Facilities Management

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Facilities Management"

Transkript

1 Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen Facilities Management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Rapport BYG DTU R ISSN ISBN

2 Facilities Management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Per Anker Jensen, Kjeld Nielsen og Susanne Balslev Nielsen Facilities Management is the integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary processes. Definition af FM i europæisk standard fra

3 Forord Nærværende rapport er resultatet af første fase af et forskningsprojekt ved BYG-DTU med titlen Facilities Management Best Practice. Ved BYG-DTU er emnet Facilities Management (FM) på det seneste blevet taget op som et nyt fagområde både inden for forskning og undervisning. Projektet om FM Best Practice indgår som et led i opbygningen af forskningsbaseret viden om FM, og resultaterne vil bl.a. blive anvendt i instituttets undervisning i faget. Projektet har sigtet mod at skabe et bredt kendskab til den aktuelle praksis inden for FM i de nordiske lande. Dette er sket ved at indsamle og bearbejde eksemplariske cases som afspejler de førende aktørers praksis og aktuelle innovationsindsats. I projektet benyttes betegnelsen Best Practice for den anvendte praksis hos spydspidsvirksomheder. En samling af cases med Best Practice vil være et væsentligt undervisningsmateriale til brug ved undervisning af kandidater inden for FM. Case-beskrivelser kan endvidere give professionelle inden for FM inspiration til udvikling og tværgående videndeling. Processen med udarbejdelse af en case-samlingen bidrager tillige med viden og kontakter, som er værdifuld i instituttets arbejde med udvikling af en forskningsstrategi og et forskningsprogram inden for FM. Projektet blev igangsat pr. 1. oktober 2005 efter at der var opnået tilsagn om støtte fra BoligfondenKuben til gennemførelse af projektets fase 1. Nærværende rapport indeholder beskrivelser af 21 cases med tilhørende introduktioner, analyser og sammenfatninger. Det er intentioner at udbygge med yderligere cases i en efterfølgende fase 2 af projektet.. Projektet gennemføres med lektor Per Anker Jensen, BYG-DTU som projektleder, og fra BYG-DTU deltager desuden lektorerne Susanne Balslev Nielsen og Morten Elle. Arkitekt m.a.a. Kjeld Nielsen, FAM-consult medvirker som projektmedarbejder, og chefkonsulent Poul Henrik Due, Teknologisk Institut deltager med sparring og kvalitetssikring. Udvælgelse af cases er sket i samarbejde med Dansk Facilities Management netværk (DFM) og Nordisk Netværk for Facilities Management (NordicFM). Rapporten er redigeret af Per Anker Jensen, som ligeledes er hovedforfatter. Kjeld Nielsen har stået for case-beskrivelserne i afsnit 4.2.2, 4.4.1, 4.5.2, 5.2.1, 5.3.2, 5.4.2, 6.2.2, og 8.2.1, mens Susanne Balslev Nielsen har stået for case-beskrivelsen i afsnit Alle projektdeltagerne har medvirket i kommentering af den samlede rapport. 3

4 4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Indholdsfortegnelse 5 Forkortelser 7 1. Indledning Udvælgelse af cases Case-beskrivelserne Rapportens opbygning FM i Norden Nordiske særtræk Professionalisering, forskning og uddannelse Det nordiske FM marked Konklusion Referencer Sammenfatning Tematisk sammenfatning FM som strategisk ledelsesværktøj Statslige ejendomsstrategier Tilpasning til ekstreme forandringer Virksomhedshoteller Outsourcing Strategiske samarbejder/opp Virksomhedsoverdragelse/Due diligence Udskillelse af FM virksomhed Udbudsmetoder Space Management Nye arbejdsformer IT-anvendelse Indeklima og trivsel Bæredygtighed Tværgående sammenfatning Lange komplekse forløb Sammenhænge med virksomhedsstrategi Betingelser ændrer sig konstant Kompetencer Servicekvalitet (SLA/KPI) Benchmarking Bygherrefunktion 33 5

6 3.2.8 Konsortier Virksomhedshoteller og OPP Innovation Strategiske koncepter Introduktion FM som strategisk ledelsesværktøj CPH (Københavns Lufthavne) skaber Europas bedste lufthavn med FM-strategi Coloplast valgte at forestå sine FM opgaver in-house Statslige ejendomsstrategier Slots- og Ejendomsstyrelsen som statens Facility Manager Transformation of Senate Properties into a service organisation Tilpasning til ekstreme forandringer SAS under turbulente forhold Virksomhedshoteller Scion-DTU s iværksætterkuvøse Regus kontorhoteller Samarbejde mellem efterspørgere og leverandører Introduktion Outsourcing Coor Service Managements samarbejde med L.M. Ericsson Strategiske samarbejder/opp Public-Private Partnerships on Iceland The Case of Nýsir Danmarks første OPP projekt i Trehøje Kommune Virksomhedsoverdragelse/Due diligence Fælles ejendomsselskab mellem NSB og privat virksomhed Samarbejdet mellem Sonofon og ISS Udskillelse af FM-virksomhed Novo Nordisk Servicepartner som selvstændig virksomhed Udbudsmetoder Funktionsudbud i Novo Nordisk Servicepartner Arealanvendelse Introduktion Space management Arealstrategier i Statoil baseret på benchmarking Arealdisponering af Steen & Strøms storcentre Consolidating space in YLE and improving the local environment Nye arbejdsformer Slots- og Ejendomsstyrelsen udvikler fremtidens kontor Teknologi Introduktion IT-anvendelse IT til administration og drift af Steen & Strøms storcentre 180 6

7 8. Miljø Introduktion Indeklima og trivsel Naturlig ventilation på NCC s hoveddomicil Bæredygtighed Systematiseret miljøarbejde med beboerdemokrati i FSB 195 Register 201 Forkortelser for begreber CFO: DKK: ERP: FM: FTE: I-FM: KPI: NOK: OPP: PFI: POE: PPP: SEK: SLA: SWOT: TFM: Corporate Finance Officer (Økonomidirektør) Danske kroner (anvendes hvor intet andet angives) Entreprise Ressource Planning (Integreret virksomhedsmæssigt IT-system) Facilities Management, Facility Management Full Time Equivalent (Fuldtids beskæftigede, Årsværk) Integreret FM i betydningen samlet FM leverance; svarer til TFM Key Performance Indicators (Nøgleindikatorer for serviceleverancer) Norske kroner Offenlig-Privat Partnerskab (PPP på engelsk) Private Finance Initiative (særlig form for PPP anvendt i Storbritanien) Post Occupance Evaluation tilfredshedsundersøgelse blandt brugere af en bygning efter indflytning Public-Private Partnership (OPP på dansk) Svenske kr. Service Level Aggreements (Service Leverance Aftaler) Betegnelse for en strategianalysemetode, jf. afsnit 1.2. Navnet er en forkortelse for: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats Total FM i betydningen samlet FM leverance; svarer til I-FM Forkortelser for virksomheder API: Coor: CPH: FSB: ISS: LME: NN: NNS: NSB: PVS: Senate: SES: SP: YLE: Aberdeen Property Investors Coor Service Management Københavns Lufthavne Foreningen Socialt Boligbyggeri International Service Systems L.M. Ericsson Novo Nordisk Novo Nordisk Servicepartner Norske Statsbaner Patent- og Varemærkestyrelsen Senate Properties Slots- og Ejendomsstyrelsen Senate Properties Finsk radio- og TV-station 7

8 Hvad skal der til for at lede Europas mest effektive lufthavn for 5 år i træk? Hvorfor har Coloplast valgt selv at varetage FM, mens mange andre outsourcer? Hvordan har SAS tilpasset sine FM opgaver under den generelle turn around? Hvad er fordele ved at benytte virksomhedshoteller og iværksætterkuvøser? Hvordan gennemførte L. M. Ericsson og Coor Service Management den største FM outsourcing i Skandinavien? Hvorledes gennemfører man OPP - Offentligt-Privat Partnerskab - på Island og hvordan er Danmarks første OPP projekt grebet an? Hvorfor har Statoil i Norge sammenlignet arealforbruget i kontorbygninger med andre virksomheder? Hvordan sikrer Steen & Strøm ved hjælp af avanceret IT at deres storcentre til stadighed er attraktive for kunderne? Hvorfor kalder boligselskabet FSB sig Danmarks mest miljøvenlige boligselskab? 8

9 1. INDLEDNING I tekstboksen på modstående side er angivet nogle af de mange spændende spørgsmål som eksemplerne i dette undervisningsmateriale giver svar på. Eksemplerne spænder fra mange forskellige virksomhedstyper og udviklingsforløb, men de er hver for sig udtryk for aspekter af fagområdet Facilities Management (FM), og tilsammen giver de et godt indtryk af bredden og forskellighederne inden for FM. Undervisningsmaterialet er ikke en lærebog i FM, men det udgør et praktisk orienteret supplement til Håndbog i Facilities Management, hvor fagområdets begreber, teorier og metoder er forklaret. 1.1 Udvælgelse af cases I projektets indledende fase blev en bruttoliste med ca. 50 potentielle cases opstillet og prioriteret, idet målsætningen var at bearbejde ca. 20 cases i fase 1. Samlingen af cases blev udvalgt efter følgende kriterier: Markante eksempler på udviklingsforløb og ændringsprocesser som er udtryk for Best Practice eller innovation Spredning på forskellige hovedområder inden for FM Spredning på forskellige virksomheder og organisationer, herunder både privat og offentlig Spredning geografisk inden for Norden men med hovedvægt på Danmark Det blev fastlagt at udvælge cases inden for følgende hovedområder: Strategiske koncepter Samarbejde mellem efterspørgere og leverandører Arealanvendelse Teknologi Miljø I rapporten er disse hovedområder behandlet i kapitlerne 3-7. Inden for hvert hovedområde blev der udvalgt to eller flere temaer, som casene er opdelt efter. Disse temaer fremgår af afsnitsopdelingen i ovennævnte kapitler. De fleste cases falder inden for de to første hovedområder, hvor antallet af temaer tillige er størst. På næste side er vist en samlet oversigt over de 21 cases med angivelse af afsnit nr. i rapporten, navn på virksomhed og/eller emne samt titel på casen svarende til overskriften på pågældende afsnit i rapporten. På følgende side er casene oplistet med angivelse af hvilke typer af virksomhederne, der indgår i de enkelte cases. Der henvises til oversigten over forkortelser for virksomheder på side 5. 9

10 Oversigt over cases Afsnit Virksomhed/ Titel emne Københavns Lufthavne - CPH CPH skaber Europas bedste lufthavn med FM-strategi Coloplast Coloplast valgte at forestå sine FM opgaver in-house SES Slots- og Ejendomsstyrelsen som statens Facility Manager Senate (Finland) Transformation of Senate Properties into a service organisation SAS SAS under turbulente forhold Scion- Scion-DTU s iværksætterkuvøse DTU Regus Regus kontorhoteller LME-Coor (Sverige) Coor Service Managements samarbejde med L.M. Ericsson Nysír (Island) Public-Private Partnerships on Iceland The Case of Nýsir OPPkonsortium Danmarks første OPP projekt i Trehøje Kommune NSB Fælles ejendomsselskab mellem NSB og privat virksomhed (Norge) Sonofon-ISS Samarbejdet mellem Sonofon og ISS NNS som selskab Novo Nordisk Servicepartner som selvstændig virksomhed NNS funktionsudbud Funktionsudbud i Novo Nordisk Servicepartner Statoil (Norge) Arealstrategier i Statoil baseret på benchmarking Steen & Strøm Arealer Arealdisponering af Steen & Strøms storcentre YLE Consolidating space in YLE and improving the local environment (Finland) SES Slots- og Ejendomsstyrelsen udvikler fremtidens kontor Steen & Strøm IT NCC - naturlig ventilation FSB Miljø IT til administration og drift af Steen & Strøms storcentre Naturlig ventilation på NCC s hoveddomicil Systematiseret miljøarbejde med beboerdemokrati i FSB 10

11 Virksomheder omtalt i cases fordelt på typer af virksomhed/aktivitet Leverandør Konsulent Boston Afsnit Case Produktion Service Offentlig Ejer Intern FM CPH CPH CPH CPH Coloplast Coloplast Coloplast SES SES SES SES SES Senate Senate Senate Senate Senate (Finland) SAS SAS SAS NCC Cap- Gemini Scion- DTU Scion- DTU Scion- DTU Scion- DTU Regus Regus Regus LME Coor Coor LME-Coor (Sverige) Nysír (Island) OPPkonsortium NSB (Norge) Entreprenører MT Højgaard Nysír Kunder Nysír Nysír Vildbjerg Skole Trehøje Kommune OPPkonsortium Dan Ejendomme NSB NSB NSB NSB Celexa, API og Coor Sonofon- Sonofon ISS ISS NNS som Novo NNS NNS NNS selskab Nordisk NNS funk- Novo NNS NNS K&L tions- udbud Nordisk Statoil (Norge) Statoil Statoil Multiconsult Steen & Strøm Steen & Steen & Steen & Strøm Arealer Strøm Strøm YLE YLE YLE YLE (Finland) SES NCC SES SES SES Arkitekter Steen & Strøm - IT Steen & Steen & Strøm Backbone NCC naturlig FSB Miljø ventilation NCC Steen & Strøm Strøm Tuborg Nord C FSB FSB FSB 11

12 Der har ikke været tale om udvælgelsesproces med sigte på statistisk repræsentativitet. I stedet har intentionen med udvælgelsen været at opnå maksimal variation, således at bredden inden for FM afspejles. Inden for hvert tema er tilstræbt min. 2 cases, men dette vil først kunne opnås fuldt ud ved gennemførelse af projektets fase 2. Der er udvalgt cases fra virksomheder, som projektgruppens medlemmer og kontaktpersoner har vurderet er langt fremme og har markeret sig fagligt og professionelt på FM området. Nogle cases er blevet fravalgt eller udskudt på grund af vanskeligheder med at få adgang til informationer eller fordi virksomheden er inde i en udvikling, hvor der endnu mangler tilstrækkelige erfaringer. Kilderne til casene har hovedsageligt været fra de pågældende virksomheder, og interviewpersonerne fra virksomhederne har primært været ledende medarbejdere fra FM området. Der er lagt vægt på at få konkretiseret interviewpersonernes udsagn i størst muligt omfang, således at der ikke kun udtrykkes intentioner men demonstreres konkrete handlinger og resultater. I cases med kunder og leverandører involveret er der så vidt muligt indsamlet informationer fra begge parter. 1.2 Case-beskrivelserne De enkelte case-beskrivelser er hovedsageligt udarbejdet i første halvår 2006 ved gennemgang af hjemmesider, interviews, virksomhedsbesøg og skriftligt materiale fra de involverede virksomheder og organisationer. Til brug ved case-beskrivelserne blev der i projektets indledende fase fastlagt en fælles skabelon og udarbejdet en fælles interviewguide. Ved case-beskrivelserne er der imidlertid i høj grad lagt vægt på at fremdrage det unikke ved de enkelte cases, hvorfor den fælles skabelon og interviewguide primært har tjent til at sikre, at alle relevante aspekter blev medtaget. I nogle af casene er pågældende virksomheds strategiske situation opsummeret ved en SWOT-analyse, hvor virksomhedens indre styrker og svagheder opgøres sammen med de ydre muligheder og trusler (SWOT er en forkortelse af Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). I tilknytning til cases inden for samme hovedområde er der udarbejdet introduktioner og analyser, som sætter de enkelte cases ind i en overordnet sammenhæng i forhold til den generelle udvikling på området. En stor fordel ved case-undersøgelser er, at de kan gå tæt på virkeligheden og afspejle den rigdom af nuancer, som karakteriserer den konkrete verden. Omvendt er det en svaghed, at det er vanskeligt at generalisere på tværs af cases. Til trods herfor er der udarbejdet en sammenfatning, der med udgangspunkt i case-samlingen opridser nogle overordnede udviklingstræk inden for FM. 12

13 1.3 Rapportens opbygning Rapporten er opbygget med de generelle dele i kap.1-3 og med de case-specifikke dele i kap De generelle dele omfatter nærværende kap. 1 med indledning, og i kap. 2 gives der en introduktion til FM i de nordiske lande, mens kap. 3 indeholder en sammenfatning af case-undersøgelsen, dels i forhold til de enkelte temaer dels i forhold til forskellige tværgående udviklingstræk. De case-specifikke dele i kap. 4-8 er som nævnt ovenfor opdelt efter de angivne hovedområder og med særskilte afsnit for hvert tema. Hvert af disse kapitler starter med en introduktion til pågældende hovedområde og temaer. Case-beskrivelserne er generelt på dansk med undtagelse af to finske cases i afsnit og samt den islandske case i afsnit 5.3.1, der er på engelsk. I case-beskrivelserne indgår der en række tekstbokse, bl.a. med diverse faktuelle oplysninger, men der gøres særligt opmærksom på tekstboksen med overskriften læringspunkter/lessons learnt, hvor de vigtigste erfaringer fra den enkelte case er søgt opsummeret i punktform. Der gøres opmærksom på oversigterne over generelt anvendte forkortelser (omfatter ikke case-specifikke forkortelser) og forkortelser for virksomheder på side 5. Endvidere henledes opmærksomheden til registret bagest i rapporten, hvor der med udgangspunkt i de søgeord, der er anført i den indledende tekstboks ved hver case, kan findes henvisninger til pågældende afsnit. 13

14 14

15 2. FM I NORDEN I dette kapitel gives en generel beskrivelse af FM i de nordiske lande med fokus på særtræk ved FM i Norden samt status og udviklingstendenser dels med hensyn til forskning og uddannelse dels med hensyn til markedet. 2.1 Nordiske særtræk FM er et fagområde med en stærk international orientering, bl.a. som følge af den generelle globalisering med mange multinationale virksomheder på både efterspørgsels- og leverandørsiden. Alligevel sker der er regional og national prægning af fagområdet som følge af forskellige vilkår og udviklingsbetingelser. I Håndbog i Facilities Management peges der i afsnit 1.6 på en række forskelle af betydning for FM i Skandinavien i forhold til andre lande. Det drejer sig bl.a. om, at den offentlige sektor har en særlig stor rolle i de Skandinaviske lande, mens FM internationalt set i høj grad er udviklet i den private sektor at FM i Skandinavien i høj grad påvirket af personer med arkitekt- og ingeniørfaglig baggrund, hvorfor de bygningstekniske aspekter af ejendomsdrift har stor fokus at de klimatiske forhold i Skandinavien indebærer store krav til bygningernes udformning og drift og at der af samme årsag lægges stor vægt på energi- og miljøforhold at hensyn til dagslys i bygninger og den ergonomiske udformning af arbejdspladsindretning har særlig stor fokus i Skandinavien, ligesom medarbejderinvolvering og brugerinddragelse generelt spiller en stor rolle I en ikke-publiceret rapport fra NordicFM omhandlende state-of-the-art for arbejdspladser i Norden benyttes følgende 3 metaforer til at beskrive det særlige ved udviklingen af arbejdspladser i de nordiske lande: Nordisk design, naturens rolle og de nordiske velfærdsstater. Hver af disse metaforer og deres betydning skal kort omtales. Nordisk design er verdenskendt for sine klare funktionelle former og farver. Resultaterne af design processen er som regel anvendelsesorienteret. Nordiske artefakter er ofte praktiske og beregnet til dagligt brug som nyttegenstande. Set i forhold til udformningen af arbejdspladser indebærer det nordiske design en stærk fokus på de tekniske aspekter med vægt på god funktionalitet. I forhold til mange andre lande er de nordiske arbejdspladser spaciøse med god tilgang af dagslys. Træ indgår ofte som et vigtigt materiale i arbejdspladsernes udformning, og inventar med præcise geometriske former kombineres hyppigt med runde stoleformer i varme farver. Betydningen af dagslys og træ fører over til naturens rolle. Forholdet til naturen har for mennesker i Norden sammenlignet med mennesker i mange andre lande nærmest karakter af en besættelse. Mennesker i Norden bruger en stor del af deres fritid ude i naturen og mange har deres eget feriehus eller hytte ved skov, strand eller fjeld. For udformningen af 15

16 arbejdspladser har det betydning for stærk fokus på indeklima samt energi- og miljøforhold. De nordiske velfærdsstater er kendetegnet ved et sofistikeret socialt sikkerhedsnetværk som strækker sig fra børneinstitutioner og skoler over regulering af sikkerhed på arbejdspladsen og høj arbejdsløshedsunderstøttelse til veludbygget sundhedssystem samt pensionsordninger. Lighed værdsættes højt i de nordiske lande og de sociale strukturer er præget at lave magtafstande. Mennesker i Norden har en høj grad af tillid til deres institutioner, og organisationer har tillid til deres medlemmer. Selvorganisering er derfor udbredt på arbejdspladserne, og omfanget af direkte kontrol er beskedent i virksomhederne. Dette medvirker til en stor fleksibilitet og generel åbenhed over for anvendelse af ny teknologi. Et par andre forhold af betydning for FM i de nordiske lande skal nævnes. For det første er lønniveauet i de nordiske lande generelt højt og der er relativt høje minimumslønninger, hvilket indebærer at der er stor økonomisk motivation til at effektivisere serviceaktiviteter bl.a. inden for FM-området. For det andet er den faglige organisering på arbejdsmarkedet meget høj, og de faglige organisationer har relativt gode muligheder for at påvirke beslutningsprocesser bl.a. i forbindelse med evt. outsourcing. Til trods for disse særtræk i relation til FM i de nordiske lande i forhold til andre lande, så er der naturligvis også en række forskelle imellem de enkelte nordiske lande. Nogle af disse vil fremgå af de følgende afsnit. 2.2 Professionalisering, forskning og uddannelse For et relativt nyt fagområde som FM er øget professionalisering et afgørende element i at styrke faget og opnå bredere anerkendelse. International standardisering er et vigtigt led i en sådan professionalisering, og på FM-området har der i de seneste år været arbejdet med standardisering inden for rammerne af den europæiske standardiseringsorganisation CEN. Det har ført til udarbejdelse af to standarder. Den ene er en grundlæggende standard om terms and definitions, hvor de basale begreber inden for FM bliver defineret med reference til en konceptuel model for FM. Definitionen af FM i standarden er angivet i nedenstående tekstboks. Definitionen af FM i ny europæisk standard fra 2006: I standardens titel benyttes stavemåden Facility Management, men i standarden defineres dette som synonymt med Facilities Management. Definitionen af FM.: integration of processes within an organisation to maintain and develop the agreed services which support and improve the effectiveness of its primary processes. Min uofficielle oversættelse: integration af processer inden for en organisation for at fastholde og udvikle de aftalte services som understøtter og forbedrer effektiviteten af de primære aktiviteter. 16

17 Den anden europæiske FM standard er en vejledning i udformning af aftaler mellem efterspørgere og leverandører på FM-området. Begge standarder har været i høring i 2005 og forventes endelig godkendt i efteråret Dermed vil der være etableret et fælles grundlag for FM i de europæiske lande. Opbygning og formidling af ny viden i relation til faget er andre vigtige led i en professionalisering. Forskningen inden for FM er fortsat ret beskeden internationalt men der er i de seneste 5 år sket en markant stigning i omfanget. Dette er bl.a. kommet til udtryk ved at den europæiske FM-organisation EuroFM siden 2002 har afholdt et årligt forskningssymposium udover den årlige erhvervskonference startende med arrangementet i Rotterdam i maj 2003 har forskningssymposiet været afholdt som en del af EuroFM s årlige konference. Tilsvarende har arbejdsgruppe W70 om Facilities Managenent and Maintenance under den internationale byggeforskningsorganisation CIB siden 2002 afholdt et årligt forskningssymposium. Desuden er der i 2002 startet et nyt videnskabeligt tidsskrift med betegnelsen Journal of Facilities Management. Ifølge en finsk undersøgelse af forskningen i perioden udgør FM markederne i de nordiske lande og i Storbritanien de mest undersøgte områder. Derefter følger markederne i Australien, Hongkong og Holland. Dette er uden tvivl udtryk for, at meget af forskningen i FM foregår i de nordiske lande. Der findes da også veletablerede forskningsmiljøer i relation til FM i både Finland, Norge og Sverige, mens en forskningsindsats i Danmark først er ved at starte op. Ser man på uddannelse, så tegner der sig et lignende billede. En arbejdsgruppe under NordicFM har udarbejdet en samlet oversigt over uddannelser med speciale i FM på bachelor- og masterniveau i de nordiske lande. Arbejdsgruppen når frem til, at der i Finland, Norge og Sverige årligt uddannes FM kandidater på masterniveau, mens der stort set ikke uddannes FM kandidater på masterniveau i Danmark og på Island. På bachelorniveau ligger Finland og Sverige højt med kandidater årligt, mens Erhvervsakademiet i København uddanner ca. 30 FM kandidater årligt. 2.3 Det nordiske FM marked På grund af FM-områdets unge alder giver de offentlige statistikker ikke mulighed for at give et dækkende overblik over FM markedets omfang - endsige indblik i markedets struktur og udvikling. I relation til FM er det væsentligt at sondre mellem det faktiske marked, dvs. ydelser som udveksles ved køb og salg på et åbent marked mellem virksomheder der henholdsvis efterspørger og leverer, og det potentielle marked, som omfatter samtlige ydelser relateret til FM uanset om de varetages in-house af efterspørgervirksomhedens egne ansatte medarbejdere eller af eksterne leverandører. Ole Emil Malmstrøm, som er tidligere formand for DFM og nuværende formand for NordicFM, har i flere omgange foretaget nogle overordnede vurderinger af det potentielle markeds omfang med udgangspunkt i DFM s nøgletal for ejendomsdrift. Som refereret i Håndbog i Facilities Management, afsnit 1.5, medfører dette en årlig udgift på 43,2 17

18 mia. kr., hvis nøgletallene ganges op med det totale areal for erhvervsbyggeri i Danmark. I 1999 vurderede Malmstrøm at markedet for FM i Danmark med indregning af diverse services var på over 100 mia. kr. årligt. Ved et indlæg på et symposium i juni 2006 vurderede Malmstrøm, at det potentielle FM marked i Danmark nu er på over 200 mia. kr. Med analoge vurderinger af de øvrige nordiske lande nåede Malmstrøm frem til, at det samlede potentielle FM marked er på i størrelsesordenen 900 mia. kr. årligt svarende til 120 mia. På samme symposium i juni 2006 præsenterede Andreas Jul Røsjø fra konsulentfirmaet Capgemini i Norge en undersøgelse af det nordiske FM marked gennemført ved 36 interviews i 2004 fordelt på 29 store virksomheder og 7 FM leverandører. I vurderingerne af markedets omfang er der taget udgangspunkt i arealet for alle bygninger på nær boliger i de enkelte lande. Det samlede omfang af det potentielle FM marked vurderes til NOK 385 mia. hvilket svarer til knap 400 mia. kr. eller 53 mia. Capgemini vurderer altså det potentielle FM marked til under det halve af Malmstrøms vurdering. Der er ikke umiddelbart forskelle i afgrænsningen af hvad FM omfatter i de to vurderinger, så der er altså tale om en betydelig usikkerhed om FM markedets omfang. Grundlaget for vurderingerne er dog langt mere omfattende i Capgemini s undersøgelse, hvorfor deres vurderinger umiddelbart må anses som de mest pålidelige. Usikkerheden taler dog for et behov for en mere grundig afdækning af markedet. I nedenstående tabel er hovedtallene fra Capgeminis vurderinger vist for de enkelte lande (beløb er angivet i DKK baseret på omregning fra NOK med kurs 0,97). Land Bygningsareal, ekskl. boliger Potentiel FM-marked, ekskl. boliger Danmark 125 mio. m 2 62 mia. kr. Norge 115 mio. m 2 67 mia. kr. Sverige 235 mio. m mia. kr. Finland 175 mio. m 2 88 mia. kr. Island 10 mio. m 2 5 mia. kr. Total 385 mio. m mia. kr. Capgemini vurderer at 75% af det potentielle FM marked varetages internt, mens det faktiske marked kun udgør 25% af det potentielle marked. Capgemini opdeler FM i Property Management, Building Operation & Maintenance samt Support services, og det samlede FM marked vurderes at være fordelt med henholdsvis 11%, 32% og 57% på disse ydelsesområder. I undersøgelsen vurderes markedet for integreret FM (I-FM, dvs. samlede FM leverancer betegnes også Total FM, forkortet TFM) at udgøre 6%, mens anden form for outsourcing repræsenterer 19% af det potentielle marked. Markedet for I-FM er stærkt konsolideret på nogle få virksomheder, hvor ISS er størst med 44%, mens Coor Service Management står for 28% og Johnson Controls for 10%. 18

19 Endvidere foretages der i undersøgelsen vurderinger af markedets modenhed i de enkelte lande. Det anføres at faktorer som landets størrelse, industrialiseringsgrad, tilstedeværelse af multinationale virksomheder, markedets bevågenhed i forhold til FM samt leverandører med nye strategier og innovation er afgørende for modenheden af markedet. Capgemini når frem til en rangorden, hvor det svenske marked er mest modent fulgt af det finske marked, mens det danske marked er placeret midt i feltet fulgt af det norske marked og med det islandske marked som det mindst modne. I undersøgelsen vurderes i hvilken grad interne FM-funktioner er henholdsvis centraliseret og decentraliseret sammenlignet med andre supportfunktioner som regnskab (finance), IT, indkøb og HR. Capgemini når frem til at FM er mindst centraliseret med en centraliseringsgrad på 64%, mens IT og indkøb er mest centraliseret med 80%. Dette vurderes at hænge sammen med at FM services i højere grad end øvrige support services er bundet til de fysiske faciliteter. Capgemini identificerer følgende 3 principielle strategier for udvikling af FM-funktioner (udover decentralisering): 1. En intern serviceenhed konsolideret for at opnå stordriftsfordele (omkostningscenter) 2. Et profitcenter som både servicerer interne og eksterne kunder 3. Integreret outsourcing af både drift og ledelse for at fokusere på kernevirksomheden Organiseringen af FM som en intern serviceenhed er den mest almindelige både for FM og andre supportfunktioner. Etablering af en intern serviceenhed er ofte et første trin i at foretage outsourcing. Kun få virksomheder opererer med en særskilt juridisk enhed som både servicerer interne og eksterne kunder, og tilsvarende opererer kun få virksomheder med en konsekvent decentraliseringsstrategi. Markedet for outsourcing forventes ifølge Capgeminis undersøgelse at fortsætte med at vokse med 8% årligt, men markedet for I-FM forventes at vokse noget kraftigere med 14%. Den offentlige sektor udgør ca. 14% af kundebasen, men det offentlige marked forventes at vokse stærkere end det private marked. Af øvrige tendenser peger undersøgelsen på følgende: FM organisationer forventes at levere stadigt bedre serviceydelser, men køberne vil fortsætte med at stramme FM budgettet deraf undersøgelsesrapportens titel: More for less Virksomhedsledelser har i stigende grad bevågenhed over for FM, og stadigt flere virksomheder centraliserer deres FM funktion FM leverandører vil i stigende grad stræbe mod at blive I-FM leverandører, hvilket vil føre til øget konsolidering og øget omfang af partnerskaber 19

20 2.4 Konklusion I de nordiske lande lægges der generelt stor vægt på kvaliteten af bygninger både på det designmæssige og det bygningstekniske område ligesom nærhed til naturen spiller en stor rolle. Dette har betydning for den måde FM håndteres på, bl.a. med hensyn til at bygningsteknisk drift har stor fokus samt at arbejdspladsindretning og miljøforhold er særligt vigtige. FM er internationalt inde i en faglig udvikling med vægt på professionalisering og styrkelse af indsatsen inden for forskning og uddannelse. Norge, Sverige og Finland er imidlertid med hensyn til forskning og uddannelse noget længere fremme end Danmark. Det potentielle marked for FM i Norden er meget stort på flere hundrede milliarder kr., men det faktiske marked anslås til kun at være ca. ¼ af det potentielle marked. Det betyder til gengæld at vækstmulighederne er store. Der mangler imidlertid præcise opgørelser af markedets omfang. Det tegner dog til at markedet vil fortsætte med at vokse, og en undersøgelse indikerer, at den største vækst vil være på det offentlige område, samt at integrerede FM leverancer vil få øget betydning fremover til trods for at dette marked domineres af 3 store leverandører i Norden Referencer Kapitel 2 er hovedsageligt baseret på nedenstående referencer. Capgemini (2005): More for less - A Nordic Facilities Management Study 2004/2005. CEN (2006a): Facility Management Part 1: Terms and definitions. European Standard - Final draft pren Juni CEN (2006b): Facility Management Part 2: Guidance on how to prepare Facility Management agreements. European Standard - Final draft pren Juni Jensen, Per Anker (2006): Håndbog i Facilities Management. 2. udgave. DFM. Malmstrøm, Ole Emil (2006): Creating a living network for FM in the Nordic countries. Præsentation på CIB W 70 og NordicFM symposium i Trondhjem, juni NordicFM (2006a): Nordic Office-Workplace the current state of the art in the Nordic countries. Ikke-publiceret foreløbig rapport fra arbejdsgruppe om Workplace Management. 3. marts (Et sammendrag af arbejdsgruppens resultater er publiceret i Newsletter no. 2, 2006 fra NordicFM). NordicFM (2006b): FM Education in the Nordic Countries. Artikel i Newsletter no. 2, Røsjø, Andreas Jul (2006): FM in the Nordic countries market and trends. Præsentation på CIB W 70 og NordicFM symposium i Trondhjem, juni Salonen, Anssi, Lehtonen, Tero og Ventovuori, Tomi (2005): A review and classification of empirical research in facilities management. Proceedings fra EFMC EuroFM Research Symposium. Frankfurt am Main, april

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Facilities management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande

Facilities management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 06, 2015 Facilities management Eksempler på god praksis fra de nordiske lande Jensen, Per Anker; Nielsen, Kjeld; Nielsen, Susanne Balslev Publication date: 2006 Document

Læs mere

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases

Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management. Erfaringer fra 36 nordiske FM-cases Facilities Management i Norden fra kostnadsbesparelse til verdiskaping Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, DTU Management Leder af Center for Facilities Management 1 Disposition Erfaringer

Læs mere

Ejendomsstrategier og porteføljestyring

Ejendomsstrategier og porteføljestyring Ejendomsstrategier og porteføljestyring Per Anker Jensen Professor 31. marts 2014 Hvad er en strategi? Strategos - hærleder? Strategi er et spørgsmål om at vinde krigen og overleve! Niveauer i tilpasning

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen

FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger. Facilities Management kommer styrket ud af krisen FM 2011 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management kommer styrket ud af krisen Udvider eller fastholder budget trods generelle nedskæringer Stor og øget opmærksomhed på FM fra topledelsen

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver?

ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? ANALYSENOTAT Hvem er fremtidens rådgiver? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Der tales meget om digitalisering, nye forretningsmodeller og en lang række andre forandringer og tendenser i erhvervslivet. Mange

Læs mere

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger

Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management 2013 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedrer produktiviteten for kernevirksomheden Produktiviteten skal forbedres hører vi fra alle sider. Produktivitet er produktionen

Læs mere

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP. Christian Huus Jensen, COWI Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram FORRETNINGSPLAN GUDP Christian Huus Jensen, COWI Forretningsplan indhold Projektets output A28 (maks1 side) Markedet og kunder A29 (maks½ side) Forretningsgrundlag

Læs mere

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning

mer kompetent FM COWI og Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Samarbeid for økt effektivitet og mer kompetent FM Poul Henrik Due COWI og Dansk Facilities Management netværk Disposition Præsentation Kan danske erfaringer bruges i Norge? - sammenligning Resultater

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079

PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 013861-0079 PRIMO-seminar Risikoledelse i bygge- og anlægsprojekter 6. marts 2007 OPP og samlet udbud Torben Brøgger 013861-0079 Torben Brøgger Bech-Bruun, Århus Partner i afdelingen for Fast ejendom, entreprise og

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

Facilities Management Terms and definitions

Facilities Management Terms and definitions Facilities Management Terms and definitions 3.6 facility management/facilities Management An integrated process to support and improve the effectiveness of the primary activities of an organisation by

Læs mere

FM outsourcing i omskiftelige tider

FM outsourcing i omskiftelige tider FM outsourcing i omskiftelige tider Case: GN Store Nord DFM Konference 2010 Agenda FM anno 2010 hvilke faktorer er vigtige i omskiftelige tider? Case: GN Store Nord hvilke erfaringer har GN gjort sig med

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

Facilities Management 2016 Survey

Facilities Management 2016 Survey Facilities Management 2016 Survey FM: Professionalisme, netværk og værdiskabelse Eksempel på benchmarking: Areal til kommunale formål DK-Benchmark er 5,4 m² pr. borger i kommunen FM2016 Survey viser, at

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger

FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger FM2010 Survey: Aktiviteter og forventninger Facilities Management går op i gear i 2010 Flere aktiviteter med færre ressourcer Endnu mere service til kernevirksomheden fra FM FM bliver yderligere professionaliseret

Læs mere

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor

Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Udvikling og test af nye serviceydelser og samarbejdsformer på sygehuse og i den primære sundhedssektor Ansøgningsrunde målrettet projekter, der i offentlig-privat samarbejde løser udfordringer i fremtidens

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser

Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 25. august 2016 Genudbud og hjemtagelse af driftsopgaver vedr. IT-arbejdspladser 1. Resume Byrådet besluttede i 2008 af outsource en række specialiserede

Læs mere

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management

Facility management. Temadag. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Oplev indlæg fra Danish Crown Nokia Spar Nord DTU Management Foto: istockphoto Medlem af DILF eller DFM: 1.250 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. Temadag Den 14. april 2008 SAS Scandinavia Hotel København Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering

Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering. Paradigme for OPP egnethedsvurdering Bilag til Vejledning for OPP-egnethedsvurdering Paradigme for OPP egnethedsvurdering Indholdsfortegnelse OPP egnethedsvurdering skabelon... 3 1. Beskrivelse af projektet... 3 2. Erfaringer med lignende

Læs mere

Facility Management Drift & vedligehold

Facility Management Drift & vedligehold DFM netværk og hvad er tendenserne inden for FM v/eva Kartholm, direktør DFM Facility Management Drift & vedligehold Agenda Begrebsafklaring DFMs foreninger Trends Strategisk fokus Trends her og nu + på

Læs mere

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud

Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud Best practice erfaringer fra globale funktionsudbud København 21. september 2011 Magnus Kuchler, ansvarlig for FM rådgivning Norden FM trends lige nu? Fortsat omkostningspres et bevis på konkurrenceevne.

Læs mere

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord

Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management. 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse i Facilities Management 31. januar - 1. februar 2002 SAS Radisson Hotel Kolding Fjord Strategisk ejendomsledelse Facilities Management - State-of-the-art civilingeniør, driftschef

Læs mere

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen

Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Dato: 2. juli 2008 J.Nr. 07.01 KJN/ToS/pso Studieordning E2008 - Specialebeskrivelse for Bygningskonstruktør 3. - 7. semester, E2008 Facilities Management retningen Specialebeskrivelsen hører til Studieordning

Læs mere

Center for Facilities Management

Center for Facilities Management Center for Facilities Management Per Anker Jensen Civilingeniør, PhD, MBA Lektor, BYG-DTU 1 Center for Facilities Management - Realdania forskning Baggrund Udvikling af fælles program for forskning og

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation

Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Hvilken værdi skaber offentlige-private innovationspartnerskaber? Af Lena Brogaard, ph.d.-stipendiat ved Roskilde Universitet, og Ole Bech Lykkebo, chefkonsulent ved Center for Offentlig Innovation Udgangspunkterne

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN

Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Organisering af den kommunale Facilities Management (FM) funktion (den kommunale driftsherre) Afslutningsseminar 17. april 2007 VELKOMMEN Program 09.30: Velkomst og introduktion til projektets resultater

Læs mere

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s

Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af ITSM til andre BU s Når Service Deskens opgaver spreder sig i organisationen Eller copy/paste af SM til andre BU s Servicedesken anno 2013 16-17 april 2013, Karsten Grinderslev AGENDA Hvem er jeg og hvorfor står jeg her?

Læs mere

Systemic Team Coaching

Systemic Team Coaching Systemic Team Coaching Styrk og udvikle lederteamets, ledernes og forretningens potentiale Systemic team coaching er en meget effektiv proces til at optimere performance af individuelle team medlemmer,

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler

Erfaringer med brugen af funktionsaftaler Erfaringer med brugen af funktionsaftaler 2011-09-21 Verner Bentzen Vice President KEENAN HENDRICKSE South Africa Keenan has type 1 diabetes DFM / E&Y - Funktionsaftaler 2011-09-21 Slide no 2 Funktionsaftale

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU

FM og bæredygtighed. Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU. Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital. Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU FM og bæredygtighed 6. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen, CFM DTU Claes Brylle Hallqvist, DFM, Bispebjerg Hospital Kirsten Ramskov Galamba, CFM DTU Jesper Ole Jensen, SBI/Aalborg universitet Program:

Læs mere

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.

DFM Konference 2014. Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid. 23. januar 2013. Preben Gramstrup fm3.dk. M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3. DFM Konference 2014 Cases Right-Sourcing der har skabt værdi og tillid 23. januar 2013 Preben Gramstrup fm3.dk M: +45 23 20 27 45 @: preben@fm3.dk fm3.dk 2014 1 Program Erfaringspunkter fra tre forskellige

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI

en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI en vigtig del af DIN hverdag DIN STRATEGI Indhold 2020 DIN Strategi... 4 Mission... 5 Vision... 6 Indsatsområder for Strategi 2020.... 7 Kundefokuserede produkter og ydelser.... 7 Forsyningssikkerhed og

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje

Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Digitaliseringsstrategien -Status og udviklingsveje Indhold 01 Strategisk indsatsområde: Effektivisering 02 Strategisk indsatsområde: Bedre borgerinddragelse 03 Strategisk indsatsområde: Tværgående samarbejde

Læs mere

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014

Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 Velkommen til DFM netværks årskonference 2014 2014 Fremtidens FM Strategi, partnerskab og rightsourcing som værdiskaber Årets gang i DFM netværk - Organisering - Årets aktiviteter i DFM netværk 2013 -

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young

Facility management. indkøb og udførelse af interne serviceopgaver. Sony Nordic Chr. Hansen Forsvaret Ernst & Young Medlem af DILF/DFM: 1.500 kr. Ikke-medlem: 2.000 kr. TEMADAG Den 11. juni 2009 på Scandic Hotel Kolding Facility management indkøb og udførelse af interne serviceopgaver Oplev indlæg fra: Sony Nordic Chr.

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet Maj 2003 Fælles indkøbspolitik i Fødevareministeriet (varer og tjenesteydelser) Overordnet politik for indkøb

Læs mere

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj

Flerårige vedligeholdelsesplaner. Planlægningsværktøj Flerårige vedligeholdelsesplaner Planlægningsværktøj 1 Introduktion Udmøntningen af midler til funktionel fornyelse og central vedligehold er en parallel til statens investering i en omfattende udbygning

Læs mere

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse

Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse Organisering af den kommunale Facilities Management funktion (den kommunale driftsherrefunktion) Projektbeskrivelse 21. juni 2006 1. Indledning Projektbeskrivelsen er udarbejdet på baggrund af ansøgning

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Familieiværksætterne; Et helhedsorienteret sammenhængende tværfagligt forældreforberedelses forløb. 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig):

Læs mere

DFM Netværk. ISS Danmark kort status. Workshop, 28. november 2006

DFM Netværk. ISS Danmark kort status. Workshop, 28. november 2006 DFM Netværk Workshop, 28. november 2006 ISS Danmark kort status 11.000 kunder Fuldt hus : 100+ individuelle services 13.000 ansatte Omsætning: DKK 3,8 milliarder Organisk vækst: 3,0% Akkvisitiv vækst:

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Konsulent og professionel værdiskaber

Konsulent og professionel værdiskaber Samarbejdsformer Konsulent og professionel værdiskaber 14 års erfaring med affaldsog ressourceoptimering heraf 7 år i topledelsen af Renosyd Den værdifulde kundeoplevelse er omdrejningspunktet for mit

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil

Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Leder til HR-afdelingen i Horsens Kommune Stillings- og personprofil Horsens Kommune søger en driftssikker leder til HR-afdelingen. Det gode arbejde i HR skal videreføres, og de allerede udviklede koncepter

Læs mere

8. Forenkling af ejendomsadministrationen

8. Forenkling af ejendomsadministrationen Forenkling også et kommunalt ansvar 8. Forenkling af ejendomsadministrationen Det overordnede mål for forvaltning af ejendomme er, at bygningsmassen understøtter den virksomhed, der foregår i lokalerne.

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del IV: Valgfrit fagelement - Specialemodul - Emnekatalog Ikrafttrædelse: 21. august 2017 Gældende for indskrivning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

Konsulentydelser fra BDO

Konsulentydelser fra BDO Konsulentydelser fra BDO 3 Konsulentydelser fra BDO Viden og kompetencer til jeres organisation BDO s konsulentydelser har afsæt i vores erfaring og omfattende indblik i hele det grønlandske samfund.

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune

Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune Strategi for innovation og velfærdsteknologi i Sundhed & Omsorg, Esbjerg Kommune 1 Udfordringer Esbjerg Kommunes servicetilbud vil i stigende grad blive udfordret i de kommende år. Vi vil blive mødt med

Læs mere

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net

PROGRAM. 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk. Mogens Kornbo / DFM-net 15:00 Velkomst og DFM eksempler på udbyttet af netværk PROGRAM Mogens Kornbo / DFM-net 15:30 Benchmarking cases Flemming Wulff Hansen / DFM-benchmarking 16:00 FM_ Trends og visioner Claus F. Christensen

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet.

Administration. Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Administration Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt og derigennem udvikler hele selskabet. Fra strategi til resultater i forsyningssektoren 2 Når selskaber varetager de rigtige opgaver rigtigt

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån

Fokus på forsyning Investeringer, takster og lån Fokus på forsyning SPERA har tidligere set på spildevandsselskabernes investeringer og låntagning. Gennemgang af de seneste data viser stigende tendenser: Det gennemsnitlige selskab har investeret for

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Incitamenter til energibesparelser

Incitamenter til energibesparelser Incitamenter til energibesparelser Et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen Ejendomsforeningen Danmark Gå-hjem-møde 2. november 2009 Seniorkonsulent, Ph.D Jesper Munksgaard Agenda Kort om Pöyry Udfordringen

Læs mere

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program

Facility Management. Ernst & Young Benchmarking Program Facility Management Ernst & Young Benchmarking Program 1 Agenda Facility Management i TDC Organisering Nøgletal Genudbud Erfaringer med E & Y benchmarking program Ledelsesrapportering Løbende optimering

Læs mere

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien

Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Danmark i et internationalt perspektiv: Udlicitering af vej- og parkdrift i Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien Andrej Christian Lindholst, acl@dps.aau.dk Aalborg Universitet December 2016 Det danske

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING

DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING DET GODE UDBUD SIKRER KVALITET OG UDVIKLING Det gode udbud er forudsætningen for at give borgerne mest mulig kvalitet for skattekronerne. Et godt udbud indebærer blandt andet, at regionen planlægger udbuddet

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Guide til outsourcing og etablering

Guide til outsourcing og etablering Guide til outsourcing og etablering Oktober 2004 Udgivet af Dansk Industri og ITEK Redaktion afsluttet 1. oktober 2004 Redaktion: Niels Conradsen og Henrik Bjørn Christensen ISBN 87-7353-528-1 1000.10.04

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere