Den gode udbudsforretning. Dansk Rehab Gruppe v/ Per Buus, Formand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den gode udbudsforretning. Dansk Rehab Gruppe v/ Per Buus, Formand"

Transkript

1 Den gode udbudsforretning Dansk Rehab Gruppe v/ Per Buus, Formand

2 Den gode udbudsforretning INDHOLD 1. Hvad er den gode udbudsforretning? 2. Skal der være fokus på dialog? 3. Tidsperspektiv 4. Vægtninger 5. Forslag til forbedringer 6. Hvad er RET & RIMELIGT Kommercielle forhold og vilkår 7. Opfordring

3 Udbudsforretningen set med producentens øjne Værdikæden En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led. Underleverandør Producent Kommune Borger Handels og udviklingsminister Mogens Jensen

4 1. Hvad er den gode udbudsforretning Den offentlige sektor strategi Regeringen har fokus på udbudsområdet og har udarbejdet en strategi for intelligente offentlige indkøb Hovedparten af initiativerne er målrettet de offentlige indkøbere som efterspørger: Viden Vejledning Kompetenceopbygning Vejledninger Best praksis værktøjer Dokumentation Derudover igangsættes en række initiativer, der understøtter: Effektivitet Innovation Kvalitetsudvikling Man ønsker at udvikle metoder for anvendelse af totalomkostninger ved offentlige udbud sammen med vejledning om de juridiske rammer for anvendelse af totalomkostninger.

5 1. Hvad er den gode udbudsforretning Dansk Rehab Gruppe, Udtræk af vision & idégrundlag Vækst potentialet nationalt og internationalt skal understøttes ved at engagere os, præge debatten og komme med initiativer, der understøtter den gode udbudsforretning til gavn for den tredobbelte bundlinje. Krav til en fokuseret indsats og gode samarbejdsevner mellem virksomheder med komplementære produkter. DRG arbejder for at sikre dansk hjælpemiddelindustri gode rammevilkår. En interessevaretagelse, der tager højde for medlemmernes forskellighed f.eks. i størrelse eller i distributører og/eller producenter. Interessevaretagelsen sker under hensyntagen til et optimalt samspil med brugerorganisationer, faglige udviklingsforaer, offentlige myndigheder og andre relevante samarbejdsflader ikke kun herhjemme men også i udlandet. DRG understøtter således optimeringen af den gode udbudsforretning

6 2. Skal der være fokus på dialog Dialog før udbuddet Det er især vigtigt med dialog inden udbuddet iværksættes. Tilbudsgiver vil få mulighed for at informere om bl.a. teknologisk udvikling, muligheder, fordele, nytteværdi m.m. Ordregiver opnår flest fordele ved dialog inden udbud, da behovet herefter bedre kan vurderes, justeres og beskrives. Det er væsentligt at dialogen foregår med flere aktører på markedet, for at undgå favorisering af enkelte virksomheder. Det behøver ikke altid at foregå i plenum. Man skal have mulighed for at gå i dybden i substansen, så udgangspunktet for udbuddet er så klart som muligt, herved kan mange misforståelser og frustrationer undgås.

7 3. Tidsperspektiv Tidsperspektiv Som nævnt i forbindelse med punktet om dialog under udbuddet er mange udbudsforretninger baseret på direktivets minimumsfrister. Det giver et stort tidspres i selve udbudsforretningen med risiko for dårligere tilbudmateriale, men ofte er tidsplanerne for implementeringen af nye aftaler også ganske pressede. Det betyder, at der ofte kun er én måned for en nyvalgt leverandør til at få det praktiske, logistiske og materialer på plads inden opstart. Det kan betyde en dårlig opstart for en leverandør med klager og utilfredse brugere, som kan være ødelæggende for samarbejdet og tilliden. Dette er også problematisk for indkøberne, som jo står som den ansvarlige beslutningstager i valg af leverandører. Derfor vil det være ønskeligt, hvis der i udbuddene er tilstrækkelig tid til kontraktstart, så det kan blive et godt samarbejde. En mulig løsning er, at en øget erkendelse af, at hele udbudsprocessen kan tage op til 8 måneder inden ny kontraktstart.

8 4. Vægtninger Vægtninger I Udbudsdirektivet er der et krav om vægtning af underkriterierne i forbindelse med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige tilbud hvilket er medvirkende til at skabe gennemsigtighed og ligebehandling. I mange udbud er prisen eller tilsvarende økonomisk kriterium tillagt en vægtning på 50 % eller mere. Det stiller store krav til gennemsigtigheden af de øvrige kriterier, således at det er tydeligt hvordan de kommer i spil og dermed sikrer at det reelt ikke er en ren priskonkurrence (= tildelingskriteriet laveste pris ). Tilbudsgiverne skal kunne have tillid til, at det angive tildelingskriterium er det reelle kriterium for at kunne afgive det rette tilbud i forhold til kvalitet og pris. Hvis denne tillid ikke er til stede, vil konkurrenceudsættelsen ikke bringe det ønskede resultat. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, hvis indkøberne i højere grad overvejede om vægtningen af prisen afspejler det ønskede resultat. Fremadrettet bør indkøb have øget fokus på TCO (total cost of ownership), så man får et så retvisende billede af hvad produktet koster i levetiden.

9 5. Forslag til forbedringer Opfordring Efter Kommunalreformen er der blevet færre men større indkøbsenheder, som tilmed i høj grad har organiseret sig som indkøbsfællesskaber. Det giver på den ene side udbud som er kommercielt set mere attraktive for tilbudsgiverne, men på den anden side betyder det også, at der er mere at tabe for tilbudsgiverne. Det kan være medvirkende til, at tilbudsgiverne er mere aggressive og har et større incitament til at klage. Samtidig er mange danske tilbudsgivere også kendetegnede ved at være små eller mindre virksomheder, som kan have vanskeligt ved at håndtere meget store kontrakter og rammeaftaler. Der er sjældent den fornødne tid i udbudsforretningerne til at det kan lade sig gøre for de små og mellemstore virksomheder at danne reelle og hensigtsmæssige konsortier, og de må derfor undlade at afgive tilbud. Det betyder at markedet på sigt kan komme til at bestå af få, store virksomheder med risiko for mindre konkurrence, højere priser og mindre innovation.

10 5. Forslag til forbedringer Det vil også være ønskeligt med en større overvågning af om koncentrationen af købermagt på et lille dansk marked på sigt er hensigtsmæssigt. I det nye direktiv er der en øget fokus på de små og mellemstore virksomheder, der på europæisk plan ses som vigtige spillere i forbindelse med at skabe vækst og arbejdspladser i EU.

11 6. Kommercielle forhold og vilkår De mange skærpede kommercielle krav er ødelæggende for branchens mulighed for at få råd til at innovere Ret og rimelighedsprincippet Sådan var det engang Sådan er det i dag Ret & rimelighed til gavn for alle parter Manifest Branchens mulighed for samarbejde om de kommercielle krav Konkurrencestyrelsens blå stempel

12 6. Kommercielle forhold og vilkår Tidligere Betingelse Nuværende tendens Køber betaler fragten/ansvar Leveringsbetingelse Frit leveret på anvist plads 30 dage netto Betalingsbetingelse Løbende måned + 30 dage 14 dage Leveringstid 3 5 dage Købeloven Garanti og reklamation Krav om 3 års garanti Ingen rabat Rabat Krav om 25% rabat Tilladt ved fornuftig argumentation Gebyr og tillæg Ej tilladt Ansvar for egne produkter Produktansvar Påtage ansvaret for varer fra andre leverandører ved mix af komponenter fra forskellige leverandører Intet krav E-handelskatalog Krav (omk. ved oprettelse og drift) Intet krav E-fakturering Krav (omk. ved oprettelse og drift) Intet krav Sikkermail system Krav (omk. ved oprettelse og drift) Indenfor rimelig tid Service og reparationer 24 x 7 on site løsning Til forhandling Konsulentydelser Krav til gratis ydelser CE mærkning Test Krav om udvidede tests

13 6. Kommercielle forhold og vilkår Tidligere Betingelse Nuværende tendens Historisk prognose Forventet ordremængde Forbehold for fejlvurdering og fritvalg Kommuner kan udtræde med kort varsel Køber uden om aftale Kontrakt loyalitet Køber uden om aftale Ej omfattet af kontrakt listepris Tilbehørsprogram Omfattende dækket ind lav pris Dialogbaserede kravspecifikationer Kravspecifikationer med minimumskrav Fortrolig Tilbud Aktindsigt Fjollede krav uden hold i virkeligheden Normale handels regler mellem to parter Ingen krav om yderligere og fordyrende dokumentation Tilbagekaldelse og annullering af udbud samt klagesager Dokumentation Uhyre omkostning- og ressourcekrævende Serviceattest, interne regnskaber, revisorpåtegnede dokumenter, forsikringspolicer, CSR erklæring Fortrolig Forhandling mellem sælger og køber. (ret og rimelighed) Plads til innovation Pris Væsentlig konkurrenceparameter Tilbudssum oplyses, priser tilgængelige Priserne indeholder en lang række konkurrenceparametre Hæmmende for innovation

14 6. Kommercielle forhold og vilkår Tidligere Betingelse Nuværende tendens Leverandøren trækker en kørsel over købsstatistik fra eget ERP system Leverandøren vælger egne konsulenter Kommunen investerer selv i udstyr til programmering mv. Statistik Medarbejdere Teknisk udstyr Leverandøren skal udfylde kommune specificeret Excel ark med købsstatistik Kommunen forlanger udskiftning af konsulenter ved samarbejdsvanskeligheder eller manglende kvalifikationer. Leverandøren skal levere udstyr til programmering mv. Hvad bliver det næste??

15 6. Kommercielle forhold og vilkår Kommercielle parametre Pris Betalingsbetingelser Leveringsbetingelser Gebyrer og tillæg Konsulentydelser Garanti Etc. Kontrakt Volumen x salgspris = Omsætning Volumen x kostpris = Materialekost Kommercielle parametre = Omkostninger Bruttoavance Dækningsbidrag

16 6. Kommercielle forhold og vilkår Salgspriser på el-kørestole er faldet minimum 25% de sidste 5 år. Dvs. hvad der før kostede kr. koster i dag kr. Eksempel: El-kørestole Antallet af solgte el-kørestole i Danmark er de sidste 5 år faldet fra ca stk. Markedsværdien for el-kørestole i Danmark er faldet fra 104 mio kr. til 58 mio kr. et fald på 44% Kostpriserne på el-kørestole er steget med ca. 10% de sidste 5 år. Dvs. hvad der før kostede kr. koster i dag kr. Kommercielle parametre på el-kørestole er steget med minimum 250% de sidste 5 år. Dvs. hvad der før kostede ca kr. koster i dag ca kr. Estimerede tal, ingen statistik på området

17 6. Kommercielle forhold og vilkår Økonomiske parametre Tidligere (1200 stk.) I dag (900 stk.) Pris kr kr. Kostpris kr kr. Bet. betingelser Lev. betingelser Gratis gebyrer og tillæg kr kr. Gratis konsulentydelser Frit leveret Garanti (3 års garanti) Dækningsbidrag kr kr. Udviklingsomk. Salgsomk. Lokaleudg. Gager Afskrivninger Renter Fortjeneste DB 2 10 virksomheder Fald i indtjeningen på ca. 75% Estimerede tal, ingen statistik på området

18 6. Kommercielle forhold og vilkår Ret og rimelighedsprincippet Kommercielle parametre Tidligere Tendens Ret og rimelig Leveringsbetingelse Ex. Works DDP Ex. Works Betalingsbetingelse 30 dg. Netto Lb. md.+30 dg. 30 dg. Netto Leveringstid 14 arb. dg. 3 arb. dg. 8 arb. dg. Garanti og reklamation Købeloven 3-5 år 1. år. Rabatter 3 5 % Krav 25% Producentbeslutning Gebyr og tillæg Tilladt Ej tilladt Dialogbaseret Konsulentydelser Til forhandling Krav til gratis ydelser Dialogbaseret Etc.

19 6. Kommercielle forhold og vilkår Ret og rimelighedsprincippet Hvis køber alligevel ønsker at øge de kommercielle krav overfor leverandør ud over ret og rimelighedsprincippet, må man påregne en vis omkostning. Eksempelvis: Hvis en leverandør skal påregne 1 års garanti ud over ret og rimelighedskriteriet, skal produktet gennemgå et årligt betalt eftersyn. RET & RIMELIGHEDSPRINCIPPET

20 6. Kommercielle forhold og vilkår Ret og rimelighedsprincippet Hvis vi kunne blive enige om et ret & rimelighedsprincip, kommuner og producenter imellem ville det give genlyd i resten af Europa og tjene som et lysende eksempel og inspirator for den gode udbudsforretning, hvor Danmark endnu engang er i front

21 7. Opfordring DRG opfordrer således Terapeuter, Indkøbschefer, IKA, Ministerier, Socialstyrelsen og andre Udbudsrelevante interessenter til at tage DRG s udbudsmanifest under temaet Ret & Rimeligt til sig, som et værktøj til at undgå mange klagesager. Dette giver en mere gnidningsløs udbudsproces og tilgodeser branchen som sund og fremtidssikret. Anvende Ret & Rimelighedsprincippet inden udbuddet sendes ud. DRG vil gerne være partner ved en sådan konstruktiv dialog til gavn for den dobbelte bundlinje. Den tredje part, og dermed den tredje bundlinje nemlig vores borgere bliver ladt i stikken i dette udbudscirkus. men det er et helt andet foredrag, som I må have til gode..en anden god gang. Tak for jeres opmærksomhed! Leverandør Kommune Borgere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI

Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Årsberetning 2012 F ORENINGEN AF R ÅDGIVENDE I NGENIØRER FRI Indholdsfortegnelse Formandens beretning: FRI s strategi virker..................2 Pejlemærker for FRI i 2013...............................5

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Strategi for intelligent offentligt indkøb

Strategi for intelligent offentligt indkøb Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Oktober 2013 Strategi for intelligent offentligt indkøb Nyt kapitel 1. Resumé Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb

Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik. 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Bilag til notat om en SMV-venlig udbuds- og indkøbspolitik 1. Udarbejd retningslinier for udbud og indkøb Kommunen bør udarbejde et sæt retningslinier for, hvordan den tilrettelægger sine udbud, således

Læs mere

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken

Indkøbs- & udbudsstrategi. Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Indkøbs- & udbudsstrategi Udmøntning af indkøbs- & udbudspolitikken Godkendt af Byrådet den 26. maj 2014 1 Forord Fredensborg Kommune er en stor virksomhed med et bruttobudget på 3,8 mia. kr. og mere end

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Vejledning i udbud med forhandling November 2013

Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Vejledning i udbud med forhandling November 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål...

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011

BUDGETANALYSE INDKØB. Juli 2011 BUDGETANALYSE INDKØB Juli 2011 Indhold 1. Introduktion... 1 1.1 Resumé... 1 1.2 Baggrund og formål... 2 2. Love og regler om udbud... 3 2.1 Tønder Kommunes indkøbspolitik... 5 2.2 Opsummering... 5 3. Business

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011

Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Vejledning i udbud af Beskæftigelsesindsatsen August 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Forudsætninger...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Vejledning. Værktøj til. management-området

Vejledning. Værktøj til. management-området Vejledning Værktøj til Udbud med funktionskrav på facilities management-området 2012 Titel: Værktøj til udbud med funktionskrav på facilities management-området Vejledningen er udarbejdet af Rambøll Management

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger

Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger April 2013 Øget konkurrence og samarbejde løfter produktiviteten 3 hovedanbefalinger Konkurrence er en væsentlig forudsætning for produktivitet Effektiv konkurrence medfører åbenlyse fordele for samfundet.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA

KMD/SAP. Rådsmødet den 28. februar 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA KMD/SAP Journal nr. 4/0120-0301-0013/FI/LD/LKA Rådsmødet den 28. februar 2007 Resumé 1. KMD og SAP Danmark har indgået en række aftaler, som indebærer, at langt den største del af KMD s it-ydelser til

Læs mere