Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2"

Transkript

1

2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

3 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3

4 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 4

5 Analyse af Nettos brand og sammenhængen med Netto.dk Now a days, with the continuing expansion of digital technology and the World Wide Web, it is important for a larger company to stay further updated on the virtual marked. The concepts of branding and identity are now more than ever essential to incorporate when extending a company to the internet. We will seek to find how the supermarket chain Netto s web design is similar to the already existing brand and therefore this paper accounts for a visual communication analysis of Netto.dk. In doing so we took starting point in the visual communication model by Lisbeth Thorlacius which is used primarily on websites. When defining Netto s appearance on the internet we found that basic, elementary visual elements including graphic web design, layout, pictures, colors, font etc. are significant to sustain the image and identity which is intended by the company. We were able to conclude, that Netto s online website is consistent with its offline brand. Branding, visuel kommunikation, website, online og offline, Netto, kommunikation, virtuel, medie. Vi vil sige tak til; Thomas Engelhart, Bjarke Jakob Søborg Steen, Lærke Andreasen, Martin Ventrup og Helle Hansen for deltagelse i interviewundersøgelsen vedrørende Nettos branding, identitet og webdesign. Designet til forsiden er inspireret af Netto.dk s forsides (se evt. bilag 1) grafiske layout, hvor vi tillægger Netto alle rettighederne til komposition, grafik og idé. Litteraturhenvisninger og citater, bliver henvist til via APA reference og citationsform (Skov, 2007) 1. Fodnoter bruges i tilfælde af internetkilder, hvor URL link til kilden er angivet, for at gøre tilgængeligheden lettere. Nanna Ingegerd Hansen 01/ Sarah Silvany Grot 22/ Terese Brandstrup Thomsen 22/ Skov, A. (2007) Teksthenvisninger tilgængelig på - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 5

6 Projektets omfang er på i alt anslag svarende til 24,5 normalsider. Hvoraf én normalside er 2400 anslag (inklusiv mellemrum). Vi vil i opgaven benytte engelske begreber fremfor danske, eftersom vi gerne vil være konsekvente gennem hele opgaven. Desuden er der mange begreber fra et website, hvis oversættelse til danske betegnelser, ikke kan tillægges samme betydning og omfang. Website: på dansk; hjemmeside: Virtual location on WWW, containing serveral subject or company related webpages and data files accessible through a browser. (Business Dictionary, Website ) 2. I forbindelse med omtale af en internetside på World Wide Web (WWW) bruger vi begrebet website, da dette benyttes af Lisbeth Thorlacius (2002 & 2004) samt for at holde en rød tråd med programmeringssprog som; footer, slider, sidebar og header, ses det mest hensigtsmæssigt at beholde begrebet på engelsk, ligeså. Vi bruger primært website i opgaven, men hvor det mere oplagt at bruge hjemmeside, benyttes dette. Brand: Processen hvorved brugeren af et navn, term, symbol, design, eller en kombination af disse, har til formål og kan identificere en afsenders varer eller tjenesteydelser og adskille dem fra konkurrenternes (Hatch & Schultz, 2009, s ). Usability: Brugervenligheden på et website, som gør det nemmere for brugeren at navigere rundt på siden, og som typisk bliver hjulpet af opsætningen af grafiske elementer. Storytelling: At fortælle et budskab igennem historie, som appellerer til følelser (Fog, Budtz & Yakaboyly, 2002, s. 23). I den moderne verden vi lever i, er det vigtigt som virksomhed at skille sig ud, for kampen om forbrugernes opmærksomhed er hård og branding kan derfor være altafgørende for en virksomheds overlevelse under en tid præget af finanskrise. Internettet som kommunikationskanal er på grund af dets brede modtager, derfor et medie som virksomheder ikke kan undgå at komme udenom, og firmaer må sørge for at skabe en union mellem brandet offline og websitet online. Visuel kommunikation er noget vi i dag ser hver eneste dag, for vi er konstant på internettet, og besøger et væld af forskellige websites, men tænker ikke over, at der faktisk fra afsenderens side er tænkt over det funktionelle eller det æstetiske niveau på websites. Disse to er med til at gøre vores oplevelse på en website optimal og vi vender gerne tilbage på websitet, hvis det er tilfældet. For virksomheder er det især vigtigt at have afklaret det æstetiske niveau og funktionaliteten på deres webside, da det automatisk bliver en del af deres allerede eksisterende brand. Firmaer eller store brands, skal fremtræde klart og tydeligt i deres produkter og websites via de visuelle virkemidler i form af bl.a. farvevalg, valg af skrifttyper og udformningen af det grafiske design. Alt 2 Business Dictionary Website tilgængelig på - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 6

7 dette er med til at udtrykke afsenderens brand i form af følelser, personlighed, holdninger og særligt deres værdier (Thorlacius, 2002, s. 15). Netto er en butikskæde med et af Danmarks mest markante brands, som står for discountvarer, men stadig kvalitetsvarer. Vi ser allerede at Nettos TV reklamer er i ånd med deres brand, men da Nettos har været nødt til at udvide sig på nettet, i forbindelse med internettets stigende udbredelse, er websitet dermed også er en del af deres ansigt udadtil. På grundlag af ovenstående indledning, vil det derfor være interessant at undersøge om Nettos offline brand stemmer overens med deres online website, for at se om Nettos kommunikation er tvetydig eller ej. Problemformuleringen lyder derved således: På hvilke måder stemmer Nettos brand og identitet overens med deres website, når man fokuserer på de visuelle virkemidler? Denne undersøges ved først at redegøre for Thorlacius visuelle kommunikationsmodel, som senere bruges til at analysere det visuelle udtryk på Nettos website, for at vurdere om Nettos brand og website passer sammen. Til slut reflekteres der over Nettos fremtidsmuligheder i forhold til branding igennem den stigende medie-udvikling. Vi har valgt en metode, som bygger på teori, der er konkret og fastlagt. Vi skriver primært på baggrund af teorier, herunder Lisbeth Thorlacius visuelle kommunikationsmodel til websites, som hun har beskrevet i bogen Visuel kommunikation på websites (2002, 2004). Lisbeth Thorlacius kommunikationsmodel på websites vil være anvendelig, idet hendes model giver et brugbart redskab til vores analyse, da modellen omfatter analyse af billeder, grafisk design i form af typografi og layout, farvebrug, design af logo og menuer. Modellen bruges som fremgangsmåde til analysen af Nettos website, og til at definere Nettos fremtræden på det digitale medie, internettet, via visuel kommunikation og virkemidler. (Thorlacius, 2002, s. 50). Dog kan modellen udelukkende bruges til analysere afsenderens kommunikation i forhold til hvordan den kommer til udtryk i produktet eller websiden, og vi må derfor supplere vores teori med kvalitative interviewundersøgelser der kan redegøre for, hvordan modtagerens faktiske oplevelse er. Med udgangspunkt i de kvalitative interviewundersøgelser af Nettos brand og website, undersøger vi forholdet mellem hvorledes Netto generelt opfattes som offline butikskæde og brand og online som website. Interviewsene er foretaget via en række i forvejen bestemte spørgsmål (se bilag 6), hvor de aktuelle interviewpersoner får stillet spørgsmål, scenarier og elementer som de skal finde og udtrykke sig omkring i forhold til websitet. Vi bruger interviewsene for at undersøge brugernes oplevelse på hvordan elementer på websitet opfattes og fortolkes, for at indsamlede data som supplerende kilder, antagelser og kommentarer til analysen af Nettos website, idet branding skal måles på forbrugeren og ikke kan findes i nogen teori. Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 7

8 På baggrund af teori, interviews og inddragelse af disse i analyse af Nettos website, vil vi således konkludere, om der er synergi mellem den fysiske og offline univers og den virtuelle og online univers og hvordan dette samspil er lykkedes for Netto. Denne kombination af teorier og metoder som interviews, giver tilsammen en bredere og mere præcis vinkel, man må dog huske på at kvalitative interviews kun kan foretages i et begrænset omfang, og man vil måske mangle af få en mere kvantitativ undersøgelse ind over. Grundet tidsmæssig begrænsning, har det været nødvendigt at sortere usability teori fra, som vi i gruppen fandt mindre relevant for opgavens helhed. Vi nævner kort i analysen, hvordan Nettos brugervenlighed kan hænge sammen med brandet, men går ikke yderligere i detaljer med usability. Derudover har vi valgt at gå i dybden med Thorlacius visuelle kommunikations-model for at fokusere opgaven, hvilket dog må betyde af mængden af anden teori er i begrænset omfang. Til slut benytter vi kun kvalitative interviews og kun udpluk af disse personlige interviews, vi har foretaget os, idet alle svar ikke har været relevante for opgavens problemformulering. Man kunne overveje om det ville have været hensigtsmæssigt at have en kvantitativ undersøgelse med, når man generaliserer et brand. Vi har dog fundet udsagn fra netartikler, der understøtter brandets kerne. Interview personer er afgrænset i det omfang, at ingen har en tilgang til Netto på ekspertniveau, men er derimod alle almindelige kunder. Og dog kan man diskutere hvorvidt Nettos kunder i sig selv er eksperter, da de dagligt benytter butikskæden. Da Nettos målgruppe er så bred, har vi derfor ikke fundet det nødvendigt at lave en større undersøgelse, grundet opgavens omfang. Ligeså begrænses interviewpersonerne geografisk til Sjælland, idet vi har været under tidsmæssig begrænsning. I de følgende afsnit, vil blive gennemgået teori, der har betydning for forståelsen af branding i forhold til virksomheder og forbrugeren, samt hvorledes internettet bliver brugt som medie. Teorien er skrevet med udgangspunkt i visuel kommunikation, hvor teorien fordybes yderligere i Lisbeth Thorlacius s kommunikationsmodel. Verden i dag er præget af stor konkurrence blandt virksomheder, fordi produkter eller salgsvarer ligner hinanden mere end nogensinde. Kampen om forbrugernes opmærksom og tillid bliver skærpet og dét at skille sig ud fra mængden bliver sværere og sværere, hvilket er derfor det er vigtigere end nogensinde at kommunikere et budskab, der bliver husket af modtageren (Andersen og Lindstrøm, 1999, s. 17). Branding er en måde, hvorpå man som firma kan adskille sig fra andre ved at kommunikere noget bestemt til modtager og dermed opnå en ønsket position på markedet. Ved branding kommer firmaets identitet frem ved hjælp af en unik og strategisk måde at kommunikere på; storytelling. Storytelling kommunikerer med den gode fortælling, der forfører igennem følelser og det er netop denne unikke metode, som forøger en virksomheds chance for at blive genkendt (Fog, Budtz & Yakaboyly, 2002, s. 23). Det er gennem disse fortællinger og drømme, at branding Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 8

9 sørger for forbrugeren får oplevelsen af det skræddersyet køb, der matcher deres behov. Et brand kan aldrig vare i al evighed, grundet det miljø, brandet befinder sig i, altid vil være under konstant forandring (Hatch & Scultz, 2009, s ). En virksomheds identitet skal sælges og udbredes igennem stratetisk implementering af branding og det er vigtigt, at det bliver vedligeholdt, da branding er en måde at betragte hele virksomheden på. Popularitet og troværdighed er ikke noget man kan købe sig til og derfor er det vigtigt at firmaets image og brand fortsat bliver plejet, så kendskabet og det personlige forhold til virksomheden og dens produkter vil blive tolket som præference hos brugeren (Sørensen, 2004). mulighed for interaktion, gør det lettere for brugeren at finde lige netop det som der søges efter, dog kræver det konstant opdatering fra afsenders side (Lindstrom, 2001, s ). Når man benytter internettets fordele, må man huske på at den virtuelle verden ikke må erstatte den virkelige, for det handler om at skabe balance mellem offline og online, for at opnå størst tillid hos forbrugeren. Stemmer de ikke overens, vil man risikere at miste kunder enten på grund af utilfredshed eller mangel på tillid. Når disse lever i symbiose, vil brandet være tæt på fuldstændig kommunikation og dermed et brand uden nogle løse ender. For at kunne skabe denne synergi må alt kommunikationsmateriale have samme budskab og ikke mindst samme visuelle udtryk, som i sig selv kommunikere mere end man tror (Lindstrom, 2001, s ). Særligt i økonomiske krisetider er det vigtigt for virksomheder at kunne overbevise forbrugeren, hvorfor netop de gør en forskel, og idet riften om kunderne er stor, må man som virksomhed sørge for at vælge de rigtige kommunikationskanaler. Udbuddet af kommunikationskanaler er stort, fordi støjniveauet i mediebilledet nogle år tilbage steg, hvilket nu har givet de digitale medier et markant frembrud (Andersen & Lindstrøm, 1997, s. 17). Internettet er heriblandt, og er det første globale medie, hvilket vil sige at der ingen geografiske begrænsninger er, eftersom det når ud til alle mennesker med adgang til internettet, og det er netop derfor internettet som medie, er optimalt som markedsføringskanal. På den anden side findes der så mange websites, netop fordi så mange mennesker kan få adgang, hvilket vil sige at man som virksomhed på internettet let kan forsvinde i mængden af websites. Internettets Hvis vi skal definere begrebet kommunikation, henviser vi til Niels Erik Willes beskrivelse af dette. Her associeres til to forskellige former for kommunikation: Envejskommunikation hvor der overdrages information fra en afsender til én eller flere modtagere. Tovejskommunikation hvor partnere udveksler information indbyrdes, hvilket gør, at afsender og modtager fungerer på skift. Tovejskommunikationen ses af nogle teoretikere som ægte kommunikation, hvor envejskommunikationen betegnes som pseudokommunikation. Hvilket vil sige, at gensidigheden er det definerende træk ved begrebet kommunikation. (Thorlacius, 2002, s.24 (Wille, 2002, s.14)). Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 9

10 Begrebet visuel kommunikation handler i sin bredeste forstand om at kommunikere ved hjælp af visuelle elementer. Når vi snakker om visuel kommunikation, kombineres det med det æstetiske udtryk, som er et begreb, der beskriver designet, på baggrund af alle de visuelle elementer afsenderen vælger at bruge. Thorlacius (2002) beskriver visuel kommunikation således: Betegnelsen visuel kommunikation omfatter ikke bare en analyse af billeder, men i særdeleshed også grafisk design, dvs. skriftens fremtrædelsesformer i typografi og layout, farvebrug, design af logo og menuer. (s. 50).! De visuelle elementer ses, i forbindelse med analyser, altid i sammenhæng med et udvalg af funktioner, der har til formål at beskrive et design og vurderer hvorvidt elementernes brug er en fordel eller ulempe. Hvis elementerne bruges korrekt, kan det skabe et levende, sanseligt og dynamisk design, men det kan selvfølgelig også skabe det helt modsatte billede, hvis afsenderen ikke formår at bruge dem rigtigt (Thorlacius, 2004)! Når vi tænker på visuel kommunikation, tænker vi på, hvordan vi kan bringe det rigtige budskab frem ved hjælp af forskellige kommunikationsfunktioner. Vælger man at udelade en analyse af de visuelle elementer, kan det være svært at skabe sig det rigtige udtryk og komme ud med sine holdninger og følelser. Lisbeth Thorlacius visuelle kommunikationsmodel har til formål at analysere de æstetiske aspekter på et website. Hvor man tidligere har beskæftiget sig primært med de tekniske og funktionelle aspekter på et site, fokuserer Thorlacius model i højere grad på de æstetiske dimensioner, som nu er til genstand for teoretisk og reflektorisk opmærksomhed. Modellen tager udgangspunkt i visuel kommunikation på websites, herunder en masse forskellige kommunikationsfunktioner. Visuel kommunikation er vigtigt ved et hvert design både på internettet såvel som fysiske designs. Måden hvorpå vi opfatter noget, bør altid analyseres visuelt, hvis man ønsker at ramme den rigtige målgruppe, stadig uanset om man designer layouts til pjecer eller websites (Thorlacius, 2004).! Den visuelle kommunikation og de visuelle elementer bliver, i denne opgave, brugt som genstand for analyse udelukkende af website, som vil blive demonstreret i nedenstående afsnit. Model til analyse af visuel kommunikation (Thorlacius, 2002, s.49) Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet!! 10

11 Hertil hører billedkommunikation og grafisk design på websites gennem inddragelse af indsigter fra semiotik, kunsthistorie, kommunikationsteori og grafisk design (Thorlacius, 2004, s.79). Modellen fokuserer både på indhold og afsenderens faktiske intentioner med produktet. Ligeledes bliver der taget højde for de nye interaktive aspekter og navigationsmæssige elementer i de kommunikations-produkter som knytter sig til websites (Thorlacius 2004, s.80). Man kan således bruge modellen til at analysere sig frem til, hvilke funktioner der er til stede på websitet, og derefter vurdere, om de er fremtrædende nok på det pågældende site, eller om der burde indarbejdes flere virkemidler inden for den enkelte kommunikationsfunktion. (Thorlacius, 2004, s.100) I det følgende afsnit vil vi kort beskrive de enkelte elementer i Lisbeth Thorlacius model. Afsenderen opdeles i to, den implicitte og den faktiske. Den implicitte afsender tilknyttes den ekspressive funktion, som er et udtryk for afsenders følelser og holdninger, der kan analyseres ud fra produktet, lige gyldigt om det er bevidste eller ubevidste intentioner. Den faktiske afsender er den eller de personer der kan interviewes eller snakkes med angående deres ønskede intentioner. Til den faktiske afsender knytter sig 3 emotive funktioner, der er relevant både for afsender og modtager. Ved den første emotive funktion er der en overensstemmelse mellem designerens smag og målgruppen. Ved den anden emotive funktion kan designeren fremkalde holdninger hos modtageren, som afsender ikke selv er enig i. Den erfarne afsender kan sætte sig ud over egne holdninger og skabe et design til den ønskede målgruppe. Ved den tredje emotive funktion kan afsenderen komme til at fremkalde følelser eller holdninger hos modtageren, som afsenderen ikke havde intentioner om (Thorlacius, 2004, s.82). Som ved afsenderen, skelnes der også hos modtageren mellem den implicitte og den faktiske. Den implicitte modtager er den tænkte modtager fra afsenders side. Den faktiske modtager er den modtager, der reelt oplever websitet. Ved en analyse af den faktiske modtager kan man få indsigt i om afsenderens intentioner stemmer overens med modtagerens faktiske oplevelse af websitet (Thorlacius, 2004, s.86). Foretager vi en receptionsundersøgelse af den faktiske modtager, ser vi overordnet på tre receptioner: den kognitive reception som omfatter modtagerens reception af visuelle, æstetiske udtryk i produktet. Den konative reception som omfatter påvirkning af modtagers vilje eller adfærd. Den emotionelle reception som omfatter den oplevelse som modtageren opnår gennem følelser og sanser. De kommunikationsfunktioner, som knytter sig til modtageren og som kan analyseres ud af selve websitet, betegnes i modellen, som de konative og interaktive funktioner. ((Thorlacius, 2004, s.87) (jf. Medieforsker Jens F. Jensens kommunikationsmønstre). Desuden kan vi inddrage Jens F. Jensens model, som omhandler fire kommunikationsfunktioner, hvortil der er tilføjet en femte funktion, Transaktion, hvilken sætter modellen i forbindelse med de interaktive funktioner. Kommunikationsfunktionerne lyder således: Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 11

12 1. Den transmitterende ikke-interaktive funktion, som udmærker sig ved sit envejskommunikerende design. 2. Den konverserende interaktive funktion som udmærker sig ved at være den eneste af disse funktioner der har en fysisk og mental gensidig interaktivitet. 3. Den konsultative interaktive funktion kommer til udtryk, når brugeren indtaster et søgeord på computeren og får et svar tilbage. 4. Den transaktive interaktive funktion der er i spil, når der foregår en gensidig handel mellem afsender og bruger. Denne dækker over den interaktion der foregår ved e-handel. 5. Den registrerende interaktive funktion som foregår, når afsenderen indsamler information fra eller om brugeren. (Thorlacius, 2004, s.87-88) I Thorlacius model dækker produktet både over indholds- og udtrykssiden af det samlede produkt. Til dette knyttes den æstetiske kommunikationsfunktion, som dækker over den formale æstetiske funktion og den uudsigelige æstetiske funktion. Ved den formale æstetiske funktion kan oplevelsen beskrives med klassifikationer. Ved denne formidles den æstetiske oplevelse, som kan kombinere det begribelige og det sanselige. Den formale æstetiske funktion er i spil, når vi, uanset om det er æstetisk dårligt eller godt, kan forklare hvilke visuelle virkemidler der er i brug. Den uudsigelige æstetiske funktion derimod kan ikke beskrives. Vi kan tale rundt om oplevelsen med, men selve oplevelsen kan ikke beskrives, da den ikke er baseret på almene sanselige erfaringer. I Thorlacius model er der kun lagt vægt på de uudsigelige funktioner, som vi kan konstatere, er en integreret del af værket og formidler en æstetisk oplevelse, som vi ikke har erfaret før; en oplevelse som vi ikke er ene om, men som vi kan dele med andre. Her kan vi være enige om, at vi oplever det samme, men på hver vores måde (Thorlacius, 2004, s.91). Ved den uudsigelige æstetiske funktion er det vigtigt at skabe dynamik, variation og overraskelser. En side uden disse elementer kan virke ugennemtænkt og kedelig. I forbindelse med tekster og tekstanalyse er der, ifølge medieteoretiker Niels Erik Wille, to former for kontekst: Den ene er den tekstlige sammenhæng, altså de tekstlige omgivelser for et givet tekstligt udtryk den tekstlige kontekst. Det andet er den situation som teksten er udsprunget af eller bliver brugt i den situationelle kontekst (Thorlacius 2004, s. 93). Grundlæggende er kontekst den sammenhæng hvori noget indgår. I modellens tilfælde er det den virkelighed eller kommunikationssituation som afsender og modtager er fælles om. I denne model tilknyttes den referentielle funktion, der fokuserer på tegnenes betydning eller indholdssiden af produktet. Derimod fokuserer den æstetiske funktion på produktets formmæssige eller æstetiske udtryk. Hvis vi skal uddybe den referentielle funktion, skal vi inddrage semiotikeren Charles Sander Peirces tre kategorier af tegn: ikon, indeks og symbol. Ikonet henviser til indholdet baseret på lighed. Indekset Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 12

13 henviser til indholdet i kraft af en nærheds- eller en årsagsforbindelse. Symbolet henviser udelukkende til indholdet baseret på en vedtaget konvention inden for en bestemt kultur (Thorlacius, 2004, s. 93). Vi kan desuden koble begrebet metonym til Peirces indeks. Forholdet mellem indeks og metonym består i, at indekset er overbegrebet, metonymet er en underkategori (Drotner, Bruhn Jensen, Poulsen & Schrøder 1997, s.197) (Thorlacius, 2002, s. 149). Til konteksten kan vi ydermere tilknytte den intertekstuelle funktion, altså referencer til andre sammenhænge eller produkter. Et eksempel kunne være, hvis et website referer til en bestemt tidsperiode, ved brug af bestemte skrifttyper og/eller farver. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de visuelle virkemidler man benytter og hvilke sammenhænge de kunne associere til. Mediet er mellemleddet mellem afsender og modtager. For at der kan foregå kommunikativ handling, er det nødvendigt, at der er et medie eller en kontakt (Thorlacius, 2004, s. 95). Til mediet tilknyttes den fatiske funktion som opretholder kontakten mellem afsender og modtager uden nogen egentlig udveksling af information. Den fatiske funktion er i særdeleshed væsentlig i forbindelse med Corporate Design. Et ensartet Corporate Design medfører, at en virksomhed hurtigt genkendes på sit konsistente design, som går igen på skilte, brevpapir, indkøbsposer, brochurer, logoer, biler etc. (Thorlacius, 2004, s. 95). I tilknytning til den fatiske funktion har vi den navigative funktion. Begge funktioner har til formål at vedligeholde kontakten mellem afsender og modtager ved hjælp af mediet. Den navigative funkton har til formål at opbygge logiske navigative strukturer til et websiteog er afhængig af den æstetiske opbygning på sitet. Denne har stor betydning, da det kan være vanskeligt for brugeren at finde rundt, hvis der er for mange muligheder. Ydermere kan der opstå forvirring for brugeren, hvis websitet har indarbejdet links til andre websites, da det er vigtigt for brugeren at kunne finde tilbage til sit udgangspunkt. Linkene styrer også den fatiske funktion i ved hjælp af deres genkendelighed og ved hjælp af ikoner, der viser det der henvises til. Med det sagt, er den navigative funktion i høj grad afhængig af målgruppen. Hvis sitet er lavet til en yngre målgruppe kan det være en fordel med mange navigative muligheder, da det i dette tilfælde hjælper til at fasholde kontakten til brugeren (Thorlacius, 2004, s. 96). Koden er et system af tegn, hvor hvert enkelt tegn er tillagt en betydning som forudsætter, at afsender og modtager tillægger tegnene den samme betydning. Når vi snakker om koder til visuelt design, kan vi tilkoble to funktioner: den metakommunikative funktion og den intersemiotiske funktion. Den metakommunikative funktion foregår, når et billede reflekterer over et billede eller når sproget taler om sproget. Den intersemiotiske funktion er i spil, når et kodesystem kan oversættes ved hjælp af et andet kodesystem, for eksempel når et billede understøtter eller oversætter en tekst eller omvendt (Thorlacius, 2004, s.97). Til den intersemiotiske funktion kan vi tilknytte Roland Barthes betegnelse forankring (jf. Thorlacius, 2004, s. 97), som egentlig er af sammen betydning. Betegnelsen forankring et udtryk for, når et billede supplerer, eller er den samme som, en tekst eller omvendt. Derudover findes betegnelsen afløsning, hvilket er et udtryk for, når et billede tilføjer noget nyt til teksten. Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 13

14 Dette afsnit følger en sammenfatning af branding og identitet generelt af Netto og i det efterfølgende vil Nettos website blive analyseret ud fra Thorlacius kommunikationsmodel. Analysen bærer bland andet præg af observationer og citater fra de kvalitative interviews (bilag 7-11, CD nr ). Nettos reklamer har ændret sig gennem tiden, men netop det nuværende slogan falder 100 % i ånd med Nettos storytelling. Det er hårdt at tjene penge - få mest muligt ud af dem (Netto.dk Reklamefilm, 2012) 3. Sådan lyder Nettos slogan i reklamerne som kører på de danske TV-kanaler. Nettos kernehistorie i TV reklamerne her er, at man hos Netto får mest muligt for sine penge på grund af de mange discountvarer Netto huser. Nettoreklamerne nævner på intet tidspunkt direkte, at butikken har mange discountvarer, fordi det ikke længere er en nødvendighed, da Netto gennem tiden har opbygget et brand. Brandet fortæller forbrugeren, at Netto står for billige priser og gode tilbud, som er det den danske kæde har stået for lige siden opstart i 1981 (Netto.dk Historie, 2012, afsnit 1) 4. De aktuelle TV reklamer er altså understøttet af Nettos brand og giver derfor forbrugeren en hvis genkendelighed, som er med til at opretholde brandets fortsatte eksistens. Nettos brand er et af Danmarks mest populære brands (K Forum Hadet til hadebrands, 2012, afsnit 2) 5 og de har haft en stor samarbejdspartner gennem tiden; finanskrisen. De sidste 4 år har Danmark, og resten af Europa, været præget hårdt af finanskrisen, hvilket blandt andet har betydet, at forbruget generelt er faldet og, at arbejdsløsheden er steget en del. Situationen for mange virksomheder har været svær. I løbet af de mange års krise, har det været ekstremt vigtigt at positionere sig på markedet gennem branding. Da forbruget har været begrænset, har der været rift om kunderne blandt virksomheder og prisen har været den vigtigste faktor under kriseramte tider, hvor pengepungen ikke vejer meget (Pej gruppen, 2012, s. 4-5). Selvom Netto er kendt for værende billigt, er de dog aldrig gået på kompromis med kvaliteten af varer og mange af de nye butikker findes rummelige og rene. Deres mission lyder: Igennem motiverende medarbejdere, spændende, konkurrencedygtige kvalitetsprodukter og veldrevne butikker, at skabe en attraktiv forretning såvel for vores kunder som for vores aktionærer (Netto.dk Vision og Værdisæt, 2012, afsnit 2) 6. 3 Netto.dk (2012) Reklamefilm. Tilgængelig på: - Besøgt d Netto.dk (2012) Historie. Tilgængelig på: - Besøgt d K Forum (2012) Hadet til hadebrands tilgængelig på: - Besøgt d Netto.dk (2012) Vision og værdisæt tilgængelig på: - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 14

15 ! Brandet er ikke skabt udelukkende af butikkerne, varerne og reklamerne, Nettos grafiske profil har ligeledes en stor betydning for Nettos identitet udadtil. På grund af Nettos stærke brand, har deres markante gule farve i sig selv skabt udtrykket Netto-gul og butikken har erobret farven, således at det skaber associationer med discount (K Forum Netto-gul netop, 2010, afsnit 3) 7. Den følgende analyse af Nettos website omfatter både en ekspressiv kommunikationsfunktion, som analyseres direkte af websitet, og en emotiv kommunikationsfunktion med baggrund af en empirisk undersøgelse af brugers faktiske oplevelse af Nettos website (interviews fra bilag 7-11, CD nr ). Analysen indledes med en beskrivelse af forsiden, for derefter af gå i detaljer med Nettos brug af typografi, illustrationer, farver, symboler, ikoner med mere. Der afsluttes med delkonklusioner af analysen. Netto.dk Forsiden Det første man bliver mødt med, når man klikker ind på siden Netto.dk (bilag 1), er et overvældende design præget af tre simple farver: gul, sort og hvid. Det sorte bliver brugt som en beroligende baggrund, i forbindelse med den gule farve, som dominerer meget på siden, da farven benyttes som baggrund for det egentlige indhold på siden. Den gule farve brydes af en menulinje, hvori der er ni overskrifter med tilhørende undermenuer.! Ovenover menulinjen, finder vi igen den gule farve som strækker sig ud over siden, som et aflangt rektangel. Inde i dette gule rektangel har Netto sit karakteristiske logo Scottie i venstre hjørne, den sorte skottehund med kurven i munden, der integrerer sig med butikskædens navn: Netto. Derudover ses også en sekundær menulinje indeholdende 7 K Forum (2010) Netto-gul netop tilgængelig på: - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet!! 15

16 links til Netto avisen, Åbningstider og adresser samt Foto-service. Yderligere kan findes en søgeboks, placeret i øverste højre hjørne og en yderligere personlig menu til den tilmeldte Netto-bruger i form af egen profil og indkøbsliste.! Under overskriften Forside kan ses en lille gul spids, der breder sig ud og rammer den gule baggrund. Det kan visuelt associeres til en taleboble, hvor alt websitets indhold er opstillet i. Efter den gule taleboble ses en Gul spids under menu footer med Nettos logo igen samt deres nuværende slogan: Det er hårdt at tjene penge få mest muligt ud af dem i Netto. Højre for logoet er links til hvis du ønsker at kontakte Netto, finde typiske spørgsmål og svar, tilmelde sig SMS-service og meget mere. Som noget af det første øjet fanger på siden, er slideren med overskriften Udvalgte tilbud (Bjarke Steen, bilag 8, 02:53 og Lærke Andreasen, bilag 9, 01:38), som fylder 2/3 af pladsen øverst i taleboblen. Og som Fibiger beskrev det: Bevægelse i billedet er en faktor, som i høj grad påvirker vores perception. Vores øjne vil altid tiltrækkes af elementer som er i bevægelse. ( ) Bevægelse i billedet kan således anvendes til at tiltrække vores opmærksomhed til et bestemt element i billedfladen (Fibiger, 2008, afsnit 1) 8, er dette netop aktuelt for Steen og Andreasen.! Slideren indeholder i alt 12 udvalgte tilbud, men visualiseres i par af tre, hvor det muligt at navigere sig til de resterende 9 udvalgte tilbud ved klik på to pile i sliderens sider, hvis ikke, så skifter den selv slide-side efter nogle sekunder. Dette visuelle virkemiddel afspejler en website med dynamisk elementer. Under slideren kan ses de nyeste tilbudsaviser, som kan ses online. De er indrammet i en boks med samme sorte farve, som Nettos logo og menulinjen. Der er tydelig opdeling af de forskellige elementer og aktiviteter, som de besøgende kan foretage sig på forsiden. Nettos forside er opbygget af firkantede bokse ved siden af hinanden to og to eller aflange bokse, som svarer til to bokses bredde. Der er også anvisninger af en sidebar, med 7 bokse i højre side, som starter med Find nærmeste Netto og slutter med en Lotto reklame. Alle bokse har afrundede hjørner for at gøre designet blødt, da kantede hjørner er for hårdt til et behageligt og æstetisk niveau, til de antal viste bokse Netto har fremhævet på forsiden.! Hver boks indeholder sin egen information om konkurrencer eller nyhedsbrev, reklamer og et Scottieboard, som Nettos egen opslagstavle har ved navn. Der ses et tydeligt hierarkisk placering af boksene, Udvalgte tilbud, øverst, med Find nærmeste Netto til højre for, samt tilbudsaviserne nedenunder, hvorefter Nettos egne aktiviteter visualiseres i form af Årets store Julekalender, Nettos reklamefilm, Scottieboard, Nyhedsbrev, en Konkurrence om Mikkel Kessler boksekamp-billetter, konkurrence i form af Gavekort til Lalandia, Netto app til mobilen samt mulighed for at følge Netto på Facebook.! Hierarkiet vidner om at Nettos website har en modtagerorienteret tilgang, da informationerne er tænkt ud fra, hvad der er det vigtigste for brugeren hurtigt at finde. Hvilket er tilbud, åbningstider og tilbudsavisen (Thomas Engelhart, bilag 7, 04:47).! Overordnet kan forsidens design anses som værende af god æstetisk kvalitet. Med sit moderne og æstetiske udtryk i designet, henvender 8 Fibiger, B. (2008) Bevægelse tilgængelig på: - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet!! 16

17 den sig til hele befolkningen. Den har dog til dels det moderne standard design, med indhold opstillet i bokse og en slider. Det afspejler derved, at Netto lægger vægt på, et til dels personligt webdesign, men også et upersonligt, da den kan henvende sig til store målgrupper. Hvilket passer udmærket, da Netto er en butikskæde hele befolkningen kan handle i, og hvis brand forsøger at ramme det meste af befolkningen.! Websitet udstråler professionalitet og kvalitet, når webdesignet bærer præg af overskuelighed og god æstetik, hvilket danner fundament, for større tillid til Nettos brand (Hatch & Schultz, 2009, s ). brand. At dømme ud fra grafisk-æstetiske aspekter på websites, synes farverne at være valgt ud fra en delvis funktionel betragtning; at farvene skal understøtte konceptet om at Netto er et discountsupermarked med prisbevidsthed. Farven gul og sort dominerer siden, idet både baggrunden kan anses som sort og gul, da det gule er baggrund for indholdet på siden. Ved at anvende den gule og sorte farve søger Netto en tilslutning til, at det er en discountbutik (Lærke Andreasen, bilag 9, 02:40), men stadig signaleres der pris-bevidsthed, ved indblanding af den sorte farve. Den gule farve er en signalfarve, som hurtigt fanger vores opmærksomhed (Thorlacius, 2004, s. 83). Den afspejler energi og aktivitet, men er dog ikke den mest benyttede farve på websites, da gul også kan kædes sammen med advarsler eller fare (Kaltoft, 2010, afsnit 2c) 9. Og dog skræmmer den gule farve ikke kunderne, fordi gul er en del af Nettos brand og genkendelighed. Netto har tilsyneladende tænkt over hvilket budskab og association de vil fremstilles som, overfor deres kunder, når de besøger websitet.!!dette ses også i valg af farver til knapper, links, baggrund og det resterende, som bliver præsenteret i tre simple tidligere nævnte farver: sort, gul og hvid. Ved første øjekast er det ikke svært for kunden at gennemskue afsender, for den aktuelle side Netto.dk, da farverne associere til allerede kendte steder som Nettos butikker, reklamer og Kun i Netto siden Klikker man sig ind på Kun i Netto (bilag 2) bliver man mødt af et gennemgående layout på alle Nettos sider. Et billede til højre og en lodret menulinje med yderligere links til navigation og information på siden. Ved klik på Kun i Netto, danner billedet af en hylde med varer i Nettos butikker et roligt og balanceret visuelt udtryk i relation til Nettos butikkers troværdighed og pålidelighed, fordi hylden illustrer det 9 Kalstoft, M. (2010) Farvesymbolik hvad betyder farven tilgængelig på: - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet!! 17

18 fysiske Netto, butikken. Illustrationen understøtter derved linksne venstre for den, hvor Nettos egne mærkevarer er listet. Nettos illustrationer udstråler ethos, fordi Netto forsøger at opnå modtagerens tillid (Thorlacius, 2002, s. 66), når de bruger billeder, der illustrerer Nettos egne varer på billedet på siden Kun i Netto, men også billedet på Job i Netto (bilag 4) af en medarbejder, der står og byder velkommen i skjorte, slips og Netto navneskilt med baggrunden af en Netto butik. Som nævnt tidligere har Netto de vigtigste informationer og funktioner til rådighed direkte på forsiden for at tilfredsstille kundens intentioner, for hvorfor de besøgte websiden. Ønsker kunden en mere deltaljeret information om for eksempel; særlige produkter i Netto ( Kun i Netto ), om der mulighed for job i Netto ( Job i Netto ) eller finde en hurtig opskrift til aftensmaden ( Opskrifter (bilag 3, Opskrifter)), så kan den besøgende via få klik finde den ønskede hensigt. Der er tydeligvis gjort mere ud af forsiden, end der er gjort ud af de andre sider på websitet. Det skyldes nok, at Netto er bevidst om, at de fleste besøgende kræver mere af forsiden, som et visuelt førstehåndsindtryk. Der et tydeligt og gennemført brug af farver som forbindes med Nettos brand og identitet. På forsiden og de andre sider benytter Netto sig af en konativ kommunikationsfunktion. Det sker i forbindelse med søgeknappen, hvor der står Søg, som er en opfordring til den besøgende, kunden, at tage handling ved hjælp af en sproglig konativ funktion (Thorlacius, 2002, s. 76). Det er samtidig også en konsultativ interaktiv funktion, idet brugeren kan anvende søgefunktionen til hurtig at få opfyldt sine informationsbehov. Hvilket også igen viser, at Netto har en modtagerorienteret tilgang (Thorlacius, 2004, s. 89). Som Thorlacius (2002) siger: Brugeren af et website er i stand til selv at strukturere sin søgen efter informationer ved at benytte afsenders udbudte søgemuligheder og links. Navigations og interaktionsmulighederne på et website gør det muligt for brugeren selv at bestemme, hvilke informationer hun vil opsøge og i hvilken rækkefølge (s. 91), er Netto.dk til dels sådan et website. Via søgefunktion kan den besøgende forsøge at finde den ønskede information derfra, eller ved klik frem og tilbage i menulinje og andre links på siden. Umiddelbart er Bjarke Steen enig heri: ( ) Overordnet så synes jeg jo den (forsiden) virker meget fornuftig ( ) det som jeg skal finde, kan jeg nemt finde (Bjarke Steen, bilag 8, 12:41). På forsiden ses også et andet eksempel på konativ funktion: med teksten Se alle Nettos reklamefilm her! opfordrer Netto til at se deres reklamer. Netto bruger den konative funktion ved hjælp af visuelle virkemidler, når de anvender billeder, der vækker opmærksomheden hos den besøgende f.eks. opskrifter (bilag 3, Alle opskrifter), for at se mere og derved samtidig opfordrer de til at klikke på billedet, der fangede brugerens opmærksomhed. Dette er et udtryk for en konsultativ interaktiv funktion (Thorlacius, 2002, s. 76). Den konsultative funktion på siden Opskrifter (bilag 3, Opskrifter) er ikke yderligere opfordrende til at læse videre, da illustrationen af Ugens opskrift ikke er appetitvækkende. Flere af Nettos billeder til deres opskrifter er i en grønlig farvenuance som Ugens opskrift og derved mister Netto lidt tilknytning til brugeren på det punkt, da det virker antipatisk: Men lige deres opskrifter det er ret dårlig kvalitet altså, det ser ikke så lækkert ud synes jeg (Lærke Andreasen, bilag 9, 10:35). Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 18

19 Det kunne måske tænkes, at Netto benytter sig af den transaktive funktion på deres website, hvor brugeren kan købe Nettos varer og produkter online. Dette er dog ikke tilfældet, men det er muligt, at tilføje en varer fra deres hjemmeside til Indkøbslisten, som kan printes ud, og du kan tage den med dig når du handler i Netto butikken. Der foregår derfor ikke en transaktiv handel over nettet som tilsendes brugeren som almindeligt fragt (Thorlacius, 2002, s. 89). Derimod kan findes den konverserende interaktive funktion på Nettos website. Ved klik på Kundeservice er det muligt at e til Netto, både ved at kopiere deres adresse til vores eget mailsystem, eller blot bruge den allerede eksisterende spørgsmål-boks på siden, hvor personlige oplysninger indtastes i form af navn, telefon nr. og e- mail. Når brugeren logger ind på sin personline Netto-profil og på Scottieboard, benytter Netto sig af den registerende interaktive funktion, som foregår, når Netto indsamler informationer fra eller om brugeren. (Thorlacius, 2004, s ). Netto siger selv om Scottieboard : Scottieboard er den moderne udgave af opslagstavlen i din Netto. Her kan du sælge, bytte, købe og meget mere. (Netto.dk Scottieboard, 2012) 10. Scottieboard bruges relativt meget, og det er kun passende, at du som besøgende kan slå noget op du vil sælge. Ved brug af Scottieboard har Netto integreret med web 2.0, som tillader brugere at samarbejde og dele information online. (Mirland, 2007) 11. Netto har udarbejdes deres website således, at det er brugervenligt for brugeren, idet menuer er enkle og letaflæselige. Sitet er nemt at finde ud af og derfor godt struktureret. Dog er der mange grafiske virkemidler på forsiden, som kan gøre den erfarne webbruger irriteret. Netto forsøger at kommunikere mange informationer på deres forside i boksene. Det får det første indtryk af Nettos hjemmeside til at virke rodet (Lærke Andreasen, bilag 9, 04:08 og Martin Ventrup, bilag 10, 06:45). Alligevel formår Netto at have de nødvendige informationer på deres forside, og flere til, som de besøgende typisk ville besøge websitet for (Thomas Engelhart, bilag 7, 04:47). Det er derfor i de fleste tilfælde ikke nødvendigt at navigere sig videre rundt på websitet end forsiden. For som Thomas Engelhart udtaler om forsiden ( ) så har jeg den information som jeg hovedsagelig skal bruge (Thomas Engelhart, bilag 7, 08:09). Eller som Helle Hansen udtaler: ( ) hvis man kender nogen der har søn/datter der søger et job, så går man ind og kigger om der er nogle ledige job i Netto (Helle Hansen, bilag 11, 06:22). I de tilfælde hvor brugeren søger information med flere detaljer, som Helle Hansen, er websitet overskueligt at navigere rundt i: den er ganske nem og overskuelig ( ) (Martin Ventrup, bilag 10, 05:48). Netto har lavet en god struktur hvor brugeren hurtigt kan komme ind på den side, som er relevant for hende eller ham. 10 Netto.dk (2012) Scottieboard tilgængelig på: - Besøgt d Mirland, John R. (2007) Web 2.0 Hvad er det? tilgængelig på - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 19

20 Modtageren opfatter Nettos websites på baggrund af deres i forvejen opfattelse af Nettos brand. Det forventes at finde den nødvendige information, som kan knytte sig til Nettos butikker. Der forventes altså en sammenhæng mellem den information der finder sted i butikken, ligeså findes på websitet. Der ses en tydelig sammenhæng på den måde, brugeren forventede Netto fremstod på websitet og hvordan de reelt fremstod. På websites kommer den formale og uudsigelige æstetiske funktion til udtryk gennem visuelle virkemidler som grafisk design, farver, komposition og illustrationer i lighed med de trykte medier. Derudover har websitet som medie flere virkemidler at trække på i form af blandt andet lydeffekter, lysintensitet og bevægelser, hvilket, kombineret med de visuelle virkemidler som farver, skrifttyper og billeder giver uanede muligheder for at skabe æstetiske udtryk. Det er specielt vigtigt at udstyre linkene med visuelle virkemidler, som vækker den indledende opmærksomhed og invitere til at blive trykket på (Thorlacius, 2002, s. 136). Således siger Thorlacius om den formale og den uudsigelige funktion i tekst-, billed- og netmedier. Det kan siges, at Netto i den forstand har links i menulinjen som virker indledende og inviterer til at blive trykket på. Dels på grund af links navnene som: NettoDea l og Scottieboard, hvor interessen for at trykke på menu-linket ligger i selve nysgerrigheden for hvad der ligger bag navnet. Men dels også fordi, når linket er klikket på, skifter baggrunden for det aktuelle link, farve til gul og tekstfarven til sort, deraf opmærk-somhed. Der skabes derved ingen tvivl om hvorpå siden den besøgende befinder sig, og den lille taleboble spids bidrager også med navigation, opmærksomhed og nysgerrighed. Baggrunden og skriftfarven i menulinjen understøtter hinanden og der skabes ikke tvivl om, at det er den primære navigationslinje. Den æstetiske uudsigelige oplevelse, opleves blandt andet, når musen holdes over menulinjens link. Der sker et farveskift i baggrunden på det aktuelle link. Bevægelserne er udarbejdet således, at de både virker behagelige, men også overraskende, da det forventes, at farveskiftet kun skete når linket var klikket på. Udover at Nettos hjemmeside indeholder et modtagerbevidst og moderne design, som går igen på alle siderne, undtagen forsiden, har Netto også en gennemgående typografi. Skrifttypen i hovedmenuen er skrevet med en grotesk font familie kaldet: Sans serif. Denne skrifttype egner sig godt til tekst på skærmen, da det en skrifttype uden seriffer (Gamborg, 2012, afsnit 2) 12. Skrifttypen signalerer enkelthed og bliver ekstra fremhævet ved at menulinjen er sort, hvor den øvrige baggrund, med selve websitets indhold, er holdt i Netto-gult. De runde former (boksene med indhold og menu knapperne), på henholdsvis forsiden og de øvrige sider er i kontrast til de skarpe kanter, som præger resten af designet med den gule baggrund, selve indholdet af websitet, og overgangen til den sorte baggrund. Hvis disse runde former havde været firkantede, ville siden måske have virket statisk (Thorlacius, 2004, s. 93). Den gennemførte brug af visuelle virkemidler på Nettos website skaber det indtryk hos brugeren af, at Nettos produkter, er discountvarer af optimal kvalitet. Som før nævnt, er kompositionen på alle siderne ens, undtagelsesvis forsiden. Det skaber en harmonisk 12 Gamborg, N. (2010) Typografi tilgængelig på: - Besøgt d Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie Breindahl - It-Universitet 20

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet!! 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet!! 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet!! 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet!! 3 Netto offline og

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation

Dreamtours. Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Projekt 3 Visuel identitet og kommuikation Dreamtours En visuel identitet skabt af Anders Hanberg, Camilla Sabatinski, Mathis Gallego- Pedersen og Peter Schindler. Den danske multimediedesignklasse - 1.semester

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring

RESPONS. Få flere henvendelser via dit b2b website. Quick Guide til bedre online markedsføring Quick Guide til bedre online markedsføring RESPONS Få flere henvendelser via dit b2b website Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing 1 Lign en forretning Produktet

Læs mere

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring

Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign. Quick Guide til bedre markedsføring Vend billedet... med de 10 bud for B2B-webdesign Quick Guide til bedre markedsføring 1 Lign en forretning Produktet kommer først Præsentér dine B2B-produkter og -serviceydelser allerede på forsiden af

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Case: http://www.julius-nielsen.dk/

Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Case: http://www.julius-nielsen.dk/ Hjemmesidens formål og målgruppe Formålet med hjemmesiden må være at informere potentielle kunder om firmaet, da hjemmesiden indeholder informationer om firmaets historie,

Læs mere

Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering

Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering Med udgangspunkt i Lego's website vil vi analysere graden af brugerinvolvering og communitydannelse, som Lego.com lægger op til. Herunder

Læs mere

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing

Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD. Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing Quick Guide til bedre off-line markedsføring DEN RØDE TRÅD Start her med et par gode råd og få flere hos Idé Bureauet Reklame & Marketing BRANDINGEN Skab troværdighed med dit brand At brande betyder at

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6

JB Plastics visuelle identitet... 2. Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6. Designprocessen... 6 0 Indholdsfortegnelse JB Plastics visuelle identitet... 2 Et nyt logo... 2 Visitkort og brevpapir... 4 PowerPoint... 6 Designprocessen... 6 WBS (Work Breakdown Structure)... 6 Procesnedbrydning og SWOT...

Læs mere

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah

GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah GRUPPE 5 Line - Nanna - Thea - Sarah Gruppeopgave uge 40 Redesign af website - Feelgood Bakery 2. oktober 2015 Link til site http://nannalauth.com/fgb/website.html Kode Brugernavn : keammd Adgangskode

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015

REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 REDESIGN AF PORTFOLIO 16. jan. 2015 Christoffer Møller Jarolics CPH Business Lyngby Multimediedesign Udviklingsprocessen af tilblivelsen af dette projekt redesign af portfolio, vil på de følgende sider

Læs mere

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder:

Selv om websites er yderst forskellige i deres fremtræden, så kan de stort set alle sammen passes ind i den skabelon som er illustreret herunder: Design en praktisk guide. Et design udtrykker dit websites grafiske udseende, lige fra hvilke skrifttyper der anvendes op til hvor navigationen er placeret og hvilke interaktive elementer der skal benyttes.

Læs mere

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk

GRAFISK DESIGN. webdesign af pl.dk Webdesign af pl.dk Opgavebeskrivelse Bold.dk og 6 eren har slået sig sammen for at skabe Danmarks største Premier League fodboldportal, PL.dk. Hjemmesiden skal indeholde mange informationer, og samtidig

Læs mere

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp

Oliver Marco van Komen Afsluttende opgave 02-05-2014. Kost ved slidgigt. Case 2. Personlig fysisk hjælp Kost ved slidgigt Case 2. Personlig fysisk hjælp Problemobservering Sygdommen slidgigt også kaldes artrose er den mest udbredte led sygdom overhovedet, det kan medføre voldsomme smerter. Sygdommen påvirker

Læs mere

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt.

Opgaven. Brugervenlighed. Designparametre. Følgende krav var : Research. Målgruppe. Konklusion. sitet ikke bliver for mørkt. Opgaven Opgaven var fiktiv og bestod i at redesigne og kode hjemmesiden Copenhagen Street Food samt at redesigne logo. Kunden ville gerne have et bedre flow på hjemmesiden og tiltrække flere besøgende

Læs mere

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels

Bilag 2. Noter. Alternativ: Skriv pakkelabel i søgefeltet Klik på linket ved teksten øverst: pakke labels Bilag 1 Bilag 2 Projekt 1 - usability test og marketing Gruppe: Senia, Agnete, Andreas, Ninette Website: postdanmark.dk Undersøgelsesområde: navigation og funktionalitet Tests: Brugertest (funktionalitet)

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober

Redesign af Cinnober. Analyse af hjemmesiden Cinnober Redesign af Cinnober Gruppe 25 Vi har i denne uge arbejdet på at redesigne hjemmesiden til butikken Cinnober, som ligger på Strøget i København. Cinnober sælger bøger og andre kontorartikler. Deres hjemmeside

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen)

STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI. Introduktion til konceptet 1. At være et menneske er at have en historie at fortælle. Isak Dinesen (Karen blixen) STORYTELLING EN BRANDSTRATEGI Introduktion til konceptet 1 At være et menneske er at have en historie at fortælle Isak Dinesen (Karen blixen) Den gode historie Den gode historie bevæger os, får os til

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Grafisk Design rapport Kom/IT

Grafisk Design rapport Kom/IT Grafisk Design rapport Kom/IT Filip Olsen & Frederik Bøgh Indholdsfortegnelse Teoriafsnit Form og farver... 1 Grundfarver... 1 Komposition og layout... 2 Praktisk Folder til teknologiprojektet Bæredygtig

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt

Gruppe 15. Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website. Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Gruppe 15 Redesign af bageriet FeelGood Bakery s website Gruppen Består af: Nanna Søderquist Christian Thorsø Rolf Josephsen Søren Henrik Wilhardt Link til redesignet website: www.feelgoodbakery.thorsoe.dk

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK

BRUGTE KLODSER TIL NYE IDEER DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK DESIGNMANUAL & SOCIAL PLAYBOOK 1 DESIGNMANUAL INDHOLDSFORTEGNELSE Designmanual 4 Brug af logo 10 Farver 11 Typografi 12 Maskot Social Playbook 14 Hvad er en social playbook? 15 Facebook 17 Instagram 19

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com

Facebook Timeline FACEBOOK TIMELINE KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE. Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com Facebook Timeline KOMPLET GUIDE TIL FACEBOOK TIMELINE Udarbejdet af Kasper Ebsen webdanmark.com W EBDANMARK.COM APS T: +45 7020 1619 CVR 25 85 88 32 SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@W

Læs mere

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt.

Responsive design Der er ingen breaking points på hjemmesiden. Det er et astatic website, da det ikke er responsivt. Gruppe 11 Asta, Björk, Marie-Louise, Sofie. http://arice.dk/scherninghtml/forside1.html Husk at trykke på den første ørering inde under smykker. Brug venligst inspectoren når i tjekker tablet og mobil

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer

Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe...6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Grafik Design...2 Opgave Kunden Min opgave Nuværende Design...4 Overvejelser Målgruppe....6 Købskriterier Design Parametre...8 Tekst Illustrationer Farver Form AIDA.... 10 Attention Interest Desire Action

Læs mere

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008

srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Gruppe 9: Besir Redzepi, Jacob Pedersen, Garwun Jeffrey Lai og Sean Rørgren srum Fritidsaktiviteter 04-12-2008: 1. Semester. Multimediedesigner Projektstart: 17/11-2008 Aflevering: 4/12-2008 Indholdsfortegenelse

Læs mere

Grafisk Design 70% Skitser

Grafisk Design 70% Skitser Grafisk design Grafisk 2 PRODUKT Som et led i den online markedsføring af BBQ Wing it, har jeg valgt at lave et website, med fokus på information. Det er et website, der er baseret ud fra lærte funktioner

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Velkommen til TADAA! s visuelle verden

Velkommen til TADAA! s visuelle verden Velkommen til TADAA! s visuelle verden Part of the Insero Group 1 Velkommen til TADAA! s visuelle verden TADAA! s visuelle identitet er designet til at illustrere de værdier, som delebilskonceptet bygger

Læs mere

OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK

OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK OM AT KOMMUNIKERE MED GRAFIK GRAFISK DESIGN ER KOMMUNIKATION Grafisk design dækker over en blanding af at få noget til at kommunikere et budskab på en overbevisende, funktionel og (formentlig) indbydende

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER

GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER GRAFISK DESIGN CAMILLA VINTER OPGAVEBESKRIVELSE (Fiktiv) Jeg har valgt at lave en ny visuel identitet for Tv-programmet KURS MOD FJERNE KYSTER. I programmet følger du Mikkel Beha s og resten hans familie,

Læs mere

Skab bedre relationer gennem forbedring af image

Skab bedre relationer gennem forbedring af image Skab bedre relationer gennem forbedring af image I ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Maya Angelou Om

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2

Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indholdsfortegnelse Opret engelsk version af hjemmesiden... 2 Indledning:... 2 Metode 1 en samling af sider, med kun en engelsk version:... 3 Metode 2 Eksisterende sider med både en dansk og en engelsk

Læs mere

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011

Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Gruppe 9 Visuel Interface Design, 27/09/2011 Først øvelse. Lav en designanalyse i tekst og billeder af det udleverede website www.kariyer.net. Vi startede med en hjemmeside, der så ud som følgende: Gennemgående

Læs mere

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS...

Creativity Design Undersøgelse Case 1: Auction Travels INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 LOGOFREMSTILLING... 7 FLOWCHART... 8 STORYBOARDS... Index INDEX... 1 DESIGNOVERVEJELSER... 2 START IDEER... 2 INFORMATIONSDESIGN... 2 BUDSKABET: 2 ORGANISERING AF INDHOLD (SITEMAP): 3 SITE MAPS 3 INTERAKTIONDESIGN... 4 PRÆSENTATIONSDESIGN... 5 ALLE SIDER

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor!

2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! Forslag til Web kursus indhold. 1. Hvordan finder man vores side? 2. Gennemgå de offentligt tilgængelige sider. Hvad kan man finde hvor! 3. Gennemgå hvordan man bliver oprettet som medlem og får adgang

Læs mere

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012

WEBSITE Projekt 3 Af: Ulvi Imanov, Adem Kurnaz, Shiko Nzorubara og Alexander Kofod Dato: 23.11.2012 WEBSITE Projekt 3 Dato: 23.11.2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Designbrief... 2 Kommunikationsanalyse... 3 Flowchart... 4 Eksempel på HTML... 5 Argumentation for design... 7 Evaluering... 9 Gant-diagram...

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

Esrum Sø Sport og Fritid

Esrum Sø Sport og Fritid Esrum Sø Sport og Fritid 4. Projekt - Website Projekt. Multimediedesign, 1. Semester November/December 2008. www.highlighter.dk/essf Et Website udviklet af: Ahmad Hahmoud Camilla M. Sabatinski Josephine

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

DSU Dansk Stavgang Union

DSU Dansk Stavgang Union DSU Dansk Stavgang Union Projekt 3 af Camilla, Mateen, Mikkel & Sandie Indholdsfortegnelse Design brief Side 3 Projektplanlægning Side 4 Stakeholder analyse Side 6 Informations arkitektur Side 8 Medier

Læs mere

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.

KALAS FESTIVAL. Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress. KALAS FESTIVAL Link til hjemmesiden: http://www.kalasfestival.casperragn.com/ Laura Lundby Gravesen http://www.selragadedesign.wordpress.com Casper Ragn http://www.casperragn.wordpress.com Niels Otto Andersen

Læs mere

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0

Y s MEN International. Designguide. Region Danmark. Side 0 Y s MEN International Designguide Side 0 Visuel identitet til Y s Men International Y s Men International s visuelle identitet udtrykker kammeratskab, ansvar, fællesskab, sjov og udfordringer. Forsidebilledet

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV

COPENHAGEN. Opgaven. Kunden. Målgruppe. Layout 1. GRAFISK DESIGN // METTE-MARIE RANDSKOV COPENHAGEN Opgaven Kunden The Organic Bakery er en voksende bagerkæde i Storkøbenhavn med hovedsæde på Østerbro. Bageriet beskæftiger sig med økologisk bagværk, herunder brød og kager. Det, de er mest

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist.

Headeren er for stor når man kommer ind på siden. Det virker irriterende at man skal scrolle for at få indholdet vist. Ekspertvurdering Antal af eksperter: 1 Tid brugt til evaluere website: 2 timer. Konklusion: Da jeg gennemgik sitet for fejl, mangler og problemer fandt jeg hurtigt ud af, at det største issue var tekst,

Læs mere

Få din egen hjemmeside

Få din egen hjemmeside I dette afsnit lærer du at bygge din egen hjemmeside tilføje tekst og billeder lave dit eget design lægge en baggrund på hjemmesiden I næste nummer får du hjælp til at bygge en større hjemmeside til en

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas

Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Rapport Grafisk design Af Benjamin, Steffen, Jacob A og Nicklas Indholdsfortegnelse Typografi... 2 Opsætning... 2 Komposition og layout... 3 Harmoni i komposition... 3 Dynamik i et billede:... 4 Placering...

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE

DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE DANMARKS DOMSTOLE DESIGNGUIDE Marts 2017 /2 INDHOLD FORORD 3 LOGO/ET STÆRKT SYMBOL 4 LOGO/ANVENDELSE 5 LOGO/SUPPLERENDE LOGOER 6 REGLER FOR BRUG AF KERNEBUDSKAB 7 FARVER 8 FARVE-SÆT 9 GRAFISK ELEMENT/BÅNDET

Læs mere

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner.

OPGAVEN PROGRAMVALG. Jeg har brugt Illustrator til at lave logo og ikoner. GRAFISK DESIGN OPGAVEN Min kæreste er medstifter af en vinloge. Medlemmerne af logen kunne godt tænke sig et sted, hvor de bl.a. kunne få et overblik over, hvilke vine de har bedømt og hvornår næste loge

Læs mere

Frederik, Morten, Rolf og Subangi Kom/IT - Webanalyse 2.F Dias 1. Autocom. Webanalyse. Side 1 af 13

Frederik, Morten, Rolf og Subangi Kom/IT - Webanalyse 2.F Dias 1. Autocom. Webanalyse. Side 1 af 13 Dias 1 Autocom Webanalyse Side 1 af 13 Dias 2 Målgruppen Vest for Storebælt 40 år Selvstændig Biler Målgruppen: De individorienterede skal hovedsageligt findes vest for Storebælt, i særdeleshed i Jylland.

Læs mere

Michella+Serritzlew+Jacobsen+

Michella+Serritzlew+Jacobsen+ Designmanual+ Afsluttende+projekt+1.+Semester++ Michella+Serritzlew+Jacobsen+ CopenhagenBusinessAcademy 1.Semester MichellaSerritzlewJacobsen MULB Indholdsfortegnelse PBS...3 WBS...3 Brainstorm...4 Wireframes...5

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker

Grafisk design AnnA SkAk Mediegr Afiker Grafisk design opgaven Jeg fik til opgave, at udforme en værdikupon til svenske Adlibris Fotoservice. Værdikuponen skulle være i A5-format på 2 sider. På første side skulle der være en indledende tekst

Læs mere

det færdige resultat

det færdige resultat grafisk design Under dette fagområde har jeg valgt at præsentere jer for en opgave, jeg har udarbejdet for virksomheden Breinholt. Breinholt er en nyopstartet virksomhed i Odense, der tilbyder spirituel

Læs mere

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN

Produkt. Index side GRAFISK DESIGN Grafisk design Produkt Index side Produkt Underside - kontakt Redegørelse OPGAVEN I forbindelse med valgfag, som jeg tog i København, havde vi lært forskellige nye funktioner, som vi skulle implementere

Læs mere

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder.

MÅLGRUPPE Alle typer af boligselskaber, ejer- og andelsforeninger samt div. institutioner (store som små) på Sjælland. Ikke private kunder. GRAFISK DESIGN KUNDEN PA Vaskeriteknik er en enkeltmandsvirksomhed som startede i 2008. Manden bag er Preben, som gennem 14 års brancheerfaring startede sit eget firma op da han føler at han med sit partnerskab

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT

AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT AFSLUTTENDE OPGAVE I KOMMUNIKATION/IT Rikke Ihle & Jeppe Brogaard Roskilde Tekniske Gymnasium Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Planlægning... 2 Problem... 3 Målgruppe... 3 Løsning... 3 Produkt... 3

Læs mere

Active Builder - Brugermanual

Active Builder - Brugermanual Active Builder - Brugermanual Version: Release 2.0 Sprog: Dansk Copyright 2014 - Talk Active ApS INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. HURTIGT OVERBLIK... 4 1.1 Vælg URL:... 4 1.2 Vælg en skabelon:...

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation

Stine Dorry Meulengracht Madsen Rapport Multimedie og kommunikation Portfolioudvikling I denne rapport vil du kunne læse om mit porfolios tilblivelse. Det skal give læseren indblik i mine designvalg og hele processen bag projektet. Hjemmesiden er kodet fra bunden i HTML

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere