Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagsorden BESTYRELSESMØDE. Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013. Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe. Deltagere:"

Transkript

1 BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12. okt 2013 Deltagere: Ikke mødt: Afbud: Referent: Anette, Pernille, Jacob, Mikkel, Lars, Ulla, Uffe Hanne Steen Ulla Dagsorden 1.0 Valg af referent Personlig runde Godkendelse af sidste referat Status på det nye ERP system og kontingent inddragelse Træf Sommertræf 2013, evaluering og økonomi Efterårstræf 2013, evaluering Vintertræf 2014, skal vi lave to weekender? Forårstræf i Horsens fjord Sommertræf 2014, placering og uge? Efterårstræf på Bornholm, placering og dato? Telt og opbevaring, trailer mm Habilitets situation med bestyrelses medlemmer der også har kommercielle interesser Hjemmesiden Sikkerhed og sikkerheds Instruks efter Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse af September Havkajakinfo Branding og merchandises Udvalg: (hvis vi når det) Nyt fra DKF/Søfartsstyrelsen Nyt fra DGI Nyt fra Friluftsrådet Nyt fra Miljøministeriet Rød/hvide bånd Havkajaksamrådet Eventuelt... 5 Side 1 af 5

2 1.0 Valg af referent Ulla blev valgt som referent. 2.0 Personlig runde (ikke refereret) 3.0 Godkendelse af sidste referat Godkendt 4.0 Status på det nye ERP system og kontingent inddragelse ERP er vores regnskabssystem. Pernille Lunden hos DGI er vores bogholder. Conventus kører rimeligt nu, men der har været store udfordringer. Budget for 2013 som vedtaget på generalforsamling lægges også ind, dog ikke delt ud på afdelinger. Næste gang et budget vedtages, bliver det indført på afdelingsniveau ligesom regnskabet. Bilag skal være backed up, og kun tilgængeligt for relevante personer. Der er oprettet drev til implicerede hos Support IT, Vedr. kontingent-opkrævningerne blev disse udsendt lidt sent. Nogle har fået pr. post, andre har modtaget opkrævningen i Eboks. Der mangler stadig indbetalinger fra ca. 320 medlemmer. Der kommer ca. 2 indbetalinger om ugen nu. Mikkel har udsendt en reminder til alle i restance, da vi var i tvivl om opkrævningen var nået ud til alle. Specielt betalingsservice opkrævninger ser ud til at have fejlet. Medlemmer der ikke indbetaler kontingent, udmeldes automatisk. Der er stadig medlemmer, der skal flyttes fra aktive til udmeldte. Herudover er der nogle dubletter i systemet; der ligger et oprydningsarbejde i dette. Mikkel retter op på dette. Vi diskuterede hvordan man bedst og mest overskueligt laver et træfregnskab. Det blev besluttet at lave hvert træfregnskab i et Excel ark med alle mellemregninger, indtil det er færdigt. Herefter bogføres det til økonomi systemet. Mikkel laver en regnskabsmaske til træf i samarbejde med Lars, som herefter rundsendes til bestyrelsen, som giver feedback. 5.0 Træf 5.1 Sommertræf 2013, evaluering og økonomi Pernille meddelte, at de har aftalt, at Alfred vil afslutte regnskabet Forslag om web-shop til køb af træf, middag, tilmelding af kurser etc. Men det skal kunne køre sammen med Conventus (det er faktisk et tilkøbsmodul til Conventus). Vi vil prøve at etablere det til vintertræffet. Trys-kurset lørdag eftermiddag var hverken et kursus eller en workshop, men en erfaringsudveksling mellem instruktører, hvor Trys deltog. Trys har ikke modtaget betaling for denne eftermiddag. Mikkel melder dette ud på HKR s hjemmeside, så sagen kan afsluttes. Side 2 af 5

3 5.2 Efterårstræf 2013, evaluering Steens oplæg om at lukke tilmelding 2 uger før træf blev diskuteret. Specielt for sommertræffet vil det være svært gennemførligt, da mange er på ferie op til træffet. Pernille foreslog at rykke tilmeldinger så denne starter mere end 4 uger før, men også dette er svært gennemførligt for træfgrupperne. Det blev besluttet at tilstræbe en tilmeldingsfrist 1 uge før træfstart. Dette gælder alle træf. Ved senere tilmelding er det træfteamets beslutning om der gives dispensation. 5.3 Vintertræf 2014, skal vi lave to weekender? marts 2014 i Odder. Det undersøges pt. om Nyborg svømmehal kan bruges. Hvis to vintertræf, skal vintertræffene ligge i hver sin weekend. Steen er træf ansvarlig 5.4 Forårstræf i Horsens fjord. Uffe er træfansvarlig. 5.5 Sommertræf 2014, placering og uge? Steen er træfansvarlig. Stedet bliver sandsynligvis i Møn-området. 5.6 Efterårstræf på Bornholm, placering og dato? Ulla er træfansvarlig. Dato bliver september 5.7 Telt og opbevaring, trailer mm Teltene vi købte til sommertræffet, står stadig på en europa-palle hos Birgitte (Rantzausminde camping) pga et udestående med leverandøren om kvaliteten af teltene. Det er vigtigt at de bliver pakket ud og tørret, så de ikke bliver jordslået. Jacob sørger for, at teltene bliver hentet af en vognmand og transporteret til CKE, Walgerholm 3, 3500 Værløse, hvor Lars opbevarer dem i firmaets container. Lars og evt. Mikkel vil ved lejlighed tjekke teltene, om de er genanvendelige. Mikkel undersøger, hvilken kassetrailer der vil være den bedste at købe. Det skal være en 750 kg uden påløbsbremser. Hvis køb af trailer, skal den stå klar til forårstræffet. Der kigges efter gode tilbud i løbet af efteråret. 5.8 Betaling af træf Dette emne blev endnu engang bragt op, da bestyrelsens medlemmer af træfgruppen stadig mangler at betale for mad, selv om det blev besluttet på mødet i april. Omkring hvem der får hvad betalt i en træfgruppe, og dem der bliver trukket ind som hjælpere, er det ved afstemning med 5 for og 2 blanke besluttet at: Fra 2014 får træfteamet betalt træfgebyr og mad. Side 3 af 5

4 6.0 Habilitets-situation med bestyrelsesmedlemmer, der også har kommercielle interesser. Hvordan håndterer vi det? Et bestyrelsesmedlem med kommerciel interesse må gerne deltage i træf med sin butik på lige fod med andre butikker. Dog er det vigtigt, at bestyrelsesmedlemmet er meget opmærksom på, at det fra medlemmernes syn og andre fremgår tydeligt, at bestyrelsesmedlemmet holder sin kommercielle interesse og sit arbejde i HKRs bestyrelse adskilt. 7.0 Hjemmesiden RSS-feed er lavet på hjemmesiden. Ligeledes er der oprettet Galleriet med fotos fra træffene. Script er lavet i Google docs, så man får en -bekræftelse Links er delt op i kursus og ture, selvbyggere etc. 7.1 Sikkerhed og sikkerhedsinstruks efter Søfartsstyrelsens Bekendtgørelse af september 2012 Mikkel har udfærdiget forslag til en generel sikkerhedsinstruks, der var sendt ud til alle inden mødet. Hver især i bestyrelsen kommer med input til instruksen. Instruksen sendes også ud til enkelte garvede turledere og instruktører, som får mulighed for at komme med input. Det blev foreslået, at deadline blev lagt, så sikkerhedsinstruksen kunne gælde f.o.m. forårstræffet Pernille foreslog at HKR niveauerne blev revideret, og at der evt. blev indført flere niveauer. Sikkerhedsinstruksen er generel for alle aktiviteter i HKR, og de enkelte træfsteder skal vurderes ud fra, at deltagere på alle niveauer kan ro sikkert. Forslag om pårørende-telefonnummer allerede ved tilmeldingen til træf. 8.0 Havkajakinfo Enighed om at en udlicitering af bladet afprøves iht oplæg og den kontakt, der er lavet af Mikkel. Steen tager fat i Danny og oplyser ham om denne beslutning. 9.0 Branding og merchandises Trøjer, stofmærker, kasketter, kuglepenne m.m. Mikkel har fået fremstillet kasketter, kuglepenne og stofmærker. Reklameartiklerne var blevet præsenteret og solgt/uddelt til medlemmerne, startende med deltagerne på efterårstræffet 2013, da det var et klart ønske på generalforsamlingen, at foreningens overskud skulle forsøges ført tilbage til de aktive medlemmer. Mikkel fremlagde layout til tryk af trøjer, han havde designet og fået tegnet op. Tekst og logo på bryst og tegning af en roer på ryg. Side 4 af 5

5 Trøjerne vil være af kunststof i en god kvalitet på højde med Craft og Newline, syet i en dame og herre model, og de kan laves for 119 kr/sk ved bestilling af stk. Det blev aftalt at undersøge, hvad det koster at få lavet klistermærker, der kan stryges på trøjer, så folk selv kan vælge en trøje frit. Lars undersøger vedr. køb af trøjer med HKR-tryk hos Løberen, hvor et medlem kan købe en trøje efter eget valg direkte. Ulla foreslog dry-sacks med HKR-tegning Udvalg: (hvis vi når det) 10.1 Nyt fra DKF/Søfartsstyrelsen Nyt fra DGI 10.3 Nyt fra Friluftsrådet Rie har sendt mail ud at der er deadline for at søge tilskud fra fonte. Da vi ikke savner penge i foreningen er det besluttet ikke at søge her Nyt fra Miljøministeriet 10.5 Rød/hvide bånd. Der afholdes møde 1. søndag i november i Vallensbæk. To personer har gennemført ruten i år 10.6 Havkajaksamrådet. Møde d. 29/ hos Ungdomsringen. Jørgen Møholt deltager 11.0 Eventuelt Lars orienterede om muligheden for fælles drev på Conventus for bestyrelsen, således at vi undgår en masse mails frem og tilbage. Evt. brug af Doodle, når der skal arrangeres møder. Side 5 af 5

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas

Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas Kære regionsrådsmedlemmer, Referat af regions-råds møde i IDA-K d. 16. februar Deltagere: Jakob, Stefano, Thomas, Jan, Nicolai, Nynne, Klaus Thiesen (for Palle), John, Torben Afbud fra: Anne, Jonas 1.

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine

Referat 14. september 2011 kl. 17.00. Dagsorden. 1) Valg af dirigent Rasmus. 2) Valg af referent Trine Referat 14. september 2011 kl. 17.00 Dagsorden Hos Amalie: Göteborg Allé 1C, st. 5., 8200 Aarhus N Afbud eller senere ankomst til: Amalie, tlf.:26 74 22 84 1) Valg af dirigent Rasmus 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk

Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Referat af generalforsamling i Lusitanoforeningen i Danmark, afholdt den 15. juni 2013 kl. 15.00 på Granly Ridecenter, Humlebæk Tilstede var: Lykke Petersen, Fie Feldt, Julie Lundholdt, Christina Blume,

Læs mere

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB.

Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Tilføjelse af punkt om, at der mangler to nye medlemmer til AB. Fællesmøde d. 18. 06 2015, kl. 19:00 i fællessalen, center 4, 1. sal. Beslutningsreferat 1) Valg af ordstyrer Martin 5-90 2) Valg af referent Sara 5-12 3) Valg af to stemmetællere Dan 3-40 Annika 15-8

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2014 kl. 18.30 Fremmødt: Bo, Nadia, Holland, Kåre, Steffen, Thorup, Kahtrine, Baagøe Afbud: Parbæk Ikke fremmødt: Daniel Kappers Formalia Ordstyrer: Steffen Referent:

Læs mere

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26

Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Bestyrelsesmødereferat Dato 2014-06-26 Sag Stouby og Omegns Lokalråd Mødedato 2014-06-26 Projekt Bestyrelsesmøde Ref. MSN Fordeling: Anders Udbye: andersudbye@gmail.com, Helene Fruelund: helenefruelund@gmail.com,

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann.

Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Referat af bestyrelsesmøde den 15. Juli 2009 i Fredericia Kl. 14-18. Mødt var Helle Lassen, John Ammonsen, Margit Krogh, Ellen Nørgaard og Anni Forsmann. Ole Kirketerp havde skrevet, at han ønskede at

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset

Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset Bestyrelsesmøde i DcH Brenderup den 24. Oktober 2012 kl. 19 i klubhuset 1. Valg af mødeleder a)benny blev valgt Dagsorden: 2. Nyt fra Formanden a)torben, Spar Nord Fonden Torben oplyser at han har kontaktet

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 2004

Referat af budgetgeneralforsamling 2004 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum Telefon 70 27 35 36 bolignet@frugtvangen.dk www.frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 2004 År 2004, den 25. november kl. 20.30 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Årsberetninger for FSD 2014

Årsberetninger for FSD 2014 Årsberetninger for FSD 2014 Forlag Den nye udgave af Anders Lundbergs bog Stammen en grundbog blev udgivet. Udgaven er væsentligt udvidet i forhold til tidligere udgaver, idet den er på 442 sider mod de

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 24. Februar 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Afbud: Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Parbæk sætter gang i tiltag for at få mere styr på cafeen. Der er 4 delopgaver;

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Referat fra hovedbestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 12.01.2014 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: Kl. 10:00 14:00 (mødes kl. 9:45) Mødetype: Hovedbestyrelsesmøde nr. 06 Fortæring: NS Tegnstyrer: Kvaje

Læs mere

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013

Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 Åbent referat af bestyrelsesmøde nr. 2 d. 21.02.2013 1. Formalia (a) Ordstyrer: Ditte (b) Referant: Trine (c) Til stede: Camilla, Ditte, Kim, Kolding, Nanna, Natashia og Trine. (d) Godkendelse af referat

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende.

Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Ekstraordinær Generalforsamling Veterinær Medicinsk Forening og RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Mandag d. 14/1 2014 kl.17.15 Ekstraordinær Generalforsamling 17.15-17.45 1. Formalia

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere