fra fisk~ridir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra fisk~ridir~ktør~n"

Transkript

1 Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav garn og notsild og saltet maal. Uken 1016 mars. Værdien av det samlede sildefiske paa Vestkysten er beregnet til ca. 'SLDEFSKET paa Vestkysten kroner, hvorav i søndre var mindre i sidste uke. Garn distrikt kr. og i Nordre fisket var i sterkt avtagende, men der Bergenhus kr. fjor var den blev sat endel nye stæng mellem samlede værdi beregnt til Hisken og Brandesund. uken blev kr., hvorav i søndre distrikt der i Søndre Bergenhus opfisket kr. og i Nordre Bergenhus rnaal garnsild og maal not kroner. sild, middelpris henholdsvis 27 1 /2 og Sto r s i l d fis k e t paa Romsdals 30 kroner pr. maal. Av disse partier kysten nærmer sig nu sin avslutning er saltet maal og iset for denne sæsong, da de allerfleste maal. Stavanger amt er i uken drivere har sluttet og gaat over til opfisket maal garn og torskefisket. Ukefangsten blev maal notsild, hvorav saltet og maal mot i tilsvarende uke ifjor og iset 5000 maal, middelpris hen maal og i maal. Av holdsvis 28 og 30 kr. maalet. Nordre ukens fangst falder maal paa Bergenhus amt blev i uken opfisket Aalesund, 2700 paa Romsdalsværene, 7140 maal og ialt er jamtet opfisket 5096 paa Søndre Søndmør og maal, hvorav garn og maal paa HaltenSulen, resten for notsild. Av partiet er saltet delt paa de øvrige steder maal, iset 2667, hjemmeforbruk Til 16 mars er ialt opfisket og til hermetikfabrikkerne 200 maal storsild mot i 1917, maal. Prisen var mellem 2027 kr i 1916 og i Der pr. maal. er iaar saltet maal mot Lægges fangsterne i søndre og, i 1917, i 1916 og i nordre distrikt sammen utgjør det Værdien av ukens storsildfangt an slaaes til ca kroner mot i tilsvarende uke ifjor kroner. V ærdien av sæsongens hele storsildfangst anslaaes til ca kr. mot ifjor kr. og i kroner. samlede kvantum iaar sammenlignet med ifjor: Total.... Herav garnsild..... notsild..... Fisket i S. distrikt... Do. i N. Bergenhus Total saltning maal maal var det samlede parti maal, hvorav garn og notsild og saltet maal, i 1915 ialt maal, hvorav garn og notsild og saltet maal, og i 1914 ialt Sil def is k e t p a a ø st and et var noget mindre og ukefangsten blev 2791 maal, hvorav til Farsund 2150 maal. alt er iaar opfisket 6375 maal sild til en antat værdi av kroner S kre if is k eter fre!lldeles meget smaat. Opgaverne fra Finmarken er meget mangelfulde og indeholder ingen oplysninger om biprodukterne og f<l i~;~stens anvendelse. Lofoten er p::.:.:t kun 1.8 mill. stk. mot 3.7 ifjor, 6.9 i 1916 og 11.6 i samtlige øvrige skreifiskedistrikter er ogsaa fisket betydelig mindre end i tidligere aar. Saaledes er der i Tromsø amt kun opfisket stk. mot i 1917, for Yttersiden stk. (ifjor ) for Helgeland stk. (ifjor ), i Vikten stk. (ifjor ), i Fosen stk. (ifjor ), i Romsdals amt stk. (ifjor ), i Nordre Bergenhus stk. (ifjor ) og søndenfor stk. (ifjor 25000). Det samlede skreikvanturn stiller sig iaar saaledes sammenlignet med de 2 foregaaende aar: Total mill. stk Hængt" " Saltet" " Damptran hl Lever "... l Rogn " Priserne holdt sig omtrent paa samme høide som anført i forrige oversigt. Veiret. Meteorologiske observatorium beretter: Sydkysten har hat svake, oftest østlige eller sydlige vinde, eller vindstille. Vestkysten hadde frisk SO søndag og mandag, senere hyppig vindstille eller sydlige til vestlige meget svake vinde. Nordlandskysten hadde de første 3 dage svak eller laber sydlig eller østlig vind, onsdag og torsdag frisk eller sterk SV, senere igjen svakere vinde av SV, lørdag tildels svak nordenvind. Finmarkskysten har hat friske vinde fra sydkanten indtil lørdag, da storm fra vestkanten har avbrutt telegrafforbindelsen.

2 76 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FiSKERBEDRiFT FRA FisKERDREKTØREN 20 mars 1918 ~~~~ 8tr~tningtr Skreifisket. Opsynsbetjenten i Halten beretter for uken 18 mars 1918: Tilstede 67 garnbaater med 291 mand, 2 linebaater med 11 mand, 3 snørebaater med 6 mand, tilsammen 72 baater med 308 mand, 9 kjøpefartøier, 2 logifartøier, llandkjøper. 5 hele sjøveirsdage. Ukens parti: Fisk , rogn 40 hl., lever 61 hl Av leverpartiet anvendt til dampning av medicintran 30 hl, hvorav utvundet 14 hl. og tilovers til anden tran 31 hl. Priser; Fisk pr. 100, rund fersk kr , gammel kr og , sløietkr pr. kg., rogn kr pr. hl, lever kr pr. hl., hoder pr. 100 (pris ikke sat). alt : Fisk mot 8 mars og 14 mars , rogn 94 hl., dampmedicintran 37 hl. anden tran 71 hl. Godt veir. Lever, ialt tilovers til felsildfiiket Lensmanden i Bjugn beretter 8/3 1918: Sildfiskeindberetning fra Bjugns lensmandsdistrikt for uken fra 29 mars. denne uke nye notstæng, i uken opfisket 684 maal notsild, deravantages solgt hermetikfabrik 150 maal, saltet handelsvare 810 tønder, sildens kvalitet er 58, pris Med tidligere opfisket kvantum skulde for indeværende fiske være opfisket ialt maal, derav iset 615 maal, solgt sildoljefabrik 5290 maal, hermetikfabrik 8970 maal, saltet handelsvare tdr., resten hjemmeforbruk. Tilstede ved ukens slutning 11 notbruk med 200 maal, 2kjøpefartøier. Politimesteren i Namsos beretter 17/3 1918: Angaaende sildefisket i Nærøy meddeles: Sio.en forrige beretning optat 170 maal notsild, herav saltet handelsvare 70 tønder 46 streks, til agn 70 maal, indestængt laaser 200 maal, desuten en overstængt vaagsli. Fra Kolvereid meddeles optat 2500 maal notsild, samme merke som før, derav saltet handelsvare (rotet i salt) 3330 tønder, pris 15, fisket slut. Cirkulærtelegram ikke sendt. tdtgrammtr. Storsildfisket. Opslag /3: Storsildfisket. Til Kristiansund igaar fra Griphavet 10 drivere tilsammen 160 maal, pris Godt veir. Til Romsdalsværene igaar 28 motorbaater maal, pris 27. Til Søndre Søndmør igaar fra Svinøhavet 5 rnotorbaater maal, pris 2530, veiret utrygt. Aalesund vendereise søndag, igaar utseiling. Opslag /3: Storsildfisket. Til Søndre Søndmør igaar 9 dampere og 35 motorbaater 5:60,23 maal, størrelse , pris 25..:.28, veiret utrygt. Til Aalesund igaar fra SvinøhavetStorholmen 45 dampere og 90 motorbaater maal, størrelse 600, middelpris Veiret utrygt. Til Romsda1sværene _ igaar fra Onahavet 46 motorbaater maal, pris Til BjørnsLndværene igaar fraonahavet 46 motorbaater 0409 maal, pris Opslag /3: Storsildfisket. Til Søndre Søndmør igaar 5 dampere og 16 motorbaater maal, pris Silden nærmer sig land; fleste fiskere overgaar nu til torskefiske. Til Aalesund igaar 75 drivere maal, delvis to nætters fangst, pris 31. Antal fiskere og kjøpere uforandret. Til Romsdalsværene igaar 5 motorbaater maal, pris 25, sydvestkuling, belæg uforandret. Til Kristiansund igaar 3 dampere og 11 motorbaater maal, pris 34 36, sydvestkuling. Tilstede 3 fiskedampere, 56 motorbaater, 12 saltefartøier, 20 landsaltere, 740 mand. Opslag /3: Storsildfisket. Til Aalesund onsdag 1 damper 25 maal, torsdag 5 drivere tilsammen 160 maal, størrelse 600, pris 30. gaar fra Svinøhavet 60 drivere maal, pris Til Søndre Søndmør igaar fra Svinøhavet 8 dampere og 85 motorbaater maal, størrelse , pris Til Romsdalsværene igaar fra Onahavet 014 maal, pris Godt veir, mange maa slutte for oljemangel. Til Bjørnsundværene igaar fra Onahavet 54 motorbaater 0375 maal, pris Til Bjugn i uken 916 dennes ilandbragt 154 maal pris 35. Titran ukefangst 800 maal, pris 34,. endel drivere sluttet. HaltenSulen i uken 815 dennes ilandbragt 2326 maal, pris 3336, tildels 25. Opslag 18. Trondhjem 16/3: HaltenSulen 8.:15 mars indbragt til distriktet 2326 maal. Alt saltet, pris 3336, tildels 25. alt maal, saltet handelsvare tønder. Fisket i. avgjort avtagende. Titran: Ogsaa denne uke megen veirhindring. Fisket hersteds: Ukeparti sild 800 maal, saltet 1200 tønder. Pris 33. Fremdeles ikke nævneværdig skreifiske. Bjugns lensmandsdistrikt: uken 916 mars ilandbragt og saltet 154 maal storsild. Pris 35. Med tidligere opfiskede kvantum er ialt ilandbragt 9304 maal, hvorav saltet 9254 maal. Stiftamtmanden. Opslag /3: Storsildfisket Kristiansund. Sidste dage mest solte garn, fisket ansees slut. Ukefangst 500 maal. Til Aalesund lørdag 160 drivere, middelfangst 35, pris 13 1 h, ukefangst maal, stort antal farkoster slutter sildefiske. Til Søndre Søndmør lørdag 45 drivere; gjennemsnitlig 21 maal, desuten 5 motorbaater paa landsæt ved Andø Størrelse , pris 2126, ukefangst 5096 maal. Til Romsdalsværene lørdag 45 motorbaater 0308, pris 2427, godt veir, ukefangst Samlet ukefangst maal. Totalfangst til 16 mars maal hvorav iset 9562, saltet og hjemmeforbruk maal. Opslag _ /3: Storsildfisket. Til SøndreSøndmør yderligere lørdag aften l posenotslup 20 maal fra Goksørviken og mandag 10 baater maal landsætsild, desuten 6 drivere fra Svinøhavet med ialt 100 maal, størrelse , pris Romsdalsværene svarte garn..ostlandsfisket. Opslag /3: Østlandsfisket. Til Kristiansand igaar 10 baater, ialt 20 maal, pris 30, fisket smaat, idag 5 baater ialt 5 maal, pris 30, tyk taake hindrer fisket. Opslag /3: Østlandsfisket. Til Farsund ilandbragtes mandag 700 maal, tirsd~g 350 maal, igaar enkelte 30 a 40 maal i 12 garn, fisket avtagende. Til Lyngør mandag, tirsdag og onsdag kun 34 maal, størrelse 675, pris 24. Til Kristiansand idag 8 baater med ialt 5 maal, pris 45 luoner, solgt til hjemmeforbruk. Opslag /3: 0stlandsfisket. Til Fredriksværn idag 6 sættegarnsbaater ved Rakkebaaerne maal, størrelse 600, pris 36. Til Kristiansand idag 10 baater med kun 8 maal, pris 45. Til Kragerø igaar og idag 126 maal sild. Opslag /3: 0stlandsfisket. Til Fredriksværn igaar 10 sættegarnsbaater fra Rakkebaaerne maal, størrelse 600, pris 24, idag 15 baater med maal, størrelse 600, pris Ukefangst 250. Kristiansand idag 10 baatlag med ialt 5 maal, pris 30, ukefangst 83 maal. 106 maal, pris 18. Kragerø igaar Opslag /3: 0standsfisket: Farsund lørdag 50 maal, kuling, pris 25. Ukefangst 2150 maal. Ukefangst Lyngør 34 maal. Størrelse 660, pris Fredriksværn: Nat til lørdag 15 sæhegarnsbaater ved Rakkebaaerne maal, størrelse 600, pris Ukefangst 250 maal. Samlet ukefangst 2791 maal, totalfangst til 16 mars 6375, hvorav saltet 5000, resten hjemmeforbruk. Opslag /3: 0stlandsfisket. Til Kristiansand igaar 6 baatlag ialt 4 maal, pris 30, idag 10 baatlag, ialt 5 maal, pris 40. Til Fredriksværn igaar 15 sættegarnsbaater maal, størrelse 600, pris 18. Til Kragerø igaar indbragt 12 maal, pris 21. Vestkystfi sket. Opslag 19. Opsynets feltstation 16/3: gaar og idag noget sildefiske Kvitingsøerne og Karmsundets søndre del samt mellem Haugesundog Selbjørnsfjorden herlig, mellem Hisken og Brandesund ogsaa nye stæng (i Osnesgavlen bom kast idag). forløpne uke optat i Søndre Bergenhus maal garnsild ()g maal notsild (respektive middelpriser 27 1 /2 og 30), hvorav iset maal og saltet Stavanger maal garn og maal notsild (middelpriser 28 og 30), hvorav iset 5000 kg., saltet maal. Av torsk og sei optat denne uke i Stavanger amt henholdsvis kg., kg. herav saltet torsk og sei, resten til hjemmeforbruk. Middelpriser : Torsk kr. 1.75, sei kr Bemerk. Ved kgl. resl. igaar bestemtes: 1. At den ved kgl. resl. av 20 desember 1917 garanterte mindstepris for saltet vaarsild 50 kr. pr. tønde il 110 kg. nedsættes til 40 kr. tønden fl 110 kg. for sild som fanges efter kl. 12 middag 17 mars At Provianteringsdepartementet bemyndiges til at foreta indkjøp av saltet sild uten tønde emballage til priser pr. kg. som tilsvarer de garanterte mindstepriser ved fradrag for tøndens kostende og omkostninger forøvrig ved eksportpakning. Buvik. Opslag 21. Mølstrevaag 11/3: Paa natsæt ved Bloksen og Ryvardsbugten mislig, tildels. sorte garn, endel posenotfangster ved Ramsholmene. Opslag 21. Mølstrevaag 12/3: Paa natsæt ved Bloksen og Lyngholmen mislig, Lodersøy svak fornemmelse ved Ekeholmen for det meste sorte garn, bom kast Ekeholmen.. Opslag 21. Kvitingsø 12/8: For nogen baater paa dagsæt igaar og natsæt idag gode fangster for indsiden. Opslag 21. Opsynets feltstation 12/3: Om~kring Espevær 200 garnbaater maal idag, størrelse 600, pris 25, paa Vestbostadvaagen 2 stæng i eftermiddag hvorhos i dagens løp endel posenotfangster her og der paa strækningen BoknStolmen (herunder drætter hvor tilsammen 4500 maal omkring Røværsholmene) Haugesundspris Buvik. Opslag 21. Haugesund 12/3: dag omkring Smørstak og Høvring ujevn natsætfangst. Et par drivere i Karmsundet samt endel i Bømmelfjorden optil 30 maal. En posenotbaat bra fangst ved Ramsholmene. OpsyneL Opslag 21. Opsynets feltstation 12/3: SmørsundBrandesund 500 garnbaater maal (det meste omkring Espevær) idag. Størrelse 600, pris Det ene garn kast Vestbostadvaag mislykket, men idag nyt kast, endel ogsaa med drivgarn og posenot. OpsyneL

3 20 mars 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 77 Opslag 2l. Haugesund 13/3: Fæøen og Sælen kun fornemmelse paa natsæt. En mindre posenotfangst Karmsundet, en Bømmelfjorden idag. Opslag 2l. Opsynets feltstation 13/3: Ved Kvitingsøerne og Karmsund endel garnfiske. Forøvrig smaat sildefiske idag ogsaa, paa strækningen SmørsundBrandesund 500 garnbaater tilsammen 2000 maal, pris nye landstæng Gjeitung og Halvik og endel posenotfangster utenfor Mølstrevaag og omkring Hisøen, litt torskefiske Egersund og Karmøen. Opslag 21. Haugesund 14/3: Et faatal drivere i Karmsundet optil 30 maa1. Ved Tømmervik samt nordostsiden Fæøen tildels bra fangst paa natsæt. Opslag 21. Opsynets feltstation 14/3: Endel garnbaater bra sildefangst idag, ogsaa i Karmsundets søndre del og Fæøen noget (helst smaat) ogsaa hele veien mellem Smørsund og Sælbjørnfjorden, størrelse 600, Haugesundspris Kasting Vestbostadvaagen, Lillehisken og Rogøerne. Be mer k. Glaapen og Torgernes (Røvær), Dorø og Espevær havn (Espevær) samt Hisken fyrlamper slukkes 16 mars. Buvik. garn\lske. Tildels gode snurpenotfangster ved Skaarholmene idag. Opslag 21. Espevær 16/3: Heromkring paa garn optil 12 maal, drivere optil 20, BømmelHisken ubetydelig paa natsæt Brandesund bra paa natsæt, flere notstæng deromkring. Opslag 21. Espevær 18/3: Espevær Hisken faa baater, sat smaa fangster. Litt landstængning mellem Hisken og Vornæs, utenfor MælingsvaagRogøerne godt garnfiske samt flere landstæng. Brandesund bra garnfiske for faa baater og et større landnotstæng idag. Et landstæng nu Fæholmen Espevær. Opslag 21. Haugesund 18/3: Kasting med landnot og snurpenot vestsiden Vibrandsø, et par snurpenotfangster BreivikStorebokn. Et faatal sættegarnsbaater tildels bra fangst ved Skaarholmene idag. Opslag 22. Kinn 12/3: Kinn idag næsten overalt sorte garn, kun enkelte baater nogen faa maal. Opslag 22. Moldøen 13/3: Fra Vaagsvaag: Vaagsøhavet igaar 13 drivere maal, pris 2827, idag fra Vaagsøhavet 5 drivere Selje: dag indkommet fra Svinøhavet 13 drivere maal, pris 27. Kinn: dag paa natsæt 2 motorbaater Aakrevaagen 6108 maal, størrelse 600, pris 2322, igaar for det meste sorte garn, deltagelse 96 garnlag, hvorav 90 motorfarkoster, 7 robaater, 19 notlag, 18 kjøpefartøier ferskseilere, 21 landkjøpere, ialt 852 mand. Uskvold: Fra Kalgraf meldes: For nærværende smaa utsigter, deltagelse 34 notlag, 6 land , leverholdighet , tranprocent kjøpere, l seiler, l saltefartøi, 528 mand. 4550, fiskevegt , priser rundfisk, Opsynschefen , lever 90, belæg uforandret. Raude.. berg: Lørdag garnbaater 50400, onsdag Opslag 22. BU,landet 15/3. Bu!ande.t dag garnbaater paa Flister , paa Refvik kun smaa fornem?elser paa ~nv" ~kesaa og ved Skongsnes garnbaater , Ursnatsæt, ved Haastelll og Rygstelll utsgterne dag torsk rognholdighet 500 leversmaa baade for garn og not. holdighet , tranprocent 50, fi~kevegt Opslag 22. Moldøen 16/3: Fra Vaagsvaag: 300, v.!lnlig belæg. Selje:. Leganger og Vaagsøhavet idag 11 drivere /2 Honningsvailg fremdeles smaat, Skaarfjorden maal, pris Ukekvantum 948 maal , Drage , Silden saltet. Selje: Denne uke opfisket leverholdighet , rognholdighet, maal drivgarnssild, alt saltet. Kalvaag: 700, tranprocent 4347, priser rundfisk Sildefisket ansees her for avsluttet. Denne 120, lever 8095, belæg uforandret. Bremuke indkommet 210 maa! natsætsild. Kinn: angerpoll : Mandilg Bremangerhavet delvis Til Florø er indkommet 1100 maal drivgarns trækning av 2 og3 nætters garn , sild, alt s8ltet. Til Kinn er indkommet 281 tirsdilg Bremangerpollen motorbaater 150 maal drivgarnssild, pris uken er 400, smaagarnsbaater 40150, idag Bremdesuten optat 4200 maal notsild, størrelse angerpollen 50130, ruskeveir har hindret 600, pris 27. Herav til hjemmebruk 300 maal havfisket leverholdighet , rognholog til hermetikfabrikkerne 200 maal, resten dighet , tranprocent 4650, fiskesaltet. Stængene Aakrevaagen nu optat. vegt , deltagelsen 50 motorbaater, Sildefisket ansees her nu avsluttet. Askvold : 92 smailgarnsbaater 5 rykkbaater, 8 trandam uken indkommet 100 maal drivgarnssild, pere, 589 mand. Kalvaag: Mislig fiske, pris 22. Utsigterne for yderligere fiske smail. veirhindringer, mandag delvis trækning, Frøy Totalkvantum for amtet maal sild, sjøenfrøyagrunden , Bremangerhavet hvorav maal drivgarnssild, maal , tirsdag landligge,' idag Frøysjøen notsild, 3450 maal er medgaat til hjemme Frøyagrunden mest 4 nætters garn 80200, forbruk, 2667 maal iset 'og 200 maal til Bremangerhavet 40350, leverholdighet 340 hermetikfabrikkerne, maal forseilet, 360, rognholdighet , fiskevegt 300 resten saltet. Opsynschefen. 330, priser rundfisk , lever 100, Opslag 22. Bulandet 16/3: Bula d t. d vanlig deltagelse: Kinn: Tirsdag nogen faa nogen faa drivere 58 maal n t~ ~ l aå baater Bataldevken og yest Storebatalden. '. a :,æ, ve 30150, onsdag Bataldevken og vestenfor Opslag 21. Espevær 14/3: Omkring Espevær, nogen faa drivere optil 25 maal paa landsæt, helst ubetydelig, enkelte baater optil 20 maa1. Bømmeløen øst og vestside samt ved Hisken ubetydelig garnfiske, 3 stæng Lindøen, 1 Strømfjord, inat samtiige mindre. Haastemgrunden og Haastem kun fornemmelse K' ' l l id' l t t 'l 8 l'. 22 t t mn,ever10 g1e,rognop maa, pns,u Sg erne smaa. holdighet 500, fiskevegt , rundfisk Opslag 21. Haugesund 15/3: Flere tildels pris 130, deltagelse liten. gode snurpenotfangster mellem Sorhaugø Opslag 22. Fosnavaag 18/3: Nogen baa Opsynschefen. Kraakeskjærene og Skaarholmene idag. ter meget godt, tildels rik natsætfangst 7 paa Guksørviken ved Rundø. Opslag 25. Moldøen 16/3: Fra Vaagsvaag: Opslag 21. Haugesund 15/3: Ved Flaateskjærene 6 baater 4~20 maal paa natsæt i 600, fredag 1 nats garn optil 600. Kvalheims Bremangerhavet torsdag 3 nætters garn 500,Karmsund et, paa drivning og bundsæt sorte viken torsdag og fredag Smaagarn idag. Skreifisket garnsbaater TorskangerpoH 40200, rykbaater Bortnene og Vingene smaa. Opslag 21. Espevær 15/3: Ubetydelig garnfiske Espevær BømmelHiskenBrandesund i torskefisket er hittil indmeldt 9 dampbaater, Ukekvantum hvorav til hjemmefor Opslag 24. Aalesund 13/3: Til deltagelse garnsbaater 20150, rykkfisket ubetydelig. idag 3 landstæng nordenfor HiskenVorne~ 1248 dækkede motorbaater, 337 ailpne motor bruk 8000, og 700 til hermetikfabrik, resten samt l Haapollen og 3 ved Brandesund, inat baater og 662 aapne baater med tilsammen torsk saltet, 267 hl. damptran, 320 samtlige mindre stæng mand. Fangsterne for Søndmørsværene hl. rogn saltet og 40 hl. til fabrikkerne. Godt Opslag 2l. Haugesund 16/3: Bratholmen hilr de sidste 3:4 dage forbedret sig paa veir, men delvis oljemangel. Raudeberg: østr ebokn og ved Flaateskjærene helst mislig alle redskaper, dog maa det siges at fisket Onsdag garnbaater 50500, torsdag 100: er svært smaat, da det er kun nogen faå 600, fredag Ukekvantum baater som har været heldige. Almindeligst saltet, 80 hl. damptran og 50 hl. rogn. Selje: garn 20600, line , rykk Ukekvantum LegangerHonningsvaag 1000, Borgundfjorden noksaa stor almue, fangsterne Drage 2000, Skaarfjorden i Selje 63000, alt i det heldat smaa, garn 1080, rykk 1030, saltet: 1139 hl. damptran, 104 hl. rogn salfra Romsdals og Nordmørsværene meldes om tet. Bremangerpollen : Torsdag motorbaameget smaa fangster paa alle redskaper. ter Bremangerhavet og Bremangerpoll 200 Opsynschefen. 500, smaagarnsbaater Bremangerpollen 30 Opslag 24. Aalesund 16/3. Fiskepartiet 150, fredag motorbaåter Bremangerhavet st., rogn 1555 hl, rnedicintran 870 og Bremangerpollen , smaagarnshl, lever opsat til andre transorter 131 hl. baater 20100, rykkbaater torsdag og fredag herav opfisket paa Nordmør st., Ukekvantum torsk, 110 hl. medicintran 158 hl, rogn 468 hl., Romsdal tran og 128 hl rogn. Av fisken 4000 hjem stk., medicintran 30 hl., rogn 44 hl. og meforbrukt og saltet for torvhandel, resten paa Søndmør st., medicintran 682, saltet til klipfisk. Kabelvaag:. Garnbaater rogn 1043 hl., leverholdighet garn 340, line FrøysjøenFrøyagrunden torsdag og fredag 400, vegt av 100 sløiet garnfisk 280, line 330, og 80250, Bremangerhavet de tranprocent garn 49, line 46, fiskepris 1.10 samme dage og , smaabaa 1.30, leverpris denne uke bra ter paa rykk 525 og Ukekvantum veir de fleste dage. Deltagelsen i torskefisket torsk, hvorav hjemmeforbrukt 2500, er fremdeles liten idet endel har maattet resten saltet, 74 hl. rogn saltet, 76 hl. damplægge op paa grund av oljemangel og større tran. Kinn: uken avsluttet 9 ds. ingen baater som har hat olj e hilr drevet storsild væsentlig deltagelse i torskefisket. Ukefangst fisket. Nordmør og Romsdalsværene har 816 væsent1ig. Denne uke torsdag Aralden fangsterne især været ualmindelig smaa, noget vest Storbatalden 16380, fredag bedre for Søndmør, enkeltvis der optil 1100 Ukekvantum torsk, 29 hl. lever og paa garn og opbl 500 paa line og paa rykk 15 hl. rogn. Totalkvantum torsk, Fra nu av gaar visst alle som vil sei, 29 hl. lever og 15 hl. rogn. Av fisken og kan drive over til torskefiske. er 1200 hjemmeforbrukt resten saltet, total Opsynschefen. kvantum for amtet torsk hvorav til hjemmeforbruk stk. og 700 til herme Opslag 25. Moldøen 14/3: Fra Vaagsvaag: tikfabrikkerne hl. rogn hvorav 40 hl. Havfisket hindret av ruskeveir de sidste dage, til hermetikfabrikkerne resten saltet, /2 gaarnbaater. Kvalheimsviken igaar , hl. tran og 29 hl. lever og 900 sei. Torskangerpoll rykkbaater, Opsynschefen. smaagarnsbaater, BortneVingene 20100, rykkbaater ubetydelig, idag gjennemgaaende Opslag 27. Trondhjem : 16/3: Amtets mindre paa samtlige strækninger, rognholdighet samlede fiskeparti 119 tusen, dampmedicin il

4 l. 78 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 mars 1918 tran 100, lever 201, rogn 219. Priser fisk 120, Sørvaagen 20, Værøy 40, Røst 110, m~rk~t~b~r~tnl nlt~r ru , lever 80, rogn lineskøher Brettesnes 150, Skroven, Hen",,"~ ~ " H \. ". Stiftamtmanden. ningsvær 250, Balstad 700, Stamsund 270, Uken 1016 mars. Opslag 28. Sørgjæslingenne 17/3: Viktenfisket 17 mars 1918: Fiskepartiet 59000, Ure 350, Balstad 900, Værøy, Røst 110. dag godveir. Utvalgsformanden. hvorav ubetydelig hængt, damptran 60, rognparti 132, baatantal 612, kjøpere 37, kilopris, den sidste beretning t~lkommet kg. {lipfiskmarkedet. Opslag 31. Tromsø 16/3: Hiilesøy: Si td~gramm~r~ 2528, leverpris 96110, rognpris 3050, hvorav saltet 3000 kg., set 8000 kg., damp.. fredag, lørdag garn, liner 9240, dybsagn tran 3 hl, lever 1 hl, pris fisk 030, lever Opslag 5. 8/3: Generalkonsulen Btlbao 340, gj ennemgaaende smaat. Sklinnafisket 070, stormhindring. Berg og Torsken: telegraferer: S~lg 3200 norsk, 400 nyfund 14 mars 1918: Fiskepartiet hvorav Ukepartiet kg. hvorav saltet 8250 kg., landsk, beh.oldmng norsk, 2190 nyfundiset 15800, d1mptran 13 hl, rogn 11 hl, landsk. Pns~rne uforandre~. hængt 16000, iset , damptran 73, rognparti 130, leverholdighet 350, fiskevegt 330, pris fisk 2535, lever 6080, rogn 2025, San~ander lllgen behold11111~. kilopris 2830, leverpris 7080, rognpris 30, belæg 19 skøiter, 98 garnbaater, 50 linebaa Pans London onsdag garn senere mindre. ter 473 mand, 19 landkjøpere, fisket hele Flatangfisket 16 mars 1918: Fiskepartiet 15000, damptran 21, rognparti 31. Hals. Opslag 29. Bodø 16/3: yttersiden' opfisket stk. skrei hvorav hængt 7350, saltet 4400, eksportert Damptran 121 hl lever 52, rogn 97 hl. Det i Øksnes hængte parti er nu opgit at være 350 istedetfor tidligere Salten partiet uforandret. Helgeland opfisket hvorav hængt 53800, saltet 46000, iset , hjemmeforbruk 8000, damptran 604, lever 23, rogn 433 hl, av rogn er 245 hl. iset. Amtmanden. Opslag 30. Svolvær 13/3: Lørdag gjennemsnitlig garn RisværUre 180 BrettesnesKabelvaag 50, Skroven 80, Hopen 150, Henningsvær 150, StamsundBal stad 220. Baatliner RisværBrettesnes 60, Kabelvaag 80, Hopen 350, Henningsvær 40, Stamsund 150, Ure 100, Balstad 180. Lineskøiter Brettesnes 300, Skroven 600, Henningsvær 400, Stamsund 350, Ure 300, Balstad 450. Øvrige vær Vestlofoten V ærøyrøst smaat, alle redskaper, mandag gjennemsnitlig garn Risvær 170, Brettesnes 100, Kabelvaag 80, Hopen 270, Henningsvær 200, Stamsund 360, Ure 250, Balstad 600. Linebaater Risvær 70, BrettesnesKabelvaag 80, Hopen 50, Henningsvær 40, Stamsund 100, Ure 150, Balstad 280, Værøy 70. Lineskøiter Brettesnes 250, Kabelvaag 150, Stamsund 260, Ure 220, Balstad 400, Røst 330, øvrige vær smaa fangster alle redskaper tirsdag garn Brettesnes 90, Kabelvaag Hopen 40, HenningsværUre 100, Stamsund 200, Balstad 480, NufsfjordReine 80, Sund 70, Røst 170 linebaater Brettesnes 110,. Kabelvaagl20, HopenStamsund 150, Hen ningsvær 40, Ure 90, Balstad 270, Nufsfjord 100 lineskøiter Brettesnes 300, Kabelvaag 150, Hopen 200, HenningsværUre 250, Stamsund 400, Balstad 450, Røst 180 forøvrig yderst smaat. Fiskepris usløiet , kilopris 25 leverpris Rognpris 2052 stor agnmangel idag sydlig overskyet. Utvalgsformand. Opslag 30. Svolvær 16/3. Fiskepartiet , hvorav hængt. Leverpartiet 204, dampmedicintran 1902, rognpartiet 3346 hektoliter. Leverholdighet , tranprocent 4854, fiskevegt , fiskepris sløiet 8095, usløiet 90140, kilopris 2027, leverpris 80113, rognpris Baatantal 4771, hvorav 1161 garnbaater, 1184 doryer fra 5 seilskøiter, 1195 motorbaater. Henningsvær 387, Vestlofoten 1834, Værøy, Røst 352. Kjøpefartøier 153, hvorav 10 Henningsvær, 69 Vestlofoten, 9 Værøy, Røst. Onsdag gjennemsnitlig garn Stamsund 130, lineskøher Stamsund 190, Ure 150, Balstad 300. Forøvrig landligge. Tirsdag garn Kabelvaag 80, Henningsvær 100, Stamsund 130, Ure 200, Balstad 670. Linebaater Hopen 180, uken smaat, uveir og agnmangel hindret meget. Amtets parti: kg. hvorav saltet , iset , damptran 53 hl, lever 18 hl, rogn 30 hl, hyse kg., hvorav iset og hængt 2500, brosme 260 kg. Stiftamtmanden. Opslag 36. Breistrand 15/3: Øksnes opfisket kilo, lik stk. torsk hvorav kilo, lik 330 stk. hængt, resten kilo, lik , iset kilo kveite. 75 hl. rogn, kilo hyse, brosme iset, 85 hl. damprtan, 52 hl. udampet lever, priser: Torsk 3040, lever 5060, rogn 2025, smaafisk 3050, kveite , tilsted e 25 baater, 56 motorbaater, 365 mand, 20 kjøpere, 18 damperier. Denne maaned 3 hele, 3 delvise sjøveirsdage, garn , liner 38020, gammelt agn. Linemotorer ytterbakken kilo. Sterk strømsætning, brukstap, agn, oljemangel samt uveir hindrer bedriften. Lensmanden. Opslag 36. Bø i Vesteraalen 16/3: Vinterfisket avsluttet med opfisket parti hvorav hængt 8200 stk., iset stk., saltet 8800 stk., damptran 48 hl. rogn 32. Folk reiser til Lofoten. Lensmanden. Opslag 8. 18/3: Landets skreifiske til 16 mars 5,1 millioner stykker, hvorav hængt 0,6, saltet 3,6, dampmedicintran 5631 hl, lever til andre transorter 1136 hl. og rogn 7460 hl. mot i Finmarkens vinterfiske beregnet ti131 januar. Ut~nlandsk~ fisk~rj~r. Uken 1016 mars: Det svenske sildefiske for Bohuslen faldt bra i sidste uke, saa ukefangsten _ blev hl. mot i tilsvarende uke ifjor hl. Det samlede kvantum til 16 mars er hl. mot i 1917, i 1916, i 1915 og i aar er saltet hl. mot i 1917, i 1916, i 1915 og JO 570 i Henningsvær 50, Stamsund 60, Ure 100, Bal Dat svenske sildefiske. stad 90, lineskøiter Skroven 250, Kabelvaag 90, Hopen Henningsvær 200, Stamsund 180, Opslag 4. 18/3: Sildefisket Bohuslen hadde Ure 250, Bilstad 350, ellers landligge. Fredag garn Risvær, Balstad 210, Skroven, Kabelen ukefangst av hl. sild, pris 1540 kr. Totalfangst hl, hvorav saltet vaag 50, Brettesnes 60, Hopen 90, Hennings hl. mot i 1917 henholdsvis , vær, Røst 180, Stamsund 190, Ure 390,.og , hl. Nufsfjord 160, Reine 80, Sørvaagen, Værøy j 40. Linebaater Risvær 30, Brettesnes 40, j: Kabelvaag, Stamsund 130, Hopen 140, Henl ningsvær 150, Ure 230, Balstad 80, Nufsfjord ndberetning fra generalkonsul Aubert, Montreal til Utenriksdepartementet, dat. 4 januar 1918: en indberetning fra den kanadiske Trade Commissioner i Milano omtaler denne den i de senere aar stedfundne sterke nedgang av importen til talien av klipfisk og tørfisk fra bl. a. Norge. indberetningen anføres videre: "Krigen har selvsagt hitført forandringer med hensyn til de kanaler gjennem hvilke handelen med talien har foregaat, forandringer som imidlertid er gunstige for de oversjøiske eksportører. Før krigen beløp importen fra Kanada og Newfoundland sig til ca cwt. aarlig, mens importen fra Skandinavien opgik til cwt var der foregaat en forandring til fordel for Kanada og Newfoundland. Desuten er ogsaa importen fra Frankrike mindsket. Denne nedgang i tilførsel fra Skandinavien og Frankrike har sin grund i følgende omstændigheter: 1) Den britiske regjering har opkjøpt store partier av fersk fisk fra Norge og har tilberedt den i England for derigjennem at hindre Tyskland fra at faa betydeligere kvantiteter. 2) Det franske fiskeri er blit betydelig indskrænket, enten paa grund av mangel paa folk til baatene, eller paa grund av den fare, for hvilken disse baater er utsat. 3) Den franske regjering forbyr nu utførsel av storfisk, d. e. fisk som veier mer_e end 600 gram, med den følge at der praktisk talt intet kan faaes fra Frankrike. Hvis Kanada kunde benytte sig av disse for øieblikket saa særegne og saa gunstige betingelser, der er opstaat som følge av den forringede konkurranee fra europæiske lande, saa vilde man derigjennem kunne sikre sig et stort og

5 \ 20 mars 191R UKENTLGE MEDDELELSER for NORSK fskerbedrft FRA fskerdrektøren 79 indbringende marked for klipfisk og tørret fisk." tilknytning til ovenstaaende skal generalkonsulatet tilføie, at saafremt der var rikelig tilgang paa tonn age, vilde den iluø}<ede konkurranee fra Kanadas og Newfoundlands side nok være endnu mere betydningsfuld end den allerede rna? sies at være. Fra Provianteringsdepartemenfet. Ved kongelig resolution av15 mars 1918 er det bestemt:, ". At den ved kongelig resoiution av 21 desember 1917 garanterte rnindstepris for saltet vaarsild kr. 50 pr. tønde a 11 O kg. nedsæues til kr. 40 pr. tønde a 110 kg. for sild, som fanges efter kl. 12 'middag søndag den 17 mars l. At pfovianteringsdepartementet bemyndiges til at foreta indkjøp av saltet sild uten tøndeem ballage til priser pr. kg., som tilsvarer de garanterte rnindstepriser med fradrag for tøndens kostende og omkostninger forøvrig ved eksportpakning. " Fra Statens FeUdirekiorat. Ved kgl. resolution av 25 oktober 1917 blev det forbudt at anvende flytende brændsel til drift av motorvogne eller baater uten Provianteringsdepartementets tilladeise. Ved kundgjørelse av 11 februar 1918 blev det indskjærpet, at under flytende brændsel indgaar ogsaa tran og fiskeoljer av enhver art. Det synes imidlertid som om allikevel foregaar bruk av baade tran og sildeolje til drift av motorbaater i fiskeridisfriktetne. Heri ligger en meget alvorlig fare for landets feftforsyning, der ialt overveiende grad maa baseres paa utnyttelsen av tran og fiskeoljer. Skulde bruken av disse fettstoffer til drift av motorer ikke bli hindret, er feuhungeren uundgaaelig. Statens fettdirektorat har derfor henstillet til vedkommende myndigheter at være opmerksom paa nødvendigheten av øieblikkelig indskriden likeoverfor eventuelle misbruk likesom man vil henstille til enhver samfundsinteresseret borger, straks' at gjøre anmeldelse til politiet, naar ulovlig anvendelse av fettstoffer opdages. Distrikt Fetsildfisket 1911f 8, til 9 mars.. Derav alt optat Solgt Solgt set sildolje hermetik Saltet maal maal fabrik. fabrik tdr. maal maal Finmarkens amt... :... ' Tromsø amt Nordlands amt Namdalen S. Trondhjems amt Romsdals amt l N. Bergenhus amt... ; Tilsammen Mot i. 1916/ i 1915/ kke opgit " i 1914/ " i 1913/ " i 1912/ \ " i 1911/ " i 1910/ " Vestkystfisket Total tilsvarende uker Ukefangst Total Uken som endte maal fangst maal maal maal maal maal maal 26 januar februar mars Nye maksimalpriser. Smøreoljer og konsisfensfetf. Kundgjørelse fra ndustriforsyningsdepartementet av 8 mars medhold av lov av 18 august 1914 med tillægslove og lov av 6 juli 1917 fastsæties herved som gjældende indtil videre følgende maksin:alpriser for de paa statens foranledning fremstillede og forhandlede smøreolj er: 1. For motorcyli nderolj er (olje A): a ) Ved salg i fustager kr. 2,45 pr. kg. netto inkl. fustage, levert fragtfrit til den jernbanestation eller det dampskibsanløpssted som er nærmest kjøperensforretningssted. b. Ved salg i litervis i partier paa mindst 10 liter kr. 2,45 pr. liter netto ekskl. em ballage fritfra forhandlerens lager. c) Ved salg i mindre deler kr. 2,60 pr. liter netto ekskl. emballage og levert fra sælgerens lager. ' 2. For tunge og lette maskinoljer, transformatoroljer og vasselinoljer (olje B. C. T. og vasselinolje): a) Ved salg i fustager kr. 2,00 pr. kg. netto inkl. fustage, levert fragtfrit etc., som ovenfor under 1 a anført. b) Ved salg i litervis i partier paa mindst 10 liter kr. 2,00 pr. liter netto ekskl. emballage, hit fra forhandlerens lager. c) Ved salg i mindre deler kr. 2,15 pr. liter netto ekskl. em :1 ]'

6 80 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 20 mars 1918 ballage og levert fra sælgerens lager. 3. For dampcylinderoljer (olje D): a) Ved salg i fustager kr. 3,00 pr. kg. netto inkl. fustage, levert fragtfrit etc., som ovenfor under 1 a anført., b) Ved salg i litervis i partier paa mindst 10 liter kr. 3,00 pr. liter netto ekskl. emballage frit fra forhandlerens lager. c) Ved salg i mindre deler kr. 3,15 pr. liter netto ekskl. emball age og levert fra sælgerens lager. 4. For konsistensfett: a) Ved salg i fat eller dunker kr. 2,60 pr. kg. netto inkl. fat eller dunk, levert fragtfrit etc., som under 1 a anført. b) Ved salg i kilovis i partier paa mindst 10 kg. kr. 2,80 pr. kg., frit fra forhandlerens lager. c) Ved salg i mindre deler end 10 kg. kr. 3,00 pr. kg. netto ekskl. emballage og levert fra sælgerens lager. Disse bestemmejser trær i kraft straks. Samtidig ophæves de under 28 november 1917 fastsatte maksimalpriser paastatens erstatningssmøreoljerl). ' Overtrædeise straffes med bøter eller fængsel indtil 6 maaneder. Veiledning for forhandlere og forbrukere av smareoljer. Som bekjendt har staten i anledning av den truende mangel paa smøreoljer igangsat fabrikation av erstatningssmøreoljer, " hovedsagelig fremstiller av indenlandske materialer. Denne fabrikation drives for statens regning av afs Vallø oljeraffineri. Oljerne er fremstillet i 5 kvaliteter: A, B, C, D og T. O l j e "A". Erstatning for motorcylinderolje, kan anvendes for alle sorter eksplosionsmotorer, saavel til cylinder som lagersmøring. Olj e "BK. Tung maskinolje, kan anvendes som erstatning for almindelig maskinolje, sortolje og marineolje, til bruk ved alle slags lager olje, dynamoolje, turbinolje og andre læg av 15 øre pr. liter. Ved salg av l et fly ten de mineraloljer. mindre kvanta end 1 fat beregnes O 1 J e" D". Erstatnl'ng for damp priserne fritfra forhandlernes lager. cylinderolje. O lj e "T". Erstatning for transformatorolje. y derligere _ er fremstillet et begrænset kvantum av: Konsistensfett. Vasselinolje (symaskinolje, separatolje). Oljene og fettet er gjenstand for rationering, idet forbrukerne paa grundlag av de indkomne behovsog beholdningsopgaver av departementet blir tildelt rationskort fra 1 april ti131 desbr ntetsalg maa Joregaa ut~n kuponger fra forbrukerne. _ Herf~ a dog undtat salg i mindre kvanta end 1 liter olje eller 1 kg. fett; for 'saadanne smaaleveringer vil der bli tillat uttat et kvantum ikke overstigende 5 procent av vedkommende oljehandlers samlede salg mot kuponger. Forbrukerne rekvirerer oljen og fettet gjennem oljehandlerne, der igjen indsender bestilling til als Vallø oljeraffineri, eller gjennem medlemmerne av Maskinoljegrossisternes forening. Regler for salg av konsistensfett. Staten leverer fettet kun i hele fat a ca. 180 kg. og i dunker a ca. 50 kg. netto. Prisen beregnes indtil videre med kr pr. kg., inkl. fat eller dunk, netto kontant pr. 30 dage. Oven anførte forsendelsesbestemmeiser gjælder ogsaa for konsistensfettet, dog saaledes, at forbrukere og forhandlere ogsaa kan forlange hagt fri tilsendelse paa 50 kg.s dunker. Ved utsalg fra forhandlere i mindre kvanta end 50 kg.s dunker beregnes et tillæg av 20 øre pr. kg. og ved salg i mindre kvanta end 10 kg. beregnes et tillæg av 40 øre pr. kg. eksklusive emballage frit fra forhandlerens lager. Enhver videreforhandler vil paa den av departementet fastsatte pris bli tilstaat 5procent rabat og kan rekvirere oljen fragtfrit nærmeste jernbanestation eller dampskibsanløpssted. Kontrollen med oljesalget vil foregaa paa den maate, at forhandlerne den 1 i hver maaned vil ha at indsende de indkomne kupongkort samt Regler for salget av oljene. beholdningsopgave til sin leverandør. l... Til slutning skal man specie t gjøre Salget sker indttl vl~ere efter føl opmerksom paa, at forhandlerne er gen de priser: Olje "A kr. 2,45?g forpligtet til paa opfordring fra olje "B", "C" og "T" samt vasselm als Vallø oljeraffineri at avgi sine olje kr. 2,00 og o~je "D" kr. 3,00 beholdninger helt eller delvis til andre alt pr. kg. inkluslve fat, netto konforhandlere, hvor dette maatte ansees tant pr. 30 dage. nødvendig. Staten leverer kun i hele fat a Det bedes uttrykkelig bemerket, at Obs. 170 kg. netto. ingen olje maa utleveres før vedkom Enhver forbruker, der i henhold til mende kjøper har undertegnet den sit smøreoljekortkan "rekvirere oljen mellem den norske stat og den britiske i hele fat, kan av sin forhandler for legation omforenede garantierklæring lange oljen levert dl'rekte forsendt fra eller fiskeres erklæring. Vallø oljeraffineri, fragtfrit nærmeste Brisling etc. til fart Stavanger jernbanestation eller dampskibsanløpssted. i tiden 11_ 16 / En forbruker, hvis samlede tilrationerte kvantum for alle maaneder lyder paa et fat eller derover, kan forlange oljen skibet paa ovennævnte Hvorfra Bris Pris Ssmaa Pris r g ld k' n skj. pr. skj. skj'. pr. s J. maate i hele fat saa langt som dette S.Bergenhus amt er forenlig med det tilrationerte kvantum Ved utsalg fra forhandlere i mindre Røkt.... smøring. k kvanta end hele fat, beregnes oven V ærdi brisling... kr Olje "C". Let maskinolje, dal o nævnte priser pr. liter eksklusive _ smaasild... " anvendes som erstatning for sp in e emballage. Ved salg i mindre kvanta kr end 10 liter blir der beregnet et til 1) ndtat i J\Torsk Pristidende nr. 1 s. 79.

7 mars 1918 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRlFT FRA FSKERDREKTØREN til 16 mars Finmarkens VinterfiSkel til 81i , Tromsø amt'.... Lofotens opsynsdistrikt Yttersiden... ~.... HelgelandSalten... N. Trondhj. amtvikten Torsk i 1000 stk ) ) Rapport nr. 7 om' skrtifisktt stk. Derav sløiet torsk Lever til vegt i kg. Damp overs til leverhol medicin andre hængt saltet dighet stk. tran i hl. transorter l 000 stk stk. lever i hl i 1 hl. 5) , Rogn i hl S. Trondhj. amtfosen Nordmøre fogderi } { R oms d a l s f og d en '3 71::::3 ij Søndmøre fogderi No Bergenhusamt o o o stk. sløiet torsk Priser for Tilstede lever. kjøpe baater pr. hl. far.._ rogn l tøier fiskere pr. hl. ' øre pr. kg ) ~1l0 1537) 47717) øre pr. kg _ øre pr. kg. '308050, \ } ~ rund Søndenfor ~ 25 \ 1,,.1136 \, Tilsammen 5J02'~136211= ~+~~~~~~~ Mot i 1917 til 17 / i / i / " i /3 o " i / " 1_1_9_12 16_/3.. +_3_59_0_5~10378_+25190~1~_2_8_9_18~ 4_57_7_1 400,_57~ ~ ~ ~ Lofoten 1917 til 17/.! ]6 181s / Q / øre pr. kg. 3Q ' øre pr. kg øre pr. kg. l2~14 øre pr. kg ~_19_1_2 16/~3~9900~3500~6.400~ _5~_7_8_2_6~_.7_0_0_ TæBingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsda.g eller onsdag ) Opgaverne er meget ufuldstændige. Fangstens anvendelse og biprodukterne er her beregnet efterskjøn. 2) kg. fisk omgjort til stk. efter 270 kg. = 100 stk. 3) Efter berigtiget opgave. 4) Priserne anført kun for Vikten og Sklinna. Av partiet falder stk. paa Vikten, paa Sklinna og paa Flatanger. 5) 100 liter lever gav i Lofoten 4854 og i Romsdals amt 4649 liter dampmedicintran. 6) Prisen i Lofoten for sløiet 8095 og for usløiet fisk kr. pr. 100 stk. 7) Herav 1161 garnbaater, 1184 doryer fra 5 seilskøiter og 1195 motorbaater. Vestlofoten er stationert 1834 baater og 69 kjøpefartøier og i Værøy og Røst 352. baater og 9 kjøpefartøier ,

8 82 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKFRDREKT0REN 20 mars 1918, ~ MARKEDSPRSER. Til loddefisket er avsat 400 tons, Som følge av mangelen paa skibssom disponeres av Finmarkens amt rum avtok utskibningen av selskapets Bergen, 18 mars efter samraad med Tromsø og med oljeproduktion over Buenos Aires med Vaarsildefisket i Bergens distrikt virkning av fiskeriopsynet. Oljen 2 462ton og utgjorde 4422 ton hvalvar i forløpne uke meget skralt og maa bare utleveres mot petroleums og sælolje til en værdi av $ der var ingen tilførsler for saltning, selskapernes vanlige fiskegarantier,guld. Desuten blev endel olje avskikun nogen faa~køiter med sild for klæring med tilføielse av at vedkom bet direkte fra SydGeorgia. torvbruk til høie priser. Det synes mende fisker, ingen anderledes klau Av hvalbarder utførtes der 11 ton som der i de sidste dage har været suleret olje har eller vil faa før den til en værdi av $ 457 guld. nogen bedring i fangsten, og da fangst som er gjort v~d anvendelse maksimalprisen for vaarsildfisket ef av olje utleve~t ved amtsoljeraater 17 mars er nedsat til 40 kroner det. Til sælfangerne er avsat 450 Brisling etc. tilført Stavanger i tiden 4/39/ pr. tønde a 110 kilo, tør man tro, tons der fordeles til amterne efter at ogsaa fersksildprisen vil bli rime indsendelse av opgave over de fangstligere.' For tidligere saltet storsild har fartøiers antalog hestekræfter som Hvorfra ting Pris sild Pris Bris Smaa skj. pr. skj. skj. pr. skj. prisen været 40 a 41 kroner pr. fiske utrustet til fangst iaar. pakket tønde a 80 kilo. Fiskeriopsynene er anmodet om at Med torskefiskerierne er det endnu bistaa amtsoljeraadene ved fordelingen. sma~. Fordeling av petroleum til fiskerierne. Efter Provianteringsdepartementets bestemmelse har fettdirektoratet stillet 600 tons petroleum til disposition for amtsoljeraadene under det nu paagaaende skreifiske, herav er 40 tons tildelt Nordre Bergenhus, 180 tons Romsdalen, Trondhjemsamterne 40 tons hver. Nordland til utdelingen efter samraad med Tromsø arnts oljeraad og under medvirkning av fiskeriopsynet 300 tons. Hval og sælfangsten i Argentina. ndberetning fra Minister S. A Christophersen, Buenos Aires. Hvalfangerselskapet CompaTra Argentina hadde i regnskapsaaret 1 oktober september 1916 en produktion av fat, utgjørende ton hval og sælolje, en forøkels~ av 800 ton, sammenlignet med det nærmest forutgaaende regnskapsaar. Av barder fremstilledes der kun 7.7 ton, da de lave priser paa hvalbarder gjorde produktionen derav ulønsom. Stavanger amt... S. Bergenhus amt... Tils. Røkt ; Værdi brisling... kr smaasild..." Tils. kr. l Ge~~~~~:~~~~~:~. ~ ~n:e~d~~~:~t~~~tsk~~m~i~~d~~:t~:.s\~ø~:.:e ~~e~~a~~:~s ) f~~:ikf~ji! kva~~~a~ til (Quantities reporied too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) 16/ A, Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januarjuni mill. st. (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil)... "... " hl Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils)... o. hl B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) : 1. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... :.. maal a 150 liter 2. Fetsildfisket julidesember!)..., tdr., saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barreis salted,' seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)...,... maal a 150 liter b. for østlandet (the South Coast)...,..,... maal a 150 liter 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember!)...,... tdr., saltet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NOrthSea) (Barreis, salted, seapacked) 5. slandssild indk0mmet til norske havne tdr., saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Barreis, salteci, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ) tønder i fiskepakning (Seapapked mackerellanded in Norway from the NorthSea, salted for export to America) O o o O 1) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring us ed fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, used fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian mark_e_t,_i_s_n_o_t _in_c_lu_d_ed'..)_. ~._~ Ved eftertryk av disse meddelelser m aa "Fiskets Gang" angives som kilde. AlS John Griegs boktrykkeri. o 0,

9 G. o n~r{;~s Un0rs~1 a\' fh>k~l'r~fluuu fra 1 januar ru 16 mars NS 041 uk~n S~m ~thu~ 16 mars~ Fetsild Klipfisk, Nordsje Slands Klipfisk, Rot f Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa Vaarsild og skaaret Storsild Brisling islandsk Rundfisk Sei Toldsteder sild sild norsk skjær rund terfisk Rogn Blank Brun tran iran blank kjærro tdr. sild tdr. tdr.. etc. kg. kg.. ku tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. kg. tdr. kg.! o' <g., tdr. tdr. tdr. tdr.! Kristiania Sandefjord... _. Kri~tiansand. _. Flekkefjord.._ Stavanger _ Kopervik...._ Haugesund ' ' Bergen Florø Aalesund l Kristiansund l Trondhjem Bodø Svolvær.... Narvik... Tromsø Hammerfest ) Vardø... Vadsø... Andre _ alt ' ~~ ' l uken i Fisk,!lærdet Hval Sæl Bottle Sild, Makrei, Makrei, laks, levende Anden Sildetran Sild, fersk Hummer saltet Toldsteder hvalolje tran tran nosetran rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk tdr. ks. stk. i fartei tdr. tdr. tdr. tdr. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. kg. Fisk, Fiske saltet Sildemel Sælskind Hermetik guano i tdr. kg. kg. kg. kg. Kristiania Sandefjord.. Kristiansand flekkefjord.. Stavanger Kopervik... Haugesund Bergen florø Aalesund l Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær..... Narvik... Tromsø _ Hammerfest : lO Vardø. Vadsø... Andre ~_.. ~ alt l "10 O '30 l uken _ J

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste

STORSILDFISKET var ogsaa i søndag og mandag Q drivere med underretninger fra større dele av disidste Uk~ntng~ m~dcl~~ls~r for norsk ti$k~rib~drift fra fisk~rjdir~kt0r~n 8 aargafig nsdag 9 desember 97 Nr 5 nemsnit 34 maal. Sildens størrelse megen smaasild tilstede og i ldervar fra 530--570 stk. i maalet

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde.

fra fiskeridirektoren Onsdag 25 august 1915 solgtes til en pris av kr. 38 pr. tønde. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bedrift 6 aargang Norske fiskerier. Uken 5-2 august. FETSILDFISKET drives nu med bra utbytte i hele Nordlands amt, hvor ukefangsten blev 4240 maal. Der er sat

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra tisk~rldir~ktør~n

fra tisk~rldir~ktør~n 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren I, aargang nsdag 9 mars 1910 Nr. 10 nogen av de egentlige vaarsildfiskere Skreifisket har foregaat under Norske fiskerier. reist, fisket

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

Onsdag~23 august 1922

Onsdag~23 august 1922 .. ang 3aall"gallg Ukntng mddlsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag3 august 9 Nr. 34 norslt fisk-rir. Uken 3-9 august. Fet s i l d f is k et har tat sig noget op i Nordland. Brønnøy blev

Læs mere