DET STORE BATTERIPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BATTERIPROJEKT"

Transkript

1 DET STORE BATTERIPROJEKT

2 2 3

3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale lægger op til en række mindre aktiviteter, der har fokus på genanvendelse af batterier. Gennem aktivitetsmaterialet får den enkelte spejder kendskab til genanvendelse af batterier, alternative energikilder og forskellige eksperimenter med batterier med mere. Målet med kampagnen er at lave samfundsrelevante aktiviteter samtidig med at KFUMSpejdernes mål om at tage medansvar for vores miljø opfyldes. MÅLGRUPPE Aktivitetsmaterialets målgruppe er junior og tropspejdere (05 årige). De fleste af aktiviteterne kan spejderne selv løse, mens andre kræver en leders tilstedeværelse og hjælp. VÆRDIGRUNDLAG Aktivitetsmaterialet bygger på KFUMSpejdernes værdier ansvarlighed og samfundsengagement. Gennem arbejdet med aktiviteterne får spejderne arbejdet med værdierne, og lærer dermed at tage ansvar for sig selv og samfundet omkring dem. Udover at projektet understøtter KFUMSpejdernes værdisæt, understøtter aktiviteterne også flere af de udviklingsområder, som korpset arbejder ud fra. Aktiviteterne favner udviklingsområderne socialt, intellektuelt og selvstændigt. IDÉEN MED SPECIALMÆRKET Spejderen skal have kendskab til, hvilke problemer og konsekvenser manglende genanvendelse af fx batterier har for bl.a. naturen. Spejderen skal selv finde ud af hvordan man kan forbedre miljø et. Spejderen skal opnå forståelse for elektricitet, og dens nytte. Spejderen skal prøve kræfter med aktiviteter, der udfordrer på tværs af alder og færdigheder. Efter forløbet skal spejderen have gjort fremskridt inden for følgende udviklingsområder: Socialt: Fælleskab og demokrati Intellektuelt: Løs problemer Selvstændigt: Tag ansvar GODT AT VIDE FØR I GÅR I GANG Aktiviteterne er inddelt i temaer (AC). Alle temaer skal være repræsenteret, når der vælges aktiviteter. Der er ingen prioriteret rækkefølge. I vælger selv hvilke aktiviteter, I ønsker at lave. Der lægges op til at spejdere og ledere i fællesskab beslutter hvilke opgaver, de ønsker, at der skal gennemføres. Læs under hver aktivitet, hvad den kræver af forberedelse. Nogle aktiviteter er lige til at løse, mens andre kræver en del forberedelse i form af fx indkøb af materialer. Nogle materialer til eksperimenter under temaet Leg og Lær kan findes i elkassen, som kan købes gennem 55 NORD, andre skal I selv finde. Vær opmærksom på, at kassen ikke indeholder alle materialer, og at I selv skal indkøbe resten. Vær derfor ude i god tid, når I skal købe materialer. Aktiviteterne tager i alt 34 spejdermøder afhængig af, hvilke aktiviteter der vælges, og hvilken tidsmæssig vægt den enkelte aktivitet tillægges. NYTTIGE LINKS Find mere information om genanvendelse og batterier på følgende sider: European Recycling Platform (ERP); Energimuseet; Danmarks Naturfredningsforening, der blandt andet står for affaldsindsamlingen, som afholdes hvert år i april; Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for affald i Danmark; Samvirkes (COOP) tema om batterier; RenoSam en sammenslutning af affaldsselskaber og kommuner, der har lavet kampagnen Få mere plads i skraldespanden ; Fysik for en slik: Her kan du få mere information og inspiration til eksperimenter med el, batterier; 4 5

4 Aktiviteter til specialmærket TEMA A: HVORFOR GENANVENDE? Det er vigtigt at få en forståelse for hvorfor det er vigtigt at genanvende. Nedenfor er der forslag til hvordan du kan få mere viden om batterier og genanvendelse. Det vil være oplagt også at dele sin viden med de andre patruljemedlemmer. Hjemmeopgave før mødet: Lav en liste over de batteridrevne apparater, du har derhjemme. Tæl evt. hvor mange batterier der er i hele huset. Snak om det til et møde. Forestil jer et døgn uden batterier. Hvad ville det betyde for din hverdag? Kunne du leve batterier? Planlæg eventuelt et døgn uden batterier og mærk betydningen på egen krop. Tal efterfølgende om oplevelsen af et batterifrit døgn. Snak om genanvendelse. Hvad kan og skal genanvendes og hvorfor? Besøg eventuelt en genbrugsstation. Udarbejd en planche eller en video om den påvirkning, som henkastede batterier har på naturen. Lav en batteriquiz i patruljen. Byt efterfølgende quiz med de andre patruljer og se hvor mange spørgsmål, jeres patrulje kan svare rigtigt på. TEMA B: GENANVENDELSE I PRAKSIS HVOR OG HVORDAN? Da målet for mærket er, at man skal tage ansvar for vores natur, så skal man også vise at man formår at gøre det. For at skabe de bedste forbedringer for naturen omkring os, så er det vigtig først at få en fælles forståelse for hvilke problemer der allerede er. Nu er det tid til at I skal komme med forslag til hvordan problemerne kan løses. Find på idéer, som I kan udføre i spejderhytten, og som kan gennemføres derhjemme. Sæt eventuelt en planche op i hytten, hvor I kan skrive ned, hvad I har gjort. Skriv også de ting I har gjort derhjemme. Forslag til løsning af problemer: Lav en genanvendelses og batteristrategi for spejdergruppen. Skriv den ned, og hæng den op, så alle kan se den, og læg den evt. på jeres hjemmeside. Besøg et forbrændingsanlæg eller en genbrugsstation og få en fornemmelse af hvad andre allerede gør for at forbedre naturen. Lav et affaldssorteringssystem i spejderhytten. Sortér i glas, pap, papir, metal og batterier. Lav en ordning i patruljen/enheden om, hvem der sørger for, at affaldet bliver afleveret på genbrugsstationen og hvornår. Tag på fotoløb i lokalområdet. Tag billeder af de steder, hvor man kan aflevere sine batterier til genbrug. Hæng billederne op i hytten og skriv hvor det er, så de andre spejdere også kan se, hvor batterierne skal afleveres. TEMA C: LEG OG LÆR Eksperiment #: Byg et batteri Eksperiment #2: Strømtester Eksperiment #3: Elektromagnet Eksperiment #4: Glødelampe Eksperiment #5: Har du en rolig hånd? Eksperiment #6: Quiz Eksperiment #7: Lommelygte Eksperiment #8: Morseapparat Til alle Leg og lær eksperimenterne er der tilhørende vejledning og illustrationer m.m. 6 7

5 Vejledninger og illustrationer til Leg og lær GENERELT OM EKSPERIMENTER Patruljerne skiftes til at løse eksperimenterne, som fungerer som mindre samarbejdsøvelser. Man kan med fordel opdele patruljen i hold af 23 personer, hvilket giver den enkelte spejder et større udbytte af den enkelte aktivitet. Det anbefales, at der evalueres efter hvert eksperiment, mens erfaringerne stadig er friske. Snak om, hvorfor forsøget fungerede eller hvorfor det ikke gjorde. På den måde lærer spejderne bedre at forstå det de har lavet. Vær opmærksom på, at materialelisterne er beregnet til ét eksperiment, dvs. ét hold á 23 spejdere. Påregn derfor flere materialer alt efter hvor mange hold der kan dannes i enheden. Nogle materialer ligger i elkassen, mens der er andre materialer, I selv skal anskaffe. Se ved det enkelte eksperiment hvilke materialer, I selv skal finde. GODT AT VIDE, FØR DU GÅR I GANG MED EKSPERIMENTERNE Sikkerhed: Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne. Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er i den ene ende af ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over. Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol () og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker ,5V batterier ledninger med krokodillenæb cm ledning cm konstantantråd 5. 2 øskener kuvertlukkerclips papirclips fatninger med pære 9. brummer 0. tang. 6 zinkplader 2. 6 kobberplader 3. 8 kramper 4. 6 dioder 4 8 9

6 EKSPERIMENT Byg et batteri TIDSRAMME: 20 MINUTTER LEG OG LÆR 3 4 Sølvpapir Køkkenrulle 6 stk. 50 ører Varmt saltvand Høretelefoner 2 ledninger med krokodillenæb. Tegn og klip seks cirkler, som har samme størrelse som en mønt, ud af både køkkenrulle og sølvpapiret. 2. Sæt en ledning fast til en sølvpapirscirkel. 3. Læg ledningen med sølvpapircirklen på bordet. Dyp én af køkkenrullecirklerne en saltvandet, og læg den derefter ovenpå sølvpapiret, og derefter en 50 øre oven på køkkenrullen. 4. Byg flere lag af henholdsvis sølvpapir, køkkenrulle og mønt. 5. Sæt en ledning fast til den øverste 50 øre. 6. Sæt den ene ledning fast på høretelefonstikket. Tag høretelefonerne i ørerne. 7. Gnid med krokodillenæbet fra den anden ledning på høretelefonstikket, og det skratte lidt. Det viser at der er strøm

7 EKSPERIMENT 2 Strømtester 2 3 TIDSRAMME: 3045 MINUTTER 2 stk. D batterier 2 piberensere Farveblyanter eller tuscher Karton Sølvpapir Tape Lim Ca. 45 cm ledning fatning med pære. Tape to batterier sammen, så plus og minuspol rører hinanden. Læg lidt sølvpapir mellem de to poler, da det forbedrer forbindelsen mellem batterierne. 2. Klip ledningen ud i tre stykker. To på ca. 0 cm og et på ca. 25 cm. 3. Afisolér de tre stykker ledninger i begge ender. 4. Tape ledningen på 25 cm fast til minuspolen. 5. Forbind de to andre ledninger til fatningen ved at løsne de små skruer, og spænde dem igen når ledningen er så på plads. Tape én af disse ledningers frie ende fast til pluspolen på batterierne. 6. Tape fatningen fast til pluspolen af batterierne. 7. Rul et stykke karton rundt om batterierne, og lim det sammen, så det danner et rør om batterierne. 8. Pynt røret, så det kommer til at ligne en bille, hvor du kan bruge piberenserne som ben, og hvor de to ledninger, som sidder fast på fatningen, kan fungere som følehorn. 9. Gå nu rundt og sæt spidsen af følehornene på forskellige ting. Hvis pæren ved billens hoved lyser op, så er tingen elektriskledende. Forslag til ting du kan prøve: Forskellige mønter, vand og saltvand, coladåse, blyant. Prøv dig frem, og måske du bliver overrasket. Sæt den dog aldrig i en stikkontakt

8 EKSPERIMENT 3 Elektromagnet TIDSRAMME: 2030 MINUTTER 3 4 Et stort søm En bunke papirclips m ledning 2 ledninger med krokodillenæb 4,5V batteri. Afisolér den meter lange ledning i begge ender. 2. Sno ledningen rundt om sømmet. Start i den ene ende af sømmet, og ca. 20 cm inde på ledningen, så dette stykke hænger løst. Når ledningen snos rundt skal den lægge helt tæt og uden mellemrum. 3. Når du når ned til modsatte ende af sømmet, så snor du tilbage igen, og dette gør du indtil der er tre lag ledning på sømmet. 4. Sæt et krokodillenæb fra hver sin ledning fast på hver sin ende af den ledning, som er rundt om sømmet. 5. Forbind de to ubrugte krokodillenæb til hver sin pol af batteriet. 6. Sømmet er nu blevet magnetisk, og er dermed en elektromagnet. Du kan teste, hvor mange papirclips, det kan løfte. Tip: Undersøg evt. om elektromagneten bliver kraftige eller svagere alt efter hvor mange gange ledningen er snoet rundt om sømmet. Husk: Tag ledningerne af batteriet efter brug

9 EKSPERIMENT 4 Glødelampe TIDSRAMME: 4560 MIN. 2 3 Syltetøjsglas med låg Blyant Stort søm Hammer 2 stk. 4,5V batteri 3 ledninger med krokodillenæb 20 cm konstantantråd diode. Med søm og hammer laves to huller med to cm mellemrum i midten låget til syltetøjsglasset, sådan at der kan komme et krokodillenæb gennem hvert af hullerne. 2. Træk de to ledninger gennem hvert sit hul. 3. Sno konstantantråden rundt om diodes ene ben, så du har en spiral, når tråden tages af diodes ben. 4. Forbind spiralen til de krokodillenæb, som sidder på undersiden af låget. 5. Skru låget fast på glasset, så spiralen hænger i midten af glasset uden at røre siderne. 6. Forbind de to andre krokodillenæb til hver sin pol af batteriet. 7. Tråden skulle nu lyse op. Hvis det er svært at se, tag den da med ind i et mørkt rum. Hvis den stadig ikke lyser op, prøv da at forkorte spiralen eller tilføje et ekstra batteri

10 EKSPERIMENT 5 Har du en rolig hånd? TIDSRAMME: ½ TIME 2 3 Kraftig ståltråd (2 mm tyk), brug evt. en tøjbøjle af metal Træplade på ca. 30*40 cm Pind eller rundstok på 70 cm Hammer Tape 4,5V batteri brummer øsken 2 ledninger med krokodillenæb 50 cm isoleret ledning 4 kramper eller små søm. Afisolér begge ende af ledningen. Fastgør den ene ende til øskenen. 2. Skru øskenen fast ude i enden af pinden eller rundstokken. 3. Før ståltråden gennem øskenen. 4. Fastgør enderne af ståltråden til hver sin ende af træpladen med enten små søm eller kramper. Sæt ståltråden sådan på at den er oppe i luften. Se billede. 5. Bøj den kraftige ståltråd, så den bugter sig rundt. 6. Sæt tape på de yderste to cm af hver ende af ståltråden. 7. Afisolér ledningerne på brummeren, og forbind én af ledningerne fra brummeren med en af polerne på batteriet. 8. Forbind med en ledning den frie pol på batteriet med en af ståltrådens ender. 9. Forbind den frie ledning fra brummeren med ledningen fra øskenen. 0. Når øskenen rører ved ståltråden vil brummeren larme. Se om du kan føre øskenen fra den ene til den anden ende uden at brummeren larmer. Lav evt. en konkurrence med dine spejderkammerater om hvem der kan komme længst, eller hvem der kan gøre det hurtigst

11 EKSPERIMENT 6 Quiz 2 TIDSRAMME: 3060 MIN. Skotøjsæskelåg Papir Saks Blyant eller kuglepen Lim eller tape Minimum 8 ledninger med krokodillenæb Minimum 0 kuvertlukkerclips fatning med pære 4,5V batteri. Bestem dig for hvilken slags quiz du vil lave. Eksemplet her er en morsequiz. 2. Lav quizspørgsmål på papiret, og klip dem ud i små firkanter. Eksemplet her er fem bogstaver, og samme fem bogstaver i morse. 3. Lav huller parvis ned langs midten af låget (se billede). Lav i alt 5 rækker huller. 4. Sæt kuvertlukkerclipsene ned gennem hullerne, sådan at splitterne peger ud på undersiden af låget. Spred derefter splitterne på hver clips, så de sidder fast. 5. Lim sedlerne med bogstaver fast i tilfældig rækkefølge på forsiden af låget ud for den første kolonne af clips. 6. Lim sedlerne med morse fast i tilfældig rækkefølge på forsiden af låget ud for den anden kolonne af clips. 7. På bagsiden af låget skal clipsene forbindes med ledninger. Find de to sedler på forsiden, som passer sammen. Forbind med en ledning de clips, som sidder ud for disse to sedler. 8. Forbind batteri og fatning, som vist på billederne. 9. Du kan nu lade dine patruljekammerater prøve quizzen. De skal sætte de to løse krokodillenæb ned på de clips, som sidder ud for de sedler, som de mener passer sammen. Hvis pæren lyser, har de svaret korrekt. Tip: Brug evt. en brummer i stedet for en pære, da man så kan høre om der er svaret korrekt. Refleksioner: Hvordan kan man gøre spillet sværere? Hvordan kan man ellers lave quizzen?

12 EKSPERIMENT 7 Lommelygte 2 3 TIDSRAMME: 60 MIN. Køkkenrullerør 2 stk. D batterier Tape Lille papkop Hobbykniv papirclips Sølvpapir 2 kuvertlukkerclips fatning med pære 3 ledninger med krokodillenæb. Tape batterierne stramt sammen, så en pluspol vender mod en minuspol. Læg gerne et stykke sølvpapir mellem de to poler, da det forbedrer forbindelsen mellem batterierne. 2. Tape et krokodillenæb fra hver sin ledning fast på polerne af batterierne. Læg et stykke foldet sølvpapir mellem krokodillenæb og batteriets pol. 3. Lav et hul i midten af bunden af koppen, som pæren akkurat kan komme igennem. 4. Beklæd indersiden af koppen med sølvpapir. Dette gøres ved at lægge et stykke sølvpapir rundt om en anden kop med den blankeside indad. Herefter sættes koppen med sølvpapiret ned i koppen med hullet. Når du forsigtigt fjerner den inderste kop, så er sølvpapiret nu i koppen med hullet. 5. Stik kuvertlukkerclipsene gennem siden af køkkenrullerøret, så de har samme afstand som en papirclips. Spred derefter splitterne på hver clips, så de sidder fast. 6. Forbind den ene ledning til en af splitterne og læg batterierne ind i køkkenrullerøret. Lad den anden ledning stikke ud af rørets ene ende. 7. Forbind en ledning til den sidste kuvertlukkerclips og lad denne ledning stikke ud af samme ende af røret, som ledningen fra batterierne. 8. Forbind de to ledninger, som stikker ud af røret, med fatningen. 9. Stik pæren fra fatningen gennem hullet i koppen, sådan at pæren nu er inde i selve koppen. Tape fatningen godt fast til undersiden af koppen. 0. Tape koppen fast på rørets ende.. Forbind de to kuvertlukkerclips på ydersiden af køkkenrullerøret med en papirclips. Så snart at papirclipsen rører begge kuvertlukkerclips vil pæren lyse. På denne måde kan du slukke og tænde for din nye lommelygte

13 EKSPERIMENT 8 Morseapparat TIDSRAMME: 4560 MIN. 2 tynde ledninger, som kan nå fra et rum til et andet 4 tegnestifter uden plastic på hovederne 2 små træplader (ca. 4*6 cm) 2 stk. 4,5V batterier 2 papirclips 0 ledninger med krokodillenæb 2 fatninger med pære 4 stk. 0 cm ledning. Afisolér de fire små ledninger i hver ende. 2. Lav to kontakter. Stik to tegnestifter ned i et træstykke med den afstand, som en papirclips er lang. Sæt de en lille ledning fast til hver tegnestift. Sæt en papirclips fast på den ene tegnestift, så den samtidig kan røre den anden på toppen. 3. Afisolér de to lange ledninger i hver ende. 4. Sæt en ledning med krokodillenæb i hver ende af de to lange ledninger. 5. Forbind nu alle ledningerne, som vist på illustrationen. 6. Sæt nu den ene pære, batteri og kontakt ind i et rum, og de andre ind i et andet. 7. Når man presser en papirclips ned på tegnestiften vil begge pærer lyse. Dette er smart, da man på den måde også har en fornemmelse af, hvor hurtigt man sender sine morsebeskeder. Så nu er det bare at komme i gang med at sende beskeder

14 Det er sund fornuft at genanvende batterier Her kan du finde flere aktiviteter fra sidste års hæfte: batteri.pdf Der findes mange typer af batterier, og fælles for dem alle er, at de skal genanvendes, når de er flade. Det skal du gøre både for din egen og miljøet skyld, for hvis batterierne havner i naturen eller i skraldespanden, kan tungmetaller som f.eks. cadmium, kviksølv og lithium være meget skadelige for mennesker, dyr og natur. ALDRIG I SKRALDESPANDEN De batterier, der bliver smidt ud sammen med husholdningsaffaldet, ender typisk på et forbrændingsanlæg eller på et depot. Ved forbrænding bliver de farlige tungmetaller udledt i atmosfæren og i den luft, vi går og indånder. Det kan umiddelbart lyde som et godt alternativ at opbevare brugte batterier på et depot. Det er det også, lige indtil batterierne begynder at blive nedbrudt, og det vil alle batterier blive med tiden. Når det sker, siver metaller og syrer ud og forurener grundvandet, som både vi, planterne og dyrene er afhængige af. GIV BATTERIERNE NYT LIV Selvom det kan lyde skræmmende, hvad brugte batterier kan skabe af forstyrrelser i naturen, så er der ingen grund til ikke at bruge batterier. Det kræver nemlig bare lidt omtanke og at du altid afleverer dine batterier til genanvendelse. Så kan de farlige, men også vigtige råstoffer nemlig blive udvundet på den rigtige måde og få nyt liv igen og igen. Når batterier skal genanvendes, bliver de først sorteret efter, hvilken type kemi de indeholder. Så bliver brændbare dele, som bl.a. plastik og isolering, fjernet, og batterierne deles i mindre stykker, før de kommer i smeltekar, der varmes op til metallerne bliver flydende. Cadmium er et forholdsvist let metal, og det fordamper derfor ved høje temperaturer. Dampene bliver blæst over i en anden beholder, som køler cadmium til en renhed på over 99 %. De resterende metaller bliver hældt over i forme, hvor de støbes og sendes videre til yderligere separation og genanvendelse. De dele af batterierne som ikke er metalliske, bliver afbrændt i smeltekaret, hvilket efterlader en sort belægning på toppen, som kan fjernes lidt ligesom man skummer fløde fra mælk. KEND DINE BATTERIER Batterier kan overordnet opdeles i genopladelige og ikke genopladelige. Under de ikke genopladelige batterier hører bl.a. de alkaliske batterier, der er de mest almindelige. Det er dem, du f.eks. bruger til dit kameraer, dine fjernbetjeninger og i husholdningsapparater. Derudover er der også knapcelle batterier, der kan indeholde forskellige kemiske sammensætninger som sølvoxid, zinkluft, alkaliske, kviksølvoxid og lithium. Udover lithium batteriet indeholder alle de andre batterier kviksølv, og det kan genanvendes med hele 99,9 %. Genopladelige batterier er typisk nikkelcadmium batterier, som du kender fra værktøj, f.eks. en boremaskine. Når de batterier bliver genanvendt, kan hele 79% af råstofferne bruges igen. Nikkel anvendes også i batteritypen Nikkelmetalhybrid, der hverken indeholder kviksølv, cadmium eller bly, og her kan 72 % genanvendes. Din mobil, og stort set alt andet bærbart udstyr, bliver drevet med lithiumion batterier, som har en genanvendelse på 80 %. I biler, både, haveredskaber bliver der typisk brugt blybatterier, som kan genanvendes 90 %. BRUG GENBRUGSSTATIONERNE De flade batterier er altså både en trussel mod naturen, men også skjulte ressourcer, vi kan få rigtig meget ud af at genanvende. Derfor kan vi kun opfordre dig til at aflevere dine batterier, hvor du ved, de bliver behandlet, som de skal. Det skylder vi alle sammen naturen og hinanden. KOLOFON Hæftet er udviklet af KFUMSpejderne i Danmark Forfatter: Christian Bloch Hansen Tak til: Desuden tak til: Christina Hansen for faglig sparring og korrektur eksperimenter: Billeder: Thomas Bang Illustrationer: Malene Hald Grafik: Sylvester Hvid & Co

15 ERP European Recycling Platform er blandt de første kollektive ordninger for genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUMSpejderne om formidling af viden om batterier og udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro.

Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. D E T D A N K E P E J D E R K O R P PL-intro Dette er et elektronisk eksemplar af PL-intro. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt udgave, er det billigste

Læs mere

Natur/teknik. Livet i Fjordby: Mål vejret. Supplerende natur/teknik-aktiviteter. Organisering

Natur/teknik. Livet i Fjordby: Mål vejret. Supplerende natur/teknik-aktiviteter. Organisering Natur/teknik Naturfag er en vigtig del af almendannelsen. Iagttagelser, målinger, eksperimenter og erkendelse af sammenhænge i naturen ændrer hele tiden vores virkelighedsopfattelse. Naturfag og teknik

Læs mere

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre

Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Et øvelseskatalog der får elevernes kreative evner til at blomstre Sociale lege 4 Samarbejdsøvelser 8 Kreative øvelser 14 Idégenerering 18 Hjernegymnastik 25 Pjattelege 28 Sociale lege Rækkefølge-leg

Læs mere

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15

Indhold. Indledning 2. Lærervejledning 3. Løft vandet 4.-6. klasse 5. Løft vandet 7.-8. klasse 10. Løft vandet 9.-10. klasse 15 2006 Indhold side Indledning 2 Lærervejledning 3 Løft vandet 4.-6. klasse 5 Løft vandet 7.-8. klasse 10 Løft vandet 9.-10. klasse 15 Supplerende litteraturliste 20 idékatalog for 4.-10. klasse Løft Vandet

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever?

Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Hvorfor tage i Kærehave Skov med udviklingshæmmede elever? Af Lars Jensen, Lars Kjær, Jacob Svarre, Mie Hersted, lærere og pædagoger på Ådalsskolen i Ringsted. Flere klasser på specialskolen Ådalskolen

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

Forsøg til "Lyd i Oceanerne "

Forsøg til Lyd i Oceanerne Forsøg til "Lyd i Oceanerne " Kære Lærer Her er en række forsøg, du kan bruge i undervisningen til at understøtte de emner, I gennemgår i hæftet "Lyd i Oceanerne". Alle forsøgsvejledningerne indledes med

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 10-13 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 10-13 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk.

Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Rafter og tovværk Dette er et elektronisk eksemplar af Rafter og tovværk. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en

Læs mere

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet:

Spilleregler: Find vej til bedre trivsel. Introduktion til redskabet: Introduktion til redskabet: er et redskab til at undersøge trivslen i en virksomhed. Det kan bruges i mindre virksomheder med under 20 ansatte og man behøver ikke hjælp udefra. Det kræver dog, en mødeleder

Læs mere

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring

Tal om tal. Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring Tal om tal Et inspirationshæfte til tidlig talindlæring. Dette hæfte giver inspiration til arbejdet med børns kendskab til tal i hjemmet, i børnehaven

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 8-10 år.

Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 8-10 år. D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Forløb 8-10 år Dette er et elektronisk eksemplar af Forløb 8-10 år. Brug det i planlægning og til at kopiere fra, men hvis du eller andre har brug for en trykt

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk

SKOLEMATERIALE. 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi. Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk 6 7 5 3 7 8 9 5 7 3 9 1 4 3 2 7 4 2 5 9 1 4 7 2 4 9 1 2 SKOLEMATERIALE 3.-6. klasse, natur/teknik og 7.-9. klasse, biologi Tuborg Havnevej 7-2900 Hellerup - www.experimentarium.dk Indhold Redaktion: Anne

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af

malerier du selv kan lave Nemme Lav selv sæt Et gratis blad for os Miniature folk. Masse af Vis os det som du selv har lavet og som du er stolt af. Her er det kun positivt at prale. Det giver nemlig idéer til andre. Nr 5. 2 Årgang April 2009 Et blad for folk med dukkehuse som hobby. Lavet af

Læs mere

Udtryksformer forord

Udtryksformer forord Udtryksformer forord Udtryksformer er mange ting. Når man har noget på hjerte, som man ønsker at formidle, er det vigtigt at vælge den rigtige form at udtrykke sig på. Vigtigst er det dog at understrege,

Læs mere

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet.

Energi i affald. ud af forbrændingen, for affaldet bliver både til varme og elektricitet. Energi i affald På s forbrændingsanlæg brænder vi det affald, der ender i skraldesækken både hjemme hos din familie og på en virksomhed. Alligevel kommer der genbrug ud af forbrændingen, for affaldet bliver

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere