DET STORE BATTERIPROJEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BATTERIPROJEKT"

Transkript

1 DET STORE BATTERIPROJEKT

2 2 3

3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale lægger op til en række mindre aktiviteter, der har fokus på genanvendelse af batterier. Gennem aktivitetsmaterialet får den enkelte spejder kendskab til genanvendelse af batterier, alternative energikilder og forskellige eksperimenter med batterier med mere. Målet med kampagnen er at lave samfundsrelevante aktiviteter samtidig med at KFUMSpejdernes mål om at tage medansvar for vores miljø opfyldes. MÅLGRUPPE Aktivitetsmaterialets målgruppe er junior og tropspejdere (05 årige). De fleste af aktiviteterne kan spejderne selv løse, mens andre kræver en leders tilstedeværelse og hjælp. VÆRDIGRUNDLAG Aktivitetsmaterialet bygger på KFUMSpejdernes værdier ansvarlighed og samfundsengagement. Gennem arbejdet med aktiviteterne får spejderne arbejdet med værdierne, og lærer dermed at tage ansvar for sig selv og samfundet omkring dem. Udover at projektet understøtter KFUMSpejdernes værdisæt, understøtter aktiviteterne også flere af de udviklingsområder, som korpset arbejder ud fra. Aktiviteterne favner udviklingsområderne socialt, intellektuelt og selvstændigt. IDÉEN MED SPECIALMÆRKET Spejderen skal have kendskab til, hvilke problemer og konsekvenser manglende genanvendelse af fx batterier har for bl.a. naturen. Spejderen skal selv finde ud af hvordan man kan forbedre miljø et. Spejderen skal opnå forståelse for elektricitet, og dens nytte. Spejderen skal prøve kræfter med aktiviteter, der udfordrer på tværs af alder og færdigheder. Efter forløbet skal spejderen have gjort fremskridt inden for følgende udviklingsområder: Socialt: Fælleskab og demokrati Intellektuelt: Løs problemer Selvstændigt: Tag ansvar GODT AT VIDE FØR I GÅR I GANG Aktiviteterne er inddelt i temaer (AC). Alle temaer skal være repræsenteret, når der vælges aktiviteter. Der er ingen prioriteret rækkefølge. I vælger selv hvilke aktiviteter, I ønsker at lave. Der lægges op til at spejdere og ledere i fællesskab beslutter hvilke opgaver, de ønsker, at der skal gennemføres. Læs under hver aktivitet, hvad den kræver af forberedelse. Nogle aktiviteter er lige til at løse, mens andre kræver en del forberedelse i form af fx indkøb af materialer. Nogle materialer til eksperimenter under temaet Leg og Lær kan findes i elkassen, som kan købes gennem 55 NORD, andre skal I selv finde. Vær opmærksom på, at kassen ikke indeholder alle materialer, og at I selv skal indkøbe resten. Vær derfor ude i god tid, når I skal købe materialer. Aktiviteterne tager i alt 34 spejdermøder afhængig af, hvilke aktiviteter der vælges, og hvilken tidsmæssig vægt den enkelte aktivitet tillægges. NYTTIGE LINKS Find mere information om genanvendelse og batterier på følgende sider: European Recycling Platform (ERP); Energimuseet; Danmarks Naturfredningsforening, der blandt andet står for affaldsindsamlingen, som afholdes hvert år i april; Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for affald i Danmark; Samvirkes (COOP) tema om batterier; RenoSam en sammenslutning af affaldsselskaber og kommuner, der har lavet kampagnen Få mere plads i skraldespanden ; Fysik for en slik: Her kan du få mere information og inspiration til eksperimenter med el, batterier; 4 5

4 Aktiviteter til specialmærket TEMA A: HVORFOR GENANVENDE? Det er vigtigt at få en forståelse for hvorfor det er vigtigt at genanvende. Nedenfor er der forslag til hvordan du kan få mere viden om batterier og genanvendelse. Det vil være oplagt også at dele sin viden med de andre patruljemedlemmer. Hjemmeopgave før mødet: Lav en liste over de batteridrevne apparater, du har derhjemme. Tæl evt. hvor mange batterier der er i hele huset. Snak om det til et møde. Forestil jer et døgn uden batterier. Hvad ville det betyde for din hverdag? Kunne du leve batterier? Planlæg eventuelt et døgn uden batterier og mærk betydningen på egen krop. Tal efterfølgende om oplevelsen af et batterifrit døgn. Snak om genanvendelse. Hvad kan og skal genanvendes og hvorfor? Besøg eventuelt en genbrugsstation. Udarbejd en planche eller en video om den påvirkning, som henkastede batterier har på naturen. Lav en batteriquiz i patruljen. Byt efterfølgende quiz med de andre patruljer og se hvor mange spørgsmål, jeres patrulje kan svare rigtigt på. TEMA B: GENANVENDELSE I PRAKSIS HVOR OG HVORDAN? Da målet for mærket er, at man skal tage ansvar for vores natur, så skal man også vise at man formår at gøre det. For at skabe de bedste forbedringer for naturen omkring os, så er det vigtig først at få en fælles forståelse for hvilke problemer der allerede er. Nu er det tid til at I skal komme med forslag til hvordan problemerne kan løses. Find på idéer, som I kan udføre i spejderhytten, og som kan gennemføres derhjemme. Sæt eventuelt en planche op i hytten, hvor I kan skrive ned, hvad I har gjort. Skriv også de ting I har gjort derhjemme. Forslag til løsning af problemer: Lav en genanvendelses og batteristrategi for spejdergruppen. Skriv den ned, og hæng den op, så alle kan se den, og læg den evt. på jeres hjemmeside. Besøg et forbrændingsanlæg eller en genbrugsstation og få en fornemmelse af hvad andre allerede gør for at forbedre naturen. Lav et affaldssorteringssystem i spejderhytten. Sortér i glas, pap, papir, metal og batterier. Lav en ordning i patruljen/enheden om, hvem der sørger for, at affaldet bliver afleveret på genbrugsstationen og hvornår. Tag på fotoløb i lokalområdet. Tag billeder af de steder, hvor man kan aflevere sine batterier til genbrug. Hæng billederne op i hytten og skriv hvor det er, så de andre spejdere også kan se, hvor batterierne skal afleveres. TEMA C: LEG OG LÆR Eksperiment #: Byg et batteri Eksperiment #2: Strømtester Eksperiment #3: Elektromagnet Eksperiment #4: Glødelampe Eksperiment #5: Har du en rolig hånd? Eksperiment #6: Quiz Eksperiment #7: Lommelygte Eksperiment #8: Morseapparat Til alle Leg og lær eksperimenterne er der tilhørende vejledning og illustrationer m.m. 6 7

5 Vejledninger og illustrationer til Leg og lær GENERELT OM EKSPERIMENTER Patruljerne skiftes til at løse eksperimenterne, som fungerer som mindre samarbejdsøvelser. Man kan med fordel opdele patruljen i hold af 23 personer, hvilket giver den enkelte spejder et større udbytte af den enkelte aktivitet. Det anbefales, at der evalueres efter hvert eksperiment, mens erfaringerne stadig er friske. Snak om, hvorfor forsøget fungerede eller hvorfor det ikke gjorde. På den måde lærer spejderne bedre at forstå det de har lavet. Vær opmærksom på, at materialelisterne er beregnet til ét eksperiment, dvs. ét hold á 23 spejdere. Påregn derfor flere materialer alt efter hvor mange hold der kan dannes i enheden. Nogle materialer ligger i elkassen, mens der er andre materialer, I selv skal anskaffe. Se ved det enkelte eksperiment hvilke materialer, I selv skal finde. GODT AT VIDE, FØR DU GÅR I GANG MED EKSPERIMENTERNE Sikkerhed: Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne. Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er i den ene ende af ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over. Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol () og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker ,5V batterier ledninger med krokodillenæb cm ledning cm konstantantråd 5. 2 øskener kuvertlukkerclips papirclips fatninger med pære 9. brummer 0. tang. 6 zinkplader 2. 6 kobberplader 3. 8 kramper 4. 6 dioder 4 8 9

6 EKSPERIMENT Byg et batteri TIDSRAMME: 20 MINUTTER LEG OG LÆR 3 4 Sølvpapir Køkkenrulle 6 stk. 50 ører Varmt saltvand Høretelefoner 2 ledninger med krokodillenæb. Tegn og klip seks cirkler, som har samme størrelse som en mønt, ud af både køkkenrulle og sølvpapiret. 2. Sæt en ledning fast til en sølvpapirscirkel. 3. Læg ledningen med sølvpapircirklen på bordet. Dyp én af køkkenrullecirklerne en saltvandet, og læg den derefter ovenpå sølvpapiret, og derefter en 50 øre oven på køkkenrullen. 4. Byg flere lag af henholdsvis sølvpapir, køkkenrulle og mønt. 5. Sæt en ledning fast til den øverste 50 øre. 6. Sæt den ene ledning fast på høretelefonstikket. Tag høretelefonerne i ørerne. 7. Gnid med krokodillenæbet fra den anden ledning på høretelefonstikket, og det skratte lidt. Det viser at der er strøm

7 EKSPERIMENT 2 Strømtester 2 3 TIDSRAMME: 3045 MINUTTER 2 stk. D batterier 2 piberensere Farveblyanter eller tuscher Karton Sølvpapir Tape Lim Ca. 45 cm ledning fatning med pære. Tape to batterier sammen, så plus og minuspol rører hinanden. Læg lidt sølvpapir mellem de to poler, da det forbedrer forbindelsen mellem batterierne. 2. Klip ledningen ud i tre stykker. To på ca. 0 cm og et på ca. 25 cm. 3. Afisolér de tre stykker ledninger i begge ender. 4. Tape ledningen på 25 cm fast til minuspolen. 5. Forbind de to andre ledninger til fatningen ved at løsne de små skruer, og spænde dem igen når ledningen er så på plads. Tape én af disse ledningers frie ende fast til pluspolen på batterierne. 6. Tape fatningen fast til pluspolen af batterierne. 7. Rul et stykke karton rundt om batterierne, og lim det sammen, så det danner et rør om batterierne. 8. Pynt røret, så det kommer til at ligne en bille, hvor du kan bruge piberenserne som ben, og hvor de to ledninger, som sidder fast på fatningen, kan fungere som følehorn. 9. Gå nu rundt og sæt spidsen af følehornene på forskellige ting. Hvis pæren ved billens hoved lyser op, så er tingen elektriskledende. Forslag til ting du kan prøve: Forskellige mønter, vand og saltvand, coladåse, blyant. Prøv dig frem, og måske du bliver overrasket. Sæt den dog aldrig i en stikkontakt

8 EKSPERIMENT 3 Elektromagnet TIDSRAMME: 2030 MINUTTER 3 4 Et stort søm En bunke papirclips m ledning 2 ledninger med krokodillenæb 4,5V batteri. Afisolér den meter lange ledning i begge ender. 2. Sno ledningen rundt om sømmet. Start i den ene ende af sømmet, og ca. 20 cm inde på ledningen, så dette stykke hænger løst. Når ledningen snos rundt skal den lægge helt tæt og uden mellemrum. 3. Når du når ned til modsatte ende af sømmet, så snor du tilbage igen, og dette gør du indtil der er tre lag ledning på sømmet. 4. Sæt et krokodillenæb fra hver sin ledning fast på hver sin ende af den ledning, som er rundt om sømmet. 5. Forbind de to ubrugte krokodillenæb til hver sin pol af batteriet. 6. Sømmet er nu blevet magnetisk, og er dermed en elektromagnet. Du kan teste, hvor mange papirclips, det kan løfte. Tip: Undersøg evt. om elektromagneten bliver kraftige eller svagere alt efter hvor mange gange ledningen er snoet rundt om sømmet. Husk: Tag ledningerne af batteriet efter brug

9 EKSPERIMENT 4 Glødelampe TIDSRAMME: 4560 MIN. 2 3 Syltetøjsglas med låg Blyant Stort søm Hammer 2 stk. 4,5V batteri 3 ledninger med krokodillenæb 20 cm konstantantråd diode. Med søm og hammer laves to huller med to cm mellemrum i midten låget til syltetøjsglasset, sådan at der kan komme et krokodillenæb gennem hvert af hullerne. 2. Træk de to ledninger gennem hvert sit hul. 3. Sno konstantantråden rundt om diodes ene ben, så du har en spiral, når tråden tages af diodes ben. 4. Forbind spiralen til de krokodillenæb, som sidder på undersiden af låget. 5. Skru låget fast på glasset, så spiralen hænger i midten af glasset uden at røre siderne. 6. Forbind de to andre krokodillenæb til hver sin pol af batteriet. 7. Tråden skulle nu lyse op. Hvis det er svært at se, tag den da med ind i et mørkt rum. Hvis den stadig ikke lyser op, prøv da at forkorte spiralen eller tilføje et ekstra batteri

10 EKSPERIMENT 5 Har du en rolig hånd? TIDSRAMME: ½ TIME 2 3 Kraftig ståltråd (2 mm tyk), brug evt. en tøjbøjle af metal Træplade på ca. 30*40 cm Pind eller rundstok på 70 cm Hammer Tape 4,5V batteri brummer øsken 2 ledninger med krokodillenæb 50 cm isoleret ledning 4 kramper eller små søm. Afisolér begge ende af ledningen. Fastgør den ene ende til øskenen. 2. Skru øskenen fast ude i enden af pinden eller rundstokken. 3. Før ståltråden gennem øskenen. 4. Fastgør enderne af ståltråden til hver sin ende af træpladen med enten små søm eller kramper. Sæt ståltråden sådan på at den er oppe i luften. Se billede. 5. Bøj den kraftige ståltråd, så den bugter sig rundt. 6. Sæt tape på de yderste to cm af hver ende af ståltråden. 7. Afisolér ledningerne på brummeren, og forbind én af ledningerne fra brummeren med en af polerne på batteriet. 8. Forbind med en ledning den frie pol på batteriet med en af ståltrådens ender. 9. Forbind den frie ledning fra brummeren med ledningen fra øskenen. 0. Når øskenen rører ved ståltråden vil brummeren larme. Se om du kan føre øskenen fra den ene til den anden ende uden at brummeren larmer. Lav evt. en konkurrence med dine spejderkammerater om hvem der kan komme længst, eller hvem der kan gøre det hurtigst

11 EKSPERIMENT 6 Quiz 2 TIDSRAMME: 3060 MIN. Skotøjsæskelåg Papir Saks Blyant eller kuglepen Lim eller tape Minimum 8 ledninger med krokodillenæb Minimum 0 kuvertlukkerclips fatning med pære 4,5V batteri. Bestem dig for hvilken slags quiz du vil lave. Eksemplet her er en morsequiz. 2. Lav quizspørgsmål på papiret, og klip dem ud i små firkanter. Eksemplet her er fem bogstaver, og samme fem bogstaver i morse. 3. Lav huller parvis ned langs midten af låget (se billede). Lav i alt 5 rækker huller. 4. Sæt kuvertlukkerclipsene ned gennem hullerne, sådan at splitterne peger ud på undersiden af låget. Spred derefter splitterne på hver clips, så de sidder fast. 5. Lim sedlerne med bogstaver fast i tilfældig rækkefølge på forsiden af låget ud for den første kolonne af clips. 6. Lim sedlerne med morse fast i tilfældig rækkefølge på forsiden af låget ud for den anden kolonne af clips. 7. På bagsiden af låget skal clipsene forbindes med ledninger. Find de to sedler på forsiden, som passer sammen. Forbind med en ledning de clips, som sidder ud for disse to sedler. 8. Forbind batteri og fatning, som vist på billederne. 9. Du kan nu lade dine patruljekammerater prøve quizzen. De skal sætte de to løse krokodillenæb ned på de clips, som sidder ud for de sedler, som de mener passer sammen. Hvis pæren lyser, har de svaret korrekt. Tip: Brug evt. en brummer i stedet for en pære, da man så kan høre om der er svaret korrekt. Refleksioner: Hvordan kan man gøre spillet sværere? Hvordan kan man ellers lave quizzen?

12 EKSPERIMENT 7 Lommelygte 2 3 TIDSRAMME: 60 MIN. Køkkenrullerør 2 stk. D batterier Tape Lille papkop Hobbykniv papirclips Sølvpapir 2 kuvertlukkerclips fatning med pære 3 ledninger med krokodillenæb. Tape batterierne stramt sammen, så en pluspol vender mod en minuspol. Læg gerne et stykke sølvpapir mellem de to poler, da det forbedrer forbindelsen mellem batterierne. 2. Tape et krokodillenæb fra hver sin ledning fast på polerne af batterierne. Læg et stykke foldet sølvpapir mellem krokodillenæb og batteriets pol. 3. Lav et hul i midten af bunden af koppen, som pæren akkurat kan komme igennem. 4. Beklæd indersiden af koppen med sølvpapir. Dette gøres ved at lægge et stykke sølvpapir rundt om en anden kop med den blankeside indad. Herefter sættes koppen med sølvpapiret ned i koppen med hullet. Når du forsigtigt fjerner den inderste kop, så er sølvpapiret nu i koppen med hullet. 5. Stik kuvertlukkerclipsene gennem siden af køkkenrullerøret, så de har samme afstand som en papirclips. Spred derefter splitterne på hver clips, så de sidder fast. 6. Forbind den ene ledning til en af splitterne og læg batterierne ind i køkkenrullerøret. Lad den anden ledning stikke ud af rørets ene ende. 7. Forbind en ledning til den sidste kuvertlukkerclips og lad denne ledning stikke ud af samme ende af røret, som ledningen fra batterierne. 8. Forbind de to ledninger, som stikker ud af røret, med fatningen. 9. Stik pæren fra fatningen gennem hullet i koppen, sådan at pæren nu er inde i selve koppen. Tape fatningen godt fast til undersiden af koppen. 0. Tape koppen fast på rørets ende.. Forbind de to kuvertlukkerclips på ydersiden af køkkenrullerøret med en papirclips. Så snart at papirclipsen rører begge kuvertlukkerclips vil pæren lyse. På denne måde kan du slukke og tænde for din nye lommelygte

13 EKSPERIMENT 8 Morseapparat TIDSRAMME: 4560 MIN. 2 tynde ledninger, som kan nå fra et rum til et andet 4 tegnestifter uden plastic på hovederne 2 små træplader (ca. 4*6 cm) 2 stk. 4,5V batterier 2 papirclips 0 ledninger med krokodillenæb 2 fatninger med pære 4 stk. 0 cm ledning. Afisolér de fire små ledninger i hver ende. 2. Lav to kontakter. Stik to tegnestifter ned i et træstykke med den afstand, som en papirclips er lang. Sæt de en lille ledning fast til hver tegnestift. Sæt en papirclips fast på den ene tegnestift, så den samtidig kan røre den anden på toppen. 3. Afisolér de to lange ledninger i hver ende. 4. Sæt en ledning med krokodillenæb i hver ende af de to lange ledninger. 5. Forbind nu alle ledningerne, som vist på illustrationen. 6. Sæt nu den ene pære, batteri og kontakt ind i et rum, og de andre ind i et andet. 7. Når man presser en papirclips ned på tegnestiften vil begge pærer lyse. Dette er smart, da man på den måde også har en fornemmelse af, hvor hurtigt man sender sine morsebeskeder. Så nu er det bare at komme i gang med at sende beskeder

14 Det er sund fornuft at genanvende batterier Her kan du finde flere aktiviteter fra sidste års hæfte: batteri.pdf Der findes mange typer af batterier, og fælles for dem alle er, at de skal genanvendes, når de er flade. Det skal du gøre både for din egen og miljøet skyld, for hvis batterierne havner i naturen eller i skraldespanden, kan tungmetaller som f.eks. cadmium, kviksølv og lithium være meget skadelige for mennesker, dyr og natur. ALDRIG I SKRALDESPANDEN De batterier, der bliver smidt ud sammen med husholdningsaffaldet, ender typisk på et forbrændingsanlæg eller på et depot. Ved forbrænding bliver de farlige tungmetaller udledt i atmosfæren og i den luft, vi går og indånder. Det kan umiddelbart lyde som et godt alternativ at opbevare brugte batterier på et depot. Det er det også, lige indtil batterierne begynder at blive nedbrudt, og det vil alle batterier blive med tiden. Når det sker, siver metaller og syrer ud og forurener grundvandet, som både vi, planterne og dyrene er afhængige af. GIV BATTERIERNE NYT LIV Selvom det kan lyde skræmmende, hvad brugte batterier kan skabe af forstyrrelser i naturen, så er der ingen grund til ikke at bruge batterier. Det kræver nemlig bare lidt omtanke og at du altid afleverer dine batterier til genanvendelse. Så kan de farlige, men også vigtige råstoffer nemlig blive udvundet på den rigtige måde og få nyt liv igen og igen. Når batterier skal genanvendes, bliver de først sorteret efter, hvilken type kemi de indeholder. Så bliver brændbare dele, som bl.a. plastik og isolering, fjernet, og batterierne deles i mindre stykker, før de kommer i smeltekar, der varmes op til metallerne bliver flydende. Cadmium er et forholdsvist let metal, og det fordamper derfor ved høje temperaturer. Dampene bliver blæst over i en anden beholder, som køler cadmium til en renhed på over 99 %. De resterende metaller bliver hældt over i forme, hvor de støbes og sendes videre til yderligere separation og genanvendelse. De dele af batterierne som ikke er metalliske, bliver afbrændt i smeltekaret, hvilket efterlader en sort belægning på toppen, som kan fjernes lidt ligesom man skummer fløde fra mælk. KEND DINE BATTERIER Batterier kan overordnet opdeles i genopladelige og ikke genopladelige. Under de ikke genopladelige batterier hører bl.a. de alkaliske batterier, der er de mest almindelige. Det er dem, du f.eks. bruger til dit kameraer, dine fjernbetjeninger og i husholdningsapparater. Derudover er der også knapcelle batterier, der kan indeholde forskellige kemiske sammensætninger som sølvoxid, zinkluft, alkaliske, kviksølvoxid og lithium. Udover lithium batteriet indeholder alle de andre batterier kviksølv, og det kan genanvendes med hele 99,9 %. Genopladelige batterier er typisk nikkelcadmium batterier, som du kender fra værktøj, f.eks. en boremaskine. Når de batterier bliver genanvendt, kan hele 79% af råstofferne bruges igen. Nikkel anvendes også i batteritypen Nikkelmetalhybrid, der hverken indeholder kviksølv, cadmium eller bly, og her kan 72 % genanvendes. Din mobil, og stort set alt andet bærbart udstyr, bliver drevet med lithiumion batterier, som har en genanvendelse på 80 %. I biler, både, haveredskaber bliver der typisk brugt blybatterier, som kan genanvendes 90 %. BRUG GENBRUGSSTATIONERNE De flade batterier er altså både en trussel mod naturen, men også skjulte ressourcer, vi kan få rigtig meget ud af at genanvende. Derfor kan vi kun opfordre dig til at aflevere dine batterier, hvor du ved, de bliver behandlet, som de skal. Det skylder vi alle sammen naturen og hinanden. KOLOFON Hæftet er udviklet af KFUMSpejderne i Danmark Forfatter: Christian Bloch Hansen Tak til: Desuden tak til: Christina Hansen for faglig sparring og korrektur eksperimenter: Billeder: Thomas Bang Illustrationer: Malene Hald Grafik: Sylvester Hvid & Co

15 ERP European Recycling Platform er blandt de første kollektive ordninger for genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUMSpejderne om formidling af viden om batterier og udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier.

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

Materialer: Du skal bruge sølvkarton, farvet karton, saks, lim.

Materialer: Du skal bruge sølvkarton, farvet karton, saks, lim. Indbydelseskort Send indbydelsekort ud, der er formet som et skjold. Du kan jo lave dem forskellige, så det bliver din gæsts våbenskjold. Det samme mønster skal så gå igen på det store skjold, spændet

Læs mere

Magneter. Hej med dig!

Magneter. Hej med dig! Magneter Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. år klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK!

ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! ALLE BATTERIER TIL GENBRUG, TAK! Kære lærer Provas vil gerne sætte fokus på indsamling af batterier og lige så vigtigt; at lære skoleelever, at batterier er farligt affald, der IKKE skal i skraldespanden.

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle:

INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted. Vejledning til fremstilling af vindmølle: INSTRUKTION Leg med vind vindmølleværksted I dette værksted skal I bygge en vindmølle med en dynamo, som kan give strøm nok til at en el-pære kan lyse Vejledning til fremstilling af vindmølle: Tag skabelonen

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

Aktiviteter 0.-2. klasse

Aktiviteter 0.-2. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir, forbrænding

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål Niveau 1 Spirer Årstid Efterår/vinter Forløbets varighed 2-4 trin + en eftermiddag Formål Dette mærke sætter mørke på dagsordenen. Mørke kan være mange ting. Det kan både være hyggeligt, uhyggeligt, sjovt

Læs mere

E l - Fagets Uddannelsesnævn

E l - Fagets Uddannelsesnævn E l - Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

Eksperimenter om gyroer og flyvning. Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE. Mere om Lav en cykelhjulsgyro

Eksperimenter om gyroer og flyvning. Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE. Mere om Lav en cykelhjulsgyro EKSPERIMENTER FOR 7. - 10. KLASSE Eksperimenter om gyroer og flyvning Lav en cykelhjulsgyro Du kan fremstille en gyro af et gammelt cykelhjul: Montér håndtag på begge sider af et cykelhjul. Sæt dig i en

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

TAG SKRALDET! GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 3.-6. KLASSETRIN

TAG SKRALDET! GOD TIL NATURFAG. Elevark. Et undervisningsforløb til natur/teknik 3.-6. KLASSETRIN GOD TIL NATURFAG Elevark TAG SKRALDET! Et undervisningsforløb til natur/teknik 3.-6. KLASSETRIN Opgaver og forsøg med sortering, forbrænding og nedbrydning af affald Udviklet af Erland Andersen og Lykke

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Origami Sommerfugle. Materialer: - Papir (gerne kraftigt) - En saks

Origami Sommerfugle. Materialer: - Papir (gerne kraftigt) - En saks Origami Sommerfugle - Papir (gerne kraftigt) - En saks Papmaché dyrehoveder - Tapetklister - Vand - Store balloner - Store mængder aviser - Karton - Maling - Tape Karnevalsmaske af paptallerken - Paptallerken

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 29. Emne: Nørd HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1. Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12. Uge 29 Emne: Nørd Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 29 Emne: Nørd side 1 HIPPY HippHopp Uge29_nørd.indd 1 06/07/10 12.00 Uge 29 l Nørd Hopp har fundet en god pind. Den faldt ned lige

Læs mere

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin

FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER. Kampagne i Haderslev Kommune uge For klassetrin FULD SKRUE PÅ BATTERI-INDSAMLING, LÆRING OG LÆKRE PRÆMIER Kampagne i Haderslev Kommune uge 37-40. For 4.-6. klassetrin Kære lærer! Vi vil gerne invitere dig og dine elever til at deltage i Batterier i

Læs mere

Test version 2 (IKKE godkendt)

Test version 2 (IKKE godkendt) Test version 2 (IKKE godkendt) MAGRAVS POWER KESHE FOUNDATION DANMARK DANSK VEJLEDNING 2015 VERSION 1 Indhold 1. Indkøbsliste 2. Spoler 3. Nanobehandling 4. Afladning af spoler 5. Gans produktion 6. Sol-plasma

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Sæbeboblevand. Du skal ikke piske i boblevandet, skum er noget skidt når man skal lave bobler.

Sæbeboblevand. Du skal ikke piske i boblevandet, skum er noget skidt når man skal lave bobler. Sæbeboblevand 1 liter destilleret vand 0,5 dl opvaskemiddel ( Fairy Ultra Original er det bedste) 1 spsk. Glycerin Boblevandet virker bedst, hvis du gemmer det i en lukket beholder i et døgn, inden du

Læs mere

SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN

SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN ELEVVEJLEDNING SMARTE MATERIALER: UDFØR UNDERSØGELSEN I denne undersøgelse skal I først undersøge seks forskellige smarte materialer. I skal påvirke dem på forskellige måder med varme, vand og lys og observere

Læs mere

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet

Containerkran. Nu samles de 4 ende stykker som på billedet 1 Containerkran. Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du begynder at samle, start med at kontrollere at der ikke mangler noget. Alle delene skæres forsigtigt ud, evt. med en stemmejerns kniv, rens

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til?

AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2. Affald hvad kan jeg bruge det til? AFFALD SOM EN RESSOURCE Undervisningsmodul 2 Affald hvad kan jeg bruge det til? Hvad er affald? I Danmark smider vi ting i skralde spanden, når vi ikke kan bruge dem længere. Det, vi smider ud, kaldes

Læs mere

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål

DEN MODIGE MØRKESJOV. Formål Niveau 2 Grønsmutter Årstid Sommer Forløbets varighed 3 trin + en aften/nat Formål I dette mærke bliver pigerne udfordret endnu mere på, hvad mørke kan byde på. Der bliver i mærket lagt vægt på, at pigerne

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse

Materialer: Strømforsyningen Ledninger. 2 fatninger med pære. 1 multimeter. Forsøg del 1: Serieforbindelsen. Serie forbindelse Formål: Vi skal undersøge de egenskaber de 2 former for elektriske forbindelser har specielt med hensyn til strømstyrken (Ampere) og spændingen (Volt). Forsøg del 1: Serieforbindelsen Materialer: Strømforsyningen

Læs mere

Strøm til hjernen Elektromagnetisme

Strøm til hjernen Elektromagnetisme Strøm til hjernen Forkortelser F = Forsøg (som vi udfører) FB = Forsøg med børn (forsøg som vi udfører, men som børnene deltager aktivt i) H = Hands-on forsøg (børnene får selv lov til at prøve det hele)

Læs mere

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til

Induktion Michael faraday var en engelsk fysiker der opfandt induktionstrømmen i Nu havde man mulighed for at få elektrisk lys og strøm ud til Jordens magnetfelt Jorderens magnetfelt beskytter jorden fra kosmiske strålinger fra solen. Magnetfeltet kommer ved at i jorderens kerne/ indre er der flydende jern og nikkel, dette jern og nikkel rotere

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses!

Vægten. Hej med dig! God fornøjelse med emnet. Vi ses! Vægten Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette emne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

Materialer: Du skal bruge blank og mat sølvkarton, mat guldkarton, sort og lilla karton, sølvsnor, saks, lim, tape, klæbepuder, permanent sort tusch.

Materialer: Du skal bruge blank og mat sølvkarton, mat guldkarton, sort og lilla karton, sølvsnor, saks, lim, tape, klæbepuder, permanent sort tusch. Indbydelseskort På indbydelseskortet er der selvfølgelig en stjerne, for alle dine gæster bliver»stjerne for en aften«. Den glade mikrofon kan være festens symbol, og den går igen på de fleste ting, der

Læs mere

FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER

FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER FLERE TIMERS UNDERHOLDNING ANDRE AKTIVITETER // Vil du gerne have at dit arrangement strækker sig over flere timer, giver vi her en række forslag til aktiviteter der kan laves før eller efter selve CRIMEbuster

Læs mere

Installation af hukommelses- og udvidelseskort

Installation af hukommelses- og udvidelseskort Denne vejledning hjælper dig med at fjerne hukommelses- eller udvidelseskort. Brug følgende illustration til at finde stikket til det kort, du vil fjerne. Stik til harddisk 1 Stik til udvidelseskort Stik

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

E 10: Fremstilling af PEC-solceller

E 10: Fremstilling af PEC-solceller E 10: Fremstilling af PEC-solceller Formål Formålet med forsøget er at fremstille PEC (Photo Electro Chemical) solceller ud fra vinduesruder, plantesaft, hvid maling og grafit fra en blyant. Apparatur

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Isætning af belysning i Heljans BN-vogn. Jeg har lavet en guide til hvordan du nemt kan sætte lys i din(e) vogn(e) fra Heljan.

Isætning af belysning i Heljans BN-vogn. Jeg har lavet en guide til hvordan du nemt kan sætte lys i din(e) vogn(e) fra Heljan. Isætning af belysning i Heljans BN-vogn Hej Jeg har lavet en guide til hvordan du nemt kan sætte lys i din(e) vogn(e) fra Heljan. Før du går i gang med installationen af belysningen skal du være opmærksom

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3. Papirs kvalitet og vægt...4. Undersøg A4 papir...6

Indholdsfortegnelse. Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3. Papirs kvalitet og vægt...4. Undersøg A4 papir...6 Hvad er papir? Indholdsfortegnelse Hvad er papir? - Papirs egenskaber...3 Papirs kvalitet og vægt...4 Undersøg A4 papir...6 Undersøg træfibrenes retning i A4-papir...7 Undersøg papirs gennemskinnelighed

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg

Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Fremstilling af streng med beviklede øjer Frit efter Svenska Bågskytteförbundets instruktionsbog: Lär dig Bågskytte Ib Gilberg Materialliste: Strengebræt Saks eller kniv Strengvinkel Skruetvinger til fastgørelse

Læs mere

Det lover jeg dig -1

Det lover jeg dig -1 Det lover jeg dig -1 Hør, hvad Gud lover Mål: Børnene forstår, at det er vigtigt at være opmærksom, når Gud taler. Del Guds løfter. Guds løfter skaber håb, glæde og begejstring! Tekst: 1. Mos. 15, 1-6

Læs mere

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20)

Henfaldstid i naturen Farligt for dyr (1-20) Mængde i naturen (1-50) Hvor ulækkert? (1-20) Genbrugsværdi (1-20) METAL DÅSE MED PANT 500 år 16 30 3 20 15% af alle dåser kommer aldrig retur. METAL INDKØBS- VOGN 800 år 7 2 2 17 En ny indkøbsvogn koster 1200-1500 kr. METAL KAPSEL 100 år 10 41 1 15 7 kapsler svarer til

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245

Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger. El.nr. 63 98 157 245 Betjeningsvejledning Zircon i700 Lægte/metal og spændingssøger El.nr. 63 98 157 245 Zircon i700 lægtesøger... 3 Generelt... 3 Beskrivelse af instrumentet... 3 Oversigt over instrumentet... 3 Installering

Læs mere

Forbered jer på at blive eksperter i affald! Din Jr.FLL- udfordring i denne sæson er at:

Forbered jer på at blive eksperter i affald! Din Jr.FLL- udfordring i denne sæson er at: I 2015 skal Junior FIRST LEGO League holdene lære at indsamling af affald blot er begyndelsen på affaldets spændende rejse. Holdene skal se nærmere på reducering, genbrug og recirkulering, og hvilken betydning

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik

El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik El kredsløb Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 25 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om el/strøm Se punkt 1 i vejledning

Læs mere

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b

Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Lavet af Julie, Maria og Alberte 8.b Hvad gør vi ved affaldet? Hvert år stiger mængden af affaldet vi bruger. Både i Danmark og i resten af verden. Det skyldes primært vores overforbrug

Læs mere

Batteri i naturen kommentarer til opgaver

Batteri i naturen kommentarer til opgaver Batteri i naturen kommentarer til opgaver Det kan ske, at vi efterlader et batteri i naturen. fx en tabt cykellygte. Der vil det langsomt gå i stykker og sprede sit indhold. Hvad kan det betyde for naturen?

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer

Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer Julepynt af genbrugs- og naturmaterialer I samarbejde med Aalborg Kommune har to studerende ved Arkitektur og Design på Aalborg Universitet, Helga Baldvinsdóttir og Tine Brandstrup, lavet julepynt der

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

Aktivitetsmateriale. til familiespejder

Aktivitetsmateriale. til familiespejder Aktivitetsmateriale til familiespejder Forord Velkommen til familiespejd. Vi har på de følgende sider samlet en lang række af vores populære lege som er klar til at blive afprøvet på vores familiespejdermøder.

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Jeg er havren. Et samarbejde mellem Kulturværkstedet og Fælleskøkkenets Det Grønne Værksted

Jeg er havren. Et samarbejde mellem Kulturværkstedet og Fælleskøkkenets Det Grønne Værksted Jeg er havren Et samarbejde mellem Kulturværkstedet og Fælleskøkkenets Det Grønne Værksted Fortælling om kornet I Danmark dyrkes der hovedsagligt 4 kronsorter; Hvede, rug, havre og byg. Hvede er Danmarks

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK

HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK HÆKLET MUMITROLD WWW.MASJASBLOG.DK MATERIALER OG UDTRYK Materialer Hæklenål: 4,5 mm Synål Saks Vat til fyld Forkortelser omg.: omgang lm: luftmaske fm: fastmaske 2i1 fm: 2 fastmasker i næste maske Garn:

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

MIN FØRSTE MAGRAV DANSK MANUAL 2015 VERSION 1 KESHE FOUNDATION DANMARK BY THOMAS BORNHOLDT

MIN FØRSTE MAGRAV DANSK MANUAL 2015 VERSION 1 KESHE FOUNDATION DANMARK BY THOMAS BORNHOLDT MIN FØRSTE MAGRAV DANSK MANUAL 2015 VERSION 1 BY THOMAS BORNHOLDT KESHE FOUNDATION DANMARK Indhold 1. Indkøbsliste 2. Spoler 3. Nanobehandling 4. Afladning af spoler 5. Gans produktion 6. Sol-plasma kugle

Læs mere

Rykning af et skind til pels pandebånd.

Rykning af et skind til pels pandebånd. Rykning af et skind til pels pandebånd. 1. Skær skindet midt i grozen og sy Hvis skindet er for kort er der to muligheder for at forlænge det. nakkerne sammen. 2. Lave en rykning så det bliver længere.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

INSPIRATION: Side 1 af 7

INSPIRATION: Side 1 af 7 INSPIRATION: MATERIALER: Uld ca. 30 g i bundfarven samt uld til dekoration, lynlås 20 25 cm, foam til skabelonen, vandflaske med huller i låget, plasticpose, rundstok, sæbe og masser af vand. Jeg bruger

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugervejledning KT55T2A217W2

Brugervejledning KT55T2A217W2 Brugervejledning KT55T2A217W2 Læs venligst denne brugervenlighed før brug På grund af produktforbedring, kan det være, at dit køle-/fryseskab ikke er helt i overensstemmelse med denne manual. Generelt:

Læs mere

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2

Vejret Elev ark Opgave Luftens tryk. Luftens tryk - opgave. Opgave 1. Opgave 2 Opgave Luftens tryk Luftens tryk - opgave HUSK at læse hele teksten, inden I går i gang med opgaverne - og kig godt på tegningerne. Det kan være svært at forstå, at luft vejer noget. Men hvis I tegner

Læs mere

FW1204 BRUGSANVISNING

FW1204 BRUGSANVISNING Varmetæppe Model: FW1204 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette varmetæppe fra Fitzone Wellness For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at varmetæppet holder i mange år, bedes

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB

VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg et TABLET RACK Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge deres eget, familiens

Læs mere

AKTIVITETER UNDERVISNINGSFORLØB ÅRSTIDSHJUL PLANT TRÆER. Lav gips-afstøbning af dyrespor

AKTIVITETER UNDERVISNINGSFORLØB ÅRSTIDSHJUL PLANT TRÆER. Lav gips-afstøbning af dyrespor Page 1 of 6 AKTIVITETER UNDERVISNINGSFORLØB ÅRSTIDSHJUL PLANT TRÆER Nyhedsbrev adventskrans Æg Affald Aktiviteter Alder Vedbend klatrer med hæfterødder op ad gamle træer og mure. De øverste skud får specielle

Læs mere

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963

Brugsanvisning. Strømtester. Automotive components since 1963 Automotive components since 1963 Strømtester Når man forbinder Cargo strømtesteren med bilens batteri har man en mangfoldighed af kontrolinstrumenter til sin rådighed. Med et tryk på tænd/sluk-knappen

Læs mere