Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal."

Transkript

1 Materialhåndterings løsninger Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

2 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: næsten ubegrænset indlagring økonomisk, fleksibelt og hurtigt. Shuttle XP, den vertikale lagerautomat er udviklet til mange forskellige lager- og dispositionsanvendelser inden for fremstilling, salg, detailhandel og lagring. Kombinationen af optimal lagerkomprimering, fleksible, effektive lagerstrategier og sikkerhed gør Shuttle XP til en enestående lagerløsning. Princippet Shuttle XP den vertikale lagerautomat, er opbygget i moduler, og er et sammenhængende system, hvor hylder er anbragt vertikalt på begge sider af enheden. I midten befinder der sig en extraktor, som med et tryk på en knap eller ved at indlæse en stregkode automatisk transporterer hylderne med varerne ind i betjeningsåbningen. På grund af opbygningen i moduler kan Shuttle XP både før og efter opbygningen til enhver tid tilpasses efter højdebehovet og også antallet af betjeningsåbninger kan modificeres. Alt efter rummets højde, kan man derfor spare mindst 85 procent gulvareal i forhold til almindelige systemer. Ved hjælp af Optiflex-teknologien indlæses hver enkelt hylde automatisk så de produkter, som skal lagres, med 25 millimeters afstand, får tildelt den ideelle lager plads. 25 mm Yderligere informationer: 2

3 Et overblik over fordelene: Fleksibel, effektiv lagerstrategi Shuttle XPs modulære konstruktion giver næsten ubegrænset fleksibilitet ved udnyttelse af forskellige rumhøjder. Shuttle XPs højde kan indstilles i trin af 100 millimeter, så den altid kan tilpasses optimalt til de pågældende kapacitetsog højdebehov. I forbindelse med ændrede opstillingsbetingelser kan den hurtigt tilpasses nye betingelser ved at tilføje eller fjerne moduler. Tilpasning til bygningsforholdene Anvendes Shuttle XP over flere etager, kan der på ethvert sted på forsiden og bagsiden af automaten integreres adgangsåbninger, der senere kan ændres igen. 2-delt fuldautomatisk dør i alle betjeningsåbninger forhindrer, at der kommer trækluft ud, og den sikrer både operatøren og varen. Mere lagerplads på væsentligt mindre gulvareal Reducerede plukketider Præcise lagerbeholdninger pga. integrering i interne lagerstyringssystemer Bedre sikkerhed og beskyttelse for operatør og varer Forøgelse af varens omsætningshastighed omsætningshastighed af Forøgelse varens operatør og varer for beskyttelse og sikkerhed Bedre integrering i interne lagerstyringssystemer Præcise lagerbeholdninger pga. Reducerede plukketider 3 mindre gulvareal Mere lagerplads på væsentligt

4 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: Markedets mest eftertragtede lagerautomat. 1 Fremtidssikker konstruktion Hurtig og problemløs ændring af enhedenshøjde herved optimal tilpasning efter nye krav. 2 Tandremstræk Giver mulighed for højere køreeffekt, hurtigere adgangstider, mindre støj og højeste driftstider for maskinen samt lavt energiforbrug. 3 Hylder med forskellige læssekapaciteter I en enhed kan der opbevares forskellige hylder herved reduceres anskaffelsesudgifterne, og fleksibiliteten bevares også på sigt Brandbeskyttelse (som option) Brandbeskyttelsessystem med vand-, gas- eller aerosol-slukningssystem som beskyttelse for din investering. Optiflex-teknologi Intelligent højdeoptimering med optimal kapacitetsudnyttelse af de eksisterende lagerarealer i enheden ved automatisk registrering af varens højde. Maksimal lagerkomprimering og fleksibilitet. Integreret vægt management Kontrollerer vægten fra hylde og Shuttle ved hjælp af modstandsmetoden for at forhindre, at enkelte hylder eller hele systemet bliver overlæsset. Betjeningsåbning med 2-delte automatiske døre For operatørers og varers sikkerhed. Reduceret støj. Giver mulighed for at optimere med to hylder samtidigt operatøren arbejder ved en hylde, mens den næste hylde, der er brug for, stilles parat på extraktoren bagved løftedøren. For at reducere ventetiderne, bliver hylderne udskiftet, når arbejdet er afsluttet. Hylderne præsenteres i forskellige højder i betjeningsåbningen Arbejdspositionerne kan indstilles individuelt efter operatørernes højde. I en betjeningsåbning kan der stilles to hylder parat samtidigt (dual tray), for at øge effektiviteten. 4

5 Enhver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfigureres, så den passer nøjagtigt til anlægget. Tekniske data Dimensioner Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Højderaster 100-mm-trin Ydelsesdata Vertikalhastighed indstillelig op til 2,0 m/s Ind-/udlagringshastighed indstillelig op til 0,7 m/s Bruttonyttelast maks. 67/120 t Hylder til mm Bredde til mm Dybde 610 til mm Indstillingsafstand 25 mm Hyldeafstand 75 mm Nyttelast op til 560 kg Ekstraudstyr LED/laserpointer Alfanumerisk eller matrix-positionsvisning Kvitteringsliste ESD-udførelse Automatisk hyldeudtagning Manuel hyldeudtagning Transportvogn Drejearm til betjeningsenhed Dobbelt / flerdobbelt udtagning Hyldelås Brugeradministration Specielle optioner Afkøling / dybfrysning ned til 25 C Klasse / ISO-klasse 6 8 Renrumsanvendelser Opvarmede enheder op til +60 C Kontrolleret atmosfære (5 % relativ luftfugtighed / 10 % relativ luftfugtighed) Styring med robot til mm til mm 5

6 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: ekstra tæt og sikker opbevaring. Takket være de mange optioner, som kan integreres både før og efter opbygningen, giver Kardex Remstar Shuttle XP størst mulig fleksibilitet: Enheden kan udvides, mindskes, flyttes og tilpasses vilkårligt, så den opfylder andre krav til driften, placeringen eller anvendelsen. For at øge produktiviteten og reducere opstillingsarealerne kan Kardex Remstar Shuttle XP placeres umiddelbart i nærheden af produktionslinjen. Desuden kan den forbinde flere etager med hinanden eller endog opstilles uden for bygningerne adgangen foregår i så fald via åbninger i væggene. Installation uden for bygninger Manuel/automatiskhyldeudtagning For at øge eksisterende anlægskapaciteter kan Shuttle-XP-enhederne fra Kardex Remstar også opstilles uden for bygninger. Adgangen til varerne foregår i så fald via en speciallavet åbning i muren. Hyldeudtagningen er blevet udviklet for at gøre det nemmere at håndtere tunge eller voluminøse varer, som bevæges med løfteudstyr. Ved hyldeudtagningen stilles en hylde parat foran betjeningsåbningen til på- eller aflæsning. Derefter kan den læsses på en transportvogn, som står til rådighed som option, for en sikker og nem betjening. Installation over flere etager Dobbelt udtagning Lagerautomaterne kan strække sig over flere etager og udstyres med op til seks betjeningsåbninger på et vilkårligt sted på for- eller bagsiden af enheden. Mellemetager gør det herved muligt, at der arbejdes samtidig på flere niveauer for eksempel varepålæsning på den ene side, vareudtagning på den anden. Med optionen "dobbelt udtagning" kan der arbejdes på to niveauer i betjeningsåbningen. En hylde stilles parat i betjeningsåbningen på det første arbejdsniveau, derefter lukker løftedøren sig. Mens operatøren fylder hylden eller tager dele ud, stilles den næste hylde allerede til rådighed bag betjeningsåbningen. 6

7 Organiser dine lokationer: hyldetilbehør. Alle hylder kan ved hjælp af rumdelere og skillemateriale, kasser, beholdere, bokse, Sumobokse eller specialudstyr konfigureres, så de passer hundrede procent til dine helt specielle krav. Den nøjagtige overensstemmelse mellem varernes og hyldernes mål giver en optimal lagerkomprimering, bedre overskuelighed og kortere adgangstider. Kasser og beholdere Rumdelere og skillemateriale Holdere og specialudstyr Beholdere, kasser og bokse fremstilles individuelt og er tilpasset nøjagtigt efter de nødvendige hyldemål på den måde bliver der ikke spildt en eneste millimeter lagerareal! Med sin fleksibilitet og bekvemme betjening bliver den en perfekt løsning til ethvert dynamisk lagersystem. Transportydelse og -sikkerhed forbedres yderligere på grund af den lette og alligevel robuste konstruktion. For om nødvendigt at kunne oprette endnu mindre lagerplads kan kasser, beholdere og bokse inddeles yderligere. Hver lagerlokation kan etiketteres for hurtig og nem genkendelse, når der plukkes. Underinddelingen af hylder hjælper med til at forenkle driftsprocesser og spare plads og giver mulighed for omgående at få overblik og hurtig adgang til varerne. Med rumdelere og skillemateriale bestemmer du selv, hvor mange lagerpladser der skal oprettes på hver hylde. Og du bestemmer også lagerpladsens størrelse hvis denne passer nøjagtigt til varens størrelse, er en maksimal lagertæthed garanteret. Hver lagerplads kan forsynes med et artikelnummer eller en beskrivelse, så adgangen til dele, som skal udtages, bliver hurtigere. Hvis størrelsen eller mængden af dele, som skal lagres, ændrer sig, kan rumdelere til enhver tid og ukompliceret konfigureres på ny. Til en overskuelig lagring og udlevering af værktøjer, forme og holdeanordninger kan der bruges specialholdere af enhver art. Disse sørger for en problemløs adgang og en nem betjening. Ved automatiske eller manuelle hyldeudtagninger kan disse gøres nemmere ved at bruge kraner og løftegrej. Til specialanvendelser kan betjeningsåbningen flyttes ned til gulvhøjde så er de også tilgængelige med gaffeltrucks. Anvendelsesområder: Reservedele Vedligeholdelse og reparation Værktøjer og forme Fixturer Skruer og møtrikker Færdigvarer Bufferlager Bufferla ger 7 Færdigvarer

8 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: otte grunde til at valge Shuttle XP. 1 Fordel: lagerpladsbesparelse Ved den nærmest trinløse opbevaring af hylder med afstande på kun 25 millimeter spares op til 85 procent opstillingsareal. 2 3 Fordel: øget lønsomhed Den ønskede artikel bringes automatisk hen til operatøren det sparer uproduktive gang- og søgetider. Pick-to-Light-systemer (LED), som er integreret som option, angiver lagerrum og den mængde, som skal plukkes, så der opnås øget produktivitet. Fordel: ergonomisk design Operatøren skal ikke længere klatre, bukke og strække sig for at komme frem til varen, for Shuttle XP arbejder efter princippet "vare til personen": De ønskede dele leveres automatisk hen til den ergonomisk udformede betjeningsåbning. Hylderne kan indstilles til en individuel arbejdshøjde. 4 Fordel: forbedret sikkerhed Shuttle XP giver ikke kun mulighed for en kontrolleret adgang til de enkelt hylder, men også en nøjagtig sporing af, hvilken operatør der har haft adgang til hvilken hylde. 2-delte døre beskytter operatører og varer, støj reduceres betydeligt. 8

9 Vi tilbyder vores kunder en tydelig øget arbejdsproduktivitet, et reduceret pladsbehov og den optimale kontrol og håndtering af lagerbeholdningen. 5 6 Fordel: Præcision Integrerede Pick-to-Light-systemer, stregkodelæsere og softwareinterfaces garanterer et maksimum af præcision. Tilslutningen til transportsystemer, robotarme eller løfteudstyr sikrer maksimal komfort på arbejdspladsen. Fordel: Fleksibilitet Enhver hylde kan programmeres efter operatørens ønsker. Yderligere optioner: langsomme hastigheder til skrøbelige varer, opbevaring af artikler, der ofte er brug for, tæt på den "gyldne zone", adgangsrettigheder for hylder, opbevaring af hylder med forskellige vægtkapaciteter i en eneste enhed og meget mere. 7 8 Fordel: Modulsystem På grund af den modulære konstruktion kan enhedens højde hurtigt og prisbilligt tilpasses ændrede placerings- eller arbejdsbetingelser. Fordel: Pålidelighed Det er ikke uden grund, at Kardex Shuttle XP år efter år, er markedets mest eftertragtede lagerautomat. Kardex Shuttle XP udmærker sig ved driftstider, fleksibilitet og driftssikkerhed, som ikke hidtil er overgået, hvad enten det gælder design, fremstilling, fleksibilitet eller opbygning: Shuttle XP beviser gang på gang, at den er førende på sit felt. 9

10 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: intelligent lagring på højeste niveau. Shuttle XP tilbyder - takket være en total udnyttelse af den højde, som står til rådighed i rummet og lagring med 25 millimeters afstande - størst mulige kapaciteter på minimalt opstillingsareal. Ved hjælp af Optiflex-teknologien og en elektronisk højdemåling registreres hver enkelt hylde og lagres tilsvarende tæt. Denne teknologi giver mulighed for at lagre genstande med forskellig højde lige fra den mindste skrue til en karton eller en palle effektivt i én enhed. Til optimal sikkerhed for operatører og varer er enhver enhed udstyret med forskellige sikkerhedselementer. Hertil hører blandt andet 2-delte fuldautomatiske døre i alle betjeningsåbninger og personbeskyttelses-lysbommen, som befinder sig direkte foran betjeningsåbningen og overvåger hele arbejdsområdet. Extraktor Løftedøre Extraktoren transporterer med høje kørehastigheder den ønskede hylde enten direkte til udtagningsåbningen eller tilbage til en fri lagerplads i enheden med et tryk på en knap eller ved at indlæse en stregkode. For at beskytte menneske, maskine og varer og for at reducere støj hører 2-delte døre til standardudstyret for enhver enhed. L-profiler i betjeningsåbningen Betjeningsåbningens sidevægge er forsynet med L-profiler. Herved kan der stilles flere hylder parat i betjeningsåbningen (Double Access Handling), og arbejdspositionerne kan indstilles individuelt efter operatørens højde. Sikkerhedslysbom Hvis sikkerhedslysbommen umiddelbart foran betjeningsåbningen udløses, stoppes alle enhedens kørebevægelser med det samme. 10

11 Ikke bare enkle installationer er mulig. Kardex Remstar tilbyder utallige muligheder for integrering med egne leverancer af komplekse nøglefærdige installationer. Lige fra en standardvalidering over stregkodelæser til stort udvalg af optiske brugersystemer: Lagerautomat systemer fra Kardex Remstar i forbindelse med lageradministrationssoftwaren Power Pick Global eller andre ERP-systemer hjælper operatøren til at arbejde endnu mere nøjagtigt. Stregkodelæsere Hurtig og nem integrering af stregkodelæsere ved ordreidentifikation, udtagning og bekræftelse. Shuttle XP råder over et stort udvalg af hardware-interfaces. Spektrum omfatter stregkodelæsere, printere, vægte, Pick-to-Light-teknologier, andre dynamiske lager- og dispositionssystemer, Automated Guided Vehicles (AGV), RFID-teknologier og meget mere. Transportanlæg For hurtig kommissionering og ordrekonsolidering, kan en løsning med integreret rullebanesystem være en fordel. Lagervarerne transporteres automatisk ind i betjeningsåbningen, udtages og lægges i forsendelsesbeholdere. Robot- og løfteanordninger Anvendelsesområder: Varepluk Batch-ordrepluk Konsolidering Sortering Lageropfyldning Pick-to-Light Den nemme integrering af løfteanordninger, kraner, gribere og robotter giver mulighed for en ergonomisk materialeomsætning. Lageropfyldning So rterin g Konsolidering Batch-ordrepluk repl Vare pluk Til øgning af produktivitet, gennemstrømningstider og nøjagtighed tilbyder Kardex Remstar forskellige integrerede Pick-to-Light-løsninger: Shuttle-XPsystemerne kan udstyres med positionsindikatorer, Vario lysliste, Matrix lysliste og LED/laser lyspointer. 11

12 Yderligere produkter i Shuttle-XP-serien Kardex Remstar Shuttle XP 700: den perfekte løsning til tunge varer og varer med stort volumen. Shuttle XP 700 er en lagerautomat til lagervarer med en vægt på op til 725 kilogram og en længde på op til 4,05 meter. Enheden kan opnå en højde på 20 meter og sørger således for et stort lagervolumen. Takket være Optiflex-teknologi har man hermed mulighed for en ekstra tæt opbevaring i trin à 50 millimeter. Ved brug af en fuldautomatisk eller manuel hyldeudtagning øges systemets ydelse betydeligt. Med hjælp fra eksteren løftesystemer løftes tunge, voluminøse varer og reducerer faren for, at operatøren bliver overbelastet. Tekniske data Dimensioner Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Vertikalhastighed indstillelig op til 1,2 m/s Hylder Bredde til mm Dybde 610 til mm Indstillingsafstand 50 mm Hyldeafstand 100 mm Nyttelast 725 kg Ekstraudstyr Automatisk hyldeudtagning Manuel hyldeudtagning Transportvogn 12

13 Kardex Remstar Shuttle XPlus: Tilslutning af op til fire Shuttle-moduler for høj lagerkapacitet. Tekniske data Dimensioner Shuttle XPlus er en løsning til storrumslager. Med den kan man realisere op til kvadratmeter lagerareal på grundareal på kun 20 kvadratmeter. Den har en maksimal bæreevne på op til 240 ton. En løftebjælke forbinder flere liftmoduler til én Shuttle XPlus. En extraktor kører på løftebjælken og bringer den ønskede hylde med varen enten direkte ind i betjeningsåbningen eller til en fri lagerplads i et af de internt forbundne moduler. Extraktoren bevæger sig diagonalt i forhold til liftmodulerne og realiserer således korte køretider. Et overblik over fordelene: Betjening af flere liftmoduler via kun én extraktorplatform Korte afstande mellem betjeningsåbninger Betjeningsåbningernes antal og position kan vælges frit Optimal udnyttelse af tidligere utilgængeligt lagerareal, for eksempel hjørner og nicher nicher og hjørner eksempel Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Højderaster 100-mm-trin Ydelsesdata Kørehastighed 250 kg/500 kg Indstillelig vertikal hastighed indtil 1,5 m/s Ind-/udlagringshastighed 0,62 m/s Indstillelig horisontal hastighed op til 1,3 m/s Bruttonyttelast 30 t pr. segment Hylder Bredde til mm Dybde 813/864 mm Indstillingsafstand 25 mm Hyldeafstand 75 mm Nyttelast op til 545 kg utilgængeligt lagerareal, for Optimal udnyttelse af tidligere og position kan vælges frit Betjeningsåbningernes antal betjeningsåbninger Korte afstande mellem via kun én extraktorplatform Betjening af flere liftmoduler 13

14 Yderligere produkter i Shuttle-XP-serien Kardex Remstar Shuttle XPmultiple: to højlager-systemer, uafhængige af hinanden, opbygget i moduler, i tandem-udførelse. Shuttle XPmultiple består af to højlager-systemer, som er placeret bag hinanden, uafhængigt af hinanden og opbygget i moduler. Transporten af hylderne fra den bageste til den forreste enhed og omvendt foregår via transferenheder. Nødvendige varer rekvireres kun fra én betjeningsåbning. De tilsvarende hylder stilles parat i løbet af korteste tid ved intern forkommissionering reduceres ventetiderne Tekniske data Dimensioner Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Enhedens højde i trin à 100 mm Ydelsesdata Vertikalhastighed indstillelig op til 2,0 m/s Ind-/udlagringshastighed indstillelig op til 0,7 m/s Bruttonyttelast 67/120 t pr. segment Hylder Bredde til mm Dybde 610/813/864 mm Indstillingsafstand 25 mm Hyldeafstand 75 mm Nyttelast op til 560 kg betydeligt. Enheden arbejder med lageradministrationssoftwaren Power Pick Global fra Kardex Remstar: De rekvirerede artikler stilles parat - det gennemføres og overvåges af denne intelligente software. Shuttle XPmultiple er den ideelle løsning til bygninger, hvor det ikke er muligt at opstille to enkeltsystemer. På den måde kan dybe og smalle rum udnyttes optimalt, og kørselsvejene reduceres af, at der kun er én betjeningsåbning. Et overblik over fordelene: Udover fordelene fra Shuttle XP overbeviser Shuttle XPmultiple med disse produktfordele: Forøgelse af lagerkapaciteten Parallelt arbejde ved forkommissioneringen: Operatøren arbejder ved én hylde, mens den næste, som skal bruges, allerede stilles parat Løsning til særlige bygningssituationer som hjørner og nicher, hvor en opstilling i hele rummets dybde er nødvendig Forskellige driftsmåder for optimale adgangstider Reduceret arbejdsgang/område Brug som stand-alone-løsning eller om nødvendigt som en integreret løsning. integreret løsning. 14 stand-alone-løsning Brug som alone-løs eller om nødvendigt som en Reduceret arbejdsgang område g

15 Kardex Remstar Power Pick Global Kardex Remstar Power Pick Global: integreret software løsning, - øg effektiviteten, optimer pladsudnyttelsen og styrk sikkerheden for varehåndtering. Funktionsprincip for Power Pick Global Power Pick Global Sikkerhed Effektivitet Integrering Præcision Bedre pladsudnyttelse Funktionel og brugervenlig lageradministrationssoftware med modulopbygget struktur. Højere nøjagtighed Alt fra standardvalidering med stregkode-, håndscanner eller vægtkontrol til et stort antal optiske brugersystemer som Pick-to- eller Put-by-Light eller laser- eller LED-pointer: Power Pick Global giver mere præcise arbejdsforløb. For større effektivitet ved dine lagerprocesser Power Pick Global giver dig mulighed for at reducere håndteringstiderne: Du kan minimere gennemløbstiderne og øge omsætningshastigheden ved optimering af samleordrer, Multi-Order-Picking og tidsoptimeret afvikling af lagersystemerne. Når det drejer sig om sikkerhed Bruger- og grupperettigheder styres og administreres ved hjælp af den integrerede software. Enhver adgang til systemet kan spores. Stort tilbud i software-interfaces Uanset, om det drejer sig om simple "Plug and Play"- og middlewaresystemer eller kundespecifikke systemer: Alle softwareløsninger fra Power Pick Global er baseret på den nyeste Windows - teknologi* og kan integreres med de fleste almindelige lageradministrationsog ERP-systemer. Modulsystem Fra små lagre til komplekse distributionscentre: Power Pick Global kan tilpasses perfekt til virksomhedens behov en sikker fremtidsinvestering. For Power Pick Global videreudvikles og udvides kontinuerligt. Kardex Remstar tilbyder en bred vifte af softwarepakker: Small Business Softwareløsning til små og mellemstore løsninger. Order Processor Softwarepakke til brug på varelagre af middel størrelse., med mulighed for enkelt interface til ERP system. Communicator Pro Softwareløsning til alle, som allerede bruger et ERP- eller lageradministrationssystem. Warehouse Edition Det moderne og brugervenlige lageradministrationssystem fra Kardex Remstar. *Windows er et registreret varemærke fra firmaet Microsoft Corporation. 15

16 Kardex Remstar: Altid i nærheden. Over hele verden. Australien Belgien Cypern Danmark Finland Frankrig Holland Indien Irland Italien Kina Norge Østrig Polen Rusland Schweiz Singapore Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn USA 1108A-0312-DK-0801-MDS Yderligere informationer: Standardleveringen omfatter ikke alt tilbehør og alle udstyrsvarianter, der er anført i denne brochure. Med forbehold for ændringer i konstruktion eller udformning samt fejl og trykfejl uden forudgående varsel inden for leveringstiden. Såfremt ikke andet er angivet, er alle varemærker i denne brochure registrerede varemærker tilhørende Kardex Group.

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet

IT Scanning Copy Print. Invester i rentabilitet IT Scanning Copy Print Invester i rentabilitet 1 Kontorets skjulte ressource Udviklingen går rasende hurtigt. Sandsynligvis er stort set alle dine processer digitaliserede og integrerede i din virksomheds

Læs mere

Lely splendimo Skivehøstere

Lely splendimo Skivehøstere Lely splendimo Skivehøstere www.lely.com innovators in agriculture Få muligheden for at skårlægge på det bedst egnede tidspunkt Forurener mindst muligt Den intelligente konstruktion følger jordbunden perfekt.

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE

Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE Abonnement VEJEN TIL VÆRDISKABELSE VÆRDISKABELSE GENNEM abonnementsfordele Øget tempo med indbygget sikkerhed 4 På omgangshøjde med nye love og regler 5 Fra hukommelse til centralnervesystem 6 Din værdi

Læs mere

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013

FARM. Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad. Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 2 / 2013 2 / 2013 FARM FORUMCase IH Magasinet Magnum CVX Pure power! Axial-Flow Næste skridt fremad Farmall U Pro Den nye skræddersyede allround traktor 1 Vi sætter standarden for Efficient Power, de andre har

Læs mere

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser

Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag. 20+ år med. energibesparelser Danfoss varmepumper Den fremtidssikrede investering, der betaler sig hver eneste dag 20+ år med energibesparelser Med en forventet levetid på mere end 20 år sikrer en investering i en Danfoss varmepumpe

Læs mere

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning?

Hvilke fordele kan din virksomhed få med en effektiv administrativ løsning? Her finder du Navision Australien Belgien Canada Danmark Finland Frankrig Holland Indien Island Italien Litauen Norge Polen Portugal Rusland Schweiz Singapore Slovenien Spanien Storbritannien Sverige Sydafrika

Læs mere

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport

Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Reduktion af omkostninger ved horisontal transport Omkostningsreduktion ved horisontal transport Rejsen igennem forsyningskæden fra fabrik til slutbruger kan være lang, idet varer flyttes flere gange

Læs mere

Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF

Velkommen til Din virksomhed, som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore virksomheder. AF CHRISTIAN RINGHEIM, MARKEDSCHEF NOVEMBER 2003 INvirksomhed KUNDEBLAD FRA MICROSOFT DANMARK Microsoft Skru bare op for forventningerne til Velkommen til "Din virksomhed", som er information til vores kunder blandt mindre og mellemstore

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Computeren

Indholdsfortegnelse. Computeren MTL Indholdsfortegnelse Computeren... 3 Computertyper... 3 Den stationære pc... 3 Den tynde klient... 4 Den bærbare... 4 Palmtop eller PDA... 5 Ydre enheder... 6 Pegeredskabet... 6 Tastatur... 7 Skærm...

Læs mere

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk

Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer. GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Atlas Copco Olieindsprøjtede skruekompressorer GA 15-22/GA 11 + -30/GA 15-30 VSD 11-30 kw/15-40 hk Fuld kompetence, fuld ansvarlighed I hjertet af din virksomhed leverer Atlas Copco trykluft af høj kvalitet,

Læs mere

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture

Lely Vector. Automatisk fodringssystem. Fleksibel fodring med friskt foder. www.lely.com. innovators in agriculture Lely Vector Automatisk fodringssystem Fleksibel fodring med friskt foder www.lely.com innovators in agriculture Vi vil gerne gøre din bedrift mere bæredygtig og fornøjelig for dig og for fremtidige generationer

Læs mere

INDUSTRI. Tavler & kapslinger

INDUSTRI. Tavler & kapslinger INDUSTRI Magasinet April. 2007 Tavler & kapslinger Effektiv fjernelse af statisk elektricitet SIRIUS halvlederkontaktorer og relæer Kabler og beskyttelsesledere til installationer Multifunktions indkapsling

Læs mere

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G

Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G Når høj ydelse er et must... I N D V E N D I G U D V E N D I G P R O C E S S E R V I C E Vi er repræsenteret i hele verden. Australien Belgien Brasilien Canada Danmark Egypten England Estland Finland Frankrig

Læs mere

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16

mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 mit telt! Det er os en fornøjelse at opfylde dine teltønsker. collection 2015/16 DK Vi har det passende telt til alle slags campingformer også til dig. Kvalitet, innovation, individualitet og mangfoldighed.

Læs mere

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger

THE DIFFERENCE IS ABAX. Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX Verdens førende leverandør af elektroniske kørebøger THE DIFFERENCE IS ABAX ABAX har tre værdiskabende søjler, der gør det muligt for virksomheden at skabe konkurrencemæssige fordele

Læs mere

Indhold Indtryk 4 Introduktion 10 Viano Trend 12 Viano Ambiente 16 Fleksibilitet 20 Kørselsdynamik 24 Motorer og tekniske data 26 Mål 28 Viano 4Matic

Indhold Indtryk 4 Introduktion 10 Viano Trend 12 Viano Ambiente 16 Fleksibilitet 20 Kørselsdynamik 24 Motorer og tekniske data 26 Mål 28 Viano 4Matic Viano Indhold Indtryk 4 Introduktion 10 Viano Trend 12 Viano Ambiente 16 Fleksibilitet 20 Kørselsdynamik 24 Motorer og tekniske data 26 Mål 28 Viano 4Matic 30 Sikkerhed 32 Standard- og ekstraudstyr 34

Læs mere

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can

En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning. you can En enkelt platform til styring af print, kopiering og scanning you can Få større kontrol over og øget effektivitet i dit scannings- og kopieringsmiljø Hvad er uniflow? uniflow er en softwareplatform, der

Læs mere

DRIVEN BY QUALITY DEN NYE EURO 6-SERIE TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM

DRIVEN BY QUALITY DEN NYE EURO 6-SERIE TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM DEN NYE EURO 6-SERIE EN REN KVALITETSSERIE Den nye DAF Euro 6-produktserie. Splinternyt design giver maksimal effektivitet, optimal driftssikkerhed og størst mulig kørekomfort. De nye højteknologiske PACCAR

Læs mere

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air

LABCONTROL. Designmanual. Flow-Kontrol-Systemer. The art of handling air LABCONTROL Flow-Kontrol-Systemer Designmanual The art of handling air Designmanual LABCONTROL Indholdsfortegnelse Erfaring og innovation 3 LABCONTROL 4 Systemoversigt 6 EASYLAB 8 Systemet 8 Anvendelsesområder

Læs mere

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC)

Til Mellemstore Virksomheder. Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC) Til Mellemstore Virksomheder Oracle Produktblad Real Application Clusters (RAC) DERFOR SKAL JERES VIRKSOMHED BRUGE CLUSTERING Operationel kontinuitet er afgørende for en virksomheds succes især i økonomiske

Læs mere

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014

FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 CASE IH MAGASINET 2/2014 AXIAL-FLOW 240 TOP SERIEN FPT CURSOR 16 DIESEL OF THE YEAR 2014 AFS CONNECT TM 2.0 NYT TELEMATICS SYSTEM Puma Platinum version uden beregning, værdi 41.000,-* jeppe reklame-vejen

Læs mere

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING

AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING CASE IH MAGASINET 3/2013 QUADTRAC 620 DET NYE FLAGSKIB AXIAL-FLOW EFFEKTIV TÆRSKNING AFS SYSTEMET I AKTION NOW THAT S WHAT WE CALL CONTROLLED TRAFFIC HVIS CTF RIGTIG SKAL GIVE MENING: 12,5 METER VARI-CUT

Læs mere

Succes ved brug af det rigtige system

Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Succes ved brug af det rigtige system Alt omkring vægforskalling Indholdsfortegnelse side 4-13 side 14-19 side 20-23 side 24-27 Manto MANTO XXL RASTO Søjleforskalling RONDA RASTO

Læs mere

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O

NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O NEW HOLLAND T5OOO T5O3O T5O4O T5O5O T5O6O T5O7O T5OOO. PERFEKT SAMSPIL MELLEM GENNEMFØRT TEKNOLOGI OG MODERNE DESIGN Monteret med New Holland NEF Tier 3 miljøgodkendte intercooler motorer, kombinerer New

Læs mere

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation

A&D Information. Sikkerhed. Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence. Prisfald på SCALANCE X switches. Simotion understøtter interpolation A&D Information Automation and Drives Nr. 1 marts 2008 Høj produktivitet går igennem Plant Intelligence Sikkerhed Prisfald på SCALANCE X switches Simotion understøtter interpolation 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse

Bewator 2010. version 4.1. Systembeskrivelse Bewator 2010 version 4.1 Systembeskrivelse Copyright 2005 Bewator AB, Solna. Kopiering af Bewator 2010 Systembeskrivelse kan ske kun efter skriftlig aftale med Bewator. Bewator forbeholder sig retat ændra

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

ZX To-i-én læssevogne

ZX To-i-én læssevogne ZX To-i-én læssevogne www.krone.de KRONE ZX Læsse- og snittervogne Øverste forsmæk kan klappes ned hydraulisk EasyFlow pickup uden kulissestyring Kraftig snitte- og indføringsrotor med Hardox belagte tænder

Læs mere

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED

en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED en Fremtid uden Olie Og gas VARMEPUMPER GIVER UAFHÆNGIGHED Varmepumper til varmekilderne luft, jord og grundvand Varmepumper til nybyggeri og modernisering Varmepumper opvarmning eller varme/køle-kombination

Læs mere