Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal."

Transkript

1 Materialhåndterings løsninger Kardex Remstar Shuttle XP Vertikal lagerautomat Komprimeret lagring på minimalt gulvareal.

2 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: næsten ubegrænset indlagring økonomisk, fleksibelt og hurtigt. Shuttle XP, den vertikale lagerautomat er udviklet til mange forskellige lager- og dispositionsanvendelser inden for fremstilling, salg, detailhandel og lagring. Kombinationen af optimal lagerkomprimering, fleksible, effektive lagerstrategier og sikkerhed gør Shuttle XP til en enestående lagerløsning. Princippet Shuttle XP den vertikale lagerautomat, er opbygget i moduler, og er et sammenhængende system, hvor hylder er anbragt vertikalt på begge sider af enheden. I midten befinder der sig en extraktor, som med et tryk på en knap eller ved at indlæse en stregkode automatisk transporterer hylderne med varerne ind i betjeningsåbningen. På grund af opbygningen i moduler kan Shuttle XP både før og efter opbygningen til enhver tid tilpasses efter højdebehovet og også antallet af betjeningsåbninger kan modificeres. Alt efter rummets højde, kan man derfor spare mindst 85 procent gulvareal i forhold til almindelige systemer. Ved hjælp af Optiflex-teknologien indlæses hver enkelt hylde automatisk så de produkter, som skal lagres, med 25 millimeters afstand, får tildelt den ideelle lager plads. 25 mm Yderligere informationer: 2

3 Et overblik over fordelene: Fleksibel, effektiv lagerstrategi Shuttle XPs modulære konstruktion giver næsten ubegrænset fleksibilitet ved udnyttelse af forskellige rumhøjder. Shuttle XPs højde kan indstilles i trin af 100 millimeter, så den altid kan tilpasses optimalt til de pågældende kapacitetsog højdebehov. I forbindelse med ændrede opstillingsbetingelser kan den hurtigt tilpasses nye betingelser ved at tilføje eller fjerne moduler. Tilpasning til bygningsforholdene Anvendes Shuttle XP over flere etager, kan der på ethvert sted på forsiden og bagsiden af automaten integreres adgangsåbninger, der senere kan ændres igen. 2-delt fuldautomatisk dør i alle betjeningsåbninger forhindrer, at der kommer trækluft ud, og den sikrer både operatøren og varen. Mere lagerplads på væsentligt mindre gulvareal Reducerede plukketider Præcise lagerbeholdninger pga. integrering i interne lagerstyringssystemer Bedre sikkerhed og beskyttelse for operatør og varer Forøgelse af varens omsætningshastighed omsætningshastighed af Forøgelse varens operatør og varer for beskyttelse og sikkerhed Bedre integrering i interne lagerstyringssystemer Præcise lagerbeholdninger pga. Reducerede plukketider 3 mindre gulvareal Mere lagerplads på væsentligt

4 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: Markedets mest eftertragtede lagerautomat. 1 Fremtidssikker konstruktion Hurtig og problemløs ændring af enhedenshøjde herved optimal tilpasning efter nye krav. 2 Tandremstræk Giver mulighed for højere køreeffekt, hurtigere adgangstider, mindre støj og højeste driftstider for maskinen samt lavt energiforbrug. 3 Hylder med forskellige læssekapaciteter I en enhed kan der opbevares forskellige hylder herved reduceres anskaffelsesudgifterne, og fleksibiliteten bevares også på sigt Brandbeskyttelse (som option) Brandbeskyttelsessystem med vand-, gas- eller aerosol-slukningssystem som beskyttelse for din investering. Optiflex-teknologi Intelligent højdeoptimering med optimal kapacitetsudnyttelse af de eksisterende lagerarealer i enheden ved automatisk registrering af varens højde. Maksimal lagerkomprimering og fleksibilitet. Integreret vægt management Kontrollerer vægten fra hylde og Shuttle ved hjælp af modstandsmetoden for at forhindre, at enkelte hylder eller hele systemet bliver overlæsset. Betjeningsåbning med 2-delte automatiske døre For operatørers og varers sikkerhed. Reduceret støj. Giver mulighed for at optimere med to hylder samtidigt operatøren arbejder ved en hylde, mens den næste hylde, der er brug for, stilles parat på extraktoren bagved løftedøren. For at reducere ventetiderne, bliver hylderne udskiftet, når arbejdet er afsluttet. Hylderne præsenteres i forskellige højder i betjeningsåbningen Arbejdspositionerne kan indstilles individuelt efter operatørernes højde. I en betjeningsåbning kan der stilles to hylder parat samtidigt (dual tray), for at øge effektiviteten. 4

5 Enhver Kardex Remstar Shuttle XP kan konfigureres, så den passer nøjagtigt til anlægget. Tekniske data Dimensioner Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Højderaster 100-mm-trin Ydelsesdata Vertikalhastighed indstillelig op til 2,0 m/s Ind-/udlagringshastighed indstillelig op til 0,7 m/s Bruttonyttelast maks. 67/120 t Hylder til mm Bredde til mm Dybde 610 til mm Indstillingsafstand 25 mm Hyldeafstand 75 mm Nyttelast op til 560 kg Ekstraudstyr LED/laserpointer Alfanumerisk eller matrix-positionsvisning Kvitteringsliste ESD-udførelse Automatisk hyldeudtagning Manuel hyldeudtagning Transportvogn Drejearm til betjeningsenhed Dobbelt / flerdobbelt udtagning Hyldelås Brugeradministration Specielle optioner Afkøling / dybfrysning ned til 25 C Klasse / ISO-klasse 6 8 Renrumsanvendelser Opvarmede enheder op til +60 C Kontrolleret atmosfære (5 % relativ luftfugtighed / 10 % relativ luftfugtighed) Styring med robot til mm til mm 5

6 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: ekstra tæt og sikker opbevaring. Takket være de mange optioner, som kan integreres både før og efter opbygningen, giver Kardex Remstar Shuttle XP størst mulig fleksibilitet: Enheden kan udvides, mindskes, flyttes og tilpasses vilkårligt, så den opfylder andre krav til driften, placeringen eller anvendelsen. For at øge produktiviteten og reducere opstillingsarealerne kan Kardex Remstar Shuttle XP placeres umiddelbart i nærheden af produktionslinjen. Desuden kan den forbinde flere etager med hinanden eller endog opstilles uden for bygningerne adgangen foregår i så fald via åbninger i væggene. Installation uden for bygninger Manuel/automatiskhyldeudtagning For at øge eksisterende anlægskapaciteter kan Shuttle-XP-enhederne fra Kardex Remstar også opstilles uden for bygninger. Adgangen til varerne foregår i så fald via en speciallavet åbning i muren. Hyldeudtagningen er blevet udviklet for at gøre det nemmere at håndtere tunge eller voluminøse varer, som bevæges med løfteudstyr. Ved hyldeudtagningen stilles en hylde parat foran betjeningsåbningen til på- eller aflæsning. Derefter kan den læsses på en transportvogn, som står til rådighed som option, for en sikker og nem betjening. Installation over flere etager Dobbelt udtagning Lagerautomaterne kan strække sig over flere etager og udstyres med op til seks betjeningsåbninger på et vilkårligt sted på for- eller bagsiden af enheden. Mellemetager gør det herved muligt, at der arbejdes samtidig på flere niveauer for eksempel varepålæsning på den ene side, vareudtagning på den anden. Med optionen "dobbelt udtagning" kan der arbejdes på to niveauer i betjeningsåbningen. En hylde stilles parat i betjeningsåbningen på det første arbejdsniveau, derefter lukker løftedøren sig. Mens operatøren fylder hylden eller tager dele ud, stilles den næste hylde allerede til rådighed bag betjeningsåbningen. 6

7 Organiser dine lokationer: hyldetilbehør. Alle hylder kan ved hjælp af rumdelere og skillemateriale, kasser, beholdere, bokse, Sumobokse eller specialudstyr konfigureres, så de passer hundrede procent til dine helt specielle krav. Den nøjagtige overensstemmelse mellem varernes og hyldernes mål giver en optimal lagerkomprimering, bedre overskuelighed og kortere adgangstider. Kasser og beholdere Rumdelere og skillemateriale Holdere og specialudstyr Beholdere, kasser og bokse fremstilles individuelt og er tilpasset nøjagtigt efter de nødvendige hyldemål på den måde bliver der ikke spildt en eneste millimeter lagerareal! Med sin fleksibilitet og bekvemme betjening bliver den en perfekt løsning til ethvert dynamisk lagersystem. Transportydelse og -sikkerhed forbedres yderligere på grund af den lette og alligevel robuste konstruktion. For om nødvendigt at kunne oprette endnu mindre lagerplads kan kasser, beholdere og bokse inddeles yderligere. Hver lagerlokation kan etiketteres for hurtig og nem genkendelse, når der plukkes. Underinddelingen af hylder hjælper med til at forenkle driftsprocesser og spare plads og giver mulighed for omgående at få overblik og hurtig adgang til varerne. Med rumdelere og skillemateriale bestemmer du selv, hvor mange lagerpladser der skal oprettes på hver hylde. Og du bestemmer også lagerpladsens størrelse hvis denne passer nøjagtigt til varens størrelse, er en maksimal lagertæthed garanteret. Hver lagerplads kan forsynes med et artikelnummer eller en beskrivelse, så adgangen til dele, som skal udtages, bliver hurtigere. Hvis størrelsen eller mængden af dele, som skal lagres, ændrer sig, kan rumdelere til enhver tid og ukompliceret konfigureres på ny. Til en overskuelig lagring og udlevering af værktøjer, forme og holdeanordninger kan der bruges specialholdere af enhver art. Disse sørger for en problemløs adgang og en nem betjening. Ved automatiske eller manuelle hyldeudtagninger kan disse gøres nemmere ved at bruge kraner og løftegrej. Til specialanvendelser kan betjeningsåbningen flyttes ned til gulvhøjde så er de også tilgængelige med gaffeltrucks. Anvendelsesområder: Reservedele Vedligeholdelse og reparation Værktøjer og forme Fixturer Skruer og møtrikker Færdigvarer Bufferlager Bufferla ger 7 Færdigvarer

8 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: otte grunde til at valge Shuttle XP. 1 Fordel: lagerpladsbesparelse Ved den nærmest trinløse opbevaring af hylder med afstande på kun 25 millimeter spares op til 85 procent opstillingsareal. 2 3 Fordel: øget lønsomhed Den ønskede artikel bringes automatisk hen til operatøren det sparer uproduktive gang- og søgetider. Pick-to-Light-systemer (LED), som er integreret som option, angiver lagerrum og den mængde, som skal plukkes, så der opnås øget produktivitet. Fordel: ergonomisk design Operatøren skal ikke længere klatre, bukke og strække sig for at komme frem til varen, for Shuttle XP arbejder efter princippet "vare til personen": De ønskede dele leveres automatisk hen til den ergonomisk udformede betjeningsåbning. Hylderne kan indstilles til en individuel arbejdshøjde. 4 Fordel: forbedret sikkerhed Shuttle XP giver ikke kun mulighed for en kontrolleret adgang til de enkelt hylder, men også en nøjagtig sporing af, hvilken operatør der har haft adgang til hvilken hylde. 2-delte døre beskytter operatører og varer, støj reduceres betydeligt. 8

9 Vi tilbyder vores kunder en tydelig øget arbejdsproduktivitet, et reduceret pladsbehov og den optimale kontrol og håndtering af lagerbeholdningen. 5 6 Fordel: Præcision Integrerede Pick-to-Light-systemer, stregkodelæsere og softwareinterfaces garanterer et maksimum af præcision. Tilslutningen til transportsystemer, robotarme eller løfteudstyr sikrer maksimal komfort på arbejdspladsen. Fordel: Fleksibilitet Enhver hylde kan programmeres efter operatørens ønsker. Yderligere optioner: langsomme hastigheder til skrøbelige varer, opbevaring af artikler, der ofte er brug for, tæt på den "gyldne zone", adgangsrettigheder for hylder, opbevaring af hylder med forskellige vægtkapaciteter i en eneste enhed og meget mere. 7 8 Fordel: Modulsystem På grund af den modulære konstruktion kan enhedens højde hurtigt og prisbilligt tilpasses ændrede placerings- eller arbejdsbetingelser. Fordel: Pålidelighed Det er ikke uden grund, at Kardex Shuttle XP år efter år, er markedets mest eftertragtede lagerautomat. Kardex Shuttle XP udmærker sig ved driftstider, fleksibilitet og driftssikkerhed, som ikke hidtil er overgået, hvad enten det gælder design, fremstilling, fleksibilitet eller opbygning: Shuttle XP beviser gang på gang, at den er førende på sit felt. 9

10 Kardex Remstar Shuttle XP Kardex Remstar Shuttle XP: intelligent lagring på højeste niveau. Shuttle XP tilbyder - takket være en total udnyttelse af den højde, som står til rådighed i rummet og lagring med 25 millimeters afstande - størst mulige kapaciteter på minimalt opstillingsareal. Ved hjælp af Optiflex-teknologien og en elektronisk højdemåling registreres hver enkelt hylde og lagres tilsvarende tæt. Denne teknologi giver mulighed for at lagre genstande med forskellig højde lige fra den mindste skrue til en karton eller en palle effektivt i én enhed. Til optimal sikkerhed for operatører og varer er enhver enhed udstyret med forskellige sikkerhedselementer. Hertil hører blandt andet 2-delte fuldautomatiske døre i alle betjeningsåbninger og personbeskyttelses-lysbommen, som befinder sig direkte foran betjeningsåbningen og overvåger hele arbejdsområdet. Extraktor Løftedøre Extraktoren transporterer med høje kørehastigheder den ønskede hylde enten direkte til udtagningsåbningen eller tilbage til en fri lagerplads i enheden med et tryk på en knap eller ved at indlæse en stregkode. For at beskytte menneske, maskine og varer og for at reducere støj hører 2-delte døre til standardudstyret for enhver enhed. L-profiler i betjeningsåbningen Betjeningsåbningens sidevægge er forsynet med L-profiler. Herved kan der stilles flere hylder parat i betjeningsåbningen (Double Access Handling), og arbejdspositionerne kan indstilles individuelt efter operatørens højde. Sikkerhedslysbom Hvis sikkerhedslysbommen umiddelbart foran betjeningsåbningen udløses, stoppes alle enhedens kørebevægelser med det samme. 10

11 Ikke bare enkle installationer er mulig. Kardex Remstar tilbyder utallige muligheder for integrering med egne leverancer af komplekse nøglefærdige installationer. Lige fra en standardvalidering over stregkodelæser til stort udvalg af optiske brugersystemer: Lagerautomat systemer fra Kardex Remstar i forbindelse med lageradministrationssoftwaren Power Pick Global eller andre ERP-systemer hjælper operatøren til at arbejde endnu mere nøjagtigt. Stregkodelæsere Hurtig og nem integrering af stregkodelæsere ved ordreidentifikation, udtagning og bekræftelse. Shuttle XP råder over et stort udvalg af hardware-interfaces. Spektrum omfatter stregkodelæsere, printere, vægte, Pick-to-Light-teknologier, andre dynamiske lager- og dispositionssystemer, Automated Guided Vehicles (AGV), RFID-teknologier og meget mere. Transportanlæg For hurtig kommissionering og ordrekonsolidering, kan en løsning med integreret rullebanesystem være en fordel. Lagervarerne transporteres automatisk ind i betjeningsåbningen, udtages og lægges i forsendelsesbeholdere. Robot- og løfteanordninger Anvendelsesområder: Varepluk Batch-ordrepluk Konsolidering Sortering Lageropfyldning Pick-to-Light Den nemme integrering af løfteanordninger, kraner, gribere og robotter giver mulighed for en ergonomisk materialeomsætning. Lageropfyldning So rterin g Konsolidering Batch-ordrepluk repl Vare pluk Til øgning af produktivitet, gennemstrømningstider og nøjagtighed tilbyder Kardex Remstar forskellige integrerede Pick-to-Light-løsninger: Shuttle-XPsystemerne kan udstyres med positionsindikatorer, Vario lysliste, Matrix lysliste og LED/laser lyspointer. 11

12 Yderligere produkter i Shuttle-XP-serien Kardex Remstar Shuttle XP 700: den perfekte løsning til tunge varer og varer med stort volumen. Shuttle XP 700 er en lagerautomat til lagervarer med en vægt på op til 725 kilogram og en længde på op til 4,05 meter. Enheden kan opnå en højde på 20 meter og sørger således for et stort lagervolumen. Takket være Optiflex-teknologi har man hermed mulighed for en ekstra tæt opbevaring i trin à 50 millimeter. Ved brug af en fuldautomatisk eller manuel hyldeudtagning øges systemets ydelse betydeligt. Med hjælp fra eksteren løftesystemer løftes tunge, voluminøse varer og reducerer faren for, at operatøren bliver overbelastet. Tekniske data Dimensioner Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Vertikalhastighed indstillelig op til 1,2 m/s Hylder Bredde til mm Dybde 610 til mm Indstillingsafstand 50 mm Hyldeafstand 100 mm Nyttelast 725 kg Ekstraudstyr Automatisk hyldeudtagning Manuel hyldeudtagning Transportvogn 12

13 Kardex Remstar Shuttle XPlus: Tilslutning af op til fire Shuttle-moduler for høj lagerkapacitet. Tekniske data Dimensioner Shuttle XPlus er en løsning til storrumslager. Med den kan man realisere op til kvadratmeter lagerareal på grundareal på kun 20 kvadratmeter. Den har en maksimal bæreevne på op til 240 ton. En løftebjælke forbinder flere liftmoduler til én Shuttle XPlus. En extraktor kører på løftebjælken og bringer den ønskede hylde med varen enten direkte ind i betjeningsåbningen eller til en fri lagerplads i et af de internt forbundne moduler. Extraktoren bevæger sig diagonalt i forhold til liftmodulerne og realiserer således korte køretider. Et overblik over fordelene: Betjening af flere liftmoduler via kun én extraktorplatform Korte afstande mellem betjeningsåbninger Betjeningsåbningernes antal og position kan vælges frit Optimal udnyttelse af tidligere utilgængeligt lagerareal, for eksempel hjørner og nicher nicher og hjørner eksempel Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Højderaster 100-mm-trin Ydelsesdata Kørehastighed 250 kg/500 kg Indstillelig vertikal hastighed indtil 1,5 m/s Ind-/udlagringshastighed 0,62 m/s Indstillelig horisontal hastighed op til 1,3 m/s Bruttonyttelast 30 t pr. segment Hylder Bredde til mm Dybde 813/864 mm Indstillingsafstand 25 mm Hyldeafstand 75 mm Nyttelast op til 545 kg utilgængeligt lagerareal, for Optimal udnyttelse af tidligere og position kan vælges frit Betjeningsåbningernes antal betjeningsåbninger Korte afstande mellem via kun én extraktorplatform Betjening af flere liftmoduler 13

14 Yderligere produkter i Shuttle-XP-serien Kardex Remstar Shuttle XPmultiple: to højlager-systemer, uafhængige af hinanden, opbygget i moduler, i tandem-udførelse. Shuttle XPmultiple består af to højlager-systemer, som er placeret bag hinanden, uafhængigt af hinanden og opbygget i moduler. Transporten af hylderne fra den bageste til den forreste enhed og omvendt foregår via transferenheder. Nødvendige varer rekvireres kun fra én betjeningsåbning. De tilsvarende hylder stilles parat i løbet af korteste tid ved intern forkommissionering reduceres ventetiderne Tekniske data Dimensioner Bredde til mm Dybde til mm Højde til mm Enhedens højde i trin à 100 mm Ydelsesdata Vertikalhastighed indstillelig op til 2,0 m/s Ind-/udlagringshastighed indstillelig op til 0,7 m/s Bruttonyttelast 67/120 t pr. segment Hylder Bredde til mm Dybde 610/813/864 mm Indstillingsafstand 25 mm Hyldeafstand 75 mm Nyttelast op til 560 kg betydeligt. Enheden arbejder med lageradministrationssoftwaren Power Pick Global fra Kardex Remstar: De rekvirerede artikler stilles parat - det gennemføres og overvåges af denne intelligente software. Shuttle XPmultiple er den ideelle løsning til bygninger, hvor det ikke er muligt at opstille to enkeltsystemer. På den måde kan dybe og smalle rum udnyttes optimalt, og kørselsvejene reduceres af, at der kun er én betjeningsåbning. Et overblik over fordelene: Udover fordelene fra Shuttle XP overbeviser Shuttle XPmultiple med disse produktfordele: Forøgelse af lagerkapaciteten Parallelt arbejde ved forkommissioneringen: Operatøren arbejder ved én hylde, mens den næste, som skal bruges, allerede stilles parat Løsning til særlige bygningssituationer som hjørner og nicher, hvor en opstilling i hele rummets dybde er nødvendig Forskellige driftsmåder for optimale adgangstider Reduceret arbejdsgang/område Brug som stand-alone-løsning eller om nødvendigt som en integreret løsning. integreret løsning. 14 stand-alone-løsning Brug som alone-løs eller om nødvendigt som en Reduceret arbejdsgang område g

15 Kardex Remstar Power Pick Global Kardex Remstar Power Pick Global: integreret software løsning, - øg effektiviteten, optimer pladsudnyttelsen og styrk sikkerheden for varehåndtering. Funktionsprincip for Power Pick Global Power Pick Global Sikkerhed Effektivitet Integrering Præcision Bedre pladsudnyttelse Funktionel og brugervenlig lageradministrationssoftware med modulopbygget struktur. Højere nøjagtighed Alt fra standardvalidering med stregkode-, håndscanner eller vægtkontrol til et stort antal optiske brugersystemer som Pick-to- eller Put-by-Light eller laser- eller LED-pointer: Power Pick Global giver mere præcise arbejdsforløb. For større effektivitet ved dine lagerprocesser Power Pick Global giver dig mulighed for at reducere håndteringstiderne: Du kan minimere gennemløbstiderne og øge omsætningshastigheden ved optimering af samleordrer, Multi-Order-Picking og tidsoptimeret afvikling af lagersystemerne. Når det drejer sig om sikkerhed Bruger- og grupperettigheder styres og administreres ved hjælp af den integrerede software. Enhver adgang til systemet kan spores. Stort tilbud i software-interfaces Uanset, om det drejer sig om simple "Plug and Play"- og middlewaresystemer eller kundespecifikke systemer: Alle softwareløsninger fra Power Pick Global er baseret på den nyeste Windows - teknologi* og kan integreres med de fleste almindelige lageradministrationsog ERP-systemer. Modulsystem Fra små lagre til komplekse distributionscentre: Power Pick Global kan tilpasses perfekt til virksomhedens behov en sikker fremtidsinvestering. For Power Pick Global videreudvikles og udvides kontinuerligt. Kardex Remstar tilbyder en bred vifte af softwarepakker: Small Business Softwareløsning til små og mellemstore løsninger. Order Processor Softwarepakke til brug på varelagre af middel størrelse., med mulighed for enkelt interface til ERP system. Communicator Pro Softwareløsning til alle, som allerede bruger et ERP- eller lageradministrationssystem. Warehouse Edition Det moderne og brugervenlige lageradministrationssystem fra Kardex Remstar. *Windows er et registreret varemærke fra firmaet Microsoft Corporation. 15

16 Kardex Remstar: Altid i nærheden. Over hele verden. Australien Belgien Cypern Danmark Finland Frankrig Holland Indien Irland Italien Kina Norge Østrig Polen Rusland Schweiz Singapore Slovakiet Spanien Storbritannien Sverige Tjekkiet Tyrkiet Tyskland Ungarn USA 1108A-0312-DK-0801-MDS Yderligere informationer: Standardleveringen omfatter ikke alt tilbehør og alle udstyrsvarianter, der er anført i denne brochure. Med forbehold for ændringer i konstruktion eller udformning samt fejl og trykfejl uden forudgående varsel inden for leveringstiden. Såfremt ikke andet er angivet, er alle varemærker i denne brochure registrerede varemærker tilhørende Kardex Group.

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR.

Løsninger til effektiv plukning fra Kardex. Effektive pluk med Kardex. Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR. Løsninger til effektiv plukning fra Kardex Effektive pluk med Kardex Hurtigere og bedre løsninger til effektiv plukning fra Kardex REMSTAR nyt modulær e n k e l fleksibel Løsninger til effektiv plukning

Læs mere

NYHED. NYHED: Megamat RS LETLØBENDE SKYDEDØR

NYHED. NYHED: Megamat RS LETLØBENDE SKYDEDØR Standard Løsninger Paternoster NYHED: Megamat RS En oplevelse af innovationer: En vertikal, automatiseret paternoster lagerautomat. Højkomprimeret oplagring: Spar plads, tid og penge. NYHED MODERNE DESIGN

Læs mere

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele

LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele LAGERAUTOMAT LOGIMAT Effektiv teknologi til lagring og ordrepluk af smådele Fordele Lagerautomat LogiMat Ergonomisk og effektivt system til lagring og pluk af smådele Dine fordele: SSI SCHÄFERs LogiMat

Læs mere

Life-Cycle-Management Bevar din lagerautomats præstation for indlagering og pluk

Life-Cycle-Management Bevar din lagerautomats præstation for indlagering og pluk Essential Plus Extra Life-Cycle-Management Bevar din lagerautomats præstation for indlagering og pluk Kardex Remstar Service: Oprethold din virksomheds langsigtede produktivitetsvækst Jeres service starter

Læs mere

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods

A Member of the Constructor Group GRENREOL. Justerbart lagersystem til langgods A Member of the Constructor Group GRENREOL Justerbart lagersystem til langgods Grenreol: Justerbart lagersystem til langgods "Uanset om det er plasticrør, trævarer eller metalstænger - grenreoler er ideelt

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

MobiCrane og MobiArm

MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm MobiCrane og MobiArm vores leddelte udliggerkraner giver mange muligheder Fordele MobiCrane og MobiArm en stor forbedring af dit arbejdsmiljø. Løft bliver meget nemmere, og samtidig

Læs mere

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights

Datcol DCS lager. - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning. Highlights Datcol DCS lager - Integreret, modulbaseret, skalerbar og effektiv lagerstryringsløsning Integreret lagerstyringsløsning Til ERP- og Økonomisystemer! Økonomisystemer DCS lager er specifikt udviklet mod

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4.500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent?

Intelligent Logistik. Hvornår er logistik intelligent? Intelligent Logistik Hvornår er logistik intelligent? Præsentation for Hub North 9. januar 2012 LOGIMATIC Gruppen International ingeniør- og softwarevirksomhed Leverer markedsledende løsninger til udvalgte

Læs mere

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer

Rengøringsteknik. Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner. Til ratione l rengøring af store arealer Rengøringsteknik Sweepmaster 1200/1500 RH Ride-on fejemaskiner Til ratione l rengøring af store arealer Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t Sweepmaster 1200 / 1500 RH Bedre fejning,

Læs mere

Et fuldautomatisk system

Et fuldautomatisk system Et fuldautomatisk system Optimerer fleksibilitet og effektivitet Manuelle indstillinger er fortid med SI 92, dette gælder også falseindstillinger. Det brugervenlige design gør det muligt at indstille kuverteringssystemet

Læs mere

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor

Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor Den mest robuste, holdbare og pålidelige sensor FØDEVARESIKKER (ECOLAB) SALTVANDSRESISTENT SVEJSE IMMUN...er nu også svejseimmun! Poto : U.S. Navy - Brugen krænker ingen regler opstillet af U.S. Navy Serie

Læs mere

Til dig som vil vide mere

Til dig som vil vide mere Til dig som vil vide mere Astro er et system med mange muligheder og i stadig udvikling. Denne brochure har kun givet en grov oversigt. Vil du vide mere og følge med i hvad der sker med Astro, så kan du

Læs mere

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen.

Produktion III. Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion III til Microsoft Navision Axapta. forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III til Microsoft Navision Axapta forøger effektiviteten i produktionscyklussen. Produktion III Produktionsserien til Microsoft Navision Axapta gør det muligt for producenter at styre hele Fordele

Læs mere

Nem, hurtig og alsidig scanning

Nem, hurtig og alsidig scanning DR1210C brochure Danish.qxd 6-4-2006 11:17 Page 1 Kompakt scanner til arbejdsgrupper Nem, hurtig og alsidig scanning DR1210C brochure Danish.qxd 6-4-2006 11:17 Page 2 Nem at bruge for alle Bliv mere effektiv,

Læs mere

Translyft LØFTEBORDE

Translyft LØFTEBORDE Translyft LØFTEBORDE Enkeltsaks/Dobbeltsaks Enkeltsaks Dobbelt vertikal Dobbelt horisontal En praktisk indrettet arbejdsplads sparer meget tid og betyder en stor lettelse for den enkelte medarbejder hver

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Constructor bibliotek Bliv inspireret

Constructor bibliotek Bliv inspireret Constructor bibliotek Bliv inspireret FOKUS PÅ KUNDETILFREDSHED Vi stræber efter fremskridt for at sikre jeres succes. Se vores kreative og pladsudnyttende løsninger. Lad jer inspirere. 2 CONSTRUCTOR BIBLIOTEK

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

Quantum View Manage Administratorvejledning

Quantum View Manage Administratorvejledning Januar 2010 2010 United Parcel Service of America, Inc. UPS, UPS varemærke og den brune farve er varemærker tilhørende United Parcel Service of America Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Indholdsfortegnelse

Læs mere

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller

A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL. Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller A Member of the Constructor Group P90 PALLEREOL Alsidig reolløsning til statisk og dynamisk opbevaring af paller P90 Pallereol P90 pallereol Vi tager kvalitet og effektivitet til nye højder 02 Indeks ISO-certificeret

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Automatiske svingdøre

Automatiske svingdøre Automatiske svingdøre Kvaliteten er vores drivkraft I samarbejde med vor pålidelige partnere producerer TORMAX verden over automatiske døråbnere til mange forskellige anvendelsesområder. Døranlæggets

Læs mere

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse

Til privatforbruger / villaejer. Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Til privatforbruger / villaejer Bosch varmepumper Miljørigtig varmeenergi til enfamilieshuse og dobbelthuse Varme fra luften og jorden 365 dage om året I mere end 100 år har Bosch navnet stået for førsteklasses

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35/45, Combi og Combi Plus Certificerede forhandlere Milton arbejder tæt sammen med de bedste varmespecialister i landet, der har den

Læs mere

KOMPAKT transportbure

KOMPAKT transportbure KOMPAKT transportbure den logiske løsning KOMPAKT transportbure er en modulopbygget transportløsning med et stort tilbehørs program. Alle elementer er standard og kan udskiftes eller tilføjes i takt med

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

"Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein)

Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Alting bør gøres så enkelt som muligt, men heller ikke enklere." (A. Einstein) 12345 Lenze gør meget enklere. Tidens hurtige udvikling har mange udfordringer til os. I fremtiden

Læs mere

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige

Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige Sådan skal robotter være Enkle Fleksible Billige TEKNISKE SPECIFIKATIONER: www.universal-robots.dk/dk/produkter 195 DAGE GENNEMSNITLIG TILBAGEBETALINGSTID Robotter endelig indenfor din rækkevidde Med Universal

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal.

Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Professional Series bevægelsesdetektorer Ved, hvornår alarmen skal lyde. Ved, hvornår den ikke skal. Nu med Antimask teknologi, flere zoner og spraydetektering Uovertrufne Bosch teknologier forbedrer detekteringsevnen

Læs mere

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon

TRANSPORT ENKEL OG LØNSOM MOBILITET LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT. The new approach to software. LittleBeacon ENKEL OG LØNSOM LØSNING MED LITTLEBEACON TRANSPORT TRANSPORT MOBILITET The new approach to software LittleBeacon CASESTORY POUL SCHOU løser transport og logistik opgaver i hele Danmark fra deres domicil

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start!

Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Kondenserende oliekedel COB: På vej mod fremtiden - klar, parat, start! Begejstrer kunderne på ny. Wolf ComfortLine kondenserende oliekedel COB Fremtidens varmeteknologi. En fordel for alle! Den nye kondenserende

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus

Milton TopLine - kondenserende kedler. Milton TopLine. GASKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Milton TopLine - kondenserende kedler Milton TopLine GSKEDLER 15/25/35, Combi og Combi Plus Den absolutte sikkerhed fra Længste erfaring og højeste kvalitet Den hollandske producent Nefit bragte verdens

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

SVINGBUKKER. MAK 4 Evolution

SVINGBUKKER. MAK 4 Evolution SVINGBUKKER MAK 4 Evolution MAK 4 Evolution Med udviklingen af MAK 4 og MAK 4 Evolution UD præsenterer vi vores løsninger til komplekse opgaver indenfor industriel pladeformning kraftfuld, præcis og yderst

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat

REEFTlink Et banebrydende produkt til on-line overvågning af jeres produktionsapparat Rikard Karlsson, produktionschef hos Elektrolux, Ljungby, Sverige: REEFTlink er en komplet, dynamisk og fremtidssikret løsning, der dækker hele vores behov for Lean og Takt-baseret produktionsstyring.

Læs mere

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis!

Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! Hoval Biolyt Træpillestokeren med en ydeevne på 3-26 KW Varme uden at gå på kompromis! I denne tid taler alle om svindende energi ressourcer, og hvordan fossile brændstoffer skaber problemer ikke dig!

Læs mere

Det komplette produktprogram

Det komplette produktprogram Det komplette produktprogram kvalitet pålidelighed værdi for pengene Mitsubishi: Navnet, der vækker tillid Hele verden rundt sætter folk, som er afhængige af deres gaffeltrucks, deres lid til Mitsubishi.

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør

Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere Tilbehør Palletering Palleteringsrobotter Pallelastere www.socosystem.com Palletering Indholdsfortegnelse Palleteringsrobotter Singlerobot Side 1 Komplet én-mands pakkeplads. Modulrobot Side 2 Modulrobotten har

Læs mere

POS 3000 POS 2000 Professional nano Touch

POS 3000 POS 2000 Professional nano Touch STYRINGSSOFTWARE POS 3000 POS 2000 Professional nano Touch Software til bukkemaskiner Moderne bukkemaskiner er kun i stand til at opnå maksimal ydeevne, fleksibilitet og hastighed, når software og hardware

Læs mere

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri

Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Alsidige etiketteringsløsninger til den farmaceutiske industri Kontrolleret og driftsikker mærkning Alsidige etiketteringsmaskiner Individuelt tilpassede etiketteringsløsninger, der understøtter og tager

Læs mere

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta

Produktion II. Produktionsserien er opdelt i tre områder: Del af en integreret virksomhedsløsning. Produktion ll til Microsoft Navision Axapta h Produktion ll til Microsoft Navision Axapta introducerer begrebet rutestyring, som gør det muligt at udnytte ressourcer mere effektivt. Fordele Valg af den bedste rute til en operation på en given dag.

Læs mere

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri

RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk. Bygge og Anlæg Bilindustri Industri RAUGEO CLICK MODULFORDELER GANSKE ENKELT: FORBIND KLIK FÆRDIG! www.rehau.dk Bygge og Anlæg Bilindustri Industri KLIK-INNOVATION HURTIGERE. STØRRE. MERE FLEKSIBELT. REHAU tilbyder RAUGEO CLICK modulfordeler

Læs mere

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com

Ideen fra Moffett. Delivering Confidence. www.hiab.com Ideen fra Moffett Delivering Confidence www.hiab.com Moffett har produceret lastbilmonterede gaffeltrucks I over 40 år, en løsning for lasthåndtering, der har hjulpet med til at ændre metoden for varedistribution

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk

VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN. www.sonnenkraft.dk VI HAR GJORT DET UMULIGE MULIGT SOL+ LØSNINGEN SOL OG LUFT, DEN IDEELLE KOMBINATION MED DEN BEDSTE VARMEPUMPE I SIN KLASSE ET BOOST TIL EKSISTERENDE SOLVARMESYSTEMER * A2/W35 COP 4,02 i henhold til testresultat

Læs mere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere

Shop Floor Control. Registrering. Med Shop Floor Control i Microsoft Navision. Axapta kan du indsamle og analysere Med Shop Floor Control i Microsoft Navision Axapta kan du indsamle og analysere produktionsrelaterede oplysninger, f.eks. arbejdstimer og produktionsaktiviteter, for at forbedre omkostningsstyringen samt

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

XP Output Management

XP Output Management XP Output Management 2 3 Hvorfor investere i Output Management? Output Management betyder oversat til dansk: håndtering og styring af din kommunikation. Dette indebærer alle former for kommunikation med

Læs mere

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid

Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Stiller flere data til din rådighed uden at stille større krav til din tid Brug Welch Allyn CardioPerfect workstation-software til at administrere dine kardiopulmonale testdata Alle Welch Allyns kardiopulmonale

Læs mere

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel

Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit. Stående gaskedel Stående gaskedel Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder komplette varmeanlæg gaskedel og varmtvandsbeholder i én unit ecocompact VSC 126/2 C / VSC 196/2 C / VSC 246/2 C Nye tider... varme idéer til fremtidssikret

Læs mere

IT-partner gennem 25 år

IT-partner gennem 25 år IT-partner gennem 25 år TOTAL IT-LEVERANDØR Hosting Økonomisystemer (ERP) Teknik Support Hardware Software 25 ÅRS ERFARING I EN BRANCHE I RIVENDE UDVIKLING MONTES blev grundlagt i en kælder i Hjørring

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO

NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO NAVEKSA CADCONNECT PML NAVEKSA ITEMPLANNING IVD NAVEKSA SHOPFLOOR SFS NAVEKSA ORDERPRODUCTION MTO MTO (Make to Order/ Fremstil til ordre ) til Microsoft Dynamics NAV En Dynamics NAV Manufacturing add-on

Læs mere

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien. KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine Tunnelopvask 6sidet Trine.qxd 12/5/00 11:07 AM Page 3 Hvem orker at vaske op efter flere hundrede mennesker...? Du kan altid finde en effektiv opvasker i KEN-familien KEN K-tronic tunnelopvaskemaskine

Læs mere

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og

Product Builder. Fleksible produktmodeller. Præcision. Med Microsoft Navision Axapta Product Builder. kan produktionsmedarbejdere, sælgere og Med Microsoft Navision Axapta Product Builder kan produktionsmedarbejdere, sælgere og kunder konfigurere komplekse produkter ved hjælp af en Windows-klient eller internettet. Product Builder Produktionsvirksomheder

Læs mere

Råstyrke - der flytter noget!

Råstyrke - der flytter noget! dantruck 9000 power+ serien Råstyrke - der flytter noget! www.dantruck.com DanTruck 9000 Power+ serien DanTruck 9000 Power+ serien Selv om DanTruck 9000 Power+ serien har dækkene solidt plantet på jorden,

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Bring lys over driften af belysningen

Bring lys over driften af belysningen Bring lys over driften af belysningen CityTouch LightPoint Asset Management system for belysning CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Velkommen til den nye intelligens inden for belysning. Professionel

Læs mere

langt sigt Industry Fact Sheet November 2013

langt sigt Industry Fact Sheet November 2013 Sådan reducerer flowlagersystemer driftsomkostningerne for palle lagersystemer på langt sigt Industry Fact Sheet November 2013 Sådan øger flowlagersystemer virksomhedernes konkurrenceevne Højere ydelse,

Læs mere

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING.

Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Produktoversigt 2012/2013 INTELLIGENT KOBLINGSTEKNOLOGI FOR TID, TEMPERATUR OG BELYSNING. Danish Kontakture fra Grässlin effektive og nemme at anvende.. altid på rette sted til rette tid I mere end 50

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Hjul findes i flere forskellige varianter, blandt andet til hårde og bløde gulve. Du kan også udstyre stolen med glidesko i stedet for hjul.

Hjul findes i flere forskellige varianter, blandt andet til hårde og bløde gulve. Du kan også udstyre stolen med glidesko i stedet for hjul. RH Support RH Support er en serie støttestole, der er specielt udviklet til dem, der har behov for ekstra aflastning af ryg og ben, når de arbejder stående i forskellige højder. Stolens sæde- og rygvinkler

Læs mere

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning

TT-Plan. Realistisk grafisk produktionsplanlægning Realistisk grafisk produktionsplanlægning Grafisk gantt-plan i TT-Plan. På hver operation/bjælke anføres, hvilken ordre, kunde og vare, der er tale om.planen viser på samme tid ressourcebelastningen, hvordan

Læs mere

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN

20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN 20 GODE GRUNDE TIL AT ALLE BØR VÆLGE EN THINKPAD ELLER EN THINKCENTRE NÆSTE GANG. THINKVANTAGE -TEKNOLOGI OG DESIGN Klik her ThinkVantage -teknologi og design er karakteristiske innovationer på ThinkPad

Læs mere

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS

Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS Guiding Innovation Forward - Bliv en del af holdet hos Arrow ECS 2 Arrow ECS Stedet hvor udfordringer bliver til muligheder Som medarbejder hos Arrow ECS bliver du en del af et innovativt arbejdsmiljø,

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK

JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK JEG ØNSKER AT UDVIDE OG SIKRE MIN FREMTID MED DIGITALTRYK GRAFISK KOMMUNIKATION PRODUKTIONSPRINT FREMTIDEN ER LOVENDE MED DIGITALTRYK Konica Minolta gik med stor succes ind på produktionsprintmarkedet

Læs mere

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning

Én IT løsning, mange fordele AX TRAVEL. - fremtidens rejsebureauløsning Én IT løsning, mange fordele - fremtidens rejsebureauløsning Privatejet virksomhed Etableret i 1987 100 % danskejet Hovedkontor i Allerød og kontor i Århus +80 medarbejdere Solid og positiv økonomi gennem

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Så let som at stille et ur. AB-QM Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Så let som at stille et ur Perfekt flowbegrænser og regulering i én ventil Søger du altid efter den perfekte løsning? Den perfekte drift? Den perfekte installation? Ganske

Læs mere

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer

Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Ekstraordinære bonussystemer til ekstraordinære situationer Per Asmussen November 2011 1. Baggrund kort introduktion til Kamstrup s verden 2. Situationen 2010 3. En alternativ lønregulering 2010 4. Resultater

Læs mere

SMG Omsnøringsmaskiner med stor kapacitet til omsnøring med plastbånd

SMG Omsnøringsmaskiner med stor kapacitet til omsnøring med plastbånd SMG Omsnøringsmaskiner med stor kapacitet til omsnøring med plastbånd SMG 10 /15 SMG 25 / 20S / 25S SMG 50 / 55 SMG 65 SMG 65i / 75i Den nye SMG-generation Fra fritstående maskine til integration i fuldautomatisk

Læs mere

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1

Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.1 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.2 Erhvervsskolernes Forlag, Logistik i virksomheden Fig. 8.3 Transportmarked Traditionelt

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPlanning Med bemandingsplanlægning i opnås den optimale fordeling af medarbejderressourcerne i forhold til virksomhedens produktions-, job- og aktivitetsbehov. IDENTIFIKATION AF OPGAVER DER SKAL LØSES OG HVORNÅR

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

Lidt om os. - det sikre valg

Lidt om os. - det sikre valg Lidt om os Hele idegrundlaget bag vores virksomhed er bygget op omkring tætninger til industriel anvendelse. Vi dækker hele området fra små finmekaniske tætninger til store, krævende maskintætninger. Vores

Læs mere

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000

HPA VÆRKSTEDSUDSTYR. Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 HPA VÆRKSTEDSUDSTYR Avanceret image teknologi 4-hjulsmåling C-1000 Innovativ måleteknik med digitale CCD kameraer Generel karakteristik Ny 4-hjulsmåling med 4 passive reflektorer og højopløsnings digitale

Læs mere

Produktion af vandsystemer

Produktion af vandsystemer THORNTON Førende inden for rentvandsanalyse Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse inden for udvikling af vandsystemer Pålidelighed, brugervenlighed og kravoverholdelse Verdensomspændende fokus

Læs mere

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPC er den mobile arbejdsplads en Windowsbaseret terminal til alle typer registreringer via PC eller tablet både i virksomheden og på farten. Imponerende stærk offline-funktionalitet. WINDOWSBASERET TERMINAL

Læs mere

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL

Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Alle pantemballager, alle kasser, én maskine TOMRA 710 HURTIG KOMPAKT FLEKSIBEL Finder de rigtige løsninger Til gavn for forbruger og detailhandel arbejder vi hos Tomra hele tiden på at forbedre vore produkter

Læs mere

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera

MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera MIC-serien 550 Robust, udendørs PTZ-kamera 2 MIC-serien 550 Sætter standarden inden for overvågning Attraktivt, kompakt design til diskret integration i overvågningsmiljøer Robust, hærværkssikret konstruktion

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed

Geberit AquaClean Mera. Et mesterværk. funktion og design. Kan leveres fra 1. september 2015. Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design Kan leveres fra 1. september 2015 Nyhed Geberit AquaClean Mera Et mesterværk i funktion og design. Geberit AquaClean Mera løfter niveauet for douchetoiletters

Læs mere