Titel: Database 1. projekt - 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Database 1. projekt - 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby"

Transkript

1 Titel: Database 1. projekt - 3. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

2 Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Database Janni Cold mail: Hold: Clmul-b12e 3. semester efterår 2013 Vejledere: Tue Becher Thomas Bügel Hartmann Ivan Rosenvinge Frederiksen Morten Møller Nielsen mail: Jens Gaardbo mail: Mikael Lund Kristensen mail:

3 Indholdfortegnelse Indledning... s. 1 Problemformulering... s. 1 Afgrænsning... s. 1 Projektet... s. 2 Gruppekontrakt... s. 2 Planning sheet... s. 3 Sprint 1... s. 4 Burndown chart... s. 5 Analyse og dokumentation... s. 6 ER diagram... s. 6 Attributtabel... s. 7 Use-case model... s. 8 Use-cases... s. 9 Navigationsdiagram... s. 11 CRUD... s. 12 MySQL queries... s. 13 Konklusion... s. 14 Litteraturliste... s. 14

4 Indledning Hummel planlægger i 2014 at relanchere hacky sacken under navnet Wacky Zack. De ønsker at tilknytte en e-shop til deres site. Hummel har derfor hyret os til at lave en database til deres online shop. Databasen skal indeholde: kundekartotek, ordrer, produkter samt information om butikker. Hummel - Firmaprofil Sportsmærket Hummel blev oprindeligt grundlagt i 1923 i Hamborg, Tyskland. I 1980 bliver firmaet 100% dansk ejet og bliver op gennem dette årti især forbundet med det danske fodboldlandshold, som de sponsorerer. Op gennem 1990 erne oplever Hummel økonomisk tilbagegang. Firmaet opkøbes i 1999 af finansmanden Christian Stadil, som ved hjælp af innovativ marketing, vender den økonomiske udvikling. Han skaber bl.a. en retro bølge ved at genintroducere de 70 er inspirerede Hummel dragter. Disse bliver et kæmpe hit verden over. Dette skyldes bl.a. at kendisser fra hele verden begynder at tage Hummel brandet til sig. Afgrænsning I denne opgave vil vi gøre rede for de metodiske og teoretiske overvejelser, der ligger til grund for vores opbygning af Hummels database til Wacky Zack hjemmesiden. Vi ser bort fra brugergrænseflader og designprincipper, og koncentrerer os udelukket om at analysere og dokumentere Hummels database. Ved hjælp af ER-model, UML, Use Cases, Attribute Table, CRUD matrix, navigations diagram og Flow-chart vil vi dokumentere hvorledes databasen fungerer. En grundig dokumentation gør det nemmere for andre udviklere, at implementere databasen i Hummels nuværende site. Vi indsætter information om kunder i databasen, og efterfølgende viser vi hvorledes en bruger kan interagere med vores database ved hjælp af use-case models og SQL statements. Problemformulering Hvordan kan vi lave en database til Hummel, der er analyseret og dokumenteret. Så der er mulighed for videre udvikling af deres databasesystem? 1

5 Gruppekontrakt for Databaseprojekt 3. semester (Janni Cold Holm, Jens Jákup Gaardbo, Mikael Kristensen og Morten Møller Nielsen) Hvor tit skal vi mødes? Vi aftaler indbyrdes ved slutningen af hvert møde, hvornår vi samles næste gang. Hvor lange skal møderne være? Mødernes længde er defineret i vores plan for projektet. Hvis deadlines skrider må alle gruppemedlemmer være forberedt på at sætte ekstra tid af til opgaven. Hvordan giver vi besked til hinanden, hvis vi er forhindret i at møde? Er man forhindret i at møde skriver man en SMS eller ringer til en fra gruppen. Alternativt kan man skrive i vores Facebook-gruppe. Hvad forventer vi at få ud af samarbejdet? Alle i gruppen er opsatte på at få etableret et godt samarbejde, hvor arbejdsbyrden er ligeligt fordelt. Derudover håber vi at kunne lære af hinanden. Hvor højt skal ambitionsniveauet være? Vi har alle en ambition om at at overholde deadlines og bestå. Overholdes ovenstående punkter ikke af et eller flere gruppemedlemmer tages det op på et møde i gruppen. Hvis problemerne fortsætter herefter medfører det eksklusion fra gruppen, hvorefter man må arbejde på egen hånd. En eksklusion iværksættes i samråd med de lærere, som er tilknyttet projektet. Janni Cold Morten Møller Nielsen Jens Gaardbo Mikael Lund Kristensen 2

6 Planning sheet For at opnå bedst muligt resultat, benyttes Scrum som udviklingsmodel. Det er vigtigt at samarbejdet er i højsæde og at der dagligt afholdes statusmøde. Vi har kun 1 sprint, grundet projektperiodens varighed. Alle har indflydelse Sprintet og der kan forekomme ændringer undervejs. Databaseprojekt Hummel Effort "Day 0" calculated using three time estimates (PERT) Story ID Task ID Story / Task Planned (A + 3*B + C) / 5 = M (C - A) / 5 = Sd Description Verify A B C M S d 1.0 Grupp 0,5 1 1,2 0,9 0,14 Afsending af mail til ans. lærer vedr. opl. om gruppens medlemmer Ved gennemlæsning 1.1 Kontrakt 0,5 1 1,2 0,9 0,14 Beskrivelse af konsekvenser ved udeblivelse el. Lign. som for negativ betydning for projektet Ved gennemlæsning 1.2 Tidsestimering 2 3,2 4 3,1 0,4 Projektforløbet inkl. samtlige aktiviteter I forløbet Ved gennemlæsning/udregning 1.3 Projektformulering 1 1,5 2 1,5 0,2 En indledende beskrivelse med de forventede slutmål Ved gennemlæsning 1.4 ER-model 3.NF ,0 0,4 Udarbejde ER-model udfra projektkrav Ved gennemlæsning 1.5 Attribut-tabel 1, ,1 0,3 Uarbejde attributtabel i excel med alle entiteter Ved gennemlæsning 1.6 Use Case model 1,5 2 2,5 2,0 0,2 Model med ønskede handlinger for kunde og admin. Ved gennemlæsning 1.7 Flowchart 2, ,1 0,3 Flowchart med handlinger fra UC modellen Ved gennemlæsning 1.8 Navigationsdiagram ,0 0,4 Navigationsdiagram over website (til orientering omkring placering af e- shop) Ved gennemlæsning 1.9 CRUD 2 2,5 3 2,5 0,2 Udarbejde CRUD skema = oversigt over SQL handlinger Ved gennemlæsning 1.10 SQL-kodning 4 5,2 6 5,1 0,4 Oprette database, tabeller, indtaste div. oplysninger Ved SELECT tjek 1.11 Rapport 5 6 6,5 5,9 0, Tjek + aflevering 1, ,1 0,3 Opsætte/indsætte udarbejdede emner, tilføje beskrivelser og udarbejde refleksion/afslutning Gennemlæse rapport, korrekturlæsning, rettelser, underskrifter og aflevrering Ved gennemlæsning Ved gennemlæsning 3

7 Sprint 1. Sprint 1. Database projekt Hummel Days in sprint / Effort left Story ID Story / Task Days Task ID Planned Effort left Grupp Kontrakt Tidsestimering Projektformulering ER-model 3.NF Attribut-tabel Use Case model Flowchart Navigationsdiagram CRUD SQL-kodning Rapport Tjek + aflevering

8 Burndown chart 40# Effort&le)& 35# 35# 35# 33# 33# 32# 30# 31# 31# 28# 27# 26# 25# 24# 24# 24# 21# 22# 20# 19# 19# 18# 16# 17# 17# 15# 14# 12# 10# 9# 11# 8# 7# 5# 5# 2# 0# 0# 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7# 8# 9# Days&in&Sprint& 10# 11# 12# 13# 14# 15# 16# 5

9 3NF (Workbench) ER-model med UML notation, som visuelt beskriver strukturen i vores database. Ved at inddrage UML i vores projekt, gør vi brug af en international standard der tager hensyn til at kommende systemudviklere kan aflæse og forstå vores projekt. Det vil give kvalitet i projektet, at anvende kendte standarder. Attribute table På følgende side (8) vises samtlige tabeller fra vores database og hvilke tegn og datatyper de gør brug af. 6

10 Attribute table Entity Attributes Value Notes Datatype CUSTOMER cid 1 X Unique no. N cname a - Å Max. 30 char. AN caddress All char. Max. 35 char. AN (sectorid_fkey) 1 20 Unique no. (industry) N zip_fkey Number N (SECTOR) sectorid 1 20 Unique no. (industry) N sectorname a - Å AN ZIPCODE zip Number N city a - Å Max. 30 char. AN STORES sid 1 X Unique no. N sname a - Å Max. 30 char. AN saddress All char. Max. 35 char. AN zip_fkey Number N STORE_HAS_PRODUCTS pno_fkey 1 X Unique no. N sid_fkey 1 X Unique no. N PRODUCT pno 1 X Unique no. N pname All char. Max. 30 char. AN price Currency Currency place_stock Number N p_stock Number N min_p_stock Number N ORDERS_HAS_PRODUCTS ohp_id 1 X Unique no. N oid_fkey 1 X Unique no. N pno_fkey 1 X Unique no. N qnt 1 X Number N ORDERS oid 1 X Unique no. N cid_fkey 1 X Unique no. N odate Date Date status O or C Max. 1 char. A 7

11 Use-Case model I vores use-case modeller beskriver vi en række handlinger, som en kunde eller admin kan udføre i sin brug af af siden/databasen. KUNDE Søge produkt *1 Oprette/slette produkter *5 ADMIN Vælge produkt *2 Pris redigering *6 Registrering *3 Redigering i kundedatabase *7 Betaling (ekstern feature) Udtrække data til analyse *8 Følge ordre * Trafik analyse *9 8

12 Use Cases Brugerscenarier ses på efterfølgende flowcharts. Navn: Søge produkt + vælge produkt ID: *1+*2 Beskrivelse: Søge og sammenligne (kvalitet og pris) produkter. Valgte produkt(er) reseveres i lagerdatabase, hvorefter reservationen enten ændres til en ordre eller slettes. (funktionen skal desuden vise samlet sum af valgte produkter). Startbetingelser: Website er åbent og online. Slutbetingelser: (Hvis produkt skal købes) Pop-up vindue med titlen købsproces, som illustrerer oversit, antal og pris over valgte produkter. Aktør(er): Køber(e) Navn: Registrering ID: *3 Beskrivelse: Hvis ny kunde: Oprettelse af medlemskab/personlige opl. Hvis eksisterende kunde: Login indtastes og kundens opl. hentes. Startbetingelser: Købsprocess er igangværende (ID *¹ + *² er udført) Slutbetingelser: Pop-up vindue med indtastede opl. + adgang til næste fane i købsprocessen. Aktør(er): Køber(e) Navn: Følge ordre ID: *4 Beskrivelse: Efter bestilling af produkt, oplyses kunden om et ordreid, som benyttes til tracking af ordren indtil modtagelsen. Startbetingelser: Købsprocess er færdig - produkt er betalt. Slutbetingelser: Pop-vinduer der indikerer hvor ordren befinder sig i det øjeblik køber/bruger ønsker oplysningen.. Aktør(er): Køber(e) Navn: Oprette/slette produkter + pris redigering ID: *5+*6 Beskrivelse: Adgang til oprettelse eller sletning af produkter. Startbetingelser: Særlige adgangsrettigheder. Slutbetingelser: Online webshop er opdateret ift. produkter og priser. Aktør(er): Administrator(e) Navn: Redigering i kundedatabase ID: *7 Beskrivelse: Adgang til redigering i kundedatabasen (bl.a. fejl begået af kunden). Startbetingelser: Særlige adgangsrettigheder (til bl.a. nulstilling af password). Slutbetingelser: Kundedatabasen er opdateret. Aktør(er): Administrator(e) 9

13 Navn: Udtrække data til analyse ID: *8 Beskrivelse: Adgang til at udtrække analyse materiale til bl.a. salgsoptimering. Startbetingelser: Særlige adgangsrettigheder. Slutbetingelser: Håndterbar datasæt, der bl.a. illustrerer salg, priser, lagertal m.m. Aktør(er): Administrator(e) Navn: Trafik analyse ID: *9 Beskrivelse: Adgang til at udtrække analyse materiale til bl.a. brugernes surf-tid. Startbetingelser: Særlige adgangsrettigheder + forståelse for evt. Google analytics. Slutbetingelser: Håndterbar datasæt, der bl.a. illustrerer købstendenser. Aktør(er): Administrator(e) 10

14 Navigations diagram Her vises opbygningen af menuen på den hjemmeside, som vores database er tilknyttet. Forside Forside Tilbud Vilkår Kontakt Wacky Zacks T-Shirts Sko Merchandise Læg i Kurv Produktdetaljer Login Opret Ny Kunde Placer Ordre Track Ordre 11

15 CRUD CRUD diagrammet viser hvilke funktioner der skal være tilgængelige for at udføre handlingerne i kolonnen Entity proces. Create - Read - Update - Delete Entity Process Customer (Sector) Zipcode Stores Products Orders New Customer C CR CR C Delete Customer D RUD Change Customer Address RU CR RU Show Customer R R R R New Zipcode C New Store C RU Show Store Stock R R R New Product C Delete Product D RU Change Product U Show Product R Remove Product from Order U RU New Order RU R R RU C Delete Order U U D Change Order R U RU Show Order R R 12

16 MySQL Alle vores SQL queries er vedlagt, som SQL fil. Heri har vi skrevet forklarende kommentarer. Her følger et par eksempler på views vi har brugt. 13

17 Konklusion Efter et gnidningsfrit projektforløb har vi formået at udarbejde en database, som lever op til opgavens krav. Vi har dokumenteret vores arbejde med: ER-model, UML, Use Cases, Attribute Table, CRUD matrix, navigations diagram og Flow-chart. Dette projekt har givet os en forståelse for hvor vigtigt det er med en veldokumenteret analyse og schema, når en database skal implementeres og opretholdes fremadrettet. Litteraturliste Bøger Learn SQL in 10 minutes. Ben Forta. fourth edition. PEARSON education ISBN: Web 14

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt

2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. 3. semester eksamensprojekt 2013 EKSAMEN CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 3. semester eksamensprojekt 1 2 FACT SHEET PROJEKTTITEL: EKSAMENSPROJEKT 3. SEM - CSR LINK TIL WEBSITE: CHRISTIANDEVRIES.DK/NOVO/INDEX.HTML LINK TIL BANNER:

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP.

Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering. IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP. Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematisk Modellering IT-Diplom eksamensprojekt februar 2008 WEBSHOP Skrevet af: Naqae Ahmad Halil Sertdemir IMM-B.Eng-2007-74 Eksamensprojekt

Læs mere

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes

Hovedopgave 2007 5. semester Ecreo ApS. info@ecreo.dk Selva, Mads, Torben og Klaes Forord...4 Indledning...4 Læsevejledning...4 Problemformulering...5 Virksomhedsbeskrivelse...5 Projektstyrings værktøj og udviklingsmetode...6 Referat af første møde med Ecreo...7 Kravspecifikation...8

Læs mere

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere!

1. Problemformulering! 4 2. Mål for projekt! 4 3. Brugere af systemet! 4. 3.1 Deltagere i projektet! 4. 3.2 Uddannelse af brugere! Indledning Dette projekt gik ud på, at designe og udvikle en hjemmeside til en kunde, som havde et problem med deres hidtidige løsning. Der skulle hermed laves en rapport, som forklarede problemet bag

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Bilag Indholdsfortegnelse for bilag

Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Bilag Indholdsfortegnelse for bilag Installationsvejledning... 2 Brugervejledning... 2 Tidsplan... 7 Evaluering af tidsplan... 8 Evaluering af gruppeproces... 9 Opgavefordeling... 10 SQL scripts... 14

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1

Projekt 1 Database. Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 Projekt 1 Database Cphbusiness Lyngby Multimediedesigner, 3. semester mul-a12e, gruppe 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `3sempro1`.`cu `customer_id` INT(5) NOT NULL AUTO_INCR `name` VARCHAR(45) NULL DEFAULT

Læs mere

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT

K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT K ARNEVALSGUIDEN - 3. SEMESTERS EKSAMENSPROJEKT ANSL AG Denne rapport samt pdfudgaven har et omfang af cirka 59.764 anslag ekskl. indholdsfortegnelse, bilag, kilder og forside/forord. INFO Et projekt udarbejdet

Læs mere

Gecko - The live travel guide

Gecko - The live travel guide Gecko - The live travel guide Vejleder: Marc Kluge Anslag: 32111 Startup.dk Multimediedesigner 1. års prøve Eksamensprojekt, 2. semester 2015 MULB http://avna.dk/gecko/index.php Augusta Lindskov Naundrup-Jensen

Læs mere

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014

GRUPPE 5 MUL B - 2012-2014 CSR - CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY EKSAMENSPROJEKT 3. SEMESTER URL-ADRESSE: HTTP://CHRISTINABALTZER.COM/CSR/ VEJLEDERE: TUJE, IRF, FDTA, JHI, THA, TBN, IWP OMFANG: 47 SIDER (ALT INKL.) ANSLAG: 45.440

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk

MUL B - Gruppe 13 Vejledere: Jesper Hinchely Tue Becher Ivan Rosenvinge Camilla Bigum cph-cb164@cphbusiness.dk www.camillabigum.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphbusiness.dk www.caecilierasmussen.com Henriette Solveig Klindt cph-hk15@cphbusiness.dk www.henrietteklindt.dk Eksamen 2014-2015 Site community - Haveforeningen Frederikshøj

Læs mere

www.prestashop-guide.dk

www.prestashop-guide.dk Udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. Udgivet d. 05/06-2012 til Prestashop v. 1.4.x Seneste revision: 11/06-2012 Forord Denne guide er udarbejdet af VSI Group Asia Co., Ltd. for at hjælpe brugere af Prestashop

Læs mere

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3

Mink Farm Rapport. Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 Mink Farm Rapport Faith, Høgni, Kaj, Søren & Jakob - DM79 Projekt Gruppe 3 U n i v e r s i t y C o l l e g e N o r d j y l l a n d S o f i e n d a l s v e j 6 0 9000 - A a l b o r g Denne rapport dokumenterer

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27

A-2 Intranet og projekthåndtering - Stephen Sarquah - IMM-B.Eng-2010-27 Side 2 af 73 Danmarks Tekniske Universitet Institut for Informatik og Matematik Modellering Bygning 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Danmark Telefon +45 45253351, Fax +45 45882673 reception@imm.dtu.dk www.imm.dtu.dk

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 2. Indledning... 3 3. Analyse... 4 3.1. Databasedesign... 5 3.1.1. Hvilke data... 5 3.1.2. Standard spørgsmål... 7 3.1.3. Primærnøgler...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO

2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi. Pilot projekt. 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO 2. Semester - Eksamen - Vedvarende energi Pilot projekt 02 Juni 2014 AUDI STATOIL MATHIAS JAHN, ALEXANDER SCHWARTZLOSE, MATHIAS KOFOED & MORTEN BO INLEDNING 03 Indledning Afgrænsninger 04 Formål Problemformulering

Læs mere

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU

Databasestøttet Mini CRM system. Bachelorprojekt. Christian Gerner Schmidt, s031996. 8. juni 2009 IMM DTU Databasestøttet Mini CRM system Bachelorprojekt Christian Gerner Schmidt, s031996 8. juni 2009 IMM DTU Side 1 af 40 1 Introduktion...4 Summary...4 Indledning...4 2 Analyse...5 2.1 Identifikation af de

Læs mere

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann.

Fakta ark. Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete Geldermann Lútzen, Morten Rold, Thomas Hartmann. 1 Fakta ark Projekttitel: Vedvarende energi Projek url: www.grafreaq.dk/recycling/index.php Gruppe nr.: A1 Klasse: MULA13 Lærere: Ditlev Skanderby, Frederik Tang, Ian Wisler-Poulsen, Jesper Hinchely, Merete

Læs mere

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave

[ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Datamatiker - Hovedopgave 1 Datamatiker - Hovedopgave [ OFFICE BUSINESS APPLICATION TIL TIDSREGISTRERING ] Forord Denne rapport er udarbejdet af to

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

Projekt URL: www.linkmeup.dk

Projekt URL: www.linkmeup.dk Vejledere: Ditlev vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely Marc Kluge Merethe Lindemann Morten Rold Projekt URL: www.linkmeup.dk 1. Indledning.

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere