en frokost, man dag efter dag ser frem til at nyde. Jeg vil sammen med mit køkkenpersonale bestræbe mig på, at alle, der kommer i industriparkens kantine altid får en god frokostoplevelse. Vi ses i kantinen! Med venlig hilsen Nicolaj Thrane, Køkkenchef December 2012 Lindø Update Side 15

16 Af Malte Vedel Kobborg, IT Service Manager, Lindø Industripark A/S Unik Bolig 4 Nyt IT-system i Lindø Industripark A/S Den 1. november 2012 skiftede Lindø Industripark A/S økonomisystem fra Navision til Unik Bolig 4. Unik Bolig 4 er et danskudviklet system til håndtering af blandt andet ejendomme, bygninger og erhvervslejemål. Systemet er førende inden for boligudlejning og det bedste, der findes til erhvervsudlejning. Unik Bolig 4 er et ERP IT system, der dækker hele forretningen i Lindø Industripark A/S. Unik Bolig 4 skal anvendes fra den første spæde kontakt med en potentiel lejer, til udarbejdelse af lejekontrakt, håndtering af istandsættelse af lejemål, håndtering af drift og vedligehold, og sidst men ikke mindst økonomistyring og opkrævning af husleje. Fra IT til mere IT Med det nye system strømliner vi Lindø Industripark A/S til at kunne agere som en endnu mere professionel udlejningsvirksomhed til glæde og gavn for alle vore lejere og leverandører. Tidligere havde vi alle registreringer i Word og Excel samt økonomien kørende i et separat system Det var fint dengang, der kun var få lejere. Nu har vi mange lejere og tror på fortsat stor vækst de kommende år. Derfor kræves der mere end regneark, røde ringbind og gule sedler. Vi har derfor samlet det hele under én paraply. Alle dokumenter modtages og sendes elektronisk eller indscannes i vores flow management system, så alle medarbejdere har elektronisk adgang til alle dokumenter. Vi samler al dokumentationen på den enkelte lejer eller lejemål det samme sted, så det er nemt at finde igen. Elektronisk huslejeopkrævning og fakturamodtagelse For alle lejere i Lindø Industripark A/S betyder indførelsen af Unik Bolig 4, at huslejeopkrævninger fremover kommer som elektroniske opkrævninger. For alle leverandører til Lindø Industripark A/S medfører det, at rekvisitioner fremover fremsendes elektronisk, inden arbejdet kan påbegyndes, og fakturaer ligeledes skal sendes elektronisk. Kun en begyndelse Selv om vi allerede har taget et stort skridt, er processen først lige begyndt. Unik Bolig 4 er et meget omfattende system med mange muligheder, og vi implementerer løbende Unik Bolig 4 s øvrige moduler. Blandt andet begynder vi i foråret 2013 at systematisere drift og forebyggende vedligehold på alle bygninger og tekniske installationer. Det er en stor mundfuld at implementere et nyt ERP system, og det giver ekstra sved på panden for Lindø Industriparks medarbejdere. Vi gør alt hvad vi kan, for at det ikke skal påvirke den daglige drift samt vores service til alle vores lejere. Industriparkens økonomiafdeling ser frem til, at Unik Bolig 4 bliver fuldt implementeret, da systemet vil være med til at lette arbejds dagen på en lang række punkter. Økonomichef Jannie Trier Vores interne procedure bliver optimeret og dermed reduceres vores manuelle arbejdsgange. Et af højdepunkterne er systemets håndtering af huslejeopkrævninger samt muligheden for at modtage e-fakturaer. Ved relativt få indtastninger i systemet, genereres husleje opkrævninger, mens modtagne e-fakturaer sendes i et elektronisk work-flow for kontrol og godkendelse. Vores leverandører er orienteret om, at vi fremadrettet kun modtager e-fakturaer for at udnytte systemet bedst muligt. De næste par måneder vil dog kræve en ekstra indsats for at lære systemet at kende og dermed sikre, at vi får implementeret det bedst muligt. Lindø Update December 2012

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18

TEMAER. Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM. El-installatør eller ej? s. 7. Firmaet Greensteam s. 18 Nummer 27 19. september 2011 TEMAER Uddannelse El-installatør, Færøerne og MSSM El-installatør eller ej? s. 7 Firmaet Greensteam s. 18 Engelsk som fællessprog - fordele eller ulempe s. 22 Skoleblad for

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller

OKTOBER 2014. Blå motorveje frem for sorte. Tre søfolk i land. Vild med Lindøs portalkran. Indvielse af testcenter for vindmøller # 02 OKTOBER 2014 Blå motorveje frem for sorte Tre søfolk i land Vild med Lindøs portalkran Indvielse af testcenter for vindmøller LOOKOUT # 02 OKTOBER 2014 UDGIVER LINDØ port of ODENSE Odense Havn Noatunvej

Læs mere

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg

Industrisymbioser. Læs også om: Aalborg N o 34 Sommer 2015 transport Aalborg Industrisymbioser Læs også om: Den Intelligente Containerterminal Rejsebureau åbner på havnen Tema: The Tall Ships Races 2015 Rambøll: Havnen udvikler byen Aalborg

Læs mere

Intelligente samarbejder på havnen

Intelligente samarbejder på havnen N o 33 Forår 2015 transport Aalborg Intelligente samarbejder på havnen Læs også om: Portræt af ny havnekaptajn Ny mand i Bladt Industries Kæmpekran rykker ind Reparation af jernbanespor Aalborg Havn -

Læs mere

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge

Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge #1 2013 Du kender os som Logica. Nu hedder vi CGI. Martin Petersen, CGI Danmarks nye direktør: Du skal ikke spare penge med it du skal tjene penge CGI sætter fokus på, hvordan din virksomhed skaber udvikling

Læs mere

Væksten isoleringsmateriale unge medarbejdere Hele verden Entreprenøren Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn arbejdsmiljø-køkken

Væksten isoleringsmateriale unge medarbejdere Hele verden Entreprenøren Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn arbejdsmiljø-køkken juni 2013 Væksten foregår i Asien Avispapir et nyt isoleringsmateriale Find nemmere nye unge medarbejdere Hele verden er min arbejdsplads Entreprenøren i Ryomgård Fokus: Personlig sikkerhed Et godt syn

Læs mere

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4

FAI og D A F fusionerer 1. januar 2014 Side 4 EKSTRA SPRØJTEN 35. UDGAVE juni 2013 EKSTRA SPRØJTEN Hårdere straf for overtrædelse af konkurrenceloven Side 8 Det nye Autobranchens Videncenter Side 4 Lærlinge fra Skandinavien samlet Side 6 Kvalitet

Læs mere

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER:

METAL. Verdensnyhed skal skabe job M A G A S I N E T ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN. Jobstafet Gear og grej Klumme Dine penge LASERROBOT PÅ TESTCENTER: M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 3 METAL M A G A S I N E T Metal tjekker din kontrakt på 24 timer DYGTIGE DANSKERE: DU LEVERER VAREN ROBOTTEN KLARER OPERATIONEN SIKKERT JOB

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN

SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN ØSTFYNS ERHVERVSRÅD 2 www.erhverssucces.dk ERHVERVS SUCCESHISTORIER PÅ ØSTFYN www.erhvervssucces.dk INDHOLD Ansvarshavende: Erhvervschef Kjeld Livoni Tekster: Marie Claire

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om

BRANDING. Kærlighed på jobbet. Danske Fragtmænd. mennesker. i ord, billeder og handling. Det handler om Danske Fragtmænds Medarbejderblad Nr. 11 september 2010 BRANDING Tema: Image Danske Fragtmænd i ord, billeder og handling Kærlighed på jobbet JAN SUNDE: Det handler om mennesker Eksperter til arbejdsmiljø

Læs mere

Region Syd. FOKUS Odense. Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5. Bravida Side 15

Region Syd. FOKUS Odense. Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5. Bravida Side 15 www.erhverv-fyn.dk NR. 4 33. ÅRGANG 2014 Region Syd Fyns Trykluft Værktøj & Maskiner Side 11 Bygma Tarup Side 12 Anderup El og VVS Side 13 Fyns Almennyttige Boligselskab Side 4-5 FOKUS Odense Pentacon

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

12 eksempler. på øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 12 eksempler på øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet 2 Indhold Forord 3 Hurtige tiltag med umiddelbar effekt 4 Kommunikation mellem faggrupper er vejen til færre

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen

Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen n y h e d s m a g a s i n e t NR. 3 // OktOBER // 2014 Esbjerg Havn strøg forbi finanskrisen Læs siderne 14-16 Odense lykkes med bolig og havn Side 6-9 Offshore er lykkes på Rømø Side 12-13 Side 21-23

Læs mere

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt

JP HumanResource. KLAR TIL Katastrofen. Vidensdeling med mening. Direktøren fik ny indsigt JPHumanResource 27. udgave september 2010 Vidensdeling med mening Virksomheder spilder medarbejdernes tid på overflødige netværk. Direktøren fik ny indsigt På trods af 26 år i direktørstolen lærte chefen

Læs mere

Fra standby til take off på få måneder Side 4-5. Erhvervslivets magasin. Nr. 4-2013

Fra standby til take off på få måneder Side 4-5. Erhvervslivets magasin. Nr. 4-2013 Erhvervslivets magasin Nr. 4-2013 Erhvervshuset Kene side 8-9 Syddansk Erhvervsleasing side 16-17 Lunds Bageri side 22-23 Gæsteprofil side 30-31 Fra standby til take off på få måneder Side 4-5 BusinessNyt

Læs mere

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC

Best. Practice. Få mere ud af dine konsulenter. KMD sætter eksterne ressourcer i system. Konsulentindkøb uden omveje. Kun plads til de bedste SDC Best ProData Consult-magasin om IT, projekter og menneskene bag. Nr. 1, 2012 Practice KMD sætter eksterne ressourcer i system SDC Konsulentindkøb uden omveje Saxo Bank Kun plads til de bedste Kim Bendixen,

Læs mere

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06

Teknisk outsourcing skaber fleksibilitet S06 KAN MAN OUT- SOURCE PRO- DUKTIONEN? s04 FÅ VÆKST GENNEM OUTSOURCING S08 IT SKAL HELT UD TIL BORGERNE S14 RIV SILOERNE NED - BRUG IT RIGTIGT S19 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED ATEA, BEKEY,

Læs mere

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy

W. CHAN KIM. Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy K U N D E M A G A S I N F R A M I C R O S O F T D A N M A R K 0 1-2 0 0 7 W. CHAN KIM Mød guruen bag den revolutionerende Blue Ocean Strategy ONLINE-HANDEL Banebrydende internetbutik er født til stordrift

Læs mere

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære

Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Udgivet af Maskinmestrenes Forening Januar 2008 nr. 1 Succes på Ajour 07 Ajour 07: Ledelse handler om mennesker Vindkraft til søs i Nordeuropa Studerende gjorde skolerne ære Castros danske kraftværker

Læs mere

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste

Ny næstformand opstillet i 11. time. Girlz night - kvinder i it-branchen. Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste Ny næstformand opstillet i 11. time Girlz night - kvinder i it-branchen Lønstatistik 2007 - gør den til Danmarks bedste PROSAbladet 37. årgang 2007 Adresse: Ahlefeldtsgade 16, 1359 Kbh. K. Tlf. 33 36 41

Læs mere

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys!

NORDIC NYT 7. Et helt nyt rederi har set dagens lys! NORDIC NYT 7 April 2010 1 Information til aktionærerne i Nordic Tankers A/S Et helt nyt rederi har set dagens lys! Hvor svært kan det være? Måske ikke præcist sådan har kampråbet lydt, da Clippers tankskibssektion

Læs mere

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER

FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER #17 MARTS 2012 FM Update TEMA: DFM KONFERENCEN 2013 FACILITIES MANAGEMENT FRA STRATEGI TIL PRAKSIS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGE, TVÆRFAGLIGE HELHEDSLØSNINGER LEDER EVA KARTHOLM, Direktør DFM netværk Kære medlem

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere