DET STORE BATTERIPROJEKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET STORE BATTERIPROJEKT"

Transkript

1 DET STORE BATTERIPROJEKT

2 2 3

3 DEN STORE BATTERIKAMPAGNE 204 Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETSMATERIALE OM BATTERIGENANVEN DELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale lægger op til en række mindre aktiviteter, der har fokus på genanvendelse af batterier. Gennem aktivitetsmaterialet får den enkelte spejder kendskab til genanvendelse af batterier, alternative energikilder og forskellige eksperimenter med batterier med mere. Målet med kampagnen er at lave samfundsrelevante aktiviteter samtidig med at KFUMSpejdernes mål om at tage medansvar for vores miljø opfyldes. MÅLGRUPPE Aktivitetsmaterialets målgruppe er junior og tropspejdere (05 årige). De fleste af aktiviteterne kan spejderne selv løse, mens andre kræver en leders tilstedeværelse og hjælp. VÆRDIGRUNDLAG Aktivitetsmaterialet bygger på KFUMSpejdernes værdier ansvarlighed og samfundsengagement. Gennem arbejdet med aktiviteterne får spejderne arbejdet med værdierne, og lærer dermed at tage ansvar for sig selv og samfundet omkring dem. Udover at projektet understøtter KFUMSpejdernes værdisæt, understøtter aktiviteterne også flere af de udviklingsområder, som korpset arbejder ud fra. Aktiviteterne favner udviklingsområderne socialt, intellektuelt og selvstændigt. IDÉEN MED SPECIALMÆRKET Spejderen skal have kendskab til, hvilke problemer og konsekvenser manglende genanvendelse af fx batterier har for bl.a. naturen. Spejderen skal selv finde ud af hvordan man kan forbedre miljø et. Spejderen skal opnå forståelse for elektricitet, og dens nytte. Spejderen skal prøve kræfter med aktiviteter, der udfordrer på tværs af alder og færdigheder. Efter forløbet skal spejderen have gjort fremskridt inden for følgende udviklingsområder: Socialt: Fælleskab og demokrati Intellektuelt: Løs problemer Selvstændigt: Tag ansvar GODT AT VIDE FØR I GÅR I GANG Aktiviteterne er inddelt i temaer (AC). Alle temaer skal være repræsenteret, når der vælges aktiviteter. Der er ingen prioriteret rækkefølge. I vælger selv hvilke aktiviteter, I ønsker at lave. Der lægges op til at spejdere og ledere i fællesskab beslutter hvilke opgaver, de ønsker, at der skal gennemføres. Læs under hver aktivitet, hvad den kræver af forberedelse. Nogle aktiviteter er lige til at løse, mens andre kræver en del forberedelse i form af fx indkøb af materialer. Nogle materialer til eksperimenter under temaet Leg og Lær kan findes i elkassen, som kan købes gennem 55 NORD, andre skal I selv finde. Vær opmærksom på, at kassen ikke indeholder alle materialer, og at I selv skal indkøbe resten. Vær derfor ude i god tid, når I skal købe materialer. Aktiviteterne tager i alt 34 spejdermøder afhængig af, hvilke aktiviteter der vælges, og hvilken tidsmæssig vægt den enkelte aktivitet tillægges. NYTTIGE LINKS Find mere information om genanvendelse og batterier på følgende sider: European Recycling Platform (ERP); Energimuseet; Danmarks Naturfredningsforening, der blandt andet står for affaldsindsamlingen, som afholdes hvert år i april; Miljøstyrelsen, som har det overordnede ansvar for affald i Danmark; Samvirkes (COOP) tema om batterier; RenoSam en sammenslutning af affaldsselskaber og kommuner, der har lavet kampagnen Få mere plads i skraldespanden ; Fysik for en slik: Her kan du få mere information og inspiration til eksperimenter med el, batterier; 4 5

4 Aktiviteter til specialmærket TEMA A: HVORFOR GENANVENDE? Det er vigtigt at få en forståelse for hvorfor det er vigtigt at genanvende. Nedenfor er der forslag til hvordan du kan få mere viden om batterier og genanvendelse. Det vil være oplagt også at dele sin viden med de andre patruljemedlemmer. Hjemmeopgave før mødet: Lav en liste over de batteridrevne apparater, du har derhjemme. Tæl evt. hvor mange batterier der er i hele huset. Snak om det til et møde. Forestil jer et døgn uden batterier. Hvad ville det betyde for din hverdag? Kunne du leve batterier? Planlæg eventuelt et døgn uden batterier og mærk betydningen på egen krop. Tal efterfølgende om oplevelsen af et batterifrit døgn. Snak om genanvendelse. Hvad kan og skal genanvendes og hvorfor? Besøg eventuelt en genbrugsstation. Udarbejd en planche eller en video om den påvirkning, som henkastede batterier har på naturen. Lav en batteriquiz i patruljen. Byt efterfølgende quiz med de andre patruljer og se hvor mange spørgsmål, jeres patrulje kan svare rigtigt på. TEMA B: GENANVENDELSE I PRAKSIS HVOR OG HVORDAN? Da målet for mærket er, at man skal tage ansvar for vores natur, så skal man også vise at man formår at gøre det. For at skabe de bedste forbedringer for naturen omkring os, så er det vigtig først at få en fælles forståelse for hvilke problemer der allerede er. Nu er det tid til at I skal komme med forslag til hvordan problemerne kan løses. Find på idéer, som I kan udføre i spejderhytten, og som kan gennemføres derhjemme. Sæt eventuelt en planche op i hytten, hvor I kan skrive ned, hvad I har gjort. Skriv også de ting I har gjort derhjemme. Forslag til løsning af problemer: Lav en genanvendelses og batteristrategi for spejdergruppen. Skriv den ned, og hæng den op, så alle kan se den, og læg den evt. på jeres hjemmeside. Besøg et forbrændingsanlæg eller en genbrugsstation og få en fornemmelse af hvad andre allerede gør for at forbedre naturen. Lav et affaldssorteringssystem i spejderhytten. Sortér i glas, pap, papir, metal og batterier. Lav en ordning i patruljen/enheden om, hvem der sørger for, at affaldet bliver afleveret på genbrugsstationen og hvornår. Tag på fotoløb i lokalområdet. Tag billeder af de steder, hvor man kan aflevere sine batterier til genbrug. Hæng billederne op i hytten og skriv hvor det er, så de andre spejdere også kan se, hvor batterierne skal afleveres. TEMA C: LEG OG LÆR Eksperiment #: Byg et batteri Eksperiment #2: Strømtester Eksperiment #3: Elektromagnet Eksperiment #4: Glødelampe Eksperiment #5: Har du en rolig hånd? Eksperiment #6: Quiz Eksperiment #7: Lommelygte Eksperiment #8: Morseapparat Til alle Leg og lær eksperimenterne er der tilhørende vejledning og illustrationer m.m. 6 7

5 Vejledninger og illustrationer til Leg og lær GENERELT OM EKSPERIMENTER Patruljerne skiftes til at løse eksperimenterne, som fungerer som mindre samarbejdsøvelser. Man kan med fordel opdele patruljen i hold af 23 personer, hvilket giver den enkelte spejder et større udbytte af den enkelte aktivitet. Det anbefales, at der evalueres efter hvert eksperiment, mens erfaringerne stadig er friske. Snak om, hvorfor forsøget fungerede eller hvorfor det ikke gjorde. På den måde lærer spejderne bedre at forstå det de har lavet. Vær opmærksom på, at materialelisterne er beregnet til ét eksperiment, dvs. ét hold á 23 spejdere. Påregn derfor flere materialer alt efter hvor mange hold der kan dannes i enheden. Nogle materialer ligger i elkassen, mens der er andre materialer, I selv skal anskaffe. Se ved det enkelte eksperiment hvilke materialer, I selv skal finde. GODT AT VIDE, FØR DU GÅR I GANG MED EKSPERIMENTERNE Sikkerhed: Brug aldrig strøm fra stikkontakter til eksperimenterne dette er yderst farligt. Følg i stedet vejledningen. Det anbefales generelt, at der er en voksen leder tilstede under eksperimenterne. Afisolering af ledninger: I elkassen findes der en tynd, isoleret ledning. I flere af eksperimenterne skal du afisolere en ledning. Ledningen afisoleres for at kunne sætte krokodillenæb på ledningen. Du afisolerer en ledning, ved at klippe ca. 2 cm af den plastic der er i den ene ende af ledningen. Pas på, at du ikke klipper ledningen over. Dioder: En diode er en lille pære, der kan lyse svagt, når den får strøm. For at dioden kan lyse sættes diodens korte ben til batteriets minuspol () og diodens lange ben til pluspolen (+). Vær opmærksom på, at en lysdiode kun kan tåle en meget lav spænding. Sæt derfor ikke en lysdiode direkte på et batteri, da den kan gå i stykker ,5V batterier ledninger med krokodillenæb cm ledning cm konstantantråd 5. 2 øskener kuvertlukkerclips papirclips fatninger med pære 9. brummer 0. tang. 6 zinkplader 2. 6 kobberplader 3. 8 kramper 4. 6 dioder 4 8 9

6 EKSPERIMENT Byg et batteri TIDSRAMME: 20 MINUTTER LEG OG LÆR 3 4 Sølvpapir Køkkenrulle 6 stk. 50 ører Varmt saltvand Høretelefoner 2 ledninger med krokodillenæb. Tegn og klip seks cirkler, som har samme størrelse som en mønt, ud af både køkkenrulle og sølvpapiret. 2. Sæt en ledning fast til en sølvpapirscirkel. 3. Læg ledningen med sølvpapircirklen på bordet. Dyp én af køkkenrullecirklerne en saltvandet, og læg den derefter ovenpå sølvpapiret, og derefter en 50 øre oven på køkkenrullen. 4. Byg flere lag af henholdsvis sølvpapir, køkkenrulle og mønt. 5. Sæt en ledning fast til den øverste 50 øre. 6. Sæt den ene ledning fast på høretelefonstikket. Tag høretelefonerne i ørerne. 7. Gnid med krokodillenæbet fra den anden ledning på høretelefonstikket, og det skratte lidt. Det viser at der er strøm

7 EKSPERIMENT 2 Strømtester 2 3 TIDSRAMME: 3045 MINUTTER 2 stk. D batterier 2 piberensere Farveblyanter eller tuscher Karton Sølvpapir Tape Lim Ca. 45 cm ledning fatning med pære. Tape to batterier sammen, så plus og minuspol rører hinanden. Læg lidt sølvpapir mellem de to poler, da det forbedrer forbindelsen mellem batterierne. 2. Klip ledningen ud i tre stykker. To på ca. 0 cm og et på ca. 25 cm. 3. Afisolér de tre stykker ledninger i begge ender. 4. Tape ledningen på 25 cm fast til minuspolen. 5. Forbind de to andre ledninger til fatningen ved at løsne de små skruer, og spænde dem igen når ledningen er så på plads. Tape én af disse ledningers frie ende fast til pluspolen på batterierne. 6. Tape fatningen fast til pluspolen af batterierne. 7. Rul et stykke karton rundt om batterierne, og lim det sammen, så det danner et rør om batterierne. 8. Pynt røret, så det kommer til at ligne en bille, hvor du kan bruge piberenserne som ben, og hvor de to ledninger, som sidder fast på fatningen, kan fungere som følehorn. 9. Gå nu rundt og sæt spidsen af følehornene på forskellige ting. Hvis pæren ved billens hoved lyser op, så er tingen elektriskledende. Forslag til ting du kan prøve: Forskellige mønter, vand og saltvand, coladåse, blyant. Prøv dig frem, og måske du bliver overrasket. Sæt den dog aldrig i en stikkontakt

8 EKSPERIMENT 3 Elektromagnet TIDSRAMME: 2030 MINUTTER 3 4 Et stort søm En bunke papirclips m ledning 2 ledninger med krokodillenæb 4,5V batteri. Afisolér den meter lange ledning i begge ender. 2. Sno ledningen rundt om sømmet. Start i den ene ende af sømmet, og ca. 20 cm inde på ledningen, så dette stykke hænger løst. Når ledningen snos rundt skal den lægge helt tæt og uden mellemrum. 3. Når du når ned til modsatte ende af sømmet, så snor du tilbage igen, og dette gør du indtil der er tre lag ledning på sømmet. 4. Sæt et krokodillenæb fra hver sin ledning fast på hver sin ende af den ledning, som er rundt om sømmet. 5. Forbind de to ubrugte krokodillenæb til hver sin pol af batteriet. 6. Sømmet er nu blevet magnetisk, og er dermed en elektromagnet. Du kan teste, hvor mange papirclips, det kan løfte. Tip: Undersøg evt. om elektromagneten bliver kraftige eller svagere alt efter hvor mange gange ledningen er snoet rundt om sømmet. Husk: Tag ledningerne af batteriet efter brug

9 EKSPERIMENT 4 Glødelampe TIDSRAMME: 4560 MIN. 2 3 Syltetøjsglas med låg Blyant Stort søm Hammer 2 stk. 4,5V batteri 3 ledninger med krokodillenæb 20 cm konstantantråd diode. Med søm og hammer laves to huller med to cm mellemrum i midten låget til syltetøjsglasset, sådan at der kan komme et krokodillenæb gennem hvert af hullerne. 2. Træk de to ledninger gennem hvert sit hul. 3. Sno konstantantråden rundt om diodes ene ben, så du har en spiral, når tråden tages af diodes ben. 4. Forbind spiralen til de krokodillenæb, som sidder på undersiden af låget. 5. Skru låget fast på glasset, så spiralen hænger i midten af glasset uden at røre siderne. 6. Forbind de to andre krokodillenæb til hver sin pol af batteriet. 7. Tråden skulle nu lyse op. Hvis det er svært at se, tag den da med ind i et mørkt rum. Hvis den stadig ikke lyser op, prøv da at forkorte spiralen eller tilføje et ekstra batteri

10 EKSPERIMENT 5 Har du en rolig hånd? TIDSRAMME: ½ TIME 2 3 Kraftig ståltråd (2 mm tyk), brug evt. en tøjbøjle af metal Træplade på ca. 30*40 cm Pind eller rundstok på 70 cm Hammer Tape 4,5V batteri brummer øsken 2 ledninger med krokodillenæb 50 cm isoleret ledning 4 kramper eller små søm. Afisolér begge ende af ledningen. Fastgør den ene ende til øskenen. 2. Skru øskenen fast ude i enden af pinden eller rundstokken. 3. Før ståltråden gennem øskenen. 4. Fastgør enderne af ståltråden til hver sin ende af træpladen med enten små søm eller kramper. Sæt ståltråden sådan på at den er oppe i luften. Se billede. 5. Bøj den kraftige ståltråd, så den bugter sig rundt. 6. Sæt tape på de yderste to cm af hver ende af ståltråden. 7. Afisolér ledningerne på brummeren, og forbind én af ledningerne fra brummeren med en af polerne på batteriet. 8. Forbind med en ledning den frie pol på batteriet med en af ståltrådens ender. 9. Forbind den frie ledning fra brummeren med ledningen fra øskenen. 0. Når øskenen rører ved ståltråden vil brummeren larme. Se om du kan føre øskenen fra den ene til den anden ende uden at brummeren larmer. Lav evt. en konkurrence med dine spejderkammerater om hvem der kan komme længst, eller hvem der kan gøre det hurtigst

11 EKSPERIMENT 6 Quiz 2 TIDSRAMME: 3060 MIN. Skotøjsæskelåg Papir Saks Blyant eller kuglepen Lim eller tape Minimum 8 ledninger med krokodillenæb Minimum 0 kuvertlukkerclips fatning med pære 4,5V batteri. Bestem dig for hvilken slags quiz du vil lave. Eksemplet her er en morsequiz. 2. Lav quizspørgsmål på papiret, og klip dem ud i små firkanter. Eksemplet her er fem bogstaver, og samme fem bogstaver i morse. 3. Lav huller parvis ned langs midten af låget (se billede). Lav i alt 5 rækker huller. 4. Sæt kuvertlukkerclipsene ned gennem hullerne, sådan at splitterne peger ud på undersiden af låget. Spred derefter splitterne på hver clips, så de sidder fast. 5. Lim sedlerne med bogstaver fast i tilfældig rækkefølge på forsiden af låget ud for den første kolonne af clips. 6. Lim sedlerne med morse fast i tilfældig rækkefølge på forsiden af låget ud for den anden kolonne af clips. 7. På bagsiden af låget skal clipsene forbindes med ledninger. Find de to sedler på forsiden, som passer sammen. Forbind med en ledning de clips, som sidder ud for disse to sedler. 8. Forbind batteri og fatning, som vist på billederne. 9. Du kan nu lade dine patruljekammerater prøve quizzen. De skal sætte de to løse krokodillenæb ned på de clips, som sidder ud for de sedler, som de mener passer sammen. Hvis pæren lyser, har de svaret korrekt. Tip: Brug evt. en brummer i stedet for en pære, da man så kan høre om der er svaret korrekt. Refleksioner: Hvordan kan man gøre spillet sværere? Hvordan kan man ellers lave quizzen?

12 EKSPERIMENT 7 Lommelygte 2 3 TIDSRAMME: 60 MIN. Køkkenrullerør 2 stk. D batterier Tape Lille papkop Hobbykniv papirclips Sølvpapir 2 kuvertlukkerclips fatning med pære 3 ledninger med krokodillenæb. Tape batterierne stramt sammen, så en pluspol vender mod en minuspol. Læg gerne et stykke sølvpapir mellem de to poler, da det forbedrer forbindelsen mellem batterierne. 2. Tape et krokodillenæb fra hver sin ledning fast på polerne af batterierne. Læg et stykke foldet sølvpapir mellem krokodillenæb og batteriets pol. 3. Lav et hul i midten af bunden af koppen, som pæren akkurat kan komme igennem. 4. Beklæd indersiden af koppen med sølvpapir. Dette gøres ved at lægge et stykke sølvpapir rundt om en anden kop med den blankeside indad. Herefter sættes koppen med sølvpapiret ned i koppen med hullet. Når du forsigtigt fjerner den inderste kop, så er sølvpapiret nu i koppen med hullet. 5. Stik kuvertlukkerclipsene gennem siden af køkkenrullerøret, så de har samme afstand som en papirclips. Spred derefter splitterne på hver clips, så de sidder fast. 6. Forbind den ene ledning til en af splitterne og læg batterierne ind i køkkenrullerøret. Lad den anden ledning stikke ud af rørets ene ende. 7. Forbind en ledning til den sidste kuvertlukkerclips og lad denne ledning stikke ud af samme ende af røret, som ledningen fra batterierne. 8. Forbind de to ledninger, som stikker ud af røret, med fatningen. 9. Stik pæren fra fatningen gennem hullet i koppen, sådan at pæren nu er inde i selve koppen. Tape fatningen godt fast til undersiden af koppen. 0. Tape koppen fast på rørets ende.. Forbind de to kuvertlukkerclips på ydersiden af køkkenrullerøret med en papirclips. Så snart at papirclipsen rører begge kuvertlukkerclips vil pæren lyse. På denne måde kan du slukke og tænde for din nye lommelygte

13 EKSPERIMENT 8 Morseapparat TIDSRAMME: 4560 MIN. 2 tynde ledninger, som kan nå fra et rum til et andet 4 tegnestifter uden plastic på hovederne 2 små træplader (ca. 4*6 cm) 2 stk. 4,5V batterier 2 papirclips 0 ledninger med krokodillenæb 2 fatninger med pære 4 stk. 0 cm ledning. Afisolér de fire små ledninger i hver ende. 2. Lav to kontakter. Stik to tegnestifter ned i et træstykke med den afstand, som en papirclips er lang. Sæt de en lille ledning fast til hver tegnestift. Sæt en papirclips fast på den ene tegnestift, så den samtidig kan røre den anden på toppen. 3. Afisolér de to lange ledninger i hver ende. 4. Sæt en ledning med krokodillenæb i hver ende af de to lange ledninger. 5. Forbind nu alle ledningerne, som vist på illustrationen. 6. Sæt nu den ene pære, batteri og kontakt ind i et rum, og de andre ind i et andet. 7. Når man presser en papirclips ned på tegnestiften vil begge pærer lyse. Dette er smart, da man på den måde også har en fornemmelse af, hvor hurtigt man sender sine morsebeskeder. Så nu er det bare at komme i gang med at sende beskeder

14 Det er sund fornuft at genanvende batterier Her kan du finde flere aktiviteter fra sidste års hæfte: batteri.pdf Der findes mange typer af batterier, og fælles for dem alle er, at de skal genanvendes, når de er flade. Det skal du gøre både for din egen og miljøet skyld, for hvis batterierne havner i naturen eller i skraldespanden, kan tungmetaller som f.eks. cadmium, kviksølv og lithium være meget skadelige for mennesker, dyr og natur. ALDRIG I SKRALDESPANDEN De batterier, der bliver smidt ud sammen med husholdningsaffaldet, ender typisk på et forbrændingsanlæg eller på et depot. Ved forbrænding bliver de farlige tungmetaller udledt i atmosfæren og i den luft, vi går og indånder. Det kan umiddelbart lyde som et godt alternativ at opbevare brugte batterier på et depot. Det er det også, lige indtil batterierne begynder at blive nedbrudt, og det vil alle batterier blive med tiden. Når det sker, siver metaller og syrer ud og forurener grundvandet, som både vi, planterne og dyrene er afhængige af. GIV BATTERIERNE NYT LIV Selvom det kan lyde skræmmende, hvad brugte batterier kan skabe af forstyrrelser i naturen, så er der ingen grund til ikke at bruge batterier. Det kræver nemlig bare lidt omtanke og at du altid afleverer dine batterier til genanvendelse. Så kan de farlige, men også vigtige råstoffer nemlig blive udvundet på den rigtige måde og få nyt liv igen og igen. Når batterier skal genanvendes, bliver de først sorteret efter, hvilken type kemi de indeholder. Så bliver brændbare dele, som bl.a. plastik og isolering, fjernet, og batterierne deles i mindre stykker, før de kommer i smeltekar, der varmes op til metallerne bliver flydende. Cadmium er et forholdsvist let metal, og det fordamper derfor ved høje temperaturer. Dampene bliver blæst over i en anden beholder, som køler cadmium til en renhed på over 99 %. De resterende metaller bliver hældt over i forme, hvor de støbes og sendes videre til yderligere separation og genanvendelse. De dele af batterierne som ikke er metalliske, bliver afbrændt i smeltekaret, hvilket efterlader en sort belægning på toppen, som kan fjernes lidt ligesom man skummer fløde fra mælk. KEND DINE BATTERIER Batterier kan overordnet opdeles i genopladelige og ikke genopladelige. Under de ikke genopladelige batterier hører bl.a. de alkaliske batterier, der er de mest almindelige. Det er dem, du f.eks. bruger til dit kameraer, dine fjernbetjeninger og i husholdningsapparater. Derudover er der også knapcelle batterier, der kan indeholde forskellige kemiske sammensætninger som sølvoxid, zinkluft, alkaliske, kviksølvoxid og lithium. Udover lithium batteriet indeholder alle de andre batterier kviksølv, og det kan genanvendes med hele 99,9 %. Genopladelige batterier er typisk nikkelcadmium batterier, som du kender fra værktøj, f.eks. en boremaskine. Når de batterier bliver genanvendt, kan hele 79% af råstofferne bruges igen. Nikkel anvendes også i batteritypen Nikkelmetalhybrid, der hverken indeholder kviksølv, cadmium eller bly, og her kan 72 % genanvendes. Din mobil, og stort set alt andet bærbart udstyr, bliver drevet med lithiumion batterier, som har en genanvendelse på 80 %. I biler, både, haveredskaber bliver der typisk brugt blybatterier, som kan genanvendes 90 %. BRUG GENBRUGSSTATIONERNE De flade batterier er altså både en trussel mod naturen, men også skjulte ressourcer, vi kan få rigtig meget ud af at genanvende. Derfor kan vi kun opfordre dig til at aflevere dine batterier, hvor du ved, de bliver behandlet, som de skal. Det skylder vi alle sammen naturen og hinanden. KOLOFON Hæftet er udviklet af KFUMSpejderne i Danmark Forfatter: Christian Bloch Hansen Tak til: Desuden tak til: Christina Hansen for faglig sparring og korrektur eksperimenter: Billeder: Thomas Bang Illustrationer: Malene Hald Grafik: Sylvester Hvid & Co

15 ERP European Recycling Platform er blandt de første kollektive ordninger for genindvinding af elektrisk og elektronisk udstyr. ERP samarbejder med KFUMSpejderne om formidling af viden om batterier og udvikling af specialmærket for genanvendelse af batterier.

DET STORE BATTERIPROJEKT

DET STORE BATTERIPROJEKT DET STORE BATTERIPROJEKT 2 3 DET STORE BATTERIPROJEKT Aktivitetsmateriale med tilknyttet specialmærke LEDER TIL AKTIVITETS MATERIALE OM BATTERIGENANVENDELSE MED TILKNYTTET SPECIALMÆRKE FORMÅL Dette aktivitetsmateriale

Læs mere

Maskiner og robotter til sjov og ballade

Maskiner og robotter til sjov og ballade Maskiner og robotter til sjov og ballade Se dig om på dit værelse, i dit hjem og alle de andre steder, hvor du færdes i din hverdag. Overalt vil du kunne finde maskiner. Der findes: Maskiner til forskellige

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

AKTIVITETER. 3.-4. klasse

AKTIVITETER. 3.-4. klasse 1 Hvor mange reklamer og aviser modtager en familie? I denne aktivitet skal du undersøge, hvor mange reklamer og aviser din familie modtager i løbet af en uge. Du skal finde ud af, hvor mange kilo papir,

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Tuff-Cam 2 eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

Nisseland. Sne og sø:

Nisseland. Sne og sø: Nisseland Sne og sø: Materialer: 1 pakke vat, et lille spejl og noget silkepapir Krøl silkepapiret sammen til en bakke. Spred vattet ud over det område, hvor nisselandskabet skal være. Lav et hul i vattet

Læs mere

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen

aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen aktiviteter til Pernille Krogh Tina Simonsen Aktivitetsark 1 Skeletter Sort karton (så stort som muligt), Kopipapir, Limstift, Blyant og viskelæder, Saks, Limpensel 1. Tegn de enkelte knogler fra et skelet

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle

Rie Wiberg. 24 juleideer. for alle Rie Wiberg SM GR AG AT SP IS RØ VE 24 juleideer for alle Kære læser Rie Wiberg 24 juleideer for alle Jeg håber, at du får glæde af bogen her. Hvis du er interesseret i andre hobbies, så kig forbi www.altomhobby.dk,

Læs mere

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen

Lærervejledning. Lærervejledning til el-kørekortet. El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknikundervisningen Lærervejledning EVU El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat 2007 Højnæsvej 71, 2610 Rødovre, tlf. 3672 6400, fax 3672 6433 www.evu.nu, e-mail: mail@sekretariat.evu.nu Lærervejledning El-kørekortet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Maskiner og robotter til fart og bevægelse

Maskiner og robotter til fart og bevægelse Lige siden hjulet blev opfundet, har mennesker brugt maskiner til transport til fart og bevægelse. I starten blev energien til disse simple maskiner hentet fra mennesker og/eller dyr. Trækvogne, oksekærrer

Læs mere

El-Fagets Uddannelsesnævn

El-Fagets Uddannelsesnævn El-Fagets Uddannelsesnævn El-kørekort Lærervejledning El-kørekortet er et lille undervisningsforløb beregnet til natur/teknik første fase. Ved at arbejde med elementær el-lære er det vores håb, at eleverne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB

Byg EN HULE LAMPE VARIGHED: LANGT FORLØB VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN HULE LAMPE Byg EN HULE LAMPE Til læreren Varighed: Langt forløb Tidsestimat: Syv dobbeltlektioner Dine elever i 5., 6. og 7. klasse kan i et langt forløb designe og bygge

Læs mere

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43

Affald. Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik. Trin 1: Trin 2: AF FALD 43 AF FALD 43 Affald Trinmål for 2. og 4. klassetrin for natur/teknik Trin 1: sortere og navngive materialer og stoffer fra dagligdagen efter egne kriterier og enkle givne kriterier, herunder form, farve,

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge:

Materialer: Sådan bygges kikkerten! (lærer vejledning) Side 1 af 9. Til én klasse skal du bruge: Side 1 af 9 Materialer: Til én klasse skal du bruge: til hver elev: fire slags paprør, nr. 1-4 en linse et okular (sørg for at hver gruppe nogle forskellige okularer) en saks to runde stykker sort karton

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Hvis du spørger dine bedsteforældre eller andre ældre personer, hvor mange maskiner der var adgang til, da de var børn, vil de fortælle dig, at det var langt færre end i dag. Bare på den tid der er gået,

Læs mere

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv

Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv Spørgsmål og svar om sparepærer og kviksølv 1) Hvorfor er der kviksølv i sparepærer? En sparepære kan ikke fungere uden kviksølv. Når der sættes spænding på sparepæren frigives der frie elektroner. Når

Læs mere

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance

Energikonsulenten. Opgave 1. Opvarmning, energitab og energibalance Opgave 1 Opvarmning, energitab og energibalance Når vi tilfører energi til en kedel vand, en stegepande eller en mursten, så stiger temperaturen. Men bliver temperaturen ved med at stige selv om vi fortsætter

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF?

HVAD ER DIT TØJ LAVET AF? FORLØB NR. 3 Vidste du, at tekstilbranchen er en af verdens mest forurenende brancher? Mange tænker ikke over, hvor mange ressourcer der er forbundet med fremstilling af tekstil, og mange køber rigtig

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

4 trin + en dag REDOK

4 trin + en dag REDOK Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en dag Udfordringen Formålet I dette mærke bliver pigerne udfordret på deres kommunikationsevner, kreative tænkning og logiske sans. Pigerne vil lære om skjulte

Læs mere

Puste- og sugeøvelser

Puste- og sugeøvelser Puste- og sugeøvelser Ishøj Kommune 1 Det er en god idé at lave mange af øvelserne foran et spejl. 2 Puste- og sugeøvelser Pusteøvelser træner både tungens bevægelighed og evne til at forandre form og

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold

Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Sløjdforløb målrettet til en 6.klasse, eller et udskolingsvalghold Jeg har i år fået mulighed for at få sløjd i 7.klasse, så denne klasse nu har haft sløjd siden 5.klasse. Tidligere havde de kun i 5-6

Læs mere

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn

SaBInE L emire. ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn SaBInE L emire 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn Til Philip, Florian, Manon og Inès Tak for masser af inspiration 365 ting, DU KaN LAVe MEd DIt barn er en idé-bog til ting, du enten kan lave til dit barn

Læs mere

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE

digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori TEMA: BESKYT DIN HJERNE digital Tema Ildebrande Noter til læreren: Forsøg til slowmotion-film og elevfremlæggelser - samt lidt teori 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb, hvor elever

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

bobler af naturvidenskab

bobler af naturvidenskab bobler af naturvidenskab 1 bobler af naturvidenskab Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Bobler af naturvidenskab, der er en formidlingsaktivitet om sæbebobler. Den er målrettet

Læs mere

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst]

ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS. Book Kerstin. KEBOO. [Skriv tekst] ESBJERG KOMMUNE FORSØG MED IS Book Kerstin. KEBOO [Skriv tekst] Indhold Forsøg med Is... 3 Prøv at løfte irriterende isterninger... 3 Hvad?... 3 Hvordan?... 3 Hvorfor?... 3 Tåge... 4 Du skal bruge:...

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer.

Tal om skrald. . Ved at genanvende metaldåser reducerer man altså mængden af affald og brugen af energi og ressourcer. 1. Opgavesæt om metal Familien Falk bor her på Frederiksberg og består af mor og far (Camilla og Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser

Læs mere

Opgavesæt om vindmøller

Opgavesæt om vindmøller Opgavesæt om vindmøller ELMUSEET 2000 Indholdsfortegnelse: Side Forord... 1 Opgaver i udstillingen 1. Poul la Cour... 1 2. Vindmøllens bestrøgne areal... 3 3. Effekt... 4 4. Vindmøller og drivhuseffekt...

Læs mere

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning

ER PANT KUN FOR DÅSER OG FLASKER? AKTIVITET 2 FORLØB NR. 7. Design en pantordning FORLØB NR. 7 De fleste af jer har nok prøvet at betale og få udbetalt pant for dåser og flasker til sodavand. Men har du tænkt nærmere over, hvad der ligger bag, og om det er muligt at bruge en pantordning

Læs mere

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer?

AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! AKTIVITET 1 FORLØB NR. 1. Hvad er affald, og hvad er ressourcer? AFFALDETS RESSOURCER LÆR AT SE VÆRDIEN I DIT AFFALD! FORLØB NR. 1 Har du nogensinde tænkt over, at dit affald har værdi? Vores affald indeholder det, man kalder ressourcer. Det betyder, at vores affald

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

PATRULL. Sikkerhedsprodukter

PATRULL. Sikkerhedsprodukter 38_014 PATRULL Sikkerhedsprodukter Gør hjemmet mere sikkert At skabe en bedre hverdag vil også sige at gøre den mere sikker. Derfor har IKEA udviklet PATRULL serien. Den er med til at minimere risikoen

Læs mere

El kredsløb. Hej med dig!

El kredsløb. Hej med dig! El kredsløb Hej med dig! Jeg er Thomas Tandstærk, og jeg ved en masse om teknik og natur. Jeg skal lære dig noget om at lave forsøg og undersøgelser. Når klassen er færdig får I et flot diplom! I dette

Læs mere

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med

Kan du slippe fri? Håndjern i reb. Kom med Kan du slippe fri? Håndjern i reb Sammenhold og samarbejde går hånd i hånd i denne øvelse, hvor deltagerne to og to bliver bundet sammen med håndjern af knobreb - og så skal de forsøge at slippe fri af

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2

Den nysgerrige. Skovtrolde - niveau 2 - trin for trin. Skovtrolde Niveau 2 Årstid: Årstid: Forår og sommer Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 2 - trin for trin Som skal grønsmutterne være sammen med Troldefine. Troldefine elsker

Læs mere

Hvidovre Science Genbrugsstationen

Hvidovre Science Genbrugsstationen Hvidovre Science Genbrugsstationen Ideer/forslag til at arbejde med affald og miljø med inddragelse af Hvidovre Grenbrugsplads. 4.klasse Fælles mål II - Trinmål efter 4.klasse Den nære omverden - Sortere

Læs mere

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1

Enoflora s. Vejledning til Opbygning af Æresport. Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Enoflora s Vejledning til Opbygning af Æresport Enoflora er totalleverandør til Æresporte Side 1 Æresport er en gammel tradition der idag håndhæves af venner og familie og kun i mindre grad af naboer.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2

Den nysgerrige. Udforskere - Niveau 2 - Trin for trin. Udforskere Niveau 2 Årstid: Årstid: Hele året Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 3 trin + en formiddag eller eftermiddag - - Trin for trin Den engelske opdagelsesrejsende Mary Kingsley er en af de eneste kvindelige

Læs mere

Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet. / ifølge drejebog.

Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet. / ifølge drejebog. Samlet oversigt over alle værktøjer, materialer, grafik oa til afvikling af Frivillighed på Skoleskemaet / ifølge drejebog (Kit, nummer 4) SAMLET OVERSIGT // Over hvad der skal printes / skaffes til alle

Læs mere

Natur og Teknik QUIZ.

Natur og Teknik QUIZ. Natur og Teknik QUIZ. Hvorfor er saltvand tungere end almindeligt vand? Saltvand er tungere end vand, da saltvand har større massefylde end vand. I vand er der jo kun vand. I saltvand er der både salt

Læs mere

Å R H U S S K O V D I V I S I O N

Å R H U S S K O V D I V I S I O N Referat af, mikrogrenmøde 27/08/13 Sted: Holmespejdernes Hytte, Pottemagertoften 203 A, 8270 Højbjerg. Tid: Tirsdag d. 27. august kl. 19-21 Tilstede: Grupper repræsenteret: Giber Å, Erik Den Røde og Holmespejderne.

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,-

Stærk. tømrerløsning. Nye flotte tagrender på en weekend. Gør det selv og spar over 8000,- Gør det selv og spar over 8000,- LET SVÆRT SVÆRHEDSGRAD: Ved du, hvordan du betjener din overfræser, er der ingen problemer i jobbet her. Øv dig evt. på en stump plade i forvejen. TIDSFORBRUG: Du skulle

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail.

På gensyn i. Skanderborg miniatureklub Info@miniaturedukkehus.dk. info@miniforeningen.dk. Ålborg Dukkehus og miniatureklub lone.guldhammer@mail. Mange steder i Danmark sidder der en gruppe mennesker som samles om deres fælles hobby. Nemlig Miniature ting. Og dukkehus. Du kan se nogen af dem her. Hvis du er med i en klub som gerne vil have nogen

Læs mere

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET

KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? LUFTTRYK VI MÅLER LUFTTRYKKET KAN MAN SE VINDEN? HVAD ER VIND? For at svare på spørgsmålet om, hvad vind er, så skal vi vide noget om luft. I alle stoffer er molekylerne i stadig bevægelse. I faste stoffer ligger de tæt og bevæger

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det?

Tal om skrald 1. Opgavesæt om metal Hvor mange af dem her bliver det? 1. Opgavesæt om metal Peter) og deres to børn Caroline og Jonas. Familien Falk elsker dåsemad. I løbet af en uge spiser de 3 dåser flåede tomater, 1 dåse majs, 1 dåse søde ærter, 2 dåser med bønner, 1

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

SPØRGEKORT ENIG / UENIG

SPØRGEKORT ENIG / UENIG I min familie afleverer vi tomme flasker og dåser i returautomaten i supermarkedet. Hvorfor er det en god idé? Så kan de blive brugt igen og igen, og det er godt for miljøet. Man kalder det closed loop

Læs mere

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling

Opgave 1. Vand og vandforsyning (fase 3) Vandets fordeling! Forholdet mellem saltvand og. Ferskvand. Ferskvandets fordeling Opgave 1 Vandets fordeling! Hvor stor en del af jordens overflade er dækket af vand (brug bøger eller internettet)? % af jordens overflade er vand. Forholdet mellem saltvand og ferskvand Hvor mange % er

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

introduktion TIL LÆREREN

introduktion TIL LÆREREN Lyd, larm & løjer 1 lyd, larm & løjer Indhold s introduktion TIL LÆREREN Dette er en vejledning til Lyd, larm og løjer, som er en formidlingsaktivitet om lyd. Den er målrettet 7. klassetrin. I vejledningen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet

Freja H0 Modeltog. Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk. Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Freja H0 Modeltog Absalonsgade 19-8600 Silkeborg www.freja-modeltog.dk Vejledning til færgegalgen for færgeklappen med jernbanesporet Færgegalgens ætsede plade Øverste ætsning Glyngøre Mors og nederste

Læs mere

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder

+ 2,4 = Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Kan jeg selv sætte nye energiruder i mine gamle termovinduer? Energitjenestens Guide til udskiftning af ruder Hvis du bor i et hus med termovinduer, kan du selv udskifte ruderne (glasset) med A mærkede

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 "TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver

LED. Tekniske data multi-funktions-konsol: 2,5 TFT 640 (H) x 480 (V), 16,7 mio. farver 2.5-10 cm Vinkel 70 4. Fejlfinding Kamera-hoved med 5,5 mm objektiv LED CMOS kamera Ingen LED lys: Juster LED lysjusteringen. LCD-enheden er tændt, men der er intet billede efter aktivering: Check at stikket

Læs mere

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop

Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop Lær bogstaver med øjne, ører, hænder, krop - utraditionelt og banebrydende undervisningsmateriale. giver det enkelte barn optimale betingelser tager afsæt i teorien om læringsstile er udviklet af pædagogisk

Læs mere

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET

NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET NOGLE OPGAVER OM ELEKTRICITET I det følgende er der 12 opgaver om elektriske kredsløb, og du skal nok bruge 1 time til at besvare dem. I nogle af opgaverne er der forskellige svarmuligheder der hver er

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Brandindsats i solcelleanlæg

Brandindsats i solcelleanlæg Brandindsats i solcelleanlæg - Hvad man skal være opmærksom på. En vejledning til beredskabet. Maj 2012, 2 udgave Solcellepaneler Solceller er en teknologi, som kan konvertere solenergi til elektrisk energi.

Læs mere

Radio-meterpanel Brugerhåndbog

Radio-meterpanel Brugerhåndbog Radio-meterpanel Brugerhåndbog Indholdsfortegnelse Velkommen Sådan fungerer udstyret Brug af radio-meteret Ta det med dig overalt! Hvornår skal du lade radio-meteret? Rejseoplader Radiolytning via bærbar

Læs mere

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... På Sporet af Skidtet. 3.-6. klasse. Navn: VARETRANSPORT .......................................... På Sporet af Skidtet 3.-6. klasse Navn: 1 Havnegades nedgravede løsninger Tegn eller skriv fem forskellige slags affald til hver fraktion Hvorfor er dette en

Læs mere

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV!

UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! UDPLUK FRA BEDSTEMORS BARSELSKURV! OPSKRIFTER PÅ LIDT AF HVERT TIL DEN NYFØDTE. Jeg håber at du må få glæde af dette udpluk af OPSKRIFTSBOGen og ønsker dig god fornøjelse. Med venlig hilsen JETTE STEEN

Læs mere

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl

Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl DIY SENGEGAVL Lav din egen sengegavl med hjælp fra denne guide! Tryl din seng om til en hotelsuite med en polstret sengegavl En sengegavl giver hygge, atmosfære og lækkerhedsfaktor til dit soveværelse.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - opfindelser - damplokomotiv U N D E R VISNINGS MATERIALE - opfindelser - Når vi taler om 1800-tallet, taler vi også ofte om industrialiseringen. Det var en tid, hvor der skete en stor udvikling i samfundet. Der kom flere og flere

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Talking-Butterflies eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere