Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer"

Transkript

1 Skabe overblik, identificere problemer og finde værktøjer Afgangsprojekt ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde Afleveringsdato: 23. januar ETCS point Udarbejdet af: Kristian Uhre Hansen, s Mie Nørgaard Weibel, s Vejleder: Lektor Carl Christian Lassen Institut for Planlægning, Innovation og Ledelse DTU Management

2 1. Forord Afgangsprojektet er udarbejdet som afslutning på diplomingeniøruddannelsen ved instituttet DTU Management på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) med lektor Carl Christian Lassen som vejleder. Projektet er udført i perioden fra den 1. september 2008 til den 23. januar 2009 og er nomineret til 20 ECTS point. Projektet er udført i samarbejde med DFE Meincke A/S i Skovlunde og i den forbindelse vil vi gerne rette en stor tak til virksomheden for at have bidraget med informationer til udarbejdelsen af projektet. Til sidst vil vi også rette en særlig tak til Per Nymann, Søren Skovlund og lagermedarbejderne. Herudover også en stor tak til vores vejleder Carl Christian Lassen for løbende god vejledning. DTU, Kgs. Lyngby, d. 23. januar 2009 Kristian Richard Uhre Hansen s Mie Nørgaard Weibel s

3 2. Indholdsfortegnelse 1. Forord Indholdsfortegnelse Figuroversigt Billedeoversigt Tabeloversigt Bilagsoversigt Synopsis Synopsis Metode Læsevejledning Introduktion til virksomheden Virksomhedsbeskrivelse Internt informationsflow ved ordre Afgangsprojektets problemstilling Formål med projektet Identificering af problemer Problemformulering Afgrænsning Anvendte teorier Kultur Kaizen og Leanværktøjer S Muda Why s Arbejdsstudier Group Timing Technique (GTT) Methods Time Measurement (MTM) Frekvensstudier Den valgte metode Overskueligt og hensigtsmæssigt lager Lagerets funktion Lagerets opbygning samt problemer Frekvensstudie Valg af antal observationer Udførsel af studiet

4 9.3.3 Resultater Usikkerheder - påvirkning af resultater Konsekvenser Årsager Løsning S orden og struktur Ændring af kulturen Minimering af forstyrrelser Overskudskomponenter Beskrivelse Konsekvenser af overskudskomponenter Årsager til overskudskomponenter Løsning Opstart af projekt Forløb under projektet Afslutning af projekt Konklusion Lageret Overskudskomponenter Sammenfatning Anbefaling Implementering af løsning Fremtidige rutiner Perspektivering Litteraturliste Bøger Hjemmesider / Links Figuroversigt Figur 1 - Informationsflow Figur 2 5S Figur 3 - Datagrundlag Figur 4 Plantegning Figur 5 - Resultat af frekvensstudie Figur 6 - Fremtidige mål Figur 7-5 Why's på B-reolen

5 Figur 8 - Årsager til forstyrrelser Figur 9 - Samspil mellem lager og montage Figur 10 - Årsager til overskudskomponenter Figur 11 - Overblik over problemer og løsninger/værktøj Figur 12 - Fremtidige rutiner Billedeoversigt Billede 1 A-lokationen 27 Billede 2 Problemhylde Billede 3 B-lokationen Billede 4 Eksempel på rod Billede 5 Død plante..44 Billede 6 Overskudslager..56 Billede 7 Rod på lageret Billede 8 Oprettelse af lokationer på B-reolen, samt oprydning Tabeloversigt Tabel a - Resultat af frekvensstudie Tabel b - Gantt skema Bilagsoversigt Bilag 1: Referat af interviews Bilag 2: Problemmatrix for montagen Bilag 3: Problemmatrix for lageret Bilag 4: Stikprøve af overskudskomponenter Bilag 5: Tidstagning på overskudskomponenter Bilag 6: Frekvensstudie på lageret Bilag 7: Slumpværditabel for Bilag 8: Observeringstidspunkter for frekvensstudie

6 3. Synopsis Projektet er skrevet hos DFE Meincke A/S i Skovlunde. De udvikler, producerer og sælger maskiner, samt procesanlæg til bageriindustrien med hovedvægten lagt på småkage-, kage- og brødproduktion. Virksomheden beskæftiger cirka 165 ansatte og omsætter for mere end 300 millioner kroner om året. Formålet med projektet var at skabe overblik, identificere virksomhedens problemer, samt finde værktøjer til at løse disse problemer. For at identificere problemerne blev der interviewet forskellige afdelinger. På baggrund af dem dannede vi et overblik over Meinckes problemer. Her fandt vi ud af, at mange af problemerne lå omkring lageret og den mængde af overskudsproblemer, der er tilbage når en montage afsluttes. Vi valgte derfor at fokusere på problemerne omkring lageret og hvad disse problemer skyldtes. Det gav os to hovedproblemer, vi ville arbejde videre med: Analysen af de to hovedproblemer, er lavet ud fra teorierne kaizen og andre leanværktøjer som 5S, muda, kulturændring og 5 Why s. Derudover er der en beskrivelse af forskellige arbejdsstudier, hvor det undersøges, hvad der kan bruges til at analysere lageret og hvordan de bruger deres arbejdsdag. Undersøgelsen viste at frekvensstudier var bedst egnet. Efter identificeringen af problemerne omkring lageret, fandt vi frem til nogle af de punkter, vi ville beskæftige os med, for at skabe et mere hensigtsmæssigt og overskueligt lager. For at kunne finde en passende løsning til problemerne, måtte vi først forstå hvorfor disse problemer opstår og hvilke konsekvenser det har. Vi valgte at undersøge følgende problemer: Ingen struktur på B-reolen, pallerne står tilfældigt Ingen struktur på A-lokationen, her står paller tilfældigt på gulvet Paller står foran næsten alle reolerne For få kasser til små komponenter på lageret Dårlig nummerering på reoler, da der både er ulæseligt håndskrift og gamle numre Montørerne tager komponenter fra lageret uden at det registreres Fragtmænd placerer varer forskellige steder 6

7 Ingen fast plads til Citechs varer Gule afmærkninger respekteres ikke Ingen tager ansvar for oprydning og udsmidning af gamle ting Til at understøtte analysen lavede vi et frekvensstudie på lagermedarbejderne. Det gjorde vi for at undersøge, hvordan de udnytter deres tid og hvor meget af tiden, der bruges på spildaktiviteter, da meget af det skyldes rod på lageret. Frekvensstudiet blev også udført for at finde ud af, hvor mange forstyrrelser de har i løbet af dagen. Der var lagt op til, fra andre afdelinger, at de ikke laver nok. Lageret mener selv, at de har for meget at lave og at de muligvis er for få folk på lageret. Frekvensstudiet viste at to af medarbejderne har en meget høj operationstid omkring 75 %. De to andre medarbejdere lå på cirka 35 % og 50 %. Det skyldtes, at den ene bliver sat til en masse andre opgaver, som ikke hører under lagerets opgaver og den anden har utrolig mange forstyrrelser i løbet af en dag. Selvom de officielt er fire på lageret, er de reelt kun tre medarbejdere, da en af medarbejderne sjældent er på lageret, samtidig med at der er en masse forstyrrelser. Løsningen til det første spørgsmål i problemformuleringen er delt op i tre afsnit: 5S orden og struktur, ændring af kulturen og minimering af forstyrrelser for lagermedarbejderne. For at skabe orden og struktur, anbefaler vi Meincke, at man implementerer 5S. For at vedligeholdelsen af 5S overholdes, kræver det en ændring af kulturen, således at 5S bliver en naturlig del af hverdagen for hver enkelt medarbejder. Vi mener umiddelbart ikke, at de er for få på lageret, men at de har mulighed for at øge deres samlede performance. Dette gøres blandt andet ved, at alle lagermedarbejdere kun varetager lagerets egne opgaver. Samtidig med det, vil forstyrrelserne blive reduceret ved blandt andet at oplære montører i at bruge ERP systemet og indføre stregkoder på labels, så montørerne selv kan scanne komponenterne, hvis de selv tager fra lageret. Stregkodelabels vil også være med til at lette arbejdet for lageret i forbindelse med varemodtagelse og udlevering, samt flytning af komponenter. Det andet hovedproblem vedrørende overskudskomponenterne, er analyseret ud fra de afdelinger, der har en påvirkning på dette problem. Først undersøgte vi ved hjælp af en stikprøve, hvor stort et omfang dette problem var. Undersøgelsen viste, at der lå komponenter for over en halv million kroner på overskudslageret. Derudover var vi med til at lægge nogle paller med overskudskomponenter på plads, for at finde ud af hvor besværlig og tidskrævende en proces det er for lageret. Årsagen til at disse overskudskomponenter opstår, er en påvirkning fra: Salgsafdelingen Konstruktionsafdelingerne 7

8 Montagen Lageret selv Kunden Dårlig kommunikation i virksomheden Fejl i styklister og tegninger Løsningen hertil er delt op i, hvad Meincke bør gøre inden et projekt opstartes, under projektets forløb og ved afslutningen af projektet. For at reducere antallet af overskudskomponenter, så kræver det at sælgerne får udarbejdet nogle tjeklister i samarbejde med konstruktion og projektlederne. Tjeklisterne skal indeholde det sælgeren skal have afklaret, inden et projekt overdrages til en projektleder. Der skal være nogle procedurer, der beskriver hvem der afklarer hvad, så der ikke forekommer misforståelser. Dernæst anbefaler vi, at der holdes et opstartsmøde mellem salg, projekt og konstruktion, ved overdragelsen af projektet, så alle er forberedt på, hvad projektet omhandler. Salgsprocessen skal også standardiseres, så sælgerne gennemfører salget på en ensartet og styret måde. Under projektet skal konstruktion være bedre til, at kigge styklisterne igennem og projektlederne skal sætte noget mere tid af til selve projektet. Det vil blandt andet sige kommunikationen med konstruktionsafdelingen og montørerne. Der bør også være nogle møder når et projekt afsluttes, de skal bestå af nogle montører, projektledere og konstruktører. De skal sammen gennemgå, hvad der har været af problemer undervejs. Det indebærer blandt andet fejl i styklister og hvilke komponenter der er tilovers, på den måde har de mulighed for at rette standardstyklisten, hvor det er relevant. Derudover skal montørerne tjekke overskudskomponenterne for varenumre, da disse ofte mangler og lageret ikke har mulighed for at kende dem. Den samlede anbefaling til DFE Meincke A/S lyder på, at der bør indføres 5S, så der bliver ryddet op og dermed identificeret nogle spildaktiviteter. Derudover mener vi, at de bør indføre stregkoder på alle labels og benytte scannere, som kan spare tid for lagermedarbejderne, men også så montørerne selv kan registrere de varer de tager og dermed øge datadisciplinen i virksomheden. Derudover bør der oprettes nogle tjeklister til sælgerne, som skal sikre at alle kundens ønsker, krav og forventninger noteres ned, således at disse kan overleveres til projektlederen. Styklister bør også gennemgås for fejl, så de komponenter der ikke bør stå på denne liste slettes. 8

9 4. Metode Rapporten er udarbejdet ved først at interviewe folk fra forskellige afdelinger, for at kunne danne et overblik over problemerne. De første interview er vedlagt som bilag 1, derudover har der løbende været uformelle samtaler med de forskellige afdelinger. Sidstnævnte er ikke taget med som bilag. Derefter er der udvalgt nogle væsentlige problemer, som samtidig har været interessante at arbejde med. Af afdelinger og personer der er interviewet kan nævnes: indkøb, lager, montage, salg, konstruktion, projektledere samt en værkfører. Værkføreren havde desværre opsagt sin stilling, da projektet begyndte, så han var der kun de første to uger. Han blev senere erstattet af en ny. Under interviewene blev der også givet nogle årsager til de forskellige problemer. Dem blev der efterfølgende arbejdet videre med for at finde ind til kernen af problemet. For at finde ind til kernen af problemerne er teorien 5 Why s anvendt, den bliver også beskrevet i afsnit Denne teknik har vi forsøgt at anvende gennem hele rapporten, for at sikre os at de rigtige årsager til problemerne blev fundet. Det har vi blandt andet gjort ved at spørge flere forskellige personer fra forskellige afdelinger for at sikre os, at der ikke var nogle enkeltstående personers mening, men også for at være sikker på, at vi fandt ind til det rigtige problem. Til sidst er løsningsforslagene blevet fremlagt for de respektive afdelinger således, at der er sikret, at de er realistiske og at de vil kunne hjælpe på problemerne. 5. Læsevejledning Rapporten er bygget op således, at der først er en generel beskrivelse af virksomheden, samt de funktioner der er blevet arbejdet med. Dernæst er der en overordnet beskrivelse af de observerede problemer, som bliver efterfulgt af de problemer, som vi har valgt at arbejde videre med. Teorien der anvendes i rapporten, er beskrevet inden analysen af de to hovedproblemer således, at denne kan bruges gennem hele rapporten. Under hvert hovedproblem er der en beskrivelse af problemerne, samt en konsekvensanalyse, en årsagsanalyse og til sidst en løsning på det pågældende problem. Projektet afsluttes med en samlet konklusion på problemerne. Denne konklusion bliver opfulgt af en anbefaling, som er en mere detaljeret forklaring til, hvordan de får implementeret løsningen og hvilke fremtidige rutiner de bør tilegne sig. DFE Meincke A/S vil i rapporten også blive benævnt som Meincke, da det ikke er skrevet helt ud hver gang. 9

10 6. Introduktion til virksomheden Der er i dette afsnit lavet en introduktion til virksomheden. Det er en introduktion til, hvordan virksomheden blev grundlagt og en beskrivelse af hvordan deres lager, samt montage fungerer. Derudover er der også en beskrivelse af informationsflowet i forbindelse med en ordre, da dette er et centralt emne i projektet og en del af problemet. 6.1 Virksomhedsbeskrivelse DFE Meincke blev grundlagt i 1953 af brødrene Paul Meincke og Per Erik Meincke. De udvikler, producerer og sælger maskiner, samt procesanlæg til bageriindustrien med hovedvægten lagt på småkage-, kage- og brødproduktion. Meincke leverer maskiner som er kundespecifikke således, at kunderne får en skræddersyet løsning, som gør det muligt for kunden at producere det ønskede produkt. DFE står for Danish Food Equipment. DFE Meincke er en international virksomhed, og blandt nogle af de største på markedet. Virksomheden beskæftiger cirka 165 ansatte og omsætter for mere end 300 millioner kroner om året. Mange af de ansatte i virksomheden har været der i mange år, en stor del af dem har været der i år og en enkelt har sågar været der i 50 år. Det meste af deres omsætning eksporteres, da mere end 90 % af deres produktion går til eksport. I 1978 fik de overrakt Kong Frederik IX hæderspris for fortjenstfuld indsat for dansk eksport af Prins Henrik. De har gennem de seneste par år oplevet en stigende vækst, som har øget arbejdspresset i hele virksomheden. Afdelingen i Skovlunde består udelukkende af montage af dejføder og samlebånd. Selve ovnen bliver lavet i Rødkærsbro i Jylland i datterselskabet 2E. I Skovlunde er der cirka 90 beskæftiget, hvoraf de 30 er ansat på lageret og i montagen. Fremstillingen af komponenter til brug i montagen er blevet udliciteret til andre virksomheder. Dog er der enkelte ting, der bliver produceret af Meincke i Skovlunde, blandt andet klejnsmedsdele, beslag og tyller. Tidligere har Meincke selv haft produktionen af en masse mindre emner, men det er blevet solgt til Citech A/S, som også har overtaget produktionsudstyr og nu lejer sig ind i samme fabrikshal som Meincke. Hos Citech er der primært tale om de klassiske bearbejdningsprocesser som dreje, fræse og bore. Meincke er som sagt en af de største producenter af denne type maskiner, men de er i skarp konkurrence med andre virksomheder. Et af de vigtigste konkurrenceparametre, er at de er hurtige til at levere reservedele, hvis en maskine skulle bryde ned. Der er mange kageproducenter, som er villige til at betale mere for en komponent hvis de ved, at de hurtigt kan få hjælp, hvis der sker 10

11 nedbrud. Det er nemlig en bekostelig affære, når en produktion står stille på et anlæg til flere millioner kroner. Hvis man kigger på Meinckes tre største konkurrenter, så er det Ima Forni, Comas og Haas. Ima Forni er fra Italien og opererer primært i Asien og Sydamerika, med produkter som kiksemaskiner, ovne og sprøjter. Comas er også italiensk og opererer over hele verden med sprøjter og kageanlæg. Det er dog primært med kager i bakker, så som marmorkager og muffins. Haas er østrigsk og opererer også over hele verden, men primært med ovne og maskiner der kan lave vafler og kiks. Derudover har de også forsøgt sig med småkager, men det har de ikke haft den store succes med. 6.2 Internt informationsflow ved ordre For at give læseren et bedre indblik i informationsflowet, er der i dette afsnit lavet en beskrivelse af det, samt en figur til illustration. Figur 1 - Informationsflow Informationsflowet starter ved salgsafdelingen, som har forbindelsen til kunderne eller kundens agent. Ud fra kundens krav og ønsker, finder de sammen ud af, hvad det er for en type maskine kunden skal have. Når sælgeren har aftalt maskintype og vilkår med kunden, får økonomiafdelingen oplysningerne og udarbejder et tilbud på maskinen. Herefter er det sælgeren, der sørger for, at kunden accepterer og underskriver tilbuddet. Derefter oprettes projektet og der vælges en projektleder. Projektlederne får som regel projekterne ud fra hvilket lande de er ansvarlig for, men kunden kan også vælge en bestemt projektleder, fordi de måske har været involveret i et projekt hos dem tidligere. Sælgeren sætter herefter projektlederen og konstruktionsafdelingen ind i projektet. Tidligere blev der holdt opstartsmøder for at afklare projektets detaljer og hvem der skal tage sig af hvad. Disse møder er imidlertid løbet ud i sandet, mest på grund af travlhed. Hvis disse møder ikke afholdes, vil figuren være lidt anderledes, idet projektlederen vil have kontakt med salg inden konstruktionsafdelingen bliver involveret. Herefter har sælger som regel ikke længere mere med kunden og projektet at gøre. Projektlederen overtager kommunikationen med kunden og konstruktionsafdelingen generer styklisterne. Figuren tager her udgangspunkt i, at der er et opstartsmøde, hvor både projektledere og konstruktionsafdelingerne får information. Når både el- 11

12 og mekanikafdelingen har lavet deres styklister, får produktionsforberederen dem, for at kigge dem igennem og sørge for at indkøb bestiller de manglende komponenter hjem. Samtidig får Meinckes egen produktion en liste over kommende opgaver til projektet. Derefter ender styklisterne hos produktionschefen, så han kan følge med i de kommende projekter. Lageret plukker komponenter til ordren et stykke tid før montagen påbegynder. Til sidst sættes montørerne i gang med montagen. 7. Afgangsprojektets problemstilling DFE Meincke har gennem de sidste par år oplevet en stigende vækst. Dette har medført et øget arbejdspres på især montagelinjen, da der er flere ordrer og de bliver større og større. Det har også givet øget pres på den øvrige del af virksomheden blandt andet lageret, som nu skal plukke til flere ordrer. Det kan blandt andet ses på et stigende antal komponenter, som er på lager. Samtidig er der blevet introduceret nye produkter som resulterer i, at lageret skal have plads til flere komponenter. Der skal samtidig være plads til reservedele til de gamle maskiner. Årsagen til at de ønsker at have mange af reservedelene liggende er som tidligere anført, behovet for en kort leveringstid af disse reservedele, som er en vigtig konkurrenceparameter. 7.1 Formål med projektet Formålet med projektet hos DFE Meincke var, at skabe overblik over virksomheden og identificere hvilke problemer Meincke havde i hverdagen. Her med fokus primært rettet på montagen og lageret. Derefter skulle der findes passende værktøjer til løsning af de udvalgte problemer. Som beskrevet i afsnit 4. Metode, så blev problemerne identificeret ved hjælp af interviews af forskellige afdelinger, hvorefter der blev lavet en problemmatrix for henholdsvis montagen og lageret. Ud fra denne kunne problemerne identificeres. Dette vil blive beskrevet i det følgende afsnit. 12

13 7.2 Identificering af problemer For at skabe overblik over DFE Meincke og identificere deres problemer primært i forbindelse med montagen og lageret, interviewede vi folk fra forskellige afdelinger. Ud fra interviewene 1 lavede vi en problemmatrix for henholdsvis montagen og lageret 2. Interviewene fortalte os, at mange af problemerne lå omkring lageret og at lageret er en flaskehals for Meincke. Problemerne ligger ifølge medarbejderne i, at de ikke har nok lagerplads og derfor står der ofte paller rundt omkring på gulvene. De paller der står på gulvene spærrer ofte for de bagvedliggende hylder og det betyder, at der bliver flyttet en del rundt. Derfor har de for nylig indrettet et ekstra lager i en tilstødende bygning kaldet koldhallen med ekstra hyldepladser. Problemet er bare, at ikke alle komponenter kan tåle at ligge i denne hal på grund af kulde og fugt, derfor er nogle af tingene rustet efter kort tid. Generelt er der ikke nogen struktur på lageret og ting står tilfældigt placeret. En af de ting der optager meget plads på hovedlageret er komponenter, der er tilovers efter en færdig montage. Overskudskomponenterne er et stort problem og som det fremgår af bilagene, så er det noget, der stort set blev nævnt af alle de interviewede. Det skyldes primært fejl i styklister og tegninger. Lageret tager sjældent nogle af disse overskudskomponenter og lægger tilbage på lageret. Generelt er der ingen procedurer på, hvad der skal ske, når der er ting til overs. Det betyder, at de optager mere og mere plads på hylderne, samt gulvene rundt omkring på lageret. Derudover fortalte lagermedarbejderne og produktionschefen også, at der var mange gamle ting, der optager unødvendigt meget plads på lageret. Et andet problem som generer lagermedarbejderne er, at der ikke bliver gjort rent, der er derfor meget støvet og beskidt på lageret. Et problem der også blev nævnt er, at montørerne tager fra lageret uden at dette registreres. Det betyder, at lagerbeholdningen ikke stemmer og næste gang en bestemt komponent skal bruges, vil den ikke nødvendigvis ligge på lageret, selvom den skulle ifølge systemet. Dette kan i værste tilfælde betyde, at montagen står og mangler en komponent, og derfor ikke kan komme videre før denne bliver leveret. Hvis der tilmed er en lang leveringstid, kan det betyde forsinkelser for leveringstiden. Der findes nogle registreringspapirer, som montørerne skal udfylde når de tager en komponent, dette bliver sjældent gjort. Derudover er det ikke altid, at leverandørerne leverer til tiden. Indkøbsafdelingen håndterer deres leverandører meget forskelligt og der er ikke nogle faste rammer for, hvordan de skal forholde sig til dem. Opfølgninger af ordre, leverandørvurderinger og trusler med at finde en anden 1 Bilag 1: Referat af interviews 2 Bilag 2: Problemmatrix for montagen Bilag 3: Problemmatrix for lageret 13

14 leverandør, afhænger meget af den enkelte indkøber. Samtidig er indkøbsafdelingen ikke gode til at få registreret ændringer af leveringsdato i Baan 3, hvilket gør at lageret og montørerne ikke har mulighed for at vide at leveringstiden er rykket. I følge lagerets opfattelse sker dette ret ofte. Vores generelle opfattelse af hele virksomheden er, at Baan opfattes som besværligt og at der ikke er nok kendskab til systemets muligheder. I den forbindelse kan man nævne, at der ikke bliver lavet nogen pakkeliste, når der skal sendes en maskine. Det er derfor op til den enkelte lagermedarbejder, at finde ud af hvad der skal sendes. Der er generelt dårlig datadisciplin, folk kan generelt ikke stole på de data, der er i systemet. Eksempelvis med hensyn til lagerbeholdningen og tidsregistreringerne på hvor lang tid det tager at samle et modul. Et andet problem som bliver nævnt af flere afdelinger er dårlig kommunikation. Det er primært mellem de to konstruktionsafdelinger el og mekanik. Internt bliver der joked med, at der er en glasvæg imellem dem, selvom de sidder på samme kontor og der kun er en reol, der adskiller dem. Trods det, er de dårlige til at snakke sammen om de forskellige projekter og det betyder, at der er uklarheder og arbejdet til tider bliver besværliggjort af, at de ikke har fået information fra den modsatte afdeling. Der er også dårlig kommunikation imellem salgsafdelingen og projektlederne specielt omkring overdragelse af projekter. På baggrund af de identificerede problemer, blev der udvalgt nogle områder vi gerne vil beskæftige os med. I det efterfølgende afsnit bliver der lavet en problemformulering. 7.3 Problemformulering Efter at have identificeret nogle af Meinckes problemer, har vi valgt at det primært er lageret, vi vil beskæftige os med. Det skyldes, at mange af problemerne ligger omkring lageret, da lageret er en helt central del i virksomheden. Det vil også indebære de afdelinger, der har en påvirkning på lageret. Først og fremmest vil vi kigge på lageret generelt og undersøge, hvad der her kan gøres. Derefter vil vi tage fat på problemet omkring overskudskomponenterne. Nedenfor ses problemformuleringen som danner grundlag for rapporten: - Hvilke tiltag kan skabe et mere overskueligt og hensigtsmæssigt lager? - Hvordan kan problemet med overskudskomponenter løses? 3 Baan er det anvendte ERP system hos DFE Meincke 14

15 7.4 Afgrænsning Vi har udelukkende valgt, at beskæftige os med lageret og det der eventuelt påvirker lageret. Det betyder, at der også vil blive kigget på generelle tiltag som kan forbedre lageret. Derefter kigger vi på problemet omkring overskudskomponenter og undersøger konsekvenser ved dette. Vi har valgt at se bort fra afskrivningerne, når vi har beregnet værdien af eksempelvis overskudskomponenterne. Det betyder at den beregnede værdi, er den værdi de enkelte komponenter havde, da de blev købt. Derudover ville det være oplagt, at beregne en kapitalbinding på overskudskomponenterne, men dette er udeladt. Årsagen er, at overskudskomponenterne indirekte er betalt af kunderne, idet de indgår i styklisterne og i projekterne. Nogle bliver trukket ud af projektet, så det er ikke til at sige hvilke komponenter, der er betalt for og hvilke der ikke er. Derfor kan Meincke i princippet sælge den samme komponent to gange. 8. Anvendte teorier Vi vil i dette afsnit beskrive den teori, der bliver anvendt igennem rapporten for at give læseren en forståelse for teorien bag det, der bliver beskrevet. Da rapporten bygger på ændringer og forandringer i virksomheden, mener vi at virksomhedskulturen er et vigtigt aspekt, da den er afgørende at forstå ved forandringer. Derudover kigger vi på teorien bag konstante forbedringer i form af kaizen og hvilke leanværktøjer, der kan anvendes til dette formål. Til sidst kigger vi på forskellige arbejdsstudier og finder frem til, hvad vi anvender til at danne et datagrundlag i vores projekt. 8.1 Kultur Ved forandringer er det ofte nødvendigt at kigge på virksomhedens kultur. Virksomheder opbygger gennem årene en række normer og værdier, som påvirker medarbejdernes adfærd. Bevidst eller ubevidst bruger medarbejderne disse normer til at træffe en række beslutninger som for eksempel betydningen og meninger omkring opgaver og personer. Det er derfor ofte nødvendigt, at vurdere om den eksisterende kultur vil understøtte eller modsvarer de mål, virksomheden sætter ved forandringen. Kulturen repræsenterer nogle værdier, som har været med til at sikre virksomhedens eksistens, hvilket gør, at man skal være forsigtig, når der sker ændringer. Man skal være forsigtig, da medarbejderne kan være med til at forstærke modstanden. Det sker, hvis de føler det går for meget imod det virksomheden tidligere har stræbt mod. Det kan derimod også være en styrke, da det sikrer, at der ikke kommer for store forandringer i virksomhedens oprindelige kultur. 15

16 En virksomheds kultur er baseret på erfaringer, som medarbejderne har opbygget gennem årerne. Medarbejderne har således bevidst eller ubevidst dannet sig meninger om eksempelvis 4 : Ledelsens troværdighed Adfærd, som belønnes Adfærd, som straffes Kundernes betydning Samarbejde på tværs i organisationen Virksomhedens betydning i samfundet Virksomhedens betydning for medarbejderne Det er vigtigt, at forstå den nuværende kultur for at kunne ændre den (Schein 1985) 5. Schein anskuer kultur som en helhed, der holder virksomheden sammen. Der kan derfor laves en kulturanalyse for at undersøge, om de nuværende holdninger kan passe sammen med de ønskede holdninger i fremtiden. Hvis afstanden mellem den nuværende og den ønskede holdning er for stor, kan forandringerne deles op i mindre projekter for at mindske modstanden. Ændring af kulturen er ingen let opgave og sker ikke fra den ene dag til den anden. Det kræver fuld fokus og opbakning fra virksomheden. Ifølge Pettigrew (1990) er der syv grunde til, at det er svært at ændre kulturen 6. Han siger blandt andet, at kulturen har dybe historiske rødder og at meget af kulturen er taget for givet, så den derfor er svær at ændre, da den er en del af folks tankegang og opførsel. Medarbejderne skal indse, at forandringerne er en god idé og at det er med til at hjælpe dem, ikke for at være imod dem. De skal have nogle succesoplevelser der viser dem, at det fungerer, så de dermed er villige til at ændre den måde, tingene tidligere er gjort på. Kulturer er forskellige fra afdeling til afdeling i en virksomhed. Det skyldtes ikke kun personerne, men også de fællesskaber og den historie den enkelte afdeling har. Eksempelvis har indkøb, salg og montage deres helt egne kulturer. Den kan afhænge af uddannelse, om der er relativt nye folk i afdelingen eller kun gamle folk, og måske kontakten til andre mennesker i løbet af deres arbejdsdag. Holdninger udvikles også i relation mellem mennesker i grupper og mellem grupperne. Hvis en gruppe har en mening om en anden gruppe, kan denne gruppe udvikle holdninger, der passer til opfattelsen. Eksempelvis hvis en person opfattes som arrogant, kan personen begynde at opføre sig arrogant ved eksempelvis at bruge en masse fremmedord. 4 Punkterne taget fra: Arndt, Johan og Friman, Alfred: Forandring som ledelsesværktøj, side Britisk professor indenfor management - Brooks, Ian: Organisational Behaviour Individuals, Groups and Organisation, side Brooks, Ian: Organisational Behaviour Individuals, Groups and Organisation,, side

17 For at undersøge om virksomhedens kultur er forældet, kan den øverste leder inddrage nogle af sine nærmeste medarbejdere, hvor der diskuteres om fælles værdinormer og den rolle, som virksomheds kulturen spiller for virksomhedens succes. Hvilken virksomheds kultur findes der i dag og hvori ligger manglerne for at udvikle en kultur, som underbygger det virksomheden ønsker i fremtiden. Derefter går man længere ned i organisationen og sørger for at komme i kontakt med så mange som muligt, for at sætte de fælles værdier i fokus. Det ville også være passende at udarbejde en handlingsplan over hvordan dette kan ændres. Ændringer i kulturen kunne for eksempel være i form af nogle små forbedringstiltag så som kaizen og andre leanværktøjer. Kaizen er en del af en kulturændring og vil blive beskrevet i det følgende afsnit. 8.2 Kaizen og Leanværktøjer Kaizen er det japanske ord for løbende forbedringer og et vigtigt begreb indenfor lean tankegangen. Kaizen er et af de fem lean-principper (vi vil ikke komme nærmere ind på de andre lean-principper) og har til formål at skabe mere værdi og mindre spild i virksomheden. Kaizen involverer hele virksomheden fra topledelsen til den enkelte medarbejder. Kaizen omfatter forskellige værktøjer, som 5S og standardiseret arbejde. Standardiseret arbejde består i at dokumentere og indføre en fælles metode for, hvordan arbejdet skal udføres. Det kan være en beskrivelse af hvor lang tid et stykke arbejde skal tage, i hvilken rækkefølge det skal udføres, hvor folk eventuelt skal være opmærksomme på kvaliteten og hvor der er sikkerhedsmæssige risici for medarbejderne. Hvis der ikke er nogle standarder, er det ikke muligt at lave løbende forbedringer, det vil sige ingen kaizen. Dermed vil det ikke være muligt at finde en bedre måde at gøre tingene på. 5S bliver beskrevet nærmere i afsnittet S. Et vigtigt værktøj i et kaizen system er, et system til at behandle indkomne forbedringsforslag. Flere virksomheder stiller krav til deres medarbejdere om at de skal komme med forslag til forbedringer. Her bliver der sat et antal på antallet af forslag, som skal indleveres hvert år. Der er fem vigtige ting, der karakteriserer en lean-virksomhed: 1. Ideer og forslag fra alle i virksomheden er velkomne uanset størrelse. 2. Alle er klar over hvordan et leveringsforslag indleveres både simpelt og standardiseret. 3. Evalueringen af de indkomne forslag skal forekomme hurtigt og effektivt. 4. Alle personer skal have konstruktiv feedback på de indkomne forbedringsforslag. 5. Implementeringen af forbedringsforslagene skal ske hurtigt. 17

18 Ved indførsel af kaizen, ændrer man også kulturen. For at dette skal lykkedes, kræver det at medarbejderne selv bidrager til løbende forbedringer, som også beskrevet ovenfor. Der skal være en tro på og en lyst til, hele tiden at blive bedre. Ikke kun til gavn for kunderne, men også for virksomheden og medarbejderne selv. Man skal have medarbejderne til selv at tænke og handle i dagligdagen. For at dette skal lykkedes, kræver det fuld opbakning fra ledelsen. Ledelsen er den vigtigste kulturbærer i en virksomhed S Nogle af de løbende forbedringer kunne være i form af leanværktøjet 5S. 5S-filosofien fokuserer på effektive arbejdsprocesser, indretning af arbejdspladsen og standardiseret arbejdsrutiner. 5S bruges til at skabe synlige forbedringer i arbejdsområdet. Ved 5S organiseres et arbejdsområde eller en arbejdsplads, det holdes rent og ordentligt, samt standardiseres således, at man hurtig og nemt kan finde det, der skal bruges. 5S er blandt andet med til at forbedre arbejdsmiljøet, reducere spild og ikke-værdiskabende aktiviteter. Hovedsageligt er det med til at fjerne unødvendige bevægelser. 5S er noget af det første man gør i lean. Grunden til det er, at man visuelt kan se en ændring, men også fordi at man dermed kan finde muda (se afsnit Muda) og fjerne det med det samme. 5S står for: Sorter og smid væk (seiri) Her skal der klart skelnes mellem, hvad der er nødvendigt og hvad der er unødvendigt og fjerne alt det unødvendige. Dette gøres af områdets egne medarbejdere, hvor der for eksempel sættes en rød mærkat på alle de ting, der ikke er nødvendige for at udføre arbejdet. Sorteringen vil også være med til at fjerne ødelagte eller forkerte værktøjer, affald og overflødige materialer omkring arbejdspladsen. Systematiser (seiton) Her organiseres de nødvendige genstande, så de er placeret mest hensigtsmæssigt i forhold til anvendelsesstedet. Så er det både nemt og hurtigt, at få fat på dem, samt at lægge dem tilbage efter man har brugt dem. Derudover skal der være klare og letforståelige standarder. Det kunne være i form af billeder, opmærkning på gulve og arbejdsborde til materialer og værktøjer en plads til hver ting og hver ting på sin plads. 18

19 Skrub og skur (seiso) Efter at de unødvendige ting er fjernet og de nødvendige er på plads, skal der foretages en grundig rengøring af arbejdsområdet. Medarbejderne føler sig også bedre tilpas i et rent og ryddeligt arbejdsmiljø. Standardisere (seiketsu) Her sørger man for at fastholde og forbedre de første tre S ers standard. Det kan være i form af noget information omkring placeringen af materialer og værktøjer, så de er mere genkendelige. Hvis nu alle labels på en hylde eller reol er i samme format, er det lettere at holde den visuelle ryddelighed. Selvdisciplin (shitsuke) Det er de rutiner der sikrer, at alle faserne i 5S fastholdes i virksomheden. Det er ikke nok at fokusere på et problem, men vigtigere at spørge ind til hvorfor problemet er opstået. Det vil sige, at man skal opnå den disciplin eller vane, der skal til for at fastholde de korrekte 5S procedurer på en passende måde. 5S skal gøres til en del af dagligdagen. Sorter og smid væk Systematiser Selvdisciplin Standardisere Skrub og skur Ved at gennemgå 5S, er man med til at skabe en Figur 2-5S effektiv arbejdsplads og i højere grad skabe en mere attraktiv, sikker og ergonomisk korrekt indrettet arbejdsplads. Man eliminerer spildbrugen ved at lede efter værktøj og reducere muligheden for at bruge komponenter, der er kasseret eller forkert værktøj. Medarbejderne gennemgår alle ting i et arbejdsområde og tager stilling til, om der er et egentlig behov for dette. Der gøres rent for at komme ud til alle kroge og der findes faste pladser til alt, som der er besluttet skal bruges. Figur 2 illustrerer hvordan der løbende bruges 5S. Man kan sætte den op i områderne hvor der udføres 5S og eventuelt markere på selve figuren, i hvilket stadie af 5S de enkelte område er i. Efter udførslen af 5S er det nemmere at se og dermed fjerne muda, som vil blive beskrevet i næste afsnit. 19

20 8.2.2 Muda Muda er et japansk udtryk for spild og det er ikke et af de fem lean principper. Selvom det ikke er en af de fem lean principper, så er det stadig med til at nå de høje mål indenfor lean. At fjerne muda betyder derfor at fjerne spild. Muda dækker over syv spildtyper: Overproduktion Ventetid Transport Lager Uhensigtsmæssige processer Unødvendige bevægelser Defekte enheder Det er de aktiviteter, der ikke skaber værdi for kunden og som kunden ikke vil betale for. Derudover er der en ottende spildaktivitet, som senere er tilføjet. Den lyder på, at man skal udnytte medarbejdernes kreativitet, hvilket relaterer meget til kaizen og kravet om at medarbejderne skal komme med forbedringsforslag. For at identificere virksomhedens spildaktiviteter, er det nødvendigt med en stor oprydning og rengøring. Det opnås som beskrevet i forrige afsnit ved hjælp af 5S. Derefter er spildaktiviteterne nemmere at identificere, da meget af spildet vil komme til syne. Eksempler på muda og som passer godt til en virksomhed som Meincke, kunne være: Transport af overskydende produkter til lager Opbevaring af overskydende produkter på lager og derved unødvendigt pladsforbrug Unødvendige bevægelser, fordi der skal flyttes rundt på lageret, eller fordi det er svært at komme til Ting forsvinder og er ikke til at finde Der skal ikke nødvendigvis en oprydning til at se nogle af disse spildaktiviteter, men den vil være med til at fremhæve flere, end der umiddelbart kan ses. 20

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1

Forbedring af produkt og proces gennem. kunde-leverandørsamarbejde 7.1. 1. Hvorfor samarbejde om forbedringer? 1 Forbedring af produkt og proces gennem Forbedring af produkt og proces gennem kunde-leverandørsamarbejde af ph.d., professor Frank Gertsen, fgertsen@iprod.aau.dk, Aalborg Universitet, ph.d., forsker Jacob

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN

PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Danmarks Tekniske Universitet 23.6.2006 PROJEKTLEDELSE I BYGGERIET DR BYEN Gruppe 4 Afløsningsopgave 11052 Projektledelse i byggeriet Ágúst Ásgrímsson s053090 Teddy Olsen s011271 Michael Krolykke s021989

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Synopsis: Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere 15pt0pt Department of Computer Science Informatik Fredrik Bajers Vej 7E DK-9220 Aalborg Øst http://www.cs.aau.dk Titel: Workout & Fitnesss Tema: Design og vurdering af et edbsystem i samarbejde med brugere

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Hvem skal lede fremtidens museer?

Hvem skal lede fremtidens museer? Hvem skal lede fremtidens museer? Studerende: Anna Overlund-Sørensen Årgang: 2006 1. december 2011 Speciale Vejledere: Casper Hvenegård Antal normalsider: 70 Indhold Indhold... 2 Abstrakt... 4 Abstract...

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

1.0 Projektrapportens rammer

1.0 Projektrapportens rammer 1.0 Projektrapportens rammer 1.1 Indledning Roskilde Festival (herefter kaldet RF) opstod i 1971, hvor to gymnasieelever startede festivalen, der dengang hed Sound Festival. Det første år varede festivalen

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere