Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion. Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014"

Transkript

1 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Professor Jan Stentoft 3F 4. oktober 2014

2 Baggrund, Jan Stentoft Professor i Supply Chain Management (2005 =>) Forskning og undervisning i supply chain management, supply chain innovation, produktionsstyring, relationsledelse og administrativ systemudvikling (forretningsprocesser og IT-systemer) på cand.merc.-, HD-, MBA- og Ph.D-niveau. Forskningsleder af strategisk forskningsprogram Innovation in Business Networks og Reducing Cost of Energy in the Offshore Wind Sector through Supply Chain Innovation Selvstændig konsulentfirma (2005 =>) System- og procesanalyser, procesoptimering, supply chain strategi processer, outsourcing, strategisk ledelse, virksomheds integration, kompetenceudvikling, forandringsledelse, undervisning m.m. LEGO System A/S ( ) Global projektmodel, projektrapportering, supply chain strategi, supply chain management uddannelse (udvikling og gennemførsel) Gumlink A/S ( ) ERP projektleder på Axapta implementering Dokumentation af udviklingsforløb ved brug af GAMP4 Dandy A/S ( ) Change Agent i et supply chain projekt (med hovedaktiviteter inden for produktion, sourcing og produktrationalisering) Syddansk Universitet; PhD i 2000; cand.merc. i 1996; HA i

3 New research program Reducing Cost of Energy in the Offshore Wind Sector through Supply Chain Innovation 3

4 Seneste bøger

5 Netop afsluttede projekter Arlbjørn, J.S., Lüthje, T., Mikkelsen, O.S., Schlichter, J. & Thoms, L. (2013), Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet Arlbjørn, J.S., Mikkelsen, O.S.,Munksgaard, K.B., Schlichter, J. & Paulraj, A. (2013), Konkurrencekraft gennem supply chain innovation, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse, Syddansk Universitet 5

6 6 Forskning i dagspressen

7 Budskaber i dette indlæg Noget produktion er lagt ud og det er baseret på det rigtige grundlag; det vil være som at kæmpe mod tyngdeloven at bevare noget sådant i Danmark Noget andet produktion er lagt ud baseret på et tvivlsomt grundlag Noget produktion vil fortsat være i farezonen for at blive lagt ud Omgivelserne er ikke statiske men dynamiske derfor kan noget produktion, der er lagt ud godt komme hjem igen, fordi forudsætningerne ændre sig det er ikke nødvendigvis et spørgsmål om enten/eller men snarere om både/og Meget diskussion om denne problemstilling er general og unuanceret er for det meste centreret om løn 7

8 Begreber

9 9 Værdikædesmilet

10 Globaliseringens dynamik Drivkæfter Konsekvenser Hurtigere udvikling af teknologi Liberalisering af handel og finansstrømme Markedsøkonomiens indtog i Kina, Østeuropa mv. Hurtigere og billigere kommunikation Billigere transport Vi handler stadig mere med andre lande Vi kommunikerer mere på tværs af grænserne Vi investerer stadig mere i andre lande Vi udveksler stadig mere viden og teknologi med udlandet 10

11 Globaliseringens konsekvenser for Danmark Muligheder Udfordringer Et rigere samfund Mere spændende og bedre betalte job Adgang til nye og større markeder Risiko for højere ledighed og lavere lønfremgang for kortuddannede Risiko for at vi ikke længere er blandt de rigeste Større omstillingspres på virksomheder og medarbejdere Nye magtcentrum 11

12 Globalisering Konkurrenter, leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere findes ikke mere på nærmarkeder, men er tilgængelige overalt på kloden - forsyningskæder globaliseres. Kina og Indien er fortsat blandt de førende som outsourcing/offshoring destination (både som fabrik og som marked) made in world. Barrierer for globalisering er bl.a. manglende kulturforståelse. Globalisering af forsyningskæder har også ulemper (f.eks. forlængede lead-times). Sårbarhed (naturkatastrofer, knaphed på råvarer, virksomhedsopkøb). Fra BRICS Brasilien, Rusland, Indien, Kina, Sydafrika til N-11 Bangladesh, Egypten, Indonesien, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippinerne, Tyrkiet, Syd Korea og Vietnam 12

13 Konkurrencemæssige forhold Pres for omkostningsreduktion. Der er fokus på kernekompetencer, hvor virksomheder via bl.a. make or buy-analyser outsourcer områder, der falder udenfor deres kernekompetencer (som f.eks. produktion, lager, bogholderi, HR, kantinedrift, transport og IT). Leveringsevne, pålidelighed og fleksibilitet er afgørende ordrevinderkriterier, men produktkvalitet og -sikkerhed er de vigtigste elementer ved globalisering. En grøn bevidsthed er blevet en konkurrenceparameter - miljømæssig bæredygtighed. Det er blevet et konkurrenceparameter at udvise social ansvarlighed i forsyningskæder (f.eks. ikke at benytte sig af producenter, der anvender børnearbejde og/eller som har et farligt arbejdsmiljø). 13

14 Direkte og indirekte omkostninger Direkte omkostninger er omkostninger, der er relateret direkte til den specifikke aktivitet i værdien, f.eks. den enkelte produktionsordre (direkte løn og direkte materialer) og transport. Indirekte omkostninger er omkostninger, der ikke direkte er relateret til de enkelte aktiviteter i værdikæden. Eksempler på indirekte omkostninger er: Administrativ support Promotion Før og eftersalgsservice Fabriksledelse Afskrivninger på udstyr Vedligeholdelsesomkostninger Kvalitetskontrol Varemodtagelse Indkøb 14

15 Pas på med at generalisere: Virksomheder er forskellige Klarlæg først hvad det er for en opgave virksomhedens produktion og forsyningskæde skal løse: Få / mange produkter og/eller serviceydelser? Hvor står er lønandelen i produkterne? Simple eller komplekse produkter? Hvor meget ejes af værdikæden? Få / mange kunder? Få / mange distributionskanaler Simpel eller kompleks indkøbsopgave (fx antal artikler og antal leverandører) Hvad er produkt- og industri clockspeed (forandringstakt)? Krav til leveringstid, kvalitet og omkostningsforbrug 15

16 Baggrund I dagspressen, fra interesseorganisationer og industrien, er der spredte meldinger om, at produktion, der ellers er outsourcet eller offshoret, nu insources eller backshores igen bl.a. som følge af forringet kvalitet, mere kompliceret planlægning, lokal lønudvikling og forlængede leveringstider, men der synes ikke at eksistere forskningsbaseret viden om det i en dansk kontekst. Et naturligt spørgsmål er der derfor, hvad skal vi i fremtiden leve af i Danmark? 16

17 Hovedformål Overordnet set er det rapportens samlede hovedformål at levere en beskrivende analyse gennem en besvarelse af ovenstående spørgsmål. Det betyder, at der i mindre grad vil ske konkrete fortolkninger af de resultater, der er opnået. Det er en kompleks problemstilling, som ikke har enkle svar. Derfor er der behov for flere nuancer i debatten, som denne rapport søger at bidrage med. 17

18 Spørgsmål 1. I hvilket omfang anvender danske produktionsvirksomheder globaliseringsstrategierne outsourcing, insourcing, offshoring og backshoring? 2. Hvad er drivkræfter og barrierer for globaliseringsstrategierne? 3. Hvad er de centrale karakteristika for vellykkede globaliseringsstrategier? Dette indlæg afgrænser sig til outsourcing/insourcing 18

19 Begrebsafklaring OUTSOURCING Betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark så de fremadrettet varetages af en tredjepart under deres ejerskab, ledelse og kontrol. OFFSHORING Betyder udflytning af aktiviteter/opgaver fra Danmark til et andet land, men hvor ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes. INSOURCING Betyder hjemtagning af aktiviteter/opgaver til Danmark, som oprindeligt blev varetaget af danske producenter, men som er blevet lagt ud til en tredjeparts ejerskab, ledelse og kontrol. BACKSHORING Betyder hjemtagning af aktiviteter/opgaver til Danmark fra et andet land, men hvor ejerskab, ledelse og kontrol bibeholdes. Principielt kan der godt være tale om backshoring til et andet land end Danmark (fx flytning af produktion fra egen fabrik i Kina til egen fabrik i Polen). 19

20 Kontaktede virksomheder og svarprocenter 20

21 21 Respondenter

22 De særlige karakteristika ved denne undersøgelse Den er baseret på et stort antal respondenter (samlet set 843 virksomheder). Den foretager en specifik sondring mellem forskellige globaliseringsstrategier (outsourcing, insourcing, offshoring og backshoring). Den har også fokus på hvilke produktionsopgaver, der vender tilbage til Danmark. Den bringer analyser ind med henblik på at vurdere, om virksomhedsstørrelse spiller ind på den konkrete praksis. 22

23 Særlige karakteristika ved små og mellemstore virksomheder En lavere grad af formelle systemer Uformel og ad hoc information Større ressourceknaphed Flere ledelsesroller på samme tid Har typisk en ejer, der er involveret i driften af virksomheden Ejeren i virksomheden initierer den strategiske udvikling Mangler ofte uddannet personale Større fleksibilitet og omstillingsparathed Lav reaktionsevne på radikale forandringer på trods af større fleksibilitet 23

24 Resultater fra outsourcing undersøgelsen

25 25 Outsourcing fordelt på brancher

26 Outsourcing fordelt efter virksomhedsstørrelse - Outsoucing er praksis for alle uanset virksomhedsstørrelse, men globaliseringen er mere udtalt blandt de store virksomheder 26

27 Overvægt af standardiserede produkter der outsources 27

28 28 Hvor outsources der til?

29 Bevæggrunde til outsourcing Hovedårsag er løn og/eller produktivitetsforskelle (mest markant blandt de store virksomheder) Ikke konkurrencedygtige rammebetingelser i Danmark (33 % af de små virksomheder) Skabe større fleksibilitet For at undgå investering i nyt udstyr (27 % af de små virksomheder) For at have fokus på kerneområder (28 % af de store virksomheder) 29

30 Barrierer ved outsourcingen Produktionsgrundlaget har ikke været tilfredsstillende (53 % af de store virksomheder) Manglende kompetencer hos dem, der er outsourcet til Sprogvanskeligheder For få kvalificerede leverandører at vælge i mellem (28 % af de store virksomheder) Outsourcing proces skulle hastes igennem (mest markant blandt de små og mellemstore virksomheder) 30

31 Indfrielse af omkostningsbesparelser 31

32 Indfrielse af forventninger til kvalitet 32

33 Indfrielse af forventninger til fleksibilitet 33

34 Indfrielse af forventninger til leveringsevne 34

35 Sandsynlighed for insourcing til Danmark Ca. hver 5. virksomhed, der har outsourcet indenfor de seneste 5 år, mener, det er meget sandsynligt/sandsynligt, at produktionen insources til Danmark igen Er det positivt? Ja, er udflytning ved at bremse op? Nej, der er stadigvæk 60 %, der svarer, at det er meget usandsynligt 35

36 Fastholdelse af produktion i Danmark via automatisering Der er generelt en udpræget opfattelse, at produktion kan fastholdes i Danmark via automatisering 36

37 Har outsouringen ført til afskedigelser i Danmark? 37

38 Resultater fra insourcing undersøgelsen

39 39 Insourcing fordelt på brancher

40 Insourcing fordelt efter virksomhedsstørrelse 40

41 Områder der insources fra - Overvægt af kundetilpassede produkter, der insources 41

42 Bevæggrunde til insourcing Kvaliteten var ikke god nok For lang lead-time (specielt de mellemstore virksomheder med 60 %) Øget grad af automatisering i Danmark (specielt de mellemstore virksomheder med 40 %) For at have fokus på kerneområder Vigtigt at have produktion tæt på af hensyn til produktudvikling (specielt de store virksomheder) 42

43 Barrierer ved insourcingen Der er ikke tildelt ressourcer nok (manpower, økonomi); specielt de små virksomheder med 32 % Insourcing processen skulle hastes igennem (specielt de store virksomheder) Mangel på et ordentligt beslutningsgrundlag (specielt de mellemstore virksomheder) Mangel på interne kompetencer hos produktionsmedarbejderne hos dem selv Mangel på information/kommunikation (specielt de store virksomheder) 43

44 Indfrielse af omkostningsbesparelser 44

45 45 Indfrielse af kvalitetsforbedringer

46 Indfrielse af forventninger til fleksibilitet 46

47 Indfrielse af forventninger til leveringsevne 47

48 Ansættelse af medarbejdere som følge af insourcingen 48

49 Konklusion I hvilket omfang anvender danske produktionsvirksomheder globaliseringsstrategierne outsourcing, insourcing, offshoring og backshoring? 200 virksomheder (ca. 24 %) i populationen har outsourcet indenfor de seneste 5 år større andel blandt mellemstore og store virksomheder 87 virksomheder (godt 10 %) har insourcet produktion til Danmark indenfor de seneste 5 år - større andel blandt mellemstore og store virksomheder 77 virksomheder (godt 9 %) har offshoret produktion fra Danmark 18 virksomheder (godt 2 %) har backshoret produktion til Danmark indenfor den samme tidsperiode. 49

50 Konklusion Drivkræfter - Specielt de store - Specielt de små - Specielt de mellemstore - Specielt de mellemstore - Specielt de store - Specielt de små 50

51 Barrierer Konklusion - Specielt de store - Specielt de små - Specielt de store - Specielt de mellemstore - Specielt de store - Specielt de store - Specielt de små og mellemstore 51

52 Effekterne af outsourcing og insourcing Outsourcing Insourcing Omkostningsreduktion Kvalitet Fleksibilitet Leveringsevne 52

53 Konklusion Centrale karakteristika for vellykkede globaliseringsstrategier Gennemarbejdet beslutningsgrundlag Tilstrækkeligt produktionsgrundlag Klare mål for omkostninger, kvalitet, fleksibilitet og leveringsevne Indfrielse af forventninger I meget høj grad/i høj grad Performancemål Outsourcing Insourcing Omkostningsbesparelser 65 % 44 % Kvalitet 48 % 74 % Fleksibilitet 43 % 79 % Leveringsevne 42 % 82 % Det er vigtigt med forståelse af totalomkostninger (direkte og indirekte) 53

54 Perspektivering Fremtidens konkurrenceparameter handler om dynamisk design og innovation af forsyningskæder Automatisering er en vigtig kilde til at fastholde produktion i Danmark Danish by Design Danmark som væksthus Større fokus på strategisk ledelse og kompetenceudvikling Evne til at balancere drift og udvikling bedre på samme tid 54

55 55 Tak

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion

Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms. Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion Jan Stentoft Arlbjørn Teit Lüthje Ole Stegmann Mikkelsen Jakob Schlichter Lisa Thoms 13:02 Danske producenters udflytning og hjemtagning af produktion DANSKE PRODUCENTERS UDFLYTNING OG HJEMTAGNING AF PRODUKTION

Læs mere

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation

Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Konkurrencekraft gennem effektiv virksomhedsudvikling - med særlig fokus på teknologidrevet supply chain innovation Professor Jan Stentoft Arlbjørn Syddansk Universitet Baggrund, Jan Stentoft Arlbjørn

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION Jan Stentoft Arlbjørn Ole Stegmann Mikkelsen Kristin Balslev Munksgaard Jakob Schlichter Antony Paulraj ISBN: 978-87-92471-07-9 Design og produktion: hegnet.dk

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel

Det Danske Ledelsesakademi 2009. Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer. Forskningsbaseret artikel Det Danske Ledelsesakademi 2009 Produktion i Danmark eller offshoring/outsourcing: Ledelsesmæssige udfordringer Forskningsbaseret artikel Jan Stentoft Arlbjørn Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse

Læs mere

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011

Syddansk Universitet. Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove. Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi. Publication date: 2011 Syddansk Universitet Ledelse af innovation og innovationsprocesser Brink, Tove Published in: Ledelse og Erhvervsoekonomi Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder?

Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Artikel til Det Danske Ledelsesakademi 2011 Effektiv time-to-market: Et spørgsmål om kontrol med rodfæstede eller udnyttelse af rodløse forsyningskæder? Forskningsbaseret artikel Af: Jan Stentoft Arlbjørn*

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien

Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Træ- og Møbelindustriens Kompetencecenter Globaliseringens krav til kompetencer i træ- og møbelindustrien Rapport Marts 2008 COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Gør virksomheden klar til Outsourcing

Gør virksomheden klar til Outsourcing Gør virksomheden klar til Outsourcing Outsourcing dækker over uddelegering af arbejdsopgaver til andre virksomheder, så du selv kan koncentrere dig om din kerneforretning. Med outsourcing siger man i samme

Læs mere

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen

OUTSOURCING. Læs mere side 10. Danmark i front med outsourcing. Udtryk dig klart på alle sprog. Få styr på faciliteterne. Få andre til at klare lønnen ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Oktober 2008 OUTSOURCING Giv virksomheden et strategisk forspring Det er ikke kun med regnskabschefens briller, at outsourcing er en fordel.

Læs mere

Ansøgning om Innovationskonsortie

Ansøgning om Innovationskonsortie Ansøgning om Innovationskonsortie SourceIT Kilden til styrket IT innovation og globaliseringsevne Administrator: DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4, DK 2970 Hørsholm SE-nr: DK-12275110

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR

GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Oxford Research A/S, marts 2012 GLOBAL ARBEJDSDELING I DEN FINANSIELLE SEKTOR Analyse af danske finansvirksomheders brug af international arbejdsdeling i form af outsourcing, offshoring og import af udenlandsk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv En analyse af udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder

Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv En analyse af udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder Rambøll Management Globaliseringens konsekvenser for beskæftigelse og erhvervsliv En analyse af udflytning af videns- og servicejob til lavtlønsområder Strateginotat Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Udflytning

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

Outsourcings effekter på dansk økonomi og industri

Outsourcings effekter på dansk økonomi og industri Outsourcings effekter på dansk økonomi og industri Af Maria Holm Bohsen Vejleder: Philipp Schröder BA - økonomi Nationaløkonomisk institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Side 1 af 72 1. Indledning

Læs mere

SOCIAL MEDIA FACTBOOK

SOCIAL MEDIA FACTBOOK SOCIAL MEDIA FACTBOOK EU-DK 2011 DANSK ERHVERVSLIVS BRUG AF SOCIALE MEDIER Undersøgte anvendelsesområder: Produktudvikling/R&D Personale & HR Kommunikation & PR Salg & Marketing IT & Web Service & Support

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel

Synopsis. Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder, men sjældent til dicideret e-handel Synopsis lavet af Jesper Pedersen i faget e-business. På BDE studiet, Handel- og ingeniører højskolen Herning. Synopsis Omkring spørgsmålet. Hvorfor Internettet bliver brugt af stort set alle virksomheder,

Læs mere