LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr november Lemvigh-Müller A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEAN & Automation. Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? SESAM seminar nr. 96 22. november 2011. Lemvigh-Müller A/S"

Transkript

1 LEAN & Automation Hvorledes kan automation hjælpe i en LEAN proces? Fra blyant og papir til digitalisering. SESAM seminar nr november 2011 Seminaret afholdes hos: Lemvigh-Müller A/S Nordager Kolding Seminaret er udarbejdet i samarbejde med

2 LEAN og Automation november 2011 Lean er skabt for at sikre et flow i produktionen, så man kan producere uden unødig ventetid eller lagerophobning. Et af midlerne til at skabe flow kan være at udnytte maskiner bedre og dermed have styr på OEE målinger. Grundlæggende handler lean altså om fjernelse af spild. Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Lean betyder trimmet, og går ud på at øge produktiviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. Men hvordan fungerer det så egentlig, og hvad skal man helt konkret gøre, hvis man vil bruge lean i sin forretning? Hvorledes kan automation hjælpe med at skabe et godt lean projekt og proces? Hvorledes kan automatisering være en hjælp til at styrke resultaterne af lean principperne. Lean bygger på 5 principper: Specificer, hvad der skaber værdi for kunden. Identificer de ikke-værdiskabende aktiviteter, dvs. spild, og eliminer dem. Skab flow omkring de arbejdsgange, der skaber værdi. Producer kun det, som kunden ved sin efterspørgsel trækker gennem produktionen Stræb efter det perfekte ved løbende forbedringer og fjernelse af spild. Målet med mødet er at få udvekslet erfaringer blandt flere producerende virksomheder, og med fokus på følgende: Hvordan kan automation understøtte lean og visa versa? Sårbarheder ved automationsløsninger, der har været igennem en lean proces. Hvilke kulturforskelle er der mellem lean og automation Fastholde fokus og opnå ny kultur forandringsprocessen. 1. og 2. generations Lean Papir og blyant Data anvendelse af automatiserede løsninger. 5S proces hvad er det? Logistik værdikæde og vareflow. Skabe værdiforøgelse gennem produktionsprocessen. Er Lean nødvendig for at være på markedet i morgen Hvad skal man passe på ved Lean projekter? What not to do Hvorfor virkede Lean projektet ikke Lean har virksomhedsledelsens fokus, men det har OEE ikke. OEE er bare en delmængde Hvad består et Lean program/projekt af? Hvordan får man gode idéer fra medarbejderne og får idéerne implementeret? Hvad er Lean og hvad er spillereglerne (version 1 og 2)? Workflows OEE 5S Hvilke værktøjer bruges hvornår? Er Lean et værktøj til at få gode idéer? På gensyn 22. november :30-09:00 Registrering og kaffe 09:00-9:10 Velkomst Carsten Nøkleby, SESAM-World 09:10-09:30 Introduktion til Lemvigh-Müller og centrallageret Anders Gram, Lemvigh-Müller 09:30-10:00 LEAN og Operational Excellence Carsten Holm Pedersen, NNE Pharmaplan 10:00-10:45 VELUX Manufacturing Model Dennis Fibæk Hansen, Velux 10:45-11:15 Pause og networking 11:15-12:00 Fra Lean til høj automation Ragnar Oddsson, Valcon 12:00-12:45 Erfaring med LEAN i en international koncern Carsten Ingemann Ibsen, Valcon 12:45-13:30 Frokost og networking 13:30-14:15 Hvordan skaber man Agility i en stram og strømlinet Lean proces Benny Poulsgaard, Carletti 14:15-15:00 LEAN: Mennesker og maskiner Caspar Houborg Nielsen, Danfoss 15: Pause & networking 15:15-15:50 Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen, Bisca 15:50-16:10 Opsamling og læring Carsten Holm Pedersen, NNE Pharmaplan & Carsten Nøkleby, SESAM-World 16:10-17:00 Rundvisning på Lemvigh-Müllers centrallager Lemvigh-Müller 17:00 Afslutning Carsten Nøkleby, SESAM-World

3 Program november Velkomst og introduktion Formand for SESAM Carsten Nøkleby, SESAM-World Introduktion til Lemvigh-Müller og centrallageret Anders Gram, Lemvigh-Müller Kort præsentation af Lemvigh-Müller herunder nøgletal Krisens "impact" på Lemvigh-Müller Marked & kunder Logistik herunder centrallager Kolding Hvad er Operational Excellence og Lean Carsten Holm Pedersen, NNE Pharmaplan Få en gennemgang af de centrale begreber i Operational Excellence med specielt fokus på Lean. Operational Excellence er både en filosofi for lederskab og teamwork såvel som en værktøjskasse til problemløsning. Det centrale fokus er løbende forbedringer og optimering af produktionsprocesser. Dette indlæg vil give en ultrakort intro til filosofierne og værktøjskassen VELUX Manufacturing Model Dennis Fibæk Hansen, Velux Vi har i VELUX Accessories implementeret VMM i vores PRD afdeling, produktioner og teknologiafdeling. VMM = VELUX Manufacturing Model. Vores tilgang til Lean. Vi vil tegne et billede af hvorledes LEAN elementerne, anvendes i specifikations-, udviklings-, konstruktions, fremstillings, indkørings, og implementeringsfasen af specialmaskiner med differentierede automatiseringsgrader. Vi vil gennemgå en FLOW case hvor vi har brugt leanværktøjerne og ligeledes automatiseret. Målet med dette projekt var at få en mere fleksibel produktion, visuel planlægning, bedre leveringsevne & en væsentlig reduktion i gennemløbstid. Afslutningsvis vil vi komme ind på vores erfaringer og læringspunkter mht. implementering af LEAN Pause og networking Tilmelding Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon

4 Program november Fra Lean til høj automation Ragnar Oddsson, Valcon Fra Lean til høy automasjon for private label produsent av (IKEA) madrasser. Produksjonslinjen er transformert fra et Lean work centre konsept til et tilnærmet hel automatisk produksjonskonsept med overhead conveyor interntransport system og robotisert pakking og palletering. Hele produksjonslinjen styres av Wonderware basert line controller der RFID brukes for å identifisere produktet når det går igjennom linjen. Transformasjonen har gitt produktivitetsforbedring på 34% og linjen kan produsere 1 million madrasser pr år Erfaring med LEAN i en international koncern Carsten Ingemann Ibsen, Valcon Præsentationen tager udgangspunkt i lean arbejdet udført hos Carlsberg, og især Lean arbejdet ved Ringnes, Carlsberg i Norge. Præsentationen tager udgangspunkt i udruldning af Lean i en international koncern med mange produktionssteder og som i Norge flere produktionssteder i landet. Derudover lidt mere konkret om hvordan selve Lean forløbet har været i Ringnes med fokus på supply chain, men også udfordringen ved, at forsøge at rulle Lean ud i hele virksomheden. Endelig vil der være en gennemgang af de resultater der er opnået og forventes opnået på lang sigt Frokost og networking Hvordan skaber man Agility i en stram og strømlinet Lean proces Benny Poulsgaard, Carletti Rigtig mange virksomheder mislykkedes med deres LEAN proces. En af årsagerne til dette er, at de store krav fra et foranderlige marked ødelægger din strømlinede Lean proces. Spørgsmålet er i høj grad, hvordan kan man strømline sin produktion og stadig være fleksibel overfor forandringer i markedet. Hør om erfaringerne med Lean projekter, der har bestået af 3 faser: 1. Oprydning og visualisering 2. Optimering og standardisering 3. Automatisering Omdrejningspunktet for Lean arbejde er synlig ledelse. Lean ledelse mere en tænkemåde end proces. Hvordan har Carletti grebet dette an? LEAN: Mennesker og maskiner Caspar Houborg Nielsen, Danfoss Få en gennemgang af udvalgte Lean projekter hos Danfoss og hvilken læring der har være gennem dette forløb i forhold til at automation Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Det handler om at øge produktioviteten og kundernes tilfredshed gennem effektivisering. En effektivisering der opnås ved et samspil mellem mennesker og maskiner. Hør om hvad man skal passe på ved Lean projekter. Organisering - medarbejder og ledelse Forskellen mellem Lean og automation Lean værktøjer

5 Program november Pause og networking Teamwork, problemløsning, kommunikation og LEAN Per Jensen, Bisca Hør om de erfaringer Bisca har med Lean og hvorledes der er skabt et flow i produktionen, der udnytter maskiner bedre. Få et billede at hvorledes resultaterne er kommunikeret til medarbejdere. Hør om nogle af de udfordringer der er med Lean i en kontinuert produktion. Hvordan fungere Lean hos Bisca. Hvad er der konkret gjort ift. teamwork, problemløsning og kommunikation. Hvilke resultater er opnået Opsamling og læring Carsten Holm Pedersen, NNE Pharmaplan & Carsten Nøkleby, SESAM-World Succesfuld implementering af operational excellence og automatisering/it kræver en tværfaglig tilgang, som kombinerer de forskellige tilgange. Dette indlæg giver et bud på grundreglerne for at et sådant samspil. Disse grundregler peger på, at begge verdener stadig har meget at lære af hinanden, og at vi må forvente en vigtig udvikling i automatik og IT for at kunne leve op til dette. Vi vil prøve at samle essensen op fra alle præsentationen og især prøve at få fremhævet det samspil der skal være mellem faggrupperne automation, it og lean. Målet er at få sat indholdet i præsentationerne i perspektiv ift. Lean og automation Rundvisning på Lemvigh-Müllers centrallager Lemvigh-Müller Rundvisning vil foregå i mindre grupper og der vil bliver en fremvisning af: Varemodtagelse miniload Miniload, Kraner og plukning Haller Pakning - miniload og haller Afslutning Carsten Nøkleby, SESAM World. Tilmelding Er der spørgsmål kontakt sekretariatet på telefon

6 Udviklingsværktøjer til automation Nyt fra SESAM Vi er ved at planlægge et seminar om automationstrend og udviklingsværktøjer til automation den 2. februar I den forbindelse vil vi spørge alle medlemmer om de har et input og eventuelt et indlæg på seminaret. Målet med mødet er at se på de udfordringer som muligheder som automationsbranchen står over for i forhold til IT: Udviklingsværktøjer, hvad skal vi forvente fremover. Udviklingsmetoder, agile Brugergrænseflader Uddannelse Medlemskab af SESAM Et års medlemskab koster for en virksomhed 7.500,- kr. excl. moms og 2.000,- kr. excl. moms for læreanstalter og enkeltmandsvirksomheder. Der tegnes én kontaktperson for hele virksomheden. Alle medarbejdere fra virksomheden er velkomne til at deltage til SESAM arrangementerne for medlemspris. Ved indmeldelse i løbet af året, beregnes medlemskontingentet for den resterende periode ved at gange antal resterende måneder frem til 31. august med 1/12 af kontingentet. Praktiske oplysninger Seminar afholde hos Lemvigh-Müller A/S, Nordager 1, 6000 Kolding Tilmelding Bekræftelse og faktura udsendes umiddelbart efter tilmeldingen. Sidste tilmeldingsfrist Mandag den Pris Pris for deltagelse kr. ekskl. moms (*) for medlemmer kr. ekskl. moms (**) for ikke medlemmer (*) Prisen gælder også alle SESAM-Sverige medlemmer. (**) For ikke medlemsvirksomheder, så gælder der at de krediteres ved indmeldelse i foreningen. Networking på seminaret Benyt pauserne til at få en dialog med kollegaer og specialiser inden for fagområdet LEAN og anvendelsen af automation. Afmelding Ingen refusion ved afmeldinger senere end 1 uge før afviklingen. Ønsker du at blive medlem af SESAM, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os venligst SESAM-WORLD Mommarkvej Silkeborg Denmark Tel

7 SESAM Sverige - Arrangement 18. januar 2012 Manufactruing Execution Systems - MES Manufacturing Execution System(MES) är ett system mellan produktion och det övergripande administrativa systemet (affärssystemet) - ERP. ERP - Enterprise Resource Planning - är ett planeringssystem som används för att styra bolagets order, med t.ex. råvaror, arbetskraft, varor, ekonomi, etc. MES - Manufacturing Execution System - är ett system som funktionellt är anpassat till de specifika uppgifter systemet är avsett att lösa. Kom och lyssna på Svenska företag och deras erfarenheter av MES-system och upptäck de positiva effekter som både stora och små företag upplever. Upptäck nya affärsmöjligheter och lär dig hur de nödvändiga applikationerna ska implementeras. MES-system innebär, för många företag, stora som små, en hel del nya affärsmöjligheter i form av produktions-övervakning och optimering. Denna produktion uppföljning kommer också att ge en möjlighet till bättre spårbarhet av produkter och råvaror. Få en bild av de tre huvudtyper av genomförande som används i dag och vilken typ olika företag använder. De tre MES områdena är: Manuell Data Acquisition (Manuell) Övervakning av produktionsdata (Halvautomatisk) Helautomatisk produktion (Automatisk) Kom och hör vad som händer inom området standardisering av MES. Få en bild av hur den internationella standarden ISA-95 utvecklas och hur denna standard kan användas som en referens för projekten. Få en insyn i t.ex: Vad är värdet av MES genomförandet.- business case Vilka är möjligheterna rent kommersiellt Vem blir morgondagens leverantör av MES-plattform och plattformen Få informatoin om MES undersökningen Hör om hur MES har sprungit från tekniologi fokus till ett större fokus på verksamheten. Få en bild av hur kunskapsproduktion i förhållande till befintliga ön system kan utnyttjas för att bygga ett framtida integrerat IT-system. Lär dig om MES standardisering inom företaget Att välja MES systemplattform Krav på produktionsmaskiner och data Vilka är utmaningarna med nischproduktion förhållande till volym produktion? Hur flexibel är ett marint evakueringssystem - Hur introduceras nya produkter och varianter. Vad ger MES-system av optioner i förhållande till produktionen optimering, benchmarking, spårbarhet, mm. Kom och träffa kollegor i branschen och upplev en dialog om MES-system och deras tillämpning inom industrin. På mötet ädeltar också ledande Svenska leverantörer av marina evakueringssystem med en mini-utställning. Se mere på

8 SESAM medlemmer ABB A/S Elcon Automation A/S Norconsult Danmark Accenture Elopak Denmark A/S Norvidan Overseas A/S Active Communication Eltronic A/S Novo Nordisk A/S ALECTIA A/S Emerson Process Management Novotek A/S AN Group A/S Endress+Hauser A/S Operator Systems Andreasen & Elmgaard A/S FLSmidth Automation Palsgaard A/S Arla Foods a.m.b.a. Gartner Danmark Phoenix Contact Atkins Danmark A/S GEA Process Engineering A/S Picca Automation A/S AVS Danmark ApS Green Matic PJD A/S B&R Industriautomatisering A/S Grontmij Post Danmark Balluff ApS Grundfos A/S PROCES-DATA A/S Balslev Automation A/S Grundfos Management A/S Rambøll Danmark A/S Bang & Olufsen Haldor Topsøe A/S RoboCluster Beckhoff Automation ApS Hans Følsgaard A/S Rockwell Automation A/S Beijer Electronic A/S Heptagon ApS Rockwool International A/S Bruun Automation & IT i2r ApS Rose Poultry A/S B.V. Electronic A/S Idé-Pro Engineering & Software A/S Saint-Gobain Isover a/s Caldan Conveyor Innovatic Schneider Electric A/S Carlsberg Danmark A/S Insatech A/S SESAM World Centrum Pæle INS Scandinavia SEW-Eurodrive CFS Slagelse A/S Intego A/S SFK Systems A/S Chr. Hansen A/S Intelligent Systems A/S Siemens A/S Coloplast A/S Invensys Operations Management Solar CORE Junckers Industrier A/S STRØM HANSEN A/S COWI Kjærgaard A/S Tech College Aalborg CP Kelco ApS Krüger A/S Technodan Industrial Controls A/S Creative Connection Lemvigh-Müller A/S TEKNIQ Crisplant A/S Logica Danmark A/S Teknologist Institut DMRI Danfoss A/S Logistics.as Tetra Pak Hoyer A/S Danfoss Power Electronics A/S Lynettefællesskabet I/S Trelleborg Sealing Solutions Daniit A/S ManMachine Engineering Tricon Techsoft A/S Danisco A/S Marel A/S Vattenfall A/S Dansk El-Forbund Mark Information A/S Velux A/S Dansk Miljø- & Energistyring a/s Maskinsikkerhed Vestas Wind Systems A/S Dansk Styringsteknik A/S Nielsen Automation Vestforsyningen Erhverv Deductur ApS NIRAS A/S Viatech ApS DEIF NKT Flexibles Zenit Automation DLG NNE Pharmaplan A/S YIT DONG Energy Oil & Gas NNIT A/S ÅF A/S Dong Energy Power A/S Nordic Sugar A/S Aarhus Karlshamm A/S SESAM-SVERIGE SVERIGE medlemmer ABB AB Deltatec AB NNE Pharmaplan Alfa Laval Lund AB FPA Konsult AB Prevas AB Arla Foods HMS Industrial Networks Rockwell Automation AB B&R Industriautomation ICA Sverige SESAM-World Beckhoff Automation AB Invesys Operations Management Tetra Pak AB COWI AB Lunds Universitet ÅF Industry AB GAPP medlemmer Arla Foods a.m.b.a. Elopak Danmark Norvidan Overseas A/S Au2mate A/S Eltronic A/S Novotek A/S Balslev Automation A/S GEA Process Engineering A/S Rambøll Danmark A/S Bisca A/S i2r ApS Rockwell Automation A/S Chr. Hansen A/S Insatech A/S Schneider Electric A/S Coloplast A/S Intego A/S SESAM World COWI Intelligent Systems A/S SFK Systems A/S Danisco A/S Invensys Operations Management Siemens A/S Danish Crown A/S Lantmänn Cerealia A/S Technodan Industrial Controls A/S Dansk Styringsteknik A/S NKT Flexibles Toms Gruppen A/S DAT-Schaub Holding A/S NNE Pharmaplan A/S Tricon Techsoft A/S Nordic Sugar A/S Velux A/S ÅF A/S SESAM WORLD Mommarkvej Silkeborg Denmark Tlf

Fremtidens IT platform

Fremtidens IT platform Automation Projektledelse Networking Fremtidens IT platform Hvad betyder fremtidens IT platform for udviklingen af automatiserings applikationer? ERP SESAM nr. 83 møde 15. januar 2009 PLC......... MES

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse

Certificeret 11 dage. Certificeret uddannelse Lean KONSULENT UddannelseN Certificeret 11 dage Lean Konsulent Lean Leder Lean Specialist Service Produktion Support Support Produktion IT og Udvikling Forretningsudvikling HR Strategisk Implementering

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR

ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Seminar på SAS Falconér, Frederiksberg, den 14. og 15. april 2008 Opnå resultatforbedringer ved ny økonomisk indsigt og brugbar viden ACTIVITY-BASED COSTING OG TIME-DRIVEN ABC SEMINAR Nye ABC-modeller

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ

TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 TIDSSKRIFT FOR DANSK AUTOMATIONSSELSKAB 02 2011 MAJ 02 2011 MAJ TemA! remote access er en døråbner til en verden af muligheder side 8 2 remote access automation i en global verden 3 uvidenhed og mangel på vision koster kunderne dyrt 4 ErFa Gruppe om SaFETY

Læs mere

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden

VSA. Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden VSA Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer for hele værdikæden 2013 Lean Akademiet - Danmark Hvordan skaber vi et overblik over produktionen, så vi kan skabe forbedringer

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode:

Analyse. @gmail.comm. Projektperiode: Analyse af HMI applikationer hvad kendetegner et vellykket Human Machine Interface? Et speciale af Thomas Bo Jensen grafiskviden@ @gmail.comm IT Universitetett E Business linien Vejleder: Mads Bødker Projektperiode:

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014.

Indhold. Forord. Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Forord Med dette jule nyhedsbrev vil vi gerne opsummere året 2014. Med dette nyhedsbrev byder vi alle gronet medlemmer velkommen indenfor i den kolde og mørke vintertid. Hos gronet har vi brugt efteråret

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse

Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Dit ledelseshus - hjælp til at reflektere over din ledelse Af Kresten Kragh-Schmidt, Helene Riis Lindholm og Pernille Aagaard Illustreret af Marianne Jespersen og layoutet af Karina Rask Nordtorp 2 Tilbage

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300

NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 NYHEDSBREV OM LEDELSE December 2009 6. årgang Udsendes til flere end 5.300 Kære læser! Året er ved at være gået og der er ikke meget du kan gøre ud over at bruge den sidste lille rest af året til lidt

Læs mere

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen

Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen Ledelse og selvledelse på industriarbejdspladsen 03»En daglig kamp for at få indflydelse«3 cases Flügger A/S Alfa Laval Kolding A/S Rose Poultry A/S, Skovsgård Tilrettelæggelse Margit Johansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION

FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION CFO CONTENT Vol. 3-2012 FINANCE TRANSFORMATION HOS VOLVO CAR CORPORATION SIDE 3 KRIG MOD KOMPLEKSITETEN DER ER PENGE TIL BUNDLINJEN Omfanget af kompleksitet i virksomhederne er støt stigende også i finansfunktionen.

Læs mere

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet

Seminar for den almene boligsektor Velkommen til PwC Boxen i Trekantsområdet www.pwc.dk Seminar for den almene boligsektor Velkommen til Boxen i Trekantsområdet Revision. Skat. Rådgivning. Dagens program Præsentation af og dagens program v/benny Lundgaard Tendenser inden for revision

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk

TEMA DELTAG PÅ KONFERENCE 24. OKTOBER 2013 I CINEMAXX KØBENHAVN OG OPLEV BL.A. Tilmelding på www.fs2013.dk ANNONCETILLÆG OKTOBER 2013 PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING I SAMARBEJDE MED HERBERTNATHAN & CO. OG KOMMERCIELLE PARTNERE TEMA DISTRIBUERET MED BERLINGSKE & ÅRHUS STIFTSTIDENDE Foto: Scanpix DELTAG PÅ

Læs mere

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres

Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres DC Magazine oktober 2013 FORRETNINGSSYSTEMER Svigt fra IT-leverandør endte lykkeligt trods stort tidspres FORRETNINGSSYSTEMER side 18 Forøg konkurrencekraften med Datacon FORRETNINGSSYSTEMER side 14 Fakturaworkflow

Læs mere

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling

Talentudfordringer. - 13 historier om virkelighedens talentudvikling Talentudfordringer - 13 historier om virkelighedens talentudvikling KOLOFON Casesamlingen er udarbejdet af: Frances Jørgensen, ASB, Anna Gerstrøm, ASB, Thorkil Molly-Søholm, AAU, Lotte Pedersen, Odense

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Projektværktøj får nye sociale ben

Projektværktøj får nye sociale ben BRUGERADFÆRD Sådan får Arla medarbejderne til at bruge det nye projektværktøj. SIDE 8 CLOUDLØSNING To unge iværksættere har fundet en niche for et webbaseret projektværktøj light. SIDE 6 KONFERENCEMESSE

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere